Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län. Styrelse Pirjo Stråte, Ordförande Einar Jakobsson Vice Ordförande Louise Krebs Kassör Anita Lindqvist Ledamot Åse Fagerström, Ledamot Anki Määttä Ledamot Karin Johansson, Ledamot Bibbi Lundberg, Suppleant Annika Söderberg, Suppleant Revisorer Inger Strideberg Elin Clason Roger Lundgren, Suppleant Valberedning Tatjana Ivansson, Sammankallande Tomas Mayer Sista veckan i juni flyttade Stockholmskretsen från Norrtulls sjukhus till Sabbatsbergs sjukhus, där verksamheten bedrivs oförändrat. Verksamhet Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under verksamhetsåret 2008 Verksamhet för efterlevandes stöd Alla Stockholmskretsens träffar anordnas i samarbete med SENSUS Studieförbund i Stockholm. Vi har haft besök i månaden på våra olika grupper och månadsmöten. Öppen träffpunkt för nydrabbade varje vecka. Udda veckor onsdagar och jämna veckor torsdagar kl (Sommaruppehåll från mitten av juni till mitten av augusti) Nydrabbade kommer tidigt i kontakt med oss antingen genom internet eller vården samt genom tips från vänner och bekanta. Internet har förändrat mycket för oss eftersom drabbade tar kontakt med oss redan innan begravningen har ägt rum. Vi har haft besök under det gångna året även av hela familjer tillsammans, då även barn har varit närvarande. Våra träffar är mycket uppskattade och utgör en livlina i den traumatiska sorgen och svåra livssituationen man hamnar i när en nära och kär person tar sitt liv. Vi utför en viktig insats som komplement till vården och medverkar till att människor kan återvända till ett någorlunda normalt

2 liv efter en svår traumatisk händelse som påverkar resten av livet. Ibland kommer så många nydrabbade samtidigt att vi måste dela besökarna i två grupper för att alla skall kunna komma till tals. Det kommer ofta förfrågningar från skolkuratorer/psykologer om stödgrupper för unga. Vi har även haft en Leva vidare grupp för mammor som har träffats varannan vecka under året. Syskon och de som förlorat föräldrar har kommit till Öppen träffpunkt Månadsmöten 17/2 Föreläste Rigmor Stain, docent och SPES medlem om Serotonin och depression 16/3 Berättade Stina Näslund samtalsterapeut och SPESmedlem sin historia och vägen tillbaka till nuet 20/4 Gästade författaren Niklas Rådström oss och berättade om sin bok En handfull regn och om sin barndomsvän som tog sitt liv och hur det påverkade honom 21/9 Sjukgymnasten Helny Sääks från Hälsans hus lärde oss medveten närvaro och avslappning 19/10 Fika och diktläsning av medlemmarnas egna dikter 24/11 Taktil massageterapeut och SPES/medlem Birgitta Westerman invigde oss i Taktil massage för att hjälpa kropp och själ till avslappning 29-31/8 hade vi en stödhelg på Marholmen i det natursköna Roslagen för våra medlemmar med skön samvaro, god mat och en minnesstund på lördag kvällen, 22 personer deltog Sommarutflykten den 15/6 gick till Blå porten på Djurgården Adventskaffe 14/12, träff där man håller varandra i handen inför den kommande storhelgen Sociala aktiviteter med medlemmar för att främja återkomsten till ett socialt liv igen. Bio- konserter- och gå ut och äta tillsammans, v 33 var 4 mammor från mammagruppen i Vemdalen och vandrade en vecka tillsammans. Vi gör svamp- och bärutflykter. Vi har gjort fem medlemsutskick av Kretsnytt både per post och via mail under året. Utåtriktat suicidpreventivt arbete under året Kontakter på Regeringsnivå Vi har deltagit i möten med Integrations- och jämställdhetsdepartementet och haft dialog om relationerna mellan staten och den ideella sektorn. Landstingsnivå Vi har träffat Landstingspolitiker, SLSO chefer, HSN (fd Betällarkontor Vård) och lämnat synpunkter angående konkurrensutsättning och beställning av psykiatrisk vård och kriterier som måste beaktas vid skrivandet av vårdavtal både för BUP- och vuxenpsykiatrin med de olika sektorerna och privata vårdgivarna. Pirjo Stråte har ingått i arbetsgruppen under diskussionerna mellan Brukarorganisationer och HSN om konkurrensutsättning av Öppenvården inom Psykiatrin Sydöst och Järva Spånga Kista samt beroendevården.

3 Brukarråd Vi är aktiva i både Norra- och Södra Psykiatrins Brukarråd Pirjo Stråte är representant från SPES i NSP Brukarråd / Pirjo Stråte var även ordinarie representant i Södra Brukarrådet till oktober månad, fr.o.m november är ordinarie representant Birgitta Westerman och Pirjo Stråte, ersättare i Södras Brukarråd. NSP (Norra Stockholms Psykiatri) har haft 15 Brukarrådsmöten och träffar Verksamhetschefen regelbundet. Rådet har haft extra möten pga omorganisation inom NSP. Anna Åberg Wistedt sparkades av SLSO i juni. Ny verksamhetschef är Anna Stenseth. NSP s Brukarråd bildade våren 2008 en arbetsgrupp för att ta fram en vårdplan som skall följa patienten hela vägen från slutenvården till öppenvården och socialpsykiatrin som är kommunens ansvarsområde. Pirjo Stråte ingår i vårdplansgruppen. Arbetsgruppen har träffats 6 gånger under året. Södra Psykiatrins Brukarråd, har haft 10 Brukarrådsmöten och en utbildningsdag för rådets medlemmar. Under utbildningsdagen gjorde vi även studiebesök på Södras mottagningar och vårdenheter. Filipe Costa, är Verksamhetschef för Psykiatrin Södra. Pirjo Stråte har träffat Filipe Costa tillsammans med efterlevande ang. suicid i anslutning till vård. NSPH regional RFHL kallade Brukar- och patientföreningar till ett möte sommaren 2008 för att diskutera bildandet av regionalt nätverk för psykisk hälsa i Stockholm. Pirjo Stråte har deltagit i fyra möten där vi lärt känna varandras intresse- och arbetsområden. Den 16/12 träffade några representanter från föreningarna, inklusive Pirjo Stråte Birgitta Rydberg fp för att berätta om bildandet av regionalt nätverk inom NSPH. Vi framförde även våra synpunkter ang. vården idag och behovet av satsningar både inom slutenoch öppenvården. Nätverk Vi ingår i Suicidprentivt nätverk Stockholm Gotland och träffas på NASP varje termin Vi ingår i Nätverket för psykisk hälsa som består av Patient- och anhörigföreningar samt Psykologernas förbund, Socionomernas- och kuratorers förbund, Psykiatri sjuksköterskornas förbund, Skötarnas förbund mfl. Tidigare träffades vi på Folkhälsoinstitutet. Efter Fhi s flytt till Östersund träffas vi hos sfph (Svenska föreningen för Psykisk hälsa) Vi ingår även i TOP-Nätverkets arbetsgrupp (TOP = Tidigt omhändertagande vid Psykos). Arbetsgruppen träffas en gång varje termin. Medverkan vid olika personalutbildningar 22/1 Pirjo Stråte föreläste vid Psykiatrin Södras anhörig- och personalutbildning 14/2 Pirjo Stråte föreläste vid Polisens vidareutbildning om hur man lämnar dödsbud 17/4 Pirjo Stråte föreläste vid Samtalsakutens konferens vid Ersta 17/12 Pirjo Stråte föreläste vid Norra Stockholms Psykiatrins personalutbildning Föreläsningen handlade om anhöriga som riskgrupp för att ta sitt liv och vad sorgen gör med oss både psykiskt och fysiskt Suicidpreventiva dagen 10 september Suicidpreventiva dagen i samarbete med NASP och SPES Stockholmskrets hölls i Konserthuset

4 Pirjo Stråte berättade om SPES och om anhörigperspektiv vid suicid. SPES hade också info-bord där Psykiatrins dag Istället för Psykiatrins vecka hade man bara Psykiatrins dag i Stockholm. Einar Jakobsson hade infobord på S:t Görans Psykiatriska klinik Andra möten och konferenser under året som Stockholmskretsen deltagit i 17/1 Psykiatrilyftet, fp hearing om Psykiatrin, Pirjo Stråte deltog 19/1 Sensus inspirations dag, Anita Lindqvist och Pirjo Stråte deltog 29/1 Möte med Integrations- och jämlikhets departementet i Rosenbad, Pirjo Stråte deltog 4/3 Möte i Rosenbad om Regeringens överenskommelse med de idéburna organisationerna Karin Johansson deltog 22/4 Heldagskonferens om tvångsvård, som TOP-projketet anordnade vid Danderyds sjukhus Pirjo Stråte, Karin Johansson och Tomas Mayer deltog 29/5 Demenskonferens, Tema: Äldres depressioner och demens, Pirjo Stråte deltog 10/6 SAMS möte, Karin Johansson deltog 25/7 Möte med Aleris inför ev. övertagande av psykiatrisk vård 3/9 Sensus konferens om AIDS, Ann Zacharias deltog 12/9 Samverkansmöte i Tibblekyrkan ang. att starta sorgegrupper för barn i samarbete med Rädda Barnen, SPES- och Stockholms och Uppsala stift, Karin Johansson deltog 15/9 Diakoniforum, Pirjo Stråte, Anita Lindqvist, Karin Johansson och Einar Jakobsson deltog 25/9 SAMS-möte, Karin Johansson deltog 1-3/10 Eldsjälsmssa i Fryshuset, Karin Johansson hade infobord där 10/10 NSPH- konferens i Norra Latin, Karin Johansson och Einar Jakobsson deltog 4/11 Halv Dödendag som S:t Görans församling anordnat för åttondeklassare, Birgitta Westerman medverkade 4/11 Tillbaka till livet Arvsfondskonferens, Pirjo Stråte och Karin Johansson deltog 6/11 Hel Dödendag för åttondeklassare i Kungsholmen med 225 elever, Birgitta Westerman medverkade 15/11 SPES Riksförbunds extrastämma i Göteborg, Einar Jakobsson deltog 25/11 Heldagskonferens om äldres psykiska hälsa, Pirjo Stråte deltog Media Kretsens medlemmar har medverkat både i TV- och Radio program samt i tidningsartiklar under året i suicidpreventivt syfte Medverkan till examensarbeten, intervjuer/filmning 15/5 Elever från Åsö Vårdgymnasiun intervjuade oss om SPES arbete 4/6 Vårdgymnasieelever Intervjuade oss om SPES arbete

5 Vi har träffat Sensus Stockholm regelbundet för samarbete Stockholmskretsen anordnade Riksförbundets vårkonferens/årsmöte i Sigtunastiftelsen 30/5-1/6 Karin Johansson har gått 8 p utbildning i Ersta Barn i sorg för att vi skall kunna starta stödgrupper för barn- och ungdomar i Stockholm. Vid Övre Norrmalms Sorgmottagningens jubileumsfirande representerades SPES Stockholmskrets av Anita Lindqvist och Margareta Wigren Slutord Ett speciellt varmt tack till Vår vän och SPES medlem Alois som bjöd kretsen på adventsmiddag i sin restaurang första advent 28/11. Förutom att han bjöd på god mat, hade han även ordnat både musik och en präst som var närvarande under eftermiddagen ifall någon ville tala med honom. 28 personer deltog vid middagen. Ewa Dahlström för allt arbete hon lägger ner på vår hemsida, den är guld värd för oss Ett stort tack även till alla funktionärer som lagt ner mycket arbete för att stödja nya och gamla medlemmar samt alla som hjälpt oss med de praktiska arrangemangen vid våra träffar och tillställningar under det gångna året. Ett stort tack till våra revisorer och de medlemmar som medverkat vid suicidpreventiva aktiviteter utåt. Pirjo Stråte Louise Krebs Einar Jakobsson Åse Fagerström Anita Lindqvist Karin Johansson Anki Määttä

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE

DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE 2004 Rapport nr 1 DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök NASP - 2004 Nationellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Trygghet Stöd Vägledning Förord När jag skriver den här texten, gör jag det med en enorm stolthet och värme för det Tilia som växt fram. Verksamheten grundades till viss del

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, 1(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, Verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Stiftelsen minna, Göteborg org.nr 857205-7456 överlämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg 2012 Öppna Kanalen i Göteborg Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg I D E N T I T E T Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Livstycket bildades som en ideell förening 1992 i Tensta. Föreningen skall arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med svenskar. Detta ska ske genom att främja invandrares/flyktingars

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

Med anledning av att riksmötet ställdes in 2014 så har verksamhetsberättelsen för 2013 och 2014 slagits ihop.

Med anledning av att riksmötet ställdes in 2014 så har verksamhetsberättelsen för 2013 och 2014 slagits ihop. Verksamhetsberättelse KRISS 2013 och 2014 Med anledning av att riksmötet ställdes in 2014 så har verksamhetsberättelsen för 2013 och 2014 slagits ihop. KRISS tema KRISS tema under 2013, så som det fastslogs

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014

Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014 Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2014 Postgiro... 3 Styrelsen... 3 Sammanträden... 3 Styrelserepresentanter... 3 Avgående styrelserepresentanter:... 3 Styrelsens reflektioner... 4 Aktiviteter...

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer