mänskliga rättigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mänskliga rättigheter"

Transkript

1 Samordningsförbundsdag om mänskliga rättigheter 23 oktober 2014 i Göteborg

2 Människans behov i centrum mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet ELISABETH ABIRI 4 Mänskliga rättigheter för kvinnor och jämställda verksamheter GERTRUD ÅSTRÖM 7 Vår tids stora samhällsomdaning ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens villkor HANS ABRAHAMSSON 9 Vi var de andra, parasiterna, problemen, de temporära... ALEXANDRA PASCALIDOU 12 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 14 Kvinnokonventionen 18 Några som var där 20 Produktion: Brita Hässel / Hässel & Palm 2

3 Gertrud Åström Välkomna! Samordningsförbunden på kartan mer än nånsin! En gråkulen och ljummen oktoberdag var det dags för 2014 års Samordningsförbundsdag arrangerad av Samordningsförbunden i Väst. Moderator Gertrud Åström välkomnade den stora publiken till Chalmers konferens i Göteborg och årets aktuella tema Mänskliga rättigheter. Under denna dag skulle ordet samordningsförbund komma att uttalas 29 gånger av föreläsarna, ett absolut rekord genom historiens alla samordningsförbundsdagar. Vad säger det? Att föreläsarna försökte smickra in sig? Eller att det är självklart att numera referera till det arbete som görs i samordningsförbunden? Att samordningsförbunden helt enkelt är en naturlig del i arbetet som bland annat värnar de mänskliga rättigheterna? Så är det naturligtvis. Föreläsarnas bilder finns på 3

4 Människans behov i centrum mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet Mänskliga rättigheters utgångspunkt är att alla människor är lika i värdighet och rättigheter samt att alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon diskriminering. Det här håller de allra flesta med om, men i arbetet för mänskliga rättigheter finns det ändå utmaningar. Inte minst i vår egen vardag. Elisabeth Abiri, fil dr, senior advisor på Emerga Consulting och tidigare ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter, ser hur rättigheterna inte tas på det allvar de borde. Det dyker upp ursäkter om att de inte gäller just nu, inte för just dom och inte för... Det går att ha invändningar trots att man anser sig ställa upp till hundra på de vackra orden. Men vad rättigheterna handlar om är vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. Låter enkelt och fungerar väldigt bra i teorin, men som Elisabeth Abiri beskriver det mänskliga rättigheter har ju inte så mycket med mig att göra som med dom. Som en avdelningschef på svensk länsstyrelse uttryckte sig: Vi arbetar inte med mänskliga rättigheter på den här avdelningen för vi har inga invandrare anställda här. Vi hade en homosexuell ett Elisabeth Abiri tag och det gick ju bra. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Det finns rättighetsbärare och skyldighetsbärare. Rättighetsbärare är vi alla. Skyldighetsbärare är de som har mycket att bestämma om. Stor makt innebär också mycket skyldigheter. Varför talar vi så lite om mänskliga rättigheter i Sverige? Jo, för att vi är upptagna av att helst tala om andra länder långt borta, de som vi tycker har de stora problemen. Vi pratar också ganska mycket om uppbyggande av juridiska system i andra länder på lagom avstånd, de som inte riktigt har fått sakerna på plats ännu. Däremot talar vi inte gärna om upprätthållande och förbättring av system som uppfyller mänskliga rättigheter i Europa. Varför är det så? En anledning till att vi låter bli att tala om rättigheter på hemmaplan är troligen att det inte behövs, eftersom vi redan har det så bra. Elisabeth Abiri bjöd på belysande citat: Jag blir provocerad av att du banaliserar mänskliga rättigheter genom att tala om trösklar och sånt. Kommunpolitiker En annan anledning kan vara att vi anser att demokrati och mänskliga rättigheter är samma sak, så våra demokratiska val ger automatiskt att vi har mänskliga rättigheter. Det finns ju ingen chans att myndigheten skulle kunna arbeta med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Vi får ju vårt uppdrag från regeringen. Stabschef på svensk myndighet Anledning nummer tre är att vi anser att det inte bara går att prata om rättigheter utan att koppla det till skyldigheter. Vi pratar så mycket om rättigheter, men skyldigheter då? Om en busschaufför vägrar köra bussen ska han väl inte få jobba kvar? Kommunstyrelsens ordförande i en svensk kommun Fjärde anledningen kan vara att vi inte tycker att vi behöver lära oss mer om mänskliga Vad rättigheterna handlar om är vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. 4

5 rättigheter eftersom vi redan respekterar andra människor. Mänskliga rättigheter det sitter i ryggmärgen på oss. Riksdagspolitiker DEN STORA RAMEN För att nå ett hållbart skydd av mänskliga rättigheter ska alla människor ha möjlighet att åtnjuta alla sina mänskliga rättigheter. Alla människor ska också ha kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna som just sina rättigheter, samt om sitt ansvar för att respektera andra personers mänskliga rättigheter. Alla som är verksamma inom den offentliga sektorn å sin sida ska ha kunskap och medvetenhet om vilka skyldigheter de mänskliga rättigheterna innebär för dem. Den stora ramen är alltså att förhålla sig till de mänskliga rättigheterna. Under dem finns underavdelningar; om sexuell läggning, värdegrund, minoritetsfrågor, bemötande, deltagande, jämställdhet, tillgänglighet, ungdomsfrågor är bara en dryg handfull av många fler. Icke-diskrimineringslagstiftningen anses av många vara grunden: Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder sexuell läggning eller ålder. Förutom grundlagen finns också speciallagstiftningar hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, skollagen och så vidare som vi också ska relatera till. Det kan göra det svårt att fokusera på helheten i våra verksamheter, konstaterade Elisabeth Aribi och beskrev en reklamfilm för ett sjukhus som hade fokus på det mesta det går att tänka sig utom patienten. Fanns inte patienten skulle ju inte det andra behövas. Det gäller att inte tappa bort kärnverksamheten. HINDER I VARDAGEN Vilken verklig tillgänglighet har vi egentligen till våra rättigheter? Vid en snabbtitt på ett vårdexempel så upptäcker man en rad hinder: det kan vara en våning utan hiss (fysiskt hinder), att patienten inte vet vad hen har rätt till (lagligt hinder), att det kostar för mycket (administrativt hinder), språksvårigheter (kunskapsmässigt hinder) eller andra hinder som är psykologiska, handlar om tillit, geografiskt avstånd eller förståelse till exempel. Trots det: ser vi på samhället i stort så kan vi konstatera att folkhälsan är god, utbildningsnivån bra, produktiviteten stabil och levnadsstandarden hög. De flesta har det bra med andra ord. Bristerna syns först när man bryter ner exempelvis folkhälsa på kön, ålder, inkomst, utlandsfödda, landsbygd/stad och så vidare. SÅ HÄR KAN VI GÖRA Elisabeth Abiri menar att det är i det dagliga arbetet det ska bli verkstad av alla principer, rättigheter och standards. Alla spelar roll i det arbetet vare sig det handlar om beslutsfattare, handläggare, arbetsgivare, remissinstans, upphandlare, utbildare och så vidare. Hur kan man arbeta medvetet med mänskliga rättigheter i sitt dagliga värv? I det egna rättighetsbaserade arbetet behöver man först undersöka olika gruppers tillgång till mänskliga rättigheter. I rättighetsanalysen tar man reda på vilka individer och grupper som påverkas. Exempelvis utgående från diskrimineringskriterierna. Vilka rättigheter berörs, och med vilka konsekvenser, är nästa fråga man bör ställa. Det handlar om ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter. Delaktighet är viktigt; prata med rättighetsbärarna! Visa att de beslut man kommer fram till är genomtänkta och transparenta samt vad de lett till; även eventuella nedprioriteringar av annat. TÄNK OM! När man ska göra en rättighetsbaserad målgruppsanalys börjar man med att identifiera den grupp som nås idag. Hur är gruppen sammansatt och varför? 5

6 Fortsätt att identifiera hur kommunikationen med den gruppen ser ut idag. Hur den nås och vilka informationsvägar som används. Man bör fråga sig hur gruppen upplever kommunikationen: förstår de vad ni säger och vad ni vill? Ta sedan reda på vem eller vilka som borde nås. Är gruppen representativ för upptagningsområdet och om inte, ta reda på vad det kan bero på. Avslutningsvis konstaterade Elisabeth att ändliga resurser alltid ställer offentlig sektor inför tuffa beslut men att mänskliga rättigheter kräver att prioriteringar och beslut tas på ett rättvist, transparent och inkluderande sätt utifrån tydliga kriterier och medvetna resonemang så att de hanterar alla individers och gruppers rättigheter. 6

7 Mänskliga rättigheter för kvinnor och jämställda verksamheter Tanken om att alla människor har mänskliga rättigheter är grundprincipen för arbetet för jämställdhet och demokratiska samhällssystem. Att mäta jämställdhet mellan kvinnor och män är ett sätt att utvärdera huruvida principen gäller. Var brister det och hur kan det kopplas till mänskliga rättigheter i konkreta verksamheter? Hur ser jämställdhetsläget mellan män och kvinnor ut i Sverige? Dagens moderator Gertrud Åström, tillika företagare, utredare, metodutvecklare, expert på jämställdhetsfrågor, inledde med kluriga frågor. En besvarade hon direkt: 0,8129. Är det bra, löd nästa fråga. Om 0,8129 duger är något att fundera på. Det är ett tal som ska ställas mot 1,0 som är jämställdhet fullt ut. Det som saknas kallas gendergapet. Arbetet mot 1,0 kräver enligt Gertrud Åström mod, öppenhet och förmåga att kunna se tillkortakommanden. Det handlar om att omsätta skrivna mänskliga rättigheter till något konkret att jobba med. För att hålla rätt kurs kan man hålla sig påmind om vad man sysslar med: När jag är ute har jag alltid med mig två saker i fickan: deklarationen om mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionen. Det är bra läsning på bussen; grundläggande lagom långa dokument. VIKTIGT MÅTT Indextalet ovan tas fram av World Economic Forum bland 142 länder för att mäta hur bristen på jämställdhet ser ut i världen utifrån fyra huvudkategorier ekonomi, politisk representation (makt!), hälsa och utbildning samt ett större antal underkategorier. Graden av jämställdhet är ett viktigt mått på ett samhälles förmåga till utveckling. Fördelningen av rättigheter och hur samhället tar tillvara människors tid, kunskaper, engagemang är betydelsefullt för en god utveckling och hållbara system, konstaterade Gertrud Åström. Sverige ligger idag fyra i världens jämställdhetsliga. Norge är trea, Finland tvåa och Island ligger i topp. Men det händer att de byter plats med varandra då och då. Sverige låg etta 2006, knuffades ner till en tredjeplats 2008 och vidare till en fjärdeplats året därpå. Antagligen för att de andra nordiska länderna har blivit bättre medan Sverige har legat still. Mätvärdena som WEF tar fram visar att kön går genom allt. Gertrud Åström 7

8 Sverige är sämst på hälsa. Där är diskrepansen störst mellan kvinnor och män. För att göra något åt detta krävs beslut. Vill vi, så kan vi. I kollektiv vilja finns styrka, sporrade Gertrud Åström. PLANERA FÖR VEM? Varje fråga kan vi arbeta med ur olika perspektiv. Det kan uppfattas som att det blir trängsel dem emellan, perspektivträngsel, ett problem. Men problemet är ofta en byråkratisering av frågorna. En mer framkomlig väg är att arbeta i de ordinarie styrsystemen. Vid trafikplaneringen exempelvis klagas det ibland över att det ska tas hänsyn till så många nu för tiden, barn, gamla, kvinnor, cyklister, funktionsnedsatta, att det blir svårt att komma fram till något alls. Man kan undra vilka de planerade för förr i tiden? Gertrud Åström svarar på sin egen fråga med hjälp av en befolkningspyramid. Vilka blir kvar när man tar bort dem som det inte ansetts vara aktuellt att ta hänsyn till, dem vars rättigheter inte tillgodosetts? Plockar man bort kvinnor, handikappade, unga, gamla, arbetslösa, utlandsfödda... vad har vi då kvar? Gertrud gör en överslagsberäkning och landar på att sisådär 80 procent av befolkningen inte motsvarar målgruppen. 20 procent är obefläckad och består av vissa män. Världens 10 mest jämställda länder: Island Finland Norge Sverige Danmark Nicaragua Rwanda Irland Filippinerna Belgien Källa: WEF STÖD CHEFERNA Det är meningsfullt att i konkreta frågor använda olika kompletterande perspektiv till om kvinnor och män. Kvinnor och män är lika komplexa som grupper. Ålder till exempel är extremt kunskapshöjande. Mönstret är känt, uppdraget att arbeta med jämställdhet är känt. Det är den som är chef som har ansvar för att styra, tydliggöra och förstå vilka kvalitativa aspekter som ska jobbas med. Och dem är det synd om, allra mest är det synd om mellanchefer, slog Gertrud Åström fast och vände sig till (mellan)cheferna i publiken: Ni får dåligt formulerade uppdrag! Ni får en policy i näven och förväntas göra rätt. Sen kommer frågorna och gnället underifrån. Jag har ett ömmande hjärta för mellanchefen, som är som en sandwich med tonfiskröra. Klämd från två håll så röran rinner ut... Enligt Gertrud Åström måste mellancheferna få bättre stöd i sitt arbete. För om inte mellancheferna gör det som behöver göras så kommer inget att hända. Då står vi kvar och stampar. SMART EKONOMI Det kanske är bättre att göra som i Malmö. Där har de tagit fram en utvecklingsplan för hur staden tänker, arbetar och följer upp jämställdhetsarbete. En plan som ska vara ett hjälpmedel för att få ett övergripande uppdrag att genomsyra allt. Gatukontoret i Malmö exempelvis har arbetat enligt den i sitt arbete för att få fler att åka kollektivt. De började med att ta reda på fakta, vilket är avgörande i förändringsarbete: Man måste ju veta vad man har att slåss mot! De fakta som togs fram visade, föga överraskande, på stor skillnad mellan hur män och kvinnor nyttjade kollektivtrafiken. Frågan uppstod: går det att räkna på vad ändrat beteende skulle medföra? Svaret var ja. Skulle kvinnor göra som män, så skulle det ta mycket plats med fler bilar och parkeringar. Det skulle faktiskt behövas 200 fler Möllevångstorg i Malmö till detta. En begriplig beskrivning. Och om männen istället skulle resa som kvinnorna så skulle många problem minska. Värdet: 300 miljoner per år plus frigjord yta värd 800 miljoner. Det går att räkna på ekonomiska effekter av ändrat beteende. Detta är smart ekonomi. Att räkna på ändrat beteende när människans behov sätts i centrum lyfter fram sambandet mellan ekonomi och behov. Beräkningsmodellerna visar hur en insats över tid kan spara stora kostnader; lite som sociala investeringar. Om man tänker på dem som behöver ett arbete men idag kallas icke anställningsbara... det skulle verkligen vara värt mödan att koppla på smart ekonomi. Investeringar kostar till en början. Att inte investera kostar mera. Räkna på det! Investeringar kostar till en början. Att inte investera kostar mera. 8

9 Vår tids stora samhällsomdaning ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens villkor När mänskliga rättigheter inte utvecklas i takt med globalisering, migration och urbanisering uppstår situationer som inte gynnar en hållbar utveckling. Tvärtom; människors frustration riskerar att bli farlig! Välkände freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, har arbetat med frågorna i flera år. Eftersom vår värld befinner sig i den största förändringen någonsin skulle freds- och utvecklingsforskaren tala om de enorma omvandlingar och påfrestningar på samhället som följer i globaliseringens spår. Tre processer samverkar för att fläta ihop det lokala med det globala: globalisering, transnationell migration och urbanisering. Globaliseringen har medfört att världen inte längre ser ut som den gjort och att det tolkningsföreträde vi haft i väst, hotas av länder vars förbättrade ekonomi gör att de kan komma att springa förbi oss. Främst gäller det de så kallade BRICS-länderna: Brasilien, Ryssland, Indien, China och Sydafrika. Det innebär att andras tankar och förhållningssätt kan slå igenom och att den globala arbetsmarknaden kan påverka oss. Det är inte längre vita män i väst som har makten, som Hans Abrahamsson uttrycker det. Transnationell migration handlar om att vi människor flyttar på oss allt mer. Inte bara så att vi reser längre, oftare och ibland har dubbel bosättning och lever vardagsliv på flera håll samtidigt. Det betyder att vi lever våra liv på flera plattformar som påverkar vår identitet och lojalitet: den nationella identiteten kan komma att spela mindre roll medan grupptillhörigheten blir viktigare. FLER BOR I STÄDER Allt går allt fortare... Det tog år för mänskligheten att bygga städer för dagens människor och 2005 bodde mer än hälften i städer. År 2040 kommer den siffran att vara fördubblad: sex miljarder kommer att bo i städer! Det är en snabb förändring som ställer höga krav på bland annat transporter och infrastruktur. Dehli-borna till exempel, kan se fram emot att bli fler varje år och Nigerias största stad Lagos växer på tio år från 7-8 miljoner till miljoner. Det handlar om gigantiska utmaningar. Sverige är världens mest urbaniserade land: procent av befolkningen bor i Hans abrahamsson urbana Det är inte längre vita män i väst som har makten. År 2040 komer sex miljarder att bo i städer! 9

10 miljöer. Snabbast växande är Stockholm, Malmö och Göteborg. Varje år blir det fler stockholmare men det byggs bara lägenheter, konstaterade Hans Abrahamsson och uppmanade auditoriet att fundera på vilken typ av förtätad värld vi går in i när inte mänskliga rättigheter finns med i utvecklingsplanerna. Utvecklingen ger flera begrepp förändrat innehåll. Säkerhet handlar inte längre om något militärt utan om tillgång på arbete och vilka livsförutsättningar som finns. Rättvisa kan handla om tillgång på vatten, inkomstskillnader och utveckling av folkhälsa. När vi gick i skolan fick vi lära oss att fattiga bodde på landsbygd i fattiga länder. Nu är det fel. Fattiga bor i städer och mellanrika länder. Vi kan inte längre prata om i- och u-länder, fortsatte Abrahamsson som menar att de vidgade klyftorna är ett mönster och utvecklas till samhällen som drivs isär och där mänskliga rättigheter är mycket ojämnt fördelade. Detta gäller i högsta grad Göteborg som är en stad som faller isär. Sedan gammalt är vi vana vid det homogena samhället och saknar förmåga att fånga upp och hantera det ickehomogena. Skillnaderna galopperar: Titta bara hur det ser ut i Göteborg där en man från Askim lever många år längre än en man från Bergsjön! För att komma tillrätta med problemen måste det skapas en hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Medvetandet om det håller på att vända, påpekade Abrahamsson som ser den arabiska våren då allt förändrades på två veckor som ett bevis. Orsaken var inte ekonomisk utan bristen på mänskliga rättigheter. Kraften i de ungas vrede var fantastisk och blev en varning till dem som inte tar mänskliga rättigheter på allvar. LOKALA INITIATIV I Hans Abrahamssons historiska förklaring till den stora omdaningen tar han oss från talet och förbi en lång tid då nationalstaten tagit stor plats. När staten trängs tillbaka och andra aktörer tillåts komma in på banan transnationella företag, multilaterala organisationer, nätverk, regioner så skapas samarbete i frivilliga överenskommelser som är större än de påtvingade, menar Hans Abrahamsson och illustrerade med hur Göteborgs och Malmös kommunledningar funderar på egna problemlösningar när de nationella inte fungerar. Eller att europeiska borgmästaravtalen går längre än miljöavtalet i Kyoto. Det lokala initiativet är viktigt. TICKANDE BOMB Det blir kostsamt när den statliga delfinansieringen minskar och städer måste gå in för att lösa lokala problem. Det behövs helt enkelt mer pengar än man kan plocka fram; investeringarna är högre än självfinansieringsgraden, det bildas finansieringsgap. Risken är att man anpassar samhället för att locka höginkomsttagare vars inkomstskatter kan behövas för att ta hand om det som vältrats över på kommunerna, exempelvis försörjningsstödet. Göteborg har gigantiska problem med växande hälso- och inkomstklyftor och social polarisering där vissa lösningsdelar ligger på nationell nivå samtidigt som den lokala nivån agerar själva. I övergången där emellan uppstår politiska spänningar som tar kraften från lokala politiker: Jag har problem... men ingen makt. Relationer skapade med sociala kontrakt är grunden till civilsamhället, men när kontrakten luckras upp och bristen på gemenskap blir uppenbar, skapas det vi-grupper och bildas gäng som försöker skapa rättvisa på sina egna sätt genom sina parallella rättssystem. Det är farligt att bara ägna sig åt att bekämpa dessa grupper. Och det är farligt att inte göra något åt ungdomsarbetslösheten. I Hjällbo och Bergsjön är procent av ungdomarna arbetslösa. Det händer något med dem som inte kommer in på arbetsmarknaden eller får någon bostad. Att tvingas bo kvar hemma med ett försörjningsstöd på 40 kronor om dagen, gör gruppen till en tickande bomb istället för resurs. Resultatet blir kriminalitet, brott och skottlossning. De präglas av stor frustration över att inte få samma livschanser och rättigheter respekterade som andra, menar Hans Abrahamsson. Vilken typ av förtätad värld går vi in i när inte mänskliga rättigheter finns med i utvecklingsplanerna? Att tvingas bo kvar hemma med ett försörjningsstöd på 40 kronor om dagen, gör gruppen till en tickande bomb istället för resurs. 10

11 OBEHÖVD OCH OÄLSKAD När förväntningarna är större än vad man får förloras tron på framtiden. Hos den som har bra betyg, gått fina utbildningar men ändå hålls kvar i arbetslöshet skapas oartikulerad skam och vrede som hos unga män levs ut i form av fysiskt våld mot omgivningen. Tjejerna tar istället antidepressiva medel eller skadar sig själva. Det finns många frustrerade killar som blir kvar på landsbygden och känner sig obehövda och oälskade. Kanske inte så konstigt att det finns exempel på landsbygdskillar som gått med i svenskarnas parti och gett sig iväg till Ukraina för att slåss som legoknektar. Plötsligt får de både uppgift och lön, funderar Hans Abrahamsson. Vi vet att tidiga insatser minskar framtida kostnader. LYFT POLITIKEN En väg att gå för att lösa komplexa samhällsfrågor är att återinföra det politiska samtalet. Tala mer om sårbarheten hos unga och unga vuxna. Prata stadsbyggnadspolitik, privatisering och konflikter i det offentliga rummet. Ta upp bostadspolitiken, vars onödigt stora renoveringar tvingar ut folk i utkanterna och driver fram segregering. Samma gäller utbildningspolitiken som låter 60 procent lämna skolan utan godkända avgångsbetyg och arbetsmarknadspolitiken som ökar inkomstskillnader, ger otrygga arbetsförhållanden och stärker segregationen. Samtala om det! Det är dock inte utestängningen som är värst. Innanförskapet är det som gör det svårt för andra att komma in. Vi behöver hitta stödjepunkter, förebygga och främja samt skapa social tillit. Det senare med hjälp av exempelvis fritidsgård, trygghetsvandring, nätverkssamtal och gott bemötande, det vill säga ett bemötande som är förklarande, legitimitetsskapande och relationsbyggande. Hans Abrahamsson kallar det social investeringspolitik; vi vet att tidiga insatser är en investering och inte en kostnad. Och vi vet att tidiga insatser minskar framtida kostnader. Men det är fortfarande ett pedagogiskt dilemma att förklara vikten av finansiering, sa Hans Abrahamsson och citerade Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN: Hur ska jag få länders finansministrar att finansiera något som inte har hänt? Fast så arbetar ju ni i samordningsförbunden, utropade föreläsaren uppskattande. VÄND SYNEN Det går dock att göra något åt problematiken; situationen är påverkningsbar. Medskapande och invånardialog är ett måste för att kunna komma vidare. Och det finns en rad med synvändor vi ska ta till oss. De handlar om vårt förhållningssätt till gamla tänkesätt och hur vi ska ta vara på den kunskap som faktiskt finns om samband mellan tillväxt och välfärd samt social och ekonomisk hållbarhet. Vi måste färdas framåt och ta i de stora och svåra frågorna: bryta innanförskapet och återskapa gemensam välfärd, fundera över alternativa politiska lösningar och tala om hur demokratin ska se ut; förändra det politiska landskapet. 11

12 Vi var de andra, parasiterna, problemen, de temporära Alexandra Pascalidou, känd som mycket men kanske mest som programledare och samhällsdebattör, stormade in på scenen och tog ett stadigt tag om publiken med sin frispråkiga rättframhet. Med små skutt genom livet gav hon exempel på hur det kan se ut för en fattig invandrartjej som helst inte ska synas, via otaliga kränkningar till hyllad programledare och vass debattör. Men något glidande på räkmacka har det inte handlat om någonstans. Jag har fått betala ett högt pris! Alexandra Pascalidou har lätt för att skriva under på att mänskliga rättigheter inte är någon självklarhet för alla. De har i alla fall inte funnits på hennes sida genom livet. Vare sig då hon föddes i en tvättstuga i Rumänien av grekiska föräldrar eller då familjen senare flyttade till en utarmad bergsby i militärdiktaturens Grekland. Ingenting där ens påminde om mänskliga rättigheter. Farfar försvann i kriget. Morfar blev enbent krigshjälte enligt historieböckerna. Men när han dog fanns det inga pengar till vare sig begravning eller sten. Ja, jag har gjort en klassresa. I min barndom fanns det vare sig tidningar, böcker, TV eller ipad. Nuförtiden är ju inte livet värt att leva utan ipad, log hon spetsigt. Kanske startade klassresan redan när Alexandra och hennes familj reste till Sverige och Rinkeby. Men resan tog tid. Det började med en lång väntan på uppehållstillstånd. Våra mänskliga rättigheter fanns i ett kuvet. Utan det kuvertet hade vi ingenting. Alexandra var sex år när hom kom till Rinkeby. Hon gick i Sveriges första hemspråksklass och fick lära sig rena grekiskan. Hon förstod tidigt att det var skillnad på folk och folk. Inte när hon och kompisarna var riktigt små, oskuldsfulla, trodde människor om gott och kallades svartskallar och lakritsungar. Kompisens dopnamn blev ju faktiskt svartskalle när det översattes till svenska och lakrits var ju gott... Det var när vi började läsa svenska tidningar som vi förstod att vi var de andra ; parasiterna, Alexandra Pascalidou 12

13 problemen, de temporära. Att vi invaderade landet. Och, när vi sågs två i taget, var ett hotfullt invandrargäng. Alexandra älskade skolan, där det talades 120 olika språk och dialekter, trots att tidningarna gjorde vad de kunde för att övertyga ungarna om att de var stackare som växte upp i skuggan. Syntes någon av hennes sort överraskande nog i ett TV-program så hette programmet någonting i stil med... Efterlyst. Själv blev Alexandra inbjuden till Ian Wachtmeisters program I grevens tid för att visas upp som invandrartjej. Greven imponerades över att hon överhuvudtaget kunde prata och såg sedan till att hon och hennes släkt chikanerades genom lämplig klippning av programmet. Hedersmord på mig. Kalabalik i hela släkten. Vi ungar fick tidigt höra hur våra öden skulle gestalta sig. Killarna skulle hamna i fängelse. Utom de allra bästa; de skulle kunna bli pizzajonglörer. Tjejerna kunde se fram emot ett liv som ensamstående trebarnsmorsor. En av tjejerna blev dock precis det hon hade modet att önska redan som mycket ung: modedesigner. När Alexandra behövde programledarkläder till Melodifestivalen 2005 var inte valet av designer svårt. Många delar Alexandras historia, den som är fylld av stängda dörrar och obegripliga koder. Den när man görs bort för att man inte förstår vad en röd stuga med vita knutar står för. Den när man inte får sjukvård för att man bryter på ett annat språk. Den när man, trots arbetsskada, arbetar efter pensionsåldern, och ändå får höra att man är grek och lat. En oändlig lista med elakheter, dumheter och förolämpningar. De enda svenskar som Alexandra och hennes kamrater träffade under uppväxten fick betalt för det; lärare och socialarbetare. Två svenskar fanns i närheten på kvällstid, betalda förstås: poliserna var de enda blonda personerna i Rinkeby. Jag insåg att ingen annan svensk ville vara med oss. Klassresan är fullbordad och Alexandra Pascalidou är ett känt och välaktat namn och ansikte inom en rad områden. Vilket på intet sätt gör henne mätt och nöjd. Generella åsikter och härskartekniker håller hennes ilska kokande. Min resa har kostat på och många vill bara att jag ska hålla käften... Att hämnas oförrätterna genom åren känns fortfarande bra; hon gör det genom att om och om igen överträffa förväntningarna. Vreden är fortfarande bränsle för att fortsätta med det hon gjort denna dag på samordningsförbundsdagen: berätta om hur det är för de människor som inte har tillgång till mänskliga rättigheter. Idag talade hon inför en insatt publik: Jag vet att ni i samordningsförbunden känner till mycket av det jag berättat. För ni är engagerade människor och mångas stöttepelare och enda kryckor. Ni är viktiga och sätter djupare spår än ni någonsin kan tro! Tjejerna kunde se fram emot ett liv som ensamstående trebarnsmorsor. Ni i samordningsförbunden är viktiga och sätter djupare spår än ni någonsin kan tro. 13

14 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 2 Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet. Artikel 3 Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Artikel 4 Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna. Artikel 5 Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definierar vilka de grundläggande mänskliga rättigheterna är och togs fram av den dåvarande kommissionen för mänskliga rättigheter under ledning av Eleanor Roosevelt. Artikel 6 Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening. Artikel 7 Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering. Artikel 8 Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. Artikel 9 Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas. Artikel 10 Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne. Artikel 11 Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rätts- 14

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA ARTIKEL 1 Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 1 FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definierar vilka

Läs mer

Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN

Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN Den 10 december 1948 antog FN det första internationella dokument som erkänner att alla människor har samma värde och rättigheter.

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

MR-kortleken. När riskerar du att diskriminera? Var går gränsen för en acceptabel jargong på en arbetsplats?

MR-kortleken. När riskerar du att diskriminera? Var går gränsen för en acceptabel jargong på en arbetsplats? Artikel 1: Frihet och jämlikhet MR-kortleken Är det alltid rätt att behandla alla på samma sätt? Artikel 2: Icke-diskriminering Vilka är diskrimineringsgrunderna? Saknar du någon diskrimineringsgrund?

Läs mer

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948-2008 Förenta Nationerna ii Förord Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga

Läs mer

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor är lika i värdighet och rättigheter Alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon diskriminering

Läs mer

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

PTSD och Dissociation

PTSD och Dissociation PTSD och Dissociation { -Vård som inte kan anstå? Asylsökande vuxna Samma sjukvård och tandvård som alla barn i Sverige asylsökande barn Papperslösa/gömda Hälsovård för asylsökande Gravida kvinnor Kvinnor

Läs mer

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Utgivare: Finlands FN-förbund www.ykliitto.fi Inledning: Sirpa Rautio Tryckeri: Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero, 2016 ISBN 978-952-5966-35-0 pdf 978-952-5966-36-7

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo var man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

OM YTTRANDEFRIHET OCH MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE

OM YTTRANDEFRIHET OCH MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE LEKTIONSFÖRSLAG OM YTTRANDEFRIHET OCH MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE Lärarhandledning Att människor kan och vågar stå upp för sina egna och andras rättigheter är avgörande. Men vad händer när det inte går? I

Läs mer

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL OM DEMOKRATI 1. Demokrati som styrelsesätt: Demokrati är ett sätt att fatta beslut. Majoritetsprincipen, alla har en röst, yttrandefrihet. Ett sätt att styra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Regeringen avser att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet Jämlik hälsa = en mänsklig rättighet Aspekter av mänskliga rättigheter Juridik Politik/ Verksamhet MR Etik Mänskliga rättigheter beskriver Vad som inte får göras mot någon människa Vad som måste göras

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem

Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem i det fortsatta arbetet med barnkonventionen, t ex i arbetslag, på arbetsplatsträffar. Bild

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige. Vad innebär det i rollen som statsanställd?

Mänskliga rättigheter i Sverige. Vad innebär det i rollen som statsanställd? Mänskliga rättigheter i Sverige Vad innebär det i rollen som statsanställd? Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor är lika i värdighet och rättigheter Alla människor har rätt till samtliga

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv Ett av de mest grundläggande dokumenten för allt som berör barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gäller allt från lagstiftning,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Barnkonventionen Den antogs 1989 Sverige skrev på 1990 Delar av barnkonventionen finns i den svenska lagtexten, men hela barnkonventionen gäller inte

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/389 EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA (2010/C 83/02) 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/391 Europaparlamentet,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-11-26 ORSA KOMMUN Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barnkonventionen applicerad på Svenska Frisbeesportförbundet

Barnkonventionen applicerad på Svenska Frisbeesportförbundet Barnkonventionen applicerad på Svenska Frisbeesportförbundet Inledning och bakgrund Svenska Frisbeesportförbundet har vid sitt årsmöte 2008 antagit FN:s barnkonvention som ett rättesnöre att arbete efter

Läs mer

Barnkonventionen och kulturen

Barnkonventionen och kulturen Barnkonventionen och kulturen - En översikt av artikel 13, 17 och 31 Susann Swärd Rättighetsfokus www.rattighetsfokus.se Maj 2013 Källor: FN:s Kommitté för barnets rättigheter samt UNICEF 1 Yttrandefrihet

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen den 20 november 1989.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen den 20 november 1989. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen den 20 november 1989. Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Svenska/Swedish Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Soo dhowoow خوش آمدید Welcome Välkommen መርሓባ خوش آمدید Добро пожаловать! مرحب ا Välkommen till Västerås! Vi är stolta över mycket

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Du föddes med mänskliga rättigheter. Lär dig dem, var medveten om dem, och lär andra. till: från:

Du föddes med mänskliga rättigheter. Lär dig dem, var medveten om dem, och lär andra. till: från: Du föddes med mänskliga rättigheter. Lär dig dem, var medveten om dem, och lär andra. till: från: Innehåll Vad är mänskliga rättigheter?...............................................sidan 2 Om Förenta

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN 6 STYRANDE PRINCIPER 1 I MEDBORGARENS TJÄNST 4VIKTIGA VÄRDEN Ansvar Respekt Demokrati Balans Engagemang Legalitet Objektivitet, saklighet och likabehandling Respekt Effektivitet och service Fri åsiktsbildning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Vår tids stora samhällsomdaning och vikten av en medskapande dialog

Vår tids stora samhällsomdaning och vikten av en medskapande dialog Vår tids stora samhällsomdaning och vikten av en medskapande dialog Ett freds- och utvecklingsperspektiv på kommunernas dialogprocesser Inspel i Urban Research konferensen Framtidens stadsbyggnadsdialoger:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Barnets bästa. Nyckelord: mänskliga rättigheter, likabehandling. Innehåll

Barnets bästa. Nyckelord: mänskliga rättigheter, likabehandling. Innehåll 1 Barnets bästa Material Time Age A4 45 min 10-12 Nyckelord: mänskliga rättigheter, likabehandling Innehåll En gruppdiskussion där eleverna får diskutera vilka behov ett barn har för att vara trygga, lyckliga

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 2009

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 2009 HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 2009 Del I Bilagor April 2009 Projektledare: Kickis Åhré Älgamo Projektadministratör : Ulla-Britt Fingal Bild: Systerjouren Somaya HEDERSRELATERAT

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Absoluta rättigheter enligt MP- och ESKkonventionen

Absoluta rättigheter enligt MP- och ESKkonventionen Absoluta rättigheter enligt MP- och ESKkonventionen 1 Core Human Rights in the Two Covenants Förenta nationerna Byrån för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) September 2013 Inofficiell

Läs mer