Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen"

Transkript

1 Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen

2 Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter & helårsprestationer 1.5 Examina 2. Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsprojekt/program 3.2 Betydelsefulla händelser under 3.3 Forskarutbildningen 3. Gemensamt för verksamheten Internationalisering 3.2 Ekonomernas Karriärcenter och samverkan med näringslivet 3.3 Alumni 3.4 Advisory Board 3.5 Externa organisationer 3.6 Press & Media 3.7 Organisation 4. Resultatrapport Publikationer 19

3 Kära läsare, Du håller nu i Företagsekonomiska institutionens första årsredovisning någonsin. Vi tycker det är ett bra sätt att summera året som gått för våra intressenter och avser att göra detta till en årligt återkommande skrift. var fortsatt ett spännande år där institutionens forskning och utbildningar fortsatte att utvecklas. Forskarutbildningen har nästan fördubblats, dels tack vare att institutionen beslutade att avsätta medel för att öka antalet forskarstuderande, dels eftersom flera medarbetare erhållit extern finansiering för att handleda och finansiera forskarstuderande i olika projekt. De tvååriga masterprogrammen fortsätter att attrahera många sökande från såväl Sverige som andra länder och idag är ungerfär hälften av de studerande inom dessa program internationella studenter. Kvaliteten på våra studenter är mycket hög och masterprogrammen har också visat sig bli en viktig rekryteringsbas för institutionens forskarutbildning. Inom grundutbildningen beslutade institutionen att under 2011 lansera ett nytt kandidatprogram på engelska tillsammans med statsvetenskapliga institutionen. Med detta hoppas vi locka till oss ungdomar som idag läser på t ex International Baccalaureate utbildningar i Sverige som vill fortsätta att förbereda sig för en internationell karriär i Sverige eller utomlands. På sikt tror vi även att programmet kan komma att efterfrågas av internationella sökande. Studenter inom våra kandidatprogram och civilekonomprogrammet fortsätter att prestera på en hög nivå; den så kallade prestationsgraden, som visar i vilken omfattning studenterna blir godkända på kurserna, var den högsta på sex år. På personalsidan har institutionen förstärkt såväl kapaciteten som kompetensen genom nyrekryteringar och kompetensutveckling. Den administrativa servicen har utökats och en rad nya svenska och internationella lektorer och professorer har anställts och befordrats. Institutionens ekonomi är god och vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt år. Thomas Hartman Prefekt 1

4 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå Företagsekonomiska institutionen utbildar framtidens kvalificerade ekonomer och ledare inom näringsliv och offentlig förvaltning. Våra kurser och program ger studenter en bred baskunskap och spetskompetens inom företagsekonomins olika delområden; finansiering management/organisation/samhälle, marknadsföring och redovisning. Vi erbjuder kandidatprogram och fristående kurser i företagsekonomi, masterprogram på avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi har även Stockholmsregionens enda Civilekonomprogram. Därtill bedriver vi uppdragsutbildning/emba-program för yrkesverksamma. Alla våra utbildningar är uppbyggda för att möta arbetsmarknadens krav och är anpassade till den europeiska Bolognamodellen. Det är viktigt för oss att hela tiden utveckla lärandets process. Kreativt tänkande och kritiska resonemang är ledstjärnor i alla utbildningar. Våra kurser och program grundar sig på den senaste forskningen och genom nära kontakter med näringsliv och forskning, såväl nationellt som internationellt, skapas lärande över gränserna. 1.1 Våra utbildningar Följande utbildningar gavs vid institutionen under Civilekonomprogrammet Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Redovisning och finansiering Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Marknadsföring och management Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Ekonomi och IT* Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Accounting, Auditing and Analysis Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Banking and Finance/Financial Economics Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Management Studies Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Consumer & Business Marketing Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Strategic IT Management* Forskarutbildning i företagsekonomi Executive MBA program *Utbildningarna ges i samverkan med institutionen för Data- och Systemvetenskap, DSV. 2

5 1.2 Betydelsefulla händelser under Beslut om ett nytt kandidatprogram med engelska som undervisningsspråk Under fattade institutionens utbildningnämnd beslut om en ny utbildning. Från höstterminen 2011 kommer Företagsekonomiska institutionen att erbjuda ett kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap på engelska. Det är ett av få kandidatprogram i Sverige med engelska som genomgående undervisningsspråk. Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Centre for Academic English vid Stockholms universitet. Matti Skoog tilldelades årets Ballerinapris Ballerinan är en utmärkelse som varje år tilldelas en lärare eller annan medarbetare inom Företagsekonomiska institutionen som på något sätt bidragit till "den goda akademin". Läraren nomineras och väljs av studenterna vid institutionen. Matti Skoog, docent och lektor inom redovisning fick ta emot Ballerinapriset i maj. Darek Haftor utnämndes till Centre Director för Stockholms universitet inom SSES Docent Darek Haftor utsågs i maj som ansvarig för Företagsekonomiska institutionens värdskap inom Stockholms universtitet för SSES (Stockholm School of Entrepreneurship). Han kommer därmed att anta rollen som Centre Director för Stockholms universitet inom SSES. Ranking som näst bästa Business School i Sverige Företagsekonomiska institutionen blev i oktober rankad som näst bästa Business School i Sverige i Eduniversals årliga undersökning. Undersökningen bygger på svar från 1000 dekaner och prefekter för Business Schools i 153 länder världen över som svarat på frågan om vilken/vilka Business Schools de skulle rekommendera för någon som önskar att studera i det givna landet. Vidareutveckling av programmet Executive Master of Business Administration (emba) Företagsekonomiska institutionen har sedan 1998 erbjudit ett kvalificerat emba-program. Genom utbildningen tränas professionella yrkesverksamma i att ta ett helhetsgrepp på affärsmannaskap, ledarskap och management för att kunna möta sina organisationers behov, bredda sina kompetenser och därmed kunna anta ledande ställningar med helhetsansvar. Programmet är en viktig del av institutionens uppdragsutbildning och samverkan med det omgivande samhället. En vidareutveckling av programmet påbörjades under med rekrytering av en ny ledning för utbildningen, framtagande av en långsiktig plan och arbete med att förbereda för nästa utbildningsstart hösten Utbildningsprofilen för det uppgraderade programmet fokuserar på svenskt ledarskap i ett mångkulturellt sammanhang för reflekterande och professionella chefer och ledare med helhetsansvar och helhetssyn. 3

6 Gästföreläsningar Under gästades Företagsekonomiska institutionen av många framstående representanter från organisationer och företag som höll gästföreläsningar inom ett flertal av våra kurser. Gästföreläsare, ett urval Michael von Baahr, TryggHansa Robin Boheman, Scania Anders Carstorp, Stockholms Stad Elias Bengtsson, Sveriges Riksbank Sofia Ehrner, PwC, Global Audits Charlotta Eriksson, Försvarsdepartementet Alireza Etemad, SEB Stefan Fraenkel, BioVitrum Birger Gezelius, Nordea Nils von Heijne, Pronto Communication AB Jonas Jakobson, Nordic Equities Krister Kylås, TeliaSonera Johnny Kroneld, Pelle Sjöqvist och Johan Åberg, HP Tor Löwkrantz, Wenderfalck Kommunikation Robert Nordahl, Grant Thornton Yvonne Näsström, AstraZeneca Daniel Skjeldam, Norwegian Elin Wallberg, Rädda barnen Gästföreläsning med Ralph Nader I september besökte den tidigare amerikanska presidentkandidaten Ralph Nader Företagsekonomiska instutionen inom ramen för en föreläsningsturné med syfte att öppna upp för debatt och samtal kring konsumenträttigheter, miljöfrågor och det politiska klimatet i världen. Föreläsningens titel var Green Entrepreneurship - Profitable Business or Branding Trick, och den arrangerades av Kraft&Kultur med Företagsekonomiska institutionen som värd. Utöver Ralph Nader medverkade även miljödebattören Björn Gillberg, Stina Billinger som är samhällsansvarsstrateg vid SPP samt institutionens professorer Evert Gummesson och Solveig Wikström vid föreläsningen. 4

7 Sökandetryck Våra utbildningar är mycket eftertraktade. Flera av institutionens program hör till de mest sökta vid Stockholms universitet och Civilekonomprogrammet är en av de mest eftersökta utbildningarna i Sverige. Antalet sökande fortsatte att öka från 2009 till. VT Kandidatprogram Antal sökande Antal sökande per plats Redovisning/finansiering, 180 hp Marknadsföring & management, 180 hp Ekonomi & IT, 180 hp Inget intag Inget intag = Civilekonomprogrammet, 240 hp Antal sökande Antal sökande per plats HT Kandidatprogram Antal sökande Antal sökande per plats Redovisning &finansiering, 180 hp Marknadsföring & management, 180 hp Ekonomi & IT, 180 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Antal sökande Antal sökande per plats Masterprogram Antal sökande Antal sökande per plats Accounting, Auditing & Analysis, 120 hp Banking & Finance, 120 hp Consumer & Business Marketing, 120 hp Management Studies, 120 hp Helårsstudenter 1 & helårsprestationer 2009 Helårstudenter Helårsprestationer Examina Antal uttagna examen per utbildningsnivå. Kandidatexamen 261 Magisterexamen 306 Civilekonomexamen 76 Masterexamen 43 1 Antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets poängomfattning under en viss period dividerat med 60. 5

8 2. Forskning och utbildning på forskarnivå Företagsekonomiska institutionen bedriver nationellt och internationellt ledande forskning inom huvudområdena finansiering, management/organisation/samhälle, marknadsföring och redovisning. Vi har alltid varit måna om att odla ett fritt forskningsklimat där en mångfald av olika forskningsprojekt kan mötas. Den bästa garantin för bra forskning på lång sikt anser vi vara en fri akademi, oberoende av externa intressen och styrd av forskarnas egna intressen. Forskningens kvalitet och betydelse främjas genom att den granskas och diskuteras av svenska och internationella forskare samt genom att den sprids via internationellt erkända vetenskapliga publikationer. Forskningen integreras även i våra utbildningar och våra forskare samverkar med det omgivande samhället, exempelvis som experter i media och populärvetenskapliga sammanhang. Forskningen vid institutionen är nära förknippad med flera andra forskargrupper och institutioner. Här bör främst nämnas Uppsala universitet och Lunds universitet. Vi har även ett rikt internationellt utbyte, exempelvis med Stanford University och Scancor. 2.1 Forskningsprojekt/program Våra forskningsprogram inbegriper både lokala frågeställningar och globala marknader. Här presenteras ett urval av forskningsprojekt/program som var pågående under. Varumärkning av städer i det globala rummet (Per Olof Berg m.fl) Genom att studera den dynamik som ligger bakom hur en varumärkt stad fylls med mening avser forskarna genom projektet bidra till det växande område som studerar City Branding. Managing Healthy Organizations (Mikael Holmqvist, Christian Maravelias m.fl.) Projektet analyserar hälsoinriktade insatser på arbetsplatser och i samhället i övrigt avseende deras potential att påverka människors identitet, attityder och beteende i enlighet med organisatoriska och samhälleliga normer och värderingar. The capital Market's USe of Intellecutal Capital (MUSIC) (Bino Catasús m.fl.) Detta forskningsprojekt har varit igång i fyra år har kretsat kring hur kapitalmarknaden producerar och använder information om immateriella tillgångar. Projektet har haft tre doktorander och avslutas Studies In the Consumption of Accounting (SICA) (Bino Catasús, Matti Skoog, Roland Almqvist m.fl.) Projektet bedrivs i samarbete med Uppsala universitet och fokuserar på hur aktörer i organisationer och företag hanterar den alltmer växande mängd siffror som produceras och distribueras. Cost of Regulation and Regulation of Cost (CRRC) (Bino Catasús, Gustav Johed, Matti Skoog m. fl.) Sedan 2005 är det en ny redovisningsreglering (IFRS) som styr hur stora och börsnoterade företag ska rapportera sin ställning och sitt resultat. Denna förändring studeras främst genom att göra studier av användningen av IFRS i företagen. Projektet bedrivs i samverkan med Göteborgs och Uppsala universitet. Financial Risk Management and Derivatives (Lars Nordén m fl.) Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet och Lunds universitet och innehåller ett antal delprojekt med den gemensamma målsättningen att undersöka finansiella risker och hur dessa kan hanteras med hjälp av derivatinstrument. Akademin för Ekonomistyrning i staten (Anders Grönlund, Eva Wittbom m.fl.) En mötesplats för forskning, studier och dialog kring stryning i statliga miljöer. 6

9 Entrepreneurial work facing management routines (Jan Löwstedt, Robert Demir m.fl.) Det övergripande problemet som adresseras i studien är hur dagens kunskapsföretag organiserar för att utveckla verksamhetens innovationsförmåga. Lite mer avgränsat avser studien frågor om hur IT (intranet) i allt högre grad kommit att mediera relationen mellan management och medarbetare i denna typ av företag och därmed förutsättningarna för verksamhetens utveckling. Hälsofrämjande arbetsplatser: förändringar i arbete, identitet och organisationskultur (Torkild Thanem) Projektet studerar hälsofrämjande insatser inom företag och organisationer med syftet att hjälpa anställda följa hälsovetenskapliga expertråd, anamma en hälsosam livsstil och reglera kosthållning och fysisk aktivitet på och utanför arbetsplatsen. Projektet analyserar exempelvis om insatserna möts av hängivenhet, lydnad, cynism eller motstånd, samt huruvida de bidrar till samhörighet, samstämmighet och harmoni eller konflikter, splittran och avstånd. Måltidens intressenter (Solveig Wikström m.fl.) Projektet undersöker hur värde skapas för konsumenterna i deras matkonsumtion, dvs. allt det som har att göra med matens planering, inköp, tillredning, ätandet och efterarbete. 3.2 Betydelsefulla händelser under Rekrytering av nya forskare Följande rekryteringar gjordes vid institutionen under : Universitetslektorer Docent Darek Haftor, inriktning operations management Dr Björn Hagströmer, inriktning finansiering Dr Waresul Karim, inriktning redovisning, börjar april 2011 Dr Natalia Tolstikova, inriktning marknadsföring Dr Fredrika Wiesel, biträdande universitetslektor inriktning redovisning Dr Eva Wittbom, inriktning redovisning Gästforskare Prof. Brendan McSweeney, börjar februari 2011 Docent Fabian von Schéele Dr Jannis Angelis Dr Ian Richardsson, börjar januari 2011 Dr Iñaki Rodriguez, börjar januari 2011 Dr Natalia Slutskaya Mr Patrick L Espoir Decosta, börjar januari 2011 Utlysta universitetslektorat under HT, under tillsättning 1 inriktning entreprenörskap 2 inriktning finansiering 1 inriktning human resource management 1 inriktning management & organisation 1 inriktning marknadsföring 1 inriktning redovisning Befordringar Mikael Holmqvist befordrades till professor i företagsekonomi. Roland Almqvist, Darek Haftor, Christian Maravelias & Matti Skoog antogs som docenter i företagsekonomi. 7

10 Stipendier och utmärkelser Årets HR-forskning Professor Mikael Homlqvist och Docent Christian Maravelias tilldelades utmärkelsen årets HR-forskning för sin bok: Managing Healthy Organizations: Worksite Health Promotion and the New Self-Management Paradigm (Routledge). Bakom utmärkelsen stod bland andra tidningen Personal & Ledarskap, Institutet för Personal- & Företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR förening. Wallanderstipendium till Robert Demir och Björn Hagströmer Robert Demir och Björn Hagströmer tilldelades under Wallanderstipendium, ett postdoktoralt stipendium om 1,2 miljoner kronor avsett att under 3 års tid finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Sabur Mollah, Asma Mobarek, Tony Fang och Thomas Hartman tilldelades anslag från Handelsbankens forskningsstiftelser Sabur Mollah tilldelades 2 miljoner kronor för forskningsprogrammet "Corporate Governance Failure of Large Banks and Financial Crisis". Asma Mobarek tilldelades 1,66 miljoner kronor för forskningsprojektet "Causes and Consequence of cross country interdependence around global financial crisis". Tony Fang tilldelades 1 miljon kronor för forskningsprojektet "Crosscultural management and leadership in globalization: Inspirations from Sino-Swedish cooperation in automobile industry". Thomas Hartman tilldelades bidrag om kronor för arrangemang av konferensen NFF2011. Ali Yakhlef tilldelades forskningsanslag från Ragnar Söderbergs stiftelse Ali Yakhlef tilldelades anslag om 2,5 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för forskningsprogrammet "How Management Practice Innovation Comes About". Några av Företagsekonomiska institutionens forskare 8

11 Forskarseminarium med internationella gäster Företagsekonomiska institutionen arrangerar regelbundet forskningsseminarier inom företagsekonomins olika delämnen. Vid seminarierna diskuteras aktuella texter av institutionens egna forskare och externa gäster. Syftet med seminarierna är att utveckla det vetenskapliga samtalet, ge konstruktiv respons, och hjälpa varandra att skriva publicerbara texter. Seminarierna leds av en sakkunnig ordförande som tillsammans med respondenter och övriga deltagare bidrar till aktiva diskussioner och ett levande forskningsforum. Under hade vi flertalet internationella gästforskare på besök som höll seminarium. Här presenteras ett urval. Internationella gäster, ett urval Professor Veerle De Bosscher, Vrije University Brussels Professor Paula Jarzabkowski, Aston Business School and Advanced Institute of Management (AIM) Professor Peter Li, Handelshögskolan i Köpenhamn Professor Norberto Muñiz Martinez, University of Leon, Spain Professor Martin Messen, HEC Paris Professor Martin Piber, University of Innsbruck Professor Charlie Schewe, University of Massachusetts, USA Professor Antonio Strati, Universita di Trento Professor Eero Vaara, Hanken, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors Associate Professor Ester Barinaga, Copenhagen Business School Associate Professor Allan Hansen, Copenhagen Business School Associate Professor Martin Kornberger, UTS, University of Technology, Sydney Assistant Professor Yuval Millo, LSE, London School of Economics and Political Science Dr Yangfeng Cao, Peking University Dr Peter Verhezen, University of Melbourne Dr Sebastian Zenker, University of Hamburg Seminarium med Dr Peter Verhezen, University of Melbourne 9

12 3.3 Forskarutbildningen Nyantagning av forskarstuderande Ämnesområde Ansökningar Antagna Redovisning 20 3 Marknadsföring 40 1 Management & organisation 97 4 Finansiering 31 3 Disputationer under Jens Martin Svendsen - Marknadsföring en strategisk lek med varor som rekvisita Marknadsföring har oftast som strategiskt mål att skapa lojala kunder. Lojalitet förutsätter ett återkommande agerande men detta agerande relaterar inte alltid till en vara eller en tjänst utan snarare till ett socialt sammanhang som kan betraktas som en lek. Jörgen Hansson - Konkurrens och otakt vid konsultköp ger mer valuta för pengarna Det råder både osäkerhet, otakt och konkurrens när företag köper tjänster från en managementkonsult, och det gör att köparen får en bättre tjänst. Kjell Ljungbo - Bättre språkkunskaper ökar insikt och vinst Via kunskaper i landets språk kan svenska chefer i Östeuropa nå ökad kundnärhet, tillit och relationsbyggande, informationsövertag, självständigt tänkande, helhetssyn och effektivitet. Kostnader sänks men omsättning och vinst ökar. Anita Radon - En virtuell värld av lyx Sammanlänkningen av varumärke, konsument och piratkopierare som möjliggörs på nätet utgör en ny typ av varumärkesvärld vilket kan liknas vid en onlinemässa för lyxvarumärken. Rober Demir - Strategy as Sociomaterial Practices: Planning, Decision-Making, and Responsiveness in Corporate Lending Oskiljaktiga relationer mellan det materiella och det sociala. Avhandlingen ifrågasätter den sedan länge dikotomiserade frågan om huruvida företagets strategi påverkar IT användningen eller vice versa. I en studie av tre svenska banker visar avhandlingen hur bankernas kreditprocesser ömsesidigt konstitueras av materiella (IT och andra artefakter) och sociala dimensioner. Irene Martinsson - Arbetslivets två stora trender standardisering och projektorganisering leder till en kamp om kunskapsöverföring Projekt ger flexibilitet medan standardisering ger kostnadseffektivitet men de två trenderna är inte alltid förenliga. Nydisputerade Anita Radon skålar med handledare Per Olof Berg Nydisputerade Robert Demir 10

13 3. Gemensamt för verksamheten 3.1 Internationalisering Rekordstort intresse för utlandsstudier Intresset för att studera utomlands under en termin fortsätter att växa i rekordtakt och inom vår internationella enhet var aktiviteten hög under. Totalt åkte 159 studenter på utbyte till något av våra partneruniversitet under året. Internationella studenter Under kunde vi välkomna 131 utbytesstudenter till oss från många olika länder. Vi har även en stor andel internationella studenter inom våra masterprogram. Exchange Days Det uppskattade evenemanget Exchange Days arrangerades i februari och november. Under dessa dagar fick intresserade studenter möjlighet att träffa utbytesstudenter från våra partneruniversitet samt svenska studenter som själva studerat utomlands och delade med sig av sina erfarenheter. Office of International tillsammans med studenter under Exchange Days i februari Internationella besök Ett flertal av våra internationella partners valde att besöka Företagsekonomiska institutionen under. Vi kunde exempelvis välkomna: University of Ljubljana Faculty of Economics University of Applied Sciences Northwestern Switzerland School of Business Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas University of Massachussetts Amherst University of Virginia, McIntire School of Business Representanter från vår internationella enhet har även besökt samarbetspartners i Frankrike, England, Tyskland och USA, samt deltagit i två internationella konferenser - National Association of Foreign Student Advisers (NAFSA) i Kansas City, och European Association of International Education i Nantes - allt för att fördjupa vårt samarbete med universitet och samarbetspartners världen över. 11

14 Nya internationella partners under Nordamerika: The University of Virginia, McIntire School of Commerce, USA Hawaii Pacific University, College of Business Administration, USA University of Victoria Faculty of Business, CANADA Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico, MEXICO Asien: National University of Singapore, SINGAPORE Seoul National University, College of Business Administration, KOREA City University of Hong Kong, KINA Lingnan University College, Sun Yat-sen University, KINA Oceanien: University of the Sunshine Coast, Faculty of Business, AUSTRALIEN Europa: University of Mannheim Business School, TYSKLAND Tilburg School of Economics and Management, NEDERLÄNDERNA University of Glasgow Business School, SKOTTLAND University of London, Royal Holloway School of Management, ENGLAND IESEG School of Management, FRANKRIKE ISC PARIS School of Management, FRANKRIKE University of Ljubljana Faculty of Economics, SLOVENIEN University of Economics, Prague, TJECKIEN 12

15 3.2 Ekonomernas Karriärcenter och samverkan med näringslivet Ekonomernas Karriärcenter syftar till att vara en länk mellan arbetsmarknaden, akademin och studenterna. Varje termin anordnas många olika aktiviteter i samarbete med företag och organisationer vilka publiceras under ett kalendarium för respektive termin. Kalendariet består av aktiviteter såsom CV-granskningar, karriärcoachning, intervjuträning, presentationer från företag m.m. Alla aktiviteter tillhandahålls avgiftsfritt från organisationer som samarbetar med karriärcenter. För att säkerställa kvaliteten utvärderas evenemangen genom att studenterna betygsätter och ger feedback på utförda aktiviteter samt önskemål om kommande aktiviteter. Följande aktiviteter arrangerades under : Case tävlingar Deltagande i nordens största karriärmässa, Career Days i Globen Individuella granskningar av CV och personligt brev Inriktningskvällar inför valet av inriktningsstudier Inspirationsföreläsningar om entreprenörskap och hållbarhet Individuell karriärcoaching Karriärcoaching i grupp Karriärkurs Lunchföreläsningar hos samarbetsföretag Registreringsdag vid terminstart HT10 Rekryteringskvällar med mingel Rekryteringsluncher på plats vid institutionen Rekryterings minimässa för sommarjobb Rekryterings minimässa för heltidsjobb Workshops om svensk arbetsmarknad och svenska arbetsgivare för masters- och utbytesstudenter Studiebesök till flera olika företag Tradingkurs för finansstudenter Workshops i att skriva CV och personligt brev Workshops i jobbsökande Workshop om morgondagens arbetsmarknad och det personliga varumärket Uppsatsmässa Uppföljning aktiviteter under Ekonomernas Karriärcenter annonserade 145 jobb, 70 praktikplatser och 12 matchade annonser under. Totalt arrangerades 46 olika aktiviteter med 725 deltagande studenter. De totala antalet deltagande studenter i karriärcenters aktiviteter utgör ca 20% av de 3667 registrerade studenterna vid institutionen under. De deltagande studenterna läser olika studieinriktningar och har kommit olika långt i sin utbildning. Under inledde Ekonomernas Karriärcenter även samarbete med Nordea och KPMG som nu är företagspartner till vår institution. Vidare etablerades ett samarbete med den globala rekryteringssajten Monster. 13

16 3.3 Alumni Aktiviteten inom vårt Alumninätverk, School of Business Alumni Association, ökade under året och vi arrangerade två större evenemang; en hemvändardag Homecoming Day och en konferens med temat ledarskap. Vidare utvecklade vi vår kommunikation med alumnerna, exempelvis genom nyhetsbrevet Alumni-news samt att vi började använda oss av sociala medier som en kanal. Under valdes även en ny styrelse. Ledarskapskonferens, april Temat för vårens alumniaktivitet var framtidens ledarskap, ett uppskattat ämne som väckte stort intresse. Fyra framträdande experter medverkade med inspirerande föreläsningar. Homecoming Day, oktober I oktober samlades traditionsenligt alumner och nuvarande studenter tillsammans med medarbetare vid Företagsekonomiska institutionen för en kväll med inspirerande föreläsningar och trevlig middag. Antalet deltagare hade fördubblats sedan Ny styrelse för School of Business Alumni Association Anders Bergström, Ordförande, VD, Global Consulting B&B HB Peter Bruzelius, VD Säljkompetens Katarina Carlén, Informationsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen Kristina Harbom, HR, Medius AB Marina Mourad, Alumnichef, ansvarig för Karriärcenter vidföretagsekonomiska institutionen Sofie Quant, Kommunikationsansvarig, Svenska Petroleum Institutet Robert Ström, International Payment Officer, Nordea Alumnen Peter Norman ny finansmarknadsminister Vi ser regelbundet att våra Alumner är framgångsrika inom näringslivet/organisationer och tillträder nya positioner. Under tillträdde exempelvis alumnen Peter Norman som ny finansmarknadsminister i Sveriges regering. Alumnievenemang under 14

17 3.4 Advisory Board Advisory Board är ett led i våra ansträngningar att göra ekonomutbildningen vid Stockholms universitet till en av Europas bästa. Advisory Board utgör en plattform för ett utökat och fördjupat samarbete mellan institutionen och näringsliv samt offentlig verksamhet. Syftet är att fungera som idégivare och stimulansskapare för att stärka institutionens framtida konkurrenskraft. Under förstärktes vår Advisory Board med tre akademiker från ledande europeiska business schools; Finn Junge Jensen, Jaap Spronk och Peter Moizer. Ledamöter i Advisory Board Li Malmström, Sammankallande, Ekon dr Företagsekonomiska institutionen Finn Junge Jensen, Ordförande, Tidigare rektor för Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS) Mats A. Andersson, VD Fjärde AP fonden Artur Engel, VD Björn Borg Jonas Jakobson, VD Nordic Equities Katarina Mellström, f.d. VD och Country Manager, Fujitsu Services i Sverige Peter Moizer, Dean of the Leeds University Business School, Professor of Accounting Lars Nyberg, VD och koncernchef, TeliaSonera AB Jaap Spronk, Academic Dean MBA Programmes, Professor of Financial Management Science, Rotterdam School of Management, Erasmus University Henrik Steinbrecher, Partner PriceWaterhouseCoopers Christina Tillman, VD OddMolly Per Olof Berg, Professor, Företagsekonomiska institutionen Thomas Hartman, Prefekt och Professor, Företagsekonomiska institutionen 3.5 Externa organisationer Medlemskap i AACSB International Företagsekonomiska institutionen blev under medlem i AACSB International, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, en organisation som ackrediterar business schools. Medlemskapet är ett första steg i vårt arbete för att ansöka om ackreditering. 3.6 Press & Media Företagsekonomiska institutionens forskare medverkar regelbundet som experter i tidningsartiklar, tv- och radioinslag för att sprida forskningsresultat och uttala sig om aktuella frågor. Även våra studenter och deras uppsatser blir uppmärksammade av medierna. Vi strävar efter att ha en god relation med media och arbetar både reaktivt med att bemöta förfrågningar från journalister/reportrar och proaktivt med att berätta om aktueliteter via pressmeddelanden och nyhetstips. Nedan följer ett urval på vad som skrevs om oss och våra forskare/studenter under. Solveig Wikströms forskning: Kunderna misstror maten och handeln, Fri Köpenskap Icas dominans hotar marknaden, Dagens Industri, Livsmedelsbranschen börjar ta konsumenternas oro på allvar, Dagens Industri, Forskare sågar livsmedelsbranschen, Market.se, Misstro styr inköpen, DN, , Få förstår sig på konsumenterna, Fri Köpenskap, Hushållen vill ha hjälp med livsmedelsinköp, Göteborgs-Posten,

18 Bino Catasús forskning: Fler kvinnor når toppen, SVD, Om fyra år har kvinnor samma karriärmöjligheter som män, Expressen, Forskare: Sverige blir jämställt - om fyra år. Aftonbladet, Karriärmöjligheter ökar för kvinnor, SVT (rapport), Anders Parments forskning: Generation Y i arbetslivet, Chefstidningen, Vad händer med varumärket Sverige? Gotlands Allehanda, Arbetgivarmärket ger HR mer makt, Personal & Ledarskap, Trassliga affärer, Dagens Nyheter (ekonomi), En ny generation bilköpare ser dagens ljus, Motormagasinet, Mindre bolag i svår sits, Anders Parment intervjuad i Dagens Industri Paula Liukkkonens forskning: Inbyggda mätfel i hälsoboksluten. LO-Tidningen, Företagen mörkar om sjukfrånvaron, Dagens Industri, Hög svensk sjukfrånvaro en myt- Sydsvenskan, Irene Martinssons avhandling: Därför kraschar ditt projekt, Computer Sweden, Krock när kunskap från projekt ska standardiseras, Kvalitetsmagasinet Anita Radons avhandling: Lyx- en knepig affär. Computer Sweden Kjell Ljungbos avhandling: Språk vinner affärerna, e24, Jörgen Hanssons avhandling: Otakt är bra, Jusektidningen, (PDF) Spänningar skapar bättre inköpsprocess, CFO, Övriga forskare: Motion gör alla till vinnare, ST Press, , Torkild Thanem Sportslig framgång lockar, Nerikes Allehanda , Sten Söderman Pris för årets HR-forskning, Christian Maravelias & Mikael Holmqvist Personal & Ledarskap nr 11/10 Årets HR-forsking utmanar traditionella föreställningar, Kvalitetsmagasinet, Uppsatser vid institutionen: Föreningar vill ha nolltaxa, Bohusläningen Resultat av uppsats citeras. Chefen har ett stort ansvar, Dagens Industri, Uppsats om mångfald. Vinstdelningssystem höjer motivationen, Hela Hälsingland Är hälsobarer den nya snabbmaten?, Livsmedel i fokus, Om Magisteruppsats. Måltidsersättning används som snabbmat, Dagens Handel, Magisteruppsats. Så bygger du ditt eget varumärke, Resumé, Uppsats. Om Magisteruppsats. Du är ditt eget varumärke, Svenska Dagbladet 1, Om Magisteruppsats. Personligt varumärke allt viktigare, Gävle Direkt och Västerås Direkt, Om Magisteruppsats. Varför valde du en masterutbildning? DN Högskoleguiden,

19 3.7 Organisation Företagsekonomiska institutionen har drygt aktiva studenter, ett sjuttiotal undervisande och forskande personal, ett femtiotal doktorander samt ett trettiotal administrativa medarbetare. Institutionens arbete leds av prefekten som har stöd av en ställföreträdande prefekt och institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten som Företagsekonomiska institutionen tillhör. Rekrytering Följande rekryteringar gjordes vid institutionen under Universitetslektorer och forskare Se förteckning på sid.7. Doktorander Amir Kheirollah, finansiering Gustaf Sporrong, finansiering Dong Zhang, finansiering Andrea Lucarelli, marknadsföring Elia Giovacchini, management & organisation Josefin Ivarsson, management & organisation Janet Johansson, management & organisation Steffi Siegert, management & organisation Dan Lundmark, redovisning Andreas Sundström, redovisning Niklas Wällstedt, redovisning Administrativa medarbetare Alexandra Ekberg, amanuens Johan Graaf, amanuens Katarina Jansson, informationsassistent Johan Lemke, chef uppdragsutbildningen Lova Liif, amanuens Helena Walter-Heres, systemutvecklare Rachel Weiner, internationell koordinator Utlysta universitetslektorat under ht, under tillsättning: 1 inriktning entreprenörskap 1 inriktning marknadsföring 2 inriktning finansiering 1 inriktning management & organisation 1 inriktning human resource management 1 inriktning redovisning 17

20 4. Resultatrapport INTÄKTER Anslag Uppdrag Bidrag Övriga SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Lokalkostnader Driftkostnader OH-faktura o fördeln indir kostn Avskrivningar SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT Ingående balanserat resultat UTGÅENDE BALANSERADE RESULTAT

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

aktuell tjänsteforskning

aktuell tjänsteforskning aktuell tjänsteforskning centrum för tjänsteforskning nr 56 November 2008 april 2009 förändring av tjänsteprocesser på arbetsförmedlingen sid 3 ctf möter näringslivet sid 8 CTF CENTRUM FÖR TJÄNSTEFORSKNING

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

Rektors rapport 1 juni 2012

Rektors rapport 1 juni 2012 Rektorsrapport SLTH 2012-06-01 Anders Axelsson Rektor LTH Rektors rapport 1 juni 2012 Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser och vad som arbetats med internt.

Läs mer

utbildningskatalogen FÖR utlandsstudier 2014/15

utbildningskatalogen FÖR utlandsstudier 2014/15 IbS InTErnaTIOnal business SCHOOl SEDan 1985 utbildningskatalogen FÖR utlandsstudier 2014/15 för DIG ÖVEr 18 År STUDIEmEDElSbEräTTIGanDE kurser OCH UTbIlDnInGar UTOmlanDS csn new york, WAsHIngton dc, Honolulu,

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN VINNOVA RAPPORT VR 2012:12 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN SAMSPEL SAMTAL KOLLEKTIVT ORD KUNSKAPSDEL RD LÄRANDE KUNSKAPSSPRIDNING REGISSÖR SOCI CESS REGISSERA KOMMUNIKATION DIALOG LÄRAND RPROCESS LÄROBJEKT

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 RESULTATREDOVISNING... 4 2. GEMENSAMT FÖR HÖGSKOLAN... 4 2.1 Kvalitet i verksamheten... 4 2.2 Kompetensförsörjning... 6 2.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män...

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer