masha gessen mannen utan ansikte Översättning Nille Lindgren brombergs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "masha gessen mannen utan ansikte Översättning Nille Lindgren brombergs"

Transkript

1 masha gessen mannen utan ansikte Översättning Nille Lindgren brombergs

2 Originalets titel The Man Without a Face: the Unlikely Rise of Vladimir Putin Copyright 2012 by Masha Gessen All rights reserved. Författarfoto Svenya Generalova Copyright den svenska översättningen: Nille Lindgren och Brombergs Bokförlag AB 2012 Satt med Berling 11/16 Sättning K2AB Tryck Bookwell, Finland 2012 ISBN

3 Innehåll Förord 7 Prolog 17 Ett den motvillige presidentkandidaten 28 Två valkampen 44 Tre en ligists självbiografi 70 Fyra en gång spion 107 Fem en kupp och ett korståg 144 Sex slutet för en reformivrare 182 Sju dagen då medierna tystnade 201 Åtta demokratin avvecklas 241 Nio skräckvälde 268 Tio omättlig girighet 304 Elva tillbaka till sovjetunionen 350 Epilog: En vecka i december 364 Författarens tack 391 Noter 393 Register 411

4 Förord min bokhylla har jag ett tiotal böcker som heter Putins I Ryssland eller olika varianter av den titeln. Men ingen som Masha Gessens. De böcker som hittills har skrivits om den man som är mäktigast i Ryssland sedan 2000, är för det mesta faktaspäckade analytiska skildringar. Några har skrivits i Ryssland, de flesta av författare utanför landet. Det de har gemensamt är att de alla försöker men inte lyckas förklara gåtan Vladimir Putin. De tenderar också att upprepa en och samma historia om Putins väg till makten, bara med olika vändningar och ordval. Masha Gessens bok är annorlunda. Den är skriven i ett ursinne och en vrede som läsaren känner på praktiskt taget varje sida. Den tar inte till några förskönande eller diplomatiska vändningar för att skildra Ryssland under Putin. Men tro inte att boken för den skull är skriven i affekt. Det är ett kontrollerat raseri som dominerar boken. Och en förtvivlan över att så många av de drömmar som särskilt

5 8 mannen utan ansikte den ryska intelligentian hade om ett bättre samhälle efter Sovjetunionens kollaps så brutalt har krossats under det senaste decenniet. Masha Gessen företräder den generation som satsade allt på frihetens och demokratins väg för Ryssland 1991, men som sedan har fått uppleva hur Putin har tagit tillbaka nästan alla deras politiska erövringar. I dag är det Masha Gessen och hennes kompisar som går i första ledet i demonstrationerna mot valfusk och vanstyre. Masha Gessen beskriver Rysslands moderna historia inifrån. Hon är en journalist som har varit med själv. Hon har upplevt och rapporterat om alla de viktigaste händelserna i Ryssland de senaste tjugo åren som korrespondent för amerikanska och ryska tidskrifter. Dessutom bygger boken på en omfattande och imponerande research. Den är ett stycke klassisk undersökande journalistik, och Masha Gessen har delvis haft tillgång till källor som inte har berättat tidigare. Det gör boken mer övertygande, och skrämmande. Att hon har fått vissa nyckelpersoner att ställa upp och framträda med namn, i stället för att citera anonyma källor, stärker i hög grad hennes framställning. När Vladimir Putin utsågs till Boris Jeltsins kronprins och efterträdare, frågade sig en hel värld: Vem är Putin? Vi som länge följt utvecklingen i Ryssland och försökt tolka vad som händer där, såg Putin som bara den senaste i raden av premiärministrar som Jeltsin tog till för att rädda sin svaga regim. En övergångsfigur förmodligen. När Putin blev premiärminister i augusti 1999, var han den femte regeringschefen i Ryssland på ett drygt år. Om Putin visste vi inte mycket mer än att han var en före

6 förord 9 detta överste löjtnant i säkerhetstjänsten KGB och att han hade gjort en rekordsnabb karriär i administrationen i Kreml efter att ha flyttat till Moskva från sin födelsestad Leningrad. På nyårsafton 1999, vid själva millennieskiftet, meddelade Boris Jeltsin i rysk TV att han avgick med omedelbar verkan och att Vladimir Putin utsetts till tjänstgörande president fram till nästa presidentval. Putin insåg då att han behövde göra något åt att nästan ingen visste vem han var. Han lät sig intervjuas av tre ryska journalister under sammanlagt tjugofyra timmar i början av Det blev en bok som på ryska heter I första person och som även utgavs på svenska med titeln Putin direkt samtal med Vladimir Putin. Boken var tänkt som ett slags självbiografi, och den har sedan dess varit den viktigaste källan till kunskap om Putins liv för alla uttolkare. Det är en tillrättalagd version där Putin bara berättar det han vill om sitt förflutna och där han skildrar händelserna så att hans eget agerande alltid framstår som både korrekt och rättrådigt. Med alla förbehåll har boken ändå gällt som den officiella biografin, och det är den fortfarande. Masha Gessen vill slå hål på alla myter om Vladimir Putin. Hennes skildring av Putins bakgrund, hans barndom och uppväxt, skiljer sig på de allra flesta punkter från den officiella versionen. Nästan inget stämmer. Efter Masha Gessens bok måste bilden av Putin ändras i grunden. Efter mer än tio år av Putin på världsscenen har vi fått en bild av honom som visserligen är långt ifrån smick-

7 10 mannen utan ansikte rande. De flesta bedömare brukar enas om en beskrivning som går ut på att han är en kylig och känslokall pragmatiker som skickligt har byggt upp sin egen maktposition i Kreml. Han förblir den gamle KGB-agenten. Det betyder att han agerar som en kameleont. Han ändrar helt enkelt färg, beroende på vilken miljö han befinner sig i. Han avslöjar aldrig sina innersta känslor eller uppfattningar. Däremot är han en mästare på att förställa sig. Han kan säga rätt saker till rätt personer, helt beroende på vilket sammanhanget är och vilken församling han framträder inför. Alla får för sig att Putin håller med just dem. Alla kan tolka in det de helst vill höra i Putins tal. Så långt den gängse bilden i dag av Putin. Masha Gessen går längre. I hennes skildring är Vladimir Putin mer eller mindre en psykopat som ända sedan barndomen är en råbarkad slagskämpe. Han drar sig inte för fysiskt våld för att avgöra en tvist. Han lyckas oftast behärska sig men ibland kan han inte tygla sitt ursinne. Och då är det inte sällan en journalist som blir målet för hans utbrott. Masha Gessen lägger fram helt nya fakta och omständigheter om personen Vladimir Putin, en kortvuxen hämndlysten man. Men efter hennes bok måste vi också omvärdera vår bild av Ryssland under Putin. När Putin hade valts till president första gången, i mars 2000, var skildringarna av hans styre till att börja med övervägande positiva, även i väst. Det berodde till stor del på att kontrasten till Jeltsinåren var så slående. Ryssland hade fått en relativt ung ledare som var vid bästa hälsa och varken drack eller uppförde sig oförutsägbart. Han lovade

8 förord 11 att skapa ordning och reda i Ryssland, och han tänkte återföra makten till staten och regeringen. Det skulle bli slut på oligarkernas välde. De stormrika finansmännen skulle inte längre få utgöra en stat i staten i Ryssland. Däremot försäkrade Putin att han respekterade de demokratiska landvinningarna i politik och samhälle. Efter hand såg vi Putins styre förvandlas. Redan som premiärminister inledde han det andra Tjetjenienkriget. Det fördes med sällsynt grymhet och talrika övergrepp mot civilbefolkningen. Sedan kom maktskiftet i den ryska medievärlden. Efter ett tag hade Putin och hans administration skaffat sig total kontroll över de viktigaste massmedierna. Särskilt viktigt var det att de tre ryska nationella TV-kanalerna hamnade i statens hand. Det var där som de allra flesta ryssar fick sina nyheter, och efter några år liknade nyhetsprogrammen i rysk TV sändningarna på sovjettiden. Större delen av programtiden gick åt till att skildra vad presidenten hade gjort under dagen. Och det var för det mesta inte lite. Putin red med bar överkropp, körde stridsflygplan, simmade i iskalla floder, dök ned i havsdjupen, sövde vilda tigrar och agerade på ett sätt som bara kunde imponera på tittarna. Samtidigt kunde makten över massmedierna användas till att skriva historien i ett så fördelaktigt ljus som möjligt. 90-talet beskrevs som ett årtionde av förfall och upp lösning i samhället. Med Putin hade Ryssland i stället gått in i en tid av stabilitet och tillväxt. De ständigt stigande olje- och gaspriserna hjälpte naturligtvis till att stärka statens inkomster. Men faktum var att Putin kunde

9 12 mannen utan ansikte peka på att löner och pensioner åter betalades ut i tid, och sakta men säkert kunde levnadsstandarden höjas. Då spelade det för de flesta ryssar mindre roll att den ryska demokratin från 90-talet urholkades mer och mer. Demokrati och frihet gick ju inte att äta, betonade propagandan i medierna. Korv var viktigare än fria val, och ryssarna höll med. Efter några år hade Putin skaffat sig fullständig kontroll över hela det politiska livet i Ryssland. Hans administration bestämde vilka partier som skulle tillåtas ställa upp i val, och när valen väl genomfördes såg myndigheterna till att valresultatet överensstämde med det på förhand önskade. Det kallades för administrativa metoder. Valfusk var en mer korrekt benämning. Det senaste parlamentsvalet, i december 2011, var inget undantag. Alla opinionsmätningar före valet visade på en kraftig tillbakagång för Putins och Medvedevs parti Enade Ryssland som i det gamla parlamentet hade en bekväm två tredjedels majoritet. Partiet är intimt förbundet med makten i Kreml, och ryssarnas stigande missnöje med hur denna makt utövas har lett till öknamnet skurkarnas och tjuvarnas parti. I valet fick Enade Ryssland knappt femtio procent av rösterna och kunde med knapp nöd uppnå en egen majoritet. Men många menade att utan fusk i valkampanjen, under röstningen och vid röstsammanräkningen hade partiet inte fått mer än trettio procent. I dag är det väl knappast någon som vill kalla Ryssland för en demokrati. Men länge har vi i väst blundat för vad som verkligen skett i Ryssland under Putin och dragit oss för att tala klartext. Vi har pekat på att på papperet fort-

10 förord 13 sätter Ryssland att ha ett demokratiskt statsskick. Och när obehagligheterna i Putins alltmer auktoritära styre blir för påträngande, brukar vi hänvisa till att Putin trots allt åtnjuter en genuin folklig popularitet. Opinionsmätningar gav honom länge förtroendesiffror på över sjuttio procent. Ofta har vi fått höra att det egentligen är svårt att förstå att Putin måste fuska sig till segern i val i Ryssland. Han skulle ju ändå vinna, i ett fritt och rättvist val. Masha Gessens bok ger svar på tal till alla som försöker finna något förskönande i Putins maktutövning. Det allra mest grundläggande i en demokrati är att medborgarna i val ska kunna byta ut sina ledare om de önskar det. Det är just den risken som Vladimir Putin inte tänker ta. Han tänker aldrig tillåta att han skulle förlora makten i ett riktigt ärligt val. Det är möjligt att han fortfarande skulle kunna segra i ett sådant val eftersom hans kärntrupper finns utanför de stora städerna. Hittills är det den urbana medelklassen som har börjat resa sig och demonstrera, och Putin bygger sin politiska bas på alla de miljoner ryssar på landsbygden och i mindre städer som fortfarande hoppas på att deras levnadsstandard ska fortsätta att förbättras. Men säker kan han inte vara eftersom de ekonomiska framtidsutsikterna för Ryssland är osäkra. Putin tänker aldrig försätta sig i en situation då väljarna röstar bort honom i ett fritt val därför att de börjar bli missnöjda med att stabiliteten håller på att förvandlas till stagnation. Allt tyder på att Putin och hans medarbetare tänker hålla sig fast vid sin makt och sina privilegier så länge det bara går, hellre än att gå demonstranterna på gatorna till mötes.

11 14 mannen utan ansikte Masha Gessens bok är en uppmaning till oss som bor nära Ryssland att fundera mer över vad som kan hända. Kommer Putin att svara demonstranterna med ett ännu hårdare presidentstyre? Eller om demonstrationerna bara växer i styrka, kommer det då att visa sig att Putins regim står på mycket bräcklig grund, eftersom den inte har folklig legitimitet och förankring? Vad har vi i omvärlden för bered skap om läget i Ryssland spetsas till och det sker stora förändringar? För Masha Gessen är Ryssland i dag en kriminell och korrupt tyranni. Putin är gudfader i en maffiaklan som styr över allt väsentligt som sker i landet. Hon går igenom, på punkt efter punkt, de viktigaste och mest dramatiska händelserna i Ryssland sedan början av 1990-talet och ger en helt annan version än den gängse. För henne har Putins styre i dag sin grund i hur Leningrad styrdes på sovjettiden. Hon skildrar Leningrad som en femmiljonersstad där säkerhetstjänsten KGB i praktiken bestämde allt under de år då Putin gjorde karriär där. Det är också KGB-styret i Leningrad som har fått stå modell för Putins regim i Ryssland sedan Han själv har aldrig lämnat KGB och de lärdomar han skaffade sig där. Och det är samma män som styr Ryssland i dag som styrde Leningrad i slutet av 1980-talet. De flesta av Putins närmaste medarbetare har ett KGB-förflutet. Gessen hävdar att Vladimir Putins enda riktiga lojalitet i alla år har varit till KGB, och i förlängningen till vad institutionen KGB tjänade och försvarade, nämligen sovjetstaten och det sovjetiska imperiet. Och hon menar att den lilla grupp runt Boris

12 förord 15 Jeltsin som 1999 utvalde Putin till Jeltsins kronprins, visste lika lite om vem han egentligen var som hela den överraskade omvärlden. Hennes mål är att en gång för alla berätta sanningen och besvara frågan: Vem är Putin? Gessen hävdar att Vladimir Putin är en ofattbart girig man som vill lägga vantarna på allt han kommer över. Hon ansluter sig till dem som menar att Putin har roffat åt sig för egen del under sina år vid makten och anger siffran 40 miljarder dollar som ett mått på Putins privata förmögenhet. Det är en siffra som har nämnts tidigare, men det går självklart inte att få den bekräftad. Putins Ryssland är också ett land där politiska rivaler och högljudda kritiker röjs ur vägen, Masha Gessen gör upp en förfärande lista på dem. Masha Gessens bok är kontroversiell och kommer att väcka debatt. Om hennes version av gåtan Putin övertygar, ska varje läsare av hennes bok själv avgöra. Men efter läsningen kan i varje fall ingen längre säga vi visste inget. Masha Gessen är medveten om att innehållet i boken är politisk dynamit. Hon vet också att hon i fortsättningen förmodligen riskerar sin personliga säkerhet. Spåren förskräcker. Av alla Putinböckerna i min bokhylla är det fram till nu en som har stuckit ut: den som Anna Politkovskaja skrev om Putins Ryssland. Nu kommer Masha Gessens bok att stå bredvid Politkovskajas, med hopp om att hon inte ska behöva dela hennes öde. Stig Fredrikson

13

14 PROLOG Jag vaknade av att någon ruskade mig. Kate såg vettskrämd ut. De pratar om Galina på radion, sa hon med en halvhög viskning. Och om en pistol. Jag tror jag fattar inte. Jag klev ur sängen och vacklade ut i köket, där Kate hade lagat frukost och lyssnat på Echo Moskvy, landets bästa nyhets- och pratradiostation. Det var en lördagsmorgon, osedvanligt ljus och frisk för Moskva i november. Och jag oroade mig inte: Kates rädsla gjorde inget djupare intryck på mig. Det hon hade hört eller feltolkat med sina bristande kunskaper i ryska skulle mycket väl kunna vara början på ytterligare en fantastisk historia. I min egenskap av chefskorrespondent på Itogi, Rysslands ledande nyhetsmagasin, ansåg jag att alla fantastiska historier var mitt revir. Och det fanns hur många fantastiska historier som helst. I ett land som var i färd med att uppfinna sig självt befann sig varenda stad, varenda familj och varenda institution i någon mening på okänt territorium. Året var

15 18 mannen utan ansikte Sedan början av 1990-talet hade praktiskt taget alla mina artiklar varit berättelser som ingen tidigare hade hört: jag tillbringade ungefär halva tiden utanför Moskva, reste till konflikthärdar och guldgruvor, barnhem och universitet, övergivna byar och blomstrande oljestäder och skrev om dem. Magasinet, som ägdes och finansierades av samma magnat som stod bakom Echo Moskvy, belönade mig genom att ofta ge mina artiklar en prominent plats och genom att aldrig ifrågasätta mina extravaganta resor. Jag var med andra ord en av dessa unga människor som hade dragit en vinstlott under 1990-talet. Många människor som var yngre eller äldre än jag hade förlorat nästan allt under denna övergångsperiod. Den äldre generationen hade förlorat sina besparingar på grund av hyperinflationen och sin identitet när alla de sovjetiska institutionerna raserades. Den yngre generationen växte upp i skuggan av föräldrarnas fruktan och, ofta, misslyckanden. Men jag hade varit tjugofyra år gammal vid Sovjet unionens sammanbrott och jag och mina jämnåriga hade ägnat 1990-talet åt att skapa våra karriärer och åt det vi menade var metoder och institutioner lämpade för ett nytt samhälle. Vi kände oss trygga, trots att våldsbrotten spred sig likt en epidemi i Ryssland: vi observerade och beskrev ibland den kriminella undre världen utan att någonsin uppleva att den kunde påverka våra liv. Och jag var dessutom säker på att saker och ting bara kunde bli bättre. Jag hade nyligen köpt en vanvårdad före detta kommunalägd lägenhet i hjärtat av Moskva och jag var nu i färd med att renovera den. Sedan skulle jag flytta dit från hyreslägen-

16 prolog 19 heten jag delade med Kate, en brittisk redaktör för en facktidning i oljebranschen. Jag såg framför mig hur jag skulle bilda familj i den nya lägenheten och just den här lördagen skulle jag ut och titta på badrumsinredningar tillsammans med byggnadsentreprenören. kate pekade på bergsprängaren som om den vore en livsfarlig smittkälla och kastade en frågande blick på mig. Galina Starovoitova, vars namn nyhetsuppläsaren repe terade om och om igen, var ledamot av statsduman, det ryska parlamentets underhus, en av Rysslands mest kända politiker, och en av mina vänner. I slutet av 1980-talet, när imperiet vacklade på sammanbrottets rand, blev Starovoitova som egentligen var antropolog en prodemokratisk aktivist och den främsta talespersonen för befolkningen i Nagorno-Karabach, den armeniska enklaven i sydvästra Azerbajdzjan som nu var indragen i den första av de många väpnade etniska konflikter som skulle komma att kanta upplösningen av östblocket. Det var som om hon, i likhet med flera andra akademiker som blivit politiker, helt plötsligt bara hade uppenbarat sig i strålkastarljuset. Trots att hon hade bott i Leningrad sedan hon var barn nominerade armenierna henne som sin kandidat till det första kvasi-demokratiskt valda Högsta sovjet och år 1989 valdes hon in med överväldigande majoritet. I Högsta sovjet blev hon en av ledarna för den Interregionala grup pen, en prodemokratisk minoritetsfraktion i vars ledarskikt både Andrej Sacharov och Boris Jeltsin återfanns. Så snart Jeltsin år 1990 hade valts till Rysslands president ett vid den

17 20 mannen utan ansikte här tiden företrädesvis representativt men ändå åtråvärt ämbete blev Galina hans närmaste rådgivare, officiellt i etniska frågor och inofficiellt i allting annat, inklusive tillsättningen av regeringsledamöter. Två år senare tänkte Jeltsin utse Galina till försvarsminister en utnämning, av en kvinna och en civilist, som skulle ha varit en grandios gest i Jeltsins stil under det tidiga 1990-talet, och en finger visning om att inget någonsin skulle bli detsamma i Ryssland och kanske inte ens i hela världen. Och det var det faktum att inget skulle förbli sig likt som var det stora problemet med Galinas agenda, som var radikal även mätt med de prodemokratiska aktivisternas mått under det tidiga 1990-talet. Hon ingick i en liten krets av jurister och politiker och hon försökte, utan framgång, att ställa det sovjetiska kommunistpartiet inför rätta. Hon skrev ett förslag till en lag om lustratsija, eller lustration, ett koncept som går tillbaka till den klassiska grekiskans ord för rening, reningsoffer eller reningsceremoni och som vid den här tiden började användas i det forna östblocket för att utestänga före detta partifunktionärer och hemliga poliser inom säkerhetstjänsten från offentliga tjänster. 1 År 1992 fick hon veta att KGB hade återupprättat en intern partiorganisation 2 ett direkt brott mot Jeltsins dekret efter den misslyckade kuppen i augusti 1991 som förbjöd det ryska kommunistpartiet. 3 Galina försökte konfrontera honom med detta faktum vid ett offentligt möte i juli 1992, men han avfärdade henne tämligen bryskt och förebådade därmed både slutet på Galinas karriär inom administrationen och sin egen allt-

18 prolog 21 mer försonliga inställning till säkerhetstjänsten och de många inbitna kommunister som fortfarande fanns kvar i makt eliten eller dess omedelbara närhet. När hon nu blivit bortkopplad från administrationen gjorde hon ett nytt, misslyckat, försök att få lustrationslagen antagen, varefter hon lämnade den ryska politiken helt och hållet och flyttade till USA, först till en tjänst på U.S. Institute of Peace (det amerikanska fredsinstitutet) i Washington och därefter till en lärartjänst vid Brown University. första gången jag träffade galina kunde jag inte se henne: hon skymdes av de hundratusentals människor som den 28 mars 1991 samlats på Majakovskijtorget i Moskva för att visa sitt stöd för Jeltsin, som nyligen fått en offentlig utskällning av den sovjetiske presidenten Michail Gorbatjov. Gorbatjov hade dessutom utfärdat ett dekret som förbjöd protestdemonstrationer i staden. 4 Stridsvagnar rullade in i Moskva på morgonen den 28:e och intog positioner som skulle göra det så svårt som möjligt för folk att ta sig till den förbjudna prodemokratiska demonstrationen. Organisatörerna kontrade med att splittra upp demonstrationen i två delar, för att underlätta för folk att ta sig till åtminstone en av dem. Det var mitt första besök i Moskva efter tio år i förskingringen och det slumpade sig så att jag bodde i min mormors lägenhet inte långt från Majakovskijtorget. Den stora Tverskajagatan var avstängd så jag snitslade mig fram via diverse innergårdar och när jag kom ut ur ett av port valven hamnade jag mitt i en enorm folksamling. Det enda jag kunde se var ett hav

19 22 mannen utan ansikte av nackar och bakhuvuden och nästan identiska grå och svarta yllekappor och -rockar. Men över demonstranternas sorl hörde jag en dånande kvinnoröst tala om den okränkbara, konsti tu tionellt garanterade mötesfriheten. Jag vände mig till mannen vid min sida, som höll ett barn i ena handen och en gul plastpåse i den andra. Vem är det som talar? frågade jag. Starovoitova, svarade han. Just då stämde kvinnan, och demonstranterna, upp ett slags femstavig hejaramsa som tycktes eka genom hela staden: Ros-si-ja! Jelt-sin! Inom mindre än sex månader skulle Sovjet unionen falla sönder och Jeltsin skulle bli ledare för ett nytt, demokratiskt Ryssland. Att detta var oundvikligt stod klart för mig, och för många andra, den där marsdagen då Moskvas befolkning trotsade den kommunistiska regeringen och dess stridsvagnar och propsade på att få göra sin röst hörd på offentlig plats. Jag minns faktiskt inte när jag träffade Galina på riktigt, men vi blev vänner det år då hon undervisade på Browns. Hon var ofta gäst hemma hos min far i hans hus utanför Boston, jag pendlade mellan USA och Moskva, och Galina blev ett slags mentor för mig i den ryska politikens irrgångar, trots att hon med jämna mellanrum bestämt hävdade att hon nu hade återvänt till den akademiska världen för gott. Dessa bedyranden måste ha upphört i december 1994, då Jeltsin inledde en militär offensiv i utbrytarrepubliken Tjetjenien: hans rådgivare övertygade honom uppenbarligen om att revolten kunde slås ned på ett för den federala centralmakten snabbt och smärtfritt sätt. Galina såg det nya kriget som den katastrof det utan

20 prolog 23 tvekan var och som det dittills största hotet mot den ryska demokratin. På våren reste hon till Ural för att leda en konferens om återupprättandet av hennes politiska parti, Det demokratiska Ryssland, som några år tidigare hade varit landets starkaste politiska kraft. Jag rapporterade från konferensen i den tidens främsta ryska dagstidning, men på vägen till staden Tjeljabinsk tre timmar med flyg och tre timmar på buss från Moskva lyckades jag med konststycket att bli rånad. När jag anlände till Tjeljabinsk strax före midnatt, chockad och utan en kopek på fickan, stötte jag på Galina i hotellets lobby; hon hade just avslutat en lång dags intensiva förhandlingar. Innan jag hann öppna munnen släpade hon upp mig till sitt rum, satte ett glas vodka i min hand och slog sig ned vid soffbordet av glas och bredde mig några smörgåsar med salami. Hon lånade mig pengar till biljetten tillbaka till Moskva. Jag väckte uppenbarligen Galinas modersinstinkt jag var lika gammal som hennes son, som hade flyttat till Eng land med sin pappa just som hans mamma blev en fram stående politiker men scenen med smörgåsarna var sam tidigt något annat: i ett land vars politiska förebilder gick från kommissarier i skinnrock till skröpliga appa rattjiks försökte Galina vara något helt nytt, en politiker som också var en människa. Under en konferens för ryska feminister chockerade hon åhörarna genom att lyfta på kjolen och visa upp sina ben: hon ville bevisa att en manlig politiker hade haft fel när han beskyllde henne för att vara hjulbent. Hon pratade med en av Rysslands första modemagasin om hur svårt det var för kraftigt överviktiga

21 24 mannen utan ansikte kvinnor och hon var en av dem att hitta kläder. Samtidigt arbetade hon stenhårt och envetet på sitt program för lagstiftningsreformer: år 1997 gjorde hon till exempel ett nytt försök att få igenom sin lustrationslag och misslyckades återigen. Året därpå gav hon sig i kast med en undersökning av hur några av hennes mäktigaste politiska motståndare, bland annat statsdumans kommunistiske talman, finansierade sina valkampanjer. (Kommunistpartiet var nu tillåtet igen och det var populärt.) 5 Jag hade frågat henne varför hon bestämt sig för att återvända till politiken trots att hon var väl medveten om att hon aldrig mer skulle få det inflytande hon en gång hade haft. Hon försökte svara på min fråga vid flera tillfällen, men var alltid osäker på sina motiv. Till slut ringde hon mig från sjukhuset där hon skulle genomgå en operation: hon skulle just sövas ned och hade försökt klar göra sin syn på livet för sig själv och hittat en metafor hon gillade. Det berättas om harpyorna i den grekiska mytolo gin, sa hon. De är skuggor som bara kan vakna till liv om de dricker människoblod. Akademikerns liv är ett skuggliv. När man är med om att forma framtiden, om så bara en liten del av den och det är ju det politik handlar om så kan den som har varit en skugga vakna till liv. Men då måste man dricka blod, till och med sitt eget. jag kastade en blick på bergsprängaren. Den knastrade, som om dess högtalare bara motvilligt släppte ifrån sig orden. Nyhetsuppläsaren rapporterade att Galina hade blivit skjuten utanför sin lägenhet i Sankt Petersburg några

22 prolog 25 timmar tidigare. Hon hade kommit med flyg från Moskva på kvällen. Galina och hennes rådgivare Ruslan Linkov hade gjort ett kort besök hos hennes föräldrar innan de fortsatte till hyreshuset vid Gribojedovkajen, en av stadens vackraste gator. Det var mörkt i trapphuset; mördarna som väntade på henne hade skruvat ur glödlamporna. När de gick uppför trapporna diskuterade de det nationalistiska parti som nyligen hade stämt Galina. Plötsligt hördes en knall och trapphuset lystes upp av en blixt. Galina tystnade mitt i en mening. Vad i helvete! vrålade Linkov och störtade uppför trappan. Han träffades av de två följande kulorna. Ruslan förlorade medvetandet, men återfick det länge nog för att hinna ringa till en journalist från sin mobiltelefon. Det var journalisten som kontaktade polisen. Och nu, uppgav rösten i bergsprängaren, var Galina död och Ruslan, som också var en av mina vänner, låg på sjukhus; hans tillstånd var kritiskt. om den här boken hade varit en roman skulle den fiktiva person som är jag antagligen ha släppt allt hon hade för händer när hon fick höra nyheten om vännens död och sedan skulle hon, i vetskap om att livet hade förändrats för alltid, företagit sig något speciellt, något som gav ögonblicket den dignitet det förtjänade. Men i det verkliga livet inser vi sällan exakt när tillvaron oåterkalleligt förändras och vi vet inte hur vi ska reagera när en tragedi plötsligt in träffar. Jag åkte ut och köpte badrumsinredning till min nya lägenhet. Men när entreprenören sa: Har du hört vad

23 26 mannen utan ansikte som hände med Starovoitova? tvärstannade jag. Jag minns att jag stirrade ned på mina stövlar och på den gråa snö som hade trampats hård av tusentals hoppfulla hus- och lägenhetsägare. Vi hade fått i uppdrag att bygga ett garage åt henne, fortsatte han. Det var då, när jag tänkte att min vän aldrig skulle få användning för sitt garage, som jag insåg hur hjälplös, rädd och arg jag faktiskt var. Jag satte mig i bilen, körde till stationen och tog tåget till Sankt Petersburg för att skriva berättelsen om vad som hade hänt med Galina Starovoitova. Under de närmast följande åren tillbringade jag många dagar och veckor i Sankt Petersburg. Här fanns ytterligare en av dessa historier som ingen hade berättat förut men den var mycket större än någon jag någonsin hade skrivit, till och med mycket större än den om det kallblodiga mordet på en av landets mest kända politiker. Det jag fann i Sankt Petersburg var en stad Rysslands näst största som var en stat i staten. Det var en stad där KGB, den organisation mot vilken Starovoitova hade utkämpat sina viktigaste och mest fåfänga strider, var allsmäktigt. Lokalpolitiker och journalister misstänkte att deras telefoner och arbetsrum var avlyssnade, och det verkade som om de hade rätt. Det var en stad där framträdande aktörer på den politiska scenen och i affärslivet mördades med skrämmande regel bundenhet, en stad där affärsuppgörelser som gått snett ofta resulterade i att någon av de inblandade hamnade i fängelse. Det var med andra ord en stad som i mycket liknade det som hela Ryssland skulle komma att bli några år senare, när landet

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Alla vill spela Stalin

Alla vill spela Stalin Alla vill spela Stalin Av Jonas Larsson och Simon Erlandsson Med assistans av: Nina Joelsson, Maria Larsson, Elenor Wiklund och Jenny Wiklund www.trevligascenarion.se INTRODUKTION Josef Stalin, Sovjetunionens

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

TIO ÅR MED PUTIN. Boris Nemtsov Vladimir Milov. Översättning: Leif Andersson

TIO ÅR MED PUTIN. Boris Nemtsov Vladimir Milov. Översättning: Leif Andersson TIO ÅR MED PUTIN Boris Nemtsov Vladimir Milov Översättning: Leif Andersson / Frivärld 2012 Boris Nemtsov and Vladimir Milov Swedish translation Foundation for Free Enterprise/Timbro/Frivärld 2011, 2012

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer