Key Note Speakers - Green Day

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Key Note Speakers - Green Day"

Transkript

1 Key Note Speakers - Green Day Johan Rockström, SEI: Johan Rockström är professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och verkställande direktör för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre. Han är en internationellt erkänd forskare om globala hållbarhetsfrågor och ledde bl.a. utvecklingen av konceptet Planetary Boundaries, som beskriver ramarna för möjlig mänsklig utveckling i en era av snabba globala förändringar. Johan är en ledande forskare på globala vattenresurser, med mer än 15 års erfarenhet från tillämpad forskning och med mer än 100 publikationer bakom sig. Han är ledamot i flera vetenskapliga kommittéer och styrelser. Han tilldelades titeln Årets svensk i världen år 2009 för sitt arbete med att koppla samman forskning om klimatförändringar med politik och samhälle. Hans Enocson, GE: Hans Enocson, koncernansvarig för de nordiska och baltiska regionerna (Estland och Lettland) sedan 2007, är placerad i Stockholm. Han är huvudsakligen ansvarig för GE:s tillväxt i de nordiska och baltiska regionerna och fungerar som en nyckelperson i samarbetet med myndigheter och andra företag. Från var han ansvarig för GE Information Services (GEIS) i den nordiska regionen. Åren arbetade Hans på flera befattningar inom LKB/Pharmacia Diagnostics. Före detta Pharmacia är idag en viktig del av GE Healthcare, Life Science, i Uppsala. Förutom detta har han en bred erfarenhet av konsultverksamhet inom förändringsarbete, strategiskt arbete och globalisering från en ledande svensk managementkonsultfirma där han var delägare under sju års tid. Hans är styrelseledamot i GE Money Bank Nordic, GE Healthcare, GE Lighting, Uppsala Innovation Centre w(uic), GEMS Pet System, American Chamber of Commerce i Sverige och Swedish American Chamber of Commerce i New York. Han är styrelseordförande i GE International Nordic, GE Capital Solutions, GE Energy och GE Real Estate i Norden samt hedersstyrelseordförande i Foreign Investment Council in Latvia (FICIL). Eva Berglie, Abba Seafood: Eva Berglie, 31, arbetar sedan 2010 som Kommunikationschef på Abba Seafood, Nordens ledande leverantör av mat från havet med välkända varumärken som Abba, Kalles och Grebbestads i portföljen. Eva har fokus på CSR-frågor i både den interna och externa kommunikationen och var bland annat med om att starta upp Abbas samarbete med Allwin* 2007, då i rollen som Produktchef på Abba Seafoods exportavdelning. Sedan 2011 sitter hon även med i Allwins styrelse. Eva har även en bakgrund som biträdande forskare på Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG). *Allwin arbetar med att distribuera produktöverskott från företag till behövande i det lokala samhället (i Abbas fall i Göteborg). Lars Appelqvist, Löfbergs Lila: Lars Appelqvist är sedan 2008 VD och ansvarig för samtliga kaffebolag i Löfbergkoncernen. Lars är 37 år och bor sedan 1998 i Karlstad, då han anställdes i bolaget efter avslutade studier. Lars har jobbat inom logistik, inköp, försäljning och Supply Chain. Efter att ha jobbat 13 år i företaget sitter engagemanget för hållbarhetsfrågor i ryggmärgen då detta är en av grundvärderingarna hos familjen Löfberg.

2 Key Note Speakers - Green Day Alice Bah Kuhnke: Alice Bah Kuhnke är en efterfrågad moderator, konferencier och föreläsare med stort socialt engagemang och många förtroendeuppdrag var Alice en mycket populär programledare och mediapersonlighet, men valde att ta ett steg tillbaka från strålkastarljuset och börja studera. Sedan dess har hon skaffat sig en fil. kand i Statsvetenskap, arbetat med personalfrågor inom Skandia idéer för Livet, varit verksamhetsledare för Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället och har bl.a. varit generalsekreterare för föreningen Rättvisemärkt i Sverige. Idag jobbar hon som hållbarhetschef på ÅF. Dennis Pamlin: Dennis Pamlin är entreprenör och grundare av 21st Century Frontiers. Han arbetar som strategisk rådgivare för företag, regeringar och frivilligorganisationer avseende ekonomi, teknik och innovation. Dennis har en bakgrund inom teknik, industriell ekonomi och marknadsföring. Han har bl.a. arbetat som Global Policy Advisor för WWF från 1999 till Under denna tid initierade Dennis WWF:s program för handel och investeringar i de s.k. BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika). Dennis ledde även arbetet med högteknologiska företag som leverantörer av lösningar och metodutveckling för att beräkna företagens bidrag till minskade utsläpp i samhället. Dennis Pamlin är idag en oberoende konsult och ansvarig för Low Carbon Leaders Project under FN:s Global Compact. Dennis är även Senior Associate på Kinesiska akademin för samhällsvetenskap. Pågående arbete innefattar att skapa Low Carbon-Index City Development (LCCDI), stöd för utveckling av mobila applikationer som behandlar globala utmaningar och utveckling av ramverk som hjälper regeringar att stödja transformativa lösningar genom offentlig upphandling. Dennis är även rådgivare till Global e-sustainability Initiative (GeSI) rörande global klimatpolitik och han har utvecklat Low-carbon ICT Leadership Benchmark. Dennis är projektkoordinator för Transformative step of the day, ett initiativ som kommer att lanseras under COP17 i Durban i syfte att öka fokus på transformativa low carbon-lösningar och hur de kan stödjas i klimatdiskussionerna.

3 Key Note Speakers - Green Day Oren Lyons: Oren Lyons, född 1930, är en amerikansk professor och indianhövding och aktiv som representant för de nordamerikanska urinvånarna. Oren Lyons är uppväxt vid Seneca och Onondaga-reservatet i norra delen av delstaten New York enligt irokesernas gamla traditioner. Han är en mycket efterfrågad talare inom områdena miljö och mänskliga rättigheter och har länge anlitats av multinationella företag, regeringar och FN som rådgivare och inspiratör. Han har vid ett flertal tillfällen varit inbjuden talare vid World Economic Forum i Davos. Han är ledamot av the Executive Committee of the Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on Human Survival och en av de tongivande personerna i the Traditional Circle of Indian Elders, ett årligt återkommande rådslag bland ledarna för de stora nordamerikanska indianstammarna. Sommaren 1991 medlade hövding Lyons i konflikten mellan de amerikanska och kanadensiska regeringarna och mohawkstammen i Oka. Han ledde då en delegation bestående av sjutton hövdingar som överlade med president Bush i Washington. Oren Lyons innehar idag en professur vid institutet för amerikanska studier vid State University of New York, Buffalo. Sedan januari 2008 är Oren Lyons styrelseordförande i det svenska aktiebolaget Plantagon International AB. Företaget utvecklar bland annat tekniker för ekologisk växthusodling i storstäder. VD är Hans Hassle. Hans Hassle: Hans Hassle, född 1959, är en svensk affärsman med fokus på Corporate Social Responsibility (CSR). Han driver idag Plantagon International AB och SWECORP Citizenship Stockholm AB varumärkesskyddade Hassle Corporate Citizenship och har utvecklat flera ledningsverktyg inom området, 1996 utvecklade Hans Image Analysis, det första ledningsverktyget för kommunikationsutveckling och införde beteendevetare och psykologer i arbetet med varumärkesutveckling. Hassle utsågs år 2001 av Sveriges regering till ledamot av etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet i Stockholm presenterade Hassle the Companization (sv: Företageningen ) - en blandning av kommersiellt företag och en ideell förening. Bolagets ägande, styrning och bolagsordning har anpassats till en samhällsroll där företaget tar ett långtgående ansvar för det gemensamma utöver det som är tvingande enligt gällande lag. Hassle nominerades 2010 till utmärkelsen Hållbart Ledarskap som delas ut av föreningen Näringslivets Miljöchefer. Sanna Kallur: Sanna Kallur, medarbetare på ÅF sedan 2006, har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och har varit delaktig i arbetet med att modernisera ÅFs varumärke på arbetsmarknaden. ÅF är idag rankad som Sveriges näst populäraste arbetsgivare bland ingenjörer, enligt Universum (år 2002 rankades ÅF på plats 85).

4 Key Note Speakers - Green Day Henrik Sundström: Henrik Sundström har arbetat i Electrolux sedan Henrik har en magisterexamen i kemiteknik (Polymer Technology) och han började på Electrolux som ansvarig för Polymer Processutveckling på Electrolux Research and Inoovation. År 1990 startade Henrik Electrolux Research and Innovation Group i USA. År 1992 återvände han till Sverige som chef för Materials and Processing department. År 1996 blev FoU-chef för Product Division Cold och 1999 blev han direktör för Environmental and Sustainable Development. Året därpå tillträdde han sin nuvarande befattning som Vice President för Electrolux Sustainability Affairs. Anna Maria Corazza Bildt: Anna Maria Corazza Bildt har en akademisk utbildning i statskunskap från universitet i Rom. Hon har dessutom studerat både i Kalifornien och vid Columbia University i New York. Sedan 1987 arbetar Anna Maria med internationella politiska och humanitära frågor med tonvikt på demokrati, mänskliga rättigheter och konflikthantering. Anna Maria var anställd på Italiens utrikesdepartement först i Rom, därefter vid OECD-representationen i Paris med ansvar bl a för förhandlingarna med Världsbanken. Under 1991 arbetade hon som Special Assistant för FN:s biträdande generalsekreterare för mänskliga rättigheter, Jan Mårtensson, i Geneve. Mellan 1992 och 1998 hade hon olika funktioner i krigen i f d Jugoslavien. Hon hade bl.a. politiska uppdrag för olika FN-operationer och därefter för Europakommissionen i Bosnien. Sedan 2003 har Anna Maria varit ledamot för förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms stad. Anna Maria var ledamot av Svenska Röda Korsets Centralstyrelse från 2003 till 2008 då hon avsade sig omval. År 2006 grundade hon tillsammans med sin bror företaget Relais Tabiano Castello och har renoverat en medeltida borgby till ett Hotel de Charme. Anna Maria är ledamot av styrelsen för Italienska Handelskammare i Sverige och medlem i Europeiska Kvinnor Unionen, Svenska sektion sedan Anna Maria arbetar idag som vald europaparlamentariker i Bryssel.

5 Speakers Förorenad mark Mårten Tagaeus: Mårten Tagaeus är advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Mårten är verksam på byrån sedan 1999 och är ordförande i byråns verksamhetsgrupp för miljörätt. Mårten är specialiserad på miljö-, entreprenad- och fastighetsrätt och arbetar inom miljörättsområdet med allt från tillståndsansökningar till miljörelaterade tvister. Han har även stor erfarenhet av energirelaterade frågor. Inom entreprenadrätten hanterar han såväl entreprenadavtal som omfattande skilje- och domstolstvister. Han arbetar löpande med fastighetsrättsliga frågor, såsom hyres-, arrende-, plan-, fastighetsbildnings- och expropriationsfrågor m.m. Han är även rankad som Leading Individual inom Environment i The Legal Linnea Ljung: Linnea Ljung är advokat och biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Linnea är verksam på byrån sedan 2008 och hon är specialiserad på miljö-, entreprenad- och fastighetsrätt. Sedan 2011 arbetar Linnea vid Mannheimer Swartlings kontor i Bryssel där hon bland annat bevakar rättsutvecklingen på miljöområdet inom EU. Kristina Jeppsson: Kristina Jeppsson arbetar sedan 2010 som biträdande projektledare för BT Kemi Efterbehandling, Teckomatorp, i Svalövs kommun. Hon är utbildad biolog och journalist och ansvarar också för informationsarbetet, som är en högt prioriterad fråga i det omtalade saneringsprojektet. BT Kemi-projektet, som finansieras med hjälp av statliga bidrag, har pågått sedan 2002 och man står nu inför saneringen av det södra området, en del som man ursprungligen trodde var fri från föroreningar. Yvonne Ohlsson: Yvonne Ohlsson ansvarar för forskning och utveckling inom förorenade områden på Statens Geotekniska Institut, SGI. Då SGI har ett nationellt ansvar för dessa frågor, ingår det i Yvonnes uppdrag att ha en nationell överblick över kunskapsbehoven och kunskapsutvecklingen inom området. Det ingår även att fokusera institutets egen forskning så att den leder till ett effektivare efterbehandlingsarbete, men också att förmedla forskningsbehov och effektivitetshinder till andra aktörer. Yvonne har även ca 10 års konsulterfarenhet inom området och har medverkat i att ta fram branschvägledningar och utbildningar, bland annat inom riskbedömning av förorenade områden. Carla Schön: Carla Schön är Environmental Project Manager, Corporate Legal Department på AB Electrolux sedan Carla är utbildad geolog och miljömanager. Hon ansvarar för miljö due diligence delen för företagets transaktioner samt förvaltar förorenad mark projekt globalt inom Electrolux. Carla tänker ge en bild av hur ett internationellt bolag jobbar med förorenade områden. Karin Kuttainen: Karin Kuttainen arbetar på Stockholm stads miljöförvaltning och har bred erfarenhet från myndigheters arbete och strategi avseende förorenade områden. Gamla industrier ligger ofta på attraktiv mark, men där kan vila en miljöskuld som går decennier tillbaka. Karin kommer att ge en inblick i Miljöförvaltningens roll och utveckling av stadsområden.

6 Speakers Industrins framtida utmaningar. Susanne Åberg Witt-Strömer, Alrutz Advokatbyrå: Susanne Åberg Witt-Strömer är advokat och delägare på Alrutz Advokatbyrå i Stockholm. Susanne har många års erfarenhet av framför allt tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och är en flitigt anlitad föreläsare. Hon är ordförande i Svensk Energis vänförening och sekreterare i Svenska Miljörättsföreningen. Roine Morin, Södra: Roine Morin är sedan 2008 chef för koncernstab miljö och energi vid Södra Skogsägarnas Ekonomiska förening. Roine har lång erfarenhet från skogsindustrins miljöarbete då han sedan 1986 jobbat med dessa frågor. Han är ordförande i Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning, SSVL och medlem i Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté. Roine har varit med att föra miljöarbetet från tekniska lösningar för utsläppsreduktion till övergripande hållbarhetsfrågor. Södras grundvärdering är att optimalt och uthålligt nyttja skogens resurser. Södra är redan idag självförsörjande på grön el och målet är att produktionen skall vara helt fossilfri Resursanvändningen är den viktigaste framtidsfrågan. Sanna Rue-Boson, Unilever Produktion: Sanna Rue Boson är miljöchef på Unilever Produktion i Helsingborg där det produceras några av Unilevers kända globala varumärken så som Milda, Flora och Lätta för den nordiska marknanden. Sanna, som är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola arbetar fokuserat med sitt team för att uppnå produktionsanläggningens bidrag till Unilevers globala strategi som säger att koncernen till 2020 skall fördubbla sin omsättning med bibehållen miljöpåverkan. Ett viktigt projekt är att fasa ut fossila bränslen mot de egna restprodukterna som värmekälla i produktionen. Weine Wiquist, Avfall Sverige: Weine Wiqvist är VD för branschorganet Avfall Sverige som företräder kommuner, kommunanbolag i arbetet med att skapa en hållbar avfallshantering. Även privata företag ingår som associerade medlemmar. Weine Wiqvist har en lång bakgrund från avfalls- och återvinningsområdet, ett område som förändrats starkt de senaste åren och numera betraktas som att nyckelområde i klimat- och miljöarbetet. Weine Wiqvist har tidigare bland annat haft uppdrag som teknisk-vetenskaplig attaché i Los Angeles och har styrelseposter i flera internationella nätverk men också i Sverige, exempelvis Håll Sverige Rent. Håkan Dahlfors, Exportrådet: Håkan Dahlfors är affärsområdeschef för Energi & miljöteknik på Exportrådet. Han är placerad i Stockholm men jobbar mot hela världen med uppdraget att öka sektorns tillväxt genom export. Exportrådet har flera uppdrag från regeringen med syfte att stimulera exporten från framför allt små miljöteknikföretag. Mellan 2009 och 2011 har drygt 200 svenska miljöteknikföretag medverkat i exportsatsningar via Exportrådet. Exportrådet är dessutom ansvariga för den svenska plattformen SymbioCity Sustainability by Sweden som används för att marknadsföra svensk kompetens internationellt. Håkan sitter även med i styrelsen för branschorganisationen Sweheat & Cooling och har tidigare arbetat som konsultchef för Exportrådet i USA.

7 Speakers Affärsnytta i klimat- och hållbarhetsarbete Kjell Wåhlgren, Coor Service Management: Kjell Wåhlgren är kontraktsutvecklare på Coor Service Management. Coor är ett av Nordens ledande servicebolag, och tar ett långtgående ansvar för att samordna och utveckla olika servicetjänster åt sina kunder. I detta ansvar ingår att granska och proaktivt föreslå förbättringar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Bland Coors kunder finns många av Nordens största bolag och offentliga verksamheter. Kjell Wåhlgren har lång erfarenhet av fastighetsservice men har de senaste 10 åren även arbetat med arbetsplatsservice. I sin roll som kontraktsutvecklare ansvarar Kjell för att sätta upp ett kompetenscenter för Environment & Energy för en av bolagets största kunder. Anna Denell, Vasakronan: Anna Denell har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. Sedan 2008 är hon miljöchef på Vasakronan och har det övergripande ansvaret för företagets strategiska miljöarbete. Anna har ett brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor frågor och arbetar även ideellt med dessa frågor, bland annat som styrelsemedlem i Hand in Hand. Olof Nyberg, Svensk Morgondistribution: Olof Nyberg är vd för Svensk Morgondistribution som ägs av MittMedia och Västerbottens Kuriren. Med ca 1000 tidningsdistributörer och ca 550 fordon levererar Svensk Morgondistribution drygt 9 0 miljoner morgontidningar per år. Distributionsområdet sträcker sig från Dalarna och Gästrikland i syd till Västerbotten i norr. I takt med att konkurrensen på medieområdet ökar, så har också trycket på Svensk Morgondistribution som leverantör av distributionstjänster intensifierats med högre krav på ökad effektivitet, kvalitet och lägre miljöpåverkan. Svensk Morgondistribution arbetar därför med en kombination av långsiktiga miljömål och konkreta aktiviteter för förbättrad kvalitet och effektivitet. Nicklas Steorn, Hertz Sverige: Nicklas Steorn jobbar till 50% som hållbarhetssamordnare och 50% affärsutvecklare på Hertz Sverige sedan Att kombinera de två tjänsterna passar bra då framtiden i högsta grad handlar om hållbar affärsutveckling. Hertz har gått från att arbeta med traditionell biluthyrning till att numera arbeta med lösningar för individuell mobilitet med bland annat bilpooler och samåkningstjänster.

8 Speakers Riskhantering och säkerhetskultur Malin Brandel, GE Health Care LifeSciences: Malin Brandel är sedan 2009 EHS Director (Environment, Health & Safety) på GE Healthcare LifeSciences i Uppsala. Malin har lång erfarenhet från miljö, hälsa och säkerhetsarbete på ledningsnivå då Malin tidigare varit verksam som SHE Business Engagement Manager på Astra Zeneca liksom som nordisk EHS-chef för DOW Chemicals. I grunden har Malin en civ. kandidat examen från Stockholms universitet i mikrobiologi. En viktig uppgift för Malin är arbetet med Global Star. Global Star är GE:s certifierade system inom arbetsmiljö och säkerhet och kräver godkännande efter grundliga revisioner för att få utmärkelsen Global Star! Maria Lindgren, Alstom Power Sweden AB: Maria Lindgren är chef för Kvalitet & EHS inom Alstom i Sverige. Alstom är en global koncern som erbjuder innovativa och miljövänliga infrastrukturlösningar till Transport- och Kraftmarknaderna. Thermal Services erbjuder service av kraft- och industrianläggningar. Maria Lindgren har lång erfarenhet av företagsledning och verksamhetsutveckling inom industrin. Inom ramen för Kvalitet & EHS arbetar Maria idag med att integrera EHS arbetet i hela verksamheten från offert till leverans. Målet är att främja en stark säkerhetskultur och därigenom uppnå Alstoms nollvision för allvarliga olyckor. Ulf Jonsson, UHJ Management: Ulf har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med riskhantering och sakförsäkringsfrågor för multinationella och statsägda företag. Ulf, som är civilingenjör från KTH, har en bakgrund som riskingenjör i processindustrin, riskbedömare hos försäkringsbolag, risk manager för svenska och internationella bolag och riskkonsult. Arbetet är fokuserat på att med pragmatiska metoder integrera riskhanteringsprocesser som stöd och support till företag att nå uppsatta mål. Väl identifierade risker är en nödvändig grund för att kunna ta rätt beslut om vilket som är det effektivaste sättet att hantera sina risker och där försäkring är ett bland flera möjliga verktyg. Rätt försäkringsvillkor och försäkringsstruktur är en avgörande parameter i strävan att minimera Cost of Risk. Ulf, som tidigare var ordförande i den svenska risk managementorganisationen SWERMA, driver idag sitt eget bolag UHJ Management. Anna-Lena Lindberg, ÅF: Dr Anna-Lena Lindberg arbetar som konsult med miljö-, hälsa och säkerhets (EHS) frågor på ÅF. Innan hon började på ÅF arbetade hon på URS Nordic AB, både som EHS-chef för Sverige, Norge och Danmark och som EHS-konsult. Innan hon började arbeta som konsult forskade hon på Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet inom metalltoxikologi och miljömedicin. Gilbert Önsten, Arbetsmiljöverket: Gilbert Önsten är civilingenjör från Väg- och vattenbyggnad vid KTH. Sedan drygt 20 år har Gilbert arbetat vid Arbetsmiljöverket med olika frågor inom byggområdet. När föreskrifterna AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete skulle omarbetas för ett par år sedan var Gilbert ansvarig för föreskriftsarbetet. Numera arbetar han huvudsakligen med frågor med anknytning till de föreskrifterna och tillämpningen av dem.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Innehåll. Välkommen...3. 2006 i korthet...4. Kina...21. Några fina utmärkelser...22. VD har ordet...5. Pro bono...23. Marknadsutveckling...

Innehåll. Välkommen...3. 2006 i korthet...4. Kina...21. Några fina utmärkelser...22. VD har ordet...5. Pro bono...23. Marknadsutveckling... Årsrapport 2006 Innehåll Välkommen...3 2006 i korthet...4 VD har ordet...5 Marknadsutveckling...6 Sveriges ledande affärsjuridiska byrå...8 Klienter och uppdrag...12 Ryssland...20 Kina...21 Några fina

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2009

SCA Hållbarhetsredovisning 2009 SCA Hållbarhetsredovisning 2009 tilldelas SCA har i sin kommunikation gjort ett snabbt skifte från det traditionella skogsföretaget som upplevts att ha varit i bakvatten till ett framtidsinriktat konsumentföretag

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2009 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 08 09. Hållbarhet & förtroende

Hållbarhetsredovisning 08 09. Hållbarhet & förtroende Hållbarhetsredovisning 08 09 Hållbarhet & förtroende Innehåll Kommentar från vice VD / 2 Verksamheten / 3 Hållbarhetsarbetet / 7 Klienterna / 9 Miljöpåverkan / 10 Medarbetarna / 12 Samhället / 16 PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Vi löser inga miljöproblem ensamma

Vi löser inga miljöproblem ensamma MILJÖMÄKTIGAST Johan Kuylenstierna, vd, SEI: Vi löser inga miljöproblem ensamma 1 Johan Kuylenstierna Ålder: 49 år Familj: Fru och två barn, 16 och 18 år. Jobb: Vd för Stockholm environment institute (SEI)

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer