TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS"

Transkript

1 SIDAN 14: H-HUSET Nu flyttas gata för framtidens sjukvård. SIDAN 4 Ny satsning ska ge cancerpatienter kortare väntetider. SIDAN 16 Tävla om fina priser i Tebladets tipstävling. Februari 2015, årgång 34 Tebladet delas ut fem gånger om året till alla hushåll i länet. TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS Tebladstårtan går till Timo Hollanti SIDAN 15

2 2 Aktuellt Välkommen till Tebladet! Den 1 januari i år gick läns landsting och Regionförbundet samman i en ny organisation Region län. Genom Region län får du som bor i länet större inflytande och insyn i hur regionen styrs kommer att bli ett spännande år med allt det nya vi går in i. Vad Region län har att erbjuda dig som länsbo kommer vi att berätta om i tidningen både nu och framöver. Att det var val i höstas har väl knappast undgått någon. I det här numret presenterar vi vilka politiker som ska styra Region län de kommande fyra åren. I samband med att vi blev Region län passade vi också på att fräscha upp Tebladet en smula. Vår förhoppning är att du ska gilla förändringen, men samtidigt känna igen dig. Den klassiska Tebladstårtan finns förstås kvar, men nu i en ny variant med marsipan och vit choklad. Skomakaren Timo Hollanti på Ortopedteknik på Universitetssjukhuset blev den första mottagaren av den nya tårtan. Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), regionstyrelsens ordförande: Regionbildningen kommer att ge oss fördelar Jag börjar med en kort tillbakablick, det är av historien vi lär oss för framtiden var året där vi landstingspolitiker arbetade med att skapa nya förutsättningar för att samla de regionala utvecklingsfrågorna i länet och tog viktiga beslut för att hälso- och sjukvården i vårt län ska kunna förbättras. Den 1 januari 2015 gick läns landsting och Regionförbundet ihop och bildade Region län och en ny politisk organisation började sitt viktiga arbete. I skrivande stund håller den nya skylten med Region län på att skruvas upp på kansliets fasad. Som patient eller länsbo kommer man inte att märka någon större skillnad på kort sikt i samband med regionbildningen eller av den kommande förändringen av Hälso- och sjukvårdens nya organisering. Vid ett besök i sjukvården kommer man fortfarande kunna möta samma personal och besöka samma vårdcentral eller sjukhus som tidigare. Men det blir tydligare vem som har politiskt ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård samt att allt är samlat under en och samma organisation. Något som kommer att ge effektivare användning av viktiga kompetenser och resurser. Barnkliniken har fått låna en utställning med tavlor från boken Sture Styltlöpare som foto: Kristin Lundström är skriven av Gunilla Sundin, skapande pedagog på Navets skola. Maria Pauly, fritidspedagog på Lekterapin på USÖ berättar att det är den första utställningen som lånats ut till barnkliniken. Tavlor ställs ut på barnkliniken Barnkliniken på USÖ jobbar efter barnkonventionen. Barn på kliniken ska ha tillgång till lek, skola och kultur. Barn har rätt till kultur som bild och form, skapande, böcker och musik. Vi försöker att se till att de har tillgång till det även här på sjukhuset, säger Maria Pauly, som är fritidspedagog på Lekterapin som ligger i anslutning till barnkliniken på Universitetssjukhuset, USÖ. Hon tycker att det är jätteroligt att Gunilla Sundin velat låna ut sina tavlor. DET HÄR ÄR REGION ÖREBRO LÄN Från den 1 januari 2015 ansvarar Region län för hälsooch sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, näringsliv och flera andra områden som är viktiga för Jag tog ledigt ett år från mitt jobb som skapande pedagog på Navets skola och skrev boken Sture Styltlöpare, berättar Gunilla Sundin. Boken handlar om ett storkpar som inte lyckas få några befruktade ägg. De köper ekologiska ägg och får tre kycklingar. Gunilla Sundin har målat bilder till boken och det är dem hon lånat ut till barnkliniken. Även boken finns där för att man ska kunna läsa eller lyssna på hela historien. Utställningen pågår fram till 13 mars. dig och regionens utveckling. Region län är en demokratiskt styrd organisation där du kan vara med och påverka. Tillsammans skapar vi ett ännu Maria Pauly berättar att barnkliniken har en hel del kulturutbyten. Vi har samarbete med patientbiblioteket med återkommande sagostunder på sagomattan av Lisbeth Evaldsson, Kammarorkestern har varit här och spelat några gånger och så kommer clownen Bulgo en gång i veckan, säger hon. Vi försöker att få till en balans mellan olika inslag av kultur utifrån och våra egna aktiviteter som pågår hela tiden, säger Maria Pauly. TEXT OCH FOTO: KRISTIN LUNDSTRÖM bättre och starkare län kommer att bli ett spännande år i och med allt det nya vi går in i. Glädjande kan jag konstatera att alla beslut kring Region län och vår nya lednings- och styrningsorganisation för hälso- och sjukvården har tagits i full politisk enighet, vilket är en styrka för länets utveckling. Region län har ansvar för en omfattande verksamhet. Under 2015 kommer vi ha en ekonomisk omslutning på över tio miljarder kronor. Regionbildningen kommer att ge oss fördelar i länet. Vi kommer att få större kraft och skapa bättre samordning i det regionala utvecklingsarbetet. Dock är det viktigt att påpeka att kommunerna i länet, näringslivet och ideella med flera aktörer även fortsättningsvis är viktiga. Detta, tillsammans med vår nya lednings- och styrningsmodell inom hälso- och sjukvården, kommer att leda till att vi är bättre rustade för att möta framtidens utmaningar. I allt förändringsarbete är det viktigt att alla medarbetare i verksamheterna känner sig delaktiga och känner trygghet i de förändringar som sker. Det är när vi samverkar med varandra som förändringar blir synonymt med förbättringar. En av regionens stora utmaningar handlar om kompetensförsörjning och genom att vi nu är en region kan vi också bättre tillgodose de behov som finns i hela vårt samhälle. Det är ju inte bara inom hälso-och sjukvård som det finns brist på kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft. Vi kommer få förbättrade förutsättningar att tillsammans med exempelvis näringsliv, kommuner och fackförbund starta samt upprätthålla utbildningar för att komma åt bristen på kvalificerad arbetskraft. Det är vi som gör Tebladet Victoria Rydergård redaktör E-post: regionorebrolan.se Kristin Lundström redaktör E-post: regionorebrolan.se Lena Hagsten redaktör lättläst E-post: Karin Wettermark Jonsson ansvarig utgivare E-post: Sana Aljazairi Praktikant E-post: Tebladet är en tidning från Region län som skickas ut till alla hushåll i länet fem gånger per år. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som bor i län. Du kan även läsa Tebladet på: www. regionorebrolan.se/tebladet Vår adress: Tebladet, Region län, Box 1613, , E-post: Tryckeri: Daily Print

3 3 För oss tillsammans läns landsting och Regionförbundet har gått samman. Från den 1 januari 2015 ansvarar Region län för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för dig och regionens utveckling. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare län. Läs mer på regionorebrolan.se

4 3 För oss tillsammans läns landsting och Regionförbundet har gått samman. Från den 1 januari 2015 ansvarar Region län för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för dig och regionens utveckling. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare län. Läs mer på regionorebrolan.se

5 4 Nyheter NYHETER I KORTHET SJUKHUSRANKING USÖ trea i Dagens Medicins ranking Universitetssjukhuset går från en sjätteplats förra året till en tredjeplats i årets rankning av universitetssjukhus, som tidningen Dagens Medicin har gjort. USÖ är bäst av universitetssjukhusen på att undvika överbeläggningar och näst bäst när det gäller hygien och väntetider på akuten. I den tunga medicinska kategorin hamnar trea och utmärker sig bland annat med goda resultat inom diabetesvård, förlossningsvård och i att undvika infektioner i neonatalvården. I huvudkategorierna är sämsta punkten femteplatsen i att uppfylla vårdgarantin. Det är glädjande att Universitetssjukhuset klättrar uppåt på rankingen av universitetssjukhus som Dagens Medicin gör, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson, regionstyrelsens ordförande. EKONOMI Överskott på 246 miljoner kronor Det preliminära bokslutet för läns landsting 2014 pekar på ett överskott på 246 miljoner kronor. Av dessa är 150 miljoner kronor avsatta till framtida investeringar. Det är helt i linje med vår budget. Det ger goda förutsättningar för framtida planerade satsningar, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Resultaten ger möjlighet att klara kommande behov av investeringar i länets sjukhus, fler vårdcentraler och en utbyggd kollektivtrafik med mera utan att låna pengar. En god ekonomi är också en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna garantera en god vård som inger förtroende och som uppfyller länsbornas behov, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson. BARN kronor till Stjärnfonden På barnkliniken på Universitetssjukhuset, USÖ, finns Stjärnfonden. Pengarna i fonden är till för barn som lider av cancer och tumörsjukdomar eller andra kroniska sjukdomar. Nu har Odd fellows loge Carl XIV Johan i gett kronor till Stjärnfonden vid USÖ. Cancervård med kortare väntetider och högre kvalitet Antalet fall av cancer har ökat och nu sker en stor satsning för att förbättra omhändertagandet. Cancersjukvård ska ses som akut sjukvård. Vårt mål är att cancersjuka ska erbjudas behandling inom max fyra veckor, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S). Region län har påbörjat arbetet med att förbättra vägen till diagnos och behandling. Patienter ska inte känna att de skickas runt. Finns det en välgrundad misstanke om cancer ska det finnas ett paket med undersökningar som ska göras snabbare än idag, säger Mats Björeman, som är läkare och medicinsk rådgivare på Region län. Region läns satsningar på en bättre cancervård ligger i linje med både en regional cancerplan och en nationell överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Att korta väntetiderna handlar om att se över patientens väg i vården och jobba annorlunda för att få bort omotiverade väntetider, säger Ingrid Östlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Temasidor på 1177.se ska hjälpa barn som mår dåligt Barn har rätt att må bra och få hjälp om de mår dåligt. Därför har 1177 Vårdguiden skapat temasidorna Våga berätta som riktar sig till barn som inte mår bra och är ledsna av olika orsaker. Vad ska Kajsa göra när hennes mamma plötsligt tror att hon är en spion åt rymdmänniskor? Vad kan Amir göra få för hjälp när mammans nya pojkvän vill ta på hans snopp? Och vad kan Herman göra efter att han sett hur hans pappa slog hans mamma? Information om stöd På 1177 Vårdguidens temasidor Våga berätta, som lanserades 3 februari, får barn information om vad de kan få för hjälp och Region län satsar på kortare väntetider och högre kvalitet i cancervården, berättar Mats Björeman, medicinsk rådgivare, Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning och Ingrid Östlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Kontaktsjuksköterskor En del i satsningen är att patienter med cancer ska få ett bättre stöd, bland annat genom att ha en kontaktsjuksköterska. Där har Region län varit tidigt ute och vi har redan kunnat erbjuda kontaktsjuksköterskor inom cancervården och fortsätter nu att bygga ut den verksamheten, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Koncentrerad cancervård Något annat som ska förbättra cancerbehandlingen är att behandlingen koncentreras till färre ställen. I Region län är ett exempel att bröstcancervården samlats på Universitetssjukhuset, ett annat, som du kan läsa om här bredvid, är att USÖ tillsammans med Universitetssjukhuset i Malmö blivit de enda två sjukhus i landet som behandlar peniscancer. Det handlar om att ha en hur de kan hitta vägar för att få hjälp. Mycket handlar om att våga berätta för någon vuxen. På sidorna som är skrivna för barn är budskapet att barn har rätt att ha det bra och de har rätt att få hjälp om de inte mår bra. Temasidorna består av 12 berättelser om barn som hamnat i olika svåra situationer. Det finns tips, fakta och råd om vem man kan kontakta. Länkar och nummer På sidorna presenteras också telefonnummer och länkar till olika organisationer. Bland annat till BRIS. Även som riktar sig till barn med föräldrar med psykisk ohälsa finns med. På kan du läsa mer. KRISTIN LUNDSTRÖM hög kvalitet på cancervården. De som arbetar med cancerbehandlingar behöver behandla många patienter eftersom de då får mer erfarenhet och ju mer erfarenhet desto bättre resultat, säger Mats Björeman. Därför kommer koncentration av cancervården i länet att fortsätta. Om man frågar den som är frisk om var den vill ha vård så vill den ha vården nära. Men frågar du någon som är sjuk så vill den ha vården där den bästa spetskompetensen finns, säger Mats Björeman. Ibland går cancer att förebygga, ILLUSTRATION: MATTIAS SÖDERHOLM & JAKOB ARDMAR Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig? Om en hemlighet gör dig glad och pirrig är det bra. Men om den gör dig ledsen eller orolig ska du inte behöva vara ensam med den. Prata med en vuxen som du gillar eller läs mer om hur du kan få hjälp på 1177.se/vagaberatta därför fortsätter Region län även att satsa på förebyggande arbete. Tobaksfrihet är till exempel grundläggande i det förebyggande arbetet. KRISTIN LUNDSTRÖM Fakta cancer Varje år får nästan personer cancer i Sverige. Sextio procent av dem som drabbas av cancer lever tio år efter diagnos. De senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med 34 procent. En orsak är att vi lever längre. Men en stor andel av cancerfallen skulle kunna förebyggas genom livsstilsändringar. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att minst en tredjedel av all cancer orsakas av riskfaktorer som går att åtgärda. Våga berätta så heter 1177 Vårdguidens nya temasidor som riktar sig till barn som mår dåligt och är ledsna av olika orsaker. Här får barn information om vad de kan få för hjälp och hur de kan hitta vägar för att få hjälp.

6 Nyheter 5 USÖ har fått nationellt uppdrag inom peniscancer Från och med den 1 januari i år har all avancerad peniscancerkirurgi i landet centraliserats till Universitetssjukhuset, USÖ, och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Uppdraget att bedriva så kallad rikssjukvård gäller i fem år. Peniscancer är en av de ovanligaste formerna av cancer och är en form av hudcancer på ollonet, förhuden eller penisskaftet. De flesta som får peniscancer är över 60 år. Cirka 140 män drabbas i Sverige varje år, vilket kan jämföras med motsvarande siffra för prostatacancer som är 9 000, berättar Peter Kirrander, specialistläkare på Urologiska kliniken på USÖ. Rikssjukvården innebär att Urologiska kliniken på USÖ nu kommer att få ta emot runt 70 patienter om året. Alla patienter, oavsett om de behandlas hos oss eller i Malmö ska erbjudas samma vård. De får en gemensam bedömning via videokonferens. Sedan är det upp till den som remitterar och i slutändan till patienten själv att bestämma om han vill komma hit eller till Malmö, säger Peter Kirrander. Färre biverkningar Urologiska kliniken på USÖ har en lång tradition av att diagnosticera, behandla och forska om peniscancer. Utvecklingen av peniscancerkirurgin har gått framåt. Tidigare var behandlingsalternativen få och innebar i regel stympande operationer. Idag kan vi göra rekonstruktiva plastikkirurgiska ingrepp och operera med laser. Cirka personer per år får en stroke i Sverige. Nu ska omhändertagandet bli bättre. Bara i USÖ:s upptagningsområde drabbas cirka 550 personer av stroke varje år och ytterligare drabbas av en TIA (transitorisk ischemisk attack), som är en övergående stroke. Det är en folksjukdom och har man drabbats är det ofta en lång rehabilitering. Vi har sett att det finns brister inom vissa områden vid omhändertagandet av strokepatienter och därför pågår ett projekt för att bli bättre, säger Helena Pepa, som är verksamhetschef för sjukgymnastiken på Universitetssjukhuset, USÖ. Projektet berör patienter som bor inom USÖ:s upptagningsområde. Det ger färre biverkningar och bevarar funktioner så att man kan kissa på vanligt sätt och bibehålla Peter Kirrander samlivet. I de fall då vi måste operera bort delar av penisen försöker vi återskapa den med plastikkirurgi och hud från Elin Sjödin mannens lår, berättar Peter Kirrander. På Urologiska kliniken tas peniscancerpatienterna om hand av ett helt Johanna Nilsson team bestående av olika yrkesgrupper där patienterna beroende på behov och önskemål erbjuds bedömning och behandling av läkare från olika specialiteter, sexolog, kurator och Vi börjar i liten skala, men förbättringarna som görs i projekten kan sedan genomföras i hela länet, säger Helena Pepa. Individuellt anpassad Vi är bra på snabba tidiga insatser vid stroke, men det som behöver förbättras är behandlingen med bland annat läkemedel, rehabilitering samt att göra vården mer individuellt anpassad, säger Helena Pepa. Fler yngre får stroke Levnadsvanor som rökning, stress och ohälsosamma matvanor har gjort att även fler yngre drabbas av stroke idag. Där har vården ett stort ansvar att följa upp högt blodtryck och även enskilda patienter har ett eget ansvar att kontrollera sitt specialiserade sjuksköterskor, vid ett och samma tillfälle. Det kräver mycket samordning, men skapar också trygghet, berättar Johanna Nilsson, som är kontaktsjuksköterska. Vi som jobbar här har som mål att tiden mellan besök och operation ska vara kort och vårdtiderna varierar från att patienterna får gå hem samma dag till att de vårdas här i en vecka, berättar Elin Sjödin, som är koordinator. Högre kvalitet Att peniscancerkirurgin nu koncentrerats till två sjukhus i landet har många fördelar. Genom att centralisera blir det effektivare vård med bättre Nu ska vården vid stroke bli ännu bättre blodtryck och försöka sänka det, säger Ulla-Britt Gripenstedt, som är verksamhetschef för rehabmedicinska kliniken på USÖ. Det här projektet är till för att vi inom vården ska börja jobba mer systematiskt och bli bäst på Delar av teamet på Urologiska kliniken på USÖ: stående från vänster operationssköterskan Anna Fredriksson, läkaren Peter Kirrander, kontaktsjuksköterskan Annelie Gelin och koordinatorn Elin Sjödin. Sittande från vänster: undersköterskan Anette Ståhl, kuratorn Elisabet Skeppner och läkaren Tomas Jerlström. kvalitet. Opererar man för få patienter kan man inte hålla samma höga kvalitet och ju högre kvalitet desto bättre överlevnad, säger Peter Kirrander. Enligt honom och hans kollegor skulle de allra flesta av deras patienter tjäna på att söka hjälp tidigare. Det finns dessvärre mycket skam kring peniscancer. Patienten vet att något är fel, men väljer trots det att inte söka vård. Det är synd för är tumören begränsad till penis är överlevnaden över 90 procent, berättar Peter Kirrander. text: victoria rydergård foto: johan ardefors kristin lundström Peniscancer Peniscancer är en form av hudcancer på ollonet, förhuden eller penisskaftet. Om du söker vård tidigt finns flera behandlingar som tar bort sjukdomen utan att det påverkar din förmåga att kissa och få stånd. De flesta som får peniscancer blir av med den. Peniscancer smittar inte och är inte ärftlig. Om du har hudförändringar på penisen som inte har gått över efter två tre veckor bör du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 eller kontakta din vårdcentral. På 1177.se/orebrolan/peniscancer kan du läsa mer. Du hittar också information på Helena Pepa och Ulla-Britt Gripenstedt, från Universitetssjukhuset, USÖ är med i ett projekt för att förbättra omhändertagandet vid stroke. att ta hand om våra strokepatienter, tillägger hon. TEXT OCH FOTO: KRISTIN LUNDSTRÖM NYHETER I KORTHET HÅLLBARHET Vem vinner årets energipris i länet? regionens energipris för 2014 kommer att delas ut i två klasser: Årets inspiratör och Årets föredöme. Vem eller vilka organisationer, företag eller personer tycker du är värd priset? Nominera nu och fram till måndag 23 februari. På kan du läsa mer och nominera den du tycker ska få pris. FORSKNING Nervgift botar tennisarmbåge Universitetssjukhuset, USÖ, är först i världen med att introducera en ny behandling mot tennisarmbåge. Metoden att använda nervgiftet botox har utvecklats av Kurt Pettersson verksamhetschef och handkirurg på USÖ. Nu har han fått en halv miljon kronor av AFA Försäkring för att bevisa att botox är en bra metod för att behandla tennisarmbåge. Tennisarmbåge är ett svårbehandlat tillstånd med mycket smärta och värk. Det är ett vanligt smärttillstånd som drabbar Kurt Pettersson människor i arbetslivet, ofta på grund av kontorsarbete och statisk belastning, säger Kurt Pettersson. I den blivande studien deltar 40 patienter, varav hälften får injektioner med botox och resten får koksaltlösning. Genom studierna, som görs i samarbete med universitet, hoppas Kurt Pettersson också på att metoden ska få genomslag internationellt. Det ser väldigt lovande ut. Metoden med botox är enkel, den ger inga ärr, ingen smärta. Den ger en god klinisk effekt och nu ska vi bevisa det också, avslutar han. FAMILJERÅDGIVNING Samtalsgrupp för nyseparerade Är du nyseparerad eller nyskild och intresserad av att möta andra i samma situation? Den 24 februari startar Familjerådgivningen en samtalsgrupp som träffas vid åtta tillfällen. Vill du veta mer? Kontakta familjerådgivningen, eller på telefonnummer Kostnaden för att delta i gruppen är 800 kronor.

7 6 Nyheter Rena händer bäst mot vinterkräksjukan Stanna hemma 48 timmar efter sista symptom En av vinters otrevliga bekantskaper är vinterkräksjukan. Den orsakas av Caliciviruset, som är mycket smittsamt. Eftersom det inte finns någon bot är det bäst att försöka förebygga smitta. Vinterkräksjukan finns under hela året men är vanligare under vintersäsongen. Viruset är mycket smittsamt. Man blir sjuk fort. Det händer att man insjuknar på bussen eller på jobbet, säger Inger Arvidsson Klingberg, sjuksköterska på sjukvårdsrådgivningen Vätska till barn Det finns inte botemedel mot viruset men de flesta människor återhämtar sig inom några dagar. Det är viktigt att man får i sig vätska. Barn som kräks och har diarré måste få i sig vätskeersättning. Ofta vill de inte dricka men man måste få i dem ändå, säger Inger Arvidsson Klingberg. Tvätta händerna Det är svårt att undvika att få vinterkräksjukan, men god hygien kan bidra till att begränsa spridningen av viruset. Hur gör vi då för att förhindra att vinterkräksjukan sprids? Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Innan måltiden och efter toalettbesök. Använd även handsprit efter handtvätten. Man bör Cathrine Binett också byta handdukar ofta, säger Cathrine Binett, hygiensjuksköterska på Universitetssjukhuset, USÖ, och för kommunerna i länet. Inger Arvidsson Klingberg Torbjörn Norén Stanna hemma 48 timmar Det är viktigt att vänta 48 timmar efter sista symptom innan man går tillbaka till arbete eller skola för att virusmängden ska sjunka. När du har symptom är det Det finns ingen bot mot vinterkräksjukan. Men genom noggrann handtvätt kan man minska smittorisken. lätt att du smittar andra. Men även efter att du blivit frisk är du bärare av Caliciviruset som finns i avföringen minst tre veckor efter att du har blivit frisk. Det innebär att du fortfarande kan smitta andra men risken är inte lika stor, säger Torbjörn Norén, hygienläkare på USÖ. Här är allt du behöver veta för att behandla vinterkräksjuka: Drick vätskeersättning för att undvika uttorkning. Små barn måste dricka vätskeersättning. En sjuk person ska inte hantera mat till friska personer. Ät lite försiktigt efter sjukdomen och undvik mat som retar magen, till exempel kryddor, kaffe och alkohol. Stanna hemma när du är sjuk och 48 timmar efter att du blivit frisk. Kontakta vårdcentralen för att söka hjälp om du blir allvarligt sjuk. TEXT OCH FOTO: SANA ALJAZAIRI Syncentralen har de mest nöjda patienterna Under hösten har barn och vuxna berättat hur de upplever nytta, kommunikation, delaktighet och bemötande i kontakten med Audiologiska kliniken, Barn- och ungdomshabiliteringen, Centrum för hjälpmedel, Ortopedteknik, Syncentralen, Tolkcentralen och Vuxenhabiliteringen och vilket förtroende de har för verksamheterna. Bemötande och Kommunikation får fortsatt höga betyg från patienterna. Allra nöjdast är patienterna vid Mats Eriksson Syncentralen som genomgående får mycket höga betyg. Det är glädjande att så många av våra patienter har deltagit i undersökningen. Vi kommer nu att analysera resultaten och se vilka områden som är särskilt angelägna att förbättra. Resultaten kommer att ha stor påverkan på vårt kommande utvecklingsarbete, säger Mats Eriksson, områdeschef Habilitering och hjälpmedel. Positiva förändringar Den största positiva förändringen står Vuxenhabiliteringen och Barn- och ungdomshabiliteringen för. Båda verksamheterna har förbättrat sina resultat inom sex av sju områden. Verksamheternas resultat med kommentarer från verksamhetscheferna och planerade förbättringsåtgärder presenteras i korthet på Region läns webbplats Målet en nationell enkät Patientenkäten är nu gemensam för flera landsting och regioner. Målet för Region län är att skapa en gemensam nationell enkät för habiliterings-, hjälpmedels- och tolkverksamheterna i Sverige. Det kommer att ge bättre möjligheter till jämförelser och benchmarking mellan habiliterings- och hjälpmedelsverksamheterna och givetvis ska Region län ligga i topp, säger Mats Eriksson. Jeanette Tsuranov Patienternas synpunkter ledde till förbättringar på Vuxenhabiliteringen Vi finns till för våra patienter. Därför är det jätteviktigt för oss att få veta hur de som besöker oss upplever Vuxenhabiliteringen. Det konstaterar verksamhetschefen Ammi Gustafsson. Vuxenhabiliteringen skickar vartannat år ut enkäter för att på så sätt få reda på vad deras patienter upplever som bra och mindre bra. I höstas skickade vi ut enkäter till 200 slumpvis utvalda personer som hade varit hos oss de senaste två månaderna. Svaren visade att vi hade tagit till oss av kritiken i tidigare enkäter. Jämfört med svaren som vi fick 2012 hade vi nämligen förbättrat våra resultat inom sex av sju områden, berättar Helena Henriksson, ställföreträdande verksamhetschef Ammi på Vuxenhabiliteringen. Gustafsson Lättare att få kontakt Enkätsvaren visar att det har blivit lättare att få kontakt med oss, att miljön i väntrummen blivit bättre och att vi har blivit bättre på att kommunicera, säger Ammi Gustafsson. Vi har också förbättrat oss när det gäller att ge information om vilken hjälp vi kan erbjuda. De som besöker oss upplever dessutom att vi har blivit bättre på att samarbeta med andra, både inom Helena Henriksson Region län, och med andra myndigheter. Och den upplevda nyttan av behandlingsinsatsen har också förbättrats, tillägger hon. Att man lyckats förbättra resultaten inom sex av sju områden beror på hårt arbete. När vi fick enkätsvaren 2012 började vi jobba målinriktat med förbättringar. Vi presenterade resultaten för personalen och tittade tillsammans på vad vi skulle prioritera och förbättra. Det ledde bland annat till att vi såg över miljön i väntrummen och att vi genom att jobba smartare och samverka mer lyckats korta väntetiderna där de har varit långa, berättar Helena Henriksson. Tillgängligheten viktig Resultaten av höstens enkät visar alltså att förbättringsarbetet har gett resultat. Men det finns fortfarande sådant som kan förbättras. Vi måste bli bättre på att ge mer inflytande gällande behandlingsinsatsen, och så måste vi förbättra tillgängligheten. Tillgängligheten är ett övergripande mantra hos oss just nu. Lyckas vi komma i hamn där löser det mycket, konstaterar Ammi Gustafsson. En chans att påverka Både hon och Helena Henriksson är tacksamma över de patienter som har tagit sig tid att svara på patientenkäten. Vi förstår om en del blir trötta på enkäterna, men ska folk kunna lämna sina synpunkter anonymt är det svårt att göra på något annat sätt, säger Ammi Gustafsson. Och genom att svara på enkäten får man ju en chans att vara med och påverka, avslutar Helena Henriksson. text och foto: victoria rydergård

8 Region län har drygt anställda, fördelat på fler än 200 yrken. Här får du möta två av dem. Porträttet 7 Empati och flexibilitet två viktiga egenskaper hos en distriktssköterska Ett flexibelt yrke med många valmöjligheter så beskriver Lena Garö och Eva Wikberg jobbet som distriktssköterska. Båda har jobbat som distriktssköterskor sedan Sedan oktober förra året jobbar de på Region läns mobila hälsomottagning, en tjänst som Lena kombinerar med att arbeta på sjukvårdsrådgivningen 1177 och Eva med att jobba på jourmottagningen på Nygatan i. Hur kom det sig att ni valde att utbilda er till distriktssköterskor? Jag ville jobba med förebyggande hälsovård och gillar mötet med patienter. Jag började som sjukvårdsbiträde och visste redan då att det var distriktssköterska jag ville bli, berättar Lena Garö. För mig var det inget självklart val. Jag utbildade mig faktiskt till operationssköterska först, men kände att jag saknade patientkontakten. Därför vidareutbildade jag mig till distriktssköterska, säger Eva Wikberg. Porträttet En av Självständigt arbete Som distriktssköterska kan man arbeta på vårdcentral och inom kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på var man är anställd. Det är ett självständigt arbete där det är viktigt att kunna samarbeta, men också att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut. När man jobbar på en vårdcentral är man lite av spindeln i nätet, konstaterar Lena Garö. Arbetet kan handla om allt från såromläggningar, vaccinationer och att bedöma hudbesvär till att kontrollera blodtryck, skriva ut recept och prova ut hjälpmedel för exempelvis inkontinens, berättar Eva Wikberg. Lena Garö och Eva Wikberg har jobbat som distriktssköterskor sedan Nu bemannar de Region läns mobila hälsomottagning en specialutrustad husbil. De fanns bland annat tillgängliga med mottagningen under SM-veckan i i slutet på januari. Förebygga sjukdomar När chansen att få börja jobba på Region läns mobila hälsomottagning dök upp var varken hon eller Lena Garö sena att nappa. Den mobila hälsomottagningen är en specialutrustad husbil som i huvudsak bemannas av Lena Garö och Eva Wikberg. Deras huvuduppgift är att förebygga sjukdomar genom rådgivning. Vi åker runt till 20 orter i länet, från Ställberg i norr till Olshammar i söder. Hos oss kan man få hjälp med hälsosamtal om man exempelvis vill ha hjälp att sluta med tobak, gå ner i vikt eller ändra levnadsvanor. Vi har också rådgivning och utför enklare sjukvårdsinsatser som exempelvis blodtrycksmätning och vaccination mot säsongsinfluensa. Bussen är en viktig del i den jämlika vården i länet. Vi träffar många positiva patienter och blir lite av en samlingspunkt för de som bor på orten, berättar Lena Garö. Skapar förtroende På bussen får Lena Garö och Eva Wikberg en nära patientkontakt. Patienterna får förtroende för oss. Det är inte ovanligt att man kommer för att kolla blodtrycket och så visar det sig att det egentligen är något annat som bekymrar. Då ser vi till att hjälpa patienten till rätt vårdinstans, säger Lena Garö. Viktiga egenskaper för en distriktssköterska är enligt henne och Eva Wikberg att man är flexibel och har empati. Mobila utmaningar Och ska man jobba som vi gör med en mobil hälsomottagning måste man ha jobbat ett tag så att man har erfarenhet. Här finns det ingen back up på samma sätt som när man är på en vårdcentral. Man ställs också inför en hel del utmaningar när det är halt ute eller bussen går sönder. Jag och Lena skrattar mycket och numera kan vi även skriva mekaniker på foto: kristin lundström cv:t, avslutar Eva Wikberg. VIctoria rydergård Vill du bli distriktssköterska? Distriktssköterskor arbetar med folkhälsa och möter patienter i alla åldrar yrkeserfarenhet innan man söker Sedan krävs att man har två års och i olika vårdsituationer: inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn- och skolhälsovården, på vårdcentral eller i kommunal hemsjukvård. som är drygt 1 år, 75 högskolepo- till distriktssköterska. Utbildningen Arbetet är självständigt och omfattar äng, ges vid flera högskolor och universitet i landet. hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, egenvårdsstöd, omvårdnad, Det är god arbetsmarknad för utredning och behandling. distriktssköterskor, vilket bland annat För att utbilda sig till distriktssköterska måste man först gå en vet av att anställa distriktssköterskor märks genom låg arbetslöshet. Beho- grundutbildning till legitimerad ökar tack vare att pensionsavgångarna inom yrket väntas bli sjuksköterska, 180 högskolepoäng. stora.

9 8 Tema: Region län Regionfullmäktige 71 p Här tas de övergripande besluten du kan följa fullmäktiges möten på webben Den 1 januari i år gick läns landsting och Regionförbundet samman i en ny organisation Region län. Arbetet med att utveckla regionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt. Genom Region län får du som bor i länet större inflytande och insyn i hur regionen styrs. Du är med och bestämmer vilka som ska leda arbetet i regionen. Det gör du på valdagen vart fjärde år när du väljer vilka som ska sitta i regionfullmäktige. Regionfullmäktige är Region läns högsta beslutande organ och det enda folkvalda parlamentet på länsnivå. Fullmäktige kan liknas vid länets riksdag. Här sitter 71 politiskt valda män och kvinnor från olika partier och från olika delar av länet. Övergripande beslut I fullmäktige tas de övergripande besluten för Region län. Fullmäktige ansvarar för att dina skattepengar används på rätt sätt genom att ange ekonomiska ramar och riktlinjer för Region läns verksamhet. För att säkerställa att medborgare och patienter är i fokus kan regionfullmäktige ta hjälp av programgrupper och tillfälliga beredningar. De får kortare eller längre uppdrag för att utreda ett visst område, till exempel jämställdhet eller en viss sjukdomsgrupp. Fullmäktige kan också tillsätta rapportörer. De ska bevaka en fråga eller ett ärende extra noga och sedan rapportera tillbaka till fullmäktige. Till regionfullmäktige är valberedning, revision och patientnämnd knutna. De är fristående från den övriga politiska organisationen. Valberedningen föreslår ledamöter till regionstyrelse och nämnder. Revisionen granskar, utvärderar och kontrollerar regionorganisationens verksamhet. Patientnämndens uppgift är att stärka patientens ställning i vården. Till regionfullmäktige kopplas fasta fullmäktigeberedningar; demokratiberedningen och folkhälsoberedningen. Demokratiberedningen ska följa upp demokratiarbetet i Region län samt ta initiativ till hur demokratiarbetet ska stärkas. Beredningen ska stimulera och bidra till en god medborgardialog. Folkhälsoberedningens uppdrag är av långsiktig, strategisk karaktär och fokuserar på frågor som berör Region läns framtida utveckling inom folkhälsoområdet. Tillsammans med företrädande verksamheter inom län, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer och medborgare ska beredningen bidra till utveckling av det länsövergripande folkhälsoarbetet. Det är fullmäktige som fattar beslut om hälso- och sjukvård, forskning, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur, kom- petensförsörjning, utvecklingen av vår sociala välfärd och andra viktiga områden för dig och din framtid. Offentliga möten Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och sänds via webb-teve på Efter valet i höstas har Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet majoritet i regionfullmäktige. De tre partierna har kommit överens om en fördjupad samverkan under de kommande fyra åren. Region län är indelat i fyra valkretsar. Varje valkrets utser regionfullmäktigeledamöter i förhållande till antalet röstberättigade. På det här sättet garanteras att regionpolitikerna kommer från hela länet. Valkrets 1 är Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner. Valkrets 2 är Degerfors och Karlskoga kommuner. Valkrets 3 är och Lekebergs kommuner. Valkrets 4 är Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Förtroendevalda för Karlskoga och Degerfors: Robert Mörk (S) Degerfors Kerstin BergströmPersson (S) Karlskoga Urban Jonsson (S) Karlskoga Annika Engelbrektsson (S) Degefors Lasse Sjöberg (S) Karlskoga Ola Karlsson (M) Granbergsdal Alf Rosberg (M) Karlskoga Mikael Hedström (SD) Karlskoga Förtroendevalda för Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla: Inger Trodell (S) Åmmeberg Mats Seijboldt (SD) Lindesberg Thomas Andersson (S) Kumla Jimmy Larsson (SD) Andreas Brorsson (S) Kumla Torbjörn Ahlin (C) Kumla Susanne Stenlund (S) Finnerödja Kajsa Rosén (FP) Kumla Hans Karlsson (S) Hallsberg Bo Rudolfsson (KD) Laxå Jenny Steen (S) Pålsboda Kenneth Lantz (V) Laxå Oskar Svärd (M) Kumla Emma Ode (MP) Calill Ohlson (M) Zinkgruvan Maria Nyberg (V) Granbergsdal

10 Tema: Region län politiker från hela länet Förtroendevalda för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesberg: Marie-Louise ForsbergFransson (S) Gyttorp Bengt Storbacka (S) Lindesberg Elisabeth Rådström Paavonen (S) Grythyttan Hanne Alvner (M) Nora Pär-Ove Lindqvist (M) Lindesberg Jonas Kleber (C) Fellingsbro Ingemar Javinder (S) Ställdalen Linda Svahn (S) Lindesberg Sigvard Blixt (SD) Karin Poppius (V) Hällefors Elin Jensen (SD) Östansjö Förtroendevalda för och Lekeberg: Irén Lejegren (S) Odensbacken Martin Lind (S) Kumla Joakim Carlsson (S) Fredrika Jakobsen (S) Glanshammar Svante Gyrulf (M) Sara Dicksen (M) Mats Gunnarsson (MP) Kumla Camilla Hansén (MP) Sophia Bescher (S) Roger Rådström (S) Vintrosa Carl Henrik Nordström (S) Anna Ågerfalk (FP) Daniel Spiik (SD) Odensbacken Jette Bergström (S) Fjugesta Mats Einestam (FP) Jonas Millard (SD) Lillkyrka Caroline Frankesjö Karlsson (S) Torgny Larsson (S) Katarina Tolgfors (M) Isac Nordin (M) Birgitta Malmberg (FP) Karlskoga Daniel Edström (SD) Ewa Sundkvist (KD) Wendla Thorstensson (C) Fjugesta Azra Prepic (S) Lotta Olsson (M) Odensbacken Urban Svensson(KD) Odensbacken Christina Pettersson(C) Kopparberg Lennart M Pettersson (S) Fjugesta Carina Dahl (S) Lennart Carlsson (M) Odensbacken Håkan Söderman (M) Fjugesta Elin Enes (KD) Jeanette Hermansson Rapp (V) Catrin Steen (MP) Jihad Menhem (V) 9

11 10 Tema: Region län Positivt för länets framtida utveckling Nu när Region län har bildats blir uppdraget bredare och det ska utveckla både verksamheterna och hela länet på ett positivt sätt. Det är en stor förändring som kommer att göra skillnad på lång sikt. Region län får en bred samlad styrka och tydligare ansvar för regionens utveckling. Den nya regionorganisationen har hand om bland annat hälsooch sjukvård, kollektivtrafik, kultur, regional utveckling som infrastruktur, näringslivsutveckling, turism och kompetensförsörjning. Positiva effekter Ambitionen är att regionbildningen ska leda till att län utvecklas på ett ännu bättre sätt för att möta framtidens utmaningar och för att människor ska vilja leva och bo i länet. Positiva effekter av att bilda Region län är bland annat att regionfullmäktige får ett brett och samlat ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor. Det finns större möjligheter att samordna utvecklingen inom exempelvis kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsbyggnad. Så vill den nya regionstyrelsen arbeta Regionstyrelsen är Region läns högsta verkställande organ, dess regering. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledningen av Region län och behandlar strategiskt övergripande frågor. Styrelsen har också ansvar för ekonomi och investeringsfrågor, och de ska se till att följa upp att allt som beslutas genomförs. I och med att vi har bildat en ny politisk organisation i Region län får regionstyrelsen också ett tydligare helhetsansvar för länets alla delar och ett tydligare framtidsfokus, säger Marie- Louise Forsberg-Fransson (S). Framtidsutmaningar Region län står inför stora framtidsutmaningar. Bland annat handlar det om kompetensförsörjning i länet så att det finns personal med rätt kompetens inom till exempel hälso- och sjukvården. Styrelsen har ett tydlig uppdrag att omvärldsbevaka och arbeta för tillväxt i hela länet. Vi har en del egna uppdrag och ska också utforma direktiv på uppdrag som andra ska utföra. Ett exempel på strategiskt regionstyrelseuppdrag är vårt arbete med den nationella och regionala satsningen på cancersjukvården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Till hjälp har Marie-Louise Forsberg-Fransson. styrelsen bland annat nämnder, fokusnämnder, fokusberedningar plus ett antal rådgivande organ och kommittéer. Efter att vi har haft vårt första möte i Regionstyrelsen känns det extra bra. Det är en bra blandning mellan nya och gamla medlemmar och bra diskussioner. Vi alla vill ju att det ska bli bättre vård och bättre utveckling för länet. Det är viktigt att försöka jobba tillsammans och jag hoppas på en öppen diskussion och ett klimat där vi kan ge och ta. Vi har som tradition att samverka Regionstyrelsen har 15 ledamöter från olika politiska partier. Ordinarie ledamöter är: Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande Jihad Menhem (V) vice ordförande Ola Karlsson (M) 2:e vice ordförande Anders Ceder (S) Jenny Steen (S) över partigränserna. Till exempel i regionprocessen och när det gäller framtidens hälso- och sjukvård, avslutar Marie-Louise Forsberg- Fransson. KRISTIN LUNDSTRÖM Irén Lejegren (S) Roger Rådström (S) Kerstin Bergström Persson (S) Robert Mörk (S) Catrin Steen (MP) Katarina Tolgfors (M) Anna Ågerfalk (FP) Ewa Sundkvist (KD) Torbjörn Ahlin (C) Per Söderlund (SD). I Region län finns åtta politiska partier representerade. Partiernas främsta företrädare är regionråd eller oppositionsråd, vilket innebär att de arbetar med politik på hel- eller halvtid. Hur många procent de jobbar beror på hur stort partiet blev efter senaste valet. Många regionråd/oppositionsråd sitter med i regionstyrelsen, även om det finns några undantag. Regionråd för majoritetspartierna: Marie-Louise Forsberg- Fransson (S). Regionråd och regionstyrelsens ordförande. Irén Lejegren (S). Regionråd samt ordförande för Nämnden för regional tillväxt. Jenny Steen (S). Regionråd samt ordförande för Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Anders Ceder (S). Regionråd samt vice ordförande för Nämnden för samhällsbyggnad. Oppositionsråd för Alliansen: Jihad Menhem (V). Regionråd och regionstyrelsens vice ordförande. Mats Gunnarsson (MP). Regionråd, 50 %) samt ordförande för Nämnden för samhällsbyggnad. Catrin Steen (MP). Regionråd (50 %) och ledamot i regionstyrelsen. Oppositionsråd för SD: Så här kan du påverka besluten Som invånare i län har du flera möjligheter att påverka politiken i Region län. Du kan lämna ett medborgarförslag till regionfullmäktige. Medborgarförslaget bereds och tas upp i regionfullmäktige på samma sätt som förslag från politikerna. Ditt förslag ska behandlas och besvaras inom ett år. Det finns några regler för förslaget: Det ska vara skriftligt och undertecknat med namn, adress och telefonnummer till dig som skrivit det. Förslaget ska gälla Region läns ansvarsområde. Förslaget är en offentlig handling när det har kommit in till Region län. Den som har skrivit medborgarförslaget har rätt att yttra sig när förslaget behandlas. Medborgarförslag skickas till: Regionkansliet, Region län, Box 1613, Mer information hittar du på Region läns webbplats, Förkortningar Ola Karlsson (M). Oppositionsråd och regionstyrelsens 2:e vice ordförande. Katarina Tolgfors (M). Oppositionsråd (50%). Torbjörn Ahlin (C). Oppositionsråd (70%). Anna Ågerfalk (FP). Oppositionsråd (70%). Ewa Sundkvist (KD). Oppositionsråd (70%). Mikael Hedström (SD). Oppositionsråd (50%). Per Söderlund (SD). Oppositionsråd (50%). (S) = Socialdemokraterna (V) = Vänsterpartiet (MP) = Miljöpartiet (M) = Moderaterna (FP) = Folkpartiet (KD) = Kristdemokraterna (C) = Centerpartiet (SD) = Sverigedemokraterna

12 Tema: Region län 11 Så vill de nya nämnderna och fokusberedningarna arbeta Hälsa, vård och klinisk forskning Regional tillväxt Samhällsbyggnad Säkerställa välfungerande hälso- och sjukvård Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Ordförande Jenny Steen (S): Ett av regionens många viktiga uppdrag är att säkerställa att länets befolkning får tillgång till en välfungerande och högkvalitativ hälso- och sjukvård samt tandvård. För att säkerställa detta kommer nämnden särskilt fokusera på frågor Jenny Steen (S) som rör verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och ekonomi. För att ligga i framkant när det gäller vårdkvalitet är det viktigt att vi aktivt arbetar med att stärka forskningsverksamheten och att nya upptäckter och medicinska framsteg snabbt kommer patienterna till del. Utveckla arbetsmarknaden för hela länet Nämnden för regional tillväxt. Ordförande Irén Lejegren (S): Vi ska jobba för regional tillväxt i ett brett perspektiv. För att regionen ska utvecklas kräver det starka insatser tillsammans med kommunerna, företagarna, ideella sektorn och medborgarna. Irén Lejegren (S) Syftet är naturligtvis att utveckla arbetsmarknaden och skapa fler jobb i hela län. Fokus under de närmaste åren kommer att vara på riskkapital, kompetensförsörjning, både till företag och offentlig sektor. Vårt gemensamma arbete i regionen att få fler företag att etablera sig är naturligtvis avgörande för framtiden. En utmaning och stor möjlighet Mats Gunnarsson (MP) Nämnden för samhällsbyggnad. Ordförande Mats Gunnarsson (MP): Äntligen blir trafikfrågorna, infrastruktur, samhällsbyggnad och externmiljö sammanförda under ett paraply. Det är en utmaning och en stor möjlighet. Vi måste också ha nära dialog med politiken för regional utveckling/tillväxt, det hänger ihop i många delar. Det krävs också en nära samverkan med kommunerna och närliggande län. Det sker mycket spännande inom området och vi har många möjligheter att göra regionen mer attraktiv. Habilitering, hjälpmedel och folktandvård Tillmötesgå krav på hög kvalitet Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård. Ordförande Carina Dahl (S). Vi har nu möjlighet att i vår beredning lägga örat till marken och verkligen inhämta medborgarnas åsikter och förslag om hur våra verksamheter kan tillmötesgå medborgarnas krav på verksamhet av hög Carina Dahl (S) kvalitet. Självklart har våra verksamheter redan idag hög kvalitet, men som politiker är utmaningen att ständigt förbättra och ibland förändra. Närsjukvård Vård nära invånarna Fokusberedningen för närsjukvård. Ordförande Robert Mörk (S): Beredningen ska jobba med utvecklingsfrågor kopplat mot regionens nya hälso- och sjukvårdsorganisation. Vi ska följa hur vården som behövs ofta och finns nära innevånarna fungerar. Robert Mörk (S) Ett viktigt uppdrag är också samverkansfrågor med kommunerna om bland annat vården av våra äldre, som ofta har ett stort vårdbehov. Högspecialiserad vård, klinisk forskning och utbildning Bidra med kunskap Fokusberedningen för högspecialiserad vård, klinisk forskning och utbildning. Ordförande Roger Rådström (S): Vi kommer förbereda frågor och komma med underlag, bereda ärenden och frågeställningar och bidra med kunskapsutveckling. Vi ska lyssna på allmänhet och personal Roger Rådström (S) och ta fram kunskap och förslag till nämnden om hur vi kan stärka den högspecialiserade vården och forskningen som finns inom Region län. Vi ska också arbeta med hur vi kan stärka samarbetet med universitet. En stor del av vårt arbete kommer att handla om att hjälpa nämnden att ta kloka beslut. Miljö och klimatfrågor Goda exempel för klimat och miljö Kultur, bildning och ideella sektorn Bildning och rikt kultur- och föreningsliv Fokusnämnd för miljö och klimatfrågor. Ordförande Kerstin Bergström Persson (S): Vår nämnd kommer att hantera klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi kommer att arbeta i nära samarbete med Nämnden för samhällsbyggnad och inledningsvis kommer vi att utbilda nämnden och vid behov revidera de olika styrdokumenten. Vi ska göra studiebesök och ta till oss goda exempel. Kerstin Bergström Persson (S) Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn. Ordförande Bengt Storbacka(S): Fokusnämnden ska verka för en inkluderande kultur, ett rikt föreningsliv och bildning i framkant. Särskilt fokus är kultur för länets barn. Jag vill undersöka utvecklingen av samverkan med länets skolor. Kulturens betydelse i vården är ett annat område. Folkhögskolornas, föreningars och bildningsförbundens roll att ta vara på människors förmågor ska främjas. Mångfald är en del i vår regions utvecklingsstrategi. En tillgänglig region som Bengt Storbacka (S) river ner murar mellan människor är viktigt för mig. Företagshälsovård samt tolkförmedling Fortsätta förvalta en redan bra verksamhet Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling. Ordförande Urban Jonsson (S): För oss blir det inte så stor förändring i och med omorganisationen till Region län. Den stora förändringen är att fler kommuner har velat ansluta sig till Region läns företagshälsa. Tidigare var och Kumla kommun anslutna och nu har även Hallsbergs och Laxå kommun anslutit sig. Det är roligt att fler vill ansluta sig. Vi har en bra verksamhet och det gäller att fortsätta göra det bästa av det. När det gäller tolkförmedling så har vi idag tolkar som tolkar upp till 85 olika språk. Fler verkar vilja vara med och det tyder på att vi gör ett bra jobb. Urban Jonsson (S)

13 12 Aktuellt Lär dig leva med cancer Regeringsstöd för dopningsarbete Har du en cancersjukdom? Eller lever du nära någon med cancer? Nu kan du anmäla dig till vårens kurs Lära sig leva med cancer. Kursen ska ge ökade kunskaper för att klara dig igenom en sjukdomssituation. Kursstart 4 mars 2015, klockan på Universitetssjukhuset, USÖ. Kostnad är vanlig patientavgift. Ingen avgift för närstående. Frågor och anmälan till: Ann- Britt Fahlin, kurator, telefon eller Ingrid Alkebro, sjuksköterska telefon Gilla oss på Facebook! Du har väl inte missat att Region län finns på Facebook? Gå in på regionorebrolan och gilla oss du med. Besök den mobila hälsomottagningen i vår! Information om när vi kommer till en ort nära dig hittar du på: Boka gärna ditt besök i god tid! Telefonummer: Telefontid: måndag-fredag kl I finns den enda kliniska mottagningen i Norden som är särskilt uppbyggd för att möta och behandla dopningsmissbrukare. Nu får verksamheten fortsatt stöd av regeringen. Region län får 3,7 miljoner kronor för att fördjupa kunskapen om dopningsmissbruk och utveckla behandlingsformerna för personer som missbrukar dopningsmedel. Det beräknas finnas minst personer i Sverige som är dopningsmissbrukare och missbruket ökar. Under 2015 kommer man i projektet bland annat ta fram underlag för nationella riktlinjer för dopningsmissbruk och underlag för ett nationellt kvalitetsregister för personer som missbrukar anabola steroider. Man ska också förbereda för ett framtida nationellt kunskapscenter. Dopningsmottagningen tillhör psykiatrins beroendecentrum. Mottagningen startade 2012 men har arbetat med personer med dopningsmissbruk sedan slutet av 1990-talet. Vi frågar Region läns politiker Vilken specifik fråga vill du/ni driva i nya Region län? Marie-Louise Forsberg- Fransson, Socialdemokraterna: Att komma tillrätta med kompetensförsörjning och kunskapsstyrning är prioriterade frågor. Det handlar om att ha rätt person på rätt plats och i rätt tid för att patienten ska få bästa möjliga vård snabbt. Det gäller även andra sektorer som exempelvis byggsektorn som idag saknar utbildade hantverkare. Region län har ett uppdrag att vara en drivande aktör och att utveckla hela länet. Vi kommer att vara aktiva i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och driva utvecklingen framåt för såväl hälso- och sjukvård som för andra sektorer. Katarina Tolgfors, Moderaterna: Jag ser fram emot att arbeta med frågor som rör företagande, entreprenörskap och innovationer i nämnden för Regional tillväxt som 2e vice ordförande. Ett starkt näringsliv är basen för framtida resurser till vården. Vi ser stora utmaningar framåt i vården och jag vill också prioritera frågor som kompetensförsörjning och utveckling för vårdpersonalen så vi generellt höjer tillgängligheten och kvaliteten i vården. Satsningar på närsjukvården och valfrihet för patienten är också viktigt. Anna Ågerfalk, Folkpartiet: För Folkpartiet är bättre vård regionens viktigaste fråga. Den viktigaste vårdfrågan är tillgång till vårdcentraler med fast anställda distriktsköterskor och allmänläkare. Under socialdemokraterna har såväl köerna som kostnaderna för vikarierande läkare och sjuksköterskor ökat. Det finns ibland inte ens tid för telefonkonsultation. Folkpartiet vill öka tillgängligheten genom fler vårdcentraler, även i privat regi. Vi vill ge sjuksköterskor och allmänläkare bättre arbetsvillkor genom utveckling och ökad lönespridning hos fler huvudmän än regionen. Jihad Menhem, Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill fokusera på tillgänglighet och därmed förbättra möjligheterna för regionens innevånare att bo där man vill. Därför kommer vi att fortsätta driva en offensiv regionpolitik genom att säkerställa att det finns en bra och tillgänglig sjukvård, bra bostäder för alla, ett rikt kultur- och idrottsutbud samt fungerande tåg- och kollektivtrafik. Vi vill även förstärka arbetsmarknaden och verka för att regionen ansvarar för särskilda utbildningsinsatser i kommuner med hög arbetslöshet. Ewa Sundkvist, Kristdemokraterna: Vård och regional utveckling är beroende av varandra. Oavsett landsting eller region står behoven kvar. Fler flexibla vårdcentraler och modeller som kan möta de äldres behov. Stärkt psykiatri för både unga och äldre. Minskade köer och ökad tillgänglighet. Bra kollektivtrafik i hela länet. Det är viktigt att stimulera innovationer och entreprenörskap. En innovativ region hittar nya vägar och utvecklar kreativa lösningar på gamla frågor och står bättre rustade för framtiden. Torbjörn Ahlin, Centerpartiet: Viktigast är att regionen verkar för en hållbar tillväxt i hela länet, både i staden och landet. Detta är grunden för att regionen ska kunna garantera välfärd och en god hälso- och sjukvård åt våra invånare. Catrin Steen, Miljöpartiet: Vill och vill... vi börjar faktiskt bli ganska trötta på att behöva driva frågan om jämställdhet, men det är nödvändigt. Vi behöver få en ordentlig genomslagskraft i jämställdhetsfrågan under de närmaste fyra åren. Med en ökad jämställdhet kommer bättre hälsa och mera livskvalitet. Vi kommer bland annat att fortsätta arbeta för höjda löner i de kvinnligt dominerade lågavlönade yrkena och jämlikare fördelning av skattepengarna. Per Söderlund, Sverigedemokraterna: Framförallt vill vi prioritera regionens kärnverksamhet. Tillgängligheten inom vården behöver bli bättre. Vårdköerna behöver bli kortare och man ska känna sig trygg i kontakten med sjukvården.

14 Lättläst 13 Nu är vi Region län Nu har läns landsting och Regionförbundet blivit Region län. Region län jobbar vidare med samma saker som landstinget och regionen jobbade med men på ett bättre sätt för att vi jobbar tillsammans. Ingen stor skillnad i vården Du som är patient kommer inte att märka så stor skillnad. Du går till samma vårdcentral eller sjukhus som förut. Men vi ska byta alla skyltar där det står läns landsting, så att det står Region län. Och det kommer att stå Region län på de brev som du får från vården. Allt byts inte på en gång. Vi byter lite i taget under det här året. Så här ser vår nya symbol ut: Peniscancer Man kan få cancer i olika delar av kroppen. Och det finns olika sorters cancer. En cancer är peniscancer. Det är en sorts hudcancer på ollonet eller förhuden som sitter längst ut på mannens penis. Ett annat ord för penis är snopp. Peniscancer är en ganska ovanlig cancer. Ungefär 140 män får det varje år. De flesta är över 60 år. Peniscancer går att bota. Det går att behandla på olika sätt som till exempel att operera. De flesta blir friska om de söker hjälp tidigt. Nu ska alla som får peniscancer och som behöver opereras få hjälp på Universitetssjukhuset i eller på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Eftersom det inte är en så vanlig cancer är det bra att man jobbar med det här samlat på ett eller två ställen så att de som jobbar med det här blir duktiga. Stoppa vinterkräksjukan Nu på vintern är det många som får vinterkräksjukan. Om du får vinterkräksjukan mår du illa och kräks mycket. Du kan också bli dålig i magen och måste gå ofta på toaletten. Smittar lätt Vinterkräksjukan smittar lätt från en person till en annan person. Du kan få virus på händerna om du tar i något som någon som är sjuk har tagit i med smutsiga händer. Tvätta händerna Därför är det viktigt att alla alltid tvättar händerna med tvål och vatten när de varit på toaletten. Det räcker inte att använda handsprit. Stanna hemma två dagar Om du haft vinterkräksjukan är det viktigt att städa och tvätta noga efteråt. Du ska vara hemma från jobbet och barnen från skolan och förskolan i två dagar efter att ni är bra igen. Många väntar för länge med att söka vård En del skäms för att söka vård. Men det är viktigt att söka vård tidigt. Om cancern hinner sprida sig kan det bli svårare att bota den. Idag är man mycket bättre på att operera peniscancer. Det går att operera så att man kan kissa som vanligt och så att man fortfarande kan få stånd och ha sex. Peniscancer smittar inte och är inte ärftlig. Ärftlig betyder att om dina föräldrar eller släkt har haft en sjukdom är det lättare för dig att få samma sjukdom. Så är det inte med peniscancer. Om du har ett sår eller ont på din penis som inte går över på flera veckor och tror det kan vara peniscancer ska du ringa till 1177 eller till din vårdcentral. Du kan läsa mer på: 1177.se/orebrolan/peniscancer sidorna är inte på lättläst svenska Kontakt för lättläst: Lena E. Hagsten, telefon: , e-post: Texttelefon

15 14 Aktuellt KRÖNIKAN GAJANE arushanyan Första intrycket väger rätt tungt Det finns röster och det finns röster. Det får jag erfara så gott som varje måndag, för allt som oftast staplas telefontolkningar på varann just under denna veckodag. Ett slags språngbräda till en ny vecka, som inleds ömsom trevande, ömsom i rasande fart. Och vissa röster ger verkligen studs! Dessa schvungfulla röster kan ögonblickligen väcka ur drömmerier, grubblerier och vilken dvala som helst (en särpräglad men trevlig dialekt kan då vara pricken över i-et, men det är inte ett måste). Hur som helst, lite tur ska man ha med den första som ringer! Det är ju alltid en vårdgivare som påbörjar samtalet och ger tonen. Redan inledande frasen Sitt ner, varsågod kan låta så väldigt varierande på skalan från inbjudande till skräckinjagande. Och i ett helt nytt sammanhang väger första intrycket rätt tungt. Med vissa röster känner jag samhörighet och måste påminna mig om att jag fortfarande är neutral som tolk och är inget mer än språkbrygga. Vissa röster lyckas förmedla något utöver den nödvändiga informationen på ett svårdefinierbart sätt. En röst som ger tröst. Den rösten är aldrig klanglös, uttryckslös, håglös eller jäktad. I den finns viljan att lyssna och förstå. Och för att förstå och ta till sig behövs det även pauser. De ska jag också försöka återge, dessa tankestreck som säger så mycket. Nu pågår omdragning av Södra Grev Rosengatan. Det sker för att ge plats för det nya H-huset vid Universitetssjukhuset, USÖ, och en ny entré från norr. Nu flyttas gata för framtidens sjukvård Satsningen på nya H-huset vid Universitetssjukhuset i ska skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt vidareutveckling och framtidssäkring av den högspecialiserade sjukvården. Nu pågår omdragning av Södra Grev Rosengatan. Det sker för att ge plats för det nya H-huset och en ny entré från norr. Vi hoppas du har överseende och är extra uppmärksam på nedsatt framkomlighet och förändrade parkeringslösningar under byggperioden. Sprängningar pågår För att bygga H-huset behöver Södra Grev Rosengatan flyttas och ledningar, vatten och avlopp läggas om. Arbetet påverkar i perioder parkeringsytor, följ gällande skyltning. Sprängningar sker på fasta tider, se USÖ:s webbplats för detaljerad information. Läs mer och följ utvecklingen på Tidplan för H-huset: 2013 Arkitekttävling Omläggning av gata Planering- och projektering Byggnation 2020 Inflyttning Av välbekanta telefonröster går det att avläsa en smula mer, för då registrerar man (för det mesta omedvetet) klangoch temposkiftningar som avslöjar sinnesstämningen och dagsformen. Under en längre tid om jag nu blickar tillbaka rådde det något som liknade ett outtalat inre förbud mot sådana iakttagelser vid sidan av själva tolkningen, till den dagen då jag möttes av en högst oväntad fråga från en äldre sjuksköterska, som jag tolkat för så många gånger tidigare: Mår du inte bra idag? Ne-ej Va-ar-för? Det är något med din röst... Eh-h, förkylningshuvudvärk, tror jag. Ta väl hand om dig! Tack ska du ha. Och så i ett svep var det inte längre tabu att bry sig och reflektera över varför folk låter som de gör. Då och då försöka sätta ord på det. Vad är det bra för, kan man undra? Påverkar det effektiviteten, kvaliteten, kapaciteten? Det påverkar, visst! Först och främst påverkar det hur vi mår och hur vi trivs mitt i arbetslivets många rutiner. Det berikar att slipa sin iakttagelseförmåga, att se och höra människan, känna att en vårdkontakt kan växa till ett möte, även när bryggan är en lite avlägsen röst i en högtalare. Säg bara till om rösten är för avlägsen. Och säg gärna ifrån, om den dagen kommer då du hör en gnisslande järngrind i luren med bara två toner, som liksom ber om en grindslant. Då är det dags för tolken att söka en foniatriker! Gajane Arushanyan är översättare och arbetar på Region läns tolkservice. Den 14 mars är det premiär för Drottningens juvelsmycke på länsteater. PÅ GÅNG Barn & familj 28/2 Teater: Föreställning på länsteatern av Kr-oks-tä-v-el, en föreställning från cirka fem år, om att vara uppretad, sur och vansinnig om att explodera av ilska! Om flickor som vill kasta saker, stänga dörrar hårt, skrika, vråla, sparka på saker och vara omöjliga på alla sätt. Klockan Demokrati 23-24/2 Regionfullmäktige: Sammanträdet är offentligt och sänds via webb-teve. Föreläsningar 18/2 Föreläsning Kvinnliga krigare under medeltiden om medeltidens kvinnliga normbrytare, länsmuseum klockan /2 Föreläsning Luffare och luffararbeten med Erik Karlsson i samband med s 750-årsjubileum på länsmuseum klockan /3 Föreläsning Vägen ut ur nazismen. Länsmuseet uppmärksammar internationella dagen mot rasism och främlingsfientlighet klockan Kultur & evenemang 1/3 Musik: Musiklinjens klassiska inriktning har konsert hos kammarmusikförening. Själfulla toner i vårens tid. Klockan /3 Musik: Musiklinjen vid Kävesta folkhögskola deltar vid musikgudstjänst i Adolfsbergs kyrka klockan /3 Teater: Premiär för Drottningens juvelsmycke på länsteater klockan En musikal efter Carl Jonas Love Almqvists roman. Biljettpris: 240 kronor. Studentpris: 130 kronor. 18/3 Musik: Klockan har musiklinjens klassiska inriktning på Kävesta folkhögskola konsert i aulan på skolan. Fri entré och gratis fika. 21/3 Musik: Musiklinjen vid Kävesta folkhögskola är förband på jazzklubben i Hallsberg. Klockan

16 Tårtan 15 Timo Hollanti hugger in i den nyframtagna Tebladstårtan. Under tre års tid har Majvor Nilsson fått hjälp av Timo Hollanti med att fixa till sulorna på sina skor. Efter två misslyckade höftoperationer som gjorde att det blev tre centimeters skillnad på Majvor Nilssons ben hade hon länge problem med att hon haltade. Men efter att ha flyttat till län för tre år sedan fick Majvor Nilsson kontakt med Timo Hollanti, skomakare på Ortopedteknik på Universitetssjukhuset. Sedan dess har han hjälpt henne att förhöja sulan på ena skon så att hon kan gå utan att halta. För att tacka honom för hans yrkesskicklighet och fina bemötande bestämde sig Majvor Nilsson för att nominera honom till månadens Tebladstårta. Här är man inte bara ett personnummer Du är en riktig doldis, men är en enormt viktig person som gör bra saker. Jag är så tacksam att jag träffade på just dig! Det konstaterar Majvor Nilsson när hon är med och delar ut månadens Tebladstårta till skomakaren Timo Hollanti som jobbar på Ortopedteknik på Universitetssjukhuset. För fyra respektive fem år sedan opererade Majvor Nilsson sina höfter för artros i Södertälje där hon då bodde. Efter operationerna hade hon stora problem och kunde inte gå utan att halta. Det visade sig att det hade blivit en miss vid operationerna. Därför blev det tre centimeters längdskillnad på benen, berättar Majvor Nilsson. Eftersom jag inte hade någon värk i höfterna längre och ansågs vara för gammal blev det inte De blev också nominerade till Tebladstårtan läs hela nomineringen på webben Här är övriga nominerade till Tebladstårtan: Tomas Perryd, käkkirurgen USÖ, av Amanda Gylling. Tomas Perryd och sjuksköterska på käkkirurgen USÖ, samt Niklas Landin på Sofia folktandvård, av Kikie Hallin. Arbetslaget runt Camila Rodriguez- Cardona, endokrinsektionen, USÖ, av Gunilla Hazell. aktuellt med någon ny operation, tillägger hon. För tre år sedan flyttade hon och hennes man till Vretstorp. Via vårdcentralen i Hallsberg fick hon kontakt med Ortopedteknik. Sedan dess har jag fått lämna in tofflor, sandaler, lågskor, vinterkängor och läderstövlar som Timo har förhöjt sulan på så att jag kan gå utan att halta, berättar Majvor Nilsson. Vid mitt senaste besök fick jag träffa Timo personligen för allra första gången. Han visade sig vara en mycket sympatisk man och jag fick ett otroligt fint bemötande, tillägger hon. Personalen på Mammografienheten USÖ, av Jennie Eriksson. Sköterskan Birgitta och sjukgymnast Johan Niklasson, samt Marcus Sagerfors, specialistläkare, handkirurgiska kliniken, USÖ, av Madelene Johansson. Annika med assistent, röntgen Karlskoga lasarett, av Mona Oskarsson. Personalen på handkirurgiska kliniken, USÖ, av Anette Rimont. Anna Adamska, distriktsläkare Vivalla vårdcentral, av Linnea Carlsson. Folktandvården i Kopparberg, av Lars- Erik och Anita Pettersson. Anna-Lena Ekedahl, distriktsläkare Hallsbergs vårdcentral, av Lillemor Pettersson. Erik Schwarcz, och diabetessjuksköterskorna på medicinmottagning 1, USÖ av Erika Tähtinen. Blir sedd som patient Efter att ha träffat Timo Hollanti bestämde sig Majvor Nilsson för att nominera honom till månadens Tebladstårta. Jag ville tacka honom och även hans kollegor för det fantastiska arbete de gör. Alla som jobbar på Ortopedteknik är supertrevliga. Här är man inte bara ett personnummer, utan ett namn, konstaterar Majvor Nilsson. När Tebladet dyker upp på Ortopedtekniks arbetsplatsträff tillsammans med Majvor Nilsson och hennes man Sigvard blir Timo Hollanti rejält överraskad. Det här hade jag verkligen inte väntat mig. Jag brukar ju läsa i Tebladet om alla andra som får tårta, men att jag själv skulle få vara med om det hade jag aldrig kunnat tro. Hade jag vetat att ni skulle dyka upp så hade jag ju rakat mig innan, säger Timo Hollanti och skrattar glatt. Sedan läns landsting gått ihop med Regionförbundet och bildat Region län har den klassiska Tebladstårtan i form av en prinsesstårta bytts ut mot en ny variant. Anna Augustsson, som arbetar i köket på Universitetssjukhuset, har jobbat fram den nya Tebladstårtan som är täckt av marsipan och vit choklad och innehåller passionsfrukts- och apelsinmousse samt hemmagjord sylt. Timo Hollanti är den allra första medarbetaren som får ta emot den nya tårtan. Efter att ha provsmakat ger han tårtan MVG. Minne för livet Att få uppskattning i form av Tebladstårta och diplom från en patient betyder enligt honom mycket. Jag har ju inte så mycket patientkontakt. Därför känns det extra kul när en patient vill visa sin uppskattning på det här sättet. Det här är något jag kommer att bära med mig länge, säger Timo Hollanti. text: victoria rydergård foto: kristin lundström Maria Brick, barnmorska, Kopparbergs vårdcentral, av Lena Lundberg. Jan Åman, överläkare på barn- och ungdomskliniken, USÖ, av Kerstin Löfroth. Lennart Svärd, överläkare på Fylsta vårdcentral i Kumla, av Annika Forsman. Lena Jansson och hennes kollegor på kvinnokliniken, Lindesbergs lasarett, av Ann-Charlotte Eriksson. Vill du se hur det gick till när Timo Hollanti fick ta emot Tebladstårtan? På finns en film från tårtutdelningen. TÅRTAN Vem vill du ge en Tebladstårta? Vi delar ut Tebladstårtan i varje nummer av Tebladet. Ta chansen och föreslå någon av Region läns medarbetare som du tycker har gjort något bra det där lilla extra, som är värt att uppmärksamma. Tänk på att skriva en utförlig motivering, den ligger till grund för vårt val. Motiveringen publiceras också på Vinnaren presenteras i nästa nummer av Tebladet som kommer i brevlådorna i slutet på april. Det är vår förhoppning att du som föreslår kan vara med när tårtan överlämnas. Förslag skickas senast den 10 mars till Tebladet, Box 1613, Det går också bra att mejla förslag till: Märk brevet eller mejlet med Tebladstårtan.

17 16 Tävla i kunskap om Region län. Du hittar svaren i tidningen. 1:a pris Clarion Hotel, Badrummet spa och teaterbiljetter från länsteater 2:a pris övernattning med middag på Elite Stora hotellet och biljetter till Svenska Kammarorkestern 3:e pris Nora stadshotell 4:e pris eltandborste och produkter från Folktandvården 5:e pris Gustavsvik 6:e pris resekort laddat med 500 kronor Vinsterna: Förstapriset gäller för två personer och består av en övernattning i dubbelrum på Clarion Hotel i. I priset ingår frukostbuffé samt brunch i hotellets restaurang. Njut av hotellets relaxavdelning med avslappningspool, bastu och träningsrum och få ansiktsvård för två på Badrummet spa. Ni får dessutom två biljetter till valfri teaterföreställning på länsteater. Andrapriset är en hotellövernattning på Elite Stora hotellet för två personer. I priset ingår frukostbuffé och middag exklusive dryck. Ni får dessutom biljetter till Svenska kammarorkestern för två personer. Tredjepriset är en övernattning och frukost för två på Stadshotellet i Nora. Tävla i kunskap om Region län 1. Hur många politiker sitter i regionfullmäktige? 1) 49 X) 71 2) Vad heter 1177 Vårdguidens nya temasidor som riktar sig till barn som mår dåligt och är ledsna? 1) Våga berätta X) Barnens rätt 2) Det blir bättre 3. Hur många män drabbas av peniscancer i Sverige varje år? 1) Cirka 140 X) Cirka 200 2) Cirka Vilken gata flyttas för att ge plats åt det nya H-huset på USÖ? 1) Drottninggatan X) Södra Grev Rosengatan 2) Alnängsgatan 5. Vad ska USÖ testa för behandling mot tennisarmbåge? 1) Botox X) Akupunktur 2) Kortison 6. Hur många drabbas av cancer i Sverige varje år? 1) X) ) Vad heter regionstyrelsens ordförande? 1) Ola Karlsson X) Jenny Steen 2) Marie-Louise Forsberg-Fransson 8. Hur många högskolepoäng är utbildningen till distriktssköterska? 1) 160 poäng X) 10 poäng 2) 75 poäng 1 X 2 Fjärdepriset är en eltandborste från Folktandvården Region län, av märket Oral-B Professional care Trizone 3000 med tillhörande tandvårdsprodukter för en bra munhälsa. Femtepriset är entré för två personer på relaxavdelningen på Gustavsviksbadet i. I entrépriset ingår fri tillgång till upplevelsebadet och motionsbadet, bastu, solarium, lån av morgonrock, bubbelpool, solterass med mera. Sjättepriset är ett resekort från Länstrafiken laddat med 500 kronor. Vi lottar dessutom ut 50 extrapriser. För att tävla måste du svara rätt på tipsfrågorna alla svaren finns i tidningen. Skicka tävlingskupongen till Tebladet, Box 1613, senast den 16 april Märk kuvertet med Tebladstävling. Du kan också tävla via webben på Rätt svar och vinnare annonseras på den 20 april Namn: Telefon dagtid:... Adress:......

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling

REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling Posttidning B Mars 2015, årgång 34 Tebladet personal delas ut sex gånger om året. KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats SIDORNA 10-11 Möt direktören för regional utveckling

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2014 FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen

Läs mer

Länstidningen. 15 april 2010 årgång 29 Till alla länsbor från landstinget

Länstidningen. 15 april 2010 årgång 29 Till alla länsbor från landstinget Tebladet. Länstidningen Vinn en mysig spahelg TÄVLING SIDAN 16 15 april 2010 årgång 29 Till alla länsbor från landstinget GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nyheter Chatta med landstinget I dagarna publiceras

Läs mer

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 5 dec 2012 Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand tema: kvalitet och ekonomi sid. 3 7 Sociala medier sid. 8 Carina är sonograf sid. 11 Missa inte

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Tecken är ett av Annas språk

Tecken är ett av Annas språk Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 2 2012 TEMA: ALLA SKA FÖRSTÅ Tecken är ett av Annas språk + BYGGER FÖR FRAMTIDENS SJUKVÅRD Stor satsning på sjukhusen i länet + FORSKNING: DIABETES Jakten

Läs mer

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram Pulsen Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 5.2012 Hälsoplan i mobilen SID 11 BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10 Ny rådgivning växer fram SID 5 Samlat grepp kring strategier SID 5 Hemsjukvård

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Rätt stöd gav Claes lugn

Rätt stöd gav Claes lugn Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 2 2011 TEMA: ADHD, AUTISM, ASPERGERS Rätt stöd gav Claes lugn + FORSKNING Behandling på internet + HÄLSOCOACHERNA Råd om frukost + HALLÅ DÄR Göran Gunnarsson

Läs mer

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över EJ SLUT FORM. SKULLE HA FÅTT PLATS PÅ EN SIDA... Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över 2005 var ett framgångsrikt år på många sätt. Ekonomin gav ett överskott, den nya sjukvårdsstrukturen

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

minhälsa psykiatrin? Vad fasengör Tema Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen psykisk ohälsa

minhälsa psykiatrin? Vad fasengör Tema Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen psykisk ohälsa minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2013 Vad fasengör psykiatrin? Tema psykisk ohälsa Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen foto pelle wichmann 3. Tema Psykisk ohälsa.

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

Håller måttet VIKTGRUPP I MOTALA TEMA: HJÄRTA FORSKNING: AXELSMÄRTA. Fler överlever sjukdomar i hjärta och kärl. Nytt träningsprogram effektivt

Håller måttet VIKTGRUPP I MOTALA TEMA: HJÄRTA FORSKNING: AXELSMÄRTA. Fler överlever sjukdomar i hjärta och kärl. Nytt träningsprogram effektivt Ett magasin från Landstinget i Östergötland Håller måttet VIKTGRUPP I MOTALA TEMA: HJÄRTA Fler överlever sjukdomar i hjärta och kärl FORSKNING: AXELSMÄRTA Nytt träningsprogram effektivt Nummer 2 2013 INNEHÅLL

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Mångfaldsarbete förändrade attityderna. TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar. Kränkande särbehandling tolereras inte. Sid 8-9. Sid 10.

Mångfaldsarbete förändrade attityderna. TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar. Kränkande särbehandling tolereras inte. Sid 8-9. Sid 10. en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv nr 2 juni 2006 årgång 6 Mångfaldsarbete förändrade attityderna Sid 8-9 Kränkande särbehandling tolereras inte Sid 4-5 TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer