Årsredovisning 2008 Avensia innovation AB, , Årsredovisning 2008 (5 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008 Avensia innovation AB, 55656-864, Årsredovisning 2008 (5 )"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 (51)

2 Innehåll VD har ordet 3 Detta är Avensia innovation AB 4 Affärsområde e-commerce 6 Affärsområde Beslutsstöd och Information 7 Affärsområde Produktion och Logistik 8 Arbetsmetodik 9 Kundcase 0 Verksamhetsområdet Moduler och Koncept 12 Medarbetare 3 Dotterbolag 4 Styrelse 8 Ledning 9 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning koncernen 25 Balansräkning koncernen 26 Förändring i eget kapital koncernen 28 Kassaflödesanalys koncernen 29 Resultaträkning moderbolaget 30 Balansräkning moderbolaget 31 Förändring i eget kapital moderbolaget 33 Kassaflödesanalys moderbolaget 34 Noter 35 Revisionsberättelse 51 2 (51)

3 VD har ordet Nu fokuserar vi vår verksamhet Resan med Avensia innovation fortsätter... Det är dags för nästa steg i koncernens långsiktiga utveckling. Sedan sammanslagningen av bolagen LUVIT AB, f.d. Avensia AB och INXL media AB våren 2007 har affärsmodellen vidareutvecklats och förfinats. Under 2008 har tre affärsområden bildats som tydliggör Avensia innovations (nedan kallat Avensia) erbjudande: Produktion & Logistik, Beslutstöd & Information och e-commerce. Inom dessa områden finns det mycket goda kunskaper för att erbjuda kundanpassade lösningar. I vissa fall kan en kundanpassad lösning erbjudas till fler kunder och då tar vår innovationsprocess produkten till en marknadsintroduktion. Lyckas denna kommer produkten att placeras i ett eget dotterbolag som bygger vidare på produkten med värdeadderande tjänster. Konsekvensen av vår nya affärsmodell är därför att vi har gått fullt ut med bolagiseringen av våra två framgångsrika produkter inom kostplanering, Mashie, och inom e-learning, Grade. Med 2008 års renodlings- och integrationsarbete bakom oss har vi nu stakat ut framtiden för den nya koncernen. Både IT-marknaden och den finansiella marknaden har under året bjudit på stora utmaningar, men även möjligheter. Vi har valt att gå ifrån kompetensförsörjning med uthyrda konsulter till att hitta utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. Under året har vi därför minskat vårt beroende av telekommunikationssektorn genom avgångar och omplacering av konsulter. En möjlighet som dök upp under året var då vi lyckades att rekrytera ledande befattningshavare som har börjat bygga upp vårt nya affärsområde e-commerce. Inom detta område ser vi en stor framtida potential. Framgångsrika affärer handlar naturligtvis mycket om förmågan att förstå och kunna utveckla våra kunders verksamheter, där har vi nytta av vårt stora nätverk och långa erfarenhet av branschen. Men det handlar också om affärsmannaskap och handlingskraft. Inom Avensia med dotterbolag finns det idag ett stort kunnande för att hjälpa våra kunder med lönsamma lösningar och dyker det upp en möjlighet har vi kompetens för att fånga den. De åtgärder vi vidtagit i form av renodling av vår verksamhet, avyttringar och satsningar på egna produkter i dotterföretag, är alla viktiga delar i vår långsiktiga strategiska plan. Den ger oss nu möjlighet att växla upp och med den ta ytterligare steg. Vi kommer aktivt att arbeta med att hitta nya lösningar som kan bli produkter, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att utveckla och stärka våra dotterbolag; Grade och Mashie. Mitt mål för 2009 är att Avensia innovation AB skall bli tydligare med just vad vårt namn säger: innovation. Det senaste årets renodling ger oss en plattform att bygga vidare från. Nu har vi möjlighet att implementera vår innovationsprocess och förhoppningsvis kommer det under året födas fram ytterligare ett dotterföretag. Jag ser fram emot 2009 samtidigt som vi har en stor utmaning i den finansiella kris som världen befinner sig i just nu. Men jag tror också att det finns möjligheter som kan skapa värdetillväxt i koncernen och för våra aktieägare. 3 (51)

4 Detta är Avensia innovation Drivkraft för innovation och förnyelse För oss är innovation är en process för att ge existens åt nya idéer och tankar, en grogrund för nya koncept, produkter och företag Den 1 april 2007 bildade f.d. Avensia AB, INXL media AB och LUVIT AB en ny spännande ITkoncern med basen i Öresundsregionen med 60 anställda. Den nya koncernen tog e-learningföretaget LUVITs plats på NASDAQ OMX First North och bytte samtidigt namn till Avensia innovation AB. Avensia har ett brett erbjudande inom två verksamhetsområden Kundanpassade lösningar och Moduler och Kompetenser Kundanpassade lösningar Produktion & Logistik Projektledning Systemutveckling Interaktionsdesign Mobilitet Avensia innovation AB Beslutsstöd & Information Affärsområden Koncept. Två produkter som har utvecklats inom koncernen har lagts i dotterbolag, med egna sälj, marknads- och utvecklingsresurser; Grade AB och Mashie AB. Inom Grade finns all e-learningverksamhet samlad och Mashie marknadsför produkter inom näringsberäkning och kostplanering. Kundanpassade lösningar Vi utvecklar kundanpassade lösningar inom Produktion och Logistik, Be- e-commerce Moduler & Koncept Produktutveckling & Outsourcing Grade AB e-learning Mashie AB e-food Dotterbolag slutsstöd & Information och e-handel. Avensia har en medveten strategi att jobba brett, dvs. inte enbart nischat inom en bransch eller ett teknikområde. Vi ser oss själva som innovativa och kreativa och arbetar ofta nära uppdragsgivaren som en partner i verksamhetsutvecklingen. Det är vår uppgift att föra erfarenheterna vidare från andra projekt och branscher. Avensia har också levererat många system för produktion- och processtyrning till industrin. Ofta är de verksamhetskritiska med mycket stora krav på kvalitet (t.ex. amerikanska FDA-krav för läkemedelsindustri), driftssäkerhet, leveranstid och spårbarhet vid uppdateringar. Denna kunskap och detta tänk har vi tagit med oss i våra leveranser även till andra branscher. Kvalitet är a och o för en lyckad leverans, oavsett om det är ett processystem eller en e-handelssajt. Vi baserar våra lösningar på plattformar och komponenter i huvudsak från Microsoft. Problemställningen angrips från ett antal olika perspektiv, med modeller och metoder som är väl beprövade och standardiserade. Systemen ska motsvara beställarens förväntningar när det gäller funktionalitet, utvecklingstid, prestanda, anpassningsbarhet, grafisk layout och användning. De skall även bygga på en väl skiktad arkitektur som säkrar framtida flexibilitet för kunden. 4 (51)

5 Vår styrka ligger i att vi är bra på att genomföra helhetsåtagande av ett system med start från verksamhetsutveckling och specifikation till leverans, införande, utbildning av användare och drift. Genom att kombinera branscherfarenhet med teknisk kompetens kan vi erbjuda olika roller inom hela utvecklingskedjan; visionärer, projektledare, systemarkitekter, interaktionsdesigners, systemutvecklare m. fl. Moduler och Koncept Inom verksamheten Moduler och Koncept har vi samlat våra programmoduler, tjänstekoncept och vår support- och förvaltningsfunktion. Vi har idag ett antal produktembryon som vi vidareutvecklar och som öppnar upp nya marknader. Vi har en innvovationsprocess som tar fram nya produkter och de kan komma från verksamhetsområdet kundanpassade lösningar. Men de kan lika väl komma från ett externt företag, från någon anställd eller från en extern entreprenör. I processen har vi en kontinuerlig utvärdering för att se om produkten kan nå fram till slutmålet att hamna i ett eget dotterbolag. Under året har vi även förstärkt vår supportorganisation med både nya stödsystem och personal. Ett antal nya tjänstekoncept har även arbetats fram för våra kunder inom support och förvaltning. Produkter Vi har valt att kalla vårt bolag inom e-learning för Grade och namnet på vår LMS/LCMS plattform är LUVIT. En ny grafisk profil är framarbetad och en organisation är satt på plats med geografisk närvaro i både Lund och Stockholm. Den nya konstellationen blir omgående en av Sveriges mest konkurrenskraftiga e-learningaktörer med utbildningssystem, författarverktyg, innehållsproduktion och standardkurser. Vi fortsätter att vidareutveckla nya moduler för både universitets- och företagsmarknaden och upplever ett stort intresse för e-learning. Många företag har upptäckt att detta är ett kostnadseffektivt sätt att både utbilda och certifiera personal. Miljöfrågor driver också införandet av e-learning, då man kan minska ner på personalens behov av att transportera sig till en kurslokal. Mashie vänder sig till restauranger, storkök, livsmedelsproducenter, grossister och dietister och är ett komplett verksamhetssystem med funktioner för näringsberäkning, matsedelsplanering och produktionsplanering. Vi har idag fler än hundra kommuner som använder vårt system för att bland annat planera skolmaten. Genom samarbete med stora leverantörer har vi även under året fått flera restauranger och tillverkare som kunder. Inom Mashie sker det också en kontinuerlig utveckling av produkten och vi ser många spännande områden med webbaserade lösningar både mot storkök, restuaranger, tillverkare och konsumenter. För att öka vår närvaro på marknaden har vi under året rekryterat och anställt personal till våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm och Piteå. Kort om Avensia innovation: Startade 1998 Kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm och Piteå 55 anställda Dotterbolag: Mashie och Grade Handlas på NASDAQ OMX First North Kundanpassade systemlösningar och produktutveckling. Vi har en fantastisk historia att berätta med både nöjda kunder och kompetenta medarbetare som har utvecklat verksamhetskritiska system. Per Wargéus, VD, Avensia innovation 5 (51)

6 Affärsområde e-commerce Effektiva affärer på nätet Handel på Internet förknippas ofta med konsumentförsäljning, B2C (Business To Consumer), men har även en betydande och växande roll i handeln mellan företag, kallat B2B (Business To Business) för att effektivisera kontakterna mellan kund och leverantör. Under de senaste åren har e-handeln mognat och intagit positionen som en av de viktigaste försäljningskanalerna för många framgångsrika företag. Standardlösningar kring säkerhet och betalning samt tekniska plattformar för e-handelssajterna har gjort denna utveckling möjlig, liksom insikten att det bakom fasaden krävs en väl organiserad logistik. Enligt många bedömare kommer handel över Internet att öka kraftigt de kommande åren med både lösningar inom B2C och B2B. Elektroniska affärer effektiviserar försäljning och marknadsföring genom möjligheten att exponera varorna smartare, automatisera beställningsprocessen, knyta kunderna närmare genom forum och kundklubbar samt genom analysverktyg ge större förståelse för köpbeteendet och ge riktade erbjudanden. Året som gick Avensia ser en stor potential inom e-handel. I slutet av året anställdes därför ett antal nyckelpersoner som bl.a. var med och grundade företaget Incordia, med en ledande ställning i Sverige som leverantör av lösningar inom e-handel. De tillför Avensia en stor kompetens och marknadskännedom vilket gör att Avensia kommer att ha ett mycket attraktivt erbjudande till marknaden. Under 2008 utvecklade Avensia ett par stora e-handelssajter, bl.a. DesignOnline och MerxTeam och i december tecknades ett avtal med ByggHemma om utveckling av deras nya e-handelsplats, Projektet är av stor strategisk och marknadsmässig betydelse, både för Avensia och Microsoft, då det kommer att vara en av de första lösningarna i världen där Microsofts Commerce Server integreras med Microsofts stora affärssystemsplattform kallad Dynamics AX (Axapta). Projektet följs med stort intresse av Microsoft samt flera Dynamics AX partners och kunder. Potentialen är mycket stor för fler liknande projekt. Ett komplett koncept Avensia har ett komplett koncept för elektroniska affärer där grunden i konceptet, rent tekniskt, är uppbyggd kring Microsoft Commerce Server. Denna har kompletterats med såväl egenutvecklade funktionsmoduler som tredjepartsfunktioner levererade av utvalda samarbetspartners. Anpassningsbarhet och förmågan att hantera stora användarantal skiljer konceptet från konkurrensen, samtidigt som det bygger på standardteknologier som Avensia har stor kompetens kring. Ett typiskt kundprojekt omfattar grafisk design, funktionell anpassning samt kopplingar till omgivande system, vanligtvis affärs- eller ekonomisystem. För att få en optimal design och logik ingår Avensias interaktionsdesigners i projektteamet. Avensia arbetar här med en specifik arbetsmetod som kallas Lo Fi/Hi Fi. Denna innebär att vi alltid inleder projektet med att prioritera arbetsflöden i en enkel klickbar prototyp, innan vi börjar utveckla en detaljerad lösning. Projektet drivs sedan enligt vår iterativa projektmodell med täta avstämningar med kunden och delleveranser fram till den slutliga idrifttagningen. En e-handelssajt skall dock vara levande där förändringar måste vara en del i det dagliga arbetet. För Avensias del innebär e-handelsprojekt att långvariga och levande kundrelationer skapas där kreativitet och utveckling i absolut teknisk framkant är spännande utmaningar. Framtidsutsikter Med några av de främsta medarbetarna inom e-handelsdesign, teknik och affärsstrategi har affärsområdet möjlighet att bli en av de ledande aktörerna i Sverige. Målsättningen är att leverera marknadens bästa e-handelslösningar avseende trafikdrivning, konverteringsgrad och svarstider samt att bli standardlösningen inom e-handel för Microsoft Dynamics affärssystem. 6 (51)

7 Affärsområde Beslutsstöd och Information Hög kvalitet på skräddarsydda lösningar Kraven på integration mot kringliggande system ökar. Med en ökad komplexitet i projekten har vi uppnått en högre kompetens inom Avensia, vilket gagnar kunden. Affärsområdet Beslutstöd och Information erbjuder lösningar baserade på Microsofts applikationer inom portallösningar och beslutsstöd. Kunderna är medelstora och stora företag och offentliga organisationer med olika branschtillhörighet. Under året har affärsområdet lagt stor vikt vid att utveckla projektmodellen för att tydligare kunna förmedla och leverera affärsnytta till kund. Det har inneburit att kundleveranser har gått från fastprisprojekt till löpande uppdrag där fokus varit på kundnytta och flexibilitet med ett tydligt avslut och överlämnande till kund. På så sätt har kunden fått möjlighet att bättre kontrollera och optimera gjorda investeringar. Personalen har under året certifierats inom respektive kompetensområde som en ytterligare kundgaranti på levererbar kompetens. Microsofts ökade fokus på att förenkla integrationen mellan de egna applikationerna, som exempelvis ERP-, beslutsstöds- och portalsystem, har ökat efterfrågan på systemintegration. Kunderna ser möjligheten att bättre kunna följa upp verksamheten. Som följd har kundprojekt som sträcker sig över affärsområdesgränserna ökat, där ansvarig projektledare koordinerat resurser från flera affärsområden. Under kommande år kommer sannolikt den typen av kundprojekt att öka. Kundernas krav på användarvänliga applikationer som speglar de interna processerna inom sälj, produktion, projektledning, analys av nyckeltal och verksamhetsuppföljning ökar. Avensia kommer även fortsättningsvis möta höga krav på anpassning och vidareutveckling av Microsofts mjukvaruapplikationer i kundens miljö även om målet är att maximera nyttan av investerad krona genom användning av standardfunktionalitet i Microsofts och tredjepartsleverantörers applikationer i korthet Under 2008 stärkte Microsoft sin marknadsställning inom området Beslutsstöd & Information Management genom att ta marknadsandelar inom många av sina affärsområden. Bakgrunden är den ökade graden av integration mellan lösningarna och ökad funktionalitet. Många företag har börjat se möjligheterna som Microsoft erbjuder inom dessa områden. Trots det ökade inte efterfrågan i den takt som vi förväntat på området. Situationen bemöttes genom ett nytt arbetssätt från Avensias sida. Genom mindre men tätare leveranser har kunderna stegvis kunnat bekanta sig med ett nytt gräns- snitt och se förbättringsmöjligheterna som erbjuds i förhållande till äldre system. Många företag är nu igång och ser ett ökat behov av att anpassa och integrera företagsprocesserna i systemen. Q4 har vittnat om ett ökat marknadsbehov inom affärsområdet som dock hållits tillbaka av en försiktighet inom nyinvesteringar baserat på rådande konjunkturläge. Framtidsutsikter År 2009 har inletts positivt för affärsområdet, med en beläggning som stärkts av orderingångar under december Investeringsviljan hos svenska företag har visat sig positiv trots omvärldens konjunkturnedgång och finansoro. På en vikande marknad ökar behovet av analys och strategiskt arbete vilket gynnar affärsområdet, samtidigt som nyinvesteringar möts med en något större försiktighet. 7 (51)

8 Affärsområde Produktion och Logistik Investeringar som lönar sig Genom kontinuerliga affärsvärdesanalyser tas rätt investeringsbeslut varje gång Affärsvärde (ROI) Inom affärsområdet Produktion och Logistik strävar vi efter att hjälpa våra kunder att införa metoder för fortlöpande förändringsarbete. Vi erbjuder lösningar och verktyg som fokuserar på att kontinuerligt ta hänsyn till affärsvärdet. Detta ger en optimal prioritering där kunderna alltid får mest affärsvärde för de investeringar man tänker göra. Kunderna är små, medelstora och stora företag i huvudsak inom tillverkningsindustrin. Agil implementation Första leverans 1/2 T T Traditionell implementation Mål Insats (Tid, SEK) Med fokus på affärsvärde och kontinuerliga förbättringar får man kontroll på sina investeringar. Det gäller att veta när verkningsgraden är som störst för den insats man väljer att göra. Michael Sjösten, grundare och affärsarkitekt, Avensia Fokus på affärsnytta Förändringsarbetet görs i regel inom någon eller några av nedanstående fokusområden men kan med fördel även användas inom andra verksamhetsområden i ett företag som t.ex. inom marknad och försäljning. Produktionsplanering Produktionsstyrning Produktions- och maskinuppföljning Lagerhantering Distributionslogistik Logistiksystem Transportsystem och planering Förändringsprocesser Utveckling av metoder och verktyg Produktion och Logistik har tagit fram produkter för produktionsuppföljning, maskineffektivitet, transportplanering, lageroptimering, kapacitetsplanering, mobilitet, VMI m.fl. Med hjälp av egna verktyg och agila metoder har vi ett effektivt team som alltid hjälper kunderna att fokusera på affärsnyttan i korthet Året som gått har företagen visat på både beslutsamhet och tveksamhet. På Avensia har vi inom respektive affärsområde fokuserat hårdare på att analysera marknaden samtidigt som vi ökat fokus på våra kärnkompetenser. Under 2008 har vi gjort investeringar inom personalutbildning, metoder och verktyg. Året avslutades mycket positivt med nya order inom både produktionsuppföljning, mobilitet och ett förnyat åtagande inom tidningsdistribution. Framtidsutsikter Genom att mäta produktion per arbetstid får man fram produktiviteten. Ett sätt att öka sin produktivitet är att investera i effektivare maskiner och arbetsmetoder. Många företag avvaktar idag med dessa investeringar trots att man vet att man borde göra dessa satsningar för att vara med att konkurrera i framtiden när marknaden vänder uppåt igen. Under högkonjunkturen har många företag ökat antalet anställda för att möta den stigande efterfrågan på deras varor och tjänster. Detta har i många fall medfört en lägre produktivitet per anställd, Avensia spår därför en ökad efterfrågan på effektivitetshöjande åtgärder inom industrin under (51)

9 Arbetsmetodik Samverkan, kreativitet och inblick Avensias arbetsmetodik är under ständig utveckling. Vi använder olika delar av de agila metoderna Scrum, XP och Lean Software Development som bas i vår utvecklingsmetod. Det ger förutsättningar för; Förbättrat samarbete med våra kunder Ökad användbarhet God hantering av nya och ändrade krav Fokus på att leverera maximalt affärsvärde Ökad kontroll över hur projekt ligger till, ökad transparens för alla intressenter Ökad teamkänsla och motivation Förbättrad produktivitet genom systematiska reflektioner, ett minimum av formalia och jämnare takt med täta avstämningar Genom att arbeta med relativa affärsvärden och relativa kostnader kan vi i ett projekt snabbt prioritera arbetsuppgifterna efter beräknad Return On Investment (ROI). Detta gör att vi prioriterar och utvecklar de saker som ger kunderna mest affärsvärde först. I komplicerade projekt är det ofta svårt att förutse exakt vad som behöver göras, eftersom omvärlden förändras eller för att nya insikter framkommer under projektets gång. Vårt agila arbetsätt, där arbetet utförs i iterationer, möjliggör för kunder att ge feedback efter varje iteration. En iteration är en förutbestämd tidsperiod mellan 1 till 3 veckor. Med den riktiga körbara programvaran som underlag kan kunden efter varje iteration både ändra, lägga till och ta bort krav. På Avensia använder vi ett egenutvecklat verktyg, Agile Planner, som gör planeringsarbetet enkelt, då verktyget räknar ut det relativa ROIvärdet och håller reda på teamens utvecklingshastighet. Programmet ger även ett uppskattat releasedatum för varje del i projekten baserat på den aktuella prioriteringen. Verktyget är helt integrerat med vår utvecklingsplattform, vilket ger en mängd fördelar som t.ex. att projektledare och kund får full insyn i exakt vilken status ett projekt har, vilket har visat sig mycket uppskattat. Innovationer För att förbättra vår innovationsprocess har vi även gjort den mera lättrörlig. Processen uppmuntrar till muntlig kommunikation före tung dokumentation, både för att förenkla för idégivare, men även för att det är ett mera kreativt och effektivt sätt att kommunicera på. I processen arbetar vi både med behov och med idéer. Varje utvecklingsteam har hand om sitt område med behov och idéer. Genom att ha återkommande och strukturerade idégeneringsövningar har kreativiteten ökat. Förutom traditionella sammankomster med brainstorming används t.ex. olika associationsmetoder i respektive team. Dessutom arbetar vi aktivt för att knyta till oss externa idégivare. Reflektioner Genom att ha återkommande strukturerade reflektioner på vårt arbetssätt görs ständiga förändringar som leder till förbättringar. Detta gäller både vår utvecklingsmetod och vår innovationsprocess. Reflektionerna görs på ett sådant sätt att alla i de team som arbetar med utveckling och nya innovationer kommer till tals. Målet med dessa reflektioner är att få fram vad som behövs förbättras och vem som är ansvarig för förändringen, så att vi hela tiden blir ännu bättre. Jag upplever arbetsmetoden som effektiv och bra. Den stödjer dialogen mellan mig som beställare och producenterna och ger god insyn i projektet. Det är väldigt värdefullt med sprintdemonstrationerna och den efterföljande gemensamma diskussionen om prioriteringar och nästa steg i processen. På så sätt blir produktens färdriktning tydlig efter varje iteration. Lotty Larsson, Lunds Universitet 9 (51)

10 Kundcase Schoeller Arca Beslutsunderlag till alla! Från VD till den enskilde säljaren Via vårt samarbete med kunden och Microsoft mjukvara kan idag 160 säljare, sälj- och regionchefer runt om i världen arbetar med att prognostisera försäljningen och följer upp den delen av verksamheten de ansvarar för. Säljarna registrerar sina prognoser och tidrapporterar i en egen arbetsyta. De kan hämta upp realtidsrap- porter för att följa upp det egna och gruppens arbete. De har givetvis även tillgång till allmän information som företagsnyheter, produktblad etc. Säljcheferna kan godkänna/avvisa budgetar, sammanställa för vidareförmedling till sina chefer etc. Vidare kan även de, utifrån sina ansvarsområden, få realtidsrapporter. Det ger en bild av vilka kunder de tjänar de mest på, när och hur mycket de handlar för, vilka produktgrupper som ökar i volym, etc. Det är viktig input för att individen ska kunna optimera sina säljinsatser och ledarna ska utveckla verksamheten i rätt riktning. ByggHemma.se Plattformen måste tåla väldigt hög belastning och ska vara enkel att handla i trots ett stort och komplext sortiment Ett av Sveriges mest expansiva e-handelsföretag, Bygghemma, valde Avensia som leverantör och partner för sin nya e-handelsplattform. Vi har ett stort förtroende för Avensias kunskap och plattform kring e-handel och ser fram emot ett nära och långsiktigt samarbete. Patrik Rees, VD, Bygghemma Bygghemma är ett ungt innovativt företag som satsar hårt på byggvaruoch hemmafixarmarknaden via internet. Man har på kort tid blivit en av landets största sajter inom byggmaterial på nätet och beräknar omsätta 120 miljoner All försäljning går via e-handelssajten som är helt avgörande för Bygghemmas utveckling. Lösningen som Avensia skall leverera baseras på Microsofts senaste Commerce Server Mojave plattform som integreras mot affärssystemet Dynamics AX (Axapta). Avensia satsar stort på Microsoft Commece Server med ett eget ramverk som är integrerat mot marknadsledande system för e-posthantering, beteendestyrd presentation och sökmotorteknologi. Plattformen ger Bygghemma en toppmodern lösning som ska ta dem till en marknadsledande position i branschen. Bygghemma har djup kunskap om e-handel med egna utvecklare och designers som kommer vara med i implementationen av lösningen. Det gör att Bygghemma snabbt själv kan vidareutveckla lösningen efter lansering, säger Jörgen Bertilsson Affärsområdeschef på Avensia. 10 (51)

11 Kundcase Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi Avensia vann pris för årets bästa IT-idé i Dagens Medicins stora tävling om sjukvårdens bästa IT-stöd Avsikten med Dagens medicins tävling är att lyfta fram intressanta och kostnadseffektiva IT-lösningar som utvecklar kvaliteten i sjukvården. Totalt deltog 46 bidrag i tävlingen. Fyra finalister tävlade i klassen för små och innovativa IT-stöd, och två i klassen för stora och övergripande lösningar. Ett särskilt pris för årets bästa IT-idé delades ut vid samma ceremoni och detta vann Avensia. Årets bästa IT-idé heter som produkt Comporto och är ett system för att skapa och underhålla olika typer av register. IT-stödet har utvecklats vid NKO, Nationellt kompetenscentrum för ortopedi i Lund, i samarbete med Avensia. Vi har fått en del förfrågningar om att utveckla olika typer av register för bland annat kvalitetssystem, säger Per Wargéus. Många gånger har det varit samma funktioner som man har efterfrågat och vi kände att istället för att utveckla statiska webbsidor vore det bättre med en lösning som ger kunden möjlighet att bygga sina register själva. Det var så idén föddes och vi har tillsammans med NKO utvecklat en flexibel registerapplikation Comporto. Texten för nomineringen lyder: ett välbyggt IT-stöd som med en kreativ kombination av etablerade tekniker löser problem med standardisering, datavalidering och rapportuttag i olika typer av register och vi har verkligen fått ett system som nomineringen anger säger Jonas Ranstam på NKO. Avensia fortsätter att att vidareutveckla Comporto och erbjuder den till fler kunder som vill förenkla och effektivisera sin registerhantering. Comporto är en registerdatabas där bl.a forskare och läkare enkelt kan skapa register med tillhörande web-formulär för att samla t.ex. forskningsmaterial och analysera materialet. Med hjälp av en drag and drop funktion skapas snabbt ett registerformulär. Samtidigt som formuläret skapas så genereras själva registret med funktioner för att spara, hämta, uppdatera och söka data. Stora möjligheter finns att göra analyser över flera register vilket innebär att man kan hitta korrelationer mellan angränsande områden. Applikationen är utvecklad med.net för Windows och Web med Microsoft SQL Server och har idag flera tusen användare inom de olika Landstingen i Sverige. MTD Verksamhetskritiska system som effektiviserar hanteringen av tidningsdistribution Avensia har genom åren utvecklat ett antal större system åt MTD (MorgonTidningsDistribution). Gemensamt för alla systemen är att de rör tidningsdistribution och är verksamhetskritiska för kunden. Det system som flest användare kommer i kontakt med dagligen är förmodligen MTD s returrapporteringssystem (www.returer.se). Här kan alla tidningsåterförsäljare i Sverige antingen via Internet eller via talsvarssystem för telefon återrapportera antalet returtidningar. Med detta system har MTD minskat tiden för återförsäljarna att hantera returer. Andra system vi utvecklat är tex Opti, en webbaserad applikation där alla intressenter kan anpassa och styra upplagorna baserat på tidigare försäljning. Antalet returer och antal återförsäljare som säljer slut minskar genom en smart upplagestyrning. 11 (51)

12 Verksamhetsområdet Moduler och Koncept Innovationsinriktning och karaktär Avensia innovation utvecklar ständigt nya lösningar åt sina kunder. Inom Moduler och koncept tas lösningarna till en bredare marknad. Verksamhetsområdet Moduler och Koncept ansvarar för att identifiera, skapa, utveckla och marknadsföra mjukvaruprodukter. Målet är att kontinuerligt skapa framgångsrika och självständiga produkter som kan bilda grunden för nya dotterbolag med kompletta marknadserbjudanden. Syftet med verksamhetsområdet är att ta vara på de affärsmöjligheter som uppstår när skräddarsydda system som levereras i andra affärsområden visar sig ha en bärighet utanför det specifika kunduppdraget. Resan från skräddarsytt system till generell produkt sker ofta i samarbete med den ursprungliga kunden. Vägen från modul eller koncept till produkt innehåller flera faser, med växande krav på stödfunktioner. För att kunna ge kunderna en hög servicenivå under hela konceptets livscykel omfattar verksamhetsområdet funktioner som marknadsföring, teknikutveckling, och kundsupport. Moduler och Koncept Verksamhetsområdet förvaltar tre koncept: Comporto, InfoWall och Paxa. Koncepten har egna organisationer men utvecklas i hög grad i direkta kundsamarbeten och projekt De vänder sig till olika geografiska marknader och olika branscher, men bär likheter i affärsmodell samt i teknik och produktion. Comporto är ett kvalitetsregister som har sin främsta användning och kundbas inom vården. Användarna kan enkelt skapa kraftfulla register med tillhörande webbformulär för att samla forsknings- eller kvalitetsdata och sedan analysera materialet. Den digitala anslagstavlan Info- Wall är en uppkopplad pekskärm som allt fler fastighetsbolag placerar i sina entréer för informationsutbyte samt funktioner som felanmälan, tvättstugebokning m.m. Meddelanden kan skickas direkt till fastighetsskötarens mobil. Lokalbokningssystemet Paxa ger användarna möjligheten att boka konferenslokaler, företagsbilar och andra gemensamma resurser inom en organisation. Huvudprocesser Verksamhetsområdet Moduler och Koncept drivs med tre huvudprocesser som har väldefinierade metoder med syftet att uppnå hög effektivitet och beslutskvalitet. Verksamheten stöds av en organisation präglad av marknadsorientering och beslutsförhet. I denna organisation ingår både ledning, styrelse, de andra affärsområdena samt ett brett kontaktnät utanför företaget. Innovationsprocessen Innovationsprocessen säkrar ett kontinuerligt tillflöde av nya moduler och koncept, och utgör därför en kritisk framgångsfaktor för verksamhetssområdet. Avensia tillämpar en öppen innovationsprocess, vilket innebär att vi inte enbart söker produktidéer inom våra egna väggar, utan snarare i mötet med kunder, partners, nätverk och förvärv. Den viktigaste källan till nya moduler och koncept är de andra affärsområdena. Beslutet att investera i en produktidé beror på ett antal frågor: Finns det en marknad? Har produkten potential att stå på egna ben? Är Avensia rätt aktör att realisera produkten? 2008 i korthet Under 2008 bolagiserades Mashie och Grade (inklusive LUVIT) och affärsområdet Produkter omstöptes till verksamhetsområdet Produkter och Koncept. Det nya mer renodlade området har fått starkare fokus på innovationsprocessen och att förädla framtidens produkter i koncernen. Kundsupporten har förstärkts och utvecklats och kan därmed ge kunderna en ännu bättre hjälp med ökad tillgänglighet och kortare svarstider. Framtidsutsikter I en svag konjunktur söker kunderna ofta efter nya lösningar för att dela kostnaderna för utvecklingen av nya systemlösningar. Detta tillsammans med lägre investeringsvilja i omvärlden öppnar för nya affärsmöjligheter för Avensia. 12 (51)

avensia Årsredovisning 2007

avensia Årsredovisning 2007 avensia Årsredovisning 2007 1 Innehåll VD har ordet 3 Detta är Avensia innovation 4 Affärsområde Kompetensförstärkning 5 Affärsområde Systemlösningar 6 Affärsområde Produkter 7 Kompetensområden 11 Medarbetare

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

årsredovisning acando ab 2009

årsredovisning acando ab 2009 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00 på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR

ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR Innehåll Ordförande har ordet 4 Viktiga händelser 2013 6 VD har ordet 8 Prevas identitet 10 Våra styrkor 14 Marknad och försäljning 16 Medarbetare 20 Affärsområde

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer