Key Note Speakers - Green Day

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Key Note Speakers - Green Day"

Transkript

1 Key Note Speakers - Green Day Johan Rockström, SEI: Johan Rockström är professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och verkställande direktör för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre. Han är en internationellt erkänd forskare om globala hållbarhetsfrågor och ledde bl.a. utvecklingen av konceptet Planetary Boundaries, som beskriver ramarna för möjlig mänsklig utveckling i en era av snabba globala förändringar. Johan är en ledande forskare på globala vattenresurser, med mer än 15 års erfarenhet från tillämpad forskning och med mer än 100 publikationer bakom sig. Han är ledamot i flera vetenskapliga kommittéer och styrelser. Han tilldelades titeln Årets svensk i världen år 2009 för sitt arbete med att koppla samman forskning om klimatförändringar med politik och samhälle. Hans Enocson, GE: Hans Enocson, koncernansvarig för de nordiska och baltiska regionerna (Estland och Lettland) sedan 2007, är placerad i Stockholm. Han är huvudsakligen ansvarig för GE:s tillväxt i de nordiska och baltiska regionerna och fungerar som en nyckelperson i samarbetet med myndigheter och andra företag. Från var han ansvarig för GE Information Services (GEIS) i den nordiska regionen. Åren arbetade Hans på flera befattningar inom LKB/Pharmacia Diagnostics. Före detta Pharmacia är idag en viktig del av GE Healthcare, Life Science, i Uppsala. Förutom detta har han en bred erfarenhet av konsultverksamhet inom förändringsarbete, strategiskt arbete och globalisering från en ledande svensk managementkonsultfirma där han var delägare under sju års tid. Hans är styrelseledamot i GE Money Bank Nordic, GE Healthcare, GE Lighting, Uppsala Innovation Centre w(uic), GEMS Pet System, American Chamber of Commerce i Sverige och Swedish American Chamber of Commerce i New York. Han är styrelseordförande i GE International Nordic, GE Capital Solutions, GE Energy och GE Real Estate i Norden samt hedersstyrelseordförande i Foreign Investment Council in Latvia (FICIL). Eva Berglie, Abba Seafood: Eva Berglie, 31, arbetar sedan 2010 som Kommunikationschef på Abba Seafood, Nordens ledande leverantör av mat från havet med välkända varumärken som Abba, Kalles och Grebbestads i portföljen. Eva har fokus på CSR-frågor i både den interna och externa kommunikationen och var bland annat med om att starta upp Abbas samarbete med Allwin* 2007, då i rollen som Produktchef på Abba Seafoods exportavdelning. Sedan 2011 sitter hon även med i Allwins styrelse. Eva har även en bakgrund som biträdande forskare på Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG). *Allwin arbetar med att distribuera produktöverskott från företag till behövande i det lokala samhället (i Abbas fall i Göteborg). Lars Appelqvist, Löfbergs Lila: Lars Appelqvist är sedan 2008 VD och ansvarig för samtliga kaffebolag i Löfbergkoncernen. Lars är 37 år och bor sedan 1998 i Karlstad, då han anställdes i bolaget efter avslutade studier. Lars har jobbat inom logistik, inköp, försäljning och Supply Chain. Efter att ha jobbat 13 år i företaget sitter engagemanget för hållbarhetsfrågor i ryggmärgen då detta är en av grundvärderingarna hos familjen Löfberg.

2 Key Note Speakers - Green Day Alice Bah Kuhnke: Alice Bah Kuhnke är en efterfrågad moderator, konferencier och föreläsare med stort socialt engagemang och många förtroendeuppdrag var Alice en mycket populär programledare och mediapersonlighet, men valde att ta ett steg tillbaka från strålkastarljuset och börja studera. Sedan dess har hon skaffat sig en fil. kand i Statsvetenskap, arbetat med personalfrågor inom Skandia idéer för Livet, varit verksamhetsledare för Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället och har bl.a. varit generalsekreterare för föreningen Rättvisemärkt i Sverige. Idag jobbar hon som hållbarhetschef på ÅF. Dennis Pamlin: Dennis Pamlin är entreprenör och grundare av 21st Century Frontiers. Han arbetar som strategisk rådgivare för företag, regeringar och frivilligorganisationer avseende ekonomi, teknik och innovation. Dennis har en bakgrund inom teknik, industriell ekonomi och marknadsföring. Han har bl.a. arbetat som Global Policy Advisor för WWF från 1999 till Under denna tid initierade Dennis WWF:s program för handel och investeringar i de s.k. BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika). Dennis ledde även arbetet med högteknologiska företag som leverantörer av lösningar och metodutveckling för att beräkna företagens bidrag till minskade utsläpp i samhället. Dennis Pamlin är idag en oberoende konsult och ansvarig för Low Carbon Leaders Project under FN:s Global Compact. Dennis är även Senior Associate på Kinesiska akademin för samhällsvetenskap. Pågående arbete innefattar att skapa Low Carbon-Index City Development (LCCDI), stöd för utveckling av mobila applikationer som behandlar globala utmaningar och utveckling av ramverk som hjälper regeringar att stödja transformativa lösningar genom offentlig upphandling. Dennis är även rådgivare till Global e-sustainability Initiative (GeSI) rörande global klimatpolitik och han har utvecklat Low-carbon ICT Leadership Benchmark. Dennis är projektkoordinator för Transformative step of the day, ett initiativ som kommer att lanseras under COP17 i Durban i syfte att öka fokus på transformativa low carbon-lösningar och hur de kan stödjas i klimatdiskussionerna.

3 Key Note Speakers - Green Day Oren Lyons: Oren Lyons, född 1930, är en amerikansk professor och indianhövding och aktiv som representant för de nordamerikanska urinvånarna. Oren Lyons är uppväxt vid Seneca och Onondaga-reservatet i norra delen av delstaten New York enligt irokesernas gamla traditioner. Han är en mycket efterfrågad talare inom områdena miljö och mänskliga rättigheter och har länge anlitats av multinationella företag, regeringar och FN som rådgivare och inspiratör. Han har vid ett flertal tillfällen varit inbjuden talare vid World Economic Forum i Davos. Han är ledamot av the Executive Committee of the Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on Human Survival och en av de tongivande personerna i the Traditional Circle of Indian Elders, ett årligt återkommande rådslag bland ledarna för de stora nordamerikanska indianstammarna. Sommaren 1991 medlade hövding Lyons i konflikten mellan de amerikanska och kanadensiska regeringarna och mohawkstammen i Oka. Han ledde då en delegation bestående av sjutton hövdingar som överlade med president Bush i Washington. Oren Lyons innehar idag en professur vid institutet för amerikanska studier vid State University of New York, Buffalo. Sedan januari 2008 är Oren Lyons styrelseordförande i det svenska aktiebolaget Plantagon International AB. Företaget utvecklar bland annat tekniker för ekologisk växthusodling i storstäder. VD är Hans Hassle. Hans Hassle: Hans Hassle, född 1959, är en svensk affärsman med fokus på Corporate Social Responsibility (CSR). Han driver idag Plantagon International AB och SWECORP Citizenship Stockholm AB varumärkesskyddade Hassle Corporate Citizenship och har utvecklat flera ledningsverktyg inom området, 1996 utvecklade Hans Image Analysis, det första ledningsverktyget för kommunikationsutveckling och införde beteendevetare och psykologer i arbetet med varumärkesutveckling. Hassle utsågs år 2001 av Sveriges regering till ledamot av etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet i Stockholm presenterade Hassle the Companization (sv: Företageningen ) - en blandning av kommersiellt företag och en ideell förening. Bolagets ägande, styrning och bolagsordning har anpassats till en samhällsroll där företaget tar ett långtgående ansvar för det gemensamma utöver det som är tvingande enligt gällande lag. Hassle nominerades 2010 till utmärkelsen Hållbart Ledarskap som delas ut av föreningen Näringslivets Miljöchefer. Sanna Kallur: Sanna Kallur, medarbetare på ÅF sedan 2006, har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och har varit delaktig i arbetet med att modernisera ÅFs varumärke på arbetsmarknaden. ÅF är idag rankad som Sveriges näst populäraste arbetsgivare bland ingenjörer, enligt Universum (år 2002 rankades ÅF på plats 85).

4 Key Note Speakers - Green Day Henrik Sundström: Henrik Sundström har arbetat i Electrolux sedan Henrik har en magisterexamen i kemiteknik (Polymer Technology) och han började på Electrolux som ansvarig för Polymer Processutveckling på Electrolux Research and Inoovation. År 1990 startade Henrik Electrolux Research and Innovation Group i USA. År 1992 återvände han till Sverige som chef för Materials and Processing department. År 1996 blev FoU-chef för Product Division Cold och 1999 blev han direktör för Environmental and Sustainable Development. Året därpå tillträdde han sin nuvarande befattning som Vice President för Electrolux Sustainability Affairs. Anna Maria Corazza Bildt: Anna Maria Corazza Bildt har en akademisk utbildning i statskunskap från universitet i Rom. Hon har dessutom studerat både i Kalifornien och vid Columbia University i New York. Sedan 1987 arbetar Anna Maria med internationella politiska och humanitära frågor med tonvikt på demokrati, mänskliga rättigheter och konflikthantering. Anna Maria var anställd på Italiens utrikesdepartement först i Rom, därefter vid OECD-representationen i Paris med ansvar bl a för förhandlingarna med Världsbanken. Under 1991 arbetade hon som Special Assistant för FN:s biträdande generalsekreterare för mänskliga rättigheter, Jan Mårtensson, i Geneve. Mellan 1992 och 1998 hade hon olika funktioner i krigen i f d Jugoslavien. Hon hade bl.a. politiska uppdrag för olika FN-operationer och därefter för Europakommissionen i Bosnien. Sedan 2003 har Anna Maria varit ledamot för förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms stad. Anna Maria var ledamot av Svenska Röda Korsets Centralstyrelse från 2003 till 2008 då hon avsade sig omval. År 2006 grundade hon tillsammans med sin bror företaget Relais Tabiano Castello och har renoverat en medeltida borgby till ett Hotel de Charme. Anna Maria är ledamot av styrelsen för Italienska Handelskammare i Sverige och medlem i Europeiska Kvinnor Unionen, Svenska sektion sedan Anna Maria arbetar idag som vald europaparlamentariker i Bryssel.

5 Speakers Förorenad mark Mårten Tagaeus: Mårten Tagaeus är advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Mårten är verksam på byrån sedan 1999 och är ordförande i byråns verksamhetsgrupp för miljörätt. Mårten är specialiserad på miljö-, entreprenad- och fastighetsrätt och arbetar inom miljörättsområdet med allt från tillståndsansökningar till miljörelaterade tvister. Han har även stor erfarenhet av energirelaterade frågor. Inom entreprenadrätten hanterar han såväl entreprenadavtal som omfattande skilje- och domstolstvister. Han arbetar löpande med fastighetsrättsliga frågor, såsom hyres-, arrende-, plan-, fastighetsbildnings- och expropriationsfrågor m.m. Han är även rankad som Leading Individual inom Environment i The Legal Linnea Ljung: Linnea Ljung är advokat och biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Linnea är verksam på byrån sedan 2008 och hon är specialiserad på miljö-, entreprenad- och fastighetsrätt. Sedan 2011 arbetar Linnea vid Mannheimer Swartlings kontor i Bryssel där hon bland annat bevakar rättsutvecklingen på miljöområdet inom EU. Kristina Jeppsson: Kristina Jeppsson arbetar sedan 2010 som biträdande projektledare för BT Kemi Efterbehandling, Teckomatorp, i Svalövs kommun. Hon är utbildad biolog och journalist och ansvarar också för informationsarbetet, som är en högt prioriterad fråga i det omtalade saneringsprojektet. BT Kemi-projektet, som finansieras med hjälp av statliga bidrag, har pågått sedan 2002 och man står nu inför saneringen av det södra området, en del som man ursprungligen trodde var fri från föroreningar. Yvonne Ohlsson: Yvonne Ohlsson ansvarar för forskning och utveckling inom förorenade områden på Statens Geotekniska Institut, SGI. Då SGI har ett nationellt ansvar för dessa frågor, ingår det i Yvonnes uppdrag att ha en nationell överblick över kunskapsbehoven och kunskapsutvecklingen inom området. Det ingår även att fokusera institutets egen forskning så att den leder till ett effektivare efterbehandlingsarbete, men också att förmedla forskningsbehov och effektivitetshinder till andra aktörer. Yvonne har även ca 10 års konsulterfarenhet inom området och har medverkat i att ta fram branschvägledningar och utbildningar, bland annat inom riskbedömning av förorenade områden. Carla Schön: Carla Schön är Environmental Project Manager, Corporate Legal Department på AB Electrolux sedan Carla är utbildad geolog och miljömanager. Hon ansvarar för miljö due diligence delen för företagets transaktioner samt förvaltar förorenad mark projekt globalt inom Electrolux. Carla tänker ge en bild av hur ett internationellt bolag jobbar med förorenade områden. Karin Kuttainen: Karin Kuttainen arbetar på Stockholm stads miljöförvaltning och har bred erfarenhet från myndigheters arbete och strategi avseende förorenade områden. Gamla industrier ligger ofta på attraktiv mark, men där kan vila en miljöskuld som går decennier tillbaka. Karin kommer att ge en inblick i Miljöförvaltningens roll och utveckling av stadsområden.

6 Speakers Industrins framtida utmaningar. Susanne Åberg Witt-Strömer, Alrutz Advokatbyrå: Susanne Åberg Witt-Strömer är advokat och delägare på Alrutz Advokatbyrå i Stockholm. Susanne har många års erfarenhet av framför allt tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och är en flitigt anlitad föreläsare. Hon är ordförande i Svensk Energis vänförening och sekreterare i Svenska Miljörättsföreningen. Roine Morin, Södra: Roine Morin är sedan 2008 chef för koncernstab miljö och energi vid Södra Skogsägarnas Ekonomiska förening. Roine har lång erfarenhet från skogsindustrins miljöarbete då han sedan 1986 jobbat med dessa frågor. Han är ordförande i Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning, SSVL och medlem i Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté. Roine har varit med att föra miljöarbetet från tekniska lösningar för utsläppsreduktion till övergripande hållbarhetsfrågor. Södras grundvärdering är att optimalt och uthålligt nyttja skogens resurser. Södra är redan idag självförsörjande på grön el och målet är att produktionen skall vara helt fossilfri Resursanvändningen är den viktigaste framtidsfrågan. Sanna Rue-Boson, Unilever Produktion: Sanna Rue Boson är miljöchef på Unilever Produktion i Helsingborg där det produceras några av Unilevers kända globala varumärken så som Milda, Flora och Lätta för den nordiska marknanden. Sanna, som är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola arbetar fokuserat med sitt team för att uppnå produktionsanläggningens bidrag till Unilevers globala strategi som säger att koncernen till 2020 skall fördubbla sin omsättning med bibehållen miljöpåverkan. Ett viktigt projekt är att fasa ut fossila bränslen mot de egna restprodukterna som värmekälla i produktionen. Weine Wiquist, Avfall Sverige: Weine Wiqvist är VD för branschorganet Avfall Sverige som företräder kommuner, kommunanbolag i arbetet med att skapa en hållbar avfallshantering. Även privata företag ingår som associerade medlemmar. Weine Wiqvist har en lång bakgrund från avfalls- och återvinningsområdet, ett område som förändrats starkt de senaste åren och numera betraktas som att nyckelområde i klimat- och miljöarbetet. Weine Wiqvist har tidigare bland annat haft uppdrag som teknisk-vetenskaplig attaché i Los Angeles och har styrelseposter i flera internationella nätverk men också i Sverige, exempelvis Håll Sverige Rent. Håkan Dahlfors, Exportrådet: Håkan Dahlfors är affärsområdeschef för Energi & miljöteknik på Exportrådet. Han är placerad i Stockholm men jobbar mot hela världen med uppdraget att öka sektorns tillväxt genom export. Exportrådet har flera uppdrag från regeringen med syfte att stimulera exporten från framför allt små miljöteknikföretag. Mellan 2009 och 2011 har drygt 200 svenska miljöteknikföretag medverkat i exportsatsningar via Exportrådet. Exportrådet är dessutom ansvariga för den svenska plattformen SymbioCity Sustainability by Sweden som används för att marknadsföra svensk kompetens internationellt. Håkan sitter även med i styrelsen för branschorganisationen Sweheat & Cooling och har tidigare arbetat som konsultchef för Exportrådet i USA.

7 Speakers Affärsnytta i klimat- och hållbarhetsarbete Kjell Wåhlgren, Coor Service Management: Kjell Wåhlgren är kontraktsutvecklare på Coor Service Management. Coor är ett av Nordens ledande servicebolag, och tar ett långtgående ansvar för att samordna och utveckla olika servicetjänster åt sina kunder. I detta ansvar ingår att granska och proaktivt föreslå förbättringar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Bland Coors kunder finns många av Nordens största bolag och offentliga verksamheter. Kjell Wåhlgren har lång erfarenhet av fastighetsservice men har de senaste 10 åren även arbetat med arbetsplatsservice. I sin roll som kontraktsutvecklare ansvarar Kjell för att sätta upp ett kompetenscenter för Environment & Energy för en av bolagets största kunder. Anna Denell, Vasakronan: Anna Denell har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. Sedan 2008 är hon miljöchef på Vasakronan och har det övergripande ansvaret för företagets strategiska miljöarbete. Anna har ett brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor frågor och arbetar även ideellt med dessa frågor, bland annat som styrelsemedlem i Hand in Hand. Olof Nyberg, Svensk Morgondistribution: Olof Nyberg är vd för Svensk Morgondistribution som ägs av MittMedia och Västerbottens Kuriren. Med ca 1000 tidningsdistributörer och ca 550 fordon levererar Svensk Morgondistribution drygt 9 0 miljoner morgontidningar per år. Distributionsområdet sträcker sig från Dalarna och Gästrikland i syd till Västerbotten i norr. I takt med att konkurrensen på medieområdet ökar, så har också trycket på Svensk Morgondistribution som leverantör av distributionstjänster intensifierats med högre krav på ökad effektivitet, kvalitet och lägre miljöpåverkan. Svensk Morgondistribution arbetar därför med en kombination av långsiktiga miljömål och konkreta aktiviteter för förbättrad kvalitet och effektivitet. Nicklas Steorn, Hertz Sverige: Nicklas Steorn jobbar till 50% som hållbarhetssamordnare och 50% affärsutvecklare på Hertz Sverige sedan Att kombinera de två tjänsterna passar bra då framtiden i högsta grad handlar om hållbar affärsutveckling. Hertz har gått från att arbeta med traditionell biluthyrning till att numera arbeta med lösningar för individuell mobilitet med bland annat bilpooler och samåkningstjänster.

8 Speakers Riskhantering och säkerhetskultur Malin Brandel, GE Health Care LifeSciences: Malin Brandel är sedan 2009 EHS Director (Environment, Health & Safety) på GE Healthcare LifeSciences i Uppsala. Malin har lång erfarenhet från miljö, hälsa och säkerhetsarbete på ledningsnivå då Malin tidigare varit verksam som SHE Business Engagement Manager på Astra Zeneca liksom som nordisk EHS-chef för DOW Chemicals. I grunden har Malin en civ. kandidat examen från Stockholms universitet i mikrobiologi. En viktig uppgift för Malin är arbetet med Global Star. Global Star är GE:s certifierade system inom arbetsmiljö och säkerhet och kräver godkännande efter grundliga revisioner för att få utmärkelsen Global Star! Maria Lindgren, Alstom Power Sweden AB: Maria Lindgren är chef för Kvalitet & EHS inom Alstom i Sverige. Alstom är en global koncern som erbjuder innovativa och miljövänliga infrastrukturlösningar till Transport- och Kraftmarknaderna. Thermal Services erbjuder service av kraft- och industrianläggningar. Maria Lindgren har lång erfarenhet av företagsledning och verksamhetsutveckling inom industrin. Inom ramen för Kvalitet & EHS arbetar Maria idag med att integrera EHS arbetet i hela verksamheten från offert till leverans. Målet är att främja en stark säkerhetskultur och därigenom uppnå Alstoms nollvision för allvarliga olyckor. Ulf Jonsson, UHJ Management: Ulf har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med riskhantering och sakförsäkringsfrågor för multinationella och statsägda företag. Ulf, som är civilingenjör från KTH, har en bakgrund som riskingenjör i processindustrin, riskbedömare hos försäkringsbolag, risk manager för svenska och internationella bolag och riskkonsult. Arbetet är fokuserat på att med pragmatiska metoder integrera riskhanteringsprocesser som stöd och support till företag att nå uppsatta mål. Väl identifierade risker är en nödvändig grund för att kunna ta rätt beslut om vilket som är det effektivaste sättet att hantera sina risker och där försäkring är ett bland flera möjliga verktyg. Rätt försäkringsvillkor och försäkringsstruktur är en avgörande parameter i strävan att minimera Cost of Risk. Ulf, som tidigare var ordförande i den svenska risk managementorganisationen SWERMA, driver idag sitt eget bolag UHJ Management. Anna-Lena Lindberg, ÅF: Dr Anna-Lena Lindberg arbetar som konsult med miljö-, hälsa och säkerhets (EHS) frågor på ÅF. Innan hon började på ÅF arbetade hon på URS Nordic AB, både som EHS-chef för Sverige, Norge och Danmark och som EHS-konsult. Innan hon började arbeta som konsult forskade hon på Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet inom metalltoxikologi och miljömedicin. Gilbert Önsten, Arbetsmiljöverket: Gilbert Önsten är civilingenjör från Väg- och vattenbyggnad vid KTH. Sedan drygt 20 år har Gilbert arbetat vid Arbetsmiljöverket med olika frågor inom byggområdet. När föreskrifterna AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete skulle omarbetas för ett par år sedan var Gilbert ansvarig för föreskriftsarbetet. Numera arbetar han huvudsakligen med frågor med anknytning till de föreskrifterna och tillämpningen av dem.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24 CARL ERIC STÅLBERG - omval Född 1951 Ordförande sedan 2003 Styrelseledamot sedan 2001 Styrelsens kreditutskott, ordförande Styrelsens kompensationskommitté, ordförande Aktia Sparbank Abp, Förvaltningsrådet,

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Rådgivning till klienter

Rådgivning till klienter Rådgivning till klienter Värdeskapande Antikorruption Miljö Mänskliga rättigheter Arbetsvillkor Långsiktigt värdeskapande Hållbarhet är en naturlig del av vår rådgivning och integreras i alla våra verksamhetsområden.

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2015

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2015 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 215 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande i

Läs mer

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle.

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. Samlad kunskap Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. SWECO är Sveriges ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Tio bolag

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub Cleantech Affärsnätverk i Sydsverige Sustainable Business Hub Förening ägd av medlemmarna Finansierad av: 1/3 EU >1/3 Andra källor (mest privat) Övergripande

Läs mer

Välkommen till Sydsveriges största konferens med fokus på företagens och den offentliga sektorns samhällsansvar. Hotel Hilton Malmö City 15 mars 2012

Välkommen till Sydsveriges största konferens med fokus på företagens och den offentliga sektorns samhällsansvar. Hotel Hilton Malmö City 15 mars 2012 Välkommen till Sydsveriges största konferens med fokus på företagens och den offentliga sektorns samhällsansvar. Hotel Hilton Malmö City 15 mars 2012 www.csrsyd.se Huvudarrangör: TEM i samarbete med: Mediapartner:

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

TALARE ÅF Green Day 2015

TALARE ÅF Green Day 2015 HEIDI HUUSKO Heidi Huusko är programansvarig för miljö och klimat på UN Global Compact sedan 2012. Hon har en magisterexamen inom företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi. Heidi arbetar främst

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

Axis AB: Kallelse till årsstämma

Axis AB: Kallelse till årsstämma PRESS RELEASE Lund, 13 maj, 2015 Axis AB: Kallelse till årsstämma Styrelsen drar tillbaka förslaget till utdelning mot bakgrund av de nya ägarförhållandena och föreslår i stället att ingen utdelning beslutas

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB CV BARBRO DAHLBOM-HALL 1967 Examen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 1967-1969 Byråsekreterare Statens Personalutbildningsnämnd (PUN) med ansvar för amanuensutbildning 1969-1976

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) 1(5) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell och Tommy Trollborg, har anmält

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen: Redogörelse för valberedningens arbete i Kungsleden AB (publ)( Kungsleden ) inför årsstämman 2009 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m. Bakgrund I enlighet med

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2014

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2014 ANDERS SUNDSTRÖM - omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk- och kapitalutskottet, ordförande Bommersvik Aktiebolag, ordförande (avgår vid

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna

Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Förslag till omval vid årsstämma 2012 Ingvar Petersson Född 1941 Styrelseordförande och styrelseledamot sedan

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999-2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen, Robert Vikström, Handelsbankens

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt!

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Climate Change, tillståndsprocessen, MKB m.m. Seminarium för STF Ingenjörsutbildning 1 september 2009 Mårten Tagaeus Charlotte Björnsdotter Lundgren Legal#3645892_1.PPT

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer