Närmare föreskrifter om besiktningsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närmare föreskrifter om besiktningsverksamheten"

Transkript

1 1 (8) Utfärdad: Ikraftträdelse: Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Lag om fordonsbesiktiningsverksamhet (957/2013) 12 och 25 EU-lagstiftning som ska verkställas: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordon och tillhörande släpfordon sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU, bilaga II Ändringsuppgifter: Upphäver Fordonsförvaltningscentralens anvisning om testningsanordning för personoch paketbilars stötdämpare (3023/121/2002) och besiktningar utanför besiktningsstället (498/208/2009) samt Trafis anvisning om krav på anordningarna på ett besiktningsställe (TRAFI/1122/ /2011) Närmare föreskrifter om besiktningsverksamheten INNEHÅLL 1 FÖREMÅL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE UTRYMMEN Besiktningsställen som utför besiktningar av lätta fordon Besiktningsställen som utför besiktningar av tunga fordon Avståndet mellan besiktningslokalerna ANORDNINGAR Lätta fordon Anordningar som krävs Krav på anordningarna Bromsdynamometer Retardationsmätare Fordonslyft eller inspektionsgrop med avbärarlyft och anordning för glappkontroll Testinstrument för mätning av avgasutsläpp Våg för mätning av axel- och boggimassa Ljudnivåmätare Testanordning för stötdämpare i person- och paketbilar Riktinstrument för justering av körljusen Tunga fordon Närmare krav dynamometer samt nödvändiga mätare för kontroll av tryckluftsbromsar samt mätutrustning för automatisk behandling av mätdata Testinstrument för mätning av avgasutsläpp Fordonslyft eller inspektionsgrop med avbärarlyft och anordning för glappkontroll Våg för mätning av axel- och boggimassa Ljudnivåmätare Riktinstrument för körljusen Kalibrering ORDNANDE AV DATASKYDD... 7 Trafiksäkerhetsverket PB 320, Helsingfors tfn , fax FO-nummer /r

2 2 (8) 5 BESIKTNINGAR UTANFÖR BESIKTNINGSSTÄLLET Besiktningar som får utföras utan särskilt tillstånd Besiktningar för vilka tillstånd kan beviljas Övriga fall Bokföring ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE FÖREMÅL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE Denna föreskrift tillämpas på dem som med stöd av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 957/2013 ansöker om besiktningskoncession, samt på dem som bedriver besiktningsverksamhet med stöd av besiktningskoncession. 2 UTRYMMEN 2.1 Besiktningsställen som utför besiktningar av lätta fordon I de lokaler som används för besiktning ska ett fordon som är minst 2,50 m brett, 3,0 meter högt och 6,0 m långt kunna kontrolleras. Kontrollen ska kunna utföras inomhus. 2.2 Besiktningsställen som utför besiktningar av tunga fordon I de lokaler som används för besiktning ska en fordonskombination som är minst 2,60 m bred, 4,40 meter hög och 25,25 m lång kunna kontrolleras. Hallen ska ha en fri höjd av minst 4,45 m och en längd inomhus av minst 18 m. Kontrollen ska kunna utföras inomhus. 2.3 Avståndet mellan besiktningslokalerna Avståndet mellan de besiktningslokaler som hör till samma besiktningsställe får vara högst 10 km. Förflyttningen från en lokal till en annan får ta högst 15 minuter i anspråk. Kontrollen av ett enskilt fordon ska kunna utföras på ett och samma ställe med undantag för vägningen av fordonet. 3 ANORDNINGAR 3.1 Lätta fordon Anordningar som krävs Ett besiktningsställe som utför besiktningar av lätta fordon ska ha minst följande anordningar: bromsdynamometer retardationsmätare fordonslyft eller inspektionsgrop med avbärarlyft och anordning för glappkontroll testinstrument för avgasanalys kontrollinstrument på stativ för justering av körljusen och mätning av ljusstyrkan våg för mätning av axel- och boggimassa ljudnivåmätare testanordning för stötdämpare i person- och paketbilar kontrollredskap som behövs för enskilda fordon rosthacka (modell T eller 7, skaftlängd min. 150 mm, materialet t.ex. 10 mm rundstål)

3 3 (8) däckjärn (längd ca 0,7 m) spegel med skaft (t.ex. för kontroll av spiralfjädrar) järn som används vid kontroll av bromsarna på släpvagnar försedda med färdbroms kontrollstans (med en spets) mätare för genomsläpplighet för ljus hos bilglas eller jämförelseglas (genomsläpplighet för ljus %, jämförelseglasets nominella värde bör vara bekant) lämpliga instrument för kontroll av glapp i axelsystemet: o Saab 900, klossar för kontroll av framaxelkonstruktionen o VW Transporter, kraftplatta för övre stödstag o VW Bubbla, järn för kontroll av framaxelns leder o Peugeot, kraftplatta för kontroll av bakaxeln (h=135 mm) o Fiat, kraftplatta för kontroll av bakaxeln (h=185 mm) anordning som lämpar sig för mätning av bromsskivans tjocklek, användbar för mätning av bromsskivor monterade på fordonet metermått, 10 m mätinstrument för däckens mönsterdjup ficklampor pedalkraftmätarte för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning en digitalkamera (med minst 2 megapixels skärpa och med blixtljus) Krav på anordningarna Bromsdynamometer Bromsdynamometern ska lämpa sig för kontroll av fordon som ska besiktigas. Dynamometern ska fungera upp till de bromsningsförhållanden som avses i direktivet 2010/48/EU, bilaga II punkt 4, stycke På dynamometern får inga förändrigar göras som inte är godkända av tillverkaren Retardationsmätare Retardationsmätaren ska spara resultatet elektroniskt eller göra en utskrift av mätningen. Retardationsmätaren ska stadigt kunna fastgöras vid fordonet för den tid mätningen varar. Mätaren ska vara kapabel att fungera vid minst 30 km/h. Mätningsfrekvensen bör vara minst 10 gånger per sekund Fordonslyft eller inspektionsgrop med avbärarlyft och anordning för glappkontroll Lyften ska ha lyftkapacitet för minst kg. Lyftens lyfthöjd och inspektionsgropens djup ska vara minst 1,30 m. Med hjälp av avbärarlyften ska axlarna kunna lyftas upp på de fordon som kontrolleras. Avbärarlyftens maximibredd ska vara minst mm. De kraftplattor som används i avbärarlyften ska vara av en modell som godkänts av tillverkaren. På ett besiktningsställe måste det finnas minst en avbärarlyft med minst kg kapacitet. Anordningen för glappkontroll ska lämpa sig för kontroll av fordon som besiktigas, med undantag av släpkärror. Anordningen för glappkontroll ska vara en motordriven skiva som kan röras i längd- och sidled. I stället för en rörelse i längdriktningen kan även en roterande rörelse användas.

4 4 (8) Testinstrument för mätning av avgasutsläpp Alla mätinstrument ska kunna göra en utskrift över kontrollen. Mätanordningar som behövs: Fyrgasmätare (som uppfyller de mätningstekniska kapacitetskraven i lagen 707/2011 och förordningen 211/2012 om mätinstrument) OBD-mätningsanordning för mätning av avgaser från både bensin- och dieselmotorfordon Röktäthetsmätare för mätning av opaciteten hos avgaser från fordon med kompressionständning Varvtalsmätare för ottomotorer Våg för mätning av axel- och boggimassa Vågen ska vara sådan att det går att väga minst en axel per vägning. Vågen kan även bestå av två separata vågenheter under hjulen och visa separata värden per hjul. En våg som befinner sig utanför besiktningsstället kan godkännas, om avståndet mellan besiktningsstället och vågen är högst två kilometer. Om avståndet mellan besiktningsställen på olika håll är längre än två kilometer, ska ställena ha egna vågar. En våg avsedd för periodiska besiktningar ska lämpa sig för vägning av axelmassor hos de fordon som kontrolleras på besiktningsstället. En våg avsedd för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar bör uppfylla följande krav: Vågen ska vara av sådant slag som avses i lagen 707/2011 och förordningen 400/2012 om mätning. Största tillåtna avvikelse i kalibreringen får vara en avvikelse som enligt statsrådets förordning 400/2012 är tillåten för en våg av klass IIII med minst 300 kontrollskaldelar och som visas i tabell 3. Resultatet av vågens kalibrering inklusive mätosäkerheten bör uppfylla kravet. Vågens mätkapacitet ska uppgå till minst kg/axel Vägningen ska kunna utföras så att fordonets alla hjul är på samma nivå Ljudnivåmätare Ljudnivåmätaren ska uppfylla standarden ISO/IEC klass 2 eller motsvarande krav Testanordning för stötdämpare i person- och paketbilar Anordningen ska fungera maskinellt på så sätt att den skakar om fordonet. Anordningen bör verka på fordonets hjul med en upprepad vertikal rörelse med varierande frekvens. Mätningen ska följa EUSAMA eller en viss amplitud. Fordon med en total massa av högst kg ska kunna kontrolleras med anordningen. Besiktningsstället ska för tolkning av resultaten ha tillgång till de av tillverkaren utfärdade allmänna märkes- eller modellspecifika normvärdena Riktinstrument för justering av körljusen Riktinstrumentet för justering av körljusen ska vara försett med stativ. Instrumentet ska ha ett riktinstrument och en ljusstyrkemätare

5 5 (8) 3.2 Tunga fordon Ett besiktningsställe som utför besiktningar av tunga fordon ska ha minst följande anordningar: bromsdynamometer testinstrument för avgasanalys fordonslyft eller inspektionsgrop med avbärarlyft och anordning för glappkontroll kontrollinstrument på stativ för justering av körljusen och mätning av ljusstyrkan; dynamometer samt nödvändiga mätare för kontroll av tryckluftsbromsar samt mätutrustning för automatisk behandling av mätdata; anordning för kontroll av duomatic-koppling våg för mätning av axel- och boggimassa; ljudnivåmätare; kontrollredskap som behövs för enskilda fordon rosthacka (modell T eller 7, skaftlängd min. 150 mm, materialet t.ex. 10 mm rundstål) däckjärn (längd ca 0,7 m) spegel med skaft (t.ex. för kontroll av spiralfjädrar) kontrollstans (med en spets) mätare för genomsläpplighet för ljus hos bilglas eller jämförelseglas (genomsläpplighet för ljus %, jämförelseglasets nominella värde bör vara bekant) pedalkraftmätare griptång med justerbart grepp "papegoja" min. 150 mm kontrollinstrument för hastighetsbegränsare anordning som lämpar sig för mätning av bromsskivans tjocklek, användbar för mätning av skivor monterade på fordonet metermått: 10 och 30 m ficklampor mätinstrument för mönsterdjup på däck testanordning för ABS-lampan kontrollinstrument för bilens/släpvagnens stickkontakt spegelschablon för kontroll av speglarnas konvexitet schabloner för kontroll av draganordningarna för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning en digitalkamera (med minst 2 megapixels skärpa och med blixtljus) Närmare krav dynamometer samt nödvändiga mätare för kontroll av tryckluftsbromsar samt mätutrustning för automatisk behandling av mätdata Bromsdynamometern ska uppfylla kraven i ISO-standarden Dynamometern ska fungera upp till minst 12 kn bromsningskraft. Mätutrustningen måste fungera på det sätt som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift [TRAFI/1123/ /2013]. Bromsdynamometern ska förses med en axeldraganordning eller lyftbara rullar med vilka en kraft på minst 30 kn kan åstadkommas Testinstrument för mätning av avgasutsläpp En röktäthetsmätare för mätning av opaciteten hos avgaser från fordon med kompressionständning ska finnas på besiktningsstället. Mätinstrumentet ska kunna göra en utskrift över kontrollen.

6 6 (8) Fordonslyft eller inspektionsgrop med avbärarlyft och anordning för glappkontroll Lyftanordningen eller inspektionsgropen ska lämpa sig för kontroll av de fordon som granskas på besiktningsstället. Inspektionsgropen ska ha en längd av minst 9 meter. Avbärarlyftens lyfthöjd och inspektionsgropens djup ska var minst 1,3 m. Med hjälp av avbärarlyften ska axlarna kunna lyftas upp på de fordon som kontrolleras. Avbärarlyften ska ha en lyftkapacitet för minst kg. De kraftplattor som används i avbärarlyften ska vara av en modell som godkänts av tillverkaren. Anordningen för glappkontroll ska lämpa sig för kontroll av fordon som granskas på besiktningsstället. Anordningen för glappkontroll ska vara en motordriven skiva som kan röras i längd- och sidled. Anordningen för glappkontroll ska kunna röra sig minst 95 mm i längd- och sidled, rörelsehastigheten ska vara minst 5 cm/s, men högst 15 cm/s Våg för mätning av axel- och boggimassa Vågen ska vara sådan att det går att väga minst en axel per vägning. Vågen kan även bestå av två separata vågenheter under hjulen och visa separata värden per hjul. En våg som befinner sig utanför besiktningsstället kan godkännas, om avståndet mellan besiktningsstället och vågen är högst 2 kilometer. Om avståndet mellan besiktningsställen på olika håll är längre än 2 kilometer, ska ställena ha egna vågar. En våg avsedd för periodiska besiktningar ska lämpa sig för vägning av axelmassor hos de fordon som kontrolleras på besiktningsstället. En våg avsedd för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar bör uppfylla följande krav: enligt statsrådets förordning 400/2012 i tabell 3 400/2012 Största tillåtna avvikelse i kalibreringen får vara en avvikelse som enligt statsrådets förordning 400/2012 tabell 3 är tillåten för en våg av klass IIII med en kontrollskaldel på 20 kg Vågens mätkapacitet ska uppgå till minst kg Vägningen ska kunna utföras så att fordonets alla hjul är på samma nivå Ljudnivåmätare Ljudnivåmätaren ska uppfylla standarden ISO/IEC klass 2 eller motsvarande krav Riktinstrument för körljusen Riktinstrumentet ska vara försett med ett stativ, ett riktinstrument och en ljusstyrkemätare. 3.3 Kalibrering Om inget annat föranleds av Europeiska unionens lagstiftning, ska de anordningar som används vid besiktning regelbundet kalibreras så att de är spårbara och att mätosäkerheten påvisas av kalibreringsresultatet. I tillverkarens anvisningar kan rekommendationer ges om kalibreringsintervall. Kalibreringsintervallet får likväl vara högst: mån. för vågar mån. för avgasutsläpps-, (exkl. OBD), broms- och ljudnivåmätare

7 7 (8) Kalibrering och inställning får utföras av en instans med tillräcklig kännedom om de apparater som ska kalibreras och om dessas konstruktion. Kalibrerarna bör dessutom inneha tillräcklig kompetens för mätteknik och kunna genomföra kalibreringen så att spårbarhetskraven uppfylls och mätosäkerheten påvisas av kalibreringsresultatet. 4 ORDNANDE AV DATASKYDD Lokaler och apparatur som används för besiktning ska vara sådana att fordonen kan besiktigas utan att någons dataskydd äventyras. Lokalerna ska vara disponerade så att det är möjligt att på ett säkert och även i övrigt sakligt sätt förvara registreringsskyltar, blanketter och dokument. 5 BESIKTNINGAR UTANFÖR BESIKTNINGSSTÄLLET 5.1 Besiktningar som får utföras utan särskilt tillstånd Besiktning får utan tillstånd av Trafiksäkerhetsverket utföras utanför besiktningsstället i följande fall: registrerings-, ändrings- eller kopplingsbesiktning av fordon försedda med drivband eller rullar eller fordon vilkas mått och massa överskrider i vägtrafik tillåtna värden så att de på grund av sin storlek inte kan besiktigas i besiktningsställets lokaler; registrerings-, ändrings- eller kopplingsbesiktning av fordon vars konstruktiva hastighet understiger 30 km/h; registrerings- eller kopplingsbesiktning av fordon som på grund av sitt stora format inte kan besiktigas i besiktningsställets lokaler; registreringsbesiktning av förhandsanmälda fordon om vilka till tullmyndigheterna har gjorts en sådan anmälan som avses i bilskattelagen 35 b 1 mom. (demonstrationsfordon för företag som bedriver import, tillverkning eller försäljning av fordon). 5.2 Besiktningar för vilka tillstånd kan beviljas Trafiksäkerhetsverket kan bevilja tillstånd till periodisk besiktning för sådana fordon, specialtransportfordon och arbetsmaskiner som byggts på bilunderrede och på grund av sitt stora format inte kan besiktigas i besiktningsställets lokaler. Tillstånd kan beviljas även för såväl periodisk besiktning som kontrollbesiktning av museifordon som tagits i bruk före En förutsättning för beviljande av tillstånd är att det är möjligt att på kontrollplatsen skriva ut intyg över registreringsbesiktning 5.3 Övriga fall Trafiksäkerhetsverket kan bevilja tillstånd till besiktning utanför besiktningsstället även i andra fall än de i punkterna 5.1 och 5.2 nämnda fallen. Tillstånd beviljas i regel inte för besiktning av begagnade fordon, om deras mått eller massa inte överstiger de värden som anges i punkterna 2.1 och 2.2 i denna föreskrift. 5.4 Bokföring En separat förteckning måste föras över alla de besiktningar som utförts utanför besiktningsställets egentliga lokaler. I förteckningen antecknas:

8 8 (8) de besiktigade fordonens register- och tillverkningsnummer; fordonsslag och fordonsgrupp; besiktningsslag; besiktningsplats; om det är fråga om ett sådant demonstrationsfordon som avses i bilskattelagen 35 b 1 moment; datum för kontrollen; och namnet på besiktaren. Fordonets kontrollkort ska vara försett med texten "Besiktningen utförd utanför besiktningsstället". 6 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE Sådana lokaler och anordningar som överensstämmer med de krav som gällde vid tidpunken för beviljandet av koncessionen för den besiktningsverksamhet som bedrevs innan denna föreskrift trädde i kraft får användas till Om besiktningskoncessionen ändras enligt den nya lagen, men koncessionens omfattning förblir oförändrad, får lokalerna användas sådana de var i överensstämmelse med de krav som gällde ända till och utrustningen till En våg som är i bruk innan denna föreskrift träder i kraft och som uppfyller de krav som gällde vid tidpunkten då den togs i bruk anses uppfylla kraven i punkterna ja Kraven som gäller anordning för glappkontroll i punkten mom. ska uppfyllas från och med I kalibreringen av instrumenten ska emellertid bestämmelserna i punkt 3.3 följas från och med Tuomas Routa överdirektör Iris Kantolinna jurist

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till körkortslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny körkortslag.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

vad lagen säger om din dumper

vad lagen säger om din dumper vad lagen säger om din dumper begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 DUMPER PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT 9 FÖRARKOMPETENS OCH FÖRSÄKRING

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2012:5 Utkom från trycket den 23 augusti 2012 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING

PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING 2010 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri rf:s elhandelskommitté

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:32

Regeringens proposition 2009/10:32 Regeringens proposition 2009/10:32 Fordonsbesiktning Prop. 2009/10:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet)

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx 2005. SJÖFS 2005:XX Utkom från

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE...

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE... VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 4 TRAFIKSÄKERHET 4 FORDONSLAG 4 Motorredskap 4 Användning på motorväg

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.11.2007 KOM(2007) 737 slutlig 2007/0257 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel 26.10.2011 Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel Allmänt Bestämmelser om tillstånd för, anmälan om och godkännande av fyrverkeripjäser och andra explosiva varor, prov för ansvarig föreståndare

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 3 april 2002 Nr 224 231 INNEHÅLL Nr Sidan 224 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer