18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :-"

Transkript

1 18-19/2012 TEMA BILDKONST Värde 50 :-

2 TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig att spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla som på olika sätt arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt, känt och levande i Västmanland, samtidigt som vi bjuder på kunskap, inspiration och tips till alla dom som intresserar sig för kulturarvet till vardags. Spaning ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening > Det viktigaste just nu Ledaren. Att skapa är nödvändigt. Av Carl-Magnus Gagge > Spegeln Gudabenådad eller samhällskritiker. Av Lina Gatte Redin Fyra sätt att vara konstnär. Av Kristina Mezei Vi behöver nya modeller. Av Marie Bergdahl Värt en egen resa. Av John Rothlind Konstnärsingenjör i domkyrkan. Av Linda Fagerström Känner du Engelsbergsmålarna? Av Karin Larsson Tre Synvillor. Av Julia Unge Sörling Grafikverkstan ger nya drivkrafter. Av Lina Nordenström och Lars Nyberg Ivan Aguéli - vägledarens tjänare. Av Viveca Wessel Konstnär i hemlighet. Av Olle Nessle Resan har bara börjat. Av Marie-Louise Larsson Wallén Rädda den offentliga konsten! Av Yvonne Busk Temporart: Konst i farten. Av Yvonne Busk KAZ Galleri. Av Jan Å Johansson > Experten Visuella vitaminer. Av Kristina Mezei > Utflykten Konstsafari i Västmanland. Av Maria Mellgren > Spanaren Konst som berör. Av Cia Rimmö > Projektnytt Här får man! Av Tony Lorenzi > Ur litteraturen Aguéli. Av Ingemar Leckius > Ur samlingarna Konst av kvinnor. Av Eva Borgegård > Från föreningarna Testa en konstförening! > Konst i Västmanland Omslagsbilder Framsida: Monica Höll, Spielplatz Heimat. Bilden är beskuren. Monica Höll / BUS 2012 Baksida: Detalj av Elsa Celsing, Flicka i snöig skog, Västerås Konstmuseum. 1 notiser 1 Från framtiden 1 Aktuellt 1 Pris och beröm 2 Från maktens korridorer 3 Utställningar 3 Nya böcker 7 Redaktionsruta TEMA BILDKONST

3 DET VIKTIGASTE JUST NU Att skapa är nödvändigt BILDKONSTEN ÄR EN DEL AV SAMHÄLLET. Den utövas av konstnärer som möter publik och är därigenom en del av ett socialt sammanhang. Konst kan ibland upplevas som sluten, men samhället har alltid tillgång till konsten i utställningslokaler, i offentliga rum och på sociala mötesplatser. Konsten speglar de tankevärldar som finns i en tid och ett samhälle, ofta före andra, som en barometer på förändring. INOM KULTURPOLITIKEN är tilltron dock inte så stor till att konsten av egen kraft kan vara samhällsnyttig. Istället lyfts konstens nytta fram och ses då som ett redskap för att lösa problem inom olika samhällsområden. Nyttoargumenten används för att rättfärdiga konsten och placera den i samhällets tjänst. VISST HAR KONSTNÄRERNA EN VIKTIG ROLL att spela och konsten har betydelse för barns och ungas utveckling, för hälsa, för kulturell mångfald, för människors välbefinnande, för livskvalitet, för att kommunicera och för att förbättra samhället. FOTO: LASSE FREDRIKSSON MEN ÄR DET INTE SÅ ATT KONST I GRUNDEN handlar om skapande? När konst skapas är det fråga om en process, ett sökande som gör det lättare att förstå. Skapandet är en del av processen, en kvalitativ arbetsmetod, som i likhet med vetenskaplig forskning skulle kunna renodlas och utvecklas. Med ett sådant synsätt skulle konsten vara en resurs och få en större betydelse för samhällets förändring och utveckling. SAMMANFATTNINGSVIS är det alltså inte fråga om konsten för konstens egen skull, inte konsten som redskap för samhällsnyttan utan att det är det konstnärliga skapandet som i sig är nyttigt och nödvändigt. För att kunna existera och utvecklas är dock konsten starkt beroende av samhällets stöd och intresse. Stödet till bildkonsten kommer både från privat och offentlig sektor, men det offentliga stödet för bildkonst är lågt jämfört med dans och teater. Samhället måste nu i större utsträckning än tidigare utnyttja, stötta och utveckla konsten och de konstnärliga uttrycksformerna. I DETTA NUMMER av Spaning vill vi fokusera på konstens och konstnärernas villkor. Vi vill också ge några kulturhistoriska perspektiv på ämnet och berätta om aktuella projekt i Västmanlands län. Carl-Magnus Gagge, Landsantikvarie/Länsmuseichef 3

4 SPEGELN Gudabenådad eller samhällskritiker FOTO: MODERNA MUSEET / TERJE ÖSTLING Av Lina Gatte Redin Är det konst att slå sönder en tunnelbanevagn eller att fejka en psykos och bli tvångsomhändertagen? Frågan ställdes till mig på en middag för ett par år sedan. Min bordsgranne var lite provocerad då han fått reda på att jag hade läst konstvetenskap. Först blev jag lite ställd, men sedan svarade jag att konceptkonst har konstnärer arbetat med ända sedan 1917 då Marcel Duchamp ställde ut en pissoar Fontän. Diskussionen som följde handlade inte så mycket om smak, utan mer om frågan: Kan vad som helst vara konst? VI BÖR SNARARE STÄLLA FRÅGAN vad som inte är ett ämne för konsten. Många konstnärer arbetar gränsöverskridande, med flera uttryck och media, sällan trogna en viss teknik eller genre. Det som förmodligen provocerar är att konstnären gör något till konst, en handling som många gånger avviker från vår gängse föreställning om hantverk och skicklighet. ANTIKENS FILOSOFER skrev om den inspirerade konstnären som skapade efter musernas ingivelse. Konstnären var begåvad med ett kreativt skapande, men ansågs inte verka fritt utifrån sin egen fantasi utan var ett slags språkrör för högre makter. Uppfattningen levde kvar även efter kristendomens intåg, med Gud som den skapande ingivelsen. De fantastiska verken som blev till inom kyrkans värld, till exempel Gentaltaret och Sixtinska kapellet, betraktades inte som en enskild konstnärs bragd utan som en sorts förlängning av Skaparen själv. DE STORA MÄSTARNA från medeltid, renässans och barock, som Giotto, Michelangelo och Rembrandt, var inte konstnärer i modern mening. De sågs snarare som högt eftertraktade hantverkare som nådde ryktbarhet genom teknisk skicklighet. De verkade på uppdrag och deras uppgift var att avbilda så troget som möjligt. De producerade verk med motiv som deras beställare, det vill säga kyrkan, adeln och kungahusen, önskade. På samma sätt som bokbindaren eller snickaren var experter inom sina hantverk arbetade konstnären inom sitt skrå, med en egen verkstad och en skara av lärlingar, som i sin tur blev mästare och förde hantverket vidare. > "Fontän" Marcel Duchamp 1917/ >>>

5 5

6 SPEGELN Konstnären är ett manligt geni, de kvinnliga konstnärerna är i stort sett frånvarande i konsthistorien. FOTO: BILDERBENKT I ORSA/VLM UNDER 1700-TALETS ANDRA HÄLFT trädde den moderne romantiske konstnären fram. Under upplysningen och humanismen riktades blicken åt ett individuellt skapande, där originaliteten fick en betydande roll. En stor konstnär skapade något unikt vilket ingen kunde imitera eller efterlikna. Även detta sågs som ett slags Gudsingivelse, men konstnären började betraktas som ett gudabenådat geni. Under denna tid förändrades även bildspråket och motiven. Från att ha varit ett troget avbildande berikades nu konstverken med ett personligt innehåll och undertecknades med konstnärens signatur - något som tidigare inte varit särskilt framträdande. Från att ha avbildat naturen så som den är skapad blev konstnären, under den romantiska epoken, själv en skapare. RUNT SEKELSKIFTET mellan och 1800-tal, då det moderna samhället började växa fram, uppstod det moderna konstbegreppet. Konsten värdesattes utifrån den estetiska upplevelsen och den mänskliga förmågan att formulera världen på nya unika sätt. Akademierna grundades och allt fler utbildade sig till konstnärer. Artisten var inte längre en del av skråväsendet utan ingick i en utbildad konstnärskår. Ämnena var måleri, skulptur och senare även grafik. UNDER 1800-TALET flyttade konsten in i gallerierna och de borgerliga salongerna. Dagens konstmarknad föddes och ett nytt urbant samhälle, en stadskultur tog form, öppen för nytänkande. Det målande geniet, gärna på randen till galenskap, uppskattades som en excentrisk samhällsfigur. Han hade förmåga att kliva utanför och betrakta sin omvärld, en outsider, en bohem som varken ville följa konstens eller samhällets normer. En föreställning som levt kvar till våra dagar. Konstnären är ett manligt geni, de kvinnliga konstnärerna är i stort sett frånvarande i konsthistorien. DEN MODERNA KONSTNÄRSMYTEN blomstrade. Konstkritiken hade en betydande roll i lanseringen av den geniale konstnären och visade på nya kriterier för vad som ansågs vara nyskapande och äkta. Äkta konst var någonting nytt, till skillnad från det gamla hantverket, det traditionella. Konsten erövrade en bredare publik och med den uppstod den stora kretsen av konstsamlare. Konstnärsrollen förändrades markant och konstnärerna kom att verka i en betydligt hårdare konkurrens. UNDER MODERNISMEN och 1900-talets första hälft strävade konsten efter den rena enkla formen fri från historiska krav och ideal och avantgardet uppstod. Det var inte bara det unika utan också det revolutionära som kom i centrum. Konsten blev allt mer abstrakt, esoterisk och intellektuell och refererade till slut bara till sig själv. Trots att man ifrågasatte romantiken och dess känslokult växte en ny genikult fram där en konstnär som Jackson Pollock kunde säga: Jag målar inte natur. Jag är natur. KONSTNÄRENS ROLL har förändrats under historien. Vi kan se ytterligare en förändring då konstnärer är mer samhällskritiskt inriktade, undersöker och analyserar sin omgivning som forskare. De arbetar på den globala marknaden likt entreprenörer. Uttrycken och ingångarna är många. En del arbetar konceptuellt utifrån en idé, som till exempel Lars Vilks gör i sin undersökning av yttrandefrihet och juridik, medan andra söker sig till det figurativa, till hantverket och dess olika tekniker i en nästan absurd tidstrogenhet som den norske målaren Odd Nerdrum i sitt renässansmåleri. Det handlar med andra ord om väldigt skiftande konstnärliga uttryck som verkar sida vid sida. Så svaret på frågan vid middagsbordet om det är konst att undersöka psykiatrin på det sätt som konstfackeleven Anna Odell gjorde 2009 är svaret: Ja, det är konst, eftersom konsten just väcker den frågan! > Mathilde Wigert-Österlund ( ) med målning föreställande Engelsbergs hytta ca FOTO: UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK. 6

7 7

8 SPEGELN Fyra sätt att vara konstnär Av Kristina Mezei 8

9 FOTO: FRANS KOOLEN SPEGELN Att vara konstnär idag handlar om så mycket mer än den traditionella konstnärsrollen. ÄN I DAG FINNS EN FÖRVÄNTAN på stor hantverksskicklighet hos konstnären. Delaktighet i rätta kretsar och i nätverk tycks alltid ha underlättat att hitta uppdrag, att få uppskattning och ekonomisk utdelning. Erfarenhet och utbildning har länge setts som värdefulla kunskaper, förebildliga för kommande generationer: att vara lärare blir då en del i konstnärsyrket. Kärleken till måleriet kan ställa stora krav på egen frihet och oberoende konstnären väljer att söka sin inkomst på andra håll. INSIKTER AV DETTA SLAG har legat bakom valet av konstnärer när Kristina Mezei för Spanings räkning kontaktade fyra konstnärer med anknytning till Västmanlands län. Kent Iwemyr är nationellt och internationellt etablerad. Maria Koolen Hellmin arbetar mycket med offentliga gestaltningsuppdrag. Maria Sewerin fortsätter att måla efter examen från Konsthögskolan, men går samtidigt en ny utbildning som bibliotekarie. Jakob Ojanen i sin tur arbetar vid sidan om sitt måleri även som lärare på en konstskola. FOTO: PRIVAT MARIA KOOLEN HELLMIN >>> Arbetssätt, idéer Arbetar ofta med större sammanhängande uppdrag eller projekt. Mycket tid ägnas åt planering, projektering det vill säga rent administrativt jobb. Skissarbete, modellbyggande, materialtest görs oftast i ateljén i Stockholm. Större grövre jobb som kräver mer utrymme görs i ateljén utanför Skinnskatteberg, med möjlighet att jobba utomhus och goda företagskontakter runt om i trakten. Idé- och konceptarbete pågår hela tiden. Jag har en obändig envis lust att skapa poesi mitt in i det vardagligaste vardagliga! Kontakt med konstlivet Har en hemsida. Skickar ut vernissagekort. Ser många utställningar, träffar många konstnärer och andra aktörer i konstlivet, som vänner, kollegor och samarbetspartners. De finns lika mycket i andra branscher; arkitekter, landskapsarkitekter, ljusdesigners, konstruktörer, företag av olika slag. Inkomst och företagsamhet Sedan 3-4 år tillbaka kommer min huvudsakliga inkomst framför allt från offentliga uppdrag, en mindre del från försäljning. Jag har enskild firma som jag startade direkt efter avslutad utbildning. Min verksamhet är momsbelagd. I vissa perioder betalar jag skatt även som arbetsgivare då jag anställer assistenter. Dessutom arbetar jag även som konsult och konstnärlig rådgivare för Storstockholm Lokaltrafik och Stockholms läns landsting. CV Född Utbildning: Bl a på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Tre viktiga utställningar: Galeria Studio Kulturpalatset, Warszawa, Polen, 2004, Konstakademien, Stockholm, 2009 och Storkyrkan, Stockholm, Gör just nu: Bl a konstprojekt för äldreboende i Kiruna, projektering av projekt för Carl Malmsten Furniture Design vid Linköpings Universitet Lidingö Sthlm, ett samarbete med Statens konstråd, arkitekter, landskapsarkitekt m fl. Färdigställande av större konstprojekt i flera delar till staden Mandal i södra Norge. < Maria Koolen Hellmin i färd med att slipa på det som ska bli ett romkorn. 9

10 SPEGELN FOTO: HARRI VRETHED FOTO: PRIVAT KENT IWEMYR MARIA SEWERIN Arbetssätt, idéer Mina bilder börjar nästan alltid med en idé som dyker upp i huvudet, ofta något jag sett eller upplevt tidigare. Fortsätter med att göra en enkel skiss eller kladda ner några ord på ett papper, tills det åter blir dags att plocka fram dem. Jag har ända sedan jag började måla varit på samma plats, alltså den lilla studio jag har i en del av det gamla huset som jag bor i. Att bli konstnär är aldrig något jag gått och drömt om. Jag hade turen att 1992 träffa den då unge galleristen Magnus Karlsson som hade ett nyöppnat galleri i Västerås. Han kontaktade mig efter att ha sett mina målningar på Liljevalchs vårsalong. Kontakt med konstlivet Marknadsföringen ansvarar mina gallerister för. Jag jobbar med i huvudsak tre gallerier i Sverige, Tyskland och Italien. Inkomst och företagsamhet Målar i samma utsträckning som alla tidigare år. Det är klart att det är bra att sälja någon målning ibland fast numera är jag pensionär. CV Född 1944, bott större delen av mitt liv i Hallstahammar. Utbildning: Två års förberedande konstskola. Konstfack, högskoleutbildning tre år. Tre viktiga utställningar: Galleri Magnus Karlsson, Västerås, Galleri Jochen Hempel i Berlin och Galleria Salvatore & Caroline Ala i Milano. Gör just nu: arbetar med utställningar på Galleri Leger i Malmö med början 25 maj och på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm. Arbetssätt, idéer Jag vidareutbildar mig inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap på halvfart distans. Med mitt konstnärskap arbetar jag koncentrerat under sommaren (juni, juli och augusti) heltid. Under terminerna försöker jag måla på kvartsfart under kvällar och helger. Jag har ett arbetsrum i hemmet där jag målar. Anledningen till att jag håller på med konst är att det är jätteroligt och att jag mår bra av att få uttrycka mig. Kontakt med konstlivet Jag har en hemsida och ett Facebook-konto. Eftersom jag studerar på distans har vi en egen kurssida. I övrigt droppar det in en hel del inbjudningar till vernissager och events som har konstanknytning. Jag har några trogna kollegor som jag håller kontakt med. Vi har även gjort grupputställningar tillsammans. Inkomst och företagsamhet Jag är inte beroende av att sälja tack vare att jag timvikarierar som biblioteksassistent. I framtiden hoppas jag att få en deltidstjänst som bibliotekarie. Givetvis påverkar studierna och timvikarierandet mina konstnärliga insatser. Jag har blivit bra på att fokusera, att snabbt ställa om, plus att ha tålamod och stå ut med att det går lite långsammare ibland. CV Född Utbildning: Västerås konstskola , Kungliga konsthögskolan fri konst 300 hp Linnéuniversitetet biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp 2010 avslutas Tre viktiga utställningar: KAZ Galleri, Västerås 2010, Centralgalleriet, Gävle 2011 och Tyresö konsthall (tillsammans med Lotta Smed och Lotta Sjöborg) Gör just nu: målar, pluggar och jobbar. Vill få ihop material till två utställningar

11 SPEGELN FOTO: PRIVAT JAKOB OJANEN Arbetssätt, idéer Jag jobbar huvudsakligen i min ateljé med det praktiska arbetet. Men det är alltid en pågående process där tankar och formuleringar ständigt uppkommer. Oftast är det högst vardagliga företeelser som jag tar till mig och försöker omförhandla i ateljén. Kontakt med konstlivet De flesta av mina vänner och bekanta jobbar på olika sätt med konst så jag har snarare svårt att komma ifrån konstlivet. Jag tycker det är svårt med marknadsföring och nätverkande. Just nu försöker jag fokusera den tid jag har på mitt ateljéarbete. Jag är inne i en skapande process och den måste få den tid den behöver om det ska bli bra. Då har jag inte tid att jaga utställningar och det kan nog bli lite fel och försöka marknadsföra något man själv inte vet vart det är på väg. Det kanske känns annorlunda när den här pågående processen fått fortgå och kommit till ett slags avslut. Då kanske jag känner att jag måste få ut mina grejer så de får kommunicera med omvärlden. De flesta av mina vänner är ju själva konstnärer så jag har alltid nära till konstnärskollegor och diskutera med. Jag jobbar inte exklusivt med någon gallerist för tillfället men i början av 2013 har jag en inbokad utställning på KAZ galleri i Västerås där jag tidigare har ställt ut. Inkomst och företagsamhet Jag jobbar 50 procent på Systembolaget och 20 procent som lärare på Västerås Konstskola. Det är en hel del pysslande för att få ihop det med den egna verksamheten som jag driver som enskild firma. Det som är fördelen med så mycket övrigt jobb är att jag inte behöver vara beroende av att sälja x antal målningar varje månad. Det tror jag skulle vara hämmande för min konstnärliga och språkliga utveckling. Men det är klart en balansgång mellan tid och pengar. Det är väldigt givande att jobba på Konstskolan, jag har börjat ifrågasätta mitt egna arbete på ett konstruktivt vis när man hela tiden ställs inför elevarbeten som man förväntas ge konstruktiv kritik på. CV Född Utbildning: Konstfack, Magister i Konst, Gerlesborgskolan i Stockholm Västerås Konstskola Tre viktiga utställningar: grupputställning på Fotografiska, Stockholm, 2010, Galleri KAZ, Västerås, 2010 och Brandstrom, Stockholm, Gör just nu: nya målningar i ateljén och arbetar som konstlärare på Västerås Konstskola. I höstas var jag klar med ett offentligt gestaltningsuppdrag på en skola i Älvsjö, Stockholm. Idé- och konceptarbete pågår hela tiden. Jag har en obändig envis lust att skapa poesi mitt in i det vardagligaste vardagliga! MARIA KOOLEN HELLMIN 11

12 SPEGELN Vi behöver nya modeller Av Marie Bergdahl Redan från antiken har konstnärens behov av att få skapa fritt och uppdragsgivarens önskan att konsten ska göra nytta för någon eller något varit ett hett ämne. De samtida konstnärerna, till skillnad från den traditionella, arbetar på en bred arena, med installationer, performances och i olika medier utifrån ett idébaserat koncept. Den konstnärliga kompetensen efterfrågas alltmer av både privat och offentlig sektor och konstnärer kan verka som föreläsare, projektledare, strateger och konsulter. BILD- OCH FORMKONSTENS infrastruktur är mångfacetterad och består, förutom av konstnärerna, av en mängd olika spelare; föreningar, nätverk, konstnärsgrupper, museer, offentliga och privata konsthallar, privatägda och konstnärsdrivna gallerier. Många utställningsarrangörer arbetar ideellt och ett flertal konstnärer arbetar utan ersättning vid utställningar. Numera finns det ett statligt avtal, som ska garantera ersättning till konstnärerna, MU-avtalet (medverkande och utställningsersättning). Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och de regionala konstkonsulenterna i Sverige arbetar med implementeringen av avtalet också till regioner och kommuner. DENNA BROKIGA och splittrade infrastruktur och mängden av ideella åtaganden försämrar överblicken och bidrar till en svag röst i striden om ökade offentliga resurser. Enligt Kulturrådets rapport Bild och form 2009 är det offentliga stödet lågt om man jämför med dansen och teatern. I DE TRE STORSTADSREGIONERNA Stockholm, Göteborg och Malmö finns närmare hälften av landets utställningsarrangörer. Här görs tre fjärdedelar av de cirka tre miljoner utställningsbesöken. I Västmanlands län är Västerås konstmuseum den största arrangören. Flertalet utställningsarrangörer är ideella föreningar med ett folkbildande och konstfrämjande syfte. Den största är Sveriges Konstföreningar Västmanland. Sammantaget finns det tjugosex utställningsarrangörer i länet. De flesta av dem har mellan fem och tio tusen besökare per år. EN KONSTUTSTÄLLNINGS KOSTNADER innefattar, utöver ersättning till konstnären, utgifter för transport, teknik, lokal och marknadsföring, samt kostnader för den konstpedagogiska verksamheten, riktade i första hand till barn och unga. Det sistnämnda gäller främst utställningsarrangörer som har offentliga medel. Konst och kultur för, av och med barn och 12

13 SPEGELN Konst speglar våra liv. Vi behöver den, som både fri och nyttig. unga är ett viktigt kulturpolitiskt mål. Det behövs också ett krafttag inom skolan. I vår samtid omges vi dagligen av ett flöde av bilder, som vi behöver lära oss att tolka, för att bättre förstå vår omvärld. EN BLIVANDE KONSTNÄR föds någonstans och börjar utöva sitt konstnärskap någonstans. Det är centralt att arbeta för att människor får möjlighet till eget skapande och till utställningsmöjligheter i sin hemtrakt. Kreativitet är grunden till konstnärskapet men också till entreprenörskapet. Att bygga hållbara strukturer inom besöksnäringen och stödja kulturella och kreativa näringar bidrar till utvecklingen. Genom en tydlig regional kulturpolitik (och varför inte en konstpolitik?), som visar på konstens betydelser i samhällsutvecklingen, spelar län och regioner huvudroller vad gäller bild- och formkonstens möjligheter till ökade resurser. Kommunikationsvägarna är betydelsefulla, till kommuner, institutioner, organisationer och andra. Nya samverkansmodeller är nyckeln. Konsten har flera betydelser, för varje människa som upplever den, för konstnären själv, för konstverket i sig självt, men också för hälsan och för ekonomisk och social tillväxt. Konst speglar våra liv. Vi behöver den, som både fri och nyttig. v Vernissage för en utställning med verk av Anne-Karin Furunes på Västerås Konstmuseum Anne-Karin Furunes, Portraits of Pictures Portrait 40 Anne-Karin Furunes / BUS 2012 FOTO: ELISABETH BLENNOW CALÄLV 13

14 SPEGELN Värt en egen resa Av John Rothlind Västerås domkyrka är en av de kyrkor i landet där flest altarskåp har bevarats. De utgör medeltidens mest praktfulla och komplexa konstverk - allkonstverk bestående av både måleri och skulptur. Skåpen utgjorde en gemensam blickpunkt och fond under mässan. Med dem fanns förutsättningar för en berättande scenografi med framställningar ur Kristi passions- och frälsningshistoria. Altarskåpen var genom sina dörrar "förvandlingsbara". HÖGALTARSKÅPET, som skänktes till kyrkan år 1516 av riksföreståndaren Sten Sture d y och hans hustru Kristina, är ett av de mest komplexa altarskåpen, med sidor för festdagar, söndagar och vardagar. Under fastan doldes det helt av en fasteduk - en ridå i dova färger. Högaltarskåpets vardagssida visar i mitten enligt mitt tolkningsförslag, tillbedjan inför ett skrin med Västmanlands apostel S:t Davids reliker. En präst har lyft fram relikskrinet ur nischen i altarskåpets predella eller sockel mycket påminnande om den verkliga sockeln som Stureskåpet är ställt på. I Antwerpen, där altarskåpet tillverkades, försökte konstnären på distans gestalta scenen i Västerås domkyrka med präster och knäfallande hjälpsökande. Att S:t David av Munktorp verkligen skrinlagts i Västerås har ifrågasatts men ett trovärdigt vittne finns - Olaus Petri minns själv händelsen med ogillande. Vid riksdagen i Västerås 1527, betraktade han och de andra reformatorerna generellt de gamla bilderna med tolerans men påpekade, kanske med Davidskulten i åtanke, att "missbruk" förekommit. Med Johannes Rudbeckius tillträde som biskop 1619 förändrades synen på altarskåpen från tolerans till uppskattning - han beskrev dem som sköna, välgjorda och kostbara. DOMKYRKAN PRÄGLAS i dag av restaureringsarkitekten Erik Lundbergs stora omgestaltning Kyrkan hade under 1800-talet genomgått renoveringar i nygotisk anda. Lundbergs restaurering kan kanske mer betraktas som ett återupprättande av kyrkorummet och de konstföremål det inrymmer, än ett antikvariskt återförande till ett ursprungligt eller tidigare skick. Med behärskad ljuskontroll, utvalda material, tekniker, färger och strukturer, iscensatte Lundberg rum där riktningen och rörelsen mot öster förstärktes. På vilket sätt då? Kan han exemplifiera? Han skriver själv att "högaltaret bildar slutmålet, med altarskåpet såsom guldglimmande fond". Erik Lundberg skapade därmed inte bara en konstscen med Stureskåpet i sitt rätta rumsliga och funktionella sammanhang, utan också ett andligt rum där mässan celebreras i obruten kontinuitet. SJÄTTE SINNET samtidskonst i samspel med kyrkorum från olika epoker genomfördes Sjätte sinnet för första gången i 22 kyrkor i Västmanland och Dalarna. Sommaren 2013 är det dags för nya spännande konstupplevelser i Västerås stift, nu i Salabygden och södra Dalarna. För mer info: DET FINNS MER Lästips: Gunnar Ekström (med bidrag av Sven Drakenberg), Västerås Domkyrkas inventarier genom tiderna, Västerås 1976/1994; Erik Lundberg, Att restaurera, Stockholm

15 FOTO: LASSE FREDRIKSSON > Scen från altarskåpets vardagssida med relikskrin och knäfallande hjälpsökande. Tillbedjan av helgonreliker sågs med oblida ögon av reformatorerna som ansåg att det var ett missbruk. FOTO: JOHN ROTHLIND 15

16 16 SPEGELN

17 FOTO: JOHAN FORS Konstnärsingenjör i domkyrkan SPEGELN Av Linda Fagerström Azurblått och indigo. Turkos och violett. Randi Fishers glasmålningar i Västerås domkyrka innehåller starka färger. Ockra och umbra. Mossgrönt och vinrött. Titeln, De tre stegen, handlar om rörelse: genom människolivet eller kanske årstiderna. I kompositionen finns flera geometriska figurer: cirklar och hjul som balanserar på rektanglar. Trubbiga och spetsiga trianglar. En smal månskära vilar högst upp. DÅ VÄSTERÅS DOMKYRKA restaurerades på 1950-talet valdes Randi Fisher i en KRO-tävling att utföra glasmålningarna. Fisher använde nonfigurativt formspråk radikalt i jämförelse med de andra tävlingsförslagen, som var mer traditionella med föreställande motiv. Franska konstnärer som Henri Matisse hade på 1940-talet skapat nonfigurativt glasmåleri för kyrkomiljö och Fishers förslag för Västerås var framsynt internationellt. I VESTMANLANDS LÄNS TIDNING beskrev hon 1957 sin vilja att undvika det vanliga, de traditionella figurer och symboler som gärna spelar in i den kyrkliga konsten. Det blir så lätt naivt och det är jag väldigt rädd för. Det är väl inte heller direkt meningen att kyrkobesökarna skall sitta och titta på fönstren, koncentrera sig på motiv och så vidare. Jag vill i stället försöka att genom färger och linjer åstadkomma en viss stämningsverkan. RANDI FISHER verkade i en krets konstnärer som främst var kamrater från tiden på Konstakademien, bland dem Lennart Rodhe, Pierre Olofsson, Lage Lindell, Olle Bonniér, Arne Jones och Karl Axel Pehrson. I konsthistorien brukar man kalla dem konkretister. Denna konstnärsgeneration var den romantiserade bohemens raka motsats. De såg sig som konstnärsingenjörer och befann sig långt från den enslige, inåtvände artisten, outsidern. DEN NYA KONSTNÄRSROLLEN öppnade för en kvinnas möjligheter i yrket och Fisher var mycket framgångsrik dessutom alltid klädd i byxor, på den tiden ännu ett helt maskulint plagg. Hennes mor, konstnär och lärare på Tekniska skolan (dagens Konstfack), var förstås också en inspirationskälla. < Detalj av Röd ur De tre stegen. >>> 17

18 SPEGELN FOTO: JOHAN FORS FOTO: JOHAN FORS ^ Blå och Gul ur De tre stegen av Randi Fisher. 18

19 SPEGELN Den nya konstnärsrollen öppnade för en kvinnas möjligheter i yrket och Fisher var mycket framgångsrik dessutom alltid klädd i byxor, på den tiden ännu ett helt maskulint plagg. KOLLEKTIVT ARBETE var idealet och Fisher arbetade med glaskonstnären Ralph Bergholtz i Skåne för att bränna glaset till domkyrkans målningar. Samarbeten mellan ingenjörer, arkitekter, konsthantverkare och konstnärer eftersträvades ungefär som vid de medeltida katedralbyggena. Den visionen hade också varit ledstjärna några decennier tidigare på Bauhaus. Radikaliteten där, som 1933 ledde till att nazisterna stängde skolan, återfanns nu hos de unga konstnärerna i Sverige: flera var politiskt engagerade med socialistiska förtecken. FOTO: VLT, ARKIVET. KONSTENS ISOLERING skulle brytas och därför var det viktigt att konsten fanns överallt i det folkhem som nu byggdes: på skolor, postkontor, personalmatsalar, barnteatrar, hyreshus i förorten och i kyrkan. I domkyrkans glasmålningar kunde Randi Fisher kombinera sin modernistiska konstnärliga vision med ett samhällsengagemang och den starka viljan att nå folket med konsten. De tre stegen beskrev hon ofta som sitt främsta verk. Sedan De tre stegen fullbordats, fick Fisher även i uppdrag att utföra den cirkelformade glasmålning som finns i rundfönstret ovanför kyrkans norra sidoentré. RANDI FISHER Randi Fisher ( ) utbildade sig på Konstakademien i Stockholm Sven X-et Erixson var hennes professor. Hennes mor, Eivor Fisher, var konstnär och lärare på Tekniska skolan. Hennes syster, Else Fisher Bergman, koreograf och dansare, var gift med Ingmar Bergman Hon finns representerad på Moderna Museet, Västerås konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Skissernas museum i Lund. Hennes glasmålningar finns i kyrkor över hela landet. Hon har gjort scenografi för Dramaten och bokomslag för Maria Wine på Bonniers förlag. ^ Randi Fisher arbetar med den röda glasmålningen i sin ateljé i Stockholm

20 SPEGELN v Ernst Lundström ( ) Ulvaklev i månsken. Här är djefligt vackert Känner du Engelsbergsmålarna? Av Karin Larsson När järnvägen från Västerås drogs fram till Engelsberg 1876 och förbands med banan till Norberg/Kärrgruvan fick människor söderifrån helt nya möjligheter att besöka Engelsberg. Den vackra naturen och intressanta bruksmiljön, sedan 1876 kompletterad med den nya tidens begynnande petroleumindustri på Oljeön, lockade många besökare. Den år 1900 uppförda järnvägsstationen, utformad av arkitekten Erik Lallerstedt ( ), fick en arkitektonisk utformning som saknade sitt motstycke i Sverige. Med flera hotell och pensionat blev Engelsberg en omtyckt ort för dåtidens turism. 20

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik.

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik. ernst billgren ÄR KONSTNÄREn Nummer 3 2009, 65 KRONOR HALVNAZISM ABSOLUT VODKA BJÖRNAR ENTREPRENÖRER REKLAM NEUROLOGI 1873 FRAMGÅNG MÖGEL MILJARDER ROBOTAR FRISÖRER CARL JOHAN DE GEER LEDARE Efterblivna

Läs mer

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik.

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik. ernst billgren ÄR KONSTNÄREn Nummer 3 2009, 65 KRONOR HALVNAZISM ABSOLUT VODKA BJÖRNAR ENTREPRENÖRER REKLAM NEUROLOGI 1873 FRAMGÅNG MÖGEL MILJARDER ROBOTAR FRISÖRER CARL JOHAN DE GEER LEDARE Efterblivna

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

Vad ska vi ha konstnärer till?

Vad ska vi ha konstnärer till? Förnyelse av kulturinstitutioner Stiftelsen framtidens kultur Vad ska vi ha konstnärer till? Ett seminarium om konstnärliga utbildningar och kulturinstitutioner Visby den 17-18 maj 1999 Bibliotekscentrum

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Ett seminarium anordnat av Stiftelsen framtidens kultur 11 12 oktober 2001 Förord Ett prioriterat område för Stiftelsen framtidens kultur är att utveckla

Läs mer

Micasa Fastigheter Konst i sin tid

Micasa Fastigheter Konst i sin tid 1 2 Micasa Fastigheter Konst i sin tid text klas schönning. foto olof holdar micasa fastigheter i stockholm ab Innehåll förord 5 inledning 8 1. de gamlas vänner 7 hemmet för gamla Eva Lange och Eric Grate

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Offentlig konst i Luleå. Blomstertid Eeli Aalto. Betong, 1968 Tunastigen 84

Offentlig konst i Luleå. Blomstertid Eeli Aalto. Betong, 1968 Tunastigen 84 Offentlig konst i Luleå Blomstertid Eeli Aalto Blomstertid Betong, 1968 Tunastigen 84 I bostadsområdet Tuna, planerat och byggt under 60-talets senare hälft, är två kännetecken för den tidens samhällsbyggande

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

MAGAZINE. ai weiwei. samtidskonst från kina. sylvain ristori. openart kids. ställer ut på hel gata. hela 13 konstnärer. fransk konst i trä

MAGAZINE. ai weiwei. samtidskonst från kina. sylvain ristori. openart kids. ställer ut på hel gata. hela 13 konstnärer. fransk konst i trä Pris: 20 kr OPENART MAGAZINE ai weiwei ställer ut på hel gata samtidskonst från kina hela 13 konstnärer sylvain ristori fransk konst i trä openart kids Kulturupplevelse för barn 1 2 openart.se #openartsweden

Läs mer

konstnären nr. 04/2013 75 kronor Det är lyxigt att få pissa revir på offentlig plats

konstnären nr. 04/2013 75 kronor Det är lyxigt att få pissa revir på offentlig plats konstnären nr. 04/2013 75 kronor Vi vill ha ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Kultur känner inga gränser. Kultur i alla dess former hjälper

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013-09-26 Inledning Under det tvååriga projektet Den internationella och interkulturella hemslöjden har fokus varit på de faktorer som styr

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN THEA BOMAN BÄTTRE BESTÄLLNINGAR GALILEO GALILEI. Prisbelönt fastighetschef vill se en offensivare offentlig sektor MARKRADAR

SAMHÄLLS- BYGGAREN THEA BOMAN BÄTTRE BESTÄLLNINGAR GALILEO GALILEI. Prisbelönt fastighetschef vill se en offensivare offentlig sektor MARKRADAR Kommunal mark vem ska få bygga? Hur bör kommunala markanvisningar gå till? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, har skrivit en ny rapport. När taket rasar Vems är ansvaret? Samhällsbyggaren går till

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer