movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek"

Transkript

1 movement 01 Tidningen för dig som arbetar inom Infratek Nya organisationen Järnvägsdivisionen satsar på entreprenader 12 Trivs som en av grabbarna i gänget

2 2 Nöjda kunder är vårt levebröd Under den senaste tiden har Infratek genomfört flera förändringar i organisationen. Ändringarna är en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och syftar till att ge kunderna bästa möjliga service och leveranser. Den första januari slogs Central och Lokal Infrastruktur samman till ett affärsområde. Det ger oss bland annat en bättre samlad verksamhet i viktiga geografiska områden och vi kommer närmare våra nyckelkunder. Organisationsförändringarna representerar en nystart för vår infrastrukturverksamhet, vilket jag hoppas att kunderna kommer att märka framöver. För att öka konkurrenskraften har vi även slagit ihop Industri och Retail till en division inom affärsområdet Säkerhet. Det är kanske en gammal klyscha, men det är kunderna vi lever av. I en tid när vi arbetar med många interna processer på Infratek är det viktigt att vi inte glömmer det. Förutom den dagliga kontakten med kunderna jobbar vi med att utveckla organisationen så att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga även framöver. Vi måste i alla lägen ge kunderna den professionella uppföljning som Infratek är kända för, trots att vi som företag befinner oss i en övergångsfas. Det jobbar vi medvetet med varje dag. På lite sikt kommer kunderna upptäcka att Infratek förändrats till det bättre. Framöver kommer vi att etablera ett ännu skarpare och mer precist gränssnitt mellan kvalitet och effektivitet i leveranserna. Vi ska kombinera kostnadseffektivitet med de specifika kunskaper vi har om varje kunds behov. På så sätt visar vi att vi är den bästa samarbetspartnern för våra kunder. I det här numret av Movement kan du läsa mer om hur vi rent konkret organiserar oss för att på bästa möjliga sätt anpassa oss till marknadsutvecklingen. Du kan även läsa om Magnhild Pedersen Storaker, en av våra unga duktiga energimontörer. Rekryteringen av duktiga och engagerade medarbetare kommer att vara avgörande för energibranschens och Infrateks utveckling under de närmaste åren. För det är trots allt bara genom nöjda medarbetare vi får nöjda kunder. Trevlig läsning! Lars Bangen Koncernchef Movement ges ut av Infratek ASA i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Redaktör: Cecilia Wikström. Ansvarig utgivare: Espen Mathisen. Omslagsfoto: Espen Mathisen. Original: Sandbacka Grafiska. Tryck: Sandvikens Tryckeri AB. Redaktion nr : Cecilia Wikström, Espen Mathisen, Håkon Strand, Kirsi Lintunen, Kari Heinonen, Juha Heikkinen. Har du tips till Movements redaktion? Kontakta

3 Lars Bangen, koncernchef.

4 4 INFRALYMPICS vi vinner och förlorar som ett lag OS i Sotji har följts av en hel värld och vi har fått uppleva många fantastiska idrottsprestationer. I början av november myntades begreppet Infralympics internt på Infratek som en metafor för vårt förbättrings- och prestationsarbete fram till OS. De fyra senaste månaderna har vi tagit viktiga steg som kommer att hjälpa oss att stanna kvar i toppen även framöver. Infratek har genomgått en förändringsprocess som tvingat oss att agera. När Infralympics lanserades gav Lars Bangen följande utmaning till alla anställda på Infratek: Hur kan Infratek under perioden fram till OS öka konkurrenskraften, hitta toppformen och ta de steg som behövs för att nå de resultat vi föresatt oss? Infratek är inne i en viktig fas där vi fokuserar på att förbättra oss. Formen är okej och mycket av det vi gjort hittills har varit bra. Men vi har fortfarande en bit kvar för att nå en stabil och hög nivå, sade Lars i november. Sedan dess har det jobbats flitigt på alla nivåer i organisationen och flera viktiga åtgärder har vidtagits eller är på gång. En vitaliserad organisation inom Infrastruktur Ett konkret exempel är att Central och Lokal Infrastruktur har slagits ihop till ett affärsområde vilket är en naturlig vidareutveckling av Infrateks infrastrukturverksamhet. Vi jobbar med att etablera rutiner för att tätare kunna följa upp och ge bättre support till avdelningarna, och i en ny handbok för linjecheferna på Infrastruktur har vi definierat

5 5 Vad ska vi uppnå under de närmaste tre åren? MÅLBILD Verksamheten har blivit större Robust organisation Garant för goda resultat Nuläge Höga ambitioner/ underpresterar Instabila resultat ej konsistenta Har inte en tillräckligt mogen kommersiell kultur ÅTGÄRDER! Göra nödvändiga anpassningar Visa att vi har kontroll och styr verksamheten i rätt riktning Jobba med varaktiga förbättringar Uppföljning, uppföljning, uppföljning! Lönsamheten ska öka genom ständiga förbättringar. en del nya principer för hur vi ska arbeta, berättar Lars, som samtidigt påpekar att alla som arbetar på Infratek måste veta vad hans/hennes mål är och dra sitt strå till stacken för att företaget ska klara av att nå de överordnade målen. Förändringsvilja är en viktig egenskap på Infratek, både vad gäller organisationen i stort och för var och en av de anställda. Att fortsätta i gamla hjulspår är helt enkelt inget alternativ. Det arbete vi gör nu kommer att lägga grunden för en långsiktig satsning. OS 2014 är över, så ett naturligt nästa mål är vinter-os i Pyeongchang Vi vinner och förlorar som ett lag och för att lyckas måste vi göra varandra bra på Infratek! En av fördelarna med omorganisationen av Infrastruktur är att ansvaret för den lokala marknaden och produktionen har blivit tydligare. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge kunderna bästa möjliga uppföljning på plats. Samtidigt behåller vi och utvecklar de olika teknikområdena genom att tilldela ansvar för vidareutvecklingen av tjänsterna. Detta öppnar dörren till ett bredare samarbete mellan avdelningar och tjänster som tidigare hade lite med varandra att göra. Ett annat syfte med omorganisationen är att korta ner rapporteringslinjerna. Det finns stora fördelar med att etablera en organisationsmodell som både är lättöverskådlig och ger tillfredsställande kontroll över processerna. Vi ska jobba enligt det så kallade LEAN -konceptet, vilket helt enkelt betyder att vi ska göra rätt saker. I den hektiska vardagen är det lätt hänt att man fastnar i arbetsuppgifterna och tappar perspektivet på vad som behöver prioriteras, vilket gör att man kanske inte alltid använder arbetstiden på ett effektivt sätt. Det är chefernas uppgift att se till att alla anställda har en produktiv och positiv arbetssituation och att det finns utvecklingsmöjligheter. Det är något vi kommer att fokusera på framöver, säger Lars. Avdelningscheferna har en nyckelroll Att etablera en gemensam syn på hur vi ska jobba är viktigt, och i det avseendet kan avdelningarnas roll i värdeskapandet inte nog betonas. De är produktionsenheterna i verksamheten och det är här värdeskapandet sker. Enligt Lars måste arbetsprocesserna på den här nivån strömlinjeformas om vi ska ha en chans att lyckas. Ett exempel är hur avdelningscheferna disponerar sin tid. Några av dem har berättat att de har svårt att få tiden att räcka till. Därför är det viktigt att vi hjälper avdelningscheferna att göra rätt prioriteringar, och att mer allmänna arbetsuppgifter överlämnas till andra, säger Lars Bangen. Den nya strukturen kommer förhoppningsvis skapa förutsättningar för bättre uppföljning och support inom organisationen. Om vi ska lyckas under de närmaste åren behövs en

6 6 samlad och koordinerad ledning med ett gemensamt mål. Ett exempel på detta är att riskstyrningen behöver förbättras i hela organisationen, vilket kommer att vara en viktig uppgift framöver. Ny divisionsindelning Affärsområdet Infrastruktur består nu av sju divisioner. Elnätsverksamheten delas upp i tre delar: en division i Norge och två divisioner i Sverige (Göta och Svea). Infra Soluti- ons som jobbar med bland annat belysning, mätning och telekom delas upp i en norsk och en svensk division. Den projektrelaterade verksamheten samlas i en nordisk division med anställda i Norge, Sverige och Finland. Järnväg består som tidigare av en division och har sin bas i Sverige. I ledningsgruppen är även supportfunktionerna Finance, Processes & IT, People & Safety samt Kontrakt och Upphandling representerade. Infrastructure COO Finance Processes & IT Contract & Procurement People & Safety Electrical Grids (Norway) Infra Solutions (Norway) Infra Solutions (Sweden) Electrical Grids (Sweden/Svea) Electrical Grids (Sweden/Göta) Railway Projects Infrastrukturs nya organisation från Mer om vår organisation: Infratek ASA:s koncernledning består av Lars Bangen, koncernchef och koncerndirektör Infrastruktur, Vibecke Skjolde, finansdirektör, Lars Erik Finne, koncerndirektör Säkerhet. Dessutom rapporterar kommunikationsavdelningen direkt till koncernchefen. Affärsområdet Säkerhets divisioner Retail och Industri har slagits samman och åtgärder vidtas löpande för att förbättra lönsamheten i verksamheten. Säkerhet har valt att överföra verksamheten i Finland till det börsnoterade företaget Turvatiimi Oyj. För att täcka behoven på den finska säkerhetsmarknaden framöver har Infratek och Turvatiimi ingått ett partneravtal.

7 7 Etableringen av det nya kontoret i Göteborg är strategiskt viktig. Infratek på plats i Göteborg I februari flyttade Infratek in i nya kontorslokaler i Göteborg belägna i ölbryggeriet Pripps gamla kapsyl- och etikettlager. Av de 25 personer som flyttade in arbetar de flesta inom Elnät Göta och några inom divisionerna Infra Solutions Sverige och Projects. Det nya kontoret är en viktig del av satsningen för att etablera oss som en starkare aktör i Göteborgsområdet, säger Alf Engqvist, divisionschef Elnät Göta. Hennes & Mauritz och Moods of Norway väljer stöldskydd från Infratek H&M och Moods of Norway har valt Infratek och Nedap som leverantör av innovativa stöldskyddslösningar baserade på RF-teknologi. Vartefter som H&M öppnar nya eller bygger om befintliga butiker kommer dessa att utrustas med varularm och kundräkning från Infratek. Moods of Norway testar RFID-lösningen Store!D i två butiker i Oslo fram till sommaren, och kommer, om försöket blir framgångsrikt, att implementera RFID i fler butiker. Erfarenheterna hittills har varit mycket positiva. Bra uppslutning kring Dialogue 78 procent av de anställda svarade på årets medarbetarundersökning Dialogue. 400 i Infratek Sverige utbildas i elsäkerhet Mellan januari och maj pågår Infratek Sveriges utbildningssatsning ESA i praktiken, för alla som behöver vara kunniga inom elsäkerhet i sitt arbete. Totalt kommer cirka 400 medarbetare chefer, projektledare, produktionsledare och montörer att genomgå den två dagar långa utbildningen. Undersökningen visar att vi generellt har förbättrat oss vad gäller hur förväntningar och information styrs från chefer till medarbetare. Vi har fortsatt höga poäng när det gäller respekt för varandra och chefer i organisationen. Ett annat positivt rön är att HMS-arbetet värderas mer positivt i Infratek 2013 än tidigare år. Områden där vi som företag måste förbättras gäller engagemang och strategiskt ledarskap. I slutet av januari fick alla chefer tillgång till resultaten för sina avdelningar. Med utgångspunkt från dessa ska de involvera alla medarbetare i arbetsmöten för att komma vidare med att förbättra arbetsmiljön och engagemanget.

8 8 Järnvägsdivisionen satsar på entreprenader Järnväg är ett strategiskt tillväxtområde inom Infratek. Förvärvet av entreprenadföretaget WKTS den 1 februari 2012 var ett viktigt steg i arbetet med att stärka Järnvägsdivisionens konkurrenskraft, kompetens och kapacitet inom framför allt entreprenader. Från och med 2014 är WKTS-gänget inte längre ett dotterföretag, utan en avdelning Entreprenader inom divisionen. De cirka 40 anställda i WKTS har under de två år som gått sedan förvärvet i hög utsträckning arbetat som underentreprenörer åt Järnvägsdivisionens drift- och underhållsavdelningar. Det har bland annat handlat om en hel del tilläggsarbete i Stockholm Nord-projektet, på grund av att Trafikverket önskade höja standarden på en gammal och mycket välanvänd anläggning. Infratek och Trafikverket har även under föregående år haft en diskussion om hur delar av Stockholm Nord-avtalet ska tolkas, och kommit fram till en lösning som båda parter är nöjda med. Därmed rullar projektet nu på enligt plan. I samband med omorganisationen den 1 januari har det tidigare dotterföretaget WKTS helt införlivats med den övriga verksamheten, och utgör nu en av tre avdelningar inom Järnvägsdivisionen Entreprenader. Därutöver består divisionen av två Drift- och underhållsavdelningar; en som ansvarar för Arlanda Express och Hagalund samt en med ansvar för Stockholm Nord. De båda grundarna av WKTS, Jari Olsson och Kalle Wigh, arbetar som produktionsledare på Entreprenader respektive svetsansvarig för divisionen. Omorganisationen gör att vi nu på riktigt kan jobba som ett lag, och det ökar våra möjligheter att göra en rejäl satsning på entreprenader. Vi har stärkt vår konkurrenskraft, kompetens och kapacitet och är väl positionerade för ytterligare tillväxt, säger avdelningschefen för Entreprenader, Christoffer Kednert. Järnvägsdivisionens konkurrenskraft, kompetens och kapacitet har stärkts.

9 9 Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd (M) höll inledningsanförandet vid Stora Infradagen Järnvägen i fokus på Stora Infradagen Det eftersatta underhållet av svenska järnvägar ägnades stor uppmärksamhet under infrastrukturkonferensen Stora Infradagen. Stora Infradagen är en konferens på temat infrastruktur, som arrangeras årligen i Stockholm. En mängd politiker och näringslivsföreträdare medverkade i årets konferens. I ett inledande anförande framhöll Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd att regeringen i år avsatt 522 miljarder SEK till infrastruktursatsningar och att det är mer än någonsin tidigare. Behoven, när man summerar alla önskemål från olika samhällsaktörer, ligger dock på cirka miljarder, och ministern betonade att det inte går att ge allt till alla. Till satsningar på järnvägen har regeringen avsatt 9 miljarder SEK för 2014, att jämföra med till exempel 155 miljarder som ska gå till reparationer och utbyggnad av vägnätet. Infratek kommer att bidra till en välfungerande marknad Infratek har definierat järnväg som ett viktigt satsningsområde i Sverige och har de senaste åren vuxit kraftigt inom segmentet. Förutom driftsansvaret för Arlanda Express, har Infratek bland annat ansvar för driften av järnvägslinjerna norr om Stockholm, och dotterbolaget inom järnväg, WKTS, är sedan årsskiftet infusionerat i Infratek. Utvecklingen i branschen blir därför spännande att följa under åren framöver. Infratek har ända sedan koncernen etablerades menat att samhället har allt att vinna på välfungerande entreprenörmarknader inom kritiskt infrastruktur. Detta gäller även underhåll av järnvägssystem. I en välfungerande marknad kommer aktörerna att sträva efter att leverera bästa möjliga kvalitet till rätt pris. Där ska Infratek vara en av de tongivande leverantörerna, säger Lars Bangen, koncernchef och chef för Infrastruktur. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

10 10 Infratek fick mer positiv uppmärksamhet i media under 2013 än någonsin tidigare. Mediebevakning värd miljoner Under 2013 syntes Infratek mer i pressen än någonsin tidigare. Att köpa motsvarande exponering i form av annonser skulle ha kostat många miljoner kronor. Med de begränsade resurser vi har till förfogande för varu märkesbyggande är artiklar och reportage i media ett mycket kostnadseffektivt sätt att göra Infratek känt och bygga kunskap bland våra målgrupper, säger Infrateks kommunikationschef Espen Mathisen. Tidigare rekordet krossat Mediestatistiken för 2013 visar att antalet artiklar och reportage där Infratek nämns har ökat enormt. Många av artiklarna har varit neutrala och några få negativa. Men, antalet positiva artiklar är fler än någonsin omnämndes Infratek i ca 400 artiklar och reportage och 2013 i hela 950. (Statistik från papperstidningar i Sverige, Danmark och Finland är ej medräknad.) Infratek har vid ett flertal tillfällen omtalats i större rikstäckande medier i samtliga länder och i flera fall har rapporteringen haft ett budskap som är av stort intresse för aktörer som är viktiga för Infratek. Bra utdelning för Säkerhet Vårt affärsområde Säkerhet stod i centrum för årets mest omfattande mediebevakning. När de lanserade Infrateks Theft Barometer i höstas gav det ett enormt genomslag i medier i hela Norden. I samband med julhandeln förekom de även i ett reportage om det omfattande snatteriet i butikerna veckorna före jul.

11 11 Nätverksbyggande ger ökad kompetens För att stärka Infrateks kompetens inom underhåll av transformatorstationer, har en egen intern nätverksgrupp bildats för anställda som har detta som arbetsfält. Nätverksbyggande är ett hett ämne i allmänhet och även när det gäller transformatorunderhåll. I början av 2013 startades Infrateks kompetensnätverk inom transformatorer. Syftet var att sätta igång interna aktiviteter för att sprida och dela kunskap och förståelse runt vilken kompetens vi har i Infratek, vilka specialverktyg och maskiner vi disponerar och på vilka områden vi behöver höja vår kompetens ytterligare. Kompetensnätverket kommer också att vara ett viktigt forum för kunskapsutbyte, samordning av försäljning och etablering av professionellt stöd över nationsgränserna. Nätverket är öppet för alla i Infratek med ett särskilt intresse för området, och både yrkesarbetare och tekniker/ingenjörer kan vara med för att dela med sig av sina erfarenheter, säger Kari Heinonen, Infratek Finland, som leder nätverket. Ett viktigt område för nätverksgruppen är att identifiera behov av utbildning i organisationen, så att man kan hitta relevanta seminarier och kurser som de anställda kan delta i för att ytterligare höja sin kompetens. Ett exempel på detta var ett lindningskopplarseminarium i Tyskland, som arrangerades av lindningskopplarleverantören för Infratekspecialister från Sverige, Norge och Finland. Tommi Karvonen, Infratek, ser över lindningskopplarens kontakter hos ABB Ludvika utbildningscentrum januari 2014.

12 Magnhild Pedersen Storaker trivs med jobbet som energimontör på Infratek i Oslo.

13 13 Trivs som en av grabbarna i gänget Infratek har i likhet med övriga företag i energibranschen ett stort behov av att rekrytera flera kvinnor. Magnhild Pedersen Storaker är en av få kvinnor som har valt energimontöryrket. Movement träffade Magnhild för en pratstund om hennes tankar kring att rekrytera fler kvinnliga kollegor och varför hon trivs så bra på Infratek. Magnhild har jobbat på Infratek sedan i juli förra året och har nu fått fast anställning som montör vid projektavdelningen i Oslo. En kompis till min pappa jobbar med regionalnät på Infratek och när han berättade om sitt jobb började jag fundera på om det kunde vara något för mig. Han sade att det här inte var något kvinnogöra, men jag lät mig inte stoppas av det. Jag är ganska envis av mig och gillar att vara ute i naturen, så därför valde jag elektrolinjen på gymnasiet, berättar Magnhild. Trivs på jobbet Innan hon började på Infratek lärde hon sig jobbet på Fortum i Sarpsborg, och hon har även jobbat på andra entreprenadföretag. Hon tycker att det är okej att jobba i en mansdominerad miljö och säger att det skvallras en del även bland de manliga kollegorna. Man får inte vara för finkänslig och det blir ju lite grabbigt ibland. Som kvinna i en mansdominerad arbetsmiljö träffar man på en del fördomar och det finns ju en och annan surpuppa. Men det är sällan jag har upplevt något negativt, säger Magnhild. Andelen kvinnor på Infratek Totalt är ca 8,5 procent av de anställda på Infratek kvinnor Av ca 1600 anställda på Infratek är 135 kvinnor. De flesta har en chefsbefattning eller jobbar med support 25 kvinnor jobbar i linjeorganisationen på fältet som montörer/tekniker I Norge jobbar 12 kvinnor på fältet, i Sverige 11, och i Finland två I Danmark är sju av de 18 anställda kvinnor Idag är hon glad över att vara tillbaka på Infratek. På Infratek får jag utnyttja min kompetens på rätt sätt. Och kollegornas attityd är varken för finkänslig eller för macho, säger hon med ett leende. För tillfället jobbar Magnhild huvudsakligen med att lokalisera kablar på projektavdelningen. Här är de på kabeljakt och jobbar med fågel, fisk eller mittemellan som hon kallar det. Tidigare har hon jobbat med kabelmontering och underhåll, och gjort sin beskärda del av mastklättring. Under en period fick jag även jobba som projektledare och hjälpte då till med att samordna och planera uppdragen. Jag gillar att ta ansvar, men jag vill inte vara utan jobbet på fältet. Att kunna kombinera utejobbet med andra uppgifter som innebär ett större ansvar skulle vara perfekt för mig på sikt, säger Magnhild om sina egna ambitioner. Hur lockar man fler tjejer till branschen? Magnhild tror inte att det finns något enkelt recept för att intressera fler kvinnor för elbranschen. Problemet är att det är svårt att få 16-åriga tjejer som gillar Justin Bieber att välja elektro när de ska börja på gymnasiet. Ämnet är alldeles för overkligt för dem och inte särskilt coolt i den åldern. Jag skulle önska att det fanns fler alternativa utbildningsvägar och andra ingångar till yrket vid sidan av den traditionella utbildningen och praktiken, så att det blir enklare att komma in i branschen när man är lite äldre. Det är tungt att sätta sig på skolbänken i två år när man har fyllt 20, säger Magnhild.

14 14 Christian Larsen, Mona Plahn och Bjarne Plahn förverkligade sin dröm. DRÖMMEN som blev till verklighet Genom förvärvet av Plahn Systems etablerade sig Infratek och affärsområdet Säkerhet på den danska marknaden förra året. Företagets historia är en inspirerande berättelse om grundarnas viljestyrka, hängivenhet och tro på sin affärsidé. Bjarne Plahn och Christian Larsen bildade företaget De skulle sälja kameraövervakning, elektroniska varularm, passerkontroll och andra säkerhetslösningar till den danska detaljhandeln. Branschen var tuff, konkurrenterna många och grundarna befann sig i en David mot Goliat-situation. Båda sade upp sig från trygga jobb för att förverkliga drömmen. Bjarne var direktör på Sensormatic Nordic och Christian var avdelningschef på ett stort IT-företag. Med sig hade de Bjarnes fru, Mona, som också sade upp sig från Sensormatic för att vara med och förverkliga drömmen om ett eget företag. De följande åren blev en prövning för dem alla. Att starta ett litet företag på en marknad med stora och många konkurrenter kräver mod, hängivenhet och inte minst kapital. Och det var just kapitalbehovet som skulle visa sig bli beviset på grundarnas viljestyrka och tro på sin affärsidé. Vintern 2003 bodde Bjarne och Mona i en husvagn på Nordsjälland. Det snöade kraftigt och var kallt. Där bodde de på åtta kvadratmeter med sin sex år gamla son i hela åtta månader. För att skaffa kapital och hålla liv i företaget hade de sålt allt hus, möbler och inventarier. Christian Larsen bodde på den tiden på en bondgård som han inte lyckades sälja. Lösningen blev att stänga ner stora delar av fastigheten för att minska utgifterna. Han vände på varenda sten för att skaffa pengar till att hålla företaget vid liv. Idag, 13 år efter uppstarten har drömmen blivit till verklighet. Plahn Systems har blivit till Infratek med ca 20 anställda och en omsättning på många tiotals miljoner. Bjarne leder i dag den danska verksamheten i affärsområdet Säkerhet, Christian är chefskonsult och Mona är koordinator och logistikansvarig. Det är tack vare deras beslutsamhet, viljestyrka och hängivenhet som Infratek har den marknadsposition vi har idag på den danska marknaden. Alla tre jobbar med stort engagemang för att nå Infrateks mål och för att stärka företagets ställning i Danmark. Få om ens någon vet mer om priset för framgång än denna trio. De har gjort stora uppoffringar för att uppnå drömmen och är en källa till inspiration för alla oss andra Infratekare. För ordningens skull ska vi tillägga att Bjarne och Mona fortfarande har en husvagn, men de bor numera i ett hus. Christian bor på Nordsjälland och på fritiden pysslar han med sin hobby, som är båtar.

15 15 Infratek säkrade kritisk infra Struktur efter tuffa höststormar Under hösten 2013 visade Infratek ett flertal gånger prov på sin kapacitet i samband med att hårda stormar och stora strömavbrott drabbade Sverige och Norge. Tack vare god framförhållning och lojala medarbetare lyckades Infratek varje gång snabbt och effektivt säkra eltillgången till tiotusentals strömlösa hushåll. I slutet av oktober drabbade den första stora höststormen, Simone, de södra delarna av Sverige och gjorde tiotusentals hushåll strömlösa. Ett par veckor senare drog stormen Heidi in över Norrland och orsakade stora skador. Även december blev en utmanande månad, med två rejäla stormar. Först Sven, i början av månaden, som slog till med regn, snö och orkanvindar mot både Norge och Sverige. Därefter Ivar, som drabbade norra Sverige lagom till Lucia. Infratek spelade en viktig roll vid felavhjälpningen vid var och en av höstens stormar. Självklart fanns arbetslag snabbt på plats i områden som omfattas av avtal mellan Infratek och nätbolagen, men inte bara där. Vi ställde dessutom upp på flera platser som ligger utanför våra avtalsområden. Jag tänker särskilt på insatserna som gjordes i Norrland efter både Heidis och Ivars framfart. Vi blev ombedda att tillhandahålla resurser för felavhjälpning och klarade snabbt och effektivt att mobilisera montörer från olika delar av Sverige, till och med på en söndagsmorgon i det ena fallet. Det är ett imponerande bevis på enastående lojalitet och bra framförhållning i organisationen, säger Mats Olsson, divisionschef Elnät Svea. Infratek omdirigerade arbetslag på liknande sätt vid upprepade tillfällen, och tog även ansvar för arbetsledning vid felavhjälpning inte bara för de egna styrkorna utan även för personal från nätbolagen och andra entreprenadföretag. Vi har visat att vi kan leverera när det behövs som mest. Våra arbetslag gjorde fantastiska insatser och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gjorde detta möjligt, säger Mats Olsson. Infrateks arbetslag gjorde fantastiska insatser efter hårda höststormar.

16 TÄVLA & VINN! Vad kan du om OS? Nu har vi nyligen kunnat avnjuta många fina idrottsprestationer från OS i Sotji. Men vad kan du egentligen om de olympiska spelens historia? Svara på fem frågor om OS och ta chansen att vinna ett presentkort på sportartiklar till ett värde av 500 kronor! 1. När genomfördes de tidigast dokumenterade olympiska spelen? f Kr X. 623 e Kr Vilka färger har de olympiska ringarna? 1. Blå, gul, svart, grön och röd X. Gul, blå, grön, röd, lila 2. Brun, blå, gul, grön, röd 3. Var hölls vinter-os 1994? 1. Nagano X. Albertville 2. Lillehammer Returadress Infratek Sverige AB Box Stockholm Norge Breivollveien 31 Pb 63 Alnabru 0668 Oslo Norge Sverige Västberga Allé 36 Box Stockholm Sverige Finland Muuntotie 5 PL Vantaa Finland Danmark Gydevang 21 A 3450 Allerød Danmark 4. var och när fick kvinnor delta i de olympiska spelen för första gången? 1. Stockholm 1912 X. Paris Sankt Moritz hur många medaljer tog Finland vid sommar-os i Helsingfors 1952? X Maila den rätta raden till: ange Fem snabba om OS i ämnesfältet. Vi vill ha ditt svar senast den 30 april.

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23 GK Koncernbroschyr / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INNEHÅLL Side 4-7 FRÅN koncernchefen Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKnad / GK DANMARK Side 12-13 MARKnad / GK NORGE Side 14-15

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

TIPS FÖR. Dialog och gemensam syn på. fokus Här samlas spetskompetensen. Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder

TIPS FÖR. Dialog och gemensam syn på. fokus Här samlas spetskompetensen. Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder spirit saabs tidning till alla medarbetare NR 4/2010 6 TIPS FÖR BALans i livet Dialog och gemensam syn på AFFÄRSETIK STÄRKER SAABS STÄLLNING Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder fokus Här samlas spetskompetensen

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer