DEMOKRATIPASS DEMOCRACY PASSPORT. din guide till det aktiva medborgarskapet your guide to an active citizenship

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEMOKRATIPASS DEMOCRACY PASSPORT. din guide till det aktiva medborgarskapet your guide to an active citizenship"

Transkript

1 DEMOKRATIPASS DEMOCRACY PASSPORT din guide till det aktiva medborgarskapet your guide to an active citizenship

2 Om demokratipasset Halmstads demokratipass är en informationsbroschyr som ger vägledning till dig som invånare om hur du kan påverka politiska beslut på olika nivåer. Halmstads demokratipass är utvecklat utifrån en förlaga som har getts ut av Falu demokratiråd i samarbete med Högskolan Dalarna, tidningen Riksdag & Departement, EU:s medborgarskapsår och Europarådets lokaldemokrativecka. Andra aktörer är välkomna att vidareutveckla och anpassa demokratipasset efter sina egna behov. Detta pass tillhör: FÖRNAMN EFTERNAMN E-Post/MOBIL Röstberättigad i: Layoutförlaga: RR Reklambyrå Revidering av layout och text: Stadskontoret/Halmstads kommun Tack till Falu kommun Halmstad Halland annan kommun/other municipality annat landsting/other region or state MER information och kontakt f halmstad.se/demokratiochpolitik sverige annat land/other country EUROPEISKA UNIONEN Halmstad Democracy passport offers a citizens guide to participatory options at different political levels. You are welcome to develop and customize this concept for your own needs. Vad betyder detta? Läs mer på nästa uppslag. 2 3

3 Snabbguide till det aktiva medborgarskapet VAR KAN JAG PÅVERKA? Halmstad invånare: (april 2014) Röstberättigade: (2014) Valdeltagande 2010: 82,4 % Fullmäktige: 71 ledamöter/nio partier Halland invånare: (april 2014) Röstberättigade: (2010) Valdeltagande: 83,1 % (2010) Fullmäktige: 83 ledamöter/nio partier För mer information: halmstad.se För mer information: regionhalland.se Sverige Europeiska Unionen (EU) invånare: (april 2014) Röstberättigade: (2014) Valdeltagande: 80,73 % (2010) Riksdagen: 349 ledamöter/åtta partier För mer information: riksdagen.se & regeringen.se Världen invånare: 7,2 miljarder (juni 2014) Andel demokratiska länder: 45 % (2014) Andel länder med demokratiska val: 63 % (2014) Valdeltagande: 70,6 % (i genomsnitt ) ( idea.int/vt ) Invånare: 508 miljoner Röstberättigade: ca 400 miljoner Valdeltagande: 43,1 % (alla medlemsländer 2014) Europaparlamentet: 751 ledamöter/ 8 partigrupper För mer information: europa.eu HUR KAN JAG GÖRA MIN RÖST HÖRD? Lämna synpunkter Kontakta en politiker/ ombud Gör din röst hörd Delta i partiarbetet Ställ upp som kandidat Rösta i nästa val/folkomröstning Hjälp till som valförättare Skriv ett medborgarförslag Starta/skriv på ett folkeller medborgarinitiativ Bli förtroendevald Delta i remisser och samråd Foto: Jseper Petersson 4 5

4 Halmstad din närmaste demokratiarena Som en av 290 svenska kommuner och landets 19:e största kommun tar vi i Halmstad själva hand om viktiga vardags- och livsfrågor som: Foto: Patrik Leonardsson Barnomsorg och förskoleverksamhet Grund- och gymnasieskolan Socialtjänsten Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade Vattenförsörjning och avlopp Renhållning och avfallshantering Plan- och byggfrågor Miljö- och hälsoskydd Räddning, ordning och säkerhet Val- och demokratifrågor Kultur och bibliotek Bostäder Flyktingmottagande Arbetsmarknad Halmstad är idag Sveriges 19:e största kommun med strax över invånare. Kommunen är också en av Sveriges största turistorter. Under de senaste åren har Halmstad varit en av landets mest expansiva kommuner. BUDGET (2014) ca. 4,5 miljarder SEK Anställda ca 7900 personer Halmstads kommuns budget (2014) Skolan (43,2%) Socialtjänsten (13,9%) Omvårdnad (22,3 %) Övrig verksamhet (11,2%) Teknik & fritid (6,7%) Kultur (2,7 %) I Halmstad finns en högskola med ett rikt utbildningsutbud. Näringslivet i Halmstad är varierande med en växande handel och många små och medelstora företag. Halmstad är residensstad i Hallands län och här finns både regionens administrativa säte och ett stort sjukhus. halmstad.se/omhalmstad Halmstad is one of 290 Swedish self-governing municipalities with a wide range of responsibilities including education, social welfare, infrastructure, culture and environment. The annual budget is approx. 4,5 billion SEK (EUR 500 million). 6 7

5 Min påverkansguide till halmstad Kommunens viktigaste beslutsorgan är kommunfullmäktige som väljs av Halmstadborna vart fjärde år. Kommunfullmäktige, kommunens egen riksdag, består av 71 ledamöter/mandat som kommer från nio olika politiska partier. MandaTfördelningen i kommunfullmäktige Socialdemokraterna Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Övriga Halmstad has a local parliament with 71 representatives from nine different parties. Dina möjligheter att påverka den politiska dagordningen och gemensamma beslut i kommunen slutar inte vid valet till kommunfullmäktige. Du har som Halmstadbo möjlighet att påverka den lokala politiken på flera olika sätt: Bli medlem i ett lokalt parti Ställa upp som kandidat i val Rösta fram andra Halmstadbor till kommunfullmäktige Lämna synpunkter eller idéer via "Åsikten" eller sociala medier Bli aktiv i en intresseförening Delta i remisser och samråd Lägga fram ett medborgarförslag (och presentera förslaget i kommunfullmäktige) Starta ett folkinitiativ (som kan leda till en lokal folkomröstning) För att kunna påverka på bästa sätt och göra din röst hörd är det viktigt att: Kontrollera om den fråga som du vill lyfta är en kommunal fråga eller hanteras av till exempel staten eller EU. Följa vissa regler när det gäller för medborgarförslag och folkinitiativ. Läs mer om hur du kan påverka på: halmstad.se/demokratiochpolitik As a local citizen you can influence agenda-setting and decision making by putting forward a citizens proposal to the municipal parliament or launch a popular initiative. 8 9

6 Halland bästa livsplatsen Halland är litet till ytan, men befolkningen växer. Sedan 1950 har folkmängden ökat med över 70 procent. Idag är vi drygt hallänningar. Framför allt är det barnfamiljer som flyttar till Halland, ofta med hög utbildning i bagaget. Det leder till att utbildningsnivån och även medelinkomsten i Halland ökar. Bara storstadsområdena och de stora universitetsregionerna har i dag en högre utbildningsnivå. BUDGET (2014) ca. 7,5 miljarder SEK (motsvarar nästan två gånger Halmstads budget) ANSTÄLLDA, 7500 st Foto: Patrik Leonardsson Landstinget, eller för oss i Halland - regionen, är den regionala politiska arenan och ansvarar i första hand för hälso- och sjukvårdsfrågor. I dag finns 20 landsting/regioner i Sverige. De ansvarar förutom sjukvård, för viss utbildning samt äger fastigheter, ansvarar för kollektivtrafiken och stödjer den regionala utvecklingen. Exempel på verksamheter som Region Halland styr över är: Sjukhus i Kungsbacka, Halmstad och Varberg Vårdcentraler och ungdomsmottagningar i samtliga sex kommuner Tandvårdscentraler i hela Halland Folkhögskolor och naturbruksgymnasium Hallandstrafiken Fördelning av regionens budget 2014 Vård och tandvård (90 %) Kollektivtrafik (3 %) Kultur och utbildning (2%) Regional tillväxt (1 %) Övrigt(3,5 %) regionhalland.se/om-region-halland Foto: Jesper Petersson Halland County covers a small area, but it's population is constantly growing. A little over people live in the region who's population has grown with over 70 percent since The annual budget is approx 7,5 billion SEK (EUR 800 million)

7 Min påverkansguide till halland MandaTfördelningen i regionfullmäktige Region Hallands viktigaste beslutsorgan är regionfullmäktige, som väljs vart fjärde år. Som Halmstadbo och hallänning kan du bli aktiv i den regionala politiken genom att : Engagera dig i ett politiskt partis länsförbund Ställa upp som kandidat inför nästa val Rösta fram ledamöterna i regionfullmäktige Du kan påverka Hallands politiska dagordning och beslut genom att bland annat: Följa beslutsvägarna (i första hand genom att uppdatera dig på nätet) regionhalland.se/om-region-halland/sa-styrs-region-halland Kontakta en politiker. Kontaktuppgifterna hittar du på regionhalland.se/om-region-halland/sa-styrsregion-halland/tyck-till-och-paverka Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Miljöpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Folkpartiet Sverigedemokraterna Övriga OBS! Sedan 2011 har du och andra dessutom rätten att tillsammans starta ett regionalt folkinitiativ om en landstingsfråga. För att lyckas med detta behöver du samla in knappt namnunderskrifter inom sex månader. I ett annat landsting (Västerbotten) lyckades en grupp medborgare med ett sådant initiativ. Den 8 september 2013 ledde det till Sveriges första regionala folkomröstning i historien. vll.se/folkomrostning Halland County has a regional parliament with 71 representatives from nine different parties. The next elections take place in September As a citizen of Halland you can influence agenda-setting and decision-making by putting forward a citizens proposal to the political parties in parliament or by launching a popular initiative

8 Sverige vår nationella politikarena Den nationella politiken har en stark ställning i Sverige. Det har att göra med de befogenheter att styra och bestämma som riksdag och regering har. Riksdagens 349 ledamöter representerar människorna i Sverige. Ledamöterna beslutar om lagar och hur samhället ska fördela sina resurser. De kontrollerar regeringen, arbetar med EU-frågor och är med och formar svensk utrikespolitik. Till skillnad från de flesta andra länder i världen har Sverige kunnat utveckla sin demokrati under flera sekler utan krig eller diktatur. Det har gynnat framväxten av ett folkstyre med mänskliga rättigheter, en offentlighetsprincip, fria val och möjligheter att påverka för drygt 9,6 miljoner människor i Europas till ytan femte största land. riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/ demokrati BUDGET ca 800 miljarder SEK (motsvarar nästan 177 gånger Halmstads budget) STATLIGT ANSTÄLLDA ca st Sweden is Europes fifth biggest country in terms of size and has about 9.6 million inhabitants. The national political arena has a dominant role when it comes to legislation and public expenditures, which amounts to approx. 800 mdkr (EUR 90bm) annually. Foto: Bildbyrån Matton Regeringen styr Sverige och lägger fram förslag som riksdagen fattar beslut om. Det parti eller partier som får flest röster i valet bildar regering. Till de viktigaste områden som riksdag och regering styr över hör: Välfärdsfrågor (till exempel socialförsäkringar) Rättsväsendet (till exempel polisen) Arbetsmarknad och utbildning Försvar, utrikesfrågor och internationellt bistånd Fördelning av Sveriges budget 2014 Offentlig förvaltning (14 %) Försvar (3%) Samhällsskydd (5%) Näringslivsfrågor (9 %) Hälso- och sjukvård (7%) Utbildning (9 %) Socialt skydd (25%) Övrigt (6%) Samhällsplanering, miljö/energi 8 % Internationella frågor 10 % Offentlig förvaltning 15 % Försvar 6 % Samhällsskydd 5 % Näringslivsfrågor 9 % Hälso- och sjukvård 7 % Utbildning 9 % Socialt skydd 25 % Övrigt 6 % Samhällsplanering, miljö och energi 8 % Internationella frågor 10 % 14 15

9 Min påverkansguide till Sverige Riksdagen är Sveriges viktigaste beslutsorgan och väljs vart fjärde år. Vårt nationella parlament har 349 ledamöter från åtta olika politiska partier. Mandatfördelning i Sveriges riksdag Som medborgare i Sverige kan du aktivera dig i den nationella politiken genom att till exempel: Bli medlem i ett politiskt parti som finns i hela riket Anmäla ditt intresse av att ställa upp i nästa val Delta i debatten inför valet till riksdagen Hjälpa till som valförrättare riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen Socialdemokraterna Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Övriga Besluten som fattas på den nationella arenan är av mycket stor betydelse för allas välfärd, trygghet och säkerhet. Därför riktas också mycket av uppmärsamheten i media till regeringen, riksdagen och de nationella myndigheterna. Det finns fler (indirekta) kanaler att göra sin röst hörd genom. Exempelvis genom att: Engagera sig i en intresseförening som påverkar den nationella politiken Kontakta ett politiskt ombud, till exempel en riksdagsledamot för att förmå denna att driva en fråga Kontakta ett juridiskt ombud i till exempel diskrimineringsfrågor Starta ett folk- eller medborgarinitiativ på lokal, regional eller europeisk nivå för att indirekt påverka den svenska politiken I många andra europeiska länder finns det idag även kanaler till att direkt kunna påverka det nationella parlamentets dagordning, som till exempel i Finland. Sweden has a national parliament with 349 representatives from eight different As a Swedish citizen your key formal channel of influence on national politics goes parties. The next elections take place in September through the political parties. Additionally, you can make your voice heard by, for example, becoming a member of an association dealing with specific policies

10 Europeiska Unionen en gränsöverskridande demokrati Den Europeiska Unionen (EU) är vår nyaste och i särklass största politiska arena. Efter Indien utgör EU med drygt en halv miljard invånare från 28 olika medlemsstater världens näst största demokrati En stor del av alla lagar och regler som vi behöver följa i dag har sitt ursprung i EU, som vid sidan av Kina och USA förfogar över en av världens största ekonomier. europa.eu BUDGET ca miljarder SEK (motsvarar nästan 289 gånger Halmstads budget) Anställda ca st The European Union is a transnational polity with more than half a billion citizens in 28 different nation states. It handles many different issues of a transnational character but controls only a limited budget of 150 billion EUR and has five times fewer employees than the Swedish state. Foto: Europeiska Unionen Den Europeiska Unionen kritiseras ofta för sin järmförelsevis svagt utvecklade demokrati. Det direktvalda parlamentet har dock med åren fått allt större makt, framför allt då det gäller att stifta lagar som gäller för hela EU. Samtidigt finns inget annat internationellt samarbete i världen som har utvecklat så långtgående medborgerliga möjligheter att påverka som just EU. EU är i dag utgångspunkt för en stor del av alla våra (även nationella) lagar, men kontrollerar en jämförelsevis liten budget på cirka miljarder SEK, cirka 1,6 gånger den svenska statsbudgeten och har knappt anställda, fem gånger mindre än svenska staten. EU:s ansvar omfattar bland annat regler för handeln, den gemensamma marknaden, valutan (endast euro-länder) och en del internationella avtal. Dessutom har EU, tillsammans med medlemstaternas representanter i ministerrådet, beslutsrätt när det gäller bland annat miljö- och hälsopolitiken, energi- och transportfrågor, polissamarbetet samt jordbruk och fiske. Slutligen kan Unionen medverka i frågor som kultur och utbildning. Fördelning av EU:s budget 2014 Administration (5,9%) EU som global aktör (5,8%) Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa (1,5%) Tillväxt och arbete (11, 6 %) Ekonomisk, social och territorial sammanhållning (33,3%) Hållbar tillväxt naturtillgångar (41,6%) 18 19

11 Min påverkansguide till Europa Europaparlamentet är den enda direktvalda (sedan 1979) politiska församlingen på gränsöverskridande nivå. Den har sitt säte i Strasbourg i Frankrike samt i Bryssel i Belgien och har 751 ledamöter. Sverige har 20 platser/parlamentariker. Mandatfördelning i Europaparlamentet Som invånare i Halmstad, Halland och Sverige har du möjlighet att medverka i EU-parlamentets arbete genom att till exempel: Bli medlem i ett politiskt parti som är representerat i EU-parlamentet Rösta i valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år. Anmäla ditt intresse att ställa upp i nästa val Delta i debatten inför och valet till EU-parlamentet Europeiska förenade vänstern (GUE/NGL) - 6,92 %. En svensk ledamot (V) Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D) - 25,43 %. Sex svenska ledamöter (S och FI) De gröna/europeiska fria alliansen (Gröna/EFA) - 6,66 %. Fyra svenska ledamöter (MP) Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) - 8,92 %. Tre svenska ledamöter (FP och C) Europeiska Folkpartiets grupp, Kristdemokrater (EPP) - 29,43 %. Fyra svenska ledamöter (M och KD) Europeiska konservativa och reformister (ECR) - 9,32 %. Inga svenska ledamöter. Frihet och demokrati i Europa (EFD) - 6,39 %. Två svenska ledamöter (SD) NI - grupplösa - 5,73 %. Inga svenska ledamöter. Övriga (Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet) - 1,2 %. Inga svenska ledamöter. Sedan drygt 20 år tillbaka finns det formellt ett unionsmedborgarskap som ger oss rättigheter och möjligheter utöver våra lokala, regionala och nationella politikforum. Det gäller bland annat: Rätten att klaga med hjälp av EU:s ombudsman ombudsman.europa.eu Få stöd vid indviduella problem som unionsmedborgare i ett annat land europa.eu/solvit Göra din röst hörd i officiella sammanhang europa.eu/yourvoice Påverka EU-parlamentets dagordning genom en medborgarpetition europarl.eu Starta och/eller skriva ett europeiskt lagförslag i form av medborgarinitiativ ec.europa.eu/citizens-initiative The European Parliament has 751 members; its next general election is in 2019 Its power has been increasing gradually over the years. The Parliament is now co-deciding, along with member governments in the Council of Ministers, on many important issues. As a European Union Citizen you have more channels for influencing and setting the agenda of transnational politics than you may think or be aware of for example, by using the innovative European Citizens Initiative right

12 Världen framtidens medborgararena Till skillnad från våra lokala, regionala, nationella och europeiska demokratiforum har över sju miljarder medborgare på den globala nivån än så länge ganska få formella möjligheter att påverka men det finns spännande alternativ. Många vardagliga problem och frågor har i dag en global dimension. Sedan drygt hundra år tillbaka görs det därför stora ansträngningar att bygga upp gemensamma globala institutioner och stärka regler och lagar som gäller alla. Foto: Bildbyrån Matton I första hand har det gjorts försök att hindra och lindra väpnade konflikter människor och länder emellan samt att skapa gemensamma spelregler för den globala ekonomin. Organisationer och institutioner som till exempel Förenta Nationerna (sedan ) eller Världshandelsorganisationen (sedan ) har byggt upp samarbetsorgan för att hantera gränsöverskridande, världsomspännande frågor och problem. Mycket hänger ihop i dagens värld. När du beställer din smartphone sätts en global produktionskedja igång. Om ett kärnkraftverk på andra sidan jorden får problem påverkar det även vår närmiljö. FN-systemets utgifter ca. 200 miljarder SEK (motsvarar ungefär 44 gånger Halmstads budget) FN-stadgan fastställer att folkstyret är grundbulten för det globala samhället. FN:s världsdemokratidag firas varje år den 15 september. En väpnad konflikt i en hörna av vår jord förändrar migrationen i en helt annan. There is no common political entity based on free and fair elections. However, many worldwide governmental organizations fundamentally assert their allegiance to modern democratic principles including citizens participation at the global level

13 Min påverkansguide till Världen FN-SYSTEMET Förenta Nationernas generalförsamling har 193 permanenta medlemmar, däribland Sverige (sedan 1946). Ekonomiska & sociala rådet internationella domstolen förvaltarskapsrådet Generalförsamlingen säkerhetsrådet sekretariatet Som invånare i ett mycket aktivt och inflytelserikt medlemsland har du många möjligheter att påverka och medverka i FN-systemet. Bra sätt är till exempel att: Under senare år har inte bara FN-systemet öppnats gentemot världens medborgare utan även många andra mellanstatliga organisationer. Så har till exempel Världsbanken börjat verka för att stärka den deltagande demokratin i mottagarländerna. En mycket viktig roll i att göra det möjligt för medborgarna att påverka spelar icke-statliga organisationer (så kallade NGOs). Dessutom har det skapats en rad nya kanaler som ger både direkta och individuella möjligheter att göra sin röst hörd i världspolitiken, till exempel webbplattformen Avaaz, som enligt egen utsago är ett globalt kampanj-nätverk som för medborgarförslag upp till det globala beslutsfattandet. avaaz.org I den mer formella världen finns idag den så kallade Århuskonventionen. Den ger medborgarna i hela världen rätt till både information, deltagande och rättslig prövning i miljöfrågor och kan liknas vid ett europeiskt medborgarinitiativ på den globala arenan. unece.org/env/pp/acintro.html Bli medlem i FN-förbundet och engangera dig i en lokalförening ( fn.se ) Representera en annan intresseorganisation i FN-sammanhang (kolla med din organisation) Verka för att din skola blir en FN-certifierad utbildningsinstitution, där globala politikfrågor spelar en viktig roll Men FN är långt ifrån den enda betydelsefulla aktören eller kanalen på den globala arenan. Här finns det i dag bokstavligen obegränsade möjligheter att vara med och göra din röst hörd. At the global level there are no directly elected assemblies or institutions. However organizations like the UN and the WTO are offering limited forms of direct citizens influence and agenda-setting. At the global level formal channels of citizens participation are still very rare; they include the so-called Aarhus Convention which includes participatory features on global environmental issues

14 Tre verktyg för att påverka Samråd och remiss (Citizens' Consultation) Ett samråd (eller en remiss) är ett sätt för en beslutsfattande instans att ta del av synpunkter om ett förslag. Denna rättighet regleras i lagen eller sker på frivillig grund för att få med intresserade och/eller berörda medborgare och/eller organisationer under beredningen av en viss fråga, lagstiftning eller bestämmelse. I Halmstad genomförs till exempel samråd med intresserade när det gäller ändringar av detaljplaner i ett område. Läs mer om samråd på halmstad.se/demokratiochpolitik Medborgarförslag (Citizens Proposals) Ett medborgarförslag är rätten för enskilda medborgare i en kommun att lägga fram egna förslag till fullmäktige. I Halmstad betyder det att du som förslagsställare kan bli inbjuden till fullmäktige och får redogöra för tankarna bakom förslaget. Läs mer om medborgarförslag på halmstad.se/demokratiochpolitik Folk- och medborgarinitiativ (Citizens Initiative) Ett folkinitiativ (på EU-nivå kallas verktyget medborgarinitiativ ) är den grundlagsfästa rätten för en del av befolkningen att lägga fram ett eget förslag och få ett svar. I Halmstad och Halland behövs idag namnunderskrifter av minst tio procent av de röstberättigade för att frågan om en folkomröstning ska prövas i fullmäktige. I EU behövs det minst en miljon namnunderskrifter från minst sju medlemsstater inom EU för att en ny europeisk lagstiftning ska komma upp på EU-kommissionens dagordning. Läs mer om samråd på: halmstad.se/demokratiochpolitik Foto: Patrik Leonardsson

15 Kontaktuppgifter: Halmstads kommun Tel Epost: halmstad.se Halmstads DEMOKRATIPASS - din vägledning till det aktiva medborgarskapet halmstad.se/demokratiochpolitik Halmstad DEMOCRACY PASSPORT - Your guide to active citizenship halmstad.se/demokratiochpolitik

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information om projektet Vems säkerhet?... 3 Temaarbete i projektet Vems säkerhet?... 3 Förslag på upplägg:... 3 Inläsning:... 3 Klassrumsövningar:... 3 Intervjuer:...

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

COMMITTEE FOR A DEMOCRATIC U.N. En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna. Femtio vanliga frågor och svar.

COMMITTEE FOR A DEMOCRATIC U.N. En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna. Femtio vanliga frågor och svar. COMMITTEE FOR A DEMOCRATIC U.N. En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna Femtio vanliga frågor och svar September 2011 Inledande frågor... 2 Frågor om vilket värde och politisk relevans församlingen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

EU och pengarna. Märta Alsén

EU och pengarna. Märta Alsén EU och pengarna - en undersökning om hur den översiktliga planeringen i två svenska strategiska regioner påverkas av Europeiska regionala utvecklingsfonden Märta Alsén Fakulteten för naturresurser och

Läs mer

Målkonflikter. en sund företeelse eller ett olösligt problem NATURVÅRDSVERKET

Målkonflikter. en sund företeelse eller ett olösligt problem NATURVÅRDSVERKET Målkonflikter en sund företeelse eller ett olösligt problem NATURVÅRDSVERKET Förord Detta är en rapport från en forskningsutredning som finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. Syftet

Läs mer

Modern kommunikationsteknik för att stärka demokratin

Modern kommunikationsteknik för att stärka demokratin Modern kommunikationsteknik för att stärka demokratin Exemplen Lokal-TV och IT Mariann Björkemarken There is a growing interest for political issues in today s society, but media fails in giving correct

Läs mer

Cirkulär migration och utveckling

Cirkulär migration och utveckling Cirkulär migration och utveckling kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer