masha gessen mannen utan ansikte Översättning Nille Lindgren brombergs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "masha gessen mannen utan ansikte Översättning Nille Lindgren brombergs"

Transkript

1 masha gessen mannen utan ansikte Översättning Nille Lindgren brombergs

2 Originalets titel The Man Without a Face: the Unlikely Rise of Vladimir Putin Copyright 2012 by Masha Gessen All rights reserved. Författarfoto Svenya Generalova Copyright den svenska översättningen: Nille Lindgren och Brombergs Bokförlag AB 2012 Satt med Berling 11/16 Sättning K2AB Tryck Bookwell, Finland 2012 ISBN

3 Innehåll Förord 7 Prolog 17 Ett den motvillige presidentkandidaten 28 Två valkampen 44 Tre en ligists självbiografi 70 Fyra en gång spion 107 Fem en kupp och ett korståg 144 Sex slutet för en reformivrare 182 Sju dagen då medierna tystnade 201 Åtta demokratin avvecklas 241 Nio skräckvälde 268 Tio omättlig girighet 304 Elva tillbaka till sovjetunionen 350 Epilog: En vecka i december 364 Författarens tack 391 Noter 393 Register 411

4 Förord min bokhylla har jag ett tiotal böcker som heter Putins I Ryssland eller olika varianter av den titeln. Men ingen som Masha Gessens. De böcker som hittills har skrivits om den man som är mäktigast i Ryssland sedan 2000, är för det mesta faktaspäckade analytiska skildringar. Några har skrivits i Ryssland, de flesta av författare utanför landet. Det de har gemensamt är att de alla försöker men inte lyckas förklara gåtan Vladimir Putin. De tenderar också att upprepa en och samma historia om Putins väg till makten, bara med olika vändningar och ordval. Masha Gessens bok är annorlunda. Den är skriven i ett ursinne och en vrede som läsaren känner på praktiskt taget varje sida. Den tar inte till några förskönande eller diplomatiska vändningar för att skildra Ryssland under Putin. Men tro inte att boken för den skull är skriven i affekt. Det är ett kontrollerat raseri som dominerar boken. Och en förtvivlan över att så många av de drömmar som särskilt

5 8 mannen utan ansikte den ryska intelligentian hade om ett bättre samhälle efter Sovjetunionens kollaps så brutalt har krossats under det senaste decenniet. Masha Gessen företräder den generation som satsade allt på frihetens och demokratins väg för Ryssland 1991, men som sedan har fått uppleva hur Putin har tagit tillbaka nästan alla deras politiska erövringar. I dag är det Masha Gessen och hennes kompisar som går i första ledet i demonstrationerna mot valfusk och vanstyre. Masha Gessen beskriver Rysslands moderna historia inifrån. Hon är en journalist som har varit med själv. Hon har upplevt och rapporterat om alla de viktigaste händelserna i Ryssland de senaste tjugo åren som korrespondent för amerikanska och ryska tidskrifter. Dessutom bygger boken på en omfattande och imponerande research. Den är ett stycke klassisk undersökande journalistik, och Masha Gessen har delvis haft tillgång till källor som inte har berättat tidigare. Det gör boken mer övertygande, och skrämmande. Att hon har fått vissa nyckelpersoner att ställa upp och framträda med namn, i stället för att citera anonyma källor, stärker i hög grad hennes framställning. När Vladimir Putin utsågs till Boris Jeltsins kronprins och efterträdare, frågade sig en hel värld: Vem är Putin? Vi som länge följt utvecklingen i Ryssland och försökt tolka vad som händer där, såg Putin som bara den senaste i raden av premiärministrar som Jeltsin tog till för att rädda sin svaga regim. En övergångsfigur förmodligen. När Putin blev premiärminister i augusti 1999, var han den femte regeringschefen i Ryssland på ett drygt år. Om Putin visste vi inte mycket mer än att han var en före

6 förord 9 detta överste löjtnant i säkerhetstjänsten KGB och att han hade gjort en rekordsnabb karriär i administrationen i Kreml efter att ha flyttat till Moskva från sin födelsestad Leningrad. På nyårsafton 1999, vid själva millennieskiftet, meddelade Boris Jeltsin i rysk TV att han avgick med omedelbar verkan och att Vladimir Putin utsetts till tjänstgörande president fram till nästa presidentval. Putin insåg då att han behövde göra något åt att nästan ingen visste vem han var. Han lät sig intervjuas av tre ryska journalister under sammanlagt tjugofyra timmar i början av Det blev en bok som på ryska heter I första person och som även utgavs på svenska med titeln Putin direkt samtal med Vladimir Putin. Boken var tänkt som ett slags självbiografi, och den har sedan dess varit den viktigaste källan till kunskap om Putins liv för alla uttolkare. Det är en tillrättalagd version där Putin bara berättar det han vill om sitt förflutna och där han skildrar händelserna så att hans eget agerande alltid framstår som både korrekt och rättrådigt. Med alla förbehåll har boken ändå gällt som den officiella biografin, och det är den fortfarande. Masha Gessen vill slå hål på alla myter om Vladimir Putin. Hennes skildring av Putins bakgrund, hans barndom och uppväxt, skiljer sig på de allra flesta punkter från den officiella versionen. Nästan inget stämmer. Efter Masha Gessens bok måste bilden av Putin ändras i grunden. Efter mer än tio år av Putin på världsscenen har vi fått en bild av honom som visserligen är långt ifrån smick-

7 10 mannen utan ansikte rande. De flesta bedömare brukar enas om en beskrivning som går ut på att han är en kylig och känslokall pragmatiker som skickligt har byggt upp sin egen maktposition i Kreml. Han förblir den gamle KGB-agenten. Det betyder att han agerar som en kameleont. Han ändrar helt enkelt färg, beroende på vilken miljö han befinner sig i. Han avslöjar aldrig sina innersta känslor eller uppfattningar. Däremot är han en mästare på att förställa sig. Han kan säga rätt saker till rätt personer, helt beroende på vilket sammanhanget är och vilken församling han framträder inför. Alla får för sig att Putin håller med just dem. Alla kan tolka in det de helst vill höra i Putins tal. Så långt den gängse bilden i dag av Putin. Masha Gessen går längre. I hennes skildring är Vladimir Putin mer eller mindre en psykopat som ända sedan barndomen är en råbarkad slagskämpe. Han drar sig inte för fysiskt våld för att avgöra en tvist. Han lyckas oftast behärska sig men ibland kan han inte tygla sitt ursinne. Och då är det inte sällan en journalist som blir målet för hans utbrott. Masha Gessen lägger fram helt nya fakta och omständigheter om personen Vladimir Putin, en kortvuxen hämndlysten man. Men efter hennes bok måste vi också omvärdera vår bild av Ryssland under Putin. När Putin hade valts till president första gången, i mars 2000, var skildringarna av hans styre till att börja med övervägande positiva, även i väst. Det berodde till stor del på att kontrasten till Jeltsinåren var så slående. Ryssland hade fått en relativt ung ledare som var vid bästa hälsa och varken drack eller uppförde sig oförutsägbart. Han lovade

8 förord 11 att skapa ordning och reda i Ryssland, och han tänkte återföra makten till staten och regeringen. Det skulle bli slut på oligarkernas välde. De stormrika finansmännen skulle inte längre få utgöra en stat i staten i Ryssland. Däremot försäkrade Putin att han respekterade de demokratiska landvinningarna i politik och samhälle. Efter hand såg vi Putins styre förvandlas. Redan som premiärminister inledde han det andra Tjetjenienkriget. Det fördes med sällsynt grymhet och talrika övergrepp mot civilbefolkningen. Sedan kom maktskiftet i den ryska medievärlden. Efter ett tag hade Putin och hans administration skaffat sig total kontroll över de viktigaste massmedierna. Särskilt viktigt var det att de tre ryska nationella TV-kanalerna hamnade i statens hand. Det var där som de allra flesta ryssar fick sina nyheter, och efter några år liknade nyhetsprogrammen i rysk TV sändningarna på sovjettiden. Större delen av programtiden gick åt till att skildra vad presidenten hade gjort under dagen. Och det var för det mesta inte lite. Putin red med bar överkropp, körde stridsflygplan, simmade i iskalla floder, dök ned i havsdjupen, sövde vilda tigrar och agerade på ett sätt som bara kunde imponera på tittarna. Samtidigt kunde makten över massmedierna användas till att skriva historien i ett så fördelaktigt ljus som möjligt. 90-talet beskrevs som ett årtionde av förfall och upp lösning i samhället. Med Putin hade Ryssland i stället gått in i en tid av stabilitet och tillväxt. De ständigt stigande olje- och gaspriserna hjälpte naturligtvis till att stärka statens inkomster. Men faktum var att Putin kunde

9 12 mannen utan ansikte peka på att löner och pensioner åter betalades ut i tid, och sakta men säkert kunde levnadsstandarden höjas. Då spelade det för de flesta ryssar mindre roll att den ryska demokratin från 90-talet urholkades mer och mer. Demokrati och frihet gick ju inte att äta, betonade propagandan i medierna. Korv var viktigare än fria val, och ryssarna höll med. Efter några år hade Putin skaffat sig fullständig kontroll över hela det politiska livet i Ryssland. Hans administration bestämde vilka partier som skulle tillåtas ställa upp i val, och när valen väl genomfördes såg myndigheterna till att valresultatet överensstämde med det på förhand önskade. Det kallades för administrativa metoder. Valfusk var en mer korrekt benämning. Det senaste parlamentsvalet, i december 2011, var inget undantag. Alla opinionsmätningar före valet visade på en kraftig tillbakagång för Putins och Medvedevs parti Enade Ryssland som i det gamla parlamentet hade en bekväm två tredjedels majoritet. Partiet är intimt förbundet med makten i Kreml, och ryssarnas stigande missnöje med hur denna makt utövas har lett till öknamnet skurkarnas och tjuvarnas parti. I valet fick Enade Ryssland knappt femtio procent av rösterna och kunde med knapp nöd uppnå en egen majoritet. Men många menade att utan fusk i valkampanjen, under röstningen och vid röstsammanräkningen hade partiet inte fått mer än trettio procent. I dag är det väl knappast någon som vill kalla Ryssland för en demokrati. Men länge har vi i väst blundat för vad som verkligen skett i Ryssland under Putin och dragit oss för att tala klartext. Vi har pekat på att på papperet fort-

10 förord 13 sätter Ryssland att ha ett demokratiskt statsskick. Och när obehagligheterna i Putins alltmer auktoritära styre blir för påträngande, brukar vi hänvisa till att Putin trots allt åtnjuter en genuin folklig popularitet. Opinionsmätningar gav honom länge förtroendesiffror på över sjuttio procent. Ofta har vi fått höra att det egentligen är svårt att förstå att Putin måste fuska sig till segern i val i Ryssland. Han skulle ju ändå vinna, i ett fritt och rättvist val. Masha Gessens bok ger svar på tal till alla som försöker finna något förskönande i Putins maktutövning. Det allra mest grundläggande i en demokrati är att medborgarna i val ska kunna byta ut sina ledare om de önskar det. Det är just den risken som Vladimir Putin inte tänker ta. Han tänker aldrig tillåta att han skulle förlora makten i ett riktigt ärligt val. Det är möjligt att han fortfarande skulle kunna segra i ett sådant val eftersom hans kärntrupper finns utanför de stora städerna. Hittills är det den urbana medelklassen som har börjat resa sig och demonstrera, och Putin bygger sin politiska bas på alla de miljoner ryssar på landsbygden och i mindre städer som fortfarande hoppas på att deras levnadsstandard ska fortsätta att förbättras. Men säker kan han inte vara eftersom de ekonomiska framtidsutsikterna för Ryssland är osäkra. Putin tänker aldrig försätta sig i en situation då väljarna röstar bort honom i ett fritt val därför att de börjar bli missnöjda med att stabiliteten håller på att förvandlas till stagnation. Allt tyder på att Putin och hans medarbetare tänker hålla sig fast vid sin makt och sina privilegier så länge det bara går, hellre än att gå demonstranterna på gatorna till mötes.

11 14 mannen utan ansikte Masha Gessens bok är en uppmaning till oss som bor nära Ryssland att fundera mer över vad som kan hända. Kommer Putin att svara demonstranterna med ett ännu hårdare presidentstyre? Eller om demonstrationerna bara växer i styrka, kommer det då att visa sig att Putins regim står på mycket bräcklig grund, eftersom den inte har folklig legitimitet och förankring? Vad har vi i omvärlden för bered skap om läget i Ryssland spetsas till och det sker stora förändringar? För Masha Gessen är Ryssland i dag en kriminell och korrupt tyranni. Putin är gudfader i en maffiaklan som styr över allt väsentligt som sker i landet. Hon går igenom, på punkt efter punkt, de viktigaste och mest dramatiska händelserna i Ryssland sedan början av 1990-talet och ger en helt annan version än den gängse. För henne har Putins styre i dag sin grund i hur Leningrad styrdes på sovjettiden. Hon skildrar Leningrad som en femmiljonersstad där säkerhetstjänsten KGB i praktiken bestämde allt under de år då Putin gjorde karriär där. Det är också KGB-styret i Leningrad som har fått stå modell för Putins regim i Ryssland sedan Han själv har aldrig lämnat KGB och de lärdomar han skaffade sig där. Och det är samma män som styr Ryssland i dag som styrde Leningrad i slutet av 1980-talet. De flesta av Putins närmaste medarbetare har ett KGB-förflutet. Gessen hävdar att Vladimir Putins enda riktiga lojalitet i alla år har varit till KGB, och i förlängningen till vad institutionen KGB tjänade och försvarade, nämligen sovjetstaten och det sovjetiska imperiet. Och hon menar att den lilla grupp runt Boris

12 förord 15 Jeltsin som 1999 utvalde Putin till Jeltsins kronprins, visste lika lite om vem han egentligen var som hela den överraskade omvärlden. Hennes mål är att en gång för alla berätta sanningen och besvara frågan: Vem är Putin? Gessen hävdar att Vladimir Putin är en ofattbart girig man som vill lägga vantarna på allt han kommer över. Hon ansluter sig till dem som menar att Putin har roffat åt sig för egen del under sina år vid makten och anger siffran 40 miljarder dollar som ett mått på Putins privata förmögenhet. Det är en siffra som har nämnts tidigare, men det går självklart inte att få den bekräftad. Putins Ryssland är också ett land där politiska rivaler och högljudda kritiker röjs ur vägen, Masha Gessen gör upp en förfärande lista på dem. Masha Gessens bok är kontroversiell och kommer att väcka debatt. Om hennes version av gåtan Putin övertygar, ska varje läsare av hennes bok själv avgöra. Men efter läsningen kan i varje fall ingen längre säga vi visste inget. Masha Gessen är medveten om att innehållet i boken är politisk dynamit. Hon vet också att hon i fortsättningen förmodligen riskerar sin personliga säkerhet. Spåren förskräcker. Av alla Putinböckerna i min bokhylla är det fram till nu en som har stuckit ut: den som Anna Politkovskaja skrev om Putins Ryssland. Nu kommer Masha Gessens bok att stå bredvid Politkovskajas, med hopp om att hon inte ska behöva dela hennes öde. Stig Fredrikson

13

14 PROLOG Jag vaknade av att någon ruskade mig. Kate såg vettskrämd ut. De pratar om Galina på radion, sa hon med en halvhög viskning. Och om en pistol. Jag tror jag fattar inte. Jag klev ur sängen och vacklade ut i köket, där Kate hade lagat frukost och lyssnat på Echo Moskvy, landets bästa nyhets- och pratradiostation. Det var en lördagsmorgon, osedvanligt ljus och frisk för Moskva i november. Och jag oroade mig inte: Kates rädsla gjorde inget djupare intryck på mig. Det hon hade hört eller feltolkat med sina bristande kunskaper i ryska skulle mycket väl kunna vara början på ytterligare en fantastisk historia. I min egenskap av chefskorrespondent på Itogi, Rysslands ledande nyhetsmagasin, ansåg jag att alla fantastiska historier var mitt revir. Och det fanns hur många fantastiska historier som helst. I ett land som var i färd med att uppfinna sig självt befann sig varenda stad, varenda familj och varenda institution i någon mening på okänt territorium. Året var

15 18 mannen utan ansikte Sedan början av 1990-talet hade praktiskt taget alla mina artiklar varit berättelser som ingen tidigare hade hört: jag tillbringade ungefär halva tiden utanför Moskva, reste till konflikthärdar och guldgruvor, barnhem och universitet, övergivna byar och blomstrande oljestäder och skrev om dem. Magasinet, som ägdes och finansierades av samma magnat som stod bakom Echo Moskvy, belönade mig genom att ofta ge mina artiklar en prominent plats och genom att aldrig ifrågasätta mina extravaganta resor. Jag var med andra ord en av dessa unga människor som hade dragit en vinstlott under 1990-talet. Många människor som var yngre eller äldre än jag hade förlorat nästan allt under denna övergångsperiod. Den äldre generationen hade förlorat sina besparingar på grund av hyperinflationen och sin identitet när alla de sovjetiska institutionerna raserades. Den yngre generationen växte upp i skuggan av föräldrarnas fruktan och, ofta, misslyckanden. Men jag hade varit tjugofyra år gammal vid Sovjet unionens sammanbrott och jag och mina jämnåriga hade ägnat 1990-talet åt att skapa våra karriärer och åt det vi menade var metoder och institutioner lämpade för ett nytt samhälle. Vi kände oss trygga, trots att våldsbrotten spred sig likt en epidemi i Ryssland: vi observerade och beskrev ibland den kriminella undre världen utan att någonsin uppleva att den kunde påverka våra liv. Och jag var dessutom säker på att saker och ting bara kunde bli bättre. Jag hade nyligen köpt en vanvårdad före detta kommunalägd lägenhet i hjärtat av Moskva och jag var nu i färd med att renovera den. Sedan skulle jag flytta dit från hyreslägen-

16 prolog 19 heten jag delade med Kate, en brittisk redaktör för en facktidning i oljebranschen. Jag såg framför mig hur jag skulle bilda familj i den nya lägenheten och just den här lördagen skulle jag ut och titta på badrumsinredningar tillsammans med byggnadsentreprenören. kate pekade på bergsprängaren som om den vore en livsfarlig smittkälla och kastade en frågande blick på mig. Galina Starovoitova, vars namn nyhetsuppläsaren repe terade om och om igen, var ledamot av statsduman, det ryska parlamentets underhus, en av Rysslands mest kända politiker, och en av mina vänner. I slutet av 1980-talet, när imperiet vacklade på sammanbrottets rand, blev Starovoitova som egentligen var antropolog en prodemokratisk aktivist och den främsta talespersonen för befolkningen i Nagorno-Karabach, den armeniska enklaven i sydvästra Azerbajdzjan som nu var indragen i den första av de många väpnade etniska konflikter som skulle komma att kanta upplösningen av östblocket. Det var som om hon, i likhet med flera andra akademiker som blivit politiker, helt plötsligt bara hade uppenbarat sig i strålkastarljuset. Trots att hon hade bott i Leningrad sedan hon var barn nominerade armenierna henne som sin kandidat till det första kvasi-demokratiskt valda Högsta sovjet och år 1989 valdes hon in med överväldigande majoritet. I Högsta sovjet blev hon en av ledarna för den Interregionala grup pen, en prodemokratisk minoritetsfraktion i vars ledarskikt både Andrej Sacharov och Boris Jeltsin återfanns. Så snart Jeltsin år 1990 hade valts till Rysslands president ett vid den

17 20 mannen utan ansikte här tiden företrädesvis representativt men ändå åtråvärt ämbete blev Galina hans närmaste rådgivare, officiellt i etniska frågor och inofficiellt i allting annat, inklusive tillsättningen av regeringsledamöter. Två år senare tänkte Jeltsin utse Galina till försvarsminister en utnämning, av en kvinna och en civilist, som skulle ha varit en grandios gest i Jeltsins stil under det tidiga 1990-talet, och en finger visning om att inget någonsin skulle bli detsamma i Ryssland och kanske inte ens i hela världen. Och det var det faktum att inget skulle förbli sig likt som var det stora problemet med Galinas agenda, som var radikal även mätt med de prodemokratiska aktivisternas mått under det tidiga 1990-talet. Hon ingick i en liten krets av jurister och politiker och hon försökte, utan framgång, att ställa det sovjetiska kommunistpartiet inför rätta. Hon skrev ett förslag till en lag om lustratsija, eller lustration, ett koncept som går tillbaka till den klassiska grekiskans ord för rening, reningsoffer eller reningsceremoni och som vid den här tiden började användas i det forna östblocket för att utestänga före detta partifunktionärer och hemliga poliser inom säkerhetstjänsten från offentliga tjänster. 1 År 1992 fick hon veta att KGB hade återupprättat en intern partiorganisation 2 ett direkt brott mot Jeltsins dekret efter den misslyckade kuppen i augusti 1991 som förbjöd det ryska kommunistpartiet. 3 Galina försökte konfrontera honom med detta faktum vid ett offentligt möte i juli 1992, men han avfärdade henne tämligen bryskt och förebådade därmed både slutet på Galinas karriär inom administrationen och sin egen allt-

18 prolog 21 mer försonliga inställning till säkerhetstjänsten och de många inbitna kommunister som fortfarande fanns kvar i makt eliten eller dess omedelbara närhet. När hon nu blivit bortkopplad från administrationen gjorde hon ett nytt, misslyckat, försök att få lustrationslagen antagen, varefter hon lämnade den ryska politiken helt och hållet och flyttade till USA, först till en tjänst på U.S. Institute of Peace (det amerikanska fredsinstitutet) i Washington och därefter till en lärartjänst vid Brown University. första gången jag träffade galina kunde jag inte se henne: hon skymdes av de hundratusentals människor som den 28 mars 1991 samlats på Majakovskijtorget i Moskva för att visa sitt stöd för Jeltsin, som nyligen fått en offentlig utskällning av den sovjetiske presidenten Michail Gorbatjov. Gorbatjov hade dessutom utfärdat ett dekret som förbjöd protestdemonstrationer i staden. 4 Stridsvagnar rullade in i Moskva på morgonen den 28:e och intog positioner som skulle göra det så svårt som möjligt för folk att ta sig till den förbjudna prodemokratiska demonstrationen. Organisatörerna kontrade med att splittra upp demonstrationen i två delar, för att underlätta för folk att ta sig till åtminstone en av dem. Det var mitt första besök i Moskva efter tio år i förskingringen och det slumpade sig så att jag bodde i min mormors lägenhet inte långt från Majakovskijtorget. Den stora Tverskajagatan var avstängd så jag snitslade mig fram via diverse innergårdar och när jag kom ut ur ett av port valven hamnade jag mitt i en enorm folksamling. Det enda jag kunde se var ett hav

19 22 mannen utan ansikte av nackar och bakhuvuden och nästan identiska grå och svarta yllekappor och -rockar. Men över demonstranternas sorl hörde jag en dånande kvinnoröst tala om den okränkbara, konsti tu tionellt garanterade mötesfriheten. Jag vände mig till mannen vid min sida, som höll ett barn i ena handen och en gul plastpåse i den andra. Vem är det som talar? frågade jag. Starovoitova, svarade han. Just då stämde kvinnan, och demonstranterna, upp ett slags femstavig hejaramsa som tycktes eka genom hela staden: Ros-si-ja! Jelt-sin! Inom mindre än sex månader skulle Sovjet unionen falla sönder och Jeltsin skulle bli ledare för ett nytt, demokratiskt Ryssland. Att detta var oundvikligt stod klart för mig, och för många andra, den där marsdagen då Moskvas befolkning trotsade den kommunistiska regeringen och dess stridsvagnar och propsade på att få göra sin röst hörd på offentlig plats. Jag minns faktiskt inte när jag träffade Galina på riktigt, men vi blev vänner det år då hon undervisade på Browns. Hon var ofta gäst hemma hos min far i hans hus utanför Boston, jag pendlade mellan USA och Moskva, och Galina blev ett slags mentor för mig i den ryska politikens irrgångar, trots att hon med jämna mellanrum bestämt hävdade att hon nu hade återvänt till den akademiska världen för gott. Dessa bedyranden måste ha upphört i december 1994, då Jeltsin inledde en militär offensiv i utbrytarrepubliken Tjetjenien: hans rådgivare övertygade honom uppenbarligen om att revolten kunde slås ned på ett för den federala centralmakten snabbt och smärtfritt sätt. Galina såg det nya kriget som den katastrof det utan

20 prolog 23 tvekan var och som det dittills största hotet mot den ryska demokratin. På våren reste hon till Ural för att leda en konferens om återupprättandet av hennes politiska parti, Det demokratiska Ryssland, som några år tidigare hade varit landets starkaste politiska kraft. Jag rapporterade från konferensen i den tidens främsta ryska dagstidning, men på vägen till staden Tjeljabinsk tre timmar med flyg och tre timmar på buss från Moskva lyckades jag med konststycket att bli rånad. När jag anlände till Tjeljabinsk strax före midnatt, chockad och utan en kopek på fickan, stötte jag på Galina i hotellets lobby; hon hade just avslutat en lång dags intensiva förhandlingar. Innan jag hann öppna munnen släpade hon upp mig till sitt rum, satte ett glas vodka i min hand och slog sig ned vid soffbordet av glas och bredde mig några smörgåsar med salami. Hon lånade mig pengar till biljetten tillbaka till Moskva. Jag väckte uppenbarligen Galinas modersinstinkt jag var lika gammal som hennes son, som hade flyttat till Eng land med sin pappa just som hans mamma blev en fram stående politiker men scenen med smörgåsarna var sam tidigt något annat: i ett land vars politiska förebilder gick från kommissarier i skinnrock till skröpliga appa rattjiks försökte Galina vara något helt nytt, en politiker som också var en människa. Under en konferens för ryska feminister chockerade hon åhörarna genom att lyfta på kjolen och visa upp sina ben: hon ville bevisa att en manlig politiker hade haft fel när han beskyllde henne för att vara hjulbent. Hon pratade med en av Rysslands första modemagasin om hur svårt det var för kraftigt överviktiga

21 24 mannen utan ansikte kvinnor och hon var en av dem att hitta kläder. Samtidigt arbetade hon stenhårt och envetet på sitt program för lagstiftningsreformer: år 1997 gjorde hon till exempel ett nytt försök att få igenom sin lustrationslag och misslyckades återigen. Året därpå gav hon sig i kast med en undersökning av hur några av hennes mäktigaste politiska motståndare, bland annat statsdumans kommunistiske talman, finansierade sina valkampanjer. (Kommunistpartiet var nu tillåtet igen och det var populärt.) 5 Jag hade frågat henne varför hon bestämt sig för att återvända till politiken trots att hon var väl medveten om att hon aldrig mer skulle få det inflytande hon en gång hade haft. Hon försökte svara på min fråga vid flera tillfällen, men var alltid osäker på sina motiv. Till slut ringde hon mig från sjukhuset där hon skulle genomgå en operation: hon skulle just sövas ned och hade försökt klar göra sin syn på livet för sig själv och hittat en metafor hon gillade. Det berättas om harpyorna i den grekiska mytolo gin, sa hon. De är skuggor som bara kan vakna till liv om de dricker människoblod. Akademikerns liv är ett skuggliv. När man är med om att forma framtiden, om så bara en liten del av den och det är ju det politik handlar om så kan den som har varit en skugga vakna till liv. Men då måste man dricka blod, till och med sitt eget. jag kastade en blick på bergsprängaren. Den knastrade, som om dess högtalare bara motvilligt släppte ifrån sig orden. Nyhetsuppläsaren rapporterade att Galina hade blivit skjuten utanför sin lägenhet i Sankt Petersburg några

22 prolog 25 timmar tidigare. Hon hade kommit med flyg från Moskva på kvällen. Galina och hennes rådgivare Ruslan Linkov hade gjort ett kort besök hos hennes föräldrar innan de fortsatte till hyreshuset vid Gribojedovkajen, en av stadens vackraste gator. Det var mörkt i trapphuset; mördarna som väntade på henne hade skruvat ur glödlamporna. När de gick uppför trapporna diskuterade de det nationalistiska parti som nyligen hade stämt Galina. Plötsligt hördes en knall och trapphuset lystes upp av en blixt. Galina tystnade mitt i en mening. Vad i helvete! vrålade Linkov och störtade uppför trappan. Han träffades av de två följande kulorna. Ruslan förlorade medvetandet, men återfick det länge nog för att hinna ringa till en journalist från sin mobiltelefon. Det var journalisten som kontaktade polisen. Och nu, uppgav rösten i bergsprängaren, var Galina död och Ruslan, som också var en av mina vänner, låg på sjukhus; hans tillstånd var kritiskt. om den här boken hade varit en roman skulle den fiktiva person som är jag antagligen ha släppt allt hon hade för händer när hon fick höra nyheten om vännens död och sedan skulle hon, i vetskap om att livet hade förändrats för alltid, företagit sig något speciellt, något som gav ögonblicket den dignitet det förtjänade. Men i det verkliga livet inser vi sällan exakt när tillvaron oåterkalleligt förändras och vi vet inte hur vi ska reagera när en tragedi plötsligt in träffar. Jag åkte ut och köpte badrumsinredning till min nya lägenhet. Men när entreprenören sa: Har du hört vad

23 26 mannen utan ansikte som hände med Starovoitova? tvärstannade jag. Jag minns att jag stirrade ned på mina stövlar och på den gråa snö som hade trampats hård av tusentals hoppfulla hus- och lägenhetsägare. Vi hade fått i uppdrag att bygga ett garage åt henne, fortsatte han. Det var då, när jag tänkte att min vän aldrig skulle få användning för sitt garage, som jag insåg hur hjälplös, rädd och arg jag faktiskt var. Jag satte mig i bilen, körde till stationen och tog tåget till Sankt Petersburg för att skriva berättelsen om vad som hade hänt med Galina Starovoitova. Under de närmast följande åren tillbringade jag många dagar och veckor i Sankt Petersburg. Här fanns ytterligare en av dessa historier som ingen hade berättat förut men den var mycket större än någon jag någonsin hade skrivit, till och med mycket större än den om det kallblodiga mordet på en av landets mest kända politiker. Det jag fann i Sankt Petersburg var en stad Rysslands näst största som var en stat i staten. Det var en stad där KGB, den organisation mot vilken Starovoitova hade utkämpat sina viktigaste och mest fåfänga strider, var allsmäktigt. Lokalpolitiker och journalister misstänkte att deras telefoner och arbetsrum var avlyssnade, och det verkade som om de hade rätt. Det var en stad där framträdande aktörer på den politiska scenen och i affärslivet mördades med skrämmande regel bundenhet, en stad där affärsuppgörelser som gått snett ofta resulterade i att någon av de inblandade hamnade i fängelse. Det var med andra ord en stad som i mycket liknade det som hela Ryssland skulle komma att bli några år senare, när landet

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Ryssland inför presidentskiftet

Ryssland inför presidentskiftet Ryssland inför presidentskiftet Det Ryssland som Vladimir Putin i mars överlämnar till sin efterträdare är ett annat Ryssland än det han själv tog över efter Boris Jeltsin för åtta år sedan. Jeltsintidens

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST SIDA 1/5 ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST Kryssa för de grupper ni känner till skämt om! Fotbollsspelare Elevrådsrepresentanter Ståuppkomiker Politiker Lesbiska Bögar Kristna Muslimer

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 36 Fredag 18 november 2011 NORRBOTTEN Föräldralösa barn till Italien Förra veckan berättade media om att syskonen Hiyab och Daymond ska skickas till Italien. Hiyab är tre år och Daymond

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor

Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor Framåtlutad med underarmarna vilande mot sina knän blåste Franz eftertänksamt ut den blå cigarettröken. Vi satt i depåboxen vid det som är startplatsen

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

Lärarhandledning till boken "BOMBERMAN" av Mimmi Schill

Lärarhandledning till boken BOMBERMAN av Mimmi Schill Lärarhandledning till boken "BOMBERMAN" av Mimmi Schill 1 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Prolog till och med kapitel 2 3... Kapitel 3 till och med kapitel 4 3... Kapitel 5 till och med

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen Jag valde Greyhound av två skäl: En var att jag ville sitta och titta ut genom fönstret och bara titta på

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson Jag blev frisk av kärlek Cecilia Johansson 1 Jag blev frisk av kärlek Copyright 2012, Cecilia Johansson Ansvarig utgivare: Cecilia Johansson Framställt på vulkan.se ISBN 978-91-637-1519-8 2 Räddningen

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Innehåll. Referenser och vidare läsning... 225. Register... 231. Illustrationer... 237. kapitel 1 Spelets regler... 5. kapitel 2 Slump...

Innehåll. Referenser och vidare läsning... 225. Register... 231. Illustrationer... 237. kapitel 1 Spelets regler... 5. kapitel 2 Slump... Innehåll kapitel 1 Spelets regler... 5 kapitel 2 Slump... 31 kapitel 3 Tid... 49 kapitel 4 Konventioner.... 77 kapitel 5 Ömsesidighet... 95 kapitel 6 Information... 117 kapitel 7 Auktioner... 135 kapitel

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING 1 MEDIATIDEN INLEDNING I dagens samhälle finns en mängd olika media som ger oss massor av information. Programserien Mediatiden handlar om vår samtid med fokus

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

En serie om demokratibegreppet

En serie om demokratibegreppet AV-nummer: 101659tv 1 5 Programlängd: 5 x 10 min. En serie om demokratibegreppet Inledning Om serien Vem bestämmer? Vem bestämmer? är en fiktiv dokusåpa som på ett humoristiskt sätt vrider och vänder på

Läs mer