Årsredovisning 2008 Avensia innovation AB, , Årsredovisning 2008 (5 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008 Avensia innovation AB, 55656-864, Årsredovisning 2008 (5 )"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 (51)

2 Innehåll VD har ordet 3 Detta är Avensia innovation AB 4 Affärsområde e-commerce 6 Affärsområde Beslutsstöd och Information 7 Affärsområde Produktion och Logistik 8 Arbetsmetodik 9 Kundcase 0 Verksamhetsområdet Moduler och Koncept 12 Medarbetare 3 Dotterbolag 4 Styrelse 8 Ledning 9 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning koncernen 25 Balansräkning koncernen 26 Förändring i eget kapital koncernen 28 Kassaflödesanalys koncernen 29 Resultaträkning moderbolaget 30 Balansräkning moderbolaget 31 Förändring i eget kapital moderbolaget 33 Kassaflödesanalys moderbolaget 34 Noter 35 Revisionsberättelse 51 2 (51)

3 VD har ordet Nu fokuserar vi vår verksamhet Resan med Avensia innovation fortsätter... Det är dags för nästa steg i koncernens långsiktiga utveckling. Sedan sammanslagningen av bolagen LUVIT AB, f.d. Avensia AB och INXL media AB våren 2007 har affärsmodellen vidareutvecklats och förfinats. Under 2008 har tre affärsområden bildats som tydliggör Avensia innovations (nedan kallat Avensia) erbjudande: Produktion & Logistik, Beslutstöd & Information och e-commerce. Inom dessa områden finns det mycket goda kunskaper för att erbjuda kundanpassade lösningar. I vissa fall kan en kundanpassad lösning erbjudas till fler kunder och då tar vår innovationsprocess produkten till en marknadsintroduktion. Lyckas denna kommer produkten att placeras i ett eget dotterbolag som bygger vidare på produkten med värdeadderande tjänster. Konsekvensen av vår nya affärsmodell är därför att vi har gått fullt ut med bolagiseringen av våra två framgångsrika produkter inom kostplanering, Mashie, och inom e-learning, Grade. Med 2008 års renodlings- och integrationsarbete bakom oss har vi nu stakat ut framtiden för den nya koncernen. Både IT-marknaden och den finansiella marknaden har under året bjudit på stora utmaningar, men även möjligheter. Vi har valt att gå ifrån kompetensförsörjning med uthyrda konsulter till att hitta utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. Under året har vi därför minskat vårt beroende av telekommunikationssektorn genom avgångar och omplacering av konsulter. En möjlighet som dök upp under året var då vi lyckades att rekrytera ledande befattningshavare som har börjat bygga upp vårt nya affärsområde e-commerce. Inom detta område ser vi en stor framtida potential. Framgångsrika affärer handlar naturligtvis mycket om förmågan att förstå och kunna utveckla våra kunders verksamheter, där har vi nytta av vårt stora nätverk och långa erfarenhet av branschen. Men det handlar också om affärsmannaskap och handlingskraft. Inom Avensia med dotterbolag finns det idag ett stort kunnande för att hjälpa våra kunder med lönsamma lösningar och dyker det upp en möjlighet har vi kompetens för att fånga den. De åtgärder vi vidtagit i form av renodling av vår verksamhet, avyttringar och satsningar på egna produkter i dotterföretag, är alla viktiga delar i vår långsiktiga strategiska plan. Den ger oss nu möjlighet att växla upp och med den ta ytterligare steg. Vi kommer aktivt att arbeta med att hitta nya lösningar som kan bli produkter, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att utveckla och stärka våra dotterbolag; Grade och Mashie. Mitt mål för 2009 är att Avensia innovation AB skall bli tydligare med just vad vårt namn säger: innovation. Det senaste årets renodling ger oss en plattform att bygga vidare från. Nu har vi möjlighet att implementera vår innovationsprocess och förhoppningsvis kommer det under året födas fram ytterligare ett dotterföretag. Jag ser fram emot 2009 samtidigt som vi har en stor utmaning i den finansiella kris som världen befinner sig i just nu. Men jag tror också att det finns möjligheter som kan skapa värdetillväxt i koncernen och för våra aktieägare. 3 (51)

4 Detta är Avensia innovation Drivkraft för innovation och förnyelse För oss är innovation är en process för att ge existens åt nya idéer och tankar, en grogrund för nya koncept, produkter och företag Den 1 april 2007 bildade f.d. Avensia AB, INXL media AB och LUVIT AB en ny spännande ITkoncern med basen i Öresundsregionen med 60 anställda. Den nya koncernen tog e-learningföretaget LUVITs plats på NASDAQ OMX First North och bytte samtidigt namn till Avensia innovation AB. Avensia har ett brett erbjudande inom två verksamhetsområden Kundanpassade lösningar och Moduler och Kompetenser Kundanpassade lösningar Produktion & Logistik Projektledning Systemutveckling Interaktionsdesign Mobilitet Avensia innovation AB Beslutsstöd & Information Affärsområden Koncept. Två produkter som har utvecklats inom koncernen har lagts i dotterbolag, med egna sälj, marknads- och utvecklingsresurser; Grade AB och Mashie AB. Inom Grade finns all e-learningverksamhet samlad och Mashie marknadsför produkter inom näringsberäkning och kostplanering. Kundanpassade lösningar Vi utvecklar kundanpassade lösningar inom Produktion och Logistik, Be- e-commerce Moduler & Koncept Produktutveckling & Outsourcing Grade AB e-learning Mashie AB e-food Dotterbolag slutsstöd & Information och e-handel. Avensia har en medveten strategi att jobba brett, dvs. inte enbart nischat inom en bransch eller ett teknikområde. Vi ser oss själva som innovativa och kreativa och arbetar ofta nära uppdragsgivaren som en partner i verksamhetsutvecklingen. Det är vår uppgift att föra erfarenheterna vidare från andra projekt och branscher. Avensia har också levererat många system för produktion- och processtyrning till industrin. Ofta är de verksamhetskritiska med mycket stora krav på kvalitet (t.ex. amerikanska FDA-krav för läkemedelsindustri), driftssäkerhet, leveranstid och spårbarhet vid uppdateringar. Denna kunskap och detta tänk har vi tagit med oss i våra leveranser även till andra branscher. Kvalitet är a och o för en lyckad leverans, oavsett om det är ett processystem eller en e-handelssajt. Vi baserar våra lösningar på plattformar och komponenter i huvudsak från Microsoft. Problemställningen angrips från ett antal olika perspektiv, med modeller och metoder som är väl beprövade och standardiserade. Systemen ska motsvara beställarens förväntningar när det gäller funktionalitet, utvecklingstid, prestanda, anpassningsbarhet, grafisk layout och användning. De skall även bygga på en väl skiktad arkitektur som säkrar framtida flexibilitet för kunden. 4 (51)

5 Vår styrka ligger i att vi är bra på att genomföra helhetsåtagande av ett system med start från verksamhetsutveckling och specifikation till leverans, införande, utbildning av användare och drift. Genom att kombinera branscherfarenhet med teknisk kompetens kan vi erbjuda olika roller inom hela utvecklingskedjan; visionärer, projektledare, systemarkitekter, interaktionsdesigners, systemutvecklare m. fl. Moduler och Koncept Inom verksamheten Moduler och Koncept har vi samlat våra programmoduler, tjänstekoncept och vår support- och förvaltningsfunktion. Vi har idag ett antal produktembryon som vi vidareutvecklar och som öppnar upp nya marknader. Vi har en innvovationsprocess som tar fram nya produkter och de kan komma från verksamhetsområdet kundanpassade lösningar. Men de kan lika väl komma från ett externt företag, från någon anställd eller från en extern entreprenör. I processen har vi en kontinuerlig utvärdering för att se om produkten kan nå fram till slutmålet att hamna i ett eget dotterbolag. Under året har vi även förstärkt vår supportorganisation med både nya stödsystem och personal. Ett antal nya tjänstekoncept har även arbetats fram för våra kunder inom support och förvaltning. Produkter Vi har valt att kalla vårt bolag inom e-learning för Grade och namnet på vår LMS/LCMS plattform är LUVIT. En ny grafisk profil är framarbetad och en organisation är satt på plats med geografisk närvaro i både Lund och Stockholm. Den nya konstellationen blir omgående en av Sveriges mest konkurrenskraftiga e-learningaktörer med utbildningssystem, författarverktyg, innehållsproduktion och standardkurser. Vi fortsätter att vidareutveckla nya moduler för både universitets- och företagsmarknaden och upplever ett stort intresse för e-learning. Många företag har upptäckt att detta är ett kostnadseffektivt sätt att både utbilda och certifiera personal. Miljöfrågor driver också införandet av e-learning, då man kan minska ner på personalens behov av att transportera sig till en kurslokal. Mashie vänder sig till restauranger, storkök, livsmedelsproducenter, grossister och dietister och är ett komplett verksamhetssystem med funktioner för näringsberäkning, matsedelsplanering och produktionsplanering. Vi har idag fler än hundra kommuner som använder vårt system för att bland annat planera skolmaten. Genom samarbete med stora leverantörer har vi även under året fått flera restauranger och tillverkare som kunder. Inom Mashie sker det också en kontinuerlig utveckling av produkten och vi ser många spännande områden med webbaserade lösningar både mot storkök, restuaranger, tillverkare och konsumenter. För att öka vår närvaro på marknaden har vi under året rekryterat och anställt personal till våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm och Piteå. Kort om Avensia innovation: Startade 1998 Kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm och Piteå 55 anställda Dotterbolag: Mashie och Grade Handlas på NASDAQ OMX First North Kundanpassade systemlösningar och produktutveckling. Vi har en fantastisk historia att berätta med både nöjda kunder och kompetenta medarbetare som har utvecklat verksamhetskritiska system. Per Wargéus, VD, Avensia innovation 5 (51)

6 Affärsområde e-commerce Effektiva affärer på nätet Handel på Internet förknippas ofta med konsumentförsäljning, B2C (Business To Consumer), men har även en betydande och växande roll i handeln mellan företag, kallat B2B (Business To Business) för att effektivisera kontakterna mellan kund och leverantör. Under de senaste åren har e-handeln mognat och intagit positionen som en av de viktigaste försäljningskanalerna för många framgångsrika företag. Standardlösningar kring säkerhet och betalning samt tekniska plattformar för e-handelssajterna har gjort denna utveckling möjlig, liksom insikten att det bakom fasaden krävs en väl organiserad logistik. Enligt många bedömare kommer handel över Internet att öka kraftigt de kommande åren med både lösningar inom B2C och B2B. Elektroniska affärer effektiviserar försäljning och marknadsföring genom möjligheten att exponera varorna smartare, automatisera beställningsprocessen, knyta kunderna närmare genom forum och kundklubbar samt genom analysverktyg ge större förståelse för köpbeteendet och ge riktade erbjudanden. Året som gick Avensia ser en stor potential inom e-handel. I slutet av året anställdes därför ett antal nyckelpersoner som bl.a. var med och grundade företaget Incordia, med en ledande ställning i Sverige som leverantör av lösningar inom e-handel. De tillför Avensia en stor kompetens och marknadskännedom vilket gör att Avensia kommer att ha ett mycket attraktivt erbjudande till marknaden. Under 2008 utvecklade Avensia ett par stora e-handelssajter, bl.a. DesignOnline och MerxTeam och i december tecknades ett avtal med ByggHemma om utveckling av deras nya e-handelsplats, Projektet är av stor strategisk och marknadsmässig betydelse, både för Avensia och Microsoft, då det kommer att vara en av de första lösningarna i världen där Microsofts Commerce Server integreras med Microsofts stora affärssystemsplattform kallad Dynamics AX (Axapta). Projektet följs med stort intresse av Microsoft samt flera Dynamics AX partners och kunder. Potentialen är mycket stor för fler liknande projekt. Ett komplett koncept Avensia har ett komplett koncept för elektroniska affärer där grunden i konceptet, rent tekniskt, är uppbyggd kring Microsoft Commerce Server. Denna har kompletterats med såväl egenutvecklade funktionsmoduler som tredjepartsfunktioner levererade av utvalda samarbetspartners. Anpassningsbarhet och förmågan att hantera stora användarantal skiljer konceptet från konkurrensen, samtidigt som det bygger på standardteknologier som Avensia har stor kompetens kring. Ett typiskt kundprojekt omfattar grafisk design, funktionell anpassning samt kopplingar till omgivande system, vanligtvis affärs- eller ekonomisystem. För att få en optimal design och logik ingår Avensias interaktionsdesigners i projektteamet. Avensia arbetar här med en specifik arbetsmetod som kallas Lo Fi/Hi Fi. Denna innebär att vi alltid inleder projektet med att prioritera arbetsflöden i en enkel klickbar prototyp, innan vi börjar utveckla en detaljerad lösning. Projektet drivs sedan enligt vår iterativa projektmodell med täta avstämningar med kunden och delleveranser fram till den slutliga idrifttagningen. En e-handelssajt skall dock vara levande där förändringar måste vara en del i det dagliga arbetet. För Avensias del innebär e-handelsprojekt att långvariga och levande kundrelationer skapas där kreativitet och utveckling i absolut teknisk framkant är spännande utmaningar. Framtidsutsikter Med några av de främsta medarbetarna inom e-handelsdesign, teknik och affärsstrategi har affärsområdet möjlighet att bli en av de ledande aktörerna i Sverige. Målsättningen är att leverera marknadens bästa e-handelslösningar avseende trafikdrivning, konverteringsgrad och svarstider samt att bli standardlösningen inom e-handel för Microsoft Dynamics affärssystem. 6 (51)

7 Affärsområde Beslutsstöd och Information Hög kvalitet på skräddarsydda lösningar Kraven på integration mot kringliggande system ökar. Med en ökad komplexitet i projekten har vi uppnått en högre kompetens inom Avensia, vilket gagnar kunden. Affärsområdet Beslutstöd och Information erbjuder lösningar baserade på Microsofts applikationer inom portallösningar och beslutsstöd. Kunderna är medelstora och stora företag och offentliga organisationer med olika branschtillhörighet. Under året har affärsområdet lagt stor vikt vid att utveckla projektmodellen för att tydligare kunna förmedla och leverera affärsnytta till kund. Det har inneburit att kundleveranser har gått från fastprisprojekt till löpande uppdrag där fokus varit på kundnytta och flexibilitet med ett tydligt avslut och överlämnande till kund. På så sätt har kunden fått möjlighet att bättre kontrollera och optimera gjorda investeringar. Personalen har under året certifierats inom respektive kompetensområde som en ytterligare kundgaranti på levererbar kompetens. Microsofts ökade fokus på att förenkla integrationen mellan de egna applikationerna, som exempelvis ERP-, beslutsstöds- och portalsystem, har ökat efterfrågan på systemintegration. Kunderna ser möjligheten att bättre kunna följa upp verksamheten. Som följd har kundprojekt som sträcker sig över affärsområdesgränserna ökat, där ansvarig projektledare koordinerat resurser från flera affärsområden. Under kommande år kommer sannolikt den typen av kundprojekt att öka. Kundernas krav på användarvänliga applikationer som speglar de interna processerna inom sälj, produktion, projektledning, analys av nyckeltal och verksamhetsuppföljning ökar. Avensia kommer även fortsättningsvis möta höga krav på anpassning och vidareutveckling av Microsofts mjukvaruapplikationer i kundens miljö även om målet är att maximera nyttan av investerad krona genom användning av standardfunktionalitet i Microsofts och tredjepartsleverantörers applikationer i korthet Under 2008 stärkte Microsoft sin marknadsställning inom området Beslutsstöd & Information Management genom att ta marknadsandelar inom många av sina affärsområden. Bakgrunden är den ökade graden av integration mellan lösningarna och ökad funktionalitet. Många företag har börjat se möjligheterna som Microsoft erbjuder inom dessa områden. Trots det ökade inte efterfrågan i den takt som vi förväntat på området. Situationen bemöttes genom ett nytt arbetssätt från Avensias sida. Genom mindre men tätare leveranser har kunderna stegvis kunnat bekanta sig med ett nytt gräns- snitt och se förbättringsmöjligheterna som erbjuds i förhållande till äldre system. Många företag är nu igång och ser ett ökat behov av att anpassa och integrera företagsprocesserna i systemen. Q4 har vittnat om ett ökat marknadsbehov inom affärsområdet som dock hållits tillbaka av en försiktighet inom nyinvesteringar baserat på rådande konjunkturläge. Framtidsutsikter År 2009 har inletts positivt för affärsområdet, med en beläggning som stärkts av orderingångar under december Investeringsviljan hos svenska företag har visat sig positiv trots omvärldens konjunkturnedgång och finansoro. På en vikande marknad ökar behovet av analys och strategiskt arbete vilket gynnar affärsområdet, samtidigt som nyinvesteringar möts med en något större försiktighet. 7 (51)

8 Affärsområde Produktion och Logistik Investeringar som lönar sig Genom kontinuerliga affärsvärdesanalyser tas rätt investeringsbeslut varje gång Affärsvärde (ROI) Inom affärsområdet Produktion och Logistik strävar vi efter att hjälpa våra kunder att införa metoder för fortlöpande förändringsarbete. Vi erbjuder lösningar och verktyg som fokuserar på att kontinuerligt ta hänsyn till affärsvärdet. Detta ger en optimal prioritering där kunderna alltid får mest affärsvärde för de investeringar man tänker göra. Kunderna är små, medelstora och stora företag i huvudsak inom tillverkningsindustrin. Agil implementation Första leverans 1/2 T T Traditionell implementation Mål Insats (Tid, SEK) Med fokus på affärsvärde och kontinuerliga förbättringar får man kontroll på sina investeringar. Det gäller att veta när verkningsgraden är som störst för den insats man väljer att göra. Michael Sjösten, grundare och affärsarkitekt, Avensia Fokus på affärsnytta Förändringsarbetet görs i regel inom någon eller några av nedanstående fokusområden men kan med fördel även användas inom andra verksamhetsområden i ett företag som t.ex. inom marknad och försäljning. Produktionsplanering Produktionsstyrning Produktions- och maskinuppföljning Lagerhantering Distributionslogistik Logistiksystem Transportsystem och planering Förändringsprocesser Utveckling av metoder och verktyg Produktion och Logistik har tagit fram produkter för produktionsuppföljning, maskineffektivitet, transportplanering, lageroptimering, kapacitetsplanering, mobilitet, VMI m.fl. Med hjälp av egna verktyg och agila metoder har vi ett effektivt team som alltid hjälper kunderna att fokusera på affärsnyttan i korthet Året som gått har företagen visat på både beslutsamhet och tveksamhet. På Avensia har vi inom respektive affärsområde fokuserat hårdare på att analysera marknaden samtidigt som vi ökat fokus på våra kärnkompetenser. Under 2008 har vi gjort investeringar inom personalutbildning, metoder och verktyg. Året avslutades mycket positivt med nya order inom både produktionsuppföljning, mobilitet och ett förnyat åtagande inom tidningsdistribution. Framtidsutsikter Genom att mäta produktion per arbetstid får man fram produktiviteten. Ett sätt att öka sin produktivitet är att investera i effektivare maskiner och arbetsmetoder. Många företag avvaktar idag med dessa investeringar trots att man vet att man borde göra dessa satsningar för att vara med att konkurrera i framtiden när marknaden vänder uppåt igen. Under högkonjunkturen har många företag ökat antalet anställda för att möta den stigande efterfrågan på deras varor och tjänster. Detta har i många fall medfört en lägre produktivitet per anställd, Avensia spår därför en ökad efterfrågan på effektivitetshöjande åtgärder inom industrin under (51)

9 Arbetsmetodik Samverkan, kreativitet och inblick Avensias arbetsmetodik är under ständig utveckling. Vi använder olika delar av de agila metoderna Scrum, XP och Lean Software Development som bas i vår utvecklingsmetod. Det ger förutsättningar för; Förbättrat samarbete med våra kunder Ökad användbarhet God hantering av nya och ändrade krav Fokus på att leverera maximalt affärsvärde Ökad kontroll över hur projekt ligger till, ökad transparens för alla intressenter Ökad teamkänsla och motivation Förbättrad produktivitet genom systematiska reflektioner, ett minimum av formalia och jämnare takt med täta avstämningar Genom att arbeta med relativa affärsvärden och relativa kostnader kan vi i ett projekt snabbt prioritera arbetsuppgifterna efter beräknad Return On Investment (ROI). Detta gör att vi prioriterar och utvecklar de saker som ger kunderna mest affärsvärde först. I komplicerade projekt är det ofta svårt att förutse exakt vad som behöver göras, eftersom omvärlden förändras eller för att nya insikter framkommer under projektets gång. Vårt agila arbetsätt, där arbetet utförs i iterationer, möjliggör för kunder att ge feedback efter varje iteration. En iteration är en förutbestämd tidsperiod mellan 1 till 3 veckor. Med den riktiga körbara programvaran som underlag kan kunden efter varje iteration både ändra, lägga till och ta bort krav. På Avensia använder vi ett egenutvecklat verktyg, Agile Planner, som gör planeringsarbetet enkelt, då verktyget räknar ut det relativa ROIvärdet och håller reda på teamens utvecklingshastighet. Programmet ger även ett uppskattat releasedatum för varje del i projekten baserat på den aktuella prioriteringen. Verktyget är helt integrerat med vår utvecklingsplattform, vilket ger en mängd fördelar som t.ex. att projektledare och kund får full insyn i exakt vilken status ett projekt har, vilket har visat sig mycket uppskattat. Innovationer För att förbättra vår innovationsprocess har vi även gjort den mera lättrörlig. Processen uppmuntrar till muntlig kommunikation före tung dokumentation, både för att förenkla för idégivare, men även för att det är ett mera kreativt och effektivt sätt att kommunicera på. I processen arbetar vi både med behov och med idéer. Varje utvecklingsteam har hand om sitt område med behov och idéer. Genom att ha återkommande och strukturerade idégeneringsövningar har kreativiteten ökat. Förutom traditionella sammankomster med brainstorming används t.ex. olika associationsmetoder i respektive team. Dessutom arbetar vi aktivt för att knyta till oss externa idégivare. Reflektioner Genom att ha återkommande strukturerade reflektioner på vårt arbetssätt görs ständiga förändringar som leder till förbättringar. Detta gäller både vår utvecklingsmetod och vår innovationsprocess. Reflektionerna görs på ett sådant sätt att alla i de team som arbetar med utveckling och nya innovationer kommer till tals. Målet med dessa reflektioner är att få fram vad som behövs förbättras och vem som är ansvarig för förändringen, så att vi hela tiden blir ännu bättre. Jag upplever arbetsmetoden som effektiv och bra. Den stödjer dialogen mellan mig som beställare och producenterna och ger god insyn i projektet. Det är väldigt värdefullt med sprintdemonstrationerna och den efterföljande gemensamma diskussionen om prioriteringar och nästa steg i processen. På så sätt blir produktens färdriktning tydlig efter varje iteration. Lotty Larsson, Lunds Universitet 9 (51)

10 Kundcase Schoeller Arca Beslutsunderlag till alla! Från VD till den enskilde säljaren Via vårt samarbete med kunden och Microsoft mjukvara kan idag 160 säljare, sälj- och regionchefer runt om i världen arbetar med att prognostisera försäljningen och följer upp den delen av verksamheten de ansvarar för. Säljarna registrerar sina prognoser och tidrapporterar i en egen arbetsyta. De kan hämta upp realtidsrap- porter för att följa upp det egna och gruppens arbete. De har givetvis även tillgång till allmän information som företagsnyheter, produktblad etc. Säljcheferna kan godkänna/avvisa budgetar, sammanställa för vidareförmedling till sina chefer etc. Vidare kan även de, utifrån sina ansvarsområden, få realtidsrapporter. Det ger en bild av vilka kunder de tjänar de mest på, när och hur mycket de handlar för, vilka produktgrupper som ökar i volym, etc. Det är viktig input för att individen ska kunna optimera sina säljinsatser och ledarna ska utveckla verksamheten i rätt riktning. ByggHemma.se Plattformen måste tåla väldigt hög belastning och ska vara enkel att handla i trots ett stort och komplext sortiment Ett av Sveriges mest expansiva e-handelsföretag, Bygghemma, valde Avensia som leverantör och partner för sin nya e-handelsplattform. Vi har ett stort förtroende för Avensias kunskap och plattform kring e-handel och ser fram emot ett nära och långsiktigt samarbete. Patrik Rees, VD, Bygghemma Bygghemma är ett ungt innovativt företag som satsar hårt på byggvaruoch hemmafixarmarknaden via internet. Man har på kort tid blivit en av landets största sajter inom byggmaterial på nätet och beräknar omsätta 120 miljoner All försäljning går via e-handelssajten som är helt avgörande för Bygghemmas utveckling. Lösningen som Avensia skall leverera baseras på Microsofts senaste Commerce Server Mojave plattform som integreras mot affärssystemet Dynamics AX (Axapta). Avensia satsar stort på Microsoft Commece Server med ett eget ramverk som är integrerat mot marknadsledande system för e-posthantering, beteendestyrd presentation och sökmotorteknologi. Plattformen ger Bygghemma en toppmodern lösning som ska ta dem till en marknadsledande position i branschen. Bygghemma har djup kunskap om e-handel med egna utvecklare och designers som kommer vara med i implementationen av lösningen. Det gör att Bygghemma snabbt själv kan vidareutveckla lösningen efter lansering, säger Jörgen Bertilsson Affärsområdeschef på Avensia. 10 (51)

11 Kundcase Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi Avensia vann pris för årets bästa IT-idé i Dagens Medicins stora tävling om sjukvårdens bästa IT-stöd Avsikten med Dagens medicins tävling är att lyfta fram intressanta och kostnadseffektiva IT-lösningar som utvecklar kvaliteten i sjukvården. Totalt deltog 46 bidrag i tävlingen. Fyra finalister tävlade i klassen för små och innovativa IT-stöd, och två i klassen för stora och övergripande lösningar. Ett särskilt pris för årets bästa IT-idé delades ut vid samma ceremoni och detta vann Avensia. Årets bästa IT-idé heter som produkt Comporto och är ett system för att skapa och underhålla olika typer av register. IT-stödet har utvecklats vid NKO, Nationellt kompetenscentrum för ortopedi i Lund, i samarbete med Avensia. Vi har fått en del förfrågningar om att utveckla olika typer av register för bland annat kvalitetssystem, säger Per Wargéus. Många gånger har det varit samma funktioner som man har efterfrågat och vi kände att istället för att utveckla statiska webbsidor vore det bättre med en lösning som ger kunden möjlighet att bygga sina register själva. Det var så idén föddes och vi har tillsammans med NKO utvecklat en flexibel registerapplikation Comporto. Texten för nomineringen lyder: ett välbyggt IT-stöd som med en kreativ kombination av etablerade tekniker löser problem med standardisering, datavalidering och rapportuttag i olika typer av register och vi har verkligen fått ett system som nomineringen anger säger Jonas Ranstam på NKO. Avensia fortsätter att att vidareutveckla Comporto och erbjuder den till fler kunder som vill förenkla och effektivisera sin registerhantering. Comporto är en registerdatabas där bl.a forskare och läkare enkelt kan skapa register med tillhörande web-formulär för att samla t.ex. forskningsmaterial och analysera materialet. Med hjälp av en drag and drop funktion skapas snabbt ett registerformulär. Samtidigt som formuläret skapas så genereras själva registret med funktioner för att spara, hämta, uppdatera och söka data. Stora möjligheter finns att göra analyser över flera register vilket innebär att man kan hitta korrelationer mellan angränsande områden. Applikationen är utvecklad med.net för Windows och Web med Microsoft SQL Server och har idag flera tusen användare inom de olika Landstingen i Sverige. MTD Verksamhetskritiska system som effektiviserar hanteringen av tidningsdistribution Avensia har genom åren utvecklat ett antal större system åt MTD (MorgonTidningsDistribution). Gemensamt för alla systemen är att de rör tidningsdistribution och är verksamhetskritiska för kunden. Det system som flest användare kommer i kontakt med dagligen är förmodligen MTD s returrapporteringssystem (www.returer.se). Här kan alla tidningsåterförsäljare i Sverige antingen via Internet eller via talsvarssystem för telefon återrapportera antalet returtidningar. Med detta system har MTD minskat tiden för återförsäljarna att hantera returer. Andra system vi utvecklat är tex Opti, en webbaserad applikation där alla intressenter kan anpassa och styra upplagorna baserat på tidigare försäljning. Antalet returer och antal återförsäljare som säljer slut minskar genom en smart upplagestyrning. 11 (51)

12 Verksamhetsområdet Moduler och Koncept Innovationsinriktning och karaktär Avensia innovation utvecklar ständigt nya lösningar åt sina kunder. Inom Moduler och koncept tas lösningarna till en bredare marknad. Verksamhetsområdet Moduler och Koncept ansvarar för att identifiera, skapa, utveckla och marknadsföra mjukvaruprodukter. Målet är att kontinuerligt skapa framgångsrika och självständiga produkter som kan bilda grunden för nya dotterbolag med kompletta marknadserbjudanden. Syftet med verksamhetsområdet är att ta vara på de affärsmöjligheter som uppstår när skräddarsydda system som levereras i andra affärsområden visar sig ha en bärighet utanför det specifika kunduppdraget. Resan från skräddarsytt system till generell produkt sker ofta i samarbete med den ursprungliga kunden. Vägen från modul eller koncept till produkt innehåller flera faser, med växande krav på stödfunktioner. För att kunna ge kunderna en hög servicenivå under hela konceptets livscykel omfattar verksamhetsområdet funktioner som marknadsföring, teknikutveckling, och kundsupport. Moduler och Koncept Verksamhetsområdet förvaltar tre koncept: Comporto, InfoWall och Paxa. Koncepten har egna organisationer men utvecklas i hög grad i direkta kundsamarbeten och projekt De vänder sig till olika geografiska marknader och olika branscher, men bär likheter i affärsmodell samt i teknik och produktion. Comporto är ett kvalitetsregister som har sin främsta användning och kundbas inom vården. Användarna kan enkelt skapa kraftfulla register med tillhörande webbformulär för att samla forsknings- eller kvalitetsdata och sedan analysera materialet. Den digitala anslagstavlan Info- Wall är en uppkopplad pekskärm som allt fler fastighetsbolag placerar i sina entréer för informationsutbyte samt funktioner som felanmälan, tvättstugebokning m.m. Meddelanden kan skickas direkt till fastighetsskötarens mobil. Lokalbokningssystemet Paxa ger användarna möjligheten att boka konferenslokaler, företagsbilar och andra gemensamma resurser inom en organisation. Huvudprocesser Verksamhetsområdet Moduler och Koncept drivs med tre huvudprocesser som har väldefinierade metoder med syftet att uppnå hög effektivitet och beslutskvalitet. Verksamheten stöds av en organisation präglad av marknadsorientering och beslutsförhet. I denna organisation ingår både ledning, styrelse, de andra affärsområdena samt ett brett kontaktnät utanför företaget. Innovationsprocessen Innovationsprocessen säkrar ett kontinuerligt tillflöde av nya moduler och koncept, och utgör därför en kritisk framgångsfaktor för verksamhetssområdet. Avensia tillämpar en öppen innovationsprocess, vilket innebär att vi inte enbart söker produktidéer inom våra egna väggar, utan snarare i mötet med kunder, partners, nätverk och förvärv. Den viktigaste källan till nya moduler och koncept är de andra affärsområdena. Beslutet att investera i en produktidé beror på ett antal frågor: Finns det en marknad? Har produkten potential att stå på egna ben? Är Avensia rätt aktör att realisera produkten? 2008 i korthet Under 2008 bolagiserades Mashie och Grade (inklusive LUVIT) och affärsområdet Produkter omstöptes till verksamhetsområdet Produkter och Koncept. Det nya mer renodlade området har fått starkare fokus på innovationsprocessen och att förädla framtidens produkter i koncernen. Kundsupporten har förstärkts och utvecklats och kan därmed ge kunderna en ännu bättre hjälp med ökad tillgänglighet och kortare svarstider. Framtidsutsikter I en svag konjunktur söker kunderna ofta efter nya lösningar för att dela kostnaderna för utvecklingen av nya systemlösningar. Detta tillsammans med lägre investeringsvilja i omvärlden öppnar för nya affärsmöjligheter för Avensia. 12 (51)

13 Medarbetare Kreativa och innovativa människor På Avensia har personalen lätt att anta utmaningar och vara öppna för nya idéer samtidigt som det finns ett positivt samspel mellan teknik och människa Vi får ofta höra från våra kunder att det är lätt och roligt att göra projekt tillsammans med oss. Det beror förmodligen på att alla anställda, förutom en hög teknisk kompetens, har ett stort engagemang och ett genuint intresse av kundens verksamhet. Engagemanget hos våra medarbetare uppmuntras genom en företagskultur som präglas av kunskapsöverföring, innovativa idéer och en stor tilltro till att varje individ kan fatta egna bra beslut. Våra anställda har många år i branschen (i genomsnitt mer än 10 år), många har erfarenheter från att arbeta i andra länder och vi har en förhållandevis jämn fördelning mellan kvinnor och män. Denna erfarenhet och mångfald tror vi skapar en kreativ och effektiv miljö för våra anställda. Vi använder agila arbetsmetoder och ett led i detta är täta återkopplingar på vad som kan förbättras i vårt arbetssätt. Efter varje kort utvecklingscykel, så kallad sprint (ofta ca 1-3 v), görs en lista på förbättringsförslag för att öka produktiviteten och kvaliteten i vårt utvecklingsarbete. Detta leder till ett roligare och effektivare arbetsklimat för våra anställda. Markus Rytterkull systemutvecklare och teamledare Jag arbetar på Avensia för möjligheten att få arbeta med olika kunder och projekt och hela tiden få lära mig nya saker, säger Markus. Spännvidden av arbetsuppgifter är stor: allt från att arbeta med interna processer, hålla utbildningar inom.net, arbeta i systemutvecklingsprojekt och hjälpa kunder med alla möjliga (och omöjliga) uppgifter. Ena dagen löser man problem på djupt teknisk nivå och nästa dag förklarar man för en oerfaren användare hur webbläsare fungerar. Eftersom jag har en massa kollegor som är otroligt smarta (och trevliga), finns det alltid någon att fråga om råd eller bolla idéer med för att komma fram till den bästa lösningen för en kund. Madelene Svartberg interaktionsdesigner Applikationerna vi utvecklar skall ha hög användbarhet och ha möjlighet att förändras med kundorganisationens behov över tiden. I mötet med systemanvändare har jag möjlighet att förstå och kartlägga deras behov och önskemål, vilket är ett måste för att systemet vid införandet skall vara ett effektivt arbetsstöd, säger Madelene. Att arbeta med användbarhet ger flera möjligheter att träffa människor, lösa problem och vara kreativ. På Avensia arbetar vi med förstudier, prototyper och utvärderingar i en iterativ process och användarfokus är något som är mycket viktigt i arbetet som interaktionsdesigner. Madeleine Lindskog systemutvecklare Gemenskap på arbetsplatsen tycker jag är en mycket viktig del av arbetslivet. Jag upplever att mitt arbete på Avensia erbjuder god gemenskap med både arbetskamrater och kunder. Vi arbetar i team i vilka vi tillsammans fördelar inkommande projekt och arbetsuppgifter. Arbetssättet bidrar till att vi känner ansvar och engagemang gentemot våra kunder och projekt. En annan ingrediens till våra utmärkta och långa kundrelationer är att vi lägger mycket stor vikt vid verksamhetskunnande. Jag arbetar mest med utveckling av olika system som används för tidningsdistribution och upplagehantering av morgontidningar och tidskrifter. Det är en bransch som passar mig mycket bra, att få jobba med verksamhetskritiska system och ha en nära relation med kunderna. 13 (51)

14 Dotterbolag Mashie Mashie på Internet är verksamhessystemet för matproduktion som garanterar rätt energi och näring per portion Tack vare Mashie på Internet har vi blivit effektivare, kunnat höja både kvalitet och service till våra 250 kunder som har tjänsten Matdistribution samt erbjuda två rätter. Sofia Herbertsson, Kökschef,Nicklagården, Älmhults kommun Mashie erbjuder livsmedelsbranschen verktyg för effektiv produktion, distribution och kommunikation, särskilt anpassade för de höga krav som idag ställs på näringsriktighet, kvalitet och ekonomi. Produkterna Mashie AB är ett helägt dotterbolag som utvecklar och marknadsför de båda Internetbaserade produkterna Mashie på Internet och Recept på Internet, samt tjänster kring dessa. Mashie på Internet är ett komplett verksamhetssystem med funktioner för näringsberäkningar, matsedelsplanering, produktionsplanering och produktionslogistik för storkök, menyplanering och efterkalkylering/lönsamhetsanalys för restauranger samt ett analysverktyg för dietister. Recept på Internet är en produkt som vänder sig till kunder som vill kunna presentera näringsberäknade recept på Internet, planera och presentera näringsberäknade matsedlar, sammanställning av varulistor samt kunna stödja olika produktorienterade kundkampanjer.tjänsterna är stöd för användandet av produkterna i kundernas verksamhet och består av stöd vid införandet av kostprogram, produktutbildning samt näringsberäkningar för recept och matsedlar. Marknad Mashie på Internet marknadsförs till storkök inom kommuner och landsting i Sverige, företagskedjor med måltidsservice samt restauranger. Marknaden är växande p.g.a. allt större krav på kost- och kostnadskontroll på måltidsverksamheterna. Produkten konkurrerar på en marknad med mycket tydlig konkurrens med ett fåtal aktörer. Exempel på kunder är kommunerna i Växjö, Älmhult, Norrtälje, Sandviken, Sollefteå, Kiruna samt Fazer Amica och Mölndals stad. Recept på Internet marknadsförs till företag som arbetar med recept på webben såsom livsmedelsproducenter och grossister men även till andra organisationer som har receptpresentation på Internet. Marknaden är växande, mycket tack vara ett ökat tryck från konsumenter och företagskunder på att kunna visa upp näringsriktiga recept och matsedlar. Exempel på kunder är Campbells, Findus, Arla, Procordia, Unilever och Lantmännen. Året som gick 2008 var återigen ett framgångsrikt år för Mashie med en omsättningsökning på 37 %. Framförallt är det den smidiga lösningen med Internetbaserade produkter samt en kund- 14 (51)

15 fokuserad utveckling som ligger till grund för det ökade intresset för Mashieprodukterna. I Q tecknades ett avtal med Servera om samarbete när det gäller kostdataprogram till Serveras kunder samt ett samarbete när det gäller marknadsföring av Mashie på Internet inom Sverige. Samarbetet har tagit konkret form under 2008 och marknadsföringen mot framför allt restauranger har resulterat i ett antal nya restaurangkunder. Fazer Amica började använda Mashie på Internet i matserviceverksamheten under 2007 och har under 2008 standardiserat sin matproduktionslogistik med Mashie på Internet tack vare möjlighet till central standardisering och effektiv styrning av de olika matproducerande enheternas logistik. Storkökssidan inom kommunerna har ökat sin användning av Mashie på Internet, både genom att ett tiotal nya kommunala verksamheter tillkommit som kunder, samt genom ett ökat användande av beställnings- och produktionsmodulerna. Recept på Internet har etablerat sig som marknadsledande produkt när det gäller presentation av näringsberäknade recept på Internet. De största produktleverantörerna använder idag Recept på Internet för att få sina recept näringsberäknade och sina receptsamlingar publicerade. Försäljningen för Recept på Internet har mer än fördubblats under året. Utveckling Utvecklingen av Mashieprodukterna är marknadsorienterad. Avstämningar görs ständigt med kunderna genom regionala kundträffar. Varje år träffas kunderna under 2 dagar för genomgångar och kompetensutveckling i Mashies regi. Trender för storkök som är tydliga är att man önskar en ökad integration med ekonomisystem och e-handels- portaler samt möjlighet att samordna flera kök genom standardiserad användning av recept och matsedlar. Man önskar också utökade statistikfunktioner för att analysera inköp, användning av KRAV-märkta varor m.m. För restauranger är lönsamhetsanalys och efterkalkylering viktiga funktioner som prioriteras samt möjligheter till receptdatabaser som inspiration vid planering av nya matsedlar. Här kommer också möjligheten att söka efter nyckelhålsgodkända recept att vara viktigt. För företag med recepten på Internet är funktionalitet för matsedelsplanering och receptstöd vid nya produktlanseringar viktiga. Organisation Mashie har en marknadsorienterad organisation med tre regioner; Södra, Mellersta- och Norra Sverige med kontor i Helsingborg, Stockholm resp. Piteå. Med denna organisation uppnår vi en bra täckning av svenska marknaden och en bra service till våra kunder. Utvecklingen sker i Lund i nära samarbete med moderbolaget Avensia innovation och från vilket även ekonomi och andra infrastrukturtjänster hanteras. Som ett led i koncernens bolagisering tillträder Sture Ternström som VD den 1 januari 2009, med placering i Lund. Sture har varit verksam i Mashie sedan 2003 både som VD och försäljningsansvarig och är välkänd bland Mashies kunder. Framtidsutsikter Framtiden ser ljus ut för Mashie. Med en stark ställning i den offentliga sektorn och avtal med flera av de största aktörerna på den privata sidan bedömer vi att bolaget kan utvecklas vidare med god expansionstakt. Nya myndighetskrav på spårbarhet, näringsriktig mat, KRAV-märkning etc. kommer att resultera i ökad efterfrågan på den här typen av system. Livsmedelsproducenterna och grossisterna har det senaste året ökat sin service mot sina kunder genom att tillhandahålla recept och matsedlar med sina produkter i. Denna trend kommer att fortsätta även 2009 och där är Recept på Internet ett lättanvänt och smidigt verktyg för att integrera kundernas hemsidor med presentation av näringsberäknade recept och matsedlar. Med Mashie har vi fått kontroll och ordning på beställningar, fakturering, statistik och historik. Vi har dessutom kunnat genomföra kvalitetsförbättringar och uppföljningar på ett effektivt sätt samt införa en gemensam matsedel inom äldreomsorgen. Christina Wenander, Biträdande Kostchef, Äldreomsorgen, Växjö kommun 15 (51)

16 Dotterbolag Grade Grade är Avensias helägda dotterbolag för e-learning. Branschen spås en ljus framtid då allt fler stora organisationer upptäcker nyttan och förtjänsterna med lärande via webben 2008 var ett händelserikt år för Avensias e-learningverksamhet; förvärvet av Grade har tillsammans med den befintliga verksamheten i LUVIT skapat ett komplett kunderbjudande inom e-learning. Grade AB införlivades med Avensia innovation genom förvärv den 3 mars I samband med att Avensia i november valde att tydliggöra rollerna för produktbolagen samlades all e- Learningverksamhet organisatoriskt i det förvärvade dotterbolaget Grade. Alla produkter och all kompetens och erfarenheter som genererats inom LUVIT sedan 1999 respektive inom Grade sedan 1995 finns nu således samlade i Grade AB. Om Grade Grade erbjuder skalbara och flexibla e-learninglösningar för stora organisationer. Lösningarna är branschoch ämnesoberoende och består av kundunika kombinationer från följande tre affärsområden: Produkter - egenutvecklade programvaror för e-learning (utbildningssystemet LUVIT, författarverktyget Composer Interactive och utvärderingsverktyget e-val) Innehåll - utveckling av skräddarsytt och standardiserat innehåll i form av interaktiva utbildningar och tester/certifieringar Tjänster - till våra produkter erbjuder vi en mängd kringtjänster som t ex förstudier, projektledning, utbildning, implementationer, systemanpassningar, support och hosting Med kontor i Lund och Stockholm och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de större och mer välkända e-learningföretagen i Norden. Vision och mål Grades vision är att inom 3 år etablera sig som ett av Nordens 3 största e-learningföretag med konkurrenskraftiga lösningar av hög teknisk och pedagogisk kvalitet. Bolagets övergripande mål är följande: Grade ska vara ett naturligt alternativ när stora organisationer utvärderar leverantörer för investering inom e-learningområdet Grade ska bygga långsiktiga relationer med sina kunder Grade ska uppfattas som en attraktiv och kreativ arbetsplats Grade ska uppfattas som kompetent, affärsmässigt, serviceinriktat och tekniskt ledande av målgruppen Grade ska vara ett tillväxtbolag med en årlig tillväxt på minst 10 % Tillväxten ska ske under lönsamhet 2008 i korthet Förvärv av Databokförlaget Grade i Sverige AB (Grade) Den 3 mars förvärvades Databokförlaget Grade i Sverige AB i Stockholm (Grade). Grade har en lång historia i e-learningbranschen och har på senare år varit mest känt för sitt egenutvecklade författarverktyg Composer Interactive och för att göra skräddarsydda kurser inom olika ämnesområden. Förvärvet kompletterar på ett bra sätt Avensias befintliga e-learningverksamhet som byggts kring utbildningsplattformen LUVIT. Grade tillför inte bara ett avancerat författarverktyg utan även en hög kompetens vad gäller innehållsproduktion, geografisk närvaro i den viktiga Stockholmsregionen samt en gedigen kund- och referenslista inom stora företag och myndigheter. Produktutveckling Under året fortsatte vidareutvecklingen av produktportföljen i nära samarbete med kunderna. Arbetet med att uppgradera och ta fram en kompetenshanteringsmodul tillsammans med Skandia har fortsatt och arbetet med att integrera det idag självständiga enkät- och undersökningsverktyget e-val med LUVIT görs tillsammans med Lunds Universitet. Under hösten påbörjades arbetet med att integrera författarverktyget Composer Interactives simulator med utbildningssystemet LUVIT så att kurser utvecklade med verktyget ges ett ännu bättre stöd än vad branschstandarden (referensmodellen) SCORM kan erbjuda. Bolagisering I november genomfördes en bolagisering då all e-learning samlades i det helägda dotterbolaget Grade AB. I samband med det tillträder Magnus Jönsson som VD från och med 1 januari Magnus har under 15 års tid innehaft ledande befattningar i olika företag inom förlags- och utbildningsbranschen. Han har bland annat varit VD för ROPÉ Förlag AB 16 (51)

17 Dotterbolag och Databokförlaget Grade i Sverige AB samt key account manager på Grade Learning Solutions AB. Flytt och namnbyte Under december flyttade Grade sitt Stockholmskontor till nya större och mer ändamålsenliga lokaler. Samtidigt godkändes ett namnbyte från Databokförlaget Grade i Sverige AB till Grade AB. Anledningen är att förlagsverksamheten i bolaget är avvecklad sedan något år tillbaka. Betydande kunder Grade har under åren byggt upp en lyckad mix med kunder i olika branscher och näringar. Grades lösningar används idag från hela sjukhus till världsomspännande verkstadsföretag, stora universitet, myndigheter, banker, läkemedelsföretag och fackförbund. Det är en stor fördel att kunna visa upp relevanta referenser i olika branscher när vi nu intensifierar marknadsföringen. Under året valde en övervägande majoritet av Grades licenskunder att förnya sina avtal. Samtidigt utvecklades ett stort antal skräddarsydda kurser inom olika ämnesområden. Bland de kunder Grade gjort affärer med under 2008 märks bl.a. La Salle i Madrid, Skandia Norden, Boeringer Ingelheim i Tyskland, Luftfartsverket, Tetra Pak, Karolinska Universitetssjukhuset, Get i Oslo, Eskilstuna Kommun, Läkemedelsindustriföreningen, Sandvik, McNeil AB, Åklagarmyndigheten, Akademiska Sjukhuset, IFL, EFL, Lunds Universitet, IT Universitetet i Köpenhamn, Unionen, Berghs School of Communication, Liber, Diaverum, Länsförsäkringar Bank och Försäkring, Danske Bank, Rikspolisstyrelsen, Regeringskansliet m.fl. Exempel på affärer under året La Salle I början året tecknade Grade ett betydande avtal med utbildningsinstitutet La Salle i Madrid. La Salle är en utbildningsinstitution som funnits i mer än 300 år. De har etablerat mer än utbildningscentra i 82 länder på 5 kontinenter. Bland dem finns 73 universitet. La Salle valde LUVIT efter att ha utvärderat ett antal internationella aktörers system. Initialt används LUVIT för utbildning av studenterna i Madrid och faller allt väl ut kommer systemet successivt att spridas inom organisationen. Luftfartsverket Under året har Grade utvecklat tre olika utbildningar åt Luftfartsverket. Två av dessa handlade om hur man bemöter resenärer med nedsatt rörlighet på Luftfartsverkets samtliga 16 flygplatser. Den tredje utbildningen var en miljöutbildning som syftade till att öka kompetensen inom miljöområdet och att sprida nya insikter om LFV:s och flygets miljöarbete för att ge en större delaktighet och fler ambassadörer för flyget. Målgruppen var betydande. Bara på Arlanda rörde det sig om ca personer. Framtidsutsikter Utbildning och kontinuerlig fortbildning blir allt viktigare och ses inte längre som något man får i skolan i sin ungdom utan något som måste fortgå hela livet. Tillgång till rätt information och kunskap är idag sannolikt det allra viktigaste konkurrensmedlet för stora organisationer. Problemet som varje organisation och individ ställs inför är hur de på effektivast möjliga sätt ska kunna tillgodogöra sig allt mer kunskap på allt kortare tid. År 2009 använder i stort sett varje större företag, myndigheter och organisationer e-learning i någon form. Allt pekar på att den positiva utvecklingen i branschen kommer att fortsätta. Det har tagit längre tid för e-learning att slå igenom än vad många trott och hoppats på. Allt talar Äntligen börjar vi obotliga optimister få rätt! E-Learning används inom kort i flertalet större organisationer. Magnus Jönsson, VD, Grade dock för att e-learning framöver kommer att utgöra kärnan i alla större organisationers kunskapsutveckling. Lågkonjunkturen och finanskrisen kommer under 2009 även att påverka Grade. Men det faktum att investeringar i e-learninglösningar ofta kan räknas hem omgående, bedömer vi att branschen och Grade kommer att påverkas i mindre utsträckning än många andra mer konjunkturkänsliga branscher. Det är ledningens och medarbetarnas uppfattning att Grade verkar i en dynamisk framtidsbransch och att Grade med kunder inom ett flertal branscher i flera länder och med lokal närvaro både i Öresundsregionen och i Stockholm, står väl rustat inför de utmaningar och möjligheter som vi nu står inför. 17 (51)

18 Styrelse Styrelseordförande Lars-Erik Nilsson (född 1943) Styrelseordförande sedan 2005 och styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axis AB (Publ) och UClarity AB. Styrelseledamot i Conseller AB, MultiQ International AB och Netrevelation AB. Aktieinnehav: Suppleanter Jörgen Brandt (född 1961) Försäljningschef Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i LIAX Förvaltning AB Aktieinnehav: Ledamöter Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Scalado AB och Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: Fredrik Ljungbeck (född 1968) Konsultchef Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i Positiv Förvaltning i Skåne AB. Aktieinnehav: Robin Gustafsson (född 1972) Produktutvecklingschef Scalado. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bockeboda Bemanning AB och Aktiebolaget Fileot Förvaltning. Aktieinnehav: Per Wargéus (född 1961) VD för Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i Avinova, DataHalland samt INXL innovation AB. Aktieinnehav: Anders Wehtje (född 1964) Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Ledamot för bolag inom Volitogruppen, NSP Holding AB (Publ). Styrelsesuppleant CTT systems. Aktieinnehav: (51)

19 Ledning Per Wargéus (född 1961) VD Per är en entreprenör som har startat flera företag inom IT-branschen, bland annat Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB och nu senast INXL innovation AB. Per har studerat Eleketroteknik vid Lunds Tekniska Högskola och har även läst vid Ekonomihögskolan i Lund. Aktieinnehav: Fredrik Ljungbeck (född 1968) Konsultchef Fredrik är civilingenjör från Datateknik vid Lunds tekniska högskola. Han har bla arbetat som systemutvecklare på Certec, Factum Data och Martinsson informationssystem. Fredrik var även med och startade INXL innovation AB år Aktieinnehav: Jörgen Brandt (född 1961) Försäljningschef Jörgen, civilingenjör elektroteknik LTH, har lång erfarenhet från industriell och teknisk IT via Beijer Electronics AB, Prevas AB och fd. Avensia AB där han är en av grundarna. På Beijer Electronics arbetade Jörgen som programutvecklare, projektledare och avdelningschef. På Prevas AB i Malmö var Jörgen försäljnings- och marknadschef. Aktieinnehav: Sture Ternström som var med i ledningsgruppen under 2008 är från och med den 1 januari 2009 ersatt av Fredrik Ljungbeck. 19 (51)

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för Avensia innovation AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Allmänt Under 2008 har arbetet fortsatt med att integrera och renodla den verksamhet som skapades den 1 april 2007 genom att bolagen Avensia AB och INXL Media AB förvärvärvades av LUVIT AB. I början på 2008 fattade en extra bolagsstämma beslut om ett optionsprogram riktat till de anställda. Bolagets styrelse är övertygad om att ett optionsprogram kommer att vara till nytta för både de anställda som omfattas av programmet och bolagets aktieägare. I mars slutfördes förvärvet av Grade AB och genom förvärvet kompletteras Avensias befintliga utbildningsplattform LUVIT Learning Center med ett avancerat författarverktyg. Vi får också tillgång till hög kompetens vad gäller innehållsproduktion, geografisk närvaro i den viktiga Stockholmsregionen samt en gedigen kund- och referenslista inom stora företag och myndigheter. Under april flyttade hela koncernen in i gemensamma lokaler på Gasverksgatan i Lund. Det nya kontoret finns i en 100-årig industrilokal som har renoverats för att behålla den gamla karaktären. Lokalerna är mycket funktionella, centralt placerade och erbjuder en kreativ miljö för våra medarbetare. Den 8 april sålde Avensia AB sin andel i Avinova AB till Avansys AB. Avinova är ett företag som erbjuder IT-driftslösningar av verksamhetskritiska system och program. Företaget ägdes sedan 2004 gemensamt av Avensia och Avansys. fler kunder och då har vi en innovationsprocess som tar lösningen till en marknadsintroduktion. Lyckas denna kommer produkten att placeras i ett eget dotterbolag som bygger vidare på produkten med värdeadderande tjänster. Vi har därför fr.o.m. den 1 januari 2009 utsett verkställande direktörer för våra produktbolag Grade och Mashie. VD för respektive bolag har rekryterats internt och de kommer att vidareutveckla och stärka upp vårt erbjudande till marknaden. Grade har fortsatt arbetet med att anpassa och utveckla sina produkter och tjänster inom e-learning. Mashie fortsätter framgångsrikt att ta nya kunder och har startat upp ett antal projekt med både matproducenter och storkök. Försäljning och resultat Omsättningen för koncernen uppgick till 43,5 MKR (31,3). Omsättningen i moderbolaget uppgick till 14,3 MKR (10,7). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 0,4 MKR (-1,5) och för moderbolaget till 1,0 MKR (-2,1). Kostnader för omstruktureringsåtgärder i koncernen uppgick under året till 1,0 MKR (1,5). Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 0,5 MKR (-2,0) och för moderbolaget till -14,6 MKR (-2,3). Moderbolagets resultat har belastats med en nedskrivning av aktier i dotterbolag om 15,3 MKR. Resultat per aktie för koncernen uppgick till 0,01 SEK (-0,06) och för moderbolaget till -0,43 SEK (-0,09). Efter sommaren har vi fortsatt arbetet utifrån vår strategi att gå ifrån ren kompetensförsörjning till att hitta utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. I samband med detta har vi fokuserat på tre affärsområden inom Avensia AB: Produktion & Logistik, Beslutstöd & Information och e Commerce. Inom dessa områden har vi mycket god kunskap och kan erbjuda kundanpassade lösningar. I vissa fall kan en kundanpassad lösning erbjudas till 20 (51)

Årsredovisning 2008 Avensia innovation AB, , Årsredovisning (51)

Årsredovisning 2008 Avensia innovation AB, , Årsredovisning (51) Årsredovisning 2008 1 (51) Innehåll VD har ordet 3 Detta är Avensia innovation AB 4 Affärsområde e-commerce 6 Affärsområde Beslutsstöd och Information 7 Affärsområde Produktion och Logistik 8 Arbetsmetodik

Läs mer

Delårsrapport. januari - september 2011

Delårsrapport. januari - september 2011 Delårsrapport januari - september 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - mars 010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2011

Delårsrapport. januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - juni 2010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni 2012 InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av design som leder

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2012

Delårsrapport. januari - mars 2012 Delårsrapport januari - mars 2012 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering.

Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering. Nyckelfaktorer Renodling - Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering. Stort ägande från styrelsen - Att ledning och styrelse är storägare gör att det finns ett egenintresse.

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari - december 2011

Bokslutskommuniké. januari - december 2011 Bokslutskommuniké januari - december 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Bolagen går enligt plan Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

avensia Årsredovisning 2007

avensia Årsredovisning 2007 avensia Årsredovisning 2007 1 Innehåll VD har ordet 3 Detta är Avensia innovation 4 Affärsområde Kompetensförstärkning 5 Affärsområde Systemlösningar 6 Affärsområde Produkter 7 Kompetensområden 11 Medarbetare

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer