Förvaltningsberättelse för 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse för 1998"

Transkript

1 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

2 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

3 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

4 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

5 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

6 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

7 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

8 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

9 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

10 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

11 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

12 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

13 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

14 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

15 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

16 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

17 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

18 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

19 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

20 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

21 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

22 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

23 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

24 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

25 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

26 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

27 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

28 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

29 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

30 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

31 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

32 Resultaträkning för 1998 Intäkter Medlemsavgifter sektion kr kr Medlemsavgifter sektion kr kr Ränta 239 kr 0 kr Summa intäkter kr kr Kostnader, sektion 1 Vinterväghållning och vårsopning 4594 kr 5000 kr Övrigt 302 kr 1000 kr Summa kostnader 4896 kr 6000 kr Resultat, sektion kr 7000 kr Kostnader, sektion 2 El 3151 kr 3200 kr Lyktlampor 310 kr 1200 kr Programkostnader för Eurosport, Sky och TNT 3572 kr 3800 kr Programkostnader för TV kr kr Kabel TV-anläggningen Service/Utrustning 394 kr 5800 kr Övrigt 2394 kr 1000 kr Summa kostnader kr kr Resultat, sektion kr kr Totalt resultat kr kr PAGE 2 OF 3

33 Balansräkning per Tillgångar Postgiro Nordbanken, sektion 3 Fordringar Summa tillgångar kr kr 3540 kr Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Underhålls- och förnyelsefond sektion kr Skulder 1877 kr Summa eget kapital Tommy Westin/sign Barbro Smedberg/sign Marie Ardehed/sign Ulf Hofrén/sign Gunnar Högberg/sign Richard Lindquist/sign PAGE 3 OF 3

34 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1998 Styrelsen har haft följande sammansättning: Marie Ardehed, ledamot Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant Gunnar Högberg. ledamot Rickard Lindqvist, ledamot Per Smedberg, suppleant Barbro Smedberg, adjungerad kassör Tommy Westin, ledamot och ordförande Samfällighetens revisorer har varit Anders Gylder och Catharina Lindholm. Styrelsen har t.o.m. mars 1999 hållit tre protokollförda sammanträden. Styrelseprotokollen har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Vårstädning med tillhörande vårfest tillsammans med Idunbackens samfällighetsförening avhölls den 13 juni. Under verksamhetsåret har sedvanlig vinterväghållning och vårsopning ombesörjts genom Haninge kommuns gatukontor. Vår kabel-tv anläggningen har under året varit relativt problemfri. De 19:e oktober bytte Kanal 5 sändningsteknik till kodad D2MAC för den satellitposition vi använder. Genom att föreningen erbjöds möjligheten att teckna ett avtal med Canal Digital Sverige AB för kostnadsfritt lån av mottagarutrustning för D2MAC samt att vi utförde installationen själva kunde vi upprätthålla distributionen av Kanal 5 till en mycket låg merkostnad. En uppdaterad kanalplan för vårt kabel-tv nät har distribuerats till samfällighetens medlemmar. Den månatliga programguiden från TV1000 har som tidigare delats ut till medlemmarna genom styrelsens försorg. Styrelsens ordförande har vidare undersökt möjligheten att göra digitala satellitkanaler tillgängliga i vårt kabel-tv nät för de medlemmar som önskar titta på satellitdistribuerad digital TV. Styrelsen har som tidigare drivit en del frågor som rör samfällighetens mark samt vår närmiljö. Som exempel på frågor relaterade till vår närmiljö kan nämnas tillgängligheten till Friggabadet och höga hastigheter på Smådalarövägen. Telefonlistan över samfällighetens medlemmar har hållits uppdaterad. En hel del arbete har lagts ner på att få in årsavgifter och vattenräkningar från föreningens medlemmar i tid. De fordringar vi haft avseende årsavgifter är nu efter ett visst skrivarbete reglerade och styrelsen utgår ifrån att alla medlemmar kommer att betala sina avgifter i tid för de kommande verksamhetsåret. Tre fastigheter har under året bytt ägare och de nya familjerna har hälsats välkomna och informerats om samfällighetens verksamhet. Uttaxeringen har under verksamhetsåret varit 1000 kr per fastighet för sektion 1 och 3500 kr per fastighet för sektion 2. För sektion 1 har kostnaderna understigit budget med 18% och för sektion 2 har kostnaderna understigit budget med 16%. Årets resultat blev för sektion 1: 8104 kr och för sektion 2: kr. Styrelsen föreslår som tidigare att respektive sektions resultat i sin helhet avsätts till sektionens underhålls- och förnyelse-fond. För 1999 föreslår styrelsen oförändrade årsavgifter d.v.s kr för sektion 1 och 3500 kr för sektion 2. En nyhet för 1998 års förvaltningsberättelse är att vi numera även redovisar sektion 3 i balansräkningen. Sektion 3 har hand om underhållet av de avloppspumpar som tillhör vissa fastigheter i vår förening. Tommy Westin, Dalaröhöjden 13, DALARÖ Postgiro: Telefon: Fax:

Förvaltningsberättelse för 1999

Förvaltningsberättelse för 1999 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 30 September 2001 Förvaltningsberättelse för 1999 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ulf Hofrén, ledamot Iréne Gylder, suppleant

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2013

NSSF Förvaltningsberättelse 2013 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Olsgårdens samfällighetsförening Org. nr 716438-7495 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING för Olsgårdens samfällighetsförening Org. nr 716438-7495 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING för Olsgårdens samfällighetsförening Org. nr 716438-7495 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för samfällighetsföreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. STYRELSE

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 12

Protokoll styrelsemöte nr 12 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Protokoll styrelsemöte nr 12 Tid: Lördagen 18/3-00 kl 11.00-12.30 Plats: Westin, Dalaröhöjden 13 Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Bergets Samfällighetsförening Org.nr. 857202-8317

Bergets Samfällighetsförening Org.nr. 857202-8317 Org.nr. 857202-8317 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bergets Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

BULLDOGGENS SAMFA LLIGHETSFO RENING

BULLDOGGENS SAMFA LLIGHETSFO RENING BULLDOGGENS SAMFA LLIGHETSFO RENING Kallelse till ordinarie årsstämma 2016 Årets årsstämma hålls i Sandåkraskolans matsal den 26 april kl. 19.00. Alla boende i Bulldoggen är välkomna. Det serveras fika.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Solsidan 7 718000-0783. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Brf Solsidan 7 718000-0783. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Solsidan 7 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Solsidan 7 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Solsidan 7, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF PLAFONDPENSELN 2

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF PLAFONDPENSELN 2 ÅRSREDOVISNING 2015 BRF PLAFONDPENSELN 2 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller

Läs mer

Tillsammans med en allmänt god ekonomi i föreningen har detta möjliggjort ett antal mindre investeringar som inte var beräknade i budgeten för 2012:

Tillsammans med en allmänt god ekonomi i föreningen har detta möjliggjort ett antal mindre investeringar som inte var beräknade i budgeten för 2012: SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SANDJÄGAREN Stockvägen 1-205, 541 62 Skövde EKONOMISK RAPPORT 2012 Till Stämman för samfälligheten, Under år 2012 har Samfällighetsföreningen gjort ett positivt rörelseresultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för MRO-Diskanti Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Arninge företagare förening

Årsredovisning. Arninge företagare förening Årsredovisning för Arninge företagare förening 816000-5610 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Arninge företagare förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF SKÖRDEN 1

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF SKÖRDEN 1 ÅRSREDOVISNING 2015 BRF SKÖRDEN 1 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse).

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum. 2016-xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening

STADGAR. Sammanträdesdatum. 2016-xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2016-xx-xx Stadgar för Stenby Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun:

Läs mer

Årsredovisning. Samfällighetsföreningen Kvillebäckens Sopsug

Årsredovisning. Samfällighetsföreningen Kvillebäckens Sopsug 2015 Årsredovisning Samfällighetsföreningen Kvillebäckens Sopsug Årsredovisning Kvillebäckens Sopsug Samfällighetsförening Kvillebäckens Sopsug Samfällighetsförening Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsmöte 14:e mars 2016

Årsmöte 14:e mars 2016 Årsmöte 14:e mars 2016 Styrelsen kallar medlemmar till årsmöte, för Rickeby samfällighetsförening, som kommer att hållas måndag den 14 mars 2016 klockan 19.00 i Åbybergskyrkan. Från klockan 18.30 serveras

Läs mer

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 802006-2694 Räkenskapsåret 2 0 0 8-0 1-0 1-2 0 0 8-1 2-3 1 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Knipareds Samfällighetsförening Hemsida www.knipared.se

Verksamhetsberättelse 2012 Knipareds Samfällighetsförening Hemsida www.knipared.se Årsmöte 2013-03-12 1/6 Verksamhetsberättelse 2012 Knipareds Samfällighetsförening Hemsida www.knipared.se Styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret: Ordförande: Christer Eriksson 12,13 Revisorer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Remonten 9 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsmöteshandlingar för den ideella föreningen Rock o Blues Verksamhetsåret 2014

Årsmöteshandlingar för den ideella föreningen Rock o Blues Verksamhetsåret 2014 Årsmöteshandlingar för den ideella föreningen Rock o Blues Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan 2015 för den ideella föreningen Rock o Blues Under verksamhetsåret 2015 planerar föreningen att konsolidera

Läs mer

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Lennart Månsson och Rolf Nilsson samt suppleanten Brithel Månsson.

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Lennart Månsson och Rolf Nilsson samt suppleanten Brithel Månsson. Fridenborg Org nr 744000-0524 ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Fridenborg i Landskrona Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2000-01-01 - -

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening

Västanberga Samfällighetsförening Årsammanställning för Västanberga Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 Underskrifter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7

Protokoll styrelsemöte nr 7 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Protokoll styrelsemöte nr 7 Tid: Torsdagen 12/2-98 kl 19.00-21.00 Plats: Westin, Dalaröhöjden 13 Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Mosaikvägens ek. kabel-tv-förening i likvidation. Årsredovisning

Mosaikvägens ek. kabel-tv-förening i likvidation. Årsredovisning Likvidatorn för Mosaikvägens ek. kabel-tv-förening i likvidation Org nr 716421-3592 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 31 december 2015 Innehåll Sidnummer Förvaltningsberättelse

Läs mer

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma 2012 2012.03.22

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma 2012 2012.03.22 Årsstämma 2012 2012.03.22 1 Fråga om mötets behöriga utlysande... 3 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman... 3 3 Val av två justerare och tillika rösträknare... 3 4 Styrelsens och revisorernas

Läs mer

Förvaltningsberättelse för 1999

Förvaltningsberättelse för 1999 I d u n b a c k e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 6 October 2001 Förvaltningsberättelse för 1999 Styrelsen har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Lars Ardehed, ledamot

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Brf Nässlan 6 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Nässlan 6, med adress

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 13

Protokoll styrelsemöte nr 13 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Protokoll styrelsemöte nr 13 Tid: Tisdagen 15/8-00 kl 19.00-20.30 Plats: Westin, Dalaröhöjden 13 Närvarande: Iréne Gylder,

Läs mer

Styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret:

Styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret: Årsmöte 2014-03-11 1/6 Verksamhetsberättelse 2013 Knipareds Samfällighetsförening Hemsida www.knipared.se Styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret: Styrelse 2013 Ordförande Christer Eriksson

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Östra Fyrisstrand får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01 till och med 2011-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Ekonomin är

Läs mer

Hände under 2015. Facebook-grupp. Träffplats Göteborg. Kongress

Hände under 2015. Facebook-grupp. Träffplats Göteborg. Kongress Verksamhetsberättelse 2015 Fredsbaskrarna Västkust Hände under 2015 Efter att idén om en lokalförening för veteraner från Göteborgsområdet med omnejd fötts under hösten 2014 så hölls ett konstituerande

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243. Årsredovisning för 2015

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243. Årsredovisning för 2015 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2015 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Addisonföreningen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF BROGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF BROGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF BROGÅRDEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap 802412-2593 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Vikingsro Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Vikingsro Samfällighetsförening bildades 2000-05-08.

Läs mer

Hovgårdens fiber Ekonomiska förening

Hovgårdens fiber Ekonomiska förening Hovgårdens fiber Ekonomiska förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 19 mars 2014 Kl. 18:00 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Agenda, protokoll, årsredovisning och ekonomisk berättelse Finns

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt

Läs mer

Protokoll. Årsmöte 2012-03-14 för Lyngås-Liden Samfällighetsförening. 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötet behörigen utlyst

Protokoll. Årsmöte 2012-03-14 för Lyngås-Liden Samfällighetsförening. 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötet behörigen utlyst Protokoll Årsmöte 2012-03-14 för Lyngås-Liden Samfällighetsförening Närvarande från Styrelsen: Dan Sjöstrand (Kassör) Martin Unger (Ordförande) Ronny Andreasson (Ledamot) Jesper Öhman (Ledamot) Frånvarande

Läs mer

Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden 2011-01-01-2011-12-31

Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden 2011-01-01-2011-12-31 Underbilaga 1 till bilaga 2 6 sidor 1(6) EKONOMISK RAPPORT FÖR SVINNINGE VÄGFÖRENING Org nr 717904-8413 Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden 2011-01-01-2011-12-31

Läs mer

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 1 (8) ÅRSREDOVISNING för ANGA-KRÄKLINGBO FIBER EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening

Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening Årsredovisning för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 1(7) BK Fenix Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Carlskrona Golfklubb Org.nr. 835000-0355. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSBOKSLUT. för. Carlskrona Golfklubb Org.nr. 835000-0355. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSBOKSLUT för Carlskrona Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter

Läs mer

Rörelseresultat 13 359 473 12 247 101

Rörelseresultat 13 359 473 12 247 101 Resultaträkning 03-01 - 03-12 02-01 - 02-12 Nettoomsättning Not 1 27 804 695 27 230 655 Fastighetskostnader Drift Not 2-8 084 746-6 937 373 Planerat underhåll Not 3-546 079-2 484 841 Fastighetsskatt -2

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTESHANDLINGAR VERKSAMHETSÅRET 2015 Förslag till DAGORDNING vid ordinarie årsmöte 2016-02-02 i Östersund 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och protokollförare

Läs mer

Årsredovisning för BRF PARADEN 6

Årsredovisning för BRF PARADEN 6 Årsredovisning för BRF PARADEN 6 716445-0525 Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 för BRF PARADEN 6 1 (7) Styrelsen för BRF PARADEN 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL Stockholm 802007-1729. RFSL Stockholm Sid 1 av 9 Org.nr 802007-1729. för

Årsredovisning. RFSL Stockholm 802007-1729. RFSL Stockholm Sid 1 av 9 Org.nr 802007-1729. för RFSL Stockholm Sid 1 av 9 Årsredovisning för RFSL Stockholm 802007-1729 Styrelsen får härmed lämna sin årsredovisning för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2012 01 01-2012 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Myrängens samfällighet Årsstämma 2007.03.15

Myrängens samfällighet Årsstämma 2007.03.15 Myrängens samfällighet Årsstämma 2007.03.15 DAGORDNING 1. Fråga om mötets behöriga utlysande... 3 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman... 3 3. Val av två justerare och tillika rösträknare...

Läs mer

Welcome to VNUG Annual meeting 2013

Welcome to VNUG Annual meeting 2013 Welcome to VNUG Annual meeting 2013 Agenda 1. Annual meeting 2. Other info from VNUG 3. Time for a beer Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av funktionärer för årsmötet - Ordförande - Sekreterare - Justeringsman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2014-05-20 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2014-05-20 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5 (2), 12, 22, 24, 26, 33, 43, 44, 45, 50, 53 (2), 54 (2), 55, 64, 65, 68, 71, 72, 77, 81,

Läs mer

Årsstämma 2005.03.17. Myrängens samfällighet Årsstämma 2005.03.17

Årsstämma 2005.03.17. Myrängens samfällighet Årsstämma 2005.03.17 Myrängens samfällighet Årsstämma Dagordning 1 Fråga om mötets behöriga utlyses 2 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 2 3 Val av två justerare och tillika rösträknare 2 4 Styrelsens och revisorernas

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2008 Brf Carolus 26 1 (8) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008-02-01 2008-12-31, föreningens första verksamhetsår.

Läs mer

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10 VU12-10 Protokoll Sida 1 (1) VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10 Tid Torsdag 2012-11-11 kl. 21:00 Plats Teamspeak Närvarande, Diana Diez, Karl Larsson Berörda Förbundsstyrelsen 1 Mötets öppnande att 1 att 2

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11

Protokoll styrelsemöte nr 11 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Protokoll styrelsemöte nr 11 Tid: Torsdagen 28/10-99 kl 19.00-21.00 Plats: Westin, Dalaröhöjden 13 Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll årsmöte 2015-02-26

Protokoll årsmöte 2015-02-26 Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2015. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 30 medlemmar. Innan årsmötesförhandlingar informerade Patrick Ågren från Karlshamn Energi

Läs mer

Skintebo Samfällighetsförening är en av Sveriges största samfällighetsföreningar med ca 2500 personer boende i hus eller lägenheter.

Skintebo Samfällighetsförening är en av Sveriges största samfällighetsföreningar med ca 2500 personer boende i hus eller lägenheter. Skintebo Samfällighetsförening är en av Sveriges största samfällighetsföreningar med ca 2500 personer boende i hus eller lägenheter. Skintebo och deras medlemmar, föreningar och samfälligheter. 479 RADHUS

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr. 769623-3688 ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr. 769623-3688 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsbokslut. för Svenska Aktuarieföreningen 802000-0942. Räkenskapsåret

Årsbokslut. för Svenska Aktuarieföreningen 802000-0942. Räkenskapsåret Sida 1 av 8 Årsbokslut för 802000-0942 Räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

BRF LONDON 1 769604-4911

BRF LONDON 1 769604-4911 1 BRF LONDON 1 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Sida Om inte annat särskilt

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2016 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2016 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2016 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Söndag den 20 mars 2016, kl 13.00. 1. Stämmans öppnande. Samfällighetens

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G B A L A N S R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G B A L A N S R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1998-01-01-1997-01-01 1998-12-31 1997-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 276 796 2 290 896 Hyresintäkter 180 178 182 952 Övriga intäkter 3 535 18 290 S:A INTÄKTER 2

Läs mer

Org nr 769603-5273 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

Org nr 769603-5273 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Nektarinen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Nektarinen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Org nr Svenska Förpackningsföreningen f j föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser resultaträkning - balansräkning - noter - 6 3 4 - förvaltningsherättelse

Läs mer

En ansökan lämnades in mitten av mars 2013. Den resulterade i att föreningen fick en begäran från domstolen om att komplettera vissa

En ansökan lämnades in mitten av mars 2013. Den resulterade i att föreningen fick en begäran från domstolen om att komplettera vissa Justerat per e- post Föreningen Nenningesund org nr 802430-2153 Protokoll från årsmöte 30 mars 2014 kl 14.00 i Rådmansö kyrkas församlingshem 40 personer infann sig till årsmötet. Vice ordförande Gunnar

Läs mer

Räkenskapsåret 2011. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2011. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 211 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 211 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Sverige Verksamhetsberättelse 2008

Sverige Verksamhetsberättelse 2008 Sverige Verksamhetsberättelse 2008 Inledning - styrelsen IFMA Sverige 2008 var ett aktivt år för IFMA Sverige med fortsatt utveckling av den ledande branschorganisation som IFMA är och skall vara. Det

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Innertavle IT Ekonomiska förening Period:2015-01-01-2015-12-31 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2016-03-18 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Installationer 1113

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH ADJUNGERADE Av: Abdulkhadir Mohamed Future LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna ska sammankallas

Läs mer

Vipemöllans Samfällighetsförening 2 2011

Vipemöllans Samfällighetsförening 2 2011 Vipemöllans Samfällighetsförening 2 2011 STÄMMOPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-26 Med början kl 18.00 VIPEMÖLLANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2 Ordinarie föreningsstämma år 2011 Plats: Thulehems restaurang,

Läs mer

Visby Golfklubb. Årsredovisning för 834000-6355. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Visby Golfklubb. Årsredovisning för 834000-6355. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Visby Golfklubb Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014-03-23. Mötets deltagare godkänner årsmötet som stadgeenligt utlyst. Mötets deltagare godkänner och fastställer dagordningen.

ÅRSMÖTE 2014-03-23. Mötets deltagare godkänner årsmötet som stadgeenligt utlyst. Mötets deltagare godkänner och fastställer dagordningen. ÅRSMÖTE 2014-03-23 1. Mötets öppnande 1.1 Närvaro Anders Ljungberg Kent Daniel Edvardsen Anna Markert Mathias Nilsson Anders Winberg Robert Johansson 2. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet Mötets

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hvitfeldtsgatan 1

Årsredovisning. Brf Hvitfeldtsgatan 1 Årsredovisning för Brf Hvitfeldtsgatan 1 716408-8531 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Brf Hvitfeldtsgatan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Passagen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01 till och med 2012-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(10) Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Organisationsnummer 717905-3256. Årsredovisning 2014. Riberstads Samfällighetsförening

Organisationsnummer 717905-3256. Årsredovisning 2014. Riberstads Samfällighetsförening Organisationsnummer 717905-3256 Årsredovisning 2014 Riberstads Samfällighetsförening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Bilaga 1 till Förbundet Sveriges Dövblindas stadgar

Bilaga 1 till Förbundet Sveriges Dövblindas stadgar Bilaga 1 till Förbundet Sveriges Dövblindas stadgar Följande paragrafer ska vara med i en regional förenings stadgar. De regionala föreningarna beslutar själva om eventuella tillägg eller ytterligare paragrafer.

Läs mer

Då det finns en elkabel nerdragen till sjön/hamnen föreslår jag att det ska finnas möjlighet för medlemmar att få tillgång till el mot betalning.

Då det finns en elkabel nerdragen till sjön/hamnen föreslår jag att det ska finnas möjlighet för medlemmar att få tillgång till el mot betalning. 2010-07-19 Motion gällande el vid hamnen Då det finns en elkabel nerdragen till sjön/hamnen föreslår jag att det ska finnas möjlighet för medlemmar att få tillgång till el mot betalning. Lämplig användningsområden;

Läs mer

Brf BoKlok Majavallen i Kalmar

Brf BoKlok Majavallen i Kalmar Årsredovisning för Brf BoKlok Majavallen i Kalmar Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för The Gloryfires

Stadgar för The Gloryfires Stadgar för The Gloryfires 1 Ändamål Gospelkören The Gloryfires är en fristående ideell förening vars syfte är att sjunga, musicera och utvecklas som kör. 2 Medlemskap 2:1 Medlemskap i föreningen beviljas

Läs mer

Stadgar. Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund. Antagna 2010-12-03 Senast ändrade 2014-11-30 Organisationsnummer 845003-2159

Stadgar. Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund. Antagna 2010-12-03 Senast ändrade 2014-11-30 Organisationsnummer 845003-2159 Stadgar Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund Antagna 2010-12-03 Senast ändrade 2014-11-30 Organisationsnummer 845003-2159 1 Ändamål Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund (även Alumniföreningen

Läs mer

HSB:s Brf Alfågeln. Resultaträkning 00-01 - 00-12 99-01 - 99-12

HSB:s Brf Alfågeln. Resultaträkning 00-01 - 00-12 99-01 - 99-12 HSB:s Brf Alfågeln Resultaträkning 00-01 - 00-12 99-01 - 99-12 Nettoomsättning Not 1 11,064,255 11,089,695 Fastighetskostnader Personalkostnader -144,894-112,009 Drift och löpande underhåll Not 2-4,815,788-4,591,066

Läs mer

GodEl i Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2006. GODEL i SVERIGE AB

GodEl i Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2006. GODEL i SVERIGE AB GodEl i Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2006 GODEL i SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl i Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår, 2006.

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder.

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen 2013-04-10 LS 1303-0334 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 0001 8 Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlängda semesterperioder

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Leader Mellansjölandet Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad

Verksamhetsberättelse år 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad Verksamhetsberättelse år 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad Sammanfattning Året började med lite svårigheter och våren präglades av problem att få till möten och osäkerhet över vilka som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer 802431-9827

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer 802431-9827 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer 802431-9827 Antagen av styrelsen den 24/2-2015 Behandlas på årsmötet den 14-04-2015 Sida 1 av 7 Innehåll 1.Inledning 3 2.Villaägarna

Läs mer

Källskolan. Huvudman för Källskolan: Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro. Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-01 2011-06-30

Källskolan. Huvudman för Källskolan: Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro. Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-01 2011-06-30 Källskolan : Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-01 2011-06-30 Styrelsen för Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 29 november 2011 Organisationsnummer: 866001-3452 1 Kallelse Datum: Tisdag den 21 november 2010 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning

Läs mer

Aktiviteter 2010 2 (5)

Aktiviteter 2010 2 (5) Årsredovisning 2010 2 (5) Några medlemmar ur Säters Munskänkar tog under våren 2010 initiativ till att inbjuda intresserade till en whiskyprovning 2010-04-26. Inbjudan gick ut i annons i Säterbladet, och

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet onsdagen 4 maj 2016

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet onsdagen 4 maj 2016 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2016-03-31 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet onsdagen

Läs mer

Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad

Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad 1 (5) DATUM DNR 2015-11-09 KS/2015:234 Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad Antagen av kommunfullmäktige den 23 november 2015 2 (5) Inledning Lidingö stad har en lång historia

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ)

Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ) Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ) Härmed kallas

Läs mer

Styrelsen för Herrevadsbros Samfällighetsförening

Styrelsen för Herrevadsbros Samfällighetsförening Styrelsen för Org.nr: 716447-2701 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer