Förslag på examensarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på examensarbete"

Transkript

1 Förslag på examensarbete 2014

2 Allmän information - exjobb på Aros utvecklar och producerar kundanpassad industriell elektronik. Motorstyrningar, sensorer och fältbussteknologi är våra specialområden. Inom dessa pågår ständigt vidareutveckling av teknologier, kunskapsnivåer och produktionsmetoder. Som ett led i detta har vi för avsikt att kontinuerligt hålla något eller några examensarbeten igång. De förslag på examensarbeten som presenteras i detta häfte är endast exempel på uppgifter inom våra specialområden. Ni som har egna förslag är hjärtligt välkomna att diskutera dessa med oss. Vår policy när det gäller ekonomisk ersättning för examensarbeten är att betala ut en klumpsumma vid examensarbetets slut. Storleken på denna avtalas innan examensarbetets start. Då vi tycker att både vi som företag och ni som exjobbare tjänar på att vara 2 personer har vi detta som ett krav. Vi ser exjobb som en bra väg för rekrytering varför sökanden som är intresserade av Aros som en framtida arbetsplats prioriteras. Vi ser gärna kvinnliga sökanden. Ansökan skall innehålla: Kort personlig presentation Önskad tid för genomförande Sökt exjobbsförslag, alternativt önskat tekniskt innehåll Beskrivning av nuvarande studier och planerad tidpunkt för examen Eventuella betygskopior För att ansöka om ev. examensarbete hos oss, kontakta vår utvecklingschef: Magnus Wide Telefon

3 Flödesanalys och automatisering av Aros produktion Produktionsteknik Automatisering Här på Aros Electronics huserar vi en toppmodern anläggning där vi idag både konstruerar, producerar och verifierar våra kretskort och inbyggda produkter. I vår produktionskedja finner man allt från traditionellt höglager till helautomatiserade lagerhissar, FIFO-lager och Kanban-tänk. Därtill har vi även montering och klassisk våglödning samt vår ytmonteringslina bestående av helautomatiserade Pick and Place Place-maskiner, selektivlödning, lackering och fräsning. Kvalitetssäkringen involverar både AOI och ICT. Vi önskar utvärdera vårt produktionsflöde och möjligheten till att öka graden av automatisering. Syftet är att förbättra våra produktionsflöden samt att ytterligare kvalitetssäkra våra produkter. Examensarbetet går ut på att: Analysera/Simulera produktionsflödet och graden av automatisering. Ta fram förbättringsförslag och en långsiktig vision. Implementera och utvärdera ett urval av framtagna förbättringsförslag. Analyze production flow and the level of automation in Aros production. The work should result in suggestions for improvement as well as a long time vision. Finally, to implement and evaluate a select few of these suggestions.

4 Trådlös driftdata över NFC Elektronik Programmeringsteknik Vid både utveckling och intrimning finns ett behov av att snabbt kunna sätta parametrar och/eller utläsa dagaloggar. Idag krävs en PC med tillhörande programvara och t.ex. en CAN-buss. Near Field Communication (NFC) återfinns idag i var och varannan mobiltelefon. Vi skulle vilja undersöka möjligheten att använda oss av en Android-baserad mobiltelefon eller surfplatta som kommunicerar över NFC för att både skriva och logga data. Examensarbetet går ut på att: Konstruera och utvärdera en s.k. piggyback-krets med stöd för NFC. Dvs. ta fram schema, kretskort och mjukvara med tillhörande underlag. Ta fram en Android-plattform som möjliggör utveckling av appar för att ändra parameterar samt hämta inspelade dataloggar i fält. Develop hardware and software compatible with an Android based, NFC equipped, platform such as a mobile phone. The complete system should solely communicate over NFC. The aim is allow setting of parameters and extraction of data logs using only an Android app.

5 Sensorlös styrning av BLDC motor för Quadracopter Modellering Programmeringsteknik Kraftelektronik Aros Electronics produkter består till stor del av integralmotorer där motorn är en sinuskommuterad permanentmagnetsmaskin (PMSM). För vissa applikationer kan det dock vara mer passande att använda sig av Brushless DC (BLDC) teknik. Därför vill vi vidare undersöka möjligheter och begränsningar med denna teknik. Eftersom sensorlös kontroll ofta efterfrågas är det i synnerhet denna styrprincip som är av intresse. Som utvecklingsingenjör på Aros krävs det ofta övergripande kunskap om kundens applikation för att kunna tillgodose kraven på motorstyrningen. I detta fall har vi valt att utvärdera motorprestanda i ett flygande dynamiskt system: En Quadracopter! Examensarbetet går ut på att: Fördjupning inom ämnet sensorlös BLDC teknik för att sedan ta fram ett förslag på en hårdvaruplattform som passar för uppgiften. Detta kan innebära en färdig omriktare från Aros eller annan/egen hårdvara beroende på kravbilden. Implementera styralgoritmerna på vald hårdvara. Vi ser gärna att man i samband med detta även tar fram en dynamisk modell för motor och omriktare i t.ex. Matlab/Simulink till hjälp för verifiering. Skapa en enkel dynamisk modell av (den kompletta) quadracoptern (inklusive motormodell) och tag fram en reglerstrategi för att stabilisera farkosten. En komplett quadracopter inklusive motorer, propellrar, gyro, accelerometer etc. ställs till ert förfogande. Implementation av regleralgoritmen sker i en passande Aros-styrning (C programmering). Vid implementation av regulatorn är viss kunskap i C-programmering ett krav. Proposal handles sensorless control of a BLDC motor and development of a platform (Based on Aros controller or other) suited for the proposed control method and implementation of motor control algorithms on this. Evaluation of motor performance is performed by control and stabilization of a quadracopter.

6 Audible noise reduction in sensorless drive systems Technology area: Embedded programming Control Systems Electric Drives Electronics Description: develops and produces customer-specific industrial electronics. One of our key technologies is sensorless control of Permanent Magnet motors. Removing position sensors from the bill of material allows to significantly reduce costs, but can introduce some limitations, especially when the ambition is to target low-end microcontrollers. Aros continuously challenges these limitations by refining algorithms and control strategies to improve performances, but keeping the overall system cost in mind. One limitation of today's control technique is the level of audible noise produced by the injected current during low speed control of the motor. This can be considered not acceptable in some specific applications. The scope of the master thesis is to work within this context, by investigating algorithms and control techniques to reduce the audible noise level. To start with, a research of papers should be performed with a resulting description of existing techniques. A selection is made with focus to further evaluate one (or several) alternatives that may be implemented in a future AROS motor controller. The evaluation may be performed by help from simulations or practical measurements on a motor with inverter. If possible, an implementation of the proposed technique is implemented on actual hardware supplied by AROS. Good knowledge in control techniques of permanent magnet motors is required. Also, knowledge in modelling and simulations in Matlab/Simulink are essential. For implementation, experience in C programming and power electronics is of great interest.

7 Onlineskatting av tröghetsmomentet i ett drivsystem Programmeringsteknik Modellbygge och simulering Elektriska drivsystem Aros electronics gör ett stort antal servostyrningar per år och i många applikationer ändras drivsystemets tröghetsmoment under drift. Föra att upprätthålla en noggrann servostyrning krävs att hastighetsregulatorns motorparametrar matchar drivsystemets mekaniska dynamik och här spelar tröghetsmomentet en betydande roll. Vi vill utveckla oss mer genom att undersöka möjligheter för online skatting av tröghetsmomentet i våra drivsystem. Ni får jobba med hårdvara som vi tillhandahåller och ett programsystem som i stora delar är färdigutvecklat. Ert jobb blir att hitta och utvärdera bästa möjliga algoritmer för online skatting av tröghetsmomentet, samt i mån av tid C-koda någon algoritm och implementera den i existerande styrning. Ni bör ha läst någon av kurserna Modelling and Simulation, Electric Drives, Nonlinear and Adaptive Control samt ha ett intresse i kraftelektronik, reglering och programmering. In order to obtain high control performance of an industrial servo drive system it is important to have accurate knowledge about the mechanical motor dynamics. This thesis deals with online estimation of the inertia in an electrical drive system.

8 Parameteridentifiering av en PM-motor Programmeringsteknik Modellbygge och simulering Elektriska drivsystem Att styra och reglera elektriska motorer har under mer än 30 års tid utgjort kärnverksamheten för Aros Electronics AB. Vi har under denna tid byggt upp en bred kompetens och ett stort antal återanvändbara hård- och mjukvarulösningar för anpassning av drivsystem mot industriella tillämpningar. Vi vill utveckla oss mer genom att fortsätta undersöka möjligheter för parameteridentifiering. Att automatiskt kunna mäta upp motordata under drift är önskvärt då detta skulle förbättra noggrannheten vid styrning av elmotorer. En intressant aspekt är att dessutom, vid exempelvis ett motorhaveri vars orsak ej är relaterad till styrningen, kunna byta ut motorn utan att behöva programmera om styrningen med nya motordata. Ett tidigare examensarbete har tittat på möjligheten att med hjälp olika varianter av minstakvadratmetoden skatta elektriska motorparametrar i en PM-motor. Simuleringar har gjorts i Simulink, men inga identifieringsalgoritmer är implementerade i Aros existerande motorstyrningar. Examensarbetet skall fortsätta utvärdera tänkbara metoder för parameteridentifiering för en PM-motor, samt i C- kod implementera någon algoritm i existerande motorstyrning. Ni får jobba med hårdvara som vi tillhandahåller och ett programsystem som i stora delar är färdigutvecklat. Ni bör ha läst någon av kurserna Modelling and Simulation, Electric Drives, Nonlinear and Adaptive Control samt ha ett intresse i kraftelektronik, reglering och programmering. In a previous Master s thesis, two identification methods for electrical PM-motor parameters have been investigated. This thesis shall continue the work and in order of time implement one or more of the algorithms in existing hardware at Aros. Good knowledge in Matlab/Simulink and C-programming is required.

9 Utvärdering av reluktansmaskin Elektriska drivsystem Kraftelektronik Aros Electronics använder sig i dagsläget i huvudsak av sinuskommuterade permanentmagnetmotorer (PMSM). Dagens priser på magneter samt utvecklingen gällande olika typer av reluktansmotorer och kraftelektronik har ökat intresset för reluktansmotorer. Exjobbet ska inledningsvis studera de olika typer av reluktansmotorer som används idag och vidare kvantifiera skillnaderna vad gäller kostnad, verkningsgrad, effekttäthet, och reglermetodik. Med en PMSM som referens ska lämplig reluktansmotor väljas och studeras i mer detalj med hjälp av FEM simuleringar där viktiga skillnader mellan PMSM och vald reluktansmotor ska fastställas. Motors skall slutligen byggas och testas för verifiering av den teoretiska studien. The master thesis work aims to give a good overview of the different types of reluctance motor topologies used today. Important aspects to consider are cost, efficiency, power density and control complexity. One type of reluctance motor should then be chosen and analyzed in more detail using FEM calculations. The result should also be compared to a corresponding PMSM motor. Finally a motor prototype should be manufactured and tested in order to verify the calculations.

10 Induktivladdare Kraftelektronik Programmering Aros husrobot Glenn behöver laddas med jämna mellanrum. En idé vore om Glenn kunde sköta detta själv genom att söka upp en laddare för att hämta krafter. Glenn skulle då kunna ställa sig över en platta som skötte detta genom induktion helt trådlöst. En primärspole i en platta på golvet för över energin till en sekundärspole i botten av roboten. En kommunikationskanal mellan primär och sekundär spole skall också upprättas för att övervaka och styra laddprocessen (kan vara överlagrad signal i själva induktionen). Examensarbetet består av att: Ge ett konstruktionsförslag för en induktivladdare. Konstruera och implementera en laddare i hårdvara samt mjukvara. Utvärdera resultat. The scope of the master thesis is to design an inductive charger for our self-balancing robot. A primary coil on the floor shall be designed that charges a secondary coil in the robot. A communication channel that is used for monitoring the charge process is also established. The candidate should have knowledge in power electronics, programming and control techniques.

11 Inverterad pendel på självbalanserande robot Modellering C-programmering Aros har utvecklat en tvåhjulig självbalanserade robot. Nu vill vi bygga vidare på denna genom att göra nya funktioner för bl.a demo syften. Målet är t.ex. att roboten, förutom att balansera sig själv, ska balansera en fritt stående stav, s.k. inverterad pendel. Examensarbetet skulle kunna innefatta något av följande: Modellera den befintliga robotens elektro-mekaniska dynamik, m.h.a. analys och/eller system-identifiering Jämföra simuleringsresultat från modellen med verkliga test-körningar av roboten Sensor för att mäta pendelns vinkel och hastighet. Flera varianter finns och vissa befintliga lösningar att utgå från. Implementera balanseringen av inverterade pendeln i en färdig demo-applikation i roboten. Aros have developed a two-wheeled self-balancing robot for demo purposes. A master thesis work can include to first model and simulate the robot dynamics, and then find and implement a control algorithm for balancing an inverted pendulum on top of the robot.

12 Utvärdering av 3:e partsverktyg för utveckling av avancerade motorstyrningar Elektriska drivsystem Signalbehandling Att styra och reglera elektriska motorer har under mer än 30 års tid utgjort kärnverksamheten för Aros Electronics AB. Vi har under denna tid byggt upp en bred kompetens och ett stort antal återanvändbara hård- och mjukvarulösningar för anpassning av drivsystem mot industriella tillämpningar. Med en robust och tillförlitlig motorstyrningsteknik som bas kan vi fokusera på anpassningen mot våra kunders tillämpningar. I takt med att speciella komponenter för motorstyrning utvecklas minskar kostnaderna för att ta steget upp till mer avancerade drivsystem. Dessa kräver stor teoretisk kunskap och tillgång till hög beräkningskapacitet. För att underlätta utvecklingen av dessa finns idag 3:e parts verktyg för motorstyrning att tillgå i allt högre utsträckning. Examensarbetet syftar till att kartlägga marknaden av 3:e parts verktyg för motorstyrning i form av specialkretsar, processorer med anpassade periferienheter, firmware, IP-kärnor för kretskonstruktion m.m. Det skall utredas hur dessa låter sig anpassas mot olika tillämpningskrav samt jämföras mot existerande lösningar på ett antal kritiska parametrar. Något 3:e parts verktyg skall dessutom väljas ut för ett praktiskt implementationsprov. Evaluation of third party tools aimed for development of advanced motor control solutions: The aim is to make a market overview of third party tools for motor control with regards to special circuits, processors with specialised peripherals, IP-cores for circuit designs etc. It should be investigated how these can be adapted to suit different application requirements. The work should also contain a comparison with existing solutions with special attention to critical parameters.

13 Android-baserad handenhet för Aros motorstyrningar Programmeringsteknik Inbyggda system Elektronik Aros Electronics utvecklar och producerar kundanpassad industriell elektronik. I många fall är det önskvärt att kunden har möjlighet att uppdatera produktens programvara eller driftsparametrar i fält. Är detta möjligt får även produktutvecklarna möjlighet att genom kunden läsa ut driftmässig data och på detta sätt kunna ge support och lösa eventuella problem på distans. Idag används vanligvis en PC dator med en adapter kopplad till en fältbuss (CAN eller modbus). Här ser vi en nytta med att kunna använda oss av en handhållen Android-baserad enhet som en mobiltelefon eller surfplatta. Examensarbetet går ut på att: Bygga en adapter från USB till CAN/modbus för Android-baserad handenhet. dvs. ta fram schema, kretskort och mjukvara med tillhörande underlag. Ta fram en Android-plattform som möjliggör utveckling av appar för att ändra parameterar, ladda ner mjukvara samt hämta inspelade dataloggar i fält. Göra en Android-anpassning av vårt debug-verktyg för inbyggd mjukvara. Ta fram ett GUI för en specifik produkt för att manuellt styra enheten kanske med hjälp av telefonens/surfplattans accelerometer. Develop hardware and software compatible with an android based platform, such as a mobile phone. The complete system should support communication over Aros standard protocol. The aim is to perform an adaptation of our PC-based tool for communication with embedded systems to be used in hand held units.

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona Stipendieutdelning hösten 2013 Foto: Rasmus Lindh Karlskrona Utmärkta examensarbeten som kan utveckla regionen Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 41 studenter som har arbetat fram 23 examensarbeten.

Läs mer

Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster

Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Saab Supports tjänsteutbud. Författare Jenny Nilsson Lise Tormod Handledare

Läs mer

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg 2014-05- 27 De olika tematiska områdena i RM Fo Vilka är Transporteffektivitet innebär ett effektivt och hållbart utnyttjande av ku

Läs mer

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator 1 Innehåll 2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV BEGREPP... 3 MÅL... 4 TIDPLAN... 4 KOSTNADER... 4 DOKUMENTATION... 4 3 ORGANISATION... 5 UPPDRAGSGIVARE... 5

Läs mer

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt Fakulteten för Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt To design and evaluate a component-based

Läs mer

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion Projektförslag, för MVK, mjukvarukonstruktionskursen, 2009/2010 Det här häftet är en samling med inkomna projektbeskrivningar. De flesta projekten presenterades vid en minikonferens, 3/11. Stort tack till

Läs mer

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter VTI rapport 683 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter Förstudie Inge Vierth Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur 34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur Författare: Joachim Lindborg Jan Kristoffersson Utgiven i Augusti 2012 av Sustainable Innovation

Läs mer

FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Projektkatalog: Effektiva och uppkopplade transportsystem Uppdaterad: 2015-04-07 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 1 Pågående projekt... 2 2010-02864 Guidad

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

NICLAS BÖREGÅRD, CHRISTOFFER DEGERMAN. Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction management

NICLAS BÖREGÅRD, CHRISTOFFER DEGERMAN. Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction management Implementering av Virtual Design and Construction inom husproduktion Användarvänlighet och användningsområden i produktionsfasen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör NICLAS BÖREGÅRD,

Läs mer

Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB

Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB Frank Andersson Jimmy Gustavsson EXAMENSARBETE 2006 Industriell organisation Uppföljningsarbetet av efterkalkyler på Portsystem 2000 AB Revision

Läs mer

Testning av SharePoint

Testning av SharePoint Uppsala Universitet Inst. för Informatik och Media/Systemvetenskap Testning av SharePoint En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Strategier för mobila intranät

Strategier för mobila intranät UPTEC STS 14022 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Strategier för mobila intranät Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar Sebastian Källman Andersson Abstract Strategier för mobila intranät

Läs mer

Elektronik i fordon 2010

Elektronik i fordon 2010 Elektronik i fordon 2010 21-22 april 2010 Lindholmen Science Park Göteborg PRAKTIKFALL: Volvo Framtidens elfordon och hybridfordon hur ser utvecklingen ut? Varför en standardiserad plattform för connectivity?

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Mobila system för serviceteknikeryrket

Mobila system för serviceteknikeryrket Mobila system för serviceteknikeryrket Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation C H R I S T O F F E R O L S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobila system för serviceteknikeryrket

Läs mer

WEBBASERAD SMARTPHONE-APPLIKATION SOM ALTERNATIV TILL INDUSTRIHANDDATOR

WEBBASERAD SMARTPHONE-APPLIKATION SOM ALTERNATIV TILL INDUSTRIHANDDATOR WEBBASERAD SMARTPHONE-APPLIKATION SOM ALTERNATIV TILL INDUSTRIHANDDATOR INOM LAGERARBETE Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Niklas Johansson Johannes Sundqvist VT 2013:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Ericsson AB i Borås. Ericsson AB at Borås

Ericsson AB i Borås. Ericsson AB at Borås Ericsson AB i Borås -Orderläggning för undantagsprodukter Ericsson AB at Borås -Exemption Requests Joshua Alvarado, Af4by Antonio Matek, Af4ma Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som ett obligatoriskt

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Sašo Karanfilovski Magnus Andersson ii

Läs mer

Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL. Kandidatuppsats i Informatik. Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10

Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL. Kandidatuppsats i Informatik. Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10 Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL Kandidatuppsats i Informatik Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10 Svensk titel: Cloud Services - ett förslag på hur de kan användas

Läs mer