Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010"

Transkript

1 Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010 Forskning om folkbildning har utkommit med arton årgångar Innehållet i de 31 nummer som utkommit t o m 2010 (1/1992 2/2010) förtecknas här för varje nummer. Indexet omfattar 209 artiklar och 166 anmälningar av större och mindre publikationer under rubriken. Vissa nummer av äldre årgångar är slut. Övriga nummer finns fortfarande tillgängliga hos Föreningen för folkbildningsforskning. Nr Boken i folkbildningen (Nr 1 från starten) (1) Föreningen för folkbildningsforskning (Gösta Vestlund om föreningens syfte) (2) Forskning om folkbildning (om avgränsning av forskningsområdet) (3) En värld i jus (Inge-Bert Täljedal om Lars Furulands bok Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser) (4) Boken i folkbildningen (Lars Furuland) (5) Bildningsideal för demokrati (Bernt Gustavsson om Inge Johanssons bok Folket, makten och bildningen - ett debattinlägg) (6) Folklig bildning eller bildning för folket? (Inge Johansson om Lars Arvidsons docentföreläsning) (7) Vita mössor under röda fanor (Inge Johansson om Crister Skoglunds avhandling Vita mössor under röda fanor) Nr Språket, medierna och folkbildningen (Nr 2 från starten) (8) Forskning och folkbildning (Seminarieinledning av Kjell Jonsson) (9) Arbetarrörelsen och språket (Kurt Johannesson om forskningsprojektet Arbetarrörelsen och språket) (10) Folkbildningen ur ett samhällsperspektiv (Karin Löfdahl och Margareta Törngren samtalar med Sverker Sörlin) (11) Radion som folkbildare (Björn Höjer om Karin Nordbergs forskningsprojekt) (12) TV som bildningsmedel (Björn Höjer intervjuar Per-Arne Axelsson) (13) Skrivarklubben i Blekinge (Nils-Eric Frinnman) (14) Läroprocesser i folkhögskolan (Bo Göthberg om Helene Svanberg Hårds avhandling Informellt lärande. En studie av läroprocesser i folkhögskolan) (15) Idé och praktik (Björn Höjer om Folkbildning i teori och praktik, Olle Kylhammar, red. Skapande Vetande Nr 22, Universitetet i Linköping) (1) Ständigt nya grenar. Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet femtio år. Kristin Nilsson, red. (Kursverksamhetens förlag) (2) Forskning om folkbildning. Inventering av forskningsprojekt. Uppgifter om föreläsare. Volym 2. Lars Arvidson och Bosse Bergstedt (Mimer, Universitetet i Linköping) (3) Forskningens livlina. Tre röster om forskningsinformation. Uno Lindberg, Kjell-Åke Modéer, Peder Hård af Segerstad (Folkuniversitetet) (4) Utvärderingens mångfald - några ledtrådar för vilsna utbildare. Sigbrit Franke-Wikberg. (UHÄ, FoU-enheten)

2 (5) ABF från 60-tal till 90-tal - en återblick på 30 framgångsrika år. Bengt Johanson. (ABF) (6) Så lades grunden - personliga minnesbilder från SLS och LiS verksamhet samt från föreberedelserna för Studieförbundet Vuxenskolan. Allan Sundqvist, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (7) Jubileumsskrift för Kaggeholms folkhögskola 50 år, Birgitta Eriksson, red. (Kaggeholms folkhögskola) (8) Tollare - en folkhögskola i tiden. Björn Höjer. (Sober förlag) (9) Kaggeholm - Lemera. En bok om skola och mission. Åke Boberg. (Pingstskolornas skriftserie) (10) Bildning - några synpunkter. Ellen Key. (Bildningsförlaget) Nr Bildning & amatörforskning (Nr 3 från starten) (16) Bildning i vår tid (Inge Johansson intervjuar Donald Broady) (17) Forskning kring folkbildning på amatörers vis (Kurt Stellborn) (18) Amatörforskning - en mobiliserande verksamhet (Seminarieinledning av Inge Johansson) (19) Arbetarhistoria om och med typografer i Lund - erfarenheter av ett cirkelforskningsprojekt. (Seminarieanförande av Lars Olsson) (20) Mimer. Nationellt program för folkbildningsforskning (Lars Furuland) (21) Folkrörelserna - en historisk parentes? (Gösta Vestlund om Sigbert Axelsons Sju folkrörelser och framtiden och Sigbert Axelsons och Thorleif Petterssons Mot denna framtid) (11) Spelet kring NBV - från federation till studieförbund. Bertil Nordebo (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) (12) Forskningscirkeln - pedagogiska perspektiv. Gunilla Härnsten (LO) och Forskningscirklar i Värmland - reflektioner och utmaningar. Bertil Lundberg och Bengt Starrin. (Landstinget i Värmland) (13) Bildningens väg. Tre ideal i svensk arbetarrörelse Bernt Gustavsson. (Wahlström & Widstrand) (14) Folkbildningens idéhistoria. Bernt Gustavsson. (Bildningsförlaget) (15) Barn- och ungdomskultur i socialt förändringsarbete. Mohamed Chaib och Bodil Mannergren. (Högskolan i Jönköping) (16) Kulturkraft. Metoder, vägval och möjligheter i lokalt utvecklingsarbete. Kerstin Björck- Jansson och Lena Forsman. (Studieförbundet Vuxenskolan) (17) Enhet-Motstånd-Glöd. Fackliga kvinnominnen från Göteborg. Pia Götebo Johannesson. Våra liv i Kortedala. Kvinnor i två generationer skriver och berättar. Kerstin Gunnemark (Etnologiska föreningen i Västsverige) (18) Bättre bildning. Utvärdering som strategi för kvalitetsutveckling. Sigbrit Franke- Wikberg. (Folkuniversitetet) Nr Folkhögskolan (Nr 4 från starten) (22) Folkhögskolan 125 år (Björn Höjer intervjuar Bo Göthberg) (23) Folkhögskolan i litteraturen (Lars Furuland om Folkhögskolan i litteraturen. En antologi till folkhögskolans 125-årsjubileum, Björn Höjer, red. Sober förlag ) 2 (18)

3 (24) Folkhögskolan - hjälpgumma eller vägvisare? (Gösta Vestlund intervjuar Gunnar Svensson) (25) Vad är folkhögskolemässighet? (Bo Göthberg om Robert Höghielms Folkhögskolans pedagogiska praxis. En studie av pedagogiska arbetsformer på långa kurser) (26) Arbetarkultur - universitetskunskap i Göteborg (Birgitta Skarin Frykman) (27) Bildning och demokrati (Seminarieinledningar av Lars Arvidson och Birgitte Mral) (19) Skola för ande och hand. En studie av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet. Per Hartman. (Linköpings universitet) (20) N F S Grundtvig - ett porträtt och en bibliografi. Kerstin Dahlén. (Nordens Folkliga Akademi) (21) Folkhögskolor och demokratifostran. Utropstecken & Frågetecken. Bo Göthberg (Folkbildningsrådet) Nr Bibliotek (Nr 5 från starten) (28) Folkbiblioteken och folkbildningsforskningen (Barbro Thomas) (29) Tidigare försök att samla och dokumentera folkbildningsmaterial (Ralph Uddman) (30) Folkbildning och SPPB - en gammal relation? (Eva Trotzig) (31) Folkbildningsforskning och informationsförsörjning (Seminarierapport av Margareta Törngren) (32) Databas för folkbildning (Mikael Forsberg) (33) Biblioteks- og informationsvidenskab i Göteborg (Erland Munch-Petersen) (34) Brevet som kunskapskälla (Nine Christine Jönsson) (35) Bergslagens kulturhögskola - folkhögskola och högskola i samverkan (Bertil Olsson) (36) Kvinnor och pedagogisk praktik (Ann-Marie Laginder) (22) Vem deltar i studiecirklar? Rapport från en undersökning av deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet hösten Alvar Svensson. (Folkbildningsrådet) (23) Deltagarinflytande i studiecirklar. Mauritz Sköld. (ABF) (24) Livsvillkor, livsformer, utbildning - en kommunstudie i pedagogiskt perspektiv. Birgitta Ekman. (Uppsala universitet) (25) Brevskolan - start och uppgång. Anteckningar från Brevskolans verksamhet Helmer Bolander. Brevskolan i med- och motgång.. Anteckningar från Brevskolans verksamhet Karl-Erik Wåhlström. (Utbildningsförlaget Brevskolan) (26) Ledarutbildning för folkbildning inom högskolan. Analys, diskussion och förslag. Yngve Kasimir. (Vuxenutbildarcentrum) (27) The History of Reading and Libraries in the Nordic Countries. Paul Kaegbein och Magnus Torstensson. Seminarierapport. (28) Kulturernas kamp. En etnologisk undersökning om kommunala politiker, deras syn på kultur och utformning av praktisk kulturpolitik i en svensk medelstor kommun Jill Onsér-Franzén. (Etnologiska föreningen i Västsverige) (29) Folkbildning i förändring - kvalitetskriterier för utvärdering av folkbildning. Lena Lindgren. (Utkik 1994:1, Högskolan i Jönköping) 3 (18)

4 (30) Medborgare eller turist? Studieförbundens språkutbildning Christina Nyhed. (Folkuniversitetet) Nr Handen & anden (Nr 6 från starten) (37) Handen och Anden - fyra forskningsrapporter (Björn Höjer om projektet Handen och Anden) (38) Vilka gör det, när och var? (Gull-Marie Roséns rapport i sammandrag av Björn Höjer) (39) Queejnens textila handakraft (Britt-Marie Berges rapport i sammandrag av Björn Höjer) (40) Vem arbetar i cirkeln - och varför? (Yvonne Anderssons rapport i sammandrag av Björn Höjer) (41) Cirkelns liv och handarbetets väsen (Louise Waldéns rapport i sammandrag av Björn Höjer) (42) Krisens möjligheter (Anna Vallgårdas rapport i sammandrag av Björn Höjer) (43) Vilka är folket - vad är bildning? (Seminarierapport av Björn Höjer) (44) Bild av bildning (Per Hartman om projektet Skola för ande och hand) (31) Folkuniversitetet i Östeuropa. Marianne Gustafsson m.fl. (Folkuniversitetet) (32) Utställningsform. I kroppen på en utställare Eva Persson. (Carlssons) (33) När boken kom till bygden. Om folkrörelsebiblioteken i Halland. Carl-Olof Samuelsson och Magnus Torstensson. (Bokförlaget Settern) (34) Folkeopplysning - fundament og framtid. En debattbok om folkeopplysningens idégrunnlag, historie, tradisjon - og framtid. Sturla Bjerkaker, Per Inge Båtnes, Sigvard Tøsse. (Voksenopplæringsforbundet) (35) Fra viden till verktøj - Om ældre i folkeoplysningen. Pia Falkencrone. (Dansk Folkeoplysnings Samråd) (36) Studieforbundene og sysselsettningen. Rapport från NFA:s Vinterkonferense Kari E Enholt och Sturla Bjerkaker. (Nordens Folkliga Akademi) (37) Forskning om folkbildning. Inventering av pågående och avslutade projekt. Volym 3. Nils-Åke Sjösten och Bosse Bergstedt. (Mimer, Linköpings universitet) (38) Bildning och nöje. Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Klas Ramberg och Ann Runfors. (Nordiska museet) (39) Vårt arv - vår framtid. 25 år med nordisk folkbildning. Nordens folkliga akademi (Nordens Folkliga Akademi) Nr Folkbildning och humanism (Nr 7 sedan starten) (45) Humanismen inför 2000-talet (Seminarierapport från Sigtunaseminarium I av Åke Isling, Björn Höjer, Margareta Törngren) (46) Humanismens roll i dagens folkbildning (Seminarierapport av Björn Höjer) (47) Den förtvivlade humanisten (Seminarierapport av Björn Höjer) (48) Bildning och livsrum (Seminarierapport av Björn Höjer och Åke Isling) (49) Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap (Konferensrapport av Karin Löfdahl och Margareta Törngren) (50) Nytt liv i amatörforskningen (Seminarierapport av Tore Johansson) 4 (18)

5 (40) Från folkbildning till tingeltangel. En debattbok om media i allmänhetens tjänst. Bertil Jacobson, red. (Carlssons bokförlag) (41) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Kvinnligt - manligt. Håkan Andréasson, red. (42) Om oss människor och idéer i folkrörelserna. Torsten Eliasson. (Carlssons bokförlag) (43) Mannen som ville förbättra världen. En biografisk essä om J.A. Commenius och livsupplysningens pedagogik. Simon Grabowski. (Nordens Folkliga Akademi) (44) Studiematerial Vem gör vad för vem? Karin Andrée-Heissenberger. Folkhögskolans fysiska tillgänglighet. Anne Lindhusen. (Nämnden för vårdartjänst) (45) Tidernas kultur. Ett debattinlägg för den framtida kulturpolitiken. Karin Perers, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (46) Riksteater i krig och fred. Några drag ur teaterns utveckling i Sverige Hans Ullberg. (entré) (47) Guldtavlorna i gräset. Livslångt lärande för alla. (Nordiska ministerrådet) Nr Forskning (Nr 8 sedan starten) (51) Ett museums födelse och första uppväxt (Tommy Olsson om Biblioteksmuseet) (52) Forskningens horisonter (Seminarierapport av Tottie Lönn) (53) Greta Renborg - den uppsökande bibliotekarien (Björn Höjer intervjuar Greta Renborg) (54) Amatörforskning i praktiken (Seminarierapport av Anders Ekman) (55) Ett nytt forskningscenter (Björn Höjer om Nornesalen) (56) Mimer och Nornesalen (Bosse Bergstedt) (57) Program för forskning om ideell verksamhet (Erik Amnås Handlingsprogram för forskning om ideell verksamhet, förutsättningar, organisering och betydelse i sammandrag av Anders Ekman) (58) Forskning om kulturpolitikens drivkrafter (Sammandrag av Anders Ekman ur Kulturutredningens betänkande Kulturpolitikens inriktning) (48) Finnmarksrapsodi. Bertil Bergqvist. (Eget förlag) (49) Mimer. Nationella rådet för folkbildningsforskning. Verksamhetsberättelse (Mimer, Universitetet i Linköping) (50) Nordisk folkeopplysning på 1900-tallet. Arne Carlsen, red. (NFA och Nordisk folkhøgskoleråd) (51) Myles Horton: Den långa striden. Självbiografi av Highlanders grundare. Hans Burgman, bearb. (Vuxenutbildningscentrum) (52) Särintresse och allmänintresse. Korporatismens ansikten. Per-Ola Öberg. Mäns makt och kvinnors intressen. Christina Bergqvist. (Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala) Nr Nordisk utblick (Nr 9 sedan starten) (59) NORDLIV - ett projekt för att stärka vår nordiska identitet (Maj-Britt Imnander) (60) Folkbildning - mellan kompetens och tidsfördriv (Lars Arvidson ur ett norskt perspektiv) 5 (18)

6 (61) Nordens folkliga akademi nedläggningshotad (Björn Höjer) (62) Nordiska folkbildningsminnen (Björn Höjer intervjuar Gösta Vestlund) (63) Den svenska demokratin och EU (Rapport från Sigtunaseminarium II av Björn Höjer) (64) Forskning, demokrati och folkbildning (Mats Rolén intervjuar Annagreta och Eric Dyring) (65) Erövra vardagsmakten (Seminarierapport av Margareta Törngren) (66) Möten mellan bildningsprojekt i folkbildningens vardag (Projektbeskrivning av Rolf Berndtsson) (67) Forskarkonferenser (Björn Höjer om Mimers forskarkonferens 1995 och nykterhetsrörelsens forskarkonferens 1995) (53) Boken och Cirkeln. Inge Johansson. (Brevskolan) (54) Social Change and Adult Education Research. Adult Education Research in Nordic Countries Nordisk årsbok om vuxenpedagogisk forskning. (Linköpings universitet) (55) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Konsumtion. Håkan Andreasson, red. (56) Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen Kerstin Rydbeck. (Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) (57) Norrbyskär - sågverksön i Bottenhavet. Gudrun Norstedt. (Thalassa förlag) (58) Omöjligt finns inte. ABF Malmö 75 år. Erik Eriksson. (ABF Malmö) (59) Nämnden för vårdartjänst 25 år. Eva Molander, red. (Nämnden för vårdartjänst) (60) Föreläsningen som pedagogiskt fenomen. Föreläsningen - ett samspel mellan lärare och studenter. Bengt Ekman. (Sveriges Lantbruksuniversitet) (61) Från livsfas till livsform. Nordisk antologi om vuxenpedagogik och vuxenutbildning. Christina Nyhed, red. (Nordisk Folkeuniversitet) (62) Hverdagsliv og læring i efterskolen. Ulla Ambrosius Madsen. (Efterskolernes sekretariat) (63) Etiskt bokslut. Bosse Bergstedt. (Frikyrkliga studieförbundet) (64) Skola i bondeland. Vara folkhögskola Karl Högemark. (Vara folkhögskola) Nr Svensk folkbildning i Sverige och tredje världen (Nr 10 sedan starten) (68) Svenska Turistföreningen som folkbildare (Björn Höjer om Halvar Sehlins forskningsprojekt) (69) Arkiv, historia och folkbildning (Mats Rolén intervjuar Lars Rumar) (70) Latinamerika och svensk folkbildning (Göran Sallnäs och Krister Andersson) (71) Perspektiv på en guldålder (Gunnar Rydström om svensk folkbildning i Tanzania) (72) Mångfald och dialog - en utbildning för att bekämpa rasism (Seminarierapport av Kerstin Lindberg) (73) Multikulturell utbildning (Seminarierapport av Björn Höjer) 6 (18)

7 (74) Oscar Olsson och det svenska kunskapslyftet (Kenneth Abrahamsson om Ingvar Törnqvists avhandling Oscar Olsson folkbildaren - i synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet) (75) Har högskolan råd att vara folkbildare? (Lennart Hedberg) (76) Utvärderingsrapporter om folkbildningen (SUFO-rapporterna Folkbildning och vuxenstudier och Cirkelsamhället samt FBR:s rapport Kan en filthatt stärka demokratin sammanfattade av Anders Ekman) (65) Glimtar ur folkbibliotekens historia i Uppsala län. (Uppsala stads- och länsbibliotek) (66) Bygdedräkter, bruk och brukare. Ulla Centergran. (Etnologiska föreningen i Västsverige) (67) Folkuppfostran, Folkupplysning, Folkbildning. Det svenska folkets bildningshistoria - en översikt. Gösta Vestlund. (Utbildningsförlaget Brevskolan) Nr Utvärdering och forskningsinformation (Nr 11 sedan starten) (77) Vetande och visioner på Visingsö (seminarierapport av Karin Löfdahl och Anders Ekman) (78) Amatörforskning i gränsbygd (Seminarierapport av Maj-Britt Imnander och Björn Höjer) (79) Folkbildningen är bra, men kan bli bättre (SUFO:s slutbetänkande Folkbildningen - en utvärdering i sammanfattning av Anders Ekman) (80) Utvärdering av folkhögskolan (SUFO-rapporten Värden i folkhögskolevärlden sammanfattad av Anders Ekman) (81) Hantverkscirklarna utvärderade (SUFO-rapporten Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och hantverksutövande sammanfattad av Björn Höjer) (82) Ekomuseum Bergslagen och folkbildningen (Rolf Sundén) (83) Interkulturell förståelse - folkhögskolan som kulturell mötesplats (Anders Andersson presenterar sitt forskningsprojekt) (84) Tre stipendier till folkbildningshistorisk forskning (Ralph Uddman) (68) Bergslagssånger. Från rimsmedja till spelhus. Bertil Olsson, red. (Skinnskattebergs folkhögskola) (69) Godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby. Människor, miljöer och tankar kring en stor svensk donator. Torbjörn Fogelberg. (70) Samvetet som kompass. Människorätt i praktiken. Annika Angelbjörn, red. (Arbetets museum) (71) Folkrörelsesång. Inger Selander. (Sober förlag) (72) Bildande blad. Tidskrifter i folkbildningens tjänst. Greta Renborg. (Carlssons bokförlag) Nr Folkbildningshistoria och utvärdering (Nr 12 sedan starten) (85) Projektet Folkbildarminnen (Om projektplanen) (86) Återblick - skärskådan - insyn (Rapport från Sigtunaseminarium III av Margot Amling) (87) Etermedierna i Sverige - om radions och televisionens historia (Sammandrag av Björn Höjer) (88) Fem SUFO-rapporter (Folkbildningens institutioner, Folkbildningsrådet "i myndighets ställe, Studieförbundens roll i vuxenutbildningen, "man lär sig mer än man tror genom att 7 (18)

8 träffas", samt Rockmusik som folkbildning i sammanfattning av Anders Ekman) (89) Samling kring Gösta (Seminarierapport av Björn Höjer) (90) Tre doktorandstipendier för (Ralph Uddman) (73) Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet Tema Lokalt - Globalt. Håkan Andréasson, red. (74) Kultur som resurs. Om den lokala kulturpolitikens möjligheter. Alvar Svensson och Kerstin Lundberg, red. (Kommentus Förlag) (75) Bygdeteatern - kronan på en kulturell folkrörelse. Valter Ersson och Paul Peterson. (Studieförbundet Vuxenskolan) (76) Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället. Bernt Gustavsson. (Wahlström och Widstrand) (77) Varför läser du? Sten Furhammar. (Carlsons förlag) Det kommunikativa rummet. 7 röster om kommunikation - om människors samtal, om språket och den nya tekniken, om tidningar och politik. (Folkuniversitetet) (78) Kulturens giganter, en studie om fenomenen bokmässan och filmfestivalen i Göteborg. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) Nr Folkbildning som begrepp och företeelse (Nr 13 från starten) (91) Folkeopplysning - voksenopplæring - kompetanseheving (Lars Arvidson jämför Sverige och Norge) (92) Utbildningen för arbetslösa utvärderad (Rapporten Excellens i flexibilitet. Utvärdering av folkbildningens insatser för arbetslösa i sammandrag av Anders Ekman) (93) Maslow i föreningslivet (Kjell Nordberg om ungdom och folkbildning) (94) Den forskande folkbildningen (Rapport från Mimer-seminarium av Björn Höjer) (95) Svensk folkbildningsbibliografi, SFbB (Eric Fridén om SPPB:s databas) (96) Folkbiblioteket i lokalsamhället eller "Brandprojektet" (Maj Klasson) (79) DAKS, Föreningen för en demokratiserande och aktiverande skola. 10 år speglade i minnen och dokument. Åke Isling. (80) Frinnmans epistlar - brev från en folkbildare. Nils-Eric Frinnman. (Sober förlag) (81) Den underbara lådan. Dikter om radio och TV i urval. Björn Höjer och Ingemar Lundkvist. (Sveriges Radios förlag) Nr Bygderörelsen, Grundtvig, Högskolan (Nr 14 från starten) (97) Bygderörelsen i Sverige kartlagd (Rapporten Bygderörelsen i Sverige sammanfattad av Anders Ekman) (98) Folkbildningen som murbräcka (Lennart Hedberg om högskolan och folkbildningen) (99) En svensk grundtvigian (Björn Höjer om Bosse Bergstedts avhandling Den livsupplysande texten. En läsning av N F S Grundtvigs pedagogiska skrifter) 8 (18)

9 (82) Klassresa utan kupébyte. Minnen. Gösta Vestlund (Eget förlag) (83) Om televisionen. Pierre Bourdieu. (Symposion) (84) Lyft fram din förening. Framtidsforskning inom nykterhetsrörelsen. Ken Bjerregaard. (Sober Förlag) (85) Nornesalen (Forskningscenter for folkelig livsoplysning) (86) Rett kurs - uten statlig styring. Lars Arvidson (Folkeuniversitetet i Norge) (87) Kulturbevararen. Krök-Jerks livsmöten. Anna-Greta Heyman. (Carlssons) Nr Radion som folkbildare (Nr 15 från starten) (100)...en ny kraft över våra sinnen (Ur Karin Nordbergs avhandling Folkhemmets röst) (101) Folkbildning som forskningsfält (Gunnar Sundgren) (102) "...från dragspelsmusik upp till musikens högsta tinnar" (Boel Lindberg om Radiotjänst programpolitik och folkbildande program om musik ) (103) Svensk folkbildningsbibliografi , SFbB (Eva Trotzig, Eric Fridén och Åke K.G. Lundquist) (88) Folkbildningsforskning - en kunskapsöversikt. Om forskningsfältets historiska bakgrund, nuläge och framtid. Gunnar Sundgren. (Folkbildningsrådet/Mimer) (89) Folkbibliotekets tidlöshet. Lokala beslutsfattares synsätt på folkbibliotekets uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala synsätt. Bosse Jonsson. (Mälardalens högskola) (90) Folkbildaren - en ny intellektuell. En studie om folkhögskolan som kulturmiljö. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) (91) Folkbildningsrådets sammanfattande utvärderingsrapport (Folkbildningsrådet) Nr Pågående forskning (Nr 16 från starten) (104) Rum för folkbildning (Per Hartman om folkbildningens studielokaler) (105) Väckelsens folkbildning - en genusfråga? (Katarina Lewis) (106) Folkhögskolan och de begåvningshandikappade (Om Britt-Marie Lindells projekt) (107) Folkrörelserna inför 2000-talet (Gösta Vestlund) (92) Tradition og vision i nordisk folkeoplysning. Kerstin Dahlén och Anna Vallgårda, red. (Nordens Folkliga Akademi) (93) Vägvisarna genom folkhemmets folkhögskola. Monica Roselius. (Bildningsförlaget) (94) Schack & matt. Västmanlands Länsbildningsförbunds Jubileumsskrift. Thure Jadestig, red. (Västmanlands Länsbildningsförbund) (95) Med öppna och nyfikna ögon - nio röster om framtidens folkbildning. Per Gustafsson, red. (Studieförbundet Vuxenskolan) (96) Folkbildning på distans? Erfarenheter av försök med IT-stödda distansstudier på folkhögskolor och studieförbund. Ingemar Svensson och Tore Persson. (Folkbildningsrådet) 9 (18)

10 Nr Multikulturella mötesplatser (nr 17 från starten) (108) Bengt Nerman Örjan Lindberger-pristagare 1999 (Bengt Nermans tal vid mottagandet) (109) Carl Cederblad alltid aktuell (Seminarierapport av Greta Renborg) (110) Kunskapslyftet på bibliotek (Om projektet Öppen skola vid Örebro stadsbibliotek) (111) Hemgårdens invandrare (Om projektet Ny på Hemgården i Borås) (97) Motdrag i förort ett folkbildningsprojekt i ett mångkulturellt bostadsområde. Susanne Köpsén, red. (Vuxenutbildarcentrum) (98) Folkhögskolan som mångkulturell mötesplats. Lisbeth Eriksson. (Folkbildningsrådet) (99) Folkbildning i ett mångfaldigt samhälle. Lisbeth Eriksson. (Folkbildningsrådet) (100) Mångkulturalism och svensk folkhögskola. Anders Andersson. (Uppsala universitet) (101) Studiecirkeln som pedagogisk miljö. Lena Borgström m.fl. (Lärarhögskolan i Stockholm) (102) Gestaltande föreläsning en modell för upplevelsebaserad interaktiv pedagogik. Kjell Nordberg. (Linköpings universitet) Nr Värderingar, ledarskap och demokrati (nr 18 från starten) (112) Värderingar och folkbildning [komplettering i nr ] (Gösta Vestlund) (113) Kvinnor vakna, våga! Honorine Hermelin Grønbech pedagog och samhällsvisionär (Britt Lindberg) (114) En dold arena för (re)produktion av ett alternativt ledarskap (Om projektet Ledarskap i svenska folkrörelser ) (115) Folkbildaren Torsten Fogelqvist (Ingmar Lundkvist) (116) Folkbildning och samhälle i omvandling (Anders Ekman om Mimers forskarutbildningskurs) (117) Vuxenutbildning och demokrati (Anders Ekman om Forskning i Norden 2000) (103) Med kvinnors ögon. Monica Roselius och Ann-Christine Nergård, red. (Utbildningsförlaget Brevskolan) (104) En strimma av hopp. Jill Onsér-Franzén. (HumTek HB) (105) Sevedebygdens musikförening. 50 års musikgärning i Vimmerby. (Vimmerby musikförening) (106) Den nya kulturrevolutionen. Pelle Andersson och Jesper Lindau (Atlas) (107) Vuxnas lärande en profil vid Linköpings universitet. Staffan Larsson m.fl. (Linköpings universitet) (108) Det öppna rummet. Siv Wilhelmsson (Ord & Visor) (109) Alltid kulturår. Gunnar Svensson m.fl. (Kulturdepartementet) (110) Bowling alone. The collaps and revival of American community. Robert D. Putnam (Simon and Schuster) Nr Global folkbildning (nr 19 från starten) (118) Folkbildning på export (Kerstin E. Wallin) Artikeln återger det avslutande avsnittet ur 10 (18)

11 författarens avhandling Folkbildning på export? Sammanhang, förutsättningar, möjligheter. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. (119) Folkbildning som bistånd (Folke Albinson, Johan Norbeck, Rolf Sundén) Utdrag ur boken Folkbildning som bistånd. Personliga berättelser och reflexioner. Vuxenutbildarcentrum och Mimer. Institutionen för beteendevetenskap. Linköpings universitet. (120) Manuel Castells globala vision (Gösta Vestlund) En orientering om Manuel Castells bok The Information Age. (121) Läsa leva (Birgitta Östlund) Tal vid mottagandet av Örjan Lindberger-priset 2000 (122) Folkhögskolans etablering i Östergötland. Herrestads folkhögskola (Karl- Herman Tapper) Anmälan av uppsatsen Folkhögskolans etablering i Östergötland. Ingemar Lindaräng, Vadstena folkhögskola. (123) Komplettering till artikel om värderingsförändringar i nr 2/2000. (Gösta Vestlund) (111) Arbejdsliv og folkeoplysning. Bjarne Wahlgren m.fl. (Nordiska ministerrådet) (112) Folkbildningssamarbete mellan Sverige, Baltikum och Polen Antra Carlsen (Folkbildningsrådet) (113) Demokrati och bildning. Essäer om svensk folkbildnings innebörder och särart. Gunnar Sundgren (Bildningsförlaget) (114) Folkbildning som bistånd. Personliga berättelser och reflektioner. Folke Albinson, Johan Norbäck och Rolf Sundén (Vuxenutbildarcentrum) (115) Högskolans arbete med sin samverkansuppgift. Bo Talerud. (Högskoleverket) (116) Västerbottens läns bildningsförbund 70 år. Jubileumsskrift Roland Hedberg (Västerbottens läns bildningsförbund) (117) Musiken, folket och bildningen glimtar ur folkbildningens historia. Eva Öhrström, red. (Mimer) (118) Folkbildning och genus det glömda perspektivet. Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck, red. (Mimer) Nr Folkbildning på distans och interkommunikativ teknik (nr 20 från starten) (124) Livslångt lärande på svenska! (Petros Gougoulakis) Artikeln är en förkortad version av den avslutande delen av författarens avhandling, Studiecirkeln: Livslångt lärande på svenska. (HLS förlag 2001) (125) Folkbildningen och det flexibla lärandet (Per Andersson) Recension av folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. Lars-Erik Axelsson m.fl. (Folkbildningsrådet & Distum 2001) (126) Samtal på distans (Ethel Dahlgren m.fl.) Artikeln presenterar ett forskningsprojekt vid Umeå universitet. (127) Varför folkbilda på distans (Anders Ekman) Sammanfattning av rapporten Folkbildning på distans varför? En studie av motiv till att undervisa/studera på distans inom folkbildningen. (Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. IPD-rapporter Nr 2002:2) (128) Folkbildning i det flexibla lärandets tid (Gunnar Sundgren) Presentation av forskningsprojektet Lärprocesser i folkbildande verksamheter 11 (18)

12 (129) Biblioteket mitt i byn (Karin Löfdahl) Recension av Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt. Jan Ristarp & Lars G. Andersson. (Bibliotekstjänst 2001) (130) Det glömda perspektivet (Anne-Li Lindgren) Recension av Folkbildning och genus det glömda perspektivet. Karin Nordberg & Kerstin Rydberg. (Mimer 2001) (119) Det här handlar om något oändligt mycket mera än att bara måla en porslinsgubbe Studieförbunden och folkhälsoarbetet inom Stockholms län. En utvärdering av samverkansprojekt inom folkhälsoområdet. Dan Sandlund m.fl. (Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Stockholm 2001) (120) Varken privat eller offentligt. Folkbildningsrådet i myndighets ställe. Lena Lindgren. (Göteborgs universitet, CEFOS 2001) (121) Krafter i samspel. Om lokal kultur- och fritidspolitik erfarenheter och slutsatser. Alvar Svensson. (Svenska kommunförbundet, Kommentus förlag 2001) (122) Omdömen om omdöme. En studie om folkhögskolans studieomdöme. Georg Karlsson. (Vuxenutbildarcentrums skriftserie ) (123) Folkbildning om EMU en utvärdering. Agneta Hult, Anders Olofsson, Ethel Dahlgren. (Umeå universitet, Pedagogiska institutionen 2001) och Föreställningen började innan publiken anlänt. En analys av regeringens folkbildningsinsats om EMU. Lars Palm, Anna Nilsson. (Styrelsen för psykologiskt försvar. Meddelande )) (124) Kunskapslyftet på folkhögskola. Deltagarnas motiv för studier och valet av folkhögskola samt deras syn på undervisningen. Eva Andersson, Monica Larsson, Gun- Britt Wärwik. (Folkbildningsrådet 2000) Nr Folkbildningen igår, idag och imorgon (nr 21 från starten) (131) Den gäckande framtiden. (Jan-Sture Karlsson) Kommentar till Folkbildningsrådets framtidsdokument Folkbildningens framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter. (Folkbildningsrådet 2004) (132) Folkbildningens särart myt eller verklighet? (Gösta Vestlund) Om folkhögskolans särskilda kännetecken i ett historiskt perspektiv. (133) Vilka är det som inte deltar och varför? (Anders Ekman) Anmälan av Vem får vara med? En belysning av folkbildningens relation till icke-deltagarna. (SOU 2004:51) (134) Inre demokrati ett av 1950-talets debattämnen. (Elna Hessel) Tillbakablick på demokratifrågan i folkhögskolan. (135) Levande folkhögskolehistoria. (Björn Höjer) Recension av Folkhögskoleminnen I och II. (Folkhögskolans veteranförening 2002 och 2003) (136) Uppslagsbok för folkhögskolefolk. (Björn Höjer och Ken Bjerregaard) Recension av Från rektorsförening till fackförbund. Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL 2002) (137) Om folkhögskolans dynamik. (Kerstin Mustel) Recension av Rolf Berndtsson avhandling Om folkhögskolans dynamik. Möten mellan olika bildningsprojekt. (Linköpings universitet, Studies in Education and Psykologi No ) (138) Är den nya individualismen social? (Gösta Vestlund) Om Ronald Ingelharts Modernization and Postmodernism (1997) och Ulrich Becks Individualization (2002) (125) Demokrati underifrån om folkrörelser, delaktighet och bistånd. Folke Albinson. (Bilda förlag 2002) 12 (18)

13 (126) Det här borde alla få pröva! En studie om deltagares erfarenheter av studier på folkhögskola. Sam Paldanius. (I SOU 2003:122 Deltagares upplevelse av folkbildningen) (127) Frilynt folkhögskole Olav Akerlie. (Norsk folkhögskolelag 2001) (128) Mellan rörelse och universitet Folkbildning enligt socialdemokraten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad. Lars Arvidson. (Mimer 2004) (129) 1968 när allting var i rörelse. Kjell Östberg. (Prisma 2002) Nr Forskning, utvärdering, praktik (nr 22 från starten) (139) I gränslandet mellan forskning, utvärdering och praktik (Kerstin Mustel och Björn Höjer) Referat från Folkbildningsrådets, Mimers och Föreningens för folkbildningsforskningskonferens Innehåller: Forskning - utvärdering (Staffan Larsson, Anne-Christine Utterström), I gränslandet mellan forskning, utvärdering och praktik (Ove Karlsson, Lena Lindgren), Forskning utvärdering praktik (Jan Byström), Fältet som empiri (Thomas Tydén, Ann-Marie Laginder), Med SUFO 2 som exempel (Anders Ekman, Alvar Svensson, Annelie Andersén). (140) Mimers forskarkonferens 2004 (Kerstin Mustel) Referatet innehåller: Folkbildningens plats i utbildningens landskap (Berndt Gustavsson), Den tappade tråden: Om folkbildning (och populärvetenskap) i ett historiskt perspektiv (Karin Nordberg), Folkbildningens patos i en marknadsekonomi (Ann-Louise Petersen), Folkbildning i upphandling (Caroline Runesdotter), Folkbildning varthän (Petri Salo), EU- projekt om europeiskt nätverk av folkhögskolor (Georg Karlsson), Forskning om kvinnor som betytt mycket för utvecklingen av folkbildningen och vårt samhälle (Berit Lindberg, Lisbeth Stenberg, Kerstin Rydbeck) (130) Bildning och klasskamp. Om arbetarutbildningens förhistoria, idéer och utveckling. Inge Johansson. (ABF 2002) (131) Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser. En kartläggning av forskningen under perioden (Vetenskapsrådet 2003) (132) Offentlig förvaltning i privat regi statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen. (Riksrevisionen 2004) Nr Aktuell forskning (Nr 23 från starten) (141) Väckelse som folkbildning? (Stefan Gelfgren) och 1800-talets väckelserörelser i relation till folkbildningsbegreppet. (142) Islam och väst samsyn om demokrati (Gösta Vestlund utifrån en artikel i Human Values and Social Change ) (143) Folkhögskolan och klassresenären (Björn Höjer reflekterar över tre memoarer: Mitt namn är Ronny av Ronny Ambjörnsson, Klassresa utan kupébyte av Gösta Vestlund, En bygd, en släkt, ett liv av Åke Isling) (144) Flexibelt lärande en utmaning för folkbildningen (Ronny Scheuler anmäler åtta rapporter: Flexibelt lärande på nätet handledning för cirkelledare [Tommy Nilsson], Mailmål en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal [Ove Rackner], Ryms det nya i det gamla? [Kerstin Namuth & Rosalie Sanyang], Flexibelt lärande flexibel organisation. Om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan 13 (18)

14 [Staffan Hübinette], Vi lär där vi lever [Lars-Erik Axelsson], Utsikter och Insikter. En antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen [Flera författare], Flexibel folkbildning? IKT-stöd och distansutbildning på folkhögskola och studieförbund styrning och utveckling [Jan Byström, Gunnar Sundgren, Kajsa Tegnér], NU DU goda kombinationer av när- och distansmoment i folkhögskolorna [Kiki Bodin & Kenneth Hermansson]) (145) Att skriva folkbildningshistoria (Björn Höjer om tre jubileumsböcker: Samtal i lusthuset. Deltagare i en studiecirkel redovisar minnen och tankar om sina upplevelser i Södermanlands SV-distrikt; I takt med tiden. Folkuniversitet 60 år; Vi döljer ej för Dej! Eslövs folkhögskola (133) Med vackra inslag pryd din levnads väf! Den kvinnliga textila slöjden på folkhögskolorna Marianne Marcusdotter (Skapande Vetande, Linköpings universitet 2005) (134) Att hela skottsår. Studiehemmet i Kramfors Axel Erdmann och medarbetare berättar. Björn Höjer (Kronstrand & Nilsson 2005) (135) Det lokala folkbiblioteket förändringar över hundra år. Joacim Hansson (Skapande Vetande, Linköpings universitet 2005) (136) Alla tiders Målilla. Staffan Roselius (Förlaget Futurum 2004) (137) Att bilda med bild. En studie av de praktiskt-estetiska studiecirklarnas utveckling. Per Hartman (Linköpings universitet 2003) (138) Vilken utgång - folkbildning? Texter om folkbildningens identitet och framtid. Petri Salo (Åbo Akademi 2004) Nr svensk arbetarlitteratur, Lära, växa, förändra, m.m. (Nr 24 från starten) (146) Svensk arbetarlitteratur ett efterlängtat storverk (Ingemar Sallnäs anmäler Lars Furulands och Johans Svedjedals bok svensk arbetarlitteratur) (147) Lära, växa, förändra (Anders Ekman jämför de tre senaste folkbildningspropositionerna) (148) Mer folkhögskoleminnen (Kerstin Mustel anmäler Folkhögskoleminnen III) (149) En finlandssvensk folkbildningsodyssé (Kerstin Mustel anmäler Bli något eller någon? En finlandssvensk folkbildningsodyssé av Matts Granö och Björn Wallén) (150) Mimers forskarkonferens 2005 (Björn Höjer) Innehåller utdrag ur Karin Wass studie av högskolestudenter med folkhögskolebakgrund, Karin Gunnemarks Minnenas galleri om minneskåp och kulturarv samt Ali Osmans studie av folkbildning i integrationens tjänst. (139) Möten, sagt och gjort. Gunnar Arnborg (Eget förlag, 2001) (140) Alla har något att berätta. Allan Sundqvist (Eget förlag, 2006) Nr Mimers konferens 2006, pedagogik och lärandemiljö m.m. (Nr 25 från starten) (151) Axplock från Mimers konferens 2006 (Kerstin Mustel) Innehåller bl.a. projektet Folkhögskolans praxis i förändring, Kerstin Rydbecks studie av kvinnors fira bildningsarbete och projektet Läsa och leva: om sambandet mellan utbildningsval och lokala kunskapstraditioner. 14 (18)

15 (152) Bildning i en globaliserad värld (Berit Forsberg om en konferens i Örebro om globalisering) (153) Om folkbildningens pedagogik (Gösta Vestlunds förord till Bildning och lärande av Petros Gougoulakis) (154) Folkhögskolan som lärandemiljö (Anders Ekman anmäler Folkhögskoleuppföljning 2006, Samverkan mellan folkhögskola och arbetsförmedling samt Utvärdering av ungdomsplatser-ams) (155) Två folkhögskolepionjärer (Berit Forsberg anmäler Elisabeth & Ludvig De Vylder. Två folkhögskolepionjärer av Marianne Marcusdotter och Göran Sallnäs) (156) Deltagarröster om folkbildning på distans (Berit Forsberg anmäler Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning av Eva Andersson och Ann-Marie Laginder) (157) En bok om folkrörelserna och demokratin (Berit Forsberg anmäler i rörelse en bok om folkrörelserna och demokratin, Håkan Bengtsson, red.) (158) Innehållsrik Mimerantologi (Berit Forsberg anmäler ett urval av artiklarna i Folkbildning samtidig eller tidlös?) (141) Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter. Staffan Hübinette (FBR, 2007) (142) Studieringen. Det fornemme læringsverktøy. Sturla Bjerkaker (Abstrakt forlag, 2006) Nr Folkbildning för folkrörelser?, folkbildning i radion, Gunnar Hirdman, folkbildningens bibliografi, genusforskning (Nr 26 från starten) (159) Folkbildning för folkrörelser? (Referat från Sigtunaseminariet 2006 av Karin Löfdahl) (160) Ring P1 - en alternativ offentlighet? (Kerstin Mustel om Folkhemmets nya röster. En alternativ offentlighet? av Karin Nordberg) (161) Råd i radio (Björn Höjer om Råd i radio. Modernisering, allmänhet och expertis av Sofia Seifarth) (162) Insikt före åsikt (Gösta Vestlund om Insikter och åsikter. Gunnar Hirdmans kunskapssyn och bildningsdiskussion av Lars Arvidson och Gunnar Hirdman. Humanisten, demokraten, folkbildaren En levnadsteckning av Georg Karlsson) (163) Sökvägar till folkbildningens historia (Rapport av Alvar Svensson från seminarium om Svensk folkbildningsbibliografi ) (164) Aktuell genusvetenskaplig forskning (Berit Forsberg anmäler den första skriften i serien I görningen från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet) Innehåller Nina Edgardh Beckmans Välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv, Eva Heggestads studie om Alice Lyttkens, Katarina Petterssons Fröken Sverige i det manliga blickfånget, samt Kerstin Rydbecks Ett eget rum för folkbildning. (165) Kvinnor får röst (Kerstin Mustel om Kvinnor får röst Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse av Christina Florin) (166) ABF-huset i Stockholm en högborg för folkbildning i nutid (Ingemar Sallnäs om Överraska men kännas igen. Om folkbildning i framtiden. Vänbok till Göran Eriksson.) (143) Alla tillsammans - det finns inget annat sätt. En berättelse om Jakobsbergs folkhögskola. Ingemar Sallnäs (Jakobsbergs folkhögskola, 2006) 15 (18)

16 (144) Folkbildningens 50-tal. Eva Swedenmark (Bilda förlag, 2006) (145) Kulturen och arbetarrörelsen Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander. Per Sundgren. (Carlsson Bokförlag, 2007) (146) Har insatserna någon effekt på arbete eller studier? En utvärdering av folkhögskoleinsatser för arbetslösa. (Statskontoret, 2007) (147) Pusselbitar om utvärdering. Fakta och reflektioner kring utvärderingsfrågor. Jan Byström. (SISU Idrottsutbildarna, 2006) (148) Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande. Kerstin Mustel (Valideringsdelegationen, 2007) (149) Interndemokrati eller att leva som man lär. (FBR, 2007) (150) Alla har något att berätta, del II. Allan Sundqvist (Eget förlag, 2007) Nr Mimers konferens 2007, lärarrollen, Hans Hovenberg, mångkultur, ideellt arbete (Nr 27 från starten) (167) Mimerkonferensen 2007 (Björn Höjer och Kerstin Mustel) Innehåller texter om Per Sundgrens avhandling Arbetarrörelsen och kulturen, Lars Furulands Mimerskrift om arbetarlitteraturen, projekten Folkbildningens samhällsnytta, Läsningens cirklar, Folkhögskolans yrkesutbildningar, mediedebatter och föreställningar om folkbibliotek samt företeelsen popular edult education. (168) Lärarna utövare av en svår konst (Ingemar Sallnäs om Hans Lagerbergs bok Lärarna. Om utövarna av en svår konst) (169) å andra sidan (Monica Roselius om minnesboken å andra sidan Om folkbildaren Hans Hovenberg) (170) Vad har folkbildningen och folkrörelserna betytt för arbetarlitteraturen i Sverige? (Ingemar Sallnäs om Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige av Lars Furuland) (171) Mångkultur och folkbildning (Seminarierapport av Kerstin Mustel och Björn Höjer) (172) Folkehögskoleanda och yrkesutbildningar inom folkhögskolan (Seminarierapport av Kerstin Mustel) (173) Samhällsengagemang och ideellt arbete (Anders Ekman anmäler Jourhavande medborgare. Samhällsengagemang i en folkrörelsestat av Erik Amnå, Om det ideella arbetets betydelse en studie om människors livsåskådningar av Johans von Essen, Reconsidering Membership. A Study of Individual Members Formal Affiliation with Democratic Governed Federations av Johan Hvenmark, Ett delvist ensamt liv. En studie av människor som inte deltar i föreningslivet av Lars-Erik Olsson) (151) Varför har inte fler bibliotekarier läderbyxor? Christer Hermansson (Tusculum förlag, 2008) (152) Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen (Folkbildningsrådet, 2008) (153) Uppsala läns bildningsförbund Inger Eriksson (Uppsala läns bildningsförbund, 2006) (154) Valideringsdelegationens slutrapport. Mot en nationell struktur. (Valideringsdelegationen, 20078) (155) Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med utvecklingsstörning. (Socialstyrelsen, Sisus 2007) 16 (18)

17 (156) Folkbildningens IT-mönster. En uppföljning av tidigare kartläggning (2003) och nuläge och förutsättningar att använda modern informationsteknik. Tore Mellberg. (Folkbildningsrådet, 2007) (157) Arbetslinjen inom jobb- och utvecklingsgarantin. Uppföljning av folkhögskoleinsatserna hösten (Folkbildningsrådet, 2008) (158) Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. Susanne Köpsén, (Linköpings universitet, 2008) (159) I skärningspunkten mellan det globala och det lokala. Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum. Henrik Nordvall. (Linköpings universitet, 2008) (160) Moderniteten i det traditionella. Kulturbyggen och gränser inom ett nordsvenskt område. Sven Olov Sjöström. (Umeå universitet, 2007) (161) En resa i det ideella landskapet. Porträtt av 16 föreningsledare. Björn Ericson. (Dalarnas bildningsförbund, 2008) Nr Att bli vuxen, musikutbildning, roman, polsk syn på folkhögskolan, könsskillnadens estetik, kvalitet m.m. (Nr 28 från starten) (174) Att bli vuxen - ungdomars väg mot självständighet och oberoende (Gun Mörkenstam anmäler Helena Kåks avhandling Mellan erfarenhet och förväntan. Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser) (175) Musikutbildning i folkbildningen (Kerstin Mustel om Musik, bildning, utbildning.ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar av Anna Larsson) (176) Romanen som vardagsvara (Berit Forsberg anmäler Gunnel Furulands avhandling Roman som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftessewrier i Sverig från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier) (177) Folkbildningens 60- och 70-tal (Björn Höjer om Folkbildningens 60-tal av Karin Englund och Folkbildningens 70-tal av Karl-Olof Andersson) (178) I spåren efter Oscar Olsson och Justus Elgeskog (Björn Höjer om Folkrörelseideal förfolkrörelsearbete. Två förbundsgestalter Oscar Olsson och Justus Elgeskog av Lars Svedberg) (179) Svensk folkhögskola betraktad med polska ögon (Ingemar Sallnäs anmäler Tomasz Maliszewskis avhandling Den svenska folkhögskolan En betraktelse från andra sidan Östersjön) (180) Könsskillnadens estetik och om konst och konstskapande i svensk hemslöjd (Marianne Markusdotter anmäler Johanna Rosenqvists avhandling Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på & 1990-talen) (181) Alf Ahlberg folkets filosof (Gösta Vestlund om Alf Ahlberg en filosof och folkbildare för 2000-talet) (182) Den omätbara kvaliteten (Kerstin Mustel om Den omätbara kvaliteten, Lars Strannegård, red.) (183) Folkbildningsforskning som fält (Karin Nordberg anmäler Anna Lundins avhandling Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering) (162) Ibn Rushd - ett nytt studieförbund. En utvärdering av Ibn Rushds väg till statsbidragsberättigat studieförbund. Lisbeth Eriksson och Martin Lundberg (Folkbildningsrådet, 2008) 17 (18)

18 Nr Mimers forskarkonferens 2008, Lars Furuland och hans många dagsverken, Viljan att vara människa som talar till människor, Folkhögskolan så in i Norden (Nr 29 från starten) (184) Mimers forskarkonferens 2008 (Kerstin Mustel) (185) Folkbildningsforskning som fält (Kerstin Mustel om Anna Lundins avhandling Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering) (186) Folkhögskolors anda och mässighet vad kom vi fram till. (Kerstin Mustel om en folkhögskolestudie av Sam Paldanius) (187) Folkhögskolans praktiker (Kerstin Mustel om en kommande rapport av Bernt Gustavsson om folkhögskolans praktiker) (188) Kvinnors fria bildningsarbete (Kerstin Mustel om en kommande studie av Kerstin Rydbeck om kvinnors fria bildningsarbete på 1800-talet) (189) Brittiska kvinnor som slöjdlärare (Kerstin Mustel om Brittiska kvinnor som slöjdlärare. Att förstå den emotionella energin och den kreativa miljön på Nääs av Anna Alm) (190) Vägen till högskolan, lärarnas syn på sitt uppdrag och genusperspektiv på ny teknik (Kerstin Mustel om tre studier; Anneli Andersèn vägen från folkhögskola till högskola, Kjell-Åke Höber om hur folkhögskollärare uppfattar sitt uppdrag och Gunnel Andersdotter om ny teknologi i folkhögskolan ur ett genusperspektiv) (191) Lars Furuland och hans många dagsverken (Ingemar Sallnäs anmäler Lars Furulands memoarbok Mina dagsverken. Minnen från folkhögskolor, folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare) (192) Viljan att vara människa som talar till människor ett seminarium till Åke Leanders minne (Björn Höjer rapporterar från ett seminarium på Biskops-Arnö) (193) Folkhögskola så in i norden (Maj-Britt Imnander anmäler Kerstin Mustels och Monica Roselius skrift Folkhögskola så in i norden) (194) Livet i danska højskolen (Monica Roselius anmäler Med livet i højskolen Förlager Vartov Köpenhamn av Frederik Christenssen (195) Akilles, C P Snow och kvalitetssäkring (Kommentar av Ingrid Rothstein) (163) Tre stadsmiljöer en etnologisk betraktelse. Jill Onsèr-Franzèn HumTek. HB (165) Det nya läroriket. Från formell vuxenutbildning till lärande regioner. Kenneth Abrahamsson, Jan Edling och Carl Holmberg. Premiss förlag. (166)Bildning och pedagogik en akademi för bildning. Gunnar Sundgren. Högskoleverkets rapportserie 2008:32 R. Nr Active Citizens in Europé, en internationell folkbildningskonferens Mimerkonferensen 2009 (Nr 30 från starten) (196) Active Citizens in Europé Presentation av en internationell folkbildningskonferens (Kerstin Mustel och Björn Höjer presenterar en internationell folkbildningskonferens hösten 2009 som speglade folkbildningens roll för ett aktivt medborgarskap i EU) Mimers forskarkonferens 3 4 november 2009 (197) Det föreställda folkbiblioteket biblioteksdebatter i svenska medier (Kerstin Mustel om Åsa Hedemarks avhandling Det föreställda folkbiblioteket biblioteksdebatter i svenska medier ) 18 (18)

19 (198) Internationell folkhögskoleforskning en bibliografisk utblick.(kerstin Mustel om planerna på att sammanställa en bibliografi över internationell folkhögskoleforskning, presenterade av Henrik Nordvall) (199) Bildningsvägar till makten (Kerstin Mustel om ett av Charlotte Fridolfsson och Henrik Nordvall planerat forskningsprojekt bildningsvägar för den politiska eliten i Sverige) (200) Musikexplosion inom folkbildningen (Björn Höjer om ett forskningsprojekt inom utbildningssociologi presenterat av Erik Nylander) (201) Folkhögskolan som plats kontinuitet och förändring (Björn Höjer om ett paper av Gunnel Andersdotter som behandlade människors möten på fyra folkhögskolor under pågående förändringsprocesser) (202) Vitabergsklubben en del av Södermalms kulturhistoria (Björn Höjer om boken Vitabergsklubben en del av Södermalms kulturhistoria av Lars Eriksson och Marianne Marcusdotter) (203) Folkhögskolans yrkesutbildningar och den ekonomiska utvecklingen några hypoteser (Björn Höjer uppsatsen Yrkesutbildning i demokratins namn folkhögskolans yrkesutbildningar av Fay Lundh-Nilsson) (204) En folklig historia. Historieskrivingen i studieförbund och hembygdsrörelse (Berit Forsberg anmäler En folklig historia. Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse av Samuel Edquist. Borea Bokförlag. (205) InterNationalistas Göran Sallnäs anmäler Linda Bergs avhandling InterNationalistas. Identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua. Förlag: h:ström Text och kultur. (206) Spelar skolbibliotek någon roll? (Kerstin Mustel anmäler skriften Spelar skolbibliotek någon roll? av Kerstin Rydbeck, som presenterar fem projekt från en forskningscirkel om skolbibliotek. Nr Mångkultur och folkbildning i ett ungdomsperspektiv. Uppdrag folkbildning (Nr 31 från starten) (207) Seminariedokumentation: Mångkultur och folkbildning i ett ungdomsperspektiv. av Kerstin Mustel, Björn Höjer och Alvar Svensson Ungdomskultur, marginalisering och mobilisering Exemplet Holma aktivitetshus Fredsagenterna Fryshuset som samhällsbyggare Lugna gatan Perspektivbyte nätets mötesplatser Slutsatser och utmaningar (208) Uppdrag folkbildning. Enighet i en brytningstid av Gösta Vestlund (209) Folkhögskolans praktiker i förändring av Björn Höjer och Kerstin Mustel Folkhögskolans praktiker historiskt Den självupplevda historien Folkhögskoleanda Ny teknologi sedd ur ett genusperspektiv Folkhögskolan på marknaden Folkhögskolan i närsamhället Att röja väg till den öppna högskolan 19 (18)

20 Två utbildningars olika praxis Folkhögskola på export Folkhögskolan och folkbildningsreformen 20 (18)

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Innehåll Förord...............................................

Läs mer

Föreningen för folkbildningsforskning

Föreningen för folkbildningsforskning Föreningen för folkbildningsforskning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 Föreningsstämma Föreningsstämman 2002 hölls den 17 april på Riksarkivet, Stockholm. Föreningens ordförande Jan Byström hälsade deltagarna

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN MÖTESPLATS & MÖJLIGGÖRARE STUDIEFÖRBUNDEN ÄR SVERIGES största mötesplats för bildning och kultur. Hit kommer den som vill lära, skapa och utvecklas. VARJE DAG

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Om medborgarskap och medborgarbildning

Om medborgarskap och medborgarbildning Om medborgarskap och medborgarbildning 50 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Det som blivit tydligare för alla är att det är meningen att jag som boende i det här samhället ska ta ansvar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

UTBILDNINGSLEDARE VID TRAFIKSKOLA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG 2015-2016. Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET

UTBILDNINGSLEDARE VID TRAFIKSKOLA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG 2015-2016. Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET Lördag 22/8 09.00-17.00 F147, Arbetsmoment Örebro Universitet Kursintroduktion, Presentation av lärare och kursdeltagare och litteraturgenomgång /Blackboard Håkan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Malmö delad stad - en sociologi för alla. Inledning och bakgrund. ABF-kurs våren 2015. Staffan Lindberg, cirkelledare

Malmö delad stad - en sociologi för alla. Inledning och bakgrund. ABF-kurs våren 2015. Staffan Lindberg, cirkelledare Malmö delad stad - en sociologi för alla ABF-kurs våren 2015 Inledning och bakgrund Staffan Lindberg, cirkelledare Sverige har under de senaste fyrtio åren genomgått en snabb förändring från ett industrisamhälle

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Brunnsvik och folkbildningens framsyn

Brunnsvik och folkbildningens framsyn Till Folkbildningsrådet Brunnsvik och folkbildningens framsyn Synpunkter till Folkbildningsrådet inför arbetet med ett samlat dokument om folkbildningens framtida roll och uppgifter inför regeringens folkbildningsproposition

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer