movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek"

Transkript

1 movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek Nya organisationen Järnvägsdivisionen satsar på entreprenader 12 Trivs som en av grabbarna i gänget

2 2 Nöjda kunder är vårt levebröd Under den senaste tiden har Infratek genomfört flera förändringar i organisationen. Ändringarna är en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och syftar till att ge kunderna bästa möjliga service och leveranser. Den första januari slogs Central och Lokal Infrastruktur samman till ett affärsområde. Det ger oss bland annat en bättre samlad verksamhet i viktiga geografiska områden och vi kommer närmare våra nyckelkunder. Organisationsförändringarna representerar en nystart för vår infrastrukturverksamhet, vilket jag hoppas att kunderna kommer att märka framöver. För att öka konkurrenskraften har vi även slagit ihop Industri och Retail till en division inom affärsområdet Säkerhet. Det är kanske en gammal klyscha, men det är kunderna vi lever av. I en tid när vi arbetar med många interna processer på Infratek är det viktigt att vi inte glömmer det. Förutom den dagliga kontakten med kunderna jobbar vi med att utveckla organisationen så att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga även framöver. Vi måste i alla lägen ge kunderna den professionella uppföljning som Infratek är kända för, trots att vi som företag befinner oss i en övergångsfas. Det jobbar vi medvetet med varje dag. På lite sikt kommer kunderna upptäcka att Infratek förändrats till det bättre. Framöver kommer vi att etablera ett ännu skarpare och mer precist gränssnitt mellan kvalitet och effektivitet i leveranserna. Vi ska kombinera kostnadseffektivitet med de specifika kunskaper vi har om varje kunds behov. På så sätt visar vi att vi är den bästa samarbetspartnern för våra kunder. I det här numret av Movement kan du läsa mer om hur vi rent konkret organiserar oss för att på bästa möjliga sätt anpassa oss till marknadsutvecklingen. Du kan även läsa om Magnhild Pedersen Storaker, en av våra unga duktiga energimontörer. Rekryteringen av duktiga och engagerade medarbetare kommer att vara avgörande för energibranschens och Infrateks utveckling under de närmaste åren. För det är trots allt bara genom nöjda medarbetare vi får nöjda kunder. Trevlig läsning! Lars Bangen Koncernchef Movement ges ut av Infratek ASA i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Redaktör: Cecilia Wikström. Ansvarig utgivare: Espen Mathisen. Omslagsfoto: Espen Mathisen. Original: Sandbacka Grafiska. Tryck: Sandvikens Tryckeri AB. Redaktion nr : Cecilia Wikström, Espen Mathisen, Håkon Strand, Kirsi Lintunen, Kari Heinonen, Juha Heikkinen. Har du tips till Movements redaktion? Kontakta

3 Lars Bangen, koncernchef.

4 4 INFRALYMPICS vi vinner och förlorar som ett lag OS i Sotji har följts av en hel värld och vi har fått uppleva många fantastiska idrottsprestationer. I början av november myntades begreppet Infralympics internt på Infratek som en metafor för vårt förbättrings- och prestationsarbete fram till OS. De fyra senaste månaderna har vi tagit viktiga steg som kommer att hjälpa oss att stanna kvar i toppen även framöver. Infratek har genomgått en förändringsprocess som tvingat oss att agera. När Infralympics lanserades gav Lars Bangen följande utmaning till alla anställda på Infratek: Hur kan Infratek under perioden fram till OS öka konkurrenskraften, hitta toppformen och ta de steg som behövs för att nå de resultat vi föresatt oss? Infratek är inne i en viktig fas där vi fokuserar på att förbättra oss. Formen är okej och mycket av det vi gjort hittills har varit bra. Men vi har fortfarande en bit kvar för att nå en stabil och hög nivå, sade Lars i november. Sedan dess har det jobbats flitigt på alla nivåer i organisationen och flera viktiga åtgärder har vidtagits eller är på gång. En vitaliserad organisation inom Infrastruktur Ett konkret exempel är att Central och Lokal Infrastruktur har slagits ihop till ett affärsområde vilket är en naturlig vidareutveckling av Infrateks infrastrukturverksamhet. Vi jobbar med att etablera rutiner för att tätare kunna följa upp och ge bättre support till avdelningarna, och i en ny handbok för linjecheferna på Infrastruktur har vi definierat

5 5 Vad ska vi uppnå under de närmaste tre åren? MÅLBILD Verksamheten har blivit större Robust organisation Garant för goda resultat Nuläge Höga ambitioner/ underpresterar Instabila resultat ej konsistenta Har inte en tillräckligt mogen kommersiell kultur ÅTGÄRDER! Göra nödvändiga anpassningar Visa att vi har kontroll och styr verksamheten i rätt riktning Jobba med varaktiga förbättringar Uppföljning, uppföljning, uppföljning! Lönsamheten ska öka genom ständiga förbättringar. en del nya principer för hur vi ska arbeta, berättar Lars, som samtidigt påpekar att alla som arbetar på Infratek måste veta vad hans/hennes mål är och dra sitt strå till stacken för att företaget ska klara av att nå de överordnade målen. Förändringsvilja är en viktig egenskap på Infratek, både vad gäller organisationen i stort och för var och en av de anställda. Att fortsätta i gamla hjulspår är helt enkelt inget alternativ. Det arbete vi gör nu kommer att lägga grunden för en långsiktig satsning. OS 2014 är över, så ett naturligt nästa mål är vinter-os i Pyeongchang Vi vinner och förlorar som ett lag och för att lyckas måste vi göra varandra bra på Infratek! En av fördelarna med omorganisationen av Infrastruktur är att ansvaret för den lokala marknaden och produktionen har blivit tydligare. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge kunderna bästa möjliga uppföljning på plats. Samtidigt behåller vi och utvecklar de olika teknikområdena genom att tilldela ansvar för vidareutvecklingen av tjänsterna. Detta öppnar dörren till ett bredare samarbete mellan avdelningar och tjänster som tidigare hade lite med varandra att göra. Ett annat syfte med omorganisationen är att korta ner rapporteringslinjerna. Det finns stora fördelar med att etablera en organisationsmodell som både är lättöverskådlig och ger tillfredsställande kontroll över processerna. Vi ska jobba enligt det så kallade LEAN -konceptet, vilket helt enkelt betyder att vi ska göra rätt saker. I den hektiska vardagen är det lätt hänt att man fastnar i arbetsuppgifterna och tappar perspektivet på vad som behöver prioriteras, vilket gör att man kanske inte alltid använder arbetstiden på ett effektivt sätt. Det är chefernas uppgift att se till att alla anställda har en produktiv och positiv arbetssituation och att det finns utvecklingsmöjligheter. Det är något vi kommer att fokusera på framöver, säger Lars. Avdelningscheferna har en nyckelroll Att etablera en gemensam syn på hur vi ska jobba är viktigt, och i det avseendet kan avdelningarnas roll i värdeskapandet inte nog betonas. De är produktionsenheterna i verksamheten och det är här värdeskapandet sker. Enligt Lars måste arbetsprocesserna på den här nivån strömlinjeformas om vi ska ha en chans att lyckas. Ett exempel är hur avdelningscheferna disponerar sin tid. Några av dem har berättat att de har svårt att få tiden att räcka till. Därför är det viktigt att vi hjälper avdelningscheferna att göra rätt prioriteringar, och att mer allmänna arbetsuppgifter överlämnas till andra, säger Lars Bangen. Den nya strukturen kommer förhoppningsvis skapa förutsättningar för bättre uppföljning och support inom organisationen. Om vi ska lyckas under de närmaste åren behövs en

6 6 samlad och koordinerad ledning med ett gemensamt mål. Ett exempel på detta är att riskstyrningen behöver förbättras i hela organisationen, vilket kommer att vara en viktig uppgift framöver. Ny divisionsindelning Affärsområdet Infrastruktur består nu av sju divisioner. Elnätsverksamheten delas upp i tre delar: en division i Norge och två divisioner i Sverige (Göta och Svea). Infra Soluti- ons som jobbar med bland annat belysning, mätning och telekom delas upp i en norsk och en svensk division. Den projektrelaterade verksamheten samlas i en nordisk division med anställda i Norge, Sverige och Finland. Järnväg består som tidigare av en division och har sin bas i Sverige. I ledningsgruppen är även supportfunktionerna Finance, Processes & IT, People & Safety samt Kontrakt och Upphandling representerade. Infrastructure COO Finance Processes & IT Contract & Procurement People & Safety Electrical Grids (Norway) Infra Solutions (Norway) Infra Solutions (Sweden) Electrical Grids (Sweden/Svea) Electrical Grids (Sweden/Göta) Railway Projects Infrastrukturs nya organisation från Mer om vår organisation: Infratek ASA:s koncernledning består av Lars Bangen, koncernchef och koncerndirektör Infrastruktur, Vibecke Skjolde, finansdirektör, Lars Erik Finne, koncerndirektör Säkerhet. Dessutom rapporterar kommunikationsavdelningen direkt till koncernchefen. Affärsområdet Säkerhets divisioner Retail och Industri har slagits samman och åtgärder vidtas löpande för att förbättra lönsamheten i verksamheten. Säkerhet har valt att överföra verksamheten i Finland till det börsnoterade företaget Turvatiimi Oyj. För att täcka behoven på den finska säkerhetsmarknaden framöver har Infratek och Turvatiimi ingått ett partneravtal.

7 7 Etableringen av det nya kontoret i Göteborg är strategiskt viktig. Infratek på plats i Göteborg I februari flyttade Infratek in i nya kontorslokaler i Göteborg belägna i ölbryggeriet Pripps gamla kapsyl- och etikettlager. Av de 25 personer som flyttade in arbetar de flesta inom Elnät Göta och några inom divisionerna Infra Solutions Sverige och Projects. Det nya kontoret är en viktig del av satsningen för att etablera oss som en starkare aktör i Göteborgsområdet, säger Alf Engqvist, divisionschef Elnät Göta. Hennes & Mauritz och Moods of Norway väljer stöldskydd från Infratek H&M och Moods of Norway har valt Infratek och Nedap som leverantör av innovativa stöldskyddslösningar baserade på RF-teknologi. Vartefter som H&M öppnar nya eller bygger om befintliga butiker kommer dessa att utrustas med varularm och kundräkning från Infratek. Moods of Norway testar RFID-lösningen Store!D i två butiker i Oslo fram till sommaren, och kommer, om försöket blir framgångsrikt, att implementera RFID i fler butiker. Erfarenheterna hittills har varit mycket positiva. Bra uppslutning kring Dialogue 78 procent av de anställda svarade på årets medarbetarundersökning Dialogue. 400 i Infratek Sverige utbildas i elsäkerhet Mellan januari och maj pågår Infratek Sveriges utbildningssatsning ESA i praktiken, för alla som behöver vara kunniga inom elsäkerhet i sitt arbete. Totalt kommer cirka 400 medarbetare chefer, projektledare, produktionsledare och montörer att genomgå den två dagar långa utbildningen. Undersökningen visar att vi generellt har förbättrat oss vad gäller hur förväntningar och information styrs från chefer till medarbetare. Vi har fortsatt höga poäng när det gäller respekt för varandra och chefer i organisationen. Ett annat positivt rön är att HMS-arbetet värderas mer positivt i Infratek 2013 än tidigare år. Områden där vi som företag måste förbättras gäller engagemang och strategiskt ledarskap. I slutet av januari fick alla chefer tillgång till resultaten för sina avdelningar. Med utgångspunkt från dessa ska de involvera alla medarbetare i arbetsmöten för att komma vidare med att förbättra arbetsmiljön och engagemanget.

8 8 Järnvägsdivisionen satsar på entreprenader Järnväg är ett strategiskt tillväxtområde inom Infratek. Förvärvet av entreprenadföretaget WKTS den 1 februari 2012 var ett viktigt steg i arbetet med att stärka Järnvägsdivisionens konkurrenskraft, kompetens och kapacitet inom framför allt entreprenader. Från och med 2014 är WKTS-gänget inte längre ett dotterföretag, utan en avdelning Entreprenader inom divisionen. De cirka 40 anställda i WKTS har under de två år som gått sedan förvärvet i hög utsträckning arbetat som underentreprenörer åt Järnvägsdivisionens drift- och underhållsavdelningar. Det har bland annat handlat om en hel del tilläggsarbete i Stockholm Nord-projektet, på grund av att Trafikverket önskade höja standarden på en gammal och mycket välanvänd anläggning. Infratek och Trafikverket har även under föregående år haft en diskussion om hur delar av Stockholm Nord-avtalet ska tolkas, och kommit fram till en lösning som båda parter är nöjda med. Därmed rullar projektet nu på enligt plan. I samband med omorganisationen den 1 januari har det tidigare dotterföretaget WKTS helt införlivats med den övriga verksamheten, och utgör nu en av tre avdelningar inom Järnvägsdivisionen Entreprenader. Därutöver består divisionen av två Drift- och underhållsavdelningar; en som ansvarar för Arlanda Express och Hagalund samt en med ansvar för Stockholm Nord. De båda grundarna av WKTS, Jari Olsson och Kalle Wigh, arbetar som produktionsledare på Entreprenader respektive svetsansvarig för divisionen. Omorganisationen gör att vi nu på riktigt kan jobba som ett lag, och det ökar våra möjligheter att göra en rejäl satsning på entreprenader. Vi har stärkt vår konkurrenskraft, kompetens och kapacitet och är väl positionerade för ytterligare tillväxt, säger avdelningschefen för Entreprenader, Christoffer Kednert. Järnvägsdivisionens konkurrenskraft, kompetens och kapacitet har stärkts.

9 9 Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd (M) höll inledningsanförandet vid Stora Infradagen Järnvägen i fokus på Stora Infradagen Det eftersatta underhållet av svenska järnvägar ägnades stor uppmärksamhet under infrastrukturkonferensen Stora Infradagen. Stora Infradagen är en konferens på temat infrastruktur, som arrangeras årligen i Stockholm. En mängd politiker och näringslivsföreträdare medverkade i årets konferens. I ett inledande anförande framhöll Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd att regeringen i år avsatt 522 miljarder SEK till infrastruktursatsningar och att det är mer än någonsin tidigare. Behoven, när man summerar alla önskemål från olika samhällsaktörer, ligger dock på cirka miljarder, och ministern betonade att det inte går att ge allt till alla. Till satsningar på järnvägen har regeringen avsatt 9 miljarder SEK för 2014, att jämföra med till exempel 155 miljarder som ska gå till reparationer och utbyggnad av vägnätet. Infratek kommer att bidra till en välfungerande marknad Infratek har definierat järnväg som ett viktigt satsningsområde i Sverige och har de senaste åren vuxit kraftigt inom segmentet. Förutom driftsansvaret för Arlanda Express, har Infratek bland annat ansvar för driften av järnvägslinjerna norr om Stockholm, och dotterbolaget inom järnväg, WKTS, är sedan årsskiftet infusionerat i Infratek. Utvecklingen i branschen blir därför spännande att följa under åren framöver. Infratek har ända sedan koncernen etablerades menat att samhället har allt att vinna på välfungerande entreprenörmarknader inom kritiskt infrastruktur. Detta gäller även underhåll av järnvägssystem. I en välfungerande marknad kommer aktörerna att sträva efter att leverera bästa möjliga kvalitet till rätt pris. Där ska Infratek vara en av de tongivande leverantörerna, säger Lars Bangen, koncernchef och chef för Infrastruktur. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

10 10 Infratek fick mer positiv uppmärksamhet i media under 2013 än någonsin tidigare. Mediebevakning värd miljoner Under 2013 syntes Infratek mer i pressen än någonsin tidigare. Att köpa motsvarande exponering i form av annonser skulle ha kostat många miljoner kronor. Med de begränsade resurser vi har till förfogande för varu märkesbyggande är artiklar och reportage i media ett mycket kostnadseffektivt sätt att göra Infratek känt och bygga kunskap bland våra målgrupper, säger Infrateks kommunikationschef Espen Mathisen. Tidigare rekordet krossat Mediestatistiken för 2013 visar att antalet artiklar och reportage där Infratek nämns har ökat enormt. Många av artiklarna har varit neutrala och några få negativa. Men, antalet positiva artiklar är fler än någonsin omnämndes Infratek i ca 400 artiklar och reportage och 2013 i hela 950. (Statistik från papperstidningar i Sverige, Danmark och Finland är ej medräknad.) Infratek har vid ett flertal tillfällen omtalats i större rikstäckande medier i samtliga länder och i flera fall har rapporteringen haft ett budskap som är av stort intresse för aktörer som är viktiga för Infratek. Bra utdelning för Säkerhet Vårt affärsområde Säkerhet stod i centrum för årets mest omfattande mediebevakning. När de lanserade Infrateks Theft Barometer i höstas gav det ett enormt genomslag i medier i hela Norden. I samband med julhandeln förekom de även i ett reportage om det omfattande snatteriet i butikerna veckorna före jul.

11 11 Nätverksbyggande ger ökad kompetens För att stärka Infrateks kompetens inom underhåll av transformatorstationer, har en egen intern nätverksgrupp bildats för anställda som har detta som arbetsfält. Nätverksbyggande är ett hett ämne i allmänhet och även när det gäller transformatorunderhåll. I början av 2013 startades Infrateks kompetensnätverk inom transformatorer. Syftet var att sätta igång interna aktiviteter för att sprida och dela kunskap och förståelse runt vilken kompetens vi har i Infratek, vilka specialverktyg och maskiner vi disponerar och på vilka områden vi behöver höja vår kompetens ytterligare. Kompetensnätverket kommer också att vara ett viktigt forum för kunskapsutbyte, samordning av försäljning och etablering av professionellt stöd över nationsgränserna. Nätverket är öppet för alla i Infratek med ett särskilt intresse för området, och både yrkesarbetare och tekniker/ingenjörer kan vara med för att dela med sig av sina erfarenheter, säger Kari Heinonen, Infratek Finland, som leder nätverket. Ett viktigt område för nätverksgruppen är att identifiera behov av utbildning i organisationen, så att man kan hitta relevanta seminarier och kurser som de anställda kan delta i för att ytterligare höja sin kompetens. Ett exempel på detta var ett lindningskopplarseminarium i Tyskland, som arrangerades av lindningskopplarleverantören för Infratekspecialister från Sverige, Norge och Finland. Tommi Karvonen, Infratek, ser över lindningskopplarens kontakter hos ABB Ludvika utbildningscentrum januari 2014.

12 Magnhild Pedersen Storaker trivs med jobbet som energimontör på Infratek i Oslo.

13 13 Trivs som en av grabbarna i gänget Infratek har i likhet med övriga företag i energibranschen ett stort behov av att rekrytera flera kvinnor. Magnhild Pedersen Storaker är en av få kvinnor som har valt energimontöryrket. Movement träffade Magnhild för en pratstund om hennes tankar kring att rekrytera fler kvinnliga kollegor och varför hon trivs så bra på Infratek. Magnhild har jobbat på Infratek sedan i juli förra året och har nu fått fast anställning som montör vid projektavdelningen i Oslo. En kompis till min pappa jobbar med regionalnät på Infratek och när han berättade om sitt jobb började jag fundera på om det kunde vara något för mig. Han sade att det här inte var något kvinnogöra, men jag lät mig inte stoppas av det. Jag är ganska envis av mig och gillar att vara ute i naturen, så därför valde jag elektrolinjen på gymnasiet, berättar Magnhild. Trivs på jobbet Innan hon började på Infratek lärde hon sig jobbet på Fortum i Sarpsborg, och hon har även jobbat på andra entreprenadföretag. Hon tycker att det är okej att jobba i en mansdominerad miljö och säger att det skvallras en del även bland de manliga kollegorna. Man får inte vara för finkänslig och det blir ju lite grabbigt ibland. Som kvinna i en mansdominerad arbetsmiljö träffar man på en del fördomar och det finns ju en och annan surpuppa. Men det är sällan jag har upplevt något negativt, säger Magnhild. Andelen kvinnor på Infratek Totalt är ca 8,5 procent av de anställda på Infratek kvinnor Av ca 1600 anställda på Infratek är 135 kvinnor. De flesta har en chefsbefattning eller jobbar med support 25 kvinnor jobbar i linjeorganisationen på fältet som montörer/tekniker I Norge jobbar 12 kvinnor på fältet, i Sverige 11, och i Finland två I Danmark är sju av de 18 anställda kvinnor Idag är hon glad över att vara tillbaka på Infratek. På Infratek får jag utnyttja min kompetens på rätt sätt. Och kollegornas attityd är varken för finkänslig eller för macho, säger hon med ett leende. För tillfället jobbar Magnhild huvudsakligen med att lokalisera kablar på projektavdelningen. Här är de på kabeljakt och jobbar med fågel, fisk eller mittemellan som hon kallar det. Tidigare har hon jobbat med kabelmontering och underhåll, och gjort sin beskärda del av mastklättring. Under en period fick jag även jobba som projektledare och hjälpte då till med att samordna och planera uppdragen. Jag gillar att ta ansvar, men jag vill inte vara utan jobbet på fältet. Att kunna kombinera utejobbet med andra uppgifter som innebär ett större ansvar skulle vara perfekt för mig på sikt, säger Magnhild om sina egna ambitioner. Hur lockar man fler tjejer till branschen? Magnhild tror inte att det finns något enkelt recept för att intressera fler kvinnor för elbranschen. Problemet är att det är svårt att få 16-åriga tjejer som gillar Justin Bieber att välja elektro när de ska börja på gymnasiet. Ämnet är alldeles för overkligt för dem och inte särskilt coolt i den åldern. Jag skulle önska att det fanns fler alternativa utbildningsvägar och andra ingångar till yrket vid sidan av den traditionella utbildningen och praktiken, så att det blir enklare att komma in i branschen när man är lite äldre. Det är tungt att sätta sig på skolbänken i två år när man har fyllt 20, säger Magnhild.

14 14 Christian Larsen, Mona Plahn och Bjarne Plahn förverkligade sin dröm. DRÖMMEN som blev till verklighet Genom förvärvet av Plahn Systems etablerade sig Infratek och affärsområdet Säkerhet på den danska marknaden förra året. Företagets historia är en inspirerande berättelse om grundarnas viljestyrka, hängivenhet och tro på sin affärsidé. Bjarne Plahn och Christian Larsen bildade företaget De skulle sälja kameraövervakning, elektroniska varularm, passerkontroll och andra säkerhetslösningar till den danska detaljhandeln. Branschen var tuff, konkurrenterna många och grundarna befann sig i en David mot Goliat-situation. Båda sade upp sig från trygga jobb för att förverkliga drömmen. Bjarne var direktör på Sensormatic Nordic och Christian var avdelningschef på ett stort IT-företag. Med sig hade de Bjarnes fru, Mona, som också sade upp sig från Sensormatic för att vara med och förverkliga drömmen om ett eget företag. De följande åren blev en prövning för dem alla. Att starta ett litet företag på en marknad med stora och många konkurrenter kräver mod, hängivenhet och inte minst kapital. Och det var just kapitalbehovet som skulle visa sig bli beviset på grundarnas viljestyrka och tro på sin affärsidé. Vintern 2003 bodde Bjarne och Mona i en husvagn på Nordsjälland. Det snöade kraftigt och var kallt. Där bodde de på åtta kvadratmeter med sin sex år gamla son i hela åtta månader. För att skaffa kapital och hålla liv i företaget hade de sålt allt hus, möbler och inventarier. Christian Larsen bodde på den tiden på en bondgård som han inte lyckades sälja. Lösningen blev att stänga ner stora delar av fastigheten för att minska utgifterna. Han vände på varenda sten för att skaffa pengar till att hålla företaget vid liv. Idag, 13 år efter uppstarten har drömmen blivit till verklighet. Plahn Systems har blivit till Infratek med ca 20 anställda och en omsättning på många tiotals miljoner. Bjarne leder i dag den danska verksamheten i affärsområdet Säkerhet, Christian är chefskonsult och Mona är koordinator och logistikansvarig. Det är tack vare deras beslutsamhet, viljestyrka och hängivenhet som Infratek har den marknadsposition vi har idag på den danska marknaden. Alla tre jobbar med stort engagemang för att nå Infrateks mål och för att stärka företagets ställning i Danmark. Få om ens någon vet mer om priset för framgång än denna trio. De har gjort stora uppoffringar för att uppnå drömmen och är en källa till inspiration för alla oss andra Infratekare. För ordningens skull ska vi tillägga att Bjarne och Mona fortfarande har en husvagn, men de bor numera i ett hus. Christian bor på Nordsjälland och på fritiden pysslar han med sin hobby, som är båtar.

15 15 Infratek säkrade kritisk infra Struktur efter tuffa höststormar Under hösten 2013 visade Infratek ett flertal gånger prov på sin kapacitet i samband med att hårda stormar och stora strömavbrott drabbade Sverige och Norge. Tack vare god framförhållning och lojala medarbetare lyckades Infratek varje gång snabbt och effektivt säkra eltillgången till tiotusentals strömlösa hushåll. I slutet av oktober drabbade den första stora höststormen, Simone, de södra delarna av Sverige och gjorde tiotusentals hushåll strömlösa. Ett par veckor senare drog stormen Heidi in över Norrland och orsakade stora skador. Även december blev en utmanande månad, med två rejäla stormar. Först Sven, i början av månaden, som slog till med regn, snö och orkanvindar mot både Norge och Sverige. Därefter Ivar, som drabbade norra Sverige lagom till Lucia. Infratek spelade en viktig roll vid felavhjälpningen vid var och en av höstens stormar. Självklart fanns arbetslag snabbt på plats i områden som omfattas av avtal mellan Infratek och nätbolagen, men inte bara där. Vi ställde dessutom upp på flera platser som ligger utanför våra avtalsområden. Jag tänker särskilt på insatserna som gjordes i Norrland efter både Heidis och Ivars framfart. Vi blev ombedda att tillhandahålla resurser för felavhjälpning och klarade snabbt och effektivt att mobilisera montörer från olika delar av Sverige, till och med på en söndagsmorgon i det ena fallet. Det är ett imponerande bevis på enastående lojalitet och bra framförhållning i organisationen, säger Mats Olsson, divisionschef Elnät Svea. Infratek omdirigerade arbetslag på liknande sätt vid upprepade tillfällen, och tog även ansvar för arbetsledning vid felavhjälpning inte bara för de egna styrkorna utan även för personal från nätbolagen och andra entreprenadföretag. Vi har visat att vi kan leverera när det behövs som mest. Våra arbetslag gjorde fantastiska insatser och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gjorde detta möjligt, säger Mats Olsson. Infrateks arbetslag gjorde fantastiska insatser efter hårda höststormar.

16 TÄVLA & VINN! Vad kan du om OS? Nu har vi nyligen kunnat avnjuta många fina idrottsprestationer från OS i Sotji. Men vad kan du egentligen om de olympiska spelens historia? Svara på fem frågor om OS och ta chansen att vinna ett presentkort på sportartiklar till ett värde av 500 kronor! 1. När genomfördes de tidigast dokumenterade olympiska spelen? f Kr X. 623 e Kr Vilka färger har de olympiska ringarna? 1. Blå, gul, svart, grön och röd X. Gul, blå, grön, röd, lila 2. Brun, blå, gul, grön, röd 3. Var hölls vinter-os 1994? 1. Nagano X. Albertville 2. Lillehammer Returadress Infratek Sverige AB Box Stockholm Norge Breivollveien 31 Pb 63 Alnabru 0668 Oslo Norge Sverige Västberga Allé 36 Box Stockholm Sverige Finland Muuntotie 5 PL Vantaa Finland Danmark Gydevang 21 A 3450 Allerød Danmark 4. var och när fick kvinnor delta i de olympiska spelen för första gången? 1. Stockholm 1912 X. Paris Sankt Moritz hur många medaljer tog Finland vid sommar-os i Helsingfors 1952? X Maila den rätta raden till: ange Fem snabba om OS i ämnesfältet. Vi vill ha ditt svar senast den 30 april.

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten:

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten: Stockholm 2013-12-23 VD Barometern 2013 Ledarskaparna har i sitt arbete med att utveckla ledningskulturen i organsationer de senaste 20 åren konstaterat att många VD: ar ägnar sin mesta kraft åt att utveckla

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Utbränd lärare? Om du känner dig utbränd, vad gör du?

Utbränd lärare? Om du känner dig utbränd, vad gör du? Utbränd lärare? Känner du dig utbränd? Är du en eldsjäl som börjat brinna upp? Du vill så mycket men tiden räcker inte till och när tiden inte räcker till så börjar en känsla av vantrivsel infinna sig...

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

MAD MEN MANAGEMENT MMM

MAD MEN MANAGEMENT MMM MAD MEN MANAGEMENT MMM av Paula Liukkonen Alla människor och i synnerhet de som arbetar i akademier är jämlika men somliga människor i akademin är mera jämlika än andra. Fritt efter Georg Orwells Animal

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt TEXT LINDA THOMSEN HÖGFELDT & JOHAN JARNEVING FOTO SEBASTIAN BERGER, NICKE JOHANSSON, AASHITH SHETTY & ANDERS DEROS Flygplansinteriördesignern Stefan Sommer, Semcon Tyskland DE SENASTE ÅREN har Stefan

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE KRAFT & RESULTAT TRÄNING FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Denna Kraft & Resultat Träning syftar till att göra dig kapabel att leda ditt företag alt.

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld

Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld Slide 1 Anders S Carlsson Divisionschef Low Voltage Products Divisionschef för Low Voltage Products i Sverige. 750 personer

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer