Utbildning Utbildningens övergripande mål (beskrivning) Utbildningens behov (motiv) Barnskötare (Mölndal)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning Utbildningens övergripande mål (beskrivning) Utbildningens behov (motiv) Barnskötare (Mölndal)"

Transkript

1 Regionala utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts. Utbildning Utbildningens övergripande mål (beskrivning) Utbildningens behov (motiv) Barnskötare (Mölndal) Försörja regionens förskolor och fritidshem med kvalificerad arbetskraft. Inrättandet av påbyggnadsutbildningen är ett statligt initiativ, som ingår i en satsning på kortare yrkesutbildningar för vuxna. Utbildningen har en nationell kursplan. Barnskötare efterfrågas i förskola och fritidshem eftersom det inte utbildas tillräckligt många förskollärare. Idag arbetar många personer i barnomsorgen utan utbildning, och denna påbyggnadsutbildning fyller därför ett kompetensbehov. Den övervägande delen utbildade barnskötare i vår utbildning får arbete i barnomsorg, antingen tillsvidare eller i som längre vikariat Av Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsbarometer för Västra Götaland 2008 kan man utläsa att det finns ett visst överskott på barnskötare, men ett stort rekryteringsbehov av förskollärare. Detta är missvisande. Personer med barnskötarutbildning har mycket lätt att få arbete, men eftersom många av dem har vikariat i barnomsorgen är de nästan alltid samtidigt registrerade som arbetssökande. Antalet utbildade förskollärare räcker inte till för att försörja en växande barnomsorg med arbetskraft. Barnskötare (Partille) Demensvård Design Utbildningen vänder sig till dem som arbetar eller vill arbeta på förskola eller fritidshem. Efter genomgången utbildning kommer man som barnskötare ha kunskaper om hur arbetet i förskola och fritidshem bedrivs. Utbildningen ger också goda kunskaper om barns behov, lärande och utveckling, samt hur man arbetar med olika styrdokuments värdegrund är ett viktigt inslag i utbildningen. Uppläggning och genomförande sker med hänsyn till deltagarnas skiftande erfarenheter och behov. Delar av utbildningen kommer att genomföras på en eller flera arbetsplatser och genom distansstudier. För dem som har arbetat inom förskola och fritidshem eller i annat sammanhang skaffat sig motsvarande kunskaper kan delar av utbildningen valideras. Öka kompetensen i demensvård för undersköterskor Ge undersköterskor kompetens att vara en resurs i demensvård, för nyanställd och befintlig personal Utbildningen förbereder för högre studier inom produktdesign, industridesign grafisk design, inredningsarkitektur, arkitektur. Till dessa utbildningar söker man i allmänhet med arbetsprover vilket gör att ett slutbetyg från gymnasiet i allmänhet är en otillräcklig grund för att med framgång ta sig an högskolornas arbetsprover. Utbildningen syftar till att ge de studerande en god allmän insikt i designarbete, konstnärlig utveckling, praktiska färdigheter i olika former av designarbete samt erfarenhet av arbete i projektform, allt nödvändigt för att med framgång studera inom högre designstudier. Barnomsorg är en förutsättning för förvärvsarbete - främjar inflyttning och integration Kursen har utvecklats på uppdrag av och i samarbete med Vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun. Den genomfördes första gången Ytterligare en grupp undersköterskor kommer att utbildas under Kursen fick mycket goda omdömen i utvärderingen. Genomgången påbyggnadsutbildning ger undersköterskor i äldreomsorgen en möjlighet till utveckling i arbetet och utgör därmed ett incitament att stanna i yrket. Intresset för formgivning och design har ökat globalt. Inget företag som vill konkurrera med sina produkter kan idag underlåta de aspekter på produkten som designen kan medföra. I de prognoser för Västra Götaland som såväl AMV som VGR gjort lyfts design i olika former fram som efterfrågad kompetens. Behovet av nyrekrytering har ökat. Drygt 80% av de studerande inom designutbildningen fortsätter med studier och arbete inom designområdet. För studerande från H&D har det inneburit arkitektstudier i Edinburgh, KTH och Chalmers, designstudier på HDK, Konstfack, Växjö högskola, industridesignutbildningen på Umeå universitet etc. Några studerande har gått vidare direkt ut i anställningar där kompetensen från utbildningen varit direkt avgörande för jobberbjudandet. Ytterligare några studerande har kompletterat utbildningen med KY-studier inriktade mot designverktyg för bilindustrin, varefter de gått vidare till uppdrag och anställningar. Utbildningen är framgångsrik och har fått vitsord om att väl förbereda de studerande för högre 1

2 Diplomerad hästskötare Elektriker/automation Syftet är också att ge möjlighet att utveckla och kvalitetshöja näringen, samt höja yrkeskunnandet och branschens yrkesstatus Elektriker att ge kunskaper o färdigheter för arbetsuppgifter inom installation, reparation o underhåll av elanläggningar med möjlighet till vidareutbildning som lärlingsanställd på ett elinstallationsföretag. designstudier. Intresseorganisation har efterfrågat en utbildning av detta slag som ska bidra till en kvalitetssäkring av branschen samt en ökad professionalisering. Utbildningen ligger i linje med regionens mål om utveckling av upplevelse-/turistnäringen för en ökad tillväxt. Utbildningen är dessutom ett krav för att söka vidare till vissa högre utbildningar. Diplomerad hästskötare är en breddning i förhållande till de traditionella hantverksutbildningarna. Efterfrågan på utbildad personal i branschen är stor. Automation - att ge felsöknings- installations- anläggningstekniska- kunskaper och kunskaper om styr- och reglerteknik samt kontroll och övervakning Elevassistent Att förse skola och förskola med kvalificerade elevassistenter Inrättandet av påbyggnadsutbildningen är ett statligt initiativ, som ingår i en satsning på kortare yrkesutbildningar för vuxna. Utbildningen har en nationell kursplan. Elevassistenter har en viktig uppgift som stöd för barn och elever i förskola och skola. Det finns en stor efterfrågan på elevassistenter, men dessa har sällan adekvat utbildning. Detta är den första yrkesutbildningen för elevassistenter med nationell kursplan. Utbildningen kommer att bidra till att personer som arbetar inom yrket får höjd kompetens och status.vid kontakter med skolledare inom skola och särskola har det framkommit att man ser mycket positivt på att utbildningen anordnas. Vid nyrekrytering av elevassistenter vill man gärna anställa personer med denna utbildning. Entreprenadmaskiner Utbildningen innehåller arbetsplatslärande. Genom handledd utbildning ges färdighet i att köra grävmaskin samt hjullastare. Förarintyg för både grävmaskin och hjullastare erhålls enligt de regler som gäller för branschen. Utbildningen täcker brist på arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov pga av stor anläggningsbyggnation exempelvis vägbyggen, utbyggnad av riksväg 45 samt dubbelspår järnväg Trollhättan-Göteborg. Starka högkonjunkturen för byggsektorn verkar bestå liksom högkonjunkturen i Västsverige överhuvudtaget. Snittåldern på maskinförare är hög Fastighetsskötare Att utbildningen skall leda till arbete som fastighetsskötare. Enligt AMS kommer det framöver finnas behov av utbildade fastighetsskötare. /afi3.ams.se/yrken/ Samma bedömning gör fastighetsbranschens utbildningsnämnd, se: Friskvårdsterapeut 1 Utbildningen leder till yrkesutbildning som friskvårdsterapeut. Utbildningen leder ofta till etablering av nyföretag antingen som egenföretagare eller i kluster med andra. Anställningsmöjligheter finns. En del av deltagarna behåller sina tidigare arbeten och får fördjupade arbetsuppgifter vad gäller friskvård. Ett öppnare klimat har noterats mellan den traditionella skolmedicinen och den komplementära medicinen. Forskning inom områdets olika behandlingsformer pågår på Karolinska i Stockholm samt i Danmark Många ser denna utbildning som ett komplement till den traditionella skolmedicinska utbildningen för att få helhetssynen på människan och hennes sjukdomsreaktioner Förare buss Att göra deltagarna anställningsbara som yrkesförare av buss. Det finns en brist på bussförare i regionen och utbildningsbehovet anses vara oförändrat. Många kommuner planerar för en utökad kollektivtrafik, inte minst Göteborg, vilket medför att behovet av bussförare kommer att öka. Enligt Anna Grönlund, förbundsdirektör för Svenska Bussbranschens Riksförbund, behövs 5000 nya bussförare de närmaste åren. Se vidare information på: t.aspx 2

3 Förare lastbil Att göra deltagarna anställningsbara som yrkesförare av tung lastbil med släp. Behovet av yrkesförare är stort. Detta gäller såväl regional som nationellt och även i ett europeiskt perspektiv. Omslaget till AMS statistik för Västra Götaland 2008 pryds av en lastbil och nedanstående kommentarer ger en god bild av behovet. Transport och kommunikation. Efterfrågan på transportsektorns tjänster är fortfarande mycket hög. Åkeribranschen har full sysselsättning. Svenska åkerier har tagit tillbaka marknadsdelar från utländska åkerier som utfört tran sporter i Sverige. Kapaciteten utnyttjas fullt ut. Alla bilar rullar och leveranstiden på nya lastbilar är för närvarande lång. Sedan tidigare råder briskt på lastbilschaufförer, utöver att köra Handel i butik Hantverk Installations och industrielektriker Kock storhushåll/restaurang Kock restaurang/storkök Ge kunskaper och färdigheter som gör den studerande attraktiv inom handeln och öppnar möjligheter till karriärutveckling. Utbildningarna skall ge grundläggande yrkeskompetens inom respektive inriktning, samt ge kompetens för att söka fördjupande KY eller högskoleutbildning inom områdena. Ge kunskap om elteknik, med inriktning på installation, vilken följer elbranschens baskrav på genomgångna kurser i karaktärsämne, dra in ledningar och installera elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Elektriska arbeten kräver noggrannhet och ställer stora krav på noggrannhet. Att erbjuda en utbildning av en sådan karaktär att eleven kan arbeta självständigt inom såväl offentlig verksamhet som privat som: Kock, kallskänka, servitris/servitör, kokerska inom storhshåll/barnomsorg Att uppnå grundläggande kompetens som gör kursdeltagaren anställningsbar för arbete som kock inom restaurang/storkök, t.ex. på personalrestauranger, skola/förskola, äldreboende likväl som på någon av stjärnrestaurangerna i Sverige eller utomlands. För anställning krävs kunskap om och erfarenhet av att laga välsmakande och hälsosam mat med god produktsäkerhet och inom ekonomiska ramar och under begränsad tid. lastbilen, är känslan för kundens behov och kännekom om transportekonomi. Enligt LAN:s prognos är efterfrågan ökande. Utbudet av nya köpcenter i regionen är mycket stort och utbyggnad av affärscentra för detaljhandeln fortsätter. Över 80% av de studerande inom våra HV-utbildningar fortsätter att verka inom de områden de utbildade sig till på Hantverk & Design. Antingen som egenföretagare, anställda eller i fördjupande studier på KY eller högskolenivå. Under de senaste åren signaleras de från allt fler håll om brist på hantverkare inom flertalet hantverksområden. Möbelsnickeri Flertalet går vidare till anställning, under senaste året har intresset för möbelsnickare/inredningssnickare från båtbyggeribranschen ökat, studerande har haft praktik och fått anställningar. Övriga mer traditionella snickerier efterfrågar våra studerandes kompetens. Färre öppnar eget eftersom det är höga investeringskostnader. Några studerande varje år söker o kommer in på högskoleutbildning på Carl Malmstens skola i Stockholm, HDK-Steneby eller Capellagården på Öland. Under senare år har också flera elever sökt och kvalificerat sig in på vår KY Möbelsnickeri/möbeldesign, en utbildning som ger utökad kompetens för arbete i branschen. Möbeltapetsering Ett ökande intresse för heminredning och en bransch i utveckling har gjort att det absoluta flertalet som utbildat sig inom möbeltapetsering kunnat starta egen verksamhet. Behovet av nya inredningar i offentlig miljö har också ökat vilket ger tapetserare fler uppdrag. Investeringskostnaderna är låga för att komma igång vilket underlättar. Från möbelbranschen (företag som Ofecct AB, Ire Möbler, vilka finns i ledningsgruppen för vår För närvarande är det brist på elektriker i Västra Götaland. Det är många faktorer som påverkar hur arbetsmöjligheterna blir i framtiden. Arbetsmöjligheterna för elektriker inom byggbranschen kommer troligen vara bra de närmaste åren. En del elektriker kommer också att gå i pension inom en fem-femtonårsperiod vilket innebär att nya behöver rekryteras.elektriker som arbetar med service, underhåll och reparationer kommer alltid att behövas. Det behövs också elektriker som arbetar med energibesparing och energieffektivisering Expanderande restaurangbransch, ökande turism, internationaliserade matvanor kombinerat med stor brist på utbildad arbetskraft innebär ett stort behov av en utbildning av denna karaktären. Utbildningen har ett inarbetat gott rykte % av eleverna får arbete efter avslutad utbildning. Af:s arbetslöshetssiffror kan ibland påskina att behovet inte är särskilt stort. Icke desto mindre får eleverna arbete oftast efter den avslutande praktiken. Utbildningen möjliggör vidare studier på olika nivåer både i Sverige och utomlands. Från Arbetsförmedlingens hemsida Arbetsmarknaden för utbildade kockar med arbetslivserfarenhet är god. I många delar av Sverige råder brist på utbildade kockar. Allt fler svenska kockar arbetar en period utomlands. Restaurangbranschen är känslig för konjunktursvängningar. (Uppgifter från SHR Västsverige, Göteborgs krögarförening och kostchefer i Göteborg i samverkansgruppen för KY-ansökan 2007/08) Arbetsmarknaden är för närvarande mycket god med stor efterfrågan på kompetent kökspersonal 3

4 inom såväl privata som offentliga sektorn. Både konjunkturen för restauranger och åldersstrukturen inom offentliga sektorn verkar för fortsatt efterfrågan. Besöksnäringen har ökat sin omsättning de senaste åren inom hela Västsverige. Hur länge den trenden håller i sig påverkar givetvis efterfrågan. Logistik och lagerutbildning Omsorg Pedagogisk collegeutbildning Personlig assistent - deltid Kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering samt ökad förståelse för varuflödets betydelse för företagets logistikkostnader samt kunskap om inköpsarbete och rationell varuhantering inom handeln. Målet med denna utbildning är att ge redan grundutbildad personal en specialkompetens att möta människor med ex. demenssjukdomar, psykiskt funktionshinder eller utvecklingsstörning m.m., d.v.s. ge såväl en breddning som fördjupning inom yrkesområdet. Genom de kurser som ingår skall den studerande förvärva sådana kunskaper som krävs för att genomföra kvalificerade arbetsuppgifter inom nämnda verksamheter. Den vidareutbildade personalen ska också kunna fungera som en resurs inom verksamheterna, både gentemot anhöriga och arbetskamrater. Det medför att utvecklandet av ett pedagogiskt/handledande förhållningssätt blir ett viktigt inslag i utbildningen. Att bredda rekryteringen till lärarutbildningar. Förbereda inför en kommande lärarutbildning. Utbildningen till personlig assistent skall ge kunskaper om den personliga assistentens olika uppdrag att erbjuda en god verksamhet samt ge kunskaper om de olika brukarnas behov både fysiska och psykiska. Målet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för dig som redan arbetar som personlig assistent och att stimulera till fortsatt lärande. Kraven på kökspersonal ökar med såväl nya hygien- och matsäkerhetsföreskrifter som Enligt uppgift från företag inom daglighandels centrallager, tillverkningsföretag mm finns ett stort anställningsbehov i Västra Götalands Regionen. Utbildningen kan bidra till en breddning av kompetens för personer som vill ha en möjlighet till anställning inom handeln. Utfärdat truckkort bidrar till större anställningsbarhet inom en stor sektor exempelvis posten, centrallager, systembolag, industri och tillverkningsföretag mm. Bland undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i riket har bara 68 procent en formell omvårdnadsutbildning. Av de som kommer in som nyanställda är andelen ännu mindre - 58 procent. Stora ansträngningar görs för att fler ska få en relevant grundutbildning vilket i sin tur reducerar möjligheten att erbjuda adekvat och nödvändig fortbildning för redan utbildad personal. Karriärvägarna behöver förbättras och påbyggnadsutbildningar som ger specialkompetens och fördjupade kunskaper behöver införas eftersom yrket ställer allt högre kvalitativa krav. Kommunerna har redan i dag att leva upp till ett åtagande som gäller enligt lag. Enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och LSS skall kommunerna tillhandahålla insatser av god kvalitet och det skall finnas personal med lämplig utbildning, vilket alltså inte alltid överensstämmer med verkligheten. Enligt alla prognoser kommer vi att få svårt att rekrytera och behålla personal. Pedagogisk collegeutbildning är en förberedande yrkesutbildning. Det råder stor efterfrågan på förskollärare, fritidspedagoger och yrkeslärare, och pedagogisk collegeutbildning bidrar till att förbättra rekryteringen till dessa lärarutbildningar. Marknadsföringen inför hösten 2008 kommer särskilt att inriktas på att rekrytera till dessa lärarutbildningar Kompetensen är efterfrågad eftersom många av dem som idag arbetar som personliga assistenter är outbildade. Med utbildning höjer man kvalitén på omsorgen av brukarna. Behörigheten till vidare studier ökar inte. Utbildningen är på deltid och vänder sig till dem som arbetar som personliga assistenter idag. Personlig assistent - heltid Servicetekniker inom fordonsbranschen Svetsare / Plåtslagare Utbildningen till personlig assistent skall ge kunskaper om den personliga assistentens olika uppdrag att erbjuda en god verksamhet samt ge kunskaper om de olika brukarnas behov både fysiska och psykiska. Målet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som personlig assistent och att stimulera till fortsatt lärande. Att utbildningen skall leda till arbete. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som till exempel plåtslagare, rörsvetsare, industrisvetsare eller där kompetens för tillverkning, underhåll och service inom industrin efterfrågas. Kompetensen är efterfrågad eftersom många av dem som idag arbetar som personliga assistenter är outbildade. Med utbildning höjer man kvalitén på omsorgen av brukarna. Behörigheten till vidare studier ökar inte. Eftersom utbildningen är på heltid vänder den sig till dem som inte arbetar som personliga assistenter idag. Det finns behov av motorreparatörer, se AMS hemsida: Se AMS prognos: Bristen på utbildade och licensierade svetsare har ökat markant det senaste året och är nu mycket omfattande. Anledningen är främst för låga utbildningsvolymer och otillräcklig anpassning av utbildningarna till arbetsgivarnas krav. Framför allt gäller detta licenssvetsare, där särskild behörighet krävs. Den stora efterfrågan på svetsare beror också på att detta är ett genomgångsyrke med stora behov av ersättningsrekryteringar.många svetsare har emellertid inte den kompetens som krävs i dag, och därför är arbetslösheten inom yrket som helhet fortfarande ganska hög, trots en stark nedgång det senaste året. En stor del av de yrkesaktiva få sin kompetens genom arbetsmarknadsutbildning. 4

5 Trafiklärare Utbildningen leder till behörighet som trafiklärare i enlighet m Vägverkets o Skolverkets statuter. Lerums vuxenutbildning har bedrivit ett omfattande nätverksarbete med såväl enskilda företag i västra Sverige som direkt med STR som är branschorganisation. Idag finns ingen motsvarande utbildning inom närområdet. Vår bedömning är att rekryteringsområdet för denna utbildning sträcker sig från norra Skåne över västkusten och upp i Värmland. Behovet av nya trafikskollärare bedöms som omfattande. I den första kullen som nu vid jul gick ut sin 60-veckorsutbildning har samtliga anställning. Kull nr 2 är redan tingande av trafikskolorna för VFL-perioderna, efterfrågan är stor! Truck - hjullastare Att köra, manövrera och hantera gods med olika slags truckar Utbildning är efterfrågad enligt prognoser från AMS både som en väg till anställning för personer med tidigare kort utbildning men också som en breddning av kompetensen för personer i arbete inom branschen. Utbildningen kan ge en stimulands att gå vidare till annan utbildning såsom t ex körkort för tungt fordon. 5

Utbildningar med beskrivningar och motiv

Utbildningar med beskrivningar och motiv Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det påverkar verksamheten lämnas. Utbildningen

Läs mer

Yrkesutbildningar för vuxna Göteborgsregionen Våren 2009. www.grvuxenutbildning.com

Yrkesutbildningar för vuxna Göteborgsregionen Våren 2009. www.grvuxenutbildning.com Yrkesutbildningar för vuxna Göteborgsregionen Våren 2009 www.grvuxenutbildning.com Innehåll Allmän information...sid 4 Utbildningar våren 2009...sid 5 UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Friskvård och kroppsvård...sid

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts.

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts. Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det påverkar verksamheten lämnas. Utbildningen

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2013 2017 Kommunstyrelsen 135/2013 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? 1,6 Beveridgekurva i Sverige 1987-2012 Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft V a k a n s e r 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1990 1987 2008

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Göteborgsregionens yrkesutbildningar för vuxna hösten 2006 våren 2007

Göteborgsregionens yrkesutbildningar för vuxna hösten 2006 våren 2007 Göteborgsregionens yrkesutbildningar för vuxna hösten 2006 våren 2007 En gemensam satsning för boende i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011 PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015 Kommunstyrelsen 258/2011 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning 10 000 lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Mål Skapa en fungerande kedja för Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer Rörlighet på arbetsmarknaden Möjligheter till livslång utveckling och karriär Jämställdhet

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Kompetensrapporten 2014

Kompetensrapporten 2014 2015-03-11 1 Kompetensrapporten 2014 Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning bemanning omställning inom både offentlig samt privat verksamhet Hur resonerar arbetsgivare kring

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Vad leder SMO-utbildningen till. Per Hulling Kvalitets- och utbildningsutveckling Utbildningsenheten

Vad leder SMO-utbildningen till. Per Hulling Kvalitets- och utbildningsutveckling Utbildningsenheten Vad leder SMO-utbildningen till Per Hulling Kvalitets- och utbildningsutveckling Utbildningsenheten Källor Alumnundersökning 2010 Alumnundersökning 2012 Behovsinventering 2012 Behovsinventering 2013 Vad

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer