Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010"

Transkript

1 Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010 Forskning om folkbildning har utkommit med arton årgångar Innehållet i de 31 nummer som utkommit t o m 2010 (1/1992 2/2010) förtecknas här för varje nummer. Indexet omfattar 209 artiklar och 166 anmälningar av större och mindre publikationer under rubriken. Vissa nummer av äldre årgångar är slut. Övriga nummer finns fortfarande tillgängliga hos Föreningen för folkbildningsforskning. Nr Boken i folkbildningen (Nr 1 från starten) (1) Föreningen för folkbildningsforskning (Gösta Vestlund om föreningens syfte) (2) Forskning om folkbildning (om avgränsning av forskningsområdet) (3) En värld i jus (Inge-Bert Täljedal om Lars Furulands bok Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser) (4) Boken i folkbildningen (Lars Furuland) (5) Bildningsideal för demokrati (Bernt Gustavsson om Inge Johanssons bok Folket, makten och bildningen - ett debattinlägg) (6) Folklig bildning eller bildning för folket? (Inge Johansson om Lars Arvidsons docentföreläsning) (7) Vita mössor under röda fanor (Inge Johansson om Crister Skoglunds avhandling Vita mössor under röda fanor) Nr Språket, medierna och folkbildningen (Nr 2 från starten) (8) Forskning och folkbildning (Seminarieinledning av Kjell Jonsson) (9) Arbetarrörelsen och språket (Kurt Johannesson om forskningsprojektet Arbetarrörelsen och språket) (10) Folkbildningen ur ett samhällsperspektiv (Karin Löfdahl och Margareta Törngren samtalar med Sverker Sörlin) (11) Radion som folkbildare (Björn Höjer om Karin Nordbergs forskningsprojekt) (12) TV som bildningsmedel (Björn Höjer intervjuar Per-Arne Axelsson) (13) Skrivarklubben i Blekinge (Nils-Eric Frinnman) (14) Läroprocesser i folkhögskolan (Bo Göthberg om Helene Svanberg Hårds avhandling Informellt lärande. En studie av läroprocesser i folkhögskolan) (15) Idé och praktik (Björn Höjer om Folkbildning i teori och praktik, Olle Kylhammar, red. Skapande Vetande Nr 22, Universitetet i Linköping) (1) Ständigt nya grenar. Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet femtio år. Kristin Nilsson, red. (Kursverksamhetens förlag) (2) Forskning om folkbildning. Inventering av forskningsprojekt. Uppgifter om föreläsare. Volym 2. Lars Arvidson och Bosse Bergstedt (Mimer, Universitetet i Linköping) (3) Forskningens livlina. Tre röster om forskningsinformation. Uno Lindberg, Kjell-Åke Modéer, Peder Hård af Segerstad (Folkuniversitetet) (4) Utvärderingens mångfald - några ledtrådar för vilsna utbildare. Sigbrit Franke-Wikberg. (UHÄ, FoU-enheten)

2 (5) ABF från 60-tal till 90-tal - en återblick på 30 framgångsrika år. Bengt Johanson. (ABF) (6) Så lades grunden - personliga minnesbilder från SLS och LiS verksamhet samt från föreberedelserna för Studieförbundet Vuxenskolan. Allan Sundqvist, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (7) Jubileumsskrift för Kaggeholms folkhögskola 50 år, Birgitta Eriksson, red. (Kaggeholms folkhögskola) (8) Tollare - en folkhögskola i tiden. Björn Höjer. (Sober förlag) (9) Kaggeholm - Lemera. En bok om skola och mission. Åke Boberg. (Pingstskolornas skriftserie) (10) Bildning - några synpunkter. Ellen Key. (Bildningsförlaget) Nr Bildning & amatörforskning (Nr 3 från starten) (16) Bildning i vår tid (Inge Johansson intervjuar Donald Broady) (17) Forskning kring folkbildning på amatörers vis (Kurt Stellborn) (18) Amatörforskning - en mobiliserande verksamhet (Seminarieinledning av Inge Johansson) (19) Arbetarhistoria om och med typografer i Lund - erfarenheter av ett cirkelforskningsprojekt. (Seminarieanförande av Lars Olsson) (20) Mimer. Nationellt program för folkbildningsforskning (Lars Furuland) (21) Folkrörelserna - en historisk parentes? (Gösta Vestlund om Sigbert Axelsons Sju folkrörelser och framtiden och Sigbert Axelsons och Thorleif Petterssons Mot denna framtid) (11) Spelet kring NBV - från federation till studieförbund. Bertil Nordebo (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) (12) Forskningscirkeln - pedagogiska perspektiv. Gunilla Härnsten (LO) och Forskningscirklar i Värmland - reflektioner och utmaningar. Bertil Lundberg och Bengt Starrin. (Landstinget i Värmland) (13) Bildningens väg. Tre ideal i svensk arbetarrörelse Bernt Gustavsson. (Wahlström & Widstrand) (14) Folkbildningens idéhistoria. Bernt Gustavsson. (Bildningsförlaget) (15) Barn- och ungdomskultur i socialt förändringsarbete. Mohamed Chaib och Bodil Mannergren. (Högskolan i Jönköping) (16) Kulturkraft. Metoder, vägval och möjligheter i lokalt utvecklingsarbete. Kerstin Björck- Jansson och Lena Forsman. (Studieförbundet Vuxenskolan) (17) Enhet-Motstånd-Glöd. Fackliga kvinnominnen från Göteborg. Pia Götebo Johannesson. Våra liv i Kortedala. Kvinnor i två generationer skriver och berättar. Kerstin Gunnemark (Etnologiska föreningen i Västsverige) (18) Bättre bildning. Utvärdering som strategi för kvalitetsutveckling. Sigbrit Franke- Wikberg. (Folkuniversitetet) Nr Folkhögskolan (Nr 4 från starten) (22) Folkhögskolan 125 år (Björn Höjer intervjuar Bo Göthberg) (23) Folkhögskolan i litteraturen (Lars Furuland om Folkhögskolan i litteraturen. En antologi till folkhögskolans 125-årsjubileum, Björn Höjer, red. Sober förlag ) 2 (18)

3 (24) Folkhögskolan - hjälpgumma eller vägvisare? (Gösta Vestlund intervjuar Gunnar Svensson) (25) Vad är folkhögskolemässighet? (Bo Göthberg om Robert Höghielms Folkhögskolans pedagogiska praxis. En studie av pedagogiska arbetsformer på långa kurser) (26) Arbetarkultur - universitetskunskap i Göteborg (Birgitta Skarin Frykman) (27) Bildning och demokrati (Seminarieinledningar av Lars Arvidson och Birgitte Mral) (19) Skola för ande och hand. En studie av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet. Per Hartman. (Linköpings universitet) (20) N F S Grundtvig - ett porträtt och en bibliografi. Kerstin Dahlén. (Nordens Folkliga Akademi) (21) Folkhögskolor och demokratifostran. Utropstecken & Frågetecken. Bo Göthberg (Folkbildningsrådet) Nr Bibliotek (Nr 5 från starten) (28) Folkbiblioteken och folkbildningsforskningen (Barbro Thomas) (29) Tidigare försök att samla och dokumentera folkbildningsmaterial (Ralph Uddman) (30) Folkbildning och SPPB - en gammal relation? (Eva Trotzig) (31) Folkbildningsforskning och informationsförsörjning (Seminarierapport av Margareta Törngren) (32) Databas för folkbildning (Mikael Forsberg) (33) Biblioteks- og informationsvidenskab i Göteborg (Erland Munch-Petersen) (34) Brevet som kunskapskälla (Nine Christine Jönsson) (35) Bergslagens kulturhögskola - folkhögskola och högskola i samverkan (Bertil Olsson) (36) Kvinnor och pedagogisk praktik (Ann-Marie Laginder) (22) Vem deltar i studiecirklar? Rapport från en undersökning av deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet hösten Alvar Svensson. (Folkbildningsrådet) (23) Deltagarinflytande i studiecirklar. Mauritz Sköld. (ABF) (24) Livsvillkor, livsformer, utbildning - en kommunstudie i pedagogiskt perspektiv. Birgitta Ekman. (Uppsala universitet) (25) Brevskolan - start och uppgång. Anteckningar från Brevskolans verksamhet Helmer Bolander. Brevskolan i med- och motgång.. Anteckningar från Brevskolans verksamhet Karl-Erik Wåhlström. (Utbildningsförlaget Brevskolan) (26) Ledarutbildning för folkbildning inom högskolan. Analys, diskussion och förslag. Yngve Kasimir. (Vuxenutbildarcentrum) (27) The History of Reading and Libraries in the Nordic Countries. Paul Kaegbein och Magnus Torstensson. Seminarierapport. (28) Kulturernas kamp. En etnologisk undersökning om kommunala politiker, deras syn på kultur och utformning av praktisk kulturpolitik i en svensk medelstor kommun Jill Onsér-Franzén. (Etnologiska föreningen i Västsverige) (29) Folkbildning i förändring - kvalitetskriterier för utvärdering av folkbildning. Lena Lindgren. (Utkik 1994:1, Högskolan i Jönköping) 3 (18)

4 (30) Medborgare eller turist? Studieförbundens språkutbildning Christina Nyhed. (Folkuniversitetet) Nr Handen & anden (Nr 6 från starten) (37) Handen och Anden - fyra forskningsrapporter (Björn Höjer om projektet Handen och Anden) (38) Vilka gör det, när och var? (Gull-Marie Roséns rapport i sammandrag av Björn Höjer) (39) Queejnens textila handakraft (Britt-Marie Berges rapport i sammandrag av Björn Höjer) (40) Vem arbetar i cirkeln - och varför? (Yvonne Anderssons rapport i sammandrag av Björn Höjer) (41) Cirkelns liv och handarbetets väsen (Louise Waldéns rapport i sammandrag av Björn Höjer) (42) Krisens möjligheter (Anna Vallgårdas rapport i sammandrag av Björn Höjer) (43) Vilka är folket - vad är bildning? (Seminarierapport av Björn Höjer) (44) Bild av bildning (Per Hartman om projektet Skola för ande och hand) (31) Folkuniversitetet i Östeuropa. Marianne Gustafsson m.fl. (Folkuniversitetet) (32) Utställningsform. I kroppen på en utställare Eva Persson. (Carlssons) (33) När boken kom till bygden. Om folkrörelsebiblioteken i Halland. Carl-Olof Samuelsson och Magnus Torstensson. (Bokförlaget Settern) (34) Folkeopplysning - fundament og framtid. En debattbok om folkeopplysningens idégrunnlag, historie, tradisjon - og framtid. Sturla Bjerkaker, Per Inge Båtnes, Sigvard Tøsse. (Voksenopplæringsforbundet) (35) Fra viden till verktøj - Om ældre i folkeoplysningen. Pia Falkencrone. (Dansk Folkeoplysnings Samråd) (36) Studieforbundene og sysselsettningen. Rapport från NFA:s Vinterkonferense Kari E Enholt och Sturla Bjerkaker. (Nordens Folkliga Akademi) (37) Forskning om folkbildning. Inventering av pågående och avslutade projekt. Volym 3. Nils-Åke Sjösten och Bosse Bergstedt. (Mimer, Linköpings universitet) (38) Bildning och nöje. Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Klas Ramberg och Ann Runfors. (Nordiska museet) (39) Vårt arv - vår framtid. 25 år med nordisk folkbildning. Nordens folkliga akademi (Nordens Folkliga Akademi) Nr Folkbildning och humanism (Nr 7 sedan starten) (45) Humanismen inför 2000-talet (Seminarierapport från Sigtunaseminarium I av Åke Isling, Björn Höjer, Margareta Törngren) (46) Humanismens roll i dagens folkbildning (Seminarierapport av Björn Höjer) (47) Den förtvivlade humanisten (Seminarierapport av Björn Höjer) (48) Bildning och livsrum (Seminarierapport av Björn Höjer och Åke Isling) (49) Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap (Konferensrapport av Karin Löfdahl och Margareta Törngren) (50) Nytt liv i amatörforskningen (Seminarierapport av Tore Johansson) 4 (18)

5 (40) Från folkbildning till tingeltangel. En debattbok om media i allmänhetens tjänst. Bertil Jacobson, red. (Carlssons bokförlag) (41) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Kvinnligt - manligt. Håkan Andréasson, red. (42) Om oss människor och idéer i folkrörelserna. Torsten Eliasson. (Carlssons bokförlag) (43) Mannen som ville förbättra världen. En biografisk essä om J.A. Commenius och livsupplysningens pedagogik. Simon Grabowski. (Nordens Folkliga Akademi) (44) Studiematerial Vem gör vad för vem? Karin Andrée-Heissenberger. Folkhögskolans fysiska tillgänglighet. Anne Lindhusen. (Nämnden för vårdartjänst) (45) Tidernas kultur. Ett debattinlägg för den framtida kulturpolitiken. Karin Perers, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (46) Riksteater i krig och fred. Några drag ur teaterns utveckling i Sverige Hans Ullberg. (entré) (47) Guldtavlorna i gräset. Livslångt lärande för alla. (Nordiska ministerrådet) Nr Forskning (Nr 8 sedan starten) (51) Ett museums födelse och första uppväxt (Tommy Olsson om Biblioteksmuseet) (52) Forskningens horisonter (Seminarierapport av Tottie Lönn) (53) Greta Renborg - den uppsökande bibliotekarien (Björn Höjer intervjuar Greta Renborg) (54) Amatörforskning i praktiken (Seminarierapport av Anders Ekman) (55) Ett nytt forskningscenter (Björn Höjer om Nornesalen) (56) Mimer och Nornesalen (Bosse Bergstedt) (57) Program för forskning om ideell verksamhet (Erik Amnås Handlingsprogram för forskning om ideell verksamhet, förutsättningar, organisering och betydelse i sammandrag av Anders Ekman) (58) Forskning om kulturpolitikens drivkrafter (Sammandrag av Anders Ekman ur Kulturutredningens betänkande Kulturpolitikens inriktning) (48) Finnmarksrapsodi. Bertil Bergqvist. (Eget förlag) (49) Mimer. Nationella rådet för folkbildningsforskning. Verksamhetsberättelse (Mimer, Universitetet i Linköping) (50) Nordisk folkeopplysning på 1900-tallet. Arne Carlsen, red. (NFA och Nordisk folkhøgskoleråd) (51) Myles Horton: Den långa striden. Självbiografi av Highlanders grundare. Hans Burgman, bearb. (Vuxenutbildningscentrum) (52) Särintresse och allmänintresse. Korporatismens ansikten. Per-Ola Öberg. Mäns makt och kvinnors intressen. Christina Bergqvist. (Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala) Nr Nordisk utblick (Nr 9 sedan starten) (59) NORDLIV - ett projekt för att stärka vår nordiska identitet (Maj-Britt Imnander) (60) Folkbildning - mellan kompetens och tidsfördriv (Lars Arvidson ur ett norskt perspektiv) 5 (18)

6 (61) Nordens folkliga akademi nedläggningshotad (Björn Höjer) (62) Nordiska folkbildningsminnen (Björn Höjer intervjuar Gösta Vestlund) (63) Den svenska demokratin och EU (Rapport från Sigtunaseminarium II av Björn Höjer) (64) Forskning, demokrati och folkbildning (Mats Rolén intervjuar Annagreta och Eric Dyring) (65) Erövra vardagsmakten (Seminarierapport av Margareta Törngren) (66) Möten mellan bildningsprojekt i folkbildningens vardag (Projektbeskrivning av Rolf Berndtsson) (67) Forskarkonferenser (Björn Höjer om Mimers forskarkonferens 1995 och nykterhetsrörelsens forskarkonferens 1995) (53) Boken och Cirkeln. Inge Johansson. (Brevskolan) (54) Social Change and Adult Education Research. Adult Education Research in Nordic Countries Nordisk årsbok om vuxenpedagogisk forskning. (Linköpings universitet) (55) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Konsumtion. Håkan Andreasson, red. (56) Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen Kerstin Rydbeck. (Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) (57) Norrbyskär - sågverksön i Bottenhavet. Gudrun Norstedt. (Thalassa förlag) (58) Omöjligt finns inte. ABF Malmö 75 år. Erik Eriksson. (ABF Malmö) (59) Nämnden för vårdartjänst 25 år. Eva Molander, red. (Nämnden för vårdartjänst) (60) Föreläsningen som pedagogiskt fenomen. Föreläsningen - ett samspel mellan lärare och studenter. Bengt Ekman. (Sveriges Lantbruksuniversitet) (61) Från livsfas till livsform. Nordisk antologi om vuxenpedagogik och vuxenutbildning. Christina Nyhed, red. (Nordisk Folkeuniversitet) (62) Hverdagsliv og læring i efterskolen. Ulla Ambrosius Madsen. (Efterskolernes sekretariat) (63) Etiskt bokslut. Bosse Bergstedt. (Frikyrkliga studieförbundet) (64) Skola i bondeland. Vara folkhögskola Karl Högemark. (Vara folkhögskola) Nr Svensk folkbildning i Sverige och tredje världen (Nr 10 sedan starten) (68) Svenska Turistföreningen som folkbildare (Björn Höjer om Halvar Sehlins forskningsprojekt) (69) Arkiv, historia och folkbildning (Mats Rolén intervjuar Lars Rumar) (70) Latinamerika och svensk folkbildning (Göran Sallnäs och Krister Andersson) (71) Perspektiv på en guldålder (Gunnar Rydström om svensk folkbildning i Tanzania) (72) Mångfald och dialog - en utbildning för att bekämpa rasism (Seminarierapport av Kerstin Lindberg) (73) Multikulturell utbildning (Seminarierapport av Björn Höjer) 6 (18)

7 (74) Oscar Olsson och det svenska kunskapslyftet (Kenneth Abrahamsson om Ingvar Törnqvists avhandling Oscar Olsson folkbildaren - i synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet) (75) Har högskolan råd att vara folkbildare? (Lennart Hedberg) (76) Utvärderingsrapporter om folkbildningen (SUFO-rapporterna Folkbildning och vuxenstudier och Cirkelsamhället samt FBR:s rapport Kan en filthatt stärka demokratin sammanfattade av Anders Ekman) (65) Glimtar ur folkbibliotekens historia i Uppsala län. (Uppsala stads- och länsbibliotek) (66) Bygdedräkter, bruk och brukare. Ulla Centergran. (Etnologiska föreningen i Västsverige) (67) Folkuppfostran, Folkupplysning, Folkbildning. Det svenska folkets bildningshistoria - en översikt. Gösta Vestlund. (Utbildningsförlaget Brevskolan) Nr Utvärdering och forskningsinformation (Nr 11 sedan starten) (77) Vetande och visioner på Visingsö (seminarierapport av Karin Löfdahl och Anders Ekman) (78) Amatörforskning i gränsbygd (Seminarierapport av Maj-Britt Imnander och Björn Höjer) (79) Folkbildningen är bra, men kan bli bättre (SUFO:s slutbetänkande Folkbildningen - en utvärdering i sammanfattning av Anders Ekman) (80) Utvärdering av folkhögskolan (SUFO-rapporten Värden i folkhögskolevärlden sammanfattad av Anders Ekman) (81) Hantverkscirklarna utvärderade (SUFO-rapporten Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och hantverksutövande sammanfattad av Björn Höjer) (82) Ekomuseum Bergslagen och folkbildningen (Rolf Sundén) (83) Interkulturell förståelse - folkhögskolan som kulturell mötesplats (Anders Andersson presenterar sitt forskningsprojekt) (84) Tre stipendier till folkbildningshistorisk forskning (Ralph Uddman) (68) Bergslagssånger. Från rimsmedja till spelhus. Bertil Olsson, red. (Skinnskattebergs folkhögskola) (69) Godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby. Människor, miljöer och tankar kring en stor svensk donator. Torbjörn Fogelberg. (70) Samvetet som kompass. Människorätt i praktiken. Annika Angelbjörn, red. (Arbetets museum) (71) Folkrörelsesång. Inger Selander. (Sober förlag) (72) Bildande blad. Tidskrifter i folkbildningens tjänst. Greta Renborg. (Carlssons bokförlag) Nr Folkbildningshistoria och utvärdering (Nr 12 sedan starten) (85) Projektet Folkbildarminnen (Om projektplanen) (86) Återblick - skärskådan - insyn (Rapport från Sigtunaseminarium III av Margot Amling) (87) Etermedierna i Sverige - om radions och televisionens historia (Sammandrag av Björn Höjer) (88) Fem SUFO-rapporter (Folkbildningens institutioner, Folkbildningsrådet "i myndighets ställe, Studieförbundens roll i vuxenutbildningen, "man lär sig mer än man tror genom att 7 (18)

8 träffas", samt Rockmusik som folkbildning i sammanfattning av Anders Ekman) (89) Samling kring Gösta (Seminarierapport av Björn Höjer) (90) Tre doktorandstipendier för (Ralph Uddman) (73) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Lokalt - Globalt. Håkan Andréasson, red. (74) Kultur som resurs. Om den lokala kulturpolitikens möjligheter. Alvar Svensson och Kerstin Lundberg, red. (Kommentus Förlag) (75) Bygdeteatern - kronan på en kulturell folkrörelse. Valter Ersson och Paul Peterson. (Studieförbundet Vuxenskolan) (76) Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället. Bernt Gustavsson. (Wahlström och Widstrand) (77) Varför läser du? Sten Furhammar. (Carlsons förlag) Det kommunikativa rummet. 7 röster om kommunikation - om människors samtal, om språket och den nya tekniken, om tidningar och politik. (Folkuniversitetet) (78) Kulturens giganter, en studie om fenomenen bokmässan och filmfestivalen i Göteborg. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) Nr Folkbildning som begrepp och företeelse (Nr 13 från starten) (91) Folkeopplysning - voksenopplæring - kompetanseheving (Lars Arvidson jämför Sverige och Norge) (92) Utbildningen för arbetslösa utvärderad (Rapporten Excellens i flexibilitet. Utvärdering av folkbildningens insatser för arbetslösa i sammandrag av Anders Ekman) (93) Maslow i föreningslivet (Kjell Nordberg om ungdom och folkbildning) (94) Den forskande folkbildningen (Rapport från Mimer-seminarium av Björn Höjer) (95) Svensk folkbildningsbibliografi, SFbB (Eric Fridén om SPPB:s databas) (96) Folkbiblioteket i lokalsamhället eller "Brandprojektet" (Maj Klasson) (79) DAKS, Föreningen för en demokratiserande och aktiverande skola. 10 år speglade i minnen och dokument. Åke Isling. (80) Frinnmans epistlar - brev från en folkbildare. Nils-Eric Frinnman. (Sober förlag) (81) Den underbara lådan. Dikter om radio och TV i urval. Björn Höjer och Ingemar Lundkvist. (Sveriges Radios förlag) Nr Bygderörelsen, Grundtvig, Högskolan (Nr 14 från starten) (97) Bygderörelsen i Sverige kartlagd (Rapporten Bygderörelsen i Sverige sammanfattad av Anders Ekman) (98) Folkbildningen som murbräcka (Lennart Hedberg om högskolan och folkbildningen) (99) En svensk grundtvigian (Björn Höjer om Bosse Bergstedts avhandling Den livsupplysande texten. En läsning av N F S Grundtvigs pedagogiska skrifter) 8 (18)

9 (82) Klassresa utan kupébyte. Minnen. Gösta Vestlund (Eget förlag) (83) Om televisionen. Pierre Bourdieu. (Symposion) (84) Lyft fram din förening. Framtidsforskning inom nykterhetsrörelsen. Ken Bjerregaard. (Sober Förlag) (85) Nornesalen (Forskningscenter for folkelig livsoplysning) (86) Rett kurs - uten statlig styring. Lars Arvidson (Folkeuniversitetet i Norge) (87) Kulturbevararen. Krök-Jerks livsmöten. Anna-Greta Heyman. (Carlssons) Nr Radion som folkbildare (Nr 15 från starten) (100)...en ny kraft över våra sinnen (Ur Karin Nordbergs avhandling Folkhemmets röst) (101) Folkbildning som forskningsfält (Gunnar Sundgren) (102) "...från dragspelsmusik upp till musikens högsta tinnar" (Boel Lindberg om Radiotjänst programpolitik och folkbildande program om musik ) (103) Svensk folkbildningsbibliografi , SFbB (Eva Trotzig, Eric Fridén och Åke K.G. Lundquist) (88) Folkbildningsforskning - en kunskapsöversikt. Om forskningsfältets historiska bakgrund, nuläge och framtid. Gunnar Sundgren. (Folkbildningsrådet/Mimer) (89) Folkbibliotekets tidlöshet. Lokala beslutsfattares synsätt på folkbibliotekets uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala synsätt. Bosse Jonsson. (Mälardalens högskola) (90) Folkbildaren - en ny intellektuell. En studie om folkhögskolan som kulturmiljö. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) (91) Folkbildningsrådets sammanfattande utvärderingsrapport (Folkbildningsrådet) Nr Pågående forskning (Nr 16 från starten) (104) Rum för folkbildning (Per Hartman om folkbildningens studielokaler) (105) Väckelsens folkbildning - en genusfråga? (Katarina Lewis) (106) Folkhögskolan och de begåvningshandikappade (Om Britt-Marie Lindells projekt) (107) Folkrörelserna inför 2000-talet (Gösta Vestlund) (92) Tradition og vision i nordisk folkeoplysning. Kerstin Dahlén och Anna Vallgårda, red. (Nordens Folkliga Akademi) (93) Vägvisarna genom folkhemmets folkhögskola. Monica Roselius. (Bildningsförlaget) (94) Schack & matt. Västmanlands Länsbildningsförbunds Jubileumsskrift. Thure Jadestig, red. (Västmanlands Länsbildningsförbund) (95) Med öppna och nyfikna ögon - nio röster om framtidens folkbildning. Per Gustafsson, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (96) Folkbildning på distans? Erfarenheter av försök med IT-stödda distansstudier på folkhögskolor och studieförbund. Ingemar Svensson och Tore Persson. (Folkbildningsrådet) 9 (18)

10 Nr Multikulturella mötesplatser (nr 17 från starten) (108) Bengt Nerman Örjan Lindberger-pristagare 1999 (Bengt Nermans tal vid mottagandet) (109) Carl Cederblad alltid aktuell (Seminarierapport av Greta Renborg) (110) Kunskapslyftet på bibliotek (Om projektet Öppen skola vid Örebro stadsbibliotek) (111) Hemgårdens invandrare (Om projektet Ny på Hemgården i Borås) (97) Motdrag i förort ett folkbildningsprojekt i ett mångkulturellt bostadsområde. Susanne Köpsén, red. (Vuxenutbildarcentrum) (98) Folkhögskolan som mångkulturell mötesplats. Lisbeth Eriksson. (Folkbildningsrådet) (99) Folkbildning i ett mångfaldigt samhälle. Lisbeth Eriksson. (Folkbildningsrådet) (100) Mångkulturalism och svensk folkhögskola. Anders Andersson. (Uppsala universitet) (101) Studiecirkeln som pedagogisk miljö. Lena Borgström m.fl. (Lärarhögskolan i Stockholm) (102) Gestaltande föreläsning en modell för upplevelsebaserad interaktiv pedagogik. Kjell Nordberg. (Linköpings universitet) Nr Värderingar, ledarskap och demokrati (nr 18 från starten) (112) Värderingar och folkbildning [komplettering i nr ] (Gösta Vestlund) (113) Kvinnor vakna, våga! Honorine Hermelin Grønbech pedagog och samhällsvisionär (Britt Lindberg) (114) En dold arena för (re)produktion av ett alternativt ledarskap (Om projektet Ledarskap i svenska folkrörelser ) (115) Folkbildaren Torsten Fogelqvist (Ingmar Lundkvist) (116) Folkbildning och samhälle i omvandling (Anders Ekman om Mimers forskarutbildningskurs) (117) Vuxenutbildning och demokrati (Anders Ekman om Forskning i Norden 2000) (103) Med kvinnors ögon. Monica Roselius och Ann-Christine Nergård, red. (Utbildningsförlaget Brevskolan) (104) En strimma av hopp. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) (105) Sevedebygdens musikförening. 50 års musikgärning i Vimmerby. (Vimmerby musikförening) (106) Den nya kulturrevolutionen. Pelle Andersson och Jesper Lindau (Atlas) (107) Vuxnas lärande en profil vid Linköpings universitet. Staffan Larsson m.fl. (Linköpings universitet) (108) Det öppna rummet. Siv Wilhelmsson (Ord & Visor) (109) Alltid kulturår. Gunnar Svensson m.fl. (Kulturdepartementet) (110) Bowling alone. The collaps and revival of American community. Robert D. Putnam (Simon and Schuster) Nr Global folkbildning (nr 19 från starten) (118) Folkbildning på export (Kerstin E. Wallin) Artikeln återger det avslutande avsnittet ur 10 (18)

11 författarens avhandling Folkbildning på export? Sammanhang, förutsättningar, möjligheter. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. (119) Folkbildning som bistånd (Folke Albinson, Johan Norbeck, Rolf Sundén) Utdrag ur boken Folkbildning som bistånd. Personliga berättelser och reflexioner. Vuxenutbildarcentrum och Mimer. Institutionen för beteendevetenskap. Linköpings universitet. (120) Manuel Castells globala vision (Gösta Vestlund) En orientering om Manuel Castells bok The Information Age. (121) Läsa leva (Birgitta Östlund) Tal vid mottagandet av Örjan Lindberger-priset 2000 (122) Folkhögskolans etablering i Östergötland. Herrestads folkhögskola (Karl- Herman Tapper) Anmälan av uppsatsen Folkhögskolans etablering i Östergötland. Ingemar Lindaräng, Vadstena folkhögskola. (123) Komplettering till artikel om värderingsförändringar i nr 2/2000. (Gösta Vestlund) (111) Arbejdsliv og folkeoplysning. Bjarne Wahlgren m.fl. (Nordiska ministerrådet) (112) Folkbildningssamarbete mellan Sverige, Baltikum och Polen Antra Carlsen (Folkbildningsrådet) (113) Demokrati och bildning. Essäer om svensk folkbildnings innebörder och särart. Gunnar Sundgren (Bildningsförlaget) (114) Folkbildning som bistånd. Personliga berättelser och reflektioner. Folke Albinson, Johan Norbäck och Rolf Sundén (Vuxenutbildarcentrum) (115) Högskolans arbete med sin samverkansuppgift. Bo Talerud. (Högskoleverket) (116) Västerbottens läns bildningsförbund 70 år. Jubileumsskrift Roland Hedberg (Västerbottens läns bildningsförbund) (117) Musiken, folket och bildningen glimtar ur folkbildningens historia. Eva Öhrström, red. (Mimer) (118) Folkbildning och genus det glömda perspektivet. Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck, red. (Mimer) Nr Folkbildning på distans och interkommunikativ teknik (nr 20 från starten) (124) Livslångt lärande på svenska! (Petros Gougoulakis) Artikeln är en förkortad version av den avslutande delen av författarens avhandling, Studiecirkeln: Livslångt lärande på svenska. (HLS förlag 2001) (125) Folkbildningen och det flexibla lärandet (Per Andersson) Recension av folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. Lars-Erik Axelsson m.fl. (Folkbildningsrådet & Distum 2001) (126) Samtal på distans (Ethel Dahlgren m.fl.) Artikeln presenterar ett forskningsprojekt vid Umeå universitet. (127) Varför folkbilda på distans (Anders Ekman) Sammanfattning av rapporten Folkbildning på distans varför? En studie av motiv till att undervisa/studera på distans inom folkbildningen. (Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. IPD-rapporter Nr 2002:2) (128) Folkbildning i det flexibla lärandets tid (Gunnar Sundgren) Presentation av forskningsprojektet Lärprocesser i folkbildande verksamheter 11 (18)

12 (129) Biblioteket mitt i byn (Karin Löfdahl) Recension av Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt. Jan Ristarp & Lars G. Andersson. (Bibliotekstjänst 2001) (130) Det glömda perspektivet (Anne-Li Lindgren) Recension av Folkbildning och genus det glömda perspektivet. Karin Nordberg & Kerstin Rydberg. (Mimer 2001) (119) Det här handlar om något oändligt mycket mera än att bara måla en porslinsgubbe Studieförbunden och folkhälsoarbetet inom Stockholms län. En utvärdering av samverkansprojekt inom folkhälsoområdet. Dan Sandlund m.fl. (Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Stockholm 2001) (120) Varken privat eller offentligt. Folkbildningsrådet i myndighets ställe. Lena Lindgren. (Göteborgs universitet, CEFOS 2001) (121) Krafter i samspel. Om lokal kultur- och fritidspolitik erfarenheter och slutsatser. Alvar Svensson. (Svenska kommunförbundet, Kommentus förlag 2001) (122) Omdömen om omdöme. En studie om folkhögskolans studieomdöme. Georg Karlsson. (Vuxenutbildarcentrums skriftserie ) (123) Folkbildning om EMU en utvärdering. Agneta Hult, Anders Olofsson, Ethel Dahlgren. (Umeå universitet, Pedagogiska institutionen 2001) och Föreställningen började innan publiken anlänt. En analys av regeringens folkbildningsinsats om EMU. Lars Palm, Anna Nilsson. (Styrelsen för psykologiskt försvar. Meddelande )) (124) Kunskapslyftet på folkhögskola. Deltagarnas motiv för studier och valet av folkhögskola samt deras syn på undervisningen. Eva Andersson, Monica Larsson, Gun- Britt Wärwik. (Folkbildningsrådet 2000) Nr Folkbildningen igår, idag och imorgon (nr 21 från starten) (131) Den gäckande framtiden. (Jan-Sture Karlsson) Kommentar till Folkbildningsrådets framtidsdokument Folkbildningens framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter. (Folkbildningsrådet 2004) (132) Folkbildningens särart myt eller verklighet? (Gösta Vestlund) Om folkhögskolans särskilda kännetecken i ett historiskt perspektiv. (133) Vilka är det som inte deltar och varför? (Anders Ekman) Anmälan av Vem får vara med? En belysning av folkbildningens relation till icke-deltagarna. (SOU 2004:51) (134) Inre demokrati ett av 1950-talets debattämnen. (Elna Hessel) Tillbakablick på demokratifrågan i folkhögskolan. (135) Levande folkhögskolehistoria. (Björn Höjer) Recension av Folkhögskoleminnen I och II. (Folkhögskolans veteranförening 2002 och 2003) (136) Uppslagsbok för folkhögskolefolk. (Björn Höjer och Ken Bjerregaard) Recension av Från rektorsförening till fackförbund. Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL 2002) (137) Om folkhögskolans dynamik. (Kerstin Mustel) Recension av Rolf Berndtsson avhandling Om folkhögskolans dynamik. Möten mellan olika bildningsprojekt. (Linköpings universitet, Studies in Education and Psykologi No ) (138) Är den nya individualismen social? (Gösta Vestlund) Om Ronald Ingelharts Modernization and Postmodernism (1997) och Ulrich Becks Individualization (2002) (125) Demokrati underifrån om folkrörelser, delaktighet och bistånd. Folke Albinson. (Bilda förlag 2002) 12 (18)

13 (126) Det här borde alla få pröva! En studie om deltagares erfarenheter av studier på folkhögskola. Sam Paldanius. (I SOU 2003:122 Deltagares upplevelse av folkbildningen) (127) Frilynt folkhögskole Olav Akerlie. (Norsk folkhögskolelag 2001) (128) Mellan rörelse och universitet Folkbildning enligt socialdemokraten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad. Lars Arvidson. (Mimer 2004) (129) 1968 när allting var i rörelse. Kjell Östberg. (Prisma 2002) Nr Forskning, utvärdering, praktik (nr 22 från starten) (139) I gränslandet mellan forskning, utvärdering och praktik (Kerstin Mustel och Björn Höjer) Referat från Folkbildningsrådets, Mimers och Föreningens för folkbildningsforskningskonferens Innehåller: Forskning - utvärdering (Staffan Larsson, Anne-Christine Utterström), I gränslandet mellan forskning, utvärdering och praktik (Ove Karlsson, Lena Lindgren), Forskning utvärdering praktik (Jan Byström), Fältet som empiri (Thomas Tydén, Ann-Marie Laginder), Med SUFO 2 som exempel (Anders Ekman, Alvar Svensson, Annelie Andersén). (140) Mimers forskarkonferens 2004 (Kerstin Mustel) Referatet innehåller: Folkbildningens plats i utbildningens landskap (Berndt Gustavsson), Den tappade tråden: Om folkbildning (och populärvetenskap) i ett historiskt perspektiv (Karin Nordberg), Folkbildningens patos i en marknadsekonomi (Ann-Louise Petersen), Folkbildning i upphandling (Caroline Runesdotter), Folkbildning varthän (Petri Salo), EU- projekt om europeiskt nätverk av folkhögskolor (Georg Karlsson), Forskning om kvinnor som betytt mycket för utvecklingen av folkbildningen och vårt samhälle (Berit Lindberg, Lisbeth Stenberg, Kerstin Rydbeck) (130) Bildning och klasskamp. Om arbetarutbildningens förhistoria, idéer och utveckling. Inge Johansson. (ABF 2002) (131) Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser. En kartläggning av forskningen under perioden (Vetenskapsrådet 2003) (132) Offentlig förvaltning i privat regi statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen. (Riksrevisionen 2004) Nr Aktuell forskning (Nr 23 från starten) (141) Väckelse som folkbildning? (Stefan Gelfgren) och 1800-talets väckelserörelser i relation till folkbildningsbegreppet. (142) Islam och väst samsyn om demokrati (Gösta Vestlund utifrån en artikel i Human Values and Social Change ) (143) Folkhögskolan och klassresenären (Björn Höjer reflekterar över tre memoarer: Mitt namn är Ronny av Ronny Ambjörnsson, Klassresa utan kupébyte av Gösta Vestlund, En bygd, en släkt, ett liv av Åke Isling) (144) Flexibelt lärande en utmaning för folkbildningen (Ronny Scheuler anmäler åtta rapporter: Flexibelt lärande på nätet handledning för cirkelledare [Tommy Nilsson], Mailmål en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal [Ove Rackner], Ryms det nya i det gamla? [Kerstin Namuth & Rosalie Sanyang], Flexibelt lärande flexibel organisation. Om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan 13 (18)

14 [Staffan Hübinette], Vi lär där vi lever [Lars-Erik Axelsson], Utsikter och Insikter. En antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen [Flera författare], Flexibel folkbildning? IKT-stöd och distansutbildning på folkhögskola och studieförbund styrning och utveckling [Jan Byström, Gunnar Sundgren, Kajsa Tegnér], NU DU goda kombinationer av när- och distansmoment i folkhögskolorna [Kiki Bodin & Kenneth Hermansson]) (145) Att skriva folkbildningshistoria (Björn Höjer om tre jubileumsböcker: Samtal i lusthuset. Deltagare i en studiecirkel redovisar minnen och tankar om sina upplevelser i Södermanlands SV-distrikt; I takt med tiden. Folkuniversitet 60 år; Vi döljer ej för Dej! Eslövs folkhögskola (133) Med vackra inslag pryd din levnads väf! Den kvinnliga textila slöjden på folkhögskolorna Marianne Marcusdotter (Skapande Vetande, Linköpings universitet 2005) (134) Att hela skottsår. Studiehemmet i Kramfors Axel Erdmann och medarbetare berättar. Björn Höjer (Kronstrand & Nilsson 2005) (135) Det lokala folkbiblioteket förändringar över hundra år. Joacim Hansson (Skapande Vetande, Linköpings universitet 2005) (136) Alla tiders Målilla. Staffan Roselius (Förlaget Futurum 2004) (137) Att bilda med bild. En studie av de praktiskt-estetiska studiecirklarnas utveckling. Per Hartman (Linköpings universitet 2003) (138) Vilken utgång - folkbildning? Texter om folkbildningens identitet och framtid. Petri Salo (Åbo Akademi 2004) Nr svensk arbetarlitteratur, Lära, växa, förändra, m.m. (Nr 24 från starten) (146) Svensk arbetarlitteratur ett efterlängtat storverk (Ingemar Sallnäs anmäler Lars Furulands och Johans Svedjedals bok svensk arbetarlitteratur) (147) Lära, växa, förändra (Anders Ekman jämför de tre senaste folkbildningspropositionerna) (148) Mer folkhögskoleminnen (Kerstin Mustel anmäler Folkhögskoleminnen III) (149) En finlandssvensk folkbildningsodyssé (Kerstin Mustel anmäler Bli något eller någon? En finlandssvensk folkbildningsodyssé av Matts Granö och Björn Wallén) (150) Mimers forskarkonferens 2005 (Björn Höjer) Innehåller utdrag ur Karin Wass studie av högskolestudenter med folkhögskolebakgrund, Karin Gunnemarks Minnenas galleri om minneskåp och kulturarv samt Ali Osmans studie av folkbildning i integrationens tjänst. (139) Möten, sagt och gjort. Gunnar Arnborg (Eget förlag, 2001) (140) Alla har något att berätta. Allan Sundqvist (Eget förlag, 2006) Nr Mimers konferens 2006, pedagogik och lärandemiljö m.m. (Nr 25 från starten) (151) Axplock från Mimers konferens 2006 (Kerstin Mustel) Innehåller bl.a. projektet Folkhögskolans praxis i förändring, Kerstin Rydbecks studie av kvinnors fira bildningsarbete och projektet Läsa och leva: om sambandet mellan utbildningsval och lokala kunskapstraditioner. 14 (18)

15 (152) Bildning i en globaliserad värld (Berit Forsberg om en konferens i Örebro om globalisering) (153) Om folkbildningens pedagogik (Gösta Vestlunds förord till Bildning och lärande av Petros Gougoulakis) (154) Folkhögskolan som lärandemiljö (Anders Ekman anmäler Folkhögskoleuppföljning 2006, Samverkan mellan folkhögskola och arbetsförmedling samt Utvärdering av ungdomsplatser-ams) (155) Två folkhögskolepionjärer (Berit Forsberg anmäler Elisabeth & Ludvig De Vylder. Två folkhögskolepionjärer av Marianne Marcusdotter och Göran Sallnäs) (156) Deltagarröster om folkbildning på distans (Berit Forsberg anmäler Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning av Eva Andersson och Ann-Marie Laginder) (157) En bok om folkrörelserna och demokratin (Berit Forsberg anmäler i rörelse en bok om folkrörelserna och demokratin, Håkan Bengtsson, red.) (158) Innehållsrik Mimerantologi (Berit Forsberg anmäler ett urval av artiklarna i Folkbildning samtidig eller tidlös?) (141) Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter. Staffan Hübinette (FBR, 2007) (142) Studieringen. Det fornemme læringsverktøy. Sturla Bjerkaker (Abstrakt forlag, 2006) Nr Folkbildning för folkrörelser?, folkbildning i radion, Gunnar Hirdman, folkbildningens bibliografi, genusforskning (Nr 26 från starten) (159) Folkbildning för folkrörelser? (Referat från Sigtunaseminariet 2006 av Karin Löfdahl) (160) Ring P1 - en alternativ offentlighet? (Kerstin Mustel om Folkhemmets nya röster. En alternativ offentlighet? av Karin Nordberg) (161) Råd i radio (Björn Höjer om Råd i radio. Modernisering, allmänhet och expertis av Sofia Seifarth) (162) Insikt före åsikt (Gösta Vestlund om Insikter och åsikter. Gunnar Hirdmans kunskapssyn och bildningsdiskussion av Lars Arvidson och Gunnar Hirdman. Humanisten, demokraten, folkbildaren En levnadsteckning av Georg Karlsson) (163) Sökvägar till folkbildningens historia (Rapport av Alvar Svensson från seminarium om Svensk folkbildningsbibliografi ) (164) Aktuell genusvetenskaplig forskning (Berit Forsberg anmäler den första skriften i serien I görningen från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet) Innehåller Nina Edgardh Beckmans Välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv, Eva Heggestads studie om Alice Lyttkens, Katarina Petterssons Fröken Sverige i det manliga blickfånget, samt Kerstin Rydbecks Ett eget rum för folkbildning. (165) Kvinnor får röst (Kerstin Mustel om Kvinnor får röst Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse av Christina Florin) (166) ABF-huset i Stockholm en högborg för folkbildning i nutid (Ingemar Sallnäs om Överraska men kännas igen. Om folkbildning i framtiden. Vänbok till Göran Eriksson.) (143) Alla tillsammans - det finns inget annat sätt. En berättelse om Jakobsbergs folkhögskola. Ingemar Sallnäs (Jakobsbergs folkhögskola, 2006) 15 (18)

16 (144) Folkbildningens 50-tal. Eva Swedenmark (Bilda förlag, 2006) (145) Kulturen och arbetarrörelsen Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander. Per Sundgren. (Carlsson Bokförlag, 2007) (146) Har insatserna någon effekt på arbete eller studier? En utvärdering av folkhögskoleinsatser för arbetslösa. (Statskontoret, 2007) (147) Pusselbitar om utvärdering. Fakta och reflektioner kring utvärderingsfrågor. Jan Byström. (SISU Idrottsutbildarna, 2006) (148) Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande. Kerstin Mustel (Valideringsdelegationen, 2007) (149) Interndemokrati eller att leva som man lär. (FBR, 2007) (150) Alla har något att berätta, del II. Allan Sundqvist (Eget förlag, 2007) Nr Mimers konferens 2007, lärarrollen, Hans Hovenberg, mångkultur, ideellt arbete (Nr 27 från starten) (167) Mimerkonferensen 2007 (Björn Höjer och Kerstin Mustel) Innehåller texter om Per Sundgrens avhandling Arbetarrörelsen och kulturen, Lars Furulands Mimerskrift om arbetarlitteraturen, projekten Folkbildningens samhällsnytta, Läsningens cirklar, Folkhögskolans yrkesutbildningar, mediedebatter och föreställningar om folkbibliotek samt företeelsen popular edult education. (168) Lärarna utövare av en svår konst (Ingemar Sallnäs om Hans Lagerbergs bok Lärarna. Om utövarna av en svår konst) (169) å andra sidan (Monica Roselius om minnesboken å andra sidan Om folkbildaren Hans Hovenberg) (170) Vad har folkbildningen och folkrörelserna betytt för arbetarlitteraturen i Sverige? (Ingemar Sallnäs om Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige av Lars Furuland) (171) Mångkultur och folkbildning (Seminarierapport av Kerstin Mustel och Björn Höjer) (172) Folkehögskoleanda och yrkesutbildningar inom folkhögskolan (Seminarierapport av Kerstin Mustel) (173) Samhällsengagemang och ideellt arbete (Anders Ekman anmäler Jourhavande medborgare. Samhällsengagemang i en folkrörelsestat av Erik Amnå, Om det ideella arbetets betydelse en studie om människors livsåskådningar av Johans von Essen, Reconsidering Membership. A Study of Individual Members Formal Affiliation with Democratic Governed Federations av Johan Hvenmark, Ett delvist ensamt liv. En studie av människor som inte deltar i föreningslivet av Lars-Erik Olsson) (151) Varför har inte fler bibliotekarier läderbyxor? Christer Hermansson (Tusculum förlag, 2008) (152) Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen (Folkbildningsrådet, 2008) (153) Uppsala läns bildningsförbund Inger Eriksson (Uppsala läns bildningsförbund, 2006) (154) Valideringsdelegationens slutrapport. Mot en nationell struktur. (Valideringsdelegationen, 20078) (155) Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med utvecklingsstörning. (Socialstyrelsen, Sisus 2007) 16 (18)

17 (156) Folkbildningens IT-mönster. En uppföljning av tidigare kartläggning (2003) och nuläge och förutsättningar att använda modern informationsteknik. Tore Mellberg. (Folkbildningsrådet, 2007) (157) Arbetslinjen inom jobb- och utvecklingsgarantin. Uppföljning av folkhögskoleinsatserna hösten (Folkbildningsrådet, 2008) (158) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. Susanne Köpsén, (Linköpings universitet, 2008) (159) I skärningspunkten mellan det globala och det lokala. Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum. Henrik Nordvall. (Linköpings universitet, 2008) (160) Moderniteten i det traditionella. Kulturbyggen och gränser inom ett nordsvenskt område. Sven Olov Sjöström. (Umeå universitet, 2007) (161) En resa i det ideella landskapet. Porträtt av 16 föreningsledare. Björn Ericson. (Dalarnas bildningsförbund, 2008) Nr Att bli vuxen, musikutbildning, roman, polsk syn på folkhögskolan, könsskillnadens estetik, kvalitet m.m. (Nr 28 från starten) (174) Att bli vuxen - ungdomars väg mot självständighet och oberoende (Gun Mörkenstam anmäler Helena Kåks avhandling Mellan erfarenhet och förväntan. Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser) (175) Musikutbildning i folkbildningen (Kerstin Mustel om Musik, bildning, utbildning.ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar av Anna Larsson) (176) Romanen som vardagsvara (Berit Forsberg anmäler Gunnel Furulands avhandling Roman som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftessewrier i Sverig från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier) (177) Folkbildningens 60- och 70-tal (Björn Höjer om Folkbildningens 60-tal av Karin Englund och Folkbildningens 70-tal av Karl-Olof Andersson) (178) I spåren efter Oscar Olsson och Justus Elgeskog (Björn Höjer om Folkrörelseideal förfolkrörelsearbete. Två förbundsgestalter Oscar Olsson och Justus Elgeskog av Lars Svedberg) (179) Svensk folkhögskola betraktad med polska ögon (Ingemar Sallnäs anmäler Tomasz Maliszewskis avhandling Den svenska folkhögskolan En betraktelse från andra sidan Östersjön) (180) Könsskillnadens estetik och om konst och konstskapande i svensk hemslöjd (Marianne Markusdotter anmäler Johanna Rosenqvists avhandling Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på & 1990-talen) (181) Alf Ahlberg folkets filosof (Gösta Vestlund om Alf Ahlberg en filosof och folkbildare för 2000-talet) (182) Den omätbara kvaliteten (Kerstin Mustel om Den omätbara kvaliteten, Lars Strannegård, red.) (183) Folkbildningsforskning som fält (Karin Nordberg anmäler Anna Lundins avhandling Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering) (162) Ibn Rushd - ett nytt studieförbund. En utvärdering av Ibn Rushds väg till statsbidragsberättigat studieförbund. Lisbeth Eriksson och Martin Lundberg (Folkbildningsrådet, 2008) 17 (18)

18 Nr Mimers forskarkonferens 2008, Lars Furuland och hans många dagsverken, Viljan att vara människa som talar till människor, Folkhögskolan så in i Norden (Nr 29 från starten) (184) Mimers forskarkonferens 2008 (Kerstin Mustel) (185) Folkbildningsforskning som fält (Kerstin Mustel om Anna Lundins avhandling Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering) (186) Folkhögskolors anda och mässighet vad kom vi fram till. (Kerstin Mustel om en folkhögskolestudie av Sam Paldanius) (187) Folkhögskolans praktiker (Kerstin Mustel om en kommande rapport av Bernt Gustavsson om folkhögskolans praktiker) (188) Kvinnors fria bildningsarbete (Kerstin Mustel om en kommande studie av Kerstin Rydbeck om kvinnors fria bildningsarbete på 1800-talet) (189) Brittiska kvinnor som slöjdlärare (Kerstin Mustel om Brittiska kvinnor som slöjdlärare. Att förstå den emotionella energin och den kreativa miljön på Nääs av Anna Alm) (190) Vägen till högskolan, lärarnas syn på sitt uppdrag och genusperspektiv på ny teknik (Kerstin Mustel om tre studier; Anneli Andersèn vägen från folkhögskola till högskola, Kjell-Åke Höber om hur folkhögskollärare uppfattar sitt uppdrag och Gunnel Andersdotter om ny teknologi i folkhögskolan ur ett genusperspektiv) (191) Lars Furuland och hans många dagsverken (Ingemar Sallnäs anmäler Lars Furulands memoarbok Mina dagsverken. Minnen från folkhögskolor, folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare) (192) Viljan att vara människa som talar till människor ett seminarium till Åke Leanders minne (Björn Höjer rapporterar från ett seminarium på Biskops-Arnö) (193) Folkhögskola så in i norden (Maj-Britt Imnander anmäler Kerstin Mustels och Monica Roselius skrift Folkhögskola så in i norden) (194) Livet i danska højskolen (Monica Roselius anmäler Med livet i højskolen Förlager Vartov Köpenhamn av Frederik Christenssen (195) Akilles, C P Snow och kvalitetssäkring (Kommentar av Ingrid Rothstein) (163) Tre stadsmiljöer en etnologisk betraktelse. Jill Onsèr-Franzèn HumTek. HB (165) Det nya läroriket. Från formell vuxenutbildning till lärande regioner. Kenneth Abrahamsson, Jan Edling och Carl Holmberg. Premiss förlag. (166)Bildning och pedagogik en akademi för bildning. Gunnar Sundgren. Högskoleverkets rapportserie 2008:32 R. Nr Active Citizens in Europé, en internationell folkbildningskonferens Mimerkonferensen 2009 (Nr 30 från starten) (196) Active Citizens in Europé Presentation av en internationell folkbildningskonferens (Kerstin Mustel och Björn Höjer presenterar en internationell folkbildningskonferens hösten 2009 som speglade folkbildningens roll för ett aktivt medborgarskap i EU) Mimers forskarkonferens 3 4 november 2009 (197) Det föreställda folkbiblioteket biblioteksdebatter i svenska medier (Kerstin Mustel om Åsa Hedemarks avhandling Det föreställda folkbiblioteket biblioteksdebatter i svenska medier ) 18 (18)

19 (198) Internationell folkhögskoleforskning en bibliografisk utblick.(kerstin Mustel om planerna på att sammanställa en bibliografi över internationell folkhögskoleforskning, presenterade av Henrik Nordvall) (199) Bildningsvägar till makten (Kerstin Mustel om ett av Charlotte Fridolfsson och Henrik Nordvall planerat forskningsprojekt bildningsvägar för den politiska eliten i Sverige) (200) Musikexplosion inom folkbildningen (Björn Höjer om ett forskningsprojekt inom utbildningssociologi presenterat av Erik Nylander) (201) Folkhögskolan som plats kontinuitet och förändring (Björn Höjer om ett paper av Gunnel Andersdotter som behandlade människors möten på fyra folkhögskolor under pågående förändringsprocesser) (202) Vitabergsklubben en del av Södermalms kulturhistoria (Björn Höjer om boken Vitabergsklubben en del av Södermalms kulturhistoria av Lars Eriksson och Marianne Marcusdotter) (203) Folkhögskolans yrkesutbildningar och den ekonomiska utvecklingen några hypoteser (Björn Höjer uppsatsen Yrkesutbildning i demokratins namn folkhögskolans yrkesutbildningar av Fay Lundh-Nilsson) (204) En folklig historia. Historieskrivingen i studieförbund och hembygdsrörelse (Berit Forsberg anmäler En folklig historia. Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse av Samuel Edquist. Borea Bokförlag. (205) InterNationalistas Göran Sallnäs anmäler Linda Bergs avhandling InterNationalistas. Identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua. Förlag: h:ström Text och kultur. (206) Spelar skolbibliotek någon roll? (Kerstin Mustel anmäler skriften Spelar skolbibliotek någon roll? av Kerstin Rydbeck, som presenterar fem projekt från en forskningscirkel om skolbibliotek. Nr Mångkultur och folkbildning i ett ungdomsperspektiv. Uppdrag folkbildning (Nr 31 från starten) (207) Seminariedokumentation: Mångkultur och folkbildning i ett ungdomsperspektiv. av Kerstin Mustel, Björn Höjer och Alvar Svensson Ungdomskultur, marginalisering och mobilisering Exemplet Holma aktivitetshus Fredsagenterna Fryshuset som samhällsbyggare Lugna gatan Perspektivbyte nätets mötesplatser Slutsatser och utmaningar (208) Uppdrag folkbildning. Enighet i en brytningstid av Gösta Vestlund (209) Folkhögskolans praktiker i förändring av Björn Höjer och Kerstin Mustel Folkhögskolans praktiker historiskt Den självupplevda historien Folkhögskoleanda Ny teknologi sedd ur ett genusperspektiv Folkhögskolan på marknaden Folkhögskolan i närsamhället Att röja väg till den öppna högskolan 19 (18)

20 Två utbildningars olika praxis Folkhögskola på export Folkhögskolan och folkbildningsreformen 20 (18)

Forskning om folkbildning ämnesindex 1/1992-2/2010

Forskning om folkbildning ämnesindex 1/1992-2/2010 Forskning om folkbildning ämnesindex 1/1992-2/2010 Artiklar och anmälningar efter ämne i de 31 hittills utkomna numren (1/92-2/10). De sex första numren (1/92 2/94) är slut liksom 1/97 och 1/01. Materialet

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Innehåll Förord...............................................

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Tåssåsen Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Resultat av lottningen namn1 1 Lena Svedevall 2 Lars

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens

Läs mer

Föreningen för folkbildningsforskning

Föreningen för folkbildningsforskning Föreningen för folkbildningsforskning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 Föreningsstämma Föreningsstämman 2002 hölls den 17 april på Riksarkivet, Stockholm. Föreningens ordförande Jan Byström hälsade deltagarna

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Årsbok om folkbildning - innehållsförteckning

Årsbok om folkbildning - innehållsförteckning Årsbok om folkbildning - innehållsförteckning 1994-2009 Innehållsförteckningen över de hittills utkomna 16 årgångarna upptar 230 artiklar (inkl. årskrönikor och statistikavsnitt). Totalt omfattar de 16

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd Gunnel Andersson 5 Botkyrka

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Omgång 2 Utebliven rapportering av tavelkontroll -6p

Omgång 2 Utebliven rapportering av tavelkontroll -6p Tavelkontroll omgång 2 ALLSVENSKAN 50m 2015 Omgång 2 Utebliven rapportering av tavelkontroll -6p Division 1 Bromma-Solna Vakant 3 1585 10 Figeholm Vakant 2 1682 10 Gällivare Vakant 1 1685 10 Trollhättebygden

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd 9 Inger Englund Avesta GK 5,0 Röd 7 Aina Blom

Läs mer

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Herrsenior 1 Johan Axelsson Trosa AFK Södermanland 21 1388 1 980 10 1098 13 3466 24 2 Peter Eriksson Tunabygdens SFK Dalarna 10 296 20 1646 3 1710 4 3652 27

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola. Blåsenhus onsdag 8 december 2011

Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola. Blåsenhus onsdag 8 december 2011 Hassan Sharif Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola Blåsenhus onsdag 8 december 2011 Kl. 08.15-10.00 Lokal: Eva Netzeliussalen Målgrupp:

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 0 +18 81 80 161 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Petersson / Fritzell 14,5 0 +28 89 82 171 21,5 +0,4 FRITZELL, Jerker Isaberg

Läs mer

Årsbok om folkbildning index över författare/skribenter

Årsbok om folkbildning index över författare/skribenter Årsbok om folkbildning index över författare/skribenter 1994-2009 De hittills utkomna 16 årgångarna omfattar 230 artiklar inklusive årskrönikor och statistik. Sammanlagt omfattar de 14 årgångarna 2 900

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU)

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Niclas Månsson Docent i pedagogik Mälardalens högskola MKL-DAGARNA 2014 Hans-Olof Gustavsson Lektor i pedagogik Mälardalens högskola 2014-11-19

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Forsgårdens Golfklubb Midsommarslaget 1-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Forsgårdens Golfklubb Midsommarslaget 1-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Midsommarslaget 1-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum 2014-06-20 Resultat Särskiljning 1 M Anderson/M Anderson

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 13-8 68 67 135 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Lindén / Nielsen 43,4 26 +3 78 68 146 21,5 +0,4 NIELSEN, Pierre Isaberg Golfklubb

Läs mer

John Ajvide Lindqvist

John Ajvide Lindqvist STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2008 TILLDELAS John Ajvide Lindqvist»För ett författarskap som rymmer ett mästerligt berättande och en känsla för skräckens och inbillningens djupa krafter« Foto:

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer