Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser"

Transkript

1 Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser Biblioteks- och informationsvetenskap Kandidat- och magisterprogrammet Uppsatserna kan lånas på studentreceptionen

2 Förteckning över fältstudie-/examens-/kandidat- och magisteruppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap, sociologiska institutionen Fältstudieuppsatser, vt 95 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 Anita Borgmästars En bra bok skall vara spännande, rolig och lite kuslig en fallstudie av mellanstadiebarns litteratur- och biblioteksvanor. Vt 95. Rune Eckeskog Forskningsbiblioteken - en outnyttjad resurs? Vt 95. Åsa Grenholm Boka in framtiden. En studie av vardag och visioner på Trondheim folkebibliotek, barnavdelningen. Vt 95. Maria Haglund Hierarki och demokrati en studie av arbetsorganisation på Örebro stadsbibliotek. Vt 95. Maria Hammarbäck Annika Sjöberg Dragonskolans bibliotek och det undersökande arbetssättet. Vt 95. Barbro Johansson Med fokus på studenterna. En studie av användningen av Umeå universitetsbibliotek. Vt 95. Thomas Johansson Uppsökande biblioteksverksamhet i Ö-vik. Vt 95. Susanne Joki Invandrar- och flyktingsverksamhet vid barn- och ungdomsavdelning på Umeå stadsbibliotek. Vt 95. Anita Lindberg Biblioteket möter arbetslösheten. ABCD projektet på Ersbodabiblioteket. Vt 95. Ulrika Lindén Det integrerade skolbiblioteket. Vt 95. Karin Sjöstrand Att finnas till hands. Kungliga bibliotekets handskriftssektion. En beskrivning av verksamheten med aspekter på tillgängligheten. Vt 95. Magdalena Svanberg Kvartersbibliotek eller centralbibliotek. Vt 95.

3 U13 U14 Aina Svensson Kvinnobiblioteket Björkskatan - en studie av kvinnliga låntagare. Vt 95. Liselotte Winka Konstbibliotek som idé och verklighet en jämförande studie av fyra konstbibliotek i Stockholm. Vt 95. Examensarbete, vt 95 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 Anita Borgmästars Skadligt godis eller skitkul? åsikter om triviallitteratur för barn i mellanstadieåldern sedan 1980-talet i Sverige. Vt 95. Åsa Grenholm Barnens första bok. Om bibliotekens läsfrämjande och språkstimulerande arbete bland de minsta barnen och deras föräldrar. Vt 95. Maria Haglund Förändring på bibliotek om arbetsorganisatoriska tendenser på folkbiblioteken. Vt 95. Maria Hammarbäck Befolkningen och biblioteket. En beskrivning av grupper med hög respektive låg besöksfrekvens på Umeå kommuns folkbibliotek. Vt 95. Barbro Johansson Lön efter kön. Om könsbundna löneskillnader på arbetsmarknaden. Vt 95. Thomas Johansson Bildningssyn och studiecirklar. En idémässig studie av cirkelverksamheten hos ABF i Umeå åren 1927 till Vt 95. Susanne Joki Inte bara populär litteratur om låntagaren får bestämma. Vt 95. Anita Lindberg Formeringen av bibliotekarieyrket i början av 1900-talet. En studie av biblioteksbladet Vt 95. Ulrika Lindén Undervisningens bästa dräng en rapport om skolbiblioteket. Vt 95. Annika Sjöberg Professionaliseringssträvanden inom den svenska folkbibliotekariekåren Vt 95. Karin Sjöstrand Manliga bibliotekarier och kvinnliga biträden en studie av Uppsala universitetsbiblioteks anställda Vt 95.

4 U26 Magdalena Svanberg Att organisera kunskap. En fallstudie i strukturering och klassificering av språkvetenskap. Vt 95. Fältstudieuppsatser, vt -96 U27A U27B U28 U29 U30 U31 U32 U33 U34 U35 U36 U37 Aina Svensson Kvinnlig lyriker och manlig poet. Litteraturkritiska värderingsnormer. Vt 96. Per Eriksson Problem vid uppföljnings- och utvärderingsarbete. En fältstudie vid Västerås stadsbibliotek. Vt 96. Katarina Hyttnäs Empati och demokrati en studie av den sociala verksamheten på Örebro stadsbibliotek. Vt 96. Maria Johansson Användare och marknadsföring Hör det ihop? En marknadsförings- och användarstudie av Sektionen för okatalogiserat småtryck, Kungliga biblioteket, Stockholm. Vt 96. Malin Josefsson Vilka använder bibliotekets datorbaserade sökverktyg? Användarenkät på Umeå stadsbibliotek. Vt 96. Katarina Larsson En bok är så bra därför att orden stannar kvar Om ett folkbibliotek och de funktionshindrade. Vt 96. Johanna Lundström GÖK-projektet i praktiken exemplet Linnéstadens stadsbibliotek. Vt 96. Sara Lundström Kunden och litteraturen. Låntagardemografi och skönlitteratur vid Uppsala stadsbibliotek. Vt 96. Alexander Negash User awareness and effective use of electronic information resourses in the Nordic African Institutes library. Vt 96. Lizette Nilsson Fjärrlånestatistik som ett instrument för förvärvsplanering? En fältstudie vid Umeå universitetsbibliotek. Vt 96. Veronica Norberg Umedalsprojektet Västangård med människan i centrum. Vt 96. Ulf Nordqvist Kulturhusets barnbibliotek. Barns krav och förväntningar. Vt 96.

5 U38 U39 U40 U41 U42 U43 U44 U45 Per Perstrand Katalogisering av film och videogram efter KRS. En fältstudie av Arkivet för ljud och bild. Vt 96. Anna Pettersson Tecknade vuxenserier på biblioteket: Om inköpsvärderingar och exemplet Kristianstads huvudbibliotek. Vt 96. Jenny Stenlund Det mångkulturella biblioteket. Invandrarservice och lånekedjan vid biblioteksverksamheten i Sundsvall. Vt 96. Petra Strömbäck De är som alla andra. Hur biblioteken möter invandrare. Vt 96. Victoria Södermark IT i biblioteket. En studie av IT-strategi på Umeå stadsbibliotek. Vt 96. Mathilda Söderström Ungdomars attityder till Skellefteå stadsbibliotek- användande och önskemål. Vt 96. Gunilla Wiklund User education within a subject section at the university of Southhampton library its relationsship to written goals and departments. Vt 96. Fredrik Åström Makten över urvalet. Förvärvet av elektroteknisk litteratur vid Kungliga Tekniska högskolans bibliotek Vt 96. Examensarbete, vt-96 U46 U47 U48 U49 Per Eriksson Kommunala biblioteksmål. En studie av 15 kommuners biblioteksprogram med avseende på målens egenskaper som riktnings- och styrinstrument. Vt- 96. Katarina Gustavsson Hyttnäs Nätverkssynsättet. En hjälp i bibliotekets marknadsföring. Vt- 96. Malin Josefsson Användarutbildning för vuxna. En analys av litteratur om användarutbildning i public libraries. Vt- 96. Katarina Larsson Goda böcker äro en gudagåfva. Om Valfrid Palmgren och de svenska barnbibliotekens betydelse. Vt- 96.

6 U50 U51 U52 U53 U54 U55 U56 U57 U58 U59 Johanna Lundström Bibliotek och demokrati. En analys av tre inflytelsemodellers demokratiska möjligheter. Vt- 96. Sara Lundström Till ett folks uppfostran. Biblioteket som förmedlare av legitim kultur. Vt- 96. Lizette Nilsson Kväljande masochism eller finstämd erotik? En studie av den svenska kritiken av Jean Genets romaner. Vt- 96. Veronica Norberg Petra Strömbäck Spänning, romantik och fantasy. Om ungdomars läsning och val av skönlitteratur. Vt- 96. Per Perstrand Spelfilm på bibliotek? Om diskussionen kring video på bibliotek och om folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm. Vt- 96. Anna Pettersson Biblioteket i förändring. En diskussion om bibliotekets uppgift och funktion. Vt- 96. Jenny Stenlund Kafka i snabbköpet. Den svenska pocketbokens tidiga skede och mottagande. Vt- 96. Victoria Södermark IT i biblioteket. Fem folkbibliotek i förändring. Vt- 96. Gunilla Wiklund Användarutbildning, pedagogik och yrkesliv. En diskussion om sambandet dem emellan. Vt- 96. Fredrik Åström Ett avhandlingsprojekt för en studie av förvärvet vid Kungliga tekniska högskolans bibliotek Vt- 96. Fältstudieuppsatser, vt -97 U60 U61 Cecilia Bengtson Vilka använder Nordiska Afrikainstitutets bibliotek? Vt 97. Anders Blomgren Är den elektroniska tidskriftsrevolutionen här? En undersökning av elektroniska tidskrifter inom ämnesområdet kemi vid Umeå universitetsbibliotek. Vt 97.

7 U62 U63 U64 U65 U66 U67 U68 U69 U70 U71 U72 U73 U74 Cajsa Broström Svenska barnboksinstitutet och barnbibliotekarierna en studie av institutet och en målgrupps erfarenheter. Vt 97. Lena Enström Christian Forsehag Ett papper är alltid ett papper. En undersökning av kemisters användning av och åsikter om elektroniska tidskrifter. Vt 97. Margaretha Grahn En jämförande studie av klassifikationssystem för svenska bibliotek och Dewey desimalklassifikasjon med fokus på strukturering och klassificering av språkvetenskap. Vt 97. Jenny Grubbström Mobila bibliotek i Norge. En studie av två bokbussars verksamhet i Nordland Fylke. Vt 97. Katarina Gulliksson Har ni böcker om Lejon? Hur skola och bibliotek samarbetar i Nordmaling. Vt 97. Gitta Harder Fjärrlån idag en överblick över verksamheten med tyngdpunkt på Umeå Universitetsbibliotek. Vt 97. Jenny Johansson Bryr vi oss om grannens böcker? Om läsning av nordisk skönlitteratur. Vt 97. Micael Jonsson Hur ger man ett svar? Referensarbetets utförande på Umeå Universitetsbibliotek ur referensbibliotekariens synvinkel. Vt 97. Lennart Kihlberg Det (O)naturliga urvalet förvärvet av litteratur inom teologisk etik med religionsfilosofi vid teologisk institutionens bibliotek i Uppsala Vt 97. Linda Larsson Internet på bibliotek ett sätt att minska klassklyftor och könsskillnader? Vt 97. Birgitta Marcusson IT i skolan användningen av datorbaserade informationshjälpmedel inom det undersökande arbetssättet vid Dragonskolans gymnasiebibliotek. Vt 97. Nils Marklund Användarvänligt och jättesvårt. En studie av tankar om och användning av artikelsök på CD-ROM. Vt 97.

8 U75 U76 U77 U78 U79 U80 U81 U82 U83 U84 U85 U86 U87 U88 Jörgen Nilsson Ett första steg mot det virtuella biblioteket? En studie av Internet som referenshjälpmedel vid Sundsvalls bibliotek. Vt 97. Monica Nordsten Nämndsammanslagningar i tre kommuner. Biblioteksverksamheten före och efter. Vt 97. Ingrid Persson Bokprat ett kostbart nöje eller en nödvändighet? Intervjuer med nio av verksamhetens eldsjälar, från 1970-tal till nutid. Vt 97. Kristian Priemel Datorn som sökverktyg och människan framför datorn. Vt 97. Mats Skärstrand Filmdokumentation i Sverige nationella samlingar, internationella system. Vt 97. Elisabeth Ståhl Mitthögskolans bibliotek. En organisation i förändring. Vt 97. Ove Sundvall Vetenskaplig biblioteksverksamhet vid Umeå stadsbibliotek. Historia och konsekvenser. Vt 97. Åsa Wilén Depåbiblioteket i Norge en organisatorisk utvärdering av dess verksamhet. Vt 97. Christina Wingård Biblioteksverksamhet i Kiruna en studie av olika bibliotek i en kommun i periferin. Vt 97. Cecilia Bengtsson Sjukhusbibliotekens uppgång och fall. En debatt studie Vt 97. Anders Blomgren Bedömning bland likar? En jämförande undersökning av peer review systemets brister i traditionell och elektroniska tidskrifter. Vt 97. Cajsa Broström Mellan slopade statsbidrag och en ny bibliotekshögskola. Professionaliseringssträvanden hos folkbibliotekariekåren Vt 97. Christian Forsehag Bibliotekets låneregler. Juridik och praxis. Vt 97. Eva Margaretha Grahn Klassifikationssystem för svenska bibliotek Vt 97.

9 U89 U90 U91 U92 U93 U94 U95 U96 U97 U98 U99 U100 U101 Jenny Grubbström Datoriseringen av folkbiblioteken i Sverige förförelse eller förskräckelse? Vt 97. Katarina Gulliksson Integrerade folk- och skolbibliotek- ekonomisk besparing eller pedagogisk vinst? Vt 97. Gitta Harder Utan bihang av tobaksrök och punschångor: Kvinnor, läsning och bibliotek under 1800-talet. Vt 97. Jenny Johansson Nordisk bibliotekslagstiftning. Vt 97. Birgitta Marcusson Helheten är mer än summan av de ingående delarna Om skolbiblioteket och problemorienterad undervisning. Vt 97. Nils Marklund En boksynt och sakkunnig tjänstemannastab. Den svenska folkbibliotekariekårens professionaliseringssträvanden Vt 97. Jörgen Nilsson En studie i spridningen av cd-rom och Internet till folkbibliotek utifrån Everett Rogers teorier och med tonvikt på Umeå kommun. Vt 97. Monica Nordsten De kulturpolitiska målen från Sveriges kulturpolitik under 20 år inom folkbibliotek och folkbildning. Vt 97. Mats Skärstrand Kunskap i oändlighet. Om Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad. Vt 97. Ove Sundvall Den svenska stormaktstidens lärda bibliotek. Förutsättningar, framväxt och funktioner. Vt 97. Åsa Wilén Svenska ansvarsbibliotek och depåbibliotek olika lösningar på liknande problem. Vt 97. Christina Wingård Kultur i glesbygd en kultur och regionalpolitisk tillbakablick och nulägesbeskrivning. Vt 97. Nils Ahnland jämfört med övrig SF-utgivning så är romanen inte så dålig om science fictionlitteraturens plats i den litterära världen och dess bemötande i sambindningshäftenas recensioner. Vt 98.

10 U102 U103 U104 U105 U106 U107 U108 U109 U110 U111 U112 U113 U114 Katarina Björnerbäck Internet på folkbibliotek en jämförelse mellan bibliotekens och användarnas syn på internet. Vt 98. Helena Carlström Biblioteket som ett skepp. Stockholms universitetsbiblioteks byggnad en studie av arkitekturens förutsättningar och gestaltning. Vt 98. Kerstin Holmberg Studiecirkelbibliotekets idé och praktik. En undersökning av två folkrörelsebibliotek i Jämtland Vt 98. Anna Isaksson EDC om samlingar, tillgänglighet och samarbete en studie av de europeiska dokumentationscentrens verksamhet utifrån uppsatta mål. Vt 98. Louise Jerkland Personalutvecklingen vid Vitterhetsakademiens bibliotek Vt 98. Sara Johansson and Maria Morén Working for the whole population? a minor field study of literacy and libraries in Windhoek, Namibia. Vt 98. Lena Krååk Mötesplatsen Umeå stadsbibliotek. Om interaktionen mellan användare, personal och miljö. Vt 98. Tommy Kågner Väna och noggranna kvinnor en studie av Kungliga bibliotekets kvinnliga anställda Vt 98. Anders Lennver Vore personalen int trevli gick ja int hit. Ålderspensionärer på två folkbibliotek i Skellefteå kommun. Vt 98. Cecilia Lindén Bildning är demokratins syster om demokratisynen i några statliga utredningar om folkbibliotek under 1900-talet. Vt 98. Malin Lindgren Sjukhusbibliotek och livskvalitet. En patientperspektiv på sjukhusbibliotekets betydelse. Vt 98. Rose-Marie Nilsson Barns möte med bibliotek. En undersökning av barns uppfattning och användning av Umeå stadsbiblioteks barnavdelning. Vt 98. Per Nordgren Recensioner i ABF:s och IOGT:s tidskrift Bokstugan. Vt 98.

11 U115 U116 U117 U118 U119 U120 U121 U122 U123 U124 Maria Pettersson ABF-biblioteket i Umeå En historieskrivning om ett bibliotek och dess verksamhet. Vt 98. Helena Salzer Museibibliotek: Vilken service kan biblioteket erbjuda och hur använder sig museitjänstemännen av biblioteket? Vt 98. Anna Schröder En idéhistorisk studie kring synen på barn, bibliotek och litteratur. Vt 98. Monica Staub Nio liv nio vägar till biblioteket. En kvalitativ undersökning av invandrarkvinnors biblioteksanvändning. Vt 98. Gunilla Sundberg Från läsestuga till stadsbibliotek. En utvecklingsmodell för svenska folkbibliotek exemplet Örnsköldsvik. Vt 98. Torun Sundström Gymnasiebibliotek i teori och verklighet. Vt 98. Johan Söderberg Tecknade serier och bibliotek. En studie i hur tecknade serier behandlas på folkbibliotek med utgångspunkt i Göteborgs stadsbiblioteks seriesatsning. Vt 98. Charlotta Z Turborn Bibliotek och förskola en undersökning över förhållandet i Umeå. Vt 98. Wiveca Uhlander Lärare och skolbiblioteksutveckling Lärarens syn på skolbibliotek och skolbibliotekssamarbete. Vt 98. Maud Westerlund Kvinnor och män på två filialbibliotek könsaspekter på biblioteksanvändning. Vt 98. U125A Astrid Wolff Feychting För Sverige i tiden arkitekturen och Kungliga bibliotekets roll som nationalbibliotek. Vt 98. U125B Alexander Negash A study in the development and effectiveness of it strategies in Stockholm university library. Ht 98. U126 Maria Bergwall Vad kan bibliotekarien? En intervjuundersökning med låntagare och bibliotekarier på Strömsunds centralbibliotek. Vt 99.

12 U127 U128 U129 U130 U131 U132 U133 U134 U135 U136 U137 U138 U139 Richard Borg Att studera är att bekämpa fienden FNL-rörelsen med avseende på informationsflöde och bildning. Vt 99. Niclas Eklund Livet är en berättelse Om några mäns läsvanor och läsupplevelser på anstalt. Vt 99. Elin Jansson Samverkan mellan folk- och högskolebibliotek. En studie av situationen i Västerås. Vt 99. Kerstin Johansson Socialdemokratisk och moderat kultur- och bildningssyn under 1900-talet. Visioner speglade genom partiprogrammen. Vt 99. Malin Johansson Förändring på folkbiblioteket. En kvalitativ studie av Kungsholmens bibliotek. Vt 99. Ann Kristine Jonsson Informationskompetens och livslångt lärande nya krav på den högre utbildningen. Hur förbereder man studenterna vid Mälardalens högskola inför framtidens förändrade kunskapskrav och vad säger studenterna? Vt 99. Lillemor Jonsson Mitt namn är Bibliotek. Ditt bibliotek. Att marknadsföra bibliotek. Vt 99. Ewa Ljung IT-användningen i referensarbetet. En studie av IT-användningens betydelse i referensarbetet på ett svenskt folkbibliotek. Vt 99. Malin Nilsson Det fysiska biblioteket som studie- och arbetsmiljö en undersökning av planering och utformning av ett högskolebiblioteks lokaler. Vt 99. Jan Olofsson Specialbibliotekets roll i sin moderorganisation en kvalitativ studie av Utrikespolitiska Institutets biblioteks relation till sina interna användare och sin organisation. Vt 99. Ann-Catrin Pettersson Klassifikationssystemet som ett verktyg vid informationsåtervinning SAB, DDC och NLM en jämförande studie. Vt 99. Annika Strandberg Hundra studenter om biblioteket i Örnsköldsvik. Lånevanor och attityder. Vt 99. Magdalena Sjöström Skönlitteratur som kunskapskälla. Vt 99.

13 U140 U141 U142 U143 U144 U145 U146 U147 U148 U149 U150 U151 U152 Margareta Sundin Vinner man helheten med en sammanslagning? en studie av det blivande sambiblioteket i Härnösand. Vt 99. Birgitta Söderberg Bibliotek och problembaserat lärande. En studie av juristutbildningen i Umeå. Vt 99. Ingela Tabbert Hur påverkas folkbiblioteket av det ökade trycket från studerande? En undersökning utförd på Umeå stadsbibliotek. Vt 99. Maria Telenius Folkbiblioteket i möte med informationssamhället och IT. Vt 99. Kerstin Wennerstrand En undersökning av internetanvändning på folkbibliotek i mindre svenska kommuner. Vt 99. Jenny Wikström Böckerna i blickfånget. Betydelsen av skyltning och exponering av skönlitteratur på folkbibliotek. Vt 99. Magnus Bladlund Biblioteket är mördarens svärd, biblioteket är offret! En redogörelse för den betydelse offentliga bibliotek har som etnisk symbol. Med exempel från jugoslaviska inbördeskriget, Nazityskland och franska Front National. Vt 00. Katarina Boman Den mångtydiga bildningen. Bildningsideal i folkbildningsrörelsen och läroverket under 1920-talet. Vt 00. Anna Fogelberg Bland datorer, barn och bibbakickers. Om datoranvändande barn och ungdomar på bibliotek. Vt 00. Åsa Jenslin Digital upphovsrätt och informationsteknik ett dilemma? En analys av tre aktörers motstridiga intressen. Vt 00. Josefin Johannesson Fonogram på bibliotek. Bibliotekens dekadens eller kulturell nödvändighet? Vt- 00. Karin Josefsson Att integrera eller inte integrera? En jämförande studie om orsakerna till integrering av folk- och högskolebibliotek. Vt 00. Towe Karlsson Barn, bibliotek och informationsteknik. En studie över hur barn hittar information på biblioteket med tyngdpunkt på databaser konstruerade för barn. Vt 00.

14 U153 U154 U155 U156 U157 U158 U159 U160 U161 U162 U163 U164 Marika Lundqvist Bilden av bibliotekarien. Framställningar i Aftonbladet och Svenska Dagbladet i relation till aktuell forskning. Vt 00. Jenny Löfgren Informationshantering. Utbud- behov- användning: En studie av löpande informationshantering och Växtkraft Mål 4 relaterad information på ett urval av småoch medelstora företag i Västerbottens län. Vt 00. Anna Norberg Internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. En förutsättning för fungerande biblioteks- och informationscenter i Vietnam? En fallstudie på ett vetenskapligt biblioteks- och informationscenter i Hanoi, Vietnam. Vt 00. Sofia Pemer Folkrörelse för litteraturintresserade? en studie av personlitterära sällskap och deras samarbetsnämnd. Vt 00. Ingrid Reberg Synen på ny informationsteknik på biblioteket. En jämförande analys av tidskrifterna Biblioteksbladet och Tidskrift för dokumentation, Vt 00. Jenny Samuelsson Kvinno-, mans- och genusforskningens informationsförsörjning. Kartläggning av forskningsområdet och dess databaser. Kvantitativ & kvalitativ undersökning av databasen KVINNSAM. Vt 00. Cecilia Sundström Vem tar ansvar för litteraturförsörjningen till distansstuderande? En undersökning av två folkbibliotek. Vt 00. Irene Ullrich En bortglömd kulturhärd. Umeå Högre Allmänna Läroverk och dess boksamlingar. Vt 00. Elisabeth Ståhl Patientinformation. En uppgift för bibliotekarier eller sjuksköterskor? Vt 00. Ina Nordenström Hur studenter lyckas med sina databassökningar på Umeå universitetsbibliotek. En kartläggning och utvärdering av studenters databassökningar utifrån en enkätundersökning. Vt 00. Clara Nyström Köpa in och välja bort. Inköp och urval på folkbibliotek: En studie av Nordmaling och Skellefteå. Ht 00. Elena Kurkkio Malmbergets integrerade bibliotek inför paradigmskiftet. Ht 00.

15 U165 U166 U167 U168 U169 U170 U171 U172 U173 U174 U175 U176 U177 Erica Lodman Låneaktiviteten hos 9-13 åringarna i Umeå kommun under Ht 00. helen forsberg skolbiblioteksverksamheten i Skara kommun. Resurs eller nödvändigt ont. Ht 00. Maria Nergård Den jämliga bilderboken? Analys av barn- och genusperspektiv i nittiotalets bilderbok. Vt 01. Magnus Olsson Moderat kultursyn. Från konservatism till nyliberalism. Vt 01. Johanna Dahlgren SAB-systemets avdelning K och historieforskningen. En studie i hostoriesyn, förändring och klassifikation. Vt 01. Hanne Eklund Biblioteket i skolan. Visioner och verklighet. Vt 01. Gabriel Runeby Informationsförsörjning och kunskapshantering vid länsstyrelsen i Västerbotten. Vt 01. Henrik Åkerfelt Visualiserad kunskapsorganisation. En forskningsöversikt över visualiserande databasapplikationer för informationsåtervinning i ett användarperspektiv. Vt 01. Lennart Forsberg Polarbibliografier, deras innehåll och funktion. Vt 01. Helena Niemi Bokbåten ett flytande bibliotek. En undersökning av bokbåtsverksamheten i Stockholms skärgård. Vt 01. Heidi Reinikainen Fem bilderböcker ett sekel. Om samhällsideologisk gestaltning och förändring i bilderboken under 1900-talet. Vt 01. Annika Wahlström Bibliotekariers och lärares läsfrämjande arbete. En undersökning av den läsfrämjande kampanjen LÄS Vt 01. Ulf Strömquist Biblioteket i mediediskursen. En studie av föreställningar om bibliotek i två svenska dagstidningar under 1990-talet. Vt 01.

16 U178 U179 U180 U181 U182 U183 U184 U185 U186 U187 U188 U189 U190 Maria Fröberg Det integrerade folk- och skolbiblioteket. En undersökning av huvudbibliotekets integrering med Renforsskolan i Vindelns kommun. Vt 01. Christer Edeholt Unga homosexuella och biblioteket. Bi- och homosexuella ungdomars behov av information, förebilder och identifikationsobjekt. Vt- 01. Lina Forsebrandt Utvärdering av webbresurser. Informationsutvärdering & interaktionsdesign. Vt 01. Elin Bäckström Sambiblioteket fantasi eller verklighet? En studie av det svenska sambiblioteket ur organisationsteoretiskt perspektiv. Vt 01. Ingrid Lundgren Den lojala biblioteksgenerationen. En undersökning av pensionärers biblioteksvanor. Vt 01. Maria Lundström Kvalitetsvärdering av webbresurser på folkbibliotek. Vt 01. Anna Granström Företagsbiblioteket. Är företagsbiblioteket en nödvändig resurs för företagens informationsförsörjning? Vt 01. Kerstin Ånäs Sambiblioteket och studenterna. En användarundersökning ur studentens synvinkel. Vt 01. Sawako Kaneko Ludvigsson Råd och dåd. Länsbibliotekskonsulentens roll inom den regionala biblioteksverksamheten. Anna-Liisa Arkkola-Philflyckt Vadstena kloster. Ett medeltida informationscentrum. Ht-01. Anna Bergström Student och dyslektiker ett handikapp. En undersökning av Umeå universitetsbibliotek och studenter med dyslexi ur ett sociologiskt perspektiv. Ht-01. Anette Strandberg Skönlitteraturens ställning på Internet. Ht-01. Helen Nilsson PUBLIC LIBRARIES ON THE WEB. A Survey of the Contents of 50 Public Library Web sites from 10 different Countries, Ht-01.

17 U191 U192 U193 U194 U195 U196 U197 U198 U199 U200 U201 U202 U203 Susanne Andersson & Åsa Andersson Reading promotion for the whole population i Penang, Malaysia? A Minor Field Study at the Penang, Public Library Corporation 19/2-14/ Ht-01. Synneva Byrkjeland Synskadad i informationssamhället. En studie av synskadades tillgång till information. Vt-02. Eva-Karin Karlsson Användbara databaser? En undersökning av användarvänligheten hos tre webbaserade databaser. Vt-02. Stefan Grip Delaktighet vid insatser för läshandikappade på folkbibliotek. Projektet Open Media/Open Learning i Västra Götaland. Vt-02. Lena Andersson Grannspråkslitteraturens ställning i skola, bibliotek och bokhandel dansk och norsk skönlitteratur på originalspråk i Sverige. Vt-02. Cecilia Englund & Lisa Kullman Vägar till språk och läsning att väcka läslust hos barn och ungdomar på sex svenska bibliotek. Vt-02. Anneli Abramsson Med skolbiblioteket som verktyg Hur lärare och bibliotekarier samarbetar för att utveckla skolelevers kritiska tänkande. Vt-02. Birgitta Edlund Utveckla genom att utvärdera? Utvärdering som verktyg för biblioteksutveckling. Vt-02. Monica Strandberg Johansson Gymnasiebiblioteket och det elevaktiva arbetssättet. En studie av lärares uppfattningar vid två skolor i Umeå. Vt-02. Ann Åkerman Debatten om bibliotekslagen. Ställningstaganden, argument och motiv hos organisationer och politiska partier. Vt-02. Lovisa Rydberg & Linda Smedberg Den pragmatiska dubbelmoralen. Debatten om god och dålig skönlitteratur. Vt-02. Anna Öhman Läslustombud på förskolorna i Norrland. En studie av betydelsen hos ett läsfrämjande projekt. Vt-02. Erica Rantatalo Samiska Meänkieli Finska. En studie av kommuner, bibliotek och deras informationshantering av minoritetsspråk i Norrbotten. Vt-02.

18 U204 U205 U206 U207 U208 U209 U210 U211 U212 U213 U214 U215 U216 U217 Dan-Axel Marklund Folkpartiets kultursyn. En jämförelse mellan 1970-tal och 1990-tal. Vt-02. Camilla Nilsson Bibliotek på entreprenad. En studie av debatten kring entreprenadbibliotek i dagspress under 1990-talet. Vt-02. Anna W Wirén Omvärldsbevakning. En studie av begreppet och tre företag i branschen. Vt-02. Peter Bergström Musikfonogram på biblioteket. En studie av musik på Ludvika Stadsbibliotek. Vt-02. Elin Rungstad Bilden av bibliotekarien inom film och skönlitteratur. Vt-02. Pia Connman Samarbetet vid en universitetsinstitution en kvantitativ och kvalitativ studie. Vt-02. Susanne Olofsson My Library användarens personliga bibliotekshemsida. Vt-02. Lena Engkjaer Framgångsrik enligt en strategisk planering? En kvalitativ undersökning av företagarservice på två sydsvenska folkbibliotek. Vt-02. Marianne Byström Folkbiblioteket, medieurvalet och omvärlden. En studie av omvärldsbevakning på ett folkbibliotek. Vt-02. Madeleine Wallenius Det framtida pedagogiska biblioteket. Vt-02. Charlotte Brodin Vetenskapliga tidskrifter dess utveckling och framtid. Vt-02. Lena Björkman Om e-printarkiv, och dess betydelse för forskningsbiblioteken. Vt-02. Tomas Larsson Webbometri. Teoretisk bakgrund och Webbometrisk undersökning. Ht -02. Ulrika Wikman Informationsstress i vardags- och yrkeslivet. Vt -03.

19 U218 U219 U220 U221 U222 U223 U224 U225 U226 U227 U228 U229 U230 Karin Stenlund Talböcker för lästräning. Ett exempel på hur biblioteket kan hjälpa barn med dyslexi. Vt -03. Carina Johansson Storumans bibliotekshistoria. Från sockenbibliotek till folkbibliotek Vt- 03. Kristina Ericsson Biblioteksguiden. En användbar och användarvänlig guide i informationssökning? Vt- 03. Karolina Hörnqvist Btj:s rekommendationer eller välja fritt. Urvalsprocessen av bilderböcker på två svenska bibliotek. Vt -03. Andreas Pettersson Synskadade och Internet. En studie av regelverk och metoder för åtkomst av webbresurser. Vt -03. Olle Bäckström Ranking av webbdokument. En studie av sökmotorer på Internet. Vt -03. Harriet Norberg Bokiabiblioteket: Dess plats i den svenska litteraturförmedlingen. Vt -03. Stefan Fleig Folkbibliotek och förändring. En studie av förändringsfaktorer och intressenter i folkbibliotekens Sverige. Vt -03. Nina Hagfors Informationsbehov och kommunikationsmönster. En studie av ett småföretags informationsbehov och kommunikationsmönster. Vt -03. Rickard Wennerberg Samarbete och influenser inom nordisk arkeologi. En bibliometrisk studie. Vt -03. Erika Sundberg ABM och marknadsföring. Erfarenheter och möjligheter. Vt -03. Yvonne Nilsson Informationssökningsbeteendet hos studenter inom humaniora och naturvetenskap/teknik. Vt -03. Ann Helen Littbrand Referensprocessen. Samspelet mellan pedagogik, teknologi och ämneskunskap. Vt -03.

20 U231 U232 U233 U234 U235 U236 U237 U238 U239 U240 U241 U242 U243 Katarina Lundmark Chatta med bibblan hur funkar det? En studie av kvalitet och Internetlogik i digital referenstjänst. Exemplet Bibliotekarie Direkt. Vt -03. Kurt Levlin Den undanskymda litteraturen. En undersökning av den finlandssvenska skönlitteraturens ställning i Sverige. Vt -03. Hervor Björne Överlevnad i informationsfloden. Kritisk diskussion av begreppet information overload. Vt -03. Maria Gustafsson De kommersiella förlagens e-tidskriftsmonopol sett från ett lokalt perspektiv. Vt -03. Matz Flodin Multidisciplinärt användande av vetenskapliga tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vt -03. Anna Hultgren Ett nytt biblioteksparadigm? Om folkbibliotekens förändring i teori och praktik. Vt -03. Mikael Fahlcrantz Demokrati eller Yttrandefrihet, måste vi ibland välja? Olika perspektiv på censur i biblioteksvärlden. Vt -03. Susanne Svensson Genus i bilderboken. En studie av Hellsings och Sandbergs bilderboksskapande. Vt -03. Karin Carlsson Digitalisering av historiska urkunder gällande samer. Ett projekt vid Umeå universitetsbibliotek. Ht -03. Jonas Degerfält E-bokens framtid? En kvalitativ studie kring publicering av elektronisk litteratur. Vt -04. Clara Jacobsson Skolbibliotekens döda vinkel. En studie i litteraturpedagogikens teori och praktik. Vt -04. Fredrik Andersson Finrum eller uthus. En studie av deckarens situation på folkbiblioteket. Vt -04. Mikael Gardfjäll Folkbiblioteken och fonogrammen. Fonogramverksamheten vid tre norrländska folkbibliotek. Vt -04.

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624 Årsredovisning 2009 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 14 augusti 2010 kl 10.00 Göteborgs

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Tio år med vuxnas lärande

Tio år med vuxnas lärande Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande a Gärdén Cecilia Gärdén Cecilia Gärdén Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan,

Läs mer

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 200I ÅRSMÖTE Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 23 maj 2002 kl 15.30 Sigma, Mitthögskolans hörsal, Härnösand. FÖRORD Aldrig har väl ett nytt verksamhetsår

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN 30 November 2012 Inledning I detta dokument har vi samlat anteckningar som deltagarna själva har skrivit ner i ett Google-dokument under diskussionerna. Vi har inte

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

04:2008 årgång 93. Biblioteksbladet

04:2008 årgång 93. Biblioteksbladet 04:2008 årgång 93 Biblioteksbladet Innehåll Förord Biblioteksbladet 04:2008 3 Bedrövligt och pinsamt. Åsa Ekström 4 Bibliotek och demokrati i praktiken. Anders Ericson 8 Kulturens hus en succé! Åsa Ekström

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA 1 [1] Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteken i Botkyrka 2005-02-23 Referens

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:54 Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och

Läs mer

Med läsning som mål Om metoder och forskning på det läsfrämjande området

Med läsning som mål Om metoder och forskning på det läsfrämjande området Med läsning som mål Om metoder och forskning på det läsfrämjande området Kulturrådets skriftserie 2015:3 1 Statens kulturråd 2015 Illustrationer: Mia Nilsson, Agent Bauer. ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-07-0

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer

MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:27

MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:27 MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:27 De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna En kvalitativ undersökning

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska folkbibliotekarier

Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska folkbibliotekarier KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:5 Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska

Läs mer

Den svenska biblioteksgeografin

Den svenska biblioteksgeografin Den svenska biblioteksgeografin Catarina Eriksson catarina.eriksson@hb.se Angela Zetterlund angela.zetterlund@vxu.se Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap Abstract This

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Texten är skriven av Anette Eliasson och Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland. Linda Tillander, Regionbibliotek Halland, har skrivit

Läs mer

Den främsta förändringen i vardagsarbetet: en studie av bibliotekariers syn på förändring och stabilitet i arbetet

Den främsta förändringen i vardagsarbetet: en studie av bibliotekariers syn på förändring och stabilitet i arbetet MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:32 ISSN 1654-0247 Den främsta förändringen i vardagsarbetet: en

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Biblioteksbladet #02 SSB: Från vision till verklighet KB: Instruktionen dröjer Hällefors: Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #02 Förr

Läs mer

Vad drömmer en bibliotekschef om?

Vad drömmer en bibliotekschef om? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:90 Vad drömmer en bibliotekschef om? En undersökning av bibliotekschefers

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Biblioteksbladet. Intervju med Niclas Lindberg. gott nytt år! 10:2006 årgång 91

Biblioteksbladet. Intervju med Niclas Lindberg. gott nytt år! 10:2006 årgång 91 Biblioteksbladet 10:2006 årgång 91 Kulturministern svarar på KB:s nya chefskvintett Intervju med Niclas Lindberg Luleå flyttar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 biblioteksfrågor km böcker vilka är de? gott nytt år!

Läs mer