Sveriges Modellflygförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Modellflygförbund"

Transkript

1 Sveriges Modellflygförbund Instruktion Medlemsregister 2011 Utgåva Detta dokument beskriver hur förbundet kommer använda IdrottOnline för registrering av klubbmedlemmar under Normalt skall detta dokument läsas eller användas som referens av den eller dem inom klubben som utsetts att hantera klubbens medlemsregister. 1 Introduktion IdrottOnline ett IT-system Riksidrottsförbundet tagit fram för att rationalisera informationsflödena inom idrottsrörelsen. En del av detta system kallas IdrottOnline Klubb. Varje ansluten förening har tillgång till IdrottOnline Klubb. I IdrottOnline Klubb finns funktioner för att sköta klubbens eget medlemsregister såväl som att söka LOK-stöd eller SISU-aktiviteter för de föreningar som gör det. Det finns även en koppling till Swedbanks E-bokföring för att hantera viss ekonomisk bokföring runt medlemsregistret. Vidare kan klubben använda IdrottOnline Klubb för att dra ut adressetiketter och annat som kan vara till stöd i föreningsadministrationen. Riksidrottsförbundet har sin egen manual som ganska detaljerat till fullo beskriver de möjligheter som finns i IdrottOnline Klubb. Deras manualer finns tillgängliga på: Resten av detta dokument kommer handla om hur SMFF kommer använda IdrottOnline under 2011 och hur SMFF:s arbetsprocess kommer se ut. För mer avancerade användningsområden för klubbens inre arbete (såsom koppling till Swedbanks E-bokföring) hänvisar vi till RF:s manualer. 2 Övergripande IdrottOnline Klubb är i huvudsak ett klubbregister där klubben håller ordning på sina medlemmar. Klubbens register kan bestå av exempelvis aktiva medlemmar, gästmedlemmar, eller stödjande medlemmar. SMFF:s stadgar föreskriver att aktiva utövande modellflygare som inte är registrerade i annan klubb skall registreras hos SMFF. För att registrera ett urval av klubbens medlemmar används ett begrepp som kallas licenser. Licenser, i IdrottOnlines värld, är något som utfärdas av specialförbunden (Flygsportförbundet) och kan vara vad som helst, i vårat fall är det frågan om medlemskap, tävlingslicens eller något annat. Således behöver man genomföra följande steg i medlemsregistreringen: 1. Registrera personer med namn och adress som klubbmedlemmar. För de allra flesta personer är detta gjort sedan tidigare och behöver bara utföras för nytillkomna medlemmar. 2. Årligen registrera klubbens medlemmar som aktiva och eventuellt som innehavare av

2 tävlingslicens för de tävlingsklasser där det krävs.. 3. Löpande under året, när en enskild medlem avlagd erforderliga prov för RC-Bevis uppdateras personens behörighetsnivå. 3 Inloggning Alla klubbar, vare sig man vill det eller eller ej, har en webbsida i IdrottOnline Klubb. Webbsidan hittas enklast genom att man söker efter IdrottOnline Klubb och klubbnamnet på en sökmotor, exempelvis Google. Nedan söker vi efter Fanatasins MFK.

3 Klubbens IdrottOnline-sida brukar komma upp först i sökresultatet. Förstasidan kan se som följer och genom att klicka på hänglåset kan man logga in med de användaruppgifter man sänts ut från Riksidrottsförbundet.

4 4 Att nyregistrera en klubbmedlem Information om att nyregistrera en klubbmedlem finns även i RF:s manual men eftersom det är en vanlig uppgift beskrivs detta även här. 4.1 Starta dialogen Ny medlem Direkt efter inloggning finns en flik högst uppe i webbläsaren vid namn Medlemsregister. Välj denna. Därefter möts man av en sida med följande utseende.. Den med rött inritade valet är för de flesta modellflygklubbar bäst att alltid låta stå som Föreningen. Fältet används för att administrera olika delar i en flersektionsförening, men eftersom nästan alla modellflygklubbar endast består av en sektion, välj alltid Föreningen. Om man i senare skeden inte lyckas hitta alla medlemmar kan det bero på detta. Se vidare under vanliga frågor. I medelhöjd till vänster syns länken som påbörjar inmatningen av en ny medlem.

5 4.2 Namn och personnummer I den första dialogen skall personnummer och namn matas in. Om personen finns på annat håll i systemet, exempelvis därför att han är medlem i en annan RF-ansluten förening kommer all information, såsom namn, telefonnummer och adress att hämtas från systemet. Om personnummer saknas kan rutan Ofullständigt personnummer kryssas i och det går att söka reda på personen ändå, förutsatt att han eller hon redan är medlem i en annan RF-ansluten förening. Om personnummer saknas och det inte går att hitta personen i registret kommer denne hamna i något som kallas åtgärdslistan där man kan komplettera med uppgifter vid ett senare tillfälle och så länge vederbörande finns där kan han inte registreras hos SMFF. Åtgärdslistan nås i via en länk på toppen av skärmen under namnet Åtgärdslista. För mer information om åtgärdslistan, se RF:s manualer. 4.3 Adressuppgifter Nästa dialog handlar om kontaktuppgifter. Det enda som har betydelse här för SMFF är adress, postnummer och postadress.

6 Adressen är viktig så tillvida att det är viktigt att familjemedlemmar är registrerade på samma adress. Rabatten för familjemedlemmar kommer att räknas ut automatiskt baserat på adressuppgifterna och således kan stavfel eller andra skillnader i adress betyda att familjerabatten inte blir rätt. Emellertid, eftersom IdrottOnline regelbundet uppdaterar adressuppgifter från SPAR kommer adresserna så småningom att bli korrekta.

7 4.4 Tillhörighet För de flesta modellflygklubbar kan följande steg te sig lite onödigt eftersom de flesta är ensektionsföreningar. Emellertid skall man i existerande system ange vilka sektioner medlemmen är aktiv i.

8 4.5 Övriga uppgifter I sista dialogen skall övriga uppgifter matas in. Alla dessa uppgifter är klubbens eller föreningens egna uppgifter och har ingen betydelse för Flygsportförbundet eller SMFF. Det är till exempel möjligt för klubben att gruppera medlemmarna på olika vis och det fiuns även ett familjebegrepp, men SMFF och Flygsportförbundet har inte tillgång till denna information. SMFF:s familjerabatt reds ut enbart med hjälp av adressen som matades in tidigare. För att spara i denna dialog kan man behöva skrolla ner för att hitta Spara-knappen. 5 Registrera medlemmar hos SMFF Registreringen i SMFF sköts med hjälp av Idrott Onlines licenshantering. Det är även via licenshanteringen man registrerar medlemmars RC-Bevis såväl som önskade tävlingslicenser. Mer om det senare.

9 För att nå licenshanteringen väljer han Person Licens i toppmenyn.

10 5.1 Välja licenstyp I nästa skede skall vi välja vilken typ av licens som skall registreras. I vårat fall är vi intresserade av SMFF Medlemskap med licensperiod _ där den senare anger verksamhetsåret. Licensperioden för det kommande verksamhetsåret öppnas under det sista kvartalet och det blir då möjligt att registrera femtonmånadersmedlemmar.

11 5.2 Välja personer Efter att vi tryckt på Sök i föregående dialog får vi upp ett antal av föreningens medlemmar där man kan skrolla fram och tillbaka. I kolumnen Ansök markerar vi vilka som skall SMFFregistreras. Därefter gör vi Spara ändringar till höger. Notera att man behöver spara för varje skärm man ändrat i. 5.3 Vad händer sedan? När en person registrerats enligt ovan kommer kansliet i Falköping att erhålla en lista över vilka anökningar som ligger aktiva. När kansliet bekräftat ansökan kommer kansliet klicka i Godkänd, vilket betyder att ansökan bekräftats av kansliet och medlemskort skickats ut. Längre fram kommer alla registreringar att samlas upp och inbetalningskort skickas ut till klubben.

12 6 Beställa tävlingslicenser Radioflygverksamheten inom SMFF använder sig av tävlingslicenser. Det är en extra avgift för tävlingsverksamheten vars storlek fastställs av SMFF:s årsmöte. Pengarna går direkt tillbaka till respektive tävlingsverksamhet och förfogas av respektive företroendevalda inom SMFF. För att beställa en tälingslicens för en klubbmedlem går man tillväga på liknande sätt som medlemskapet registreras, förutom att man väljer licenstypen för tävlingslicens.

13 6.1 Välja personer På samma vis som vid SMFF-registreringen skall man välja de personer som skall få en tävlingslicens. När rätt person eller personer är markerade väljer vi Spara ändringar till höger.

14 6.2 Välja licenstyp Radioflyggrenens tävlingslicenser är knutna till en viss tävlingsform, dit pengarna kommer gå, men licensen medger tävling inom alla former av radiostyrt tävlingsflyg. Vibehöver således välja licenstyp, i praktiken vilken verksamhetsgren inom förbundet som skall få pengarna. Först får vi upp en förteckning över de personer som är aktuella. För att få fram val av tävlingsform behöver man klicka på Visa/Dölj.

15 I det här fallet valde vi Konstflyg och därefter sparade vi.

16 7 RC-Bevis På samma sätt som SMFF-registreringen och tävlingslicenserna används licenshanteringen för att ange behörighetsnivå för en medlem i RC-Bevis-systemet. Denna gång väljer vi licenstyp Radioflygbevis. Notera att licensperioden här är till , vilket betyder att den i praktiken aldrig kommer gå ut.

17 7.1 Välja personer På liknande vis som vi redan sett skall man välja de personer som skall få en tävlingslicens.

18 7.2 Välja bevisnivå På liknande sätt som i fallet tävlingslicenser är det här möjligt att välja en kategori men även en nivå. Instruktioner för RC-Bevis kommer att finnas tillgängliga i separata dokument. Därefter sparas ändringarna genom att rycka på Avsluta och spara. 8 Vanliga frågor 8.1 Vilka skall vara SMFF-registrerade? Enligt SMFF:s stadgar 37 föreskriver att Alla medlemmar, som bedriver modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i förbundet. Medlemmar i detta samanhang avser medlemmar i klubben. I SMFF är det emellertid klubbarna som är medlemmar. Eftersom registreringen är förknippad med en avgift som fastställs årligen av medlemsföreningarna vid SMFF:s årsmöte betyder det att klubbens medlemsavgift är beroende på antalet aktiva modellflygare i klubben. Övriga ickeaktiva medlemmar i klubben, stödjande, inaktiva eller passiva, är avgiftsfria men erhåller heller inget försäkringsskydd och heller inte medlemsbladet Modellflygnytt. Klubbmedlemmar (s.k. gästmedlemmar) som är SMFF-registrerade i någon annan klubb är också avgiftsbefriade.

19 8.2 Hur hanteras femtonmånadersmedlemmar? SMFF erbjuder en rabatt till klubbmedlemmar som nyregistreras under årets sista kvartal. Dessa personer förblir SMFF-registrerade hela kommande verksamhetsår utan extra kostnad. Med nyregistrerad avser en person som inte var medlem under det föregående verksamhetsåret. För att registrera en femtonmånadersmedlem, registrera personen på det kommande verksamhetsåret, till exempel under perioden oktober-december 2010 är det möjligt att registrera medlemmar för verksamhetsåret Registreringen anses påbörjad när registreringen nått kansliet, normalt nästa vardag. 8.3 Varför hittar jag inte medlemmen? IdrottOnline Klubb är ett system som är framtaget för att hantera alla typer av föreningar. Även om det sällan är aktuellt för modellflygklubbar omfattar det även sådana föreningar med flera sektioner. I sådana behöver inte medlemmar automatiskt vara anslutna till alla sektioner. I kapitel 4.4 (Tillhörighet) angav man vilka sektioner en medlem skulle tillhöra. Om man struntat i att kryssa i att en medlem skall vara ansluten till modellflygsektionen kommer han inte komma upp om man söker efter honom i modellflygsektionen. Det enklaste är att alltid söka i hela föreningen, vilket man anger längst till höger i dialogen som beskrevs i 4.1 (Starta dialogen Ny medlem ), då man slipper detta problem. 9 Ytterligare information För den händelse problem uppstår finns det följande möjligheter att få mer information och stöd. 9.1 IdrottOnline support IdrottOnline har både support online och via telefon. IdrottOnline Support Online finns på nedanstående webbadress. På samma webbsida finns även information IdrottOnlines telefonstöd. I oktober 2010 har telefonnumren eller och hade öppet kl (måndag, tisdag, torsdag) och på söndagar. När man talar med IdrottOnline är det viktigt att tala det språk som IdrottOnline support känner till. Det vill säga har man problem med klubbens eget medlemsregister talar man i termer av medlemsregister. Har man problem med att SMFF-registreringen, tävlingslicenser eller RC-bevis talar man i termer av licenser. 9.2 Kansliet IdrottOnline support kan bara svara på frågor om IdrottOnlinesystemet som sådant. De kan inte svara på hur Flygsportförbundet eller SMFF använder IdrottOnline. För övriga frågor hänvisar vi till kansliet, som har telefontid eftermiddagar varje vardag.

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-12 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

IdrottOnline Klubb Kom igång 3.1.1 091026. Kom igång

IdrottOnline Klubb Kom igång 3.1.1 091026. Kom igång Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer, ett

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer