18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :-"

Transkript

1 18-19/2012 TEMA BILDKONST Värde 50 :-

2 TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig att spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla som på olika sätt arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt, känt och levande i Västmanland, samtidigt som vi bjuder på kunskap, inspiration och tips till alla dom som intresserar sig för kulturarvet till vardags. Spaning ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening > Det viktigaste just nu Ledaren. Att skapa är nödvändigt. Av Carl-Magnus Gagge > Spegeln Gudabenådad eller samhällskritiker. Av Lina Gatte Redin Fyra sätt att vara konstnär. Av Kristina Mezei Vi behöver nya modeller. Av Marie Bergdahl Värt en egen resa. Av John Rothlind Konstnärsingenjör i domkyrkan. Av Linda Fagerström Känner du Engelsbergsmålarna? Av Karin Larsson Tre Synvillor. Av Julia Unge Sörling Grafikverkstan ger nya drivkrafter. Av Lina Nordenström och Lars Nyberg Ivan Aguéli - vägledarens tjänare. Av Viveca Wessel Konstnär i hemlighet. Av Olle Nessle Resan har bara börjat. Av Marie-Louise Larsson Wallén Rädda den offentliga konsten! Av Yvonne Busk Temporart: Konst i farten. Av Yvonne Busk KAZ Galleri. Av Jan Å Johansson > Experten Visuella vitaminer. Av Kristina Mezei > Utflykten Konstsafari i Västmanland. Av Maria Mellgren > Spanaren Konst som berör. Av Cia Rimmö > Projektnytt Här får man! Av Tony Lorenzi > Ur litteraturen Aguéli. Av Ingemar Leckius > Ur samlingarna Konst av kvinnor. Av Eva Borgegård > Från föreningarna Testa en konstförening! > Konst i Västmanland Omslagsbilder Framsida: Monica Höll, Spielplatz Heimat. Bilden är beskuren. Monica Höll / BUS 2012 Baksida: Detalj av Elsa Celsing, Flicka i snöig skog, Västerås Konstmuseum. 1 notiser 1 Från framtiden 1 Aktuellt 1 Pris och beröm 2 Från maktens korridorer 3 Utställningar 3 Nya böcker 7 Redaktionsruta TEMA BILDKONST

3 DET VIKTIGASTE JUST NU Att skapa är nödvändigt BILDKONSTEN ÄR EN DEL AV SAMHÄLLET. Den utövas av konstnärer som möter publik och är därigenom en del av ett socialt sammanhang. Konst kan ibland upplevas som sluten, men samhället har alltid tillgång till konsten i utställningslokaler, i offentliga rum och på sociala mötesplatser. Konsten speglar de tankevärldar som finns i en tid och ett samhälle, ofta före andra, som en barometer på förändring. INOM KULTURPOLITIKEN är tilltron dock inte så stor till att konsten av egen kraft kan vara samhällsnyttig. Istället lyfts konstens nytta fram och ses då som ett redskap för att lösa problem inom olika samhällsområden. Nyttoargumenten används för att rättfärdiga konsten och placera den i samhällets tjänst. VISST HAR KONSTNÄRERNA EN VIKTIG ROLL att spela och konsten har betydelse för barns och ungas utveckling, för hälsa, för kulturell mångfald, för människors välbefinnande, för livskvalitet, för att kommunicera och för att förbättra samhället. FOTO: LASSE FREDRIKSSON MEN ÄR DET INTE SÅ ATT KONST I GRUNDEN handlar om skapande? När konst skapas är det fråga om en process, ett sökande som gör det lättare att förstå. Skapandet är en del av processen, en kvalitativ arbetsmetod, som i likhet med vetenskaplig forskning skulle kunna renodlas och utvecklas. Med ett sådant synsätt skulle konsten vara en resurs och få en större betydelse för samhällets förändring och utveckling. SAMMANFATTNINGSVIS är det alltså inte fråga om konsten för konstens egen skull, inte konsten som redskap för samhällsnyttan utan att det är det konstnärliga skapandet som i sig är nyttigt och nödvändigt. För att kunna existera och utvecklas är dock konsten starkt beroende av samhällets stöd och intresse. Stödet till bildkonsten kommer både från privat och offentlig sektor, men det offentliga stödet för bildkonst är lågt jämfört med dans och teater. Samhället måste nu i större utsträckning än tidigare utnyttja, stötta och utveckla konsten och de konstnärliga uttrycksformerna. I DETTA NUMMER av Spaning vill vi fokusera på konstens och konstnärernas villkor. Vi vill också ge några kulturhistoriska perspektiv på ämnet och berätta om aktuella projekt i Västmanlands län. Carl-Magnus Gagge, Landsantikvarie/Länsmuseichef 3

4 SPEGELN Gudabenådad eller samhällskritiker FOTO: MODERNA MUSEET / TERJE ÖSTLING Av Lina Gatte Redin Är det konst att slå sönder en tunnelbanevagn eller att fejka en psykos och bli tvångsomhändertagen? Frågan ställdes till mig på en middag för ett par år sedan. Min bordsgranne var lite provocerad då han fått reda på att jag hade läst konstvetenskap. Först blev jag lite ställd, men sedan svarade jag att konceptkonst har konstnärer arbetat med ända sedan 1917 då Marcel Duchamp ställde ut en pissoar Fontän. Diskussionen som följde handlade inte så mycket om smak, utan mer om frågan: Kan vad som helst vara konst? VI BÖR SNARARE STÄLLA FRÅGAN vad som inte är ett ämne för konsten. Många konstnärer arbetar gränsöverskridande, med flera uttryck och media, sällan trogna en viss teknik eller genre. Det som förmodligen provocerar är att konstnären gör något till konst, en handling som många gånger avviker från vår gängse föreställning om hantverk och skicklighet. ANTIKENS FILOSOFER skrev om den inspirerade konstnären som skapade efter musernas ingivelse. Konstnären var begåvad med ett kreativt skapande, men ansågs inte verka fritt utifrån sin egen fantasi utan var ett slags språkrör för högre makter. Uppfattningen levde kvar även efter kristendomens intåg, med Gud som den skapande ingivelsen. De fantastiska verken som blev till inom kyrkans värld, till exempel Gentaltaret och Sixtinska kapellet, betraktades inte som en enskild konstnärs bragd utan som en sorts förlängning av Skaparen själv. DE STORA MÄSTARNA från medeltid, renässans och barock, som Giotto, Michelangelo och Rembrandt, var inte konstnärer i modern mening. De sågs snarare som högt eftertraktade hantverkare som nådde ryktbarhet genom teknisk skicklighet. De verkade på uppdrag och deras uppgift var att avbilda så troget som möjligt. De producerade verk med motiv som deras beställare, det vill säga kyrkan, adeln och kungahusen, önskade. På samma sätt som bokbindaren eller snickaren var experter inom sina hantverk arbetade konstnären inom sitt skrå, med en egen verkstad och en skara av lärlingar, som i sin tur blev mästare och förde hantverket vidare. > "Fontän" Marcel Duchamp 1917/ >>>

5 5

6 SPEGELN Konstnären är ett manligt geni, de kvinnliga konstnärerna är i stort sett frånvarande i konsthistorien. FOTO: BILDERBENKT I ORSA/VLM UNDER 1700-TALETS ANDRA HÄLFT trädde den moderne romantiske konstnären fram. Under upplysningen och humanismen riktades blicken åt ett individuellt skapande, där originaliteten fick en betydande roll. En stor konstnär skapade något unikt vilket ingen kunde imitera eller efterlikna. Även detta sågs som ett slags Gudsingivelse, men konstnären började betraktas som ett gudabenådat geni. Under denna tid förändrades även bildspråket och motiven. Från att ha varit ett troget avbildande berikades nu konstverken med ett personligt innehåll och undertecknades med konstnärens signatur - något som tidigare inte varit särskilt framträdande. Från att ha avbildat naturen så som den är skapad blev konstnären, under den romantiska epoken, själv en skapare. RUNT SEKELSKIFTET mellan och 1800-tal, då det moderna samhället började växa fram, uppstod det moderna konstbegreppet. Konsten värdesattes utifrån den estetiska upplevelsen och den mänskliga förmågan att formulera världen på nya unika sätt. Akademierna grundades och allt fler utbildade sig till konstnärer. Artisten var inte längre en del av skråväsendet utan ingick i en utbildad konstnärskår. Ämnena var måleri, skulptur och senare även grafik. UNDER 1800-TALET flyttade konsten in i gallerierna och de borgerliga salongerna. Dagens konstmarknad föddes och ett nytt urbant samhälle, en stadskultur tog form, öppen för nytänkande. Det målande geniet, gärna på randen till galenskap, uppskattades som en excentrisk samhällsfigur. Han hade förmåga att kliva utanför och betrakta sin omvärld, en outsider, en bohem som varken ville följa konstens eller samhällets normer. En föreställning som levt kvar till våra dagar. Konstnären är ett manligt geni, de kvinnliga konstnärerna är i stort sett frånvarande i konsthistorien. DEN MODERNA KONSTNÄRSMYTEN blomstrade. Konstkritiken hade en betydande roll i lanseringen av den geniale konstnären och visade på nya kriterier för vad som ansågs vara nyskapande och äkta. Äkta konst var någonting nytt, till skillnad från det gamla hantverket, det traditionella. Konsten erövrade en bredare publik och med den uppstod den stora kretsen av konstsamlare. Konstnärsrollen förändrades markant och konstnärerna kom att verka i en betydligt hårdare konkurrens. UNDER MODERNISMEN och 1900-talets första hälft strävade konsten efter den rena enkla formen fri från historiska krav och ideal och avantgardet uppstod. Det var inte bara det unika utan också det revolutionära som kom i centrum. Konsten blev allt mer abstrakt, esoterisk och intellektuell och refererade till slut bara till sig själv. Trots att man ifrågasatte romantiken och dess känslokult växte en ny genikult fram där en konstnär som Jackson Pollock kunde säga: Jag målar inte natur. Jag är natur. KONSTNÄRENS ROLL har förändrats under historien. Vi kan se ytterligare en förändring då konstnärer är mer samhällskritiskt inriktade, undersöker och analyserar sin omgivning som forskare. De arbetar på den globala marknaden likt entreprenörer. Uttrycken och ingångarna är många. En del arbetar konceptuellt utifrån en idé, som till exempel Lars Vilks gör i sin undersökning av yttrandefrihet och juridik, medan andra söker sig till det figurativa, till hantverket och dess olika tekniker i en nästan absurd tidstrogenhet som den norske målaren Odd Nerdrum i sitt renässansmåleri. Det handlar med andra ord om väldigt skiftande konstnärliga uttryck som verkar sida vid sida. Så svaret på frågan vid middagsbordet om det är konst att undersöka psykiatrin på det sätt som konstfackeleven Anna Odell gjorde 2009 är svaret: Ja, det är konst, eftersom konsten just väcker den frågan! > Mathilde Wigert-Österlund ( ) med målning föreställande Engelsbergs hytta ca FOTO: UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK. 6

7 7

8 SPEGELN Fyra sätt att vara konstnär Av Kristina Mezei 8

9 FOTO: FRANS KOOLEN SPEGELN Att vara konstnär idag handlar om så mycket mer än den traditionella konstnärsrollen. ÄN I DAG FINNS EN FÖRVÄNTAN på stor hantverksskicklighet hos konstnären. Delaktighet i rätta kretsar och i nätverk tycks alltid ha underlättat att hitta uppdrag, att få uppskattning och ekonomisk utdelning. Erfarenhet och utbildning har länge setts som värdefulla kunskaper, förebildliga för kommande generationer: att vara lärare blir då en del i konstnärsyrket. Kärleken till måleriet kan ställa stora krav på egen frihet och oberoende konstnären väljer att söka sin inkomst på andra håll. INSIKTER AV DETTA SLAG har legat bakom valet av konstnärer när Kristina Mezei för Spanings räkning kontaktade fyra konstnärer med anknytning till Västmanlands län. Kent Iwemyr är nationellt och internationellt etablerad. Maria Koolen Hellmin arbetar mycket med offentliga gestaltningsuppdrag. Maria Sewerin fortsätter att måla efter examen från Konsthögskolan, men går samtidigt en ny utbildning som bibliotekarie. Jakob Ojanen i sin tur arbetar vid sidan om sitt måleri även som lärare på en konstskola. FOTO: PRIVAT MARIA KOOLEN HELLMIN >>> Arbetssätt, idéer Arbetar ofta med större sammanhängande uppdrag eller projekt. Mycket tid ägnas åt planering, projektering det vill säga rent administrativt jobb. Skissarbete, modellbyggande, materialtest görs oftast i ateljén i Stockholm. Större grövre jobb som kräver mer utrymme görs i ateljén utanför Skinnskatteberg, med möjlighet att jobba utomhus och goda företagskontakter runt om i trakten. Idé- och konceptarbete pågår hela tiden. Jag har en obändig envis lust att skapa poesi mitt in i det vardagligaste vardagliga! Kontakt med konstlivet Har en hemsida. Skickar ut vernissagekort. Ser många utställningar, träffar många konstnärer och andra aktörer i konstlivet, som vänner, kollegor och samarbetspartners. De finns lika mycket i andra branscher; arkitekter, landskapsarkitekter, ljusdesigners, konstruktörer, företag av olika slag. Inkomst och företagsamhet Sedan 3-4 år tillbaka kommer min huvudsakliga inkomst framför allt från offentliga uppdrag, en mindre del från försäljning. Jag har enskild firma som jag startade direkt efter avslutad utbildning. Min verksamhet är momsbelagd. I vissa perioder betalar jag skatt även som arbetsgivare då jag anställer assistenter. Dessutom arbetar jag även som konsult och konstnärlig rådgivare för Storstockholm Lokaltrafik och Stockholms läns landsting. CV Född Utbildning: Bl a på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Tre viktiga utställningar: Galeria Studio Kulturpalatset, Warszawa, Polen, 2004, Konstakademien, Stockholm, 2009 och Storkyrkan, Stockholm, Gör just nu: Bl a konstprojekt för äldreboende i Kiruna, projektering av projekt för Carl Malmsten Furniture Design vid Linköpings Universitet Lidingö Sthlm, ett samarbete med Statens konstråd, arkitekter, landskapsarkitekt m fl. Färdigställande av större konstprojekt i flera delar till staden Mandal i södra Norge. < Maria Koolen Hellmin i färd med att slipa på det som ska bli ett romkorn. 9

10 SPEGELN FOTO: HARRI VRETHED FOTO: PRIVAT KENT IWEMYR MARIA SEWERIN Arbetssätt, idéer Mina bilder börjar nästan alltid med en idé som dyker upp i huvudet, ofta något jag sett eller upplevt tidigare. Fortsätter med att göra en enkel skiss eller kladda ner några ord på ett papper, tills det åter blir dags att plocka fram dem. Jag har ända sedan jag började måla varit på samma plats, alltså den lilla studio jag har i en del av det gamla huset som jag bor i. Att bli konstnär är aldrig något jag gått och drömt om. Jag hade turen att 1992 träffa den då unge galleristen Magnus Karlsson som hade ett nyöppnat galleri i Västerås. Han kontaktade mig efter att ha sett mina målningar på Liljevalchs vårsalong. Kontakt med konstlivet Marknadsföringen ansvarar mina gallerister för. Jag jobbar med i huvudsak tre gallerier i Sverige, Tyskland och Italien. Inkomst och företagsamhet Målar i samma utsträckning som alla tidigare år. Det är klart att det är bra att sälja någon målning ibland fast numera är jag pensionär. CV Född 1944, bott större delen av mitt liv i Hallstahammar. Utbildning: Två års förberedande konstskola. Konstfack, högskoleutbildning tre år. Tre viktiga utställningar: Galleri Magnus Karlsson, Västerås, Galleri Jochen Hempel i Berlin och Galleria Salvatore & Caroline Ala i Milano. Gör just nu: arbetar med utställningar på Galleri Leger i Malmö med början 25 maj och på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm. Arbetssätt, idéer Jag vidareutbildar mig inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap på halvfart distans. Med mitt konstnärskap arbetar jag koncentrerat under sommaren (juni, juli och augusti) heltid. Under terminerna försöker jag måla på kvartsfart under kvällar och helger. Jag har ett arbetsrum i hemmet där jag målar. Anledningen till att jag håller på med konst är att det är jätteroligt och att jag mår bra av att få uttrycka mig. Kontakt med konstlivet Jag har en hemsida och ett Facebook-konto. Eftersom jag studerar på distans har vi en egen kurssida. I övrigt droppar det in en hel del inbjudningar till vernissager och events som har konstanknytning. Jag har några trogna kollegor som jag håller kontakt med. Vi har även gjort grupputställningar tillsammans. Inkomst och företagsamhet Jag är inte beroende av att sälja tack vare att jag timvikarierar som biblioteksassistent. I framtiden hoppas jag att få en deltidstjänst som bibliotekarie. Givetvis påverkar studierna och timvikarierandet mina konstnärliga insatser. Jag har blivit bra på att fokusera, att snabbt ställa om, plus att ha tålamod och stå ut med att det går lite långsammare ibland. CV Född Utbildning: Västerås konstskola , Kungliga konsthögskolan fri konst 300 hp Linnéuniversitetet biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp 2010 avslutas Tre viktiga utställningar: KAZ Galleri, Västerås 2010, Centralgalleriet, Gävle 2011 och Tyresö konsthall (tillsammans med Lotta Smed och Lotta Sjöborg) Gör just nu: målar, pluggar och jobbar. Vill få ihop material till två utställningar

11 SPEGELN FOTO: PRIVAT JAKOB OJANEN Arbetssätt, idéer Jag jobbar huvudsakligen i min ateljé med det praktiska arbetet. Men det är alltid en pågående process där tankar och formuleringar ständigt uppkommer. Oftast är det högst vardagliga företeelser som jag tar till mig och försöker omförhandla i ateljén. Kontakt med konstlivet De flesta av mina vänner och bekanta jobbar på olika sätt med konst så jag har snarare svårt att komma ifrån konstlivet. Jag tycker det är svårt med marknadsföring och nätverkande. Just nu försöker jag fokusera den tid jag har på mitt ateljéarbete. Jag är inne i en skapande process och den måste få den tid den behöver om det ska bli bra. Då har jag inte tid att jaga utställningar och det kan nog bli lite fel och försöka marknadsföra något man själv inte vet vart det är på väg. Det kanske känns annorlunda när den här pågående processen fått fortgå och kommit till ett slags avslut. Då kanske jag känner att jag måste få ut mina grejer så de får kommunicera med omvärlden. De flesta av mina vänner är ju själva konstnärer så jag har alltid nära till konstnärskollegor och diskutera med. Jag jobbar inte exklusivt med någon gallerist för tillfället men i början av 2013 har jag en inbokad utställning på KAZ galleri i Västerås där jag tidigare har ställt ut. Inkomst och företagsamhet Jag jobbar 50 procent på Systembolaget och 20 procent som lärare på Västerås Konstskola. Det är en hel del pysslande för att få ihop det med den egna verksamheten som jag driver som enskild firma. Det som är fördelen med så mycket övrigt jobb är att jag inte behöver vara beroende av att sälja x antal målningar varje månad. Det tror jag skulle vara hämmande för min konstnärliga och språkliga utveckling. Men det är klart en balansgång mellan tid och pengar. Det är väldigt givande att jobba på Konstskolan, jag har börjat ifrågasätta mitt egna arbete på ett konstruktivt vis när man hela tiden ställs inför elevarbeten som man förväntas ge konstruktiv kritik på. CV Född Utbildning: Konstfack, Magister i Konst, Gerlesborgskolan i Stockholm Västerås Konstskola Tre viktiga utställningar: grupputställning på Fotografiska, Stockholm, 2010, Galleri KAZ, Västerås, 2010 och Brandstrom, Stockholm, Gör just nu: nya målningar i ateljén och arbetar som konstlärare på Västerås Konstskola. I höstas var jag klar med ett offentligt gestaltningsuppdrag på en skola i Älvsjö, Stockholm. Idé- och konceptarbete pågår hela tiden. Jag har en obändig envis lust att skapa poesi mitt in i det vardagligaste vardagliga! MARIA KOOLEN HELLMIN 11

12 SPEGELN Vi behöver nya modeller Av Marie Bergdahl Redan från antiken har konstnärens behov av att få skapa fritt och uppdragsgivarens önskan att konsten ska göra nytta för någon eller något varit ett hett ämne. De samtida konstnärerna, till skillnad från den traditionella, arbetar på en bred arena, med installationer, performances och i olika medier utifrån ett idébaserat koncept. Den konstnärliga kompetensen efterfrågas alltmer av både privat och offentlig sektor och konstnärer kan verka som föreläsare, projektledare, strateger och konsulter. BILD- OCH FORMKONSTENS infrastruktur är mångfacetterad och består, förutom av konstnärerna, av en mängd olika spelare; föreningar, nätverk, konstnärsgrupper, museer, offentliga och privata konsthallar, privatägda och konstnärsdrivna gallerier. Många utställningsarrangörer arbetar ideellt och ett flertal konstnärer arbetar utan ersättning vid utställningar. Numera finns det ett statligt avtal, som ska garantera ersättning till konstnärerna, MU-avtalet (medverkande och utställningsersättning). Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och de regionala konstkonsulenterna i Sverige arbetar med implementeringen av avtalet också till regioner och kommuner. DENNA BROKIGA och splittrade infrastruktur och mängden av ideella åtaganden försämrar överblicken och bidrar till en svag röst i striden om ökade offentliga resurser. Enligt Kulturrådets rapport Bild och form 2009 är det offentliga stödet lågt om man jämför med dansen och teatern. I DE TRE STORSTADSREGIONERNA Stockholm, Göteborg och Malmö finns närmare hälften av landets utställningsarrangörer. Här görs tre fjärdedelar av de cirka tre miljoner utställningsbesöken. I Västmanlands län är Västerås konstmuseum den största arrangören. Flertalet utställningsarrangörer är ideella föreningar med ett folkbildande och konstfrämjande syfte. Den största är Sveriges Konstföreningar Västmanland. Sammantaget finns det tjugosex utställningsarrangörer i länet. De flesta av dem har mellan fem och tio tusen besökare per år. EN KONSTUTSTÄLLNINGS KOSTNADER innefattar, utöver ersättning till konstnären, utgifter för transport, teknik, lokal och marknadsföring, samt kostnader för den konstpedagogiska verksamheten, riktade i första hand till barn och unga. Det sistnämnda gäller främst utställningsarrangörer som har offentliga medel. Konst och kultur för, av och med barn och 12

13 SPEGELN Konst speglar våra liv. Vi behöver den, som både fri och nyttig. unga är ett viktigt kulturpolitiskt mål. Det behövs också ett krafttag inom skolan. I vår samtid omges vi dagligen av ett flöde av bilder, som vi behöver lära oss att tolka, för att bättre förstå vår omvärld. EN BLIVANDE KONSTNÄR föds någonstans och börjar utöva sitt konstnärskap någonstans. Det är centralt att arbeta för att människor får möjlighet till eget skapande och till utställningsmöjligheter i sin hemtrakt. Kreativitet är grunden till konstnärskapet men också till entreprenörskapet. Att bygga hållbara strukturer inom besöksnäringen och stödja kulturella och kreativa näringar bidrar till utvecklingen. Genom en tydlig regional kulturpolitik (och varför inte en konstpolitik?), som visar på konstens betydelser i samhällsutvecklingen, spelar län och regioner huvudroller vad gäller bild- och formkonstens möjligheter till ökade resurser. Kommunikationsvägarna är betydelsefulla, till kommuner, institutioner, organisationer och andra. Nya samverkansmodeller är nyckeln. Konsten har flera betydelser, för varje människa som upplever den, för konstnären själv, för konstverket i sig självt, men också för hälsan och för ekonomisk och social tillväxt. Konst speglar våra liv. Vi behöver den, som både fri och nyttig. v Vernissage för en utställning med verk av Anne-Karin Furunes på Västerås Konstmuseum Anne-Karin Furunes, Portraits of Pictures Portrait 40 Anne-Karin Furunes / BUS 2012 FOTO: ELISABETH BLENNOW CALÄLV 13

14 SPEGELN Värt en egen resa Av John Rothlind Västerås domkyrka är en av de kyrkor i landet där flest altarskåp har bevarats. De utgör medeltidens mest praktfulla och komplexa konstverk - allkonstverk bestående av både måleri och skulptur. Skåpen utgjorde en gemensam blickpunkt och fond under mässan. Med dem fanns förutsättningar för en berättande scenografi med framställningar ur Kristi passions- och frälsningshistoria. Altarskåpen var genom sina dörrar "förvandlingsbara". HÖGALTARSKÅPET, som skänktes till kyrkan år 1516 av riksföreståndaren Sten Sture d y och hans hustru Kristina, är ett av de mest komplexa altarskåpen, med sidor för festdagar, söndagar och vardagar. Under fastan doldes det helt av en fasteduk - en ridå i dova färger. Högaltarskåpets vardagssida visar i mitten enligt mitt tolkningsförslag, tillbedjan inför ett skrin med Västmanlands apostel S:t Davids reliker. En präst har lyft fram relikskrinet ur nischen i altarskåpets predella eller sockel mycket påminnande om den verkliga sockeln som Stureskåpet är ställt på. I Antwerpen, där altarskåpet tillverkades, försökte konstnären på distans gestalta scenen i Västerås domkyrka med präster och knäfallande hjälpsökande. Att S:t David av Munktorp verkligen skrinlagts i Västerås har ifrågasatts men ett trovärdigt vittne finns - Olaus Petri minns själv händelsen med ogillande. Vid riksdagen i Västerås 1527, betraktade han och de andra reformatorerna generellt de gamla bilderna med tolerans men påpekade, kanske med Davidskulten i åtanke, att "missbruk" förekommit. Med Johannes Rudbeckius tillträde som biskop 1619 förändrades synen på altarskåpen från tolerans till uppskattning - han beskrev dem som sköna, välgjorda och kostbara. DOMKYRKAN PRÄGLAS i dag av restaureringsarkitekten Erik Lundbergs stora omgestaltning Kyrkan hade under 1800-talet genomgått renoveringar i nygotisk anda. Lundbergs restaurering kan kanske mer betraktas som ett återupprättande av kyrkorummet och de konstföremål det inrymmer, än ett antikvariskt återförande till ett ursprungligt eller tidigare skick. Med behärskad ljuskontroll, utvalda material, tekniker, färger och strukturer, iscensatte Lundberg rum där riktningen och rörelsen mot öster förstärktes. På vilket sätt då? Kan han exemplifiera? Han skriver själv att "högaltaret bildar slutmålet, med altarskåpet såsom guldglimmande fond". Erik Lundberg skapade därmed inte bara en konstscen med Stureskåpet i sitt rätta rumsliga och funktionella sammanhang, utan också ett andligt rum där mässan celebreras i obruten kontinuitet. SJÄTTE SINNET samtidskonst i samspel med kyrkorum från olika epoker genomfördes Sjätte sinnet för första gången i 22 kyrkor i Västmanland och Dalarna. Sommaren 2013 är det dags för nya spännande konstupplevelser i Västerås stift, nu i Salabygden och södra Dalarna. För mer info: DET FINNS MER Lästips: Gunnar Ekström (med bidrag av Sven Drakenberg), Västerås Domkyrkas inventarier genom tiderna, Västerås 1976/1994; Erik Lundberg, Att restaurera, Stockholm

15 FOTO: LASSE FREDRIKSSON > Scen från altarskåpets vardagssida med relikskrin och knäfallande hjälpsökande. Tillbedjan av helgonreliker sågs med oblida ögon av reformatorerna som ansåg att det var ett missbruk. FOTO: JOHN ROTHLIND 15

16 16 SPEGELN

17 FOTO: JOHAN FORS Konstnärsingenjör i domkyrkan SPEGELN Av Linda Fagerström Azurblått och indigo. Turkos och violett. Randi Fishers glasmålningar i Västerås domkyrka innehåller starka färger. Ockra och umbra. Mossgrönt och vinrött. Titeln, De tre stegen, handlar om rörelse: genom människolivet eller kanske årstiderna. I kompositionen finns flera geometriska figurer: cirklar och hjul som balanserar på rektanglar. Trubbiga och spetsiga trianglar. En smal månskära vilar högst upp. DÅ VÄSTERÅS DOMKYRKA restaurerades på 1950-talet valdes Randi Fisher i en KRO-tävling att utföra glasmålningarna. Fisher använde nonfigurativt formspråk radikalt i jämförelse med de andra tävlingsförslagen, som var mer traditionella med föreställande motiv. Franska konstnärer som Henri Matisse hade på 1940-talet skapat nonfigurativt glasmåleri för kyrkomiljö och Fishers förslag för Västerås var framsynt internationellt. I VESTMANLANDS LÄNS TIDNING beskrev hon 1957 sin vilja att undvika det vanliga, de traditionella figurer och symboler som gärna spelar in i den kyrkliga konsten. Det blir så lätt naivt och det är jag väldigt rädd för. Det är väl inte heller direkt meningen att kyrkobesökarna skall sitta och titta på fönstren, koncentrera sig på motiv och så vidare. Jag vill i stället försöka att genom färger och linjer åstadkomma en viss stämningsverkan. RANDI FISHER verkade i en krets konstnärer som främst var kamrater från tiden på Konstakademien, bland dem Lennart Rodhe, Pierre Olofsson, Lage Lindell, Olle Bonniér, Arne Jones och Karl Axel Pehrson. I konsthistorien brukar man kalla dem konkretister. Denna konstnärsgeneration var den romantiserade bohemens raka motsats. De såg sig som konstnärsingenjörer och befann sig långt från den enslige, inåtvände artisten, outsidern. DEN NYA KONSTNÄRSROLLEN öppnade för en kvinnas möjligheter i yrket och Fisher var mycket framgångsrik dessutom alltid klädd i byxor, på den tiden ännu ett helt maskulint plagg. Hennes mor, konstnär och lärare på Tekniska skolan (dagens Konstfack), var förstås också en inspirationskälla. < Detalj av Röd ur De tre stegen. >>> 17

18 SPEGELN FOTO: JOHAN FORS FOTO: JOHAN FORS ^ Blå och Gul ur De tre stegen av Randi Fisher. 18

19 SPEGELN Den nya konstnärsrollen öppnade för en kvinnas möjligheter i yrket och Fisher var mycket framgångsrik dessutom alltid klädd i byxor, på den tiden ännu ett helt maskulint plagg. KOLLEKTIVT ARBETE var idealet och Fisher arbetade med glaskonstnären Ralph Bergholtz i Skåne för att bränna glaset till domkyrkans målningar. Samarbeten mellan ingenjörer, arkitekter, konsthantverkare och konstnärer eftersträvades ungefär som vid de medeltida katedralbyggena. Den visionen hade också varit ledstjärna några decennier tidigare på Bauhaus. Radikaliteten där, som 1933 ledde till att nazisterna stängde skolan, återfanns nu hos de unga konstnärerna i Sverige: flera var politiskt engagerade med socialistiska förtecken. FOTO: VLT, ARKIVET. KONSTENS ISOLERING skulle brytas och därför var det viktigt att konsten fanns överallt i det folkhem som nu byggdes: på skolor, postkontor, personalmatsalar, barnteatrar, hyreshus i förorten och i kyrkan. I domkyrkans glasmålningar kunde Randi Fisher kombinera sin modernistiska konstnärliga vision med ett samhällsengagemang och den starka viljan att nå folket med konsten. De tre stegen beskrev hon ofta som sitt främsta verk. Sedan De tre stegen fullbordats, fick Fisher även i uppdrag att utföra den cirkelformade glasmålning som finns i rundfönstret ovanför kyrkans norra sidoentré. RANDI FISHER Randi Fisher ( ) utbildade sig på Konstakademien i Stockholm Sven X-et Erixson var hennes professor. Hennes mor, Eivor Fisher, var konstnär och lärare på Tekniska skolan. Hennes syster, Else Fisher Bergman, koreograf och dansare, var gift med Ingmar Bergman Hon finns representerad på Moderna Museet, Västerås konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Skissernas museum i Lund. Hennes glasmålningar finns i kyrkor över hela landet. Hon har gjort scenografi för Dramaten och bokomslag för Maria Wine på Bonniers förlag. ^ Randi Fisher arbetar med den röda glasmålningen i sin ateljé i Stockholm

20 SPEGELN v Ernst Lundström ( ) Ulvaklev i månsken. Här är djefligt vackert Känner du Engelsbergsmålarna? Av Karin Larsson När järnvägen från Västerås drogs fram till Engelsberg 1876 och förbands med banan till Norberg/Kärrgruvan fick människor söderifrån helt nya möjligheter att besöka Engelsberg. Den vackra naturen och intressanta bruksmiljön, sedan 1876 kompletterad med den nya tidens begynnande petroleumindustri på Oljeön, lockade många besökare. Den år 1900 uppförda järnvägsstationen, utformad av arkitekten Erik Lallerstedt ( ), fick en arkitektonisk utformning som saknade sitt motstycke i Sverige. Med flera hotell och pensionat blev Engelsberg en omtyckt ort för dåtidens turism. 20

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt

Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt Bakgrund Denna bakgrundspresentation har till syfte att förtydliga vad som ligger till grund för min problemformulering. Begreppen

Läs mer

Broskolans röda tråd i Bild

Broskolans röda tråd i Bild Broskolans röda tråd i Bild Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket. Detta

Läs mer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Out With a Oooh! Ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar/Konsten att mötas Och Vasaparkens förskolors konstförening

Out With a Oooh! Ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar/Konsten att mötas Och Vasaparkens förskolors konstförening Hamnar i knipa! Att vara läkare eller sjuksköterska och komma för att bo i Sverige då kommer du att känna dig välkommen. Men att vara konstnär då är du i knipa! Hur kan en nyanländ konstnär få tillfälle

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med: I år F arbetar eleverna med: År F bildkonstnärer och deras verk. - de vanligaste färgernas namn - olika material såsom kritor av olika slag, vattenfärg, tyg, garn och lera - träna på att använda sax och

Läs mer

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Bild 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Så bra, då är vi överens! Elisabeth Elgán* Stockholms universitet Jag vill tacka Sophie Nyman och Lena Hejll från Historiska museet för att de tog sig tid att svara

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen.

A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen. blad 1 av 4 A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen.com / Gunilla Ferm Målar i olja, akvarell och tempera. Har även arbetat med

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Religion Livsfrågor och etik

Religion Livsfrågor och etik Delmål Delmål 2010-06-14 Religion Skolan strävar efter att eleven: utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Vilka tankar hade pedagogerna i början? Vilka frågor kan man ställa i insamlandet för att få syn på barns nyfikenhet och intresse? Vad ser

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Ivan Aguéli,1869-1917

Ivan Aguéli,1869-1917 Ivan Aguéli,1869-1917 Jag har valt att presentera Ivan Aguéli, genom att sammanställa texter jag hittat på internet. Att jag fastnat för Ivan Aguéli beror inte i första hand på att jag tycker att hans

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

ANNA OLSSON September 2015

ANNA OLSSON September 2015 ANNA OLSSON September 2015 Anna Olsson är textilkonstnär och arbetar främst med bildvävar där berättandet står i centrum. Hon har genom sitt arbete mött människor som befinner sig i en av de mest utsatta

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya När vi åkte tillbaka från Kenya i mars 2011, efter den första delen i det här projektet var Mats Wilhelmsson och jag fortfarande övertygade

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Konstnär Eva Wirén 2016 /2017

Konstnär Eva Wirén 2016 /2017 Konstnär Eva Wirén 2016 /2017 THE ARTIST IS PRESENT EVA WIRÉN. Eva gestaltar och förmedlar sina känslor och tankar via olja, akryl eller akvarell. Hon hämtar inspiration och kraft ur drömmar, kvinnan,

Läs mer

Med sina drygt 30 år i branschen

Med sina drygt 30 år i branschen Text: Erik Laquist Bild: Bruno Ehrs Bruno Ehrs: Född 1953 i Stockholm, bor i Bromma. Utbildning: Fotoskolan i Stockholm, 1974 1976. Karriär: Började efter utbildningen som arkitektur- och dokumentärfotograf

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext Bild 1 Kultur- och idéhistoria Renässansen Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud Bild 2 Prov Fredagen den 25 januari har vi prov på Renässansen. Bild 3 Kontext Ca år 1300-1600. Sjöfarten tog över en allt

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012

CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012 CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012 Det utsträckta köket Kylskåpet är som ett hemmets grossistlager. Det länkar det privata och det offentliga. Varor från världens alla

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

världsarvsgården JON-LARS

världsarvsgården JON-LARS världsarvsgården JON-LARS Speciellt är också att det bara finns ett enda bostadshus på gården, men som byggdes i två identiskt lika delar för två bröder. on-lars i Långhed ståtar med den största byggnaden

Läs mer

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland.

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. Vårens första resa gick till Småland där vi först besökte Vandalorums museum för samtida konst och design. Museet, som ligger vid in/utfarten till

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

EKERUM KONSTHALL 2015

EKERUM KONSTHALL 2015 EKERUM KONSTHALL 2015 Konst i världsklass på Ekerum Konsthall! Det är nu 23 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall vid det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på Öland. Sedan starten har vi satsat på

Läs mer

Det har gått trögt ibland, men alltid framåt

Det har gått trögt ibland, men alltid framåt Maria Rönn om 10 år av dans inom Svenska kyrkan Det har gått trögt ibland, men alltid framåt av Eva Ullner Maria Rönn är danspedagog och präst i Svenska kyrkan. Hon har tidigare arbetat som designer, journalist

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Sagan om Sara-Vide 18

Sagan om Sara-Vide 18 Sagan om Sara-Vide 18 av Johanna Uddén Att prata med Sara-Vide Ericson är befriande. Hon är rättfram och enkel. Kanske kan man säga att hon har ett skönt lantligt sätt. Vi träffas i stan för en fika och

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer