ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA"

Transkript

1 Examensarbete 15hp C-nivå ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A101/08 Fredrik Hartman Ingenjörsprogrammet för projektledning 180hp Örebro universitet vårterminen 2008 Examinator: Maj Bodin Analysis of automated collected process data Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of Technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Förord Detta examensarbete är på 15hp (högskolepoäng) och det ligger som avslutande arbete på Ingenjörsprogrammet för projektledning, 180hp, på Tekniska institutionen vid Örebro universitet. Examensarbetet är utfört på Haldex Garphyttan Wire under våren Jag vill tacka HGAB för att jag fick utföra mitt examensarbete hos er. Jag har blivit väldig väl bemött under de intervjuer som jag har gjort, samt ett stort tack till alla, för att jag har fått störa med dessa intervjufrågor. Jag vill tacka all personal på HGAB som har hjälpt till och gjort detta examensarbete möjligt. Ett speciellt tack till Paivi Lövestig som har varit min handledare på HGAB. Att få vara med och kontrollera vad det finns för behov på HGAB, samt att få ge ett förslag gällande hur man kan implementera åtgärder för dessa behov, har varit väldigt intressant och givande. Ett stort tack! Dessutom vill jag tacka: Lennart Schön, Handledare, Örebro Universitet Maj Bodin, Examinator, Örebro Universitet Fredrik Hartman 1 (44)

3 Sammanfattning Under denna informationsinsamling som jag har gjort, har jag tillgodogjort mig en nulägesanalys. Jag har intervjuat strategiskt viktiga personer för att få information om hur Haldex Garphyttan Wires processer fungerar och vilka behov dessa har. Samtidigt som jag har deltagit i tavelmöten och förbättringsgrupper. Under dessa intervjuer och möten har jag utläst behoven som presenteras i behovsanalysen. De stora och viktiga behoven på Haldex Garphyttan Wire är att få en spårbarhet i sina processer på ringnivå, och för att kunna använda den automatiskt insamlade processmätdata som i dag finns sparat i olika servrar och lokala datorer. Dessa data borde samlas upp i en server, kopplad till ett manager-dataprogram som presenterar data på ett användbart sätt. Detta dataprogram bör även vara knutet till produktionsutrustningen, då operatörerna har ett behov av ett enkelt kontrollregistreringsprogram. Abstract During the information gathering process I have studied how Haldex Garphyttan Wire is collecting automated process data, I have interviewed key strategic people with information on how Haldex Garphyttan Wire processes works and what needs they have in the future? I also have participated in heijunka meetings and improvement team meetings. I have analysed the needs for what kind of data Haldex Garphyttan Wire needs in a process data gathering program. The large and important needs of the Haldex Garphyttan Wire is to get a traceability in their processes on a part level and be able to use the automated collected process data which today's stored in different servers and local computers. These data should be collected in a server that is linked to a manager software program that presents data in a useful manner. This software should also be linked to the production equipment because the operator has a need of a simple control and registration program. 2 (44)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Uppdragsbeskrivning Metod Teori Terminologi Lean Produktion Några vanliga orsaker till förluster i produktion Sex Sigma Öppna intervjuer Öppna frågor är frågor som kännebetecknas av exempel: Hur man skapar engagemang Några vanliga orsaker till förändringsmotstånd: Empiri Företagsbeskrivning Tidigare Företagsnamn Haldex Way Haldex Way, principer och verktyg Lagarbete och ständiga förbättringar Eliminering av slöseri, snabb väg till förbättring De sju huvudkategorierna av slöseri på Haldex är Nyckeltal, KPI (Key Performance Indicators) Haldex Way Graderingstrappa Genomförande och resultat Hur jag har gjort behovsanalysen Exempel på frågor som har ställts under intervjuerna är Intervju Personer i undersökningen för behovsanalysen: Respondentvalidering av behovsanalys Behovsanalys av automatisk insamling av processmätdata Vad ska mätas, vad har olika användare för behov? Beskrivning av övergripande behov Övergripande behov och förslag till åtgärd Skalning Dragning Rekristallisering Valsning och hyvling Härdning, ugn EC Kontroll Förslag till egna projekt Behov som kan drivas som egna projekt Förslag till fortsättning på projektet Bakgrund Syfte Sammanfattning Hur ska dataprogrammet vara utformat? Hur ska man registrera trådringar? (44)

5 7.6 Metod för implementering av datasystem Metod för implementering av registreringsutrustning Förslag på tillvägagångssätt för implementering Förklaring till arbetsgång Analys Diskussion Källförteckning Litteratur Internet PDF Bild Tabell Bilaga (44)

6 1 Inledning Detta examensarbete är genomfört på Haldex Garphyttan Wire AB (HGAB), under tiden januari- maj Bakgrund Garphyttan Wire är ett företag som ingår i Haldex koncernen. Garphyttan Wire är ett internationellt företag med dotterbolag i USA och i Kina. Haldex koncernens huvudsakliga inriktning är mot den internationella fordonsindustrin. Garphyttan Wires huvudsakliga inriktning är att vara en världsledande leverantör av avancerad fjädertråd i olika legeringar, för användning främst i förbränningsmotorer och transmissioner, där produktkraven är extrema. Dessutom har man en egen ventilfjädertillverkning där man levererar till svenska motortillverkare och till Haldex bromsprodukter. Garphyttan Wires fokus under det sista året har varit kontinuerliga förbättringar, att öka produktionsvolymen samt en intensifiering av samarbetet med nyckelkunder. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att göra en behovsanalys av automatisk processmätdata vid ugn 24. Samt att ge ett förslag på hur man kan gå tillväga med projektet, med att implementera ett övergripande datorprogram för automatisk insamling av processmätdata. 1.3 Uppdragsbeskrivning Jag ska undersöka vad det finns för behov av automatisk processmätdata på olika nivåer, hos Garphyttan Wire. Problemet ligger inte i att mäta olika saker, utan det ligger i att mäta rätt saker. Vidare vill Garphyttan Wire att jag ger en förslag till hur man kan gå tillväga med att implementera dessa behov. 1.4 Metod För att kunna göra en behovsanalys har jag tillgodogjort mig den nulägesanalys som har utförts av Paivi Lövestig och Nicklas Nordquist. Efter att ha studerat denna nulägesanalys har jag intervjuat olika personal i produktionen. Jag började med att intervjua flödeschefer och tekniker för produktionen. Samt att jag har deltagit vid produktions informationsmöten och i förbättringsgrupper för att jag skulle få se hur de använder sig av informationen ifrån processen. Jag har även varit med och fått en introduktion om hur processen fungerar och under denna introduktion har jag också intervjuat operationspersonalen. Efter att intervjumaterialet sammanställts har jag vänt mig till de flödeschefer och tekniker som jag har intervjuat, för att få min behovsanalys respondentvaliderad. Under intervjuer har jag även tagit till mig information om hur tidigare projekt har bedrivits, och jämfört denna information med den kunskap som jag har tillgodogjort mig under min utbildning för att ge ett förslag på hur företaget ska kunna driva projektet vidare. 5 (44)

7 2 Teori Jag har valt att beskriva teori om Lean Produktion samt sex sigma, då det är dessa teorier som Haldex Way bygger på. Dessutom så har jag tagit upp teori om hur man gör intervjuer. Hur man skapar engagemang, samt vanliga orsaker till förändringsmotstånd då det ingår i mitt förslag till fortsättningen av detta projekt. Jag börjar med att förklara några vanligt förekommande Japanska ord inom Lean Produktion. 2.1 Terminologi (Engberg. A, et.al Toyota Produktion System, Luleå Tekniska Universitet) Andon Produktionsövervakningsmetod. Ofta överskådliga tavlor i produktionen Heijunka Utjämning av produktionsvolym och produktions mix under en period Just In Time Produktionssätt som bygger på rätt plats, rätt tidpunkt och rätt kvalitet Kanban kort på japanska, en orderbeställningsmetod Kaizen Ständiga förbättringar Lean Produktion Resurssnål produktion Muda Spill Mura Ojämnhet Muri Överbelastning Poke-Yoke Metod för att förebygga misstag SMED Systematiskt angreppssätt för att reducera ställtider 5S Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till Jidoka Inbyggd kvalitet Shojinka Flexibla arbetsgrupper Gemba Arbetsplatsen Chaku Metod för att åstadkomma enstycksflöden Takoteimochi operatörsunderhåll 6 (44)

8 2.2 Lean Produktion All teori om Lean Produktion är hämtad från (Johanson, O. et al Lean Produktion ett strukturerat sunt bondförnuft. Del.1, del.2, del.3. Part Development) (Engberg, A. et al Toyota Production System. Luleå Tekniska Universitet,) Lean Produktion är en av Haldex grundläggande värderingar. Lean bygger på principen eliminering av slöseri och reducering av tider, samt att minimera resursåtgången i produktionen. Detta är inget nytt tankesätt, begreppet Lean Produktion myntades på talet, som ett resultat av hur Toyotas produktionssystem fungerar. Toyotas produktionssystem är en utveckling av löpande bandprincipen som uppfanns av Henry Ford. Med eliminering av slöseri menas att man gör rätt från början, och att rätt saker finns på rätt plats, i rätt tid och antal. Varken mer eller mindre än det som ska användas. Enligt Lean-tankesättet arbetar man efter filosofin att allt som produceras ska vara värdeadderande för kunden, man minimerar spill (Muda) i produktionen. Med Muda menas: Överproduktion Väntetider Transporter Överbearbetning Mellanlager Förflyttningar Tillverkning med fel Outnyttjad kreativitet 7 (44)

9 2.2.1 Några vanliga orsaker till förluster i produktion: Störningar och haverier i maskiner och produktionsutrustningar. Tid för omställning och injusteringar. Väntetid och oplanerade stopp. Långsamma processer (flaskhalsar). Kassationer och omarbetningar. Tidsförlust mellan tillverkningsstart och stabil produktion. Allt som inte tillför värde för kunden ska elimineras. I arbetet med att eliminera slöseri använder man verktyg som: 5S som står för: o Sortera: Verktyg och material som finns på arbetsplatsen, endast det som behövs för att klara av arbetsuppgiften ska finnas. o Systematisera: Systematisera det som är nödvändigt, så att det är lättillgängligt. o Städa: Städa regelbundet, lite varje dag och storstädning en gång i veckan. o Standardisera: Standardisera de dagliga rutinerna, genom att använda Att Göra Listor för daglig vård av maskiner och lokaler. o Se Till: Se till att ordningen hålls, förbättra Att Göra Listorna" steg för steg. JIT (Just In Time): Vilket betyder att man ska ha rätt material, i rätt mängd, på rätt plats och i rätt tid. SMED (Single Minute Exchange of Die): Är en metod för att reducera ställtider. Ställtidsreduktionsprojekt drivs i fyrasteg: o Steg 1 5s genomförs på arbetsplatsen. o Steg 2 Ställtidsinventering. o Steg 3 Separation av externt-och internt sätt. Konkurrentjämförelse. o Steg4 Eliminera förluster. Poka Yoke: Poka Yoke är japanska för felsäkring. Ett arbetssätt för att säkerställa att det inte går att göra fel. Egenkontroll: Betyder att man kontrollerar så att produkten är av rätt kvalitet när man är färdig med den. Förbrukningsstyrd produktion: Innebär att produktionen inte startar för än kunden har signalerat ett behov. Detta gäller både interna kunder som andra avdelningar och externa kunder. Genom att använda sig av förbrukningsstyrd produktion har man ett pull-system Kanban: Kanban kort eller (Faxban) är en sorts beställningskort som är till för att minimera mellanlager. Exempel på enklaste Kanban är när man har två lådor med material. När den ena är tom då sänds den tillbaka för påfyllning. Då fungerar lådan som en produktionsorder för att fylla lådan. Standardiserade arbetssätt: Med standardiserade arbetssätt menas att varje produktionsförbättring måste dokumenteras. Utifrån denna dokumentation skapar man gemensamma arbetsrutiner och metoder som alla tillämpar i det dagliga arbetet. Dessa rutiner och metoder ligger som grund till förbättringar. Utan dessa rutiner är det svårt att driva förbättringsarbete, då det inte finns någon standard att förbättra. Det är viktigt att tänka på när man gör standardiseringar att, instruktionerna inte blir ett stort krångligt dokument som finns i en pärm någonstans, utan att man försöker visualisera standardiseringen så långt som möjligt. 8 (44)

10 Rätt från mig: Handlar om att bygga in kvalitet i produktionen, att göra rätt från början. När ett fel upptäcks, då är det viktigt att man åtgärdar felet på en gång. Genom att åtgärda felet på en gång kan man se fyra positiva effekter: o Orsak och verkan kan identifieras och korrigerande åtgärder kan sättas in. o Efterföljande produktionsled slipper slöseri i form av onödigt arbete. o Gömda problem blir tydligare. o Kvaliteten förbättras ytterligare. Gå och se: Är en ledningsmetod som bygger på att man ska gå dit problemet finns. På japanska heter det Gå till Gemba. TPM(Total Produktive Maintenance): Det är avgörande att produktionsutrustningen fungerar korrekt om man ska tillverka felfria produkter. För att produktionsutrustningen ska fungera korrekt är ett strukturerat dagligt underhåll nödvändigt. Så att man undviker, eller åtminstone reducerar, riskerna för de så kallade sex stora förlusterna : o Haveri eller produktionsstopp. o Tid för omställning och justering. o Tomgång och småstopp. o Reducerad hastighet. o Kassationer och ombearbetningar. o Förlorad produktion under igångsättning. Värdeflödesanalys: Är en analysmetod som går ut på att man kartlägger och visualiserar värdeflöden för att kunna förbättrar dem. En värdeflödesanalys skapas enlig dessa tre steg: o Steg 1 Skapa en karta över nuvarande tillstånd. o Steg 2 Rita en karta över önskat tillstånd. o Steg 3 Ta fram en handlingsplan för hur man ska gå tillväga. PDCA: PDCA används i systematiskt förbättringsarbete, där bokstäverna står för o Plan: Identifiera problemet Analysera problemet Föreslå lösning på problemet o Do: Genomför lösningen o Check: Samla in data Utvärdera data Om lösningen är bra, gå vidare till Act eller åter till Plan o Act: Implementera och standardisera lösningen Åter till Plan för att förbättra lösningen Orsak-verkan-diagram: Orsak-verkan-diagram har flera olika namn, som t.ex. Ishikawadiagram och Fiskbensdiagram. Detta diagram kan användas till för många olika typer av felanalyser. Ständiga förbättringar (Kaizen): Ständiga förbättringar innebär att man arbetar med att ständigt förbättra normalläget genom att minska slöseriet. Den stora utmaningen ligger i att göra förbättringsarbetet av processen till en del av det dagliga arbetet. KPI som nyckeltal (Key Performens Indikators): KPI- tal är både finansiella- och ickefinansiella tal. Dessa tal är till för att hjälpa organisationen att definiera och mäta sina framsteg, mot organisationens mål. 9 (44)

11 OEE som nyckeltal (Overall equipment Effectivness): OEE uttrycks som ett procenttal som man får fram genom att multiplicera teoretisk tillgänglighet med verklig prestationsförmåga och uppmätt kvalitetsutbyte. Planerad produktiontid - Oplanerade stopp = Tillgänglighet Planerad produktiontid planerad cykeltid* Producerat antal Tillgängligkörtid = Operationseffektivitet Producerat antal - defekta Producerat antal = Kvalitetsutbyte 2.3 Sex Sigma (Bergman B, Klefsjö B Kvalitet från behov till användning, s.546) Sex Sigma är en arbetsmetod för problemlösning som utvecklades av Motorola under talet. Arbetsmetoden fokuserar på att använda statistiska metoder i syfte att reducera variationer i processen. Det som skiljer Sex Sigma mot andra kvalitetsfilosofier är att arbetet drivs i projektform, att varje projekt måste vara lönsamt och visa ett positivt resultat. I Sex Sigma arbetar man enligt en tydlig struktur. Bland annat efter DEMAIC som står för: Define: Står för att definiera projektet, och att räkna på vilka resurser det kräver och hur stor besparingen blir. Enligt Sex Sigma metodiken ska varje projekt vara ekonomiskt försvarbart. Vanligt verktyg är FMEA. Measure: Står för att samla in mätdata från en stabil process som analyseras, för att man ska få en förståelse för det problem som ska analyseras. Vanliga verktyg är Fiskbensdiagram, rotorsaksanalys, och MSA (Mätsystemsanalys). Analyze: Står för att analysera data som samlades in ofta med hjälp av Mini tab- ett populärt statistikprogram. Improve: Förbättra processen genom att eliminera variationen. Vanligt verktyg att använda är hypotesprövning. Control: Upprätthålla och Kontrollera förbättringen. Vanligt verktyg är standardisering, ständiga förbättringar och SPS (Statistisk Process Styrning). En viktig del i Sex Sigma är den hierarki man arbetar efter: Executive leadership: Sätter upp övergripande mål och ordnar så att resurser finns för lyckade projekt. Champions: Har det övergripande ansvaret i organisationen, och dessa är mentorer för black belts. Master black belts: Ägnar sig åt Sex Sigma på heltid. Utbildar black belts samt att dessa är experter på metodik och statistik. Följer projekten och utser lämpliga projekt. 10 (44)

12 Black belts: Leder på heltid förbättringsprojekt i organisationen. De är experter på att leda projekt och de arbetar enligt DMAIC. Black belts-utbildningen fokuserar på: o Systematisk verksamhetsförbättring i fem faser enligt Definiera, mäta, analysera, förbättra och styra. o Projektledning och gruppdynamik. o Processkartläggning och processanalys. o Kvalitetsbriskostnader och ekonomisk potential. o Analytisk problemlösning och identifiering av grundorsaker. o Innovativ problemlösning och kreativa tekniker. o Statistisk analys. o Användning av Mini tab. o Hantering av individberoende problem. o Hantera förändringsmotstånd. o Projektredovisning. Green belts: Fungerar som stöd till Black belts i större projekt, eller så leder de själva mindre projekt. Skillnaden mellan Black belts och Green belts är att, en Green belt ägnar sig åt Sex Sigma vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Yellow belts och White belts: Är de lägsta graderna och dess utbildning syftar till att få baskunskap, för att kunna delta i förbättringsprojektsgrupper. 2.4 Öppna intervjuer (Andersson, B E Som man frågar får man svar, s.25) Öppna muntliga intervjuer är en intervjuform, mer som ett samtal, med valda frågor i. Genom att bedriva en intervju som ett samtal kan frågorna anpassas efter de svar man får, samt att man har möjlighet att omformulera och förklara frågorna så att den tillfrågade förstår frågan. Detta sätt att bedriva intervju gör att man bygger upp intervjun genom att låta den intervjuade visa hur han/hon arbetar, samtidigt som man ställer frågor om hur de skulle vilja kunna utveckla sin arbetsplats. Öppet formulerade frågor är att föredra, då man vill bygga ett förtroende med den som intervjuas. Intervjun kan bedrivas som ett samtal där den intervjuade kan förklara vad den vet och svara på vad den behöver Öppna frågor är frågor som kännebetecknas av exempel: (Andersson, B E Som man frågar får man svar, s.98) Kan du berätta lite om hur Kan du förklara hur Vad saknas du för något Vad skulle du vilja att det fanns för Vad skulle du vilja att det fanns för 11 (44)

13 2.5 Hur man skapar engagemang (Sandström, B Att lyckas som förändringsledare, s.46) Genom engagemang kan intressenivån höjas, och man kan därmed få kontroll över de kanske allvarligaste misslyckandefaktorerna. Engagemang är inte det samma som att man oförbehållet ställer upp på förändringsinitiativet. Det viktiga är emellertid att få människor engagerade då engagemang både för och emot förändringen är bra. Engagemang skapas genom tvåvägskommunikation, gott föredöme och samhörighet med medarbetarna. Att en ledare själv är engagerad och motiverad är en absolut förutsättning. Ledarens föredöme och attityd spelar en avgörande roll. Flera förändringsprocesser har misslyckats på grund av felaktiga ledarbeteenden än på grund av bristande kunskaper. Framgångsrika företag engagerar sina anställda både känslomässigt och ekonomiskt, genom ärlig omtanke om de anställda och deras problem. På så sätt skapas engagemang som förbättrar lagarbetet. Att människor motsätter sig förändringar är naturligt. Det handlar om att de flesta människor är problemorienterade och därför inte till en början ser möjligheterna, utan bara problemen och svårigheterna. För en ledare gäller det att vända de problemorienterade så att de ser möjligheterna. Detta är dock inget som går att kommendera fram. Utan ledaren måste lägga stor omsorg på att kommunicera och lyssna på medarbetarna, på ett pedagogiskt och psykologiskt sätt. Samtidigt som ledaren måste vara medveten om att omorientera medarbetares synsätt tar tid Några vanliga orsaker till förändringsmotstånd: (Sandström, B Att lyckas som förändringsledare, s.49) Revirtänkande Att man inte känner sig övertygad av förändringen Att man inte känner sig involverad Att det är arbetskrävande Att man inte har, eller har haft möjlighet att påverka processen Fruktan för det okända Motstånd mot att ta tag i det obehagliga, eller i impopulära åtgärder Rädslan över sin egen förmåga att klara av det nya på ett bra sätt Tidigare misslyckat förändringsarbete Brist på tillit och respekt för ledaren, eller bristande personkemi Allt motstånd till förändringsarbete är inte negativt. Tvärtom är konstruktivt motstånd nödvändigt, för att driva förändringarna framåt. Motstånd skapar engagemang och därmed skapas förändringskraft. Motstånd växer fram från två utgångspunkter. Å ena sidan som kreativ, konstruktiv kritik, där syftet är att bidra med synpunkter för att undvika fallgropar eller förhastade beslut. Å andra sidan, ur den mer eller mindre starka oro som förändringar alltid skapar hos individer och kollektiv. 12 (44)

14 3 Empiri I denna del har jag använt mig av informationen som jag har införskaffat under intervjuer och ifrån (Dantoft, J-E. et al Haldex Booklet Second Edition Swedish. Kaserntryckeriet). 3.1 Företagsbeskrivning (www.hgse.haldex.com). Haldex Garphyttan Wire är en division till Haldex AB, med dotterbolag och produktion i USA och Kina. Haldex Garphyttan Wire har som affärsidé att vara ledande leverantör inom avancerade, stållegerade trådprodukter för applikationer med extrema krav. Där huvudtillämpningarna finns inom t.ex. förbränningsmotorer som ventilfjädrar och kolvringar. Garphyttan Wires kunder är fjäder- och kolvringstillverkare som levererar till fordonsindustrin. Lite historia om Haldex Garphyttan Wire. Företaget startades år 1907, under namnet Garphyttan Fabriks AB. Den första bolagsstämman hölls år 1906 och produktionen startade i januari år Bolaget skulle driva tråddrageri och linslageri i förening med mekanisk verkstad. Tråddrageriet drog kalldragen pianotråd och lintråd, linslageriverksamheten blev en ekonomisk framgång. Men nya produkter behövde utvecklas och därför rekonstruerades bolaget år 1910 och Nya Garphytte Fabriks Aktiebolag bildades. Fem år senare köpte det nya bolaget upp den nu mycket livskraftiga tråd- och linfabriken och företagets namn ändrades till Garphytte Bruk AB. På hösten år 1915 bildades Aktiebolaget Svensk- Ryska stållinefabrikerna. Stållinor till de ryska gruvorna tillverkades av dragen tråd i Garphyttan. Denna satsning blev väldigt lyckad, bland annat på grund av att konkurrenten var ifrån Tyskland, där första världskriget härjade. Utlandssatsningen blev dock kortvarig, då Ryska revolutionen bröt ut hösten år År 1927 startade tillverkningen av kontinuerlig oljehärdad ventilfjädertråd. Härmed inleddes företagets fokusering mot tillverkning av högpåkänd fjädertråd, med mycket höga krav på kvalitet, prestanda och livslängd. Men diversifieringen var mycket stor inom företaget då man drev eget jordbruk, med bland annat livdjur, och eget kraftverk. År 1960 introducerades företaget på Stockholmsbörsen talet var den stora investeringsepoken i företagets historia. Investeringar gjordes för tillverkning av nya produkter, som ytbelagd fjädertråd och svetstråd. Samtidigt som marknaden minskad för kalldragen pianotråd. Detta resulterade i att företaget var nära konkurs. I början av år vidtogs kraftfulla strukturåtgärder och kapitaltillskott räddade företaget ur krisen. År 1995 påbörjades etableringen av en lokal tillverkningsenhet för ventilfjädertråd för den Nordamerikanska marknaden i USA. Tillverkningsenheten byggdes år 1996 i South Bend, Indiana, USA och produktionen startade år Den tredje tillverkningsenheten för ventilfjädertråd invigdes år 2006 i Suzhou, Kina. Denna tillverkningsenhet ska tillgodose den snabbt växande kinesiska marknaden med ventilfjädertråd. 13 (44)

15 3.1.1 Tidigare Företagsnamn 1906 Garphytte Fabriks AB 1910 Nya Garphytte Fabriks AB 1915 AB Garphytte bruk 1984 Garphyttan Hesselman AB 1986 Garphyttan Wire AB 1997 Haldex Garphyttan AB 3.2 Haldex Way Haldex Way är en ledningsfilosofi som hela Haldex koncernen arbetar efter, denna ledningsfilosofi infördes på Haldex år Haldex Way som ledningsfilosofi innebär att fokus ligger på de tre grundvärderingarna Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri. Haldex Way Har följande tre hörnstenar. Deras kunder är grunden till att det är någon mening med att producera, engagerade medarbetare är förutsättningen för att Haldex ska kunna tillverka kvalitativa produkter och Haldex stärker sin konkurrenskraft genom att göra sig av med förluster olika former av slöseri. Detta åstadkommer man genom att genom att arbeta efter dessa filosofier 1. Normal situation standardiserat arbetssätt 2. Rätt från mig detta innebär att man arbetar med egenkontroll och att stoppa produktionen så fort fel hittas så att dessa kan korrigeras. 3. Förbrukningsstyrdproduktion man arbetar med sug i produktionen. 4. Ständiga förbättringar Man arbetar med förbättringsgrupper. I Haldex vill man skapa en miljö som bygger på lagarbete, där man gör tydliga prioriteringar när olika frågor kan hamna i konflikt med varandra. Dessa delar är grunderna till Haldex Way och dess byggstenar. Bild 1 (Haldex Booklet Second Edition Swedish) 14 (44)

16 3.3 Haldex Way, principer och verktyg Haldex Way bygger sitt förbättringsarbete på dessa tio principerna. Standardisering: Detta är grunden för ständiga förbättringar. Haldex beskriver den bästa kända metoden för att genomföra en aktivitet, och hur man gör för att göra likadant varje gång. Där takttid och arbetssekvens är specificerade. Takttid: Takttiden speglar försäljningen på marknaden och är därför också Haldex puls. Takttiden definieras som den tillgängliga tiden delat med kundens behov. Volym och dagligt uttag ska kontrolleras av takttiden. Takttiden ska hållas konstant mellan balanseringarna av den. Jämnt flöde: För att Haldex ska vara effektiva i sitt arbete och för att använda utrustningen optimalt, fördelar Haldex olika produkter jämnt under den tillgängliga tiden. Balanserat flöde: Haldex fördelar aktiviteterna jämt mellan de olika processerna i flödet. Buffertar används ibland för att jämna ut flödet. Förbrukningsstyrning kopplade flöden, pull system: Haldex börjar aldrig producera för än en kund har signalerat ett behov. Signalsystemen inom Haldex kan vara exempelvis, visuella buffertar, Kanban, beställningspunkt eller sekvenser. Visuellt: Haldex arbetar efter principen att det ska vara lätt att se vad som är normalt och inte normalt. Det ska vara lätt att följa produktionsflödet, och det ska finnas aktuell information om produktionsstatus på arbetsplatsen. Kapabel process rätt från mig: Betyder på Haldex att de har ändamålsenliga verktyg, instruktioner och metoder som gör att de kan göra rätt från början. Man strävar efter att göra det omöjligt att göra det fel. Samtidigt som det tillämpas rätt kontrollmetoder och att de anställda på Haldex inte skickar några felaktigheter vidare. Realtid: Direkta kopplingar betyder att det inte finns några fördröjningar i Haldex system. Avvikelser upptäcks direkt. Återkopplingen till det som orsakat avvikelsen sker direkt. Detta gör det möjligt för Haldex att snabbt rätta till rotorsaken till avvikelsen så att den inte uppstår igen. Gå och se: Ledarskapet på Haldex är deltagande och stödjande. För att förstå arbetet och problemen är ledaren kontinuerligt på arbetsplatsen. Detta utvecklar både process och medarbetare, ledaren coachar och följer upp. Ständiga förbättringar: På Haldex arbetar man med ständiga förbättringar i förbättringsgrupper där all deltar. I förbättringsgrupperna arbetar man med uppföljning av avvikelser från standard, processförbättringar, införandet av nya rutiner och uppdatering av gamla. 15 (44)

17 3.4 Lagarbete och ständiga förbättringar Haldex vill uppnå en arbetsmiljö där lagarbete och ständiga förbättringar är självklara inslag i varje anställds arbete, där kvalitetssäkringen är inbyggt i processen. Då arbetssättet är disciplinerat och eliminering av slöseri är ett naturligt resultat. Genom att anställda på Haldex gör jobbet själva så skapar dessa också bestående värden. Det är viktigt att alla anställda drar åt samma håll tänker på samma sätt. Haldex är fokuserade och utmanar ständigt sina processer för att kunna nå bättre resultat inte genom att arbeta hårdare, utan genom att arbeta smartare. Haldex bygger sina förbättringar på fakta och reagerar direkt på avvikelser. Då kan de målmedvetet arbeta för att ta reda på rotorsakerna till problemen och rätta till dessa istället för att göra akuta utryckningar för att fixa felen. Alla anställda på Haldex deltar i förbättringsarbetet. Genom att Haldex arbetar med gemensamma principer och metoder når företaget positiva resultat. Det är viktigt att anställda på Haldex har tillgång till relevant information, liksom att ledarskapet är stödjande och bygger på utveckling av anställda och processer. Detta uppnår Haldex genom att mäta och rapportera sina resultat. Inom alla arbetsområden är aktiviteter och nyckeltal identifierade samt att Haldex har satt upp mål för hur de ska utvecklas. Standardisering på Haldex är lika självklart som att de arbetar öppet, prestigelöst och ärligt. 16 (44)

18 3.5 Eliminering av slöseri, snabb väg till förbättring Att eliminera slöseri är en snabb väg till förbättring, men det är inte alltid lätt att upptäcka slöseri. På Haldex arbetar man med att synliggöra slöseriet, till exempel arbetar man med 5s och processuppföljning, då de eliminerar slöseri. Viktiga frågor för Haldex i detta arbete är: Gör jag rätt sak i rätt ordning och med bästa möjliga resultat, varje gång. När det på Haldex finns ett överskott av artiklar och komponenter mellan olika länkar i kedjan märks störningarna i verksamheten inte lika tydligt. Med rätt balanserade buffertar upptäcker Haldex störningar i tid och kan rätta till problemen. Slöseriet reduceras till ett minimum De sju huvudkategorierna av slöseri på Haldex är: Överproduktion: Att producera mer än vad kunden vill ha eller utöver specifikation är den värsta formen av slöseri. Den här formen av slöseri kan dölja eller maskera andra typer av slöseri. Ingen behöver materialet vilket betyder och bidrar till höga kostnader. Överproduktion är i själva verket grunden till många andra former av slöseri, eftersom den döljer avvikelser. Onödiga arbetsmoment: På Haldex arbetar man enligt principen att inte förädla produkter eller processer mer än vad som är nödvändigt för deras funktion, och för att leva upp till kundens förväntningar. Onödiga rörelser och förflyttningar: Alla rörelser av människor eller maskiner, som inte tillför produkten något värde, är slöseri. Däremot kan det finnas ergonomiska skäl till att röra sig och det är självklart inte slöseri. Onödiga transporter: Onödiga transporter skapar inget värde. Det kan handla om allt från att flytta pappersarbete, hämta verktyg eller detaljer inom arbetet, till att transportera pallar från förråd till verkstad. Onödiga lager: Alltför stora lager är ett allvarigt problem, eftersom det döljer problem i tidigare led. Förråd, lager och buffertar kräver dessutom yta, utrustning och personal, och kostar mycket pengar. Omarbetning och kassationer: Att producera felaktigheter medför alltid korrigerande åtgärder innan nästa steg kan påbörjas. Det skapar slöseri genom reparationsarbete, förseningar eller till och med kassationer. Det resulterar även i förbrukad kapacitet. Väntetid: Väntetider beror ofta på driftstörningar, material- eller informationsbrist. Dessa kan också vara inbyggda i processen genom ett dåligt planerat arbetsflöde. Maskiner bör stå still i stället för att tillverka artiklar som inte behövs för tillfället, men människor behövs alltid. 17 (44)

19 3.5.2 Nyckeltal, KPI (Key Performance Indicators) 1. Lagerdagar: Lagerdagar beräknas för att kontrollera hur stort lager som är uppbundet i processerna. Lagret delas in i följande typer: a. Färdiga varor: Detta är färdiga artiklar som väntar på att levereras till kunden. Alla buffertar som hålls för att skydda kunder vid variationer i behov som inte snabbt kan uppfyllas, på grund av begränsad produktionskapacitet. b. Material under produktion. c. Råmaterial. Detta innebär att allt som identifierats som lager ska beräknas och spåras så trender kan identifieras. Det övergripande måttet fås genom att man adderar det tre typerna av lager. Målsättning: Lagerdagarna ska vara av avtagande trend med målet att minska de löpande lagren. För att kunna minska lagren används olika verktyg för att man ska kunna uppnå de uppsatta målen. Värdeflödesanalys (VSM) Kanban Heijunka- tavlor En- stycks- flöde Visuell styrning Allt som identifieras som lager ska beräknas och spåras, så att trender kan identifieras. Det övergripande måttet fås genom att lägga ihop det tre typerna. 2. Leveranssäkerhet: På Haldex mäter de leveranssäkerheten för att kontrollera hur effektivt företaget uppfyller kundernas efterfrågan samt för att granska hur effektivt tillverkningen/processerna uppfyller kundernas krav används två nyckeltal: a. Ursprungligt leveransdatum: Detta beräknas som det totala antalet levererade orderrader gentemot kundernas beställda leveranser, vid det ursprungliga begärda datumet. Måttet visar Haldex möjlighet att vara flexibla och producera exakt det som kunden vill ha, vid rätt tidpunkt. b. Överenskommet leveransdatum: Det här måttet visar förändringar för att tillmötesgå antigen förändringar av kundens önskade datum, kapacitetsberäkningar eller andra orsaker som gör att Haldex inte kan uppfylla kundens ursprungliga önskemål. Därför är det nödvändigt att komma överens om ett ändrat leveransdatum. 18 (44)

20 Målsättning: Haldex strävar efter att aldrig behöva förhandla om ett leveransdatum. En producent i världsklass behöver bara följa det ursprungliga leveransdatumet. Leveranssäkerheten ska vara en stigande trend, där målet är 100 % och detta ska upprätthållas. Verktyg som stöder förbättrad leveranssäkerhet är: Värdeflödesanalys (VSM) Kanban En- stycks- flöde SMED- Metoden Flexibla arbetsmetoder Visuell styrning Kundernas medvetande/undersökningar 3. Leveranssäkerhet från leverantör För att stödja arbetsprocessen och kundernas behov har Haldex pålitliga leverantörer. Haldex mäter leverantörers förmåga att uppfylla Haldex leveransbehov. Detta återspeglar deras förmåga att leverera i rätt tid, rätt antal och till rätt kvalitet. Tidiga leveranser kan vara lika negativt som sena, eftersom det innebär ett krav på mer lagringsutrymme. Produkten finns då också kvar längre i Haldex lager för material i arbete eller råmaterial, vilket påverkar andra nyckeltal och medför ökade kostnader för Haldex. Målet är att Haldex leverantörer ska leverera 100 % av orderraderna korrekt. Verktyg som stödjer förbättringsmöjligheter är: Kanban för leverantören (Faxban) Haldex projektledning (Nya produkter) Värdeflödesanalys (VSM) Visuella förrådssystem Program för leverantörsförbättringar 4. Totalutrustningseffektivitet (OEE) Haldex har investerat kapital i utrustning för att bättre uppfylla kundernas behov, förbättra processtyrningen och utveckla nya produkter. Det är viktigt att Haldex använder utrustningen så effektivt som möjligt och undersöker var det finns brister i effektiviteten. På detta sätt kan Haldex utveckla och förbättra sig. OEE (Overall Equipment Effectiveness), mäter förluster inom tre huvudområden, och kan där igenom användas för att fokusera aktiviteter för att förbättra utrustningens effektivitet. OEE räknas ut som ett procenttal. Tillgänglighet Operationseffektivitet Kvalitetsutbyte = OEE Verktyg som stödjer utvecklingen av OEE är: Totalproduktivt underhåll (TPM) 5S SMED Värdeflödesanalys (VSM) Plan-Do-Check-Act-Problemlösning Orsak-verkan-diagram Six Sigma 19 (44)

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Introduktion till Lean, dag2 AU117G

Introduktion till Lean, dag2 AU117G Introduktion till Lean, dag2 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder Jämna ut flödet Diskussion inlämning 1 (problembeskrivning) Inlämningsuppgift 2 KAP. 5 BEKÄMPA SLÖSERIER Sju + en slöserierna

Läs mer

Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden.

Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden. 1 2 Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden. 3 4 5 6 Standardisera arbetet: Det finns ett bästa sätt att arbeta sök efter det genom att mäta och följa upp, utveckla

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3

Introduktion till Lean, dag3 Introduktion till Lean, dag3 U117G GRUPPDISKUSSION Diskutera med grannen: - Vad gick vi igenom förra veckan? 5 minuter KURSINNEHÅLL Dag 3 Kap 3. forts. Jämna ut flödet Kap 4. Dragande produktion Kap 2.

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Mirella Westpil Dagens upplägg Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Arla Foods 72% Skånemejerier 14% Norrmejerier 8% Falköpings

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1

Introduktion till Lean, dag1 Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Nå världsklass med Lean Kvalitet. World Quality Day Anette Kinde, Industrial Market Quality, AB SKF,

Nå världsklass med Lean Kvalitet. World Quality Day Anette Kinde, Industrial Market Quality, AB SKF, Nå världsklass med Lean Kvalitet World Quality Day 2015-11-05 Anette Kinde, Industrial Market Quality, AB SKF, Anette Kinde CV Kvalitetschef Industrial Market AB SKF V ordförande Lean Forum Utvärderare

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Strategier för förändringsarbete

Strategier för förändringsarbete Strategier för förändringsarbete Mats Magnusson Professor, Skolan för Industriell teknik och management, KTH Föreståndare, Stiftelsen IMIT E-mail: mats.magnusson@imit.se Vad vet vi om förändring? Förändringar

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

Endast världsklass duger

Endast världsklass duger Endast världsklass duger Markus Billock & Andres Laas Autoliv Sverige AB 2015-11-05 Saving Lives Driven for Life Autoliv Inc., All Rights Reserved. Autoliv - livräddaren Autoliv Autoliv 2014 Ledande inom

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Grunderna inom lean i korta drag

Grunderna inom lean i korta drag Grunderna inom lean i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Inget syndabockstänkande Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och

Läs mer

Lean Production. Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI

Lean Production. Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI Lean Production Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI LEAN PRODCUTION 2 Kort historik av Lean Production (Repetition) Vad är Lean? Lean Principer Vanliga Lean-verktyg HISTORIK Masstillverkning Mekaniserat

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND

LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND Vem är Katarina? Anställd för att forska på hur införandet av Lean i forskning och utveckling påverkar kreativiteten. Katarina Lund ~4 års forskning

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se 1 Vad tänker du på när du hör ordet Lean? 2 Kundfokus Flöde Kompetens Toyota Production System Värdeskapande / förluster Ständiga Förbättringar Resurssnål verksamhetsutveckling

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Anna Moberg Anna-Karin Woodhouse Löfsved Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat

Läs mer

Likers leanprinciper i lantbruket

Likers leanprinciper i lantbruket Likers leanprinciper i lantbruket 1. Långsiktigt tänkande Basera besluten på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål Går naturligtvis att överföra direkt till

Läs mer

Astra Tech AB Vår resa mot Lean

Astra Tech AB Vår resa mot Lean Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer