HÖGMASTER. Utförande. Tillbehör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGMASTER. Utförande. Tillbehör"

Transkript

1

2 Sida 1 Utförande Masten är tillverkad av helsvetsade, massiva rundstänger av kvalitetstål enligt svensk standard, i ett 3-sidigt fackverk. Den öppna konstruktionen med homogent material eliminerar den potentiella risken för korrosion från insidan och utåt som finns i konstruktioner av rör. Det finns tre typer av master, HL, H och HT. HL tillverkas i standardlängderna 15 och 20 m, H och HT i standardlängderna 15, 20 och 24 m. H-masterna klarar större laster än HL-masterna. HT-masterna klarar ännu större laster. Masterna består av två lika långa sektioner. Mastmontaget är enkelt. Topp- och bassektion bultas ihop med en skarvbultsats, som beställs separat. Masterna är som standard varmförzinkade enligt SS-EN ISO klass Fe/Zn 115. Kontakta Vägbelysning om masten ska förses med hängkabel Tillbehör Till masten finns ett antal tillbehör, som är beskrivna längre fram i katalogen under denna flik. - Strålkastarkronor - Strålkastarbalkar - Skåpfästen - Klätterhinder Se nästa sida för måttuppgifter - Fundament - Ingjutningsgods - Grundbultar Fundamentplaner FP 315 FP 320 FP 324 För HL 315 och H 315 För HL 320, H 320, För H 324 och HT 324 HT 315 och HT 320

3 Sida 2 Mastdata Passande fundament Artikel- Masttyp H A B Vikt Plan släntlutn nummer m mm mm kg mark max 1:3 V HL VB VB V HL VB VB V H VB VB V H VB VB V H VB VB V HT VB VB V HT VB VB V HT VB VB Y Skarvbultsats SB (till HL 315, H 315, HL 320 och H320) Y Skarvbultsats SB 324 (till HT 315, HT 320, HL 324 och H 324) Y Skarvbultsats SB 32 (till HT 324) Y Fundamentbultsats SB 32 (till HL 312, H 312, HL 315 och H 315) Y Fundamentbultsats SB 33 (till HT 315, HL 320, H 320, HT 320, H324 och HT 324) erna, som är angivna i tabellerna på de följande sidorna, är i enlighet med definitionen i Boverkets handbok om Snö- och vindlast BSV 97, Utgåva 2. I II III IV - Öppen terräng med få eller inga hinder, t ex kuster och stränder vid öppet vatten, utpräglat slättlandskap, kalfjäll - Öppen terräng med små hinder, t ex kuperade slättlandskap med spridda träd och enstaka grupper av byggnader - Terräng med stora spridda hinder, t ex förortsbebyggelse, mindre tätorter - Tätortsbebyggelse där minst 15 % av ytan är bebyggd och byggnadernas medelhöjd är > 15 meter Anvisningar för beräkning av vindytan - se nästa sida

4 Sida 3 Beräkning av vindyta För kontroll av om masterna är dimensionerade för de tänkta strålkastarna måste vindytan beräknas. Det görs på följande sätt: 1. Betrakta masten från det håll som ger den största vindytan (se fig 1). 2. Beräkna bruttoarean (A) genom att multiplicera avståndet mellan strålkastarnas ytterkanter (L) med höjden (H) (se fig 2). Måttuppgifter för strålkastarna finns på bl a produktblad. 3. Beräkna den totala projicerade vindytan (A p ) av strålkastare (se produktblad) samt strålkastarkrona resp strålkastarbalk. 4. Tag fram formfaktorn c genom att först beräkna värdet α, där α = A p A Med hjälp av α-värdet kan formfaktorn c avläsas i tabellen nedan. 5. Vindytan fås genom att c multipliceras med A. Exemplet visar en mast med tre strålkastare, men principen är densamma även vid andra antal. Figur 1 Figur 2 Uttagningstabell för formfaktorn c

5 Sida 4 Tabellerna nedan visar tillåten vindyta c A m 2 i topp för respektive mast Mast HL 315 I 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 II 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 III 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 IV 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 Referensvindhastigheten för Sveriges kommuner återfinns Mast H 315 under flik 15, sidorna 8-10 I 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 II 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 III 2,5 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 IV 3,5 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1 Mast HT 315 I 3,5 3,1 2,8 2,5 2,2 2,0 II 4,2 3,8 3,4 3,0 2,7 2,5 III 5,7 5,1 4,6 4,2 3,8 3,4 IV 7,9 7,1 6,4 5,8 5,2 4,7

6 Sida 5 Tabellerna nedan visar tillåten vindyta c A m 2 i topp för respektive mast Mast HL 320 I 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 II 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 III 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 IV 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 Referensvindhastigheten för Sveriges kommuner återfinns Mast H 320 under flik 15, sidorna 8-10 I 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 II 2,0 1,7 1,5 1,3 1,3 1,0 III 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 IV 3,8 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 Mast HT 320 I 3,2 2,8 2,5 2,2 1,9 1,7 II 3,7 3,3 2,9 2,6 2,4 2,1 III 4,8 4,3 3,9 3,5 3,1 2,8 IV 6,8 6,1 5,5 4,9 4,4 4,0

7 Sida 6 Tabellerna nedan visar tillåten vindyta c A m 2 i topp för respektive mast Mast H 324 I 2,3 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 II 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 III 3,5 3,1 2,7 2,4 2,2 1,9 IV 4,9 4,3 3,9 3,4 3,1 2,8 Referensvindhastigheten för Sveriges kommuner återfinns Mast HT 324 under flik 15, sidorna 8-10 I 3,4 3,0 2,6 2,2 2,0 1,7 II 4,1 3,6 3,2 2,8 2,5 2,2 III 5,3 4,7 4,2 3,7 3,3 3,0 IV 7,3 6,5 5,8 5,2 4,6 4,1

8 Sida 7 - TILLBEHÖR STRÅLKASTARKRONA, flexibel Krona med plats för 1-6 strålkastararmar som är vridbara. Levereras med monteringsdetaljer. Armarna är mm långa. Artikel- Sats- Antal armar Vikt Netto nummer beteckning kg vindyta m 2 V SKK 1F En 24 0,08 V SKK 2F Två 36 0,16 V SKK 3F Tre 48 0,16 V SKK 4F Fyra 60 0,16 V SKK 5F Fem 73 0,16 V SKK 6F Sex 86 0,16 STRÅLKASTARBALK Balk för montage av 3-5 stående eller 2 hängande strålkastare. Levereras med monteringsdetaljer. Artikel- Sats- L Vikt Netto nummer beteckning mm kg vindyta m 2 V SKB ,08 V SKB ,16

9 Sida 8 - TILLBEHÖR SKÅPFÄSTE Fästskenor för montage av central eller driftdonsskåp. Två skenor inkl monteringsdetaljer ingår i varje sats. Artikel- Sats- Avsett för skåp på masttyp L Vikt nummer beteckning mm kg V SF 50 D3-skåp på HL 315 och H ,6 V SF 70 D3-skåp på HT 315, HL 320, H 320, 700 5,0 HT 320, HL 324, H 324 och HT 324 D7-skåp på alla master V SF 90 D9-skåp på alla master 900 6,4 KLÄTTERHINDER Klätterhinder i AluZinkplåt. Levereras i förbockade delar som borras och popnitas på plats. Klätterhindret finns för två höjder, 2,75 m och 2,0 m. Det förstnämnda hindret består av två sektioner, 2,0 och 1,0 m, som popnitas med 250 mm överlappning. Popnitar ingår ej. Artikel- Typ Höjd Avsett för mast Vikt nummer m kg V KHP 315:2 2,0 HL 315 och H V KHP 320:2 2,0 HL 320, H 320, HT 315 och HT V KHP 324:2 2,0 H 324 och HT V KHP 315:3 2,75 HL 315 och H V KHP 320:3 2,75 HL 320, H 320, HT 315 och HT V KHP 324:3 2,75 H 324 och HT Bilden visar ett 2,75 m hinder

10 Sida 9 - TILLBEHÖR FUNDAMENT Fundamentet är försett med infästningsplattor i överytans plan. Ursparing för kabelskydd finns på samtliga sidor. Levereras med bultsats för infästning av masten, beställs separat (se sidan 2).. För jordart som har lägre tunghet än 18 kn/m 3 (t ex sand, mo, mjäla och lera) eller om släntlutningen överstiger 1:3 beräknas fundamentet från fall till fall. Av sidan 2 framgår till vilka masttyper fundamenten passar. Artikel- Beteckning H B Vikt Fundnummer mm mm kg plan V VB FP 315 V VB FP 320 V VB FP 320 V VB FP 324 V VB FP 324 V VB FP 324 INGJUTNINGSGODS Används framför allt för platsgjutna fundament eller bergfundament, samt där ingjutningshöjden är begränsad, t ex i broar. Korgen är utförd i varmförzinkat stål av samma kvalitet som masterna. Bultsats för infästning av masten beställs separat (se sidan 2 ). Artikel- Beteck- Avsett för H B Vikt nummer ning fundamentplan mm mm kg V IG 315 FP V IG 320 FP V IG 324 FP

11 Sida 10 - TILLBEHÖR GRUNDBULTSATS Helgängad varmförzinkad grundbult i stålkvalitet 8.8 försedd med dubbla muttrar och brickor. Artikel- Sats- Avsedd för Antal Dimension Vikt nummer beteckning fundamentplan bultar D x L mm kg Y GB 32L FP M20 x Y GB 33L FP 320 och 6 M24 x FP 324

CGK Centrala Gravvårdskommittén

CGK Centrala Gravvårdskommittén CGK Centrala Gravvårdskommittén MONTERING och PROVNING av GRAVVÅRDAR 2(20) CGK - Montering och provning av gravvårdar Tredje upplagan, 2012-09-03 1 Förord till tredje upplagan Denna tredje upplaga av CGKs

Läs mer

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Lastsäkring vid transport på landsväg

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Lastsäkring vid transport på landsväg Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Lastsäkring vid transport på landsväg 1 TYA, 2010 Den här lathunden ger förenklade instruktioner om hur du säkrar last enligt kraven i TSVFS 1978:10 och VVFS

Läs mer

Lindab Seamline Handbok bandtäckning. Lindab Seamline TM. Lindab bandtäckning Handbok

Lindab Seamline Handbok bandtäckning. Lindab Seamline TM. Lindab bandtäckning Handbok Lindab Seamline Handbok bandtäckning Lindab Seamline TM Lindab bandtäckning Handbok Denna handbok behandlar bandtäckning med Lindab Nova och aluminium-zink på underlag av träpanel. Anvisningarna i denna

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM

FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM Så lyder en gammal god sjömansregel Att förtöja en båt på ett säkert sätt kan vara svårt även för den erfarne båtägaren. Olika hamnförhållanden gör att vad som är en bra förtöjning

Läs mer

och du når högre än andra!

och du når högre än andra! och du når högre än andra! A Yhdystie 40, 62 800 Vimpeli Finland tfn +358 207 609 250 fax + 358 207 609 251 e-post förnamn.efternamn @ tikli.com www.tikli.com Säkerhet 2 Trappstegar 3 Yrkesstegar 4 Utskjutsstegar

Läs mer

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Monteringsanvisning Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Halvhöga, öppna våningsskyddsdörrar ECO 38500 ECO + 39700 ECO S 42500 2 PK 38100 STANDARD 01217 STANDARD BASIC 01268 COMFORT 01212 COMFORT

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce Version 1.3 2012-11-13 Inlopp Inspektion Manhål Utlopp Ca. 0,96 m Ca. 1,2 m Ca. 2,9 m Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 2000ce 10 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 15 74 01. Monterings- och användarinstruktioner

Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 15 74 01. Monterings- och användarinstruktioner Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 15 74 01 Monterings- och användarinstruktioner Rullställning 5100 och 5200 Trapptorn 5300 Hantverkarställning 5400 och 5500 EN 1004 752904-B-0611 www.altrex.se 1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer