KARLSHAMN. fritidsguide 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMN. fritidsguide 2013/14"

Transkript

1 KARLSHAMN fritidsguide 2013/14

2 LÄRCENTER Information om kommunens verksamhetsområden inom: Studie- och yrkesvägledning, coachning, validering Yrkes- och teoretisk utbildning, distansstudier Kommunala prakt ikplatser år Uppdragsutbildning till företag, myndigheter och organisationer / Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! Karlshamn Kraft Genom oss får samhället extra kraft Karlshamn Kraft är ett av världens renaste topp- och reservkraftverk. Vi ligger i ständig beredskap för att kunna bidra med elproduktion när det verkligen behövs. Vi tar gärna emot studiebesök från föreningar, skolor och andra intresserade grupper. Vid ett studiebesök hos oss får du inblick i hur ett oljekondenskraftverk fungerar och hur vi arbetar för att minimera utsläppen av miljöskadliga ämnen. Vi går runt i kraftverket och tittar på pannor, turbiner och renings utrustning. Du får också veta mer om Karlshamnsverkets roll i elsystemet. Välkommen till Karlshamn Kraft! - ett företag i E.ON koncernen Karlshamn Kraft AB Munkahusvägen 181, Karlshamn Tel:

3 Utgiven i samarbete med: Karlshamns kommun Fritidsenheten Rådhuset, Karlshamn Tel: Fax Hemsida: E-post: Karlshamns kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ann-Christine Emilsson Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. BÄSTE LÄSARE I din hand håller du årets upplaga av Karlshamns kommuns fritidsguide. Här hittar du det mesta av det du kan behöva för att kunna uppleva kommunens rika fritidsutbud. Här presenteras allt från idrottsföreningar, anläggningar och badplatser över småbåtshamnar och fritidsfiske till naturreservat och vandringsleder samt en hel del annat. Tillsammans jobbar vi hårt för att gemensamt skapa förutsättningar för en bra och meningsfull fritid i Karlshamns kommun. Med denna fritidsguide har vi som ambition att göra det enkelt för dig att kunna ta del av vårt rika föreningsliv, uppleva vår vackra natur och fantastiska skärgård. Det senaste året har en hel del hänt. Bland annat har vi gjort det enklare att ta sig ut i skärgården även om man inte har egen båt. Detta genom att anlägga nya bryggor för skärgårdstrafiken på Östra Bokö, Eköholm och Fölsö. En ny båtbrygga har anlagts på den södra sidan av Östra Bokö och en ny gästbrygga på Tärnö. Dessutom byggdes under 2012 en tillgänglighetsanpassad toalett på Östra Bokö. Inne i Karlshamn har en grillplats invigts på spontanidrottsplatsen på Österslättskolan. Där har även en allmän toalett öppnats. En förteckning över de föreningar som anmält sig finns i slutet av guiden. Om din förening vill vara med nästa år men inte finns där idag, tveka inte att kontakta oss. Fritidsenheten står till tjänst med ytterligare information angående innehållet i fritidsguiden. På kommunens hemsida, presenteras också fritidsverksamheten i kommunen. Där kan man hitta aktuella uppgifter om öppettider, taxor med mera. Välkommen att ta del av vårt gedigna fritidsutbud du också! Peter Larsson Föreningskonsulent, Fritidsenheten 3

4 FRITIDSENHETEN Fritidsenheten har som främsta uppgift att stimulera det lokala föreningslivet och att ge goda förutsättningar för en meningsfull fritid för kommuninvånare och turister. I denna uppgift ligger att tillhandahålla goda fritids- och idrottsanläggningar. Fritidsenheten samverkar med föreningslivet i arrangemang såsom friskvårdsaktiviteter, stora tävlingar och liknande. Enheten anordnar också egna verksamheter och möten för olika grupper. FRITID ANSVARAR FÖR DRIFT, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV: Idrottsanläggningar Badanläggningar Småbåtshamnar Fritidsfiske Kommunägda delar av skärgården Fornminnesmärkta Kastellet Samlingslokaler FRITIDSKONTORET SVARAR FÖR: Bokning av tider i kommunens idrottsanläggningar, samlings- och skollokaler. Registerföring av de mer än 300 föreningar som är verksamma i kommunen. Handläggning av kommunens bidrag till föreningar. Lotteritillstånd till föreningar. Skapa och samordna fritidsaktiviteter för personer i behov av särskilt stöd. GATU- OCH PARKENHETEN Gatu- och parkenheten har som mål att erbjuda kommuninvånare och besökare grönskande och tilltalande platser i stadsmiljö och naturmark. Grönska är en viktig del av samhället, då den skapar sociala mötesplatser för människor i alla åldrar och från olika kulturer. Tillsammans med fritidsenheten ser vi till att kommunen blir en livfull plats för en mängd fritidsaktiviteter. GATU- OCH PARKENHETEN ANSVARAR FÖR: Badplatser i insjöar och i havet Ströv- och friluftsområden Naturreservat Motionsspår Cykelleder Vandringsleder 4

5 ALLEMANSRÄTTEN Den svenska allemansrätten är en gammal sedvanerätt som saknar motsvarighet i de flesta andra länder. Den ger oss rätt att vistas fritt i skog och mark om vi visar hänsyn och följer de regler som finns. Allemansrätten kan sammanfattas i orden inte störa inte förstöra. Man får färdas till fots, åka skidor eller cykla över annans mark. Men man får inte göra intrång på annans tomt, beträda planteringar, åkrar med gröda eller annan mark som kan ta skada. Man får plocka svamp, bär och blommor som inte är fridlysta. Man får plocka pinnar och göra upp eld, men man får inte bryta kvistar av träd och buskar det är stöld. Man får använda annans vatten för karlshamn.kommunguide.se båtfärder och bad om det inte medför olägenheter för ägaren. Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter (2007: ) gäller följande: Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt. Inom Karlshamns kommun är det dessutom förbjudet att rida och cykla på preparerade motionsspår samt att medföra okopplad hund på motionsspår och i naturreservat. Nedskräpning är förbjudet enligt miljöbalken och kan leda till böter. TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE FRITIDSOMRÅDEN Karlshamns kommun strävar efter att alla ska ha möjlighet att uppleva natur. De senaste åren har flera områden delvis blivit tillgänglighetsanpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga. Här följer en sammanfattning av dessa områden, läs mer om vad områdena har att erbjuda under respektive rubrik. Tillgänglig badbrygga: Sternö badplats. Tillgängliga toaletter: Kolleviks badplats, Köpegårda badplats, Nytäppets badplats, Sternö badplats, Elleholms badplats, Stilleryds badplats, Långasjöns badplatser samt Östra Bokö. Tillgängliga fiskebryggor: Lilla Kroksjön, Aborresjön, Lindeborgssjön. Tillgängliga promenadslingor: Del av Strandpromenaden (vid Väggabadet), en slinga i Långasjönäs fritidsområde vid Lilla Kroksjön (ca 2000 m) samt en delvis tillgänglighetsanpassad slinga vid Sternö badplats (cirka 1700 m). Tillgängliga grillplatser: Sternö badplats, Lilla Kroksjön i Långasjönäs fritidsområde och längs strandpromenaden. 5

6 STRÖV OCH FRILUFTSOMRÅDEN Du har alltid nära till naturen i Karlshamn. I söder finns Östersjön med sin vackra skärgård. Inlandet bjuder på behaglig blandning av sydsvensk lövskog med insprängda sjöar och vattendrag. Många platser har en spännande kulturhistoria. Sternö är en bergig halvö och Karlshamns främsta närströvområden med möjligheter till bad, fritidsfiske, svampplockning med mera. Bronsåldersgraven Höga rör med magnifik utsikt, flyttblocket Altare hall och jättegrytor är några av begivenheterna på halvön. Arbete pågår om att Sternöhalvön ska bli naturreservat i framtiden. Långasjönäs fritidsområde är ett populärt område för alla friluftsälskare. Här finns ett väl utbyggt system av vägar, skidspår och vandringsleder. Vid Mieån ligger ruinerna av ett gammalt pappersbruk. Gamla stenbroar och alléer ger karaktär åt området. Boön och Kastellet har haft stor betydelse vid försvaret av Karlshamn. Rester av befästningsverk finns på båda öarna. Natur-/kulturslinga med informationstavlor. Köpegårda friluftsområde ligger vid kusten med badplats, båtburet friluftsliv och fritidsbebyggelse. Hällaryds skärgård utgör ett av Blekinges större skärgårdsområden. Området utnyttjas intensivt för båtburet friluftsliv. Badvikar finns bland annat på Tjärö, Östra Bokö, Bockö och Tärnö. Tararps jättegrytfält är ett bergsområde med ett tiotal jättegrytor varav de största är 3-4 meter i diameter och djup. 6 Fritid rustar upp grillplatserna i skärgården inför varje sommarsäsong, här på Fölsö Valberget i Tararp är ett markant granitmassiv med brant stupade sidor. Elleholm är ett ströv- och friluftsområde vid mynningen av den världsberömda och fiskrika Mörrumsån. Elleholm var stad på medeltiden. Här finns en populär vigselkyrka och en vacker hovgård, samt badplats i havet. Byn Djurtorp ligger norr om Åryd och har bevarad karaktär av en radby. Byn ger en god uppfattning om utseendet av byarna innan skiftena sprängde bebyggelsen. Kulturvägen Åryd-Halahult är en av länets vackraste landsvägar. Vägen ger en god bild av vad Selma Lagerlöf beskrev som Blekinges tre trappsteg. Mörrumsåns dalgång har stora natur- och kulturvärden. Möjligheter till fiske, vandring på Laxaleden, cykling längs Banvallsleden och paddling i fantastisk miljö. Mellan Åkeholm och Hemsjö öster om ån löper Kungavägen, ansedd som en av kommunens vackraste landsvägar. Offerlunden i Halahult är en av landskapets märkligaste fornlämningar med stenblock med inhuggna symboler och tecken. Tjärö i Hällaryds skärgård. På denna vackra ö finns turiststation med logi och restaurang. Bad, friluftsliv, strövstigar, vandringsleder med mera. Ön kan nås med båt från Järnavik och Karlshamn. Tärnö, i Hällaryds skärgård. Omkring 1920, bodde cirka 250 personer på Tärnö, idag har ön ingen bofast befolkning. Besökare under sommartid kan glädja sig åt såväl vacker natur som intressant och spännande kulturhistoria. Även Tärnö har daglig förbindelse med båt under sommaren från Karlshamn. Kofsa nabbe strax öster om Stilleryd. Bergig udde med läckra klippor slipade av inlandsis och vågor. Grillplatser och badmöjligheter. Solnedgången vid Kofsa är en färgsprakande upplevelse. Svarte-Mosse ligger öster om Karlshamn. Populärt strövområde med gångavstånd från Karlshamns centrum. Lingonbackens motionsslinga och skidbacke är belägen inom området. Stenbackaskogen är ett friluftsområde beläget mellan Asarums centrum och Korpadalen. Inom området är kulturminnet Korpaborgen och Storelids gravfält belägna. Väggaområdet är ett populärt natur- och friluftsområde vid havet, strax sydost om Karlshamns centrum. I området ligger bland annat naturparken Väggaparken, Vägga udde, Kollevik, Bjälkudden och Rosenkällan som tillsammans erbjuder strandpromenad, motionsslinga, idrottsplats, simhall, havsbad, grillplatser, utsiksplatser, Natura 2000-område och våtmark.

7 VANDRINGSLEDER karlshamn.kommunguide.se Inom Karlshamns kommun finns ett rikt utbud av vandringleder med en sammanlagd längd av cirka 130 km. Blekingeleden går genom hela Blekinge. Leden, som inom Karlshamns kommun är 50 km, går genom många vackra områden i kommunen. Bland dessa kan nämnas Knaggalid vid Mörrumsån, Långasjönäs naturreservat, Persgärde naturreservat och Djurtorps by. Vindskydd för övernattning samt grillplatser finns längs leden. Kartor med beskrivning finns hos turistbyrån. Laxaleden är en 30 km lång kulturell vandringsled med Mörrumsån som huvudtema. Leden går mellan Hovmansbygd och Elleholm. Längs leden finns ett hundratal informationstavlor som beskriver historia och kultur längs det fiskrika och kraftfulla vattendraget. Strandpromenaden är 2 km lång och går mellan utvandrarmonumentet vid Näsviken och Vägga fiskehamn. Utefter promenaden finns grillplatser. Boön hyser en 3 km lång natur-/kulturslinga med informationstavlor. På den lilla ön vid Sternölandet låg Karlshamns första försvarsanläggning, Gamle skans. Här låg också Sveriges, på sin tid, största skeppsvarv. Natur & kultur-milen är en 10 km lång vandringsled med start och mål vid turistbyrån i Karlshamn. Leden går i de centrala delarna av staden, längs havet, genom bokskog med insjö och stadens villaområden. Karta med beskrivning finns på turistbyrån. Jättegrytorna i Tararp erbjuder en kort led på 0,5 km för att uppleva jättegrytorna, som skyddas som naturminne. Allböleleden vid Eriksbergs naturreservat. Leden går mellan Nytäppet och Allböle. Den går längs kusten och är 6 km. Skötselansvarig: Länsstyrelsen Kohageleden vid Eriksbergs naturreservat. Startar vid infarten till Eriksberg och går till torpet Kohagen. Leden, som går vid kusten, är 5 km. Skötselansvarig: Länsstyrelsen Dragsö vid Eriksberg. Rundvandring på ön 1,5 km. Öppen endast sommartid. Skötselansvarig: Eriksbergs gård. Ire naturreservat. Kombinerad studieslinga och vandringsled, 5 km. Skötselansvarig: Länsstyrelsen Stilleryd Lönnatäppet. Kustnära led på 1,5 km med start vid parkeringen Drösebo. Skötselansvarig: Länsstyrelsen Tjärö, Hällaryds skärgård. En studieslinga med information på norra delen av ön, 1,5 km. På södra delen finns en 3 km lång vandringsled. Skötselansvarig: Länsstyrelsen CYKELLEDER Tre nationella cykelleder går genom Karlshamns kommun. Kartor och närmare information om cykellederna finns att köpa hos turistbyrån. Sverigeleden. 260 mil, går genom hela Sverige från Helsingborg till Karesuando. Leden inom Karlshamns kommun går mellan Kompersmåla vid Smålandsgränsen och Uggleboda i Olofströms kommun och passerar Svängsta och Mörrum. Gröna skyltar. Cykelspåret. 235 mil från Ystad till Haparanda längs ostkusten. Spåret går i de södra delarna av kommunen och passerar Mörrum, Asarum, Karlshamn, Matvik och Åryd. Svarta skyltar. Banvallsleden. 25 mil på nedlagda järnvägslinjen Halmstad-Ljungby-Karlshamn. Vid leden finns även information om järnvägens historia. I Karlshamns kommun går leden mellan länsgränsen norr om Hovmansbygd och Näsviken i Karlshamn. Röda skyltar. 7

8 NATURRESERVAT Naturreservat finns till för att bevara viktiga natur- och rekreationsvärden som annars kunnat gå förlorade. Varje reservat är unikt och tillsammans visar de upp Sverige från dess vackraste sida. Inom Karlshamns kommun finns 24 naturreservat, varav Långasjönäs och Penningberget, sköts av kommunens gatu- och parkenhet. Resterande reservat sköts av Länsstyrelsen, med undantag för Eriksberg som sköts av Eriksbergs gård. Gränserna till naturreservat markeras av stolpar med en vit snöstjärna på blå botten. Allemansrätten tillämpas inte i naturreservat, utan särskilda regler gäller för friluftslivet. Dessa regler, tillsammans med information om reservatet, finns att hitta på informationstavlor i området och på Länsstyrelsens hemsida. Långasjönäs. Naturreservatet är cirka 537 ha stort och är en viktig del av det rörliga friluftslivet i kommunen. Naturen är väldigt varierande, från gran- och lövskog till betesmarker och spår av tidigare bebyggelse. Här finns sjöar, varav den största, Långasjön, används som vattentäkt åt kommunen. Stora och Lilla Kroksjön är populära fiskesjöar där fiskekort krävs. Från Kroksjöarna utgår också populära motions- och skidspår, och här finns Nytorpet, som drivs av Friluftsfrämjandet, där det finns möjlighet att bada bastu. Blekingeleden går till viss del genom naturreservatet. Penningberget. En för Blekinge ovanlig kalkstensrest finns vid ett berg i östra Karlshamn. Kalkstenen innehåller skal av en armfoting, som liknar en liten peng, vilket gett berget namnet Penningberget, eller Pengaberget. Söder om berget låg tidigare rester av skalgruskalksten, som bröts för att användas som jordförbättring i lantbruket. Området naturminnesskyddades år Elleholm. Reservatet utgörs av kustskog och ett vattenområde med mindre öar och skär väster om Mörrumsåns mynning. Skogen består till stor del av ädellövskog och kusttallskog. Området runt Mörrumsån och vattenområdet utanför dess mynning är av riksintresse för naturvården. Hoka. Naturreservatet ligger 14 km norr om Karlshamn intill gamla riksväg 29. Tre hektar orörd rullstensås mellan vägen och Mieån. Grimsmåla, intill gamla riksväg 29, 18 kilometer från Karlshamn. Oexploaterad del av Mieåns dalgång med rullstensåsar. Ire. Ligger intill gamla riksväg 29, 20 km från Karlshamn. Två gamla gårdar som brukats med ängsskötsel, gammaldags åkerbruk och skogsbete till Eriksberg. Området ligger 3 km söder om Åryd. I detta område, med lövskogspräglat skärgårdslandskap, finns besättningar av hjortdjur, visenter, mufflonfår, vildsvin med mera inom hägn. Välbesökt turistmål öppet endast sommartid. Entréavgift. 8 Eriksbergs stränder. Skärgårdslandskap utanför vilthägnet på Eriksberg. Två vandringsleder. Loberget. Området ligger vid Smålandsgränsen intill gamla riksväg 29, 22 km från Karlshamn. Getryggsformad grusås med barrnaturskog. Odlingslandskap som aldrig brukats med moderna metoder. Stilleryd. 5 km väster om Karlshamn vid Drösebo. Vackert skärgårds- och kustområde med hagmarker och klipphällar. Rikt fågelliv. Hönebygget. Området karakteriseras av kuperade bok och tallskogssluttningar utmed Mörrumsåns östra sida, från Mörrum till Ekeberg. Laxaleden går genom området. Mörrumsåns dalgång. Naturreservat längs Mörrumsån från Svängsta till Hemsjö. Här finns både gamla kulturmarker, artrika lövskogar och urskogsliknande tallskog. Laxaleden går genom naturreservatet. Käringahejan. Mellan Hemsjö och Hovmansbygd. Omfattar cirka 5 km lång sträcka längs Mörrumsån med orörd skog på de branta sluttningarna. Kulturhistoriskt intressanta platser. Laxaleden går genom naturreservatet. Bökemåla. Området ligger 20 km norr om Hällaryd på vägen mot Belganet. Området på 72 ha omfattar en av Blekinges naturskogar med bok som dominerande trädslag. Fågellivet är ovanligt rikt. Kulturella lämningar i form av tjärdalar och några husgrunder. Tattamåla. Småkuperat och sjörikt område 2 km söder om Halahult. Kulturhistoriska lämningar. Inom reservatet finns gammal tallskog liksom ek- och avenbokskog. Ett rikt djurliv hör också hit. Området är genom sin naturskönhet lämpligt för friluftslivet. Persgärde. Ligger 9 km norr om Hällaryd. Ädellövskog med avenbok, bok och ek. Kulturlandskap vid den vackra Norra Öllesjön med vällagda odlingsrösen på tidigare inägomark. Kvallåkra. Strax intill Persgärde. Inslag av sumpskog och ädellövsskog med rik markvegetation. Lövskogsklädd höjdrygg. Östra Kvallåkra. Område med naturskog på 38 ha, intill Persgärde. Tjärö, Tärnö, Fölsö och Bockö-Mjöön. Öar av riksintresse i Hällaryds skärgård. Kan endast nås med båt. Hjärtsjömåla. Nyligen bildat naturreservat, ännu ej utmärkt i terrängen. Vid Borvidsmåla ligger ett för Blekinge ovanligt stort barrnaturskogsområde, vilket också är ett av Blekinges starkaste fäste för tjäder. Långehall. Kuperat och bitvis blockigt område på ca 28 ha, med omväxlande natur. Blandskog med död ved ger goda livsmiljöer för insekter och svampar. Mindre kärr och sumpskogar finns, liksom flera aspbestånd. Tre nyckelbiotoper finns i naturreservatet.

9 FRITIDSFISKE karlshamn.kommunguide.se Karlshamn är känt för sina fina fiskevatten - både i havet, rinnande vatten och insjöar. Mest känt är laxfisket i Mörrumsån, som lockar sportfiskare från när och fjärran. Kronolaxfisket i Mörrum är väl värt ett besök. Här visas en utställning om laxfisket från förr fram till idag och man kan se hur laxen utvecklas - från ägg till storfisk. Kustfiske kan rekommenderas längs hela kommunens kuststräcka. Fiskarter som förkommer i vattnet är havsöring, lax, gädda, abborre, näbbgädda med mera. Fritt fiske med handredskap, observera dock fredningstider och minimimått för vissa fiskarter. Sillfiske är ett populärt fiske under våren. Södra Mieån och dess sjösystem samt Lindeborgssjön Södra Mieån och dess sjösystem förvaltas av Södra Mieåns fiskevårdsområdesförening. Vattenvårdsområdet är indelat i fem fiskeområden med varierande avgifter och fiskbestånd; Kroksjöarna i Långasjönäs naturreservat, Mieåns sjösystem, Mieån södra, Tararpsdalen och Mieån nedre till hamnen. Fisket sker från stranden, fiskebryggor eller med roddbåt. I Stora- och Lilla Kroksjön samt Kroksjögyl sker regelbunden isättning av fisk. Även i Lindeborgssjön, som förvaltas av Karlshamns kommun, sker regelbunden isättning av regnbåge. Fiskarter: Gädda, abborre, mört, ål, brax med mera. Inplanterad fisk: Regnbåge. På Långasjönäs Camping och vid Statoil Janneberg finns roddbåtar att hyra för fiske i Långasjön, Kroksjöarna och Kroksjögyl. Fiskebryggor som också är tillgänglighetsanpassade finns vid Lilla Kroksjön, Abborresjön och Lindeborgssjön. Försäljning av fiskekort till södra Mieån och dess sjöstystem samt Lindeborgssjön: Turistbyrån Karlshamn, Långasjönäs Camping, Statoil Janneberg, Statoil Österport, Kolleviks Camping och Södra Hoka Ungdomsgård. Andra möjligheter till insjöfiske: Abborresjön, Bredagyl, Halasjön, Älmtasjön och Öjasjön. Fiskekort erfordras för fiske i samtliga sjöar. Information och försäljning av fiskekort till insjöar: Abborresjön: Coop Konsum Svängsta Frendo Bredagyl: Långasjönäs Camping Statoil Janneberg Halasjön: Lars-Göran Johansson Kjell Pettersson Älmtasjön: K-E Karlsson Öjasjön: Thomas Pettersson Olle Henriksson

10 MOTIONSSPÅR ORT/OMRÅDE LÄNGD LÄMPLIG STARTPLATS BELYST TILLGÄNGLIGHETS- ANPASSAD Asarum 1250 meter Asarums idrottsplats ja nej Hällaryd 1250 meter Eklundens servicehus ja nej Långasjönäs 1000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Långasjönäs 4000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Långasjönäs 4000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Långasjönäs 5000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Långasjönäs 8000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Mörrum 1250 meter Hockeystugan, Jössaslätt ja nej Prästslätten 1400 meter Lingonbackens klubbstuga ja nej Svängsta 1250 meter Abborresjön, Svängstabadet ja nej Svängsta 2540 meter Skogsfalkens stuga i Öjavad ja nej Väggaparken 1250 meter Vägga idrottsplats ja nej Åryd 900 meter Getavägens lekplats ja nej Tillgänglighetsanpassade promenadslingor Långasjönäs 2000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej ja Sternö 1700 meter Sternö badplats nej delvis 10

11 BOÖN OCH KASTELLET karlshamn.kommunguide.se BOÖN Boön är en historisk plats, det är platsen där en av de första försvarsanläggningarna byggdes när Karlshamn fick stadsprivilegium. Det var den dåvarande kungen Carl X Gustav som ansåg att platsen var strategiskt placerad eftersom platsen större delar av året är helt isfri. Han tyckte att Boön skulle användas till flottstation och bygget stod klart Den hade då två funktioner: den skulle skydda stadens inlopp mot främmande fartyg samt skydda örlogsvarvet. Lättast att ta sig till Boön idag är via bron från Sternö. Här kan man gå ett varv runt ön samtidigt som man kan ta del av information om ön på skyltarna som är placerade vid de historiska platserna. KASTELLET Kastellet ligger på den lilla ön Frisholmen mitt i hamninloppet. Fästningen började uppföras som ett provisorium 1675 efter att skansen på Boön hade dömts ut. Kastellet är idag klassat som fornlämning och är därmed skyddat av kulturminneslagen. Till Kastellet tar man sig enklast med Skärgårdstrafiken som utgår från gästhamnen under sommarmånaderna. 11

12 SMÅBÅTSHAMNAR I Karlshamn finns ett flertal småbåtshamnar och brygganläggningar. Av dessa ansvarar fritidsenheten för de flesta; omkring 1700 båtplatser, ungefär 800 uppläggningsplatser och förvaringsplatser för runt 300 master. Fritidsenheten ansvarar även för gästhamnen i Innerhamnen och Vägga fiskhamn. Inom de större småbåtshamnarna finns serviceinrättningar, toaletter och duschar. I samtliga hamnar finns möjlighet att lämna hushållsavfall från sjöturen. Det finns även möjlighet att lämna spillolja och slagvatten från fritidsbåtar. Sugtömning för tömning av fasta toaletter finns i Matvik, Svanevik, Vägga fiskhamn och Stärnö vindhamn. Sjösättningsramper finns i de stora hamnarna, Stärnö, Väggaviken, Svanevik och Matvik. STÄRNÖ VINDHAMN Stärnö är kanske ett av Karlshamns vackraste naturområden med möjligheter till bad, fritidsfiske, promenadstråk med mera. Hamnen har 330 platser. I hamnen finns mastkran, mastskjul för cirka 100 master. Det finns ungefär 150 uppläggningsplatser. På bryggorna finns belysning, el och färskvatten. I hamnen finns även aktiv båtklubb. VÄGGAOMRÅDET med hamnarna Solskensviken, Svanevik, Väggaviken, Vägga Fiskhamn och Kieholmen. Här finns maritim service, café, restaurang, livsmedel, fiskrökeri och fiskehamn. Kieholmen har 60 platser. På bryggorna finns belysning, el och färskvatten. Det finns cirka 40 uppläggningsplatser. Väggaviken har 120 platser. På bryggorna finns el, färskvatten och på någon brygga även belysning. Det finns omkring 170 uppläggningsplatser. Svanevik har 240 platser. Solskensviken har 100 platser. Gemensamt för Svanevik och Solskensviken är att på bryggorna finns belysning, el och färskvatten. I hamnen finns mastkran, mastskjul för cirka 200 master. Det finns ungefär 220 uppläggningsplatser. I hamnen finns även aktiv båtklubb. MATVIK är kommunens största småbåtshamn med mycket liv och rörelse under båtsäsongen. Där finns 600 platser fördelade på 10 bryggor. Y-bommar och stolpförtöjning. På bryggorna finns belysning, el och färskvatten. I hamnen finns även mastkran, mastskjul för cirka 30 master. Det finns omkring 150 uppläggningsplatser. I hamnen finns även aktiv båtklubb. 12

13 Matvik är en idealisk utgångspunkt för båtturer. Från Matvik går skärgårdsbåt till många öar i skärgården. Utanför Matvik ligger Hällaryds skärgård, Blekinges västligaste. Den består av ett 50-tal öar och lika många holmar. Badvikar med sand finns bl a på Östra Bokö, Bockö och Tärnö. Matvik var en gång ett viktigt centrum för stenindustrin i Blekinge. Stora stenbrott låg alldeles i närheten. Under 1920-talet arbetade uppåt 300 man inom stenindustrin. Här fanns en lastplats och en 4 km lång järnväg från de närbelägna stenbrotten. Stora mängder sten exporterades härifrån ut i Europa. En lång bank av skrotsten längs vägen minner än i dag om verksamheten. MINDRE SMÅBÅTSHAMNAR: Näsviken, ligger centralt i lummig parkmiljö. Strax intill står det berömda Utvandrarmonumentet Karl-Oskar och Kristina. Innerhamnen/Mieån, småbåtshamn som ligger mitt i staden, endast ett stenkast från gallerian. Köpegårda, ligger i ett fritidsområde, med vacker natur och fina utsiktsplatser över skärgården. Söderut ligger den vackra ön Tjärö som man når med båt från bland annat Karlshamns gästhamn. Gästhamnen ligger centralt i innerhamnen och har plats för 20 gästande båtar. Härifrån utgår även turbåt till Kastellet och turistbåtar till bland annat Tjärö. Pukavik, Gunnön och Guövik har egna hamnar och klubbar, de äger och administrerar dessa själva. BOKNINGAR OCH UPPLYSNING OM KOMMUNALA BÅTPLATSER: Hamnfogden, fritidsenheten telefon: säkrast under eftermiddagen. I VÅRA HAMNAR, SKÄRGÅRD OCH STRÄNDER ÄR VI MÅNA OM MILJÖN Det innebär att vi är rädda om naturen på alla sätt. Vi har rena, badvänliga stränder. Vi kan skryta med vackra skogar och ängar, som det är ett nöje att ströva i, en artrik flora och fauna och en skärgård med stora kolonier av häckande fåglar. Vi har förmånen att kunna vistas på många vackra öar med naturhamnar, lämpliga för övernattning. Självklart känner vi alla, både boende och gäster i Karlshamn, samma ansvar för naturen och tar hänsyn till varandra. DET INNEBÄR ATT: - Vi inte lämnar kvar matrester, glas, fimpar eller annat skräp på stränderna, i skärgården eller i skogen. - Vi inte släpper ut olja eller andra föroreningar i hav eller vattendrag. - Vi inte stör häckande fåglar eller andra djur med hundar eller bullrande motorer. - Vi inte eldar direkt på klipphällen och lämnar en eld utan att den är ordentligt släckt. - Vi inte beträder vissa öar och skär (se sjökort). 13

14 BAD TEMPERERADE BANDANLÄGGNINGAR VÄGGABADET Väggabadet i Väggaparken, med utsikt över havet, är kommunens stora badanläggning med tempererade inomhus- och utomhusbassänger. Här finns även Cafeteria med frukost, fika, godis, glass och lättare lunchalternativ till överkomliga priser. Väggabadet togs i bruk första gången 1977 och har sedan dess genomgått ett par mindre renoveringar. Under 2011 färdigställdes en omfattande renovering av inomhusavdelningen där det tillkommit en tornliknande utbyggnad som tillhandahåller en vattenrutschbana och en relaxavdelning med bland annat bubbelpool där man har utsikt över havet och utomhusbadet. Man har dessutom byggt en stor bastu på övervåningen med stort panoramafönster som vätter mot havet. För badgäster under sommarens utesäsong finns det nu möjlighet att även njuta av inomhusfaciliteterna, jacuzzi, varmvattenpool, barnplaskpool, ångbastu, vattenrutschbana med mera. Utomhussäsongen börjar den 3 juni och pågår fram till slutet av augusti. Simskola kommer att bedrivas i Karlshamns kommuns regi enligt Svenska livräddningssällskapets modell och av Karlshamns Simklubb enligt Svensk simlinje. - Utomhusanläggningen har fyra bassänger. - Den största har måttet 50x21 meter. - Hoppbassängen har ett djup på 3.80 meter och ett fem meters högt hopptorn. - Undervisningsbassängen har ett mått på 25x12.5 meter. - Lekbassäng med fontän. - Stort grönområde för solbad och bangolfbana - Inomhusanläggningen har fem bassänger. - Stora bassängen har måtten 25x14.5 meter samt trampolin (ej öppen under sommarsäsongen). - Undervisningsbassängen har måtten 12.5x6 meter. 32 grader - Jacuzzin håller 39 grader - Varmvattenpool med vattenjetstrålar 34 grader - Barnplask med vattensprutande figurer 34 grader - Bastuanläggningar (3 i varje omklädningsrum) - Relaxbastun är gemensam och går att hyra vid olika tider. SVÄNGSTABADET Svängstabadet har en 25 meters, tempererad undervisningsbassäng och barnbassäng. Svängstabadet är endast öppet under sommarlovet (10 veckor). Karlshamns Simklubb bedriver simskoleverksamhet i båda simbassängerna enligt svensk simlinje. 14

15 Information om Kommunens simskola och baden lämnas på Väggabadet, telefon: HAVSBAD Kollevik. Lämpligt barnbad vid Kolleviks camping. Här finns flera bryggor, kiosk och servering samt en tillgänglighetsanpassad toalett. Köpegårda. Badplats i vacker natur ungefär tre kilometer söder om Åryd. Här finns bryggor, en mindre trampolin, grillplats samt en tillgänglighetsanpassad toalett. Nytäppet. Beläget vid Matvik i naturskönt område. Här finns bryggor, grillplats och tillgänglighetsanpassad toalett. Sternö. Populär badplats på Sternöhalvön. Det är långgrunt, fin sandstrand och klippor. Tillgänglig gångväg, toalett, grillplats och brygga. Här ligger flertalet grillplatser, kiosk och servering. Området är vackert naturbeläget och har långa promenadstråk. Elleholm. Badplats situerad söder om Mörrum med storslagen natur och med ett rikt fågelliv. På badplatsen finns bryggor, barnbad, aktivitetsplan samt tillgänglighetsanpassad toalett. Stilleryd. Långgrund badplats med sandstrand, brygga och tillgänglighetsanpassad toalett, som ligger väster om Stillerydshamnen. INSJÖBAD Långasjön. Två badplatser. Vid Långasjönäs camping ligger en av badplatserna med bryggor, barnbad, grillar och tillgänglighetsanpassad toalett. I anslutning finns även kiosk och servering. I södra delen av Långasjön, vid Froarp, ligger en populär badplats för barnfamiljer med långgrund sandstrand och tillgänglighetsanpassad toalett. Trehörnasjön. Badplatsen ligger mellan Åryd och Halahult, längs Kulturvägen, i ett vackert område. Sjön är en klarvattensjö, vilket innebär att vattnet är ovanligt klart. Ällhölen. Ligger två kilometer sydost om Ringamåla i ett naturskönt område. Badplatsen har bryggor, ingärdat barnbad och grillplats. Lilla Öjasjön. Badplatsen har bryggor, trampolin och ingärdat barnbad och ligger två kilometer norr om Halahult (vid fotbollsplanen). Svartasjön. Namnet kommer från det mörka vattnet. Badplatsen ligger strax norr om Hällaryd och erbjuder bryggor och trampolin. Under badsäsongen tas vattenprover ungefär var tredje vecka i såväl havsbad som insjöbad för att säkerställa badvattenkvaliteten. Svaren på proverna hittar man på badplatsen.smittskyddsinstitutet.se. 15

16 SAMLINGSLOKALER BELLEVUEPARKEN I KARLSHAMN Här finns två godkända danslokaler för 600 respektive 1400 personer. Lokalerna ärutrustade med ljud och ljusanläggning. Sommarteater med stor scen och publiksalong. MEDBORGARHUSET I SVÄNGSTA Samlingslokal med scen och med plats för 370 personer. Här finns en gillestuga med pentry, även motionslokal för bland annat bordtennis och ett studierum. FRITIDSGÅRDEN I ASARUM Samlingslokal med scen och plats för 200 personer. Lokalen kan delas i två med hjälp av en skärmvägg. F. D. KOMMUNALHUSET I HÄLLARYD Samlingslokal med plats för 80 personer mindre samlingslokal i källaren. I samtliga samlingslokaler finns kök med köksutrustning och porslin. BIDRAG FRITID HANDLÄGGER KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR Bidragsberättigade är ungdomsföreningar, handikappföreningar och pensionärsföreningar. KRAVEN FÖR BIDRAG ÄR ATT FÖRENINGEN: Har sitt säte i Karlshamn, är ansluten till riksorganisation, är godkänd av fritidsnämnden i Karlshamn och har ett eget bank eller plusgiro. Ungdomsföreningar ska bedriva verksamheter för åldersgrupperna 7-20 år. 16 DE OLIKA BIDRAGEN: Grundbidrag (kan endast sökas av ungdomsföreningar) Administrationsbidrag Aktivitetsbidrag (kan endast sökas av ungdomsfören.) Lokalbidrag Investeringsbidrag Lönebidrag Extra bidrag Blanketter för bidrag finns på fritidskontoret eller kan hämtas på Karlshamns kommuns hemsida under rubriken Blanketter.

17 IDROTTSANLÄGGNINGAR VÄGGA IDROTTSPLATS, KARLSHAMN Kommunens stora idrottsanläggning ligger i Väggaområdet. Anläggningen är utrustad med allvädersbanor för friidrott, två fotbollsplaner och träningsplan på grus. Här ligger också Väggarinken, som är en konstfrusen utomhusisbana under vintertid. Även Väggahallen ligger här, en idrottshall för handboll, innebandy, basket, badminton, bordtennis, volleyboll, styrketräning med mera. I hallen arrangeras även större musikföreställningar. TENNISHALLEN, KARLSHAMN K-märkt anläggning för innebandy, tennis, handboll, badminton med mera. AAK-HALLEN Anläggning för handboll, innebandy, badminton. Hallen är privatägd och hyrs av kommunen. ABU GARCIA-HALLEN, SVÄNGSTA Anläggning för handboll, badminton, innebandy med mera. NORREVÅNGSHALLEN, MÖRRUM Anläggning för handboll, innebandy, badminton, basket med mera. ISHALL, MÖRRUM, JÖSSARINKEN Ishall för ishockey, konståkning, curling med mera. Ishallen har två banor. GYMNASTIK OCH IDROTTSHALLAR Som tillhör skolan hyrs ut av fritid på icke skoltid. FOTBOLLSPLANER PÅ GRÄS Finns i Vägga, Högadal, Strömma, Asarum, Mörrum, Svängsta, Ringamåla, Hällaryd, Märserum och Halahult. FOTBOLLSPLANER PÅ GRUS Finns i anslutning till många av de ovannämnda fotbollsplanerna. KONSTGRÄSPLANER, SVÄNGSTA OCH ASARUM Ägs av en ekonomisk förening. Bokning sker genom fritidskontoret. TENNISBANOR Finns i Svängsta, Karlshamn, Mörrum och Asarum. SPONTANIDROTTSPLATS, ÖSTERSLÄTT KARLSHAMN Sand och asfaltplaner samt grönytor för spontanidrott. Basket, bordtennis, beachhandboll, beachvolleyboll, grillplats med mera. SKATEYTOR Finns bredvid Österslättskolan i Karlshamn, i Svängsta samt i Hällaryd. BOWLINGHALL Ägs privat. GYM Såväl föreningsdrivna gym som privata anläggningar finns i kommunen. FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNINGAR För bangolf (inomhus och utomhus), boule, bågskytte, golf, motorsport, orientering, ridning, segling, skytte, tennis, trav, radiostyrt, paintball med mera finns föreningsdrivna anläggningar. Det finns också ett antal mindre konstgräsplaner. Upplysningar om dessa kan lämnas av fritidsenheten. 17

18 FÖRENINGSREGISTER BÅTKLUBB Guövikens Båtklubb Box 248, Karlshamn Kp Rundqvist Gered Guöviksvägen 96, Trensum Mobil Matviks Bryggförening c/o Hansson Per-Anders Kalvösundsvägen 9, Trensum Kp Hansson Per-Anders Tfn hem Mobil Pukaviks Båtklubb c/o Löfdahl Gunnar Östra Storgatan 14 A, Sölvesborg Kp Löfdahl Gunnar Tfn hem Mobil Stärnö Vindhamns Båtklubb c/o Mattsson Mats Guldvingevägen 5, Karlshamn Kp Berg Jan-Åke Tfn arb Tfn hem Mobil Svaneviks Bryggförening c/o Svensson Bengt Hjälmsavägen 58, Bräkne Hoby Kp Svensson Bengt Tfn hem Mobil FISKEFÖRENING Halasjöns Fiskevårdsområdesförening c/o Kjellsson Perty Halahult, Trensum Tfn Kp Kjellsson Perty Tfn hem Mobil Mörrums Sportfiskeklubb c/o Olsson Joel Gamla Tingsrydsvägen 505, Asarum Kp Olsson Joel Mobil S:a Mieåns Fiskevårdsområdesförening c/o Gyberg Sven Bengtshokavägen 42-63, Asarum Kp Gyberg Sven Tfn hem Mobil Sportfiskeklubben Iden c/o Nydahl Stig Ekoxevägen 11, Asarum Kp Nydahl Stig Tfn hem Mobil Öjasjöns Fiskevårdsområdesför. c/o Henriksson Olle Slänsmålavägen 310, Svängsta Kp Henriksson Olle Tfn hem HANDIKAPPORG. Astma- och Allergiför. K-hamn c/o Bengtsson Annalena Klockvägen 4, Asarum Kp Bengtsson Annalena Tfn hem Blekinge Diabetesförening Box 76, Karlskrona Mobil Kp Mattsson Miriam Mobil Demensföreningen i Karlshamn c/o Studieförbundet Vuxenskola Rådhusgatan 2, Karlshamn Kp Svensson Viveca Tfn hem DHR Karlshamn-Olofström Regeringsgatan 28, Karlshamn Tfn Kp Thörn Sven Tfn arb Elöverkänsligas För. Blekinge län c/o Olofsson Lennart Gyngamålavägen 16, Svängsta Kp Olofsson Lennart Tfn hem FUB i Västra Blekinge c/o Olsson Gerd Skyttevägen 3, Karlshamn Kp Olsson Gerd Tfn hem Föreningen Grunden Karlshamn Rådhusgatan 2, Karlshamn Tfn HFK, Handikappföreningarna i K-hamn c/o Forssell Yvonne Apollovägen 3, Karlshamn Kp Forssell Yvonne Tfn arb Tfn hem Mobil Hjärt och Lungsjukas Förening c/o Florén Lena Gröna vägen 25, Asarum Kp Tafvelin Anna-Lisa Tfn hem HRF Hörselskadades distrikt i Blekinge Alice Tegnérs väg 18, Karlshamn Tfn arb Mobil Hörselskadades förening i Karshamn Regeringsgatan 57, Karlshamn Kp Turneus Sölve Mobil IFA Karlshamn c/o Kansli Regeringsgatan 28, Karlshamn Kp Thörn Sven Tfn arb Karlshamns Dagvårdsförening c/o Lamppu Solveig Prästslättsvägen 4, Karlshamn Kp Nylin Ingegerd Tfn hem Mobil Personskadeförbundet RTP c/o Svensson Maj-Britt Hunnemaravägen 27, Karlshamn Kp Johansson Lennart Tfn hem Reumatikerföreningen Karlshamn c/o Brorsson Carola Kungsgatan 33, Karlshamn reumatikerforbundet.org Kp Brorsson Carola Mobil Strokeföreningen i Västra Blekinge c/o Svensson Charlotta Boställsvägen 5, Asarum strokevastrablekinge.wordpress. com Kp Berntsson Maria Tfn hem Sv Psoriasisförb. Lokalavd.V.Blekinge c/o Mårtensson Göran Stubbsväg 5, Kyrkhult Kp Fredriksson Pentti Tfn hem Mobil Synskadades Riksförbund, Karlsham Södra Fogdelyckeg. 22 B, Karlshamn Kp Bengtsson Stig Tfn arb IDROTTSFÖRENING Asarums Bangolfklubb Stenbackavägen 6, Asarum Tfn Kp Johansson Wilhelm Tfn arb Tfn hem Mobil Asarums IF/FK Box 107, Asarum Tfn Asarums Motorsällskap Skyttevägen 10, Karlshamn Tfn Kp Månsson Åke Tfn hem Mobil Asarumsgymnast./Mörrums Gymmix c/o Samuelsson Helena N.Fogdelyckegatan 45A, Karlshamn Kp Samuelsson Helena Mobil Blekinge Distansryttarförening c/o Stylianoudis Paul Kungsgatan 15, Karlshamn Mobil Kp Stylianoudis Paul Mobil

19 Bodekull Boule Club c/o Hellman Yvonne Hultabodavägen 31, Mörrum Kp Hellman Yvonne Tfn hem Mobil Bodekull Bowling Klubb c/o Svensson Jan Drottninggatan 10, Karlshamn Tfn Kp Johansson Knut Mobil Carlshamn Oakleaves AFF Vårvägen 13, Karlshamn Tfn Kp Nordgren Mikael Tfn hem Mobil Carlshamns Badmintonförening c/o Carlsson Ann-Christine Rosenkällevägen 38, Karlshamn Kp Carlsson Ann-Christine Tfn hem Mobil Carlshamns BTK c/o Carlsson Per Bergsgatan 29, Karlshamn Kp Carlsson Per Tfn hem Mobil Carlshamns IBK Hunnemaravägen 2, Karlshamn Tfn Kp Yxell Kent Tfn arb Tfn hem Mobil Carlshamns Shotokanklubb c/o Karlsson Mathilda Bräknebodavägen 63, Mörrum Kp Karlsson Mathilda Mobil Friskis och Svettis c/o Berglund Gunvi Vettekullavägen 253, Karlshamn Kp Berglund Gunvi Mobil Fågelbarn. Motions- och Fritidsförening c/o Karlsson Anders Åsvägen 13, Svängsta Kp Karlsson Anders Tfn arb Tfn hem Mobil Hällaryds Gymnastikförening c/o Held Ann-Christine Guövägen 82, Trensum Kp Held Ann-Christine Tfn hem Mobil Hällaryds IF c/o Jönsson Erik Prosten Kocks väg 21, Trensum Tfn Kp Olsson Roger Tfn hem Högadals IS Björnvägen 1, Karlshamn Tfn Kp Ohlin Carina Tfn arb IF UDD Skyttevägen 14, Karlshamn Kp Hultman Henrik Sävstigen 1, Asarum Mobil IFK Karlshamn IFK-Gården, Hunnemara, Karlshamn Tfn Ihre Bordtennisklubb c/o Karlsson Bengt-Åke Askaremålavägen 228, Asarum Kp Karlsson Bengt-Åke Tfn hem Mobil Karlshamn Fightcenter Fabriksvägen 39, Karlshamn Kp Emanuel Pär Mobil Karlshamns AikidoKlubb c/o Harms Tobias Regeringsgatan 9, Karlshamn karlshamnsaikidoklubb Kp Harms Tobias Mobil Karlshamns Brottarklubb Skyttevägen 4, Karlshamn Tfn karlshamnsbk-brottning Kp Håkan Forsman Tfn hem Mobil Karlshamns Bågskytteklubb c/o Sonesson Lena Jannebergsvägen 15, Asarum Tfn Kp Bengtsson Bert Tfn arb Tfn hem Karlshamns Frisksportklubb c/o Friberg Birgitta N Stillerydsvägen 49, Karlshamn Kp Friberg Birgitta Tfn arb Karlshamns Golfklubb Box 188, Karlshamn Tfn Kp Tigerman-Enckell Eva Tfn arb Tfn hem Mobil Karlshamns Gymnastikför. c/o Israelsson Maria Stenhagsvägen 16, Karlshamn Kp Israelsson Maria Mobil Karlshamns Handbollförening Hunnemaravägen 30, Karlshamn Kp Cronqvist Anneli Tfn arb Karlshamns Miniracingklubb c/o Bona Richard Gövägen 45, Listerby Kp Hägg Johannes Mobil Karlshamns Ridklubb Jannebergsvägen 11, Karlshamn Tfn Kp Ahlgren Anna Tfn hem Mobil Karlshamns Segelsällskap Idrottsvägen 67, Karlshamn Kp Idh Christer Tfn arb Tfn hem Mobil Karlshamns Simklubb Väggavägen 22, Karlshamn Kp Svensson Magnus Mobil Karlshamns Tennisklubb c/o Petersson Patrik Boövägen 12, Karlshamn Kp Petersson Patrik Tfn hem Mobil KFUM Karlshamns Volleybollklubb c/o Runeson Bo Lingonstigen 18, Karlshamn kfumkarlshamnsvbk-volleyboll Kp Runeson Bo Tfn hem Mobil Korpen K-hamns Motions IF IFK-Gården, Hunnemara, Karlshamn Kp Malmros Lena Tfn arb MK Jämke c/o Liljedahl Joakim Widens väg 6, Näsum Kp Liljedahl Joakim Tfn hem Mobil Märserums IBK c/o Svensson Sara Bergsgatan 28, Karlshamn Kp Svensson Karl-Erik Tfn hem Mobil Märserums IF Bagargränd 6, Trensum Kp Larsson Bengt Tfn hem Mobil Mörrums Badmintonklubb c/o Jan Jonsson Transformatorvägen 14, Mörrum Kp Jonsson Jan Tfn hem Mörrums Gois FK Idrottsvägen 18, Mörrum Kp Lindgren Anders Tfn arb Tfn hem

20 Mörrums Gois Handbolls Kl. Box 19, Mörrum Kp Gustavsson Morgan Tfn arb Mobil Mörrums Gois Ishockey Kl. Jössastigen 10, Mörrum Tfn Kp Martinsson Patrick Tfn arb Mobil Mörrums Konståkningsklubb Jössastigen 9, Mörrum Kp Eriksson Johan Tfn arb Mobil Mörrums Ryttarförening c/o Willhemsson Eva Valasjövägen 52-7, Svängsta Kp Willhemsson Eva Mobil Nitro Gym c/o Stigsdotter Carola Rosenvägen 22, Karlshamn Kp Stigsdotter Carola Tfn hem Ok Skogsfalken c/o Carlsson Margret Lööfs väg 6, Svängsta Kp Lingerud Cecilia Tfn hem Mobil Ringamåla Idrottsklubb c/o Edvardsson Mats Ekerydsvägen 49-41, Svängsta Kp Edvardsson Mats Tfn hem Mobil Stigmännen - Karlshamns OK c/o Nilsson Ann-Sophie Hunnemarav.15, Karlshamn Tfn Kp Nilsson Ann-Sophie Mobil Svängsta IF Marieborgs Idrottsplats, Svängsta Tfn Kp Persson Christina Tfn hem Mobil Svängsta TK c/o Lagerholm Leif Skogsvägen 18, Svängsta Kp Lagerholm Leif Tfn hem Mobil Svängstagymnasterna c/o Nyberg Stig Jonas Nilssons väg 16, Svängsta Kp Nyberg Stig Tfn hem Sydkustens Sportdykarklubb c/o Carlsson Curt Matvikshamnsvägen , Trensum Kp Björk Mikael Tfn hem Mobil KULTURFÖRENING ABU-Museet, Svängsta c/o Karlsson Henning Tararpsvägen 110-8, Asarum Kp Henning Karlsson Tfn hem Asarums Folkdanslag c/o Petersson Helen Furubodavägen 242, Asarum Kp Perbrink Bo Tfn hem Mobil Asarums Hembygdsförening Box 100, Asarum Kp Petersson Helen Tfn hem Mobil Blekinge Sjöfartsmuseum Karlshamn Drottninggatan 5, Karlshamn Kp Janson Ulf Tfn arb Tfn hem Mobil Bygdegårdsförening Tararp-Nötabråne c/o Wahlfrid Martin Nötabrånevägen 5, Asarum tararpnotabrane.se tararpnotabrane.se Kp Wahlfrid Martin Tfn hem Elleholms Hembygds & Sockenråd c/o Karlsson Torvid Forsbackavägen 233-7, Mörrum Kp Mattsson Maj-Britt Mobil

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 Växel 556 744 00 Rådgivning/tidsbokning 556 744 02 Fax 556 744 01 Öppettider vard. 8-17 Lunchstängt 12:15-13 070-594 72 67, 070-441 33 19 Telefonstigen 2, Nacka Tel. 08-718 15

Läs mer

2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll 40 ÅR MED SMUTSIGA Minigrävare, Grävmaskin FINGRAR - Hyr Min Maskin Effektivt, Enkelt & Roligt Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 www.batbryggan.se

Läs mer

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll YOGA I SALTSJÖ-BOO Alla kan utöva yoga - gammal som ung, stor eller liten, på olika vägar genom livet. Oavsett om du är van yogi, nyfi ken nybörjare eller

Läs mer

Klicka till innehåll 2013/14. NAcKA fritids- GUIDE

Klicka till innehåll 2013/14. NAcKA fritids- GUIDE Klicka till innehåll 2013/14 NAcKA fritids- GUIDE 40 ÅR MED SMUTSIGA FINGRAR Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 www.batbryggan.se Flytbryggor och tillbehör Samtalsstöd vid kriser, konflikter

Läs mer

Blekinge Utflyktsguide

Blekinge Utflyktsguide Blekinge Utflyktsguide Välkommen till våra finaste naturområden Blekinge har naturområden som är helt unika. Vår lövskogskust och skärgård saknar motsvarighet i landet. Denna naturguide är avsedd att hjälpa

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen hälsar Karlshamns kommun!

NYinflyttad. Välkommen hälsar Karlshamns kommun! 2012 2013 NYinflyttad Välkommen hälsar Karlshamns kommun! Fakta om Karlshamn Karlshamns kommun är en av de fem kommunerna i Blekinge, Sveriges trädgård, och sträcker sig från smålandsskogarna till de yttersta

Läs mer

VETLANDA 2013 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE ÅRETS TEMA: FRILUFTSLIV

VETLANDA 2013 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE ÅRETS TEMA: FRILUFTSLIV VETLANDA 2013 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE ÅRETS TEMA: FRILUFTSLIV Rådgivning om energi och klimat till privatpersoner, företag och organisationer alltid kostnadsfri alltid opartisk Miljö- och byggförvaltningen

Läs mer

UDDEVALLA 13/14 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE

UDDEVALLA 13/14 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE UDDEVALLA 13/14 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Stadshuset, Varvsv. 1 Hemsida: www.uddevalla.se Redaktion: Torben Larsson och Stefan Apelman Tel: 0522-69 60 00 Fax: 0522-69

Läs mer

Partille 2012. Kultur- och fritidsguide

Partille 2012. Kultur- och fritidsguide 2012 Kultur- och fritidsguide För ett Sverigevänligt alternativ i Läs mer om oss och våra åsikter på: www.sdpartille.wordpress.com Vi tar ansvar för framtiden i Vill du veta mer? Kontakta Ordförande Marianne

Läs mer

Partille 2010. Kultur- och fritidsguide

Partille 2010. Kultur- och fritidsguide Partille 2010 Kultur- och fritidsguide www.partilleguiden.nu För en positiv utveckling av Partille www.moderat.se/partille GÅ NER I VIKT OCH STANNA DÄR! Gå med i viktminskningsprogrammet från 595 kr per

Läs mer

UDDEVALLA 11/12 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE

UDDEVALLA 11/12 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE UDDEVALLA 11/12 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE Kompassen öppenvårdsmottagning erbjuder stöd och behandling för vuxna och ungdomar med missbruks- och beroendeproblematik, samt till anhöriga. All rådgivning är

Läs mer

Kultur- och fritidsguide 2014/2015

Kultur- och fritidsguide 2014/2015 Kultur- och fritidsguide 2014/2015 Välkommen till bästa matbutik! Förutom att vi har det bästa av det mesta har vi också ständigt låga priser och det gör det ju bara roligare att komma hit! HALLSTAHAMMAR

Läs mer

Kultur- och fritidsguide

Kultur- och fritidsguide Kultur- och fritidsguide Värmdö 2012 2013 - Skärgårdsliv - Aktiviteter i Värmdö - Spår- och vandringsleder - Intressanta kulturmiljöer - Naturreservat - Med mera... www.varmdo.se Klicka till innehåll STOCKHOLMS

Läs mer

VANDRARGUIDEN 2011 INNEHÅLL

VANDRARGUIDEN 2011 INNEHÅLL SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET VANDRARGUIDEN 2011 VANDRINGSARRANGEMANG SVERIGEVANDRINGEN 2 ETT FRISKARE SVERIGE 2 Bohuslän 2 Dalarna 2 Halland 3 Jämtland 4 Medelpad 4 Norrbotten 4 Skåne 4 Småland 5-6

Läs mer

Attraktiva och personliga bostadsrätter i Krokslätts Parkstad

Attraktiva och personliga bostadsrätter i Krokslätts Parkstad MÖLNDALSGUIDEN 2013 mölndal.kommunguide.se Attraktiva och personliga bostadsrätter i Krokslätts Parkstad Nya och spännande bostadsrätter med ljus design och balkong, terrass eller uteplats. Hiss till garageplanet.

Läs mer

BIZCOCHO. VOLONTÄR i Mölndal. Vill du ha hjälp av vår Fixare? Är du anhörig och själv behöver stöd?

BIZCOCHO. VOLONTÄR i Mölndal. Vill du ha hjälp av vår Fixare? Är du anhörig och själv behöver stöd? MÖLNDALSGUIDEN 2014 mölndal.kommunguide.se Vill du ha hjälp av vår Fixare? Du som bor i Mölndal och är 70 år eller äldre kan utan kostnad anlita Vill du veta mer, eller undrar om BIZCOCHO BAGERI & KONDITORI

Läs mer

Kultur- och fritidsguiden

Kultur- och fritidsguiden kommun 2014-2015 Kultur- och fritidsguiden med alla våra föreningar Stortorget i. Fotografiet är från Hegethornsamlingen nässjö.kommunguide.se Socialförvaltningen söker... Vi söker familjehem, kontaktfamiljer

Läs mer

Borlänge 2014/2015 Fritid- och kulturguide

Borlänge 2014/2015 Fritid- och kulturguide 2014/2015 Fritid- och kulturguide Välkommen till ett av Sveriges häftigaste äventyrsbad! Besök gärna vår stora fina relaxavdelning (fr.18 år). Tis: Herrar Ons: Damer Mån/Tors/Fre/Lör/Sön: Mix Aqua Nova

Läs mer

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide.

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide. Kommunguide 2014 salem.kommunguide.se Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder Öppettider: Mån & ons: 07-17, Tisd & torsd: 07-20 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård Vi kombinerar

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan.

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan. 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Enköpingsbor Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter Kulturskolan Här kan unga utvecklas och träffa

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Nynäshamnsbor Aktuellt Nynäshamn bygger för framtiden Himmel och hav Njut av Stockholms södra skärgård Upptäck Nynäshamn Massor av kulturoch fritidsaktiviteter

Läs mer

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse

Läs mer

Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14

Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14 Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14 LAST- & KRANBILAR LAST- & GRÄVMASKINER KROSS, GRUS, JORD MM VINTER- & VÄGUNDERHÅLL SOPCONTAINER NYHET! KÖR NU ÄVEN MATERIAL I STORSÄCK Konsul Johnssons väg

Läs mer

Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal.

Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal. 2015 Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal. Här finns även trådlöst internet. Vi lånar ut flytvästar och guidar dig inom allt i Nordanstig! Välkommen in. Sundsvall NORDANSTIG Stockholm

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S

Läs mer

Äntligen! Ännu mer charter under 2014! värnamo.kommunguide.se

Äntligen! Ännu mer charter under 2014! värnamo.kommunguide.se Fritidsguiden 2014 Mångkulturell Kunskap Ekonomisk förening MKEF ÄR ETT FÖRETAG SOM HAR TJÄNSTER ATT GÖRA DITT LIV ENKLARE! Utnyttja 50% skattereduktion VÅRA TJÄNSTER: Hemtjänst: Du kan ansöka från din

Läs mer

ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING

ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING Välkommen att besöka WWW.VANDRING.SE Nu under

Läs mer

Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011

Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011 Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011 Innehåll Historia 4 Kultur 5-15 Historia 4 Kulturhistoriskt 5-6 Hembygdsgårdar 7-8 Hälsingegårdar 8 Muséer 9 Konst/Hantverk

Läs mer

Kultur- och fritidsguide 2013 HUDDINGE

Kultur- och fritidsguide 2013 HUDDINGE Kultur- och fritidsguide 2013 HUDDINGE Vi tänder leenden DU MINNS VÄL VAR DU HYR MASKINER PÅ SÖDERORT? Varmt välkommen till vår nybyggda klinik i centrum för ett omhändertagande utöver det vanliga och

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Uddevallabor Välkommen till Uddevalla Liv, lust och läge i hjärtat av Bohuslän! Du som har flyttat hit till Uddevalla kommun hälsas varmt välkommen! Liv, lust och

Läs mer