Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, , program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet"

Transkript

1 1/17 BESLUT Dnr: 13/02646 SAKEN Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, , program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet Kalla fakta Avslag till varje pris frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet eller mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Inslaget i TV4Nyheterna frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. SÄNDNINGARNA Kalla fakta Avslag till varje pris den 10 november 2013 Programmet handlade om att kommuner anlitade juridiska konsulttjänster med fokus på att utbilda handläggare att ge avslag till personer med funktionsnedsättning som ansökt om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I programmets påannonsering sades följande. För 20 år sedan kom det en unik lag i Sverige. Den sade att alla människor ska ha rätt till ett värdigt liv oavsett vilket handikapp man har. Men någonting har förändrats. Kvällens Kalla fakta handlar om en ny marknad. En marknad där konsulter reser runt i landets kommuner och lär ut hur de ska säga nej till svårt funktionsnedsatta som behöver hjälp. I reportaget som följde medverkade CP-skadade Jack och hans mor som fått stöd enligt LSS. LSS-insatsen som kommunen betalade var en stödfamilj där Jack fick möjligheten att leva ett aktivt familjeliv som inte hans biologiska familj kunde ge honom. Reportern berättade att kommunen år 2011 ansåg att Jack hade goda levnadsvillkor ändå och stödfamiljen drogs in. Reportern sa sedan följande. Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 2/17 Vi får tips till redaktionen. Konsulter reser runt i landet och lär kommuner hur de ska ge avslag till personer med svåra funktionsnedsättningar. Uppgiftslämnarna vill vara anonyma. Ett citat från en intervju lästes sedan upp. Det enda som tas upp är hur kommunerna ska kunna säga nej. Hur man ska kunna frångå möjligheten att ge personlig assistans eller andra insatser. Det är ett oerhört förakt. Därefter sa reportern att ett av de företag som pekats ut var X [namngivet företag] som utbildar och vägleder handläggare i LSS. I en telefonintervju berättade en kommunanställd att de var nöjda med företagets tjänster. Reportern berättade att företaget drivs av juristen NN. Därefter medverkade Camilla som hade en grav utvecklingsstörning. Reportern berättade att hon varje år fick åka på ett sommarläger för funktionshindrade där hon kunde göra saker hon aldrig annars haft möjlighet till. Reportern sa vidare att kommunen inte längre ville betala för sommarlägret för att Camilla ansågs ha goda levnadsvillkor ändå, trots att hennes tillstånd inte förändrats. Arrangören av sommarlägren sa därefter att både kommuner och landsting tidigare varit mer generösa och öppna för dessa typer av verksamheter. Reportern sa sedan följande. Konsulten NN från X håller en utbildningsdag i Stockholm. Under ett påhittat namn har jag anmält mig till föreläsningen. Med mig har jag en dold kamera. På plats finns ett trettiotal handläggare och chefer från kommuner över hela landet. Tidigt i föreläsningen säger han att LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, tillämpas alldeles för generöst. Bildsekvenser från NN:s föreläsning visades parallellt med reporterns kommenterarer. I bildsekvenserna med den dolda kameran förekom NN och tre kursdeltagare som medverkade på utbildningen. (NN) Tittar man riktigt noggrant på förarbetena till LSS så ser man att den var inte tänkt att tillämpas så extensivt som den har gjorts. Man skulle varit betydligt mer restriktiva. (Reporter) Enligt lagen får ekonomin inte påverka kommunens beslut om en LSS-insats. Ändå nämns flera gånger hur dyr lagen är. (NN) Så undrar man hur mycket kostnader handlar det om? 38 och en halv miljard kronor. Så det är en förhållandevis liten grupp som äter upp mycket pengar. (Reporter) Han ger handläggarna råd om hur de ska argumentera för att kunna ge avslag. (Kursdeltagare) Vi hade en brukare som ville att det var tvunget att det skulle vara dubbelbemannat när han duschade. Av den anledningen att han ville ha så väldigt mycket tvål så han blev så hal. (NN) Det låter spännande. (Kursdeltagare) Han blir så hal så han blev tvungen att hålla i honom. Därav dubbelbemanning. Då sa jag det till utföraren att är det på ett professionellt sätt? Ja, men han måste ju få bestämma hur mycket tvål han ska ha. (NN) Och då måste han också indirekt få bestämma hur mycket personal han ska ha. Jag skulle säga till brukaren nu är det så att du tycker om mycket tvål och det blir väldigt halkigt och du både ramlar och personalen riskerar att slå sig. Men nu är det faktiskt så att när vi duschar dig så erbjuder vi dig en dusch med lite mindre tvål. Du får vara missnöjd med det men vi tänker inte hälla på mer schampo här.

3 3/17 Därefter medverkade en forskare som fick se bildsekvenserna från föreläsningen. Hon sa att NN drev frågorna i motsatt riktning och att bildsekvenserna var fullständigt förskräckliga. Sedan sa reportern följande. Kalla faktas undersökning visar att av de 100 största kommunerna i landet är det mer än hälften som anlitat X de senaste fem åren. Under samma period har X omsatt drygt 25 miljoner kronor. X är mest anlitat men långt ifrån ensamt. I vår kartläggning dyker det upp flera företag som erbjuder eller säljer utbildningar. Namn på ytterligare sex företag som anlitats av kommuner för utbildningar inom LSS visades i bild. Reportern berättade att NN anlitats av kommuner där Jack och Camilla bor. Bilder från föreläsningen visades igen. (NN) Men först måste man ju titta på den här aktiviteten. Semesterresor, som man nämner i propositionen. Om den överhuvudtaget är nödvändig för goda levnadsvillkor. (Reporter) På föreläsningen ber kommunens handläggare om råd i olika ärenden. Här handlar det om en funktionshindrad man som vill åka på en Ålandsresa. (Kursdeltagare) Jag kan tycka att det är ganska tufft att man säger så här att du har ju faktiskt tid här du fikar ju på stan. Och sen är du faktiskt med i bågskytteföreningen också och skjuter en gång i veckan, det räcker. Jag tycker det är ganska tufft. (NN) Man kan känna att det är lite ogint. Men låt mig då ta en ung vuxen person och så jämför du med befolkningen i allmänhet. Unga vuxna dom är arbetslösa och har svårt att få jobb. Har dom råd? Åker dom på semesterresa? (Reporter) Lagen är tydlig med att funktionshindrade ska ges stort inflytande och medbestämmande men så här låter det på föreläsningen. (NN) Skulle det vara så att brukaren då tycker att: Nej, men jag kräver att få diktera för personalen. Nej, men se det kan du inte göra. Vi tycker att om vi gör så här med de grejerna så blir det nog goda levnadsvillkor ändå, ser du. Det erbjuder vi. Nu sätter jag ner foten som assistanschef. Jag säger till dig: Take it or leave it. Det är den genomförandeplanen vi erbjuder om du vill ha oss som assistanssamordnare fortsatt. Och sedan är diskussionen färdig. Det sades sedan i reportaget att NN även är anlitad av kommuner för att driva enskilda ärenden mot funktionshindrade i domstol. Socialchefen i Nynäshamn intervjuades därefter som sa att NN har ett positivt rykte och hög kompetens. Därefter medverkade Emmy från Nynäshamn som har Downs syndrom och lider av andningsuppehåll som gör att hon kan dö om hon hamnar på rygg. Reportern berättade att Nynäshamns kommun anlitade NN för att driva frågan att Emmy inte ska ha övervakningsassistans. Det sades sedan i reportaget att man kommit överens om att träffa NN för en intervju men att NN sedan ställt in. TV4Nyheterna den 10 november 2013, klockan Inslaget handlade om att privata konsulter tjänade miljoner kronor på att lära kommuner att dra in hjälpen för personer med funktionsnedsättning. I inslaget visades korta bildsekvenser från programmet Kalla fakta, bland annat från NN:s utbildning där tre deltagare filmades bakifrån.

4 4/17 ANMÄLNINGARNA Programmet har anmälts av fyra personer, bland annat NN, som sammanfattningsvis anser att det var partiskt, osakligt och utgjorde ett intrång i privatlivet. Anmälare NN NN anser att programmet innehöll flera faktafel och osanna påståenden om NN som enskild person som orsakat honom själv och hans familj stor skada, med olaga hot och hatfulla reaktioner som följd. NN är kritisk till programmet på följande punkter. 1. Det påstods att NN avstått från att bemöta programmet och lämna kommentarer. NN bemötte programmet via mejl. 2. I programmet påstods det att NN:s företag tjänat 25 miljoner kronor på att lära ut avslag enligt LSS. Det är företagets totala omsättning under många år. Det omfattar även vitt skilda rättsområden och arbetsuppgifter. Dessutom räknas direkta omkostnader som lokalhyra in. LSS är endast en del av verksamheten. 3. I programmet kopplades NN till flera ärenden gällande barn med funktionsnedsättningar för att ge intryck av att NN:s medverkan har bidragit till barnens nuvarande situation. NN känner över huvud taget inte till att han haft någon som helst beröring med dessa ärenden. NN är endast juridiskt ombud till ett av alla ärenden som togs upp i programmet. I det ärendet försökte socialchefen i den aktuella kommunen invända mot reporterns påståenden. 4. Det påstods att NN reser runt i landet och lär kommuner avslag i syfte att spara pengar. Det är förtal och ärekränkning. Exempel på dessa påståenden är när en klippning av några sekunder av en längre diskussion där deltagare tar upp frågan om vad utförare eller assistenter ska säga om en enskild, som inte har något beslut om dubbel bemanning eller ens rätt till det enligt lagen, men ändå vill ha det. Ett annat exempel är diskussionen hur man juridiskt ska se på längre utlandsvistelser och där det diskuterades och vägdes fram och tillbaka huruvida man enligt praxis har rätt till detta. Rättspraxis är tydlig, någon allmän rätt till utlandsresa finns inte enligt LSS. Det beror enligt förvaltningsdomstolarna på förhållandena i det enskilda fallet, om den enskilde har rest tidigare, hur aktivt personen lever i övrigt och domstolarna gör även en jämförelse med hur det är för befolkningen och allmänheten i samma ålder. 5. I samtliga fall klipptes och framställdes det enligt NN i stället som något helt annat än vad det i realiteten är. NN anför att hans kurser följer en utförlig kursdokumentation med angivna källor och rättsfall. NN:s

5 5/17 kurser lär ut gällande lagstiftning och domstolspraxis. Hur domar från Högsta förvaltningsdomstolen har påverkat tillämpningen hos Försäkringskassan och kommuner. Att anklagas för att trixa avslag och hjälpa kommunerna tjäna pengar anser NN var befängt och visade på programmets bristande saklighet och objektivitet. NN anser vidare att han har rätt till sin personliga åsikt att assistansen kostar mycket pengar och att det finns ett överutnyttjande. 6. NN är även kritisk till att inget annat företag eller andra jurister inom samma område har granskats i programmet och att inga kommunföreträdare förutom ett undantag fick komma till tals. 7. NN anser att TV4 har kränkt den upphovsrätt som NN har som föreläsare för den aktuella föreläsningen genom att på ett medvetet och missvisande sätt förvränga samt osant återge föreläsningens innehåll och budskap om en rättssäker personlig assistans. 8. NN anser vidare att det var journalistiskt oetiskt att utsätta NN som enskild person, utan någon offentlig ställning eller medievana, för denna kritik i nationell tv. Övriga anmälare Två anmälare anser att programmet inte gav förutsättningar för tittare att få en rättvis bild om kommuners stödinsatser för personer med mycket svår funktionsnedsättning. En anmälare anser att bakgrunden till assistansersättning borde förklarats i programmet för att inte ge en snedvriden bild. En annan anmälare anser att programmet var en kränkning mot LSS-handläggare som yrkeskår och ger en missvisande bild av deras befogenheter att avslå stödinsatser. De anser vidare att programmet bidrar till ett förakt mot handläggare som arbetar med LSS. En av anmälarna anför också att hon varit på en av NN:s föreläsningar, som inte innehöll raljerande eller nedsättande uttalanden om personer med funktionsnedsättning. En anmälare är kritisk till att hon blev filmad med dold kamera när hon som LSS-handläggare deltog vid en av NN:s utbildningsdagar. Hon känner sig kränkt och anser att hon som person kopplats till en negativ bild av LSS-handläggare som framställts i programmet. Hon kritiserar även förekomsten av henne i bild i TV4Nyheterna.

6 6/17 PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE TV4 anser att programmet överensstämmer med kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet och anför i huvudsak följande. Saklighet 1. TV4 har i ett mejl den 22 oktober 2013 frågat NN om vilka belägg han har för sitt påstående om att lagen borde tillämpas mer restriktivt. Han har valt att inte svara. Under sin heldagsföreläsning lyfte NN fram en lång rad exempel på hur kommunerna ska argumentera när de säger nej till personlig assistans enligt LSS. 2. I sin anmälan skriver NN att I reportaget sägs osant att mitt företag tjänat 25 miljoner kronor på att lära ut avslag enligt LSS. Något sådant påstående gör TV4 inte i reportaget. TV4 har inte uppgett hur mycket X tjänat utan endast återgett siffran för bolagets totala omsättning. Denna var enligt Bolagsverket åren cirka 25 miljoner kronor. 3. Ett par funktionshindrades familjer som fått avslag intervjuades. Det påpekades även att de kommuner, där familjerna bor, anlitat den konsult som är i fokus för granskning. Det är inte osakligt att diskutera om kommunens agerande ändrats efter det att konsulten hållit utbildning i kommunen. Ingen överdrift gällande orsakssamband gjordes. Företaget X har två ben i sin verksamhet som avser LSS, dels allmän utbildning av LSS-handläggare, dels juridisk konsultation i enskilda LSS-ärenden, oftast i samband med att kommunen vill driva ärendet vidare i kammarrätten. TV4 har i reportaget berättat om tre svårt funktionshindrade personer Jack, Camilla och Emmy. Jack och Camilla bor i kommuner som anlitat företaget och NN för utbildning av sina LSS-handläggare. Jack och Camilla har fått sina LSSinsatser indragna efter det att NN hållit sin LSS-utbildning i kommunen. Emmy är exempel på ett fall där NN anlitats som juridiskt ombud/konsult i ett enskilt LSS-ärende som drevs i domstol. I detta fall anlitades han av Nynäshamns kommun som inte vill ge personlig assistans till Emmy. 4. NN skriver i sin anmälan I reportaget påstås osant att jag reser runt i landet och lär kommunen avslag i syfte att de ska spara pengar. Något sådant påstående görs inte reportaget. TV4 har däremot fört fram att NN anlitats för utbildning av många kommuner i landet, att han lär kommunerna hur de ska argumentera för att kunna ge avslag på LSS-insatser, att han anser att LSS-lagen borde tillämpas mer restriktivt, att han på sin utbildning lyfter fram hur mycket LSS kostar, samt att han anser att funktionshindrade är en grupp som äter upp mycket pengar.

7 7/17 I sekvensen med citat från anonyma anmälare framgår det tydligt att de värdeomdömen som gjordes är återberättande av de tips som kommit in till redaktionen. Det framgår även tydligt när uttalanden görs av intervjuade, samt att de reagerar på uppgifter som redaktionen presenterar för dem. Den föreläsning reportern besökte fokuserade i huvudsak på att hitta argument för att ge avslag. Enligt förarbetet till LSS får kommunerna inte ta kostnadshänsyn när de ska fatta beslut om insats till en enskild. Har handläggaren kommit fram till att personen har behov av en viss LSS-insats kan kommunen inte hänvisa till bristande resurser eller att kommunen måste hushålla med sina pengar. Den föreläsning som Kalla faktas reporter deltog på den 21 augusti 2013 hade rubriken Rättssäker och kostnadseffektiv personlig assistans samt nya regler om åtgärder mot fusk och felaktiga utbetalningar. Under föreläsningen talade NN upprepade gånger om hur mycket LSS och den personliga assistansen kostar. Till exempel beskrev han de funktionshindrade på ett sätt som kan uppfattas som att de är en ekonomisk börda för samhället: Det är en förhållandevis liten grupp som äter upp mycket pengar. I ett mejl den 21 oktober 2013 fick NN möjlighet att svara på varför han upprepade gånger pratade om hur dyr LSS är. TV4 ville också att han skulle förklara sitt uttalande om de funktionshindrade som en grupp som äter upp mycket pengar. Han har dock valt att inte kommentera frågan. 5. De exempel från hans föreläsning som visades i programmet är inte lösryckta eller tagna ur sitt sammanhang. I stället har de valts ut efter en metodisk och noggrann journalistisk arbetsprocess. Efter att reportern deltagit på föreläsningen gjordes en utskrift av vad som sades under inspelningen med den dolda kameran. Med hjälp av jurister och oberoende forskare fick TV4 sedan hjälp att analysera vad NN sa på sin utbildning. TV4 har inte påstått att NN bryter mot lagen, lär ut något som står i strid med lagen eller att han gått emot Högsta förvaltningsdomstolens praxis. I reportaget har TV4 valt att spela upp några av de många exempel där NN lär kommunerna hur de ska argumentera för att kunna ge avslag på personlig assistans. TV4 har redogjort för att NN anser att LSS kostar mycket pengar, att han anser att LSS-lagen borde tillämpas mer restriktivt, och vidare hur han gav handläggarna råd om hur de ska argumentera för att kunna ge avslag eller begränsa omfattningen av en LSS-insats. LSS är en rättighetslag som inte i detalj reglerar vad en person ska ha rätt till. I stället ska handläggaren bedöma varje fall för sig utifrån lagens intention, det vill säga att den funktionshindrade ska få möjlighet att leva som andra. Vid tillämpning av LSS-lagen finns därför ett mått av egen tolkning och bedömning.

8 8/17 Det NN lär ut är en restriktiv tolkning av LSS- lagen en snål rättstillämpning för att använda funktionshinderforskarens beskrivning efter att hon tagit del av hans föreläsning. NN anser att LSS-lagen kommit att tillämpas alldeles för generöst. Han redogör för sin inställning redan i inledningen av sin heldagsföreläsning: Tittar man riktigt noggrant i förarbetena till LSS så ser man att den inte var tänkt att tillämpas så extensivt som man har gjort. Man skulle varit betydligt mer restriktiv. Enligt funktionshinderforskaren finns det inget stöd i lagens förarbeten för ett sådant uttalande. Tvärtom, LSS var och är tänkt att vara en stark rättighetslag som ska ge den enskilde möjlighet att leva ett liv som andra. LSS-lagen och dess förarbeten anger att den enskilde brukaren av personlig assistans ska ges ett stort inflytande över hur och av vem insatsen ska utföras. Exemplet ovan som NN refererar till i sin anmälan (dubbelbemanning och tvålen) illustrerade hur NN ger råd om hur kommunerna ska argumentera för att kunna säga nej till brukarens önskemål om hur insatsen ska utföras. I exemplet med utlandsvistelsen som NN lyfter fram i sin anmälan gav han råd om hur man kan avslå en ansökan från en ung man med funktionshinder som vill åka på en Ålandsresa. NN gav rådet att de ska säga nej genom att jämföra med arbetslösa ungdomar. NN hämtade inte stöd i rättspraxis för den uppfattningen. TV4 har i ett mejl den 21 oktober 2013 bett NN om en kommentar till varför han vill att kommunerna ska jämföra med just ungdomar som saknar arbete. NN har avböjt att svara på frågan. 6. I inledningen av reportaget sades även av en kommunal LSS-chef att de anlitat NN och att de tycker att han gav en bra utbildning. Socialchefen i Nynäshamn fick säga att han är anlitad av väldigt många kommuner därför att han har ett sådant positivt rykte kring sig, att han har hög kompetens. TV4 har valt att fokusera på företaget eftersom de enligt vår kartläggning är det företag som anlitats av flest kommuner för LSS-utbildning/konsultation. 7. I programmet har TV4 valt att visa delar av föreläsningen som filmats med dold kamera. Det har inte skett någon kränkning av upphovsrätten. Respekt för privatlivet Enligt tidigare praxis är omfattning och art av det som kritiseras i tv-program av betydelse för bedömning av allmänintresset. Likaså har allmänintresset vägts mot den roll identifierbara personer har och om andra drabbas eller riskerar att drabbas. Exempelvis kan nämnas att i beslutet SB 824/08 friades programmet med hänvisning till den ställning i sin yrkesroll den identifierbara personen hade.

9 9/17 Även inslag rörande lokala frågor friades i beslut SB 285/08 och SB 498/08 med hänvisning till allmänintresset i personernas nuvarande och eventuella framtida ställning. I beslut gällande serien Fuskbyggarna friades programmen vad gäller frågan om intrång i privatlivet. TV4 har inte granskat NN i hans egenskap som privatperson utan som grundare och vd för företaget; ett bolag med tre anställda och en årlig omsättning på cirka fem miljoner kronor. Enligt TV4:s kartläggning har företaget anlitats av flest kommuner när det gäller LSS utbildning/konsultation. Som juridisk konsult och utbildare av kommunala LSS-handläggare över stora delar av landet är NN en betydande informell makthavare då han i praktiken påverkar hur tjänstemännen agerar i sin myndighetsutövning, det vill säga hur de bedömer enskilda LSSärenden. Att granska vad han lär ut är relevant eftersom det i slutändan påverkar funktionshindrade som ansöker om en LSS-insats i sin kommun. De funktionshindrade är en utsatt grupp som oftast är helt beroende av samhällets hjälp. NN har samma grad av ansvar och tyngd i sitt yrkesutövande som varit gällande för personer i tidigare friade program. Det aktuella programmet är undersökande journalistik. Inom detta ingår att undersöka maktförhållanden. Kritiken handlar om verksamhet bekostad med offentliga medel som drabbat svårt handikappade människor och deras familjer. Allmänintresset är av vikt i denna typ av journalistik. Aktuell konsult granskas i sin yrkesverksamhet, inte som privatperson. Reportern presenterar sig tydligt i de telefonsamtal han för med konsulten. TV4 anser inte att juristen med sin utbildningsbakgrund och i sin yrkesroll är den typ av person som inte förstår vad det innebär när en journalist ringer upp och ställer frågor. Att besöka föreläsningen i egenskap av tv-journalist med öppen kamera var uteslutet eftersom det sannolikt skulle påverka vad konsulten sade på sin utbildning. Kalla faktas reporter anmälde sig därför under ett påhittat namn, och under förespegling att han själv var socionomkonsult som ville fördjupa sina kunskaper om LSS och personlig assistans. För att dokumentera vad som sades på föreläsningen var reportern försedd med dold kamera. Efter inspelningen ägnades mycket tid, cirka två hela arbetsveckor, åt att skriva ut heldagsföreläsningen. Utskriften som var på ca 90 A4-sidor var sedan en förutsättning för att kunna analysera vad NN sagt på föreläsningen och i detalj kunna granska vad han lär ut. Innan reportaget sändes har TV4 i upprepade mejl och telefonsamtal försökt få NN att ställa upp på en intervju. Detta för att han skulle få möjlighet att i sak bemöta det som vi tar upp i reportaget. NN har dock valt att inte ställa upp. I ett mejl den 22 oktober 2013 skriver NN att han avböjer alla kontaktförsök från Kalla fakta. I samma mejl skriver han: Det är enligt min mening inte meningsfullt att bemöta lösryckta personliga anfall. NN har alltså valt att inte i

10 10/17 sak bemöta den kritik som framkommer i programmet, trots upprepade förfrågningar från Kalla faktas redaktion. Någon avsikt att medvetet skada NN eller hans familj finns inte. Syftet med reportaget har varit att belysa en viktig samhällsfråga som berör många av landets svårt funktionshindrade personer, inte att utsätta någon för fara. Det är dock viktigt att personer som via sitt yrkesutövande påverkar kommuners agerande kan granskas öppet. Yttrande till övriga anmälare TV4 anser inte att deltagarna på föreläsningen behövde anonymiseras då det sammanhang de ingår i inte är av intrångskaraktär. De som deltog har inte begått några brott, och det skulle se konstigt ut om vi maskerade deras ansikten, vilket i sig torde motverka syftet att inte framställa dessa tjänstemän som klandervärda. Varken det faktum att det uppstod skratt i lokalen vid föreläsarens exemplifieringar, eller att frågor ställdes, eller närvaro i lokalen, var av den art att deltagarna ifrågasattes. TV4 kan inte se att deltagarna pekades ut även om deras närmaste kan känna igen dem ur den kameravinkel som användes. Den enskilde har möjlighet att överklaga ett beslut från kommunen som gått dem emot. Men i det här reportaget har vårt fokus varit kommunens agerande och den utbildning och konsultation de köper in från privata konsultbolag. Det stämmer att det finns enskilda funktionshindrade som får hjälp av assistansbolagen och deras jurister för att hävda sina rättigheter gentemot kommunen. Det är dock vanligt att den funktionshindrade och dennes familj får föra sin kamp mot kommunen ensamma, utan biträde av jurist eller annan expert på funktionshindrades rättigheter. I reportaget ifrågasätts inte LSS-handläggarnas behov av vidareutbildning. Tvärtom måste det vara en förutsättning för att tjänstemännen ska kunna utföra ett professionellt jobb. Det som kritiseras i reportaget är utbildarens raljerande ton mot de funktionshindrade samt tonvikten på att lära kommunen att kunna säga nej till en LSS-insats. KOMMENTARER FRÅN ANMÄLARE NN NN har getts möjlighet att kommentera TV4:s yttrande och anför i huvudsak följande. Personlig uppfattning Det är inte NN:s personliga åsikt om kostnaderna för assistansen, utan NN redovisade bara tillståndet och utvecklingen på området jämfört med tidigare år med angivande av officiella källor i kursdokumentationen (såsom Socialstyrelsens lägesrapporter, Statistiska centralbyrån, Inspektionen för socialförsäkringen och regeringens propositioner). NN har inte åsikten att

11 11/17 assistansen kostar för mycket. Den kostar vad den kostar enligt officiella källor. Däremot konstaterar regering och riksdag samt Inspektionen för socialförsäkringen med flera att det förekommer fusk och felaktiga utbetalningar samt att det även finns ett överutnyttjande. De av riksdagen antagna nya lagreglerna för att motverka detta var givetvis en del av den utbildning som reportern från TV4 bevistade. Ett syfte med utbildningen var att ge handläggarna kunskap om bakgrunden till reglerna och hur de ska tillämpas. NN har inte heller någon åsikt i hur området för assistans ska tillämpas. NN redovisade endast Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden som anvisar en mer restriktiv tillämpning. Juridisk sakkunnig om LSS Enligt tillgängliga uppgifter är TV4:s åberopade forskningsexpert med dr. i socialmedicin och statskunskap och numera forskande pensionär anknuten till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hon är även aktiv företrädare för Föreningen för utvecklingsstörning (FUB) i Uppsala som är en intresseorganisation som arbetar för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Hon sades i programmet vara forskare, men att hon inte är jurist och samtidigt företrädare för en intresseorganisation utelämnades helt i programmet. NN ifrågasätter varken forskarens kunskap i socialmedicin eller statskunskap, däremot hennes juridiska sakkunskap att bedöma den närmare rättsliga tillämpningen av de komplicerade reglerna om assistans som berördes under den heldags juridisk fördjupningsutbildning som filmades dolt. Då hon är företrädare för en intresseorganisation hade likväl icke jurister från SKL eller fackförbunden på vårdområdet alternativt icke jurister från vårdföretagarna och assistansbolagen kunnat användas till uttolkare av lagen och dess närmare tillämpning. Kursinnehåll NN vill sammanfattningsvis fästa uppmärksamheten på att programmets centrala påstående att NN skulle hjälpa kommunerna att till varje pris ge avslag helt saknar grund. Den utbildning som programmet hänvisade till som bevis för sitt påstående innehöll inga som helst moment som skulle syfta till att särskilt lära kommuner att ge avslag. Föreläsningen innehöll för temat gällande objektiv och saklig juridisk information med angivande av officiella källor. Målgruppen för föreläsningen var i första hand erfarna kommunala tjänstemän med fördjupade juridiska förkunskaper. TV4 skrev visserligen i sitt yttrande att de inte påstått att NN bryter mot lagen eller har påstått att han gått emot Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Samtidigt gjordes i programmet genom TV4:s expert gällande att NN tolkar lagen fel. TV4 valde dessutom att på intet sätt redovisa, utan utelämna och förtiga NN:s skriftliga bemötande till TV4.

12 12/17 TV4 försöker rättfärdiga att programmet kopplar ihop NN:s namn med ett antal enskilda ärenden med att beslut i ärendena fattades efter att NN skulle ha varit i kommunen. Att påstå att det skulle finnas ett samband mellan NN:s besök i kommunen och besluten i ärendena är absurt. Det handlar om två enskilda ärenden som NN inte har någon som helst kännedom om eller har varit engagerad i som jurist. Programmet redovisade inga som helst fakta till stöd för sitt påstående annat än att NN skulle ha varit i kommunen vid någon tidpunkt. I endast ett av de ärenden som togs upp i programmet var NN anlitad som jurist med ombudsfullmakt från kommunen. NN:s uppgift som juridiskt ombud var att föra kommunens talan i domstol. Programmet påstår att kommunerna ger avslag till varje pris och att NN främjar detta. Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport för år 2013 att samma antal får personlig assistans jämför med tidigare år. I lägesrapporten för år 2014 konstateras att kommunerna fortsätter att satsa allt mer resurser på både personlig assistans och andra insatser enligt LSS. Antalet personer som har personlig assistans har enligt styrelsens egna bearbetningar av registret över insatser enligt LSS ökat från året innan till personer. Det finns inga belägg för programmets tes att kommunerna ger avslag till varje pris. Tesen motsägs direkt av statistiken och har ingen som helst saklig grund i tidigare eller nuvarande tillsyn från Socialstyrelsen och Inspektionen från vård och omsorg. TILLÄGGSYTTRANDE FRÅN TV4 TV4 har med anledningen av NN:s kommentarer framfört i huvudsak följande. Det filmade materialet är inte redigerat så att informationen är satt ur sitt sammanhang. Ingen överdrift gällande orsakssamband görs. NN tycks anse att programmet borde ha skildrat frågeställningen ur en juridisk vinkel. Redaktionen har valt att skildra sakfrågan i korsningen där juridik, retorik, kommunens praktik, och stödmottagarnas vardag möts. Det är en annan vinkel, en som är mer angelägen både ur allmänintresse och avseende det publicistiska uppdraget. En renodlad juridisk vinkel skulle tappa viktiga aspekter av detta samspel. Personlig uppfattning NN skriver i sitt yttrande att han inte framför en egen personlig åsikt om kostnaderna för assistansen och att han inte heller har åsikten att assistansen kostar för mycket pengar, utan bara redovisar fakta från till exempel Socialstyrelsens lägesrapporter. Flera uttalanden under föreläsningen ger stöd för TV4 i reportaget sa att NN under föreläsningen flera gånger nämner hur dyr lagen var. Till exempel jämför han LSS med annan verksamhet och säger under föreläsningen: 32 miljarder för bara insatsen personlig assistans, att jämföra med 95 miljarder för hela äldreomsorgen. Att göra den jämförelsen och med de ordvalen kan knappast ha

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet

Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 15/00320 SAKEN Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen

Läs mer

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/6 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/01339 och 1348 SAKEN Uutiset, SVT2, kl. 17.45, Rapport, kl. 6.30, 7.00 och 7.30 samt Gomorron Sverige, SVT1, 2014-05-27, inslag om partibesök på skolor; fråga om opartiskhet

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet. 1/6 BESLUT 2011-10-17 Dnr: 11/00963 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-02-23 och 02-24, inslag om ett bemanningsföretag; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet. 1/5 BESLUT 2013-05-13 Dnr: 13/00619 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07, program om radhus; fråga om saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet

Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr:12/01813 SAKEN Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet

Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02855, 2857 och 2800 SAKEN Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/7 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/00584 SAKEN TV4Nyheterna Värmland, 2011-01-24, kl. 6.33, 7.33, 8.33, 9.33 och 18.30, inslag om Bunkern; fråga om saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet BESLUT

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/6 BESLUT 2014-02-17 Dnr: 13/02464 SAKEN ABC, SVT1, 2013-10-31, kl. 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10, inslag om anställda i Huddinge kommun; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

Tendens, P1, 2012-04-02, program om ett rykte om Zlatan Ibrahimović; fråga om saklighet och mediets särskilda genomslagskraft

Tendens, P1, 2012-04-02, program om ett rykte om Zlatan Ibrahimović; fråga om saklighet och mediets särskilda genomslagskraft BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00827 SAKEN Tendens, P1, 2012-04-02, program om ett rykte om Zlatan Ibrahimović; fråga om saklighet och mediets särskilda genomslagskraft BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet 1/7 BESLUT 2014-12-08 Dnr: 14/01579 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00778 SAKEN Spela! Avsnitt 8, säsong 1, Apple släpper Ipad 3 och Se senaste dragningen från Eurolotto 2012-03-29, aftonbladet.se/webbtv, 2012-03-30, program om dataspel, en

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2014-02-03 Dnr: 13/01966 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2015-10-26 Dnr: 15/01434, 1438, 1441 och 1478 SAKEN Aktuellt, SVT2, Gomorron Sverige, SVT1 samt Rapport, SVT1, kl. 7.30, 8.00, 8.30, 18.00 och 19.30, 2015-06-03, inslag om utbildningsnivå hos

Läs mer

Under dagtid i ett kontorslandskap sades följande.

Under dagtid i ett kontorslandskap sades följande. 1/7 BESLUT 2015-02-02 Dnr: 14/01902 och 1955 SAKEN SVT1 och SVT2, 2014-08-04 2014-09-14, program med meddelande om att rösta i valen år 2014; fråga om opartiskhet, saklighet och bestämmelsen om mediets

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/8 BESLUT 2013-06-24 Dnr: 13/00674 och 758 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program

Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program 1/5 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00463 SAKEN Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program BESLUT TV4 AB har uppfyllt kravet på att sända

Läs mer

Tillsammans för världens barn, SVT1, 2013-10-11, inslag med vinstpresentationer; fråga om otillbörligt gynnande

Tillsammans för världens barn, SVT1, 2013-10-11, inslag med vinstpresentationer; fråga om otillbörligt gynnande 1/5 BESLUT 2014-03-17 Dnr: 13/02280, 2278 och 2258 SAKEN Tillsammans för världens barn, SVT1, 2013-10-11, inslag med vinstpresentationer; fråga om otillbörligt gynnande BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Tankesmedjan, P3, 2013-11-21, inslag om diabetiker; fråga om opartiskhet, saklighet, mediets genomslagskraft och respekt för privatlivet

Tankesmedjan, P3, 2013-11-21, inslag om diabetiker; fråga om opartiskhet, saklighet, mediets genomslagskraft och respekt för privatlivet 1/7 BESLUT 2014-03-17 Dnr: 13/02686 och 14/00377 SAKEN Tankesmedjan, P3, 2013-11-21, inslag om diabetiker; fråga om opartiskhet, saklighet, mediets genomslagskraft och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Mittnytt, SVT1, 2012-01-19, kl. 19.15, inslag om en ekonomisk tvist; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Mittnytt, SVT1, 2012-01-19, kl. 19.15, inslag om en ekonomisk tvist; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/8 BESLUT 2012-09-03 Dnr: 12/00170 SAKEN Mittnytt, SVT1, 2012-01-19, kl. 19.15, inslag om en ekonomisk tvist; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet

Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/01078 SAKEN Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-03-04 Dnr: 12/02235 SAKEN Plus, SVT1, 2012-10-18, inslag om en bostadsrättslägenhet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot

Läs mer

P1 Dokumentär: Patienten och tystnaden, del 1, 2014-10-12, program om sjukvårdspersonal som begår brott; fråga om respekt för privatlivet

P1 Dokumentär: Patienten och tystnaden, del 1, 2014-10-12, program om sjukvårdspersonal som begår brott; fråga om respekt för privatlivet 1/6 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00105 SAKEN P1 Dokumentär: Patienten och tystnaden, del 1, 2014-10-12, program om sjukvårdspersonal som begår brott; fråga om respekt för privatlivet BESLUT Programmet frias.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 AB ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 AB ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/11 BESLUT 2013-10-14 Dnr: 13/01108 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-25, program om ett husbygge; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Sändningen fälls. Granskningsnämnden anser att den innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Sändningen fälls. Granskningsnämnden anser att den innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/6 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00564 SAKEN VM i Falun: Invigning, SVT24, 2015-02-22, sändning från invigningen av skid-vm i Falun 2015; fråga om otillbörligt gynnande BESLUT Sändningen fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden

Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden 1/5 BESLUT 2012-02-06 Dnr: 11/02645 SAKEN Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT Granskningsnämnden anser att överträdelse har skett av bestämmelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet 1/10 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/00829 SAKEN Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Carlsson & Co, Sveriges Radio P4 Halland, 2013-09-09, inslag om örtodling; fråga om otillbörligt gynnande

Carlsson & Co, Sveriges Radio P4 Halland, 2013-09-09, inslag om örtodling; fråga om otillbörligt gynnande 1/5 BESLUT 2014-02-03 Dnr: 13/01996 SAKEN Carlsson & Co, Sveriges Radio P4 Halland, 2013-09-09, inslag om örtodling; fråga om otillbörligt gynnande BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/7 BESLUT 2012-12-20 Dnr: 12/01996 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2012-09-05 och 2012-09-06, kl. 21.00, inslag om lån till höga räntor; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. BESLUT 2013-09-30 Dnr: 13/00332 SAKEN Vetenskapens värld, SVT2, 2013-02-14, inslag om forskarfusk och klimatförändringar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC MOTPART Östhammars kommun Ombud: Jur.kand. Christer Hjert Kommunakuten AB

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/9 BESLUT 2011-03-21 Dnr: 10/00624 SAKEN Nyheterna, Sveriges Radio P4 Radio Sörmland, 2010-09-09, kl. 16.30 och 17.30 samt 2010-09-10, kl. 14.30, 15.30, 16.30 och 17.30; inslag om att det socialdemokratiska

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTIEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 2166-13 Sida 1 (4) KLAGANDE Ombud: Nancy Ganic Vivida Assistans AB Box 1814 701 18 Göteborg MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

112- poliser, TV4, 2012-04-02, inslag om en skottlossning; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

112- poliser, TV4, 2012-04-02, inslag om en skottlossning; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/01246 SAKEN 112- poliser, TV4, 2012-04-02, inslag om en skottlossning; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Nyheterna, TV4, 2006-10-24, kl. 19.00, inslag om en kommunpolitiker; fråga om saklighet. TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Nyheterna, TV4, 2006-10-24, kl. 19.00, inslag om en kommunpolitiker; fråga om saklighet. TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/7 BESLUT SB 365/07 2007-05-28 Dnr: 79/07-24 SAKEN Nyheterna, TV4, 2006-10-24, kl. 19.00, inslag om en kommunpolitiker; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

Förmiddag med Helene, Sveriges Radio P4 Kristianstad, 2015-05-04, program om olivolja; fråga om otillbörligt kommersiellt gynnande

Förmiddag med Helene, Sveriges Radio P4 Kristianstad, 2015-05-04, program om olivolja; fråga om otillbörligt kommersiellt gynnande 1/5 BESLUT 2015-10-12 Dnr: 15/01137 SAKEN Förmiddag med Helene, Sveriges Radio P4 Kristianstad, 2015-05-04, program om olivolja; fråga om otillbörligt kommersiellt gynnande BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

[A] har whiplashskada och kan inte jobba. Men för att visa att hon visst kan det tar [försäkringsbolag] till okonventionella metoder.

[A] har whiplashskada och kan inte jobba. Men för att visa att hon visst kan det tar [försäkringsbolag] till okonventionella metoder. 1/15 BESLUT 2015-09-14 Dnr: 14/02618 och 15/00172 SAKEN Plus, SVT1, 2014-10-23 samt 10-30, inslag om ersättning från ett försäkringsbolag samt ersättning från Försäkringskassan; fråga om opartiskhet, saklighet

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 2 juni 2009 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och TV Box 244 136 23 Haninge MOTPART Fria Radiobolaget i Borås Aktiebolag, 556448-0274 Ombud: Advokat

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/13 BESLUT 2012-11-26 Dnr: 12/00726 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2012-03-01 och 03-23, inslag om AB Volvo; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider

Läs mer

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer