Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen"

Transkript

1 Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen

2 Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter & helårsprestationer 1.5 Examina 2. Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsprojekt/program 3.2 Betydelsefulla händelser under 3.3 Forskarutbildningen 3. Gemensamt för verksamheten Internationalisering 3.2 Ekonomernas Karriärcenter och samverkan med näringslivet 3.3 Alumni 3.4 Advisory Board 3.5 Externa organisationer 3.6 Press & Media 3.7 Organisation 4. Resultatrapport Publikationer 19

3 Kära läsare, Du håller nu i Företagsekonomiska institutionens första årsredovisning någonsin. Vi tycker det är ett bra sätt att summera året som gått för våra intressenter och avser att göra detta till en årligt återkommande skrift. var fortsatt ett spännande år där institutionens forskning och utbildningar fortsatte att utvecklas. Forskarutbildningen har nästan fördubblats, dels tack vare att institutionen beslutade att avsätta medel för att öka antalet forskarstuderande, dels eftersom flera medarbetare erhållit extern finansiering för att handleda och finansiera forskarstuderande i olika projekt. De tvååriga masterprogrammen fortsätter att attrahera många sökande från såväl Sverige som andra länder och idag är ungerfär hälften av de studerande inom dessa program internationella studenter. Kvaliteten på våra studenter är mycket hög och masterprogrammen har också visat sig bli en viktig rekryteringsbas för institutionens forskarutbildning. Inom grundutbildningen beslutade institutionen att under 2011 lansera ett nytt kandidatprogram på engelska tillsammans med statsvetenskapliga institutionen. Med detta hoppas vi locka till oss ungdomar som idag läser på t ex International Baccalaureate utbildningar i Sverige som vill fortsätta att förbereda sig för en internationell karriär i Sverige eller utomlands. På sikt tror vi även att programmet kan komma att efterfrågas av internationella sökande. Studenter inom våra kandidatprogram och civilekonomprogrammet fortsätter att prestera på en hög nivå; den så kallade prestationsgraden, som visar i vilken omfattning studenterna blir godkända på kurserna, var den högsta på sex år. På personalsidan har institutionen förstärkt såväl kapaciteten som kompetensen genom nyrekryteringar och kompetensutveckling. Den administrativa servicen har utökats och en rad nya svenska och internationella lektorer och professorer har anställts och befordrats. Institutionens ekonomi är god och vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt år. Thomas Hartman Prefekt 1

4 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå Företagsekonomiska institutionen utbildar framtidens kvalificerade ekonomer och ledare inom näringsliv och offentlig förvaltning. Våra kurser och program ger studenter en bred baskunskap och spetskompetens inom företagsekonomins olika delområden; finansiering management/organisation/samhälle, marknadsföring och redovisning. Vi erbjuder kandidatprogram och fristående kurser i företagsekonomi, masterprogram på avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi har även Stockholmsregionens enda Civilekonomprogram. Därtill bedriver vi uppdragsutbildning/emba-program för yrkesverksamma. Alla våra utbildningar är uppbyggda för att möta arbetsmarknadens krav och är anpassade till den europeiska Bolognamodellen. Det är viktigt för oss att hela tiden utveckla lärandets process. Kreativt tänkande och kritiska resonemang är ledstjärnor i alla utbildningar. Våra kurser och program grundar sig på den senaste forskningen och genom nära kontakter med näringsliv och forskning, såväl nationellt som internationellt, skapas lärande över gränserna. 1.1 Våra utbildningar Följande utbildningar gavs vid institutionen under Civilekonomprogrammet Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Redovisning och finansiering Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Marknadsföring och management Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot Ekonomi och IT* Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Accounting, Auditing and Analysis Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Banking and Finance/Financial Economics Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Management Studies Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Consumer & Business Marketing Masterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Strategic IT Management* Forskarutbildning i företagsekonomi Executive MBA program *Utbildningarna ges i samverkan med institutionen för Data- och Systemvetenskap, DSV. 2

5 1.2 Betydelsefulla händelser under Beslut om ett nytt kandidatprogram med engelska som undervisningsspråk Under fattade institutionens utbildningnämnd beslut om en ny utbildning. Från höstterminen 2011 kommer Företagsekonomiska institutionen att erbjuda ett kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap på engelska. Det är ett av få kandidatprogram i Sverige med engelska som genomgående undervisningsspråk. Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Centre for Academic English vid Stockholms universitet. Matti Skoog tilldelades årets Ballerinapris Ballerinan är en utmärkelse som varje år tilldelas en lärare eller annan medarbetare inom Företagsekonomiska institutionen som på något sätt bidragit till "den goda akademin". Läraren nomineras och väljs av studenterna vid institutionen. Matti Skoog, docent och lektor inom redovisning fick ta emot Ballerinapriset i maj. Darek Haftor utnämndes till Centre Director för Stockholms universitet inom SSES Docent Darek Haftor utsågs i maj som ansvarig för Företagsekonomiska institutionens värdskap inom Stockholms universtitet för SSES (Stockholm School of Entrepreneurship). Han kommer därmed att anta rollen som Centre Director för Stockholms universitet inom SSES. Ranking som näst bästa Business School i Sverige Företagsekonomiska institutionen blev i oktober rankad som näst bästa Business School i Sverige i Eduniversals årliga undersökning. Undersökningen bygger på svar från 1000 dekaner och prefekter för Business Schools i 153 länder världen över som svarat på frågan om vilken/vilka Business Schools de skulle rekommendera för någon som önskar att studera i det givna landet. Vidareutveckling av programmet Executive Master of Business Administration (emba) Företagsekonomiska institutionen har sedan 1998 erbjudit ett kvalificerat emba-program. Genom utbildningen tränas professionella yrkesverksamma i att ta ett helhetsgrepp på affärsmannaskap, ledarskap och management för att kunna möta sina organisationers behov, bredda sina kompetenser och därmed kunna anta ledande ställningar med helhetsansvar. Programmet är en viktig del av institutionens uppdragsutbildning och samverkan med det omgivande samhället. En vidareutveckling av programmet påbörjades under med rekrytering av en ny ledning för utbildningen, framtagande av en långsiktig plan och arbete med att förbereda för nästa utbildningsstart hösten Utbildningsprofilen för det uppgraderade programmet fokuserar på svenskt ledarskap i ett mångkulturellt sammanhang för reflekterande och professionella chefer och ledare med helhetsansvar och helhetssyn. 3

6 Gästföreläsningar Under gästades Företagsekonomiska institutionen av många framstående representanter från organisationer och företag som höll gästföreläsningar inom ett flertal av våra kurser. Gästföreläsare, ett urval Michael von Baahr, TryggHansa Robin Boheman, Scania Anders Carstorp, Stockholms Stad Elias Bengtsson, Sveriges Riksbank Sofia Ehrner, PwC, Global Audits Charlotta Eriksson, Försvarsdepartementet Alireza Etemad, SEB Stefan Fraenkel, BioVitrum Birger Gezelius, Nordea Nils von Heijne, Pronto Communication AB Jonas Jakobson, Nordic Equities Krister Kylås, TeliaSonera Johnny Kroneld, Pelle Sjöqvist och Johan Åberg, HP Tor Löwkrantz, Wenderfalck Kommunikation Robert Nordahl, Grant Thornton Yvonne Näsström, AstraZeneca Daniel Skjeldam, Norwegian Elin Wallberg, Rädda barnen Gästföreläsning med Ralph Nader I september besökte den tidigare amerikanska presidentkandidaten Ralph Nader Företagsekonomiska instutionen inom ramen för en föreläsningsturné med syfte att öppna upp för debatt och samtal kring konsumenträttigheter, miljöfrågor och det politiska klimatet i världen. Föreläsningens titel var Green Entrepreneurship - Profitable Business or Branding Trick, och den arrangerades av Kraft&Kultur med Företagsekonomiska institutionen som värd. Utöver Ralph Nader medverkade även miljödebattören Björn Gillberg, Stina Billinger som är samhällsansvarsstrateg vid SPP samt institutionens professorer Evert Gummesson och Solveig Wikström vid föreläsningen. 4

7 Sökandetryck Våra utbildningar är mycket eftertraktade. Flera av institutionens program hör till de mest sökta vid Stockholms universitet och Civilekonomprogrammet är en av de mest eftersökta utbildningarna i Sverige. Antalet sökande fortsatte att öka från 2009 till. VT Kandidatprogram Antal sökande Antal sökande per plats Redovisning/finansiering, 180 hp Marknadsföring & management, 180 hp Ekonomi & IT, 180 hp Inget intag Inget intag = Civilekonomprogrammet, 240 hp Antal sökande Antal sökande per plats HT Kandidatprogram Antal sökande Antal sökande per plats Redovisning &finansiering, 180 hp Marknadsföring & management, 180 hp Ekonomi & IT, 180 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Antal sökande Antal sökande per plats Masterprogram Antal sökande Antal sökande per plats Accounting, Auditing & Analysis, 120 hp Banking & Finance, 120 hp Consumer & Business Marketing, 120 hp Management Studies, 120 hp Helårsstudenter 1 & helårsprestationer 2009 Helårstudenter Helårsprestationer Examina Antal uttagna examen per utbildningsnivå. Kandidatexamen 261 Magisterexamen 306 Civilekonomexamen 76 Masterexamen 43 1 Antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets poängomfattning under en viss period dividerat med 60. 5

8 2. Forskning och utbildning på forskarnivå Företagsekonomiska institutionen bedriver nationellt och internationellt ledande forskning inom huvudområdena finansiering, management/organisation/samhälle, marknadsföring och redovisning. Vi har alltid varit måna om att odla ett fritt forskningsklimat där en mångfald av olika forskningsprojekt kan mötas. Den bästa garantin för bra forskning på lång sikt anser vi vara en fri akademi, oberoende av externa intressen och styrd av forskarnas egna intressen. Forskningens kvalitet och betydelse främjas genom att den granskas och diskuteras av svenska och internationella forskare samt genom att den sprids via internationellt erkända vetenskapliga publikationer. Forskningen integreras även i våra utbildningar och våra forskare samverkar med det omgivande samhället, exempelvis som experter i media och populärvetenskapliga sammanhang. Forskningen vid institutionen är nära förknippad med flera andra forskargrupper och institutioner. Här bör främst nämnas Uppsala universitet och Lunds universitet. Vi har även ett rikt internationellt utbyte, exempelvis med Stanford University och Scancor. 2.1 Forskningsprojekt/program Våra forskningsprogram inbegriper både lokala frågeställningar och globala marknader. Här presenteras ett urval av forskningsprojekt/program som var pågående under. Varumärkning av städer i det globala rummet (Per Olof Berg m.fl) Genom att studera den dynamik som ligger bakom hur en varumärkt stad fylls med mening avser forskarna genom projektet bidra till det växande område som studerar City Branding. Managing Healthy Organizations (Mikael Holmqvist, Christian Maravelias m.fl.) Projektet analyserar hälsoinriktade insatser på arbetsplatser och i samhället i övrigt avseende deras potential att påverka människors identitet, attityder och beteende i enlighet med organisatoriska och samhälleliga normer och värderingar. The capital Market's USe of Intellecutal Capital (MUSIC) (Bino Catasús m.fl.) Detta forskningsprojekt har varit igång i fyra år har kretsat kring hur kapitalmarknaden producerar och använder information om immateriella tillgångar. Projektet har haft tre doktorander och avslutas Studies In the Consumption of Accounting (SICA) (Bino Catasús, Matti Skoog, Roland Almqvist m.fl.) Projektet bedrivs i samarbete med Uppsala universitet och fokuserar på hur aktörer i organisationer och företag hanterar den alltmer växande mängd siffror som produceras och distribueras. Cost of Regulation and Regulation of Cost (CRRC) (Bino Catasús, Gustav Johed, Matti Skoog m. fl.) Sedan 2005 är det en ny redovisningsreglering (IFRS) som styr hur stora och börsnoterade företag ska rapportera sin ställning och sitt resultat. Denna förändring studeras främst genom att göra studier av användningen av IFRS i företagen. Projektet bedrivs i samverkan med Göteborgs och Uppsala universitet. Financial Risk Management and Derivatives (Lars Nordén m fl.) Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet och Lunds universitet och innehåller ett antal delprojekt med den gemensamma målsättningen att undersöka finansiella risker och hur dessa kan hanteras med hjälp av derivatinstrument. Akademin för Ekonomistyrning i staten (Anders Grönlund, Eva Wittbom m.fl.) En mötesplats för forskning, studier och dialog kring stryning i statliga miljöer. 6

9 Entrepreneurial work facing management routines (Jan Löwstedt, Robert Demir m.fl.) Det övergripande problemet som adresseras i studien är hur dagens kunskapsföretag organiserar för att utveckla verksamhetens innovationsförmåga. Lite mer avgränsat avser studien frågor om hur IT (intranet) i allt högre grad kommit att mediera relationen mellan management och medarbetare i denna typ av företag och därmed förutsättningarna för verksamhetens utveckling. Hälsofrämjande arbetsplatser: förändringar i arbete, identitet och organisationskultur (Torkild Thanem) Projektet studerar hälsofrämjande insatser inom företag och organisationer med syftet att hjälpa anställda följa hälsovetenskapliga expertråd, anamma en hälsosam livsstil och reglera kosthållning och fysisk aktivitet på och utanför arbetsplatsen. Projektet analyserar exempelvis om insatserna möts av hängivenhet, lydnad, cynism eller motstånd, samt huruvida de bidrar till samhörighet, samstämmighet och harmoni eller konflikter, splittran och avstånd. Måltidens intressenter (Solveig Wikström m.fl.) Projektet undersöker hur värde skapas för konsumenterna i deras matkonsumtion, dvs. allt det som har att göra med matens planering, inköp, tillredning, ätandet och efterarbete. 3.2 Betydelsefulla händelser under Rekrytering av nya forskare Följande rekryteringar gjordes vid institutionen under : Universitetslektorer Docent Darek Haftor, inriktning operations management Dr Björn Hagströmer, inriktning finansiering Dr Waresul Karim, inriktning redovisning, börjar april 2011 Dr Natalia Tolstikova, inriktning marknadsföring Dr Fredrika Wiesel, biträdande universitetslektor inriktning redovisning Dr Eva Wittbom, inriktning redovisning Gästforskare Prof. Brendan McSweeney, börjar februari 2011 Docent Fabian von Schéele Dr Jannis Angelis Dr Ian Richardsson, börjar januari 2011 Dr Iñaki Rodriguez, börjar januari 2011 Dr Natalia Slutskaya Mr Patrick L Espoir Decosta, börjar januari 2011 Utlysta universitetslektorat under HT, under tillsättning 1 inriktning entreprenörskap 2 inriktning finansiering 1 inriktning human resource management 1 inriktning management & organisation 1 inriktning marknadsföring 1 inriktning redovisning Befordringar Mikael Holmqvist befordrades till professor i företagsekonomi. Roland Almqvist, Darek Haftor, Christian Maravelias & Matti Skoog antogs som docenter i företagsekonomi. 7

10 Stipendier och utmärkelser Årets HR-forskning Professor Mikael Homlqvist och Docent Christian Maravelias tilldelades utmärkelsen årets HR-forskning för sin bok: Managing Healthy Organizations: Worksite Health Promotion and the New Self-Management Paradigm (Routledge). Bakom utmärkelsen stod bland andra tidningen Personal & Ledarskap, Institutet för Personal- & Företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR förening. Wallanderstipendium till Robert Demir och Björn Hagströmer Robert Demir och Björn Hagströmer tilldelades under Wallanderstipendium, ett postdoktoralt stipendium om 1,2 miljoner kronor avsett att under 3 års tid finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Sabur Mollah, Asma Mobarek, Tony Fang och Thomas Hartman tilldelades anslag från Handelsbankens forskningsstiftelser Sabur Mollah tilldelades 2 miljoner kronor för forskningsprogrammet "Corporate Governance Failure of Large Banks and Financial Crisis". Asma Mobarek tilldelades 1,66 miljoner kronor för forskningsprojektet "Causes and Consequence of cross country interdependence around global financial crisis". Tony Fang tilldelades 1 miljon kronor för forskningsprojektet "Crosscultural management and leadership in globalization: Inspirations from Sino-Swedish cooperation in automobile industry". Thomas Hartman tilldelades bidrag om kronor för arrangemang av konferensen NFF2011. Ali Yakhlef tilldelades forskningsanslag från Ragnar Söderbergs stiftelse Ali Yakhlef tilldelades anslag om 2,5 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för forskningsprogrammet "How Management Practice Innovation Comes About". Några av Företagsekonomiska institutionens forskare 8

11 Forskarseminarium med internationella gäster Företagsekonomiska institutionen arrangerar regelbundet forskningsseminarier inom företagsekonomins olika delämnen. Vid seminarierna diskuteras aktuella texter av institutionens egna forskare och externa gäster. Syftet med seminarierna är att utveckla det vetenskapliga samtalet, ge konstruktiv respons, och hjälpa varandra att skriva publicerbara texter. Seminarierna leds av en sakkunnig ordförande som tillsammans med respondenter och övriga deltagare bidrar till aktiva diskussioner och ett levande forskningsforum. Under hade vi flertalet internationella gästforskare på besök som höll seminarium. Här presenteras ett urval. Internationella gäster, ett urval Professor Veerle De Bosscher, Vrije University Brussels Professor Paula Jarzabkowski, Aston Business School and Advanced Institute of Management (AIM) Professor Peter Li, Handelshögskolan i Köpenhamn Professor Norberto Muñiz Martinez, University of Leon, Spain Professor Martin Messen, HEC Paris Professor Martin Piber, University of Innsbruck Professor Charlie Schewe, University of Massachusetts, USA Professor Antonio Strati, Universita di Trento Professor Eero Vaara, Hanken, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors Associate Professor Ester Barinaga, Copenhagen Business School Associate Professor Allan Hansen, Copenhagen Business School Associate Professor Martin Kornberger, UTS, University of Technology, Sydney Assistant Professor Yuval Millo, LSE, London School of Economics and Political Science Dr Yangfeng Cao, Peking University Dr Peter Verhezen, University of Melbourne Dr Sebastian Zenker, University of Hamburg Seminarium med Dr Peter Verhezen, University of Melbourne 9

12 3.3 Forskarutbildningen Nyantagning av forskarstuderande Ämnesområde Ansökningar Antagna Redovisning 20 3 Marknadsföring 40 1 Management & organisation 97 4 Finansiering 31 3 Disputationer under Jens Martin Svendsen - Marknadsföring en strategisk lek med varor som rekvisita Marknadsföring har oftast som strategiskt mål att skapa lojala kunder. Lojalitet förutsätter ett återkommande agerande men detta agerande relaterar inte alltid till en vara eller en tjänst utan snarare till ett socialt sammanhang som kan betraktas som en lek. Jörgen Hansson - Konkurrens och otakt vid konsultköp ger mer valuta för pengarna Det råder både osäkerhet, otakt och konkurrens när företag köper tjänster från en managementkonsult, och det gör att köparen får en bättre tjänst. Kjell Ljungbo - Bättre språkkunskaper ökar insikt och vinst Via kunskaper i landets språk kan svenska chefer i Östeuropa nå ökad kundnärhet, tillit och relationsbyggande, informationsövertag, självständigt tänkande, helhetssyn och effektivitet. Kostnader sänks men omsättning och vinst ökar. Anita Radon - En virtuell värld av lyx Sammanlänkningen av varumärke, konsument och piratkopierare som möjliggörs på nätet utgör en ny typ av varumärkesvärld vilket kan liknas vid en onlinemässa för lyxvarumärken. Rober Demir - Strategy as Sociomaterial Practices: Planning, Decision-Making, and Responsiveness in Corporate Lending Oskiljaktiga relationer mellan det materiella och det sociala. Avhandlingen ifrågasätter den sedan länge dikotomiserade frågan om huruvida företagets strategi påverkar IT användningen eller vice versa. I en studie av tre svenska banker visar avhandlingen hur bankernas kreditprocesser ömsesidigt konstitueras av materiella (IT och andra artefakter) och sociala dimensioner. Irene Martinsson - Arbetslivets två stora trender standardisering och projektorganisering leder till en kamp om kunskapsöverföring Projekt ger flexibilitet medan standardisering ger kostnadseffektivitet men de två trenderna är inte alltid förenliga. Nydisputerade Anita Radon skålar med handledare Per Olof Berg Nydisputerade Robert Demir 10

13 3. Gemensamt för verksamheten 3.1 Internationalisering Rekordstort intresse för utlandsstudier Intresset för att studera utomlands under en termin fortsätter att växa i rekordtakt och inom vår internationella enhet var aktiviteten hög under. Totalt åkte 159 studenter på utbyte till något av våra partneruniversitet under året. Internationella studenter Under kunde vi välkomna 131 utbytesstudenter till oss från många olika länder. Vi har även en stor andel internationella studenter inom våra masterprogram. Exchange Days Det uppskattade evenemanget Exchange Days arrangerades i februari och november. Under dessa dagar fick intresserade studenter möjlighet att träffa utbytesstudenter från våra partneruniversitet samt svenska studenter som själva studerat utomlands och delade med sig av sina erfarenheter. Office of International tillsammans med studenter under Exchange Days i februari Internationella besök Ett flertal av våra internationella partners valde att besöka Företagsekonomiska institutionen under. Vi kunde exempelvis välkomna: University of Ljubljana Faculty of Economics University of Applied Sciences Northwestern Switzerland School of Business Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas University of Massachussetts Amherst University of Virginia, McIntire School of Business Representanter från vår internationella enhet har även besökt samarbetspartners i Frankrike, England, Tyskland och USA, samt deltagit i två internationella konferenser - National Association of Foreign Student Advisers (NAFSA) i Kansas City, och European Association of International Education i Nantes - allt för att fördjupa vårt samarbete med universitet och samarbetspartners världen över. 11

14 Nya internationella partners under Nordamerika: The University of Virginia, McIntire School of Commerce, USA Hawaii Pacific University, College of Business Administration, USA University of Victoria Faculty of Business, CANADA Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico, MEXICO Asien: National University of Singapore, SINGAPORE Seoul National University, College of Business Administration, KOREA City University of Hong Kong, KINA Lingnan University College, Sun Yat-sen University, KINA Oceanien: University of the Sunshine Coast, Faculty of Business, AUSTRALIEN Europa: University of Mannheim Business School, TYSKLAND Tilburg School of Economics and Management, NEDERLÄNDERNA University of Glasgow Business School, SKOTTLAND University of London, Royal Holloway School of Management, ENGLAND IESEG School of Management, FRANKRIKE ISC PARIS School of Management, FRANKRIKE University of Ljubljana Faculty of Economics, SLOVENIEN University of Economics, Prague, TJECKIEN 12

15 3.2 Ekonomernas Karriärcenter och samverkan med näringslivet Ekonomernas Karriärcenter syftar till att vara en länk mellan arbetsmarknaden, akademin och studenterna. Varje termin anordnas många olika aktiviteter i samarbete med företag och organisationer vilka publiceras under ett kalendarium för respektive termin. Kalendariet består av aktiviteter såsom CV-granskningar, karriärcoachning, intervjuträning, presentationer från företag m.m. Alla aktiviteter tillhandahålls avgiftsfritt från organisationer som samarbetar med karriärcenter. För att säkerställa kvaliteten utvärderas evenemangen genom att studenterna betygsätter och ger feedback på utförda aktiviteter samt önskemål om kommande aktiviteter. Följande aktiviteter arrangerades under : Case tävlingar Deltagande i nordens största karriärmässa, Career Days i Globen Individuella granskningar av CV och personligt brev Inriktningskvällar inför valet av inriktningsstudier Inspirationsföreläsningar om entreprenörskap och hållbarhet Individuell karriärcoaching Karriärcoaching i grupp Karriärkurs Lunchföreläsningar hos samarbetsföretag Registreringsdag vid terminstart HT10 Rekryteringskvällar med mingel Rekryteringsluncher på plats vid institutionen Rekryterings minimässa för sommarjobb Rekryterings minimässa för heltidsjobb Workshops om svensk arbetsmarknad och svenska arbetsgivare för masters- och utbytesstudenter Studiebesök till flera olika företag Tradingkurs för finansstudenter Workshops i att skriva CV och personligt brev Workshops i jobbsökande Workshop om morgondagens arbetsmarknad och det personliga varumärket Uppsatsmässa Uppföljning aktiviteter under Ekonomernas Karriärcenter annonserade 145 jobb, 70 praktikplatser och 12 matchade annonser under. Totalt arrangerades 46 olika aktiviteter med 725 deltagande studenter. De totala antalet deltagande studenter i karriärcenters aktiviteter utgör ca 20% av de 3667 registrerade studenterna vid institutionen under. De deltagande studenterna läser olika studieinriktningar och har kommit olika långt i sin utbildning. Under inledde Ekonomernas Karriärcenter även samarbete med Nordea och KPMG som nu är företagspartner till vår institution. Vidare etablerades ett samarbete med den globala rekryteringssajten Monster. 13

16 3.3 Alumni Aktiviteten inom vårt Alumninätverk, School of Business Alumni Association, ökade under året och vi arrangerade två större evenemang; en hemvändardag Homecoming Day och en konferens med temat ledarskap. Vidare utvecklade vi vår kommunikation med alumnerna, exempelvis genom nyhetsbrevet Alumni-news samt att vi började använda oss av sociala medier som en kanal. Under valdes även en ny styrelse. Ledarskapskonferens, april Temat för vårens alumniaktivitet var framtidens ledarskap, ett uppskattat ämne som väckte stort intresse. Fyra framträdande experter medverkade med inspirerande föreläsningar. Homecoming Day, oktober I oktober samlades traditionsenligt alumner och nuvarande studenter tillsammans med medarbetare vid Företagsekonomiska institutionen för en kväll med inspirerande föreläsningar och trevlig middag. Antalet deltagare hade fördubblats sedan Ny styrelse för School of Business Alumni Association Anders Bergström, Ordförande, VD, Global Consulting B&B HB Peter Bruzelius, VD Säljkompetens Katarina Carlén, Informationsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen Kristina Harbom, HR, Medius AB Marina Mourad, Alumnichef, ansvarig för Karriärcenter vidföretagsekonomiska institutionen Sofie Quant, Kommunikationsansvarig, Svenska Petroleum Institutet Robert Ström, International Payment Officer, Nordea Alumnen Peter Norman ny finansmarknadsminister Vi ser regelbundet att våra Alumner är framgångsrika inom näringslivet/organisationer och tillträder nya positioner. Under tillträdde exempelvis alumnen Peter Norman som ny finansmarknadsminister i Sveriges regering. Alumnievenemang under 14

17 3.4 Advisory Board Advisory Board är ett led i våra ansträngningar att göra ekonomutbildningen vid Stockholms universitet till en av Europas bästa. Advisory Board utgör en plattform för ett utökat och fördjupat samarbete mellan institutionen och näringsliv samt offentlig verksamhet. Syftet är att fungera som idégivare och stimulansskapare för att stärka institutionens framtida konkurrenskraft. Under förstärktes vår Advisory Board med tre akademiker från ledande europeiska business schools; Finn Junge Jensen, Jaap Spronk och Peter Moizer. Ledamöter i Advisory Board Li Malmström, Sammankallande, Ekon dr Företagsekonomiska institutionen Finn Junge Jensen, Ordförande, Tidigare rektor för Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS) Mats A. Andersson, VD Fjärde AP fonden Artur Engel, VD Björn Borg Jonas Jakobson, VD Nordic Equities Katarina Mellström, f.d. VD och Country Manager, Fujitsu Services i Sverige Peter Moizer, Dean of the Leeds University Business School, Professor of Accounting Lars Nyberg, VD och koncernchef, TeliaSonera AB Jaap Spronk, Academic Dean MBA Programmes, Professor of Financial Management Science, Rotterdam School of Management, Erasmus University Henrik Steinbrecher, Partner PriceWaterhouseCoopers Christina Tillman, VD OddMolly Per Olof Berg, Professor, Företagsekonomiska institutionen Thomas Hartman, Prefekt och Professor, Företagsekonomiska institutionen 3.5 Externa organisationer Medlemskap i AACSB International Företagsekonomiska institutionen blev under medlem i AACSB International, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, en organisation som ackrediterar business schools. Medlemskapet är ett första steg i vårt arbete för att ansöka om ackreditering. 3.6 Press & Media Företagsekonomiska institutionens forskare medverkar regelbundet som experter i tidningsartiklar, tv- och radioinslag för att sprida forskningsresultat och uttala sig om aktuella frågor. Även våra studenter och deras uppsatser blir uppmärksammade av medierna. Vi strävar efter att ha en god relation med media och arbetar både reaktivt med att bemöta förfrågningar från journalister/reportrar och proaktivt med att berätta om aktueliteter via pressmeddelanden och nyhetstips. Nedan följer ett urval på vad som skrevs om oss och våra forskare/studenter under. Solveig Wikströms forskning: Kunderna misstror maten och handeln, Fri Köpenskap Icas dominans hotar marknaden, Dagens Industri, Livsmedelsbranschen börjar ta konsumenternas oro på allvar, Dagens Industri, Forskare sågar livsmedelsbranschen, Market.se, Misstro styr inköpen, DN, , Få förstår sig på konsumenterna, Fri Köpenskap, Hushållen vill ha hjälp med livsmedelsinköp, Göteborgs-Posten,

18 Bino Catasús forskning: Fler kvinnor når toppen, SVD, Om fyra år har kvinnor samma karriärmöjligheter som män, Expressen, Forskare: Sverige blir jämställt - om fyra år. Aftonbladet, Karriärmöjligheter ökar för kvinnor, SVT (rapport), Anders Parments forskning: Generation Y i arbetslivet, Chefstidningen, Vad händer med varumärket Sverige? Gotlands Allehanda, Arbetgivarmärket ger HR mer makt, Personal & Ledarskap, Trassliga affärer, Dagens Nyheter (ekonomi), En ny generation bilköpare ser dagens ljus, Motormagasinet, Mindre bolag i svår sits, Anders Parment intervjuad i Dagens Industri Paula Liukkkonens forskning: Inbyggda mätfel i hälsoboksluten. LO-Tidningen, Företagen mörkar om sjukfrånvaron, Dagens Industri, Hög svensk sjukfrånvaro en myt- Sydsvenskan, Irene Martinssons avhandling: Därför kraschar ditt projekt, Computer Sweden, Krock när kunskap från projekt ska standardiseras, Kvalitetsmagasinet Anita Radons avhandling: Lyx- en knepig affär. Computer Sweden Kjell Ljungbos avhandling: Språk vinner affärerna, e24, Jörgen Hanssons avhandling: Otakt är bra, Jusektidningen, (PDF) Spänningar skapar bättre inköpsprocess, CFO, Övriga forskare: Motion gör alla till vinnare, ST Press, , Torkild Thanem Sportslig framgång lockar, Nerikes Allehanda , Sten Söderman Pris för årets HR-forskning, Christian Maravelias & Mikael Holmqvist Personal & Ledarskap nr 11/10 Årets HR-forsking utmanar traditionella föreställningar, Kvalitetsmagasinet, Uppsatser vid institutionen: Föreningar vill ha nolltaxa, Bohusläningen Resultat av uppsats citeras. Chefen har ett stort ansvar, Dagens Industri, Uppsats om mångfald. Vinstdelningssystem höjer motivationen, Hela Hälsingland Är hälsobarer den nya snabbmaten?, Livsmedel i fokus, Om Magisteruppsats. Måltidsersättning används som snabbmat, Dagens Handel, Magisteruppsats. Så bygger du ditt eget varumärke, Resumé, Uppsats. Om Magisteruppsats. Du är ditt eget varumärke, Svenska Dagbladet 1, Om Magisteruppsats. Personligt varumärke allt viktigare, Gävle Direkt och Västerås Direkt, Om Magisteruppsats. Varför valde du en masterutbildning? DN Högskoleguiden,

19 3.7 Organisation Företagsekonomiska institutionen har drygt aktiva studenter, ett sjuttiotal undervisande och forskande personal, ett femtiotal doktorander samt ett trettiotal administrativa medarbetare. Institutionens arbete leds av prefekten som har stöd av en ställföreträdande prefekt och institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten som Företagsekonomiska institutionen tillhör. Rekrytering Följande rekryteringar gjordes vid institutionen under Universitetslektorer och forskare Se förteckning på sid.7. Doktorander Amir Kheirollah, finansiering Gustaf Sporrong, finansiering Dong Zhang, finansiering Andrea Lucarelli, marknadsföring Elia Giovacchini, management & organisation Josefin Ivarsson, management & organisation Janet Johansson, management & organisation Steffi Siegert, management & organisation Dan Lundmark, redovisning Andreas Sundström, redovisning Niklas Wällstedt, redovisning Administrativa medarbetare Alexandra Ekberg, amanuens Johan Graaf, amanuens Katarina Jansson, informationsassistent Johan Lemke, chef uppdragsutbildningen Lova Liif, amanuens Helena Walter-Heres, systemutvecklare Rachel Weiner, internationell koordinator Utlysta universitetslektorat under ht, under tillsättning: 1 inriktning entreprenörskap 1 inriktning marknadsföring 2 inriktning finansiering 1 inriktning management & organisation 1 inriktning human resource management 1 inriktning redovisning 17

20 4. Resultatrapport INTÄKTER Anslag Uppdrag Bidrag Övriga SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Lokalkostnader Driftkostnader OH-faktura o fördeln indir kostn Avskrivningar SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT Ingående balanserat resultat UTGÅENDE BALANSERADE RESULTAT

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92

Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92 Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92 ARBETSLIVSERFARENHET 2008- Linköpings universitet Lektor på avdelningen Logistik, IEI. Tiden fördelas på ca 70% forskning och

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Innehållet i vår presentation; Internationalisering vid Högskolan i Borås Erasmus Mundus-projekt

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1 Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster April 27, 2011 Slide 1 ABB i världen Huvudkontor i Zürich, Schweiz. Cirka 117 000 medarbetare i 100 länder.

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN Professionshögskolornas internationella årskonferens 2015, Aalborg Gudrun Paulsdottir, internationell strateg IE&D Solutions, fd president, EAIE De

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer