SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL"

Transkript

1 FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD

2 LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område för satsningar på forskning och innovation, inte bara i Sverige utan även inom EU. Produktion i världsklass VÅR SVENSKA PRODUCERANDE industri, som är en viktig bas för svenskt exportvärde och sysselsättning, måste hela tiden utvecklas för att möta framtida utmaningar och en global konkurrens. Kunder och individer efterfrågar allt mer individualiserade produkter. Konsumentkrav och producentansvar på miljö- och uthållighetsaspekter driver dessutom efterfrågan av nya teknologier och produkter med förnyelsebara material. Konkurrensen ökar fokuseringen på kundnyttan, förmågan att tillfredsställa kundernas uttalade och outtalade behov, till exempel genom mer avancerade produkter av nya material, fler funktioner och ett accelererande tjänsteinnehåll. Produktion i världsklass är en förutsättning för att svenska producerande företag ska kunna vara framgångsrika och lönsamma på en global marknad. Alla delar av kedjan måste arbeta samtidigt och koordinerat. De ska vara lätta att omvandla, anpassa och byta ut om så krävs. Konkurrenskraftig produktion ställer därför höga krav på effektiva processer, hållbar utveckling och produktförnyelse. De företag som dessutom kan minska tiden från kundbehov till leverans vinner stora konkurrensfördelar. Det gäller för AB Volvo likaväl som för Ikea och Ericsson. Produktion är ett allt mer prioriterat område för satsningar på forskning och innovation, inte bara i Sverige utan även inom EU. Vid den förra finanskrisen satsade EU särskilt på att stärka produktionen, i vetskap om att det ger effekt på sysselsättning och konkurrenskraft. Även i EU:s kommande ramprogram Horizon 2020 prioriteras produktion. vinnova har en viktig roll som mötesplats för olika sektorer och branscher som gemensamt kan driva utveckling inom produktion. vinnova tar därför nu ett nationellt initiativ genom att satsa på Konkurrenskraftig produktion som är en av fyra utmaningar inom vårt nya arbetssätt Utmaningsdriven innovation. Tillsammans med övriga satsningar som till exempel Produktionslyftet ser vi att initiativet kommer att stärka svensk industri och forskning. Utan stark produktion blir det ingen forskning och tvärtom. I det här numret av vinnova-nytt berättar vi även om Robotdalen där innovatörer kan pröva sina produkter. Med förnyelse och innovation i åtanke bör ett rutinerat öga kunna läsa av vad som händer på produktionsområdet redan innan det inträffar. Kan vi dra nytta av det och snabbt kommersialisera nya upptäckter gör vi inom kort ett nytt avtryck: Innovated in Sweden. Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Charlotte Brogren, VINNOVA Redaktion Anna Cory, VINNOVA samt Karin Wandrell och Monica Walldén, Snick-Snack Art Director Kim Sonntag, Snick-Snack Tryck Edita Västra Aros För prenumeration Papper Artic Volume Omslagsfoto Lars Wallin Tidningen ges ut fem gånger per år. 2 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

3 Innehåll KORT & KONCIST Förslag för stärkt innovationsklimat. Nytt projekt ska stötta byggandet. 100 viktigaste innovationerna. sid 3 Kort & Koncist FOTO: COLOURBOX TEMA KONKURRENSKRAFTIG PRODUKTION Genom att sammanföra kompetens från olika sektorer får Sverige förutsättningar till en konkurrenskraftig produktion. sid 6 BÄTTRE FÖRSVAR MOT VINTERKRÄKSJUKAN En ny metod för att identifiera virus och hämma deras framfart kan få stor betydelse för att förhindra större utbrott. sid 11 PROFILEN Soki Choi visar i sin forskning hur komplex den offentliga sjukvården är och vilka utmaningar som finns i framtiden. sid PROJEKT FÅR 68 MILJONER FÖR UTMANINGSDRIVEN INNOVATION TRYGG MED MOBIL ROBOT Svenska Robotdalen lockar till sig lovande svenska och utländska entreprenörer som här får möjlighet att utveckla sina produkter. sid 14 GLASKLART KONCEPT Glafo vill bereda vägen för svensk tillverkning av internationellt konkurrenskraftiga byggsystem med glaspelare och balkar. sid 15 LÄSTIPS Publikationer från VINNOVA och kalendarium. Utblick ÅRSKONFERENS 2011 Innovationer inom hälsa och sjukvård ger både stor samhällsnytta och öppnar affärsmöjligheter inom många olika områden. sid 16 sid 19 Textilier från trä, framtidens hemtjänst, effektivare bilköer och rätt vård vid rätt tillfälle är några av de projekt som finansieras av VINNOVA i utlysningen Utmaningsdriven innovation. Sammanlagt kommer 94 projekt att finansieras med 68 miljoner kronor i en första omgång. En stor del av ansökningarna har fokuserat på problem som rör en åldrande befolkning som till exempel förebyggande vård och hjälp till självhjälp. Andra ansökningar har tagit sikte på infrastruktur och logistik som exempelvis effektivare beslutssystem, organisationsuppbyggnad och vårdkedjor. Några ansökningar innefattar innovativa lösningar när det gäller informationsöverföring och IT-system för att säkerställa patientsäkerheten och öka effektiviteten. Utlysningen är ett led i VINNOVAs nya arbetssätt som innebär att uppmuntra ämnesöverskridande samarbeten där akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar på ett tidigt stadium för att lösa framtidens globala utmaningar. De närmaste tre åren satsar VINNOVA 260 miljoner kronor på projekt inom områdena hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället samt produktion. I den första ansökningsomgången kom det in 635 ansökningar, vilket är det största antalet i en enskild utlysning. Hela listan med beviljade projekt finns på VINNOVA-NYTT DECEMBER

4 Kort & Koncist FOTO: COLOURBOX EU:s nya ramprogram Horizon 2020 Den 30 november ska EU-kommissionen presentera förslaget till det nya ramprogrammet för forskning och innovation Horizon 2020 the Framework Programme for Research and Innovation. Det nya ramprogrammet är en sammanslagning av det pågående sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, FP7, delar av Konkurrenskraft och Innovationsprogrammet, CIP, och de initiativ som administreras av European Institute of Technology, EIT. Som namnet antyder kommer tonvikten på innovation att bli ännu starkare och forskningens roll för att bidra till lösningen av de europeiska och globala utmaningarna som samhället står inför kommer att klargöras ytterligare. Den första ansökningsomgången lanseras tidigast under hösten 2013 och det nya ramprogrammet träder i kraft i januari FÖRSLAG FÖR STÄRKT INNOVATIONSKLIMAT I IVA:s rapport Innovationsplan Sverige, som lagts fram för näringsminister Annie Lööf, presenteras ett antal konkreta förslag som ska öka innovationskraften i Sverige. Syftet är att genom ett bättre innovationsklimat skapa välstånd och arbeten. För att nå dit föreslår arbetsgruppen bakom planen ett antal konkreta förslag. Bland annat betonar rapporten vikten av att Nytt projekt ska stötta se över arbetsmarknadspolitiska insatser för att hitta nya former av åtgärder för långtidsarbetslösa. Ett exempel är kompletterande utbildningar för att möta arbetsmarknadens behov. För att kunna öka enskildas möjligheter att styra sin egen kompetensutveckling och kunna välja nya yrkesval under arbetslivet skulle ett system med kompetenskonton kunna skapas. Här kan skatteregler stimulera den anställde att spara till sin kompetensutveckling. Rapporten föreslår även att regeringen satsar på SFI-checkar för utbildning och integration. Bakom förslaget står Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), i samverkan med VINNOVA, Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket. Nu startar uppföljningsprojektet som har fokus på implementering av förslagen. BYGGANDET VINNOVA har startat ett helt nytt program som ska stimulera innovationskraften inom svensk byggsektor. Målet är att svensk byggsektor ska få bättre produktivitet, skapa mer kund- och samhällsnytta samt genom grön tillväxt generera mätbara sysselsättnings- och omsättningsökningar. Programmet ska även stimulera sökande att utnyttja kompetenser hos forskare vid högskolor och universitet för att driva utvecklingsarbetet. Programmet heter Nationellt innovationsprogram Bygginnovationen och bygger på ett nära samarbete mellan VINNOVA och byggbranschens medlemsorganisation. Totalt bidrar VINNOVA med 21 miljoner kronor miljarder kronor kvar att hämta i FP7 Årets utlysning av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7, har starkare fokus på innovation än tidigare. Totalt handlar det om 7 miljarder euro i stöd till forskning och innovation för hållbar sysselsättning och tillväxt i Europa. Fram till ramprogrammets slut 2013 finns det närmare 200 miljarder kronor kvar. Årets utlysning innebär tydligare fokus på innovation och forskning som tar itu med de stora samhälleliga utmaningarna, i synnerhet klimatförändringar, energi- och livsmedelsförsörjning, behovet av ökad resurseffektivitet, hälsa och en åldrande befolkning. Fram till 2013 finns det närmare 200 miljarder kronor kvar till finansiering av forsknings- och samarbetsprojekt. Ta kontakt med VINNOVAs kontaktpersoner för FP7 om du vill veta mer. FOTO: COLOURBOX 4 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

5 viktigaste innovationerna I februari 2012 öppnar Tekniska museet utställningen 100 innovationer, den största utställningen i museets historia. Utställningen bygger på en undersökning som gjorts bland vuxna och skolelever där man frågat vilka de 100 viktigaste innovationerna är. Folkets val visas i en kvadratmeter stor utställning där innovationerna visualiseras på nya och spännande sätt. Där finns gamla, bekanta uppfinningar men också nästa generations innovationer. Utställningen stöds av VINNOVA. VINNOVA får nyckelroll inom innovations upphandling VINNOVA får regeringens uppdrag att arbeta med offent lig innovationsupphandling. Tanken är att hitta nya lösningar kring hantering av upphandlingar som både kan fylla sam hällets behov bättre, skapa nya jobb och ge nya export möjligheter. Statliga och kommunala upphandlingar är ofta utformade på ett sätt som gör det svårt för offentliga aktörer att hitta nya effektiva lösningar på problem, eller som adresserar organisationens behov. Varje år upphandlar offentliga organisatio- ner till ett värde av miljarder kronor som finansieras med skattebetalarnas pengar. För att använda dessa pengar bättre ger regeringen VINNOVA ett tydligt uppdrag att se över hur offentliga aktörer i Sverige kan bli bättre på att efterfråga nya lösningar vid upphandlingar. VINNOVA kommer att bygga upp ett kompetenscenter dit upphandlande myndigheter kan vända sig när de ska upphandla innovationer. Pris för nyttiggörande Julia Hermansson och Emma Lindberg från Lunds universitet knep förstapriset i VINNOVAs och ESBRIs uppsatstävling Nytt & Nyttigt. Syftet med tävlingen är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Uppsatsen som beskriver hur medicinska företag kan organisera och öppna upp sina innovationsprocesser belönades med ett resestipendium på kronor. Andra pris gick till Eftychia Gkanidou, Handelshögskolan i Stockholm, och tredje pris till Behbood Borghei och Saeed Khanagha, Linköpings universitet. FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX 100 FOTO: COLOURBOX Näringsdepartementet bloggar om innovationer Pris för metod som omvandlar luft till vatten Jonas Wamstad och Fredrik Edström från Uppsala har belönats med stipendiet SKAPA Framtidens innovatör. De har utvecklat en metod som kondenserar dricksvatten från luft, helt utan att behöva använda elektricitet. Uppfinningen gör det möjligt för människor att på ett billigt och energisnålt sätt få tillgång till rent vatten. Med Airwaterwell går det att omvandla luft till vatten var som helst med hjälp av solen. Innovatörernas långsiktiga mål är att bygga upp omfattande vattenparker utanför storstadsområden som Kairo och Shanghai. Utmärkelsen är en del av regeringens satsning Ungas Innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och VINNOVA. Bakom initiativet står Stiftelsen SKAPA. Näringsdepartementet har startat en Innovationsblogg. Via den kan man följa arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi för Sverige. Bloggen drivs av medlemmar ur projektgruppen för strategin men kommer också att ha gästbloggare. Läsarna har möjlighet att bidra med erfarenheter och synpunkter. innovation/ VINNOVA-NYTT DECEMBER

6 TEMA // Konkurrenskraftig produktion FÖRDEL Sverige 6 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

7 Världen står inför en rad samhällsutmaningar. Genom att sammanföra kompetens från olika sektorer för att lösa konkreta behov vill vinnova ge Sverige förutsättningar till en konkurrenskraftig produktion. TEXT MONICA WALLDÉN FOTO COLOURBOX KONKURRENSKRAFTIG produktion är en oerhört viktig utmaning eftersom den skapar förutsättningar för både exportvärden och tillväxt. Det menar Ulf Holmgren, chefsstrateg Produktion. För Sverige, som är ett litet land, gäller det att ta tillvara på sina konkurrensfördelar, säger han. Vi måste vidareutveckla det som är unikt för oss men även våga ta nya initiativ. Ulf Holmgren betonar att även om tillgång till naturresurser som skog, malm och vattenkraft under senare år blivit allt viktigare så måste vi kontinuerligt utveckla både nya produkter och tjänster. När världen förändras måste vi hitta nya sätt att förädla våra tillgångar. I sökandet efter ett substitut till oljebaserade material har skogen en väldig potential. Kläder från förädlad skogsråvara är ett exempel. Samverkande kompetens Enligt Cecilia Sjöberg, chefsstrateg Tjänster, finns en marknad för innovationer som utgår från lösningarna på de behov som finns i samhället. Eftersom många av dessa behov är globala finns det potential att exportera lösningarna utanför Sverige. På så sätt förenar vi samhällsnytta med tillväxt och konkurrenskraft i Sverige. Tidigare riktade vinnova sina insatser mer sektoriellt. Genom att tillämpa en utmaningsbaserad utgångspunkt ökar förutsättningarna för att skapa nya lösningar. Hur ska vi förnya produktion i Sverige? Det är en utmaning, säger Cecilia Sjöberg. För lösningar på en sådan utmaning behövs samverkan mellan sektorer och olika typer av aktörer. Cecilia Sjöberg ser därför behov av att vinnova stödjer universitet och högskolor för att bättre nyttiggöra den kunskap som redan finns. Konkurrenskraftig produktion handlar även mycket om att kombinera varor och tjänster till ett erbjudande och att addera nya tjänster till fysiska produkter. Då uppnår man en ökad kundnytta som ger ett mervärde för kunden. Om vinnova kan bidra till att bilda grupperingar som kan sälja mer helhetsbaserade lösningar kommer det att skapa både hållbar tillväxt och konkurrenskraft, säger Cecilia Sjöberg. Nya konsumtionsmönster I dag är det till stor del konsumentbehov som driver utvecklingen. Trender leder oss bort från det masstillverkade mot unika, individualiserade och hållbara produkter och tjänster. Här kan Sverige vara konkurrenskraftigt, menar Ulf Holmgren. Våra platta organisationer gör att vi bättre kan utnyttja kreativiteten i organisationen när kraven från konsumenterna ökar. Det gör också att vi blir snabbare eftersom våra beslutsvägar är kortare, säger han. Hemmamarknaden som testplattform Den svenska hemmamarknaden är begränsad, men eftersom den är både kräsen och miljömedveten kan vi ha nytta av den. Cecilia S jöberg talar varmt om möjligheten att använda test- och demonstrationsmiljöer. På så sätt kan man visa att varor och tjänster utvecklas och verkligen fungerar. De kan utveckla dem i samspel med kunderna. VINNOVAs vision Internationellt sett är Sverige tidigt ute med att sjösätta ett utmaningsbaserat arbetssätt. Vi är inte ensamma om att försöka lösa dessa utmaningar. För att kunna lyckas kommer det att krävas breda övergripande samarbeten. Det är det vinnova vill hjälpa till att skapa förutsättningar för, avslutar Ulf Holmgren. n 4 UTMANINGAR SKA STIMULERA FORSKNINGEN VINNOVA har identifierat fyra områden, så kallade utmaningar, som utgångspunkt för framtida insatser. De fyra utmaningarna ska fungera som viktiga drivkrafter för innovation och hållbar tillväxt: 1 Framtidens hälsa och sjukvård 2 Konkurrenskraftig produktion 3 Hållbara attraktiva städer 4 Informationssamhället 3.0. Utmaningarna är formulerade utifrån samhällsbehov och efterfrågan. De är gränsöverskridande mellan flera branscher, sektorer och forskningsområden, med syfte att upptäcka ny tillväxtpotential. Insatserna ska uppmuntra bransch- och sektorsövergripande samverkan mellan olika aktörer. De ska även ge en bredare syn på innovation och tillväxt som innefattar sociala, miljörelaterade, politiska, kommersiella och tekniska aspekter. VINNOVA-NYTT DECEMBER

8 TEMA // Konkurrenskraftig produktion Bilar med nya egenskaper eller innovativa sätt att krossa sten för att utvinna mineral i Chalmers virtuella utvecklingslaboratorium går det mesta att testa. TEXT LOTTA FREDHOLM BILD ROLF BERLIN I det virtuella laboratoriet kan GRÄNSERNA TÄNJAS FOTO: JAN-OLOF YXELL LABORATORIET INVIGDES den 12 september i år och här kan Chalmers styrkeområde Produktion knyta samman grundforskning med det innovationsarbete som bedrivs inom näringslivet. För att bli mer hållbara och konkurrenskraftiga på en global marknad behöver morgondagens industrier använda flera virtuella utvärderingar än i dag när de utvecklar nya produkter eller produktionskoncept. Det virtuella utvecklingslaboratoriet kommer att stötta både forskare och industri i att få till denna förändring, säger Nina Silow, kommunikationsansvarig vid Chalmers styrkeområde Produktion. Tack vara den strategiska satsningen på produktionsrelaterad forskning på Chalmers har vi fått en plattform att utgå från i ett mer långsiktigt arbete, fortsätter hon. En sådan plattform behöver fyllas med innehåll i form av projekt, många av dem stödda av vinnova, och trots att det virtuella Nina Silow är kommunikationsansvarig vid Chalmers styrkeområde Produktion. utvecklingslaboratoriet nyligen invigts pågår redan några sådana. Ett exempel är ett projekt inom stenkrossningsindustrin. Tanken är att prova olika tekniker för att krossa bergmaterial och då försöka optimera utvinningen av värdefulla mineraler. Laboratoriet ger möjlighet för en större projektgrupp att tillsammans studera resultatet i 3D på en större skärm. Då framgår detaljer tydligt och att betrakta processen tillsammans ger upphov till nya idéer och infallsvinklar. Även ett företag som Volvo Aero skulle kunna ha stor nytta av labbet men också mindre företag som inte har råd med egen visualiseringsutrustning. Vi välkomnar alla, säger Nina Silow. Hjärnan bakom laboratoriet är professor Rikard Söderberg. Enligt honom finns en del liknande laboratorier, både på industriföretag och vid andra universitet. Lärdomen vi har dragit från dem är att de ofta är väldigt dyra i drift och så tekniskt komplicerade att de lätt blir stående, utan att komma till användning. När vi byggde vårt labb valde vi därför riktigt modern teknik men med användarvänlighet i fokus. Idéer och samarbete ska vara kärnan inte hur du hanterar projektorer och tekniska apparater, säger han. Ökad frihet En samarbetspartner är Volvo Personvagnar. I arbetet på bilfabriken är det alltid skarpt läge, men i det virtuella laboratoriet ryms fler frihetsgrader. Rikard Söderberg är professor och hjärnan bakom laboratoriet. Laboratoriet ger oss chans att testa innovativa idéer, säger Anders Carlsson, forskningsansvarig på produktion vid Volvo Personvagnar. Liksom Rikard Söderberg betonar han vikten av samarbete. Det är värdefullt för oss att våra tekniker får chans att jobba nära forskarna. I det virtuella labbet kan vi förhoppningsvis gå längre I stället för att studera enskilda aktiviteter kan vi bygga upp och testa komplexa miljöer. ANDERS CARLSSON, forskningsansvarig på produktion vid Volvo Personvagnar. FOTO: NINA SILOW 8 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

9 I bilden motsvarar varje bildpunkt, pixel, en mätpunkt som lätt kan bytas ut. Då går det att med denna så kallade punktmolnsteknik exempelvis testa om en ny robot passar in i fabriken. än i dagens samarbete. I stället för att studera enskilda aktiviteter kan vi bygga upp och testa komplexa miljöer, säger han. När en ny bilmodell tas fram sker mycket av utvecklingsarbetet virtuellt. Redan på ritbordet går det att få svar på frågor om vad viss design har för konsekvenser. Kan den nuvarande fabriken bygga bilen om den har en viss front, en ny form på lampor eller lite oväntad vinkel på rutan? Det går också att på ett tidigt stadium visualisera den nya designen. Då är det möjligt att presentera en tydlig produkt och med en knapptryckning kan karossen lackas om i beslutsfattarens favoritnyans. En annan viktig del är att tidigt i processen kunna undersöka hur ny formgivning påverkar hållfasthet och säkerhet. I det virtuella laboratoriet kan även produktionssystem studeras. Med en speciell slags kamera går det att göra en exakt avbild av en stor yta, exempelvis en hel fabrik, där varje bildpunkt motsvarar en mätpunkt. I den virtuella miljön är det också lätt att byta ut vissa mätpunkter. Exempelvis går det då att testa om en ny robot passar in i kedjan, hur stor räckvidd den har och om den kan arbeta på en viss plats utan att krocka med sina robotgrannar. Det är en fantastisk teknologi som ger oss chansen att driva den innovativa produktionsprocessen framåt. Genom att dokumentera vår fabrik får vi svar på om en kommande bilmodell går att tillverka och kan på ett tidigt stadium ta ställning till om vi ska ändra på produkten eller på fabriken, säger Anders Carlsson. Virtuella arbetare I ett projekt kallat Intelligently Moving Manikin, imma (ungefär intelligenta, rörliga dockor) har figurer programmerats att ha mänskliga egenskaper vad gäller hur muskler och skelett fungerar och hur leder kan belastas. Ett sätt att använda denna teknik är att låta figurerna agera virtuella fabriksarbetare och se hur produktionsprocessen kan optimeras. Även ergonomi och arbetsmiljö kan undersökas är det exempelvis fysiologiskt möjligt att sträcka sig in i karossen och skruva fast en takdetalj? Virtuell utveckling används av många och det ger oss enorm konkurrenskraft att kunna detaljstudera produktionen. Målet är för oss att få ut mer produktion med de resurser vi har, säger Anders Carlsson. Att kunna effektivisera produktionsprocessen spelar också avgörande roll för att det ska gå att korta ledtiden, den tid det tar att utveckla en ny bilmodell. I dag tar det någonstans mellan tre och fyra år, men målet är att Anders Carlsson, forskningsansvarig på produktion vid Volvo Personvagnar. vi ska kunna halvera den tiden till år För att nå detta, måste vår förmåga att utnyttja den virtuella tekniken öka väsentligt, säger Anders Carlsson. n FINANSIERING Riksdag och regering beslutade år 2008 att stärka vissa forskningsområden. Via VINNOVA får Chalmers styrkeområde Produktion 122 miljoner på fem år. VINNOVA-NYTT DECEMBER

10 TEMA // Konkurrenskraftig produktion Morgondagens gruvarbetare kommer till större delen att befinna sig ovan jord i stället för under. Det visar idéstudien Framtidsgruvan, ett samarbete mellan den svenska gruveliten, globala leverantörer och Luleå tekniska universitet. TEXT KARIN WANDRELL FOTO COLOURBOX Framtidens gruva GRUVINDUSTRIN BEHÖVER attrahera och rekrytera fler unga. Ett sätt att göra detta är att skapa attraktiva arbetsplatser som engagerar och motiverar. Idéstudien Smart Mines of the Future, som delvis har finansierats av vinnova, har definierat de viktigaste områdena inom forskning, utveckling och innovation. Vi har haft tydliga avgränsningar i projektet och tittat på värdekedjan efter prospektering fram till produktifiering av djupa gruvor, säger Göran Bäckblom, Vice President Public Affairs, lkab. Tanken är att få bort människor ur gruvorna och satsa mer på fjärrkontroll och automatisering. I visionen ingår också en nollvision för olyckor. Gruvindustrin har gjort en fantastisk resa de senaste decennierna när det gäller bland annat säkerhet, men för att nå nollvisionen gäller det att ta nya tag, säger Göran Bäckblom. Vi behöver ett kunskapslyft hos individen, ett nytt tekniklyft och nya sätt att organisera arbetet internt och med leverantörer. Här kan vi använda oss av mto-perspektivet (Människa-Teknik-Organisation). Vissa risker går att förebygga tekniskt. För att lyckas med visionen måste vi även arbeta med våra värderingar. Fler kvinnor till gruvan En stor utmaning är att rekrytera fler kvinnor till den mansdominerade gruvbranschen. För att lyckas krävs attraktiva arbetsplatser och man måste även utmana den rådande machokulturen, säger professor Jan Johansson vid Luleå tekniska universitet. De nya arbetsuppgifterna inom gruvindustrin kommer att kräva en annan sorts kompetens. Med en ökande grad av fjärrstyrning från produktionscentraler och så kallade collaborative visualisation rooms, som kan vara placerade i lokala närsamhällen eller i andra världsdelar, kommer det att krävas operatörer som kan övervaka och koordinera arbetsuppgifter längs hela värdekedjan. Operatörerna stöds av intelligenta automatiserade beslutssystem för global kommunikation, informationssökning och lärande. Morgondagens gruvarbetare måste, förutom att kunna hantera avancerad datateknik, också kunna samarbeta med specialistteam bestående av gruvtekniker, anrikningsanalytiker med flera. Globalt samarbete Gruvföretagen kommer alltmer att övergå till en platt och lean organisation med multikompetenta medarbetare som kan verka inom flera områden och funktioner inom företaget. I och med att produktionsfunktioner som till exempel planering, gruvdrift och miljöövervakning kopplas ihop till en värdekedja där alla delar samma mål och syn på helheten blir det möjligt för alla att optimera hela kedjan i stället för delar av den. Det globala samarbetet kommer att sträcka sig över företagets gränser, både internt och externt. Gruvbranschen kommer också att behöva utöka sitt samarbete med andra branscher som rymd, flyg och telekom för att lära av deras kunskaper. Samarbete och partnerskap mellan många aktörer inom branschen blir allt viktigare eftersom utvecklingsprojekt blir stora, dyra och komplexa och därmed också svåra, eller omöjliga, att klara på egen hand. n Smart Mine of the Future Syfte: Idéstudien Framtidsgruvan för samman de stora gruvföretagen i Sverige med flera stora, globala leverantörer och akademin, för att utveckla en gemensam vision om framtida gruvverksamhet.visionen används för att identifiera de viktigaste strategiska problemen som behöver bearbetas och lösas för att även fortsättningsvis vara i världsklass när det gäller produktivitet och i nivå med tillverkande industri i andra sektorer. Medverkande: Nordic Rock Tech Centre, Boliden, KGHM, LKAB, NCC, Georange, Luleå tekniska högskola, ABB, Atlas Copco, Metso, Sandvik och ÅF. Tidsperiod: VINNOVA bidrar med kronor. 10 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

11 Virus // MEDICIN Bättre försvar mot vinterkräksjukan TEXT MONICA WALLDÉN ILLUSTRATION FREDRIK SAARKOPPEL NU FINNS HOPP om att tidigt få kontroll över vinterkräksjukan och på sikt även andra virusbaserade sjukdomar. Forskare på Chalmers och Sahlgrenska akademin har tillsammans utvecklat en metod för att identifiera virus och hämma deras framfart. Genom att förstå hur viruset binder till cellen kan vi identifiera viruspartiklarna på ett tidigare stadium. På så sätt hoppas vi kunna förhindra större utbrott, säger professor Fredrik Höök på Chalmers. På Sahlgrenska akademin har Göran Larson identifierat sockermolekyler som binder till detta virus. Den kunskapen har nu kombinerats med forskningen på Chalmers och gjort det möjligt att studera den allra första kontakten mellan ett virus och cellens yta. Vi har kunnat föra ihop kompetens på ett unikt sätt genom samarbetet med Sahlgrens ka, något som har varit en viktig komponent för oss, berättar Fredrik Höök. Projektet finansieras av VINNOVA inom utlysningen Innovationer för framtidens hälsa.

12 PROFILEN // Soki Choi Personalia Namn Soki Choi Ålder 37 år (fyller år på Nobeldagen den 10 december). Bor Lägenhet i Stockholm. Jobb Konsertpianist, startade år 2000 telekomföretaget BlueFactory som var bland de första att utforma appar till mobiler, nu senast forskare. Utbildning Handelshögskolan i Stockholm, nyligen disputerat vid Medical Management Center, Karolinska institutet, med en internationellt prisbelönad avhandling om sjukhusfusioner. Läst senast Tidskriften The Economist Livsfilosofi Jag vill göra en god skillnad för många. Det här driver mig Lust, kreativitet och nu även sjukvårdsexcellens. SOKI CHOI VILL GÖRA SKILLNAD 12 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

13 Den offentliga sjukvården står inför stora utmaningar och i sin forskning visar Soki Choi hur komplex denna sektor är. Om målet är en effektivare vård måste flera perspektiv än det rent ekonomiska få ta plats. TEXT LOTTA FREDHOLM FOTO LARS WALLIN Hur väcktes ditt intresse för forskning om sjukvården? För vinnovas räkning kartlade jag hur IT användes i vården. Det gjorde mig mörkrädd! Landstingen samarbetade inte. Hade man inom ett landsting tagit fram en lösning, kunde denna inte anammas av andra utan de skulle i stället uppfinna sin egen. Vid kravställningen i upphandlingar bortsåg man från användarperspektivet. Därför stod dyra system och dammade, då de inte var vad läkarna och sjuksköterskorna behövde. Det var en ögonöppnare för mig som kom från näringslivet. Varför studerade du sammanslagningar inom vården? Jag har alltid varit intresserad av komplexa frågeställningar och min handledare föreslog först olika IT-relaterade projekt. Men det var inte förrän han föreslog att jag skulle beforska fusionen mellan universitetssjukhusen Karolinska och Huddinge som pulsen steg - det ville jag gärna undersöka! Vilka av dina resultat är mest användbara? En insikt är hur otroligt komplext ett univer sitetssjukhus är jämfört med ett indu- striföretag. Något som till exempel orsakar friktion i systemet är de två kontrasterande religioner som finns i sjukhusvärlden, managerialism respektive professionalism. Det förstnämnda speglar en ekonomiskt inriktad verksamhetslogik, vanligt förekommande i näringslivet, men även bland politiker och hos sjukhusledningen. Professionalism återspeglar Något som till exempel orsakar friktion i systemet är de två kontrasterande religioner som finns i sjukhusvärlden, managerialism respektive professionalism. i stället den logik som återfinns bland läkare och sjuksköterskor, där det som räknas är medicinskt yrkeskunnande. För att ett förändringsarbete ska lyckas måste hänsyn tas till dessa, men även till den akademiska och politiska logiken. Det fungerar till exempel inte att ledningen försöker tvinga på professionen top-down förändringar, utan professionen måste få möjlighet att ge- nerera egna lösningar bottom-up, men inom tydligt givna ramar från ledningen. Att ha professionen med sig är en grundläggande förutsättning för att en förändring ska utvecklas i önskvärd riktning. En annan lärdom är att delat ledarskap verkar kunna hantera motstridiga krav och tryck ovanifrån från ledningen och nedifrån från professionen bättre än en chef. Vad vill du med din forskning? Jag är i grunden intresserad av att förbättra sjukvården i praktiken. Därför jobbar jag hårt med att föra ut samlad internationell forskning till beslutsfattare i vården, för att på så vis underlätta stora och komplexa förändringsprocesser. Jag vill också öka medvetenheten hos allmänheten om att den svenska vården redan i dag står inför stora utmaningar. På en internationell konferens om sjukvårdsforskning utbrast en minister Jag ser tsunamin komma! och pekade på den ohållbara ekvationen mellan vårdens växande behov och den växande äldre befolkningen, medan skattepengarna är ändliga. Du talade på VINNOVAs årskonferens, varför fick du den chansen? Jag tror att det beror på att jag har tillägnat mig flera perspektiv: jag har arbetat som entreprenör inom innovationsbranschen, jag har studerat den offentliga vården och även bedrivit akademisk forskning. Vad är ditt råd till unga som liksom du vill göra skillnad? Jag har verkat inom olika fält, men jag ser det inte som att jag lämnat en bana, utan snarare som om jag har lagt till ytterligare delar till min kunskapsportfölj. Det ger mig unika verktyg att på ett mer mångfacetterat och flexibelt sätt kunna angripa komplexa problem och se nya och förhoppningsvis bättre lösningar i tid. n SOKI CHOI OM SVENSKT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKLIMAT: Även om Sverige är känt för höga skatter och rigid anställningslagstiftning som anses motverka entreprenörskap, finns i grunden en bra mentalitet och en öppen och kreativ anda som gjort att vårt lilla land ändå kommit LÅNGT med IT-innovationer, exempelvis Skype och Spotify. Jag ska inte gå så långt som att säga att det är tur att vi inte har någon olja, men knappa resurser tvingar fram internationellt konkurrenskraftiga innovationer. Forskningsklimat: I USA, där jag gästforskat vid Harvard, har man en lång historik av att attrahera de bästa forskarna och skapa världsledande kluster. Dessutom är man duktigare på att attrahera långsiktig finansiering, ofta från privata aktörer. Det är därför en utmaning för politiker att artificiellt designa fram ett svenskt Silicon Valley. Det kommer att krävas resurser och samverkan mellan många aktörer över längre tid. VINNOVA-NYTT DECEMBER

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi Utmaningsdriven innovation #ViUdi www.vinnova.se/udi Överblick, återblick, framåtblick Vi ger möjligheten att våga testa nytt innan det blir lönsamt 2632 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Forskning, Utveckling & Innovation

Forskning, Utveckling & Innovation a Forskning, Utveckling & Innovation Historia idag! 2015-10-06 Bild 3 Sverige: 0,14% av världens befolkning >30 städer har större befolkningsmängd än Sverige ..så VARFÖR innovationspolitik, innovationsminister,

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Att efterfråga innovation 2014-01-23

Att efterfråga innovation 2014-01-23 Att efterfråga innovation 2014-01-23 Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och innovation är 2 018 miljoner kronor 2012 Nationell kontakt-myndighet för EU:s ramprojekt

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick!

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick! Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick! Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg Moderator: Eva Schelin, programledare FFI Preliminärt program 9.30 10.00

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2015 PRAKTIKFALL FRÅN Stora Enso Jan Lif Head of R&D and Innovation Sandvik Ola Wilhelmsson NPPD Manager W&HT Dilip Chandrasekaran R&D Manager W&HT

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer