Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013 1"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

2 Manöverutrymme DET GÅNGNA ÅRET var ett steg i rätt riktning för Bonnier. Lönsamheten förbättrades och den finansiella ställningen stärktes, efter tolv månader av mycket hårt arbete från våra medarbetare. UNDER VÅREN 2013 genomförde vi tillsammans med Ratos en affär i vilken SF Bio gick samman med Finlands ledande biografkedja Finnkino. Med affären uppnådde vi flera viktiga mål. För det första är Bonnier numera delägare med 40 procent i den nya koncernen Nordic Cinema Group med en position som ett av Europas ledande biografföretag med verksamhet i sex länder. För det andra finns det en stark industriell logik bakom samgåendet mellan SF Bio och Finnkino. Den nya koncernen har bolagen bättre förutsättningar att möta marknadens krav samtidigt som man tillsammans utvecklar en biografupplevelse i världsklass. För det tredje medför affären en ytterligare förstärkning av Bonniers finansiella ställning. UNDER 2013 ÅSTADKOMS en stor lönsamhetsförbättring inom både dagstidningar och tidskrifter. Att förbättringarna uppnåtts trots en fortsatt fallande annonsmarknad beror på att Bonnier drivit ett grundligt omställningsarbete. Efter ett antal tuffa år är det särskilt glädjande att våra amerikanska tidskrifter i Bonnier Corp återigen är tillbaka på svarta siffror. den. Flertalet av våra verksamheter som i dagsläget har en god lönsamhet befinner sig inte desto mindre på marknader i stark omvandling. Det gäller inte minst TV. Gårdagens intäkter kan aldrig tas för givna och det har högsta prioritet att hela tiden söka efter nya affärsmöjligheter och att utveckla nya sätt att arbeta. Något som däremot inte kommer förändras är Bonniers fasta tro på behovet av kvalitetsjournalistik och berättelser som berör. Carl-Johan Bonnier Styrelseordförande, Bonnier AB VI SER ÄVEN EN glädjande snabb tillväxt i våra digitala verksamheter inom Bonnier Growth Media, om än från blygsamma nivåer. VÅR NÄST STÖRSTA marknad Finland fortsätter att ha ett tufft makroklimat och en svag annonsmarknad. Det har slagit hårt mot MTV, landets ledande privata tv-bolag. Men vi är långsiktiga i vårt ägande och har stora förhoppningar på både MTV och de finska bokförlagen när konjunkturen vänder uppåt. FOTO: PETER JÖNSSON I SLUTET AV ÅRET kunde vi presentera Tomas Franzén som Jonas Bonniers efterträdare som vd. Med en gedigen bakgrund som företagsledare och med erfarenhet från marknader i snabb förändring är jag övertygad om att han har alla förutsättningar att leda Bonnier framgångsrikt. BONNIER HAR NU en bra bas att utgå ifrån, men vi ser samtidigt utmaningar i alla våra affärsområ- 2 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

3 BONNIER HAR EN MER ÄN tvåhundraårig historia av företagande i mediebranschen. Ambitionen är att fortsätta i alla fall några hundra år till. Men för att kunna vara så långsiktig är jag övertygad om att Bonnier, paradoxalt nog, också måste bli snabbare. SKÄLET ÄR ATT VI SER ett fortsatt högt förändringstryck på samtliga våra marknader och i samtliga medieslag. Vår stora utmaning är denna: Att själva framgångsrikt utveckla och förändra våra verksamheter innan vi blir tvingade. Det är bara så vi kan vara väl rustade och behålla vår handlingsfrihet när förändringar väl får fullt genomslag. Målsättningen är tydlig: Att uppnå förbättrad och hållbar lönsamhet och på så sätt skapa utrymme för långsiktighet, och på sikt även för tillväxt. DET FÖRÄNDRINGSARBETE vi har framför oss handlar dels om att även fortsatt effektivisera våra befintliga verksamheter, dels om att accelerera den digitala affärsutvecklingen. Jag är övertygad om att vi har mycket ogjort inte minst på tekniksidan. Vi kan också bli ännu bättre på att känna vår publik, och bättre på att hitta rätt vägar till våra läsare och tittare. Fördelarna av det kan bli stora och vi har mycket kvar att göra. Potentialen är alltså avsevärd. varumärken som är nyhetsledande, som ger ut kvalitetslitteratur och som skapar starka, underhållande och angelägna berättelser. Publicistisk verksamhet är och förblir Bonniers kärna. LYCKAS VI FÖRENA det med kloka samarbeten, en utvecklad distribution och offensiva investeringar i teknologi så har Bonnier alla möjligheter att skapa den lönsamhet som krävs för fortsatt handlingsfrihet och långsiktighet. Tomas Franzén vd, Bonnier AB UNDER 2014 SER VI en viss konjunkturell ljusning. Det strukturella förändringstrycket i vår bransch är emellertid en mycket starkare omvärldsfaktor än den eventuella skjuts vi kan få genom starkare tillväxt och konsumtion. Vi kommer inte att få något gratis, men samtidigt har Bonnier ett stort handlingsutrymme. Digitaliseringen fortsätter att rita om mediemarknaden i hög fart under de kommande åren och en sak kan vi vara säkra på. Det sista ordet är inte sagt om vilka som går vinnande ur den omvandlingen. Bonnier har med sin bredd och sina starka positioner fortfarande en enorm potential som ännu är orealiserad. FOTO: PETER JÖNSSON DET ROLIGASTE under mina första veckor som vd har varit alla möten med intressanta och skickliga medarbetare runtom inom Bonnier. Vi kommer tillsammans att fortsätta att sträva efter att bygga de starkaste varumärkena och marknadspositionerna, och att fortsätta att konkurrera med kvalitet. Det innebär fortsatta satsningar på betrodda BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

4 BONNIER. Att ständigt återupptäcka media. BONNIER ÄR ETT GLOBALT medieföretag som skapar, väljer ut och förfinar en värld av kunskap och berättelser. Företaget grundades 1804 i liten skala som bokhandel och förlag, och kännetecknas nu av mer än 200 år av hållbart entreprenörskap i mediebranschen, genom sju generationer och med 160 företag i 16 länder. Bonnier AB är helägt av familjen Bonnier och vår historia som en kulturellt progressiv och humanistisk organisation vägleder oss in i framtiden. Genom att vara verksamma i alla mediekanaler tror vi att vi har en unik möjlighet att förverkliga nya idéer och skapa nya forum där författare, journalister och deras publik kan mötas. Australien Danmark Estland Finland Frankrike Kanada Litauen Malta Norge Polen Ryssland Slovenien Storbritannien Sverige Tyskland USA Böcker Affärspress, digitalt, film, tidningar, tidskrifter, tv Affärspress, digitalt, tidningar, tidskrifter Affärspress, böcker, digitalt, film, tidskrifter, tv, radio Böcker Digitalt Affärspress, digitalt, tidningar, tidskrifter Spel Affärspress, böcker, digitalt, film, tidskrifter, tv Affärspress, digitalt, tidningar Affärspress, digitalt, tidningar, tidskrifter, radio Affärspress, digitalt, tidningar, tidskrifter Böcker, digitalt Affärspress, böcker, digitalt, film, spel, tidningar, tidskrifter, tv Böcker Böcker, digitalt, tidskrifter NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE SEK M EBITA PER AFFÄRSOMRÅDE SEK M 10,000 8,000 6,000 4, ,000 Books Nordic Books International Broadcasting Growth Media Magazines Business to Business News 100 Books Nordic Books International Broadcasting Growth Media Magazines Business to Business News 4 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

5 SVERIGE 56% NETTOOMSÄTTNING PER LAND NORGE 9% USA 6% FINLAND 12% DANMARK 7% TYSKLAND 6% ÖVRIGT 4% INTÄKTSFÖRDELNING ANNONSER 34% PRENUMERATIONER 23% ÅTER- FÖRSÄLJARE 23% ÖVRIGT 7% DIREKT 11% BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

6 Fler e-böcker på väg Bland många nya svenska e-boksreleaser fanns klassiker som På spaning efter den tid som flytt av Proust FÖRETAG INOM BONNIER BOOKS NORDIC Bonnier Books Finland Bonnier Books Sweden Cappelen Damm (50 procent) Norge ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 6 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

7 BOOKS NORDIC. Viss ökning för Bonnier, trots ett tufft år på den nordiska bokmarknaden. MARKNAD. Det var inte ett år som präglades av goda nyheter. Strax efter att 2013 var över gick Pocketstället i konkurs. Skulderna var på hela 58 miljoner, vilket avslöjades i konkursbouppteckningen i våras. Även Norstedts gick dåligt och gjorde en förlust på 7,9 miljoner, det sämsta resultatet på ett decennium och kanske en delförklaring till att man nu beslutat sig att väcka liv i Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander av författaren David Lagercrantz. Ändå finns det skäl att ställa frågan om den värsta krisen nu är över? 2013 präglades kanske inte av några ekonomiska under, men Svenska Förläggarföreningen har kunnat konstatera att den totala försäljningen börjat plana ut efter det fall som påbörjades under andra halvan av 00-talet. Föreningens vd, Kristina Ahlinder, tror att det beror på förlagens besparingar både när det kommer till färre utgivna böcker och till minskade personalstyrkor. Men också på en ökad köpstyrka hos konsumenterna. DE FYSISKA BOKHANDLARNA kunde faktiskt rapportera en blygsam ökning efter julhandeln. Delvis berodde det förstås på att flera av landets största författare släppte nya böcker under året, men enligt Svenska Bokhandlareföreningen går det även att se en motsvarighet till den amerikanska buy local -trenden där kunderna alltmer blir medvetna om vikten av att handla från närliggande butiker för att hålla den egna orten levande. Trots högre priser. Och enligt en undersökning från det tyska företaget GFK handlade tio procent av svenska hushåll faktiskt sina böcker i fysiska bokhandlar under mätningsperioden. På den internationella arenan fortsatte framgångarna för den skandinaviska litteraturen. Den norska pseudonymen Samuel Bjørks Det henger en engel alene i skogen såldes till ett stort antal länder på bokmässan i Frankfurt liksom Robert Karjels De redan döda från Finnland. Cool är temat för nästa års Frankfurtmässa. Beslutet togs för flera år sedan och har redan gett resultat. Tidigare översattes ett femtiotal finska titlar till tyska per år. I dag är siffran nästan den dubbla. E-boksmarknaden har fortfarande inte fått något större genombrott. Vilket delvis verkar handla om momsen. Svenska förläggarföreningen fortsätter arbetet för att sänka den och arbetar vidare med upphovsrättsfrågan och regler för utlåningen av eböcker på bibliotek. AV KLAS EKMAN frilansskribent och författare NETTOMSÄTTNING BOOKS NORDIC (SEK M) BONNIER. Ökad försäljning Under 2013 har Bonniers nordiska bok och e-handelsverksamhet organiserats inom affärsområdet Bonnier Books Nordic. Bonnierförlagen i Sverige ökade sin försäljning, trots en vikande bokmarknad. Utgivningen skördade stora framgångar såväl kommersiellt som litterärt. Bokklubbarna har under året presterat väl med tanke på förutsättningarna i den här typen av konsumentaffär. Under 2013 ökades den digitala katalogen med över titlar och är nu uppe i böcker. Avtal slöts kring försäljning av digitala böcker med såväl Apple som Google. Adlibrisgruppen (med bland annat Adlibris.com och Discshop) verkar på en konkurrensutsatt och delvis pressad marknad, med t.ex. kraftigt vikande försäljning av film. Adlibris lanserade under hösten en helt ny responsiv sajt och till bokmässan i Göteborg sjösattes en stor digital satsning för såväl e-böcker som ljudböcker genom Adlibris Mondo. Adlibrisgruppen förvärvade under 2013 leksaksföretaget Bamba. För att skapa ytterligare effektivitet samordnades under året gruppens logistikverksamhet i Morgongåva. Trots ett relativt tufft år för den fysiska bokhandeln i såväl Sverige som Finland, lyckades Pocket Shop öka omsättningen i befintliga butiker i Sverige. Pocket Shop öppnade i juni ytterligare en butik i Malmö och den andra butiken i Finland, Pasila, som öppnades i december fick en lysande start. FINLANDS svaga ekonomi innebar betydande utmaninger även för bokbranschen. Bonnier Books Finlands förlag fortsatte sitt omfattande förbättringsarbete och resultatet bättrades något gentemot föregående år och marknadsandelarna ökade. Flera bästsäljande titlar och vinnaren av Finlandiapriset i faktakategorin; Murtuneet Mielet av Ville Kivimäki, återfanns i utgivningen. Nordisk rådets prestigefyllda kulturpris tilldelades, i barn- och ungdomsklassen, Seita Vuorela för hans roman Karikko, illustrerad av Jani Ikonen och utgiven av WSOY. Cappelen Damm, ett av Norges största förlag, hade även under 2013 en stabil och god resultatnivå på en relativt stadig norsk bokmarknad. I februari 2013 intensifierade Cappelen Damm jakten på nya spännande norska deckarförfattare genom att lansera en ny stor tävling med ett förstapris på norska kronor. BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

8 Stabila böcker trots tuff marknad Fysiska böcker fortsätter att locka yngre och äldre läsare, till exempel Hot Key Books 100 Days of April-May. FÖRETAG INOM BOOKS INTERNATIONAL Bonnier Media Deutschland Tyskland Bonnier Publishing Australien, Frankrike och Storbritannien Bonnier Books New Markets ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 8 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

9 BOOKS INTERNATIONAL. Megasäljare och e-böcker fortsätter att dominera dominera branschdiskussionen i Tyskland och Storbritannien. MARKNAD. Efter framgångarna på främst de amerikanska och brittiska marknaderna frågar sig allt fler om bokbranschen inte haft för höga förväntningar på e- böckernas möjligheter och genomslag. En anledning till skepticismen är att originalet, Amazons Kindle, sålts i färre exemplar per år sedan toppnoteringen Det året såldes 26,4 miljoner läsplattor över hela världen. Enligt undersökningsföretaget IDC beräknas den siffran vara nere på 11,7 miljoner om tre år. Även Amazons konkurrent, bokhandelskedjan Barnes & Nobles, minskade försäljningen drastiskt för sina Nook-plattor. Läsplattornas framgångar har på många sätt varit synonyma med just Kindle som lanserades i USA under 2007 och snabbt gjorde succé på den amerikanska marknaden. Tre år senare nådde den första Ipaden ut i handeln, men utan att vara begränsad till en marknad och en funktion utan till i stort sett hela världen. På surfplattan konkurrerar nedladdade romaner med spel, tidningar, film och hela Internet. DET ÄR EN DELFÖRKLARING till varför exempelvis Europa aldrig tagit till sig e-böckerna på samma självklara vis. Surfplattorna slog stort innan läsplattorna och blev ett mer intressant alternativ för den stora allmänheten. Såväl Frankrike som Tyskland är länder där det finns något som påminner om motståndsrörelser mot Amazon. Frankrikes kulturminister har i skarpa ordalag kritiserat föredraget för att förstöra bokhandlarna och många har valt den inhemska kedjan FNACs egen Kobu framför surf- och läsplattor från de stora internationella fabrikanterna. Tysklands bokkedjor har gått samman kring den framgångsrika läsplattan Tolino. Men det finns positiva tecken för bokbranschen. I USA har buy local -trenden gynnat fysiska boklådor, och det episka berättandet har gjort comeback. Eleanor Cattons storslagna The luminaries vann Booker-priset och Donna Tartts Steglitsan utnämndes till Årets bok på Amazon. AV KLAS EKMAN frilansjournalist och författare NETTOMSÄTTNING BONNIER BOOKS INTERNATIONAL (SEK M) BONNIER. Ett stabilt år Bonnier Books International hade ett stabilt år och hade trots bristen på megasäljare stabila intäkter. Förlagen Carlsen, Piper och Ullstein, som tillhör Bonnier Media Deutschland, har kunnat glädjas åt många fantastiska år med böcker som sålt i en miljon exemplar eller mer, till exempel Harry Potter- och Twilight-serien, samt böcker av de populära författarna Hape Kerkeling och Nele Neuhaus. Men 2013 var ett utmanande år till följd av bristen på megasäljare och även med färre bästsäljare än vanligt. Under de goda åren har man emellertid alltid kalkylerat med att sannolikheten för megasäljare är minimal. Detta har gjort att koncernen har kunnat behålla en sund affär även under ett något svagare år som 2013 även om året inte var enastående. I synnerhet i dessa turbulenta tider med stora digitala förändringar har planeringen inneburit en god stabilitetsnivå. Under året köptes två nya förlag i Tyskland: Esslinger Verlag (som slås samman med Thienemann under 2014) och National Geographic Books (som är knutet till Piper). För Bonnier Publishing, med bas i Storbritannien, var 2013 ett mycket bra år. Vinsterna fördubblades jämfört med 2012 till följd av förbättrade bruttomarginaler och ytterligare reducerade omkostnader. Alla företag i gruppen visade en positiv tillväxt i förhållande till den nedåtgående marknaden. Autumn Publishing i Storbritannien och The Five Mile Press i Australien var de företag som presterade bäst och Piccolias resultat förbättrades ytterligare med två lönsamma år i rad i Frankrike. Bonnier Books New Markets (BBNM) kom i slutet av året fram till en överenskommelse med det lilla men snabbt växande förlaget Marginesy, med bas i Warszawa. I slutet av december etablerades ett partnerskap med de tidigare ägarna Krzysztof och Hania Grudziński om att fortsätta leda företaget. Detta var det första operativa åtagandet för BBNM, som etablerades för att starta upp bokverksamhet på nya marknader och i nya regioner. BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

10 Välj din skärm Second-screen- och on-demand-tittande fortsätter att öka FÖRETAG INOM BROADCASTING C More Danmark, Finland, Norge, Sverige MTV Media och Radio Nova Finland Nyhetsbolaget Sverige TV4 Group Sverige ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 10 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

11 BROADCASTING. Reklamintäkterna ökar och tittarsiffrorna är stabila TV4 hade ett rekordår men det ökande tv-tittandet på webben gör att branschen förändras. MARKNAD. Det har skett förändringar inom tv-branschen, men att titta på tv är fortfarande det populäraste mediet för masskonsumtion. De globala utgifterna för tv-reklam växte med 4,2 procent under det första halvåret 2013, jämfört med samma tidsperiod 2012, och utgör totalt 57,6 procent av de totala reklamutgifterna enligt Nielsens Global AdView Pulse-kvartalsrapport. För varje dollar som lades på reklam under första halvåret 2013, lades 57 cent på att nå tv-tittare. Den totala globala reklammarknaden 2013 beräknas uppgå till drygt 500 miljarder amerikanska dollar. Medan analytiker tror att digitala lösningar kommer att dominera tv-branschen under de kommande åren så kan även den traditionella televisionen dra fördelar. Sociala medier blir i allt större utsträckning en del av tv-upplevelsen, vilket ger annonsörerna nya sätt att nå sin publik och tvbranschen möjlighet att utnyttja fördelar med digitala lösningar. UNDER 2013 SÅG den genomsnittliga tv-tittaren på tv ungefär lika mycket som under 2012 sett till enskild person/tv-skärm. Eurodata TV Worldwide rapporterar att tittandet i Tyskland var oförändrat på 3 timmar och 48 minuter per dag. I Storbritannien minskade tv-tittandet något från 4:01 till 3:58 medan man i USA tittade 4:53 timmar, en liten uppgång från 4:49 timmar under föregående år. Antalet amerikanska hushåll som äger en tv har minskat för andra året i rad och gått från 116 miljoner 2012 till 112 miljoner 2013 trots en ökande befolkning. En del analytiker menar att en anledning till minskningen är det ökande tittandet på mobila enheter. Under 2014 kan vi vänta oss att tv definieras som innehåll som kan ses på alla plattformar. Disney/ABC har lanserat ABC WATCH, som tillåter direktuppspelning av sina sändningar och kabelserier på både traditionella tv-apparater och mobila enheter. Den här förändringen är början på ett historiskt skifte från traditionellt tv-tittande till tittande på videoinnehåll på Internet eller mobila enheter. Men trots alla dystra profetior är televisionen långt ifrån död. Den håller bara på att ändra form. AV SUSAN YOUNG frilansjournalist och tidigare ordförande i U.S. Television Critics Association NETTOMSÄTTNING BONNIER BROADCASTING (SEK M) 10,000 8,000 6,000 4,000 2, BONNIER. Toppar och dalar 2013 var ett rekordår för TV4-Gruppen. Resultatmässigt hade företaget sitt bästa år hittills och även sin bästa linjära tittartidsandel sedan 2007, medan Sjuan hade sitt bästa år någonsin. Framgångerna för TV4 Play fortsatte också, både för den reklamfinansierade avgiftsfria tjänsten och för TV4 Play Premiums abonnent-tjänst. TV4 Play svarade för två tredjedelar av de kommersiella TV-aktörernas streaming-starter, och den snabba tillväxten för TV4 Play Premium har gjort den till en av Sveriges främsta betalda online-tv-tjänster. Ett antal nya tjänster lanserades under året bland annat second screen-applikationer, programformat och annonslösningar. Under året utformades en ny strategi för digital transformation och tillväxt. Denna sjösattes 1 januari 2014 bland annat i form av en ny organisation BLEV ETT händelserikt år för Nyhetsbolaget som bytte ledning och styrelse under våren. Bland annat beslöts att lägga ned TV4 News. Kanalen lyckades inte nå sina tittarmål vilket ledde till eskalerande förluster. TV4 Nyheterna och Kalla Fakta hade däremot ett starkt år. En satsning på internetdistribuerade TV4 Nyheterna Live inleddes under hösten, tillsammans med ett flertal slow-tv-projekt. Kraftigt ökade rättighetskostnader och en ogynnsam situation i Norge har under året förvärrat ett redan ansträngt läge för C More. Samtidigt har prispunkterna mot konsument pressats nedåt på grund av ökande konkurrens från bland annat internetbaserade film- och serieaktörer. MTV har likt resten av mediebranschen drabbats hårt av nedgången i finsk ekonomi. Ratingefterfrågan är låg vilket lett till en överproduktion i marknaden. Bolagets omsättning sjönk vilket ledde till ett förlustresultat. Omfattande besparingsprogram har genomförts under året. Samtidigt var det totala tv-tittandet i Finland rekordhögt och MTV behöll sin tittartidsandel jämfört med tidigare år. Nättjänsten MTV-Katsomo fortsatte att växa och nådde för första gången mer än 100 miljoner startade strömmar. BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

12 PRESSFRIHET. Chefredaktörerna Peter Wolodarski och Thomas Mattsson leder Dagens Nyheter och Expressen. Utmanad yttrandefrihet Möt dem i ett samtal om situationen för journalister i Syrien, konsekvenserna av avslöjandet om NSA:s massövervakning och Edward Snowden, Leveson-utredningen, Dawit Isaak och hot mot den svenska pressfriheten. Hotet mot journalistiken kom kusligt nära de svenska medierna när journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström kidnappades i Syrien i slutet av Vid årsskiftet uppgav den amerikanska organisationen Committee to Protect Journalists att 63 journalister dött i Syrien sedan Samtidigt var ett 30-tal journalister tillfångatagna i Syrien och först några dagar in på det nya året släpptes svenskarna. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski blev starkt engagerad i fallet eftersom Falkehed medverkar regelbundet i tidningen på frilansbasis även om han inte var utsänd i Syrien på uppdrag av DN: Syrien är ett helvete, främst för civilbefolkningen men också för alla som försöker bära vittnesbörd därifrån. Vi skulle vilja skicka reportrar och fotografer dit, men kan av säkerhetsskäl inte längre göra det. Thomas Mattsson: Expressen har, tidvis, fortsatt närvaro inne i Syrien men då bara med en mycket erfaren, arabisktalande reporter. Säkerheten för utsända är viktig, men det är tyvärr omöjligt att säkerställa arbetsmiljön fullt ut för krigskorrespondenter. The Guardians avslöjande om NSA:s massövervakning, som baserades på dokument från visselblåsaren Edward Snowden, blev inte bara årets stora avslöjande utan även en diskussion om mediernas roll. PW: Det var mycket viktiga publiceringar, kanske det viktigaste Guardian gjort någonsin. Genom att avslöja NSA:s massövervakning av vanliga människor har tidningen framkallat en global diskussion om den enskildes rätt till en privat sfär. Publiceringarna kommer att leda till stora förändringar. TM: Avslöjandena i Guardian och faktiskt också Washington Post visade även på en annan stark medietrend: nämligen visselblåsaren. Flera av de senaste årens stora storys, som Daily Telegraphs nyhet om brittiska parlamentarikers kostnadsutlägg och alla stora tidningar som publicerade Wikileaks uppgifter, kommer sig av källor som själva vänt sig till media ofta erbjudit flera redaktioner materialet. Peter Wolodarski sätter också in den brittiska debatten efter Guardians avslöjanden i ett globalt sammanhang. PW: De oblyga angreppen från den brittiska regeringen på The Guardian är oroande i ett större perspektiv, eftersom de riskerar att uppmuntra diktaturer och auktoritära stater att göra ännu värre saker. Om en demokrati som Storbritannien kan tillåta sig detta, varför skulle inte vi kunna gå ännu längre? TM: Sant, och till det kan man lägga de uppmärksammade anklagelserna mot tre Al-Jazira-journalister i Egypten. Och i Eritrea, landet med bottenplacering i pressfrihetsindex, sitter fortfarande den svenskeritreanske journalisten Dawit Isaak fängslad sedan 2001 utan att ens ha åtalats. I Storbritannien har den så kallade Leveson-utredningen efter den tidigare avlyssningsskandalen kommit med förslag på en ny presslag med myndighetsövervakning vilket fick Thomas Mattsson att i sin blogg konstatera att 300 år av pressfrihet kan vara över. PW: Jag är oroad över att en enskild tidnings systematiska missbruk av pressfriheten kommer att skada väldigt mycket seriös journalistik. Storbritannien har en lång och stolt tradition av att värna fria medier. Man får se upp så att man inte kastar ut barnet med badvattnet. TM: Här är jag inte ense med dig, Peter, eftersom statliga utredningar visat att fler än tio olika tidningar använt så kallade undersökare, alltså detektiver, i sin research. Olaga avlyssning är naturligtvis en helt oproportionerlig arbetsmetod för kändisjournalistik, men det finns faktiskt också en annan aspekt här: nämligen att dessa övertramp sker i ett slutet samhälle utan en riktig offentlighetsprincip som säkerställer åtminstone insyn i allmänna register. Chefredaktörerna oroas också för den svenska pressfriheten. PW: Missbruket från Lexbase och andra skamlösa nätaktörer av den svenska yttrandefrihetsgrundlagen riskerar att utlösa lagförändringar, som kommer att inskränka vår pressfrihetstradition. Det ser jag som en tydlig risk. TM: Juristlobbyn som driver på om inskränkningar i tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna kan vinna stöd från populistiska strömningar, men det är viktigt att publicister då står emot och förklarar det samhällsviktiga i att inte utmana medias möjligheter att rapportera. Intervjun gjordes i slutet av februari 2014, strax innan Sveriges Radiojournalisten Nils Horner mördades i Afghanistan. FOTO: PETER JÖNSSON 12 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

13 Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

14 Digitalt lyfter affärsmedier Polens Puls Biznesu hade en hit med sitt initiativ ekonomisk patriotism, med affärs-och politiska ledare tillsammans på scen. FÖRETAG INOM BUSINESS TO BUSINESS Bonnier Business Press Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Slovenien, Sverige Børsen Group Danmark ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 14 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

15 BUSINESS TO BUSINESS. Stark ökning av digitala abonnenter förändrar ekvationen för affärstidningar. MARKNAD. Jakten på digital framgång präglade den internationella affärspressens fokus För Financial Times och dess ägare Pearson blev året en verklig milstolpe då mediehuset för första gången hade fler digitala prenumeranter än abonnenter på den tryckta papperstidningen. Samtidigt meddelar Financial Times chefredaktör Lionel Barber att tidningen kommer att göras om och relanseras som en enda global upplaga under I praktiken försvinner alltså mediehuset strategi med lokala upplagor i exempelvis Storbritannien. Financial Times och andra internationella affärstidningsjättars tydliga strategi till att ställa om till digitala abonnemang har flera förklaringar var året då den traditionella bannerannonseringen planade ut från den urstarka tillväxt den haft det senaste decenniet. Det har tvingat affärstidningarna att fokusera på de digitala betalningslösningarna. Fördelen för affärstidningsjättarna jämfört med de traditionella medierna är att betalningsviljan hos mottagarna är högre i business-to-business-segmentet än för mediehus med allmänheten som målgrupp. SAMTIDIGT HAR DEN ändrade bannerannonseringen öppnat upp för rörlig bild även på affärstidningarnas digitala plattformar. Förklaringen är att det är ett av de annonsformat som växer mest. Samma positiva trend gäller för annonseringen i mobila plattformar och 2013 blev året då fler och fler på allvar skiftade fokus till just mobilen. Orsaken är den kraftiga tillväxten för medieslaget. Finansiellt kvarstår en spelare som unik i den globala affärspressen The Economist Group. Rekordvinsten uppgick till 729 Mkr, vilket ger en marginal på 19,5 procent. The Economist globala upplaga är nu uppe i 1,6 miljoner, vilket nästan är en fördubbling på tio år. Samtidigt steg lönsamheten för magasinet The Economist till all time high. AV JONAS JONSSON nyhetschef på Dagens industri NETTOMSÄTTNING BONNIER BUSINESS TO BUSINESS (SEK M) BONNIER. Starkt år trots svaga marknader Bonnier Business to Business förbättrade under 2013 sitt resultat ytterligare, vilket genererade den högsta vinsten någonsin för affärsområdet. Kärnverksamheten inom affärs- och fackpress har fortsatt utvecklats positivt och lejonparten av affärstidningarna är i dagsläget vinstgenererande samtidigt som flera av medicintidskrifterna uppvisar bättre resultat än på många år. Ett antal företag tillkom och avyttrades under året. I Sverige lanserades det kliniska beslutsstödet Medibas i mars och informationstjänsten Svenska Nyhetsbrev förvärvades i april. Båda bolagen ingår tillsammans med Dagens Medicin, Resumé, Veckans Affärer och Bonnier Business Publishing i en nyupprättad svensk enhet vid namn Bonnier Business Media. I april förvärvades en majoritet av aktierna i ryska Ajur-Media, vars huvudsakliga produkt fontanka.ru är St. Petersburgs största nyhetssajt och Rysslands tredje mest citerade nyhetsresurs online. I Ajur-Media återfinns även specialsajter inom transport, hälsa och sjukvård, turism samt webbradio. Sammantaget har Bonnier i och med förvärvet en mycket stark position i nordvästra Ryssland med såväl den största affärstidningen, Delovoy Peterburg, som den största generella nyhetstjänsten, fontanka.ru. HANDBOKSVERKSAMHETEN har under 2013 moderniserats i flera av länderna med nya digitala versioner och erbjudanden. Samtidigt beslutades det under 2013 att avveckla de tre minsta handboksverksamheterna, Ukraina, Kina och Litauen, då de alla under en längre tid har uppvisat svag lönsamhet och otillräcklig tillväxt. Makroekonomiskt var 2013 ett sämre år än 2012 och tillväxtprognoserna i flertalet av länderna reviderades under året ned med negativ effekt på annonsmarknaden som följd. Trots detta har Bonnier Business to Business överlag stärkt sina positioner och står väl rustade inför BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

16 Life At Bonnier FOTO: RIKARD WESTMAN GRID-ögonblick med (från vänster) infografik-gurun David McCandless, filmregissören Susanne Bier och GRID-deltagaren Garrett Kai. GRID. Historier, idéer och nätverkande BONNIERS ÅRLIGA inspirationsmöte GRID var fullspäckat med 250 medarbetare från hela världen och talare som fick publiken att skratta, gråta, kollektivt kippa efter andan och känna sig skyldiga, provocerade och förundrade. Bland talarna märktes den danska filmregissören Susanne Bier, som avslöjade en mycket personlig sida av hur hon tänker när hon skapar film. Andra talare var till exempel miljökämpen Leyla Acaroglu, den oavsiktliga äventyraren Debra Searl och många andra, inklusive flera av Bonniers egna medarbetare, som trollband publiken med sina berättelser. Bland dem fanns Paul Hansen, prisbelönt fotograf på Dagens Nyheter som berättade om det hjärtskärande foto han tog som valdes till Årets foto, och Andreas Ekström, reporter på Sydsvenskan, som berättade lite om vad han lärt sig under arbetet med att skriva en bok om Google. Samtliga 250 deltagare medverkade också i en workshop om mobila affärsidéer. Och det gavs dessutom ett flertal tillfällen organiserade och oorganiserade för deltagarna att nätverka. JOURNALISTPRISER. Integritet BONNIER ÄR EN STARK förespråkare av pressfrihet och visar detta bland annat genom att sedan 1966 sponsra och arrangera Stora journalistpriset. Det är landets mest prestigefyllda journalistpris och delas ut i kategorierna årets förnyare, årets berättare och årets avslöjande, samt Lukas Bonniers Stora Journalistpris. I ÅR BELÖNADES följande personer: Josefine Hökerberg och Roger Turesson, DN Sthlm, Dagens Nyheter, årets berättare; Lisa Irenius, Upsala Nya Tidning, årets förnyare; Sven Bergman, Joachim Dyfvermark och Fredrik Laurin, Uppdrag Granskning, SVT, årets avslöjande; och Lukas Bonniers Stora Journalistpris gick till Lasse Granqvist, sportjournalist, C More, tidigare Radiosporten, Sveriges Radio. Dessutom sponsrar Bonnier ett antal FOTO: MAGNUS BERGSTRÖM andra journalistpriser. Finlands stora journalistpris, som delas ut varje år i Helsingfors, har funnits sedan I Estland tilldelas landets främsta journalist Estlands Bonnierpris. Andra priser som delas ut av Bonnierföretag är bland annat Expressens Per Wendel-pris som delas ut till Expressenjournalisten Per Wendels minne. GROW. Byta plats MED GROW-PROGRAMMET får Bonnieranställda chansen att tillbringa tre månader på ett annat företag i ett annat land. I år valdes tio personer ut för platser i Australien, Danmark, Finland, Norge, Sverige och Storbritannien, bland annat för tjänster som grafisk formgivare och medie- och marknadsanalytiker. För mig är GROW ett äventyr som precis som namnet antyder handlar om möjligheten att få växa, säger Johan Åberg från Spoon, en Stockholmsbaserad content agency, som arbetade tre månader på Templar Publishing i Surrey. 16 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

17 FOTO: KARL-OSKAR BJURENSTEDT ERKÄNNANDE. Priser och stipendier BONNIER DELAR UT en mängd stipendier och priser till anställda och även till konstnärer, författare, poeter och andra kreatörer utanför företaget. FÖRETAGSINTERNA STIPENDIER: Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne, Gerard Bonniers Personalstipendier och Personalstiftelsen Åke Bonniers 75-årsstipendier samt Albert Bonniers personalstipendium. Vinnarna Antti Ylimäki, Jamie Letizia, Annie Haraldsson och Lise Hjertaas. SALES. Belöna hårt arbete BONNIER SALES AWARDS handlar om att uppmärksamma de bästa inom annonsförsäljning. Bonnier Sales Awards har funnits sedan 2007 och belönar de hårdast arbetande och kreativa säljarna och cheferna inom annonsförsäljning, en grupp som bidrar till en viktig del av Bonniers årliga omsättning. Prisutdelningen hålls i Stockholms stadshus med en galamiddag i stil med Nobelprismiddagen och en glamorös ceremoni där vinnarna tillkännages. I år belönades bland andra: Annie Haraldsson, TV4-Gruppen, Sales Representative of the Year; Antti Ylimäki, MTV Media, Rookie of the Year; Lise Hjertaas, Dagens Medisin, Sales Manager of the Year och Jamie Letizia, Parenting, Bonnier Corporation, Multi- Channel Sales of the Year. EXTERNA PRISER OCH STIPENDIER: Stiftelsen Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne, Albert Bonniers pris till Årets Företagare (Dagens industri), Albert Bonnier Stipendiefond för svenska författare, Albert Bonnier Stipendiefond för Yngre och Nya författare, Gerard Bonniers Essäpris, Gerard Bonniers Lyrikpris, Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendier till samtida unga svenska konstnärer, Osterwold Prize of Hörbuch Hamburg. ACCELERATOR. Uppmuntra entrepenörer DET OTÄNKTA, OUPPTÄCKTA, otestade. Det var det som Bonnier sökte med hjälp av Bonnier Accelerator-programmet som instiftades Fyra unga entreprenörer Jonas Forsslund, Heidi Harman och som ett team, Fredrik Hjorth och Adrian Swartz valdes ut från en stor grupp sökanden av en expertjury som bestod av bland andra Ulrika Saxon från Bonnier Growth Media, Andreas Ehn, tidigare på Spotify och nu på Wrapp, Jakob Tolleryd, grundare av Compricer och Anders Eriksson från Bonnier Business Press. De utvalda tillbringade tre månader på Bonnier och deltog i workshoppar, mentorssamtal och nätverkande samtidigt som de utvecklade sina affärsplaner. Syftet är att uppmuntra unga talanger, hitta möjliga nya verksamheter och att förstärka Bonniers entreprenörsprofil. Initiativet fortsätter med en ny grupp entreprenörer Heidi Harman, Adrian Swartz, Maria Elgaard (som var med Heidi Harman under en viss del av programmet), Fredrik Hjorth och Jonas Forsslund. FOTO: RIKARD WESTMAN BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

18 Ett år ansikten med många Illustrerad Vetenskap utökade sin digitala närvaro och stärkte sitt varumärke med appen Quiz Battle, med stor framgång i Norden. FÖRETAG INOM MAGAZINES Bonnier Corporation USA Bonnier Publications Danmark, Finland, Norge, Ryssland och Sverige Bonnier Tidskrifter Sverige ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 18 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

19 MAGAZINES. Konsolidering, avyttringar och några expansioner var ett splittrat år för branschen, men ett bra år för Bonnier. MARKNAD. Magasinförlaget Time Inc säljs, Sanoma tvingas till stora förändringar, Maxim och Forbes till salu men samtidigt lanserar Hearst och Bauer nya titlar i både USA, Australien och Nya Zeeland. Magasinåret 2013 hade flera ansikten. Förklaringarna till förändringarna är de senaste årens upplagetapp och annonsminskningar. Alla tappar dock inte och allt är inte dystert. Flera stora titlar slår rekord, men för många magasin har 2013 skruvat till tumskruvarna ytterligare. Time Warner meddelade tidigt 2013 att man skulle sälja sitt magasinshus Time Inc, men hittade inga köpare och istället ska magasinsförlaget Time Inc efter många förseningar nu sättas på börsen under I USA liksom Europa är det lösnummerförsäljningen som dras med störst problem. Under 2013 ser lösnummerförsäljningen ut att ha rasat uppemot 10 %, jämfört med ÄVEN I EUROPA börjar nu strukturförändringarna bli allt mer kännbara. Den konsolidering som drivits på många europeiska magasinmarknader börjar nu istället spricka upp. Såväl Sanoma som flera tyska förlag har avyttrat dotterförlag och lämnat lokala marknader. Men alla är inte på defensiven: Tyska Burda har tagit ett rejält kliv in i USA men mest hopp väcker Hearst som under 2013 flaggade för en ny, stor livsstilstidskrift för kvinnor: Good Life med tvdoktorn Dr Oz som galjonsfigur. Magasinåret har alltså framförallt handlat om renodling och försäljningar men samtidigt nya affärsidéer. Många förlag testar nu att ge ut allt fler sällanutgivna tidskrifter. I USA lanserades första tre kvartalen 591 nya tidskrifter i USA och av dem är 457 av dessa är oneshots och bokasin bok och magasin i ett! Och även om många tidskriftsförlag idag generellt är mindre hoppfulla inför den frälsning som man tidigare hoppades skulle komma med läsplattor och Ipad, så lanseras allt fler bokasin nu även digitalt. AV OLLE LIDBOM Mediaanalytiker och grundare av Vassa Eggen NETTOMSÄTTNING MAGAZINES (SEK M) BONNIER. Tillväxt i vinst Omsättningen för Bonniers affärsområde Magazines ökade avsevärt under 2013 jämfört med Ett antal varumärken hade en fantastisk tillväxt och några tidskrifter slog nya omsättningsrekord. Tryckta tidskrifter är fortfarande en lönsam verksamhet, men pengarna som tjänas måste investeras för att säkra en digital framtid. Utvecklingen under 2013 visade tydligt att den här övergångsperioden kommer att förändra tidskriftsbranschen i grunden. Bonniers tidskriftsföretag gjorde viktiga framsteg inom det digitala området 2013 med en hög tillväxttakt för intäkter från webbannonsering. Affärsområdet består av Bonnier Publications (med huvudkontor i Danmark), Bonnier Tidskrifter (Sverige) och Bonnier Corporation (USA). Bland de största varumärkena märks Illustreret Videnskab (Illustrerad Vetenskap), Amelia och Field & Stream. Digitala produkter, onlinevideoinnehåll, e-handel, webbannonsering och paketlösningar för tryckta och digitala produkter hade en stor effekt på intäkterna under Enbart i Sverige överstiger den digitala publiken mer än sex miljoner per månad. Detta har dämpat effekterna av den globala trenden med minskad försäljning av tidskrifter och annonsförsäljning för tryckta tidskrifter. Licensieringsverksamheten har växt. Outdoor Life ingick till exempel ett avtal med detaljhandelsjätten Sears, som nu erbjuder en omfattande klädkollektion för friluftsentusiaster. Försäljningen från bokoch videoserier till prenumeranter har gett mycket positivt resultat: bokserien från Historie (Historia), utökades exempelvis till 20 volymer och själva tidskriften fortsätter att växa och är förmodligen den mest framgångsrika titeln i det här segmentet globalt sett. Som en del i den konsolidering som skedde i branschen under året har koncernen köpt, sålt och lagd ned tidskrifter. Företagen i affärsområdet har under året levererat nya format, nytt innehåll och nya tjänster till konsumenterna. Det finns en efterfrågan på ytterligare investeringar i kreativa koncept och teknik BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

20 Starka nyheter Sållning av nyheter från en nyhetsredaktion är fortfarande viktig när det gäller trovärdighet. FÖRETAG INOM NEWS Dagens industri Sverige Dagens Nyheter Sverige Expressen Sverige Sydsvenskan Sverige Bold Printing Group Sverige ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 20 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

En företagsanalys av Albert Bonnier AB. Av Maja Jakobsson, David Karlsson, Maja Sjöström och Paulina De Klerk

En företagsanalys av Albert Bonnier AB. Av Maja Jakobsson, David Karlsson, Maja Sjöström och Paulina De Klerk En företagsanalys av Albert Bonnier AB Av Maja Jakobsson, David Karlsson, Maja Sjöström och Paulina De Klerk Organisation Albert Bonnier AB Aktiebolaget Boinvest Bonnier Holding Aktiebolag Bonnier Fastigheter

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 19 februari 2013 REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2012 TV4-Gruppen ökar omsättningen och resultatet under 2012.

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Shortcut Media AB (publ)

Shortcut Media AB (publ) Presentation avseende Shortcut Media AB (publ) 1 januari - 31 december 2016 28 februari 2017 Viktiga händelser Q4 Shortcut ingick avsiktsförklaring om förvärv av 60 % av Oddway Film & Television i Göteborg

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Tjänster och Service Tertial 3 2013

Tjänster och Service Tertial 3 2013 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 Starkt resultat för TV4-Gruppen 2014 TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2014 TV4-Gruppen gör ett starkt 2014. Det operativa resultatet uppgick

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer Marknadschefens bästa vän I HUVUDET PÅ EN ANNONSÖR 1. Vad är en annonsör? De störta annonsörerna i Sverige medieinvesteringar brutto i miljoner kronor 2015 1.

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Olika marknader, olika utvecklingar

Olika marknader, olika utvecklingar Årsberättelse 2012 Olika marknader, olika utvecklingar EN AV DE STÖRSTA utmaningarna under 2012 handlade om kommunikation, om att begripliggöra vad som egentligen skedde på mediemarknaden. Under förra

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Kvartalsredogörelse Januari-Mars 2014 Massolit Media AB (publ)

Kvartalsredogörelse Januari-Mars 2014 Massolit Media AB (publ) Kvartalsredogörelse Januari-Mars 2014 Massolit Media AB (publ) Massolit Media AB (publ), 556575-2960. Kvartalsredogörelse januari-mars 2014 Kvartalsredogörelse Januari-Mars 2014 Massolit Media AB (publ)

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

REKORDÅR FÖR TV4 AB GER STARKT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDÅR FÖR TV4 AB GER STARKT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 5 februari 2014 REKORDÅR FÖR TV4 AB GER STARKT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2013 TV4 AB, exklusive C More, gör sitt bästa operativa resultat

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011 FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK Falun, 4 maj 2011 1 Digitala böcker E-böcker Ljudböcker 2 Elib Grundat år 2000. Ägare: Bonnierförlagen, Piratförlaget, Natur & Kultur och Norstedts Förlagsgrupp.

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN Josefine Sternvik 2003 Dagspressens annonsmarknad Annonserna

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG.

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG. MODERN TIMES GROUP MTG AB ("MTG") Delårsrapport 1999 1 januari 30 juni 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 16 augusti 1999, resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer