Utbildning Utbildningens övergripande mål (beskrivning) Utbildningens behov (motiv) Barnskötare (Mölndal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning Utbildningens övergripande mål (beskrivning) Utbildningens behov (motiv) Barnskötare (Mölndal)"

Transkript

1 Regionala utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts. Utbildning Utbildningens övergripande mål (beskrivning) Utbildningens behov (motiv) Barnskötare (Mölndal) Försörja regionens förskolor och fritidshem med kvalificerad arbetskraft. Inrättandet av påbyggnadsutbildningen är ett statligt initiativ, som ingår i en satsning på kortare yrkesutbildningar för vuxna. Utbildningen har en nationell kursplan. Barnskötare efterfrågas i förskola och fritidshem eftersom det inte utbildas tillräckligt många förskollärare. Idag arbetar många personer i barnomsorgen utan utbildning, och denna påbyggnadsutbildning fyller därför ett kompetensbehov. Den övervägande delen utbildade barnskötare i vår utbildning får arbete i barnomsorg, antingen tillsvidare eller i som längre vikariat Av Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsbarometer för Västra Götaland 2008 kan man utläsa att det finns ett visst överskott på barnskötare, men ett stort rekryteringsbehov av förskollärare. Detta är missvisande. Personer med barnskötarutbildning har mycket lätt att få arbete, men eftersom många av dem har vikariat i barnomsorgen är de nästan alltid samtidigt registrerade som arbetssökande. Antalet utbildade förskollärare räcker inte till för att försörja en växande barnomsorg med arbetskraft. Barnskötare (Partille) Demensvård Design Utbildningen vänder sig till dem som arbetar eller vill arbeta på förskola eller fritidshem. Efter genomgången utbildning kommer man som barnskötare ha kunskaper om hur arbetet i förskola och fritidshem bedrivs. Utbildningen ger också goda kunskaper om barns behov, lärande och utveckling, samt hur man arbetar med olika styrdokuments värdegrund är ett viktigt inslag i utbildningen. Uppläggning och genomförande sker med hänsyn till deltagarnas skiftande erfarenheter och behov. Delar av utbildningen kommer att genomföras på en eller flera arbetsplatser och genom distansstudier. För dem som har arbetat inom förskola och fritidshem eller i annat sammanhang skaffat sig motsvarande kunskaper kan delar av utbildningen valideras. Öka kompetensen i demensvård för undersköterskor Ge undersköterskor kompetens att vara en resurs i demensvård, för nyanställd och befintlig personal Utbildningen förbereder för högre studier inom produktdesign, industridesign grafisk design, inredningsarkitektur, arkitektur. Till dessa utbildningar söker man i allmänhet med arbetsprover vilket gör att ett slutbetyg från gymnasiet i allmänhet är en otillräcklig grund för att med framgång ta sig an högskolornas arbetsprover. Utbildningen syftar till att ge de studerande en god allmän insikt i designarbete, konstnärlig utveckling, praktiska färdigheter i olika former av designarbete samt erfarenhet av arbete i projektform, allt nödvändigt för att med framgång studera inom högre designstudier. Barnomsorg är en förutsättning för förvärvsarbete - främjar inflyttning och integration Kursen har utvecklats på uppdrag av och i samarbete med Vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun. Den genomfördes första gången Ytterligare en grupp undersköterskor kommer att utbildas under Kursen fick mycket goda omdömen i utvärderingen. Genomgången påbyggnadsutbildning ger undersköterskor i äldreomsorgen en möjlighet till utveckling i arbetet och utgör därmed ett incitament att stanna i yrket. Intresset för formgivning och design har ökat globalt. Inget företag som vill konkurrera med sina produkter kan idag underlåta de aspekter på produkten som designen kan medföra. I de prognoser för Västra Götaland som såväl AMV som VGR gjort lyfts design i olika former fram som efterfrågad kompetens. Behovet av nyrekrytering har ökat. Drygt 80% av de studerande inom designutbildningen fortsätter med studier och arbete inom designområdet. För studerande från H&D har det inneburit arkitektstudier i Edinburgh, KTH och Chalmers, designstudier på HDK, Konstfack, Växjö högskola, industridesignutbildningen på Umeå universitet etc. Några studerande har gått vidare direkt ut i anställningar där kompetensen från utbildningen varit direkt avgörande för jobberbjudandet. Ytterligare några studerande har kompletterat utbildningen med KY-studier inriktade mot designverktyg för bilindustrin, varefter de gått vidare till uppdrag och anställningar. Utbildningen är framgångsrik och har fått vitsord om att väl förbereda de studerande för högre 1

2 Diplomerad hästskötare Elektriker/automation Syftet är också att ge möjlighet att utveckla och kvalitetshöja näringen, samt höja yrkeskunnandet och branschens yrkesstatus Elektriker att ge kunskaper o färdigheter för arbetsuppgifter inom installation, reparation o underhåll av elanläggningar med möjlighet till vidareutbildning som lärlingsanställd på ett elinstallationsföretag. designstudier. Intresseorganisation har efterfrågat en utbildning av detta slag som ska bidra till en kvalitetssäkring av branschen samt en ökad professionalisering. Utbildningen ligger i linje med regionens mål om utveckling av upplevelse-/turistnäringen för en ökad tillväxt. Utbildningen är dessutom ett krav för att söka vidare till vissa högre utbildningar. Diplomerad hästskötare är en breddning i förhållande till de traditionella hantverksutbildningarna. Efterfrågan på utbildad personal i branschen är stor. Automation - att ge felsöknings- installations- anläggningstekniska- kunskaper och kunskaper om styr- och reglerteknik samt kontroll och övervakning Elevassistent Att förse skola och förskola med kvalificerade elevassistenter Inrättandet av påbyggnadsutbildningen är ett statligt initiativ, som ingår i en satsning på kortare yrkesutbildningar för vuxna. Utbildningen har en nationell kursplan. Elevassistenter har en viktig uppgift som stöd för barn och elever i förskola och skola. Det finns en stor efterfrågan på elevassistenter, men dessa har sällan adekvat utbildning. Detta är den första yrkesutbildningen för elevassistenter med nationell kursplan. Utbildningen kommer att bidra till att personer som arbetar inom yrket får höjd kompetens och status.vid kontakter med skolledare inom skola och särskola har det framkommit att man ser mycket positivt på att utbildningen anordnas. Vid nyrekrytering av elevassistenter vill man gärna anställa personer med denna utbildning. Entreprenadmaskiner Utbildningen innehåller arbetsplatslärande. Genom handledd utbildning ges färdighet i att köra grävmaskin samt hjullastare. Förarintyg för både grävmaskin och hjullastare erhålls enligt de regler som gäller för branschen. Utbildningen täcker brist på arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov pga av stor anläggningsbyggnation exempelvis vägbyggen, utbyggnad av riksväg 45 samt dubbelspår järnväg Trollhättan-Göteborg. Starka högkonjunkturen för byggsektorn verkar bestå liksom högkonjunkturen i Västsverige överhuvudtaget. Snittåldern på maskinförare är hög Fastighetsskötare Att utbildningen skall leda till arbete som fastighetsskötare. Enligt AMS kommer det framöver finnas behov av utbildade fastighetsskötare. /afi3.ams.se/yrken/ Samma bedömning gör fastighetsbranschens utbildningsnämnd, se: Friskvårdsterapeut 1 Utbildningen leder till yrkesutbildning som friskvårdsterapeut. Utbildningen leder ofta till etablering av nyföretag antingen som egenföretagare eller i kluster med andra. Anställningsmöjligheter finns. En del av deltagarna behåller sina tidigare arbeten och får fördjupade arbetsuppgifter vad gäller friskvård. Ett öppnare klimat har noterats mellan den traditionella skolmedicinen och den komplementära medicinen. Forskning inom områdets olika behandlingsformer pågår på Karolinska i Stockholm samt i Danmark Många ser denna utbildning som ett komplement till den traditionella skolmedicinska utbildningen för att få helhetssynen på människan och hennes sjukdomsreaktioner Förare buss Att göra deltagarna anställningsbara som yrkesförare av buss. Det finns en brist på bussförare i regionen och utbildningsbehovet anses vara oförändrat. Många kommuner planerar för en utökad kollektivtrafik, inte minst Göteborg, vilket medför att behovet av bussförare kommer att öka. Enligt Anna Grönlund, förbundsdirektör för Svenska Bussbranschens Riksförbund, behövs 5000 nya bussförare de närmaste åren. Se vidare information på: t.aspx 2

3 Förare lastbil Att göra deltagarna anställningsbara som yrkesförare av tung lastbil med släp. Behovet av yrkesförare är stort. Detta gäller såväl regional som nationellt och även i ett europeiskt perspektiv. Omslaget till AMS statistik för Västra Götaland 2008 pryds av en lastbil och nedanstående kommentarer ger en god bild av behovet. Transport och kommunikation. Efterfrågan på transportsektorns tjänster är fortfarande mycket hög. Åkeribranschen har full sysselsättning. Svenska åkerier har tagit tillbaka marknadsdelar från utländska åkerier som utfört tran sporter i Sverige. Kapaciteten utnyttjas fullt ut. Alla bilar rullar och leveranstiden på nya lastbilar är för närvarande lång. Sedan tidigare råder briskt på lastbilschaufförer, utöver att köra Handel i butik Hantverk Installations och industrielektriker Kock storhushåll/restaurang Kock restaurang/storkök Ge kunskaper och färdigheter som gör den studerande attraktiv inom handeln och öppnar möjligheter till karriärutveckling. Utbildningarna skall ge grundläggande yrkeskompetens inom respektive inriktning, samt ge kompetens för att söka fördjupande KY eller högskoleutbildning inom områdena. Ge kunskap om elteknik, med inriktning på installation, vilken följer elbranschens baskrav på genomgångna kurser i karaktärsämne, dra in ledningar och installera elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Elektriska arbeten kräver noggrannhet och ställer stora krav på noggrannhet. Att erbjuda en utbildning av en sådan karaktär att eleven kan arbeta självständigt inom såväl offentlig verksamhet som privat som: Kock, kallskänka, servitris/servitör, kokerska inom storhshåll/barnomsorg Att uppnå grundläggande kompetens som gör kursdeltagaren anställningsbar för arbete som kock inom restaurang/storkök, t.ex. på personalrestauranger, skola/förskola, äldreboende likväl som på någon av stjärnrestaurangerna i Sverige eller utomlands. För anställning krävs kunskap om och erfarenhet av att laga välsmakande och hälsosam mat med god produktsäkerhet och inom ekonomiska ramar och under begränsad tid. lastbilen, är känslan för kundens behov och kännekom om transportekonomi. Enligt LAN:s prognos är efterfrågan ökande. Utbudet av nya köpcenter i regionen är mycket stort och utbyggnad av affärscentra för detaljhandeln fortsätter. Över 80% av de studerande inom våra HV-utbildningar fortsätter att verka inom de områden de utbildade sig till på Hantverk & Design. Antingen som egenföretagare, anställda eller i fördjupande studier på KY eller högskolenivå. Under de senaste åren signaleras de från allt fler håll om brist på hantverkare inom flertalet hantverksområden. Möbelsnickeri Flertalet går vidare till anställning, under senaste året har intresset för möbelsnickare/inredningssnickare från båtbyggeribranschen ökat, studerande har haft praktik och fått anställningar. Övriga mer traditionella snickerier efterfrågar våra studerandes kompetens. Färre öppnar eget eftersom det är höga investeringskostnader. Några studerande varje år söker o kommer in på högskoleutbildning på Carl Malmstens skola i Stockholm, HDK-Steneby eller Capellagården på Öland. Under senare år har också flera elever sökt och kvalificerat sig in på vår KY Möbelsnickeri/möbeldesign, en utbildning som ger utökad kompetens för arbete i branschen. Möbeltapetsering Ett ökande intresse för heminredning och en bransch i utveckling har gjort att det absoluta flertalet som utbildat sig inom möbeltapetsering kunnat starta egen verksamhet. Behovet av nya inredningar i offentlig miljö har också ökat vilket ger tapetserare fler uppdrag. Investeringskostnaderna är låga för att komma igång vilket underlättar. Från möbelbranschen (företag som Ofecct AB, Ire Möbler, vilka finns i ledningsgruppen för vår För närvarande är det brist på elektriker i Västra Götaland. Det är många faktorer som påverkar hur arbetsmöjligheterna blir i framtiden. Arbetsmöjligheterna för elektriker inom byggbranschen kommer troligen vara bra de närmaste åren. En del elektriker kommer också att gå i pension inom en fem-femtonårsperiod vilket innebär att nya behöver rekryteras.elektriker som arbetar med service, underhåll och reparationer kommer alltid att behövas. Det behövs också elektriker som arbetar med energibesparing och energieffektivisering Expanderande restaurangbransch, ökande turism, internationaliserade matvanor kombinerat med stor brist på utbildad arbetskraft innebär ett stort behov av en utbildning av denna karaktären. Utbildningen har ett inarbetat gott rykte % av eleverna får arbete efter avslutad utbildning. Af:s arbetslöshetssiffror kan ibland påskina att behovet inte är särskilt stort. Icke desto mindre får eleverna arbete oftast efter den avslutande praktiken. Utbildningen möjliggör vidare studier på olika nivåer både i Sverige och utomlands. Från Arbetsförmedlingens hemsida Arbetsmarknaden för utbildade kockar med arbetslivserfarenhet är god. I många delar av Sverige råder brist på utbildade kockar. Allt fler svenska kockar arbetar en period utomlands. Restaurangbranschen är känslig för konjunktursvängningar. (Uppgifter från SHR Västsverige, Göteborgs krögarförening och kostchefer i Göteborg i samverkansgruppen för KY-ansökan 2007/08) Arbetsmarknaden är för närvarande mycket god med stor efterfrågan på kompetent kökspersonal 3

4 inom såväl privata som offentliga sektorn. Både konjunkturen för restauranger och åldersstrukturen inom offentliga sektorn verkar för fortsatt efterfrågan. Besöksnäringen har ökat sin omsättning de senaste åren inom hela Västsverige. Hur länge den trenden håller i sig påverkar givetvis efterfrågan. Logistik och lagerutbildning Omsorg Pedagogisk collegeutbildning Personlig assistent - deltid Kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering samt ökad förståelse för varuflödets betydelse för företagets logistikkostnader samt kunskap om inköpsarbete och rationell varuhantering inom handeln. Målet med denna utbildning är att ge redan grundutbildad personal en specialkompetens att möta människor med ex. demenssjukdomar, psykiskt funktionshinder eller utvecklingsstörning m.m., d.v.s. ge såväl en breddning som fördjupning inom yrkesområdet. Genom de kurser som ingår skall den studerande förvärva sådana kunskaper som krävs för att genomföra kvalificerade arbetsuppgifter inom nämnda verksamheter. Den vidareutbildade personalen ska också kunna fungera som en resurs inom verksamheterna, både gentemot anhöriga och arbetskamrater. Det medför att utvecklandet av ett pedagogiskt/handledande förhållningssätt blir ett viktigt inslag i utbildningen. Att bredda rekryteringen till lärarutbildningar. Förbereda inför en kommande lärarutbildning. Utbildningen till personlig assistent skall ge kunskaper om den personliga assistentens olika uppdrag att erbjuda en god verksamhet samt ge kunskaper om de olika brukarnas behov både fysiska och psykiska. Målet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för dig som redan arbetar som personlig assistent och att stimulera till fortsatt lärande. Kraven på kökspersonal ökar med såväl nya hygien- och matsäkerhetsföreskrifter som Enligt uppgift från företag inom daglighandels centrallager, tillverkningsföretag mm finns ett stort anställningsbehov i Västra Götalands Regionen. Utbildningen kan bidra till en breddning av kompetens för personer som vill ha en möjlighet till anställning inom handeln. Utfärdat truckkort bidrar till större anställningsbarhet inom en stor sektor exempelvis posten, centrallager, systembolag, industri och tillverkningsföretag mm. Bland undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i riket har bara 68 procent en formell omvårdnadsutbildning. Av de som kommer in som nyanställda är andelen ännu mindre - 58 procent. Stora ansträngningar görs för att fler ska få en relevant grundutbildning vilket i sin tur reducerar möjligheten att erbjuda adekvat och nödvändig fortbildning för redan utbildad personal. Karriärvägarna behöver förbättras och påbyggnadsutbildningar som ger specialkompetens och fördjupade kunskaper behöver införas eftersom yrket ställer allt högre kvalitativa krav. Kommunerna har redan i dag att leva upp till ett åtagande som gäller enligt lag. Enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och LSS skall kommunerna tillhandahålla insatser av god kvalitet och det skall finnas personal med lämplig utbildning, vilket alltså inte alltid överensstämmer med verkligheten. Enligt alla prognoser kommer vi att få svårt att rekrytera och behålla personal. Pedagogisk collegeutbildning är en förberedande yrkesutbildning. Det råder stor efterfrågan på förskollärare, fritidspedagoger och yrkeslärare, och pedagogisk collegeutbildning bidrar till att förbättra rekryteringen till dessa lärarutbildningar. Marknadsföringen inför hösten 2008 kommer särskilt att inriktas på att rekrytera till dessa lärarutbildningar Kompetensen är efterfrågad eftersom många av dem som idag arbetar som personliga assistenter är outbildade. Med utbildning höjer man kvalitén på omsorgen av brukarna. Behörigheten till vidare studier ökar inte. Utbildningen är på deltid och vänder sig till dem som arbetar som personliga assistenter idag. Personlig assistent - heltid Servicetekniker inom fordonsbranschen Svetsare / Plåtslagare Utbildningen till personlig assistent skall ge kunskaper om den personliga assistentens olika uppdrag att erbjuda en god verksamhet samt ge kunskaper om de olika brukarnas behov både fysiska och psykiska. Målet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som personlig assistent och att stimulera till fortsatt lärande. Att utbildningen skall leda till arbete. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som till exempel plåtslagare, rörsvetsare, industrisvetsare eller där kompetens för tillverkning, underhåll och service inom industrin efterfrågas. Kompetensen är efterfrågad eftersom många av dem som idag arbetar som personliga assistenter är outbildade. Med utbildning höjer man kvalitén på omsorgen av brukarna. Behörigheten till vidare studier ökar inte. Eftersom utbildningen är på heltid vänder den sig till dem som inte arbetar som personliga assistenter idag. Det finns behov av motorreparatörer, se AMS hemsida: Se AMS prognos: Bristen på utbildade och licensierade svetsare har ökat markant det senaste året och är nu mycket omfattande. Anledningen är främst för låga utbildningsvolymer och otillräcklig anpassning av utbildningarna till arbetsgivarnas krav. Framför allt gäller detta licenssvetsare, där särskild behörighet krävs. Den stora efterfrågan på svetsare beror också på att detta är ett genomgångsyrke med stora behov av ersättningsrekryteringar.många svetsare har emellertid inte den kompetens som krävs i dag, och därför är arbetslösheten inom yrket som helhet fortfarande ganska hög, trots en stark nedgång det senaste året. En stor del av de yrkesaktiva få sin kompetens genom arbetsmarknadsutbildning. 4

5 Trafiklärare Utbildningen leder till behörighet som trafiklärare i enlighet m Vägverkets o Skolverkets statuter. Lerums vuxenutbildning har bedrivit ett omfattande nätverksarbete med såväl enskilda företag i västra Sverige som direkt med STR som är branschorganisation. Idag finns ingen motsvarande utbildning inom närområdet. Vår bedömning är att rekryteringsområdet för denna utbildning sträcker sig från norra Skåne över västkusten och upp i Värmland. Behovet av nya trafikskollärare bedöms som omfattande. I den första kullen som nu vid jul gick ut sin 60-veckorsutbildning har samtliga anställning. Kull nr 2 är redan tingande av trafikskolorna för VFL-perioderna, efterfrågan är stor! Truck - hjullastare Att köra, manövrera och hantera gods med olika slags truckar Utbildning är efterfrågad enligt prognoser från AMS både som en väg till anställning för personer med tidigare kort utbildning men också som en breddning av kompetensen för personer i arbete inom branschen. Utbildningen kan ge en stimulands att gå vidare till annan utbildning såsom t ex körkort för tungt fordon. 5

Utbildningar med beskrivningar och motiv

Utbildningar med beskrivningar och motiv Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Barnskötare PU Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Utbildningen ger kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det

Läs mer

Utseende av ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad

Utseende av ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad Dnr: 08-56.012 Styrelseärende 18 april 2008 Till Förbundsstyrelsen Utseende av ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad GRs valberedning beslöt 2008-02-13 att föreslå Niklas Mattsson (kd), Kungsbacka,

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Utbildningar med beskrivningar och motiv

Utbildningar med beskrivningar och motiv Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det påverkar verksamheten lämnas. Utbildningen

Läs mer

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov - en analys av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att behovet av kompetens är stort i en bransch där byggandet är uppe på de högsta nivåerna på många

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts.

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts. Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det påverkar verksamheten lämnas. Utbildningen

Läs mer

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex Monica Sandorf 2005-03 03-10 Samverkansavtal inom vuxenutbildning 2005-03-10 2 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Framgångsfaktor

Läs mer

Yrkesutbildningar för vuxna Göteborgsregionen Våren 2009. www.grvuxenutbildning.com

Yrkesutbildningar för vuxna Göteborgsregionen Våren 2009. www.grvuxenutbildning.com Yrkesutbildningar för vuxna Göteborgsregionen Våren 2009 www.grvuxenutbildning.com Innehåll Allmän information...sid 4 Utbildningar våren 2009...sid 5 UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Friskvård och kroppsvård...sid

Läs mer

Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö.

Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö. Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö. CBS Ekonomiska förening med Sven-Erik Rosberg som ledare har under många år verkat inom området utbildning, inom gymnasieskolan, arbetsmarknadsutbildning,

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts.

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts. Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det påverkar verksamheten lämnas. Utbildningen

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 Dalarnas län.indd 1 2014-01-08 17:16:07 prognosen Svag tillväxt, men stor efterfrågan på arbetskraft Arbetsmarknaden i Dalarna kännetecknas av en svag tillväxt,

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Leder till jobb inom ett socialt arbete Vi älskar att arbeta med människor BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för industrin. Göteborg fram till våren 2017

Arbetsmarknadsutsikter för industrin. Göteborg fram till våren 2017 Arbetsmarknadsutsikter för industrin Göteborg fram till våren 2017 Industri Teknik IT Telecom Hisingen Angered Ekonomi Finans Gamlestaden Vård Skola Offentliga tjänster Vi förmedlar kontakter till alla

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Serviceassistent Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Bygga broar Sammanfattning Lärlingsutbildning inom Vuxenutbildningen Samverkan med gymnasiesärskolan

Läs mer

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Datum: Onsdag 4 februari Tid: OBS ändrad tid! 08.30 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Sammanträdesrum 135 Värden bjuder på fika 090123 Anmäl

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 PROGNOSEN Många nya arbetstillfällen under 2014 och 2015 Den ekonomiska konjunkturen förbättras gradvis och de närmaste åren kommer att kännetecknas

Läs mer

Personal i omsorg och vård för äldre

Personal i omsorg och vård för äldre Personal i omsorg och vård för äldre 185 000 undersköterskor och vårdbiträden Utgör 85 procent av personalen i omsorg och vård för äldre 4,4 procent av Sveriges totala arbetskraft Sveriges i särklass största

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen I den äldres tjänst Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen Kompetensförsörjning genom validering och arbetsplatslärande, Göteborg den 25 november 2009 anita.berger@social.ministry.se

Läs mer

Yttrande över remiss av skrivelse (9/11) om uppdragsutbildning för förskollärare

Yttrande över remiss av skrivelse (9/11) om uppdragsutbildning för förskollärare Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildning Stockholm Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-18 Handläggare Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 35 547 Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Starkare arbetsmarknad Dalarna, liksom en stor del av resten av världen, dras med efterverkningarna av en seg lågkonjunktur. Ekonomin i USA och

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2008 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av olika utbildningar, sysselsättningsåtgärder och effektiva insatser ge kunskaper, färdigheter

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2016 1 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 Kortprognosen_2013_Västra Götaland.indd 1 2013-06-26 15:22:28 prognosen Svag ökning av sysselsättningen 2013 och 2014 Det aktuella konjunkturläget

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

PROGNOS 2013. Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2013. Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN OCH FÅ NYREKRYTERINGAR 2013 blir ett år med lägre efterfrågan på produkter och tjänster i Dalarna. Många företag är avvaktande och

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Färre skall försörja fler

Färre skall försörja fler Färre skall försörja fler Fler äldre kommer att vara i behov av vård och omsorg Samtidigt som vi får problem att rekrytera medarbetare Arbeta för att öka attraktiviteten för vård och omsorgsyrken Utnyttja

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Leder till jobb inom ett socialt arbete Vi älskar att arbeta med människor. BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 13 mars 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är betydande,

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare?

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Bakgrund (Lars Brandell 2006-03-26) I Svenska Dagbladet den 16 mars fanns en artikel med rubriken Akut brist på lärare väntas i hela landet. Orsaken var

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Hallands län 1 prognosen Svag utveckling på den halländska arbetsmarknaden 2013 Den svenska ekonomin har under en lång period varit starkare än de flesta andra europeiska länders

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN! Fas.ghetsbranschen står inför en omfa=ande omställning när det gäller personal. Dels beror det på stora pensionsavgångar,

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer