Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser"

Transkript

1 Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser Biblioteks- och informationsvetenskap Kandidat- och magisterprogrammet Uppsatserna kan lånas på studentreceptionen

2 Förteckning över fältstudie-/examens-/kandidat- och magisteruppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap, sociologiska institutionen Fältstudieuppsatser, vt 95 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 Anita Borgmästars En bra bok skall vara spännande, rolig och lite kuslig en fallstudie av mellanstadiebarns litteratur- och biblioteksvanor. Vt 95. Rune Eckeskog Forskningsbiblioteken - en outnyttjad resurs? Vt 95. Åsa Grenholm Boka in framtiden. En studie av vardag och visioner på Trondheim folkebibliotek, barnavdelningen. Vt 95. Maria Haglund Hierarki och demokrati en studie av arbetsorganisation på Örebro stadsbibliotek. Vt 95. Maria Hammarbäck Annika Sjöberg Dragonskolans bibliotek och det undersökande arbetssättet. Vt 95. Barbro Johansson Med fokus på studenterna. En studie av användningen av Umeå universitetsbibliotek. Vt 95. Thomas Johansson Uppsökande biblioteksverksamhet i Ö-vik. Vt 95. Susanne Joki Invandrar- och flyktingsverksamhet vid barn- och ungdomsavdelning på Umeå stadsbibliotek. Vt 95. Anita Lindberg Biblioteket möter arbetslösheten. ABCD projektet på Ersbodabiblioteket. Vt 95. Ulrika Lindén Det integrerade skolbiblioteket. Vt 95. Karin Sjöstrand Att finnas till hands. Kungliga bibliotekets handskriftssektion. En beskrivning av verksamheten med aspekter på tillgängligheten. Vt 95. Magdalena Svanberg Kvartersbibliotek eller centralbibliotek. Vt 95.

3 U13 U14 Aina Svensson Kvinnobiblioteket Björkskatan - en studie av kvinnliga låntagare. Vt 95. Liselotte Winka Konstbibliotek som idé och verklighet en jämförande studie av fyra konstbibliotek i Stockholm. Vt 95. Examensarbete, vt 95 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 Anita Borgmästars Skadligt godis eller skitkul? åsikter om triviallitteratur för barn i mellanstadieåldern sedan 1980-talet i Sverige. Vt 95. Åsa Grenholm Barnens första bok. Om bibliotekens läsfrämjande och språkstimulerande arbete bland de minsta barnen och deras föräldrar. Vt 95. Maria Haglund Förändring på bibliotek om arbetsorganisatoriska tendenser på folkbiblioteken. Vt 95. Maria Hammarbäck Befolkningen och biblioteket. En beskrivning av grupper med hög respektive låg besöksfrekvens på Umeå kommuns folkbibliotek. Vt 95. Barbro Johansson Lön efter kön. Om könsbundna löneskillnader på arbetsmarknaden. Vt 95. Thomas Johansson Bildningssyn och studiecirklar. En idémässig studie av cirkelverksamheten hos ABF i Umeå åren 1927 till Vt 95. Susanne Joki Inte bara populär litteratur om låntagaren får bestämma. Vt 95. Anita Lindberg Formeringen av bibliotekarieyrket i början av 1900-talet. En studie av biblioteksbladet Vt 95. Ulrika Lindén Undervisningens bästa dräng en rapport om skolbiblioteket. Vt 95. Annika Sjöberg Professionaliseringssträvanden inom den svenska folkbibliotekariekåren Vt 95. Karin Sjöstrand Manliga bibliotekarier och kvinnliga biträden en studie av Uppsala universitetsbiblioteks anställda Vt 95.

4 U26 Magdalena Svanberg Att organisera kunskap. En fallstudie i strukturering och klassificering av språkvetenskap. Vt 95. Fältstudieuppsatser, vt -96 U27A U27B U28 U29 U30 U31 U32 U33 U34 U35 U36 U37 Aina Svensson Kvinnlig lyriker och manlig poet. Litteraturkritiska värderingsnormer. Vt 96. Per Eriksson Problem vid uppföljnings- och utvärderingsarbete. En fältstudie vid Västerås stadsbibliotek. Vt 96. Katarina Hyttnäs Empati och demokrati en studie av den sociala verksamheten på Örebro stadsbibliotek. Vt 96. Maria Johansson Användare och marknadsföring Hör det ihop? En marknadsförings- och användarstudie av Sektionen för okatalogiserat småtryck, Kungliga biblioteket, Stockholm. Vt 96. Malin Josefsson Vilka använder bibliotekets datorbaserade sökverktyg? Användarenkät på Umeå stadsbibliotek. Vt 96. Katarina Larsson En bok är så bra därför att orden stannar kvar Om ett folkbibliotek och de funktionshindrade. Vt 96. Johanna Lundström GÖK-projektet i praktiken exemplet Linnéstadens stadsbibliotek. Vt 96. Sara Lundström Kunden och litteraturen. Låntagardemografi och skönlitteratur vid Uppsala stadsbibliotek. Vt 96. Alexander Negash User awareness and effective use of electronic information resourses in the Nordic African Institutes library. Vt 96. Lizette Nilsson Fjärrlånestatistik som ett instrument för förvärvsplanering? En fältstudie vid Umeå universitetsbibliotek. Vt 96. Veronica Norberg Umedalsprojektet Västangård med människan i centrum. Vt 96. Ulf Nordqvist Kulturhusets barnbibliotek. Barns krav och förväntningar. Vt 96.

5 U38 U39 U40 U41 U42 U43 U44 U45 Per Perstrand Katalogisering av film och videogram efter KRS. En fältstudie av Arkivet för ljud och bild. Vt 96. Anna Pettersson Tecknade vuxenserier på biblioteket: Om inköpsvärderingar och exemplet Kristianstads huvudbibliotek. Vt 96. Jenny Stenlund Det mångkulturella biblioteket. Invandrarservice och lånekedjan vid biblioteksverksamheten i Sundsvall. Vt 96. Petra Strömbäck De är som alla andra. Hur biblioteken möter invandrare. Vt 96. Victoria Södermark IT i biblioteket. En studie av IT-strategi på Umeå stadsbibliotek. Vt 96. Mathilda Söderström Ungdomars attityder till Skellefteå stadsbibliotek- användande och önskemål. Vt 96. Gunilla Wiklund User education within a subject section at the university of Southhampton library its relationsship to written goals and departments. Vt 96. Fredrik Åström Makten över urvalet. Förvärvet av elektroteknisk litteratur vid Kungliga Tekniska högskolans bibliotek Vt 96. Examensarbete, vt-96 U46 U47 U48 U49 Per Eriksson Kommunala biblioteksmål. En studie av 15 kommuners biblioteksprogram med avseende på målens egenskaper som riktnings- och styrinstrument. Vt- 96. Katarina Gustavsson Hyttnäs Nätverkssynsättet. En hjälp i bibliotekets marknadsföring. Vt- 96. Malin Josefsson Användarutbildning för vuxna. En analys av litteratur om användarutbildning i public libraries. Vt- 96. Katarina Larsson Goda böcker äro en gudagåfva. Om Valfrid Palmgren och de svenska barnbibliotekens betydelse. Vt- 96.

6 U50 U51 U52 U53 U54 U55 U56 U57 U58 U59 Johanna Lundström Bibliotek och demokrati. En analys av tre inflytelsemodellers demokratiska möjligheter. Vt- 96. Sara Lundström Till ett folks uppfostran. Biblioteket som förmedlare av legitim kultur. Vt- 96. Lizette Nilsson Kväljande masochism eller finstämd erotik? En studie av den svenska kritiken av Jean Genets romaner. Vt- 96. Veronica Norberg Petra Strömbäck Spänning, romantik och fantasy. Om ungdomars läsning och val av skönlitteratur. Vt- 96. Per Perstrand Spelfilm på bibliotek? Om diskussionen kring video på bibliotek och om folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm. Vt- 96. Anna Pettersson Biblioteket i förändring. En diskussion om bibliotekets uppgift och funktion. Vt- 96. Jenny Stenlund Kafka i snabbköpet. Den svenska pocketbokens tidiga skede och mottagande. Vt- 96. Victoria Södermark IT i biblioteket. Fem folkbibliotek i förändring. Vt- 96. Gunilla Wiklund Användarutbildning, pedagogik och yrkesliv. En diskussion om sambandet dem emellan. Vt- 96. Fredrik Åström Ett avhandlingsprojekt för en studie av förvärvet vid Kungliga tekniska högskolans bibliotek Vt- 96. Fältstudieuppsatser, vt -97 U60 U61 Cecilia Bengtson Vilka använder Nordiska Afrikainstitutets bibliotek? Vt 97. Anders Blomgren Är den elektroniska tidskriftsrevolutionen här? En undersökning av elektroniska tidskrifter inom ämnesområdet kemi vid Umeå universitetsbibliotek. Vt 97.

7 U62 U63 U64 U65 U66 U67 U68 U69 U70 U71 U72 U73 U74 Cajsa Broström Svenska barnboksinstitutet och barnbibliotekarierna en studie av institutet och en målgrupps erfarenheter. Vt 97. Lena Enström Christian Forsehag Ett papper är alltid ett papper. En undersökning av kemisters användning av och åsikter om elektroniska tidskrifter. Vt 97. Margaretha Grahn En jämförande studie av klassifikationssystem för svenska bibliotek och Dewey desimalklassifikasjon med fokus på strukturering och klassificering av språkvetenskap. Vt 97. Jenny Grubbström Mobila bibliotek i Norge. En studie av två bokbussars verksamhet i Nordland Fylke. Vt 97. Katarina Gulliksson Har ni böcker om Lejon? Hur skola och bibliotek samarbetar i Nordmaling. Vt 97. Gitta Harder Fjärrlån idag en överblick över verksamheten med tyngdpunkt på Umeå Universitetsbibliotek. Vt 97. Jenny Johansson Bryr vi oss om grannens böcker? Om läsning av nordisk skönlitteratur. Vt 97. Micael Jonsson Hur ger man ett svar? Referensarbetets utförande på Umeå Universitetsbibliotek ur referensbibliotekariens synvinkel. Vt 97. Lennart Kihlberg Det (O)naturliga urvalet förvärvet av litteratur inom teologisk etik med religionsfilosofi vid teologisk institutionens bibliotek i Uppsala Vt 97. Linda Larsson Internet på bibliotek ett sätt att minska klassklyftor och könsskillnader? Vt 97. Birgitta Marcusson IT i skolan användningen av datorbaserade informationshjälpmedel inom det undersökande arbetssättet vid Dragonskolans gymnasiebibliotek. Vt 97. Nils Marklund Användarvänligt och jättesvårt. En studie av tankar om och användning av artikelsök på CD-ROM. Vt 97.

8 U75 U76 U77 U78 U79 U80 U81 U82 U83 U84 U85 U86 U87 U88 Jörgen Nilsson Ett första steg mot det virtuella biblioteket? En studie av Internet som referenshjälpmedel vid Sundsvalls bibliotek. Vt 97. Monica Nordsten Nämndsammanslagningar i tre kommuner. Biblioteksverksamheten före och efter. Vt 97. Ingrid Persson Bokprat ett kostbart nöje eller en nödvändighet? Intervjuer med nio av verksamhetens eldsjälar, från 1970-tal till nutid. Vt 97. Kristian Priemel Datorn som sökverktyg och människan framför datorn. Vt 97. Mats Skärstrand Filmdokumentation i Sverige nationella samlingar, internationella system. Vt 97. Elisabeth Ståhl Mitthögskolans bibliotek. En organisation i förändring. Vt 97. Ove Sundvall Vetenskaplig biblioteksverksamhet vid Umeå stadsbibliotek. Historia och konsekvenser. Vt 97. Åsa Wilén Depåbiblioteket i Norge en organisatorisk utvärdering av dess verksamhet. Vt 97. Christina Wingård Biblioteksverksamhet i Kiruna en studie av olika bibliotek i en kommun i periferin. Vt 97. Cecilia Bengtsson Sjukhusbibliotekens uppgång och fall. En debatt studie Vt 97. Anders Blomgren Bedömning bland likar? En jämförande undersökning av peer review systemets brister i traditionell och elektroniska tidskrifter. Vt 97. Cajsa Broström Mellan slopade statsbidrag och en ny bibliotekshögskola. Professionaliseringssträvanden hos folkbibliotekariekåren Vt 97. Christian Forsehag Bibliotekets låneregler. Juridik och praxis. Vt 97. Eva Margaretha Grahn Klassifikationssystem för svenska bibliotek Vt 97.

9 U89 U90 U91 U92 U93 U94 U95 U96 U97 U98 U99 U100 U101 Jenny Grubbström Datoriseringen av folkbiblioteken i Sverige förförelse eller förskräckelse? Vt 97. Katarina Gulliksson Integrerade folk- och skolbibliotek- ekonomisk besparing eller pedagogisk vinst? Vt 97. Gitta Harder Utan bihang av tobaksrök och punschångor: Kvinnor, läsning och bibliotek under 1800-talet. Vt 97. Jenny Johansson Nordisk bibliotekslagstiftning. Vt 97. Birgitta Marcusson Helheten är mer än summan av de ingående delarna Om skolbiblioteket och problemorienterad undervisning. Vt 97. Nils Marklund En boksynt och sakkunnig tjänstemannastab. Den svenska folkbibliotekariekårens professionaliseringssträvanden Vt 97. Jörgen Nilsson En studie i spridningen av cd-rom och Internet till folkbibliotek utifrån Everett Rogers teorier och med tonvikt på Umeå kommun. Vt 97. Monica Nordsten De kulturpolitiska målen från Sveriges kulturpolitik under 20 år inom folkbibliotek och folkbildning. Vt 97. Mats Skärstrand Kunskap i oändlighet. Om Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad. Vt 97. Ove Sundvall Den svenska stormaktstidens lärda bibliotek. Förutsättningar, framväxt och funktioner. Vt 97. Åsa Wilén Svenska ansvarsbibliotek och depåbibliotek olika lösningar på liknande problem. Vt 97. Christina Wingård Kultur i glesbygd en kultur och regionalpolitisk tillbakablick och nulägesbeskrivning. Vt 97. Nils Ahnland jämfört med övrig SF-utgivning så är romanen inte så dålig om science fictionlitteraturens plats i den litterära världen och dess bemötande i sambindningshäftenas recensioner. Vt 98.

10 U102 U103 U104 U105 U106 U107 U108 U109 U110 U111 U112 U113 U114 Katarina Björnerbäck Internet på folkbibliotek en jämförelse mellan bibliotekens och användarnas syn på internet. Vt 98. Helena Carlström Biblioteket som ett skepp. Stockholms universitetsbiblioteks byggnad en studie av arkitekturens förutsättningar och gestaltning. Vt 98. Kerstin Holmberg Studiecirkelbibliotekets idé och praktik. En undersökning av två folkrörelsebibliotek i Jämtland Vt 98. Anna Isaksson EDC om samlingar, tillgänglighet och samarbete en studie av de europeiska dokumentationscentrens verksamhet utifrån uppsatta mål. Vt 98. Louise Jerkland Personalutvecklingen vid Vitterhetsakademiens bibliotek Vt 98. Sara Johansson and Maria Morén Working for the whole population? a minor field study of literacy and libraries in Windhoek, Namibia. Vt 98. Lena Krååk Mötesplatsen Umeå stadsbibliotek. Om interaktionen mellan användare, personal och miljö. Vt 98. Tommy Kågner Väna och noggranna kvinnor en studie av Kungliga bibliotekets kvinnliga anställda Vt 98. Anders Lennver Vore personalen int trevli gick ja int hit. Ålderspensionärer på två folkbibliotek i Skellefteå kommun. Vt 98. Cecilia Lindén Bildning är demokratins syster om demokratisynen i några statliga utredningar om folkbibliotek under 1900-talet. Vt 98. Malin Lindgren Sjukhusbibliotek och livskvalitet. En patientperspektiv på sjukhusbibliotekets betydelse. Vt 98. Rose-Marie Nilsson Barns möte med bibliotek. En undersökning av barns uppfattning och användning av Umeå stadsbiblioteks barnavdelning. Vt 98. Per Nordgren Recensioner i ABF:s och IOGT:s tidskrift Bokstugan. Vt 98.

11 U115 U116 U117 U118 U119 U120 U121 U122 U123 U124 Maria Pettersson ABF-biblioteket i Umeå En historieskrivning om ett bibliotek och dess verksamhet. Vt 98. Helena Salzer Museibibliotek: Vilken service kan biblioteket erbjuda och hur använder sig museitjänstemännen av biblioteket? Vt 98. Anna Schröder En idéhistorisk studie kring synen på barn, bibliotek och litteratur. Vt 98. Monica Staub Nio liv nio vägar till biblioteket. En kvalitativ undersökning av invandrarkvinnors biblioteksanvändning. Vt 98. Gunilla Sundberg Från läsestuga till stadsbibliotek. En utvecklingsmodell för svenska folkbibliotek exemplet Örnsköldsvik. Vt 98. Torun Sundström Gymnasiebibliotek i teori och verklighet. Vt 98. Johan Söderberg Tecknade serier och bibliotek. En studie i hur tecknade serier behandlas på folkbibliotek med utgångspunkt i Göteborgs stadsbiblioteks seriesatsning. Vt 98. Charlotta Z Turborn Bibliotek och förskola en undersökning över förhållandet i Umeå. Vt 98. Wiveca Uhlander Lärare och skolbiblioteksutveckling Lärarens syn på skolbibliotek och skolbibliotekssamarbete. Vt 98. Maud Westerlund Kvinnor och män på två filialbibliotek könsaspekter på biblioteksanvändning. Vt 98. U125A Astrid Wolff Feychting För Sverige i tiden arkitekturen och Kungliga bibliotekets roll som nationalbibliotek. Vt 98. U125B Alexander Negash A study in the development and effectiveness of it strategies in Stockholm university library. Ht 98. U126 Maria Bergwall Vad kan bibliotekarien? En intervjuundersökning med låntagare och bibliotekarier på Strömsunds centralbibliotek. Vt 99.

12 U127 U128 U129 U130 U131 U132 U133 U134 U135 U136 U137 U138 U139 Richard Borg Att studera är att bekämpa fienden FNL-rörelsen med avseende på informationsflöde och bildning. Vt 99. Niclas Eklund Livet är en berättelse Om några mäns läsvanor och läsupplevelser på anstalt. Vt 99. Elin Jansson Samverkan mellan folk- och högskolebibliotek. En studie av situationen i Västerås. Vt 99. Kerstin Johansson Socialdemokratisk och moderat kultur- och bildningssyn under 1900-talet. Visioner speglade genom partiprogrammen. Vt 99. Malin Johansson Förändring på folkbiblioteket. En kvalitativ studie av Kungsholmens bibliotek. Vt 99. Ann Kristine Jonsson Informationskompetens och livslångt lärande nya krav på den högre utbildningen. Hur förbereder man studenterna vid Mälardalens högskola inför framtidens förändrade kunskapskrav och vad säger studenterna? Vt 99. Lillemor Jonsson Mitt namn är Bibliotek. Ditt bibliotek. Att marknadsföra bibliotek. Vt 99. Ewa Ljung IT-användningen i referensarbetet. En studie av IT-användningens betydelse i referensarbetet på ett svenskt folkbibliotek. Vt 99. Malin Nilsson Det fysiska biblioteket som studie- och arbetsmiljö en undersökning av planering och utformning av ett högskolebiblioteks lokaler. Vt 99. Jan Olofsson Specialbibliotekets roll i sin moderorganisation en kvalitativ studie av Utrikespolitiska Institutets biblioteks relation till sina interna användare och sin organisation. Vt 99. Ann-Catrin Pettersson Klassifikationssystemet som ett verktyg vid informationsåtervinning SAB, DDC och NLM en jämförande studie. Vt 99. Annika Strandberg Hundra studenter om biblioteket i Örnsköldsvik. Lånevanor och attityder. Vt 99. Magdalena Sjöström Skönlitteratur som kunskapskälla. Vt 99.

13 U140 U141 U142 U143 U144 U145 U146 U147 U148 U149 U150 U151 U152 Margareta Sundin Vinner man helheten med en sammanslagning? en studie av det blivande sambiblioteket i Härnösand. Vt 99. Birgitta Söderberg Bibliotek och problembaserat lärande. En studie av juristutbildningen i Umeå. Vt 99. Ingela Tabbert Hur påverkas folkbiblioteket av det ökade trycket från studerande? En undersökning utförd på Umeå stadsbibliotek. Vt 99. Maria Telenius Folkbiblioteket i möte med informationssamhället och IT. Vt 99. Kerstin Wennerstrand En undersökning av internetanvändning på folkbibliotek i mindre svenska kommuner. Vt 99. Jenny Wikström Böckerna i blickfånget. Betydelsen av skyltning och exponering av skönlitteratur på folkbibliotek. Vt 99. Magnus Bladlund Biblioteket är mördarens svärd, biblioteket är offret! En redogörelse för den betydelse offentliga bibliotek har som etnisk symbol. Med exempel från jugoslaviska inbördeskriget, Nazityskland och franska Front National. Vt 00. Katarina Boman Den mångtydiga bildningen. Bildningsideal i folkbildningsrörelsen och läroverket under 1920-talet. Vt 00. Anna Fogelberg Bland datorer, barn och bibbakickers. Om datoranvändande barn och ungdomar på bibliotek. Vt 00. Åsa Jenslin Digital upphovsrätt och informationsteknik ett dilemma? En analys av tre aktörers motstridiga intressen. Vt 00. Josefin Johannesson Fonogram på bibliotek. Bibliotekens dekadens eller kulturell nödvändighet? Vt- 00. Karin Josefsson Att integrera eller inte integrera? En jämförande studie om orsakerna till integrering av folk- och högskolebibliotek. Vt 00. Towe Karlsson Barn, bibliotek och informationsteknik. En studie över hur barn hittar information på biblioteket med tyngdpunkt på databaser konstruerade för barn. Vt 00.

14 U153 U154 U155 U156 U157 U158 U159 U160 U161 U162 U163 U164 Marika Lundqvist Bilden av bibliotekarien. Framställningar i Aftonbladet och Svenska Dagbladet i relation till aktuell forskning. Vt 00. Jenny Löfgren Informationshantering. Utbud- behov- användning: En studie av löpande informationshantering och Växtkraft Mål 4 relaterad information på ett urval av småoch medelstora företag i Västerbottens län. Vt 00. Anna Norberg Internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. En förutsättning för fungerande biblioteks- och informationscenter i Vietnam? En fallstudie på ett vetenskapligt biblioteks- och informationscenter i Hanoi, Vietnam. Vt 00. Sofia Pemer Folkrörelse för litteraturintresserade? en studie av personlitterära sällskap och deras samarbetsnämnd. Vt 00. Ingrid Reberg Synen på ny informationsteknik på biblioteket. En jämförande analys av tidskrifterna Biblioteksbladet och Tidskrift för dokumentation, Vt 00. Jenny Samuelsson Kvinno-, mans- och genusforskningens informationsförsörjning. Kartläggning av forskningsområdet och dess databaser. Kvantitativ & kvalitativ undersökning av databasen KVINNSAM. Vt 00. Cecilia Sundström Vem tar ansvar för litteraturförsörjningen till distansstuderande? En undersökning av två folkbibliotek. Vt 00. Irene Ullrich En bortglömd kulturhärd. Umeå Högre Allmänna Läroverk och dess boksamlingar. Vt 00. Elisabeth Ståhl Patientinformation. En uppgift för bibliotekarier eller sjuksköterskor? Vt 00. Ina Nordenström Hur studenter lyckas med sina databassökningar på Umeå universitetsbibliotek. En kartläggning och utvärdering av studenters databassökningar utifrån en enkätundersökning. Vt 00. Clara Nyström Köpa in och välja bort. Inköp och urval på folkbibliotek: En studie av Nordmaling och Skellefteå. Ht 00. Elena Kurkkio Malmbergets integrerade bibliotek inför paradigmskiftet. Ht 00.

15 U165 U166 U167 U168 U169 U170 U171 U172 U173 U174 U175 U176 U177 Erica Lodman Låneaktiviteten hos 9-13 åringarna i Umeå kommun under Ht 00. helen forsberg skolbiblioteksverksamheten i Skara kommun. Resurs eller nödvändigt ont. Ht 00. Maria Nergård Den jämliga bilderboken? Analys av barn- och genusperspektiv i nittiotalets bilderbok. Vt 01. Magnus Olsson Moderat kultursyn. Från konservatism till nyliberalism. Vt 01. Johanna Dahlgren SAB-systemets avdelning K och historieforskningen. En studie i hostoriesyn, förändring och klassifikation. Vt 01. Hanne Eklund Biblioteket i skolan. Visioner och verklighet. Vt 01. Gabriel Runeby Informationsförsörjning och kunskapshantering vid länsstyrelsen i Västerbotten. Vt 01. Henrik Åkerfelt Visualiserad kunskapsorganisation. En forskningsöversikt över visualiserande databasapplikationer för informationsåtervinning i ett användarperspektiv. Vt 01. Lennart Forsberg Polarbibliografier, deras innehåll och funktion. Vt 01. Helena Niemi Bokbåten ett flytande bibliotek. En undersökning av bokbåtsverksamheten i Stockholms skärgård. Vt 01. Heidi Reinikainen Fem bilderböcker ett sekel. Om samhällsideologisk gestaltning och förändring i bilderboken under 1900-talet. Vt 01. Annika Wahlström Bibliotekariers och lärares läsfrämjande arbete. En undersökning av den läsfrämjande kampanjen LÄS Vt 01. Ulf Strömquist Biblioteket i mediediskursen. En studie av föreställningar om bibliotek i två svenska dagstidningar under 1990-talet. Vt 01.

16 U178 U179 U180 U181 U182 U183 U184 U185 U186 U187 U188 U189 U190 Maria Fröberg Det integrerade folk- och skolbiblioteket. En undersökning av huvudbibliotekets integrering med Renforsskolan i Vindelns kommun. Vt 01. Christer Edeholt Unga homosexuella och biblioteket. Bi- och homosexuella ungdomars behov av information, förebilder och identifikationsobjekt. Vt- 01. Lina Forsebrandt Utvärdering av webbresurser. Informationsutvärdering & interaktionsdesign. Vt 01. Elin Bäckström Sambiblioteket fantasi eller verklighet? En studie av det svenska sambiblioteket ur organisationsteoretiskt perspektiv. Vt 01. Ingrid Lundgren Den lojala biblioteksgenerationen. En undersökning av pensionärers biblioteksvanor. Vt 01. Maria Lundström Kvalitetsvärdering av webbresurser på folkbibliotek. Vt 01. Anna Granström Företagsbiblioteket. Är företagsbiblioteket en nödvändig resurs för företagens informationsförsörjning? Vt 01. Kerstin Ånäs Sambiblioteket och studenterna. En användarundersökning ur studentens synvinkel. Vt 01. Sawako Kaneko Ludvigsson Råd och dåd. Länsbibliotekskonsulentens roll inom den regionala biblioteksverksamheten. Anna-Liisa Arkkola-Philflyckt Vadstena kloster. Ett medeltida informationscentrum. Ht-01. Anna Bergström Student och dyslektiker ett handikapp. En undersökning av Umeå universitetsbibliotek och studenter med dyslexi ur ett sociologiskt perspektiv. Ht-01. Anette Strandberg Skönlitteraturens ställning på Internet. Ht-01. Helen Nilsson PUBLIC LIBRARIES ON THE WEB. A Survey of the Contents of 50 Public Library Web sites from 10 different Countries, Ht-01.

17 U191 U192 U193 U194 U195 U196 U197 U198 U199 U200 U201 U202 U203 Susanne Andersson & Åsa Andersson Reading promotion for the whole population i Penang, Malaysia? A Minor Field Study at the Penang, Public Library Corporation 19/2-14/ Ht-01. Synneva Byrkjeland Synskadad i informationssamhället. En studie av synskadades tillgång till information. Vt-02. Eva-Karin Karlsson Användbara databaser? En undersökning av användarvänligheten hos tre webbaserade databaser. Vt-02. Stefan Grip Delaktighet vid insatser för läshandikappade på folkbibliotek. Projektet Open Media/Open Learning i Västra Götaland. Vt-02. Lena Andersson Grannspråkslitteraturens ställning i skola, bibliotek och bokhandel dansk och norsk skönlitteratur på originalspråk i Sverige. Vt-02. Cecilia Englund & Lisa Kullman Vägar till språk och läsning att väcka läslust hos barn och ungdomar på sex svenska bibliotek. Vt-02. Anneli Abramsson Med skolbiblioteket som verktyg Hur lärare och bibliotekarier samarbetar för att utveckla skolelevers kritiska tänkande. Vt-02. Birgitta Edlund Utveckla genom att utvärdera? Utvärdering som verktyg för biblioteksutveckling. Vt-02. Monica Strandberg Johansson Gymnasiebiblioteket och det elevaktiva arbetssättet. En studie av lärares uppfattningar vid två skolor i Umeå. Vt-02. Ann Åkerman Debatten om bibliotekslagen. Ställningstaganden, argument och motiv hos organisationer och politiska partier. Vt-02. Lovisa Rydberg & Linda Smedberg Den pragmatiska dubbelmoralen. Debatten om god och dålig skönlitteratur. Vt-02. Anna Öhman Läslustombud på förskolorna i Norrland. En studie av betydelsen hos ett läsfrämjande projekt. Vt-02. Erica Rantatalo Samiska Meänkieli Finska. En studie av kommuner, bibliotek och deras informationshantering av minoritetsspråk i Norrbotten. Vt-02.

18 U204 U205 U206 U207 U208 U209 U210 U211 U212 U213 U214 U215 U216 U217 Dan-Axel Marklund Folkpartiets kultursyn. En jämförelse mellan 1970-tal och 1990-tal. Vt-02. Camilla Nilsson Bibliotek på entreprenad. En studie av debatten kring entreprenadbibliotek i dagspress under 1990-talet. Vt-02. Anna W Wirén Omvärldsbevakning. En studie av begreppet och tre företag i branschen. Vt-02. Peter Bergström Musikfonogram på biblioteket. En studie av musik på Ludvika Stadsbibliotek. Vt-02. Elin Rungstad Bilden av bibliotekarien inom film och skönlitteratur. Vt-02. Pia Connman Samarbetet vid en universitetsinstitution en kvantitativ och kvalitativ studie. Vt-02. Susanne Olofsson My Library användarens personliga bibliotekshemsida. Vt-02. Lena Engkjaer Framgångsrik enligt en strategisk planering? En kvalitativ undersökning av företagarservice på två sydsvenska folkbibliotek. Vt-02. Marianne Byström Folkbiblioteket, medieurvalet och omvärlden. En studie av omvärldsbevakning på ett folkbibliotek. Vt-02. Madeleine Wallenius Det framtida pedagogiska biblioteket. Vt-02. Charlotte Brodin Vetenskapliga tidskrifter dess utveckling och framtid. Vt-02. Lena Björkman Om e-printarkiv, och dess betydelse för forskningsbiblioteken. Vt-02. Tomas Larsson Webbometri. Teoretisk bakgrund och Webbometrisk undersökning. Ht -02. Ulrika Wikman Informationsstress i vardags- och yrkeslivet. Vt -03.

19 U218 U219 U220 U221 U222 U223 U224 U225 U226 U227 U228 U229 U230 Karin Stenlund Talböcker för lästräning. Ett exempel på hur biblioteket kan hjälpa barn med dyslexi. Vt -03. Carina Johansson Storumans bibliotekshistoria. Från sockenbibliotek till folkbibliotek Vt- 03. Kristina Ericsson Biblioteksguiden. En användbar och användarvänlig guide i informationssökning? Vt- 03. Karolina Hörnqvist Btj:s rekommendationer eller välja fritt. Urvalsprocessen av bilderböcker på två svenska bibliotek. Vt -03. Andreas Pettersson Synskadade och Internet. En studie av regelverk och metoder för åtkomst av webbresurser. Vt -03. Olle Bäckström Ranking av webbdokument. En studie av sökmotorer på Internet. Vt -03. Harriet Norberg Bokiabiblioteket: Dess plats i den svenska litteraturförmedlingen. Vt -03. Stefan Fleig Folkbibliotek och förändring. En studie av förändringsfaktorer och intressenter i folkbibliotekens Sverige. Vt -03. Nina Hagfors Informationsbehov och kommunikationsmönster. En studie av ett småföretags informationsbehov och kommunikationsmönster. Vt -03. Rickard Wennerberg Samarbete och influenser inom nordisk arkeologi. En bibliometrisk studie. Vt -03. Erika Sundberg ABM och marknadsföring. Erfarenheter och möjligheter. Vt -03. Yvonne Nilsson Informationssökningsbeteendet hos studenter inom humaniora och naturvetenskap/teknik. Vt -03. Ann Helen Littbrand Referensprocessen. Samspelet mellan pedagogik, teknologi och ämneskunskap. Vt -03.

20 U231 U232 U233 U234 U235 U236 U237 U238 U239 U240 U241 U242 U243 Katarina Lundmark Chatta med bibblan hur funkar det? En studie av kvalitet och Internetlogik i digital referenstjänst. Exemplet Bibliotekarie Direkt. Vt -03. Kurt Levlin Den undanskymda litteraturen. En undersökning av den finlandssvenska skönlitteraturens ställning i Sverige. Vt -03. Hervor Björne Överlevnad i informationsfloden. Kritisk diskussion av begreppet information overload. Vt -03. Maria Gustafsson De kommersiella förlagens e-tidskriftsmonopol sett från ett lokalt perspektiv. Vt -03. Matz Flodin Multidisciplinärt användande av vetenskapliga tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vt -03. Anna Hultgren Ett nytt biblioteksparadigm? Om folkbibliotekens förändring i teori och praktik. Vt -03. Mikael Fahlcrantz Demokrati eller Yttrandefrihet, måste vi ibland välja? Olika perspektiv på censur i biblioteksvärlden. Vt -03. Susanne Svensson Genus i bilderboken. En studie av Hellsings och Sandbergs bilderboksskapande. Vt -03. Karin Carlsson Digitalisering av historiska urkunder gällande samer. Ett projekt vid Umeå universitetsbibliotek. Ht -03. Jonas Degerfält E-bokens framtid? En kvalitativ studie kring publicering av elektronisk litteratur. Vt -04. Clara Jacobsson Skolbibliotekens döda vinkel. En studie i litteraturpedagogikens teori och praktik. Vt -04. Fredrik Andersson Finrum eller uthus. En studie av deckarens situation på folkbiblioteket. Vt -04. Mikael Gardfjäll Folkbiblioteken och fonogrammen. Fonogramverksamheten vid tre norrländska folkbibliotek. Vt -04.

Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser

Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser Biblioteks- och informationsvetenskap Kandidat- och magisterprogrammet Uppsatserna kan lånas på studentreceptionen Förteckning över fältstudie-/examens-/kandidat-

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Öppna ISDM och VDM i friidrott för Västerbotten

Öppna ISDM och VDM i friidrott för Västerbotten Öppna ISDM och VDM i friidrott för Västerbotten 2006-01-14 Plats: Dragonhallen, Umeå Tävlingsledare: Ivar Söderlind (ivar.soderlind@soc.umu.se) Tävlingssekreterare: Hans Nilsson (hans.nilsson@armstrong.com)

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Vännäs Halvmaraton & ICA rundan OFFICIELL STARTLISTA

Vännäs Halvmaraton & ICA rundan OFFICIELL STARTLISTA 2012-05-05 Vännäs Halvmaraton & ICA rundan P 11-12 Löpning Minirundan 1,5 km 401 LINDMARK Nils 402 FORSGREN Anders 403 SANDSTRÖM Oskar 404 OLOFSSON Tobias 405 SUNDH Arvid P 9-10 Löpning Minirundan 1,5

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 1 Angelica Konradsson-92 IFK Umeå 8.61 Skellefteå 12.2 2 Johanna Panboon-93 Skellefteå AIK 8.73 Skellefteå 16.3 3 Elin Johansson-92 Skellefteå AIK

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år.

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år. Knatte, pojkar och flickor Startnr Vakant NOTEAM Startnr Vakant NOTEAM Niklas Edlund Maja Stenmark Samuel Adolfsson Viktor Strömberg Elin Widestedt Maja Hedström Jenny Adelsson Tvärålunds IF Hugo Andersson

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013 60 m 8,70 Pero Josefin -79 LUIA D17 8,71 Andersson Linda -79 IFK D17 9,00 Roiha Malin -79 JIK D17 9,08 Granberg Linda -84 IFFK F11 8,9 m Vest Ninni -81 IFK F15 9,2 m Sjölund Annica -85 IFFK F11 9,2 m Lindholm

Läs mer

Resultat Spring Challenge

Resultat Spring Challenge MeOS 2012-05-12 20:19:25, s. 1/5 Resultat Spring Challenge 2012 2012-05-12 HD10 (1/1) Tid Efter Bomtid 1. Umedalens IF lag Blå 1:28:21 1. Alvin Hornliden 36:03 36:03 17:05 2. Jonas Kärrlander 14:00 50:03

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Tobias Funk Björknäsgymnasiet Boden 33 13 21 Ulrika Funk Hampos Björk Björknäsgymnasiet Boden 25 8 15 Ella Hug Gällivare 48 18 Felicia Vikfjäll Gällivare

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

RESULTAT FRÅN NOLIASPELEN MARS 2005 I PITEÅ

RESULTAT FRÅN NOLIASPELEN MARS 2005 I PITEÅ F7 40 M 1 Jenny Lestander-98 Piteå IF 7,84 2 Klara Enberg-98 Piteå IF 8,35 3 Wilma Eliasson-98 Luleå FIF 8,83 4 Malin Johansson -98 Riviera FI 9,24 5 Hanna Lundholm -98 Riviera FI 9,33 6 Natalie Boström

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

1. ATT LÅNGPENDLA FÖR STUDIER. En undersökning bland dem som pendlar mellan Ö-vik och Umeå för studier Britt-Inger Olsson

1. ATT LÅNGPENDLA FÖR STUDIER. En undersökning bland dem som pendlar mellan Ö-vik och Umeå för studier Britt-Inger Olsson Examensarbeten - Förskollärarprogrammet VT 1993 1. ATT LÅNGPENDLA FÖR STUDIER. En undersökning bland dem som pendlar mellan Ö-vik och Umeå för studier Britt-Inger Olsson HT 1994 2. ARBETSSTUGOR I TORNEDALEN

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

P11 60 M 1 Johan Stenvall -95 Boden FI 9,31 2 Tobias Karlsson -95 Piteå IF 9,40 3 Anton Holmbom-95 Piteå IF 10,72

P11 60 M 1 Johan Stenvall -95 Boden FI 9,31 2 Tobias Karlsson -95 Piteå IF 9,40 3 Anton Holmbom-95 Piteå IF 10,72 P11 60 M 1 Johan Stenvall -95 Boden FI 9,31 2 Tobias Karlsson -95 Piteå IF 9,40 3 Anton Holmbom-95 Piteå IF 10,72 P9 60 M 1 William Ullberg-96 Riviera FI 8,60 2 Martin Säfvenberg-96 Piteå IF 9,60 3 Niclas

Läs mer

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultat från Umedalens Vinterspel 26/1 2008 Friidrottshallen Dragonens Idrottscentrum, Umeå Tävlingsledare: Henning Eriksson Starter: Åke Larsson, Henning

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Resultat totalt UDM

Resultat totalt UDM Resultat totalt UDM 2004-08-21--08-22 Arrangör: Boden Friidrott Arena: Björknäsvallen, Boden Tidtagning: Manuell Tävlingsledare: Mikael Barchéus Väderleksförhållanden: Lördag: Halvklart, övervägande mulet,

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström

16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström 16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström 17-jan Anki Lind Lotta Enström Klara Haglund Emma Magnusson Josefine Kardyb 23-jan Elenor Landgren Jessica Eklund

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 Sida 1 av 6 RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 2009-01-05 Arrangör: IFK Arvidsjaur Skidor Resultat H 21 F Banlängd 15 km 1 8 Markus Ottosson Skellefteå SK 43:26,3 0,0 2 2 Tor Larsson Skellefteå SK 44:58,4

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA

10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA 10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA Statistik: 10-bästa i Uppland genom tiderna Sammanställt av Urban Gustafsson och Kristin Bäckström KVINNOR t o m 2009 100m 11.95 Marie Westerlund -75 Gimo IF 1992 11.97

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

3. FÖRÄLDRAKONTAKT OCH FÖRÄLDRAINFLYTANDE I GYMNASIESKOLAN Malin Lundblad

3. FÖRÄLDRAKONTAKT OCH FÖRÄLDRAINFLYTANDE I GYMNASIESKOLAN Malin Lundblad Examensarbeten - Gymnasielärarprogrammet VT 1996 1. LÄRANDE LEDARSKAP Ledaren, medarbetaren och gruppen Maria Persson 2. IDROTT OCH STUDIERESULTAT Tomas Jonsson Christer Köhler 3. FÖRÄLDRAKONTAKT OCH FÖRÄLDRAINFLYTANDE

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Josefine Lindgren Emelie Efraimsson Yvonne Carlsson Viktor Lönroth

Josefine Lindgren Emelie Efraimsson Yvonne Carlsson Viktor Lönroth PRELIMINÄR LISTA! Eventuella byten meddelas till birgitta.malmhage@allmed.gu.se senast måndag 19/1 kl 12.00. Definitiv lista läggs på GUL dokument den 22/1. Vårdcentraler Studenter Gerda Carlerös / Jane

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT 2016-07-09 Hemträsket Runt 2016 Löpning/gång herr Löpning 8 km 1 196 AXELSSON Erik 31:14 0 2 291 MAGNUSSON Robin 31:58 44 3 254 HOLMSTRÖM Jens 34:50 3:36 4 181 BRÄNNSTRÖM Jonatan 35:31 4:17 5 126 BERGLUND

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v 42-47 A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Eva Hjertman Angelica Björkman Åke Rustad Mia Brevik Zanna Werling Ellinor

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, saba68@gmail.com Bohuslän/Dal Isberg Hans-Martin hans-martin.isberg@edu.borlange.se Dala/Gävleborg Andersson Ulf, ulfmax@hotmail.com Göteborg Beckman Emil, emil@beckau.se

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Pengfors 31:a

Vännäs Motorklubb - Pengfors 31:a juniorer (Heat 37) 1 12 Lisa Bergström Umeå AK Mazda 7 7 7 2 27 Jonna Lindström Åsele MS Opel 5 5 3 3 Erik Sjöström Vännäs MK Volvo 7 5 7 37 Jonathan Eriksson Vännäs MK Opel 2-5 8 Louise Eriksson Vännäs

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Medaljörer vid SM för seniorer

Medaljörer vid SM för seniorer Medaljörer vid SM för seniorer 1932-2014 1932. Margareta Färnström 1916 Höjd Silver (Tävlade för Lidingö Läroverk). 1933 Margareta Färnström 1916 Höjd Guld Karin Färnström 1918 Höjd Silver 1934 Margareta

Läs mer

RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET

RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET -07-02---04 AMMARNÄS-SORSELE Race Stafett 1 1 IFK Arvidsjaur Skidor 6:32:31 0 1-1 BOSTRÖM Hannes 1:17:54 1 1:17:54 1 1-2 MILOVANOVIC Alexander 47:44 1 2:05:38 1 1-3 HOLMQVIST

Läs mer

Vännäs skidfestival

Vännäs skidfestival Vännäs skidfestival 2010-02-28 Officiella Resultat H 11-12 Sprint fri stil 320 m + masstart Sprint Masstart Totalt Plac Startnr Namn 1 113 ADOLFSSON Lukas Täfteå IK 1 1 2 2 110 STRÖMBERG Viktor Täfteå

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Coromantträffen Gevär

Coromantträffen Gevär Coromantträffen Gevär 2002-11-02 Herrseniorer Marcus Åkerholm 592 9,9 10,5 10,7 10,1 10,5 695,0 1 Uppsala Skg 10,2 10,6 10,4 10,3 9,8 Tommy Andersson 590 9,5 10,2 10,0 9,4 10,6 691,0 2 Norrköpings Ssk

Läs mer

Referenslista. E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

Referenslista. E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun Fakturor,

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 (Grand Prix nr 9) Terräng-DM, kort terräng UDM-JDM-SDM-VDM Lördagen den 13 augusti på Tannens Idrottsplats KLASS: FLICKOR FÖDDA 2000 eller senare : 400 m 1 Elvira Fjällström Betsele

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer