NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN"

Transkript

1 NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

2 Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma ut 1-2 gånger/år och sänds bl.a. ut till närboende runt hela sjön. Syftet är att sprida information om området och vad som sker i projektet. Nyhetsbrevet ges ut av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i samarbete med de tre kommunerna Tingsryd, Alvesta och Växjö. 1

3 AGNÄS 2

4 VAD ÄR EN NATIONALPARK? Nationalpark är den finaste utnämning ett naturområde kan få. Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer. Nationalparker representerar typiska eller unika svenska landskap med värdefull natur som erbjuder besökare stora naturupplevelser. Avsikten är också att stimulera och underlätta för människor att komma ut i skog och mark. Sverige har idag 29 nationalparker som rymmer en mängd olika naturtyper fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar med mera. Mark och vatten i en nationalpark ägs av staten. NATIONALPARK ÄR DEN FINASTE UTNÄMNING ETT NATUROMRÅDE KAN FÅ 3

5 NYA NATIONALPARKER I Naturvårdsverkets nationalparksplan som antogs 2008 föreslås att Sverige i framtiden kan få 13 nya nationalparker och att 7 av de parker som redan finns kan komma att utvidgas. Åsnen är ett av förslagen till ny nationalpark. Eftersom bemötandet har varit positivt från bland annat de tre kommunerna, har Naturvårdsverket valt att påbörja detta projekt. 4

6 BOKBLOMBOCK NATUREN I ÅSNEN Sjön Åsnen är grund och flikig med många näs och öar. I naturreservatet Västra Åsnens övärld finns ett stort antal öar utan bebyggelse och hela övärlden ger ett starkt intryck av vildmark. Sjön har ett rikt fågelliv både när det gäller häckande, rastande och övervintrande fågel. I naturreservaten Bjurkärr och Agnäs finns gammal naturskog med bok. Bjurkärr är känt för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter. STORLOM SANDKRYPARE FISKGJUSE 5

7 EN CHANS FÖR BYGDEN En nationalpark kan bidra till utveckling av turistnäringen och förbättra möjligheten att behålla en levande landsbygd. En nationalpark kan bara komma till genom samarbete med och acceptans hos markägare, boende, föreningar och organisationer. HAVSÖRN 6

8 HUR ARBETET GÅR TILL Arbetet drivs genom en styrgrupp, en arbetsgrupp och en referensgrupp (se nästa sida). Styrgruppen ansvarar övergripande för projektet och att tillräckliga resurser avsätts. Arbetsgruppen driver arbetet framåt och har stöd av många medarbetare med olika kompetens inom de olika myndigheterna. Även Lantmäteriet spelar en aktiv roll. Referensgruppens syfte är att tillvarata lokal kunskap samt komma med idéer och förslag. Arbetet har inletts med fältarbete, fastighetsutredning och informationsmöten samt förhandlingar med fastighetsägare. Utredning kring var besöksplatser skulle kunna anläggas och på vilket sätt naturen kan visas för besökare har också påbörjats. När arbetet är klart är det riksdagen som tar beslutet om själva bildandet. Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter och skötselplan. Planen är att nationalparken kan invigas under 2015.

9 HUVUDANSVAR Naturvårdsverket har huvudansvar för planering och genomförande av nya nationalparker. Arbetet drivs i nära samarbete med Länsstyrelsen och kommunerna. REFERENSGRUPP Referensgruppen består av representanter från föreningar och organisationer. Företrädda är bland annat hembygdsföreningar, sockenråd, Naturskyddsföreningen, fågelklubbar, Sportfiskarna, Jägareförbundet, LRF och Destination Småland. STYRGRUPP & ARBETSGRUPP I både styrgrupp och arbetsgrupp ingår representanter från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner. 8

10 VAD KAN INGÅ? I centrum finns naturreservaten Agnäs, Bjurkärr och Västra Åsnens övärld men även andra angränsande områden kan bli aktuella. Från naturvårdssynpunkt är det önskvärt att binda ihop de naturreservat som redan finns med övriga angränsande områden som har stora naturvärden, bl.a. övriga öar i denna del av sjön. Dessutom bör det inom området finnas utrymme för besöksplatser med t.ex. information, utsiktsplatser eller strövstigar. EK, BJURKÄRR 9

11 Nationalparken bör också på lämpliga ställen ha kontakt med vägar, cykelled och kanotled. På kartan visas lämpliga områden som skulle kunna ingå. Alla fastighetsägare inom detta område kommer att bli tillfrågade. Hur den slutliga nationalparksgränsen kan komma att se ut, är det idag ingen som vet. Den växer fram successivt efter överläggningar med fastighetsägarna. Även områden utanför figuren på kartan kan vara av intresse. På kartan syns naturreservaten med grön heldragen linje. Den röda streckade linjen är utredningsområdet.

12 HUR OMRÅDET SKYDDAS I alla skyddade områden finns föreskrifter som reglerar vad man får lov att göra inom området. Ett första förslag kommer att tas fram i höst. Utgångs punkten är att ungefär samma regler borde kunna gälla inom nationalparken som inom de naturreservat som redan finns i området. För att skydda boplatser för fiskgjuse eller storlom finns t.ex. fågelskyddsområden där man inte får vistas under delar av året. Föreskrifterna ska anpassas till vad som behövs i just detta område och ska inte vara strängare än vad som behövs, till exempel bör fiske kunna bedrivas i samma omfattning som tidigare. STORLOM 11

13 ÅSNEN ÄR EN PÄRLA Fisket i Åsnen är en av dess pärlor. Gös- och gäddfisket är i toppklass. Gösfiske en varm julikväll tills långt in på natten är en upplevelse man inte glömmer. Likaså gäddfiske en frostig, klar oktobermorgon när storgäddorna är som mest på hugget. Havsörnar, som det nästan är garanti att man då får se, sätter ytterligare knorr på tillvaron. Olof Lessmark, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen Kronoberg. 12

14 BESÖK BJURKÄRR REDAN IDAG I Bjurkärr finns en vacker, snart 300-årig bokskog. Här finns ett myller av svampar och lavar. Rastplats med grillplatser och strövstig som är framkomlig med rullstol och barnvagn. Bäst är Bjurkärr på våren när boklöven just slagit ut eller på hösten när Smålands landskapssvamp koralltaggsvampen lyser vit på gamla liggande bokstammar. BJURKÄRR 13

15 VILL DU VETA MER ELLER ATT VI SKRIVER OM NÅGOT SPECIELLT, KONTAKTA OSS Helene Pettersson, bitr. projektledare, Länsstyrelsen, Gisela Norberg, projektledare, Naturvårdsverket, , Anders Borgehed, Tingsryds kommun, , Elinor Bjärnborg, Alvesta kommun, , Lars Andersson, Växjö kommun, , NYHETSBREVET FINNS DIGITALT Länken till det digitala nyhetsbrevet finns på samma webb-adress som nämns under nedanstående rubrik. BESÖK LÄNSSTYRELSENS HEMSIDA under Djur & natur NYHETSBREV NR 1 Utgivet i juni BILDER Fotograf Lars-Olof Hallberg sidan 3, 4, 6 & omslagsbilden från Bergön. Helene Pettersson sidan 5 & 8. Catti Sammelin sidan 12. Martin Unell sidan 9 & 13. Rolf Löfgren sidan 2, 7. Göran Ekström sidan 11. Illustration & layout Catti Sammelin. Vid frågor kring nyhetsbrevet kan ni även kontakta Catti Sammelin, informatör vid Länsstyrelsen på , 14

16 NATIONALPARKERNA MER ÄN 100 ÅR! Riksdagen antog 1909 en lag om nationalparker och redan samma år bildades nio svenska nationalparker de första i Europa. Mellan 1918 och 1962 tillkom sju parker och mellan 1982 och 2002 ytterligare tolv parker. Den senast inrättade parken är Kosterhavets nationalpark. Den invigdes 9 september 2009 av kung Carl XVI Gustaf.

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD SJU LYSANDE EXEMPEL FRÅN KARLSTADS KOMMUN Älvsbacka Ängsbacka Molkom Edsvalla Tranhemsgård Vålberg Vallargärdet Skattkärr Väse Ölmhult Karlstad Vänern 0 2 4 6 8 10 1 km Omgivningarna

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Vi vill skapa medvetenhet om att föreningsuppdrag innebär ledarskap.

Vi vill skapa medvetenhet om att föreningsuppdrag innebär ledarskap. Motioner 2009 1. Framgångsrikt ledarskap Dalarna 2. Organisatoriskt utvecklingsarbete Dalarna 3. Kvalitetssäkrade lokaler Sjuhärad 4. Plan för beredskap Dalarna 5. Bygdegården Lokal servicepunkt för utveckling

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Nationalparksplan för Sverige. Genomförande 2009-2013

Nationalparksplan för Sverige. Genomförande 2009-2013 Nationalparksplan för Sverige Genomförande 2009-2013 RAPPORT 5839 OKTOBER 2008 Nationalparksplan för Sverige Genomförande 2009-2013 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Hembygden från sin bästa sida

Hembygden från sin bästa sida NUMMER 2 JUNI 2008 Hallsbergs kommun nära till bra barnomsorg rikt och engagerat föreningsliv rikt kulturliv naturnära och bra boende motion och idrott underbar natur högkvalitativ utbildning rikt och

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

POPULÄRA 2013. Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS ÅRSREDOVISNING

POPULÄRA 2013. Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS ÅRSREDOVISNING LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS POPULÄRA 2013 ÅRSREDOVISNING Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om Landsbygdsprogrammets effekter Smart Housing Småland Natur och levande kulturhistoria Så

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 6 Stor, stark sid 1/6 God Jul & Gott Nytt Jaktår tillönskas av Svenska Jägareförbundet areförbundets Julkort 2012 kopia 2.indd 2 Med ett stort tack för allt det arbete som genomförts av förtroendevalda

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

STYRELSEKONFERENS FÖR SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN Konferensrapport. Rapport 2014:6

STYRELSEKONFERENS FÖR SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN Konferensrapport. Rapport 2014:6 STYRELSEKONFERENS FÖR SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN Konferensrapport Rapport 2014:6 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Johanna Olsson och Ove Ringsby, Biosfärkontoret 2014 Aktiviteten genomfördes på

Läs mer