Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)"

Transkript

1 Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer: Karin Ardefelt och Frida Torsein, näringslivskontoret Älvdalens kommun. Se bifogad PP-presentation för mer exakt formulerade frågor: 1. Kommer du och ditt parti att ta något ansvar för Bussgods i framtiden? S: Bussgods är livsviktigt för vår bygd och all glesbygd. Om RD kan påverka ska vi trycka på så gott vi kan. Vi behöver jobba tillsammans för att se till att infrastruktur finns kvar. KD: Infrastruktur är bara en av de saker som vi måste jobba med. Som många andra frågor. MP: Vi måste jobba gemensamt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera. Hur agerar vi själva? Använder vi bussgods? Gemensamt måste vi påverka. KL: Vi tycker nog detsamma alla politiker här. Vi måste alla försöka påverka så att vi får kvar servicen. C: Det är säkrat nu men vi måste hålla ögonen och öron öppna. Företagarna kan vara med och påverka. M: Bussgods fungerar väldigt bra idag. Nu har vi fått klart att det består men vi måste bevaka frågor som denna. Näringslivskontoret är viktig part som ska hålla ögonen öppna. Hur det ser ut framöver det vet vi ju inte men vi måste arbeta tillsammans. 2. Turistrådet och Företagarna har gjort en skrivelse gällande busstrafiken. Hur kommer du och ditt parti prioritera kollektivtrafiken? Kommer kollektivtrafiken i kommunen få en plats i den kommunala budgeten? M: Busstrafik från Mora till norra Älvdalen är tågets förlängda arm. Stråkbussarna hör inte hemma i Älvdalens kommun. Revolutionen kom av sig. Skolbarnens möjligheter till att åka buss på ett säkert sätt är jätteviktigt. C: Vi måste tänka på kollektivtrafiken i hela kommunen. Tillsammans måste vi utvärdera. Kommunala pengar för en lösning? Region Dalarna har insett att vi måste ha en annan lösning i Älvdalens kommun. KL: Kollektivtrafiken måste fungera. De som bor utanför centralorterna måste ha möjlighet att åka. Fungerande tabeller som funkar för barn, pendlare och turister. MP: Fungerande kollektivtrafik, inte minst för alla våra turister. Riktigt dåligt med neddragna turer. KD: JA, vi kommer att prioritera. JA, det kommer att prioriteras i budgeten. S: Stråktrafik-tänket fungerar inte här. Vi kommer att prioritera detta i budgeten och se över möjligheter till en egen kollektivtrafik. I kommunens regi. Det finns exempel på andra alternativ på andra håll. 3. Om du och ditt parti vinner valet vad kommer ni att göra för att: öka Idreområdets konkurrenskraft gentemot andra skidorter och stärka turismutvecklingen i Älvdalens kommun? Förslag på satsningar och projekt som ni vill driva och medverka i under nästa mandatperiod? S: Inte så enkelt för oss politiker att driva turistutveckling. Vi politiker ska stödja arbetet som

2 näringen kan bäst. Avtalet med Turistrådet är förlängt. Vi vill fortsätta med SITE och utvecklingen av Sälen-området och flygplats. KD: Ni i näringen ska driva utveckling. Kommunens uppgift är att se till att infrastrukturen funkar. MP: Företagen själva vet bäst och kan sin bransch. Vi på kommunen kan hjälpa till med en väl fungerande service för företagare. KL: För att öka områdets konkurrenskraft krävs starka entreprenörer. Kommunen ska stå för snabba handläggningar vid bygglov och dylikt. LIS är viktigt för att kunna bygga sjönära. C: Vi har satsat stora pengar i Idre och hoppas att flygplatsen i Sälen kan öka antalet gäster. Infrastrukturen är viktigt för våra gäster. M: Besöksnäring är en näring som alla andra. Det finns ett stort antal projekt som vi kan delta igenom olika fonder. 4. Hur kommer ditt parti att prioritera och påverka så att vägen mellan den tilltänkta flygplatsen i Rörbäcksnäs och vår kommun kommer att hålla god kvalitet? M: Moderaterna har bidragit till att finansieringen till flygplatsen blivit av. Nu har vi fattat ett beslut om att fortsätta projektet SITE som arbetar med dessa frågor. C: Flygplatsen kommer att ge oss möjligheter att få mer pengar till infrastruktur. Vi tycker att staten ska betala de stora turist-stråken. Inte regionala pengar. Mer resenärer ger bättre vägar och mer kollektivtrafik. KL: Väg 311 skammens väg. Vi behöver rusta upp vägarna inför utvecklingen i Sälen med ny flygplats. MP: Miljöpartiet har länge arbetat för att vägarna ska rustas upp i kommunen. KD: Infrastruktur blir det en flygplats så kommer det att föra med sig fler gäster men hur ser kalkylen ut för framtiden? Kommer näringen att stå för underhållet i framtiden? S: Detta är statliga och regionala pengar, inga kommunala pengar. Det är givetvis viktigt att vägarna måste fungera när flygplatsen är färdig. 5. Om ditt parti vinner valet, vad kommer ni att göra för att locka fler etableringar inom service och industri? Ge förslag på satsningar och projekt. S: Vi vill bland annat satsa på infrastruktur som gör att företagare vill komma till Älvdalens kommun och etablera sig. Projekt? Vi har inga näringslivsprojekt i pipen just nu men vi har spånat och tittat på Facebook i norra Sverige.är det svårt att få nya etableringar. KD: Färdig industrimark. MP: Ung Företagsamhet, bra skola, bostäder, tomter så att vi får ett attraktivt samhälle. Kommunen ska vara attraktiv! KL: Näringslivskontoret ska ragga företag och erbjuda tomter och andra fördelar i Älvdalens kommun. Marknadsföra kommunen på ett bra sätt. Kompetensförsörjning är viktigt för företag. C: Vi måste jobba aktivt för att få hit nya etableringar. Marknadspilot på kommunen. Översiktplan för inflyttning. Snabb service på kommunen. M: Om vi vinner valet så ska vi ta ut institutioner från Sthlm. Utmana företag. Industrimark, handläggningstider ska vara korta. 6. Hur ser ni på en eventuell namnändring till Idre-Älvdalens eller Älvdalen- Idre kommun? M: Det finns ingen anledning att byta namnet. Nej. C: Det finns inget behov av att ändra namnet idag. Finns det några fördelar eller medvärde så kan vi ta upp det till diskussion.

3 KL: Nej, vi kommer ej driva frågan. MP: Vi förstår att Idreföretagarna vill byta namn men det blir svårt att få med alla byar. KD: Jag kanske inte förstår värdet av det. Denna fråga finns på många håll. Är det en viktig fråga? Skapar det ett mervärde? Jag vet inte. S: Vi har inte diskuterat frågan. Vi ser att Malung-Sälen gjort det och en analys kan vara på sin plats. Kanske en folkomröstning om 4 eller 8 år? 7. Hur kan man göra för att undvika diskriminering av små och mellanstora företag med lokal förankring vid LOU? MP: Politiker har inte kunskap om detta. Vi har tjänstemän på upphandlingsenheten som ska sköta detta. KD: Kommunen kanske ska driva projekt för att hjälpa företag att bli certifierade. S: Det krävs kunskap från alla håll. Fattas det kunskap så måste vi lära oss. KL: Detta är så pass viktigt att diskussionen måste fortsätta. Utbildning av handläggare. C: Vi kommer att jobba vidare med frågan. Jag vet att det går att göra underlag. M: Utbildning, utbildning och utbildning. Vi är ansvariga som politiker. Vi måste få lära mer om hur vi kan arbeta framåt. De nya direktiven ska göra det enklare. 8. Kontanthantering är en viktig fråga för företag i kommunen, vad kan ditt parti göra för åtgärder i denna fråga? KL: Vi har varit utsatta här i Särna. Nu kan vi sätta in och ta ut pengar på Konsum. Mycket bygger på att det ska finnas kontanter. C: Ett bekymmer för många, många föreningar drabbas. Vi upphandlar banktjänster i kommunen och det hade varit bra om vi kunde upphandla detta också. M: Moderaterna har tagit fram en motion men det går igenom Vi får stötta de som arbetar med det. S: Vi måste jobba med andra kommuner som har samma problem. Vi måste samarbeta med andra föreningar och kommuner för att höras mer, t ex Småkom. KD: Jag håller med övriga talare. Vi måste samarbeta och driva frågan, ställa högre krav på bankerna och den upphandling som sker. MP: Gemensamt agerande är viktigt. Stor rånrisk på banker i mindre orter. Vad gör vi? Vi kanske måste hitta andra lösningar? Flera har samma problem samarbete. 9. Kritik har framförts med anledning av den lokalpolitiska debatten i lokalpressen. Vad ger det för bild av kommunen? MP: Ska någon återvända till kommunen igen så ska de inte läsa skit. Vissa frågor ska lösas i stängda rum inte i pressen. KD: Jag lovar att alltid prata gott om kommunen. Röstfiske via tidningen är sorgligt, vi behöver marknadsföra kommunen. S: Jag skriver en del insändare men jag tycker att det finns andra som skriver mer (N-Å). Prata med de som skriver. KL: Vi har yttrandefrihet. Man ska inte underskatta väljarna, det kan bli övertoner men det påverkar inte vårt rykte. C: Vi centern är ett parti med kvalitet. Vi ska inte försöka vara goda ambassadörer för vår kommun. Vi svarar om någon säger att vi gör fel men vi är sparsamma. Vi ser fram emot bröllopet nästa år och god PR. M: Yttrandefrihet, givetvis. Det är viktigt att man skriver på ett bra språk och tydlig fakta. Vårdat språk!

4 10. Vad säger ditt parti om tillståndgivande av byggprojekt där det inte finns kommunalt avlopp? Prioritet? KD: Det är en avvägning. Två vågskålar; utveckla/satsa vad tillåter vi/kommande kostnader. Kan vi samordna så att vi satsar rätt. Vi behöver vara kloka. S: Styrs av lagstiftning. Vi ska följa lagen så långt som möjligt. Gemensamma lösningar eller privata lösningar. M: Det ska vara enkelt och ska fungera. Fosforkällor`? Underlätta för personer och företag. C: En verksamhet som kostar mycket pengar. Hitta lämpliga lösningar för varje plats. Ska skattekollektivet betala? Föreslå godkända lösningar? KL: Det finns godkända lösningar. Det är lagen som styr. En viktig del i utvecklingen. MP: Lika hopplöst idag som det var för 25 år sedan. Det finns olika lösningar det är svårt och dyrt. Det finns lösningar i andra kommuner. Gammal teknik! 11. Kommer ditt parti prioritera och finansiera utvecklingsprojekt runt om i kommunen, som t ex hoppbacken i Särna, företags och föreningssamverkan? C: Vi har stora investeringar i framtiden. Det blir svårt att bidra med saker som inte är lagstadgat. Vi får hjälpa till att söka stöd på olika håll. KL: Vi kommer att medverka så långt som möjligt inom de ramar som finns. Föreningslivet är viktigt. MP: Vi vill hjälpa föreningar och andra på ett rättvist sätt. Näringslivskontoret måste hjälpa till med att söka de stöd som finns. KD: Kommunen ska syssla med det en kommun ska göra, infrastruktur, skola, vård och omsorg. Projekt ska ha en kalkyl som håller. S: Finns det någon kalkyl eller något som visar på att det kan skapas arbetstillfällen så ska vi satsa på det. M: Det finns mycket fonder som vi kan söka pengar från. Vi behöver en kompetens på kommunen som hjälper till att hitta pengar. 12. Postens nedläggning i Älvdalen ses som en katastrof bland en del företag. Hur kommer ditt parti påverka att inte servicen försvinner? MP: Vi måste gå via Länsstyrelsen tillsammans med andra kommuner. Idag åker de fram och tillbaks från Mora. KD: Jag vet inte vad vi ska göra. Påverka i den mån det går. S: Vi måste jobba tillsammans med andra kommuner i samma situation. Hitta system. Vi måste jobba tillsammans och påverka uppåt. M: Gemensamma krafter. Vi måste påverka tillsammans. C: Vi hade ingen möjlighet att påverka. Besluten fattas på högre nivå. Det skulle inte märkas nu gör det. KL: Det gäller att hålla blåslampan igång. Större engagemang för att påverka. 13. Företag i kommunen upplever sig åsidosatta av bankerna, de har svårt att låna pengar. Vad kan ditt parti göra? KL: Ett beslut på tryck mot banken. De har råd att ha kvar kontanthanteringen. C: Svårt för en person som vill starta företag. På landsbygden tar bankerna inga risker. M: Vi måste vara med på banan.

5 MP: Vi måste jobba gemensamt för att få en större förståelse för landsbygdsfrågorna. KD: Jag kan förstå ordet riksbedömning. Marknaden är inte densamma här. Kan kommunen göra något för att minska risken? S: Påtala för bankerna hur det ser ut. En nyföretagargaranti för nyföretagare drivs av socialdemokraterna. 14. Frågor om anställda och den nya organisationen i kommunen. Stefan Linde berättar att han är ansvarig för att kommuninvånarna ska få service från kommunen på ett professionellt sätt och om nya organisationen som är beslutad av politikerna. Kommundirektören berättar om problematiken med att vara en stor kommun till ytan och få invånare. Vid pennan/ Karin Hellström Karin Hellström affärsutveckling & kommunikation AB

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram Kommunalt Handlingsprgram för Folkpartiet Liberalerna i Älvdalen 2006-2010 Folkpartiet Liberalerna Kommunalt Handlingsprogram Konsten att styra en kommun Ja, att styra en kommun är inte det enklaste. Varje

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Dalamoderaten. Nr 3/2013

Dalamoderaten. Nr 3/2013 Dalamoderaten Nr 3/2013 Landsbygdspolitik för framtidens Dalarna. Mindre än ett år kvar till valet! En arbetsmarknad i förändring. Alliansen i landstinget är överens om politiken. Förbundsordförande. Det

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Bilden av Tierp II Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Workshopparna handlade om vilket budskap vi ska ha i vår kommunikation för att nå målgrupperna. De beslut vi vill påverka

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Våra prioriterade frågor inför valet 2010

Våra prioriterade frågor inför valet 2010 Våra prioriterade frågor inför valet 2010 www.helasverige.se Tillgång till bredband i varenda by Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbandsstrategi med målet: Sverige ska ha ett bredband i

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Rapport från Idre konferensen 2010-11-19/20. Rapport. från. Idre- Konferensen 19-20 november 2010 Idre Fjäll

Rapport från Idre konferensen 2010-11-19/20. Rapport. från. Idre- Konferensen 19-20 november 2010 Idre Fjäll Rapport från Idre- Konferensen 19-20 november 2010 Idre Fjäll 1 Rapport från Idre konferensen 2010. Fredag 19/11 Inledning Leo Persson FR Särna-Idre-Grövelsjön och Eva Pettersson FR Älvdalen samt gästkoordinator

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack Av Marianne Rönnberg Galmor SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack VAL 2014 Den största nyheten hos Socialdemokraterna i Bjuv är att man utreder frågan om fria busskort till alla skolungdomar i kommunen, att

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är

Läs mer