Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013 1"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

2 Manöverutrymme DET GÅNGNA ÅRET var ett steg i rätt riktning för Bonnier. Lönsamheten förbättrades och den finansiella ställningen stärktes, efter tolv månader av mycket hårt arbete från våra medarbetare. UNDER VÅREN 2013 genomförde vi tillsammans med Ratos en affär i vilken SF Bio gick samman med Finlands ledande biografkedja Finnkino. Med affären uppnådde vi flera viktiga mål. För det första är Bonnier numera delägare med 40 procent i den nya koncernen Nordic Cinema Group med en position som ett av Europas ledande biografföretag med verksamhet i sex länder. För det andra finns det en stark industriell logik bakom samgåendet mellan SF Bio och Finnkino. Den nya koncernen har bolagen bättre förutsättningar att möta marknadens krav samtidigt som man tillsammans utvecklar en biografupplevelse i världsklass. För det tredje medför affären en ytterligare förstärkning av Bonniers finansiella ställning. UNDER 2013 ÅSTADKOMS en stor lönsamhetsförbättring inom både dagstidningar och tidskrifter. Att förbättringarna uppnåtts trots en fortsatt fallande annonsmarknad beror på att Bonnier drivit ett grundligt omställningsarbete. Efter ett antal tuffa år är det särskilt glädjande att våra amerikanska tidskrifter i Bonnier Corp återigen är tillbaka på svarta siffror. den. Flertalet av våra verksamheter som i dagsläget har en god lönsamhet befinner sig inte desto mindre på marknader i stark omvandling. Det gäller inte minst TV. Gårdagens intäkter kan aldrig tas för givna och det har högsta prioritet att hela tiden söka efter nya affärsmöjligheter och att utveckla nya sätt att arbeta. Något som däremot inte kommer förändras är Bonniers fasta tro på behovet av kvalitetsjournalistik och berättelser som berör. Carl-Johan Bonnier Styrelseordförande, Bonnier AB VI SER ÄVEN EN glädjande snabb tillväxt i våra digitala verksamheter inom Bonnier Growth Media, om än från blygsamma nivåer. VÅR NÄST STÖRSTA marknad Finland fortsätter att ha ett tufft makroklimat och en svag annonsmarknad. Det har slagit hårt mot MTV, landets ledande privata tv-bolag. Men vi är långsiktiga i vårt ägande och har stora förhoppningar på både MTV och de finska bokförlagen när konjunkturen vänder uppåt. FOTO: PETER JÖNSSON I SLUTET AV ÅRET kunde vi presentera Tomas Franzén som Jonas Bonniers efterträdare som vd. Med en gedigen bakgrund som företagsledare och med erfarenhet från marknader i snabb förändring är jag övertygad om att han har alla förutsättningar att leda Bonnier framgångsrikt. BONNIER HAR NU en bra bas att utgå ifrån, men vi ser samtidigt utmaningar i alla våra affärsområ- 2 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

3 BONNIER HAR EN MER ÄN tvåhundraårig historia av företagande i mediebranschen. Ambitionen är att fortsätta i alla fall några hundra år till. Men för att kunna vara så långsiktig är jag övertygad om att Bonnier, paradoxalt nog, också måste bli snabbare. SKÄLET ÄR ATT VI SER ett fortsatt högt förändringstryck på samtliga våra marknader och i samtliga medieslag. Vår stora utmaning är denna: Att själva framgångsrikt utveckla och förändra våra verksamheter innan vi blir tvingade. Det är bara så vi kan vara väl rustade och behålla vår handlingsfrihet när förändringar väl får fullt genomslag. Målsättningen är tydlig: Att uppnå förbättrad och hållbar lönsamhet och på så sätt skapa utrymme för långsiktighet, och på sikt även för tillväxt. DET FÖRÄNDRINGSARBETE vi har framför oss handlar dels om att även fortsatt effektivisera våra befintliga verksamheter, dels om att accelerera den digitala affärsutvecklingen. Jag är övertygad om att vi har mycket ogjort inte minst på tekniksidan. Vi kan också bli ännu bättre på att känna vår publik, och bättre på att hitta rätt vägar till våra läsare och tittare. Fördelarna av det kan bli stora och vi har mycket kvar att göra. Potentialen är alltså avsevärd. varumärken som är nyhetsledande, som ger ut kvalitetslitteratur och som skapar starka, underhållande och angelägna berättelser. Publicistisk verksamhet är och förblir Bonniers kärna. LYCKAS VI FÖRENA det med kloka samarbeten, en utvecklad distribution och offensiva investeringar i teknologi så har Bonnier alla möjligheter att skapa den lönsamhet som krävs för fortsatt handlingsfrihet och långsiktighet. Tomas Franzén vd, Bonnier AB UNDER 2014 SER VI en viss konjunkturell ljusning. Det strukturella förändringstrycket i vår bransch är emellertid en mycket starkare omvärldsfaktor än den eventuella skjuts vi kan få genom starkare tillväxt och konsumtion. Vi kommer inte att få något gratis, men samtidigt har Bonnier ett stort handlingsutrymme. Digitaliseringen fortsätter att rita om mediemarknaden i hög fart under de kommande åren och en sak kan vi vara säkra på. Det sista ordet är inte sagt om vilka som går vinnande ur den omvandlingen. Bonnier har med sin bredd och sina starka positioner fortfarande en enorm potential som ännu är orealiserad. FOTO: PETER JÖNSSON DET ROLIGASTE under mina första veckor som vd har varit alla möten med intressanta och skickliga medarbetare runtom inom Bonnier. Vi kommer tillsammans att fortsätta att sträva efter att bygga de starkaste varumärkena och marknadspositionerna, och att fortsätta att konkurrera med kvalitet. Det innebär fortsatta satsningar på betrodda BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

4 BONNIER. Att ständigt återupptäcka media. BONNIER ÄR ETT GLOBALT medieföretag som skapar, väljer ut och förfinar en värld av kunskap och berättelser. Företaget grundades 1804 i liten skala som bokhandel och förlag, och kännetecknas nu av mer än 200 år av hållbart entreprenörskap i mediebranschen, genom sju generationer och med 160 företag i 16 länder. Bonnier AB är helägt av familjen Bonnier och vår historia som en kulturellt progressiv och humanistisk organisation vägleder oss in i framtiden. Genom att vara verksamma i alla mediekanaler tror vi att vi har en unik möjlighet att förverkliga nya idéer och skapa nya forum där författare, journalister och deras publik kan mötas. Australien Danmark Estland Finland Frankrike Kanada Litauen Malta Norge Polen Ryssland Slovenien Storbritannien Sverige Tyskland USA Böcker Affärspress, digitalt, film, tidningar, tidskrifter, tv Affärspress, digitalt, tidningar, tidskrifter Affärspress, böcker, digitalt, film, tidskrifter, tv, radio Böcker Digitalt Affärspress, digitalt, tidningar, tidskrifter Spel Affärspress, böcker, digitalt, film, tidskrifter, tv Affärspress, digitalt, tidningar Affärspress, digitalt, tidningar, tidskrifter, radio Affärspress, digitalt, tidningar, tidskrifter Böcker, digitalt Affärspress, böcker, digitalt, film, spel, tidningar, tidskrifter, tv Böcker Böcker, digitalt, tidskrifter NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE SEK M EBITA PER AFFÄRSOMRÅDE SEK M 10,000 8,000 6,000 4, ,000 Books Nordic Books International Broadcasting Growth Media Magazines Business to Business News 100 Books Nordic Books International Broadcasting Growth Media Magazines Business to Business News 4 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

5 SVERIGE 56% NETTOOMSÄTTNING PER LAND NORGE 9% USA 6% FINLAND 12% DANMARK 7% TYSKLAND 6% ÖVRIGT 4% INTÄKTSFÖRDELNING ANNONSER 34% PRENUMERATIONER 23% ÅTER- FÖRSÄLJARE 23% ÖVRIGT 7% DIREKT 11% BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

6 Fler e-böcker på väg Bland många nya svenska e-boksreleaser fanns klassiker som På spaning efter den tid som flytt av Proust FÖRETAG INOM BONNIER BOOKS NORDIC Bonnier Books Finland Bonnier Books Sweden Cappelen Damm (50 procent) Norge ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 6 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

7 BOOKS NORDIC. Viss ökning för Bonnier, trots ett tufft år på den nordiska bokmarknaden. MARKNAD. Det var inte ett år som präglades av goda nyheter. Strax efter att 2013 var över gick Pocketstället i konkurs. Skulderna var på hela 58 miljoner, vilket avslöjades i konkursbouppteckningen i våras. Även Norstedts gick dåligt och gjorde en förlust på 7,9 miljoner, det sämsta resultatet på ett decennium och kanske en delförklaring till att man nu beslutat sig att väcka liv i Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander av författaren David Lagercrantz. Ändå finns det skäl att ställa frågan om den värsta krisen nu är över? 2013 präglades kanske inte av några ekonomiska under, men Svenska Förläggarföreningen har kunnat konstatera att den totala försäljningen börjat plana ut efter det fall som påbörjades under andra halvan av 00-talet. Föreningens vd, Kristina Ahlinder, tror att det beror på förlagens besparingar både när det kommer till färre utgivna böcker och till minskade personalstyrkor. Men också på en ökad köpstyrka hos konsumenterna. DE FYSISKA BOKHANDLARNA kunde faktiskt rapportera en blygsam ökning efter julhandeln. Delvis berodde det förstås på att flera av landets största författare släppte nya böcker under året, men enligt Svenska Bokhandlareföreningen går det även att se en motsvarighet till den amerikanska buy local -trenden där kunderna alltmer blir medvetna om vikten av att handla från närliggande butiker för att hålla den egna orten levande. Trots högre priser. Och enligt en undersökning från det tyska företaget GFK handlade tio procent av svenska hushåll faktiskt sina böcker i fysiska bokhandlar under mätningsperioden. På den internationella arenan fortsatte framgångarna för den skandinaviska litteraturen. Den norska pseudonymen Samuel Bjørks Det henger en engel alene i skogen såldes till ett stort antal länder på bokmässan i Frankfurt liksom Robert Karjels De redan döda från Finnland. Cool är temat för nästa års Frankfurtmässa. Beslutet togs för flera år sedan och har redan gett resultat. Tidigare översattes ett femtiotal finska titlar till tyska per år. I dag är siffran nästan den dubbla. E-boksmarknaden har fortfarande inte fått något större genombrott. Vilket delvis verkar handla om momsen. Svenska förläggarföreningen fortsätter arbetet för att sänka den och arbetar vidare med upphovsrättsfrågan och regler för utlåningen av eböcker på bibliotek. AV KLAS EKMAN frilansskribent och författare NETTOMSÄTTNING BOOKS NORDIC (SEK M) BONNIER. Ökad försäljning Under 2013 har Bonniers nordiska bok och e-handelsverksamhet organiserats inom affärsområdet Bonnier Books Nordic. Bonnierförlagen i Sverige ökade sin försäljning, trots en vikande bokmarknad. Utgivningen skördade stora framgångar såväl kommersiellt som litterärt. Bokklubbarna har under året presterat väl med tanke på förutsättningarna i den här typen av konsumentaffär. Under 2013 ökades den digitala katalogen med över titlar och är nu uppe i böcker. Avtal slöts kring försäljning av digitala böcker med såväl Apple som Google. Adlibrisgruppen (med bland annat Adlibris.com och Discshop) verkar på en konkurrensutsatt och delvis pressad marknad, med t.ex. kraftigt vikande försäljning av film. Adlibris lanserade under hösten en helt ny responsiv sajt och till bokmässan i Göteborg sjösattes en stor digital satsning för såväl e-böcker som ljudböcker genom Adlibris Mondo. Adlibrisgruppen förvärvade under 2013 leksaksföretaget Bamba. För att skapa ytterligare effektivitet samordnades under året gruppens logistikverksamhet i Morgongåva. Trots ett relativt tufft år för den fysiska bokhandeln i såväl Sverige som Finland, lyckades Pocket Shop öka omsättningen i befintliga butiker i Sverige. Pocket Shop öppnade i juni ytterligare en butik i Malmö och den andra butiken i Finland, Pasila, som öppnades i december fick en lysande start. FINLANDS svaga ekonomi innebar betydande utmaninger även för bokbranschen. Bonnier Books Finlands förlag fortsatte sitt omfattande förbättringsarbete och resultatet bättrades något gentemot föregående år och marknadsandelarna ökade. Flera bästsäljande titlar och vinnaren av Finlandiapriset i faktakategorin; Murtuneet Mielet av Ville Kivimäki, återfanns i utgivningen. Nordisk rådets prestigefyllda kulturpris tilldelades, i barn- och ungdomsklassen, Seita Vuorela för hans roman Karikko, illustrerad av Jani Ikonen och utgiven av WSOY. Cappelen Damm, ett av Norges största förlag, hade även under 2013 en stabil och god resultatnivå på en relativt stadig norsk bokmarknad. I februari 2013 intensifierade Cappelen Damm jakten på nya spännande norska deckarförfattare genom att lansera en ny stor tävling med ett förstapris på norska kronor. BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

8 Stabila böcker trots tuff marknad Fysiska böcker fortsätter att locka yngre och äldre läsare, till exempel Hot Key Books 100 Days of April-May. FÖRETAG INOM BOOKS INTERNATIONAL Bonnier Media Deutschland Tyskland Bonnier Publishing Australien, Frankrike och Storbritannien Bonnier Books New Markets ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 8 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

9 BOOKS INTERNATIONAL. Megasäljare och e-böcker fortsätter att dominera dominera branschdiskussionen i Tyskland och Storbritannien. MARKNAD. Efter framgångarna på främst de amerikanska och brittiska marknaderna frågar sig allt fler om bokbranschen inte haft för höga förväntningar på e- böckernas möjligheter och genomslag. En anledning till skepticismen är att originalet, Amazons Kindle, sålts i färre exemplar per år sedan toppnoteringen Det året såldes 26,4 miljoner läsplattor över hela världen. Enligt undersökningsföretaget IDC beräknas den siffran vara nere på 11,7 miljoner om tre år. Även Amazons konkurrent, bokhandelskedjan Barnes & Nobles, minskade försäljningen drastiskt för sina Nook-plattor. Läsplattornas framgångar har på många sätt varit synonyma med just Kindle som lanserades i USA under 2007 och snabbt gjorde succé på den amerikanska marknaden. Tre år senare nådde den första Ipaden ut i handeln, men utan att vara begränsad till en marknad och en funktion utan till i stort sett hela världen. På surfplattan konkurrerar nedladdade romaner med spel, tidningar, film och hela Internet. DET ÄR EN DELFÖRKLARING till varför exempelvis Europa aldrig tagit till sig e-böckerna på samma självklara vis. Surfplattorna slog stort innan läsplattorna och blev ett mer intressant alternativ för den stora allmänheten. Såväl Frankrike som Tyskland är länder där det finns något som påminner om motståndsrörelser mot Amazon. Frankrikes kulturminister har i skarpa ordalag kritiserat föredraget för att förstöra bokhandlarna och många har valt den inhemska kedjan FNACs egen Kobu framför surf- och läsplattor från de stora internationella fabrikanterna. Tysklands bokkedjor har gått samman kring den framgångsrika läsplattan Tolino. Men det finns positiva tecken för bokbranschen. I USA har buy local -trenden gynnat fysiska boklådor, och det episka berättandet har gjort comeback. Eleanor Cattons storslagna The luminaries vann Booker-priset och Donna Tartts Steglitsan utnämndes till Årets bok på Amazon. AV KLAS EKMAN frilansjournalist och författare NETTOMSÄTTNING BONNIER BOOKS INTERNATIONAL (SEK M) BONNIER. Ett stabilt år Bonnier Books International hade ett stabilt år och hade trots bristen på megasäljare stabila intäkter. Förlagen Carlsen, Piper och Ullstein, som tillhör Bonnier Media Deutschland, har kunnat glädjas åt många fantastiska år med böcker som sålt i en miljon exemplar eller mer, till exempel Harry Potter- och Twilight-serien, samt böcker av de populära författarna Hape Kerkeling och Nele Neuhaus. Men 2013 var ett utmanande år till följd av bristen på megasäljare och även med färre bästsäljare än vanligt. Under de goda åren har man emellertid alltid kalkylerat med att sannolikheten för megasäljare är minimal. Detta har gjort att koncernen har kunnat behålla en sund affär även under ett något svagare år som 2013 även om året inte var enastående. I synnerhet i dessa turbulenta tider med stora digitala förändringar har planeringen inneburit en god stabilitetsnivå. Under året köptes två nya förlag i Tyskland: Esslinger Verlag (som slås samman med Thienemann under 2014) och National Geographic Books (som är knutet till Piper). För Bonnier Publishing, med bas i Storbritannien, var 2013 ett mycket bra år. Vinsterna fördubblades jämfört med 2012 till följd av förbättrade bruttomarginaler och ytterligare reducerade omkostnader. Alla företag i gruppen visade en positiv tillväxt i förhållande till den nedåtgående marknaden. Autumn Publishing i Storbritannien och The Five Mile Press i Australien var de företag som presterade bäst och Piccolias resultat förbättrades ytterligare med två lönsamma år i rad i Frankrike. Bonnier Books New Markets (BBNM) kom i slutet av året fram till en överenskommelse med det lilla men snabbt växande förlaget Marginesy, med bas i Warszawa. I slutet av december etablerades ett partnerskap med de tidigare ägarna Krzysztof och Hania Grudziński om att fortsätta leda företaget. Detta var det första operativa åtagandet för BBNM, som etablerades för att starta upp bokverksamhet på nya marknader och i nya regioner. BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

10 Välj din skärm Second-screen- och on-demand-tittande fortsätter att öka FÖRETAG INOM BROADCASTING C More Danmark, Finland, Norge, Sverige MTV Media och Radio Nova Finland Nyhetsbolaget Sverige TV4 Group Sverige ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 10 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

11 BROADCASTING. Reklamintäkterna ökar och tittarsiffrorna är stabila TV4 hade ett rekordår men det ökande tv-tittandet på webben gör att branschen förändras. MARKNAD. Det har skett förändringar inom tv-branschen, men att titta på tv är fortfarande det populäraste mediet för masskonsumtion. De globala utgifterna för tv-reklam växte med 4,2 procent under det första halvåret 2013, jämfört med samma tidsperiod 2012, och utgör totalt 57,6 procent av de totala reklamutgifterna enligt Nielsens Global AdView Pulse-kvartalsrapport. För varje dollar som lades på reklam under första halvåret 2013, lades 57 cent på att nå tv-tittare. Den totala globala reklammarknaden 2013 beräknas uppgå till drygt 500 miljarder amerikanska dollar. Medan analytiker tror att digitala lösningar kommer att dominera tv-branschen under de kommande åren så kan även den traditionella televisionen dra fördelar. Sociala medier blir i allt större utsträckning en del av tv-upplevelsen, vilket ger annonsörerna nya sätt att nå sin publik och tvbranschen möjlighet att utnyttja fördelar med digitala lösningar. UNDER 2013 SÅG den genomsnittliga tv-tittaren på tv ungefär lika mycket som under 2012 sett till enskild person/tv-skärm. Eurodata TV Worldwide rapporterar att tittandet i Tyskland var oförändrat på 3 timmar och 48 minuter per dag. I Storbritannien minskade tv-tittandet något från 4:01 till 3:58 medan man i USA tittade 4:53 timmar, en liten uppgång från 4:49 timmar under föregående år. Antalet amerikanska hushåll som äger en tv har minskat för andra året i rad och gått från 116 miljoner 2012 till 112 miljoner 2013 trots en ökande befolkning. En del analytiker menar att en anledning till minskningen är det ökande tittandet på mobila enheter. Under 2014 kan vi vänta oss att tv definieras som innehåll som kan ses på alla plattformar. Disney/ABC har lanserat ABC WATCH, som tillåter direktuppspelning av sina sändningar och kabelserier på både traditionella tv-apparater och mobila enheter. Den här förändringen är början på ett historiskt skifte från traditionellt tv-tittande till tittande på videoinnehåll på Internet eller mobila enheter. Men trots alla dystra profetior är televisionen långt ifrån död. Den håller bara på att ändra form. AV SUSAN YOUNG frilansjournalist och tidigare ordförande i U.S. Television Critics Association NETTOMSÄTTNING BONNIER BROADCASTING (SEK M) 10,000 8,000 6,000 4,000 2, BONNIER. Toppar och dalar 2013 var ett rekordår för TV4-Gruppen. Resultatmässigt hade företaget sitt bästa år hittills och även sin bästa linjära tittartidsandel sedan 2007, medan Sjuan hade sitt bästa år någonsin. Framgångerna för TV4 Play fortsatte också, både för den reklamfinansierade avgiftsfria tjänsten och för TV4 Play Premiums abonnent-tjänst. TV4 Play svarade för två tredjedelar av de kommersiella TV-aktörernas streaming-starter, och den snabba tillväxten för TV4 Play Premium har gjort den till en av Sveriges främsta betalda online-tv-tjänster. Ett antal nya tjänster lanserades under året bland annat second screen-applikationer, programformat och annonslösningar. Under året utformades en ny strategi för digital transformation och tillväxt. Denna sjösattes 1 januari 2014 bland annat i form av en ny organisation BLEV ETT händelserikt år för Nyhetsbolaget som bytte ledning och styrelse under våren. Bland annat beslöts att lägga ned TV4 News. Kanalen lyckades inte nå sina tittarmål vilket ledde till eskalerande förluster. TV4 Nyheterna och Kalla Fakta hade däremot ett starkt år. En satsning på internetdistribuerade TV4 Nyheterna Live inleddes under hösten, tillsammans med ett flertal slow-tv-projekt. Kraftigt ökade rättighetskostnader och en ogynnsam situation i Norge har under året förvärrat ett redan ansträngt läge för C More. Samtidigt har prispunkterna mot konsument pressats nedåt på grund av ökande konkurrens från bland annat internetbaserade film- och serieaktörer. MTV har likt resten av mediebranschen drabbats hårt av nedgången i finsk ekonomi. Ratingefterfrågan är låg vilket lett till en överproduktion i marknaden. Bolagets omsättning sjönk vilket ledde till ett förlustresultat. Omfattande besparingsprogram har genomförts under året. Samtidigt var det totala tv-tittandet i Finland rekordhögt och MTV behöll sin tittartidsandel jämfört med tidigare år. Nättjänsten MTV-Katsomo fortsatte att växa och nådde för första gången mer än 100 miljoner startade strömmar. BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

12 PRESSFRIHET. Chefredaktörerna Peter Wolodarski och Thomas Mattsson leder Dagens Nyheter och Expressen. Utmanad yttrandefrihet Möt dem i ett samtal om situationen för journalister i Syrien, konsekvenserna av avslöjandet om NSA:s massövervakning och Edward Snowden, Leveson-utredningen, Dawit Isaak och hot mot den svenska pressfriheten. Hotet mot journalistiken kom kusligt nära de svenska medierna när journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström kidnappades i Syrien i slutet av Vid årsskiftet uppgav den amerikanska organisationen Committee to Protect Journalists att 63 journalister dött i Syrien sedan Samtidigt var ett 30-tal journalister tillfångatagna i Syrien och först några dagar in på det nya året släpptes svenskarna. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski blev starkt engagerad i fallet eftersom Falkehed medverkar regelbundet i tidningen på frilansbasis även om han inte var utsänd i Syrien på uppdrag av DN: Syrien är ett helvete, främst för civilbefolkningen men också för alla som försöker bära vittnesbörd därifrån. Vi skulle vilja skicka reportrar och fotografer dit, men kan av säkerhetsskäl inte längre göra det. Thomas Mattsson: Expressen har, tidvis, fortsatt närvaro inne i Syrien men då bara med en mycket erfaren, arabisktalande reporter. Säkerheten för utsända är viktig, men det är tyvärr omöjligt att säkerställa arbetsmiljön fullt ut för krigskorrespondenter. The Guardians avslöjande om NSA:s massövervakning, som baserades på dokument från visselblåsaren Edward Snowden, blev inte bara årets stora avslöjande utan även en diskussion om mediernas roll. PW: Det var mycket viktiga publiceringar, kanske det viktigaste Guardian gjort någonsin. Genom att avslöja NSA:s massövervakning av vanliga människor har tidningen framkallat en global diskussion om den enskildes rätt till en privat sfär. Publiceringarna kommer att leda till stora förändringar. TM: Avslöjandena i Guardian och faktiskt också Washington Post visade även på en annan stark medietrend: nämligen visselblåsaren. Flera av de senaste årens stora storys, som Daily Telegraphs nyhet om brittiska parlamentarikers kostnadsutlägg och alla stora tidningar som publicerade Wikileaks uppgifter, kommer sig av källor som själva vänt sig till media ofta erbjudit flera redaktioner materialet. Peter Wolodarski sätter också in den brittiska debatten efter Guardians avslöjanden i ett globalt sammanhang. PW: De oblyga angreppen från den brittiska regeringen på The Guardian är oroande i ett större perspektiv, eftersom de riskerar att uppmuntra diktaturer och auktoritära stater att göra ännu värre saker. Om en demokrati som Storbritannien kan tillåta sig detta, varför skulle inte vi kunna gå ännu längre? TM: Sant, och till det kan man lägga de uppmärksammade anklagelserna mot tre Al-Jazira-journalister i Egypten. Och i Eritrea, landet med bottenplacering i pressfrihetsindex, sitter fortfarande den svenskeritreanske journalisten Dawit Isaak fängslad sedan 2001 utan att ens ha åtalats. I Storbritannien har den så kallade Leveson-utredningen efter den tidigare avlyssningsskandalen kommit med förslag på en ny presslag med myndighetsövervakning vilket fick Thomas Mattsson att i sin blogg konstatera att 300 år av pressfrihet kan vara över. PW: Jag är oroad över att en enskild tidnings systematiska missbruk av pressfriheten kommer att skada väldigt mycket seriös journalistik. Storbritannien har en lång och stolt tradition av att värna fria medier. Man får se upp så att man inte kastar ut barnet med badvattnet. TM: Här är jag inte ense med dig, Peter, eftersom statliga utredningar visat att fler än tio olika tidningar använt så kallade undersökare, alltså detektiver, i sin research. Olaga avlyssning är naturligtvis en helt oproportionerlig arbetsmetod för kändisjournalistik, men det finns faktiskt också en annan aspekt här: nämligen att dessa övertramp sker i ett slutet samhälle utan en riktig offentlighetsprincip som säkerställer åtminstone insyn i allmänna register. Chefredaktörerna oroas också för den svenska pressfriheten. PW: Missbruket från Lexbase och andra skamlösa nätaktörer av den svenska yttrandefrihetsgrundlagen riskerar att utlösa lagförändringar, som kommer att inskränka vår pressfrihetstradition. Det ser jag som en tydlig risk. TM: Juristlobbyn som driver på om inskränkningar i tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna kan vinna stöd från populistiska strömningar, men det är viktigt att publicister då står emot och förklarar det samhällsviktiga i att inte utmana medias möjligheter att rapportera. Intervjun gjordes i slutet av februari 2014, strax innan Sveriges Radiojournalisten Nils Horner mördades i Afghanistan. FOTO: PETER JÖNSSON 12 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

13 Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

14 Digitalt lyfter affärsmedier Polens Puls Biznesu hade en hit med sitt initiativ ekonomisk patriotism, med affärs-och politiska ledare tillsammans på scen. FÖRETAG INOM BUSINESS TO BUSINESS Bonnier Business Press Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Slovenien, Sverige Børsen Group Danmark ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 14 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

15 BUSINESS TO BUSINESS. Stark ökning av digitala abonnenter förändrar ekvationen för affärstidningar. MARKNAD. Jakten på digital framgång präglade den internationella affärspressens fokus För Financial Times och dess ägare Pearson blev året en verklig milstolpe då mediehuset för första gången hade fler digitala prenumeranter än abonnenter på den tryckta papperstidningen. Samtidigt meddelar Financial Times chefredaktör Lionel Barber att tidningen kommer att göras om och relanseras som en enda global upplaga under I praktiken försvinner alltså mediehuset strategi med lokala upplagor i exempelvis Storbritannien. Financial Times och andra internationella affärstidningsjättars tydliga strategi till att ställa om till digitala abonnemang har flera förklaringar var året då den traditionella bannerannonseringen planade ut från den urstarka tillväxt den haft det senaste decenniet. Det har tvingat affärstidningarna att fokusera på de digitala betalningslösningarna. Fördelen för affärstidningsjättarna jämfört med de traditionella medierna är att betalningsviljan hos mottagarna är högre i business-to-business-segmentet än för mediehus med allmänheten som målgrupp. SAMTIDIGT HAR DEN ändrade bannerannonseringen öppnat upp för rörlig bild även på affärstidningarnas digitala plattformar. Förklaringen är att det är ett av de annonsformat som växer mest. Samma positiva trend gäller för annonseringen i mobila plattformar och 2013 blev året då fler och fler på allvar skiftade fokus till just mobilen. Orsaken är den kraftiga tillväxten för medieslaget. Finansiellt kvarstår en spelare som unik i den globala affärspressen The Economist Group. Rekordvinsten uppgick till 729 Mkr, vilket ger en marginal på 19,5 procent. The Economist globala upplaga är nu uppe i 1,6 miljoner, vilket nästan är en fördubbling på tio år. Samtidigt steg lönsamheten för magasinet The Economist till all time high. AV JONAS JONSSON nyhetschef på Dagens industri NETTOMSÄTTNING BONNIER BUSINESS TO BUSINESS (SEK M) BONNIER. Starkt år trots svaga marknader Bonnier Business to Business förbättrade under 2013 sitt resultat ytterligare, vilket genererade den högsta vinsten någonsin för affärsområdet. Kärnverksamheten inom affärs- och fackpress har fortsatt utvecklats positivt och lejonparten av affärstidningarna är i dagsläget vinstgenererande samtidigt som flera av medicintidskrifterna uppvisar bättre resultat än på många år. Ett antal företag tillkom och avyttrades under året. I Sverige lanserades det kliniska beslutsstödet Medibas i mars och informationstjänsten Svenska Nyhetsbrev förvärvades i april. Båda bolagen ingår tillsammans med Dagens Medicin, Resumé, Veckans Affärer och Bonnier Business Publishing i en nyupprättad svensk enhet vid namn Bonnier Business Media. I april förvärvades en majoritet av aktierna i ryska Ajur-Media, vars huvudsakliga produkt fontanka.ru är St. Petersburgs största nyhetssajt och Rysslands tredje mest citerade nyhetsresurs online. I Ajur-Media återfinns även specialsajter inom transport, hälsa och sjukvård, turism samt webbradio. Sammantaget har Bonnier i och med förvärvet en mycket stark position i nordvästra Ryssland med såväl den största affärstidningen, Delovoy Peterburg, som den största generella nyhetstjänsten, fontanka.ru. HANDBOKSVERKSAMHETEN har under 2013 moderniserats i flera av länderna med nya digitala versioner och erbjudanden. Samtidigt beslutades det under 2013 att avveckla de tre minsta handboksverksamheterna, Ukraina, Kina och Litauen, då de alla under en längre tid har uppvisat svag lönsamhet och otillräcklig tillväxt. Makroekonomiskt var 2013 ett sämre år än 2012 och tillväxtprognoserna i flertalet av länderna reviderades under året ned med negativ effekt på annonsmarknaden som följd. Trots detta har Bonnier Business to Business överlag stärkt sina positioner och står väl rustade inför BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

16 Life At Bonnier FOTO: RIKARD WESTMAN GRID-ögonblick med (från vänster) infografik-gurun David McCandless, filmregissören Susanne Bier och GRID-deltagaren Garrett Kai. GRID. Historier, idéer och nätverkande BONNIERS ÅRLIGA inspirationsmöte GRID var fullspäckat med 250 medarbetare från hela världen och talare som fick publiken att skratta, gråta, kollektivt kippa efter andan och känna sig skyldiga, provocerade och förundrade. Bland talarna märktes den danska filmregissören Susanne Bier, som avslöjade en mycket personlig sida av hur hon tänker när hon skapar film. Andra talare var till exempel miljökämpen Leyla Acaroglu, den oavsiktliga äventyraren Debra Searl och många andra, inklusive flera av Bonniers egna medarbetare, som trollband publiken med sina berättelser. Bland dem fanns Paul Hansen, prisbelönt fotograf på Dagens Nyheter som berättade om det hjärtskärande foto han tog som valdes till Årets foto, och Andreas Ekström, reporter på Sydsvenskan, som berättade lite om vad han lärt sig under arbetet med att skriva en bok om Google. Samtliga 250 deltagare medverkade också i en workshop om mobila affärsidéer. Och det gavs dessutom ett flertal tillfällen organiserade och oorganiserade för deltagarna att nätverka. JOURNALISTPRISER. Integritet BONNIER ÄR EN STARK förespråkare av pressfrihet och visar detta bland annat genom att sedan 1966 sponsra och arrangera Stora journalistpriset. Det är landets mest prestigefyllda journalistpris och delas ut i kategorierna årets förnyare, årets berättare och årets avslöjande, samt Lukas Bonniers Stora Journalistpris. I ÅR BELÖNADES följande personer: Josefine Hökerberg och Roger Turesson, DN Sthlm, Dagens Nyheter, årets berättare; Lisa Irenius, Upsala Nya Tidning, årets förnyare; Sven Bergman, Joachim Dyfvermark och Fredrik Laurin, Uppdrag Granskning, SVT, årets avslöjande; och Lukas Bonniers Stora Journalistpris gick till Lasse Granqvist, sportjournalist, C More, tidigare Radiosporten, Sveriges Radio. Dessutom sponsrar Bonnier ett antal FOTO: MAGNUS BERGSTRÖM andra journalistpriser. Finlands stora journalistpris, som delas ut varje år i Helsingfors, har funnits sedan I Estland tilldelas landets främsta journalist Estlands Bonnierpris. Andra priser som delas ut av Bonnierföretag är bland annat Expressens Per Wendel-pris som delas ut till Expressenjournalisten Per Wendels minne. GROW. Byta plats MED GROW-PROGRAMMET får Bonnieranställda chansen att tillbringa tre månader på ett annat företag i ett annat land. I år valdes tio personer ut för platser i Australien, Danmark, Finland, Norge, Sverige och Storbritannien, bland annat för tjänster som grafisk formgivare och medie- och marknadsanalytiker. För mig är GROW ett äventyr som precis som namnet antyder handlar om möjligheten att få växa, säger Johan Åberg från Spoon, en Stockholmsbaserad content agency, som arbetade tre månader på Templar Publishing i Surrey. 16 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

17 FOTO: KARL-OSKAR BJURENSTEDT ERKÄNNANDE. Priser och stipendier BONNIER DELAR UT en mängd stipendier och priser till anställda och även till konstnärer, författare, poeter och andra kreatörer utanför företaget. FÖRETAGSINTERNA STIPENDIER: Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne, Gerard Bonniers Personalstipendier och Personalstiftelsen Åke Bonniers 75-årsstipendier samt Albert Bonniers personalstipendium. Vinnarna Antti Ylimäki, Jamie Letizia, Annie Haraldsson och Lise Hjertaas. SALES. Belöna hårt arbete BONNIER SALES AWARDS handlar om att uppmärksamma de bästa inom annonsförsäljning. Bonnier Sales Awards har funnits sedan 2007 och belönar de hårdast arbetande och kreativa säljarna och cheferna inom annonsförsäljning, en grupp som bidrar till en viktig del av Bonniers årliga omsättning. Prisutdelningen hålls i Stockholms stadshus med en galamiddag i stil med Nobelprismiddagen och en glamorös ceremoni där vinnarna tillkännages. I år belönades bland andra: Annie Haraldsson, TV4-Gruppen, Sales Representative of the Year; Antti Ylimäki, MTV Media, Rookie of the Year; Lise Hjertaas, Dagens Medisin, Sales Manager of the Year och Jamie Letizia, Parenting, Bonnier Corporation, Multi- Channel Sales of the Year. EXTERNA PRISER OCH STIPENDIER: Stiftelsen Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne, Albert Bonniers pris till Årets Företagare (Dagens industri), Albert Bonnier Stipendiefond för svenska författare, Albert Bonnier Stipendiefond för Yngre och Nya författare, Gerard Bonniers Essäpris, Gerard Bonniers Lyrikpris, Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendier till samtida unga svenska konstnärer, Osterwold Prize of Hörbuch Hamburg. ACCELERATOR. Uppmuntra entrepenörer DET OTÄNKTA, OUPPTÄCKTA, otestade. Det var det som Bonnier sökte med hjälp av Bonnier Accelerator-programmet som instiftades Fyra unga entreprenörer Jonas Forsslund, Heidi Harman och som ett team, Fredrik Hjorth och Adrian Swartz valdes ut från en stor grupp sökanden av en expertjury som bestod av bland andra Ulrika Saxon från Bonnier Growth Media, Andreas Ehn, tidigare på Spotify och nu på Wrapp, Jakob Tolleryd, grundare av Compricer och Anders Eriksson från Bonnier Business Press. De utvalda tillbringade tre månader på Bonnier och deltog i workshoppar, mentorssamtal och nätverkande samtidigt som de utvecklade sina affärsplaner. Syftet är att uppmuntra unga talanger, hitta möjliga nya verksamheter och att förstärka Bonniers entreprenörsprofil. Initiativet fortsätter med en ny grupp entreprenörer Heidi Harman, Adrian Swartz, Maria Elgaard (som var med Heidi Harman under en viss del av programmet), Fredrik Hjorth och Jonas Forsslund. FOTO: RIKARD WESTMAN BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

18 Ett år ansikten med många Illustrerad Vetenskap utökade sin digitala närvaro och stärkte sitt varumärke med appen Quiz Battle, med stor framgång i Norden. FÖRETAG INOM MAGAZINES Bonnier Corporation USA Bonnier Publications Danmark, Finland, Norge, Ryssland och Sverige Bonnier Tidskrifter Sverige ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 18 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

19 MAGAZINES. Konsolidering, avyttringar och några expansioner var ett splittrat år för branschen, men ett bra år för Bonnier. MARKNAD. Magasinförlaget Time Inc säljs, Sanoma tvingas till stora förändringar, Maxim och Forbes till salu men samtidigt lanserar Hearst och Bauer nya titlar i både USA, Australien och Nya Zeeland. Magasinåret 2013 hade flera ansikten. Förklaringarna till förändringarna är de senaste årens upplagetapp och annonsminskningar. Alla tappar dock inte och allt är inte dystert. Flera stora titlar slår rekord, men för många magasin har 2013 skruvat till tumskruvarna ytterligare. Time Warner meddelade tidigt 2013 att man skulle sälja sitt magasinshus Time Inc, men hittade inga köpare och istället ska magasinsförlaget Time Inc efter många förseningar nu sättas på börsen under I USA liksom Europa är det lösnummerförsäljningen som dras med störst problem. Under 2013 ser lösnummerförsäljningen ut att ha rasat uppemot 10 %, jämfört med ÄVEN I EUROPA börjar nu strukturförändringarna bli allt mer kännbara. Den konsolidering som drivits på många europeiska magasinmarknader börjar nu istället spricka upp. Såväl Sanoma som flera tyska förlag har avyttrat dotterförlag och lämnat lokala marknader. Men alla är inte på defensiven: Tyska Burda har tagit ett rejält kliv in i USA men mest hopp väcker Hearst som under 2013 flaggade för en ny, stor livsstilstidskrift för kvinnor: Good Life med tvdoktorn Dr Oz som galjonsfigur. Magasinåret har alltså framförallt handlat om renodling och försäljningar men samtidigt nya affärsidéer. Många förlag testar nu att ge ut allt fler sällanutgivna tidskrifter. I USA lanserades första tre kvartalen 591 nya tidskrifter i USA och av dem är 457 av dessa är oneshots och bokasin bok och magasin i ett! Och även om många tidskriftsförlag idag generellt är mindre hoppfulla inför den frälsning som man tidigare hoppades skulle komma med läsplattor och Ipad, så lanseras allt fler bokasin nu även digitalt. AV OLLE LIDBOM Mediaanalytiker och grundare av Vassa Eggen NETTOMSÄTTNING MAGAZINES (SEK M) BONNIER. Tillväxt i vinst Omsättningen för Bonniers affärsområde Magazines ökade avsevärt under 2013 jämfört med Ett antal varumärken hade en fantastisk tillväxt och några tidskrifter slog nya omsättningsrekord. Tryckta tidskrifter är fortfarande en lönsam verksamhet, men pengarna som tjänas måste investeras för att säkra en digital framtid. Utvecklingen under 2013 visade tydligt att den här övergångsperioden kommer att förändra tidskriftsbranschen i grunden. Bonniers tidskriftsföretag gjorde viktiga framsteg inom det digitala området 2013 med en hög tillväxttakt för intäkter från webbannonsering. Affärsområdet består av Bonnier Publications (med huvudkontor i Danmark), Bonnier Tidskrifter (Sverige) och Bonnier Corporation (USA). Bland de största varumärkena märks Illustreret Videnskab (Illustrerad Vetenskap), Amelia och Field & Stream. Digitala produkter, onlinevideoinnehåll, e-handel, webbannonsering och paketlösningar för tryckta och digitala produkter hade en stor effekt på intäkterna under Enbart i Sverige överstiger den digitala publiken mer än sex miljoner per månad. Detta har dämpat effekterna av den globala trenden med minskad försäljning av tidskrifter och annonsförsäljning för tryckta tidskrifter. Licensieringsverksamheten har växt. Outdoor Life ingick till exempel ett avtal med detaljhandelsjätten Sears, som nu erbjuder en omfattande klädkollektion för friluftsentusiaster. Försäljningen från bokoch videoserier till prenumeranter har gett mycket positivt resultat: bokserien från Historie (Historia), utökades exempelvis till 20 volymer och själva tidskriften fortsätter att växa och är förmodligen den mest framgångsrika titeln i det här segmentet globalt sett. Som en del i den konsolidering som skedde i branschen under året har koncernen köpt, sålt och lagd ned tidskrifter. Företagen i affärsområdet har under året levererat nya format, nytt innehåll och nya tjänster till konsumenterna. Det finns en efterfrågan på ytterligare investeringar i kreativa koncept och teknik BONNIER ÅRSBERÄTTELSE

20 Starka nyheter Sållning av nyheter från en nyhetsredaktion är fortfarande viktig när det gäller trovärdighet. FÖRETAG INOM NEWS Dagens industri Sverige Dagens Nyheter Sverige Expressen Sverige Sydsvenskan Sverige Bold Printing Group Sverige ILLUSTRATION: ELISABETH MOCH 20 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013

Långsiktigt fokus. det ett par efterlängtade svenska filmpremiärer kring jul, och vi kunde ta igen en del av den svagare annonsförsäljningen.

Långsiktigt fokus. det ett par efterlängtade svenska filmpremiärer kring jul, och vi kunde ta igen en del av den svagare annonsförsäljningen. Årsberättelse 2011 Långsiktigt fokus För Bonnier var 2011 ett år av investeringar i omstruktureringar och anpassning till en digital miljö. Vidareutvecklingen av ett gemensamt webbsäljbolag i Sverige (Bink),

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 2011.08.09 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte

Läs mer

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com STAMPEN 2010 Krabbnebulosan är resterna av en supernova. Den har en diameter på 6 ljusår och är belägen i stjärnbilden Oxen. Avståndet från oss är 6 500 ljusår. Ljusfenomenet var en stor mediehändelse

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 APRIL TV SID 4 TV4 poppar till sig med MTVs topplista TV4 och MTV inleder

Läs mer

BOK MARK NADEN 2012. Kjell Bohlund och Bengt Brodin. Rapport från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen

BOK MARK NADEN 2012. Kjell Bohlund och Bengt Brodin. Rapport från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen BOK MARK NADEN 2012 Kjell Bohlund och Bengt Brodin Rapport från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen Bokmarknaden 2012 Kjell Bohlund och bengt brodin Rapport från Svenska Förläggareföreningen

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 24 SEPTEMBER TV SID 4 Kanal 5 ökar som enda kanal under förhösten Det varma vädret

Läs mer

Emissionsmemorandum November 2011. Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter.

Emissionsmemorandum November 2011. Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter. Emissionsmemorandum November 2011 Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter. Memorandumet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E- Boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E-boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten

Läs mer

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen Vi behöver inte ha rea för att ha röda prislappar. Hos oss handlar du nämligen alltid direkt från lagerhyllan. Oavsett om vi ses på nätet eller i någon av våra Lagershopar har vi samma låga priser. Inga

Läs mer

BUBBLARE. Amazon - hot eller möjlighet? Svante Tegnérs butik är en. när näthandeln tar klivet in på butiksgolvet

BUBBLARE. Amazon - hot eller möjlighet? Svante Tegnérs butik är en. när näthandeln tar klivet in på butiksgolvet Skandinaviens ledande magasin om e-handel NätSmart NUMMER 18 Maj Juni 2014 LEDARE: Det största som hänt e-handeln sedan Google Amazon - hot eller möjlighet? Svante Tegnérs butik är en BUBBLARE när näthandeln

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Boxers nya vd i en exklusiv intervju om hur det gamla varumärket ska få nytt liv

Boxers nya vd i en exklusiv intervju om hur det gamla varumärket ska få nytt liv Ledare: Pånyttfödelsens vår Foto: Evelina Carborn Kartläggning av den snabba SVOD-utvecklingen Robert Kviby om utmaningarna som ny Sverigechef på C More Magnus Zaar om sortin från Aftonbladet TV och nya

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 30 APRIL TV SID 4 Välgörenhetsdoku vårens starkaste trend Dokusåpor med välgörenhetstema

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 13 AUGUSTI TV SID 4 Nordeuropas tv-jättar ser olika på framtiden Strategierna för

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

Köparens marknad. Kent Werne. Otryggheten i mediebranschen #1

Köparens marknad. Kent Werne. Otryggheten i mediebranschen #1 v Köparens marknad Kent Werne Otryggheten i mediebranschen #1 1 Otryggheten i mediebranschen På Journalistförbundets kongress i oktober 2014 fick frågan om otrygga jobb ett stort utrymme. Att minska otryggheten

Läs mer

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia Riksmedia Nr 3 Oktober 2009 www.riksmedia.se Bästa 2009 Journalistik Bästa 2009 Kundtidning Årets 2008 Nykomling nytt Bästa 2008 Journalistik ett av de bästa reklamåren riksmedia växer i Göteborg Anna-Karin

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

NätSmart. Vine ger Ving feedback på 6 sekunder. Här kränger du bort dina hyllvärmare. Apoteas Pär Svärdson går. Unik app analyserar kunddata

NätSmart. Vine ger Ving feedback på 6 sekunder. Här kränger du bort dina hyllvärmare. Apoteas Pär Svärdson går. Unik app analyserar kunddata FRÅGA EXPERTEN: Hur gäller ångerrätten? SETA-analysen: Litar kunden på dig? JUDITH WOLST: Subscription commerce växer NätSmart FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET NUMMER 15 September-November 2013 Sociala medier

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

MARKNADSFÖRING I MOBILEN

MARKNADSFÖRING I MOBILEN MARKNADSFÖRING I MOBILEN SLUTET PÅ BÖRJAN JONAS MARKING »The new rule is: mobile fi rst«eric SCHMIDT, CEO, GOOGLE Marknadsföring i mobilen SLUTET PÅ BÖRJAN Marknadsföring i mobilen SLUTET PÅ BÖRJAN jonas

Läs mer