Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012)"

Transkript

1 Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Innehåll 1. SKR:s programråd för kyrka-skola 2. Föreläsningserbjudanen! 3. Kyrkornas globala vecka 4. Skolforum i Skövde 5. En liten sammanfattning av Skolforum i Skövde 6. Religionsundervisning i de nordiska länderna 7. För mer information 1. SKR:s programråd för kyrka-skola Peter Ekman, ordförande, Svenska kyrkan Mikael Ivarsson, tidigare Svenska Missionskyrkan, nu GF-kyrkan Anna Rödström, Svenska kyrkan Ola Rikner, ungdomsförbundet Equmenia Cecilia Fröjmark, Katolska kyrkan Beatrice Lönnqvist, Svenska kyrkan Helen Florberger, handläggare på SKR 2. Föreläsningserbjudanden! Kristna Fredsrörelsen kommer gärna och utbildar hos dig! Du hittar deras erbjudanden om föreläsningar på 3. Kyrkornas globala veckan Du hittar information om och tips om aktiviteter under Kyrkornas globala vecka på

2 4. Skolkyrkoforum i Skövde! Stort tack till planeringsgruppen av Skolkyrkoforum som gick av stapeln i Skövde april! En sammanställning av utvärderingarna visar att, de 53 deltagare som fyllt i utvärderingen, är mer än nöjda över dagarna - det varma mottagandet, spännande föreläsarna, en härlig festkväll och gudstjänstlivet i St Helena kyrka. Återigen tack till planeringsgruppen för ert arbete och engagemang planering o genomförande av ett spännande och intressant Skolkyrkoforum! 5. En liten sammanfattning av Skolkyrkoforum i Skövde Skolkyrkoforum första gången jag deltog vid ett sådant var i Skövde i april. Jag bär med mig lärorika dagar och ny kunskap att bära med mig in i mitt arbete. Här följer något av det: Första föreläsaren var Nalin Pekgul! Hon tog sin utgångspunkt i den förort, Tensta, där hon bott i många år. Utifrån den miljön och utvecklingen där föreläste hon om skiljelinjen mellan de som tror på demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, och de som inte gör det. Hennes många konkreta exempel gjorde föreläsningen lättillgänglig och samtidigt berättade hon om en verklighet som på många sätt var ny för mig. Johnny Lindqvist, digital chef på mediabyrån MEC, ökade min förståelse för den digitala världen och ungdomars relation till den. Jag kan tycka vad jag vill om facebook m.m. men jag måste aktivt förhålla mig till det faktum att den digitala världen är en oerhört viktig arena för unga människor. Hur förhåller jag mig? Hur förhåller församlingar sig? Hur förhåller sig min arbetsplats? - viktiga frågor att fortsätta att arbeta med på hemmaplan. Religionsfrihet ett ryckande aktuellt ämne! Hanna Gerdes, folkrättsjurist på Fonden för mänskliga rättigheter, berättade om vad det innebär att religionsfrihet är en universell rättighet. Hon satte in religionsfriheten i sitt juridiska sammanhang och det var mycket lärorikt för mig att få den kunskapen. Hennes föreläsning tydliggjorde att religionsfrihet är en komplex fråga, inte minst när den krockar med andra mänskliga rättigheter. Jag var på ett seminarium med Peter Ekman, handläggare på kyrkokansliet i Uppsala och ordförande i SKR:s programråd kyrka-skola, som berättade om den nya skollagen och dess konsekvenser för relationen mellan kyrka och skola. Två centrala begrepp finns i skollagen utbildning och undervisning. Utbildning som är allt som sker inom ramen för skolans ansvar t.ex. raster, lektioner, utflykter och avslutningar. Undervisningen är en del av utbildningen och är målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskap och värden. I en skola med offentlig huvudman ska både utbildningen och undervisningen vara icke-konfessionell. Rektor är ansvarig för att Skollagen följs. Skolavslutningar är en del av utbildningen och ingår därmed i rektors ansvar. Detta är säkert en del av förklaringen till att frågan kring skolavslutningar i kyrkan blivit så aktuell under senaste året. Några exempel på god och ny kunskap från lärorika dagar på Skolkyrkoforum i Skövde!

3 Helen Florberger 6. Religionsundervisning i de nordiska länderna Sverige inga konfessionella inslag Varje elev får samma religionsundervisning, som då ska vara konfessionslös. Fram till 1997 fanns möjligheten att bli befriad, men den togs bort av två skäl. 1. Undervisningen i religionsundervisningen var sedan länge konfessionslös. 2. Det var en mycket liten andel som faktiskt ansökte om befrielse. Den nya skollagen (1 juli 2011) skiljer på begreppen undervisning och utbildning. I skola med offentlig huvudman ska allt som sker i skolan (på skolans initiativ) vara konfessionslöst. Däremot har konfessionella fri/privatskolor möjlighet att ha konfessionella inslag i utbildningsdelen. Deltagande här ska dock vara frivilligt och får inte ställas som krav. Finland positiv religionsfrihet Varje elev får religionsundervisning utifrån den religionen/samfundet eleven tillhör. Villkoret är att man är fler än två, för att skolan ska erbjuda denna riktade undervisning. Vill elever avstå från religionsundervisningen (man anser sig inte tillhöra någon religion), erbjuds dessa elever att läsa ämnet livskunskap. En intressant sak är, när vi jämför Sverige och Finland, att de regler som gäller för fri/privata kristna konfessionella skolor i Sverige är väldigt lika de regler som gäller för den offentliga skolan i Finland. I den offentliga skolan i Finland ska all undervisningen (även religionsundervisningen) vara konfessionellt neutral. Men det betyder inte att skolan som helhet behöver vara det. Religionsutövning i skolan är fortfarande helt tillåtet, men respekt och öppenhet är viktigt. De tillägger också att deltagandet ska vara frivilligt och inte får ställas som krav osv. Detta är innebörden i den positiva religionsfriheten - vi gör som majoriteten önskar och vill, de som inte vill slipper. Danmark Framtill 1975 hade Folkeskole och danska kyrkan ett gemensamt ansvar för kristen (fostran/omsorg) delades ansvaret. Folkeskole ansvarade för the dimension of knowledge och and cultural individualisation (=dannelse, utbildning). Danska kyrkan och föräldrarna fick ta hand om den kristna fostran/omsorgen. Föräldrarna har rätt att begära att barnet ska undantas den konfessionslösa religionsundervisningen (fr. o. m 2004 skall detta undantag alltid föregås av ett samtal med rektorn, vilket har gjort att de föräldrar/elever som begär undantag har minskat). Något alternativ för de som trots allt vill slippa religionsundervisningen ges ej (jämför med Finland). I gymnasiet är religionsundervisningen (bytte namn 2004, från kristendomskunskap) obligatorisk för alla elever. Island Utvecklingen av skolans religionsundervisning på Island har under det 20:e århundradet varit i takt med utvecklingen i både Danmark, Norge och Sverige upphörde kateketikundervisningen i skolan (Sverige 1919) antogs en ny lagstiftning för grundskolan som innebar en del förändringar. Religionsundervisningen fick namnet Kristendomskunskap, etik och religionskunskap, vilket ämnet fortfarande heter. Enligt den nya lagen och följande läroplan från 1976 skulle det för första gången undervisas om andra religioner än kristendom och de första läroböckerna om världens huvudreligioner blev tagna i bruk i början av 1980-talet. Allt eftersom har sedan utrymmet i

4 undervisningen för andra religioner än kristendom ökat. Det ser man både i läroplanen från 1989 och Men tyngdpunkten i religionsundervisningen ligger fortfarande på kristendomskunskap. Norge Före 1997 kunde eleverna välja kristendomsundervisning eller ett neutralt etik- och livsåskådningsämne. Man kunde också ansöka om att helt få slippa undervisning. Men efter 1997 var det nya religionsämnet KRL obligatoriskt för alla. Detta väckte protester bland föräldrar och elever. De som protesterade ansåg inte att KRL var så neutralt och konfessionslöst som beslutsfattarna menade (de ansåg att KRL handlade för mycket om kristendomen). Ärendet drevs till Europadomstolen och 2007 kom utslaget som gav föräldrarna rätt. Efter detta blev det nödvändigt att göra ändringar i religionsundervisningen. Som en följd ändrades namnet år 2008 till RLE (religion, livssyn och etik), ett skolämne i likhet med alla andra som normalt ska samla alla elever. En viktig princip är att undervisningen i ämnet inte ska vara förkunnande. Den ska ge kunskap om kristendomen, andra världsreligioner och livsåskådningar samt kunskap om vad kristendomen har att säga om kulturarv och om etiska och filosofiska ämnen. Undervisningen ska bidra till förståelse och respekt och leda till dialog mellan människor med olika uppfattningar i trosoch livsåskådningsfrågor. Den ska presentera olika världsreligioner och livsåskådningar på ett objektivt, kritiskt och pluralistiskt sätt godkändes trosupplärningsreformen som innebär att staten ger bidrag till kyrkor och samfund för undervisa sina (unga) medlemmar. Självklart hänger trosupplärningsreformen ihop den diskussion som fördes i Norge om KRL och vissa menar att trosupplärningsreformen infördes för att kompensera den konfessionslösa religionsundervisningen i skolan. För vidare läsning: Religious education in Europe situation and current trends in school (Iko 2007) Religion och Livsfrågor, Nr (Tema: Religionskunskap utanför Sveriges gränser) Peter Ekman Ordförande för styrgruppen programmet kyrka-skola (SKR) 7. För mer information: Helen Florberger Konsulent programmet kyrka-skola Sveriges kristna råd, SKR Sveriges frikyrkosamråd/ FSR (direkt) (vx)

5

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Religionskunskap - vad ger det?

Religionskunskap - vad ger det? Beteckning: HRV:C09:16 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Religionskunskap - vad ger det? Carina Emericks Maj 2009 C-uppsats, 15 högskolepoäng Religionsvetenskap Religionsdidaktik C Handledare:

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Örebro juni 2005 Helena och Maria

Örebro juni 2005 Helena och Maria FÖRORD Vi vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats. Ett stort tack till de lärare som tog sig tid för intervjuer som i sin tur gav oss en intressant analys

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

2. Tecken, signaler och situationer

2. Tecken, signaler och situationer 2. Tecken, signaler och situationer Skolan är en miljö där olika tecken på att elever lever inom en hederskontext kan upptäckas tidigt. Fast det är inte givet att lärare och skolpersonal uppmärksammar

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

En fallstudie i tre Blekingekommuner

En fallstudie i tre Blekingekommuner LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp VARFÖR SYNS INTE ARBETET MED HÅLLBAR UTVECKLING I SKOLAN?- En fallstudie i tre Blekingekommuner Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi Författare:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog Faktablad projektet medborgardialog 5 Medborgarbudget januari 2009 Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer