movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek"

Transkript

1 movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek Nya organisationen Järnvägsdivisionen satsar på entreprenader 12 Trivs som en av grabbarna i gänget

2 2 Nöjda kunder är vårt levebröd Under den senaste tiden har Infratek genomfört flera förändringar i organisationen. Ändringarna är en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och syftar till att ge kunderna bästa möjliga service och leveranser. Den första januari slogs Central och Lokal Infrastruktur samman till ett affärsområde. Det ger oss bland annat en bättre samlad verksamhet i viktiga geografiska områden och vi kommer närmare våra nyckelkunder. Organisationsförändringarna representerar en nystart för vår infrastrukturverksamhet, vilket jag hoppas att kunderna kommer att märka framöver. För att öka konkurrenskraften har vi även slagit ihop Industri och Retail till en division inom affärsområdet Säkerhet. Det är kanske en gammal klyscha, men det är kunderna vi lever av. I en tid när vi arbetar med många interna processer på Infratek är det viktigt att vi inte glömmer det. Förutom den dagliga kontakten med kunderna jobbar vi med att utveckla organisationen så att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga även framöver. Vi måste i alla lägen ge kunderna den professionella uppföljning som Infratek är kända för, trots att vi som företag befinner oss i en övergångsfas. Det jobbar vi medvetet med varje dag. På lite sikt kommer kunderna upptäcka att Infratek förändrats till det bättre. Framöver kommer vi att etablera ett ännu skarpare och mer precist gränssnitt mellan kvalitet och effektivitet i leveranserna. Vi ska kombinera kostnadseffektivitet med de specifika kunskaper vi har om varje kunds behov. På så sätt visar vi att vi är den bästa samarbetspartnern för våra kunder. I det här numret av Movement kan du läsa mer om hur vi rent konkret organiserar oss för att på bästa möjliga sätt anpassa oss till marknadsutvecklingen. Du kan även läsa om Magnhild Pedersen Storaker, en av våra unga duktiga energimontörer. Rekryteringen av duktiga och engagerade medarbetare kommer att vara avgörande för energibranschens och Infrateks utveckling under de närmaste åren. För det är trots allt bara genom nöjda medarbetare vi får nöjda kunder. Trevlig läsning! Lars Bangen Koncernchef Movement ges ut av Infratek ASA i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Redaktör: Cecilia Wikström. Ansvarig utgivare: Espen Mathisen. Omslagsfoto: Espen Mathisen. Original: Sandbacka Grafiska. Tryck: Sandvikens Tryckeri AB. Redaktion nr : Cecilia Wikström, Espen Mathisen, Håkon Strand, Kirsi Lintunen, Kari Heinonen, Juha Heikkinen. Har du tips till Movements redaktion? Kontakta

3 Lars Bangen, koncernchef.

4 4 INFRALYMPICS vi vinner och förlorar som ett lag OS i Sotji har följts av en hel värld och vi har fått uppleva många fantastiska idrottsprestationer. I början av november myntades begreppet Infralympics internt på Infratek som en metafor för vårt förbättrings- och prestationsarbete fram till OS. De fyra senaste månaderna har vi tagit viktiga steg som kommer att hjälpa oss att stanna kvar i toppen även framöver. Infratek har genomgått en förändringsprocess som tvingat oss att agera. När Infralympics lanserades gav Lars Bangen följande utmaning till alla anställda på Infratek: Hur kan Infratek under perioden fram till OS öka konkurrenskraften, hitta toppformen och ta de steg som behövs för att nå de resultat vi föresatt oss? Infratek är inne i en viktig fas där vi fokuserar på att förbättra oss. Formen är okej och mycket av det vi gjort hittills har varit bra. Men vi har fortfarande en bit kvar för att nå en stabil och hög nivå, sade Lars i november. Sedan dess har det jobbats flitigt på alla nivåer i organisationen och flera viktiga åtgärder har vidtagits eller är på gång. En vitaliserad organisation inom Infrastruktur Ett konkret exempel är att Central och Lokal Infrastruktur har slagits ihop till ett affärsområde vilket är en naturlig vidareutveckling av Infrateks infrastrukturverksamhet. Vi jobbar med att etablera rutiner för att tätare kunna följa upp och ge bättre support till avdelningarna, och i en ny handbok för linjecheferna på Infrastruktur har vi definierat

5 5 Vad ska vi uppnå under de närmaste tre åren? MÅLBILD Verksamheten har blivit större Robust organisation Garant för goda resultat Nuläge Höga ambitioner/ underpresterar Instabila resultat ej konsistenta Har inte en tillräckligt mogen kommersiell kultur ÅTGÄRDER! Göra nödvändiga anpassningar Visa att vi har kontroll och styr verksamheten i rätt riktning Jobba med varaktiga förbättringar Uppföljning, uppföljning, uppföljning! Lönsamheten ska öka genom ständiga förbättringar. en del nya principer för hur vi ska arbeta, berättar Lars, som samtidigt påpekar att alla som arbetar på Infratek måste veta vad hans/hennes mål är och dra sitt strå till stacken för att företaget ska klara av att nå de överordnade målen. Förändringsvilja är en viktig egenskap på Infratek, både vad gäller organisationen i stort och för var och en av de anställda. Att fortsätta i gamla hjulspår är helt enkelt inget alternativ. Det arbete vi gör nu kommer att lägga grunden för en långsiktig satsning. OS 2014 är över, så ett naturligt nästa mål är vinter-os i Pyeongchang Vi vinner och förlorar som ett lag och för att lyckas måste vi göra varandra bra på Infratek! En av fördelarna med omorganisationen av Infrastruktur är att ansvaret för den lokala marknaden och produktionen har blivit tydligare. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge kunderna bästa möjliga uppföljning på plats. Samtidigt behåller vi och utvecklar de olika teknikområdena genom att tilldela ansvar för vidareutvecklingen av tjänsterna. Detta öppnar dörren till ett bredare samarbete mellan avdelningar och tjänster som tidigare hade lite med varandra att göra. Ett annat syfte med omorganisationen är att korta ner rapporteringslinjerna. Det finns stora fördelar med att etablera en organisationsmodell som både är lättöverskådlig och ger tillfredsställande kontroll över processerna. Vi ska jobba enligt det så kallade LEAN -konceptet, vilket helt enkelt betyder att vi ska göra rätt saker. I den hektiska vardagen är det lätt hänt att man fastnar i arbetsuppgifterna och tappar perspektivet på vad som behöver prioriteras, vilket gör att man kanske inte alltid använder arbetstiden på ett effektivt sätt. Det är chefernas uppgift att se till att alla anställda har en produktiv och positiv arbetssituation och att det finns utvecklingsmöjligheter. Det är något vi kommer att fokusera på framöver, säger Lars. Avdelningscheferna har en nyckelroll Att etablera en gemensam syn på hur vi ska jobba är viktigt, och i det avseendet kan avdelningarnas roll i värdeskapandet inte nog betonas. De är produktionsenheterna i verksamheten och det är här värdeskapandet sker. Enligt Lars måste arbetsprocesserna på den här nivån strömlinjeformas om vi ska ha en chans att lyckas. Ett exempel är hur avdelningscheferna disponerar sin tid. Några av dem har berättat att de har svårt att få tiden att räcka till. Därför är det viktigt att vi hjälper avdelningscheferna att göra rätt prioriteringar, och att mer allmänna arbetsuppgifter överlämnas till andra, säger Lars Bangen. Den nya strukturen kommer förhoppningsvis skapa förutsättningar för bättre uppföljning och support inom organisationen. Om vi ska lyckas under de närmaste åren behövs en

6 6 samlad och koordinerad ledning med ett gemensamt mål. Ett exempel på detta är att riskstyrningen behöver förbättras i hela organisationen, vilket kommer att vara en viktig uppgift framöver. Ny divisionsindelning Affärsområdet Infrastruktur består nu av sju divisioner. Elnätsverksamheten delas upp i tre delar: en division i Norge och två divisioner i Sverige (Göta och Svea). Infra Soluti- ons som jobbar med bland annat belysning, mätning och telekom delas upp i en norsk och en svensk division. Den projektrelaterade verksamheten samlas i en nordisk division med anställda i Norge, Sverige och Finland. Järnväg består som tidigare av en division och har sin bas i Sverige. I ledningsgruppen är även supportfunktionerna Finance, Processes & IT, People & Safety samt Kontrakt och Upphandling representerade. Infrastructure COO Finance Processes & IT Contract & Procurement People & Safety Electrical Grids (Norway) Infra Solutions (Norway) Infra Solutions (Sweden) Electrical Grids (Sweden/Svea) Electrical Grids (Sweden/Göta) Railway Projects Infrastrukturs nya organisation från Mer om vår organisation: Infratek ASA:s koncernledning består av Lars Bangen, koncernchef och koncerndirektör Infrastruktur, Vibecke Skjolde, finansdirektör, Lars Erik Finne, koncerndirektör Säkerhet. Dessutom rapporterar kommunikationsavdelningen direkt till koncernchefen. Affärsområdet Säkerhets divisioner Retail och Industri har slagits samman och åtgärder vidtas löpande för att förbättra lönsamheten i verksamheten. Säkerhet har valt att överföra verksamheten i Finland till det börsnoterade företaget Turvatiimi Oyj. För att täcka behoven på den finska säkerhetsmarknaden framöver har Infratek och Turvatiimi ingått ett partneravtal.

7 7 Etableringen av det nya kontoret i Göteborg är strategiskt viktig. Infratek på plats i Göteborg I februari flyttade Infratek in i nya kontorslokaler i Göteborg belägna i ölbryggeriet Pripps gamla kapsyl- och etikettlager. Av de 25 personer som flyttade in arbetar de flesta inom Elnät Göta och några inom divisionerna Infra Solutions Sverige och Projects. Det nya kontoret är en viktig del av satsningen för att etablera oss som en starkare aktör i Göteborgsområdet, säger Alf Engqvist, divisionschef Elnät Göta. Hennes & Mauritz och Moods of Norway väljer stöldskydd från Infratek H&M och Moods of Norway har valt Infratek och Nedap som leverantör av innovativa stöldskyddslösningar baserade på RF-teknologi. Vartefter som H&M öppnar nya eller bygger om befintliga butiker kommer dessa att utrustas med varularm och kundräkning från Infratek. Moods of Norway testar RFID-lösningen Store!D i två butiker i Oslo fram till sommaren, och kommer, om försöket blir framgångsrikt, att implementera RFID i fler butiker. Erfarenheterna hittills har varit mycket positiva. Bra uppslutning kring Dialogue 78 procent av de anställda svarade på årets medarbetarundersökning Dialogue. 400 i Infratek Sverige utbildas i elsäkerhet Mellan januari och maj pågår Infratek Sveriges utbildningssatsning ESA i praktiken, för alla som behöver vara kunniga inom elsäkerhet i sitt arbete. Totalt kommer cirka 400 medarbetare chefer, projektledare, produktionsledare och montörer att genomgå den två dagar långa utbildningen. Undersökningen visar att vi generellt har förbättrat oss vad gäller hur förväntningar och information styrs från chefer till medarbetare. Vi har fortsatt höga poäng när det gäller respekt för varandra och chefer i organisationen. Ett annat positivt rön är att HMS-arbetet värderas mer positivt i Infratek 2013 än tidigare år. Områden där vi som företag måste förbättras gäller engagemang och strategiskt ledarskap. I slutet av januari fick alla chefer tillgång till resultaten för sina avdelningar. Med utgångspunkt från dessa ska de involvera alla medarbetare i arbetsmöten för att komma vidare med att förbättra arbetsmiljön och engagemanget.

8 8 Järnvägsdivisionen satsar på entreprenader Järnväg är ett strategiskt tillväxtområde inom Infratek. Förvärvet av entreprenadföretaget WKTS den 1 februari 2012 var ett viktigt steg i arbetet med att stärka Järnvägsdivisionens konkurrenskraft, kompetens och kapacitet inom framför allt entreprenader. Från och med 2014 är WKTS-gänget inte längre ett dotterföretag, utan en avdelning Entreprenader inom divisionen. De cirka 40 anställda i WKTS har under de två år som gått sedan förvärvet i hög utsträckning arbetat som underentreprenörer åt Järnvägsdivisionens drift- och underhållsavdelningar. Det har bland annat handlat om en hel del tilläggsarbete i Stockholm Nord-projektet, på grund av att Trafikverket önskade höja standarden på en gammal och mycket välanvänd anläggning. Infratek och Trafikverket har även under föregående år haft en diskussion om hur delar av Stockholm Nord-avtalet ska tolkas, och kommit fram till en lösning som båda parter är nöjda med. Därmed rullar projektet nu på enligt plan. I samband med omorganisationen den 1 januari har det tidigare dotterföretaget WKTS helt införlivats med den övriga verksamheten, och utgör nu en av tre avdelningar inom Järnvägsdivisionen Entreprenader. Därutöver består divisionen av två Drift- och underhållsavdelningar; en som ansvarar för Arlanda Express och Hagalund samt en med ansvar för Stockholm Nord. De båda grundarna av WKTS, Jari Olsson och Kalle Wigh, arbetar som produktionsledare på Entreprenader respektive svetsansvarig för divisionen. Omorganisationen gör att vi nu på riktigt kan jobba som ett lag, och det ökar våra möjligheter att göra en rejäl satsning på entreprenader. Vi har stärkt vår konkurrenskraft, kompetens och kapacitet och är väl positionerade för ytterligare tillväxt, säger avdelningschefen för Entreprenader, Christoffer Kednert. Järnvägsdivisionens konkurrenskraft, kompetens och kapacitet har stärkts.

9 9 Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd (M) höll inledningsanförandet vid Stora Infradagen Järnvägen i fokus på Stora Infradagen Det eftersatta underhållet av svenska järnvägar ägnades stor uppmärksamhet under infrastrukturkonferensen Stora Infradagen. Stora Infradagen är en konferens på temat infrastruktur, som arrangeras årligen i Stockholm. En mängd politiker och näringslivsföreträdare medverkade i årets konferens. I ett inledande anförande framhöll Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd att regeringen i år avsatt 522 miljarder SEK till infrastruktursatsningar och att det är mer än någonsin tidigare. Behoven, när man summerar alla önskemål från olika samhällsaktörer, ligger dock på cirka miljarder, och ministern betonade att det inte går att ge allt till alla. Till satsningar på järnvägen har regeringen avsatt 9 miljarder SEK för 2014, att jämföra med till exempel 155 miljarder som ska gå till reparationer och utbyggnad av vägnätet. Infratek kommer att bidra till en välfungerande marknad Infratek har definierat järnväg som ett viktigt satsningsområde i Sverige och har de senaste åren vuxit kraftigt inom segmentet. Förutom driftsansvaret för Arlanda Express, har Infratek bland annat ansvar för driften av järnvägslinjerna norr om Stockholm, och dotterbolaget inom järnväg, WKTS, är sedan årsskiftet infusionerat i Infratek. Utvecklingen i branschen blir därför spännande att följa under åren framöver. Infratek har ända sedan koncernen etablerades menat att samhället har allt att vinna på välfungerande entreprenörmarknader inom kritiskt infrastruktur. Detta gäller även underhåll av järnvägssystem. I en välfungerande marknad kommer aktörerna att sträva efter att leverera bästa möjliga kvalitet till rätt pris. Där ska Infratek vara en av de tongivande leverantörerna, säger Lars Bangen, koncernchef och chef för Infrastruktur. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

10 10 Infratek fick mer positiv uppmärksamhet i media under 2013 än någonsin tidigare. Mediebevakning värd miljoner Under 2013 syntes Infratek mer i pressen än någonsin tidigare. Att köpa motsvarande exponering i form av annonser skulle ha kostat många miljoner kronor. Med de begränsade resurser vi har till förfogande för varu märkesbyggande är artiklar och reportage i media ett mycket kostnadseffektivt sätt att göra Infratek känt och bygga kunskap bland våra målgrupper, säger Infrateks kommunikationschef Espen Mathisen. Tidigare rekordet krossat Mediestatistiken för 2013 visar att antalet artiklar och reportage där Infratek nämns har ökat enormt. Många av artiklarna har varit neutrala och några få negativa. Men, antalet positiva artiklar är fler än någonsin omnämndes Infratek i ca 400 artiklar och reportage och 2013 i hela 950. (Statistik från papperstidningar i Sverige, Danmark och Finland är ej medräknad.) Infratek har vid ett flertal tillfällen omtalats i större rikstäckande medier i samtliga länder och i flera fall har rapporteringen haft ett budskap som är av stort intresse för aktörer som är viktiga för Infratek. Bra utdelning för Säkerhet Vårt affärsområde Säkerhet stod i centrum för årets mest omfattande mediebevakning. När de lanserade Infrateks Theft Barometer i höstas gav det ett enormt genomslag i medier i hela Norden. I samband med julhandeln förekom de även i ett reportage om det omfattande snatteriet i butikerna veckorna före jul.

11 11 Nätverksbyggande ger ökad kompetens För att stärka Infrateks kompetens inom underhåll av transformatorstationer, har en egen intern nätverksgrupp bildats för anställda som har detta som arbetsfält. Nätverksbyggande är ett hett ämne i allmänhet och även när det gäller transformatorunderhåll. I början av 2013 startades Infrateks kompetensnätverk inom transformatorer. Syftet var att sätta igång interna aktiviteter för att sprida och dela kunskap och förståelse runt vilken kompetens vi har i Infratek, vilka specialverktyg och maskiner vi disponerar och på vilka områden vi behöver höja vår kompetens ytterligare. Kompetensnätverket kommer också att vara ett viktigt forum för kunskapsutbyte, samordning av försäljning och etablering av professionellt stöd över nationsgränserna. Nätverket är öppet för alla i Infratek med ett särskilt intresse för området, och både yrkesarbetare och tekniker/ingenjörer kan vara med för att dela med sig av sina erfarenheter, säger Kari Heinonen, Infratek Finland, som leder nätverket. Ett viktigt område för nätverksgruppen är att identifiera behov av utbildning i organisationen, så att man kan hitta relevanta seminarier och kurser som de anställda kan delta i för att ytterligare höja sin kompetens. Ett exempel på detta var ett lindningskopplarseminarium i Tyskland, som arrangerades av lindningskopplarleverantören för Infratekspecialister från Sverige, Norge och Finland. Tommi Karvonen, Infratek, ser över lindningskopplarens kontakter hos ABB Ludvika utbildningscentrum januari 2014.

12 Magnhild Pedersen Storaker trivs med jobbet som energimontör på Infratek i Oslo.

13 13 Trivs som en av grabbarna i gänget Infratek har i likhet med övriga företag i energibranschen ett stort behov av att rekrytera flera kvinnor. Magnhild Pedersen Storaker är en av få kvinnor som har valt energimontöryrket. Movement träffade Magnhild för en pratstund om hennes tankar kring att rekrytera fler kvinnliga kollegor och varför hon trivs så bra på Infratek. Magnhild har jobbat på Infratek sedan i juli förra året och har nu fått fast anställning som montör vid projektavdelningen i Oslo. En kompis till min pappa jobbar med regionalnät på Infratek och när han berättade om sitt jobb började jag fundera på om det kunde vara något för mig. Han sade att det här inte var något kvinnogöra, men jag lät mig inte stoppas av det. Jag är ganska envis av mig och gillar att vara ute i naturen, så därför valde jag elektrolinjen på gymnasiet, berättar Magnhild. Trivs på jobbet Innan hon började på Infratek lärde hon sig jobbet på Fortum i Sarpsborg, och hon har även jobbat på andra entreprenadföretag. Hon tycker att det är okej att jobba i en mansdominerad miljö och säger att det skvallras en del även bland de manliga kollegorna. Man får inte vara för finkänslig och det blir ju lite grabbigt ibland. Som kvinna i en mansdominerad arbetsmiljö träffar man på en del fördomar och det finns ju en och annan surpuppa. Men det är sällan jag har upplevt något negativt, säger Magnhild. Andelen kvinnor på Infratek Totalt är ca 8,5 procent av de anställda på Infratek kvinnor Av ca 1600 anställda på Infratek är 135 kvinnor. De flesta har en chefsbefattning eller jobbar med support 25 kvinnor jobbar i linjeorganisationen på fältet som montörer/tekniker I Norge jobbar 12 kvinnor på fältet, i Sverige 11, och i Finland två I Danmark är sju av de 18 anställda kvinnor Idag är hon glad över att vara tillbaka på Infratek. På Infratek får jag utnyttja min kompetens på rätt sätt. Och kollegornas attityd är varken för finkänslig eller för macho, säger hon med ett leende. För tillfället jobbar Magnhild huvudsakligen med att lokalisera kablar på projektavdelningen. Här är de på kabeljakt och jobbar med fågel, fisk eller mittemellan som hon kallar det. Tidigare har hon jobbat med kabelmontering och underhåll, och gjort sin beskärda del av mastklättring. Under en period fick jag även jobba som projektledare och hjälpte då till med att samordna och planera uppdragen. Jag gillar att ta ansvar, men jag vill inte vara utan jobbet på fältet. Att kunna kombinera utejobbet med andra uppgifter som innebär ett större ansvar skulle vara perfekt för mig på sikt, säger Magnhild om sina egna ambitioner. Hur lockar man fler tjejer till branschen? Magnhild tror inte att det finns något enkelt recept för att intressera fler kvinnor för elbranschen. Problemet är att det är svårt att få 16-åriga tjejer som gillar Justin Bieber att välja elektro när de ska börja på gymnasiet. Ämnet är alldeles för overkligt för dem och inte särskilt coolt i den åldern. Jag skulle önska att det fanns fler alternativa utbildningsvägar och andra ingångar till yrket vid sidan av den traditionella utbildningen och praktiken, så att det blir enklare att komma in i branschen när man är lite äldre. Det är tungt att sätta sig på skolbänken i två år när man har fyllt 20, säger Magnhild.

14 14 Christian Larsen, Mona Plahn och Bjarne Plahn förverkligade sin dröm. DRÖMMEN som blev till verklighet Genom förvärvet av Plahn Systems etablerade sig Infratek och affärsområdet Säkerhet på den danska marknaden förra året. Företagets historia är en inspirerande berättelse om grundarnas viljestyrka, hängivenhet och tro på sin affärsidé. Bjarne Plahn och Christian Larsen bildade företaget De skulle sälja kameraövervakning, elektroniska varularm, passerkontroll och andra säkerhetslösningar till den danska detaljhandeln. Branschen var tuff, konkurrenterna många och grundarna befann sig i en David mot Goliat-situation. Båda sade upp sig från trygga jobb för att förverkliga drömmen. Bjarne var direktör på Sensormatic Nordic och Christian var avdelningschef på ett stort IT-företag. Med sig hade de Bjarnes fru, Mona, som också sade upp sig från Sensormatic för att vara med och förverkliga drömmen om ett eget företag. De följande åren blev en prövning för dem alla. Att starta ett litet företag på en marknad med stora och många konkurrenter kräver mod, hängivenhet och inte minst kapital. Och det var just kapitalbehovet som skulle visa sig bli beviset på grundarnas viljestyrka och tro på sin affärsidé. Vintern 2003 bodde Bjarne och Mona i en husvagn på Nordsjälland. Det snöade kraftigt och var kallt. Där bodde de på åtta kvadratmeter med sin sex år gamla son i hela åtta månader. För att skaffa kapital och hålla liv i företaget hade de sålt allt hus, möbler och inventarier. Christian Larsen bodde på den tiden på en bondgård som han inte lyckades sälja. Lösningen blev att stänga ner stora delar av fastigheten för att minska utgifterna. Han vände på varenda sten för att skaffa pengar till att hålla företaget vid liv. Idag, 13 år efter uppstarten har drömmen blivit till verklighet. Plahn Systems har blivit till Infratek med ca 20 anställda och en omsättning på många tiotals miljoner. Bjarne leder i dag den danska verksamheten i affärsområdet Säkerhet, Christian är chefskonsult och Mona är koordinator och logistikansvarig. Det är tack vare deras beslutsamhet, viljestyrka och hängivenhet som Infratek har den marknadsposition vi har idag på den danska marknaden. Alla tre jobbar med stort engagemang för att nå Infrateks mål och för att stärka företagets ställning i Danmark. Få om ens någon vet mer om priset för framgång än denna trio. De har gjort stora uppoffringar för att uppnå drömmen och är en källa till inspiration för alla oss andra Infratekare. För ordningens skull ska vi tillägga att Bjarne och Mona fortfarande har en husvagn, men de bor numera i ett hus. Christian bor på Nordsjälland och på fritiden pysslar han med sin hobby, som är båtar.

15 15 Infratek säkrade kritisk infra Struktur efter tuffa höststormar Under hösten 2013 visade Infratek ett flertal gånger prov på sin kapacitet i samband med att hårda stormar och stora strömavbrott drabbade Sverige och Norge. Tack vare god framförhållning och lojala medarbetare lyckades Infratek varje gång snabbt och effektivt säkra eltillgången till tiotusentals strömlösa hushåll. I slutet av oktober drabbade den första stora höststormen, Simone, de södra delarna av Sverige och gjorde tiotusentals hushåll strömlösa. Ett par veckor senare drog stormen Heidi in över Norrland och orsakade stora skador. Även december blev en utmanande månad, med två rejäla stormar. Först Sven, i början av månaden, som slog till med regn, snö och orkanvindar mot både Norge och Sverige. Därefter Ivar, som drabbade norra Sverige lagom till Lucia. Infratek spelade en viktig roll vid felavhjälpningen vid var och en av höstens stormar. Självklart fanns arbetslag snabbt på plats i områden som omfattas av avtal mellan Infratek och nätbolagen, men inte bara där. Vi ställde dessutom upp på flera platser som ligger utanför våra avtalsområden. Jag tänker särskilt på insatserna som gjordes i Norrland efter både Heidis och Ivars framfart. Vi blev ombedda att tillhandahålla resurser för felavhjälpning och klarade snabbt och effektivt att mobilisera montörer från olika delar av Sverige, till och med på en söndagsmorgon i det ena fallet. Det är ett imponerande bevis på enastående lojalitet och bra framförhållning i organisationen, säger Mats Olsson, divisionschef Elnät Svea. Infratek omdirigerade arbetslag på liknande sätt vid upprepade tillfällen, och tog även ansvar för arbetsledning vid felavhjälpning inte bara för de egna styrkorna utan även för personal från nätbolagen och andra entreprenadföretag. Vi har visat att vi kan leverera när det behövs som mest. Våra arbetslag gjorde fantastiska insatser och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gjorde detta möjligt, säger Mats Olsson. Infrateks arbetslag gjorde fantastiska insatser efter hårda höststormar.

16 TÄVLA & VINN! Vad kan du om OS? Nu har vi nyligen kunnat avnjuta många fina idrottsprestationer från OS i Sotji. Men vad kan du egentligen om de olympiska spelens historia? Svara på fem frågor om OS och ta chansen att vinna ett presentkort på sportartiklar till ett värde av 500 kronor! 1. När genomfördes de tidigast dokumenterade olympiska spelen? f Kr X. 623 e Kr Vilka färger har de olympiska ringarna? 1. Blå, gul, svart, grön och röd X. Gul, blå, grön, röd, lila 2. Brun, blå, gul, grön, röd 3. Var hölls vinter-os 1994? 1. Nagano X. Albertville 2. Lillehammer Returadress Infratek Sverige AB Box Stockholm Norge Breivollveien 31 Pb 63 Alnabru 0668 Oslo Norge Sverige Västberga Allé 36 Box Stockholm Sverige Finland Muuntotie 5 PL Vantaa Finland Danmark Gydevang 21 A 3450 Allerød Danmark 4. var och när fick kvinnor delta i de olympiska spelen för första gången? 1. Stockholm 1912 X. Paris Sankt Moritz hur många medaljer tog Finland vid sommar-os i Helsingfors 1952? X Maila den rätta raden till: ange Fem snabba om OS i ämnesfältet. Vi vill ha ditt svar senast den 30 april.

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld

Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld Slide 1 Anders S Carlsson Divisionschef Low Voltage Products Divisionschef för Low Voltage Products i Sverige. 750 personer

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Var en del av något större! Connecting Lives, Sharing Cultures

Var en del av något större! Connecting Lives, Sharing Cultures AFS-volontär AFS har 42 1 75 aktiva volontärer över hela världen...som varje dag bidrar till tusentals interkulturella utbyten och möten och som ger vänner och minnen för livet! Var en del av något större!

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13 Sven Erik Granli Peab Anläggning AB Storrotliden Fredrika Graninge, -26 och vindstilla 2 Innehåll Kort om Peab Våra resurser inom vindkraft Utmaningar Referensprojekt

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Välkommen till Wulff Beltton AB

Välkommen till Wulff Beltton AB Välkommen till Wulff Beltton AB Affärsidé Wulff Beltton AB ska erbjuda innovativa kvalitetsprodukter som bidrar till tidsbesparing och en god arbetsmiljö för våra kunder. Mål Att bli ledande inom samtliga

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer