Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen"

Transkript

1 Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen

2 Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter & helårsprestationer 1.5 Examina 2. Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsprojekt/program 3.2 Betydelsefulla händelser under 3.3 Forskarutbildningen 3. Gemensamt för verksamheten Internationalisering 3.2 Ekonomernas Karriärcenter och samverkan med näringslivet 3.3 Alumni 3.4 Advisory Board 3.5 Externa organisationer 3.6 Press & Media 3.7 Organisation 4. Resultatrapport Publikationer 19

3 Kära läsare, Du håller nu i Företagsekonomiska institutionens första årsredovisning någonsin. Vi tycker det är ett bra sätt att summera året som gått för våra intressenter och avser att göra detta till en årligt återkommande skrift. var fortsatt ett spännande år där institutionens forskning och utbildningar fortsatte att utvecklas. Forskarutbildningen har nästan fördubblats, dels tack vare att institutionen beslutade att avsätta medel för att öka antalet forskarstuderande, dels eftersom flera medarbetare erhållit extern finansiering för att handleda och finansiera forskarstuderande i olika projekt. De tvååriga masterprogrammen fortsätter att attrahera många sökande från såväl Sverige som andra länder och idag är ungerfär hälften av de studerande inom dessa program internationella studenter. Kvaliteten på våra studenter är mycket hög och masterprogrammen har också visat sig bli en viktig rekryteringsbas för institutionens forskarutbildning. Inom grundutbildningen beslutade institutionen att under 2011 lansera ett nytt kandidatprogram på engelska tillsammans med statsvetenskapliga institutionen. Med detta hoppas vi locka till oss ungdomar som idag läser på t ex International Baccalaureate utbildningar i Sverige som vill fortsätta att förbereda sig för en internationell karriär i Sverige eller utomlands. På sikt tror vi även att programmet kan komma att efterfrågas av internationella sökande. Studenter inom våra kandidatprogram och civilekonomprogrammet fortsätter att prestera på en hög nivå; den så kallade prestationsgraden, som visar i vilken omfattning studenterna blir godkända på kurserna, var den högsta på sex år. På personalsidan har institutionen förstärkt såväl kapaciteten som kompetensen genom nyrekryteringar och kompetensutveckling. Den administrativa servicen har utökats och en rad nya svenska och internationella lektorer och professorer har anställts och befordrats. Institutionens ekonomi är god och vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt år. Thomas Hartman Prefekt 1

4 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå Företagsekonomiska institutionen utbildar framtidens kvalificerade ekonomer och ledare inom näringsliv och offentlig förvaltning. Våra kurser och program ger studenter en bred baskunskap och spetskompetens inom företagsekonomins olika delområden; finansiering management/organisation/samhälle, marknadsföring och redovisning. Vi erbjuder kandidatprogram och fristående kurser i företagsekonomi, masterprogram på avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi har även Stockholmsregionens enda Civilekonomprogram. Därtill bedriver vi uppdragsutbildning/emba-program för yrkesverksamma. Alla våra utbildningar är uppbyggda för att möta arbetsmarknadens krav och är anpassade till den europeiska Bolognamodellen. Det är viktigt för oss att hela tiden utveckla lärandets process. Kreativt tänkande och kritiska resonemang är ledstjärnor i alla utbildningar. Våra kurser och program grundar sig på den senaste forskningen och genom nära kontakter med näringsliv och forskning, såväl nationellt som internationellt, skapas lärande över gränserna. 1.1 Våra utbildningar Följande utbildningar gavs vid institutionen under Civilekonomprogrammet Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Redovisning och finansiering Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Marknadsföring och management Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Ekonomi och IT* Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Accounting, Auditing and Analysis Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Banking and Finance/Financial Economics Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Management Studies Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Consumer & Business Marketing Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Strategic IT Management* Forskarutbildning i företagsekonomi Executive MBA program *Utbildningarna ges i samverkan med institutionen för Data- och Systemvetenskap, DSV. 2

5 1.2 Betydelsefulla händelser under Beslut om ett nytt kandidatprogram med engelska som undervisningsspråk Under fattade institutionens utbildningnämnd beslut om en ny utbildning. Från höstterminen 2011 kommer Företagsekonomiska institutionen att erbjuda ett kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap på engelska. Det är ett av få kandidatprogram i Sverige med engelska som genomgående undervisningsspråk. Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Centre for Academic English vid Stockholms universitet. Matti Skoog tilldelades årets Ballerinapris Ballerinan är en utmärkelse som varje år tilldelas en lärare eller annan medarbetare inom Företagsekonomiska institutionen som på något sätt bidragit till "den goda akademin". Läraren nomineras och väljs av studenterna vid institutionen. Matti Skoog, docent och lektor inom redovisning fick ta emot Ballerinapriset i maj. Darek Haftor utnämndes till Centre Director för Stockholms universitet inom SSES Docent Darek Haftor utsågs i maj som ansvarig för Företagsekonomiska institutionens värdskap inom Stockholms universtitet för SSES (Stockholm School of Entrepreneurship). Han kommer därmed att anta rollen som Centre Director för Stockholms universitet inom SSES. Ranking som näst bästa Business School i Sverige Företagsekonomiska institutionen blev i oktober rankad som näst bästa Business School i Sverige i Eduniversals årliga undersökning. Undersökningen bygger på svar från 1000 dekaner och prefekter för Business Schools i 153 länder världen över som svarat på frågan om vilken/vilka Business Schools de skulle rekommendera för någon som önskar att studera i det givna landet. Vidareutveckling av programmet Executive Master of Business Administration (emba) Företagsekonomiska institutionen har sedan 1998 erbjudit ett kvalificerat emba-program. Genom utbildningen tränas professionella yrkesverksamma i att ta ett helhetsgrepp på affärsmannaskap, ledarskap och management för att kunna möta sina organisationers behov, bredda sina kompetenser och därmed kunna anta ledande ställningar med helhetsansvar. Programmet är en viktig del av institutionens uppdragsutbildning och samverkan med det omgivande samhället. En vidareutveckling av programmet påbörjades under med rekrytering av en ny ledning för utbildningen, framtagande av en långsiktig plan och arbete med att förbereda för nästa utbildningsstart hösten Utbildningsprofilen för det uppgraderade programmet fokuserar på svenskt ledarskap i ett mångkulturellt sammanhang för reflekterande och professionella chefer och ledare med helhetsansvar och helhetssyn. 3

6 Gästföreläsningar Under gästades Företagsekonomiska institutionen av många framstående representanter från organisationer och företag som höll gästföreläsningar inom ett flertal av våra kurser. Gästföreläsare, ett urval Michael von Baahr, TryggHansa Robin Boheman, Scania Anders Carstorp, Stockholms Stad Elias Bengtsson, Sveriges Riksbank Sofia Ehrner, PwC, Global Audits Charlotta Eriksson, Försvarsdepartementet Alireza Etemad, SEB Stefan Fraenkel, BioVitrum Birger Gezelius, Nordea Nils von Heijne, Pronto Communication AB Jonas Jakobson, Nordic Equities Krister Kylås, TeliaSonera Johnny Kroneld, Pelle Sjöqvist och Johan Åberg, HP Tor Löwkrantz, Wenderfalck Kommunikation Robert Nordahl, Grant Thornton Yvonne Näsström, AstraZeneca Daniel Skjeldam, Norwegian Elin Wallberg, Rädda barnen Gästföreläsning med Ralph Nader I september besökte den tidigare amerikanska presidentkandidaten Ralph Nader Företagsekonomiska instutionen inom ramen för en föreläsningsturné med syfte att öppna upp för debatt och samtal kring konsumenträttigheter, miljöfrågor och det politiska klimatet i världen. Föreläsningens titel var Green Entrepreneurship - Profitable Business or Branding Trick, och den arrangerades av Kraft&Kultur med Företagsekonomiska institutionen som värd. Utöver Ralph Nader medverkade även miljödebattören Björn Gillberg, Stina Billinger som är samhällsansvarsstrateg vid SPP samt institutionens professorer Evert Gummesson och Solveig Wikström vid föreläsningen. 4

7 Sökandetryck Våra utbildningar är mycket eftertraktade. Flera av institutionens program hör till de mest sökta vid Stockholms universitet och Civilekonomprogrammet är en av de mest eftersökta utbildningarna i Sverige. Antalet sökande fortsatte att öka från 2009 till. VT Kandidatprogram Antal sökande Antal sökande per plats Redovisning/finansiering, 180 hp Marknadsföring & management, 180 hp Ekonomi & IT, 180 hp Inget intag Inget intag = Civilekonomprogrammet, 240 hp Antal sökande Antal sökande per plats HT Kandidatprogram Antal sökande Antal sökande per plats Redovisning &finansiering, 180 hp Marknadsföring & management, 180 hp Ekonomi & IT, 180 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Antal sökande Antal sökande per plats Masterprogram Antal sökande Antal sökande per plats Accounting, Auditing & Analysis, 120 hp Banking & Finance, 120 hp Consumer & Business Marketing, 120 hp Management Studies, 120 hp Helårsstudenter 1 & helårsprestationer 2009 Helårstudenter Helårsprestationer Examina Antal uttagna examen per utbildningsnivå. Kandidatexamen 261 Magisterexamen 306 Civilekonomexamen 76 Masterexamen 43 1 Antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets poängomfattning under en viss period dividerat med 60. 5

8 2. Forskning och utbildning på forskarnivå Företagsekonomiska institutionen bedriver nationellt och internationellt ledande forskning inom huvudområdena finansiering, management/organisation/samhälle, marknadsföring och redovisning. Vi har alltid varit måna om att odla ett fritt forskningsklimat där en mångfald av olika forskningsprojekt kan mötas. Den bästa garantin för bra forskning på lång sikt anser vi vara en fri akademi, oberoende av externa intressen och styrd av forskarnas egna intressen. Forskningens kvalitet och betydelse främjas genom att den granskas och diskuteras av svenska och internationella forskare samt genom att den sprids via internationellt erkända vetenskapliga publikationer. Forskningen integreras även i våra utbildningar och våra forskare samverkar med det omgivande samhället, exempelvis som experter i media och populärvetenskapliga sammanhang. Forskningen vid institutionen är nära förknippad med flera andra forskargrupper och institutioner. Här bör främst nämnas Uppsala universitet och Lunds universitet. Vi har även ett rikt internationellt utbyte, exempelvis med Stanford University och Scancor. 2.1 Forskningsprojekt/program Våra forskningsprogram inbegriper både lokala frågeställningar och globala marknader. Här presenteras ett urval av forskningsprojekt/program som var pågående under. Varumärkning av städer i det globala rummet (Per Olof Berg m.fl) Genom att studera den dynamik som ligger bakom hur en varumärkt stad fylls med mening avser forskarna genom projektet bidra till det växande område som studerar City Branding. Managing Healthy Organizations (Mikael Holmqvist, Christian Maravelias m.fl.) Projektet analyserar hälsoinriktade insatser på arbetsplatser och i samhället i övrigt avseende deras potential att påverka människors identitet, attityder och beteende i enlighet med organisatoriska och samhälleliga normer och värderingar. The capital Market's USe of Intellecutal Capital (MUSIC) (Bino Catasús m.fl.) Detta forskningsprojekt har varit igång i fyra år har kretsat kring hur kapitalmarknaden producerar och använder information om immateriella tillgångar. Projektet har haft tre doktorander och avslutas Studies In the Consumption of Accounting (SICA) (Bino Catasús, Matti Skoog, Roland Almqvist m.fl.) Projektet bedrivs i samarbete med Uppsala universitet och fokuserar på hur aktörer i organisationer och företag hanterar den alltmer växande mängd siffror som produceras och distribueras. Cost of Regulation and Regulation of Cost (CRRC) (Bino Catasús, Gustav Johed, Matti Skoog m. fl.) Sedan 2005 är det en ny redovisningsreglering (IFRS) som styr hur stora och börsnoterade företag ska rapportera sin ställning och sitt resultat. Denna förändring studeras främst genom att göra studier av användningen av IFRS i företagen. Projektet bedrivs i samverkan med Göteborgs och Uppsala universitet. Financial Risk Management and Derivatives (Lars Nordén m fl.) Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet och Lunds universitet och innehåller ett antal delprojekt med den gemensamma målsättningen att undersöka finansiella risker och hur dessa kan hanteras med hjälp av derivatinstrument. Akademin för Ekonomistyrning i staten (Anders Grönlund, Eva Wittbom m.fl.) En mötesplats för forskning, studier och dialog kring stryning i statliga miljöer. 6

9 Entrepreneurial work facing management routines (Jan Löwstedt, Robert Demir m.fl.) Det övergripande problemet som adresseras i studien är hur dagens kunskapsföretag organiserar för att utveckla verksamhetens innovationsförmåga. Lite mer avgränsat avser studien frågor om hur IT (intranet) i allt högre grad kommit att mediera relationen mellan management och medarbetare i denna typ av företag och därmed förutsättningarna för verksamhetens utveckling. Hälsofrämjande arbetsplatser: förändringar i arbete, identitet och organisationskultur (Torkild Thanem) Projektet studerar hälsofrämjande insatser inom företag och organisationer med syftet att hjälpa anställda följa hälsovetenskapliga expertråd, anamma en hälsosam livsstil och reglera kosthållning och fysisk aktivitet på och utanför arbetsplatsen. Projektet analyserar exempelvis om insatserna möts av hängivenhet, lydnad, cynism eller motstånd, samt huruvida de bidrar till samhörighet, samstämmighet och harmoni eller konflikter, splittran och avstånd. Måltidens intressenter (Solveig Wikström m.fl.) Projektet undersöker hur värde skapas för konsumenterna i deras matkonsumtion, dvs. allt det som har att göra med matens planering, inköp, tillredning, ätandet och efterarbete. 3.2 Betydelsefulla händelser under Rekrytering av nya forskare Följande rekryteringar gjordes vid institutionen under : Universitetslektorer Docent Darek Haftor, inriktning operations management Dr Björn Hagströmer, inriktning finansiering Dr Waresul Karim, inriktning redovisning, börjar april 2011 Dr Natalia Tolstikova, inriktning marknadsföring Dr Fredrika Wiesel, biträdande universitetslektor inriktning redovisning Dr Eva Wittbom, inriktning redovisning Gästforskare Prof. Brendan McSweeney, börjar februari 2011 Docent Fabian von Schéele Dr Jannis Angelis Dr Ian Richardsson, börjar januari 2011 Dr Iñaki Rodriguez, börjar januari 2011 Dr Natalia Slutskaya Mr Patrick L Espoir Decosta, börjar januari 2011 Utlysta universitetslektorat under HT, under tillsättning 1 inriktning entreprenörskap 2 inriktning finansiering 1 inriktning human resource management 1 inriktning management & organisation 1 inriktning marknadsföring 1 inriktning redovisning Befordringar Mikael Holmqvist befordrades till professor i företagsekonomi. Roland Almqvist, Darek Haftor, Christian Maravelias & Matti Skoog antogs som docenter i företagsekonomi. 7

10 Stipendier och utmärkelser Årets HR-forskning Professor Mikael Homlqvist och Docent Christian Maravelias tilldelades utmärkelsen årets HR-forskning för sin bok: Managing Healthy Organizations: Worksite Health Promotion and the New Self-Management Paradigm (Routledge). Bakom utmärkelsen stod bland andra tidningen Personal & Ledarskap, Institutet för Personal- & Företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR förening. Wallanderstipendium till Robert Demir och Björn Hagströmer Robert Demir och Björn Hagströmer tilldelades under Wallanderstipendium, ett postdoktoralt stipendium om 1,2 miljoner kronor avsett att under 3 års tid finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Sabur Mollah, Asma Mobarek, Tony Fang och Thomas Hartman tilldelades anslag från Handelsbankens forskningsstiftelser Sabur Mollah tilldelades 2 miljoner kronor för forskningsprogrammet "Corporate Governance Failure of Large Banks and Financial Crisis". Asma Mobarek tilldelades 1,66 miljoner kronor för forskningsprojektet "Causes and Consequence of cross country interdependence around global financial crisis". Tony Fang tilldelades 1 miljon kronor för forskningsprojektet "Crosscultural management and leadership in globalization: Inspirations from Sino-Swedish cooperation in automobile industry". Thomas Hartman tilldelades bidrag om kronor för arrangemang av konferensen NFF2011. Ali Yakhlef tilldelades forskningsanslag från Ragnar Söderbergs stiftelse Ali Yakhlef tilldelades anslag om 2,5 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för forskningsprogrammet "How Management Practice Innovation Comes About". Några av Företagsekonomiska institutionens forskare 8

11 Forskarseminarium med internationella gäster Företagsekonomiska institutionen arrangerar regelbundet forskningsseminarier inom företagsekonomins olika delämnen. Vid seminarierna diskuteras aktuella texter av institutionens egna forskare och externa gäster. Syftet med seminarierna är att utveckla det vetenskapliga samtalet, ge konstruktiv respons, och hjälpa varandra att skriva publicerbara texter. Seminarierna leds av en sakkunnig ordförande som tillsammans med respondenter och övriga deltagare bidrar till aktiva diskussioner och ett levande forskningsforum. Under hade vi flertalet internationella gästforskare på besök som höll seminarium. Här presenteras ett urval. Internationella gäster, ett urval Professor Veerle De Bosscher, Vrije University Brussels Professor Paula Jarzabkowski, Aston Business School and Advanced Institute of Management (AIM) Professor Peter Li, Handelshögskolan i Köpenhamn Professor Norberto Muñiz Martinez, University of Leon, Spain Professor Martin Messen, HEC Paris Professor Martin Piber, University of Innsbruck Professor Charlie Schewe, University of Massachusetts, USA Professor Antonio Strati, Universita di Trento Professor Eero Vaara, Hanken, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors Associate Professor Ester Barinaga, Copenhagen Business School Associate Professor Allan Hansen, Copenhagen Business School Associate Professor Martin Kornberger, UTS, University of Technology, Sydney Assistant Professor Yuval Millo, LSE, London School of Economics and Political Science Dr Yangfeng Cao, Peking University Dr Peter Verhezen, University of Melbourne Dr Sebastian Zenker, University of Hamburg Seminarium med Dr Peter Verhezen, University of Melbourne 9

12 3.3 Forskarutbildningen Nyantagning av forskarstuderande Ämnesområde Ansökningar Antagna Redovisning 20 3 Marknadsföring 40 1 Management & organisation 97 4 Finansiering 31 3 Disputationer under Jens Martin Svendsen - Marknadsföring en strategisk lek med varor som rekvisita Marknadsföring har oftast som strategiskt mål att skapa lojala kunder. Lojalitet förutsätter ett återkommande agerande men detta agerande relaterar inte alltid till en vara eller en tjänst utan snarare till ett socialt sammanhang som kan betraktas som en lek. Jörgen Hansson - Konkurrens och otakt vid konsultköp ger mer valuta för pengarna Det råder både osäkerhet, otakt och konkurrens när företag köper tjänster från en managementkonsult, och det gör att köparen får en bättre tjänst. Kjell Ljungbo - Bättre språkkunskaper ökar insikt och vinst Via kunskaper i landets språk kan svenska chefer i Östeuropa nå ökad kundnärhet, tillit och relationsbyggande, informationsövertag, självständigt tänkande, helhetssyn och effektivitet. Kostnader sänks men omsättning och vinst ökar. Anita Radon - En virtuell värld av lyx Sammanlänkningen av varumärke, konsument och piratkopierare som möjliggörs på nätet utgör en ny typ av varumärkesvärld vilket kan liknas vid en onlinemässa för lyxvarumärken. Rober Demir - Strategy as Sociomaterial Practices: Planning, Decision-Making, and Responsiveness in Corporate Lending Oskiljaktiga relationer mellan det materiella och det sociala. Avhandlingen ifrågasätter den sedan länge dikotomiserade frågan om huruvida företagets strategi påverkar IT användningen eller vice versa. I en studie av tre svenska banker visar avhandlingen hur bankernas kreditprocesser ömsesidigt konstitueras av materiella (IT och andra artefakter) och sociala dimensioner. Irene Martinsson - Arbetslivets två stora trender standardisering och projektorganisering leder till en kamp om kunskapsöverföring Projekt ger flexibilitet medan standardisering ger kostnadseffektivitet men de två trenderna är inte alltid förenliga. Nydisputerade Anita Radon skålar med handledare Per Olof Berg Nydisputerade Robert Demir 10

13 3. Gemensamt för verksamheten 3.1 Internationalisering Rekordstort intresse för utlandsstudier Intresset för att studera utomlands under en termin fortsätter att växa i rekordtakt och inom vår internationella enhet var aktiviteten hög under. Totalt åkte 159 studenter på utbyte till något av våra partneruniversitet under året. Internationella studenter Under kunde vi välkomna 131 utbytesstudenter till oss från många olika länder. Vi har även en stor andel internationella studenter inom våra masterprogram. Exchange Days Det uppskattade evenemanget Exchange Days arrangerades i februari och november. Under dessa dagar fick intresserade studenter möjlighet att träffa utbytesstudenter från våra partneruniversitet samt svenska studenter som själva studerat utomlands och delade med sig av sina erfarenheter. Office of International tillsammans med studenter under Exchange Days i februari Internationella besök Ett flertal av våra internationella partners valde att besöka Företagsekonomiska institutionen under. Vi kunde exempelvis välkomna: University of Ljubljana Faculty of Economics University of Applied Sciences Northwestern Switzerland School of Business Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas University of Massachussetts Amherst University of Virginia, McIntire School of Business Representanter från vår internationella enhet har även besökt samarbetspartners i Frankrike, England, Tyskland och USA, samt deltagit i två internationella konferenser - National Association of Foreign Student Advisers (NAFSA) i Kansas City, och European Association of International Education i Nantes - allt för att fördjupa vårt samarbete med universitet och samarbetspartners världen över. 11

14 Nya internationella partners under Nordamerika: The University of Virginia, McIntire School of Commerce, USA Hawaii Pacific University, College of Business Administration, USA University of Victoria Faculty of Business, CANADA Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico, MEXICO Asien: National University of Singapore, SINGAPORE Seoul National University, College of Business Administration, KOREA City University of Hong Kong, KINA Lingnan University College, Sun Yat-sen University, KINA Oceanien: University of the Sunshine Coast, Faculty of Business, AUSTRALIEN Europa: University of Mannheim Business School, TYSKLAND Tilburg School of Economics and Management, NEDERLÄNDERNA University of Glasgow Business School, SKOTTLAND University of London, Royal Holloway School of Management, ENGLAND IESEG School of Management, FRANKRIKE ISC PARIS School of Management, FRANKRIKE University of Ljubljana Faculty of Economics, SLOVENIEN University of Economics, Prague, TJECKIEN 12

15 3.2 Ekonomernas Karriärcenter och samverkan med näringslivet Ekonomernas Karriärcenter syftar till att vara en länk mellan arbetsmarknaden, akademin och studenterna. Varje termin anordnas många olika aktiviteter i samarbete med företag och organisationer vilka publiceras under ett kalendarium för respektive termin. Kalendariet består av aktiviteter såsom CV-granskningar, karriärcoachning, intervjuträning, presentationer från företag m.m. Alla aktiviteter tillhandahålls avgiftsfritt från organisationer som samarbetar med karriärcenter. För att säkerställa kvaliteten utvärderas evenemangen genom att studenterna betygsätter och ger feedback på utförda aktiviteter samt önskemål om kommande aktiviteter. Följande aktiviteter arrangerades under : Case tävlingar Deltagande i nordens största karriärmässa, Career Days i Globen Individuella granskningar av CV och personligt brev Inriktningskvällar inför valet av inriktningsstudier Inspirationsföreläsningar om entreprenörskap och hållbarhet Individuell karriärcoaching Karriärcoaching i grupp Karriärkurs Lunchföreläsningar hos samarbetsföretag Registreringsdag vid terminstart HT10 Rekryteringskvällar med mingel Rekryteringsluncher på plats vid institutionen Rekryterings minimässa för sommarjobb Rekryterings minimässa för heltidsjobb Workshops om svensk arbetsmarknad och svenska arbetsgivare för masters- och utbytesstudenter Studiebesök till flera olika företag Tradingkurs för finansstudenter Workshops i att skriva CV och personligt brev Workshops i jobbsökande Workshop om morgondagens arbetsmarknad och det personliga varumärket Uppsatsmässa Uppföljning aktiviteter under Ekonomernas Karriärcenter annonserade 145 jobb, 70 praktikplatser och 12 matchade annonser under. Totalt arrangerades 46 olika aktiviteter med 725 deltagande studenter. De totala antalet deltagande studenter i karriärcenters aktiviteter utgör ca 20% av de 3667 registrerade studenterna vid institutionen under. De deltagande studenterna läser olika studieinriktningar och har kommit olika långt i sin utbildning. Under inledde Ekonomernas Karriärcenter även samarbete med Nordea och KPMG som nu är företagspartner till vår institution. Vidare etablerades ett samarbete med den globala rekryteringssajten Monster. 13

16 3.3 Alumni Aktiviteten inom vårt Alumninätverk, School of Business Alumni Association, ökade under året och vi arrangerade två större evenemang; en hemvändardag Homecoming Day och en konferens med temat ledarskap. Vidare utvecklade vi vår kommunikation med alumnerna, exempelvis genom nyhetsbrevet Alumni-news samt att vi började använda oss av sociala medier som en kanal. Under valdes även en ny styrelse. Ledarskapskonferens, april Temat för vårens alumniaktivitet var framtidens ledarskap, ett uppskattat ämne som väckte stort intresse. Fyra framträdande experter medverkade med inspirerande föreläsningar. Homecoming Day, oktober I oktober samlades traditionsenligt alumner och nuvarande studenter tillsammans med medarbetare vid Företagsekonomiska institutionen för en kväll med inspirerande föreläsningar och trevlig middag. Antalet deltagare hade fördubblats sedan Ny styrelse för School of Business Alumni Association Anders Bergström, Ordförande, VD, Global Consulting B&B HB Peter Bruzelius, VD Säljkompetens Katarina Carlén, Informationsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen Kristina Harbom, HR, Medius AB Marina Mourad, Alumnichef, ansvarig för Karriärcenter vidföretagsekonomiska institutionen Sofie Quant, Kommunikationsansvarig, Svenska Petroleum Institutet Robert Ström, International Payment Officer, Nordea Alumnen Peter Norman ny finansmarknadsminister Vi ser regelbundet att våra Alumner är framgångsrika inom näringslivet/organisationer och tillträder nya positioner. Under tillträdde exempelvis alumnen Peter Norman som ny finansmarknadsminister i Sveriges regering. Alumnievenemang under 14

17 3.4 Advisory Board Advisory Board är ett led i våra ansträngningar att göra ekonomutbildningen vid Stockholms universitet till en av Europas bästa. Advisory Board utgör en plattform för ett utökat och fördjupat samarbete mellan institutionen och näringsliv samt offentlig verksamhet. Syftet är att fungera som idégivare och stimulansskapare för att stärka institutionens framtida konkurrenskraft. Under förstärktes vår Advisory Board med tre akademiker från ledande europeiska business schools; Finn Junge Jensen, Jaap Spronk och Peter Moizer. Ledamöter i Advisory Board Li Malmström, Sammankallande, Ekon dr Företagsekonomiska institutionen Finn Junge Jensen, Ordförande, Tidigare rektor för Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS) Mats A. Andersson, VD Fjärde AP fonden Artur Engel, VD Björn Borg Jonas Jakobson, VD Nordic Equities Katarina Mellström, f.d. VD och Country Manager, Fujitsu Services i Sverige Peter Moizer, Dean of the Leeds University Business School, Professor of Accounting Lars Nyberg, VD och koncernchef, TeliaSonera AB Jaap Spronk, Academic Dean MBA Programmes, Professor of Financial Management Science, Rotterdam School of Management, Erasmus University Henrik Steinbrecher, Partner PriceWaterhouseCoopers Christina Tillman, VD OddMolly Per Olof Berg, Professor, Företagsekonomiska institutionen Thomas Hartman, Prefekt och Professor, Företagsekonomiska institutionen 3.5 Externa organisationer Medlemskap i AACSB International Företagsekonomiska institutionen blev under medlem i AACSB International, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, en organisation som ackrediterar business schools. Medlemskapet är ett första steg i vårt arbete för att ansöka om ackreditering. 3.6 Press & Media Företagsekonomiska institutionens forskare medverkar regelbundet som experter i tidningsartiklar, tv- och radioinslag för att sprida forskningsresultat och uttala sig om aktuella frågor. Även våra studenter och deras uppsatser blir uppmärksammade av medierna. Vi strävar efter att ha en god relation med media och arbetar både reaktivt med att bemöta förfrågningar från journalister/reportrar och proaktivt med att berätta om aktueliteter via pressmeddelanden och nyhetstips. Nedan följer ett urval på vad som skrevs om oss och våra forskare/studenter under. Solveig Wikströms forskning: Kunderna misstror maten och handeln, Fri Köpenskap Icas dominans hotar marknaden, Dagens Industri, Livsmedelsbranschen börjar ta konsumenternas oro på allvar, Dagens Industri, Forskare sågar livsmedelsbranschen, Market.se, Misstro styr inköpen, DN, , Få förstår sig på konsumenterna, Fri Köpenskap, Hushållen vill ha hjälp med livsmedelsinköp, Göteborgs-Posten,

18 Bino Catasús forskning: Fler kvinnor når toppen, SVD, Om fyra år har kvinnor samma karriärmöjligheter som män, Expressen, Forskare: Sverige blir jämställt - om fyra år. Aftonbladet, Karriärmöjligheter ökar för kvinnor, SVT (rapport), Anders Parments forskning: Generation Y i arbetslivet, Chefstidningen, Vad händer med varumärket Sverige? Gotlands Allehanda, Arbetgivarmärket ger HR mer makt, Personal & Ledarskap, Trassliga affärer, Dagens Nyheter (ekonomi), En ny generation bilköpare ser dagens ljus, Motormagasinet, Mindre bolag i svår sits, Anders Parment intervjuad i Dagens Industri Paula Liukkkonens forskning: Inbyggda mätfel i hälsoboksluten. LO-Tidningen, Företagen mörkar om sjukfrånvaron, Dagens Industri, Hög svensk sjukfrånvaro en myt- Sydsvenskan, Irene Martinssons avhandling: Därför kraschar ditt projekt, Computer Sweden, Krock när kunskap från projekt ska standardiseras, Kvalitetsmagasinet Anita Radons avhandling: Lyx- en knepig affär. Computer Sweden Kjell Ljungbos avhandling: Språk vinner affärerna, e24, Jörgen Hanssons avhandling: Otakt är bra, Jusektidningen, (PDF) Spänningar skapar bättre inköpsprocess, CFO, Övriga forskare: Motion gör alla till vinnare, ST Press, , Torkild Thanem Sportslig framgång lockar, Nerikes Allehanda , Sten Söderman Pris för årets HR-forskning, Christian Maravelias & Mikael Holmqvist Personal & Ledarskap nr 11/10 Årets HR-forsking utmanar traditionella föreställningar, Kvalitetsmagasinet, Uppsatser vid institutionen: Föreningar vill ha nolltaxa, Bohusläningen Resultat av uppsats citeras. Chefen har ett stort ansvar, Dagens Industri, Uppsats om mångfald. Vinstdelningssystem höjer motivationen, Hela Hälsingland Är hälsobarer den nya snabbmaten?, Livsmedel i fokus, Om Magisteruppsats. Måltidsersättning används som snabbmat, Dagens Handel, Magisteruppsats. Så bygger du ditt eget varumärke, Resumé, Uppsats. Om Magisteruppsats. Du är ditt eget varumärke, Svenska Dagbladet 1, Om Magisteruppsats. Personligt varumärke allt viktigare, Gävle Direkt och Västerås Direkt, Om Magisteruppsats. Varför valde du en masterutbildning? DN Högskoleguiden,

19 3.7 Organisation Företagsekonomiska institutionen har drygt aktiva studenter, ett sjuttiotal undervisande och forskande personal, ett femtiotal doktorander samt ett trettiotal administrativa medarbetare. Institutionens arbete leds av prefekten som har stöd av en ställföreträdande prefekt och institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten som Företagsekonomiska institutionen tillhör. Rekrytering Följande rekryteringar gjordes vid institutionen under Universitetslektorer och forskare Se förteckning på sid.7. Doktorander Amir Kheirollah, finansiering Gustaf Sporrong, finansiering Dong Zhang, finansiering Andrea Lucarelli, marknadsföring Elia Giovacchini, management & organisation Josefin Ivarsson, management & organisation Janet Johansson, management & organisation Steffi Siegert, management & organisation Dan Lundmark, redovisning Andreas Sundström, redovisning Niklas Wällstedt, redovisning Administrativa medarbetare Alexandra Ekberg, amanuens Johan Graaf, amanuens Katarina Jansson, informationsassistent Johan Lemke, chef uppdragsutbildningen Lova Liif, amanuens Helena Walter-Heres, systemutvecklare Rachel Weiner, internationell koordinator Utlysta universitetslektorat under ht, under tillsättning: 1 inriktning entreprenörskap 1 inriktning marknadsföring 2 inriktning finansiering 1 inriktning management & organisation 1 inriktning human resource management 1 inriktning redovisning 17

20 4. Resultatrapport INTÄKTER Anslag Uppdrag Bidrag Övriga SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Lokalkostnader Driftkostnader OH-faktura o fördeln indir kostn Avskrivningar SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT Ingående balanserat resultat UTGÅENDE BALANSERADE RESULTAT

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Vad skall jag välja termin 5?

Vad skall jag välja termin 5? Handelshögskolans ekonomprogram Vad skall jag välja termin 5? HT14 FÖRETAGSEKONOMI eller NATIONALEKONOMI Handelshögskolans ekonomprogram NATIONALEKONOMI Åsa Löfgren Fortsättning och fördjupningskurser

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror EFMD Handelshögskolan 2010 Fakta & siffror Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 Måndag/Monday 22/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 24/8 09.00 13.00 N320 Torsdag/Thursday 25/8 09.00 13.00

Läs mer

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror EFMD Handelshögskolan 2011 Fakta & siffror Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser?

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström HELIX VINN Excellence Centre Linköpings universitet www.liu.se/helix Lärande är inte att skicka folk på

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Studera utomlands på sommaren

Studera utomlands på sommaren Studera utomlands på sommaren Hos Företagsekonomiska institutionens partneruniversitet Office of International Affairs, 2011 Studera utomlands på sommaren Ett bra alternativ för er som inte har möjlighet

Läs mer

FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2015

FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2015 FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2015 MISSION The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2014

FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2014 FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2014 MISSION The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram vid Informatik och media Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram? Sitter och väntar på vad livet ska servera

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Förändringarnas marknad

Förändringarnas marknad Konferens, 19 oktober 2012, Stockholm Förändringarnas marknad Bekräftade talare: Olof Persson, koncernchef, AB Volvo Laurent Leksell, grundare, Elekta Jan Carlson, koncernchef, Autoliv Hans Timmer, Världsbanken

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS KURS FE3520 Företagsekonomi C - marknadsföring 61-75 högskolepoäng Business Administration C - Marketing 61-75 higher education credits Utbildningsnivå:

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS IPSOS REPUTATION COUNCIL 141 seniora chefer inom kommunikation i 22 länder Ipsos Reputation Council nionde omgången Reputation Council

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror EFMD Handelshögskolan 2012 Fakta & siffror Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Examen Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom program Förkunskapskrav

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Handelshögskolan FAKTA & SIFFROR

Handelshögskolan FAKTA & SIFFROR Handelshögskolan FAKTA & SIFFROR 2013 Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Kort presentation av valberedningens förslag

Kort presentation av valberedningens förslag Kort presentation av valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Helena Forslund Fredrik Karlsson Lars Tomsmark Katarina Stjernfeldt Mikael Lundgren Anna Lindahl Madeleine Johansson Personliga suppleanter

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

CMAST Internationell Inriktning

CMAST Internationell Inriktning CMAST Internationell Inriktning Information 2013-10-07 Uppdaterad 2013-10-11 Programledning CMAST Martin Edin Grimheden, programansvarig Rebecca Ljungqvist, utbildningshandläggare Tuija Venermo, studievägledare

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer