Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, , program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet"

Transkript

1 1/17 BESLUT Dnr: 13/02646 SAKEN Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, , program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet Kalla fakta Avslag till varje pris frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet eller mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Inslaget i TV4Nyheterna frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. SÄNDNINGARNA Kalla fakta Avslag till varje pris den 10 november 2013 Programmet handlade om att kommuner anlitade juridiska konsulttjänster med fokus på att utbilda handläggare att ge avslag till personer med funktionsnedsättning som ansökt om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I programmets påannonsering sades följande. För 20 år sedan kom det en unik lag i Sverige. Den sade att alla människor ska ha rätt till ett värdigt liv oavsett vilket handikapp man har. Men någonting har förändrats. Kvällens Kalla fakta handlar om en ny marknad. En marknad där konsulter reser runt i landets kommuner och lär ut hur de ska säga nej till svårt funktionsnedsatta som behöver hjälp. I reportaget som följde medverkade CP-skadade Jack och hans mor som fått stöd enligt LSS. LSS-insatsen som kommunen betalade var en stödfamilj där Jack fick möjligheten att leva ett aktivt familjeliv som inte hans biologiska familj kunde ge honom. Reportern berättade att kommunen år 2011 ansåg att Jack hade goda levnadsvillkor ändå och stödfamiljen drogs in. Reportern sa sedan följande. Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 2/17 Vi får tips till redaktionen. Konsulter reser runt i landet och lär kommuner hur de ska ge avslag till personer med svåra funktionsnedsättningar. Uppgiftslämnarna vill vara anonyma. Ett citat från en intervju lästes sedan upp. Det enda som tas upp är hur kommunerna ska kunna säga nej. Hur man ska kunna frångå möjligheten att ge personlig assistans eller andra insatser. Det är ett oerhört förakt. Därefter sa reportern att ett av de företag som pekats ut var X [namngivet företag] som utbildar och vägleder handläggare i LSS. I en telefonintervju berättade en kommunanställd att de var nöjda med företagets tjänster. Reportern berättade att företaget drivs av juristen NN. Därefter medverkade Camilla som hade en grav utvecklingsstörning. Reportern berättade att hon varje år fick åka på ett sommarläger för funktionshindrade där hon kunde göra saker hon aldrig annars haft möjlighet till. Reportern sa vidare att kommunen inte längre ville betala för sommarlägret för att Camilla ansågs ha goda levnadsvillkor ändå, trots att hennes tillstånd inte förändrats. Arrangören av sommarlägren sa därefter att både kommuner och landsting tidigare varit mer generösa och öppna för dessa typer av verksamheter. Reportern sa sedan följande. Konsulten NN från X håller en utbildningsdag i Stockholm. Under ett påhittat namn har jag anmält mig till föreläsningen. Med mig har jag en dold kamera. På plats finns ett trettiotal handläggare och chefer från kommuner över hela landet. Tidigt i föreläsningen säger han att LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, tillämpas alldeles för generöst. Bildsekvenser från NN:s föreläsning visades parallellt med reporterns kommenterarer. I bildsekvenserna med den dolda kameran förekom NN och tre kursdeltagare som medverkade på utbildningen. (NN) Tittar man riktigt noggrant på förarbetena till LSS så ser man att den var inte tänkt att tillämpas så extensivt som den har gjorts. Man skulle varit betydligt mer restriktiva. (Reporter) Enligt lagen får ekonomin inte påverka kommunens beslut om en LSS-insats. Ändå nämns flera gånger hur dyr lagen är. (NN) Så undrar man hur mycket kostnader handlar det om? 38 och en halv miljard kronor. Så det är en förhållandevis liten grupp som äter upp mycket pengar. (Reporter) Han ger handläggarna råd om hur de ska argumentera för att kunna ge avslag. (Kursdeltagare) Vi hade en brukare som ville att det var tvunget att det skulle vara dubbelbemannat när han duschade. Av den anledningen att han ville ha så väldigt mycket tvål så han blev så hal. (NN) Det låter spännande. (Kursdeltagare) Han blir så hal så han blev tvungen att hålla i honom. Därav dubbelbemanning. Då sa jag det till utföraren att är det på ett professionellt sätt? Ja, men han måste ju få bestämma hur mycket tvål han ska ha. (NN) Och då måste han också indirekt få bestämma hur mycket personal han ska ha. Jag skulle säga till brukaren nu är det så att du tycker om mycket tvål och det blir väldigt halkigt och du både ramlar och personalen riskerar att slå sig. Men nu är det faktiskt så att när vi duschar dig så erbjuder vi dig en dusch med lite mindre tvål. Du får vara missnöjd med det men vi tänker inte hälla på mer schampo här.

3 3/17 Därefter medverkade en forskare som fick se bildsekvenserna från föreläsningen. Hon sa att NN drev frågorna i motsatt riktning och att bildsekvenserna var fullständigt förskräckliga. Sedan sa reportern följande. Kalla faktas undersökning visar att av de 100 största kommunerna i landet är det mer än hälften som anlitat X de senaste fem åren. Under samma period har X omsatt drygt 25 miljoner kronor. X är mest anlitat men långt ifrån ensamt. I vår kartläggning dyker det upp flera företag som erbjuder eller säljer utbildningar. Namn på ytterligare sex företag som anlitats av kommuner för utbildningar inom LSS visades i bild. Reportern berättade att NN anlitats av kommuner där Jack och Camilla bor. Bilder från föreläsningen visades igen. (NN) Men först måste man ju titta på den här aktiviteten. Semesterresor, som man nämner i propositionen. Om den överhuvudtaget är nödvändig för goda levnadsvillkor. (Reporter) På föreläsningen ber kommunens handläggare om råd i olika ärenden. Här handlar det om en funktionshindrad man som vill åka på en Ålandsresa. (Kursdeltagare) Jag kan tycka att det är ganska tufft att man säger så här att du har ju faktiskt tid här du fikar ju på stan. Och sen är du faktiskt med i bågskytteföreningen också och skjuter en gång i veckan, det räcker. Jag tycker det är ganska tufft. (NN) Man kan känna att det är lite ogint. Men låt mig då ta en ung vuxen person och så jämför du med befolkningen i allmänhet. Unga vuxna dom är arbetslösa och har svårt att få jobb. Har dom råd? Åker dom på semesterresa? (Reporter) Lagen är tydlig med att funktionshindrade ska ges stort inflytande och medbestämmande men så här låter det på föreläsningen. (NN) Skulle det vara så att brukaren då tycker att: Nej, men jag kräver att få diktera för personalen. Nej, men se det kan du inte göra. Vi tycker att om vi gör så här med de grejerna så blir det nog goda levnadsvillkor ändå, ser du. Det erbjuder vi. Nu sätter jag ner foten som assistanschef. Jag säger till dig: Take it or leave it. Det är den genomförandeplanen vi erbjuder om du vill ha oss som assistanssamordnare fortsatt. Och sedan är diskussionen färdig. Det sades sedan i reportaget att NN även är anlitad av kommuner för att driva enskilda ärenden mot funktionshindrade i domstol. Socialchefen i Nynäshamn intervjuades därefter som sa att NN har ett positivt rykte och hög kompetens. Därefter medverkade Emmy från Nynäshamn som har Downs syndrom och lider av andningsuppehåll som gör att hon kan dö om hon hamnar på rygg. Reportern berättade att Nynäshamns kommun anlitade NN för att driva frågan att Emmy inte ska ha övervakningsassistans. Det sades sedan i reportaget att man kommit överens om att träffa NN för en intervju men att NN sedan ställt in. TV4Nyheterna den 10 november 2013, klockan Inslaget handlade om att privata konsulter tjänade miljoner kronor på att lära kommuner att dra in hjälpen för personer med funktionsnedsättning. I inslaget visades korta bildsekvenser från programmet Kalla fakta, bland annat från NN:s utbildning där tre deltagare filmades bakifrån.

4 4/17 ANMÄLNINGARNA Programmet har anmälts av fyra personer, bland annat NN, som sammanfattningsvis anser att det var partiskt, osakligt och utgjorde ett intrång i privatlivet. Anmälare NN NN anser att programmet innehöll flera faktafel och osanna påståenden om NN som enskild person som orsakat honom själv och hans familj stor skada, med olaga hot och hatfulla reaktioner som följd. NN är kritisk till programmet på följande punkter. 1. Det påstods att NN avstått från att bemöta programmet och lämna kommentarer. NN bemötte programmet via mejl. 2. I programmet påstods det att NN:s företag tjänat 25 miljoner kronor på att lära ut avslag enligt LSS. Det är företagets totala omsättning under många år. Det omfattar även vitt skilda rättsområden och arbetsuppgifter. Dessutom räknas direkta omkostnader som lokalhyra in. LSS är endast en del av verksamheten. 3. I programmet kopplades NN till flera ärenden gällande barn med funktionsnedsättningar för att ge intryck av att NN:s medverkan har bidragit till barnens nuvarande situation. NN känner över huvud taget inte till att han haft någon som helst beröring med dessa ärenden. NN är endast juridiskt ombud till ett av alla ärenden som togs upp i programmet. I det ärendet försökte socialchefen i den aktuella kommunen invända mot reporterns påståenden. 4. Det påstods att NN reser runt i landet och lär kommuner avslag i syfte att spara pengar. Det är förtal och ärekränkning. Exempel på dessa påståenden är när en klippning av några sekunder av en längre diskussion där deltagare tar upp frågan om vad utförare eller assistenter ska säga om en enskild, som inte har något beslut om dubbel bemanning eller ens rätt till det enligt lagen, men ändå vill ha det. Ett annat exempel är diskussionen hur man juridiskt ska se på längre utlandsvistelser och där det diskuterades och vägdes fram och tillbaka huruvida man enligt praxis har rätt till detta. Rättspraxis är tydlig, någon allmän rätt till utlandsresa finns inte enligt LSS. Det beror enligt förvaltningsdomstolarna på förhållandena i det enskilda fallet, om den enskilde har rest tidigare, hur aktivt personen lever i övrigt och domstolarna gör även en jämförelse med hur det är för befolkningen och allmänheten i samma ålder. 5. I samtliga fall klipptes och framställdes det enligt NN i stället som något helt annat än vad det i realiteten är. NN anför att hans kurser följer en utförlig kursdokumentation med angivna källor och rättsfall. NN:s

5 5/17 kurser lär ut gällande lagstiftning och domstolspraxis. Hur domar från Högsta förvaltningsdomstolen har påverkat tillämpningen hos Försäkringskassan och kommuner. Att anklagas för att trixa avslag och hjälpa kommunerna tjäna pengar anser NN var befängt och visade på programmets bristande saklighet och objektivitet. NN anser vidare att han har rätt till sin personliga åsikt att assistansen kostar mycket pengar och att det finns ett överutnyttjande. 6. NN är även kritisk till att inget annat företag eller andra jurister inom samma område har granskats i programmet och att inga kommunföreträdare förutom ett undantag fick komma till tals. 7. NN anser att TV4 har kränkt den upphovsrätt som NN har som föreläsare för den aktuella föreläsningen genom att på ett medvetet och missvisande sätt förvränga samt osant återge föreläsningens innehåll och budskap om en rättssäker personlig assistans. 8. NN anser vidare att det var journalistiskt oetiskt att utsätta NN som enskild person, utan någon offentlig ställning eller medievana, för denna kritik i nationell tv. Övriga anmälare Två anmälare anser att programmet inte gav förutsättningar för tittare att få en rättvis bild om kommuners stödinsatser för personer med mycket svår funktionsnedsättning. En anmälare anser att bakgrunden till assistansersättning borde förklarats i programmet för att inte ge en snedvriden bild. En annan anmälare anser att programmet var en kränkning mot LSS-handläggare som yrkeskår och ger en missvisande bild av deras befogenheter att avslå stödinsatser. De anser vidare att programmet bidrar till ett förakt mot handläggare som arbetar med LSS. En av anmälarna anför också att hon varit på en av NN:s föreläsningar, som inte innehöll raljerande eller nedsättande uttalanden om personer med funktionsnedsättning. En anmälare är kritisk till att hon blev filmad med dold kamera när hon som LSS-handläggare deltog vid en av NN:s utbildningsdagar. Hon känner sig kränkt och anser att hon som person kopplats till en negativ bild av LSS-handläggare som framställts i programmet. Hon kritiserar även förekomsten av henne i bild i TV4Nyheterna.

6 6/17 PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE TV4 anser att programmet överensstämmer med kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet och anför i huvudsak följande. Saklighet 1. TV4 har i ett mejl den 22 oktober 2013 frågat NN om vilka belägg han har för sitt påstående om att lagen borde tillämpas mer restriktivt. Han har valt att inte svara. Under sin heldagsföreläsning lyfte NN fram en lång rad exempel på hur kommunerna ska argumentera när de säger nej till personlig assistans enligt LSS. 2. I sin anmälan skriver NN att I reportaget sägs osant att mitt företag tjänat 25 miljoner kronor på att lära ut avslag enligt LSS. Något sådant påstående gör TV4 inte i reportaget. TV4 har inte uppgett hur mycket X tjänat utan endast återgett siffran för bolagets totala omsättning. Denna var enligt Bolagsverket åren cirka 25 miljoner kronor. 3. Ett par funktionshindrades familjer som fått avslag intervjuades. Det påpekades även att de kommuner, där familjerna bor, anlitat den konsult som är i fokus för granskning. Det är inte osakligt att diskutera om kommunens agerande ändrats efter det att konsulten hållit utbildning i kommunen. Ingen överdrift gällande orsakssamband gjordes. Företaget X har två ben i sin verksamhet som avser LSS, dels allmän utbildning av LSS-handläggare, dels juridisk konsultation i enskilda LSS-ärenden, oftast i samband med att kommunen vill driva ärendet vidare i kammarrätten. TV4 har i reportaget berättat om tre svårt funktionshindrade personer Jack, Camilla och Emmy. Jack och Camilla bor i kommuner som anlitat företaget och NN för utbildning av sina LSS-handläggare. Jack och Camilla har fått sina LSSinsatser indragna efter det att NN hållit sin LSS-utbildning i kommunen. Emmy är exempel på ett fall där NN anlitats som juridiskt ombud/konsult i ett enskilt LSS-ärende som drevs i domstol. I detta fall anlitades han av Nynäshamns kommun som inte vill ge personlig assistans till Emmy. 4. NN skriver i sin anmälan I reportaget påstås osant att jag reser runt i landet och lär kommunen avslag i syfte att de ska spara pengar. Något sådant påstående görs inte reportaget. TV4 har däremot fört fram att NN anlitats för utbildning av många kommuner i landet, att han lär kommunerna hur de ska argumentera för att kunna ge avslag på LSS-insatser, att han anser att LSS-lagen borde tillämpas mer restriktivt, att han på sin utbildning lyfter fram hur mycket LSS kostar, samt att han anser att funktionshindrade är en grupp som äter upp mycket pengar.

7 7/17 I sekvensen med citat från anonyma anmälare framgår det tydligt att de värdeomdömen som gjordes är återberättande av de tips som kommit in till redaktionen. Det framgår även tydligt när uttalanden görs av intervjuade, samt att de reagerar på uppgifter som redaktionen presenterar för dem. Den föreläsning reportern besökte fokuserade i huvudsak på att hitta argument för att ge avslag. Enligt förarbetet till LSS får kommunerna inte ta kostnadshänsyn när de ska fatta beslut om insats till en enskild. Har handläggaren kommit fram till att personen har behov av en viss LSS-insats kan kommunen inte hänvisa till bristande resurser eller att kommunen måste hushålla med sina pengar. Den föreläsning som Kalla faktas reporter deltog på den 21 augusti 2013 hade rubriken Rättssäker och kostnadseffektiv personlig assistans samt nya regler om åtgärder mot fusk och felaktiga utbetalningar. Under föreläsningen talade NN upprepade gånger om hur mycket LSS och den personliga assistansen kostar. Till exempel beskrev han de funktionshindrade på ett sätt som kan uppfattas som att de är en ekonomisk börda för samhället: Det är en förhållandevis liten grupp som äter upp mycket pengar. I ett mejl den 21 oktober 2013 fick NN möjlighet att svara på varför han upprepade gånger pratade om hur dyr LSS är. TV4 ville också att han skulle förklara sitt uttalande om de funktionshindrade som en grupp som äter upp mycket pengar. Han har dock valt att inte kommentera frågan. 5. De exempel från hans föreläsning som visades i programmet är inte lösryckta eller tagna ur sitt sammanhang. I stället har de valts ut efter en metodisk och noggrann journalistisk arbetsprocess. Efter att reportern deltagit på föreläsningen gjordes en utskrift av vad som sades under inspelningen med den dolda kameran. Med hjälp av jurister och oberoende forskare fick TV4 sedan hjälp att analysera vad NN sa på sin utbildning. TV4 har inte påstått att NN bryter mot lagen, lär ut något som står i strid med lagen eller att han gått emot Högsta förvaltningsdomstolens praxis. I reportaget har TV4 valt att spela upp några av de många exempel där NN lär kommunerna hur de ska argumentera för att kunna ge avslag på personlig assistans. TV4 har redogjort för att NN anser att LSS kostar mycket pengar, att han anser att LSS-lagen borde tillämpas mer restriktivt, och vidare hur han gav handläggarna råd om hur de ska argumentera för att kunna ge avslag eller begränsa omfattningen av en LSS-insats. LSS är en rättighetslag som inte i detalj reglerar vad en person ska ha rätt till. I stället ska handläggaren bedöma varje fall för sig utifrån lagens intention, det vill säga att den funktionshindrade ska få möjlighet att leva som andra. Vid tillämpning av LSS-lagen finns därför ett mått av egen tolkning och bedömning.

8 8/17 Det NN lär ut är en restriktiv tolkning av LSS- lagen en snål rättstillämpning för att använda funktionshinderforskarens beskrivning efter att hon tagit del av hans föreläsning. NN anser att LSS-lagen kommit att tillämpas alldeles för generöst. Han redogör för sin inställning redan i inledningen av sin heldagsföreläsning: Tittar man riktigt noggrant i förarbetena till LSS så ser man att den inte var tänkt att tillämpas så extensivt som man har gjort. Man skulle varit betydligt mer restriktiv. Enligt funktionshinderforskaren finns det inget stöd i lagens förarbeten för ett sådant uttalande. Tvärtom, LSS var och är tänkt att vara en stark rättighetslag som ska ge den enskilde möjlighet att leva ett liv som andra. LSS-lagen och dess förarbeten anger att den enskilde brukaren av personlig assistans ska ges ett stort inflytande över hur och av vem insatsen ska utföras. Exemplet ovan som NN refererar till i sin anmälan (dubbelbemanning och tvålen) illustrerade hur NN ger råd om hur kommunerna ska argumentera för att kunna säga nej till brukarens önskemål om hur insatsen ska utföras. I exemplet med utlandsvistelsen som NN lyfter fram i sin anmälan gav han råd om hur man kan avslå en ansökan från en ung man med funktionshinder som vill åka på en Ålandsresa. NN gav rådet att de ska säga nej genom att jämföra med arbetslösa ungdomar. NN hämtade inte stöd i rättspraxis för den uppfattningen. TV4 har i ett mejl den 21 oktober 2013 bett NN om en kommentar till varför han vill att kommunerna ska jämföra med just ungdomar som saknar arbete. NN har avböjt att svara på frågan. 6. I inledningen av reportaget sades även av en kommunal LSS-chef att de anlitat NN och att de tycker att han gav en bra utbildning. Socialchefen i Nynäshamn fick säga att han är anlitad av väldigt många kommuner därför att han har ett sådant positivt rykte kring sig, att han har hög kompetens. TV4 har valt att fokusera på företaget eftersom de enligt vår kartläggning är det företag som anlitats av flest kommuner för LSS-utbildning/konsultation. 7. I programmet har TV4 valt att visa delar av föreläsningen som filmats med dold kamera. Det har inte skett någon kränkning av upphovsrätten. Respekt för privatlivet Enligt tidigare praxis är omfattning och art av det som kritiseras i tv-program av betydelse för bedömning av allmänintresset. Likaså har allmänintresset vägts mot den roll identifierbara personer har och om andra drabbas eller riskerar att drabbas. Exempelvis kan nämnas att i beslutet SB 824/08 friades programmet med hänvisning till den ställning i sin yrkesroll den identifierbara personen hade.

9 9/17 Även inslag rörande lokala frågor friades i beslut SB 285/08 och SB 498/08 med hänvisning till allmänintresset i personernas nuvarande och eventuella framtida ställning. I beslut gällande serien Fuskbyggarna friades programmen vad gäller frågan om intrång i privatlivet. TV4 har inte granskat NN i hans egenskap som privatperson utan som grundare och vd för företaget; ett bolag med tre anställda och en årlig omsättning på cirka fem miljoner kronor. Enligt TV4:s kartläggning har företaget anlitats av flest kommuner när det gäller LSS utbildning/konsultation. Som juridisk konsult och utbildare av kommunala LSS-handläggare över stora delar av landet är NN en betydande informell makthavare då han i praktiken påverkar hur tjänstemännen agerar i sin myndighetsutövning, det vill säga hur de bedömer enskilda LSSärenden. Att granska vad han lär ut är relevant eftersom det i slutändan påverkar funktionshindrade som ansöker om en LSS-insats i sin kommun. De funktionshindrade är en utsatt grupp som oftast är helt beroende av samhällets hjälp. NN har samma grad av ansvar och tyngd i sitt yrkesutövande som varit gällande för personer i tidigare friade program. Det aktuella programmet är undersökande journalistik. Inom detta ingår att undersöka maktförhållanden. Kritiken handlar om verksamhet bekostad med offentliga medel som drabbat svårt handikappade människor och deras familjer. Allmänintresset är av vikt i denna typ av journalistik. Aktuell konsult granskas i sin yrkesverksamhet, inte som privatperson. Reportern presenterar sig tydligt i de telefonsamtal han för med konsulten. TV4 anser inte att juristen med sin utbildningsbakgrund och i sin yrkesroll är den typ av person som inte förstår vad det innebär när en journalist ringer upp och ställer frågor. Att besöka föreläsningen i egenskap av tv-journalist med öppen kamera var uteslutet eftersom det sannolikt skulle påverka vad konsulten sade på sin utbildning. Kalla faktas reporter anmälde sig därför under ett påhittat namn, och under förespegling att han själv var socionomkonsult som ville fördjupa sina kunskaper om LSS och personlig assistans. För att dokumentera vad som sades på föreläsningen var reportern försedd med dold kamera. Efter inspelningen ägnades mycket tid, cirka två hela arbetsveckor, åt att skriva ut heldagsföreläsningen. Utskriften som var på ca 90 A4-sidor var sedan en förutsättning för att kunna analysera vad NN sagt på föreläsningen och i detalj kunna granska vad han lär ut. Innan reportaget sändes har TV4 i upprepade mejl och telefonsamtal försökt få NN att ställa upp på en intervju. Detta för att han skulle få möjlighet att i sak bemöta det som vi tar upp i reportaget. NN har dock valt att inte ställa upp. I ett mejl den 22 oktober 2013 skriver NN att han avböjer alla kontaktförsök från Kalla fakta. I samma mejl skriver han: Det är enligt min mening inte meningsfullt att bemöta lösryckta personliga anfall. NN har alltså valt att inte i

10 10/17 sak bemöta den kritik som framkommer i programmet, trots upprepade förfrågningar från Kalla faktas redaktion. Någon avsikt att medvetet skada NN eller hans familj finns inte. Syftet med reportaget har varit att belysa en viktig samhällsfråga som berör många av landets svårt funktionshindrade personer, inte att utsätta någon för fara. Det är dock viktigt att personer som via sitt yrkesutövande påverkar kommuners agerande kan granskas öppet. Yttrande till övriga anmälare TV4 anser inte att deltagarna på föreläsningen behövde anonymiseras då det sammanhang de ingår i inte är av intrångskaraktär. De som deltog har inte begått några brott, och det skulle se konstigt ut om vi maskerade deras ansikten, vilket i sig torde motverka syftet att inte framställa dessa tjänstemän som klandervärda. Varken det faktum att det uppstod skratt i lokalen vid föreläsarens exemplifieringar, eller att frågor ställdes, eller närvaro i lokalen, var av den art att deltagarna ifrågasattes. TV4 kan inte se att deltagarna pekades ut även om deras närmaste kan känna igen dem ur den kameravinkel som användes. Den enskilde har möjlighet att överklaga ett beslut från kommunen som gått dem emot. Men i det här reportaget har vårt fokus varit kommunens agerande och den utbildning och konsultation de köper in från privata konsultbolag. Det stämmer att det finns enskilda funktionshindrade som får hjälp av assistansbolagen och deras jurister för att hävda sina rättigheter gentemot kommunen. Det är dock vanligt att den funktionshindrade och dennes familj får föra sin kamp mot kommunen ensamma, utan biträde av jurist eller annan expert på funktionshindrades rättigheter. I reportaget ifrågasätts inte LSS-handläggarnas behov av vidareutbildning. Tvärtom måste det vara en förutsättning för att tjänstemännen ska kunna utföra ett professionellt jobb. Det som kritiseras i reportaget är utbildarens raljerande ton mot de funktionshindrade samt tonvikten på att lära kommunen att kunna säga nej till en LSS-insats. KOMMENTARER FRÅN ANMÄLARE NN NN har getts möjlighet att kommentera TV4:s yttrande och anför i huvudsak följande. Personlig uppfattning Det är inte NN:s personliga åsikt om kostnaderna för assistansen, utan NN redovisade bara tillståndet och utvecklingen på området jämfört med tidigare år med angivande av officiella källor i kursdokumentationen (såsom Socialstyrelsens lägesrapporter, Statistiska centralbyrån, Inspektionen för socialförsäkringen och regeringens propositioner). NN har inte åsikten att

11 11/17 assistansen kostar för mycket. Den kostar vad den kostar enligt officiella källor. Däremot konstaterar regering och riksdag samt Inspektionen för socialförsäkringen med flera att det förekommer fusk och felaktiga utbetalningar samt att det även finns ett överutnyttjande. De av riksdagen antagna nya lagreglerna för att motverka detta var givetvis en del av den utbildning som reportern från TV4 bevistade. Ett syfte med utbildningen var att ge handläggarna kunskap om bakgrunden till reglerna och hur de ska tillämpas. NN har inte heller någon åsikt i hur området för assistans ska tillämpas. NN redovisade endast Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden som anvisar en mer restriktiv tillämpning. Juridisk sakkunnig om LSS Enligt tillgängliga uppgifter är TV4:s åberopade forskningsexpert med dr. i socialmedicin och statskunskap och numera forskande pensionär anknuten till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hon är även aktiv företrädare för Föreningen för utvecklingsstörning (FUB) i Uppsala som är en intresseorganisation som arbetar för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Hon sades i programmet vara forskare, men att hon inte är jurist och samtidigt företrädare för en intresseorganisation utelämnades helt i programmet. NN ifrågasätter varken forskarens kunskap i socialmedicin eller statskunskap, däremot hennes juridiska sakkunskap att bedöma den närmare rättsliga tillämpningen av de komplicerade reglerna om assistans som berördes under den heldags juridisk fördjupningsutbildning som filmades dolt. Då hon är företrädare för en intresseorganisation hade likväl icke jurister från SKL eller fackförbunden på vårdområdet alternativt icke jurister från vårdföretagarna och assistansbolagen kunnat användas till uttolkare av lagen och dess närmare tillämpning. Kursinnehåll NN vill sammanfattningsvis fästa uppmärksamheten på att programmets centrala påstående att NN skulle hjälpa kommunerna att till varje pris ge avslag helt saknar grund. Den utbildning som programmet hänvisade till som bevis för sitt påstående innehöll inga som helst moment som skulle syfta till att särskilt lära kommuner att ge avslag. Föreläsningen innehöll för temat gällande objektiv och saklig juridisk information med angivande av officiella källor. Målgruppen för föreläsningen var i första hand erfarna kommunala tjänstemän med fördjupade juridiska förkunskaper. TV4 skrev visserligen i sitt yttrande att de inte påstått att NN bryter mot lagen eller har påstått att han gått emot Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Samtidigt gjordes i programmet genom TV4:s expert gällande att NN tolkar lagen fel. TV4 valde dessutom att på intet sätt redovisa, utan utelämna och förtiga NN:s skriftliga bemötande till TV4.

12 12/17 TV4 försöker rättfärdiga att programmet kopplar ihop NN:s namn med ett antal enskilda ärenden med att beslut i ärendena fattades efter att NN skulle ha varit i kommunen. Att påstå att det skulle finnas ett samband mellan NN:s besök i kommunen och besluten i ärendena är absurt. Det handlar om två enskilda ärenden som NN inte har någon som helst kännedom om eller har varit engagerad i som jurist. Programmet redovisade inga som helst fakta till stöd för sitt påstående annat än att NN skulle ha varit i kommunen vid någon tidpunkt. I endast ett av de ärenden som togs upp i programmet var NN anlitad som jurist med ombudsfullmakt från kommunen. NN:s uppgift som juridiskt ombud var att föra kommunens talan i domstol. Programmet påstår att kommunerna ger avslag till varje pris och att NN främjar detta. Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport för år 2013 att samma antal får personlig assistans jämför med tidigare år. I lägesrapporten för år 2014 konstateras att kommunerna fortsätter att satsa allt mer resurser på både personlig assistans och andra insatser enligt LSS. Antalet personer som har personlig assistans har enligt styrelsens egna bearbetningar av registret över insatser enligt LSS ökat från året innan till personer. Det finns inga belägg för programmets tes att kommunerna ger avslag till varje pris. Tesen motsägs direkt av statistiken och har ingen som helst saklig grund i tidigare eller nuvarande tillsyn från Socialstyrelsen och Inspektionen från vård och omsorg. TILLÄGGSYTTRANDE FRÅN TV4 TV4 har med anledningen av NN:s kommentarer framfört i huvudsak följande. Det filmade materialet är inte redigerat så att informationen är satt ur sitt sammanhang. Ingen överdrift gällande orsakssamband görs. NN tycks anse att programmet borde ha skildrat frågeställningen ur en juridisk vinkel. Redaktionen har valt att skildra sakfrågan i korsningen där juridik, retorik, kommunens praktik, och stödmottagarnas vardag möts. Det är en annan vinkel, en som är mer angelägen både ur allmänintresse och avseende det publicistiska uppdraget. En renodlad juridisk vinkel skulle tappa viktiga aspekter av detta samspel. Personlig uppfattning NN skriver i sitt yttrande att han inte framför en egen personlig åsikt om kostnaderna för assistansen och att han inte heller har åsikten att assistansen kostar för mycket pengar, utan bara redovisar fakta från till exempel Socialstyrelsens lägesrapporter. Flera uttalanden under föreläsningen ger stöd för TV4 i reportaget sa att NN under föreläsningen flera gånger nämner hur dyr lagen var. Till exempel jämför han LSS med annan verksamhet och säger under föreläsningen: 32 miljarder för bara insatsen personlig assistans, att jämföra med 95 miljarder för hela äldreomsorgen. Att göra den jämförelsen och med de ordvalen kan knappast ha

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Västerbottensnytt, SVT1, 2013-10-01, kl. 19.15, inslag om en kurs vid Uppsala universitet; fråga om opartiskhet och saklighet

Västerbottensnytt, SVT1, 2013-10-01, kl. 19.15, inslag om en kurs vid Uppsala universitet; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-02-03 Dnr: 13/02387 SAKEN Västerbottensnytt, SVT1, 2013-10-01, kl. 19.15, inslag om en kurs vid Uppsala universitet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

TV4Nyheterna, , kl och 22.00, inslag om lurade mobilkunder; fråga om saklighet

TV4Nyheterna, , kl och 22.00, inslag om lurade mobilkunder; fråga om saklighet 1/5 BESLUT 2016-03-21 Dnr: 15/03333 SAKEN TV4Nyheterna, 2015-12-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om lurade mobilkunder; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider

Läs mer

Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet

Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 15/00320 SAKEN Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen

Läs mer

Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet

Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2014-11-24 Dnr: 14/00933 SAKEN Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

TV4Nyheterna, 2013-09-14, inslag om en kommunpolitiker; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

TV4Nyheterna, 2013-09-14, inslag om en kommunpolitiker; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2014-03-17 Dnr: 13/02303 SAKEN TV4Nyheterna, 2013-09-14, inslag om en kommunpolitiker; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Kulturnytt, P1, och Kulturnyheterna, SVT1, , inslag om en arkeolog; fråga om saklighet

Kulturnytt, P1, och Kulturnyheterna, SVT1, , inslag om en arkeolog; fråga om saklighet 1/5 BESLUT 2014-09-15 Dnr: 14/00625 och 626 SAKEN, P1, 2014-02-12 och, SVT1, 2014-02-24, inslag om en arkeolog; fråga om saklighet BESLUT Inslaget i kritiseras med frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister i förhållandet till kravet på opartiskhet.

Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister i förhållandet till kravet på opartiskhet. 1/6 BESLUT 2016-05-30 Dnr: 16/00780 SAKEN Fråga doktorn, SVT1, 2016-03-14, inslag om aktiv dödshjälp; fråga om opartiskhet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister

Läs mer

Nyheter från P4 Sörmland, , kl. 7.30, 8.30, och 11.30, inslag om Björkviks församling; fråga om opartiskhet och saklighet

Nyheter från P4 Sörmland, , kl. 7.30, 8.30, och 11.30, inslag om Björkviks församling; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-03-17 Dnr: 13/02868 SAKEN Nyheter från P4 Sörmland, 2013-12-06, kl. 7.30, 8.30, 10.30 och 11.30, inslag om Björkviks församling; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Nyheterna, TV4, 2013-09-02, kl. 19.00, inslag om Hells Angels och PayBack Sverige; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Nyheterna, TV4, 2013-09-02, kl. 19.00, inslag om Hells Angels och PayBack Sverige; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2014-02-03 Dnr: 13/02080 SAKEN Nyheterna, TV4, 2013-09-02, kl. 19.00, inslag om Hells Angels och PayBack Sverige; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Sydnytt, SVT1, , kl och 8.05 samt , kl och 21.23, inslag om Anderslövs skola; fråga om opartiskhet och saklighet

Sydnytt, SVT1, , kl och 8.05 samt , kl och 21.23, inslag om Anderslövs skola; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01572 och 1577 SAKEN Sydnytt, SVT1, 2012-08-02, kl. 7.40 och 8.05 samt 2012-08-03, kl. 19.52 och 21.23, inslag om Anderslövs skola; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT

Läs mer

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

Inslaget den 26 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot bestämmelserna om opartiskhet och respekt för privatlivet.

Inslaget den 26 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot bestämmelserna om opartiskhet och respekt för privatlivet. 1/5 BESLUT 2012-09-17 Dnr: 12/00265 SAKEN Nyheterna, Sveriges Radio P4 Jönköping, 2012-01-19, kl. 15.30 och 01-26, kl. 7.30 inslag om en kommunalpolitiker tillika lärare; fråga om opartiskhet och respekt

Läs mer

Rapport, SVT1, 2015-11-29, kl. 19.30, inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2015-11-29, kl. 19.30, inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/6 BESLUT 2016-04-18 Dnr: 15/03293 SAKEN Rapport, SVT1, 2015-11-29, kl. 19.30, inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Rapport, SVT1, 2014-06-04, kl. 19.30, inslag om Trafikverket; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2014-06-04, kl. 19.30, inslag om Trafikverket; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-12-08 Dnr: 14/01634 SAKEN Rapport, SVT1, 2014-06-04, kl. 19.30, inslag om Trafikverket; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet. 1/5 BESLUT 2013-05-13 Dnr: 13/00619 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07, program om radhus; fråga om saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

Sveriges Television AB ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut i fråga om respekt för privatlivet.

Sveriges Television AB ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut i fråga om respekt för privatlivet. 1/6 BESLUT 2016-01-25 Dnr: 15/01986 SAKEN SVT Nyheter Stockholm, SVT1, 2015-08-05, kl. 19.55 och SVT2, kl. 21.25, inslag om en rättegång; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på opartiskhet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på opartiskhet. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/00505 SAKEN Kulturnytt, SVT, 2011-02-24, kl. 22.30, inslag om Stockholms stadsteater; fråga om opartiskhet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/6 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/01339 och 1348 SAKEN Uutiset, SVT2, kl. 17.45, Rapport, kl. 6.30, 7.00 och 7.30 samt Gomorron Sverige, SVT1, 2014-05-27, inslag om partibesök på skolor; fråga om opartiskhet

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2015-11-09 Dnr: 15/00928 SAKEN Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet eller mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet eller mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv. 1/9 BESLUT 2011-11-28 Dnr: 11/00491 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2011-02-02, program om en renovering; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister i förhållande till kravet på opartiskhet.

Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister i förhållande till kravet på opartiskhet. 1/5 BESLUT 2013-03-18 Dnr: 12/02634 SAKEN ABC, SVT1, 2012-10-14, kl. 18.10, inslag om en ansökan om rivning av ett hyreshus på Södermalm; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet

Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr:12/01813 SAKEN Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet. 1/6 BESLUT 2011-10-17 Dnr: 11/00963 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-02-23 och 02-24, inslag om ett bemanningsföretag; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/8 BESLUT 2013-09-16 Dnr: 13/00896 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-03-30, kl. 19.30, inslag om Tele2; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/7 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/00584 SAKEN TV4Nyheterna Värmland, 2011-01-24, kl. 6.33, 7.33, 8.33, 9.33 och 18.30, inslag om Bunkern; fråga om saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet BESLUT

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/6 BESLUT 2014-02-17 Dnr: 13/02464 SAKEN ABC, SVT1, 2013-10-31, kl. 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10, inslag om anställda i Huddinge kommun; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Läs mer

Inslaget i Rapport och artikeln i SVT Text fälls. Granskningsnämnden anser att de strider mot kravet på saklighet.

Inslaget i Rapport och artikeln i SVT Text fälls. Granskningsnämnden anser att de strider mot kravet på saklighet. 1/5 BESLUT 2016-09-19 Dnr: 16/00019 och 590 0BSAKEN Rapport, SVT1, 2016-01-03, kl. 19.30, inslag om elöverkänslighet och SVT Text, 2016-01-03 01-04, inslag om att kommuner betalar elsanering; fråga om

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

Sveriges Television ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. I påannonseringen till inslaget sa nyhetspresentatören följande.

Sveriges Television ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. I påannonseringen till inslaget sa nyhetspresentatören följande. 1/6 BESLUT 2013-09-16 Dnr: 13/00994 SAKEN Mittnytt, SVT1, 2013-01-21, kl. 18.10, 19.15 och SVT2 kl. 21.45, inslag om ett testamente; fråga om opartiskhet, saklighet, respekt för privatlivet och beriktigande

Läs mer

Ring P1, , inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet

Ring P1, , inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2016-04-18 Dnr: 15/03392 SAKEN Ring P1, 2015-12-09, inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-08-01, kl. 9.30, inslag om en fettdiet; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2013-08-01, kl. 9.30, inslag om en fettdiet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/01745 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-08-01, kl. 9.30, inslag om en fettdiet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet

Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02855, 2857 och 2800 SAKEN Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. BESLUT 2014-10-13 Dnr: 14/00509 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2014-02-05, inslag om gränspolisen; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Svensk maffia, TV4, 2011-02-03, kl. 21.00, inslag om bland annat gängmedlemmen NN; fråga om respekt för privatlivet

Svensk maffia, TV4, 2011-02-03, kl. 21.00, inslag om bland annat gängmedlemmen NN; fråga om respekt för privatlivet 1/6 BESLUT 2011-09-19 Dnr: 11/00357 och 359 SAKEN Svensk maffia, TV4, 2011-02-03, kl. 21.00, inslag om bland annat gängmedlemmen NN; fråga om respekt för privatlivet BESLUT Inslaget om NN fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Borrelia en tyst epidemi, SVT1, 2014-06-09, program om borrelia; fråga om opartiskhet och saklighet

Borrelia en tyst epidemi, SVT1, 2014-06-09, program om borrelia; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-11-10 Dnr: 14/01469 SAKEN Borrelia en tyst epidemi, SVT1, 2014-06-09, program om borrelia; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

Tendens, P1, 2012-04-02, program om ett rykte om Zlatan Ibrahimović; fråga om saklighet och mediets särskilda genomslagskraft

Tendens, P1, 2012-04-02, program om ett rykte om Zlatan Ibrahimović; fråga om saklighet och mediets särskilda genomslagskraft BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00827 SAKEN Tendens, P1, 2012-04-02, program om ett rykte om Zlatan Ibrahimović; fråga om saklighet och mediets särskilda genomslagskraft BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Fokus, Sveriges Radio P4 Gävleborg, 2012-09-05, inslag om en djurtransport; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Fokus, Sveriges Radio P4 Gävleborg, 2012-09-05, inslag om en djurtransport; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2012-12-20 Dnr: 12/01988 SAKEN Fokus, Sveriges Radio P4 Gävleborg, 2012-09-05, inslag om en djurtransport; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget frias.

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslagen den 6 augusti 2015 Inslagen handlade om ett planerat asylboende. Inslaget klockan 18.10 påannonserades enligt följande.

Inslagen den 6 augusti 2015 Inslagen handlade om ett planerat asylboende. Inslaget klockan 18.10 påannonserades enligt följande. 1/8 BESLUT 2016-01-25 Dnr: 15/02091 SAKEN SVT Nyheter Västernorrland, SVT1 och SVT2, 2015-08-06, kl. 18.10, 19.55 och 21.25 samt 08-07, kl. 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 18.10, 19.55 och 21.25, inslag om ett

Läs mer

Dagens Nyheters nyhetschef, B, intervjuades sedan i inslaget.

Dagens Nyheters nyhetschef, B, intervjuades sedan i inslaget. 1/5 BESLUT 2015-11-09 Dnr: 15/01868 SAKEN Medierna, P1, 2015-07-18, inslag om en publicering; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2012-12-20 Dnr: 12/01833 SAKEN Godmorgon Stockholm, Sveriges Radio P4 Radio Stockholm, 2012-09-17, inslag om en dödsannons; fråga om opartiskhet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser

Läs mer

Inslaget handlade om att läkaren NN, som medverkat i en statlig utredning, hade gått med i Svenskarnas parti. Det presenterades på följande sätt.

Inslaget handlade om att läkaren NN, som medverkat i en statlig utredning, hade gått med i Svenskarnas parti. Det presenterades på följande sätt. 1/7 BESLUT 2012-10-15 Dnr: 12/00788 SAKEN Kulturnyheterna, SVT1, 2012-03-26, kl. 19.00, inslag om att en läkare som medverkat i en statlig utredning gått med i Svenskarnas parti; fråga om opartiskhet,

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-10-01 Dnr: 12/01182 SAKEN Rapport, SVT1, 2012-05-01, kl. 19.30, inslag om skövling av gammelskogar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet. 1/5 BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01881 SAKEN Fråga doktorn, SVT1, 2012-09-17 m.fl., inslag om tinnitus; fråga om saklighet, genmäle och beriktigande BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2015-04-01, inslag om att apotek nekar unga preventivmedel; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2015-04-01, inslag om att apotek nekar unga preventivmedel; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-09-28 Dnr: 15/00902 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2015-04-01, inslag om att apotek nekar unga preventivmedel; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser

Läs mer

Inslagen i Aktuellt och Lokala nyheter fälls. Granskningsnämnden anser att de strider mot kravet på saklighet.

Inslagen i Aktuellt och Lokala nyheter fälls. Granskningsnämnden anser att de strider mot kravet på saklighet. 1/6 BESLUT 2014-03-17 Dnr: 13/02207, 2297, 2309, 2616 och 14/00100 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-10-02 och 12-18, Aktuellt, SVT2, 2013-10-14 och Lokala nyheter, Sveriges Radio P4 Malmöhus, 2013-10-02,

Läs mer

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2012-09-03 Dnr: 11/03869 SAKEN Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/9 BESLUT 2014-11-24 Dnr: 14/01198 och 1225 SAKEN Kalla fakta, TV4, 2014-03-25, Nyhetsmorgon, TV4, 2014-03-26, kl. 5.50 samt TV4Nyheterna, 2014-03-26, kl. 7.00 och 22.15, inslag om skriftlig huvudräkning;

Läs mer

1/8. BESLUT 2012-09-03 Dnr: 11/03802 SAKEN BESLUT INSLAGET

1/8. BESLUT 2012-09-03 Dnr: 11/03802 SAKEN BESLUT INSLAGET 1/8 BESLUT 2012-09-03 Dnr: 11/03802 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2011-12-14, inslag om Swedish Defence League; fråga om opartiskhet och saklighet och bestämmelserna om beriktigande och respekt för privatlivet

Läs mer

Västnytt, SVT1, 2014-02-04, kl. 7.10, 19.15 och kl. 21.45, inslag om gästarbetare från Kamerun; fråga om opartiskhet och saklighet

Västnytt, SVT1, 2014-02-04, kl. 7.10, 19.15 och kl. 21.45, inslag om gästarbetare från Kamerun; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2014-05-26 Dnr: 14/00430 SAKEN Västnytt, SVT1, 2014-02-04, kl. 7.10, 19.15 och kl. 21.45, inslag om gästarbetare från Kamerun; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kl. 7.10 fälls.

Läs mer

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00778 SAKEN Spela! Avsnitt 8, säsong 1, Apple släpper Ipad 3 och Se senaste dragningen från Eurolotto 2012-03-29, aftonbladet.se/webbtv, 2012-03-30, program om dataspel, en

Läs mer

Efter tio, TV4, , inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande

Efter tio, TV4, , inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande 1/5 BESLUT 2013-09-30 Dnr: 13/00841 SAKEN Efter tio, TV4, 2013-04-03, inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. BESLUT 2013-03-18 Dnr: 12/02367 SAKEN Rapport, SVT1, 2012-11-04, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2012-11-04, kl. 21.00, och inslag om strandskyddsdispenser; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen

Läs mer

BESLUT Dnr: 14/02890, 2904, 2909 och 2994 SAKEN BESLUT INSLAGEN

BESLUT Dnr: 14/02890, 2904, 2909 och 2994 SAKEN BESLUT INSLAGEN BESLUT 2015-04-27 Dnr: 14/02890, 2904, 2909 och 2994 SAKEN SVT Forum, SVT2, 2014-12-02, Ekot, P4, 2014-12-02, kl. 16.29, Extra Rapport, SVT1, 2014-12-03, kl. 17.20, direktsändningar av presskonferenser

Läs mer

Granskningsnämnden finner att 24HD Play är en sådan beställ-tv-tjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Granskningsnämnden finner att 24HD Play är en sådan beställ-tv-tjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 1/5 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00777 SAKEN Ankbröst från lufthamnen, Asiatisk gryta i Simons panna, Piggvar i Simons panna, 24HD Play, 2012-03-30, matlagningsprogram; fråga om tjänsten utgör beställ-tv

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/8 BESLUT 2012-09-17 Dnr: 12/00767 SAKEN SVT Sörmland, SVT1, 2012-03-22, kl. 19.15, inslag om en åtalad politiker; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet 1/7 BESLUT 2014-12-08 Dnr: 14/01579 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på saklighet och opartiskhet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på saklighet och opartiskhet. 1/5 BESLUT 2012-03-19 Dnr: 11/02936 SAKEN Sydnytt, SVT1, 2011-09-21, kl. 19.15, inslag om gatutidningen Aluma; fråga om saklighet och opartiskhet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

I reportaget som följde sades följande. BESLUT 2012-02-06 Dnr: 11/01396 SAKEN BESLUT INSLAGEN

I reportaget som följde sades följande. BESLUT 2012-02-06 Dnr: 11/01396 SAKEN BESLUT INSLAGEN BESLUT 2012-02-06 Dnr: 11/01396 SAKEN Nyheterna, Sveriges Radio P4 Västernorrland, 2011-03-22, 03-23 och 04-08 och Efter tre, 2011-03-22 och 04-08, inslag om hypnoskvällar i Njurunda församling; fråga

Läs mer

Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet

Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet 1/6 BESLUT 2016-01-25 Dnr: 15/02169 SAKEN Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet BESLUT Inslaget

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/01085 SAKEN Gothenburg Horse Show, SVT1, 2013-04-25, en ridsporttävling; fråga om otillbörligt gynnande och elektroniska företagsskyltar BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Sydnytt, SVT1, 2013-04-22, kl. 18.10 och Sverige idag, SVT1, 2013-04-24, inslag om en opinionsundersökning; fråga om opartiskhet och saklighet

Sydnytt, SVT1, 2013-04-22, kl. 18.10 och Sverige idag, SVT1, 2013-04-24, inslag om en opinionsundersökning; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2013-09-16 Dnr: 13/01041 och 1072 SAKEN Sydnytt, SVT1, 2013-04-22, kl. 18.10 och Sverige idag, SVT1, 2013-04-24, inslag om en opinionsundersökning; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2014-02-03 Dnr: 13/01966 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2013-09-30 Dnr: 13/00561 SAKEN Vetenskapens värld, SVT2, 2013-03-04, inslag om en klimatrapport; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2013-06-10 Dnr: 13/00495 SAKEN P4 Extra, 2013-02-25, programledaruttalande om Sverigedemokraterna; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2013-10-14 Dnr: 13/01197 SAKEN Korrespondenterna, SVT2, 2013-05-07, program om klimatförändringar i Vietnam; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser

Läs mer

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02873 SAKEN Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

1/6. SAKEN "Ursäkta röran! (Vi bygger om)", TV4, 2002-03-21, 03-28 och 04-04; fråga om intrång i privatlivet, mediets genomslagskraft och saklighet

1/6. SAKEN Ursäkta röran! (Vi bygger om), TV4, 2002-03-21, 03-28 och 04-04; fråga om intrång i privatlivet, mediets genomslagskraft och saklighet 1/6 BESLUT SB 563/02 2002-09-18 Dnr: 294, 295, 300, 301, 302, 303, 305, 318, 328, 332, 338, 348, 353, 356, 357, 368, 369, 370, 373, 375, 377, 394, 448 och 617/02-24 SAKEN "Ursäkta röran! (Vi bygger om)",

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Uppdrag granskning De förlorade barnen, SVT1, 2010-10-20, kl. 20.00, program om familjehem; fråga om respekt för privatlivet

Uppdrag granskning De förlorade barnen, SVT1, 2010-10-20, kl. 20.00, program om familjehem; fråga om respekt för privatlivet 1/9 BESLUT 2012-02-06 Dnr: 11/00149 SAKEN Uppdrag granskning De förlorade barnen, SVT1, 2010-10-20, kl. 20.00, program om familjehem; fråga om respekt för privatlivet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på opartiskhet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på opartiskhet. 1/5 BESLUT 2010-11-15 Dnr: 10/00124 (243/10) SAKEN Banderoll, UR (SVTB), 2010-03-09, program om klasskillnader; fråga om opartiskhet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Aktuellt, SVT2, , inslag om budgetpropositionen; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, , inslag om budgetpropositionen; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-12-21 Dnr: 15/02460 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2015-09-21, inslag om budgetpropositionen; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Nordnytt, SVT1, , kl. 7.10, och 19.15, inslag om en bok om gruvnäringen; fråga om opartiskhet, saklighet och otillbörligt gynnande

Nordnytt, SVT1, , kl. 7.10, och 19.15, inslag om en bok om gruvnäringen; fråga om opartiskhet, saklighet och otillbörligt gynnande 1/6 BESLUT 2015-10-12 Dnr: 15/00810 och 919 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2015-03-25, kl. 7.10, 18.00 och 19.15, inslag om en bok om gruvnäringen; fråga om opartiskhet, saklighet och otillbörligt gynnande BESLUT

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, , inslag med en musiker; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, , inslag med en musiker; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/01369 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-05-15, inslag med en musiker; fråga om opartiskhet och saklighet 1BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2015-10-26 Dnr: 15/01434, 1438, 1441 och 1478 SAKEN Aktuellt, SVT2, Gomorron Sverige, SVT1 samt Rapport, SVT1, kl. 7.30, 8.00, 8.30, 18.00 och 19.30, 2015-06-03, inslag om utbildningsnivå hos

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, , inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, , inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/7 BESLUT 2011-12-22 Dnr: 11/01420 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2011-05-25, inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Sveriges Television ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut om inslaget i Gomorron Sverige.

Sveriges Television ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut om inslaget i Gomorron Sverige. 1/5 BESLUT 2016-10-31 Dnr: 16/00867 och 884 SAKEN Kulturnyheterna och Gomorron Sverige, SVT1, 2016-03-21, kl. 18.13 och 2016-03-23, inslag om uttalanden av en före detta minister; fråga om opartiskhet

Läs mer

Inslaget den 19 april 2012 I påannonseringen till inslaget sa nyhetsuppläsaren följande.

Inslaget den 19 april 2012 I påannonseringen till inslaget sa nyhetsuppläsaren följande. 1/9 BESLUT 2012-10-01 Dnr: 12/01058 SAKEN Rapport, SVT1, 2012-03-05, 04-19 och 04-20, kl. 19.30, inslag med och om en mellanmålsprodukt; fråga om opartiskhet och saklighet samt fråga om beriktigande BESLUT

Läs mer

Fotbollskväll, SVT1, , och 10-19, kl ; fråga om sponsring av sändningar i samband med sportevenemang

Fotbollskväll, SVT1, , och 10-19, kl ; fråga om sponsring av sändningar i samband med sportevenemang 1/5 BESLUT 2016-06-17 Dnr: 15/02888 SAKEN Fotbollskväll, SVT1, 2015-09-28, 10-12 och 10-19, kl. 22.15; fråga om sponsring av sändningar i samband med sportevenemang BESLUT Programmen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet. 1/5 BESLUT 2012-02-20 Dnr: 11/02945 SAKEN Nordegren i P1, 2011-09-12, inslag med en uppläst kommentar; fråga om saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet

Läs mer

Gomorron Sverige, SVT1, 2011-01-05, inslag om tv-spel; fråga om otillbörligt kommersiellt gynnande

Gomorron Sverige, SVT1, 2011-01-05, inslag om tv-spel; fråga om otillbörligt kommersiellt gynnande 1/5 BESLUT 2011-09-19 Dnr: 11/00034 SAKEN Gomorron Sverige, SVT1, 2011-01-05, inslag om tv-spel; fråga om otillbörligt kommersiellt gynnande BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det innebar

Läs mer

Under dagtid i ett kontorslandskap sades följande.

Under dagtid i ett kontorslandskap sades följande. 1/7 BESLUT 2015-02-02 Dnr: 14/01902 och 1955 SAKEN SVT1 och SVT2, 2014-08-04 2014-09-14, program med meddelande om att rösta i valen år 2014; fråga om opartiskhet, saklighet och bestämmelsen om mediets

Läs mer

Programmet och inslagen frias.

Programmet och inslagen frias. BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02441 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-10-30, kl. 20.00, program om friskolor samt Rapport, SVT1, 2013-10-30, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-10-30, kl. 21.00, inslag om

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-06-10 Dnr: 13/00782 SAKEN Tvärsnytt, SVT1, 2013-03-18, kl. 21.45, inslag om mobbning på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Inslaget i Nyheter P4 Väst den 20 september 2013 fälls. Granskningsnämnden anser att inslaget strider mot kravet på saklighet.

Inslaget i Nyheter P4 Väst den 20 september 2013 fälls. Granskningsnämnden anser att inslaget strider mot kravet på saklighet. 1/9 BESLUT 2014-03-31 Dnr: 13/02370 SAKEN Nyheter P4 Väst och Nyhetstimmen, Sveriges Radio P4 Väst, 2013-09-20, kl. 14.30, 2013-10-04, kl. 8.30 och 11.00, inslag om ett kommunalt återvinningsbolag; fråga

Läs mer

Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program

Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program 1/5 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00463 SAKEN Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program BESLUT TV4 AB har uppfyllt kravet på att sända

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/8 BESLUT 2013-06-24 Dnr: 13/00674 och 758 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer