Lean programvaruutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lean programvaruutveckling"

Transkript

1 Lean programvaruutveckling Av Ludvig Hagmar eller Den 12:e Februari 2006 Abstract: Denna djupstudie behandlar den agila metoden Lean software development eller Lean programvaruutveckling som jag har översatt det till. Jag försöker ta reda på vad Lean är, hur man använder den, och diskuterar sedan i vilka likheter och skillnader den har till den agila metoden extreme Programming och om man kan kombinera de två metoderna.

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING VAD ÄR LEAN DEVELOPMENT? Bakgrund Lean developments 7 principer...4 Princip 1 : Eliminate waste...4 Seeing waste...4 Value stream mapping...5 Princip 2 : Amplify Learning...5 Feedback...5 Iterations...5 Synchronization...5 Setbased development...6 Princip 3 : Decide as late as possible...6 Options thinking...6 The last responsible moment...6 Making decisions...6 Princip 4 : Deliver as fast as possible...7 Pull systems...7 Queuing theory...7 Cost of delay...8 Princip 5 : Empower the team...8 Self-Determination...8 Motivation...8 Leadership...8 Expertise...9 Princip 6 : Build integrity in...9 Perceived integrity...9 Conceptual integrity...9 Refactoring...9 Testing...10 Princip 7 : See the whole...10 Measurements...10 Contracts LIKHETER MED EXTREME PROGRAMMING? SKILNADEN MOT EXTREME PROGRAMMING OCH KAN MAN ANVÄNDA BÅDE EXTREME PROGRAMMING OCH LEAN? extreme Programming metoder som inte finns i Lean Leanmetoder som ej finns i extreme Programming SLUTSATSER OCH FRAMÅTBLICKAR REFERENSLISTA... 13

3 1. Inledning What are you doing here? they asked. They were construction foremen, superintendents and project managers attending a course in construction planning from the Lean Construction Institute (LCI). Indeed, what was I doing there? I started to explain: In software development, we are told we should manage our projects like construction projects, where a building is designed at the start, cost and schedule are predictable, and customers get what they expect. Silence. You re kidding, right? No, honest, that s what we re told. Citat från Lean Construction 3/5/2002 [1] På senare år så har allt fler ifrågasatt den dominerande vatenfallsmetoden som det bästa sättet att utveckla programvara. Paralleller kan dras 50 år bak i tiden då dålig produktivitet oftast förklarades med lata arbetare. Det var då som Taiichi Ohno startade vad som skulle komma att revolutionerade bilindustrin. Det kallades för Lean Manufacturing och har sedan dess anammats av många biltillverkare och även annan industri även utanför Japan. Just den parallellen drog Mary Poppendieck när hon från Lean Manufacturing utvecklade Lean programvaruutveckling (Software development), en av de många agila metoder som dykt upp på senare år. Då jag själv har gått igenom ett projekt med den agila metodiken extreme Programming som jag tyckte var roligt så tyckte jag att det skulle bli intressant att titta närmare på en annan agil metod och se hur det fungerar och skiljer sig från extreme Programming. 2. Vad är Lean development? 2.1 Bakgrund Efter andra världskriget så skulle Japan moderniseras, och då var naturligtvis bilen den viktigaste saken att ha. Men japaner hade inte speciellt mycket pengar. Och marknaden var inte stor nog för att använda löpande band som Ford. Sakichi Toyoda som startat det företag som senare skulle kallas Toyota anställde Taiichi Ohno som skulle utveckla ett system för att producera bilar av hög kvalitet billigt. Han la stor vikt vid att undvika slöseri (waste). Stora lager skulle inte finnas utan man skulle istället imitera ett snabbköp genom att ha små kvantiteter av varje produkt som man sen fyllde på igen så fort någon tog något. För att undvika dålig kvalitet så testades varje del efter att den blivit behandlad och om ett fel upptäktes så stoppades all produktion.

4 För att öka effektiviteten så skapades standardiserade arbetsrutiner av arbetarna själva. Utvecklingen sågs som en stafett där man hjälptes åt om saker blev försenade. Det var grunden för vad som kom att kallas för Lean Manufacturing. Men det är svårt att ta upp det utan att även nämna Total Quality Management (TQM) som Dr. W. Edwards Deming lärde ut i Japan då de Amerikanska företagarna skyllde kvalitetsbrister på lata anställda. Det han talade om handlade om att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrade anställda att skapa hög kvalitet i sitt arbete. Han förespråkade även långsiktiga relation med leverantörer som baserade sig på tillit var mycket bättre än kortsiktiga avtal som gick till den som erbjöd lägst pris. 2.2 Lean developments 7 principer Mary Poppendiek ger sju principer för Lean programvaruutveckling. [2] De är baserade på de principer som finns inom Lean Manufactoring men ampassade då programvaruutveckling och biltillverkning är två helt olika saker. Det ena är en kreativ process där man skapar och det andra är att skapa något som man redan vet hur det ska fungera och se ut. Det kan jämföras med en kock som antingen skapar ett recept eller tillagar en måltid efter ett recept. Om man ser närmare på den metaforen så överensstämmer vattenfallsmetoden ganska bra med att följa ett recept medan agila metoder påminner om att skapa ett recept. Mary Poppendiek tar även i sin bok upp så kallade verktyg som man kan använda för att implementera principerna. Jag kommer ta upp dem som underrubriker till principerna. Princip 1 : Eliminate waste En stor anledning till att de agila metoderna dök upp berodde på att allt större projekt ofta krävde enorma mängder pappersarbete. Detta tog upp stora delar av tiden för utvecklare som i allt mindre utsträckning höll på med de processer som gav något värde (kodning, analys, testning, felsökning mm) och mer sysslade med dokumentation som i många fall aldrig skulle bli läst. Lean manufactoring däremot grundar sig däremot på iden att allt onödigt ska bort. Seeing waste Det första verktyget till denna praktik är att se slöseri och onödigt arbete. För att göra det så kan man använda sig av The Seven Wastes of Manufacturing som Poppendiek har omvandlat till The Seven Wastes of Software development [2] som jag ska ta upp här under: Partially done work Kan bli förlegat och kanske inte passar in när det väl ska integreras. Det kanske inte ens fungerar. Extra processes Onödigt pappersarbete främst. Fråga dig själv, behöver någon det här. Kommer det att användas. Men allt pappersarbete är inte onödigt. Avvakta dock helst med dokumentation tills det som dokumenteras har implementerats. Extra features Kan verka smart men i en värld av ständigt ändrade krav så kan det visa sig vara helt bortkastad tid. Så om koden inte behövs nu, implementera den inte nu.

5 Task switching Det enklaste sättet att göra två arbetsuppgifter är att göra den ena först och den andra efteråt. Parallella uppgifter leder oftast till mycket längre arbetstid. Waiting Att sitta still utan att göra något är nog det mest uppenbara slöseriet. Är dock delvis i konflikt med principen Decide as late as possible. Motion Att utvecklare ska behöva röra på sig för att fråga medutvecklare, experter eller kunden om saker är ett slöseri. Defects Desto längre det går innan ett fel upptäcks och fixas desto längre tid tar det. Value stream mapping Det andra verktyget är ett väldigt praktiskt tipps för hur man hittar bortslösad tid. Rita upp en graf över din tid och vad du gjorde och dela upp det i tid du skapade något av värde och övrigt. Utifrån den så kan du sen enkelt se vad det är som tar mest tid från dig. Princip 2 : Amplify Learning Att programmera är att lära sig. Man testar experimentella lösningar, man gör fel och upptäcker nya sätt att lösa problem. Att utgå ifrån att allt görs rätt från början är att försöka följa receptet (som jag diskuterade i Lean developments 7 principer ) medan man om man vill skapa ett recept snarare bör satsa på en mer iterativ process. Det är i alla fall det tillvägagångssätt man bör följa om man anser att kvalitet är kvalitet för användaren och inte hur bra man har följt kraven. Feedback Som ett verktyg för Amplify Learning så nämns Feedback först. Feedback, från kunden och andra källor kan aldrig vara dåligt. Men man är rädd för det naturligtvis då man vet att det i de flesta fall leder till extra arbete. Hela tanken med feedback är att hitta saker som kan eller bör ändras. Men ju längre man väntar med feedback desto större blir ändringarna, alternativt att man levererar en produkt som kunden inte vill ha/inte fungerar. Poppendiek[2] ger en del tips på hur man kan få bra feedback: Kör tester så fort koden är skriven. Testa nya idéer genom att skriva kod. Visa ett antal potentiella användarskärmar och få deras input. Vill man ta reda på vilket verktyg man ska använda så ta de tre främsta och testa dem. Iterations Att arbeta i iterationer är en vanlig idé bland agila metoder. Man arbetar i ett antal veckor med målet att få ett visst antal funktioner (features) att fungera. Sen får kunden något väldigt konkret som han kan ge bättre feedback till. Synchronization

6 Ett problem med att implementera funktioner är att man om man flera som arbetar med dem kommer att behöva ändra i samma kod vilket tvingar fram gemensamt ägd kod. För att det ska fungera så krävs det synkronisering. Det kan uppnås genom frekvent testning, genom bra kommunikation, eller någon av de andra metoder som finns. Och det skadar ju inte att kombinera metoder. Setbased development Setbased development är inte ett alternativ till iterativ utveckling utan snarare något man bör göra varje iteration. Man utvecklar flera alternativ till ett problem och använder sig av de bästa egenskaperna hos varje. Detta hjälper även till med nästa princip( Decide as late as possible ). Princip 3 : Decide as late as possible Om du inte har beslutat dig för en lösning än så kan inte kunden förstöra något genom att ändra sig. Dessutom så är det enklare att göra bra beslut om du har mer information. Options thinking Undvik att göra några radikala beslut tills du måste och utveckla något som kan vidareutvecklas i flera riktningar. Mycket svårare är det inte. The last responsible moment The last responsible moment är ett uttryck som myntades av the Lean construction institute [9] och betyder i princip den punkt då du om du inte tar ett beslut utesluter ett alternativ och därmed tar ett beslut genom att inte ta ett beslut. Det kan vara svårt att avvakta med beslut så länge men det kan vara ett mål. Dock så ska man inte avvakta med beslut längre än det är praktiskt. Making decisions När man till slut ska göra sitt beslut så kanske det kommer naturligt. För den erfarne programmeraren känns det kanske inte ens som ett beslut, han bara vet vad han ska göra. Men när det kommer till problem man har mindre erfarenhet av så kan man titta på de 7 principerna: Eliminate waste Amplify learning Decide as late as possible Deliver as fast as possible Empower the team Build integrity in See the whole

7 Princip 4 : Deliver as fast as possible En sak som förenklar Decide as late as possible rejält är att man har förmågan att leverera snabbt. Från ett kundperspektiv så är det inte heller svårt att förstå fördelen med att få varan snabbt efter att man har efterfrågat den. Tanken är att man låter kunden avvakta sina beslut så länge som möjligt och sen när han väljer något så levererar man det innan hinner ändra sig. Pull systems Det finns två sätt att se till att folk arbetar så effektivt som krävs för att kunna leverera snabbt. Antingen talar man om för dem vad de ska göra eller ge dem det som krävs för att ta reda på det själva. Och ska det fungera effektivt så är det egentligen bara det andra alternativet som fungerar. Tanken är att man låter kunden inför varje iteration skriva ner på lappar vad för funktionalitet han vill ha. Därefter så estimerar utvecklarna hur lång tid var och en av de kostar (i tid). Och därefter så prioriterar kunden vad som bör göras först. Korten enbart räcker inte för att utvecklarnas ska veta vad som de ska göra utan de bör även ha ett 15-minutersmöte varje dag där alla är närvarande och diskuterar vad de gjort dagen innan, vad de kommer att göra under dagen och om de behöver hjälp. Om det leder till djupare diskussioner så kan det tas i separata möten mellan de inblandade. För att det här ska fungera så bör iterationen vara kortare än en månad. Queuing theory Det är inte helt ovanligt att små flaskhalsar förhindrar att man snabbt levererar. Kanske fungerar utvecklingen perfekt men testningen tar åratal, eller så är det en del av projektet som stannar upp allt annat. Köteori ger en del svar på hur man ska minska flaskhalsarna eller kanske ännu viktigare, tiden som varje funktionalitet spenderar i kön. Det finns ett antal tillvägagångssätt för det. De uppenbara är naturligtvis att skaffa fler parallella processare. Men billigare tillvägagångssätt är att skapa ett jämnt flöde in i processen. I exemplet med testare så kan man t ex Se till att de tidigt får testa delar så att de inte bara blir överbelastade samtidigt med alla tester i slutet av iterationen. Det andra är ett sätt att minska tiden i kön genom ett jämnt flöde som processas. T ex att man försöker undvika att en uppgift blir liggande för att utvecklaren som skulle ta den har kört fast med en annan uppgift. Dock så kan det komma till ett läge där ett led i utvecklingen är så pass underdimensionerat jämfört med övriga att det leder till antingen bortkastat arbete eller undermålig kvalitet trots att man utnyttjar ovanstående tekniker. I det fallet så är det ekonomiskt oförsvarbart att inte utöka den delen.

8 Cost of delay Det är inte alltid som man bara kan tänka på hur man kan uppnå minst antal kr/timme för att bestämma utvecklingstakten. Det är inte helt dumt att besöka marknadsavdelningen och höra hur mycket man tjänar på att producera produkten snabbare innan man bestämmer sig för om man ska köpa in dyra verktyg eller liknande som kan öka förmågan att leverera snabbt. Princip 5 : Empower the team I Lean programvaruutveckling så händer saker snabbt och mycket hänger på att utvecklarna är motiverade och kunniga nog för att kunna ta beslut. Det kan jämföras med brandmän som sällan ringer upp sina chefer och frågar hur man ska ta sig igenom dörren till den instängda mannen som håller på att dö. Self-Determination Self-Determination handlar om att låta utvecklarna själva bestämma över hur utvecklingen ska ske. Låter man utvecklare ta besluten och få mer ansvar så kommer de också känna sig mycket mer engagerade i projektet. Motivation Motivation kommer ofta från en kombination av att kunna påverka sin situation och av att känna att man gör något meningsfullt. Det är svårt att känna sig motiverad av ett arbete som man vet aldrig kommer att leda till någon nytta. Forskning har visat att motivation kräver: Tillhörighet Medlemmarna i teamet måste känna respekt för varandra och se framgångar som kollektiva. Säkerhet Ett enkelt sätt att döda motivationen är att skapa ett klimat som inte tillåter misstag. Det är svårt att känna sig motiverad när man är rädd för att ta initiativ. Kompetens Medlemmarna i teamet måste känna att de kan klara av sitt jobb. En känsla av framåtskridande Medlemmarna i teamet måste kunna få possitiv feedback och känna att det går framåt. Det är viktigt att ha mål och att fira det när man når dem. Om man väl når en hög motivation så får man se upp med att medlemmarna i teamet inte blir för överentusiastiska och börjar jobba dygnet runt. Det kan ju verka bra först men kan leda till ett klimat där folk förväntas lägga all sin tid på teamet. Dessutom så kommer ett sådant team att sakna flexibiliteten att öka sin produktionshastighet när det behövs. Leadership

9 Ledarens roll är viktig. Men det handlar inte om att planera alla utvecklares tid och säga vad de ska göra. Det handlar snarare om att skapa en miljö som skapar motiverade utvecklare och att se till att de Leana principerna används. Expertise Det är viktigt att ha experter på de olika områden man rör sig i. Då kan man använda sig av dem för att sprida kunskapen vidare inom organisationen. Princip 6 : Build integrity in Build integrity in är den princip som handlar mest om hur man ska bygga sitt program. Det finns två sorters integritet för ett system, uppfattad (perceived) och konceptuell (conceptual). Ett system med uppfattad integritet är precis vad en kund vill ha även om han inte visste att han ville ha det. Det handlar om att göra det som kunden vill ha. Konceptuell integritet är ett system som är konsekvent och välfungerade. Det är att bygga det system som kunden vill ha bra. Dessa två saker behövs för att man ska kunna säga att ett system har integritet. Perceived integrity Hur uppnår man då upplevd integritet? Kundkontakt är naturligtvis ett måste. Kunden har ofta svårt att specificera exakt vad han är ute efter från början, men om han får se exempel så kommer han kunna säga vad han är ute efter. Därför så bör mindre system utvecklas av ett team som har tillgång till en kund eller de som ska använda systemet i slutändan. Det bör också utvecklas i iterationer där systemet efter varje iteration utvärderas av folk som kan ge bra feedback. En annan bra ide är att låta kunden testa programmet. Vid stora system så bör det finnas en master developer som är väldigt kunnig både tekniskt och om kundens behov. Han ska sen kunna representera kunden för utvecklarna. Conceptual integrity För att hålla systemet konsekvent och felfritt så bör man använda sig av standarder. Det kan även vara bra att se på två av de verktyg som nämndes i princip 2 Amplify Learning, dvs. Synchronization och Setbased development. Refactoring Eftersom man utvecklar iterativt och designen utvecklas allteftersom så är det oundvikligt att designen efter ett tag kommer att börja tappa mycket av den konceptuella integriteten. Därför måste man refaktorisera. Det finns många källor till hur man ska refaktorisera bra. Men det man bör tänka på är de egenskaper som ett system med god konceptuell design har: Enkelhet Tydlighet Lämplighet för användning Ingen onödig upprepning Extra funktioner som inte behövs

10 Testing Ska man kunna refaktorisera ordentligt och vara säker på att koden behåller sin konceptuella integritet så behöver man tester. Skillnaderna mellan enhets, system eller integrationstester är inte så viktiga och kan kallas utvecklartester. Sen så finns det ju också kundens tester, för att hålla den uppfattade integriteten hög, som traditionellt kallas för acceptanstester. Men eftersom det ger en känsla av att de bara körs i slutet av projektet så föredrar Poppendiek[2] att det kallas för kundtester. Princip 7 : See the whole Ett problem som ofta uppstår i organisationer är att varje del endast ser till sig själv och hur de kan optimeras. Men sådana optimeringar är allt för ofta destruktiva för det stora hela. Målet måste vara att motivera folk till samarbete och få dem att känna sig delaktiga och ansvarskännande för hela projektet. Measurements En del av problemet med lokal optimering ligger i att man mäter saker som inte gynnar projektet i stort. Kan man inte mäta hur hela projektet går så bör man kanske undvika att mäta alls. Contracts När det kommer till kontrakt så är Lean programvaruutveckling av samma åsikt som övriga agila metoder att Customer collaboration over contract negotiation. Dvs. att det är bättre att skapa ett förtroende och arbeta för den gemensamma nyttan än att leta efter bästa sätt att lura ens motpart på några kronor hit eller dit. Långsiktigt så lönar det sig. 3. Likheter med extreme Programming? Likheterna mellan Lean och extreme Programming är många. De utvecklades på helt olika sätt, men likheterna är ändå uppenbara. Jag tänker här gå igenom extreme Programmings olika praktiker och diskutera likheterna: Code and design simply - Det är ingenting som läggs stor kraft på att markera. Men enkelhet i designen tas upp som viktigt för att få konceptuell integritet i sitt system. Refactor mercilessly - Även refaktoriseringen är något som Lean buntar ihop i sin princip Build integrity in. Dock så kan man ju säga att extreme Programming verkar lägga större vikt vid det när det lägger upp det som en av sina praktiker och även anser att man bör göra det mercilessly. Develop coding standards Även den nämnd angående den konceptuella integriteten. Develop a common vocabulary Nämns inte direkt men kan tänkas ingå i den konceptuella integriteten då den handlar om att få ett konsekvent system. Adopt test-driven development Medan Lean markerar vikten av tester ganska tydligt så sägs det ingenting om att skriva testerna före koden. Practice pair programming Lean nämner inte parprogrammering.

11 Adopt collective code ownership Är något som Lean förespråkar kraftigt och ofta. Det går att genomföra Lean utan gemensamt kodägande, men det är inget att rekommendera. Integrate continually Nämns inte speciellt men är ju en naturlig sak om man har gemensam kod. Add a customer to the team Lean lägger stor vikt vid kundens närvarande och delaktighet. Speciellt när det gäller att få en uppfattad integritet. Play the planning game I verktyget Pull systems så föreslås något som i princip är identiskt med planning game. Release regularly Även här är de båda metoderna rörande överens om att det behövs iterativ utveckling med frekventa releaser. Lean anser att ens iterationer helst inte bör vara längre än en månad. Work at a sustainable pace Har själv svårt att tro att det är något som gått hem hos de japaner som utvecklade Lean. Men i Lean programvaruutveckling så nämns att för hög arbetsbörda kan leda till en pressad arbetssituation och mindre flexibilitet. Det nämns dock mest i förbifarten Det kan tyckas att det är svårt att jämföra då Lean-principerna är betydligt mer abstrakta än extreme Programmings praktiker och att man då borde titta på extreme Programmings values. Det är dock även där ett glapp då de är betydligt mer abstrakta än Lean-principerna. De är Communication, Feedback, Simplicity och Courage och är alla även värden som är närvarande överallt i Lean. 4. Skilnaden mot extreme Programming och kan man använda både extreme Programming och Lean? De stora skillnaderna ligger i hur de olika metoderna presenteras. extreme Programming är betydligt mer konkret än Lean. Poppendieks bok[2] presenterar ett antal verktyg, men själv tycker jag att extreme Programmings praktiker är betydligt mer konkreta. Dock så finns det en del saker i båda metodiker som inte berörs i den andra. Ja ska gå igenom några av dem här och diskutera huruvida de kan läggas till i den metod som de inte finns i. Därmed inte sagt att allt som kan läggas till bör läggas till. Det finns alltid en risk att det blir alltför plottrigt med många praktiker. Bättre då att försöka titta på de värden som extreme Programming och Lean har gemensamt och ampassa dem till det problem du står inför. 4.1 extreme Programming metoder som inte finns i Lean Test-driven development Om det är något man märker när man läser artiklar kritiska mot extreme Programming är att de flesta erkänner att Test-driven development är en nyttig praktik var den än används. Om det beror på att Test-driven development är en av de bästa metoderna i extreme Programming och är universellt genomförbar eller att det helt enkelt är den som är lättast att acceptera för folk som ogillar agila metoder kan diskuteras. Jag väljer att tro på båda orsakerna. Och jag har

12 svårt att förstå varför det inte nämns av Lean. Men jag kan absolut inte se någon anledning att inte använda Test-driven development när man använder Lean. Pair programming Parprogrammering är en betydligt mer kontroversiell praktik. Jag är fullt införstådd med fördelarna av parprogrammering och det kan anses överensstämma med Leanprincipen Amplify learning. Men det kan också anses att vara i konflikt med Deliver as fast as possible. Konflikten ligger emellan behovet av kommunikation, kodförståelse och lärande och behovet av snabb utveckling. Den här praktiken kan användas med Lean men jag har inget bra svar på huruvida den bör användas med Lean. Det är något som måste bestämmas utifrån vilka behov som är störst lokalt. 4.2 Leanmetoder som ej finns i extreme Programming Empower the team Något som extreme Programming nämner väldigt lite är hur man skapar motiverade och handlingskraftiga utvecklare. Det beror nog på att extreme Programming är från en utvecklares perspektiv. Därför ser jag inga problem med att använda det. Deliveras fast as possible och decide as late as possible Dessa två principer tar jag tillsammans då der är beroende av varandra. extreme Programming nämner redan många saker som de nämner så de ska gå enkelt att kombinera. Speciellt verktygen Options thinking och Queuing theory är konkreta saker som kan komma till nytta när man använder extreme Programming. Setbased development Är något som inte nämns speciellt av extreme Programming men som låter väldigt extreme Programming. Kanske inget man nödvändigt bör använda generellt då de kan leda till onödigt arbete, men definitivt något som kan användas till vissa problem. Eliminate Waste Om ditt extreme Programming -projekt är perfekt så kommer du inte ha någon nytta av det här då extreme Programming precis som Lean inte gillar onödigt arbete. Men då få saker är perfekta så ges här två bra verktyg för att ta reda på var i ens projekt som saker inte funkar så väl som det borde. 5. Slutsatser och Framåtblickar Lean programvaruutveckling har sina rötter 50 år tillbaka i tiden, men är väldigt likt de övriga agila metoder som kommit fram på senare år. Den har många likheter med extreme Programming, och de olikheter som finns är inte så stora att man inte, om man velat, skulle kunnat skapa LeXstrean programming. Efter att ha läst kursen Programvaruutveckling i grupp på Lunds tekniska högskola som är ett projekt i extreme Programming så kan det diskuteras om den kursen hade kunnat göras med Lean programvaruutveckling i stället. Det enkla svaret är: Ja, med modifikation. Modifikationen hade i så fall varit att lärarna på kursen hade behövt göra en ordentlig konkretisering Lean för de oerfarna utvecklarna som läser kursen. Det är också därför som kursen bör fortsätta att använda extreme Programming då extreme Programming är en av de mest konkreta och enkla metodiker som finns.

13 6. Acknowledgements Slutligen så vill jag tacka Marcus Jacobsson, Ola Bodin, Anders Nyman och Görel Hedin som har granskat min djupstudie och gett mig många bra kommentarer. 7. Referenslista [1] [2] Lean Software Development: An Agile Toolkit for Software Development av Mary och Tom Poppendieck ISBN: Addison-Wesley 2003 [3] Extreme Programming Pocket Guide av chromatic ISBN: O Reilly Media, Inc 2003 [4] Agile vs Lean Software Development [5] Publications and Working Papers på poppendieck.com [6] The Competitive Edge of Risk Entrepreneurs [7] Agile Software Development: The Business of Innovation 07 [8] Lean Programming [9] Lean Construction Institute

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

XP vs. Tillverkningsindustrin

XP vs. Tillverkningsindustrin Djupstudie i Coaching av programvaruteam Lunds Tekniska Högskola 2006-02-20 XP vs. Tillverkningsindustrin Hur behandlar man The FIVE dysfunctions of a TEAM? Emil Svärdh D02, Lunds Tekniska Högskola d02es@efd.lth.se

Läs mer

12 principer of agile practice (rörlig)

12 principer of agile practice (rörlig) X-treme programming 12 principer of agile practice (rörlig) Ge nöjd kund genom tidig och kontinuerliga leveranser Den viktigaste punkten som betyder att min vill ha kontinuerlig feedback Välkomna sena

Läs mer

Kursmål. Kursens delar. Obligatorisk närvaro

Kursmål. Kursens delar. Obligatorisk närvaro EDA270: Coaching av programvaruteam S1: Kursintroduktion, Agila metoder! Görel Hedin, Lars Bendix Datavetenskap LTH Kursmål Projektledning/Coaching Hur team fungerar Hur man leder/coachar team Hur man

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

extreme Programming refactored - recension och analys av Kent Becks senaste definition av XP

extreme Programming refactored - recension och analys av Kent Becks senaste definition av XP extreme Programming refactored - recension och analys av Kent Becks senaste definition av XP Måns Gunnarsson d01mg@efd.lth.se Sammanfattning Denna djupstudie består av en recension av andra upplagan av

Läs mer

2009-02-02. Verktyg för agil systemutveckling. Vad är ett verktyg? Olika typer av verktyg för mjukvaruutveckling. Vad kan ett bra verktyg tillföra?

2009-02-02. Verktyg för agil systemutveckling. Vad är ett verktyg? Olika typer av verktyg för mjukvaruutveckling. Vad kan ett bra verktyg tillföra? Vad är ett verktyg? Verktyg för agil systemutveckling Individuals and interactions over processes and tools - The Agile Manifesto Papper, penna, linjal CAD-program Skruvmejsel Skruvdragare Etc 1 2 Vad

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Lean software development och lättrörlig utveckling

Lean software development och lättrörlig utveckling Lean software development och lättrörlig utveckling TOBIAS FORS & MIKAEL LUNDGREN Agenda Vi vill visa: Ett pågående paradigmskifte i mjukvaruvärlden Nämligen: Lean: en teoribas för lättrörlig utveckling

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

SCRUM och agil utveckling

SCRUM och agil utveckling SCRUM och agil utveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Agile Manifesto We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Agil utveckling ställer nya krav på upphandling Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Roland Bäcklin Tidigare: Utvecklare, Systemarkitekt, Projektledare, CTO, CIO, Riksinstruktör,

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap SCRUM Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap 2 Metodik Systematiskt tillvägagångssätt för att garantera utfallet Metodiken behöver passa kontexten och tillgängliga resurser Verifiering av metodiken

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Fokus på seniora konsulter med mycket erfarenhet

Fokus på seniora konsulter med mycket erfarenhet Fokus på seniora konsulter med mycket erfarenhet Management Människor Affärsprocesser Teknik Idag är vi 300 medarbetare inom 12 kompetensområden Stark tillväxt i en föränderlig marknad INTÄKTER (KSEK)

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

Planeringsspelets mysterier, del 1

Planeringsspelets mysterier, del 1 Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ 28 februari 2002 Planeringsspelets mysterier, del 1 Om jag ska spela ett sällskapsspel för första gången så vill jag att

Läs mer

Agil projektmetodik Varför och vad är det?

Agil projektmetodik Varför och vad är det? Agil projektmetodik Varför och vad är det? Boris Magnusson Datavetenskap LTH 2016-02-08 Lite större projekt Sträcker sig över tid Involverar många deltagare som behöver arbeta parallellt Planeras - delas

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

OOA Objektorienterad Analys. Exempel på informell kravspecifikation. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 11 13/5 2013

OOA Objektorienterad Analys. Exempel på informell kravspecifikation. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 11 13/5 2013 DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 11 13/5 2013 Innehåll OOA (ObjektOrienterad Analys) Utvecklingsmetodik särskilt XP-liknande OOA Objektorienterad Analys Definiera VAD ett system

Läs mer

I detta avsnitt beskrivs vart parprogrammering appliceras, hur det ska fungera och även i vilket projekt det introduceras i.

I detta avsnitt beskrivs vart parprogrammering appliceras, hur det ska fungera och även i vilket projekt det introduceras i. PARPROGRAMMERING Mikael Möller, dt07mm5@student.lth.se 2011-02-28 Abstrakt Parprogrammering är ett arbetssätt där två programmerare arbetar tillsammans vid en dator med en uppgift. Studien behandlar frågor

Läs mer

A ToolGuide for Eclipse: En fördjupning i några av verktygen i Eclipse och hur de underlättar XP s practices

A ToolGuide for Eclipse: En fördjupning i några av verktygen i Eclipse och hur de underlättar XP s practices A ToolGuide for Eclipse: En fördjupning i några av verktygen i Eclipse och hur de underlättar XP s practices Mattias Jarheden och Thomas Forsström Sammanfattning Denna djupstudie försöker ge en inblick

Läs mer

Agila metoder och motivation

Agila metoder och motivation Agila metoder och motivation Varför blir man produktiv av att flytta lappar på en whiteboard? Tomas Jansson tomas.jansson@kau.se Agila metoden Scrum Sprint planning Every 24 hours Daily scrum Sprint backlog

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Peopleware: Productive Projects and Teams

Peopleware: Productive Projects and Teams Peopleware: Productive Projects and Teams S. Jacob Rosberg D03, Lund Institute of Technology, Sweden D03jr@efd.lth.se 2006-02-21-1 - Innehållsförteckning 1. Abstrakt... 3 2. Inledning... 4 3. Sammanfattning

Läs mer

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring.

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. ATT LEDA FÖRÄNDRING Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. Innehåll Sida Leda från fronten 2 MBWA saker att prata

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Håkan Edler Torbjörn Jungeby Tore Qvist Syfte och mål Syftet med arbetsgruppens aktuella arbete är, att möjliggöra ett samordnat informationsutbyte

Läs mer

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson http://olausson.net/blog Om oss: QWise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System.

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Lean Product Development

Lean Product Development Lean Product Development Stefan Bükk Stefan.bukk@swerea.se 2011-03-30 1 Produktutvecklings Process enligt det planerande paradigmet Market analysis Gates Q/P Krav Spec Detail Design Test Re Design t $

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Utforskandeperspektivet

Utforskandeperspektivet fördjupning Utforskandeperspektivet 1. Vad kännetecknar perspektivet Utforskande? Utforskandeperspektivet handlar om att söka information, lyssna och ta till vara gruppens kunnande. Utforskandeperspektivet

Läs mer

Scrum + XP samt konsekvensanalys

Scrum + XP samt konsekvensanalys Scrum + XP samt konsekvensanalys Daniel Nimren dt05dn8 Douglas Frisk dt05df1 Dept. of Computer Science, Lunds Tekniska Högskola, Sweden {dt05dn8 dt05df1}@student.lth.se 1 mars 2010 Sammanfattning Denna

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Note to programmers. Embrace Change! Extreme Programming? Fyra basaktiviteter. 12 Practices / sedvanor. Vad är Extreme Programming

Note to programmers. Embrace Change! Extreme Programming? Fyra basaktiviteter. 12 Practices / sedvanor. Vad är Extreme Programming Embrace Change! Note to programmers Extreme programming Even programmers can be whole people in the real world. Extreme Programming is an opportunity to test yourself, to be yourself, to realize that maybe

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 11: Agile-processer och ACSD Stefan Blomkvist Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Stefan.Blomkvist@hci.uu.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03 Slutrapport för JMDB.COM Johan Wibjer 2012-06-03 Abstrakt Den här rapporten kommer handla om mitt projekt som har handlat om att gör en webb sida för ett personligt media bibliotek, hur jag har jobbar

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Testdriven utveckling. Teorin bakom testdriven utveckling. Bakgrund. Januari 2009, KTH. Alexander Tarnowski

Testdriven utveckling. Teorin bakom testdriven utveckling. Bakgrund. Januari 2009, KTH. Alexander Tarnowski Testdriven utveckling Januari 2009, KTH Alexander Tarnowski Teorin bakom testdriven utveckling Bakgrund Testdriven utveckling började nämnas kring 1999-2000 av Kent Beck I praktiken implementationen av

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker.

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. På pappret är Hökerum Bygg inget mer än ett vanligt byggföretag ute på vischan. Ändå är det oss alla pratar om. Vi som vinner viktiga uppdrag runt om i

Läs mer

Effekter av införande av agila metoder. Daniel Sundmark Mälardalens högskola

Effekter av införande av agila metoder. Daniel Sundmark Mälardalens högskola Effekter av införande av agila metoder Daniel Sundmark Mälardalens högskola Agila metoder Agila metoder Values T. ex., working software over comprehensive documentation (Agile manifesto) Agila metoder

Läs mer

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE [att implementera lean production och gap-modellen i tjänstesektorn] NYCKELORD lean gap-modell tjänstesektor flygplats värde Genom att använda sig av kvalitativa forskningsmetoder

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

ATT KOMMA IGÅNG. Innehåll. Hur bra är servicen? 2. Vad hjälper eller hindrar oss att uppnå syftet? 3. Vilka förutsättningar har kärnverksamheten?

ATT KOMMA IGÅNG. Innehåll. Hur bra är servicen? 2. Vad hjälper eller hindrar oss att uppnå syftet? 3. Vilka förutsättningar har kärnverksamheten? ATT KOMMA IGÅNG ATT KOMMA IGÅNG innehåller sex övningar som du kan använda tillsammans med dina medarbetare. Övningarna tar upp viktiga frågor, skapar dialog och kanske orsakar huvudbry. Det är inte troligt

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker Phut Tran D01, Lund Tekniska Högskola d01pt@efd.lth.se 21 februari 2006 Innehållsförteckning ABSTRACT... 3 1 INLEDNING... 4 2 VAD ÄR EN LÄTTVIKTSMETODIK?

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

[SLUTRAPPORT: DRAWPIXLZ (ANDROID-APP)] Slutrapport. Författare: Zlatko Ladan. Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P

[SLUTRAPPORT: DRAWPIXLZ (ANDROID-APP)] Slutrapport. Författare: Zlatko Ladan. Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P Slutrapport Författare: Zlatko Ladan Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P Kurs: Individuellt Mjukvaruprojekt Z l a t k o L a d a n Sida 1 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt som jag

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel.

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel. Page 1 (5) Hemuppgift 1DV404 150115-150118 Deluppgift 1 Processmodeller a) (4p) Alla mjukvaruutvecklare följer någon form av utvecklingsprocess i sitt arbete. Diskutera vad organisationer brukar ange som

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

Software Engineering. Agneta Nilsson, PhD MPA Software Engineering Master s Programme

Software Engineering. Agneta Nilsson, PhD MPA Software Engineering Master s Programme Software Engineering Agneta Nilsson, PhD MPA Software Engineering Master s Programme Abstrakt! Software Engineering eller mjukvaruutveckling - definieras som tillämpningen av en systematisk, disciplinerad

Läs mer

Hur hanterar vi risk? Vad är TKO? Skillnad på agil och trad? Agil/Lean: Defer Commitment, Build knowledge, Fail fast

Hur hanterar vi risk? Vad är TKO? Skillnad på agil och trad? Agil/Lean: Defer Commitment, Build knowledge, Fail fast Hur hanterar vi risk? Vad är TKO? Skillnad på agil och trad? Trad: Mycket up front - illusionerat försök till kontroll Agil/Lean: Defer Commitment, Build knowledge, Fail fast Den Röda Tråden DESIGN Vi

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer