Ska mänskliga rättigheter omfatta även kvinnor? Jespersen skriver: Det beror på vad man lägger in i begreppen! Förmodligen kan man säga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ska mänskliga rättigheter omfatta även kvinnor? Jespersen skriver: Det beror på vad man lägger in i begreppen! Förmodligen kan man säga"

Transkript

1 Lösningen till Sverigekrysset Svar till DN:! g n i n d i t s i t a r g Ny Den nödvändiga sammanhållningen SIDAN 3 SIDAN 6 Äldre- Alfred Nobel försörjning SIDAN 8 HÖGER eller VÄNSTER? Står Sverige i CENTRUM - S VIC till höger eller vänster? SIDAN 7 Nummer 2 - oktober/december 2005 Ska mänskliga rättigheter omfatta även kvinnor? Jespersen skriver: Det beror på vad man lägger in i begreppen! Förmodligen kan man säga att tidningen står både till höger och vänster. När Fatima kom till Danmark skulle hon liksom många andra turkiska barn och unga fortsätta att leva på samma sätt som i Turkiet. Gå klädd i samma traditionella kläder. Inte tala med pojkar, vara hemma och göra hushållsarbete och lyda sin far i allt. Hon får framförallt inte bli dansk. Utgångspunkten bör dock vara en annan: Vilka åtgärder kan vara ändamålsenliga för att närma sig vissa politiska mål? Vad vill vi? Vad är möjligt? SIDAN 2 Tipstolva: BROTTSLIGHETEN Antalet anmälda misshandelsfall var under 1950-talet i snitt per år. Hur många var det i snitt per år under 1990-talet? x SIDAN 6 Vart tar de vägen: PENGARNA? Har kvinnor samma människovärde som män? Självklart, anser de flesta svenskar - även de som inte betecknar sig själva som feminister. Än mer självklart bör det vara för medlemmar i de riksdagspartier som valt att kalla sig feministiska. I praktiken är dock frågan inte så enkel. En påminnelse om den saken ger läsning av boken Till stöd för Fatima - som blivit föga uppmärksammad i Sverige. SIDAN 3 Boken är skriven av Karen Jespersen, socialdemokrat, som varit aktiv inom de danska Rödstrumporna och invandringsminister i Danmark. En avgörande orsak till att så många invandrare isoleras från danskarna är deras äktenskapstraditioner. De flesta invandrare i Danmark har som tradition att man ska giftas med en från samma kultur och helst en från samma trakt - gärna en familjemedlem. Den traditionen håller de flesta invandrare fast vid, även om de har flyttat till Danmark eller ett annat västligt land. kommer att hjälpa dem. Jag känner flera, som har försökt att begå självmord, eftersom de inte kan klara det. De går i desperation till familjen och säger: Jag kan inte stå ut med allt detta arbete, samtidigt som min man har andra kvinnor. I Danmark har den borgerliga regering som tillträdde hösten 2001 slagit in på en stramare linje för invandrings- och integrationspolitiken. Därvid har den nu stöd från socialdemokraterna, vilket betyder att närmare 80% av ledamöterna i Folketinget (Danmarks riksdag) sluter upp bakom den nya politiken. Karen Jespersen relaterar ett uttalande från Fatima: De unga kvinnor som har växt upp i Danmark befinner sig också i en fruktansvärd situation. När de har fått mannen till Danmark tvingas de flesta närmast ge upp sitt liv utanför hemmets fyra väggar. De är rädda för allt och vågar inte berätta. De vet, att ingen Testa din Sverigekunskap! Sidan 8 SIDAN 4

2 2 Sverige i CENTRUM - nummer Ledare: För ett medborgerligt samtal! Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig. Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad som någon slags ond människa. Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat. Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av. Det måste skapas ett klimat där olika uppfattningar får komma fram och meningsmotståndare möts med en grundläggande respekt. Alla ska få yttra sig och prata till punkt. Vi måste lyssna på varandra, och försöka förstå. Därmed inte sagt att någon ska undgå berättigad kritik, men envar har rätt att bli bemött i sak - inte genom tillmälen, kränkningar eller hot. Fakta ska mötas med fakta, argument med argument. Påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika litet som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som pekar på problem, och vill diskutera lösningar. Sverige behöver ett medborgerligt samtal. Höger eller vänster? Vad är det för en tidning? En naturlig fråga från flera pendeltågsresenärer, när vi den 1 augusti för första gången delade ut Sverige i CENTRUM - SVIC i Stockholm, vid T-Centralen. Men detta kan vara svårt att sammanfatta i ett ord eller en mening, till människor på språng. En kvinna vägrade ta emot tidningen, när vi inte kunde ange om den stod till höger eller vänster, eller kunde ge den någon annan bestämd etikett. I själva verket är det nog så att SVIC står politiskt både till höger och till vänster - beroende på vad man lägger in i begreppen! Till höger står vi om man med höger menar att: produktivt arbete ska premieras framför att leva på andras arbete brottsoffers intressen ska prioriteras framför brottslingars skolan ska göras till en lugnare arbetsplats invandringen ska bli bättre reglerad Sverige ska ha ett försvar. Till vänster står vi om man med vänster menar att: en grundtrygghet ska finnas för alla medborgare SVIC-projektet utgör ett försök och ett experiment. Kommer det att lyckas? Det beror på dig! Flaskhalsarna i sammanhanget är två: 1. Distributionen Stöd SVIC-projektet! Projektet Sverige i CENTRUM - SVIC handlar om ett försök att sticka upp inom mediabranschen, om att skapa ett alternativ i en situation då de etablerade tidningarna alltför mycket går i takt. Gemensamt förtiger de vissa fakta, gemensamt vinklar de efter givna mallar. Vad vi mer konkret talar om - om du själv inte redan noterat detta - kommer att framgå vid läsning av SVIC. SVIC kan verkligen sägas vara en gräsrotsrörelse. Allt arbete med tidningen - författande, layout, administration, distribution - sker ideellt, alltså utan ersättning. Vad som kostar är tryckningen, och där betalar vi moms. Inte en krona får vi i statliga projektpengar eller tidskriftsbidrag (vilket frikostigt delas ut åt maktens megafoner). Tanken är ju att tidningen - även om den än så länge kommer ut med bara fyra nummer per år - ska distribueras på samma sätt som Metro och Stockholm CITY - dvs till kollektivtrafikresenärer i framförallt våra större städer. Det innebär naturligtvis en utmaning att på helt ideell grund kunna klara detta. Här behövs alltså mångas frivilliga insatser. Hör av dig till SVIC-redaktionen för att hjälpa till! elförsörjningen ska kontrolleras av samhället det folkliga inflytandet ska stärkas yttrandefriheten ska vidgas klassklyftorna ska minska. Etiketter som höger och vänster riskerar dock att förvilla mer än att göra någon klokare. Utgångspunkten bör istället vara tre frågeställningar: 1. Vad vill vi? Vilka värderingar har vi och vilket samhälle vill vi ha? 2. Hur ser samhället idag ut? Vilka problem finns att lösa? 3. Vad är möjligt? Vilka medel står till vårt förfogande? Svaret från SVIC:s sida, på dessa frågor: 1. Vi vill ha ett samhälle som är präglat av medborgarinflytande och solidaritet, rättvisa och trygghet. Intressemotsättningar och konflikter finns i varje samhälle, men de måste kunna hanteras på ett civiliserat sätt. Grunden måste vara en uppsättning demokratiska värderingar. Rättigheter ska åtföljas av skyldigheter och gemensamt ansvarstagande. 2. Finansieringen Den andra utmaningen är att klara ekonomin. Idén är att få ett antal sympatisörer att ställa upp som stödprenumeranter, genom att betala in 500 kronor. 2. Vi har idag ett samhälle, präglat av både slöseri med resurser, orättvisor och otrygghet. Vi har fått en ny politisk klass, en nomenklatura, med särskilda privilegier och där man i praktiken ärver sina befattningar. Medborgarinflytandet är svagt och yttrandefriheten beskuren. Massmedia och skola ägnar sig alltför mycket åt propaganda och alltför litet åt folkbildning. Rättssamhället håller på att tyna bort. 3. Möjligheterna ligger hos människorna i Sverige. Alltfler svenskar känner att något är i grunden fel med samhällsutvecklingen och att en förändring, i en annan riktning, är nödvändig. Den stora frågan är hur många som kan förmås att gå från åsikt och insikt till handling, och själva engagera sig för att den nödvändiga förändringen ska kunna bli verklighet. Sverige i CENTRUM utgör ett försök. Får vi flera att stödja projektet ekonomiskt, får vi flera att hjälpa till med utdelandet av tidningen, då kan den bli till en faktor av betydelse. Då kan SVIC komma att bidraga till vad som krävs - ett öppnare mediaklimat och en mer uppriktig politisk diskussion. Nr Ansvarig utgivare: Björn Hammarbäck Redaktör: Jan Milld Telefon: I redaktionen: Björn Hammarbäck John Järvenpää Jan Milld Anders Sundholm Postadress: SVIC Box Haninge E-postadress: Webbsida: Prenumerationer: 250 kronor (4 nr ska komma under 2006) 500 kr för stödpren. Postgiro: Annonser: 50 kr/spaltcentimeter Utgivare: Om 200 personer gör detta, då är vi i hamn ekonomiskt, för att kunna fortsätta nuvarande utgivning - dvs fyra nummer per år, på vardera 8 sidor. Får vi in mer pengar kan vi utöka sidantalet till 12. Postgiro: Förlaget MÅNGFALD ISSN Tryckort Stockholm 2005 VILKA ÄR VI? Vad är Sverige i CENTRUM för en tidning? Vad handlar det om? Vilka står bakom projektet? Så undrar många som får tidningen i sin hand. Svar: det är fråga om en tidning som handlar om samhällsfrågor, men som är partipolitiskt fristående. Initativtagare är två f.d. socialdemokrater: Björn Hammarbäck och Jan Milld. Syftet med SVIC är att medverka till en bredare och ärligare diskussion om de problem som Sverige nu står inför.

3 3 Sverige i CENTRUM - nummer I förra numret konstaterades att Sverige har världens högsta skattetryck. Vi ställde den retoriska frågan vad svenskar får för detta, som medborgare i andra länder inte får. PENGARNA vart tar de vägen? Ungdomsstyrelsen är en fett tät statlig myndighet som ideella föreningar med bra projekt får söka pengar ifrån. En ideell förening får man på två dagar om man fyller i och skickar en blankett som finns på Skatteverkets hemsida. I själva verket rör det sig om en ineffektivitet och ett slöseri med resurser. Den nödvändiga sammanhållningen Svar till Henrik Berggren på DN: Henrik Berggren på ledarsidan i Dagens Nyheter kommenterar den 23/8-05 utgivningen av en ny gratis- tidning, under rubriken Vem kan man inte lita på?. Det är uppenbart att vad han syftar på är Sverige i CENTRUM (SVIC). Berggren gör tummen ned för vår tabloid. Tanken med det statliga presstödet, på över 500 miljoner kronor årligen, är att värna mångfald i opinionsbildningen. SVIC får inte del av detta stöd, men tanken bakom SVIC är densamma. Vi hävdar med andra ord att - det omfattande presstödet till trots - det kvarstår ett behov av ökad pluralism inom mediesektorn. Mer konkret är det inom framförallt vissa ämnesområden som informationen och debatten är snävt tuktad. Det gäller kriminalpolitik och EU, skolpolitik och socialpolitik, men framförallt invandringsoch integrationspolitik. Beträffande det sistnämnda är det ingen överdrift att tala om ett tabu. Etablerade massmedia är ensidiga i vad de publicerar, genom vad de förtiger och hur de vinklar. De försöker dessutom stigmatisera kritiker, genom att förse dem med etiketter om missnöje, konspirationstänkande och rättshaverister. Genomgående har en kampanj under många år bedrivits för att skuldbelägga svenskarna - tyvärr med viss framgång. Vad har då Henrik Berggren att anföra mot Sverige i CENTRUM? Jo, just att det är en missnöjespublikation med konspirationsteorier. Samtidigt anser han att SVIC för fram synpunkter på skattetrycket som är politiskt allmängods. Därutöver driver Berggren en tes om att medborgarna måste lita på makthavarna. Utan tillit blir det farligt, menar han. Javisst behövs en tillit i samhället, för att det ska hänga samman! Denna tillit måste dock vara ömsesidig. Det handlar både om en tillit mellan medborgarna och en tillit till makthavarna. Problem uppstår när makthavarna uppträder på ett sådant sätt att det inte går att känna tillit till dem. För att nå dit behöver samhället aktiva och engagerade, kritiskt tänkande, medborgare. Till detta vill Sverige i CENTRUM försöka bidraga. Jan Milld, redaktör för SVIC Björn Hammarbäck, ansvarig utgivare för SVIC En förkortad version av detta svar publicerades i DN I SVIC nr 1/05 gavs två exempel på vart pengarna går: - En växande byråkrati. Ett stort, och ständigt ökande, antal myndigheter. - Alltfler förtidspensionerade. Antalet är nu uppe i , dvs 10% av den arbetsföra befolkningen. Vidare kan anföras de statliga bidragen till åsiktsproduktion. Medel till detta tas ur både skatter och Allmänna Arvsfonden (dvs man tar i anspråk avlidna svenskars tillgångar). Här kan inräknas: Presstödet, på 507 miljoner kronor. Partistödet, på 362 miljoner. Föreningsbidrag Studiecirkelstöd Projekt och särskilda satsningar. Ett exempel på det senare utgör Centrum mot rasism (CMR). CMR bildades 2003 efter ett regeringsinitiativ av Mona Sahlin. 14 miljoner kronor av skattemedel har hittills plöjts in i organisationen. Genom Svenska Dagbladets artikelserie om denna ideella förening har uppseendeväckande uppgifter framkommit. för att starta ett projekt för unga som ville jobba med journalistik. Tvåhundratjufemtusen spänn! Den 16/7-05 skrev SvD: Centrum mot rasism, CMR, har kansli på en av landets dyraste adresser. De tre anställda förfogar över en yta på 180 kvadratmeter. Förra året reste, hotellövernattade och åt styrelsen och kanslipersonalen för närmare kronor. I en anläggning där CMR konferensade kostade de billigaste hotellrummen kronor. Vissa sammanträden sker på hotell- och konferensanläggningar i Stockholm, trots att man har ett stort, elegant inrett sammanträdesrum på kansliet. CMR betalar middag med vin och även ledamöter bosatta i Stockholmsområdet bor på hotellen,.. Och det var inte husets billigaste vin man drack. Pengarna slussas via Integrationsverket: Integrationsverket, som betalar ut bidragen, kräver varken kvitton eller andra verifikationer. En ansökan om extra bidrag på kronor godkändes mycket snabbt. Det tog bara en dag. Chef för CMR är Amina Ek. SvD: Amina Ek har också en handkassa på kronor i veckan som hon får använda fritt. Räcker den inte till är det kassörens uppgift att sätta in mer pengar på kontot. Hur mycket kommer ut av detta? SvD om CMRsammanträden: Två dagars sammanträde - tre annonser i Mana. Mana är en tidning som propagerar för mer invandring och mångfald, mot främlingsfientlighet och rasism. En motsvarande publikation är Gringo, som också har stora lokaler och många anställda. Gringo går ut tillsammans med Metro. Varifrån får Gringo sina pengar? Jo, där finns ett liknande arrangemang, genom organisationen UFM - Ungdomsförbundet för Mångfald. UFM, i sin tur, får pengar från ett antal kommuner. Jag hade haft en idé om unga journalister-projektet i några år och jag brukade drömma om att ha ett eget kontor och att kunna jobba heltid med det jag brann för. Ungdomsstyrelsen har 19 miljoner att driva sin verksamhet med varje år plus runt 200 miljoner som dom fördelar i bidrag. Ungdomsstyrelsen finns. Kulturförvaltningarna finns. Integrationsverket finns. Stiftelsen för framtidens kultur finns. Allmänna Arvsfonden finns. Kulturrådet finns. Googla nu! Integrationsverket är en av flera nya myndigheter med opinionsbildning som sitt uppdrag. vi som kunskapsmyndighet och samhällsförändrande aktör viktiga uppgifter... skriver dess Generaldirektör, Andreas Carlgren. Ändå har verket haft problem att göra slut på sina anslag. När Carlgren skaffade nya möbler till sitt tjänsterum ingick en tevagn som fick kosta kr. Metrokolumnisten Carlos Rojas: När jag var arton fick jag kronor RÄTTELSE I förra numret fanns ett stort antal diagram kring ekonomi. Ett av dem - om skatteintäkter - blev felaktigt. Rätt diagram kommer här. Uppgifterna kommer från Skattebetalarnas Förening och avser år De totala skatteintäkterna uppgick det året till miljarder. Några av de större posterna: 1. Kommunalskatt, 410 miljarder 2. Statsskatt, 36 miljarder 3. Allmän pensionsavgift, 71 miljarder 4. Bolagsskatt 55 miljarder 5. Fastighetsskatt 23 miljarder 6. Sjukförsäkringsavgift, 109 miljarder 7. Ålderspensionsavgift, 72 miljarder 8. Mervärdesskatt, 220 miljarder 9. Energiskatt, 60 miljarder

4 4 Sverige i CENTRUM - nummer Alla människors lika värde? Karen Jespersen var inrikesminister (vilket innefattade invandringsfrågor) i Danmark i socialdemokratiska regeringar. Dessförinnan var hon under många år socialminister. Både som socialminister och som inrikesminister hade hon ett enormt stöd hos befolkningen. Hon var en av dem, som fick flest personröster vid valen och låg konstant i topp eller rentav som nummer 1 i olika opinionsmätningar. Med sin bakgrund som ledande feminist i Danmark, aktiv i Rödstrumporna, har Jespersen reagerat mot det kvinnoförtryck som följt med den förda invandringspolitiken. Hennes tankegångar framgår av boken Till stöd för Fatima, utgiven Karen Jespersens bok innehåller många pregnanta formuleringar, värda att direkt citera. Utgångspunkten för den är frågeställningar som: Vad innebär integration? Varför har integrationen misslyckats? Hur kan integrationen lyckas bättre? Frågeställningar om kulturskillnader, kvinnoförtryck och orsaker till utanförskap står i fokus för Karen Jespersen. I botten på integrationsproblemen ligger två faktorer: a) Kulturskillnaderna mellan hemlandet och det danska samhället b) Mekanismerna som gör, att anpassningen till det danska samhället uteblir. Integration betyder inte, att vi alla måste tycka likadant. Integration betyder, att det existerar tillräckligt av gemensam värdegrund hos befolkningen, för att vi ska hänga ihop som samhälle. Många invandrare fortsätter att identifiera sig med hemlandets kulturmönster och samhällsvärderingar. Detta gäller även de unga, som är födda i Danmark eller i ett annat europeiskt land. När invandrarna och deras efterkommande blir tillfrågade, är det bara en minoritet som verkligen känner sig som danskar. Många betraktar språket i ursprungslandet som sitt modersmål. De flesta gifter sig med någon från hemlandet, de ser i ökad grad hemlandets TV och de lever i stor utsträckning efter hemlandets normer. Vilka normer gäller då för hemlandet? I många av invandrarnas hemländer är traditionsbundna normer och islams föreskrifter tätt sammanvävda. Sammantaget betyder det, att kvinnor har en mycket underordnad placering i förhållande till mannen. Kvinnors vittnesmål accepteras inte på lika nivå med mannens. Kvinnor har ett sämre läge när det gäller arv, straff och skilsmässa. En muslimsk kvinna får inte gifta sig med en icke-muslimsk man. I de ortodoxa kulturerna skall kvinnorna lyda mannen, hålla sig i möjligaste mån innanför dörren, bära slöja när främmande män finns närvarande och inte tala för mycket....de muslimska länderna fick aldrig en upplysningstid som Europas. Religion och politik blev inte åtskilda, samhällena blev inte världsliga i tillnärmelsevis samma grad som våra. Religiösa föreskrifter och argument fick behålla stort inflytande på samhällsliv och politik. Mer generellt blev samhällena också kollektivistiska med mycket liten frihet för den enskilda människan. Därmed har det saknats avgörande förutsättningar för den dynamik, som har präglat västliga samhällen. Familjens placering i samhällets hierarki är i hög grad avhängigt av familjens hedersbegrepp, och familjens begrepp om heder är avhängigt av mannens hedersbegrepp. Det är särskilt kvinnorna, som genom sitt sexuella beteende kan kränka mannens heder och därmed kasta skam över hela familjen. Det är ett hedersbegrepp som är förbundet med kvinnors ärbarhet, till skillnad från ett hedersbegrepp som är förbundet med ordhållighet, tapperhet och liknande. Jespersen citerar Kahttan Jasim, invandrarkonsulent i Köge kommun: Flyktingar och invandrare från tredje världen kommer från en tystnadskultur där hierarkin betyder allt och där självreflexion nästan kan ses som en förbrytelse mot Gud. Och när de kommer till ett postmodernt samhälle som det danska, som präglas av förhandlingskultur, är det inte De flesta invandrare flyr från hopplösa framtidsutsikter i fattiga, överbefolkade länder. De kommer till Danmark och andra västliga länder för att söka trygghet. För någras vidkommande är det trygghet mot förföljelse, för andra är det ekonomisk trygghet. Men i betydande omfattning håller de fast vid hemlandets kulturmönster. Detta är en paradox, eftersom det är detta kulturmönster, som i stor utsträckning är bakgrunden till att deras ursprungsland hänger kvar i fattigdom och förtryck. Det sekulära samhället är just förutsättningen för demokrati. Man kan inte ha ett religiöst styrt samhälle, som samtidigt styrs av befolkningen. De problem vi står inför handlar inte om varifrån människor kommer. Det handlar om vilka värderingar vi ska bygga detta samhälle på, oavsett man är dansk eller invandrare. överraskande att det ger problem. De kommer från kontroll till förhandling. Kahttan anser dock inte att integrationsproblemen har sina rötter i religionsskillnader. Det handlar om samhällskulturer: En kristen och en muslimsk flykting från Afghanistan kommer att ha samma problem med att integreras. Det är Fatimas erfarenhet, säger hon, att det danska samhället är allt för eftergivet inför många av invandrarnas krav, då de grundar dem på traditioner och religion. Samhället bör vara mycket klarare i sin framställning av samhällets funktion och medborgarnas skyldigheter. Om samhället är alltför eftergivet får de religiösa och traditionsbundna invandrarna större spelrum att påverka andra invandrare, som ofta inte vågar säga nej. Det har de inte kunskap och utbildning för att göra. Eller deras auktoritetstro är helt enkelt för stor. Därför behövs att danskarna säger ifrån.. Varför har integrationen misslyckats? En orsak ligger i att invandrargrupper från muslimska länder isolerar sig och permanentar ett utanförskap. På så vis skapas parallellsamhällen, med olika normer. En viktig faktor i detta sammanhang är familjesammanföringar, där unga invandrare i Danmark hämtar sin äktenskapspartner från det tidigare hemlandet. Familjesammanföringar har gjort integrationen mycket svår, eftersom man hela tiden måste börja om från början. De invandrare, som bor i Danmark, har bromsats i sin omställning till det danska samhället, då de fått en äkta hälft, som alls inte har rötter i danska normer och värderingar. Detta har skapat problem för det danska samhället - liksom det har skapat problem för andra europeiska samhällen. De nyanlända har inte känt till språket och landet. De har ofta isolerats utan arbete, och detta har präglat deras barn, så att inte heller de blir integrerade i det danska samhället. Omkring 90 procent av de invandrare och efterkommande som har turkisk bakgrund, är gifta med någon från hemlandet. En avgörande orsak till att så många invandrare isoleras från danskarna är deras äktenskapstraditioner. De flesta invandrare i Danmark har som tradition att man ska giftas med en från samma kultur och helst en från samma trakt - gärna en släkting. Den traditionen håller de flesta invandrare fast vid, även om de har flyttat till Danmark eller ett annat västligt land. Det sociala och det kulturella arvet är två sidor av samma sak. Barnen växer upp i hem, där båda föräldrarna eller den ena är på långvarig offentlig bidragsförsörjning. Det betyder att barnen inte får några positiva förebilder, som kan motivera dem till utbildning och arbete. De som framförallt drabbas, när integrationen uteblir, är invandrarkvinnorna. De stängs bokstavligt inne i hemmet, med små handlingsmöjligheter. När Fatima kom till Danmark skulle hon liksom många andra turkiska barn och unga fortsätta med att leva på samma sätt som i Turkiet. Gå klädd i samma traditionella kläder. Inte tala med pojkar, vara hemma och göra hushållsarbete och lyda sin far i allt. Hon får framförallt inte bli dansk. Sara, 17 år, som kommit till Danmark från Irak, säger: Det är stora kulturskillnader. De unga danskarna går på fester och festivaler men de utländska flickorna - de får inte komma med. Och det beror inte på att de inte tycker om danskarna, det beror på att de inte får för föräldrarna. Fatima: De unga kvinnor som har växt upp i Danmark befinner sig också i en fruktansvärd situation. När de har fått mannen till Danmark tvingas de flesta närmast ge upp sitt liv utanför hemmets fyra väggar. De är rädda för allt och vågar inte berätta. De vet, att ingen kommer att hjälpa dem. Det diskuteras ofta om de flesta arrangerade äktenskap i verkligheten är frivilliga. Det menar jag är en teoretisk diskussion. Hur ska man kunna förvänta sig att ganska unga människor ska kunna säga nej till ett äktenskap, när de är utsatta för en enorm press och när de vet, att familjens ära står och faller med att de säger ja? Den som har blivit utstött av familjen riskerar att mista kontakten med hela den etniska gruppen. Det betyder att de unga kvinnorna blir i stort sett utan nätverk. Det är ofta inte uppfostrade till att vara självständiga och att klara sig själv. Invandrarkvinnor från muslimska länder tvingas till tidiga äktenskap, vilket gör att de inte får någon chans att utbilda sig. Ofta föder de många barn, vilket binder dem till hemmet. Ovanpå detta finns det sociala trycket, om att de ska underkasta sig sin man. De får inte umgås med män utanför familjen, inte utan tillsyn. Redan detta gör att de inte kan gå ut på arbetsmarknaden. Socialforskningsinstitutets undersökning visar också att en del av de unga inte är aktivt arbetssökande. Över 80 procent av de unga kvinnorna på kontanthjälp har inte sökt arbete under den senaste månaden. För unga män var motsvarande siffra 50 procent. Det råder inget tvivel om att det förekommer diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden. Om detta råder bred enighet. Men ser också ut som att de flesta är överens om att diskriminering inte är den avgörande orsaken till att så många invandrare inte har arbete. I Integrationsdepartementets årsbok för 2003 står det att utbildningskvalifikationer, danskkunskaper och den kulturella bakgrunden spelar en väsentlig roll för att komma in på arbetsmarknaden.

5 Sverige i CENTRUM - nummer De unga män som faktiskt hjälps till arbete av en konsekvent handläggare värdesätter ofta inte handläggarens insats. Det är handläggarnas uppfattning att ju mer konsekventa de är, desto lägre värderas deras insats av unga på kontakthjälp, framgår det av undersökningen. Karen Jespersen refererar Masoum Moradi, som kommer från Iran och arbetar som socialrådgivare: En stor del av problemen med att få flyktingar och invandrare integrerade på den danska arbetsmarknaden handlar om att de inte har växt upp med att anse arbete som väsentligt i sig självt. Får de välja, föredrar de ett liv på kontanthjälp, där de kan få ägna sig åt det som de anser väsentligt här i livet... vi ska vara medvetna om att det rör sig om en kulturkrock mellan olika syn på arbetets roll i människors liv. På de ena sidan har vi den moderna danska arbetsuppfattningen, där arbetet spelar en stor roll för den enskilda människans identitet. Och på den andra sidan finns den förmoderna, mellanöstliga arbetsuppfattningen, som går ut på att man arbetar för att få mat på bordet. Särskilt låg status har vissa typer av arbetsuppgifter. Vibeke Jensen, verksamhetschefen i Århus kommun, ger en del av förklaringen till att så få av kommunens somalier är i arbete: Många befinner sig långt från det danska samhällets normer och värderingar. I många u-länder är det fint att inte arbeta. Och i synnerhet manuellt arbete värderas lågt. Anni Kjeldgaard, chef för äldre- och handikappomsorgen i Ålborg, berättar att det är svårt att förmå invandrare att passa äldre och göra rent: Dörren i vår förvaltning står vidöppen för dem med annan etnisk bakgrund som vill gå med en av våra medarbetare i städarbetet. Men trots upprepade hänvändelser till flyktingrådgivningen är det mycket få, som är intresserade. En förklaring till det utbredda bidragsberoendet bland invandrare ligger således i attityder och värderingar. Arbetet har inte samma betydelse för individen i u-länder som det har i i-länder. En annan förklaring ligger i fattigdomsfällan. Det har under många år varit ett problem att det för en del människor på kontanthjälp inte kan löna sig ekonomiskt att ta ett arbete, om det är ett låglönejobb. Skillnaden mellan de sociala utbetalningarna och lönen är i en del fall så små, att man inte får ut något extra av att arbeta. Detta betyder inte, att kontanthjälpsmottagare har mycket pengar att leva på. När kontanthjälpen kan vara nästan lika hög som minimilönen beror det på att en del kontanthjälpsmottagare bor i allmännyttiga bostäder med hög hyra. Dessa dyra lägenheter har varit de enda som varit lediga. Därför har kontanthjälpsmottagarna varit tvungna att flytta in, och kommunen har varit tvungen att betala huvuddelen av den höga hyran som en del av kontanthjälpen. Kommer kontanthjälpsmottagarna i arbete ska de betala en större del av hyran, och det kan vara svårt om det är ett låglönejobb som de har fått. I sådana situationer kan det ofta inte löna sig för kontanthjälpsmottagare att ta ett låglönejobb. Denna fattigdomsfälla har en del danskar fångats i. Men den fångar ännu fler invandrare. Det framgår bland annat av Integrationsdepartmentets forskningsöversikt: Det är potentiellt mycket stora incitatmentproblem för invandrare att söka ett arbete i den meningen att de inte kommer att få något ekonomiskt ut av det, eller kommer att direkt förlora pengar. Vad kan då göras, för att integrationen ska lyckas bättre? Karen Jespersen ger en rad konkreta förslag, men betonar samtidigt att en grundläggande förutsättning för att kunna lyckas är att invandringen inte är alltför omfattande....hela denna insats till gagn för bättre integration kan bara låta sig göras, om det är fråga om en begränsad tillströmning av nya invandrare till landet. Tillströmningen får inte vara större än att integrationen kan hålla takt med det antal, som kommer skapade Hidovre kommun stor uppmärksamhet då borgmästare Britta Christensen (s) införde ett flyktingstopp, dvs att hon meddelade att de flyktingar som kom till landet skulle ha bostäder i andra kommuner än Hvidovre. Det fanns redan så många invandrare i kommunen, att det var svårt att integrera dem, och de resursstarka danskarna började att flytta. Ska utvecklingen i riktning mot getton effektivt bromsas måste det byggas fler bostäder och det ska vara under 20 procent invandrare i ett bostadsområde. Om det är omkring en fjärdedel invandrare i ett område börjar det att tippa och en del danskar flyttar ut, färre - eller inga - danskar flyttar in, och så kan det bli en accelererande process. Detta visar undersökningar av Statens Byggforskningsinstitut. Stramare regler för familjesammanföringar är också centralt. Den norska feministen Hege Storhaug, ledande i Humans Rights Service, har kallat de danska regler som begränsar familjesammanföringar, för Europas bästa, då de skyddar kvinnor mot tvång. Reglerna innebär att unga inte kan bli familjesammanförda med en äkta hälft utanför EU förrän båda parter fyllt 24 år. Dessutom krävs att parets samlade anknytning till Danmark ska vara större än till hemlandet - eller ett annat land. Många unga invandrare - inte minst flickorna - är glada över de nya reglerna. Det ger dem möjlighet att slutföra sin utbildning, då de inte kan få en äkta hälft till Danmark innan de är 24 år. Och under den tiden har de kanske bättre möjligheter att ta kampen mot familjen för att själva få bestämma vem de vill gifta sig med. Sedan handlar det om värderingar, varvid det framförallt är invandrarna som ska anpassa sig till det danska samhället, inte tvärtom. Vi har genom vår historia lyckats bygga upp ett ganska enastående samhälle. Det har vi uppnått i kraft av gemensamt språk, gemensamma erfarenheter, gemensamma kulturmönster, gemensamma traditioner och en politisk gemenskap. Det är absurt att låta som om denna gemenskap är betydelselös... För många invandrare kräver det en kulturell omställning att vara med och utveckla det moderna Danmark, som de har valt att slå sig ned i. Därför skall krav om religiöst grundad särbehandling avvisas. Religiösa symboler som hijab - religiös huvudduk - står en rad sammanhang i motsättning till det världsliga samhället. Huvudduken är uttryck för en bestämd syn på kvinnor: Kvinnor ska täcka sig av hänsyn till mannen, då hennes sexualitet är farlig för honom. Det innebär således en försvagning av det världsliga samhället, när det idag enligt lag åläggs arbetsgivarna att acceptera, att de anställda kan ha en bestämd klädsel på religiös grund. Frågan om anställda har rätt att bära huvudduk eller annan religiös klädsel ska inte regleras i lagen. När muslimska kvinnor är på arbetet omfattas de som anställda av verksamhetens regler för klädsel på arbetsplatsen. Frågan om religiös huvudbonad hör enligt min mening hemma under dessa regler. Länsrättens dom, som fastslår att en arbetsgivaren inte får neka en anställd att bära huvudduk på arbetstid är ett bakslag för de unga kvinnor, som gärna vill ha mer personlig frihet och leva sitt liv som jämnåriga danskor. Domen betyder att de inte längre har en ursäkt för att inte följa föräldrarnas önskan eller omgivningens press. Karen Jespersen gör också ett konstaterande kring nöjeslivet. När flickorna måste hålla sig hemma på sitt rum betyder det ett underskott på flickor bland de unga på diskoteken och andra ställen. Detta bidrar till att skapa konflikter mellan unga danska män och unga män med annan etnisk bakgrund. Det blir ofta slagsmål om danska flickor. De unga männen är med om att stänga in flickorna, men de märker också själva av konsekvenserna. Murat och andra unga män är i en svår situation. Diskoteken får självfallet inte diskriminera. Men den svåra situationen kommer de inte ut ur, om de inte ställer in sig på att kvinnorna får större frihet. De är tvungna att acceptera, att deras egna muslimska systrar går på diskotek och låter unga danska män dansa med dem, röra vid dem och säga söta saker till dem. Annars fungerar integrationen inte. Om unga muslimska män vill kunna hoppas på att bli behandlade som unga danska män så är de tvungna att själva bli integrerade. Och det innebär att de har en annan hållning till flickor - också muslimska flickor. Så länge de inte tillåter sina systrar att bete sig som danskor, så har de heller inte samma möjligheter som danska män i förhållande till danska flickor. Deras identitet är splittrad mellan två kulturer. Det krävs andra värderingar för att fungera i ett modernt samhälle jämfört med ett outvecklat samhälle. Det är djupt skadligt för integrationen, om man ger invandrarna det intrycket, att det är slumpmässigt och närmast likgiltigt, vilka värderingar samhället är präglat av. Att alla värderingar är lika goda, och att värderingar, som härstammar från förmoderna samhällen kan fungera i ett modernt välfärdssamhälle. Det kan de inte. Det är ju ingen tillfällighet, att några samhällen har välstånd och demokrati, medan andra samhällen är fattiga och auktoritära. Det har samband med de värderingar som samhället bygger på. Invandrare som kommer från samhällen, som ännu inte blivit högmoderna samhällen, har självfallet svårare att fungera i ett sådant samhälle. Därför är det helt avgörande att de får veta vilka normer och värderingar som har skapat det moderna välfärdssamhället och fortsättningsvis är oundgängliga, om vi också i framtiden ska ha ett sådant samhälle. Den danska invandringspolitiken hade börjat stramas åt redan innan den nya borgerliga regeringen tillträdde i november Denna process har sedan fortsatt, vilket återspeglas i att antalet asylsökande som fått asyl som konventions- eller defactoflyktingar på fyra år har minskat från drygt till drygt 500. Antalet anhöriginvandrade har samtidigt minskat från till Bakom den nya invandringspolitiken står i stort sett alla de fyra största partierna: Venstre (1), Socialdemokraterna (2), Dansk Folkeparti (3) och Konservative (4). Tillsammans har de 144 mandat i Folketinget och utgör en majoritet på 78%.

Stoppa våldsbrotten!

Stoppa våldsbrotten! NY GRATISTIDNING OM POLITIK - VÅGA BRY DIG! Ledare: Tryggheten tillbaka! SIDAN 2 Tema: Våldsbrottsligheten Äldreförsörjning : Rättvisa åt de gamla! SIDAN 4 Fremskrittspartiet störst i Norge J P Johansson

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET. Agneta Larsson Lena Granefelt

Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET. Agneta Larsson Lena Granefelt Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET Agneta Larsson Lena Granefelt Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET »Någon måste ta första steget. Men kampen har alltid ett pris.«2003 Integrationsverket

Läs mer

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? Säkerheten stärks på svenska fängelser. Här bygger Kirsebergsanstalten

Läs mer

Vad borde vuxna bli bättre på? Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år.

Vad borde vuxna bli bättre på? Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år. Vad borde vuxna bli bättre på? Kunskapskonferens 23 september 2009 Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år. Rapport från den nationella kunskapskonferensen 2009 om barnets rätt i familjen

Läs mer

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder INT-23-05-103 Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder Denna text utgör en förkortad och populariserad översättning till svenska av studien: State policy,

Läs mer

vitbok.se - mångkulturellt FACIT

vitbok.se - mångkulturellt FACIT vitbok.se - mångkulturellt FACIT Innehåll Förord Inledning Kapitel 1: Massinvandring a) Jämförelser och karaktär b) Måluppfyllelse c) Barn som ankare Kapitel 2: Avsvenskning a) Behövs svenskar? b) Demografi

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 2010-08-18 Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Argumentationsunderlag som stöd inför debatter med Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 115 60 Stockholm T: 08-700 2600

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

C-UPPSATS. Hederskulturer och hedersrelaterat våld

C-UPPSATS. Hederskulturer och hedersrelaterat våld C-UPPSATS 2007:025 Hederskulturer och hedersrelaterat våld Uppkomst och betydelse Sara Magnusson Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Kapitel 4: ORÄTTVISOR

Kapitel 4: ORÄTTVISOR Kapitel 4: ORÄTTVISOR Vi äldre kan jobba längre. Om var och en stannar kvar tre år längre i arbetslivet kan vi klara sjukvården, äldreomsorgen och pensionssystemet säger hon inför sin första partikongress

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Religion & Livsfrågor

Religion & Livsfrågor NR 2 2005 KÄRLEKENS MANIFEST UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP TEMA Kärlekens manifest Religion & Livsfrågor > Hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning > Så här gör vi på Richard Steffengymnasiet

Läs mer

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Bedömningsmodell i samhällskunskap

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer