ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670

2 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670

3 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt Betalterminalens delar Anslutning av kablar Anslutning av laddstation Batteri SIM-kort Testning av anslutningen DAGLIG ANVÄNDNING 2.1 ALLMÄNT Byte av kvittorulle Knappsats Navigering i menyerna UTFÖRANDE AV TRANSAKTIONER Transaktion med chipkort Transaktion med magnetremsa Förbigående av PIN-kod Korrigering Imatning av kortnummer Kvittokopia Retur RAPPORTER OCH BANKANSLUTNING Sändningsrapport Månadsrapport Bankanslutning Spärrlista Rapportmeddelanden NERLADDNINGAR 4.1 Nerladdning av program Nerladdning av parametrar Nerladdning av certifikat SPECIALVERSIONER 5.1 Kontantkvitto Kontantuttag Extra/Dricks Moms Obligatorisk auktorisering Förhandsauktorisering Faktura Multikasssa TILLÄGGSVERSIONER 6.1 Version med flera användare FELSITUATIONER 7.1 Meddelanden på skärmen Meddelanden på kvittot Andra fel Service TEKNISKA DATA NYTTIG KONTAKTINFORMATION AUKTORISERINGSMEDDELANDEN INSTÄLLNINGAR 3.1 Terminalens inställningar Utskrift av parametrar Sändningstid Kassanummer Språk Strömreglering Ändra klocka och datum...21

4 1. FÖRE ANVÄNDNING 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt 1.2 Betalterminalens delar! OBS! Om dessa anvisningar inte efterföljs och terminalen går sönder hävs garantin! Skydda strömkabeln och transformatorn från damm, smuts och fukt. Om de skadas ska de inte längre användas. Betalterminalen ska inte kopplas till samma uttag som apparater som inte har transformator eller har en transformator med högre spänning. Använd endast betalterminalens ursprungliga strömkälla. Betalterminalen är inte vatten- och dammtålig. Den är avsedd för inomhusbruk. Använd inte betalterminalen nära vatten eller på fuktiga ställen. Använd inte betalterminalen i kyla. Stoppa inte in främmande föremål i kortavläsarna eller anslutningsportarna. Betalterminalen kan få allvarliga skador. Använd bara sådant utskriftspapper som är avsett för terminalen, annars kan pappret fastna och skrivaren gå sönder. Papper av dålig kvalitet kan orsaka stopp och ge upphov till skadligt pappersdamm. Använd inte thinner, trikloretylen eller ketonbaserade lösningsmedel för att rengöra terminalen de kan skada terminalens plast- eller gummidelar. Spruta aldrig rengöringsmedel eller andra lösningar direkt på skärmen eller knappsatsen utan använd en trasa eller motsvarande. Terminalen ska alltid vara avstängd innan batteriet tas ur. Dra inte ur strömkabeln under pågående betalningstransaktion, för då kan det hända att transaktionen inte sparas i terminalens minne. Höj GPRS-mottagningsstyrkan genom att trycka F2 när terminalen visar standardvy. För att slå på betalterminalen trycker du på den gröna knappen i cirka fem sekunder. Stäng av betalterminalen genom att på motsvarande sätt hålla den röda knappen nedtryckt i ca 5 sekunder. (Observera att terminalen piper då du håller knappen nedtryckt.) Betalterminalens Li-ion-batteri är problemavfall. Ett uttjänt batteri får inte brännas. Lämna det i stället till en återvinningsstation eller till terminalens leverantör för förstöring. Om terminalen går sönder, kontakta servicen. Användaren får inte själv reparera terminalen. 4 5

5 1. FÖRE ANVÄNDNING 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.3 Anslutning av kablar Placera betalterminalen i stationen. 1. Anslut nätadapterns ända till strömkabeln, strömkabeln till transformatorn och kontakten till eluttaget. Nätadaptern ansluts till kontakten nere till vänster på betalterminalen. 1.4 Anslutning av laddstation OBS! Laddstationen är ett tillbehör och ingår inte i den normala leveransen. 1.5 Batteri Anslut strömkabeln till avsett uttag på laddstationen. Anslut strömkabelns ända till transformatorn och kontakten till eluttaget. OBS! Batteriet måste kalibreras innan betalterminalen tas i bruk. Koppla strömkabeln till betalterminalen eller placera terminalen i laddningsställningen. 1. Tryck på F2 och F4 samtidigt. På skärmen syns texten: SYSTEM MODE ENTRY PASSWORD. 2. Skriv in lösenordet här: 1 ALPHA ALPHA och tryck på Enter. På skärmen syns texten: SYS MODE MENU Tryck på LILA2 tre gånger. 4. Välj BATTERY STATUS F0. 5. Välj BATT CONDITIONER F4. OBS! Om menyn saknar punkten BATT CONDITIONER behövs ingen kalibrering av batteriet. Betalterminalen börjar ladda batteriet och ett rörligt streck syns på skärmen. Laddningen tar ca timmar. När laddningen är klar syns texten FULL CHARGE på skärmen. 6. Tryck på Ångra (röd knapp) tills följande text dyker upp på rutan: SYS MODE MENU Välj RESTART F0. Betalterminalen startar och återgår till utgångsläget. 6 7

6 1. FÖRE ANVÄNDNING 1. FÖRE ANVÄNDNING Batteriet tas bort genom att låsspärren på batteriet trycks in. 1.6 SIM-kortet Betalterminalen VX670 kommunicerar via GPRS-anslutning över Soneras mobilnät. Terminalen levereras med användningsklart SIM-kort. OBS! Om du misstänker eller märker att SIM-kortet inte fungerar som det ska, kontakta då Soneras kundtjänst. Sätt i och tryck fast batteriet i batterifacket. Vid normal användning ska batteriet laddas varje gång det finns 20 % eller mindre kapacitet kvar. När betalterminalens standardvy visas och strömkällan inte är ansluten till den syns texten B:99 i nedre kanten. Värdet anger batterikapaciteten i procent. När batteriet laddas syns inte procenttalet. När betalterminalen ansluts till strömkällan börjar batteriet laddas automatiskt. LED-lampan bredvid skärmen blinkar orange när batteriet laddas. När batteriet är fullt ändras ljuset till grönt. När batteriet är nästan fullt lyser det rött. Betalterminalen kan alltid vara ansluten till strömkällan, det påverkar inte batteriet. Det är att rekommendera att betalterminalen laddas under natten. Då är batteriet fullt följande arbetsdag och den automatiska sändningen till banken görs under natten. SIM-kortet är placerat under betalterminalens batteri. Kortet placeras med kontaktytan neråt och det sneda hörnet på rätt ställe. 1.7 Testning av anslutningen När betalterminalen slås på för fösta gången syns följande text på skärmen: SPÄRRLISTAN SAKNAS HALUATKO PÄIVITTÄÄ KIELTOLUETTELON. Tryck på Enter så kopplar betalterminalen upp. På skärmen visas RINGER. När uppkopplingen är klar visas texten CONNECTED på skärmen. På skärmen visas SÄNDNING och MOTTAGNING och en löpande numrering. Terminalen hämtar returrapport, AID- och BIN-tabeller, EMV-nycklar och spärrlista. Efter detta är terminalen klar för användning. Om anslutningen inte fungerar, se anvisningarna i avsnitt 7. FELSITUATIONER. Du kan också testa anslutningen så här: 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj SÄND TRANS. 8 9

7 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING Byte av kvittorulle Knappsats 1. Dra pappersluckans öppningsknapp uppåt för att öppna locket. 2. Öppna luckan. 3. Ta ut den tomma hylsan. 4. Placera pappersrullen i luckan så att papperet går på nedsidan mot framkanten av apparaten. 5. Dra ut en bit papper vid rivkanten och stäng luckan. 6. Terminalen meddelar: PAPPRET PÅ SIN PLATS TRYCK ENTER Tryck Enter Navigering i menyerna Navigering i menyerna sker med LILA1 och LILA2. Val godkänns med Enter-tangenten. Till föregående meny kommer man med Ångra (Cancel) och tillbaka till utgångsläget genom att trycka på Ångra flera gånger. Valet i menyerna görs med tangenterna F0 F5. Terminalen ber användaren trycka på Enter för att gå vidare till menyerna Transaktioner och Parametrar 10 11

8 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2.2 UTFÖRANDE AV TRANSAKTIONER Transaktion med chipkort 1. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 2. LÄS KORTET: För in kortet i chipkortsläsaren framtill på terminalen med chippet uppåt. 3. DEBIT/CREDIT: Kunden väljer betalningssätt. 4. ANGE PIN OCH ENTER: Kunden matar in PIN-kod och trycker på Enter. Terminalen skriver ut kvittot för säljaren. Texten PRINT CUSTOMER RECEIPT visas på skärmen. NO = Tryck Cancel, YES = Tryck Enter Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 5. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. 6. TA KORTET: Ta kortet ur läsaren. OBS! Kortet måste vara kvar i läsaren under hela transaktionen, annars avbryts den Transaktion med magnetremsa 1. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 2. LÄS KORTET: Dra kortet i läsaren. 3. DEBIT/CREDIT: Välj betalningssätt. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Be kunden skriva under kvittot. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 4. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt Förbigående av PIN-kod OBS! Om PIN-koden förbigås ligger ansvaret för transaktionen hos säljaren. Man kan förbigå PIN-koden genom att trycka på Enter när betalterminalen ber om PIN-kod. Då verifierar terminalen alltid transaktionen och på kvittot krävs kundens underskrift. För vissa kort kan PIN-koden inte förbigås. Då avvisas transaktionen. (T.ex. vid betalning med utländska kort går det inte att förbigå PIN-koden.) Korrigering OBS! Endast transaktioner som finns i betalterminalens minne kan korrigeras. 1. Tryck MENU F1. 2. Välj KORRIGERING. 3. KVITTONR: Betalterminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller knappa in önskat kvittonummer och tryck på Enter. 4. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Be kunden skriva under kvittot om det behövs. TRANSAKTION SAKNAS: Kvittonumret är fel eller transaktionen har redan sänts till banken och finns inte i betalterminalens minne Inmatning av kortnummer 1. Tryck MENU F1. 2. Tryck på MATA TRANS MANUEL. 3. KORTETS NUMMER: Knappa in kortets nummer och tryck på Enter. 4. GILTIGHETSTID MMÅÅ: Knappa in kortets giltighetstid och tryck på Enter. 5. DEBIT/CREDIT: Välj betalningssätt. 6. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 7. RINGA? JA/NEJ: Välj JA. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Be kunden skriva under kvittot. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 8. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. TILLÅTS EJ: Inmatning av det aktuella kortet är inte tillåten. OBS! Den inmatade transaktionen ska alltid auktoriseras. Om auktorisering förbigås genom tryck på NEJ ber betalterminalen om auktoriseringsnummer. Ring till auktoriseringscentralen och skriv in det auktoriseringsnummer du får och tryck på Enter. Du kan också förbigå detta steg genom att knappa in Då ligger ansvaret hos ditt företag

9 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING Kvittokopia 1. Tryck MENU F1. 2. KOPIA PÅ KVITTOT 3. KVITTO: Betalterminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller knappa in önskat kvittonummer och tryck på Enter. Betalterminalen skriver ut en kopia på kvittot Retur Returfunktionen kan användas när som helst. Om du vill korrigera en transaktion samma dag, använd funktionen KORRIGERING (sidan 13). OBS! Retur är INTE tillåten för bankkort. 2.3 RAPPORTER OCH BANKANSLUTNING Sändningsrapport När sändningsrapporter skrivs ut från terminalen sänds inga transaktioner till banken. Om du vill göra en sändning se anvisningen på sidan: Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj SÄNDNINGSRAPPORT. Terminalen skriver ut en rapport över dagens betalningstransaktioner efter korttyp. Efter att rapporten sänts till banken nollställs terminalen automatiskt Månadsrapport Månadsrapporten kan även användas t.ex. som skiftrapport. Terminalen samlar in transaktioner i rapporten tills den nollställs. 1. Tryck MENU F1. 2. Välj RETURN 3. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 4. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. 5. DEBIT /CREDIT: Välj betalningssätt. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 6. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. Retur utan kort: Tryck F1 när betalterminalen ber om kort. Då frågar terminalen efter kortets nummer och giltighetstid. Med alla kort är inmatning dock inte tillåten och då meddelar betalterminalen EJ TILLÅTEN och återgår till standardvy. Utskrift av månadsrapport: OBS! Rapporten ska alltid skrivas ut innan den nollställs. 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj KUMULATIV RAPPORT. 3. Välj KUMULATIV RAPPORT på nytt. Terminalen skriver ut en rapport specificerad per kort. Nollställning av månadsrapport: 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj KUMULATIV RAPPORT. 3. Välj NOLLA RAPPORT. Terminalen nollställer rapporten

10 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING Bankanslutning Terminalen ansluter automatiskt till banken om en sändningstid har ställts in. Det går också att ansluta till banken manuellt, t.ex. om den automatiska bankanslutningen har misslyckats eller betalterminalen inte har varit påslagen Rapportmeddelanden Exempel på sändningsrapport och upplysningar i den. OBS! Automatisk bankanslutning fungerar inte om betalterminalen har stängts av. 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj SÄND TRANS. Terminalen skriver ut en sändningsrapport och tar kontakt med banken. Terminalen skickar transaktionerna, hämtar terminalrespons, AID- och BINtabell, EMV-nycklar och spärrlista. Om sändningen har lyckats skrivs följande text ut i rapporten: SÄNDNINGEN OK TRANSAKTIONERNA NOLLADE OCH GODKÄNDA: Denna text skrivs inte ut om det inte finns transaktioner i minnet Spärrlista Betalterminalen uppdaterar spärrlistan automatiskt när den är ansluten till banken. Spärrlistan kan även uppdateras manuellt om den saknas i terminalen. 1. Tryck på LILA4 och Enter. 2. LADDA PARAMETRAR. 3. Välj SPÄRRLISTA 4. Välj HELA och UPPDATERING. Betalterminalen ansluter till banken och uppdaterar spärrlistan. Antalet kort på spärrlistan skrivs ut på kvittot. HELA = betalterminalen hämtar hela spärrdatabasen UPPDATERING = betalterminalen uppdaterar spärrdatabasen OBS! Det är handlarens ansvar att kontrollera att kontering gjorts på grundval av sändningsrapporten och returrapporten. Meddelanden på rapporterna: Om sändningen har lyckats skrivs följande text ut i rapporten: SÄNDNINGEN OK TRANSAKTIONERNA NOLLADE OCH GODKÄNDA. RETURRAPPORT, information om föregående sändning. Betalterminalen hämtar respons endast om sådan har skapats i banken. Ingen respons ges på veckoslut, helger eller då terminalen inte har använts. AID-TABELL, BIN-TABELL och EMV-NYCKLAR. Terminalen uppdaterar ny information om den går att hämta från banken. SPÄRRLISTA, antal kort i spärrlistan

11 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2.4 AUKTORISERINGSMEDDELANDEN När en transaktion avvisas av auktoriseringscentralen skrivs en svarskod ut på kvittot. Koden anger orsaken till att transaktionen inte har godkänts. Transaktionen avvisas på grundval av meddelanden från banken eller kreditkortsbolaget Godkännandemeddelanden 000 Godkänd 001 Kontrollera identitet 002 Godkänd för delsumma 003 Godkänd (VIP) 005 Godkänd, kontotyp definierad av kortutställare 006 Godkänd för delsumma, kontotyp definierad av kortutställare 007 Godkänd, chipuppdatering Ej försäljningstillstånd, kortet behöver inte tas bort 100 Ej godkänd 101 Kortet är inte längre giltigt 102 Misstänkt kortförfalskning 103 Kassapersonal, ring mottagaren 104 Begränsat kort 105 Kassapersonal, ring mottagarens säkerhetsavdelning 106 För många PIN-försök 107 Kassapersonal, ring kortutställaren 108 Kassapersonal, se kortutställarens särskilda villkor, verifiera manuellt 109 Fel betalningsmottagar-id 110 Fel belopp 111 Fel kortnummer 112 PIN-uppgifter krävda 113 Provision kan ej godkännas 114 Kontotypen finns ej 115 Krävd funktion stöds ej 116 Ej tillräckligt med medel 117 Fel PIN 118 Okänt kort 119 Transaktion ej tillåten för kortinnehavaren 120 Transaktion ej tillåten för terminalen 121 Överstiger uttagslimit 122 Säkerhetsöverträdelse 123 Överstiger tidslimit för uttag (för ofta) 124 Lagbrott 125 Kortet har inte börjat gälla 126 Felaktigt PIN block 127 Fel längd på PIN 128 Synkroniseringsfel på PIN-nyckel 129 Misstänkt missbruk Avvisat, ta bort kortet 200 Ej godkänt 201 Kortet är inte längre giltigt 202 Misstänkt kortförfalskning 203 Kassapersonal, ta kontakt med mottagaren 204 Begränsat kort 205 Kassapersonal, ring mottagarens säkerhetsavdelning 206 För många PIN-försök 207 Specialsituation 208 Förlorat kort 209 Stulet kort 210 Misstänkt missbruk 300 Lyckad 306 Misslyckad 207 Misslyckad, formatfel 400 Transaktionen avvisad. Godkänd annullering av auktorisering. Försök igen Auktoriserad misslyckad, systemfel 902 Felaktig transaktion 903 Gör om transaktionen 904 Formatfel, försök igen 905 Kan inte routa transaktionen till mottagaren 906 Tillfälligt driftavbrott i kortutställarens system 907 Ingen förbindelse med kortutställaren 908 Meddelandet kan inte routas 909 Systemfel 910 Ingen förbindelse med kortutställaren 911 Ingen förbindelse med kortutställaren 912 Kortutställaren ej tillgänglig 913 Sändning av dublettransaktion 914 Originaltransaktion kan ej spåras 915 Kontrollfel, kortutställarens system tillfälligt ur drift 916 MAC-fel 917 MAC-synkroniseringsfel 918 Dataöverföringsnycklar ej tillgängliga 919 Synkroniseringsfel i krypteringsnycklar 920 Fel i säkerhetsprogram, försök igen 921 Fel i säkerhetsprogram, ingen transaktion utförd 922 Okänt meddelandenummer 923 Transaktion under behandling 930 Terminalfel, datumfel 1Z3 0Y1 0Y3 1Z1 Misslyckad anslutning till auktoriseringscentralen, försök igen Offline godkänd, utan auktorisering Offline godkänd, auktorisering har ej lyckats Offline ej godkänd 18 19

12 3. INSTÄLLNINGAR 3. INSTÄLLNINGAR 3.1 Terminalens inställningar Inställningarna förklaras senare. Avsnittets nummer står inom parentes. 1. Du kommer till inställningsmenyn genom att trycka LILA4 och Enter. 2. Välj INSTÄLLNINGAR. SÄNDNINGSTID (3.3) KASSANR (3.4) TCP/IP PARAMETRAR. SPRÅK (3.5) EXTRA (5.3) KONTANT KVITTO (5.1) STRÖMREGLERING (3.6) AUKT.OBLIGATORISK (5.5) TIME SETTINGS (3.7) MOMS (5.4) PREAUTHORIZATION (5.6) MONIKASSA VERSIO (5.8) 3.2 Utskrift av parametrar Automatisk sändningstid för terminalen Betalterminalens kassanummer DHCP/FAST IP (ANVÄNDS EJ) Betalterminalens språk Val av Extra-funktion JA/NEJ Betalterminalens strömbesparingsinställningar JA/NEJ Tid och datum JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ 1. Tryck på LILA4 och Enter. 2. Välj SKRIV UT PARAMETRAR och PARAMETRAR. Terminalen skriver ut Parametrar-listan där terminalens inställningar framgår. Det är bra att spara listan. 3.3 Sändningstid Terminalen ansluter automatiskt till banken om en sändningstid har ställts in och om terminalen är påslagen just då. Det är att rekommendera att tiden infaller efter stängning. Heltimmar bör undvikas. 1. Gå till SÄNDNINGSTID i inställningsmenyn. 2. Slå in önskad sändningstid med fyra siffror. T.ex Kassanummer Om du använder fler än en betalterminal är det viktigt att hålla isär dem med hjälp av kassanummer. Kassanumret skrivs ut på kvittona vilket gör att man vet vilka transaktion som gjorts med vilken betalterminal. 1. Gå till KASSANR i inställningsmenyn. 2. Skriv in önskat kassanummer med tre siffror. T.ex. 001, 002 osv. 3.5 Språk 1. Gå till SPRÅK i inställningsmenyn. 2. Välj önskat språk finska, svenska eller engelska. 3.6 Strömreglering 1. Gå till STRÖMREGLERING i inställningsmenyn. STRÖMREGLERING Tid efter vilken terminalen släcks av, uttryckt i sekunder (t.ex. 180 = 3 min.) Terminalen släcks inte av om den laddas. Terminalen släcks inte heller av om skärmsläckare används. Om man inte vill ha viloläge aktiverat ska här stå 0. GPRS ONLINE = minimibatterinivå som terminalen kräver för att fungera, uttryck i procent t.ex. 20). SLEEP TIMER Tid efter vilken skärmsläckaren kommer på, uttryckt i sekunder (t.ex. 90 = 1,5 min.) Skärmsläckaren kommer inte på om terminalen laddas. Om man inte vill ha skärmsläckare aktiverat ska här stå Ändra klocka och datum 1. Gå till TIME SETTINGS i inställningsmenyn. 2. Välj KLOCKA. 3. Gå till det värde du vill ändra och gör ändringen. 4. Tryck Enter. Om ingen särskild inställning för sändningstid önskas ska det stå Då måste sändningen till banken skötas manuellt

13 4. NERLADDNINGAR 4. NERLADDNINGAR 4.1 Nerladdning av program OBS! Programmet laddas ner bara på terminalleverantörens begäran. Vid nerladdning av program ska betalterminalen vara ansluten till laddaren och den får inte flyttas. Ladda därför inte ner program t.ex. i en rörlig bil. Då kan nerladdningen avbrytas. Före nerladdning ska transaktionerna skickas till banken: 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Tryck på SÄND TRANS. 4.3 Nerladdning av certifikat OBS! Certifikatet är alltid färdigt nerladdat i terminalen av leverantören. 1. Tryck på LILA4 och Enter. 2. Välj LADDA PARAMETRAR. 3. DOWNLOAD SERTIFICA. Terminalen laddar ner certifikatet och skriver ut kvittot CERFTIFIKAT- LADDNING LYCKADES. Efter nerladdningen ska även alltid parametrarna laddas ner i terminalen. Anvisning Tryck på LILA4 och Enter. 2. Välj PROGRAMLADDNING. 3. Välj PROGRAM + PARAMETRAR/ENDAST PROGRAM. Terminalen börjar ladda ner programmet. På skärmen visas en streckad linje som blir stjärnor allt eftersom nerladdningen framskrider. PROGRAM + PARAMETRAR = Efter programnerladdningen laddar betalterminalen också ner parametrarna. ENDAST PROGRAM = Betalterminalen laddar ner endast programmet; parametrarna måste laddas ner separat. 4.2 Nerladdning av parametrar OBS! Parametrarna laddas ner bara på terminalleverantörens begäran. 1. Tryck på LILA4 och Enter. 2. Tryck på LILA1 och välja LADDA PARAMETRAR. 3. Välj LOADPOINT. 4. Välj TELEFON. Betalterminalen laddar ner parametrarna. På skärmen visas en streckad linje som blir stjärnor allt eftersom nerladdningen framskrider. Terminalen skriver ut kvittot LADDNING AV PARAMETRAR LYCKADES. Efter att parametrarna laddats ner ska betalterminalen anslutas till banken: 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Tryck på SÄND TRANS

14 5. SPECIALVERSIONER 5. SPECIALVERSIONER 5.1 Kontantkvitto Kontantkvitto används när kunden betalar kontant och man vill skriva ut ett kvitto med betalterminalen. Kontantköpen syns även i sändningsrapporten. Kontantkvitto aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). Utskrift av kontantkvitto: 1. Tryck MENU F1 2. Välj KONTANTKVITTO 3. Välj FÖRSÄLJNING 4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 5. MOMS %: = VAT RATE Skriv in momsen och tryck Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Korrigering av kontantkvitto: 1. Tryck MENU F1 2. Välj KONTANTKVITTO 3. Välj KORRIGERING 4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 5. MOMS %: = VAT RATE Skriv in momsen och tryck Enter. Terminalen skriver ut kvittona. 5.2 Kontantuttag Kontantuttag används när kunden vill lyfta pengar i kassan. Då görs en transaktion och kunden får pengar från kassan. Handlaren får 50 cent för transaktionen. Så om kunden vill lyfta 10,00 görs transaktionen 10,50 och kunden ges 10,00 i kontanter. OBS! Kontantuttag är tillåtet bara med bankkort. För kontantuttag ska man teckna avtal med banken. 1. Tryck MENU F1 2. Välj KONTANT UTTAG 3. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 4. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. 5. CREDIT/DEBIT: Välj debit. 6. ANGE PIN OCH ENTER: För chipkort matar kunden in PIN-kod och trycker på Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 7. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. 5.3 Extra/Dricks Extra används t.ex. i restauranger när man vill att kunden kan lämna dricks till servitören. Extra aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). Alternativ: NEJ = Extra används inte FÖRE TRANS = Extra ges under transaktionen EFTER TRANS = En punkt Extra skrivs ut på kvittot och matas in separat i terminalen FÖRE OCH EFTER = Betalterminalen frågar efter Extra under transaktionen och skriver ut en Extra-punkt på kvittot. OBS! Vid betalning med chipkort är det möjligt att ge Extra bara under pågående transaktion. Separat inmatning av Extra i terminalen: På kvittot står ett belopp vid punkten Extra. Detta belopp ska matas in i terminalen separat under samma dag. 1. Tryck MENU F1 2. Välj EXTRA 3. KVITTO: Betalterminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller knappa in önskat kvittonummer och tryck på Enter. 4. EXTRA: Skriv in beloppet och tryck Enter. Terminalen skriver ut kvittot. 5.4 MOMS När man gör en transaktion frågar terminalen efter momssats, skriv in önskad procentsats. Terminalen specificerar momsdelen på kvittot när denna funktion används. Moms aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20)

15 5. SPECIALVERSIONER 5. SPECIALVERSIONER 5.5 Obligatorisk auktorisering När obligatorisk auktorisering används auktoriserar betalterminalen alla transaktioner automatiskt oavsett belopp och kort. Obligatorisk auktorisering aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). 5.6 Förhandsauktorisering 5.8 Multikassa Multikassa kan användas t.ex. i restauranger för att separera servitriserna. När multikassa används frågar betalterminalen efter KASSA vid en transaktion. Ange ett värde mellan 1 och 99. Kassainformationen skrivs ut på kvittot. Multikassa aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). Med förhandsauktorisering kan man kontrollera att kortet fungerar, t.ex. i biluthyrningsfirmor och hotell. Förhandsauktorisering aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). 1. Tryck MENU F1. 2. Välj PREAUTHORIZATION 3. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. 4. DEBIT/CREDIT: Välj Debit 5. SUMMA: Betalterminalen föreslår 1 EUR, tryck Enter. 6. ANGE PIN OCH ENTER: För chipkort matar kunden in PIN-kod och trycker på Enter. Betalterminalen ansluter till auktoriseringscentralen, gör en täckningsreservation och makulerar den. 5.7 Faktura Fakturan fungerar som ett kontantkvitto (punkt 5.1). Skillnaden är att det på kvittot står: Faktura. Utskrift av faktura: 1. Tryck MENU F1. 2. Välj INVOICE 3. Välj INVOICE 4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Korrigering av faktura: 1. Tryck MENU F1. 2. Välj INVOICE 3. Välj VOID INVOICE 4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvittona

16 6. TILLÄGGSVERSIONER 7. FELSITUATIONER 6.1 Version med flera användare 7.1 Meddelanden på skärmen Version med flera användare än en tillvalsversion där samma betalterminal används av flera företagare och betaltransaktionerna ska styras till olika konton. UTSKRIFT AV ANVÄNDARLISTA: 1. Tryck på LILA4. 2. Tryck på SKRIV UT PARAMETRAR. 3. Välj FLERANVÄNDARE (MONENKÄYTTÄJÄT). SPÄRRLISTA SAKNAS EMV CHIP FEL ANVÄND CHIP Betalterminalen saknar spärrlista. Se instruktioner för nerladdning av spärrlista i punkt Terminalen kan inte läsa kortets chip. Använd magnetremsa. Kortet har EMV-chip. Använd chip. Terminalen skriver ut en lista över terminalens användare. Av listan framgår användarnummer, kvittotexter samt medlemsföretagsnummer. UTFÖRANDE AV BETALNINGSTRANSAKTION: 1. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter 2. ANVÄNDARE: Knappa in användarnumret och tryck på Enter 3. LÄS KORTET: Kunden sätter in kortet i chipavläsaren eller så läser säljaren av magnetremsan 4. DEBET/CREDIT: Kunden väljer betalningssätt 5. ANGE PIN OCH ENTER: Kunden matar in PIN-kod och trycker på Enter Om transaktionen har godkänts med PIN-kod behövs ingen underskrift. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 6. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt 7. TA KORT: Ta kortet ur läsaren. Kortet måste vara kvar i läsaren under hela transaktionen, annars avbryts den. PIN SPÄRRAD APPLIKATION SPÄRRAD Kortets PIN-kod är spärrad. Spärren fås bort genom att man kontaktar kortutställaren eller använder kortet i uttagsautomat med rätt PIN-kod. Applikationen på kortet är spärrad. Kortets innehavare måste kontakta kortets utställare. MEDLEMSFÖRETAGSNR SAKNAS Kortet finns inte med i korturvalet och kan därför inte användas för betalning. Eller så saknar betalterminalen AID- och BIN-tabeller. Anslut till banken med betalterminalen, anvisningar i punkt FEL EJ MED DOWNLOAD NEEDED Betalterminalen saknar AID- och BIN-tabeller. Anslut till banken med betalterminalen, anvisningar i punkt Kortet finns inte med i korturvalet och kan därför inte användas för betalning. Terminalens programvara har försvunnit. Kontakta Soneras kundtjänst. RAPPORTER: Rapporterna skrivs ut som i standardversionen men sändningsrapporterna skrivs ut för varje användare separat. OBS! Månadsrapport finns inte i versionen med flera användare

17 7. FELSITUATIONER 7. FELSITUATIONER 7.2 Meddelanden på kvittot KOMMUNIKATIONSFEL = Betalterminalen kan inte ansluta. Se anvisningar punkt 7.3. DATAÖVERFÖRINGSFEL = Betalterminalen kan inte ansluta. Se anvisningar punkt 7.3. KONTROLLERA KOPPLINGARNA OCH FÖRSÖK PÅ NYTT Se anvisningar punkt 7.3. BEGÄRT MATERIAL FINNS INTE = Skrivs ut under terminalrespons. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helger. TRANSAKTIONSFIL SAKNAS = Skrivs ut under punkten terminalrespons. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helger. ERROR FILE NOT EXISTENT = Skrivs ut under punkten terminalrespons. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helger. OTA YHTEYS NEUVONTAAN = Skrivs ut under punkten terminalrespons. Meddelandena om responsbegäran är inte desamma i betalterminalen som hos banken. Kontakta bankens kundservice. 7.4 Service Du får inte reparera terminalen själv utan lämna alltid in den på service. Om du misstänker eller har konstaterat att betalterminalen är sönder eller har skadats, kontakta då Soneras tekniska företagskundtjänst. Om den tekniska kundtjänsten ber dig lämna apparaten på service, gör följande: 1. Förpacka terminalen så att den är väl skyddad under transporten. 2. Bifoga en beskrivning av det förmodade felet och en uppgift om huruvida det finns betaltransaktioner i terminalens minna samt dina kontaktuppgifter. 3. Ledningar och kablar behöver du inte skicka med om du inte vill att de ska kollas på samma gång. 4. Sänd betalterminalen per post. Avsändaren betalar portot. Servicen på terminaler som används för Sonera Betalterminaltjänst utförs av Point Transaction Systems Oy. Adressen till servicen är: Point Transaction Systems Oy/Service Gamla Nurmijärvivägen 62 D Vanda 7.3 Andra fel TERMINALEN FÅR INTE KONTAKT = Det kan vara stockning på linjen. Slå av terminalen och försök ansluta på nytt genom att trycka F2. Kontrollera att SIM-kortet är korrekt isatt. TERMINALEN LÄSER INTE KORT = Läsaren kan vara inaktiv. Slå av terminalen och försök på nytt. Läsaren kan vara smutsig. Putsa läsaren och försök på nytt. TERMINALEN ÄR MÖRK = Starta om terminalen genom att hålla Enter-knappen nertryckt. Batteriet kan vara tomt. Ladda terminalen

18 8. TEKNISKA DATA 9. NYTTIG KONTAKTINFORMATION Processor: 32-bit mikroprocessor, ARM9 Minne: 6 MB Skärm: Grafisk 128x128 pixlars vit high-contrast LCD, vitt bakgrundsljus Avläsare: Magnetremsa med 3 spår, dubbelriktad. Chip ISO V 3V 5V, minnes- och smartkort, EMV-certifierad. SAM-platser: 3 Tangentbord: 12 alfanumeriska tangenter, 10 funktionstangenter och 6 skärmtangenter Portar: RS-232 och USB Anslutning: GPRS Skrivare: Termografik, 18 lps, kvittorullens bredd 57 mm, diameter 40 mm Säkerhet: 3DES, DUKPT, Master/session-nycklar, PED-certifierad, SSL, WPA Batteri: 1800 ma lithium-ion Smart Storlek: Längd 16,8 cm, max bredd 7,8 cm, höjd 7 cm, vikt 439 g Kundtjänst: Sonera Företagskundtjänst, (val 4) (mån fre ) Sonera Teknisk kundtjänst felsituationer (val 2) Information om Sonera Betalterminaltjänst Beställning av tillbehör: på internet per telefon (Point Transaction Systems Oy) (mån fre 8 16) Auktoriseringstjänster: American Express Diners Club Luottokunta Bankkort Bankernas kundservice: Handelsbanken Nordea Andelsbanken Sampo Sparbankerna/Aktia/Lokalandelsbankerna Ålandsbanken

19

20 Soneras Företagskundtjänst (msa/lna) Soneras Tekniska kundtjänst (menyval 2)

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt...4 1.2. Terminalens struktur...4 1.3 Anslutning av terminal...5 1.4. Test av anslutning...6

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX680

BRUKSANVISNING VERIFONE VX680 BRUKSANVISNING VERIFONE VX680 Version 1.0 2 (34) INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 5 1.4 Anslutning av terminal... 6 1.5 Batteri...

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy VeriFone VX510 Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning:

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET

BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET 2(36) INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 5 1.4 Anslutning av kablar... 6 1.4.1 Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2 BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM 2(19) Innehåll: 1. INLEDNING... 3 2. BEGREPP... 4 3. BETALTERMINALSYSTEMET... 7 4. AVTAL OCH GODKÄNDA KORT... 7 5. IDENTIFIERING OCH KONTROLL AV KORTENS ÄKTHET... 8 6.

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

Bruksanvisning för Emmet konto med datorsystem

Bruksanvisning för Emmet konto med datorsystem www.kanard.se Emmet Sidan 1 av 13 Version 12-05-12 Bruksanvisning för Emmet konto med datorsystem Inledning Den här manualen beskriver tvätt- och drivmedelsadministrationssystemet Emmet konto och lite

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer