KARLSHAMN. fritidsguide 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMN. fritidsguide 2013/14"

Transkript

1 KARLSHAMN fritidsguide 2013/14

2 LÄRCENTER Information om kommunens verksamhetsområden inom: Studie- och yrkesvägledning, coachning, validering Yrkes- och teoretisk utbildning, distansstudier Kommunala prakt ikplatser år Uppdragsutbildning till företag, myndigheter och organisationer / Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! Karlshamn Kraft Genom oss får samhället extra kraft Karlshamn Kraft är ett av världens renaste topp- och reservkraftverk. Vi ligger i ständig beredskap för att kunna bidra med elproduktion när det verkligen behövs. Vi tar gärna emot studiebesök från föreningar, skolor och andra intresserade grupper. Vid ett studiebesök hos oss får du inblick i hur ett oljekondenskraftverk fungerar och hur vi arbetar för att minimera utsläppen av miljöskadliga ämnen. Vi går runt i kraftverket och tittar på pannor, turbiner och renings utrustning. Du får också veta mer om Karlshamnsverkets roll i elsystemet. Välkommen till Karlshamn Kraft! - ett företag i E.ON koncernen Karlshamn Kraft AB Munkahusvägen 181, Karlshamn Tel:

3 Utgiven i samarbete med: Karlshamns kommun Fritidsenheten Rådhuset, Karlshamn Tel: Fax Hemsida: E-post: Karlshamns kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ann-Christine Emilsson Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. BÄSTE LÄSARE I din hand håller du årets upplaga av Karlshamns kommuns fritidsguide. Här hittar du det mesta av det du kan behöva för att kunna uppleva kommunens rika fritidsutbud. Här presenteras allt från idrottsföreningar, anläggningar och badplatser över småbåtshamnar och fritidsfiske till naturreservat och vandringsleder samt en hel del annat. Tillsammans jobbar vi hårt för att gemensamt skapa förutsättningar för en bra och meningsfull fritid i Karlshamns kommun. Med denna fritidsguide har vi som ambition att göra det enkelt för dig att kunna ta del av vårt rika föreningsliv, uppleva vår vackra natur och fantastiska skärgård. Det senaste året har en hel del hänt. Bland annat har vi gjort det enklare att ta sig ut i skärgården även om man inte har egen båt. Detta genom att anlägga nya bryggor för skärgårdstrafiken på Östra Bokö, Eköholm och Fölsö. En ny båtbrygga har anlagts på den södra sidan av Östra Bokö och en ny gästbrygga på Tärnö. Dessutom byggdes under 2012 en tillgänglighetsanpassad toalett på Östra Bokö. Inne i Karlshamn har en grillplats invigts på spontanidrottsplatsen på Österslättskolan. Där har även en allmän toalett öppnats. En förteckning över de föreningar som anmält sig finns i slutet av guiden. Om din förening vill vara med nästa år men inte finns där idag, tveka inte att kontakta oss. Fritidsenheten står till tjänst med ytterligare information angående innehållet i fritidsguiden. På kommunens hemsida, presenteras också fritidsverksamheten i kommunen. Där kan man hitta aktuella uppgifter om öppettider, taxor med mera. Välkommen att ta del av vårt gedigna fritidsutbud du också! Peter Larsson Föreningskonsulent, Fritidsenheten 3

4 FRITIDSENHETEN Fritidsenheten har som främsta uppgift att stimulera det lokala föreningslivet och att ge goda förutsättningar för en meningsfull fritid för kommuninvånare och turister. I denna uppgift ligger att tillhandahålla goda fritids- och idrottsanläggningar. Fritidsenheten samverkar med föreningslivet i arrangemang såsom friskvårdsaktiviteter, stora tävlingar och liknande. Enheten anordnar också egna verksamheter och möten för olika grupper. FRITID ANSVARAR FÖR DRIFT, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV: Idrottsanläggningar Badanläggningar Småbåtshamnar Fritidsfiske Kommunägda delar av skärgården Fornminnesmärkta Kastellet Samlingslokaler FRITIDSKONTORET SVARAR FÖR: Bokning av tider i kommunens idrottsanläggningar, samlings- och skollokaler. Registerföring av de mer än 300 föreningar som är verksamma i kommunen. Handläggning av kommunens bidrag till föreningar. Lotteritillstånd till föreningar. Skapa och samordna fritidsaktiviteter för personer i behov av särskilt stöd. GATU- OCH PARKENHETEN Gatu- och parkenheten har som mål att erbjuda kommuninvånare och besökare grönskande och tilltalande platser i stadsmiljö och naturmark. Grönska är en viktig del av samhället, då den skapar sociala mötesplatser för människor i alla åldrar och från olika kulturer. Tillsammans med fritidsenheten ser vi till att kommunen blir en livfull plats för en mängd fritidsaktiviteter. GATU- OCH PARKENHETEN ANSVARAR FÖR: Badplatser i insjöar och i havet Ströv- och friluftsområden Naturreservat Motionsspår Cykelleder Vandringsleder 4

5 ALLEMANSRÄTTEN Den svenska allemansrätten är en gammal sedvanerätt som saknar motsvarighet i de flesta andra länder. Den ger oss rätt att vistas fritt i skog och mark om vi visar hänsyn och följer de regler som finns. Allemansrätten kan sammanfattas i orden inte störa inte förstöra. Man får färdas till fots, åka skidor eller cykla över annans mark. Men man får inte göra intrång på annans tomt, beträda planteringar, åkrar med gröda eller annan mark som kan ta skada. Man får plocka svamp, bär och blommor som inte är fridlysta. Man får plocka pinnar och göra upp eld, men man får inte bryta kvistar av träd och buskar det är stöld. Man får använda annans vatten för karlshamn.kommunguide.se båtfärder och bad om det inte medför olägenheter för ägaren. Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter (2007: ) gäller följande: Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt. Inom Karlshamns kommun är det dessutom förbjudet att rida och cykla på preparerade motionsspår samt att medföra okopplad hund på motionsspår och i naturreservat. Nedskräpning är förbjudet enligt miljöbalken och kan leda till böter. TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE FRITIDSOMRÅDEN Karlshamns kommun strävar efter att alla ska ha möjlighet att uppleva natur. De senaste åren har flera områden delvis blivit tillgänglighetsanpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga. Här följer en sammanfattning av dessa områden, läs mer om vad områdena har att erbjuda under respektive rubrik. Tillgänglig badbrygga: Sternö badplats. Tillgängliga toaletter: Kolleviks badplats, Köpegårda badplats, Nytäppets badplats, Sternö badplats, Elleholms badplats, Stilleryds badplats, Långasjöns badplatser samt Östra Bokö. Tillgängliga fiskebryggor: Lilla Kroksjön, Aborresjön, Lindeborgssjön. Tillgängliga promenadslingor: Del av Strandpromenaden (vid Väggabadet), en slinga i Långasjönäs fritidsområde vid Lilla Kroksjön (ca 2000 m) samt en delvis tillgänglighetsanpassad slinga vid Sternö badplats (cirka 1700 m). Tillgängliga grillplatser: Sternö badplats, Lilla Kroksjön i Långasjönäs fritidsområde och längs strandpromenaden. 5

6 STRÖV OCH FRILUFTSOMRÅDEN Du har alltid nära till naturen i Karlshamn. I söder finns Östersjön med sin vackra skärgård. Inlandet bjuder på behaglig blandning av sydsvensk lövskog med insprängda sjöar och vattendrag. Många platser har en spännande kulturhistoria. Sternö är en bergig halvö och Karlshamns främsta närströvområden med möjligheter till bad, fritidsfiske, svampplockning med mera. Bronsåldersgraven Höga rör med magnifik utsikt, flyttblocket Altare hall och jättegrytor är några av begivenheterna på halvön. Arbete pågår om att Sternöhalvön ska bli naturreservat i framtiden. Långasjönäs fritidsområde är ett populärt område för alla friluftsälskare. Här finns ett väl utbyggt system av vägar, skidspår och vandringsleder. Vid Mieån ligger ruinerna av ett gammalt pappersbruk. Gamla stenbroar och alléer ger karaktär åt området. Boön och Kastellet har haft stor betydelse vid försvaret av Karlshamn. Rester av befästningsverk finns på båda öarna. Natur-/kulturslinga med informationstavlor. Köpegårda friluftsområde ligger vid kusten med badplats, båtburet friluftsliv och fritidsbebyggelse. Hällaryds skärgård utgör ett av Blekinges större skärgårdsområden. Området utnyttjas intensivt för båtburet friluftsliv. Badvikar finns bland annat på Tjärö, Östra Bokö, Bockö och Tärnö. Tararps jättegrytfält är ett bergsområde med ett tiotal jättegrytor varav de största är 3-4 meter i diameter och djup. 6 Fritid rustar upp grillplatserna i skärgården inför varje sommarsäsong, här på Fölsö Valberget i Tararp är ett markant granitmassiv med brant stupade sidor. Elleholm är ett ströv- och friluftsområde vid mynningen av den världsberömda och fiskrika Mörrumsån. Elleholm var stad på medeltiden. Här finns en populär vigselkyrka och en vacker hovgård, samt badplats i havet. Byn Djurtorp ligger norr om Åryd och har bevarad karaktär av en radby. Byn ger en god uppfattning om utseendet av byarna innan skiftena sprängde bebyggelsen. Kulturvägen Åryd-Halahult är en av länets vackraste landsvägar. Vägen ger en god bild av vad Selma Lagerlöf beskrev som Blekinges tre trappsteg. Mörrumsåns dalgång har stora natur- och kulturvärden. Möjligheter till fiske, vandring på Laxaleden, cykling längs Banvallsleden och paddling i fantastisk miljö. Mellan Åkeholm och Hemsjö öster om ån löper Kungavägen, ansedd som en av kommunens vackraste landsvägar. Offerlunden i Halahult är en av landskapets märkligaste fornlämningar med stenblock med inhuggna symboler och tecken. Tjärö i Hällaryds skärgård. På denna vackra ö finns turiststation med logi och restaurang. Bad, friluftsliv, strövstigar, vandringsleder med mera. Ön kan nås med båt från Järnavik och Karlshamn. Tärnö, i Hällaryds skärgård. Omkring 1920, bodde cirka 250 personer på Tärnö, idag har ön ingen bofast befolkning. Besökare under sommartid kan glädja sig åt såväl vacker natur som intressant och spännande kulturhistoria. Även Tärnö har daglig förbindelse med båt under sommaren från Karlshamn. Kofsa nabbe strax öster om Stilleryd. Bergig udde med läckra klippor slipade av inlandsis och vågor. Grillplatser och badmöjligheter. Solnedgången vid Kofsa är en färgsprakande upplevelse. Svarte-Mosse ligger öster om Karlshamn. Populärt strövområde med gångavstånd från Karlshamns centrum. Lingonbackens motionsslinga och skidbacke är belägen inom området. Stenbackaskogen är ett friluftsområde beläget mellan Asarums centrum och Korpadalen. Inom området är kulturminnet Korpaborgen och Storelids gravfält belägna. Väggaområdet är ett populärt natur- och friluftsområde vid havet, strax sydost om Karlshamns centrum. I området ligger bland annat naturparken Väggaparken, Vägga udde, Kollevik, Bjälkudden och Rosenkällan som tillsammans erbjuder strandpromenad, motionsslinga, idrottsplats, simhall, havsbad, grillplatser, utsiksplatser, Natura 2000-område och våtmark.

7 VANDRINGSLEDER karlshamn.kommunguide.se Inom Karlshamns kommun finns ett rikt utbud av vandringleder med en sammanlagd längd av cirka 130 km. Blekingeleden går genom hela Blekinge. Leden, som inom Karlshamns kommun är 50 km, går genom många vackra områden i kommunen. Bland dessa kan nämnas Knaggalid vid Mörrumsån, Långasjönäs naturreservat, Persgärde naturreservat och Djurtorps by. Vindskydd för övernattning samt grillplatser finns längs leden. Kartor med beskrivning finns hos turistbyrån. Laxaleden är en 30 km lång kulturell vandringsled med Mörrumsån som huvudtema. Leden går mellan Hovmansbygd och Elleholm. Längs leden finns ett hundratal informationstavlor som beskriver historia och kultur längs det fiskrika och kraftfulla vattendraget. Strandpromenaden är 2 km lång och går mellan utvandrarmonumentet vid Näsviken och Vägga fiskehamn. Utefter promenaden finns grillplatser. Boön hyser en 3 km lång natur-/kulturslinga med informationstavlor. På den lilla ön vid Sternölandet låg Karlshamns första försvarsanläggning, Gamle skans. Här låg också Sveriges, på sin tid, största skeppsvarv. Natur & kultur-milen är en 10 km lång vandringsled med start och mål vid turistbyrån i Karlshamn. Leden går i de centrala delarna av staden, längs havet, genom bokskog med insjö och stadens villaområden. Karta med beskrivning finns på turistbyrån. Jättegrytorna i Tararp erbjuder en kort led på 0,5 km för att uppleva jättegrytorna, som skyddas som naturminne. Allböleleden vid Eriksbergs naturreservat. Leden går mellan Nytäppet och Allböle. Den går längs kusten och är 6 km. Skötselansvarig: Länsstyrelsen Kohageleden vid Eriksbergs naturreservat. Startar vid infarten till Eriksberg och går till torpet Kohagen. Leden, som går vid kusten, är 5 km. Skötselansvarig: Länsstyrelsen Dragsö vid Eriksberg. Rundvandring på ön 1,5 km. Öppen endast sommartid. Skötselansvarig: Eriksbergs gård. Ire naturreservat. Kombinerad studieslinga och vandringsled, 5 km. Skötselansvarig: Länsstyrelsen Stilleryd Lönnatäppet. Kustnära led på 1,5 km med start vid parkeringen Drösebo. Skötselansvarig: Länsstyrelsen Tjärö, Hällaryds skärgård. En studieslinga med information på norra delen av ön, 1,5 km. På södra delen finns en 3 km lång vandringsled. Skötselansvarig: Länsstyrelsen CYKELLEDER Tre nationella cykelleder går genom Karlshamns kommun. Kartor och närmare information om cykellederna finns att köpa hos turistbyrån. Sverigeleden. 260 mil, går genom hela Sverige från Helsingborg till Karesuando. Leden inom Karlshamns kommun går mellan Kompersmåla vid Smålandsgränsen och Uggleboda i Olofströms kommun och passerar Svängsta och Mörrum. Gröna skyltar. Cykelspåret. 235 mil från Ystad till Haparanda längs ostkusten. Spåret går i de södra delarna av kommunen och passerar Mörrum, Asarum, Karlshamn, Matvik och Åryd. Svarta skyltar. Banvallsleden. 25 mil på nedlagda järnvägslinjen Halmstad-Ljungby-Karlshamn. Vid leden finns även information om järnvägens historia. I Karlshamns kommun går leden mellan länsgränsen norr om Hovmansbygd och Näsviken i Karlshamn. Röda skyltar. 7

8 NATURRESERVAT Naturreservat finns till för att bevara viktiga natur- och rekreationsvärden som annars kunnat gå förlorade. Varje reservat är unikt och tillsammans visar de upp Sverige från dess vackraste sida. Inom Karlshamns kommun finns 24 naturreservat, varav Långasjönäs och Penningberget, sköts av kommunens gatu- och parkenhet. Resterande reservat sköts av Länsstyrelsen, med undantag för Eriksberg som sköts av Eriksbergs gård. Gränserna till naturreservat markeras av stolpar med en vit snöstjärna på blå botten. Allemansrätten tillämpas inte i naturreservat, utan särskilda regler gäller för friluftslivet. Dessa regler, tillsammans med information om reservatet, finns att hitta på informationstavlor i området och på Länsstyrelsens hemsida. Långasjönäs. Naturreservatet är cirka 537 ha stort och är en viktig del av det rörliga friluftslivet i kommunen. Naturen är väldigt varierande, från gran- och lövskog till betesmarker och spår av tidigare bebyggelse. Här finns sjöar, varav den största, Långasjön, används som vattentäkt åt kommunen. Stora och Lilla Kroksjön är populära fiskesjöar där fiskekort krävs. Från Kroksjöarna utgår också populära motions- och skidspår, och här finns Nytorpet, som drivs av Friluftsfrämjandet, där det finns möjlighet att bada bastu. Blekingeleden går till viss del genom naturreservatet. Penningberget. En för Blekinge ovanlig kalkstensrest finns vid ett berg i östra Karlshamn. Kalkstenen innehåller skal av en armfoting, som liknar en liten peng, vilket gett berget namnet Penningberget, eller Pengaberget. Söder om berget låg tidigare rester av skalgruskalksten, som bröts för att användas som jordförbättring i lantbruket. Området naturminnesskyddades år Elleholm. Reservatet utgörs av kustskog och ett vattenområde med mindre öar och skär väster om Mörrumsåns mynning. Skogen består till stor del av ädellövskog och kusttallskog. Området runt Mörrumsån och vattenområdet utanför dess mynning är av riksintresse för naturvården. Hoka. Naturreservatet ligger 14 km norr om Karlshamn intill gamla riksväg 29. Tre hektar orörd rullstensås mellan vägen och Mieån. Grimsmåla, intill gamla riksväg 29, 18 kilometer från Karlshamn. Oexploaterad del av Mieåns dalgång med rullstensåsar. Ire. Ligger intill gamla riksväg 29, 20 km från Karlshamn. Två gamla gårdar som brukats med ängsskötsel, gammaldags åkerbruk och skogsbete till Eriksberg. Området ligger 3 km söder om Åryd. I detta område, med lövskogspräglat skärgårdslandskap, finns besättningar av hjortdjur, visenter, mufflonfår, vildsvin med mera inom hägn. Välbesökt turistmål öppet endast sommartid. Entréavgift. 8 Eriksbergs stränder. Skärgårdslandskap utanför vilthägnet på Eriksberg. Två vandringsleder. Loberget. Området ligger vid Smålandsgränsen intill gamla riksväg 29, 22 km från Karlshamn. Getryggsformad grusås med barrnaturskog. Odlingslandskap som aldrig brukats med moderna metoder. Stilleryd. 5 km väster om Karlshamn vid Drösebo. Vackert skärgårds- och kustområde med hagmarker och klipphällar. Rikt fågelliv. Hönebygget. Området karakteriseras av kuperade bok och tallskogssluttningar utmed Mörrumsåns östra sida, från Mörrum till Ekeberg. Laxaleden går genom området. Mörrumsåns dalgång. Naturreservat längs Mörrumsån från Svängsta till Hemsjö. Här finns både gamla kulturmarker, artrika lövskogar och urskogsliknande tallskog. Laxaleden går genom naturreservatet. Käringahejan. Mellan Hemsjö och Hovmansbygd. Omfattar cirka 5 km lång sträcka längs Mörrumsån med orörd skog på de branta sluttningarna. Kulturhistoriskt intressanta platser. Laxaleden går genom naturreservatet. Bökemåla. Området ligger 20 km norr om Hällaryd på vägen mot Belganet. Området på 72 ha omfattar en av Blekinges naturskogar med bok som dominerande trädslag. Fågellivet är ovanligt rikt. Kulturella lämningar i form av tjärdalar och några husgrunder. Tattamåla. Småkuperat och sjörikt område 2 km söder om Halahult. Kulturhistoriska lämningar. Inom reservatet finns gammal tallskog liksom ek- och avenbokskog. Ett rikt djurliv hör också hit. Området är genom sin naturskönhet lämpligt för friluftslivet. Persgärde. Ligger 9 km norr om Hällaryd. Ädellövskog med avenbok, bok och ek. Kulturlandskap vid den vackra Norra Öllesjön med vällagda odlingsrösen på tidigare inägomark. Kvallåkra. Strax intill Persgärde. Inslag av sumpskog och ädellövsskog med rik markvegetation. Lövskogsklädd höjdrygg. Östra Kvallåkra. Område med naturskog på 38 ha, intill Persgärde. Tjärö, Tärnö, Fölsö och Bockö-Mjöön. Öar av riksintresse i Hällaryds skärgård. Kan endast nås med båt. Hjärtsjömåla. Nyligen bildat naturreservat, ännu ej utmärkt i terrängen. Vid Borvidsmåla ligger ett för Blekinge ovanligt stort barrnaturskogsområde, vilket också är ett av Blekinges starkaste fäste för tjäder. Långehall. Kuperat och bitvis blockigt område på ca 28 ha, med omväxlande natur. Blandskog med död ved ger goda livsmiljöer för insekter och svampar. Mindre kärr och sumpskogar finns, liksom flera aspbestånd. Tre nyckelbiotoper finns i naturreservatet.

9 FRITIDSFISKE karlshamn.kommunguide.se Karlshamn är känt för sina fina fiskevatten - både i havet, rinnande vatten och insjöar. Mest känt är laxfisket i Mörrumsån, som lockar sportfiskare från när och fjärran. Kronolaxfisket i Mörrum är väl värt ett besök. Här visas en utställning om laxfisket från förr fram till idag och man kan se hur laxen utvecklas - från ägg till storfisk. Kustfiske kan rekommenderas längs hela kommunens kuststräcka. Fiskarter som förkommer i vattnet är havsöring, lax, gädda, abborre, näbbgädda med mera. Fritt fiske med handredskap, observera dock fredningstider och minimimått för vissa fiskarter. Sillfiske är ett populärt fiske under våren. Södra Mieån och dess sjösystem samt Lindeborgssjön Södra Mieån och dess sjösystem förvaltas av Södra Mieåns fiskevårdsområdesförening. Vattenvårdsområdet är indelat i fem fiskeområden med varierande avgifter och fiskbestånd; Kroksjöarna i Långasjönäs naturreservat, Mieåns sjösystem, Mieån södra, Tararpsdalen och Mieån nedre till hamnen. Fisket sker från stranden, fiskebryggor eller med roddbåt. I Stora- och Lilla Kroksjön samt Kroksjögyl sker regelbunden isättning av fisk. Även i Lindeborgssjön, som förvaltas av Karlshamns kommun, sker regelbunden isättning av regnbåge. Fiskarter: Gädda, abborre, mört, ål, brax med mera. Inplanterad fisk: Regnbåge. På Långasjönäs Camping och vid Statoil Janneberg finns roddbåtar att hyra för fiske i Långasjön, Kroksjöarna och Kroksjögyl. Fiskebryggor som också är tillgänglighetsanpassade finns vid Lilla Kroksjön, Abborresjön och Lindeborgssjön. Försäljning av fiskekort till södra Mieån och dess sjöstystem samt Lindeborgssjön: Turistbyrån Karlshamn, Långasjönäs Camping, Statoil Janneberg, Statoil Österport, Kolleviks Camping och Södra Hoka Ungdomsgård. Andra möjligheter till insjöfiske: Abborresjön, Bredagyl, Halasjön, Älmtasjön och Öjasjön. Fiskekort erfordras för fiske i samtliga sjöar. Information och försäljning av fiskekort till insjöar: Abborresjön: Coop Konsum Svängsta Frendo Bredagyl: Långasjönäs Camping Statoil Janneberg Halasjön: Lars-Göran Johansson Kjell Pettersson Älmtasjön: K-E Karlsson Öjasjön: Thomas Pettersson Olle Henriksson

10 MOTIONSSPÅR ORT/OMRÅDE LÄNGD LÄMPLIG STARTPLATS BELYST TILLGÄNGLIGHETS- ANPASSAD Asarum 1250 meter Asarums idrottsplats ja nej Hällaryd 1250 meter Eklundens servicehus ja nej Långasjönäs 1000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Långasjönäs 4000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Långasjönäs 4000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Långasjönäs 5000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Långasjönäs 8000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej nej Mörrum 1250 meter Hockeystugan, Jössaslätt ja nej Prästslätten 1400 meter Lingonbackens klubbstuga ja nej Svängsta 1250 meter Abborresjön, Svängstabadet ja nej Svängsta 2540 meter Skogsfalkens stuga i Öjavad ja nej Väggaparken 1250 meter Vägga idrottsplats ja nej Åryd 900 meter Getavägens lekplats ja nej Tillgänglighetsanpassade promenadslingor Långasjönäs 2000 meter Skidbacken vid Nytorpet nej ja Sternö 1700 meter Sternö badplats nej delvis 10

11 BOÖN OCH KASTELLET karlshamn.kommunguide.se BOÖN Boön är en historisk plats, det är platsen där en av de första försvarsanläggningarna byggdes när Karlshamn fick stadsprivilegium. Det var den dåvarande kungen Carl X Gustav som ansåg att platsen var strategiskt placerad eftersom platsen större delar av året är helt isfri. Han tyckte att Boön skulle användas till flottstation och bygget stod klart Den hade då två funktioner: den skulle skydda stadens inlopp mot främmande fartyg samt skydda örlogsvarvet. Lättast att ta sig till Boön idag är via bron från Sternö. Här kan man gå ett varv runt ön samtidigt som man kan ta del av information om ön på skyltarna som är placerade vid de historiska platserna. KASTELLET Kastellet ligger på den lilla ön Frisholmen mitt i hamninloppet. Fästningen började uppföras som ett provisorium 1675 efter att skansen på Boön hade dömts ut. Kastellet är idag klassat som fornlämning och är därmed skyddat av kulturminneslagen. Till Kastellet tar man sig enklast med Skärgårdstrafiken som utgår från gästhamnen under sommarmånaderna. 11

12 SMÅBÅTSHAMNAR I Karlshamn finns ett flertal småbåtshamnar och brygganläggningar. Av dessa ansvarar fritidsenheten för de flesta; omkring 1700 båtplatser, ungefär 800 uppläggningsplatser och förvaringsplatser för runt 300 master. Fritidsenheten ansvarar även för gästhamnen i Innerhamnen och Vägga fiskhamn. Inom de större småbåtshamnarna finns serviceinrättningar, toaletter och duschar. I samtliga hamnar finns möjlighet att lämna hushållsavfall från sjöturen. Det finns även möjlighet att lämna spillolja och slagvatten från fritidsbåtar. Sugtömning för tömning av fasta toaletter finns i Matvik, Svanevik, Vägga fiskhamn och Stärnö vindhamn. Sjösättningsramper finns i de stora hamnarna, Stärnö, Väggaviken, Svanevik och Matvik. STÄRNÖ VINDHAMN Stärnö är kanske ett av Karlshamns vackraste naturområden med möjligheter till bad, fritidsfiske, promenadstråk med mera. Hamnen har 330 platser. I hamnen finns mastkran, mastskjul för cirka 100 master. Det finns ungefär 150 uppläggningsplatser. På bryggorna finns belysning, el och färskvatten. I hamnen finns även aktiv båtklubb. VÄGGAOMRÅDET med hamnarna Solskensviken, Svanevik, Väggaviken, Vägga Fiskhamn och Kieholmen. Här finns maritim service, café, restaurang, livsmedel, fiskrökeri och fiskehamn. Kieholmen har 60 platser. På bryggorna finns belysning, el och färskvatten. Det finns cirka 40 uppläggningsplatser. Väggaviken har 120 platser. På bryggorna finns el, färskvatten och på någon brygga även belysning. Det finns omkring 170 uppläggningsplatser. Svanevik har 240 platser. Solskensviken har 100 platser. Gemensamt för Svanevik och Solskensviken är att på bryggorna finns belysning, el och färskvatten. I hamnen finns mastkran, mastskjul för cirka 200 master. Det finns ungefär 220 uppläggningsplatser. I hamnen finns även aktiv båtklubb. MATVIK är kommunens största småbåtshamn med mycket liv och rörelse under båtsäsongen. Där finns 600 platser fördelade på 10 bryggor. Y-bommar och stolpförtöjning. På bryggorna finns belysning, el och färskvatten. I hamnen finns även mastkran, mastskjul för cirka 30 master. Det finns omkring 150 uppläggningsplatser. I hamnen finns även aktiv båtklubb. 12

13 Matvik är en idealisk utgångspunkt för båtturer. Från Matvik går skärgårdsbåt till många öar i skärgården. Utanför Matvik ligger Hällaryds skärgård, Blekinges västligaste. Den består av ett 50-tal öar och lika många holmar. Badvikar med sand finns bl a på Östra Bokö, Bockö och Tärnö. Matvik var en gång ett viktigt centrum för stenindustrin i Blekinge. Stora stenbrott låg alldeles i närheten. Under 1920-talet arbetade uppåt 300 man inom stenindustrin. Här fanns en lastplats och en 4 km lång järnväg från de närbelägna stenbrotten. Stora mängder sten exporterades härifrån ut i Europa. En lång bank av skrotsten längs vägen minner än i dag om verksamheten. MINDRE SMÅBÅTSHAMNAR: Näsviken, ligger centralt i lummig parkmiljö. Strax intill står det berömda Utvandrarmonumentet Karl-Oskar och Kristina. Innerhamnen/Mieån, småbåtshamn som ligger mitt i staden, endast ett stenkast från gallerian. Köpegårda, ligger i ett fritidsområde, med vacker natur och fina utsiktsplatser över skärgården. Söderut ligger den vackra ön Tjärö som man når med båt från bland annat Karlshamns gästhamn. Gästhamnen ligger centralt i innerhamnen och har plats för 20 gästande båtar. Härifrån utgår även turbåt till Kastellet och turistbåtar till bland annat Tjärö. Pukavik, Gunnön och Guövik har egna hamnar och klubbar, de äger och administrerar dessa själva. BOKNINGAR OCH UPPLYSNING OM KOMMUNALA BÅTPLATSER: Hamnfogden, fritidsenheten telefon: säkrast under eftermiddagen. I VÅRA HAMNAR, SKÄRGÅRD OCH STRÄNDER ÄR VI MÅNA OM MILJÖN Det innebär att vi är rädda om naturen på alla sätt. Vi har rena, badvänliga stränder. Vi kan skryta med vackra skogar och ängar, som det är ett nöje att ströva i, en artrik flora och fauna och en skärgård med stora kolonier av häckande fåglar. Vi har förmånen att kunna vistas på många vackra öar med naturhamnar, lämpliga för övernattning. Självklart känner vi alla, både boende och gäster i Karlshamn, samma ansvar för naturen och tar hänsyn till varandra. DET INNEBÄR ATT: - Vi inte lämnar kvar matrester, glas, fimpar eller annat skräp på stränderna, i skärgården eller i skogen. - Vi inte släpper ut olja eller andra föroreningar i hav eller vattendrag. - Vi inte stör häckande fåglar eller andra djur med hundar eller bullrande motorer. - Vi inte eldar direkt på klipphällen och lämnar en eld utan att den är ordentligt släckt. - Vi inte beträder vissa öar och skär (se sjökort). 13

14 BAD TEMPERERADE BANDANLÄGGNINGAR VÄGGABADET Väggabadet i Väggaparken, med utsikt över havet, är kommunens stora badanläggning med tempererade inomhus- och utomhusbassänger. Här finns även Cafeteria med frukost, fika, godis, glass och lättare lunchalternativ till överkomliga priser. Väggabadet togs i bruk första gången 1977 och har sedan dess genomgått ett par mindre renoveringar. Under 2011 färdigställdes en omfattande renovering av inomhusavdelningen där det tillkommit en tornliknande utbyggnad som tillhandahåller en vattenrutschbana och en relaxavdelning med bland annat bubbelpool där man har utsikt över havet och utomhusbadet. Man har dessutom byggt en stor bastu på övervåningen med stort panoramafönster som vätter mot havet. För badgäster under sommarens utesäsong finns det nu möjlighet att även njuta av inomhusfaciliteterna, jacuzzi, varmvattenpool, barnplaskpool, ångbastu, vattenrutschbana med mera. Utomhussäsongen börjar den 3 juni och pågår fram till slutet av augusti. Simskola kommer att bedrivas i Karlshamns kommuns regi enligt Svenska livräddningssällskapets modell och av Karlshamns Simklubb enligt Svensk simlinje. - Utomhusanläggningen har fyra bassänger. - Den största har måttet 50x21 meter. - Hoppbassängen har ett djup på 3.80 meter och ett fem meters högt hopptorn. - Undervisningsbassängen har ett mått på 25x12.5 meter. - Lekbassäng med fontän. - Stort grönområde för solbad och bangolfbana - Inomhusanläggningen har fem bassänger. - Stora bassängen har måtten 25x14.5 meter samt trampolin (ej öppen under sommarsäsongen). - Undervisningsbassängen har måtten 12.5x6 meter. 32 grader - Jacuzzin håller 39 grader - Varmvattenpool med vattenjetstrålar 34 grader - Barnplask med vattensprutande figurer 34 grader - Bastuanläggningar (3 i varje omklädningsrum) - Relaxbastun är gemensam och går att hyra vid olika tider. SVÄNGSTABADET Svängstabadet har en 25 meters, tempererad undervisningsbassäng och barnbassäng. Svängstabadet är endast öppet under sommarlovet (10 veckor). Karlshamns Simklubb bedriver simskoleverksamhet i båda simbassängerna enligt svensk simlinje. 14

15 Information om Kommunens simskola och baden lämnas på Väggabadet, telefon: HAVSBAD Kollevik. Lämpligt barnbad vid Kolleviks camping. Här finns flera bryggor, kiosk och servering samt en tillgänglighetsanpassad toalett. Köpegårda. Badplats i vacker natur ungefär tre kilometer söder om Åryd. Här finns bryggor, en mindre trampolin, grillplats samt en tillgänglighetsanpassad toalett. Nytäppet. Beläget vid Matvik i naturskönt område. Här finns bryggor, grillplats och tillgänglighetsanpassad toalett. Sternö. Populär badplats på Sternöhalvön. Det är långgrunt, fin sandstrand och klippor. Tillgänglig gångväg, toalett, grillplats och brygga. Här ligger flertalet grillplatser, kiosk och servering. Området är vackert naturbeläget och har långa promenadstråk. Elleholm. Badplats situerad söder om Mörrum med storslagen natur och med ett rikt fågelliv. På badplatsen finns bryggor, barnbad, aktivitetsplan samt tillgänglighetsanpassad toalett. Stilleryd. Långgrund badplats med sandstrand, brygga och tillgänglighetsanpassad toalett, som ligger väster om Stillerydshamnen. INSJÖBAD Långasjön. Två badplatser. Vid Långasjönäs camping ligger en av badplatserna med bryggor, barnbad, grillar och tillgänglighetsanpassad toalett. I anslutning finns även kiosk och servering. I södra delen av Långasjön, vid Froarp, ligger en populär badplats för barnfamiljer med långgrund sandstrand och tillgänglighetsanpassad toalett. Trehörnasjön. Badplatsen ligger mellan Åryd och Halahult, längs Kulturvägen, i ett vackert område. Sjön är en klarvattensjö, vilket innebär att vattnet är ovanligt klart. Ällhölen. Ligger två kilometer sydost om Ringamåla i ett naturskönt område. Badplatsen har bryggor, ingärdat barnbad och grillplats. Lilla Öjasjön. Badplatsen har bryggor, trampolin och ingärdat barnbad och ligger två kilometer norr om Halahult (vid fotbollsplanen). Svartasjön. Namnet kommer från det mörka vattnet. Badplatsen ligger strax norr om Hällaryd och erbjuder bryggor och trampolin. Under badsäsongen tas vattenprover ungefär var tredje vecka i såväl havsbad som insjöbad för att säkerställa badvattenkvaliteten. Svaren på proverna hittar man på badplatsen.smittskyddsinstitutet.se. 15

16 SAMLINGSLOKALER BELLEVUEPARKEN I KARLSHAMN Här finns två godkända danslokaler för 600 respektive 1400 personer. Lokalerna ärutrustade med ljud och ljusanläggning. Sommarteater med stor scen och publiksalong. MEDBORGARHUSET I SVÄNGSTA Samlingslokal med scen och med plats för 370 personer. Här finns en gillestuga med pentry, även motionslokal för bland annat bordtennis och ett studierum. FRITIDSGÅRDEN I ASARUM Samlingslokal med scen och plats för 200 personer. Lokalen kan delas i två med hjälp av en skärmvägg. F. D. KOMMUNALHUSET I HÄLLARYD Samlingslokal med plats för 80 personer mindre samlingslokal i källaren. I samtliga samlingslokaler finns kök med köksutrustning och porslin. BIDRAG FRITID HANDLÄGGER KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR Bidragsberättigade är ungdomsföreningar, handikappföreningar och pensionärsföreningar. KRAVEN FÖR BIDRAG ÄR ATT FÖRENINGEN: Har sitt säte i Karlshamn, är ansluten till riksorganisation, är godkänd av fritidsnämnden i Karlshamn och har ett eget bank eller plusgiro. Ungdomsföreningar ska bedriva verksamheter för åldersgrupperna 7-20 år. 16 DE OLIKA BIDRAGEN: Grundbidrag (kan endast sökas av ungdomsföreningar) Administrationsbidrag Aktivitetsbidrag (kan endast sökas av ungdomsfören.) Lokalbidrag Investeringsbidrag Lönebidrag Extra bidrag Blanketter för bidrag finns på fritidskontoret eller kan hämtas på Karlshamns kommuns hemsida under rubriken Blanketter.

17 IDROTTSANLÄGGNINGAR VÄGGA IDROTTSPLATS, KARLSHAMN Kommunens stora idrottsanläggning ligger i Väggaområdet. Anläggningen är utrustad med allvädersbanor för friidrott, två fotbollsplaner och träningsplan på grus. Här ligger också Väggarinken, som är en konstfrusen utomhusisbana under vintertid. Även Väggahallen ligger här, en idrottshall för handboll, innebandy, basket, badminton, bordtennis, volleyboll, styrketräning med mera. I hallen arrangeras även större musikföreställningar. TENNISHALLEN, KARLSHAMN K-märkt anläggning för innebandy, tennis, handboll, badminton med mera. AAK-HALLEN Anläggning för handboll, innebandy, badminton. Hallen är privatägd och hyrs av kommunen. ABU GARCIA-HALLEN, SVÄNGSTA Anläggning för handboll, badminton, innebandy med mera. NORREVÅNGSHALLEN, MÖRRUM Anläggning för handboll, innebandy, badminton, basket med mera. ISHALL, MÖRRUM, JÖSSARINKEN Ishall för ishockey, konståkning, curling med mera. Ishallen har två banor. GYMNASTIK OCH IDROTTSHALLAR Som tillhör skolan hyrs ut av fritid på icke skoltid. FOTBOLLSPLANER PÅ GRÄS Finns i Vägga, Högadal, Strömma, Asarum, Mörrum, Svängsta, Ringamåla, Hällaryd, Märserum och Halahult. FOTBOLLSPLANER PÅ GRUS Finns i anslutning till många av de ovannämnda fotbollsplanerna. KONSTGRÄSPLANER, SVÄNGSTA OCH ASARUM Ägs av en ekonomisk förening. Bokning sker genom fritidskontoret. TENNISBANOR Finns i Svängsta, Karlshamn, Mörrum och Asarum. SPONTANIDROTTSPLATS, ÖSTERSLÄTT KARLSHAMN Sand och asfaltplaner samt grönytor för spontanidrott. Basket, bordtennis, beachhandboll, beachvolleyboll, grillplats med mera. SKATEYTOR Finns bredvid Österslättskolan i Karlshamn, i Svängsta samt i Hällaryd. BOWLINGHALL Ägs privat. GYM Såväl föreningsdrivna gym som privata anläggningar finns i kommunen. FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNINGAR För bangolf (inomhus och utomhus), boule, bågskytte, golf, motorsport, orientering, ridning, segling, skytte, tennis, trav, radiostyrt, paintball med mera finns föreningsdrivna anläggningar. Det finns också ett antal mindre konstgräsplaner. Upplysningar om dessa kan lämnas av fritidsenheten. 17

18 FÖRENINGSREGISTER BÅTKLUBB Guövikens Båtklubb Box 248, Karlshamn Kp Rundqvist Gered Guöviksvägen 96, Trensum Mobil Matviks Bryggförening c/o Hansson Per-Anders Kalvösundsvägen 9, Trensum Kp Hansson Per-Anders Tfn hem Mobil Pukaviks Båtklubb c/o Löfdahl Gunnar Östra Storgatan 14 A, Sölvesborg Kp Löfdahl Gunnar Tfn hem Mobil Stärnö Vindhamns Båtklubb c/o Mattsson Mats Guldvingevägen 5, Karlshamn Kp Berg Jan-Åke Tfn arb Tfn hem Mobil Svaneviks Bryggförening c/o Svensson Bengt Hjälmsavägen 58, Bräkne Hoby Kp Svensson Bengt Tfn hem Mobil FISKEFÖRENING Halasjöns Fiskevårdsområdesförening c/o Kjellsson Perty Halahult, Trensum Tfn Kp Kjellsson Perty Tfn hem Mobil Mörrums Sportfiskeklubb c/o Olsson Joel Gamla Tingsrydsvägen 505, Asarum Kp Olsson Joel Mobil S:a Mieåns Fiskevårdsområdesförening c/o Gyberg Sven Bengtshokavägen 42-63, Asarum Kp Gyberg Sven Tfn hem Mobil Sportfiskeklubben Iden c/o Nydahl Stig Ekoxevägen 11, Asarum Kp Nydahl Stig Tfn hem Mobil Öjasjöns Fiskevårdsområdesför. c/o Henriksson Olle Slänsmålavägen 310, Svängsta Kp Henriksson Olle Tfn hem HANDIKAPPORG. Astma- och Allergiför. K-hamn c/o Bengtsson Annalena Klockvägen 4, Asarum Kp Bengtsson Annalena Tfn hem Blekinge Diabetesförening Box 76, Karlskrona Mobil Kp Mattsson Miriam Mobil Demensföreningen i Karlshamn c/o Studieförbundet Vuxenskola Rådhusgatan 2, Karlshamn Kp Svensson Viveca Tfn hem DHR Karlshamn-Olofström Regeringsgatan 28, Karlshamn Tfn Kp Thörn Sven Tfn arb Elöverkänsligas För. Blekinge län c/o Olofsson Lennart Gyngamålavägen 16, Svängsta Kp Olofsson Lennart Tfn hem FUB i Västra Blekinge c/o Olsson Gerd Skyttevägen 3, Karlshamn Kp Olsson Gerd Tfn hem Föreningen Grunden Karlshamn Rådhusgatan 2, Karlshamn Tfn HFK, Handikappföreningarna i K-hamn c/o Forssell Yvonne Apollovägen 3, Karlshamn Kp Forssell Yvonne Tfn arb Tfn hem Mobil Hjärt och Lungsjukas Förening c/o Florén Lena Gröna vägen 25, Asarum Kp Tafvelin Anna-Lisa Tfn hem HRF Hörselskadades distrikt i Blekinge Alice Tegnérs väg 18, Karlshamn Tfn arb Mobil Hörselskadades förening i Karshamn Regeringsgatan 57, Karlshamn Kp Turneus Sölve Mobil IFA Karlshamn c/o Kansli Regeringsgatan 28, Karlshamn Kp Thörn Sven Tfn arb Karlshamns Dagvårdsförening c/o Lamppu Solveig Prästslättsvägen 4, Karlshamn Kp Nylin Ingegerd Tfn hem Mobil Personskadeförbundet RTP c/o Svensson Maj-Britt Hunnemaravägen 27, Karlshamn Kp Johansson Lennart Tfn hem Reumatikerföreningen Karlshamn c/o Brorsson Carola Kungsgatan 33, Karlshamn reumatikerforbundet.org Kp Brorsson Carola Mobil Strokeföreningen i Västra Blekinge c/o Svensson Charlotta Boställsvägen 5, Asarum strokevastrablekinge.wordpress. com Kp Berntsson Maria Tfn hem Sv Psoriasisförb. Lokalavd.V.Blekinge c/o Mårtensson Göran Stubbsväg 5, Kyrkhult Kp Fredriksson Pentti Tfn hem Mobil Synskadades Riksförbund, Karlsham Södra Fogdelyckeg. 22 B, Karlshamn Kp Bengtsson Stig Tfn arb IDROTTSFÖRENING Asarums Bangolfklubb Stenbackavägen 6, Asarum Tfn Kp Johansson Wilhelm Tfn arb Tfn hem Mobil Asarums IF/FK Box 107, Asarum Tfn Asarums Motorsällskap Skyttevägen 10, Karlshamn Tfn Kp Månsson Åke Tfn hem Mobil Asarumsgymnast./Mörrums Gymmix c/o Samuelsson Helena N.Fogdelyckegatan 45A, Karlshamn Kp Samuelsson Helena Mobil Blekinge Distansryttarförening c/o Stylianoudis Paul Kungsgatan 15, Karlshamn Mobil Kp Stylianoudis Paul Mobil

19 Bodekull Boule Club c/o Hellman Yvonne Hultabodavägen 31, Mörrum Kp Hellman Yvonne Tfn hem Mobil Bodekull Bowling Klubb c/o Svensson Jan Drottninggatan 10, Karlshamn Tfn Kp Johansson Knut Mobil Carlshamn Oakleaves AFF Vårvägen 13, Karlshamn Tfn Kp Nordgren Mikael Tfn hem Mobil Carlshamns Badmintonförening c/o Carlsson Ann-Christine Rosenkällevägen 38, Karlshamn Kp Carlsson Ann-Christine Tfn hem Mobil Carlshamns BTK c/o Carlsson Per Bergsgatan 29, Karlshamn Kp Carlsson Per Tfn hem Mobil Carlshamns IBK Hunnemaravägen 2, Karlshamn Tfn Kp Yxell Kent Tfn arb Tfn hem Mobil Carlshamns Shotokanklubb c/o Karlsson Mathilda Bräknebodavägen 63, Mörrum Kp Karlsson Mathilda Mobil Friskis och Svettis c/o Berglund Gunvi Vettekullavägen 253, Karlshamn Kp Berglund Gunvi Mobil Fågelbarn. Motions- och Fritidsförening c/o Karlsson Anders Åsvägen 13, Svängsta Kp Karlsson Anders Tfn arb Tfn hem Mobil Hällaryds Gymnastikförening c/o Held Ann-Christine Guövägen 82, Trensum Kp Held Ann-Christine Tfn hem Mobil Hällaryds IF c/o Jönsson Erik Prosten Kocks väg 21, Trensum Tfn Kp Olsson Roger Tfn hem Högadals IS Björnvägen 1, Karlshamn Tfn Kp Ohlin Carina Tfn arb IF UDD Skyttevägen 14, Karlshamn Kp Hultman Henrik Sävstigen 1, Asarum Mobil IFK Karlshamn IFK-Gården, Hunnemara, Karlshamn Tfn Ihre Bordtennisklubb c/o Karlsson Bengt-Åke Askaremålavägen 228, Asarum Kp Karlsson Bengt-Åke Tfn hem Mobil Karlshamn Fightcenter Fabriksvägen 39, Karlshamn Kp Emanuel Pär Mobil Karlshamns AikidoKlubb c/o Harms Tobias Regeringsgatan 9, Karlshamn karlshamnsaikidoklubb Kp Harms Tobias Mobil Karlshamns Brottarklubb Skyttevägen 4, Karlshamn Tfn karlshamnsbk-brottning Kp Håkan Forsman Tfn hem Mobil Karlshamns Bågskytteklubb c/o Sonesson Lena Jannebergsvägen 15, Asarum Tfn Kp Bengtsson Bert Tfn arb Tfn hem Karlshamns Frisksportklubb c/o Friberg Birgitta N Stillerydsvägen 49, Karlshamn Kp Friberg Birgitta Tfn arb Karlshamns Golfklubb Box 188, Karlshamn Tfn Kp Tigerman-Enckell Eva Tfn arb Tfn hem Mobil Karlshamns Gymnastikför. c/o Israelsson Maria Stenhagsvägen 16, Karlshamn Kp Israelsson Maria Mobil Karlshamns Handbollförening Hunnemaravägen 30, Karlshamn Kp Cronqvist Anneli Tfn arb Karlshamns Miniracingklubb c/o Bona Richard Gövägen 45, Listerby Kp Hägg Johannes Mobil Karlshamns Ridklubb Jannebergsvägen 11, Karlshamn Tfn Kp Ahlgren Anna Tfn hem Mobil Karlshamns Segelsällskap Idrottsvägen 67, Karlshamn Kp Idh Christer Tfn arb Tfn hem Mobil Karlshamns Simklubb Väggavägen 22, Karlshamn Kp Svensson Magnus Mobil Karlshamns Tennisklubb c/o Petersson Patrik Boövägen 12, Karlshamn Kp Petersson Patrik Tfn hem Mobil KFUM Karlshamns Volleybollklubb c/o Runeson Bo Lingonstigen 18, Karlshamn kfumkarlshamnsvbk-volleyboll Kp Runeson Bo Tfn hem Mobil Korpen K-hamns Motions IF IFK-Gården, Hunnemara, Karlshamn Kp Malmros Lena Tfn arb MK Jämke c/o Liljedahl Joakim Widens väg 6, Näsum Kp Liljedahl Joakim Tfn hem Mobil Märserums IBK c/o Svensson Sara Bergsgatan 28, Karlshamn Kp Svensson Karl-Erik Tfn hem Mobil Märserums IF Bagargränd 6, Trensum Kp Larsson Bengt Tfn hem Mobil Mörrums Badmintonklubb c/o Jan Jonsson Transformatorvägen 14, Mörrum Kp Jonsson Jan Tfn hem Mörrums Gois FK Idrottsvägen 18, Mörrum Kp Lindgren Anders Tfn arb Tfn hem

20 Mörrums Gois Handbolls Kl. Box 19, Mörrum Kp Gustavsson Morgan Tfn arb Mobil Mörrums Gois Ishockey Kl. Jössastigen 10, Mörrum Tfn Kp Martinsson Patrick Tfn arb Mobil Mörrums Konståkningsklubb Jössastigen 9, Mörrum Kp Eriksson Johan Tfn arb Mobil Mörrums Ryttarförening c/o Willhemsson Eva Valasjövägen 52-7, Svängsta Kp Willhemsson Eva Mobil Nitro Gym c/o Stigsdotter Carola Rosenvägen 22, Karlshamn Kp Stigsdotter Carola Tfn hem Ok Skogsfalken c/o Carlsson Margret Lööfs väg 6, Svängsta Kp Lingerud Cecilia Tfn hem Mobil Ringamåla Idrottsklubb c/o Edvardsson Mats Ekerydsvägen 49-41, Svängsta Kp Edvardsson Mats Tfn hem Mobil Stigmännen - Karlshamns OK c/o Nilsson Ann-Sophie Hunnemarav.15, Karlshamn Tfn Kp Nilsson Ann-Sophie Mobil Svängsta IF Marieborgs Idrottsplats, Svängsta Tfn Kp Persson Christina Tfn hem Mobil Svängsta TK c/o Lagerholm Leif Skogsvägen 18, Svängsta Kp Lagerholm Leif Tfn hem Mobil Svängstagymnasterna c/o Nyberg Stig Jonas Nilssons väg 16, Svängsta Kp Nyberg Stig Tfn hem Sydkustens Sportdykarklubb c/o Carlsson Curt Matvikshamnsvägen , Trensum Kp Björk Mikael Tfn hem Mobil KULTURFÖRENING ABU-Museet, Svängsta c/o Karlsson Henning Tararpsvägen 110-8, Asarum Kp Henning Karlsson Tfn hem Asarums Folkdanslag c/o Petersson Helen Furubodavägen 242, Asarum Kp Perbrink Bo Tfn hem Mobil Asarums Hembygdsförening Box 100, Asarum Kp Petersson Helen Tfn hem Mobil Blekinge Sjöfartsmuseum Karlshamn Drottninggatan 5, Karlshamn Kp Janson Ulf Tfn arb Tfn hem Mobil Bygdegårdsförening Tararp-Nötabråne c/o Wahlfrid Martin Nötabrånevägen 5, Asarum tararpnotabrane.se tararpnotabrane.se Kp Wahlfrid Martin Tfn hem Elleholms Hembygds & Sockenråd c/o Karlsson Torvid Forsbackavägen 233-7, Mörrum Kp Mattsson Maj-Britt Mobil

Sportlov. Aktivitetsprogram för Karlshamns kommun. Fritidsgårdarna Karlshamns kommun Rådhuset 374 81 Karlshamn

Sportlov. Aktivitetsprogram för Karlshamns kommun. Fritidsgårdarna Karlshamns kommun Rådhuset 374 81 Karlshamn Sportlov 2014 Aktivitetsprogram för Karlshamns kommun Fritidsgårdarna Karlshamns kommun Rådhuset 374 81 Karlshamn Äntligen! Snart är det dags för ett nytt härligt sportlov. Som vanligt erbjuder kommunen

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Produktkatalog - konceptboende

Produktkatalog - konceptboende Produktkatalog - konceptboende Karlshamnsbostäders nya symbol för kloka miljöval. Den kommer att synas i samband med att vi informerar om viktiga miljöåtgärder eller kloka miljöval. Hyresrätter - det bekymmersfria

Läs mer

Karlshamn Bo centralt eller lite utanför.

Karlshamn Bo centralt eller lite utanför. Stugor 2013 Karlshamn Bo centralt eller lite utanför. Hitta favoritboendet för semestern. I en stuga nära vatten, kanske med lite mer enskilt läge om man vill vakna upp till fågelkvitter och rofyllda morgnar.

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

KULTUR FRITID TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID

KULTUR FRITID TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID KULTUR FRITID TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID Välkommen till Tranås! Se, upptäck och upplev... Tranås sjuder av spännande aktiviteter och här hoppas vi att du får många nya upplevelser. Vi kan erbjuda ett

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

INNEBANDYTURNERING PÅ HÖSTLOVET FÖR ER PÅ LÅGSTADIET OCH MELLANSTADIET

INNEBANDYTURNERING PÅ HÖSTLOVET FÖR ER PÅ LÅGSTADIET OCH MELLANSTADIET Höstlov 2013 Det börjar bli dags för Höstlov igen. En hel veckas ledigt från skolarbetet och möjlighet att hitta på lite andra saker under veckan. I den här katalogen finner du lite av aktiviteterna som

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165 (181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Katalogen 2015. För personer i behov av särskilt stöd. KARLSHAMNS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fritidsenheten Fritids- och Kulturinformation

Katalogen 2015. För personer i behov av särskilt stöd. KARLSHAMNS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fritidsenheten Fritids- och Kulturinformation Katalogen 2015 För personer i behov av särskilt stöd KARLSHAMNS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fritidsenheten Fritids- och Kulturinformation Fritidskatalogen utges av Fritidsenheten Karlshamns kommun

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND JÖNKÖPING Event & Sport Center ROSENLUND Allt inom 500 meter Vi vågar påstå att Rosenlundsområdet vid Elmia i Jönköping är unikt. Finns det någon 500 m annan plats i Sverige där möjligheterna till sport

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Produktkatalog - konceptboende

Produktkatalog - konceptboende Produktkatalog - konceptboende Karlshamnsbostäders nya symbol för kloka miljöval. Den kommer att synas i samband med att vi informerar om viktiga miljöåtgärder eller kloka miljöval. Hyresrätter - det bekymmersfria

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare!

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare! 2013 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 192 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen villa på 192 kvm gränsande

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Mer än en golfbana - ta tillvara banans natur- och kulturvärden Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Introduktion För många golfspelare är naturupplevelsen lika viktig som själva spelet. Golfbanor

Läs mer

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje UGL-guiden erbjuder endast kvalitetssäkrade kurser som alla uppfyller Försvarsmaktens krav på kvalitet, kursinnehåll och handledarkompetens. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar. För

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen till Karlshamns småbåtshamnar.

Välkommen till Karlshamns småbåtshamnar. Välkommen till Karlshamns småbåtshamnar. Flygfoto över Stärnö vindhamn Information om vad som gäller i Karlshamns kommuns hamnar Läs gärna lite extra. Det kan ha tillkommit nya ordningsregler och villkor.

Läs mer

Dalagård. For information in English: www.dalagard.eu

Dalagård. For information in English: www.dalagard.eu Dalagård 2012 For information in English: www.dalagard.eu Välkommen till Dalagård Dalagård är en nybyggd småskalig konferensanläggning, mitt i naturen. Den fungerar lika bra för privat boende, som för

Läs mer

Övärd Kopparholmarna

Övärd Kopparholmarna Övärd Kopparholmarna 2015-03-10 Naturreservatet Kopparholmarna Paradisöarna Kopparholmarna ligger ungefär två kilometer sydost om Arkösund. Öarna har sedan 1930-talet varit i försvarets ägo och allmänheten

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Information om fiskevatten i Kronoberg

Information om fiskevatten i Kronoberg Information om fiskevatten i Kronoberg Informationen svarar på frågor om fysisk tillgänglighet enligt nedan. Om du är intresserad av att fiska och känner dig osäker på om det fungerar för dig, tar du kontakt

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Gå och rösta Rösta på Socialdemokraterna den 19 september.

Gå och rösta Rösta på Socialdemokraterna den 19 september. Teckomatorp Socialdemokratiska förening Kontaktperson: Anette Hallberg 0413-703 23, E-post: hostenslov@spray.se Hans Lennartsson, Olle Linusson, Anette Hallberg, Joaquina Sanches Campos, Ulla Wallin, Zelba

Läs mer

Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet

Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet 1 [5] MINNESANTECKNINGAR Referens: Martin Sundman Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet Dag och tid Onsdag den 10 mars 2010 kl. 18.30 20.30

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit.

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit. Välkommen till Västra Eriksberg Information till dig som flyttar hit. Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg! Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk.

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk. Lill-Lubban 62 10,2N 17 31,0E Kryssarklubbens......nya anläggning innanför Galtström, en väl skyddad hamn i god och uppfriskande miljö som är väl värd ett besök, perfekt som natthamn för den som långfärdsseglar

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Skinn- och ullprodukter och flottfärd

Skinn- och ullprodukter och flottfärd Upplevelsernas bygd Närkesbergssmedjans kombination av smide och finsnickeri var unik på sin tid. I Storsjön startar en av Sveriges vackraste kanotturer. Mariedamm FF. Vi välkomnar också andra fotbollsklubbar

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer