SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL"

Transkript

1 FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD

2 LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område för satsningar på forskning och innovation, inte bara i Sverige utan även inom EU. Produktion i världsklass VÅR SVENSKA PRODUCERANDE industri, som är en viktig bas för svenskt exportvärde och sysselsättning, måste hela tiden utvecklas för att möta framtida utmaningar och en global konkurrens. Kunder och individer efterfrågar allt mer individualiserade produkter. Konsumentkrav och producentansvar på miljö- och uthållighetsaspekter driver dessutom efterfrågan av nya teknologier och produkter med förnyelsebara material. Konkurrensen ökar fokuseringen på kundnyttan, förmågan att tillfredsställa kundernas uttalade och outtalade behov, till exempel genom mer avancerade produkter av nya material, fler funktioner och ett accelererande tjänsteinnehåll. Produktion i världsklass är en förutsättning för att svenska producerande företag ska kunna vara framgångsrika och lönsamma på en global marknad. Alla delar av kedjan måste arbeta samtidigt och koordinerat. De ska vara lätta att omvandla, anpassa och byta ut om så krävs. Konkurrenskraftig produktion ställer därför höga krav på effektiva processer, hållbar utveckling och produktförnyelse. De företag som dessutom kan minska tiden från kundbehov till leverans vinner stora konkurrensfördelar. Det gäller för AB Volvo likaväl som för Ikea och Ericsson. Produktion är ett allt mer prioriterat område för satsningar på forskning och innovation, inte bara i Sverige utan även inom EU. Vid den förra finanskrisen satsade EU särskilt på att stärka produktionen, i vetskap om att det ger effekt på sysselsättning och konkurrenskraft. Även i EU:s kommande ramprogram Horizon 2020 prioriteras produktion. vinnova har en viktig roll som mötesplats för olika sektorer och branscher som gemensamt kan driva utveckling inom produktion. vinnova tar därför nu ett nationellt initiativ genom att satsa på Konkurrenskraftig produktion som är en av fyra utmaningar inom vårt nya arbetssätt Utmaningsdriven innovation. Tillsammans med övriga satsningar som till exempel Produktionslyftet ser vi att initiativet kommer att stärka svensk industri och forskning. Utan stark produktion blir det ingen forskning och tvärtom. I det här numret av vinnova-nytt berättar vi även om Robotdalen där innovatörer kan pröva sina produkter. Med förnyelse och innovation i åtanke bör ett rutinerat öga kunna läsa av vad som händer på produktionsområdet redan innan det inträffar. Kan vi dra nytta av det och snabbt kommersialisera nya upptäckter gör vi inom kort ett nytt avtryck: Innovated in Sweden. Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Charlotte Brogren, VINNOVA Redaktion Anna Cory, VINNOVA samt Karin Wandrell och Monica Walldén, Snick-Snack Art Director Kim Sonntag, Snick-Snack Tryck Edita Västra Aros För prenumeration Papper Artic Volume Omslagsfoto Lars Wallin Tidningen ges ut fem gånger per år. 2 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

3 Innehåll KORT & KONCIST Förslag för stärkt innovationsklimat. Nytt projekt ska stötta byggandet. 100 viktigaste innovationerna. sid 3 Kort & Koncist FOTO: COLOURBOX TEMA KONKURRENSKRAFTIG PRODUKTION Genom att sammanföra kompetens från olika sektorer får Sverige förutsättningar till en konkurrenskraftig produktion. sid 6 BÄTTRE FÖRSVAR MOT VINTERKRÄKSJUKAN En ny metod för att identifiera virus och hämma deras framfart kan få stor betydelse för att förhindra större utbrott. sid 11 PROFILEN Soki Choi visar i sin forskning hur komplex den offentliga sjukvården är och vilka utmaningar som finns i framtiden. sid PROJEKT FÅR 68 MILJONER FÖR UTMANINGSDRIVEN INNOVATION TRYGG MED MOBIL ROBOT Svenska Robotdalen lockar till sig lovande svenska och utländska entreprenörer som här får möjlighet att utveckla sina produkter. sid 14 GLASKLART KONCEPT Glafo vill bereda vägen för svensk tillverkning av internationellt konkurrenskraftiga byggsystem med glaspelare och balkar. sid 15 LÄSTIPS Publikationer från VINNOVA och kalendarium. Utblick ÅRSKONFERENS 2011 Innovationer inom hälsa och sjukvård ger både stor samhällsnytta och öppnar affärsmöjligheter inom många olika områden. sid 16 sid 19 Textilier från trä, framtidens hemtjänst, effektivare bilköer och rätt vård vid rätt tillfälle är några av de projekt som finansieras av VINNOVA i utlysningen Utmaningsdriven innovation. Sammanlagt kommer 94 projekt att finansieras med 68 miljoner kronor i en första omgång. En stor del av ansökningarna har fokuserat på problem som rör en åldrande befolkning som till exempel förebyggande vård och hjälp till självhjälp. Andra ansökningar har tagit sikte på infrastruktur och logistik som exempelvis effektivare beslutssystem, organisationsuppbyggnad och vårdkedjor. Några ansökningar innefattar innovativa lösningar när det gäller informationsöverföring och IT-system för att säkerställa patientsäkerheten och öka effektiviteten. Utlysningen är ett led i VINNOVAs nya arbetssätt som innebär att uppmuntra ämnesöverskridande samarbeten där akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar på ett tidigt stadium för att lösa framtidens globala utmaningar. De närmaste tre åren satsar VINNOVA 260 miljoner kronor på projekt inom områdena hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället samt produktion. I den första ansökningsomgången kom det in 635 ansökningar, vilket är det största antalet i en enskild utlysning. Hela listan med beviljade projekt finns på VINNOVA-NYTT DECEMBER

4 Kort & Koncist FOTO: COLOURBOX EU:s nya ramprogram Horizon 2020 Den 30 november ska EU-kommissionen presentera förslaget till det nya ramprogrammet för forskning och innovation Horizon 2020 the Framework Programme for Research and Innovation. Det nya ramprogrammet är en sammanslagning av det pågående sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, FP7, delar av Konkurrenskraft och Innovationsprogrammet, CIP, och de initiativ som administreras av European Institute of Technology, EIT. Som namnet antyder kommer tonvikten på innovation att bli ännu starkare och forskningens roll för att bidra till lösningen av de europeiska och globala utmaningarna som samhället står inför kommer att klargöras ytterligare. Den första ansökningsomgången lanseras tidigast under hösten 2013 och det nya ramprogrammet träder i kraft i januari FÖRSLAG FÖR STÄRKT INNOVATIONSKLIMAT I IVA:s rapport Innovationsplan Sverige, som lagts fram för näringsminister Annie Lööf, presenteras ett antal konkreta förslag som ska öka innovationskraften i Sverige. Syftet är att genom ett bättre innovationsklimat skapa välstånd och arbeten. För att nå dit föreslår arbetsgruppen bakom planen ett antal konkreta förslag. Bland annat betonar rapporten vikten av att Nytt projekt ska stötta se över arbetsmarknadspolitiska insatser för att hitta nya former av åtgärder för långtidsarbetslösa. Ett exempel är kompletterande utbildningar för att möta arbetsmarknadens behov. För att kunna öka enskildas möjligheter att styra sin egen kompetensutveckling och kunna välja nya yrkesval under arbetslivet skulle ett system med kompetenskonton kunna skapas. Här kan skatteregler stimulera den anställde att spara till sin kompetensutveckling. Rapporten föreslår även att regeringen satsar på SFI-checkar för utbildning och integration. Bakom förslaget står Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), i samverkan med VINNOVA, Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket. Nu startar uppföljningsprojektet som har fokus på implementering av förslagen. BYGGANDET VINNOVA har startat ett helt nytt program som ska stimulera innovationskraften inom svensk byggsektor. Målet är att svensk byggsektor ska få bättre produktivitet, skapa mer kund- och samhällsnytta samt genom grön tillväxt generera mätbara sysselsättnings- och omsättningsökningar. Programmet ska även stimulera sökande att utnyttja kompetenser hos forskare vid högskolor och universitet för att driva utvecklingsarbetet. Programmet heter Nationellt innovationsprogram Bygginnovationen och bygger på ett nära samarbete mellan VINNOVA och byggbranschens medlemsorganisation. Totalt bidrar VINNOVA med 21 miljoner kronor miljarder kronor kvar att hämta i FP7 Årets utlysning av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7, har starkare fokus på innovation än tidigare. Totalt handlar det om 7 miljarder euro i stöd till forskning och innovation för hållbar sysselsättning och tillväxt i Europa. Fram till ramprogrammets slut 2013 finns det närmare 200 miljarder kronor kvar. Årets utlysning innebär tydligare fokus på innovation och forskning som tar itu med de stora samhälleliga utmaningarna, i synnerhet klimatförändringar, energi- och livsmedelsförsörjning, behovet av ökad resurseffektivitet, hälsa och en åldrande befolkning. Fram till 2013 finns det närmare 200 miljarder kronor kvar till finansiering av forsknings- och samarbetsprojekt. Ta kontakt med VINNOVAs kontaktpersoner för FP7 om du vill veta mer. FOTO: COLOURBOX 4 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

5 viktigaste innovationerna I februari 2012 öppnar Tekniska museet utställningen 100 innovationer, den största utställningen i museets historia. Utställningen bygger på en undersökning som gjorts bland vuxna och skolelever där man frågat vilka de 100 viktigaste innovationerna är. Folkets val visas i en kvadratmeter stor utställning där innovationerna visualiseras på nya och spännande sätt. Där finns gamla, bekanta uppfinningar men också nästa generations innovationer. Utställningen stöds av VINNOVA. VINNOVA får nyckelroll inom innovations upphandling VINNOVA får regeringens uppdrag att arbeta med offent lig innovationsupphandling. Tanken är att hitta nya lösningar kring hantering av upphandlingar som både kan fylla sam hällets behov bättre, skapa nya jobb och ge nya export möjligheter. Statliga och kommunala upphandlingar är ofta utformade på ett sätt som gör det svårt för offentliga aktörer att hitta nya effektiva lösningar på problem, eller som adresserar organisationens behov. Varje år upphandlar offentliga organisatio- ner till ett värde av miljarder kronor som finansieras med skattebetalarnas pengar. För att använda dessa pengar bättre ger regeringen VINNOVA ett tydligt uppdrag att se över hur offentliga aktörer i Sverige kan bli bättre på att efterfråga nya lösningar vid upphandlingar. VINNOVA kommer att bygga upp ett kompetenscenter dit upphandlande myndigheter kan vända sig när de ska upphandla innovationer. Pris för nyttiggörande Julia Hermansson och Emma Lindberg från Lunds universitet knep förstapriset i VINNOVAs och ESBRIs uppsatstävling Nytt & Nyttigt. Syftet med tävlingen är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Uppsatsen som beskriver hur medicinska företag kan organisera och öppna upp sina innovationsprocesser belönades med ett resestipendium på kronor. Andra pris gick till Eftychia Gkanidou, Handelshögskolan i Stockholm, och tredje pris till Behbood Borghei och Saeed Khanagha, Linköpings universitet. FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX 100 FOTO: COLOURBOX Näringsdepartementet bloggar om innovationer Pris för metod som omvandlar luft till vatten Jonas Wamstad och Fredrik Edström från Uppsala har belönats med stipendiet SKAPA Framtidens innovatör. De har utvecklat en metod som kondenserar dricksvatten från luft, helt utan att behöva använda elektricitet. Uppfinningen gör det möjligt för människor att på ett billigt och energisnålt sätt få tillgång till rent vatten. Med Airwaterwell går det att omvandla luft till vatten var som helst med hjälp av solen. Innovatörernas långsiktiga mål är att bygga upp omfattande vattenparker utanför storstadsområden som Kairo och Shanghai. Utmärkelsen är en del av regeringens satsning Ungas Innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och VINNOVA. Bakom initiativet står Stiftelsen SKAPA. Näringsdepartementet har startat en Innovationsblogg. Via den kan man följa arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi för Sverige. Bloggen drivs av medlemmar ur projektgruppen för strategin men kommer också att ha gästbloggare. Läsarna har möjlighet att bidra med erfarenheter och synpunkter. innovation/ VINNOVA-NYTT DECEMBER

6 TEMA // Konkurrenskraftig produktion FÖRDEL Sverige 6 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

7 Världen står inför en rad samhällsutmaningar. Genom att sammanföra kompetens från olika sektorer för att lösa konkreta behov vill vinnova ge Sverige förutsättningar till en konkurrenskraftig produktion. TEXT MONICA WALLDÉN FOTO COLOURBOX KONKURRENSKRAFTIG produktion är en oerhört viktig utmaning eftersom den skapar förutsättningar för både exportvärden och tillväxt. Det menar Ulf Holmgren, chefsstrateg Produktion. För Sverige, som är ett litet land, gäller det att ta tillvara på sina konkurrensfördelar, säger han. Vi måste vidareutveckla det som är unikt för oss men även våga ta nya initiativ. Ulf Holmgren betonar att även om tillgång till naturresurser som skog, malm och vattenkraft under senare år blivit allt viktigare så måste vi kontinuerligt utveckla både nya produkter och tjänster. När världen förändras måste vi hitta nya sätt att förädla våra tillgångar. I sökandet efter ett substitut till oljebaserade material har skogen en väldig potential. Kläder från förädlad skogsråvara är ett exempel. Samverkande kompetens Enligt Cecilia Sjöberg, chefsstrateg Tjänster, finns en marknad för innovationer som utgår från lösningarna på de behov som finns i samhället. Eftersom många av dessa behov är globala finns det potential att exportera lösningarna utanför Sverige. På så sätt förenar vi samhällsnytta med tillväxt och konkurrenskraft i Sverige. Tidigare riktade vinnova sina insatser mer sektoriellt. Genom att tillämpa en utmaningsbaserad utgångspunkt ökar förutsättningarna för att skapa nya lösningar. Hur ska vi förnya produktion i Sverige? Det är en utmaning, säger Cecilia Sjöberg. För lösningar på en sådan utmaning behövs samverkan mellan sektorer och olika typer av aktörer. Cecilia Sjöberg ser därför behov av att vinnova stödjer universitet och högskolor för att bättre nyttiggöra den kunskap som redan finns. Konkurrenskraftig produktion handlar även mycket om att kombinera varor och tjänster till ett erbjudande och att addera nya tjänster till fysiska produkter. Då uppnår man en ökad kundnytta som ger ett mervärde för kunden. Om vinnova kan bidra till att bilda grupperingar som kan sälja mer helhetsbaserade lösningar kommer det att skapa både hållbar tillväxt och konkurrenskraft, säger Cecilia Sjöberg. Nya konsumtionsmönster I dag är det till stor del konsumentbehov som driver utvecklingen. Trender leder oss bort från det masstillverkade mot unika, individualiserade och hållbara produkter och tjänster. Här kan Sverige vara konkurrenskraftigt, menar Ulf Holmgren. Våra platta organisationer gör att vi bättre kan utnyttja kreativiteten i organisationen när kraven från konsumenterna ökar. Det gör också att vi blir snabbare eftersom våra beslutsvägar är kortare, säger han. Hemmamarknaden som testplattform Den svenska hemmamarknaden är begränsad, men eftersom den är både kräsen och miljömedveten kan vi ha nytta av den. Cecilia S jöberg talar varmt om möjligheten att använda test- och demonstrationsmiljöer. På så sätt kan man visa att varor och tjänster utvecklas och verkligen fungerar. De kan utveckla dem i samspel med kunderna. VINNOVAs vision Internationellt sett är Sverige tidigt ute med att sjösätta ett utmaningsbaserat arbetssätt. Vi är inte ensamma om att försöka lösa dessa utmaningar. För att kunna lyckas kommer det att krävas breda övergripande samarbeten. Det är det vinnova vill hjälpa till att skapa förutsättningar för, avslutar Ulf Holmgren. n 4 UTMANINGAR SKA STIMULERA FORSKNINGEN VINNOVA har identifierat fyra områden, så kallade utmaningar, som utgångspunkt för framtida insatser. De fyra utmaningarna ska fungera som viktiga drivkrafter för innovation och hållbar tillväxt: 1 Framtidens hälsa och sjukvård 2 Konkurrenskraftig produktion 3 Hållbara attraktiva städer 4 Informationssamhället 3.0. Utmaningarna är formulerade utifrån samhällsbehov och efterfrågan. De är gränsöverskridande mellan flera branscher, sektorer och forskningsområden, med syfte att upptäcka ny tillväxtpotential. Insatserna ska uppmuntra bransch- och sektorsövergripande samverkan mellan olika aktörer. De ska även ge en bredare syn på innovation och tillväxt som innefattar sociala, miljörelaterade, politiska, kommersiella och tekniska aspekter. VINNOVA-NYTT DECEMBER

8 TEMA // Konkurrenskraftig produktion Bilar med nya egenskaper eller innovativa sätt att krossa sten för att utvinna mineral i Chalmers virtuella utvecklingslaboratorium går det mesta att testa. TEXT LOTTA FREDHOLM BILD ROLF BERLIN I det virtuella laboratoriet kan GRÄNSERNA TÄNJAS FOTO: JAN-OLOF YXELL LABORATORIET INVIGDES den 12 september i år och här kan Chalmers styrkeområde Produktion knyta samman grundforskning med det innovationsarbete som bedrivs inom näringslivet. För att bli mer hållbara och konkurrenskraftiga på en global marknad behöver morgondagens industrier använda flera virtuella utvärderingar än i dag när de utvecklar nya produkter eller produktionskoncept. Det virtuella utvecklingslaboratoriet kommer att stötta både forskare och industri i att få till denna förändring, säger Nina Silow, kommunikationsansvarig vid Chalmers styrkeområde Produktion. Tack vara den strategiska satsningen på produktionsrelaterad forskning på Chalmers har vi fått en plattform att utgå från i ett mer långsiktigt arbete, fortsätter hon. En sådan plattform behöver fyllas med innehåll i form av projekt, många av dem stödda av vinnova, och trots att det virtuella Nina Silow är kommunikationsansvarig vid Chalmers styrkeområde Produktion. utvecklingslaboratoriet nyligen invigts pågår redan några sådana. Ett exempel är ett projekt inom stenkrossningsindustrin. Tanken är att prova olika tekniker för att krossa bergmaterial och då försöka optimera utvinningen av värdefulla mineraler. Laboratoriet ger möjlighet för en större projektgrupp att tillsammans studera resultatet i 3D på en större skärm. Då framgår detaljer tydligt och att betrakta processen tillsammans ger upphov till nya idéer och infallsvinklar. Även ett företag som Volvo Aero skulle kunna ha stor nytta av labbet men också mindre företag som inte har råd med egen visualiseringsutrustning. Vi välkomnar alla, säger Nina Silow. Hjärnan bakom laboratoriet är professor Rikard Söderberg. Enligt honom finns en del liknande laboratorier, både på industriföretag och vid andra universitet. Lärdomen vi har dragit från dem är att de ofta är väldigt dyra i drift och så tekniskt komplicerade att de lätt blir stående, utan att komma till användning. När vi byggde vårt labb valde vi därför riktigt modern teknik men med användarvänlighet i fokus. Idéer och samarbete ska vara kärnan inte hur du hanterar projektorer och tekniska apparater, säger han. Ökad frihet En samarbetspartner är Volvo Personvagnar. I arbetet på bilfabriken är det alltid skarpt läge, men i det virtuella laboratoriet ryms fler frihetsgrader. Rikard Söderberg är professor och hjärnan bakom laboratoriet. Laboratoriet ger oss chans att testa innovativa idéer, säger Anders Carlsson, forskningsansvarig på produktion vid Volvo Personvagnar. Liksom Rikard Söderberg betonar han vikten av samarbete. Det är värdefullt för oss att våra tekniker får chans att jobba nära forskarna. I det virtuella labbet kan vi förhoppningsvis gå längre I stället för att studera enskilda aktiviteter kan vi bygga upp och testa komplexa miljöer. ANDERS CARLSSON, forskningsansvarig på produktion vid Volvo Personvagnar. FOTO: NINA SILOW 8 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

9 I bilden motsvarar varje bildpunkt, pixel, en mätpunkt som lätt kan bytas ut. Då går det att med denna så kallade punktmolnsteknik exempelvis testa om en ny robot passar in i fabriken. än i dagens samarbete. I stället för att studera enskilda aktiviteter kan vi bygga upp och testa komplexa miljöer, säger han. När en ny bilmodell tas fram sker mycket av utvecklingsarbetet virtuellt. Redan på ritbordet går det att få svar på frågor om vad viss design har för konsekvenser. Kan den nuvarande fabriken bygga bilen om den har en viss front, en ny form på lampor eller lite oväntad vinkel på rutan? Det går också att på ett tidigt stadium visualisera den nya designen. Då är det möjligt att presentera en tydlig produkt och med en knapptryckning kan karossen lackas om i beslutsfattarens favoritnyans. En annan viktig del är att tidigt i processen kunna undersöka hur ny formgivning påverkar hållfasthet och säkerhet. I det virtuella laboratoriet kan även produktionssystem studeras. Med en speciell slags kamera går det att göra en exakt avbild av en stor yta, exempelvis en hel fabrik, där varje bildpunkt motsvarar en mätpunkt. I den virtuella miljön är det också lätt att byta ut vissa mätpunkter. Exempelvis går det då att testa om en ny robot passar in i kedjan, hur stor räckvidd den har och om den kan arbeta på en viss plats utan att krocka med sina robotgrannar. Det är en fantastisk teknologi som ger oss chansen att driva den innovativa produktionsprocessen framåt. Genom att dokumentera vår fabrik får vi svar på om en kommande bilmodell går att tillverka och kan på ett tidigt stadium ta ställning till om vi ska ändra på produkten eller på fabriken, säger Anders Carlsson. Virtuella arbetare I ett projekt kallat Intelligently Moving Manikin, imma (ungefär intelligenta, rörliga dockor) har figurer programmerats att ha mänskliga egenskaper vad gäller hur muskler och skelett fungerar och hur leder kan belastas. Ett sätt att använda denna teknik är att låta figurerna agera virtuella fabriksarbetare och se hur produktionsprocessen kan optimeras. Även ergonomi och arbetsmiljö kan undersökas är det exempelvis fysiologiskt möjligt att sträcka sig in i karossen och skruva fast en takdetalj? Virtuell utveckling används av många och det ger oss enorm konkurrenskraft att kunna detaljstudera produktionen. Målet är för oss att få ut mer produktion med de resurser vi har, säger Anders Carlsson. Att kunna effektivisera produktionsprocessen spelar också avgörande roll för att det ska gå att korta ledtiden, den tid det tar att utveckla en ny bilmodell. I dag tar det någonstans mellan tre och fyra år, men målet är att Anders Carlsson, forskningsansvarig på produktion vid Volvo Personvagnar. vi ska kunna halvera den tiden till år För att nå detta, måste vår förmåga att utnyttja den virtuella tekniken öka väsentligt, säger Anders Carlsson. n FINANSIERING Riksdag och regering beslutade år 2008 att stärka vissa forskningsområden. Via VINNOVA får Chalmers styrkeområde Produktion 122 miljoner på fem år. VINNOVA-NYTT DECEMBER

10 TEMA // Konkurrenskraftig produktion Morgondagens gruvarbetare kommer till större delen att befinna sig ovan jord i stället för under. Det visar idéstudien Framtidsgruvan, ett samarbete mellan den svenska gruveliten, globala leverantörer och Luleå tekniska universitet. TEXT KARIN WANDRELL FOTO COLOURBOX Framtidens gruva GRUVINDUSTRIN BEHÖVER attrahera och rekrytera fler unga. Ett sätt att göra detta är att skapa attraktiva arbetsplatser som engagerar och motiverar. Idéstudien Smart Mines of the Future, som delvis har finansierats av vinnova, har definierat de viktigaste områdena inom forskning, utveckling och innovation. Vi har haft tydliga avgränsningar i projektet och tittat på värdekedjan efter prospektering fram till produktifiering av djupa gruvor, säger Göran Bäckblom, Vice President Public Affairs, lkab. Tanken är att få bort människor ur gruvorna och satsa mer på fjärrkontroll och automatisering. I visionen ingår också en nollvision för olyckor. Gruvindustrin har gjort en fantastisk resa de senaste decennierna när det gäller bland annat säkerhet, men för att nå nollvisionen gäller det att ta nya tag, säger Göran Bäckblom. Vi behöver ett kunskapslyft hos individen, ett nytt tekniklyft och nya sätt att organisera arbetet internt och med leverantörer. Här kan vi använda oss av mto-perspektivet (Människa-Teknik-Organisation). Vissa risker går att förebygga tekniskt. För att lyckas med visionen måste vi även arbeta med våra värderingar. Fler kvinnor till gruvan En stor utmaning är att rekrytera fler kvinnor till den mansdominerade gruvbranschen. För att lyckas krävs attraktiva arbetsplatser och man måste även utmana den rådande machokulturen, säger professor Jan Johansson vid Luleå tekniska universitet. De nya arbetsuppgifterna inom gruvindustrin kommer att kräva en annan sorts kompetens. Med en ökande grad av fjärrstyrning från produktionscentraler och så kallade collaborative visualisation rooms, som kan vara placerade i lokala närsamhällen eller i andra världsdelar, kommer det att krävas operatörer som kan övervaka och koordinera arbetsuppgifter längs hela värdekedjan. Operatörerna stöds av intelligenta automatiserade beslutssystem för global kommunikation, informationssökning och lärande. Morgondagens gruvarbetare måste, förutom att kunna hantera avancerad datateknik, också kunna samarbeta med specialistteam bestående av gruvtekniker, anrikningsanalytiker med flera. Globalt samarbete Gruvföretagen kommer alltmer att övergå till en platt och lean organisation med multikompetenta medarbetare som kan verka inom flera områden och funktioner inom företaget. I och med att produktionsfunktioner som till exempel planering, gruvdrift och miljöövervakning kopplas ihop till en värdekedja där alla delar samma mål och syn på helheten blir det möjligt för alla att optimera hela kedjan i stället för delar av den. Det globala samarbetet kommer att sträcka sig över företagets gränser, både internt och externt. Gruvbranschen kommer också att behöva utöka sitt samarbete med andra branscher som rymd, flyg och telekom för att lära av deras kunskaper. Samarbete och partnerskap mellan många aktörer inom branschen blir allt viktigare eftersom utvecklingsprojekt blir stora, dyra och komplexa och därmed också svåra, eller omöjliga, att klara på egen hand. n Smart Mine of the Future Syfte: Idéstudien Framtidsgruvan för samman de stora gruvföretagen i Sverige med flera stora, globala leverantörer och akademin, för att utveckla en gemensam vision om framtida gruvverksamhet.visionen används för att identifiera de viktigaste strategiska problemen som behöver bearbetas och lösas för att även fortsättningsvis vara i världsklass när det gäller produktivitet och i nivå med tillverkande industri i andra sektorer. Medverkande: Nordic Rock Tech Centre, Boliden, KGHM, LKAB, NCC, Georange, Luleå tekniska högskola, ABB, Atlas Copco, Metso, Sandvik och ÅF. Tidsperiod: VINNOVA bidrar med kronor. 10 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

11 Virus // MEDICIN Bättre försvar mot vinterkräksjukan TEXT MONICA WALLDÉN ILLUSTRATION FREDRIK SAARKOPPEL NU FINNS HOPP om att tidigt få kontroll över vinterkräksjukan och på sikt även andra virusbaserade sjukdomar. Forskare på Chalmers och Sahlgrenska akademin har tillsammans utvecklat en metod för att identifiera virus och hämma deras framfart. Genom att förstå hur viruset binder till cellen kan vi identifiera viruspartiklarna på ett tidigare stadium. På så sätt hoppas vi kunna förhindra större utbrott, säger professor Fredrik Höök på Chalmers. På Sahlgrenska akademin har Göran Larson identifierat sockermolekyler som binder till detta virus. Den kunskapen har nu kombinerats med forskningen på Chalmers och gjort det möjligt att studera den allra första kontakten mellan ett virus och cellens yta. Vi har kunnat föra ihop kompetens på ett unikt sätt genom samarbetet med Sahlgrens ka, något som har varit en viktig komponent för oss, berättar Fredrik Höök. Projektet finansieras av VINNOVA inom utlysningen Innovationer för framtidens hälsa.

12 PROFILEN // Soki Choi Personalia Namn Soki Choi Ålder 37 år (fyller år på Nobeldagen den 10 december). Bor Lägenhet i Stockholm. Jobb Konsertpianist, startade år 2000 telekomföretaget BlueFactory som var bland de första att utforma appar till mobiler, nu senast forskare. Utbildning Handelshögskolan i Stockholm, nyligen disputerat vid Medical Management Center, Karolinska institutet, med en internationellt prisbelönad avhandling om sjukhusfusioner. Läst senast Tidskriften The Economist Livsfilosofi Jag vill göra en god skillnad för många. Det här driver mig Lust, kreativitet och nu även sjukvårdsexcellens. SOKI CHOI VILL GÖRA SKILLNAD 12 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2011

13 Den offentliga sjukvården står inför stora utmaningar och i sin forskning visar Soki Choi hur komplex denna sektor är. Om målet är en effektivare vård måste flera perspektiv än det rent ekonomiska få ta plats. TEXT LOTTA FREDHOLM FOTO LARS WALLIN Hur väcktes ditt intresse för forskning om sjukvården? För vinnovas räkning kartlade jag hur IT användes i vården. Det gjorde mig mörkrädd! Landstingen samarbetade inte. Hade man inom ett landsting tagit fram en lösning, kunde denna inte anammas av andra utan de skulle i stället uppfinna sin egen. Vid kravställningen i upphandlingar bortsåg man från användarperspektivet. Därför stod dyra system och dammade, då de inte var vad läkarna och sjuksköterskorna behövde. Det var en ögonöppnare för mig som kom från näringslivet. Varför studerade du sammanslagningar inom vården? Jag har alltid varit intresserad av komplexa frågeställningar och min handledare föreslog först olika IT-relaterade projekt. Men det var inte förrän han föreslog att jag skulle beforska fusionen mellan universitetssjukhusen Karolinska och Huddinge som pulsen steg - det ville jag gärna undersöka! Vilka av dina resultat är mest användbara? En insikt är hur otroligt komplext ett univer sitetssjukhus är jämfört med ett indu- striföretag. Något som till exempel orsakar friktion i systemet är de två kontrasterande religioner som finns i sjukhusvärlden, managerialism respektive professionalism. Det förstnämnda speglar en ekonomiskt inriktad verksamhetslogik, vanligt förekommande i näringslivet, men även bland politiker och hos sjukhusledningen. Professionalism återspeglar Något som till exempel orsakar friktion i systemet är de två kontrasterande religioner som finns i sjukhusvärlden, managerialism respektive professionalism. i stället den logik som återfinns bland läkare och sjuksköterskor, där det som räknas är medicinskt yrkeskunnande. För att ett förändringsarbete ska lyckas måste hänsyn tas till dessa, men även till den akademiska och politiska logiken. Det fungerar till exempel inte att ledningen försöker tvinga på professionen top-down förändringar, utan professionen måste få möjlighet att ge- nerera egna lösningar bottom-up, men inom tydligt givna ramar från ledningen. Att ha professionen med sig är en grundläggande förutsättning för att en förändring ska utvecklas i önskvärd riktning. En annan lärdom är att delat ledarskap verkar kunna hantera motstridiga krav och tryck ovanifrån från ledningen och nedifrån från professionen bättre än en chef. Vad vill du med din forskning? Jag är i grunden intresserad av att förbättra sjukvården i praktiken. Därför jobbar jag hårt med att föra ut samlad internationell forskning till beslutsfattare i vården, för att på så vis underlätta stora och komplexa förändringsprocesser. Jag vill också öka medvetenheten hos allmänheten om att den svenska vården redan i dag står inför stora utmaningar. På en internationell konferens om sjukvårdsforskning utbrast en minister Jag ser tsunamin komma! och pekade på den ohållbara ekvationen mellan vårdens växande behov och den växande äldre befolkningen, medan skattepengarna är ändliga. Du talade på VINNOVAs årskonferens, varför fick du den chansen? Jag tror att det beror på att jag har tillägnat mig flera perspektiv: jag har arbetat som entreprenör inom innovationsbranschen, jag har studerat den offentliga vården och även bedrivit akademisk forskning. Vad är ditt råd till unga som liksom du vill göra skillnad? Jag har verkat inom olika fält, men jag ser det inte som att jag lämnat en bana, utan snarare som om jag har lagt till ytterligare delar till min kunskapsportfölj. Det ger mig unika verktyg att på ett mer mångfacetterat och flexibelt sätt kunna angripa komplexa problem och se nya och förhoppningsvis bättre lösningar i tid. n SOKI CHOI OM SVENSKT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKLIMAT: Även om Sverige är känt för höga skatter och rigid anställningslagstiftning som anses motverka entreprenörskap, finns i grunden en bra mentalitet och en öppen och kreativ anda som gjort att vårt lilla land ändå kommit LÅNGT med IT-innovationer, exempelvis Skype och Spotify. Jag ska inte gå så långt som att säga att det är tur att vi inte har någon olja, men knappa resurser tvingar fram internationellt konkurrenskraftiga innovationer. Forskningsklimat: I USA, där jag gästforskat vid Harvard, har man en lång historik av att attrahera de bästa forskarna och skapa världsledande kluster. Dessutom är man duktigare på att attrahera långsiktig finansiering, ofta från privata aktörer. Det är därför en utmaning för politiker att artificiellt designa fram ett svenskt Silicon Valley. Det kommer att krävas resurser och samverkan mellan många aktörer över längre tid. VINNOVA-NYTT DECEMBER

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI 2015 2020 2025 Färdplaner för framtidens fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Forska&Väx. Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Hur mycket? Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna bedöms i konkurrens.

Forska&Väx. Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Hur mycket? Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna bedöms i konkurrens. Forska&Väx Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag Förstudier och utvecklingsprojekt som bygger på ny kunskap, ny teknik eller ny tillämpning. Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Samverkansforum med AstaZero 7 oktober 213 i Göteborg FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations-

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Robotdalens vision och verksamhet beskrivs i bilaga 2. I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkanden och proposition

Robotdalens vision och verksamhet beskrivs i bilaga 2. I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkanden och proposition PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-09-01 LKD 03416 89 Medfinansiering av Robotdalen 2003-2006 Bakgrund Robotdalen är en centrumbildning inom Mälardalens högskola för samverkan mellan näringsliv, samhälle och

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi Utmaningsdriven innovation #ViUdi www.vinnova.se/udi Överblick, återblick, framåtblick Vi ger möjligheten att våga testa nytt innan det blir lönsamt 2632 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science?

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Rundabordsdiskussion med 24 viktiga forskningsaktörer och beslutsfattare Arrangör: BiogenIdec Datum: 5 juli 2012 Plats: Almedalen Moderator: Linda

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT!

FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT! FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT! Unika färdplaner för framtidens fordonskoncept Hur innovation ska stärka fordonsindustrins konkurrenskraft och göra att vi når samhällsmål inom klimat och trafiksäkerhet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet

DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet IVA:s debattartikel inom cirkulär ekonomi 2016 04 30 Återvinningen från textil tillbaka till textil är obetydlig i dag. Ny rapport. Det

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg Finansiering forskning och innovation Johan Stenberg Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden innovationsförmåga hos specifika

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020

Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020 Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020 Maria Hagardt, Nationell kontaktperson Twitter: @vinnova.se #VIH2020, #Swafs, #RRI, #H2020 Webb: www.vinnova.se/swafs2016

Läs mer

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå 3 MILJARDER NYA KONSUMENTER GÅR FRÅN FATTIGDOM TILL MEDELKLASS 1 FRAM TILL 2030.

Läs mer

Bioekonomi och biobaserad ekonomi

Bioekonomi och biobaserad ekonomi Bioekonomi och biobaserad ekonomi Vad står begreppen för och vilka möjligheter har Sverige med sin biomassa från jord- och skogsbruk? 2016-02-05, KSLA Räddaren i nöden Louise Staffas Vår vision är det

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

INNEHÅLL DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN. Idéer, kreativitet och innovation Sidan två.

INNEHÅLL DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN. Idéer, kreativitet och innovation Sidan två. NYHETSBREV APRIL 2010 DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN Ett behov identifieras, en idé föds, en forskare finner nya vägar, en innovatör hittar nya lösningar, en entreprenör kommersialiserar, nya arbetstillfällen

Läs mer

Innovation och Design

Innovation och Design Innovation och Design Robin Edman VD Stiftelsen Svensk Industridesign IVA-SVID, Stockholm den 29 mars, 2011 1 Innovation och design Strategiskt mål Att öka välstånd och konkurrenskraft genom design Vilka

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer