ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670

2 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670

3 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt Betalterminalens delar Anslutning av kablar Anslutning av laddstation Batteri SIM-kort Testning av anslutningen DAGLIG ANVÄNDNING 2.1 ALLMÄNT Byte av kvittorulle Knappsats Navigering i menyerna UTFÖRANDE AV TRANSAKTIONER Transaktion med chipkort Transaktion med magnetremsa Förbigående av PIN-kod Korrigering Imatning av kortnummer Kvittokopia Retur RAPPORTER OCH BANKANSLUTNING Sändningsrapport Månadsrapport Bankanslutning Spärrlista Rapportmeddelanden NERLADDNINGAR 4.1 Nerladdning av program Nerladdning av parametrar Nerladdning av certifikat SPECIALVERSIONER 5.1 Kontantkvitto Kontantuttag Extra/Dricks Moms Obligatorisk auktorisering Förhandsauktorisering Faktura Multikasssa TILLÄGGSVERSIONER 6.1 Version med flera användare FELSITUATIONER 7.1 Meddelanden på skärmen Meddelanden på kvittot Andra fel Service TEKNISKA DATA NYTTIG KONTAKTINFORMATION AUKTORISERINGSMEDDELANDEN INSTÄLLNINGAR 3.1 Terminalens inställningar Utskrift av parametrar Sändningstid Kassanummer Språk Strömreglering Ändra klocka och datum...21

4 1. FÖRE ANVÄNDNING 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt 1.2 Betalterminalens delar! OBS! Om dessa anvisningar inte efterföljs och terminalen går sönder hävs garantin! Skydda strömkabeln och transformatorn från damm, smuts och fukt. Om de skadas ska de inte längre användas. Betalterminalen ska inte kopplas till samma uttag som apparater som inte har transformator eller har en transformator med högre spänning. Använd endast betalterminalens ursprungliga strömkälla. Betalterminalen är inte vatten- och dammtålig. Den är avsedd för inomhusbruk. Använd inte betalterminalen nära vatten eller på fuktiga ställen. Använd inte betalterminalen i kyla. Stoppa inte in främmande föremål i kortavläsarna eller anslutningsportarna. Betalterminalen kan få allvarliga skador. Använd bara sådant utskriftspapper som är avsett för terminalen, annars kan pappret fastna och skrivaren gå sönder. Papper av dålig kvalitet kan orsaka stopp och ge upphov till skadligt pappersdamm. Använd inte thinner, trikloretylen eller ketonbaserade lösningsmedel för att rengöra terminalen de kan skada terminalens plast- eller gummidelar. Spruta aldrig rengöringsmedel eller andra lösningar direkt på skärmen eller knappsatsen utan använd en trasa eller motsvarande. Terminalen ska alltid vara avstängd innan batteriet tas ur. Dra inte ur strömkabeln under pågående betalningstransaktion, för då kan det hända att transaktionen inte sparas i terminalens minne. Höj GPRS-mottagningsstyrkan genom att trycka F2 när terminalen visar standardvy. För att slå på betalterminalen trycker du på den gröna knappen i cirka fem sekunder. Stäng av betalterminalen genom att på motsvarande sätt hålla den röda knappen nedtryckt i ca 5 sekunder. (Observera att terminalen piper då du håller knappen nedtryckt.) Betalterminalens Li-ion-batteri är problemavfall. Ett uttjänt batteri får inte brännas. Lämna det i stället till en återvinningsstation eller till terminalens leverantör för förstöring. Om terminalen går sönder, kontakta servicen. Användaren får inte själv reparera terminalen. 4 5

5 1. FÖRE ANVÄNDNING 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.3 Anslutning av kablar Placera betalterminalen i stationen. 1. Anslut nätadapterns ända till strömkabeln, strömkabeln till transformatorn och kontakten till eluttaget. Nätadaptern ansluts till kontakten nere till vänster på betalterminalen. 1.4 Anslutning av laddstation OBS! Laddstationen är ett tillbehör och ingår inte i den normala leveransen. 1.5 Batteri Anslut strömkabeln till avsett uttag på laddstationen. Anslut strömkabelns ända till transformatorn och kontakten till eluttaget. OBS! Batteriet måste kalibreras innan betalterminalen tas i bruk. Koppla strömkabeln till betalterminalen eller placera terminalen i laddningsställningen. 1. Tryck på F2 och F4 samtidigt. På skärmen syns texten: SYSTEM MODE ENTRY PASSWORD. 2. Skriv in lösenordet här: 1 ALPHA ALPHA och tryck på Enter. På skärmen syns texten: SYS MODE MENU Tryck på LILA2 tre gånger. 4. Välj BATTERY STATUS F0. 5. Välj BATT CONDITIONER F4. OBS! Om menyn saknar punkten BATT CONDITIONER behövs ingen kalibrering av batteriet. Betalterminalen börjar ladda batteriet och ett rörligt streck syns på skärmen. Laddningen tar ca timmar. När laddningen är klar syns texten FULL CHARGE på skärmen. 6. Tryck på Ångra (röd knapp) tills följande text dyker upp på rutan: SYS MODE MENU Välj RESTART F0. Betalterminalen startar och återgår till utgångsläget. 6 7

6 1. FÖRE ANVÄNDNING 1. FÖRE ANVÄNDNING Batteriet tas bort genom att låsspärren på batteriet trycks in. 1.6 SIM-kortet Betalterminalen VX670 kommunicerar via GPRS-anslutning över Soneras mobilnät. Terminalen levereras med användningsklart SIM-kort. OBS! Om du misstänker eller märker att SIM-kortet inte fungerar som det ska, kontakta då Soneras kundtjänst. Sätt i och tryck fast batteriet i batterifacket. Vid normal användning ska batteriet laddas varje gång det finns 20 % eller mindre kapacitet kvar. När betalterminalens standardvy visas och strömkällan inte är ansluten till den syns texten B:99 i nedre kanten. Värdet anger batterikapaciteten i procent. När batteriet laddas syns inte procenttalet. När betalterminalen ansluts till strömkällan börjar batteriet laddas automatiskt. LED-lampan bredvid skärmen blinkar orange när batteriet laddas. När batteriet är fullt ändras ljuset till grönt. När batteriet är nästan fullt lyser det rött. Betalterminalen kan alltid vara ansluten till strömkällan, det påverkar inte batteriet. Det är att rekommendera att betalterminalen laddas under natten. Då är batteriet fullt följande arbetsdag och den automatiska sändningen till banken görs under natten. SIM-kortet är placerat under betalterminalens batteri. Kortet placeras med kontaktytan neråt och det sneda hörnet på rätt ställe. 1.7 Testning av anslutningen När betalterminalen slås på för fösta gången syns följande text på skärmen: SPÄRRLISTAN SAKNAS HALUATKO PÄIVITTÄÄ KIELTOLUETTELON. Tryck på Enter så kopplar betalterminalen upp. På skärmen visas RINGER. När uppkopplingen är klar visas texten CONNECTED på skärmen. På skärmen visas SÄNDNING och MOTTAGNING och en löpande numrering. Terminalen hämtar returrapport, AID- och BIN-tabeller, EMV-nycklar och spärrlista. Efter detta är terminalen klar för användning. Om anslutningen inte fungerar, se anvisningarna i avsnitt 7. FELSITUATIONER. Du kan också testa anslutningen så här: 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj SÄND TRANS. 8 9

7 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING Byte av kvittorulle Knappsats 1. Dra pappersluckans öppningsknapp uppåt för att öppna locket. 2. Öppna luckan. 3. Ta ut den tomma hylsan. 4. Placera pappersrullen i luckan så att papperet går på nedsidan mot framkanten av apparaten. 5. Dra ut en bit papper vid rivkanten och stäng luckan. 6. Terminalen meddelar: PAPPRET PÅ SIN PLATS TRYCK ENTER Tryck Enter Navigering i menyerna Navigering i menyerna sker med LILA1 och LILA2. Val godkänns med Enter-tangenten. Till föregående meny kommer man med Ångra (Cancel) och tillbaka till utgångsläget genom att trycka på Ångra flera gånger. Valet i menyerna görs med tangenterna F0 F5. Terminalen ber användaren trycka på Enter för att gå vidare till menyerna Transaktioner och Parametrar 10 11

8 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2.2 UTFÖRANDE AV TRANSAKTIONER Transaktion med chipkort 1. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 2. LÄS KORTET: För in kortet i chipkortsläsaren framtill på terminalen med chippet uppåt. 3. DEBIT/CREDIT: Kunden väljer betalningssätt. 4. ANGE PIN OCH ENTER: Kunden matar in PIN-kod och trycker på Enter. Terminalen skriver ut kvittot för säljaren. Texten PRINT CUSTOMER RECEIPT visas på skärmen. NO = Tryck Cancel, YES = Tryck Enter Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 5. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. 6. TA KORTET: Ta kortet ur läsaren. OBS! Kortet måste vara kvar i läsaren under hela transaktionen, annars avbryts den Transaktion med magnetremsa 1. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 2. LÄS KORTET: Dra kortet i läsaren. 3. DEBIT/CREDIT: Välj betalningssätt. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Be kunden skriva under kvittot. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 4. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt Förbigående av PIN-kod OBS! Om PIN-koden förbigås ligger ansvaret för transaktionen hos säljaren. Man kan förbigå PIN-koden genom att trycka på Enter när betalterminalen ber om PIN-kod. Då verifierar terminalen alltid transaktionen och på kvittot krävs kundens underskrift. För vissa kort kan PIN-koden inte förbigås. Då avvisas transaktionen. (T.ex. vid betalning med utländska kort går det inte att förbigå PIN-koden.) Korrigering OBS! Endast transaktioner som finns i betalterminalens minne kan korrigeras. 1. Tryck MENU F1. 2. Välj KORRIGERING. 3. KVITTONR: Betalterminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller knappa in önskat kvittonummer och tryck på Enter. 4. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Be kunden skriva under kvittot om det behövs. TRANSAKTION SAKNAS: Kvittonumret är fel eller transaktionen har redan sänts till banken och finns inte i betalterminalens minne Inmatning av kortnummer 1. Tryck MENU F1. 2. Tryck på MATA TRANS MANUEL. 3. KORTETS NUMMER: Knappa in kortets nummer och tryck på Enter. 4. GILTIGHETSTID MMÅÅ: Knappa in kortets giltighetstid och tryck på Enter. 5. DEBIT/CREDIT: Välj betalningssätt. 6. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 7. RINGA? JA/NEJ: Välj JA. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Be kunden skriva under kvittot. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 8. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. TILLÅTS EJ: Inmatning av det aktuella kortet är inte tillåten. OBS! Den inmatade transaktionen ska alltid auktoriseras. Om auktorisering förbigås genom tryck på NEJ ber betalterminalen om auktoriseringsnummer. Ring till auktoriseringscentralen och skriv in det auktoriseringsnummer du får och tryck på Enter. Du kan också förbigå detta steg genom att knappa in Då ligger ansvaret hos ditt företag

9 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING Kvittokopia 1. Tryck MENU F1. 2. KOPIA PÅ KVITTOT 3. KVITTO: Betalterminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller knappa in önskat kvittonummer och tryck på Enter. Betalterminalen skriver ut en kopia på kvittot Retur Returfunktionen kan användas när som helst. Om du vill korrigera en transaktion samma dag, använd funktionen KORRIGERING (sidan 13). OBS! Retur är INTE tillåten för bankkort. 2.3 RAPPORTER OCH BANKANSLUTNING Sändningsrapport När sändningsrapporter skrivs ut från terminalen sänds inga transaktioner till banken. Om du vill göra en sändning se anvisningen på sidan: Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj SÄNDNINGSRAPPORT. Terminalen skriver ut en rapport över dagens betalningstransaktioner efter korttyp. Efter att rapporten sänts till banken nollställs terminalen automatiskt Månadsrapport Månadsrapporten kan även användas t.ex. som skiftrapport. Terminalen samlar in transaktioner i rapporten tills den nollställs. 1. Tryck MENU F1. 2. Välj RETURN 3. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 4. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. 5. DEBIT /CREDIT: Välj betalningssätt. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 6. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. Retur utan kort: Tryck F1 när betalterminalen ber om kort. Då frågar terminalen efter kortets nummer och giltighetstid. Med alla kort är inmatning dock inte tillåten och då meddelar betalterminalen EJ TILLÅTEN och återgår till standardvy. Utskrift av månadsrapport: OBS! Rapporten ska alltid skrivas ut innan den nollställs. 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj KUMULATIV RAPPORT. 3. Välj KUMULATIV RAPPORT på nytt. Terminalen skriver ut en rapport specificerad per kort. Nollställning av månadsrapport: 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj KUMULATIV RAPPORT. 3. Välj NOLLA RAPPORT. Terminalen nollställer rapporten

10 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING Bankanslutning Terminalen ansluter automatiskt till banken om en sändningstid har ställts in. Det går också att ansluta till banken manuellt, t.ex. om den automatiska bankanslutningen har misslyckats eller betalterminalen inte har varit påslagen Rapportmeddelanden Exempel på sändningsrapport och upplysningar i den. OBS! Automatisk bankanslutning fungerar inte om betalterminalen har stängts av. 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Välj SÄND TRANS. Terminalen skriver ut en sändningsrapport och tar kontakt med banken. Terminalen skickar transaktionerna, hämtar terminalrespons, AID- och BINtabell, EMV-nycklar och spärrlista. Om sändningen har lyckats skrivs följande text ut i rapporten: SÄNDNINGEN OK TRANSAKTIONERNA NOLLADE OCH GODKÄNDA: Denna text skrivs inte ut om det inte finns transaktioner i minnet Spärrlista Betalterminalen uppdaterar spärrlistan automatiskt när den är ansluten till banken. Spärrlistan kan även uppdateras manuellt om den saknas i terminalen. 1. Tryck på LILA4 och Enter. 2. LADDA PARAMETRAR. 3. Välj SPÄRRLISTA 4. Välj HELA och UPPDATERING. Betalterminalen ansluter till banken och uppdaterar spärrlistan. Antalet kort på spärrlistan skrivs ut på kvittot. HELA = betalterminalen hämtar hela spärrdatabasen UPPDATERING = betalterminalen uppdaterar spärrdatabasen OBS! Det är handlarens ansvar att kontrollera att kontering gjorts på grundval av sändningsrapporten och returrapporten. Meddelanden på rapporterna: Om sändningen har lyckats skrivs följande text ut i rapporten: SÄNDNINGEN OK TRANSAKTIONERNA NOLLADE OCH GODKÄNDA. RETURRAPPORT, information om föregående sändning. Betalterminalen hämtar respons endast om sådan har skapats i banken. Ingen respons ges på veckoslut, helger eller då terminalen inte har använts. AID-TABELL, BIN-TABELL och EMV-NYCKLAR. Terminalen uppdaterar ny information om den går att hämta från banken. SPÄRRLISTA, antal kort i spärrlistan

11 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2.4 AUKTORISERINGSMEDDELANDEN När en transaktion avvisas av auktoriseringscentralen skrivs en svarskod ut på kvittot. Koden anger orsaken till att transaktionen inte har godkänts. Transaktionen avvisas på grundval av meddelanden från banken eller kreditkortsbolaget Godkännandemeddelanden 000 Godkänd 001 Kontrollera identitet 002 Godkänd för delsumma 003 Godkänd (VIP) 005 Godkänd, kontotyp definierad av kortutställare 006 Godkänd för delsumma, kontotyp definierad av kortutställare 007 Godkänd, chipuppdatering Ej försäljningstillstånd, kortet behöver inte tas bort 100 Ej godkänd 101 Kortet är inte längre giltigt 102 Misstänkt kortförfalskning 103 Kassapersonal, ring mottagaren 104 Begränsat kort 105 Kassapersonal, ring mottagarens säkerhetsavdelning 106 För många PIN-försök 107 Kassapersonal, ring kortutställaren 108 Kassapersonal, se kortutställarens särskilda villkor, verifiera manuellt 109 Fel betalningsmottagar-id 110 Fel belopp 111 Fel kortnummer 112 PIN-uppgifter krävda 113 Provision kan ej godkännas 114 Kontotypen finns ej 115 Krävd funktion stöds ej 116 Ej tillräckligt med medel 117 Fel PIN 118 Okänt kort 119 Transaktion ej tillåten för kortinnehavaren 120 Transaktion ej tillåten för terminalen 121 Överstiger uttagslimit 122 Säkerhetsöverträdelse 123 Överstiger tidslimit för uttag (för ofta) 124 Lagbrott 125 Kortet har inte börjat gälla 126 Felaktigt PIN block 127 Fel längd på PIN 128 Synkroniseringsfel på PIN-nyckel 129 Misstänkt missbruk Avvisat, ta bort kortet 200 Ej godkänt 201 Kortet är inte längre giltigt 202 Misstänkt kortförfalskning 203 Kassapersonal, ta kontakt med mottagaren 204 Begränsat kort 205 Kassapersonal, ring mottagarens säkerhetsavdelning 206 För många PIN-försök 207 Specialsituation 208 Förlorat kort 209 Stulet kort 210 Misstänkt missbruk 300 Lyckad 306 Misslyckad 207 Misslyckad, formatfel 400 Transaktionen avvisad. Godkänd annullering av auktorisering. Försök igen Auktoriserad misslyckad, systemfel 902 Felaktig transaktion 903 Gör om transaktionen 904 Formatfel, försök igen 905 Kan inte routa transaktionen till mottagaren 906 Tillfälligt driftavbrott i kortutställarens system 907 Ingen förbindelse med kortutställaren 908 Meddelandet kan inte routas 909 Systemfel 910 Ingen förbindelse med kortutställaren 911 Ingen förbindelse med kortutställaren 912 Kortutställaren ej tillgänglig 913 Sändning av dublettransaktion 914 Originaltransaktion kan ej spåras 915 Kontrollfel, kortutställarens system tillfälligt ur drift 916 MAC-fel 917 MAC-synkroniseringsfel 918 Dataöverföringsnycklar ej tillgängliga 919 Synkroniseringsfel i krypteringsnycklar 920 Fel i säkerhetsprogram, försök igen 921 Fel i säkerhetsprogram, ingen transaktion utförd 922 Okänt meddelandenummer 923 Transaktion under behandling 930 Terminalfel, datumfel 1Z3 0Y1 0Y3 1Z1 Misslyckad anslutning till auktoriseringscentralen, försök igen Offline godkänd, utan auktorisering Offline godkänd, auktorisering har ej lyckats Offline ej godkänd 18 19

12 3. INSTÄLLNINGAR 3. INSTÄLLNINGAR 3.1 Terminalens inställningar Inställningarna förklaras senare. Avsnittets nummer står inom parentes. 1. Du kommer till inställningsmenyn genom att trycka LILA4 och Enter. 2. Välj INSTÄLLNINGAR. SÄNDNINGSTID (3.3) KASSANR (3.4) TCP/IP PARAMETRAR. SPRÅK (3.5) EXTRA (5.3) KONTANT KVITTO (5.1) STRÖMREGLERING (3.6) AUKT.OBLIGATORISK (5.5) TIME SETTINGS (3.7) MOMS (5.4) PREAUTHORIZATION (5.6) MONIKASSA VERSIO (5.8) 3.2 Utskrift av parametrar Automatisk sändningstid för terminalen Betalterminalens kassanummer DHCP/FAST IP (ANVÄNDS EJ) Betalterminalens språk Val av Extra-funktion JA/NEJ Betalterminalens strömbesparingsinställningar JA/NEJ Tid och datum JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ 1. Tryck på LILA4 och Enter. 2. Välj SKRIV UT PARAMETRAR och PARAMETRAR. Terminalen skriver ut Parametrar-listan där terminalens inställningar framgår. Det är bra att spara listan. 3.3 Sändningstid Terminalen ansluter automatiskt till banken om en sändningstid har ställts in och om terminalen är påslagen just då. Det är att rekommendera att tiden infaller efter stängning. Heltimmar bör undvikas. 1. Gå till SÄNDNINGSTID i inställningsmenyn. 2. Slå in önskad sändningstid med fyra siffror. T.ex Kassanummer Om du använder fler än en betalterminal är det viktigt att hålla isär dem med hjälp av kassanummer. Kassanumret skrivs ut på kvittona vilket gör att man vet vilka transaktion som gjorts med vilken betalterminal. 1. Gå till KASSANR i inställningsmenyn. 2. Skriv in önskat kassanummer med tre siffror. T.ex. 001, 002 osv. 3.5 Språk 1. Gå till SPRÅK i inställningsmenyn. 2. Välj önskat språk finska, svenska eller engelska. 3.6 Strömreglering 1. Gå till STRÖMREGLERING i inställningsmenyn. STRÖMREGLERING Tid efter vilken terminalen släcks av, uttryckt i sekunder (t.ex. 180 = 3 min.) Terminalen släcks inte av om den laddas. Terminalen släcks inte heller av om skärmsläckare används. Om man inte vill ha viloläge aktiverat ska här stå 0. GPRS ONLINE = minimibatterinivå som terminalen kräver för att fungera, uttryck i procent t.ex. 20). SLEEP TIMER Tid efter vilken skärmsläckaren kommer på, uttryckt i sekunder (t.ex. 90 = 1,5 min.) Skärmsläckaren kommer inte på om terminalen laddas. Om man inte vill ha skärmsläckare aktiverat ska här stå Ändra klocka och datum 1. Gå till TIME SETTINGS i inställningsmenyn. 2. Välj KLOCKA. 3. Gå till det värde du vill ändra och gör ändringen. 4. Tryck Enter. Om ingen särskild inställning för sändningstid önskas ska det stå Då måste sändningen till banken skötas manuellt

13 4. NERLADDNINGAR 4. NERLADDNINGAR 4.1 Nerladdning av program OBS! Programmet laddas ner bara på terminalleverantörens begäran. Vid nerladdning av program ska betalterminalen vara ansluten till laddaren och den får inte flyttas. Ladda därför inte ner program t.ex. i en rörlig bil. Då kan nerladdningen avbrytas. Före nerladdning ska transaktionerna skickas till banken: 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Tryck på SÄND TRANS. 4.3 Nerladdning av certifikat OBS! Certifikatet är alltid färdigt nerladdat i terminalen av leverantören. 1. Tryck på LILA4 och Enter. 2. Välj LADDA PARAMETRAR. 3. DOWNLOAD SERTIFICA. Terminalen laddar ner certifikatet och skriver ut kvittot CERFTIFIKAT- LADDNING LYCKADES. Efter nerladdningen ska även alltid parametrarna laddas ner i terminalen. Anvisning Tryck på LILA4 och Enter. 2. Välj PROGRAMLADDNING. 3. Välj PROGRAM + PARAMETRAR/ENDAST PROGRAM. Terminalen börjar ladda ner programmet. På skärmen visas en streckad linje som blir stjärnor allt eftersom nerladdningen framskrider. PROGRAM + PARAMETRAR = Efter programnerladdningen laddar betalterminalen också ner parametrarna. ENDAST PROGRAM = Betalterminalen laddar ner endast programmet; parametrarna måste laddas ner separat. 4.2 Nerladdning av parametrar OBS! Parametrarna laddas ner bara på terminalleverantörens begäran. 1. Tryck på LILA4 och Enter. 2. Tryck på LILA1 och välja LADDA PARAMETRAR. 3. Välj LOADPOINT. 4. Välj TELEFON. Betalterminalen laddar ner parametrarna. På skärmen visas en streckad linje som blir stjärnor allt eftersom nerladdningen framskrider. Terminalen skriver ut kvittot LADDNING AV PARAMETRAR LYCKADES. Efter att parametrarna laddats ner ska betalterminalen anslutas till banken: 1. Tryck på LILA1 och Enter. 2. Tryck på SÄND TRANS

14 5. SPECIALVERSIONER 5. SPECIALVERSIONER 5.1 Kontantkvitto Kontantkvitto används när kunden betalar kontant och man vill skriva ut ett kvitto med betalterminalen. Kontantköpen syns även i sändningsrapporten. Kontantkvitto aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). Utskrift av kontantkvitto: 1. Tryck MENU F1 2. Välj KONTANTKVITTO 3. Välj FÖRSÄLJNING 4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 5. MOMS %: = VAT RATE Skriv in momsen och tryck Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Korrigering av kontantkvitto: 1. Tryck MENU F1 2. Välj KONTANTKVITTO 3. Välj KORRIGERING 4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 5. MOMS %: = VAT RATE Skriv in momsen och tryck Enter. Terminalen skriver ut kvittona. 5.2 Kontantuttag Kontantuttag används när kunden vill lyfta pengar i kassan. Då görs en transaktion och kunden får pengar från kassan. Handlaren får 50 cent för transaktionen. Så om kunden vill lyfta 10,00 görs transaktionen 10,50 och kunden ges 10,00 i kontanter. OBS! Kontantuttag är tillåtet bara med bankkort. För kontantuttag ska man teckna avtal med banken. 1. Tryck MENU F1 2. Välj KONTANT UTTAG 3. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. 4. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. 5. CREDIT/DEBIT: Välj debit. 6. ANGE PIN OCH ENTER: För chipkort matar kunden in PIN-kod och trycker på Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 7. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. 5.3 Extra/Dricks Extra används t.ex. i restauranger när man vill att kunden kan lämna dricks till servitören. Extra aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). Alternativ: NEJ = Extra används inte FÖRE TRANS = Extra ges under transaktionen EFTER TRANS = En punkt Extra skrivs ut på kvittot och matas in separat i terminalen FÖRE OCH EFTER = Betalterminalen frågar efter Extra under transaktionen och skriver ut en Extra-punkt på kvittot. OBS! Vid betalning med chipkort är det möjligt att ge Extra bara under pågående transaktion. Separat inmatning av Extra i terminalen: På kvittot står ett belopp vid punkten Extra. Detta belopp ska matas in i terminalen separat under samma dag. 1. Tryck MENU F1 2. Välj EXTRA 3. KVITTO: Betalterminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller knappa in önskat kvittonummer och tryck på Enter. 4. EXTRA: Skriv in beloppet och tryck Enter. Terminalen skriver ut kvittot. 5.4 MOMS När man gör en transaktion frågar terminalen efter momssats, skriv in önskad procentsats. Terminalen specificerar momsdelen på kvittot när denna funktion används. Moms aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20)

15 5. SPECIALVERSIONER 5. SPECIALVERSIONER 5.5 Obligatorisk auktorisering När obligatorisk auktorisering används auktoriserar betalterminalen alla transaktioner automatiskt oavsett belopp och kort. Obligatorisk auktorisering aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). 5.6 Förhandsauktorisering 5.8 Multikassa Multikassa kan användas t.ex. i restauranger för att separera servitriserna. När multikassa används frågar betalterminalen efter KASSA vid en transaktion. Ange ett värde mellan 1 och 99. Kassainformationen skrivs ut på kvittot. Multikassa aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). Med förhandsauktorisering kan man kontrollera att kortet fungerar, t.ex. i biluthyrningsfirmor och hotell. Förhandsauktorisering aktiveras i inställningsmenyn (sidan 20). 1. Tryck MENU F1. 2. Välj PREAUTHORIZATION 3. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. 4. DEBIT/CREDIT: Välj Debit 5. SUMMA: Betalterminalen föreslår 1 EUR, tryck Enter. 6. ANGE PIN OCH ENTER: För chipkort matar kunden in PIN-kod och trycker på Enter. Betalterminalen ansluter till auktoriseringscentralen, gör en täckningsreservation och makulerar den. 5.7 Faktura Fakturan fungerar som ett kontantkvitto (punkt 5.1). Skillnaden är att det på kvittot står: Faktura. Utskrift av faktura: 1. Tryck MENU F1. 2. Välj INVOICE 3. Välj INVOICE 4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Korrigering av faktura: 1. Tryck MENU F1. 2. Välj INVOICE 3. Välj VOID INVOICE 4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvittona

16 6. TILLÄGGSVERSIONER 7. FELSITUATIONER 6.1 Version med flera användare 7.1 Meddelanden på skärmen Version med flera användare än en tillvalsversion där samma betalterminal används av flera företagare och betaltransaktionerna ska styras till olika konton. UTSKRIFT AV ANVÄNDARLISTA: 1. Tryck på LILA4. 2. Tryck på SKRIV UT PARAMETRAR. 3. Välj FLERANVÄNDARE (MONENKÄYTTÄJÄT). SPÄRRLISTA SAKNAS EMV CHIP FEL ANVÄND CHIP Betalterminalen saknar spärrlista. Se instruktioner för nerladdning av spärrlista i punkt Terminalen kan inte läsa kortets chip. Använd magnetremsa. Kortet har EMV-chip. Använd chip. Terminalen skriver ut en lista över terminalens användare. Av listan framgår användarnummer, kvittotexter samt medlemsföretagsnummer. UTFÖRANDE AV BETALNINGSTRANSAKTION: 1. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter 2. ANVÄNDARE: Knappa in användarnumret och tryck på Enter 3. LÄS KORTET: Kunden sätter in kortet i chipavläsaren eller så läser säljaren av magnetremsan 4. DEBET/CREDIT: Kunden väljer betalningssätt 5. ANGE PIN OCH ENTER: Kunden matar in PIN-kod och trycker på Enter Om transaktionen har godkänts med PIN-kod behövs ingen underskrift. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Betalterminalen påminner om ID-kontroll om korttypen kräver det. 6. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt 7. TA KORT: Ta kortet ur läsaren. Kortet måste vara kvar i läsaren under hela transaktionen, annars avbryts den. PIN SPÄRRAD APPLIKATION SPÄRRAD Kortets PIN-kod är spärrad. Spärren fås bort genom att man kontaktar kortutställaren eller använder kortet i uttagsautomat med rätt PIN-kod. Applikationen på kortet är spärrad. Kortets innehavare måste kontakta kortets utställare. MEDLEMSFÖRETAGSNR SAKNAS Kortet finns inte med i korturvalet och kan därför inte användas för betalning. Eller så saknar betalterminalen AID- och BIN-tabeller. Anslut till banken med betalterminalen, anvisningar i punkt FEL EJ MED DOWNLOAD NEEDED Betalterminalen saknar AID- och BIN-tabeller. Anslut till banken med betalterminalen, anvisningar i punkt Kortet finns inte med i korturvalet och kan därför inte användas för betalning. Terminalens programvara har försvunnit. Kontakta Soneras kundtjänst. RAPPORTER: Rapporterna skrivs ut som i standardversionen men sändningsrapporterna skrivs ut för varje användare separat. OBS! Månadsrapport finns inte i versionen med flera användare

17 7. FELSITUATIONER 7. FELSITUATIONER 7.2 Meddelanden på kvittot KOMMUNIKATIONSFEL = Betalterminalen kan inte ansluta. Se anvisningar punkt 7.3. DATAÖVERFÖRINGSFEL = Betalterminalen kan inte ansluta. Se anvisningar punkt 7.3. KONTROLLERA KOPPLINGARNA OCH FÖRSÖK PÅ NYTT Se anvisningar punkt 7.3. BEGÄRT MATERIAL FINNS INTE = Skrivs ut under terminalrespons. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helger. TRANSAKTIONSFIL SAKNAS = Skrivs ut under punkten terminalrespons. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helger. ERROR FILE NOT EXISTENT = Skrivs ut under punkten terminalrespons. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helger. OTA YHTEYS NEUVONTAAN = Skrivs ut under punkten terminalrespons. Meddelandena om responsbegäran är inte desamma i betalterminalen som hos banken. Kontakta bankens kundservice. 7.4 Service Du får inte reparera terminalen själv utan lämna alltid in den på service. Om du misstänker eller har konstaterat att betalterminalen är sönder eller har skadats, kontakta då Soneras tekniska företagskundtjänst. Om den tekniska kundtjänsten ber dig lämna apparaten på service, gör följande: 1. Förpacka terminalen så att den är väl skyddad under transporten. 2. Bifoga en beskrivning av det förmodade felet och en uppgift om huruvida det finns betaltransaktioner i terminalens minna samt dina kontaktuppgifter. 3. Ledningar och kablar behöver du inte skicka med om du inte vill att de ska kollas på samma gång. 4. Sänd betalterminalen per post. Avsändaren betalar portot. Servicen på terminaler som används för Sonera Betalterminaltjänst utförs av Point Transaction Systems Oy. Adressen till servicen är: Point Transaction Systems Oy/Service Gamla Nurmijärvivägen 62 D Vanda 7.3 Andra fel TERMINALEN FÅR INTE KONTAKT = Det kan vara stockning på linjen. Slå av terminalen och försök ansluta på nytt genom att trycka F2. Kontrollera att SIM-kortet är korrekt isatt. TERMINALEN LÄSER INTE KORT = Läsaren kan vara inaktiv. Slå av terminalen och försök på nytt. Läsaren kan vara smutsig. Putsa läsaren och försök på nytt. TERMINALEN ÄR MÖRK = Starta om terminalen genom att hålla Enter-knappen nertryckt. Batteriet kan vara tomt. Ladda terminalen

18 8. TEKNISKA DATA 9. NYTTIG KONTAKTINFORMATION Processor: 32-bit mikroprocessor, ARM9 Minne: 6 MB Skärm: Grafisk 128x128 pixlars vit high-contrast LCD, vitt bakgrundsljus Avläsare: Magnetremsa med 3 spår, dubbelriktad. Chip ISO V 3V 5V, minnes- och smartkort, EMV-certifierad. SAM-platser: 3 Tangentbord: 12 alfanumeriska tangenter, 10 funktionstangenter och 6 skärmtangenter Portar: RS-232 och USB Anslutning: GPRS Skrivare: Termografik, 18 lps, kvittorullens bredd 57 mm, diameter 40 mm Säkerhet: 3DES, DUKPT, Master/session-nycklar, PED-certifierad, SSL, WPA Batteri: 1800 ma lithium-ion Smart Storlek: Längd 16,8 cm, max bredd 7,8 cm, höjd 7 cm, vikt 439 g Kundtjänst: Sonera Företagskundtjänst, (val 4) (mån fre ) Sonera Teknisk kundtjänst felsituationer (val 2) Information om Sonera Betalterminaltjänst Beställning av tillbehör: på internet per telefon (Point Transaction Systems Oy) (mån fre 8 16) Auktoriseringstjänster: American Express Diners Club Luottokunta Bankkort Bankernas kundservice: Handelsbanken Nordea Andelsbanken Sampo Sparbankerna/Aktia/Lokalandelsbankerna Ålandsbanken

19

20 Soneras Företagskundtjänst (msa/lna) Soneras Tekniska kundtjänst (menyval 2)

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Betalterminalens delar... 5 1.3 Anslutning av kablar... 6 1.4

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Betalterminalens delar... 5 1.3 Anslutning av kablar... 6 1.4

Läs mer

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt...4 1.2. Terminalens struktur...4 1.3 Anslutning av terminal...5 1.4. Test av anslutning...6

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning: 09 477 433 40 myynti@point.fi

Läs mer

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt...4 1.2. Terminalens struktur...4 1.3 Anslutning av terminal...5 1.4. Test av anslutning...6

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy VeriFone VX510 Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning:

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX520

BRUKSANVISNING VERIFONE VX520 BRUKSANVISNING VERIFONE VX520 2 (38) 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 6 1.4 Anslutning av terminal... 7 1.4.1 Anslutning av strömkabel...

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy BRUKSANVISNING PAX S80 Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning:

Läs mer

BRUKSANVISNING. Verifone VX520

BRUKSANVISNING. Verifone VX520 BRUKSANVISNING Verifone VX520 BRUKSANVISNING Verifone VX520 INNEHÅLLER: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Anslutning av terminal... 6 1.3.1 Anslutning av strömkabel...

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning: 09 477 433 40 myynti@point.fi

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET

BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET 2(36) INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 5 1.4 Anslutning av kablar... 6 1.4.1 Anslutning

Läs mer

BRUKSANVISNING. VeriFone VX680

BRUKSANVISNING. VeriFone VX680 BRUKSANVISNING VeriFone VX680 BRUKSANVISNING VeriFone VX680 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Anslutning av terminal... 6 1.4 Batteri... 7 1.5 SIM-kortet...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Verifone VX520

BRUKSANVISNING. Verifone VX520 BRUKSANVISNING Verifone VX520 BRUKSANVISNING Verifone VX520 INNEHÅLLER: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Anslutning av terminal... 6 1.3.1 Anslutning av strömkabel...

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX680

BRUKSANVISNING VERIFONE VX680 BRUKSANVISNING VERIFONE VX680 Version 1.0 2 (34) INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 5 1.4 Anslutning av terminal... 6 1.5 Batteri...

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX520

BRUKSANVISNING VERIFONE VX520 BRUKSANVISNING VERIFONE VX520 2 (44) 1. FÖRE ANVÄNDNING... 5 1.1 Viktigt... 5 1.2 Terminalens konstruktion... 6 1.3 Tekniska uppgifter... 7 1.4 Anslutning av terminal... 8 1.4.1 Anslutning av strömkabel...

Läs mer

Verifone. Vandaforsvägen 14 01670 VANDA. www.verifone.fi point@point.fi. Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90

Verifone. Vandaforsvägen 14 01670 VANDA. www.verifone.fi point@point.fi. Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Verifone Vandaforsvägen 14 01670 VANDA www.verifone.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Öppet på vardagar kl. 8-16 Försäljning: Materialbeställning: 09 477 433 40 09 477 433 44 myynti@point.fi

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET

BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET 2(41) INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 5 1.4 Anslutning av kablar... 6 1.4.1 Anslutning

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Verifone. Vandaforsvägen 14 01670 VANDA. www.verifone.fi point@point.fi. Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90

Verifone. Vandaforsvägen 14 01670 VANDA. www.verifone.fi point@point.fi. Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Verifone Vandaforsvägen 14 01670 VANDA www.verifone.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Öppet på vardagar kl. 8-16 Försäljning: Materialbeställning: 09 477 433 40 09 477 433 44 myynti@point.fi

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220 Manual för kortterminalen Hypercom T4220 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom T4220...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Vx 680. Användarhandbok

Vx 680. Användarhandbok Vx 680 Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Tack för att du har valt en betalterminal

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX520COLOR

BRUKSANVISNING VERIFONE VX520COLOR BRUKSANVISNING VERIFONE VX520COLOR 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 5 1.4 Anslutning av terminal... 6 1.5

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler i Sverige och ingår i en internationell koncern

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS Innehåll Sidan Översikt Vx680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling av kortterminal

Läs mer

Yomani SA. Användarhandbok

Yomani SA. Användarhandbok Yomani SA Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.......................................4 7 Installation och rutiner.................................5

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska Terminalguide Samport IWL250 Samport ICT250 Svenska 1 Index Sida Samport IWL250... 5 Layout terminal...6 Installation av GPRS/3G-terminalen... 7 Dockningsstation Bluetooth/Ethernet...8 Installation av

Läs mer

BRUKSANVISNING Betalterminal Verifone VX690

BRUKSANVISNING Betalterminal Verifone VX690 BRUKSANVISNING Betalterminal Verifone VX690 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt 3 1.2 Terminalens konstruktion 4 1.3 Tekniska uppgifter 5 1.4 Anslutning av terminal 6 1.5 SIM-kortet 7 1.6 Pekskärm

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Installation och hantering av terminalen... 4 2.1. Generell hantering av terminalen... 4 2.2. Installation... 5 2.3. Dagsavslut...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani fristående

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani fristående INSTALLATIONSANVISNING FÖR Yomani fristående VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller

Läs mer

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok Vx 510 FLERANVÄNDARE Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Xenta. Handbok - 1 -

Xenta. Handbok - 1 - Xenta Handbok - 1 - Inledning... 3 Presentation... 4 Installation... 5 Åska... 6 Testa kommunikationen samt korrigera tid... 6 Transaktioner... 7 Köp... 7 Retur... 10 Makulering... 11 Efterregistrering...

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Contactless 9 Offlineköp 9 Inringt samtal 10 Förköp/Reservation 11 Reservlösning (endast

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Användarhandbok. Betalterminal ipp350

Användarhandbok. Betalterminal ipp350 Användarhandbok Betalterminal ipp350 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Innehåll... 4 Innehåll i förpackningen... 4 Terminalen ipp350... 5 Tangentbordet... 5 Grundläggande

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Plus Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig.

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 VERSION 1.1.1 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt VX 675.... 3 Ladda batteriet.... 4 Så här byter du kvittorulle.... 4 Symboler och texter.... 4 Inkoppling av kortterminal.... 4 Kontrollera

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER ARTEMA I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER DESK DECT GSM Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 2. FUNKTIONSÖVERSIKT 5 3. KÖP 8 3.1 Kort läses i kortläsaren 8 3.2 Kortnummer

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 1.1 Anslutning till ARTEMA DESK 2 1.2 Anslutningsinstruktion 2 2. KONFIGURATION 3 2.1 PIN-enhet levererad

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Självtest för kassaintegratörer

Självtest för kassaintegratörer Självtest för kassaintegratörer.docx Tomas Gerdin 2015-03-24 Självtest för kassaintegratörer Kanalvägen 14 19461 Upplands Väsby Sverige Tel: +46 (0)8 470 03 00 Fax: +46 (0)8 506 684 99 info@westint.se

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

Manual biljettmaskin. Ombud

Manual biljettmaskin. Ombud Manual biljettmaskin Ombud Ett nytt Värmlandskort är inte aktiverat i biljettsystemet vilket innebär att varje gång ni säljer ett nytt Värmlandskort så ska detta aktiveras genom att trycka på knappen NYTT

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. VX 820 Standalone

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. VX 820 Standalone INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 820 Standalone VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är en del av Verifonekoncernen som är en världsledande leverantör av betallösningar. Allt från kortterminaler i

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS Innehållsförteckning Översikt VX 675... 4 Symboler och texter... 5 Inkoppling av kortterminal... 5 Kontrollera uppgifter... 5 Test av kommunikation... 5 Transaktioner...

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Verifone. Vandaforsvägen VANDA Växel: Fax:

Verifone. Vandaforsvägen VANDA  Växel: Fax: Verifone Vandaforsvägen 14 01670 VANDA www.verifone.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Öppet på vardagar kl. 8-16 Försäljning: Materialbeställning: 09 477 433 40 09 477 433 44 myynti@point.fi

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud april 04 Manual biljettmaskin ombud BETALSÄTT Kontant/Betalkort INLOGGNING Håll ditt säljkort mot biljettmaskinen Tryck på knappen START Ny bild visas med ditt säljarnummer ifyllt och fältet för PIN-kod

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer