Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010"

Transkript

1 Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010 Forskning om folkbildning har utkommit med arton årgångar Innehållet i de 31 nummer som utkommit t o m 2010 (1/1992 2/2010) förtecknas här för varje nummer. Indexet omfattar 209 artiklar och 166 anmälningar av större och mindre publikationer under rubriken. Vissa nummer av äldre årgångar är slut. Övriga nummer finns fortfarande tillgängliga hos Föreningen för folkbildningsforskning. Nr Boken i folkbildningen (Nr 1 från starten) (1) Föreningen för folkbildningsforskning (Gösta Vestlund om föreningens syfte) (2) Forskning om folkbildning (om avgränsning av forskningsområdet) (3) En värld i jus (Inge-Bert Täljedal om Lars Furulands bok Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser) (4) Boken i folkbildningen (Lars Furuland) (5) Bildningsideal för demokrati (Bernt Gustavsson om Inge Johanssons bok Folket, makten och bildningen - ett debattinlägg) (6) Folklig bildning eller bildning för folket? (Inge Johansson om Lars Arvidsons docentföreläsning) (7) Vita mössor under röda fanor (Inge Johansson om Crister Skoglunds avhandling Vita mössor under röda fanor) Nr Språket, medierna och folkbildningen (Nr 2 från starten) (8) Forskning och folkbildning (Seminarieinledning av Kjell Jonsson) (9) Arbetarrörelsen och språket (Kurt Johannesson om forskningsprojektet Arbetarrörelsen och språket) (10) Folkbildningen ur ett samhällsperspektiv (Karin Löfdahl och Margareta Törngren samtalar med Sverker Sörlin) (11) Radion som folkbildare (Björn Höjer om Karin Nordbergs forskningsprojekt) (12) TV som bildningsmedel (Björn Höjer intervjuar Per-Arne Axelsson) (13) Skrivarklubben i Blekinge (Nils-Eric Frinnman) (14) Läroprocesser i folkhögskolan (Bo Göthberg om Helene Svanberg Hårds avhandling Informellt lärande. En studie av läroprocesser i folkhögskolan) (15) Idé och praktik (Björn Höjer om Folkbildning i teori och praktik, Olle Kylhammar, red. Skapande Vetande Nr 22, Universitetet i Linköping) (1) Ständigt nya grenar. Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet femtio år. Kristin Nilsson, red. (Kursverksamhetens förlag) (2) Forskning om folkbildning. Inventering av forskningsprojekt. Uppgifter om föreläsare. Volym 2. Lars Arvidson och Bosse Bergstedt (Mimer, Universitetet i Linköping) (3) Forskningens livlina. Tre röster om forskningsinformation. Uno Lindberg, Kjell-Åke Modéer, Peder Hård af Segerstad (Folkuniversitetet) (4) Utvärderingens mångfald - några ledtrådar för vilsna utbildare. Sigbrit Franke-Wikberg. (UHÄ, FoU-enheten)

2 (5) ABF från 60-tal till 90-tal - en återblick på 30 framgångsrika år. Bengt Johanson. (ABF) (6) Så lades grunden - personliga minnesbilder från SLS och LiS verksamhet samt från föreberedelserna för Studieförbundet Vuxenskolan. Allan Sundqvist, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (7) Jubileumsskrift för Kaggeholms folkhögskola 50 år, Birgitta Eriksson, red. (Kaggeholms folkhögskola) (8) Tollare - en folkhögskola i tiden. Björn Höjer. (Sober förlag) (9) Kaggeholm - Lemera. En bok om skola och mission. Åke Boberg. (Pingstskolornas skriftserie) (10) Bildning - några synpunkter. Ellen Key. (Bildningsförlaget) Nr Bildning & amatörforskning (Nr 3 från starten) (16) Bildning i vår tid (Inge Johansson intervjuar Donald Broady) (17) Forskning kring folkbildning på amatörers vis (Kurt Stellborn) (18) Amatörforskning - en mobiliserande verksamhet (Seminarieinledning av Inge Johansson) (19) Arbetarhistoria om och med typografer i Lund - erfarenheter av ett cirkelforskningsprojekt. (Seminarieanförande av Lars Olsson) (20) Mimer. Nationellt program för folkbildningsforskning (Lars Furuland) (21) Folkrörelserna - en historisk parentes? (Gösta Vestlund om Sigbert Axelsons Sju folkrörelser och framtiden och Sigbert Axelsons och Thorleif Petterssons Mot denna framtid) (11) Spelet kring NBV - från federation till studieförbund. Bertil Nordebo (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) (12) Forskningscirkeln - pedagogiska perspektiv. Gunilla Härnsten (LO) och Forskningscirklar i Värmland - reflektioner och utmaningar. Bertil Lundberg och Bengt Starrin. (Landstinget i Värmland) (13) Bildningens väg. Tre ideal i svensk arbetarrörelse Bernt Gustavsson. (Wahlström & Widstrand) (14) Folkbildningens idéhistoria. Bernt Gustavsson. (Bildningsförlaget) (15) Barn- och ungdomskultur i socialt förändringsarbete. Mohamed Chaib och Bodil Mannergren. (Högskolan i Jönköping) (16) Kulturkraft. Metoder, vägval och möjligheter i lokalt utvecklingsarbete. Kerstin Björck- Jansson och Lena Forsman. (Studieförbundet Vuxenskolan) (17) Enhet-Motstånd-Glöd. Fackliga kvinnominnen från Göteborg. Pia Götebo Johannesson. Våra liv i Kortedala. Kvinnor i två generationer skriver och berättar. Kerstin Gunnemark (Etnologiska föreningen i Västsverige) (18) Bättre bildning. Utvärdering som strategi för kvalitetsutveckling. Sigbrit Franke- Wikberg. (Folkuniversitetet) Nr Folkhögskolan (Nr 4 från starten) (22) Folkhögskolan 125 år (Björn Höjer intervjuar Bo Göthberg) (23) Folkhögskolan i litteraturen (Lars Furuland om Folkhögskolan i litteraturen. En antologi till folkhögskolans 125-årsjubileum, Björn Höjer, red. Sober förlag ) 2 (18)

3 (24) Folkhögskolan - hjälpgumma eller vägvisare? (Gösta Vestlund intervjuar Gunnar Svensson) (25) Vad är folkhögskolemässighet? (Bo Göthberg om Robert Höghielms Folkhögskolans pedagogiska praxis. En studie av pedagogiska arbetsformer på långa kurser) (26) Arbetarkultur - universitetskunskap i Göteborg (Birgitta Skarin Frykman) (27) Bildning och demokrati (Seminarieinledningar av Lars Arvidson och Birgitte Mral) (19) Skola för ande och hand. En studie av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet. Per Hartman. (Linköpings universitet) (20) N F S Grundtvig - ett porträtt och en bibliografi. Kerstin Dahlén. (Nordens Folkliga Akademi) (21) Folkhögskolor och demokratifostran. Utropstecken & Frågetecken. Bo Göthberg (Folkbildningsrådet) Nr Bibliotek (Nr 5 från starten) (28) Folkbiblioteken och folkbildningsforskningen (Barbro Thomas) (29) Tidigare försök att samla och dokumentera folkbildningsmaterial (Ralph Uddman) (30) Folkbildning och SPPB - en gammal relation? (Eva Trotzig) (31) Folkbildningsforskning och informationsförsörjning (Seminarierapport av Margareta Törngren) (32) Databas för folkbildning (Mikael Forsberg) (33) Biblioteks- og informationsvidenskab i Göteborg (Erland Munch-Petersen) (34) Brevet som kunskapskälla (Nine Christine Jönsson) (35) Bergslagens kulturhögskola - folkhögskola och högskola i samverkan (Bertil Olsson) (36) Kvinnor och pedagogisk praktik (Ann-Marie Laginder) (22) Vem deltar i studiecirklar? Rapport från en undersökning av deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet hösten Alvar Svensson. (Folkbildningsrådet) (23) Deltagarinflytande i studiecirklar. Mauritz Sköld. (ABF) (24) Livsvillkor, livsformer, utbildning - en kommunstudie i pedagogiskt perspektiv. Birgitta Ekman. (Uppsala universitet) (25) Brevskolan - start och uppgång. Anteckningar från Brevskolans verksamhet Helmer Bolander. Brevskolan i med- och motgång.. Anteckningar från Brevskolans verksamhet Karl-Erik Wåhlström. (Utbildningsförlaget Brevskolan) (26) Ledarutbildning för folkbildning inom högskolan. Analys, diskussion och förslag. Yngve Kasimir. (Vuxenutbildarcentrum) (27) The History of Reading and Libraries in the Nordic Countries. Paul Kaegbein och Magnus Torstensson. Seminarierapport. (28) Kulturernas kamp. En etnologisk undersökning om kommunala politiker, deras syn på kultur och utformning av praktisk kulturpolitik i en svensk medelstor kommun Jill Onsér-Franzén. (Etnologiska föreningen i Västsverige) (29) Folkbildning i förändring - kvalitetskriterier för utvärdering av folkbildning. Lena Lindgren. (Utkik 1994:1, Högskolan i Jönköping) 3 (18)

4 (30) Medborgare eller turist? Studieförbundens språkutbildning Christina Nyhed. (Folkuniversitetet) Nr Handen & anden (Nr 6 från starten) (37) Handen och Anden - fyra forskningsrapporter (Björn Höjer om projektet Handen och Anden) (38) Vilka gör det, när och var? (Gull-Marie Roséns rapport i sammandrag av Björn Höjer) (39) Queejnens textila handakraft (Britt-Marie Berges rapport i sammandrag av Björn Höjer) (40) Vem arbetar i cirkeln - och varför? (Yvonne Anderssons rapport i sammandrag av Björn Höjer) (41) Cirkelns liv och handarbetets väsen (Louise Waldéns rapport i sammandrag av Björn Höjer) (42) Krisens möjligheter (Anna Vallgårdas rapport i sammandrag av Björn Höjer) (43) Vilka är folket - vad är bildning? (Seminarierapport av Björn Höjer) (44) Bild av bildning (Per Hartman om projektet Skola för ande och hand) (31) Folkuniversitetet i Östeuropa. Marianne Gustafsson m.fl. (Folkuniversitetet) (32) Utställningsform. I kroppen på en utställare Eva Persson. (Carlssons) (33) När boken kom till bygden. Om folkrörelsebiblioteken i Halland. Carl-Olof Samuelsson och Magnus Torstensson. (Bokförlaget Settern) (34) Folkeopplysning - fundament og framtid. En debattbok om folkeopplysningens idégrunnlag, historie, tradisjon - og framtid. Sturla Bjerkaker, Per Inge Båtnes, Sigvard Tøsse. (Voksenopplæringsforbundet) (35) Fra viden till verktøj - Om ældre i folkeoplysningen. Pia Falkencrone. (Dansk Folkeoplysnings Samråd) (36) Studieforbundene og sysselsettningen. Rapport från NFA:s Vinterkonferense Kari E Enholt och Sturla Bjerkaker. (Nordens Folkliga Akademi) (37) Forskning om folkbildning. Inventering av pågående och avslutade projekt. Volym 3. Nils-Åke Sjösten och Bosse Bergstedt. (Mimer, Linköpings universitet) (38) Bildning och nöje. Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Klas Ramberg och Ann Runfors. (Nordiska museet) (39) Vårt arv - vår framtid. 25 år med nordisk folkbildning. Nordens folkliga akademi (Nordens Folkliga Akademi) Nr Folkbildning och humanism (Nr 7 sedan starten) (45) Humanismen inför 2000-talet (Seminarierapport från Sigtunaseminarium I av Åke Isling, Björn Höjer, Margareta Törngren) (46) Humanismens roll i dagens folkbildning (Seminarierapport av Björn Höjer) (47) Den förtvivlade humanisten (Seminarierapport av Björn Höjer) (48) Bildning och livsrum (Seminarierapport av Björn Höjer och Åke Isling) (49) Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap (Konferensrapport av Karin Löfdahl och Margareta Törngren) (50) Nytt liv i amatörforskningen (Seminarierapport av Tore Johansson) 4 (18)

5 (40) Från folkbildning till tingeltangel. En debattbok om media i allmänhetens tjänst. Bertil Jacobson, red. (Carlssons bokförlag) (41) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Kvinnligt - manligt. Håkan Andréasson, red. (42) Om oss människor och idéer i folkrörelserna. Torsten Eliasson. (Carlssons bokförlag) (43) Mannen som ville förbättra världen. En biografisk essä om J.A. Commenius och livsupplysningens pedagogik. Simon Grabowski. (Nordens Folkliga Akademi) (44) Studiematerial Vem gör vad för vem? Karin Andrée-Heissenberger. Folkhögskolans fysiska tillgänglighet. Anne Lindhusen. (Nämnden för vårdartjänst) (45) Tidernas kultur. Ett debattinlägg för den framtida kulturpolitiken. Karin Perers, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (46) Riksteater i krig och fred. Några drag ur teaterns utveckling i Sverige Hans Ullberg. (entré) (47) Guldtavlorna i gräset. Livslångt lärande för alla. (Nordiska ministerrådet) Nr Forskning (Nr 8 sedan starten) (51) Ett museums födelse och första uppväxt (Tommy Olsson om Biblioteksmuseet) (52) Forskningens horisonter (Seminarierapport av Tottie Lönn) (53) Greta Renborg - den uppsökande bibliotekarien (Björn Höjer intervjuar Greta Renborg) (54) Amatörforskning i praktiken (Seminarierapport av Anders Ekman) (55) Ett nytt forskningscenter (Björn Höjer om Nornesalen) (56) Mimer och Nornesalen (Bosse Bergstedt) (57) Program för forskning om ideell verksamhet (Erik Amnås Handlingsprogram för forskning om ideell verksamhet, förutsättningar, organisering och betydelse i sammandrag av Anders Ekman) (58) Forskning om kulturpolitikens drivkrafter (Sammandrag av Anders Ekman ur Kulturutredningens betänkande Kulturpolitikens inriktning) (48) Finnmarksrapsodi. Bertil Bergqvist. (Eget förlag) (49) Mimer. Nationella rådet för folkbildningsforskning. Verksamhetsberättelse (Mimer, Universitetet i Linköping) (50) Nordisk folkeopplysning på 1900-tallet. Arne Carlsen, red. (NFA och Nordisk folkhøgskoleråd) (51) Myles Horton: Den långa striden. Självbiografi av Highlanders grundare. Hans Burgman, bearb. (Vuxenutbildningscentrum) (52) Särintresse och allmänintresse. Korporatismens ansikten. Per-Ola Öberg. Mäns makt och kvinnors intressen. Christina Bergqvist. (Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala) Nr Nordisk utblick (Nr 9 sedan starten) (59) NORDLIV - ett projekt för att stärka vår nordiska identitet (Maj-Britt Imnander) (60) Folkbildning - mellan kompetens och tidsfördriv (Lars Arvidson ur ett norskt perspektiv) 5 (18)

6 (61) Nordens folkliga akademi nedläggningshotad (Björn Höjer) (62) Nordiska folkbildningsminnen (Björn Höjer intervjuar Gösta Vestlund) (63) Den svenska demokratin och EU (Rapport från Sigtunaseminarium II av Björn Höjer) (64) Forskning, demokrati och folkbildning (Mats Rolén intervjuar Annagreta och Eric Dyring) (65) Erövra vardagsmakten (Seminarierapport av Margareta Törngren) (66) Möten mellan bildningsprojekt i folkbildningens vardag (Projektbeskrivning av Rolf Berndtsson) (67) Forskarkonferenser (Björn Höjer om Mimers forskarkonferens 1995 och nykterhetsrörelsens forskarkonferens 1995) (53) Boken och Cirkeln. Inge Johansson. (Brevskolan) (54) Social Change and Adult Education Research. Adult Education Research in Nordic Countries Nordisk årsbok om vuxenpedagogisk forskning. (Linköpings universitet) (55) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Konsumtion. Håkan Andreasson, red. (56) Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen Kerstin Rydbeck. (Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) (57) Norrbyskär - sågverksön i Bottenhavet. Gudrun Norstedt. (Thalassa förlag) (58) Omöjligt finns inte. ABF Malmö 75 år. Erik Eriksson. (ABF Malmö) (59) Nämnden för vårdartjänst 25 år. Eva Molander, red. (Nämnden för vårdartjänst) (60) Föreläsningen som pedagogiskt fenomen. Föreläsningen - ett samspel mellan lärare och studenter. Bengt Ekman. (Sveriges Lantbruksuniversitet) (61) Från livsfas till livsform. Nordisk antologi om vuxenpedagogik och vuxenutbildning. Christina Nyhed, red. (Nordisk Folkeuniversitet) (62) Hverdagsliv og læring i efterskolen. Ulla Ambrosius Madsen. (Efterskolernes sekretariat) (63) Etiskt bokslut. Bosse Bergstedt. (Frikyrkliga studieförbundet) (64) Skola i bondeland. Vara folkhögskola Karl Högemark. (Vara folkhögskola) Nr Svensk folkbildning i Sverige och tredje världen (Nr 10 sedan starten) (68) Svenska Turistföreningen som folkbildare (Björn Höjer om Halvar Sehlins forskningsprojekt) (69) Arkiv, historia och folkbildning (Mats Rolén intervjuar Lars Rumar) (70) Latinamerika och svensk folkbildning (Göran Sallnäs och Krister Andersson) (71) Perspektiv på en guldålder (Gunnar Rydström om svensk folkbildning i Tanzania) (72) Mångfald och dialog - en utbildning för att bekämpa rasism (Seminarierapport av Kerstin Lindberg) (73) Multikulturell utbildning (Seminarierapport av Björn Höjer) 6 (18)

7 (74) Oscar Olsson och det svenska kunskapslyftet (Kenneth Abrahamsson om Ingvar Törnqvists avhandling Oscar Olsson folkbildaren - i synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet) (75) Har högskolan råd att vara folkbildare? (Lennart Hedberg) (76) Utvärderingsrapporter om folkbildningen (SUFO-rapporterna Folkbildning och vuxenstudier och Cirkelsamhället samt FBR:s rapport Kan en filthatt stärka demokratin sammanfattade av Anders Ekman) (65) Glimtar ur folkbibliotekens historia i Uppsala län. (Uppsala stads- och länsbibliotek) (66) Bygdedräkter, bruk och brukare. Ulla Centergran. (Etnologiska föreningen i Västsverige) (67) Folkuppfostran, Folkupplysning, Folkbildning. Det svenska folkets bildningshistoria - en översikt. Gösta Vestlund. (Utbildningsförlaget Brevskolan) Nr Utvärdering och forskningsinformation (Nr 11 sedan starten) (77) Vetande och visioner på Visingsö (seminarierapport av Karin Löfdahl och Anders Ekman) (78) Amatörforskning i gränsbygd (Seminarierapport av Maj-Britt Imnander och Björn Höjer) (79) Folkbildningen är bra, men kan bli bättre (SUFO:s slutbetänkande Folkbildningen - en utvärdering i sammanfattning av Anders Ekman) (80) Utvärdering av folkhögskolan (SUFO-rapporten Värden i folkhögskolevärlden sammanfattad av Anders Ekman) (81) Hantverkscirklarna utvärderade (SUFO-rapporten Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och hantverksutövande sammanfattad av Björn Höjer) (82) Ekomuseum Bergslagen och folkbildningen (Rolf Sundén) (83) Interkulturell förståelse - folkhögskolan som kulturell mötesplats (Anders Andersson presenterar sitt forskningsprojekt) (84) Tre stipendier till folkbildningshistorisk forskning (Ralph Uddman) (68) Bergslagssånger. Från rimsmedja till spelhus. Bertil Olsson, red. (Skinnskattebergs folkhögskola) (69) Godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby. Människor, miljöer och tankar kring en stor svensk donator. Torbjörn Fogelberg. (70) Samvetet som kompass. Människorätt i praktiken. Annika Angelbjörn, red. (Arbetets museum) (71) Folkrörelsesång. Inger Selander. (Sober förlag) (72) Bildande blad. Tidskrifter i folkbildningens tjänst. Greta Renborg. (Carlssons bokförlag) Nr Folkbildningshistoria och utvärdering (Nr 12 sedan starten) (85) Projektet Folkbildarminnen (Om projektplanen) (86) Återblick - skärskådan - insyn (Rapport från Sigtunaseminarium III av Margot Amling) (87) Etermedierna i Sverige - om radions och televisionens historia (Sammandrag av Björn Höjer) (88) Fem SUFO-rapporter (Folkbildningens institutioner, Folkbildningsrådet "i myndighets ställe, Studieförbundens roll i vuxenutbildningen, "man lär sig mer än man tror genom att 7 (18)

8 träffas", samt Rockmusik som folkbildning i sammanfattning av Anders Ekman) (89) Samling kring Gösta (Seminarierapport av Björn Höjer) (90) Tre doktorandstipendier för (Ralph Uddman) (73) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Lokalt - Globalt. Håkan Andréasson, red. (74) Kultur som resurs. Om den lokala kulturpolitikens möjligheter. Alvar Svensson och Kerstin Lundberg, red. (Kommentus Förlag) (75) Bygdeteatern - kronan på en kulturell folkrörelse. Valter Ersson och Paul Peterson. (Studieförbundet Vuxenskolan) (76) Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället. Bernt Gustavsson. (Wahlström och Widstrand) (77) Varför läser du? Sten Furhammar. (Carlsons förlag) Det kommunikativa rummet. 7 röster om kommunikation - om människors samtal, om språket och den nya tekniken, om tidningar och politik. (Folkuniversitetet) (78) Kulturens giganter, en studie om fenomenen bokmässan och filmfestivalen i Göteborg. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) Nr Folkbildning som begrepp och företeelse (Nr 13 från starten) (91) Folkeopplysning - voksenopplæring - kompetanseheving (Lars Arvidson jämför Sverige och Norge) (92) Utbildningen för arbetslösa utvärderad (Rapporten Excellens i flexibilitet. Utvärdering av folkbildningens insatser för arbetslösa i sammandrag av Anders Ekman) (93) Maslow i föreningslivet (Kjell Nordberg om ungdom och folkbildning) (94) Den forskande folkbildningen (Rapport från Mimer-seminarium av Björn Höjer) (95) Svensk folkbildningsbibliografi, SFbB (Eric Fridén om SPPB:s databas) (96) Folkbiblioteket i lokalsamhället eller "Brandprojektet" (Maj Klasson) (79) DAKS, Föreningen för en demokratiserande och aktiverande skola. 10 år speglade i minnen och dokument. Åke Isling. (80) Frinnmans epistlar - brev från en folkbildare. Nils-Eric Frinnman. (Sober förlag) (81) Den underbara lådan. Dikter om radio och TV i urval. Björn Höjer och Ingemar Lundkvist. (Sveriges Radios förlag) Nr Bygderörelsen, Grundtvig, Högskolan (Nr 14 från starten) (97) Bygderörelsen i Sverige kartlagd (Rapporten Bygderörelsen i Sverige sammanfattad av Anders Ekman) (98) Folkbildningen som murbräcka (Lennart Hedberg om högskolan och folkbildningen) (99) En svensk grundtvigian (Björn Höjer om Bosse Bergstedts avhandling Den livsupplysande texten. En läsning av N F S Grundtvigs pedagogiska skrifter) 8 (18)

9 (82) Klassresa utan kupébyte. Minnen. Gösta Vestlund (Eget förlag) (83) Om televisionen. Pierre Bourdieu. (Symposion) (84) Lyft fram din förening. Framtidsforskning inom nykterhetsrörelsen. Ken Bjerregaard. (Sober Förlag) (85) Nornesalen (Forskningscenter for folkelig livsoplysning) (86) Rett kurs - uten statlig styring. Lars Arvidson (Folkeuniversitetet i Norge) (87) Kulturbevararen. Krök-Jerks livsmöten. Anna-Greta Heyman. (Carlssons) Nr Radion som folkbildare (Nr 15 från starten) (100)...en ny kraft över våra sinnen (Ur Karin Nordbergs avhandling Folkhemmets röst) (101) Folkbildning som forskningsfält (Gunnar Sundgren) (102) "...från dragspelsmusik upp till musikens högsta tinnar" (Boel Lindberg om Radiotjänst programpolitik och folkbildande program om musik ) (103) Svensk folkbildningsbibliografi , SFbB (Eva Trotzig, Eric Fridén och Åke K.G. Lundquist) (88) Folkbildningsforskning - en kunskapsöversikt. Om forskningsfältets historiska bakgrund, nuläge och framtid. Gunnar Sundgren. (Folkbildningsrådet/Mimer) (89) Folkbibliotekets tidlöshet. Lokala beslutsfattares synsätt på folkbibliotekets uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala synsätt. Bosse Jonsson. (Mälardalens högskola) (90) Folkbildaren - en ny intellektuell. En studie om folkhögskolan som kulturmiljö. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) (91) Folkbildningsrådets sammanfattande utvärderingsrapport (Folkbildningsrådet) Nr Pågående forskning (Nr 16 från starten) (104) Rum för folkbildning (Per Hartman om folkbildningens studielokaler) (105) Väckelsens folkbildning - en genusfråga? (Katarina Lewis) (106) Folkhögskolan och de begåvningshandikappade (Om Britt-Marie Lindells projekt) (107) Folkrörelserna inför 2000-talet (Gösta Vestlund) (92) Tradition og vision i nordisk folkeoplysning. Kerstin Dahlén och Anna Vallgårda, red. (Nordens Folkliga Akademi) (93) Vägvisarna genom folkhemmets folkhögskola. Monica Roselius. (Bildningsförlaget) (94) Schack & matt. Västmanlands Länsbildningsförbunds Jubileumsskrift. Thure Jadestig, red. (Västmanlands Länsbildningsförbund) (95) Med öppna och nyfikna ögon - nio röster om framtidens folkbildning. Per Gustafsson, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (96) Folkbildning på distans? Erfarenheter av försök med IT-stödda distansstudier på folkhögskolor och studieförbund. Ingemar Svensson och Tore Persson. (Folkbildningsrådet) 9 (18)

10 Nr Multikulturella mötesplatser (nr 17 från starten) (108) Bengt Nerman Örjan Lindberger-pristagare 1999 (Bengt Nermans tal vid mottagandet) (109) Carl Cederblad alltid aktuell (Seminarierapport av Greta Renborg) (110) Kunskapslyftet på bibliotek (Om projektet Öppen skola vid Örebro stadsbibliotek) (111) Hemgårdens invandrare (Om projektet Ny på Hemgården i Borås) (97) Motdrag i förort ett folkbildningsprojekt i ett mångkulturellt bostadsområde. Susanne Köpsén, red. (Vuxenutbildarcentrum) (98) Folkhögskolan som mångkulturell mötesplats. Lisbeth Eriksson. (Folkbildningsrådet) (99) Folkbildning i ett mångfaldigt samhälle. Lisbeth Eriksson. (Folkbildningsrådet) (100) Mångkulturalism och svensk folkhögskola. Anders Andersson. (Uppsala universitet) (101) Studiecirkeln som pedagogisk miljö. Lena Borgström m.fl. (Lärarhögskolan i Stockholm) (102) Gestaltande föreläsning en modell för upplevelsebaserad interaktiv pedagogik. Kjell Nordberg. (Linköpings universitet) Nr Värderingar, ledarskap och demokrati (nr 18 från starten) (112) Värderingar och folkbildning [komplettering i nr ] (Gösta Vestlund) (113) Kvinnor vakna, våga! Honorine Hermelin Grønbech pedagog och samhällsvisionär (Britt Lindberg) (114) En dold arena för (re)produktion av ett alternativt ledarskap (Om projektet Ledarskap i svenska folkrörelser ) (115) Folkbildaren Torsten Fogelqvist (Ingmar Lundkvist) (116) Folkbildning och samhälle i omvandling (Anders Ekman om Mimers forskarutbildningskurs) (117) Vuxenutbildning och demokrati (Anders Ekman om Forskning i Norden 2000) (103) Med kvinnors ögon. Monica Roselius och Ann-Christine Nergård, red. (Utbildningsförlaget Brevskolan) (104) En strimma av hopp. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) (105) Sevedebygdens musikförening. 50 års musikgärning i Vimmerby. (Vimmerby musikförening) (106) Den nya kulturrevolutionen. Pelle Andersson och Jesper Lindau (Atlas) (107) Vuxnas lärande en profil vid Linköpings universitet. Staffan Larsson m.fl. (Linköpings universitet) (108) Det öppna rummet. Siv Wilhelmsson (Ord & Visor) (109) Alltid kulturår. Gunnar Svensson m.fl. (Kulturdepartementet) (110) Bowling alone. The collaps and revival of American community. Robert D. Putnam (Simon and Schuster) Nr Global folkbildning (nr 19 från starten) (118) Folkbildning på export (Kerstin E. Wallin) Artikeln återger det avslutande avsnittet ur 10 (18)

11 författarens avhandling Folkbildning på export? Sammanhang, förutsättningar, möjligheter. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. (119) Folkbildning som bistånd (Folke Albinson, Johan Norbeck, Rolf Sundén) Utdrag ur boken Folkbildning som bistånd. Personliga berättelser och reflexioner. Vuxenutbildarcentrum och Mimer. Institutionen för beteendevetenskap. Linköpings universitet. (120) Manuel Castells globala vision (Gösta Vestlund) En orientering om Manuel Castells bok The Information Age. (121) Läsa leva (Birgitta Östlund) Tal vid mottagandet av Örjan Lindberger-priset 2000 (122) Folkhögskolans etablering i Östergötland. Herrestads folkhögskola (Karl- Herman Tapper) Anmälan av uppsatsen Folkhögskolans etablering i Östergötland. Ingemar Lindaräng, Vadstena folkhögskola. (123) Komplettering till artikel om värderingsförändringar i nr 2/2000. (Gösta Vestlund) (111) Arbejdsliv og folkeoplysning. Bjarne Wahlgren m.fl. (Nordiska ministerrådet) (112) Folkbildningssamarbete mellan Sverige, Baltikum och Polen Antra Carlsen (Folkbildningsrådet) (113) Demokrati och bildning. Essäer om svensk folkbildnings innebörder och särart. Gunnar Sundgren (Bildningsförlaget) (114) Folkbildning som bistånd. Personliga berättelser och reflektioner. Folke Albinson, Johan Norbäck och Rolf Sundén (Vuxenutbildarcentrum) (115) Högskolans arbete med sin samverkansuppgift. Bo Talerud. (Högskoleverket) (116) Västerbottens läns bildningsförbund 70 år. Jubileumsskrift Roland Hedberg (Västerbottens läns bildningsförbund) (117) Musiken, folket och bildningen glimtar ur folkbildningens historia. Eva Öhrström, red. (Mimer) (118) Folkbildning och genus det glömda perspektivet. Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck, red. (Mimer) Nr Folkbildning på distans och interkommunikativ teknik (nr 20 från starten) (124) Livslångt lärande på svenska! (Petros Gougoulakis) Artikeln är en förkortad version av den avslutande delen av författarens avhandling, Studiecirkeln: Livslångt lärande på svenska. (HLS förlag 2001) (125) Folkbildningen och det flexibla lärandet (Per Andersson) Recension av folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. Lars-Erik Axelsson m.fl. (Folkbildningsrådet & Distum 2001) (126) Samtal på distans (Ethel Dahlgren m.fl.) Artikeln presenterar ett forskningsprojekt vid Umeå universitet. (127) Varför folkbilda på distans (Anders Ekman) Sammanfattning av rapporten Folkbildning på distans varför? En studie av motiv till att undervisa/studera på distans inom folkbildningen. (Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. IPD-rapporter Nr 2002:2) (128) Folkbildning i det flexibla lärandets tid (Gunnar Sundgren) Presentation av forskningsprojektet Lärprocesser i folkbildande verksamheter 11 (18)

12 (129) Biblioteket mitt i byn (Karin Löfdahl) Recension av Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt. Jan Ristarp & Lars G. Andersson. (Bibliotekstjänst 2001) (130) Det glömda perspektivet (Anne-Li Lindgren) Recension av Folkbildning och genus det glömda perspektivet. Karin Nordberg & Kerstin Rydberg. (Mimer 2001) (119) Det här handlar om något oändligt mycket mera än att bara måla en porslinsgubbe Studieförbunden och folkhälsoarbetet inom Stockholms län. En utvärdering av samverkansprojekt inom folkhälsoområdet. Dan Sandlund m.fl. (Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Stockholm 2001) (120) Varken privat eller offentligt. Folkbildningsrådet i myndighets ställe. Lena Lindgren. (Göteborgs universitet, CEFOS 2001) (121) Krafter i samspel. Om lokal kultur- och fritidspolitik erfarenheter och slutsatser. Alvar Svensson. (Svenska kommunförbundet, Kommentus förlag 2001) (122) Omdömen om omdöme. En studie om folkhögskolans studieomdöme. Georg Karlsson. (Vuxenutbildarcentrums skriftserie ) (123) Folkbildning om EMU en utvärdering. Agneta Hult, Anders Olofsson, Ethel Dahlgren. (Umeå universitet, Pedagogiska institutionen 2001) och Föreställningen började innan publiken anlänt. En analys av regeringens folkbildningsinsats om EMU. Lars Palm, Anna Nilsson. (Styrelsen för psykologiskt försvar. Meddelande )) (124) Kunskapslyftet på folkhögskola. Deltagarnas motiv för studier och valet av folkhögskola samt deras syn på undervisningen. Eva Andersson, Monica Larsson, Gun- Britt Wärwik. (Folkbildningsrådet 2000) Nr Folkbildningen igår, idag och imorgon (nr 21 från starten) (131) Den gäckande framtiden. (Jan-Sture Karlsson) Kommentar till Folkbildningsrådets framtidsdokument Folkbildningens framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter. (Folkbildningsrådet 2004) (132) Folkbildningens särart myt eller verklighet? (Gösta Vestlund) Om folkhögskolans särskilda kännetecken i ett historiskt perspektiv. (133) Vilka är det som inte deltar och varför? (Anders Ekman) Anmälan av Vem får vara med? En belysning av folkbildningens relation till icke-deltagarna. (SOU 2004:51) (134) Inre demokrati ett av 1950-talets debattämnen. (Elna Hessel) Tillbakablick på demokratifrågan i folkhögskolan. (135) Levande folkhögskolehistoria. (Björn Höjer) Recension av Folkhögskoleminnen I och II. (Folkhögskolans veteranförening 2002 och 2003) (136) Uppslagsbok för folkhögskolefolk. (Björn Höjer och Ken Bjerregaard) Recension av Från rektorsförening till fackförbund. Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL 2002) (137) Om folkhögskolans dynamik. (Kerstin Mustel) Recension av Rolf Berndtsson avhandling Om folkhögskolans dynamik. Möten mellan olika bildningsprojekt. (Linköpings universitet, Studies in Education and Psykologi No ) (138) Är den nya individualismen social? (Gösta Vestlund) Om Ronald Ingelharts Modernization and Postmodernism (1997) och Ulrich Becks Individualization (2002) (125) Demokrati underifrån om folkrörelser, delaktighet och bistånd. Folke Albinson. (Bilda förlag 2002) 12 (18)

13 (126) Det här borde alla få pröva! En studie om deltagares erfarenheter av studier på folkhögskola. Sam Paldanius. (I SOU 2003:122 Deltagares upplevelse av folkbildningen) (127) Frilynt folkhögskole Olav Akerlie. (Norsk folkhögskolelag 2001) (128) Mellan rörelse och universitet Folkbildning enligt socialdemokraten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad. Lars Arvidson. (Mimer 2004) (129) 1968 när allting var i rörelse. Kjell Östberg. (Prisma 2002) Nr Forskning, utvärdering, praktik (nr 22 från starten) (139) I gränslandet mellan forskning, utvärdering och praktik (Kerstin Mustel och Björn Höjer) Referat från Folkbildningsrådets, Mimers och Föreningens för folkbildningsforskningskonferens Innehåller: Forskning - utvärdering (Staffan Larsson, Anne-Christine Utterström), I gränslandet mellan forskning, utvärdering och praktik (Ove Karlsson, Lena Lindgren), Forskning utvärdering praktik (Jan Byström), Fältet som empiri (Thomas Tydén, Ann-Marie Laginder), Med SUFO 2 som exempel (Anders Ekman, Alvar Svensson, Annelie Andersén). (140) Mimers forskarkonferens 2004 (Kerstin Mustel) Referatet innehåller: Folkbildningens plats i utbildningens landskap (Berndt Gustavsson), Den tappade tråden: Om folkbildning (och populärvetenskap) i ett historiskt perspektiv (Karin Nordberg), Folkbildningens patos i en marknadsekonomi (Ann-Louise Petersen), Folkbildning i upphandling (Caroline Runesdotter), Folkbildning varthän (Petri Salo), EU- projekt om europeiskt nätverk av folkhögskolor (Georg Karlsson), Forskning om kvinnor som betytt mycket för utvecklingen av folkbildningen och vårt samhälle (Berit Lindberg, Lisbeth Stenberg, Kerstin Rydbeck) (130) Bildning och klasskamp. Om arbetarutbildningens förhistoria, idéer och utveckling. Inge Johansson. (ABF 2002) (131) Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser. En kartläggning av forskningen under perioden (Vetenskapsrådet 2003) (132) Offentlig förvaltning i privat regi statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen. (Riksrevisionen 2004) Nr Aktuell forskning (Nr 23 från starten) (141) Väckelse som folkbildning? (Stefan Gelfgren) och 1800-talets väckelserörelser i relation till folkbildningsbegreppet. (142) Islam och väst samsyn om demokrati (Gösta Vestlund utifrån en artikel i Human Values and Social Change ) (143) Folkhögskolan och klassresenären (Björn Höjer reflekterar över tre memoarer: Mitt namn är Ronny av Ronny Ambjörnsson, Klassresa utan kupébyte av Gösta Vestlund, En bygd, en släkt, ett liv av Åke Isling) (144) Flexibelt lärande en utmaning för folkbildningen (Ronny Scheuler anmäler åtta rapporter: Flexibelt lärande på nätet handledning för cirkelledare [Tommy Nilsson], Mailmål en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal [Ove Rackner], Ryms det nya i det gamla? [Kerstin Namuth & Rosalie Sanyang], Flexibelt lärande flexibel organisation. Om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan 13 (18)

14 [Staffan Hübinette], Vi lär där vi lever [Lars-Erik Axelsson], Utsikter och Insikter. En antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen [Flera författare], Flexibel folkbildning? IKT-stöd och distansutbildning på folkhögskola och studieförbund styrning och utveckling [Jan Byström, Gunnar Sundgren, Kajsa Tegnér], NU DU goda kombinationer av när- och distansmoment i folkhögskolorna [Kiki Bodin & Kenneth Hermansson]) (145) Att skriva folkbildningshistoria (Björn Höjer om tre jubileumsböcker: Samtal i lusthuset. Deltagare i en studiecirkel redovisar minnen och tankar om sina upplevelser i Södermanlands SV-distrikt; I takt med tiden. Folkuniversitet 60 år; Vi döljer ej för Dej! Eslövs folkhögskola (133) Med vackra inslag pryd din levnads väf! Den kvinnliga textila slöjden på folkhögskolorna Marianne Marcusdotter (Skapande Vetande, Linköpings universitet 2005) (134) Att hela skottsår. Studiehemmet i Kramfors Axel Erdmann och medarbetare berättar. Björn Höjer (Kronstrand & Nilsson 2005) (135) Det lokala folkbiblioteket förändringar över hundra år. Joacim Hansson (Skapande Vetande, Linköpings universitet 2005) (136) Alla tiders Målilla. Staffan Roselius (Förlaget Futurum 2004) (137) Att bilda med bild. En studie av de praktiskt-estetiska studiecirklarnas utveckling. Per Hartman (Linköpings universitet 2003) (138) Vilken utgång - folkbildning? Texter om folkbildningens identitet och framtid. Petri Salo (Åbo Akademi 2004) Nr svensk arbetarlitteratur, Lära, växa, förändra, m.m. (Nr 24 från starten) (146) Svensk arbetarlitteratur ett efterlängtat storverk (Ingemar Sallnäs anmäler Lars Furulands och Johans Svedjedals bok svensk arbetarlitteratur) (147) Lära, växa, förändra (Anders Ekman jämför de tre senaste folkbildningspropositionerna) (148) Mer folkhögskoleminnen (Kerstin Mustel anmäler Folkhögskoleminnen III) (149) En finlandssvensk folkbildningsodyssé (Kerstin Mustel anmäler Bli något eller någon? En finlandssvensk folkbildningsodyssé av Matts Granö och Björn Wallén) (150) Mimers forskarkonferens 2005 (Björn Höjer) Innehåller utdrag ur Karin Wass studie av högskolestudenter med folkhögskolebakgrund, Karin Gunnemarks Minnenas galleri om minneskåp och kulturarv samt Ali Osmans studie av folkbildning i integrationens tjänst. (139) Möten, sagt och gjort. Gunnar Arnborg (Eget förlag, 2001) (140) Alla har något att berätta. Allan Sundqvist (Eget förlag, 2006) Nr Mimers konferens 2006, pedagogik och lärandemiljö m.m. (Nr 25 från starten) (151) Axplock från Mimers konferens 2006 (Kerstin Mustel) Innehåller bl.a. projektet Folkhögskolans praxis i förändring, Kerstin Rydbecks studie av kvinnors fira bildningsarbete och projektet Läsa och leva: om sambandet mellan utbildningsval och lokala kunskapstraditioner. 14 (18)

15 (152) Bildning i en globaliserad värld (Berit Forsberg om en konferens i Örebro om globalisering) (153) Om folkbildningens pedagogik (Gösta Vestlunds förord till Bildning och lärande av Petros Gougoulakis) (154) Folkhögskolan som lärandemiljö (Anders Ekman anmäler Folkhögskoleuppföljning 2006, Samverkan mellan folkhögskola och arbetsförmedling samt Utvärdering av ungdomsplatser-ams) (155) Två folkhögskolepionjärer (Berit Forsberg anmäler Elisabeth & Ludvig De Vylder. Två folkhögskolepionjärer av Marianne Marcusdotter och Göran Sallnäs) (156) Deltagarröster om folkbildning på distans (Berit Forsberg anmäler Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning av Eva Andersson och Ann-Marie Laginder) (157) En bok om folkrörelserna och demokratin (Berit Forsberg anmäler i rörelse en bok om folkrörelserna och demokratin, Håkan Bengtsson, red.) (158) Innehållsrik Mimerantologi (Berit Forsberg anmäler ett urval av artiklarna i Folkbildning samtidig eller tidlös?) (141) Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter. Staffan Hübinette (FBR, 2007) (142) Studieringen. Det fornemme læringsverktøy. Sturla Bjerkaker (Abstrakt forlag, 2006) Nr Folkbildning för folkrörelser?, folkbildning i radion, Gunnar Hirdman, folkbildningens bibliografi, genusforskning (Nr 26 från starten) (159) Folkbildning för folkrörelser? (Referat från Sigtunaseminariet 2006 av Karin Löfdahl) (160) Ring P1 - en alternativ offentlighet? (Kerstin Mustel om Folkhemmets nya röster. En alternativ offentlighet? av Karin Nordberg) (161) Råd i radio (Björn Höjer om Råd i radio. Modernisering, allmänhet och expertis av Sofia Seifarth) (162) Insikt före åsikt (Gösta Vestlund om Insikter och åsikter. Gunnar Hirdmans kunskapssyn och bildningsdiskussion av Lars Arvidson och Gunnar Hirdman. Humanisten, demokraten, folkbildaren En levnadsteckning av Georg Karlsson) (163) Sökvägar till folkbildningens historia (Rapport av Alvar Svensson från seminarium om Svensk folkbildningsbibliografi ) (164) Aktuell genusvetenskaplig forskning (Berit Forsberg anmäler den första skriften i serien I görningen från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet) Innehåller Nina Edgardh Beckmans Välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv, Eva Heggestads studie om Alice Lyttkens, Katarina Petterssons Fröken Sverige i det manliga blickfånget, samt Kerstin Rydbecks Ett eget rum för folkbildning. (165) Kvinnor får röst (Kerstin Mustel om Kvinnor får röst Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse av Christina Florin) (166) ABF-huset i Stockholm en högborg för folkbildning i nutid (Ingemar Sallnäs om Överraska men kännas igen. Om folkbildning i framtiden. Vänbok till Göran Eriksson.) (143) Alla tillsammans - det finns inget annat sätt. En berättelse om Jakobsbergs folkhögskola. Ingemar Sallnäs (Jakobsbergs folkhögskola, 2006) 15 (18)

16 (144) Folkbildningens 50-tal. Eva Swedenmark (Bilda förlag, 2006) (145) Kulturen och arbetarrörelsen Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander. Per Sundgren. (Carlsson Bokförlag, 2007) (146) Har insatserna någon effekt på arbete eller studier? En utvärdering av folkhögskoleinsatser för arbetslösa. (Statskontoret, 2007) (147) Pusselbitar om utvärdering. Fakta och reflektioner kring utvärderingsfrågor. Jan Byström. (SISU Idrottsutbildarna, 2006) (148) Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande. Kerstin Mustel (Valideringsdelegationen, 2007) (149) Interndemokrati eller att leva som man lär. (FBR, 2007) (150) Alla har något att berätta, del II. Allan Sundqvist (Eget förlag, 2007) Nr Mimers konferens 2007, lärarrollen, Hans Hovenberg, mångkultur, ideellt arbete (Nr 27 från starten) (167) Mimerkonferensen 2007 (Björn Höjer och Kerstin Mustel) Innehåller texter om Per Sundgrens avhandling Arbetarrörelsen och kulturen, Lars Furulands Mimerskrift om arbetarlitteraturen, projekten Folkbildningens samhällsnytta, Läsningens cirklar, Folkhögskolans yrkesutbildningar, mediedebatter och föreställningar om folkbibliotek samt företeelsen popular edult education. (168) Lärarna utövare av en svår konst (Ingemar Sallnäs om Hans Lagerbergs bok Lärarna. Om utövarna av en svår konst) (169) å andra sidan (Monica Roselius om minnesboken å andra sidan Om folkbildaren Hans Hovenberg) (170) Vad har folkbildningen och folkrörelserna betytt för arbetarlitteraturen i Sverige? (Ingemar Sallnäs om Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige av Lars Furuland) (171) Mångkultur och folkbildning (Seminarierapport av Kerstin Mustel och Björn Höjer) (172) Folkehögskoleanda och yrkesutbildningar inom folkhögskolan (Seminarierapport av Kerstin Mustel) (173) Samhällsengagemang och ideellt arbete (Anders Ekman anmäler Jourhavande medborgare. Samhällsengagemang i en folkrörelsestat av Erik Amnå, Om det ideella arbetets betydelse en studie om människors livsåskådningar av Johans von Essen, Reconsidering Membership. A Study of Individual Members Formal Affiliation with Democratic Governed Federations av Johan Hvenmark, Ett delvist ensamt liv. En studie av människor som inte deltar i föreningslivet av Lars-Erik Olsson) (151) Varför har inte fler bibliotekarier läderbyxor? Christer Hermansson (Tusculum förlag, 2008) (152) Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen (Folkbildningsrådet, 2008) (153) Uppsala läns bildningsförbund Inger Eriksson (Uppsala läns bildningsförbund, 2006) (154) Valideringsdelegationens slutrapport. Mot en nationell struktur. (Valideringsdelegationen, 20078) (155) Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med utvecklingsstörning. (Socialstyrelsen, Sisus 2007) 16 (18)

17 (156) Folkbildningens IT-mönster. En uppföljning av tidigare kartläggning (2003) och nuläge och förutsättningar att använda modern informationsteknik. Tore Mellberg. (Folkbildningsrådet, 2007) (157) Arbetslinjen inom jobb- och utvecklingsgarantin. Uppföljning av folkhögskoleinsatserna hösten (Folkbildningsrådet, 2008) (158) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. Susanne Köpsén, (Linköpings universitet, 2008) (159) I skärningspunkten mellan det globala och det lokala. Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum. Henrik Nordvall. (Linköpings universitet, 2008) (160) Moderniteten i det traditionella. Kulturbyggen och gränser inom ett nordsvenskt område. Sven Olov Sjöström. (Umeå universitet, 2007) (161) En resa i det ideella landskapet. Porträtt av 16 föreningsledare. Björn Ericson. (Dalarnas bildningsförbund, 2008) Nr Att bli vuxen, musikutbildning, roman, polsk syn på folkhögskolan, könsskillnadens estetik, kvalitet m.m. (Nr 28 från starten) (174) Att bli vuxen - ungdomars väg mot självständighet och oberoende (Gun Mörkenstam anmäler Helena Kåks avhandling Mellan erfarenhet och förväntan. Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser) (175) Musikutbildning i folkbildningen (Kerstin Mustel om Musik, bildning, utbildning.ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar av Anna Larsson) (176) Romanen som vardagsvara (Berit Forsberg anmäler Gunnel Furulands avhandling Roman som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftessewrier i Sverig från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier) (177) Folkbildningens 60- och 70-tal (Björn Höjer om Folkbildningens 60-tal av Karin Englund och Folkbildningens 70-tal av Karl-Olof Andersson) (178) I spåren efter Oscar Olsson och Justus Elgeskog (Björn Höjer om Folkrörelseideal förfolkrörelsearbete. Två förbundsgestalter Oscar Olsson och Justus Elgeskog av Lars Svedberg) (179) Svensk folkhögskola betraktad med polska ögon (Ingemar Sallnäs anmäler Tomasz Maliszewskis avhandling Den svenska folkhögskolan En betraktelse från andra sidan Östersjön) (180) Könsskillnadens estetik och om konst och konstskapande i svensk hemslöjd (Marianne Markusdotter anmäler Johanna Rosenqvists avhandling Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på & 1990-talen) (181) Alf Ahlberg folkets filosof (Gösta Vestlund om Alf Ahlberg en filosof och folkbildare för 2000-talet) (182) Den omätbara kvaliteten (Kerstin Mustel om Den omätbara kvaliteten, Lars Strannegård, red.) (183) Folkbildningsforskning som fält (Karin Nordberg anmäler Anna Lundins avhandling Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering) (162) Ibn Rushd - ett nytt studieförbund. En utvärdering av Ibn Rushds väg till statsbidragsberättigat studieförbund. Lisbeth Eriksson och Martin Lundberg (Folkbildningsrådet, 2008) 17 (18)

18 Nr Mimers forskarkonferens 2008, Lars Furuland och hans många dagsverken, Viljan att vara människa som talar till människor, Folkhögskolan så in i Norden (Nr 29 från starten) (184) Mimers forskarkonferens 2008 (Kerstin Mustel) (185) Folkbildningsforskning som fält (Kerstin Mustel om Anna Lundins avhandling Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering) (186) Folkhögskolors anda och mässighet vad kom vi fram till. (Kerstin Mustel om en folkhögskolestudie av Sam Paldanius) (187) Folkhögskolans praktiker (Kerstin Mustel om en kommande rapport av Bernt Gustavsson om folkhögskolans praktiker) (188) Kvinnors fria bildningsarbete (Kerstin Mustel om en kommande studie av Kerstin Rydbeck om kvinnors fria bildningsarbete på 1800-talet) (189) Brittiska kvinnor som slöjdlärare (Kerstin Mustel om Brittiska kvinnor som slöjdlärare. Att förstå den emotionella energin och den kreativa miljön på Nääs av Anna Alm) (190) Vägen till högskolan, lärarnas syn på sitt uppdrag och genusperspektiv på ny teknik (Kerstin Mustel om tre studier; Anneli Andersèn vägen från folkhögskola till högskola, Kjell-Åke Höber om hur folkhögskollärare uppfattar sitt uppdrag och Gunnel Andersdotter om ny teknologi i folkhögskolan ur ett genusperspektiv) (191) Lars Furuland och hans många dagsverken (Ingemar Sallnäs anmäler Lars Furulands memoarbok Mina dagsverken. Minnen från folkhögskolor, folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare) (192) Viljan att vara människa som talar till människor ett seminarium till Åke Leanders minne (Björn Höjer rapporterar från ett seminarium på Biskops-Arnö) (193) Folkhögskola så in i norden (Maj-Britt Imnander anmäler Kerstin Mustels och Monica Roselius skrift Folkhögskola så in i norden) (194) Livet i danska højskolen (Monica Roselius anmäler Med livet i højskolen Förlager Vartov Köpenhamn av Frederik Christenssen (195) Akilles, C P Snow och kvalitetssäkring (Kommentar av Ingrid Rothstein) (163) Tre stadsmiljöer en etnologisk betraktelse. Jill Onsèr-Franzèn HumTek. HB (165) Det nya läroriket. Från formell vuxenutbildning till lärande regioner. Kenneth Abrahamsson, Jan Edling och Carl Holmberg. Premiss förlag. (166)Bildning och pedagogik en akademi för bildning. Gunnar Sundgren. Högskoleverkets rapportserie 2008:32 R. Nr Active Citizens in Europé, en internationell folkbildningskonferens Mimerkonferensen 2009 (Nr 30 från starten) (196) Active Citizens in Europé Presentation av en internationell folkbildningskonferens (Kerstin Mustel och Björn Höjer presenterar en internationell folkbildningskonferens hösten 2009 som speglade folkbildningens roll för ett aktivt medborgarskap i EU) Mimers forskarkonferens 3 4 november 2009 (197) Det föreställda folkbiblioteket biblioteksdebatter i svenska medier (Kerstin Mustel om Åsa Hedemarks avhandling Det föreställda folkbiblioteket biblioteksdebatter i svenska medier ) 18 (18)

19 (198) Internationell folkhögskoleforskning en bibliografisk utblick.(kerstin Mustel om planerna på att sammanställa en bibliografi över internationell folkhögskoleforskning, presenterade av Henrik Nordvall) (199) Bildningsvägar till makten (Kerstin Mustel om ett av Charlotte Fridolfsson och Henrik Nordvall planerat forskningsprojekt bildningsvägar för den politiska eliten i Sverige) (200) Musikexplosion inom folkbildningen (Björn Höjer om ett forskningsprojekt inom utbildningssociologi presenterat av Erik Nylander) (201) Folkhögskolan som plats kontinuitet och förändring (Björn Höjer om ett paper av Gunnel Andersdotter som behandlade människors möten på fyra folkhögskolor under pågående förändringsprocesser) (202) Vitabergsklubben en del av Södermalms kulturhistoria (Björn Höjer om boken Vitabergsklubben en del av Södermalms kulturhistoria av Lars Eriksson och Marianne Marcusdotter) (203) Folkhögskolans yrkesutbildningar och den ekonomiska utvecklingen några hypoteser (Björn Höjer uppsatsen Yrkesutbildning i demokratins namn folkhögskolans yrkesutbildningar av Fay Lundh-Nilsson) (204) En folklig historia. Historieskrivingen i studieförbund och hembygdsrörelse (Berit Forsberg anmäler En folklig historia. Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse av Samuel Edquist. Borea Bokförlag. (205) InterNationalistas Göran Sallnäs anmäler Linda Bergs avhandling InterNationalistas. Identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua. Förlag: h:ström Text och kultur. (206) Spelar skolbibliotek någon roll? (Kerstin Mustel anmäler skriften Spelar skolbibliotek någon roll? av Kerstin Rydbeck, som presenterar fem projekt från en forskningscirkel om skolbibliotek. Nr Mångkultur och folkbildning i ett ungdomsperspektiv. Uppdrag folkbildning (Nr 31 från starten) (207) Seminariedokumentation: Mångkultur och folkbildning i ett ungdomsperspektiv. av Kerstin Mustel, Björn Höjer och Alvar Svensson Ungdomskultur, marginalisering och mobilisering Exemplet Holma aktivitetshus Fredsagenterna Fryshuset som samhällsbyggare Lugna gatan Perspektivbyte nätets mötesplatser Slutsatser och utmaningar (208) Uppdrag folkbildning. Enighet i en brytningstid av Gösta Vestlund (209) Folkhögskolans praktiker i förändring av Björn Höjer och Kerstin Mustel Folkhögskolans praktiker historiskt Den självupplevda historien Folkhögskoleanda Ny teknologi sedd ur ett genusperspektiv Folkhögskolan på marknaden Folkhögskolan i närsamhället Att röja väg till den öppna högskolan 19 (18)

20 Två utbildningars olika praxis Folkhögskola på export Folkhögskolan och folkbildningsreformen 20 (18)

Axplock från Mimers konferens 2006

Axplock från Mimers konferens 2006 Axplock från Mimers konferens 2006 Mimers forskarkonferens genomfördes denna gång på 100-årsfirande Brunnsviks folkhögskola, en miljö med anor. Kerstin Mustel ger en presentation av några papers och föreläsningar.

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

F olkbildningsrådet utvärderar. Cirkelledarskapet. No 2 2001. Eva Andersson. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare

F olkbildningsrådet utvärderar. Cirkelledarskapet. No 2 2001. Eva Andersson. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare F olkbildningsrådet utvärderar No 2 2001 Eva Andersson En intervju- och enkätstudie med cirkelledare En intervju- och enkätstudie med cirkelledare 1 En intervju- och enkätstudie med cirkelledare Eva Andersson

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 Innehåll

Läs mer

Föreningen för folkbildningsforskning

Föreningen för folkbildningsforskning Föreningen för folkbildningsforskning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 Föreningsstämma Föreningsstämman 2002 hölls den 17 april på Riksarkivet, Stockholm. Föreningens ordförande Jan Byström hälsade deltagarna

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Skönlitteratur i professionsutbildningar

Skönlitteratur i professionsutbildningar Mittuniversitetet Institutionen för humaniora juni 2010 D-uppsats i litteraturvetenskap av Carin Waluszewski Handledare: Claes Ahlund Skönlitteratur i professionsutbildningar En studie av skönlitteraturens

Läs mer

Deltagarröster om folkbildning på distans

Deltagarröster om folkbildning på distans Eva Andersson & Ann-Marie Laginder Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning Deltagarröster

Läs mer

Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap ATT UTBILDA VÄRLDSMEDBORGARE! nordiska folkhögskolelärare

Läs mer

OLKHÖGSKOLE ETERANEN SOLEN GLIMMAR BLANK OCH TRIND NR 2 2012

OLKHÖGSKOLE ETERANEN SOLEN GLIMMAR BLANK OCH TRIND NR 2 2012 OLKHÖGSKOLE ETERANEN NR 2 2012 SOLEN GLIMMAR BLANK OCH TRIND Denna lysande Himmelsfärdshelg rymde en våravslutning för Studiefrämjandets dansskola i Linköping. I breakdancegruppen kunde jag se ett av mina

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000 f b r ÅRSREDOVISNING 2000 INNEHÅLL Inledning 3 Folkbildningens uppdrag 5 Folkbildningsrådet 6 Uppgifter 6 Organisation 6 Kansli 8 Hållbar folkbildning! 10 Verksamheten 11 Folkhögskolefrågor 11 Studieförbundsfrågor

Läs mer

COMMUNITY-KONST. Community-Konst Konferens den 11 april 2011. Stiftelsen framtidens kultur i samverkan med Mångkulturellt Centrum

COMMUNITY-KONST. Community-Konst Konferens den 11 april 2011. Stiftelsen framtidens kultur i samverkan med Mångkulturellt Centrum COMMUNITY-KONST 1 Community-Konst Konferens den 11 april 2011 Stiftelsen framtidens kultur i samverkan med Mångkulturellt Centrum COMMUNITY-KONST Stiftelsen framtidens kultur genomförde i samverkan med

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 Mötet

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. 2 Arenagruppens verksamhetberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Kunskap och lärande i facket

Kunskap och lärande i facket Utbildning & Demokrati 2009, vol 18, nr 3, 69 90 Tema: Vuxnas lärande och demokrati Kunskap och lärande i facket Susanne Köpsén Trade union competence and learning. Contemporary changes in working life

Läs mer

Seminarieprogrammet. 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se

Seminarieprogrammet. 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se Seminarieprogrammet 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se Besök vårt skolbibliotek i E01:27 Varje elev skall ha tillgång till ett modernt skolbibliotek, det främjar skolutvecklingen.

Läs mer

museer vill museerna olika nya människa människor tillsammans del museum kring andra svenska samtal perspektiv skapar delaktig demokrati museets

museer vill museerna olika nya människa människor tillsammans del museum kring andra svenska samtal perspektiv skapar delaktig demokrati museets museer museerna olika tillsammans människor museum vill nya människa göra del historia svenska andra nns samtal ån skapar frågor mer fler handlar projekt möjligheter skapa workshop erfarenheter berättar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Arenagruppen 2013 Förord Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Förra året lämnade Arenagruppen tonåren och firade 20-årsjubileum. Hösten 1993 kom

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

fira med oss i abf-huset

fira med oss i abf-huset Varmt välkomna till ABFs jubileumsvecka! 1912 bildades Arbetarnas Bildningsförbund för att ge alla människor möjlighet till bildning, kunskap och kultur. I hundra år har miljoner människor genom studiecirkeln

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag?

Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag? Estetisk-filosofiska fakulteten Hans-Åke Höber Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag? In what way do teachers in folk high schools understand their mission? Examensarbete 15 hp Magisterutbildning

Läs mer