18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :-"

Transkript

1 18-19/2012 TEMA BILDKONST Värde 50 :-

2 TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig att spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla som på olika sätt arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt, känt och levande i Västmanland, samtidigt som vi bjuder på kunskap, inspiration och tips till alla dom som intresserar sig för kulturarvet till vardags. Spaning ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening > Det viktigaste just nu Ledaren. Att skapa är nödvändigt. Av Carl-Magnus Gagge > Spegeln Gudabenådad eller samhällskritiker. Av Lina Gatte Redin Fyra sätt att vara konstnär. Av Kristina Mezei Vi behöver nya modeller. Av Marie Bergdahl Värt en egen resa. Av John Rothlind Konstnärsingenjör i domkyrkan. Av Linda Fagerström Känner du Engelsbergsmålarna? Av Karin Larsson Tre Synvillor. Av Julia Unge Sörling Grafikverkstan ger nya drivkrafter. Av Lina Nordenström och Lars Nyberg Ivan Aguéli - vägledarens tjänare. Av Viveca Wessel Konstnär i hemlighet. Av Olle Nessle Resan har bara börjat. Av Marie-Louise Larsson Wallén Rädda den offentliga konsten! Av Yvonne Busk Temporart: Konst i farten. Av Yvonne Busk KAZ Galleri. Av Jan Å Johansson > Experten Visuella vitaminer. Av Kristina Mezei > Utflykten Konstsafari i Västmanland. Av Maria Mellgren > Spanaren Konst som berör. Av Cia Rimmö > Projektnytt Här får man! Av Tony Lorenzi > Ur litteraturen Aguéli. Av Ingemar Leckius > Ur samlingarna Konst av kvinnor. Av Eva Borgegård > Från föreningarna Testa en konstförening! > Konst i Västmanland Omslagsbilder Framsida: Monica Höll, Spielplatz Heimat. Bilden är beskuren. Monica Höll / BUS 2012 Baksida: Detalj av Elsa Celsing, Flicka i snöig skog, Västerås Konstmuseum. 1 notiser 1 Från framtiden 1 Aktuellt 1 Pris och beröm 2 Från maktens korridorer 3 Utställningar 3 Nya böcker 7 Redaktionsruta TEMA BILDKONST

3 DET VIKTIGASTE JUST NU Att skapa är nödvändigt BILDKONSTEN ÄR EN DEL AV SAMHÄLLET. Den utövas av konstnärer som möter publik och är därigenom en del av ett socialt sammanhang. Konst kan ibland upplevas som sluten, men samhället har alltid tillgång till konsten i utställningslokaler, i offentliga rum och på sociala mötesplatser. Konsten speglar de tankevärldar som finns i en tid och ett samhälle, ofta före andra, som en barometer på förändring. INOM KULTURPOLITIKEN är tilltron dock inte så stor till att konsten av egen kraft kan vara samhällsnyttig. Istället lyfts konstens nytta fram och ses då som ett redskap för att lösa problem inom olika samhällsområden. Nyttoargumenten används för att rättfärdiga konsten och placera den i samhällets tjänst. VISST HAR KONSTNÄRERNA EN VIKTIG ROLL att spela och konsten har betydelse för barns och ungas utveckling, för hälsa, för kulturell mångfald, för människors välbefinnande, för livskvalitet, för att kommunicera och för att förbättra samhället. FOTO: LASSE FREDRIKSSON MEN ÄR DET INTE SÅ ATT KONST I GRUNDEN handlar om skapande? När konst skapas är det fråga om en process, ett sökande som gör det lättare att förstå. Skapandet är en del av processen, en kvalitativ arbetsmetod, som i likhet med vetenskaplig forskning skulle kunna renodlas och utvecklas. Med ett sådant synsätt skulle konsten vara en resurs och få en större betydelse för samhällets förändring och utveckling. SAMMANFATTNINGSVIS är det alltså inte fråga om konsten för konstens egen skull, inte konsten som redskap för samhällsnyttan utan att det är det konstnärliga skapandet som i sig är nyttigt och nödvändigt. För att kunna existera och utvecklas är dock konsten starkt beroende av samhällets stöd och intresse. Stödet till bildkonsten kommer både från privat och offentlig sektor, men det offentliga stödet för bildkonst är lågt jämfört med dans och teater. Samhället måste nu i större utsträckning än tidigare utnyttja, stötta och utveckla konsten och de konstnärliga uttrycksformerna. I DETTA NUMMER av Spaning vill vi fokusera på konstens och konstnärernas villkor. Vi vill också ge några kulturhistoriska perspektiv på ämnet och berätta om aktuella projekt i Västmanlands län. Carl-Magnus Gagge, Landsantikvarie/Länsmuseichef 3

4 SPEGELN Gudabenådad eller samhällskritiker FOTO: MODERNA MUSEET / TERJE ÖSTLING Av Lina Gatte Redin Är det konst att slå sönder en tunnelbanevagn eller att fejka en psykos och bli tvångsomhändertagen? Frågan ställdes till mig på en middag för ett par år sedan. Min bordsgranne var lite provocerad då han fått reda på att jag hade läst konstvetenskap. Först blev jag lite ställd, men sedan svarade jag att konceptkonst har konstnärer arbetat med ända sedan 1917 då Marcel Duchamp ställde ut en pissoar Fontän. Diskussionen som följde handlade inte så mycket om smak, utan mer om frågan: Kan vad som helst vara konst? VI BÖR SNARARE STÄLLA FRÅGAN vad som inte är ett ämne för konsten. Många konstnärer arbetar gränsöverskridande, med flera uttryck och media, sällan trogna en viss teknik eller genre. Det som förmodligen provocerar är att konstnären gör något till konst, en handling som många gånger avviker från vår gängse föreställning om hantverk och skicklighet. ANTIKENS FILOSOFER skrev om den inspirerade konstnären som skapade efter musernas ingivelse. Konstnären var begåvad med ett kreativt skapande, men ansågs inte verka fritt utifrån sin egen fantasi utan var ett slags språkrör för högre makter. Uppfattningen levde kvar även efter kristendomens intåg, med Gud som den skapande ingivelsen. De fantastiska verken som blev till inom kyrkans värld, till exempel Gentaltaret och Sixtinska kapellet, betraktades inte som en enskild konstnärs bragd utan som en sorts förlängning av Skaparen själv. DE STORA MÄSTARNA från medeltid, renässans och barock, som Giotto, Michelangelo och Rembrandt, var inte konstnärer i modern mening. De sågs snarare som högt eftertraktade hantverkare som nådde ryktbarhet genom teknisk skicklighet. De verkade på uppdrag och deras uppgift var att avbilda så troget som möjligt. De producerade verk med motiv som deras beställare, det vill säga kyrkan, adeln och kungahusen, önskade. På samma sätt som bokbindaren eller snickaren var experter inom sina hantverk arbetade konstnären inom sitt skrå, med en egen verkstad och en skara av lärlingar, som i sin tur blev mästare och förde hantverket vidare. > "Fontän" Marcel Duchamp 1917/ >>>

5 5

6 SPEGELN Konstnären är ett manligt geni, de kvinnliga konstnärerna är i stort sett frånvarande i konsthistorien. FOTO: BILDERBENKT I ORSA/VLM UNDER 1700-TALETS ANDRA HÄLFT trädde den moderne romantiske konstnären fram. Under upplysningen och humanismen riktades blicken åt ett individuellt skapande, där originaliteten fick en betydande roll. En stor konstnär skapade något unikt vilket ingen kunde imitera eller efterlikna. Även detta sågs som ett slags Gudsingivelse, men konstnären började betraktas som ett gudabenådat geni. Under denna tid förändrades även bildspråket och motiven. Från att ha varit ett troget avbildande berikades nu konstverken med ett personligt innehåll och undertecknades med konstnärens signatur - något som tidigare inte varit särskilt framträdande. Från att ha avbildat naturen så som den är skapad blev konstnären, under den romantiska epoken, själv en skapare. RUNT SEKELSKIFTET mellan och 1800-tal, då det moderna samhället började växa fram, uppstod det moderna konstbegreppet. Konsten värdesattes utifrån den estetiska upplevelsen och den mänskliga förmågan att formulera världen på nya unika sätt. Akademierna grundades och allt fler utbildade sig till konstnärer. Artisten var inte längre en del av skråväsendet utan ingick i en utbildad konstnärskår. Ämnena var måleri, skulptur och senare även grafik. UNDER 1800-TALET flyttade konsten in i gallerierna och de borgerliga salongerna. Dagens konstmarknad föddes och ett nytt urbant samhälle, en stadskultur tog form, öppen för nytänkande. Det målande geniet, gärna på randen till galenskap, uppskattades som en excentrisk samhällsfigur. Han hade förmåga att kliva utanför och betrakta sin omvärld, en outsider, en bohem som varken ville följa konstens eller samhällets normer. En föreställning som levt kvar till våra dagar. Konstnären är ett manligt geni, de kvinnliga konstnärerna är i stort sett frånvarande i konsthistorien. DEN MODERNA KONSTNÄRSMYTEN blomstrade. Konstkritiken hade en betydande roll i lanseringen av den geniale konstnären och visade på nya kriterier för vad som ansågs vara nyskapande och äkta. Äkta konst var någonting nytt, till skillnad från det gamla hantverket, det traditionella. Konsten erövrade en bredare publik och med den uppstod den stora kretsen av konstsamlare. Konstnärsrollen förändrades markant och konstnärerna kom att verka i en betydligt hårdare konkurrens. UNDER MODERNISMEN och 1900-talets första hälft strävade konsten efter den rena enkla formen fri från historiska krav och ideal och avantgardet uppstod. Det var inte bara det unika utan också det revolutionära som kom i centrum. Konsten blev allt mer abstrakt, esoterisk och intellektuell och refererade till slut bara till sig själv. Trots att man ifrågasatte romantiken och dess känslokult växte en ny genikult fram där en konstnär som Jackson Pollock kunde säga: Jag målar inte natur. Jag är natur. KONSTNÄRENS ROLL har förändrats under historien. Vi kan se ytterligare en förändring då konstnärer är mer samhällskritiskt inriktade, undersöker och analyserar sin omgivning som forskare. De arbetar på den globala marknaden likt entreprenörer. Uttrycken och ingångarna är många. En del arbetar konceptuellt utifrån en idé, som till exempel Lars Vilks gör i sin undersökning av yttrandefrihet och juridik, medan andra söker sig till det figurativa, till hantverket och dess olika tekniker i en nästan absurd tidstrogenhet som den norske målaren Odd Nerdrum i sitt renässansmåleri. Det handlar med andra ord om väldigt skiftande konstnärliga uttryck som verkar sida vid sida. Så svaret på frågan vid middagsbordet om det är konst att undersöka psykiatrin på det sätt som konstfackeleven Anna Odell gjorde 2009 är svaret: Ja, det är konst, eftersom konsten just väcker den frågan! > Mathilde Wigert-Österlund ( ) med målning föreställande Engelsbergs hytta ca FOTO: UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK. 6

7 7

8 SPEGELN Fyra sätt att vara konstnär Av Kristina Mezei 8

9 FOTO: FRANS KOOLEN SPEGELN Att vara konstnär idag handlar om så mycket mer än den traditionella konstnärsrollen. ÄN I DAG FINNS EN FÖRVÄNTAN på stor hantverksskicklighet hos konstnären. Delaktighet i rätta kretsar och i nätverk tycks alltid ha underlättat att hitta uppdrag, att få uppskattning och ekonomisk utdelning. Erfarenhet och utbildning har länge setts som värdefulla kunskaper, förebildliga för kommande generationer: att vara lärare blir då en del i konstnärsyrket. Kärleken till måleriet kan ställa stora krav på egen frihet och oberoende konstnären väljer att söka sin inkomst på andra håll. INSIKTER AV DETTA SLAG har legat bakom valet av konstnärer när Kristina Mezei för Spanings räkning kontaktade fyra konstnärer med anknytning till Västmanlands län. Kent Iwemyr är nationellt och internationellt etablerad. Maria Koolen Hellmin arbetar mycket med offentliga gestaltningsuppdrag. Maria Sewerin fortsätter att måla efter examen från Konsthögskolan, men går samtidigt en ny utbildning som bibliotekarie. Jakob Ojanen i sin tur arbetar vid sidan om sitt måleri även som lärare på en konstskola. FOTO: PRIVAT MARIA KOOLEN HELLMIN >>> Arbetssätt, idéer Arbetar ofta med större sammanhängande uppdrag eller projekt. Mycket tid ägnas åt planering, projektering det vill säga rent administrativt jobb. Skissarbete, modellbyggande, materialtest görs oftast i ateljén i Stockholm. Större grövre jobb som kräver mer utrymme görs i ateljén utanför Skinnskatteberg, med möjlighet att jobba utomhus och goda företagskontakter runt om i trakten. Idé- och konceptarbete pågår hela tiden. Jag har en obändig envis lust att skapa poesi mitt in i det vardagligaste vardagliga! Kontakt med konstlivet Har en hemsida. Skickar ut vernissagekort. Ser många utställningar, träffar många konstnärer och andra aktörer i konstlivet, som vänner, kollegor och samarbetspartners. De finns lika mycket i andra branscher; arkitekter, landskapsarkitekter, ljusdesigners, konstruktörer, företag av olika slag. Inkomst och företagsamhet Sedan 3-4 år tillbaka kommer min huvudsakliga inkomst framför allt från offentliga uppdrag, en mindre del från försäljning. Jag har enskild firma som jag startade direkt efter avslutad utbildning. Min verksamhet är momsbelagd. I vissa perioder betalar jag skatt även som arbetsgivare då jag anställer assistenter. Dessutom arbetar jag även som konsult och konstnärlig rådgivare för Storstockholm Lokaltrafik och Stockholms läns landsting. CV Född Utbildning: Bl a på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Tre viktiga utställningar: Galeria Studio Kulturpalatset, Warszawa, Polen, 2004, Konstakademien, Stockholm, 2009 och Storkyrkan, Stockholm, Gör just nu: Bl a konstprojekt för äldreboende i Kiruna, projektering av projekt för Carl Malmsten Furniture Design vid Linköpings Universitet Lidingö Sthlm, ett samarbete med Statens konstråd, arkitekter, landskapsarkitekt m fl. Färdigställande av större konstprojekt i flera delar till staden Mandal i södra Norge. < Maria Koolen Hellmin i färd med att slipa på det som ska bli ett romkorn. 9

10 SPEGELN FOTO: HARRI VRETHED FOTO: PRIVAT KENT IWEMYR MARIA SEWERIN Arbetssätt, idéer Mina bilder börjar nästan alltid med en idé som dyker upp i huvudet, ofta något jag sett eller upplevt tidigare. Fortsätter med att göra en enkel skiss eller kladda ner några ord på ett papper, tills det åter blir dags att plocka fram dem. Jag har ända sedan jag började måla varit på samma plats, alltså den lilla studio jag har i en del av det gamla huset som jag bor i. Att bli konstnär är aldrig något jag gått och drömt om. Jag hade turen att 1992 träffa den då unge galleristen Magnus Karlsson som hade ett nyöppnat galleri i Västerås. Han kontaktade mig efter att ha sett mina målningar på Liljevalchs vårsalong. Kontakt med konstlivet Marknadsföringen ansvarar mina gallerister för. Jag jobbar med i huvudsak tre gallerier i Sverige, Tyskland och Italien. Inkomst och företagsamhet Målar i samma utsträckning som alla tidigare år. Det är klart att det är bra att sälja någon målning ibland fast numera är jag pensionär. CV Född 1944, bott större delen av mitt liv i Hallstahammar. Utbildning: Två års förberedande konstskola. Konstfack, högskoleutbildning tre år. Tre viktiga utställningar: Galleri Magnus Karlsson, Västerås, Galleri Jochen Hempel i Berlin och Galleria Salvatore & Caroline Ala i Milano. Gör just nu: arbetar med utställningar på Galleri Leger i Malmö med början 25 maj och på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm. Arbetssätt, idéer Jag vidareutbildar mig inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap på halvfart distans. Med mitt konstnärskap arbetar jag koncentrerat under sommaren (juni, juli och augusti) heltid. Under terminerna försöker jag måla på kvartsfart under kvällar och helger. Jag har ett arbetsrum i hemmet där jag målar. Anledningen till att jag håller på med konst är att det är jätteroligt och att jag mår bra av att få uttrycka mig. Kontakt med konstlivet Jag har en hemsida och ett Facebook-konto. Eftersom jag studerar på distans har vi en egen kurssida. I övrigt droppar det in en hel del inbjudningar till vernissager och events som har konstanknytning. Jag har några trogna kollegor som jag håller kontakt med. Vi har även gjort grupputställningar tillsammans. Inkomst och företagsamhet Jag är inte beroende av att sälja tack vare att jag timvikarierar som biblioteksassistent. I framtiden hoppas jag att få en deltidstjänst som bibliotekarie. Givetvis påverkar studierna och timvikarierandet mina konstnärliga insatser. Jag har blivit bra på att fokusera, att snabbt ställa om, plus att ha tålamod och stå ut med att det går lite långsammare ibland. CV Född Utbildning: Västerås konstskola , Kungliga konsthögskolan fri konst 300 hp Linnéuniversitetet biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp 2010 avslutas Tre viktiga utställningar: KAZ Galleri, Västerås 2010, Centralgalleriet, Gävle 2011 och Tyresö konsthall (tillsammans med Lotta Smed och Lotta Sjöborg) Gör just nu: målar, pluggar och jobbar. Vill få ihop material till två utställningar

11 SPEGELN FOTO: PRIVAT JAKOB OJANEN Arbetssätt, idéer Jag jobbar huvudsakligen i min ateljé med det praktiska arbetet. Men det är alltid en pågående process där tankar och formuleringar ständigt uppkommer. Oftast är det högst vardagliga företeelser som jag tar till mig och försöker omförhandla i ateljén. Kontakt med konstlivet De flesta av mina vänner och bekanta jobbar på olika sätt med konst så jag har snarare svårt att komma ifrån konstlivet. Jag tycker det är svårt med marknadsföring och nätverkande. Just nu försöker jag fokusera den tid jag har på mitt ateljéarbete. Jag är inne i en skapande process och den måste få den tid den behöver om det ska bli bra. Då har jag inte tid att jaga utställningar och det kan nog bli lite fel och försöka marknadsföra något man själv inte vet vart det är på väg. Det kanske känns annorlunda när den här pågående processen fått fortgå och kommit till ett slags avslut. Då kanske jag känner att jag måste få ut mina grejer så de får kommunicera med omvärlden. De flesta av mina vänner är ju själva konstnärer så jag har alltid nära till konstnärskollegor och diskutera med. Jag jobbar inte exklusivt med någon gallerist för tillfället men i början av 2013 har jag en inbokad utställning på KAZ galleri i Västerås där jag tidigare har ställt ut. Inkomst och företagsamhet Jag jobbar 50 procent på Systembolaget och 20 procent som lärare på Västerås Konstskola. Det är en hel del pysslande för att få ihop det med den egna verksamheten som jag driver som enskild firma. Det som är fördelen med så mycket övrigt jobb är att jag inte behöver vara beroende av att sälja x antal målningar varje månad. Det tror jag skulle vara hämmande för min konstnärliga och språkliga utveckling. Men det är klart en balansgång mellan tid och pengar. Det är väldigt givande att jobba på Konstskolan, jag har börjat ifrågasätta mitt egna arbete på ett konstruktivt vis när man hela tiden ställs inför elevarbeten som man förväntas ge konstruktiv kritik på. CV Född Utbildning: Konstfack, Magister i Konst, Gerlesborgskolan i Stockholm Västerås Konstskola Tre viktiga utställningar: grupputställning på Fotografiska, Stockholm, 2010, Galleri KAZ, Västerås, 2010 och Brandstrom, Stockholm, Gör just nu: nya målningar i ateljén och arbetar som konstlärare på Västerås Konstskola. I höstas var jag klar med ett offentligt gestaltningsuppdrag på en skola i Älvsjö, Stockholm. Idé- och konceptarbete pågår hela tiden. Jag har en obändig envis lust att skapa poesi mitt in i det vardagligaste vardagliga! MARIA KOOLEN HELLMIN 11

12 SPEGELN Vi behöver nya modeller Av Marie Bergdahl Redan från antiken har konstnärens behov av att få skapa fritt och uppdragsgivarens önskan att konsten ska göra nytta för någon eller något varit ett hett ämne. De samtida konstnärerna, till skillnad från den traditionella, arbetar på en bred arena, med installationer, performances och i olika medier utifrån ett idébaserat koncept. Den konstnärliga kompetensen efterfrågas alltmer av både privat och offentlig sektor och konstnärer kan verka som föreläsare, projektledare, strateger och konsulter. BILD- OCH FORMKONSTENS infrastruktur är mångfacetterad och består, förutom av konstnärerna, av en mängd olika spelare; föreningar, nätverk, konstnärsgrupper, museer, offentliga och privata konsthallar, privatägda och konstnärsdrivna gallerier. Många utställningsarrangörer arbetar ideellt och ett flertal konstnärer arbetar utan ersättning vid utställningar. Numera finns det ett statligt avtal, som ska garantera ersättning till konstnärerna, MU-avtalet (medverkande och utställningsersättning). Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och de regionala konstkonsulenterna i Sverige arbetar med implementeringen av avtalet också till regioner och kommuner. DENNA BROKIGA och splittrade infrastruktur och mängden av ideella åtaganden försämrar överblicken och bidrar till en svag röst i striden om ökade offentliga resurser. Enligt Kulturrådets rapport Bild och form 2009 är det offentliga stödet lågt om man jämför med dansen och teatern. I DE TRE STORSTADSREGIONERNA Stockholm, Göteborg och Malmö finns närmare hälften av landets utställningsarrangörer. Här görs tre fjärdedelar av de cirka tre miljoner utställningsbesöken. I Västmanlands län är Västerås konstmuseum den största arrangören. Flertalet utställningsarrangörer är ideella föreningar med ett folkbildande och konstfrämjande syfte. Den största är Sveriges Konstföreningar Västmanland. Sammantaget finns det tjugosex utställningsarrangörer i länet. De flesta av dem har mellan fem och tio tusen besökare per år. EN KONSTUTSTÄLLNINGS KOSTNADER innefattar, utöver ersättning till konstnären, utgifter för transport, teknik, lokal och marknadsföring, samt kostnader för den konstpedagogiska verksamheten, riktade i första hand till barn och unga. Det sistnämnda gäller främst utställningsarrangörer som har offentliga medel. Konst och kultur för, av och med barn och 12

13 SPEGELN Konst speglar våra liv. Vi behöver den, som både fri och nyttig. unga är ett viktigt kulturpolitiskt mål. Det behövs också ett krafttag inom skolan. I vår samtid omges vi dagligen av ett flöde av bilder, som vi behöver lära oss att tolka, för att bättre förstå vår omvärld. EN BLIVANDE KONSTNÄR föds någonstans och börjar utöva sitt konstnärskap någonstans. Det är centralt att arbeta för att människor får möjlighet till eget skapande och till utställningsmöjligheter i sin hemtrakt. Kreativitet är grunden till konstnärskapet men också till entreprenörskapet. Att bygga hållbara strukturer inom besöksnäringen och stödja kulturella och kreativa näringar bidrar till utvecklingen. Genom en tydlig regional kulturpolitik (och varför inte en konstpolitik?), som visar på konstens betydelser i samhällsutvecklingen, spelar län och regioner huvudroller vad gäller bild- och formkonstens möjligheter till ökade resurser. Kommunikationsvägarna är betydelsefulla, till kommuner, institutioner, organisationer och andra. Nya samverkansmodeller är nyckeln. Konsten har flera betydelser, för varje människa som upplever den, för konstnären själv, för konstverket i sig självt, men också för hälsan och för ekonomisk och social tillväxt. Konst speglar våra liv. Vi behöver den, som både fri och nyttig. v Vernissage för en utställning med verk av Anne-Karin Furunes på Västerås Konstmuseum Anne-Karin Furunes, Portraits of Pictures Portrait 40 Anne-Karin Furunes / BUS 2012 FOTO: ELISABETH BLENNOW CALÄLV 13

14 SPEGELN Värt en egen resa Av John Rothlind Västerås domkyrka är en av de kyrkor i landet där flest altarskåp har bevarats. De utgör medeltidens mest praktfulla och komplexa konstverk - allkonstverk bestående av både måleri och skulptur. Skåpen utgjorde en gemensam blickpunkt och fond under mässan. Med dem fanns förutsättningar för en berättande scenografi med framställningar ur Kristi passions- och frälsningshistoria. Altarskåpen var genom sina dörrar "förvandlingsbara". HÖGALTARSKÅPET, som skänktes till kyrkan år 1516 av riksföreståndaren Sten Sture d y och hans hustru Kristina, är ett av de mest komplexa altarskåpen, med sidor för festdagar, söndagar och vardagar. Under fastan doldes det helt av en fasteduk - en ridå i dova färger. Högaltarskåpets vardagssida visar i mitten enligt mitt tolkningsförslag, tillbedjan inför ett skrin med Västmanlands apostel S:t Davids reliker. En präst har lyft fram relikskrinet ur nischen i altarskåpets predella eller sockel mycket påminnande om den verkliga sockeln som Stureskåpet är ställt på. I Antwerpen, där altarskåpet tillverkades, försökte konstnären på distans gestalta scenen i Västerås domkyrka med präster och knäfallande hjälpsökande. Att S:t David av Munktorp verkligen skrinlagts i Västerås har ifrågasatts men ett trovärdigt vittne finns - Olaus Petri minns själv händelsen med ogillande. Vid riksdagen i Västerås 1527, betraktade han och de andra reformatorerna generellt de gamla bilderna med tolerans men påpekade, kanske med Davidskulten i åtanke, att "missbruk" förekommit. Med Johannes Rudbeckius tillträde som biskop 1619 förändrades synen på altarskåpen från tolerans till uppskattning - han beskrev dem som sköna, välgjorda och kostbara. DOMKYRKAN PRÄGLAS i dag av restaureringsarkitekten Erik Lundbergs stora omgestaltning Kyrkan hade under 1800-talet genomgått renoveringar i nygotisk anda. Lundbergs restaurering kan kanske mer betraktas som ett återupprättande av kyrkorummet och de konstföremål det inrymmer, än ett antikvariskt återförande till ett ursprungligt eller tidigare skick. Med behärskad ljuskontroll, utvalda material, tekniker, färger och strukturer, iscensatte Lundberg rum där riktningen och rörelsen mot öster förstärktes. På vilket sätt då? Kan han exemplifiera? Han skriver själv att "högaltaret bildar slutmålet, med altarskåpet såsom guldglimmande fond". Erik Lundberg skapade därmed inte bara en konstscen med Stureskåpet i sitt rätta rumsliga och funktionella sammanhang, utan också ett andligt rum där mässan celebreras i obruten kontinuitet. SJÄTTE SINNET samtidskonst i samspel med kyrkorum från olika epoker genomfördes Sjätte sinnet för första gången i 22 kyrkor i Västmanland och Dalarna. Sommaren 2013 är det dags för nya spännande konstupplevelser i Västerås stift, nu i Salabygden och södra Dalarna. För mer info: DET FINNS MER Lästips: Gunnar Ekström (med bidrag av Sven Drakenberg), Västerås Domkyrkas inventarier genom tiderna, Västerås 1976/1994; Erik Lundberg, Att restaurera, Stockholm

15 FOTO: LASSE FREDRIKSSON > Scen från altarskåpets vardagssida med relikskrin och knäfallande hjälpsökande. Tillbedjan av helgonreliker sågs med oblida ögon av reformatorerna som ansåg att det var ett missbruk. FOTO: JOHN ROTHLIND 15

16 16 SPEGELN

17 FOTO: JOHAN FORS Konstnärsingenjör i domkyrkan SPEGELN Av Linda Fagerström Azurblått och indigo. Turkos och violett. Randi Fishers glasmålningar i Västerås domkyrka innehåller starka färger. Ockra och umbra. Mossgrönt och vinrött. Titeln, De tre stegen, handlar om rörelse: genom människolivet eller kanske årstiderna. I kompositionen finns flera geometriska figurer: cirklar och hjul som balanserar på rektanglar. Trubbiga och spetsiga trianglar. En smal månskära vilar högst upp. DÅ VÄSTERÅS DOMKYRKA restaurerades på 1950-talet valdes Randi Fisher i en KRO-tävling att utföra glasmålningarna. Fisher använde nonfigurativt formspråk radikalt i jämförelse med de andra tävlingsförslagen, som var mer traditionella med föreställande motiv. Franska konstnärer som Henri Matisse hade på 1940-talet skapat nonfigurativt glasmåleri för kyrkomiljö och Fishers förslag för Västerås var framsynt internationellt. I VESTMANLANDS LÄNS TIDNING beskrev hon 1957 sin vilja att undvika det vanliga, de traditionella figurer och symboler som gärna spelar in i den kyrkliga konsten. Det blir så lätt naivt och det är jag väldigt rädd för. Det är väl inte heller direkt meningen att kyrkobesökarna skall sitta och titta på fönstren, koncentrera sig på motiv och så vidare. Jag vill i stället försöka att genom färger och linjer åstadkomma en viss stämningsverkan. RANDI FISHER verkade i en krets konstnärer som främst var kamrater från tiden på Konstakademien, bland dem Lennart Rodhe, Pierre Olofsson, Lage Lindell, Olle Bonniér, Arne Jones och Karl Axel Pehrson. I konsthistorien brukar man kalla dem konkretister. Denna konstnärsgeneration var den romantiserade bohemens raka motsats. De såg sig som konstnärsingenjörer och befann sig långt från den enslige, inåtvände artisten, outsidern. DEN NYA KONSTNÄRSROLLEN öppnade för en kvinnas möjligheter i yrket och Fisher var mycket framgångsrik dessutom alltid klädd i byxor, på den tiden ännu ett helt maskulint plagg. Hennes mor, konstnär och lärare på Tekniska skolan (dagens Konstfack), var förstås också en inspirationskälla. < Detalj av Röd ur De tre stegen. >>> 17

18 SPEGELN FOTO: JOHAN FORS FOTO: JOHAN FORS ^ Blå och Gul ur De tre stegen av Randi Fisher. 18

19 SPEGELN Den nya konstnärsrollen öppnade för en kvinnas möjligheter i yrket och Fisher var mycket framgångsrik dessutom alltid klädd i byxor, på den tiden ännu ett helt maskulint plagg. KOLLEKTIVT ARBETE var idealet och Fisher arbetade med glaskonstnären Ralph Bergholtz i Skåne för att bränna glaset till domkyrkans målningar. Samarbeten mellan ingenjörer, arkitekter, konsthantverkare och konstnärer eftersträvades ungefär som vid de medeltida katedralbyggena. Den visionen hade också varit ledstjärna några decennier tidigare på Bauhaus. Radikaliteten där, som 1933 ledde till att nazisterna stängde skolan, återfanns nu hos de unga konstnärerna i Sverige: flera var politiskt engagerade med socialistiska förtecken. FOTO: VLT, ARKIVET. KONSTENS ISOLERING skulle brytas och därför var det viktigt att konsten fanns överallt i det folkhem som nu byggdes: på skolor, postkontor, personalmatsalar, barnteatrar, hyreshus i förorten och i kyrkan. I domkyrkans glasmålningar kunde Randi Fisher kombinera sin modernistiska konstnärliga vision med ett samhällsengagemang och den starka viljan att nå folket med konsten. De tre stegen beskrev hon ofta som sitt främsta verk. Sedan De tre stegen fullbordats, fick Fisher även i uppdrag att utföra den cirkelformade glasmålning som finns i rundfönstret ovanför kyrkans norra sidoentré. RANDI FISHER Randi Fisher ( ) utbildade sig på Konstakademien i Stockholm Sven X-et Erixson var hennes professor. Hennes mor, Eivor Fisher, var konstnär och lärare på Tekniska skolan. Hennes syster, Else Fisher Bergman, koreograf och dansare, var gift med Ingmar Bergman Hon finns representerad på Moderna Museet, Västerås konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Skissernas museum i Lund. Hennes glasmålningar finns i kyrkor över hela landet. Hon har gjort scenografi för Dramaten och bokomslag för Maria Wine på Bonniers förlag. ^ Randi Fisher arbetar med den röda glasmålningen i sin ateljé i Stockholm

20 SPEGELN v Ernst Lundström ( ) Ulvaklev i månsken. Här är djefligt vackert Känner du Engelsbergsmålarna? Av Karin Larsson När järnvägen från Västerås drogs fram till Engelsberg 1876 och förbands med banan till Norberg/Kärrgruvan fick människor söderifrån helt nya möjligheter att besöka Engelsberg. Den vackra naturen och intressanta bruksmiljön, sedan 1876 kompletterad med den nya tidens begynnande petroleumindustri på Oljeön, lockade många besökare. Den år 1900 uppförda järnvägsstationen, utformad av arkitekten Erik Lallerstedt ( ), fick en arkitektonisk utformning som saknade sitt motstycke i Sverige. Med flera hotell och pensionat blev Engelsberg en omtyckt ort för dåtidens turism. 20

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Ivan Aguéli,1869-1917

Ivan Aguéli,1869-1917 Ivan Aguéli,1869-1917 Jag har valt att presentera Ivan Aguéli, genom att sammanställa texter jag hittat på internet. Att jag fastnat för Ivan Aguéli beror inte i första hand på att jag tycker att hans

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen.

A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen. blad 1 av 4 A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen.com / Gunilla Ferm Målar i olja, akvarell och tempera. Har även arbetat med

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya När vi åkte tillbaka från Kenya i mars 2011, efter den första delen i det här projektet var Mats Wilhelmsson och jag fortfarande övertygade

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Arbetsblad Lotta Antonsson, A very young woman under the influence IV, 2000 fotografi på aluminium, 91x266 cm Lotta Antonsson Kvinna Kvinnor

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén GRAFICA NATURAE Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén Mia Malmlöf f. 1954 1979 1984 utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 1984

Läs mer

Med sina drygt 30 år i branschen

Med sina drygt 30 år i branschen Text: Erik Laquist Bild: Bruno Ehrs Bruno Ehrs: Född 1953 i Stockholm, bor i Bromma. Utbildning: Fotoskolan i Stockholm, 1974 1976. Karriär: Började efter utbildningen som arkitektur- och dokumentärfotograf

Läs mer

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Detta var målet med projektet. Temat för Konstens Vecka v41 2014 var Politisk konst- samtidskonst Vi kände att förståelse och värdesättande

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah UTSTÄLLNINGAR UTSTÄLLNINGAR De deltagande konstnärerna bildar gruppen 5 Bildmakars, och presenterar sig själva som följer: Vi är 5 bildmakars, som bor i Lerumsområdet och har känt varandra en längre tid.

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

På egen hand i konsten

På egen hand i konsten På egen hand i konsten Modernismen och därefter - konsthistoriska nedslag i de senaste hundra åren Det här är en handledning som berättar om några målningar i länsmuseets konstsamling och hjälper till

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014 Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313 för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se VÄLKOMMEN UPP! BLT Projektering siktar högt genom att skapa kvalitativa och stillfulla drömlägenheter av

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren

Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren Lessebo Handpappersbruk och respektive konstnär Utställningsansvarig: Lina Willman Text: Christian Kindblad, Beryl Sten och Lina Willman Foto: Magnus Palmér,

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25 KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats Visionskiss 2014-06-25 BAKGRUND ARNA (Art and Nature) 2011 startades i Fågelriket ett artist in residence med namnet ARNA som snabbt

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer