Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser"

Transkript

1 Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser Biblioteks- och informationsvetenskap Kandidat- och magisterprogrammet Uppsatserna kan lånas på studentreceptionen

2 Förteckning över fältstudie-/examens-/kandidat- och magisteruppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap, sociologiska institutionen Fältstudieuppsatser, vt 95 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 Anita Borgmästars En bra bok skall vara spännande, rolig och lite kuslig en fallstudie av mellanstadiebarns litteratur- och biblioteksvanor. Vt 95. Rune Eckeskog Forskningsbiblioteken - en outnyttjad resurs? Vt 95. Åsa Grenholm Boka in framtiden. En studie av vardag och visioner på Trondheim folkebibliotek, barnavdelningen. Vt 95. Maria Haglund Hierarki och demokrati en studie av arbetsorganisation på Örebro stadsbibliotek. Vt 95. Maria Hammarbäck Annika Sjöberg Dragonskolans bibliotek och det undersökande arbetssättet. Vt 95. Barbro Johansson Med fokus på studenterna. En studie av användningen av Umeå universitetsbibliotek. Vt 95. Thomas Johansson Uppsökande biblioteksverksamhet i Ö-vik. Vt 95. Susanne Joki Invandrar- och flyktingsverksamhet vid barn- och ungdomsavdelning på Umeå stadsbibliotek. Vt 95. Anita Lindberg Biblioteket möter arbetslösheten. ABCD projektet på Ersbodabiblioteket. Vt 95. Ulrika Lindén Det integrerade skolbiblioteket. Vt 95. Karin Sjöstrand Att finnas till hands. Kungliga bibliotekets handskriftssektion. En beskrivning av verksamheten med aspekter på tillgängligheten. Vt 95. Magdalena Svanberg Kvartersbibliotek eller centralbibliotek. Vt 95.

3 U13 U14 Aina Svensson Kvinnobiblioteket Björkskatan - en studie av kvinnliga låntagare. Vt 95. Liselotte Winka Konstbibliotek som idé och verklighet en jämförande studie av fyra konstbibliotek i Stockholm. Vt 95. Examensarbete, vt 95 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 Anita Borgmästars Skadligt godis eller skitkul? åsikter om triviallitteratur för barn i mellanstadieåldern sedan 1980-talet i Sverige. Vt 95. Åsa Grenholm Barnens första bok. Om bibliotekens läsfrämjande och språkstimulerande arbete bland de minsta barnen och deras föräldrar. Vt 95. Maria Haglund Förändring på bibliotek om arbetsorganisatoriska tendenser på folkbiblioteken. Vt 95. Maria Hammarbäck Befolkningen och biblioteket. En beskrivning av grupper med hög respektive låg besöksfrekvens på Umeå kommuns folkbibliotek. Vt 95. Barbro Johansson Lön efter kön. Om könsbundna löneskillnader på arbetsmarknaden. Vt 95. Thomas Johansson Bildningssyn och studiecirklar. En idémässig studie av cirkelverksamheten hos ABF i Umeå åren 1927 till Vt 95. Susanne Joki Inte bara populär litteratur om låntagaren får bestämma. Vt 95. Anita Lindberg Formeringen av bibliotekarieyrket i början av 1900-talet. En studie av biblioteksbladet Vt 95. Ulrika Lindén Undervisningens bästa dräng en rapport om skolbiblioteket. Vt 95. Annika Sjöberg Professionaliseringssträvanden inom den svenska folkbibliotekariekåren Vt 95. Karin Sjöstrand Manliga bibliotekarier och kvinnliga biträden en studie av Uppsala universitetsbiblioteks anställda Vt 95.

4 U26 Magdalena Svanberg Att organisera kunskap. En fallstudie i strukturering och klassificering av språkvetenskap. Vt 95. Fältstudieuppsatser, vt -96 U27A U27B U28 U29 U30 U31 U32 U33 U34 U35 U36 U37 Aina Svensson Kvinnlig lyriker och manlig poet. Litteraturkritiska värderingsnormer. Vt 96. Per Eriksson Problem vid uppföljnings- och utvärderingsarbete. En fältstudie vid Västerås stadsbibliotek. Vt 96. Katarina Hyttnäs Empati och demokrati en studie av den sociala verksamheten på Örebro stadsbibliotek. Vt 96. Maria Johansson Användare och marknadsföring Hör det ihop? En marknadsförings- och användarstudie av Sektionen för okatalogiserat småtryck, Kungliga biblioteket, Stockholm. Vt 96. Malin Josefsson Vilka använder bibliotekets datorbaserade sökverktyg? Användarenkät på Umeå stadsbibliotek. Vt 96. Katarina Larsson En bok är så bra därför att orden stannar kvar Om ett folkbibliotek och de funktionshindrade. Vt 96. Johanna Lundström GÖK-projektet i praktiken exemplet Linnéstadens stadsbibliotek. Vt 96. Sara Lundström Kunden och litteraturen. Låntagardemografi och skönlitteratur vid Uppsala stadsbibliotek. Vt 96. Alexander Negash User awareness and effective use of electronic information resourses in the Nordic African Institutes library. Vt 96. Lizette Nilsson Fjärrlånestatistik som ett instrument för förvärvsplanering? En fältstudie vid Umeå universitetsbibliotek. Vt 96. Veronica Norberg Umedalsprojektet Västangård med människan i centrum. Vt 96. Ulf Nordqvist Kulturhusets barnbibliotek. Barns krav och förväntningar. Vt 96.

5 U38 U39 U40 U41 U42 U43 U44 U45 Per Perstrand Katalogisering av film och videogram efter KRS. En fältstudie av Arkivet för ljud och bild. Vt 96. Anna Pettersson Tecknade vuxenserier på biblioteket: Om inköpsvärderingar och exemplet Kristianstads huvudbibliotek. Vt 96. Jenny Stenlund Det mångkulturella biblioteket. Invandrarservice och lånekedjan vid biblioteksverksamheten i Sundsvall. Vt 96. Petra Strömbäck De är som alla andra. Hur biblioteken möter invandrare. Vt 96. Victoria Södermark IT i biblioteket. En studie av IT-strategi på Umeå stadsbibliotek. Vt 96. Mathilda Söderström Ungdomars attityder till Skellefteå stadsbibliotek- användande och önskemål. Vt 96. Gunilla Wiklund User education within a subject section at the university of Southhampton library its relationsship to written goals and departments. Vt 96. Fredrik Åström Makten över urvalet. Förvärvet av elektroteknisk litteratur vid Kungliga Tekniska högskolans bibliotek Vt 96. Examensarbete, vt-96 U46 U47 U48 U49 Per Eriksson Kommunala biblioteksmål. En studie av 15 kommuners biblioteksprogram med avseende på målens egenskaper som riktnings- och styrinstrument. Vt- 96. Katarina Gustavsson Hyttnäs Nätverkssynsättet. En hjälp i bibliotekets marknadsföring. Vt- 96. Malin Josefsson Användarutbildning för vuxna. En analys av litteratur om användarutbildning i public libraries. Vt- 96. Katarina Larsson Goda böcker äro en gudagåfva. Om Valfrid Palmgren och de svenska barnbibliotekens betydelse. Vt- 96.

6 U50 U51 U52 U53 U54 U55 U56 U57 U58 U59 Johanna Lundström Bibliotek och demokrati. En analys av tre inflytelsemodellers demokratiska möjligheter. Vt- 96. Sara Lundström Till ett folks uppfostran. Biblioteket som förmedlare av legitim kultur. Vt- 96. Lizette Nilsson Kväljande masochism eller finstämd erotik? En studie av den svenska kritiken av Jean Genets romaner. Vt- 96. Veronica Norberg Petra Strömbäck Spänning, romantik och fantasy. Om ungdomars läsning och val av skönlitteratur. Vt- 96. Per Perstrand Spelfilm på bibliotek? Om diskussionen kring video på bibliotek och om folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm. Vt- 96. Anna Pettersson Biblioteket i förändring. En diskussion om bibliotekets uppgift och funktion. Vt- 96. Jenny Stenlund Kafka i snabbköpet. Den svenska pocketbokens tidiga skede och mottagande. Vt- 96. Victoria Södermark IT i biblioteket. Fem folkbibliotek i förändring. Vt- 96. Gunilla Wiklund Användarutbildning, pedagogik och yrkesliv. En diskussion om sambandet dem emellan. Vt- 96. Fredrik Åström Ett avhandlingsprojekt för en studie av förvärvet vid Kungliga tekniska högskolans bibliotek Vt- 96. Fältstudieuppsatser, vt -97 U60 U61 Cecilia Bengtson Vilka använder Nordiska Afrikainstitutets bibliotek? Vt 97. Anders Blomgren Är den elektroniska tidskriftsrevolutionen här? En undersökning av elektroniska tidskrifter inom ämnesområdet kemi vid Umeå universitetsbibliotek. Vt 97.

7 U62 U63 U64 U65 U66 U67 U68 U69 U70 U71 U72 U73 U74 Cajsa Broström Svenska barnboksinstitutet och barnbibliotekarierna en studie av institutet och en målgrupps erfarenheter. Vt 97. Lena Enström Christian Forsehag Ett papper är alltid ett papper. En undersökning av kemisters användning av och åsikter om elektroniska tidskrifter. Vt 97. Margaretha Grahn En jämförande studie av klassifikationssystem för svenska bibliotek och Dewey desimalklassifikasjon med fokus på strukturering och klassificering av språkvetenskap. Vt 97. Jenny Grubbström Mobila bibliotek i Norge. En studie av två bokbussars verksamhet i Nordland Fylke. Vt 97. Katarina Gulliksson Har ni böcker om Lejon? Hur skola och bibliotek samarbetar i Nordmaling. Vt 97. Gitta Harder Fjärrlån idag en överblick över verksamheten med tyngdpunkt på Umeå Universitetsbibliotek. Vt 97. Jenny Johansson Bryr vi oss om grannens böcker? Om läsning av nordisk skönlitteratur. Vt 97. Micael Jonsson Hur ger man ett svar? Referensarbetets utförande på Umeå Universitetsbibliotek ur referensbibliotekariens synvinkel. Vt 97. Lennart Kihlberg Det (O)naturliga urvalet förvärvet av litteratur inom teologisk etik med religionsfilosofi vid teologisk institutionens bibliotek i Uppsala Vt 97. Linda Larsson Internet på bibliotek ett sätt att minska klassklyftor och könsskillnader? Vt 97. Birgitta Marcusson IT i skolan användningen av datorbaserade informationshjälpmedel inom det undersökande arbetssättet vid Dragonskolans gymnasiebibliotek. Vt 97. Nils Marklund Användarvänligt och jättesvårt. En studie av tankar om och användning av artikelsök på CD-ROM. Vt 97.

8 U75 U76 U77 U78 U79 U80 U81 U82 U83 U84 U85 U86 U87 U88 Jörgen Nilsson Ett första steg mot det virtuella biblioteket? En studie av Internet som referenshjälpmedel vid Sundsvalls bibliotek. Vt 97. Monica Nordsten Nämndsammanslagningar i tre kommuner. Biblioteksverksamheten före och efter. Vt 97. Ingrid Persson Bokprat ett kostbart nöje eller en nödvändighet? Intervjuer med nio av verksamhetens eldsjälar, från 1970-tal till nutid. Vt 97. Kristian Priemel Datorn som sökverktyg och människan framför datorn. Vt 97. Mats Skärstrand Filmdokumentation i Sverige nationella samlingar, internationella system. Vt 97. Elisabeth Ståhl Mitthögskolans bibliotek. En organisation i förändring. Vt 97. Ove Sundvall Vetenskaplig biblioteksverksamhet vid Umeå stadsbibliotek. Historia och konsekvenser. Vt 97. Åsa Wilén Depåbiblioteket i Norge en organisatorisk utvärdering av dess verksamhet. Vt 97. Christina Wingård Biblioteksverksamhet i Kiruna en studie av olika bibliotek i en kommun i periferin. Vt 97. Cecilia Bengtsson Sjukhusbibliotekens uppgång och fall. En debatt studie Vt 97. Anders Blomgren Bedömning bland likar? En jämförande undersökning av peer review systemets brister i traditionell och elektroniska tidskrifter. Vt 97. Cajsa Broström Mellan slopade statsbidrag och en ny bibliotekshögskola. Professionaliseringssträvanden hos folkbibliotekariekåren Vt 97. Christian Forsehag Bibliotekets låneregler. Juridik och praxis. Vt 97. Eva Margaretha Grahn Klassifikationssystem för svenska bibliotek Vt 97.

9 U89 U90 U91 U92 U93 U94 U95 U96 U97 U98 U99 U100 U101 Jenny Grubbström Datoriseringen av folkbiblioteken i Sverige förförelse eller förskräckelse? Vt 97. Katarina Gulliksson Integrerade folk- och skolbibliotek- ekonomisk besparing eller pedagogisk vinst? Vt 97. Gitta Harder Utan bihang av tobaksrök och punschångor: Kvinnor, läsning och bibliotek under 1800-talet. Vt 97. Jenny Johansson Nordisk bibliotekslagstiftning. Vt 97. Birgitta Marcusson Helheten är mer än summan av de ingående delarna Om skolbiblioteket och problemorienterad undervisning. Vt 97. Nils Marklund En boksynt och sakkunnig tjänstemannastab. Den svenska folkbibliotekariekårens professionaliseringssträvanden Vt 97. Jörgen Nilsson En studie i spridningen av cd-rom och Internet till folkbibliotek utifrån Everett Rogers teorier och med tonvikt på Umeå kommun. Vt 97. Monica Nordsten De kulturpolitiska målen från Sveriges kulturpolitik under 20 år inom folkbibliotek och folkbildning. Vt 97. Mats Skärstrand Kunskap i oändlighet. Om Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad. Vt 97. Ove Sundvall Den svenska stormaktstidens lärda bibliotek. Förutsättningar, framväxt och funktioner. Vt 97. Åsa Wilén Svenska ansvarsbibliotek och depåbibliotek olika lösningar på liknande problem. Vt 97. Christina Wingård Kultur i glesbygd en kultur och regionalpolitisk tillbakablick och nulägesbeskrivning. Vt 97. Nils Ahnland jämfört med övrig SF-utgivning så är romanen inte så dålig om science fictionlitteraturens plats i den litterära världen och dess bemötande i sambindningshäftenas recensioner. Vt 98.

10 U102 U103 U104 U105 U106 U107 U108 U109 U110 U111 U112 U113 U114 Katarina Björnerbäck Internet på folkbibliotek en jämförelse mellan bibliotekens och användarnas syn på internet. Vt 98. Helena Carlström Biblioteket som ett skepp. Stockholms universitetsbiblioteks byggnad en studie av arkitekturens förutsättningar och gestaltning. Vt 98. Kerstin Holmberg Studiecirkelbibliotekets idé och praktik. En undersökning av två folkrörelsebibliotek i Jämtland Vt 98. Anna Isaksson EDC om samlingar, tillgänglighet och samarbete en studie av de europeiska dokumentationscentrens verksamhet utifrån uppsatta mål. Vt 98. Louise Jerkland Personalutvecklingen vid Vitterhetsakademiens bibliotek Vt 98. Sara Johansson and Maria Morén Working for the whole population? a minor field study of literacy and libraries in Windhoek, Namibia. Vt 98. Lena Krååk Mötesplatsen Umeå stadsbibliotek. Om interaktionen mellan användare, personal och miljö. Vt 98. Tommy Kågner Väna och noggranna kvinnor en studie av Kungliga bibliotekets kvinnliga anställda Vt 98. Anders Lennver Vore personalen int trevli gick ja int hit. Ålderspensionärer på två folkbibliotek i Skellefteå kommun. Vt 98. Cecilia Lindén Bildning är demokratins syster om demokratisynen i några statliga utredningar om folkbibliotek under 1900-talet. Vt 98. Malin Lindgren Sjukhusbibliotek och livskvalitet. En patientperspektiv på sjukhusbibliotekets betydelse. Vt 98. Rose-Marie Nilsson Barns möte med bibliotek. En undersökning av barns uppfattning och användning av Umeå stadsbiblioteks barnavdelning. Vt 98. Per Nordgren Recensioner i ABF:s och IOGT:s tidskrift Bokstugan. Vt 98.

11 U115 U116 U117 U118 U119 U120 U121 U122 U123 U124 Maria Pettersson ABF-biblioteket i Umeå En historieskrivning om ett bibliotek och dess verksamhet. Vt 98. Helena Salzer Museibibliotek: Vilken service kan biblioteket erbjuda och hur använder sig museitjänstemännen av biblioteket? Vt 98. Anna Schröder En idéhistorisk studie kring synen på barn, bibliotek och litteratur. Vt 98. Monica Staub Nio liv nio vägar till biblioteket. En kvalitativ undersökning av invandrarkvinnors biblioteksanvändning. Vt 98. Gunilla Sundberg Från läsestuga till stadsbibliotek. En utvecklingsmodell för svenska folkbibliotek exemplet Örnsköldsvik. Vt 98. Torun Sundström Gymnasiebibliotek i teori och verklighet. Vt 98. Johan Söderberg Tecknade serier och bibliotek. En studie i hur tecknade serier behandlas på folkbibliotek med utgångspunkt i Göteborgs stadsbiblioteks seriesatsning. Vt 98. Charlotta Z Turborn Bibliotek och förskola en undersökning över förhållandet i Umeå. Vt 98. Wiveca Uhlander Lärare och skolbiblioteksutveckling Lärarens syn på skolbibliotek och skolbibliotekssamarbete. Vt 98. Maud Westerlund Kvinnor och män på två filialbibliotek könsaspekter på biblioteksanvändning. Vt 98. U125A Astrid Wolff Feychting För Sverige i tiden arkitekturen och Kungliga bibliotekets roll som nationalbibliotek. Vt 98. U125B Alexander Negash A study in the development and effectiveness of it strategies in Stockholm university library. Ht 98. U126 Maria Bergwall Vad kan bibliotekarien? En intervjuundersökning med låntagare och bibliotekarier på Strömsunds centralbibliotek. Vt 99.

12 U127 U128 U129 U130 U131 U132 U133 U134 U135 U136 U137 U138 U139 Richard Borg Att studera är att bekämpa fienden FNL-rörelsen med avseende på informationsflöde och bildning. Vt 99. Niclas Eklund Livet är en berättelse Om några mäns läsvanor och läsupplevelser på anstalt. Vt 99. Elin Jansson Samverkan mellan folk- och högskolebibliotek. En studie av situationen i Västerås. Vt 99. Kerstin Johansson Socialdemokratisk och moderat kultur- och bildningssyn under 1900-talet. Visioner speglade genom partiprogrammen. Vt 99. Malin Johansson Förändring på folkbiblioteket. En kvalitativ studie av Kungsholmens bibliotek. Vt 99. Ann Kristine Jonsson Informationskompetens och livslångt lärande nya krav på den högre utbildningen. Hur förbereder man studenterna vid Mälardalens högskola inför framtidens förändrade kunskapskrav och vad säger studenterna? Vt 99. Lillemor Jonsson Mitt namn är Bibliotek. Ditt bibliotek. Att marknadsföra bibliotek. Vt 99. Ewa Ljung IT-användningen i referensarbetet. En studie av IT-användningens betydelse i referensarbetet på ett svenskt folkbibliotek. Vt 99. Malin Nilsson Det fysiska biblioteket som studie- och arbetsmiljö en undersökning av planering och utformning av ett högskolebiblioteks lokaler. Vt 99. Jan Olofsson Specialbibliotekets roll i sin moderorganisation en kvalitativ studie av Utrikespolitiska Institutets biblioteks relation till sina interna användare och sin organisation. Vt 99. Ann-Catrin Pettersson Klassifikationssystemet som ett verktyg vid informationsåtervinning SAB, DDC och NLM en jämförande studie. Vt 99. Annika Strandberg Hundra studenter om biblioteket i Örnsköldsvik. Lånevanor och attityder. Vt 99. Magdalena Sjöström Skönlitteratur som kunskapskälla. Vt 99.

13 U140 U141 U142 U143 U144 U145 U146 U147 U148 U149 U150 U151 U152 Margareta Sundin Vinner man helheten med en sammanslagning? en studie av det blivande sambiblioteket i Härnösand. Vt 99. Birgitta Söderberg Bibliotek och problembaserat lärande. En studie av juristutbildningen i Umeå. Vt 99. Ingela Tabbert Hur påverkas folkbiblioteket av det ökade trycket från studerande? En undersökning utförd på Umeå stadsbibliotek. Vt 99. Maria Telenius Folkbiblioteket i möte med informationssamhället och IT. Vt 99. Kerstin Wennerstrand En undersökning av internetanvändning på folkbibliotek i mindre svenska kommuner. Vt 99. Jenny Wikström Böckerna i blickfånget. Betydelsen av skyltning och exponering av skönlitteratur på folkbibliotek. Vt 99. Magnus Bladlund Biblioteket är mördarens svärd, biblioteket är offret! En redogörelse för den betydelse offentliga bibliotek har som etnisk symbol. Med exempel från jugoslaviska inbördeskriget, Nazityskland och franska Front National. Vt 00. Katarina Boman Den mångtydiga bildningen. Bildningsideal i folkbildningsrörelsen och läroverket under 1920-talet. Vt 00. Anna Fogelberg Bland datorer, barn och bibbakickers. Om datoranvändande barn och ungdomar på bibliotek. Vt 00. Åsa Jenslin Digital upphovsrätt och informationsteknik ett dilemma? En analys av tre aktörers motstridiga intressen. Vt 00. Josefin Johannesson Fonogram på bibliotek. Bibliotekens dekadens eller kulturell nödvändighet? Vt- 00. Karin Josefsson Att integrera eller inte integrera? En jämförande studie om orsakerna till integrering av folk- och högskolebibliotek. Vt 00. Towe Karlsson Barn, bibliotek och informationsteknik. En studie över hur barn hittar information på biblioteket med tyngdpunkt på databaser konstruerade för barn. Vt 00.

14 U153 U154 U155 U156 U157 U158 U159 U160 U161 U162 U163 U164 Marika Lundqvist Bilden av bibliotekarien. Framställningar i Aftonbladet och Svenska Dagbladet i relation till aktuell forskning. Vt 00. Jenny Löfgren Informationshantering. Utbud- behov- användning: En studie av löpande informationshantering och Växtkraft Mål 4 relaterad information på ett urval av småoch medelstora företag i Västerbottens län. Vt 00. Anna Norberg Internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. En förutsättning för fungerande biblioteks- och informationscenter i Vietnam? En fallstudie på ett vetenskapligt biblioteks- och informationscenter i Hanoi, Vietnam. Vt 00. Sofia Pemer Folkrörelse för litteraturintresserade? en studie av personlitterära sällskap och deras samarbetsnämnd. Vt 00. Ingrid Reberg Synen på ny informationsteknik på biblioteket. En jämförande analys av tidskrifterna Biblioteksbladet och Tidskrift för dokumentation, Vt 00. Jenny Samuelsson Kvinno-, mans- och genusforskningens informationsförsörjning. Kartläggning av forskningsområdet och dess databaser. Kvantitativ & kvalitativ undersökning av databasen KVINNSAM. Vt 00. Cecilia Sundström Vem tar ansvar för litteraturförsörjningen till distansstuderande? En undersökning av två folkbibliotek. Vt 00. Irene Ullrich En bortglömd kulturhärd. Umeå Högre Allmänna Läroverk och dess boksamlingar. Vt 00. Elisabeth Ståhl Patientinformation. En uppgift för bibliotekarier eller sjuksköterskor? Vt 00. Ina Nordenström Hur studenter lyckas med sina databassökningar på Umeå universitetsbibliotek. En kartläggning och utvärdering av studenters databassökningar utifrån en enkätundersökning. Vt 00. Clara Nyström Köpa in och välja bort. Inköp och urval på folkbibliotek: En studie av Nordmaling och Skellefteå. Ht 00. Elena Kurkkio Malmbergets integrerade bibliotek inför paradigmskiftet. Ht 00.

15 U165 U166 U167 U168 U169 U170 U171 U172 U173 U174 U175 U176 U177 Erica Lodman Låneaktiviteten hos 9-13 åringarna i Umeå kommun under Ht 00. helen forsberg skolbiblioteksverksamheten i Skara kommun. Resurs eller nödvändigt ont. Ht 00. Maria Nergård Den jämliga bilderboken? Analys av barn- och genusperspektiv i nittiotalets bilderbok. Vt 01. Magnus Olsson Moderat kultursyn. Från konservatism till nyliberalism. Vt 01. Johanna Dahlgren SAB-systemets avdelning K och historieforskningen. En studie i hostoriesyn, förändring och klassifikation. Vt 01. Hanne Eklund Biblioteket i skolan. Visioner och verklighet. Vt 01. Gabriel Runeby Informationsförsörjning och kunskapshantering vid länsstyrelsen i Västerbotten. Vt 01. Henrik Åkerfelt Visualiserad kunskapsorganisation. En forskningsöversikt över visualiserande databasapplikationer för informationsåtervinning i ett användarperspektiv. Vt 01. Lennart Forsberg Polarbibliografier, deras innehåll och funktion. Vt 01. Helena Niemi Bokbåten ett flytande bibliotek. En undersökning av bokbåtsverksamheten i Stockholms skärgård. Vt 01. Heidi Reinikainen Fem bilderböcker ett sekel. Om samhällsideologisk gestaltning och förändring i bilderboken under 1900-talet. Vt 01. Annika Wahlström Bibliotekariers och lärares läsfrämjande arbete. En undersökning av den läsfrämjande kampanjen LÄS Vt 01. Ulf Strömquist Biblioteket i mediediskursen. En studie av föreställningar om bibliotek i två svenska dagstidningar under 1990-talet. Vt 01.

16 U178 U179 U180 U181 U182 U183 U184 U185 U186 U187 U188 U189 U190 Maria Fröberg Det integrerade folk- och skolbiblioteket. En undersökning av huvudbibliotekets integrering med Renforsskolan i Vindelns kommun. Vt 01. Christer Edeholt Unga homosexuella och biblioteket. Bi- och homosexuella ungdomars behov av information, förebilder och identifikationsobjekt. Vt- 01. Lina Forsebrandt Utvärdering av webbresurser. Informationsutvärdering & interaktionsdesign. Vt 01. Elin Bäckström Sambiblioteket fantasi eller verklighet? En studie av det svenska sambiblioteket ur organisationsteoretiskt perspektiv. Vt 01. Ingrid Lundgren Den lojala biblioteksgenerationen. En undersökning av pensionärers biblioteksvanor. Vt 01. Maria Lundström Kvalitetsvärdering av webbresurser på folkbibliotek. Vt 01. Anna Granström Företagsbiblioteket. Är företagsbiblioteket en nödvändig resurs för företagens informationsförsörjning? Vt 01. Kerstin Ånäs Sambiblioteket och studenterna. En användarundersökning ur studentens synvinkel. Vt 01. Sawako Kaneko Ludvigsson Råd och dåd. Länsbibliotekskonsulentens roll inom den regionala biblioteksverksamheten. Anna-Liisa Arkkola-Philflyckt Vadstena kloster. Ett medeltida informationscentrum. Ht-01. Anna Bergström Student och dyslektiker ett handikapp. En undersökning av Umeå universitetsbibliotek och studenter med dyslexi ur ett sociologiskt perspektiv. Ht-01. Anette Strandberg Skönlitteraturens ställning på Internet. Ht-01. Helen Nilsson PUBLIC LIBRARIES ON THE WEB. A Survey of the Contents of 50 Public Library Web sites from 10 different Countries, Ht-01.

17 U191 U192 U193 U194 U195 U196 U197 U198 U199 U200 U201 U202 U203 Susanne Andersson & Åsa Andersson Reading promotion for the whole population i Penang, Malaysia? A Minor Field Study at the Penang, Public Library Corporation 19/2-14/ Ht-01. Synneva Byrkjeland Synskadad i informationssamhället. En studie av synskadades tillgång till information. Vt-02. Eva-Karin Karlsson Användbara databaser? En undersökning av användarvänligheten hos tre webbaserade databaser. Vt-02. Stefan Grip Delaktighet vid insatser för läshandikappade på folkbibliotek. Projektet Open Media/Open Learning i Västra Götaland. Vt-02. Lena Andersson Grannspråkslitteraturens ställning i skola, bibliotek och bokhandel dansk och norsk skönlitteratur på originalspråk i Sverige. Vt-02. Cecilia Englund & Lisa Kullman Vägar till språk och läsning att väcka läslust hos barn och ungdomar på sex svenska bibliotek. Vt-02. Anneli Abramsson Med skolbiblioteket som verktyg Hur lärare och bibliotekarier samarbetar för att utveckla skolelevers kritiska tänkande. Vt-02. Birgitta Edlund Utveckla genom att utvärdera? Utvärdering som verktyg för biblioteksutveckling. Vt-02. Monica Strandberg Johansson Gymnasiebiblioteket och det elevaktiva arbetssättet. En studie av lärares uppfattningar vid två skolor i Umeå. Vt-02. Ann Åkerman Debatten om bibliotekslagen. Ställningstaganden, argument och motiv hos organisationer och politiska partier. Vt-02. Lovisa Rydberg & Linda Smedberg Den pragmatiska dubbelmoralen. Debatten om god och dålig skönlitteratur. Vt-02. Anna Öhman Läslustombud på förskolorna i Norrland. En studie av betydelsen hos ett läsfrämjande projekt. Vt-02. Erica Rantatalo Samiska Meänkieli Finska. En studie av kommuner, bibliotek och deras informationshantering av minoritetsspråk i Norrbotten. Vt-02.

18 U204 U205 U206 U207 U208 U209 U210 U211 U212 U213 U214 U215 U216 U217 Dan-Axel Marklund Folkpartiets kultursyn. En jämförelse mellan 1970-tal och 1990-tal. Vt-02. Camilla Nilsson Bibliotek på entreprenad. En studie av debatten kring entreprenadbibliotek i dagspress under 1990-talet. Vt-02. Anna W Wirén Omvärldsbevakning. En studie av begreppet och tre företag i branschen. Vt-02. Peter Bergström Musikfonogram på biblioteket. En studie av musik på Ludvika Stadsbibliotek. Vt-02. Elin Rungstad Bilden av bibliotekarien inom film och skönlitteratur. Vt-02. Pia Connman Samarbetet vid en universitetsinstitution en kvantitativ och kvalitativ studie. Vt-02. Susanne Olofsson My Library användarens personliga bibliotekshemsida. Vt-02. Lena Engkjaer Framgångsrik enligt en strategisk planering? En kvalitativ undersökning av företagarservice på två sydsvenska folkbibliotek. Vt-02. Marianne Byström Folkbiblioteket, medieurvalet och omvärlden. En studie av omvärldsbevakning på ett folkbibliotek. Vt-02. Madeleine Wallenius Det framtida pedagogiska biblioteket. Vt-02. Charlotte Brodin Vetenskapliga tidskrifter dess utveckling och framtid. Vt-02. Lena Björkman Om e-printarkiv, och dess betydelse för forskningsbiblioteken. Vt-02. Tomas Larsson Webbometri. Teoretisk bakgrund och Webbometrisk undersökning. Ht -02. Ulrika Wikman Informationsstress i vardags- och yrkeslivet. Vt -03.

19 U218 U219 U220 U221 U222 U223 U224 U225 U226 U227 U228 U229 U230 Karin Stenlund Talböcker för lästräning. Ett exempel på hur biblioteket kan hjälpa barn med dyslexi. Vt -03. Carina Johansson Storumans bibliotekshistoria. Från sockenbibliotek till folkbibliotek Vt- 03. Kristina Ericsson Biblioteksguiden. En användbar och användarvänlig guide i informationssökning? Vt- 03. Karolina Hörnqvist Btj:s rekommendationer eller välja fritt. Urvalsprocessen av bilderböcker på två svenska bibliotek. Vt -03. Andreas Pettersson Synskadade och Internet. En studie av regelverk och metoder för åtkomst av webbresurser. Vt -03. Olle Bäckström Ranking av webbdokument. En studie av sökmotorer på Internet. Vt -03. Harriet Norberg Bokiabiblioteket: Dess plats i den svenska litteraturförmedlingen. Vt -03. Stefan Fleig Folkbibliotek och förändring. En studie av förändringsfaktorer och intressenter i folkbibliotekens Sverige. Vt -03. Nina Hagfors Informationsbehov och kommunikationsmönster. En studie av ett småföretags informationsbehov och kommunikationsmönster. Vt -03. Rickard Wennerberg Samarbete och influenser inom nordisk arkeologi. En bibliometrisk studie. Vt -03. Erika Sundberg ABM och marknadsföring. Erfarenheter och möjligheter. Vt -03. Yvonne Nilsson Informationssökningsbeteendet hos studenter inom humaniora och naturvetenskap/teknik. Vt -03. Ann Helen Littbrand Referensprocessen. Samspelet mellan pedagogik, teknologi och ämneskunskap. Vt -03.

20 U231 U232 U233 U234 U235 U236 U237 U238 U239 U240 U241 U242 U243 Katarina Lundmark Chatta med bibblan hur funkar det? En studie av kvalitet och Internetlogik i digital referenstjänst. Exemplet Bibliotekarie Direkt. Vt -03. Kurt Levlin Den undanskymda litteraturen. En undersökning av den finlandssvenska skönlitteraturens ställning i Sverige. Vt -03. Hervor Björne Överlevnad i informationsfloden. Kritisk diskussion av begreppet information overload. Vt -03. Maria Gustafsson De kommersiella förlagens e-tidskriftsmonopol sett från ett lokalt perspektiv. Vt -03. Matz Flodin Multidisciplinärt användande av vetenskapliga tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vt -03. Anna Hultgren Ett nytt biblioteksparadigm? Om folkbibliotekens förändring i teori och praktik. Vt -03. Mikael Fahlcrantz Demokrati eller Yttrandefrihet, måste vi ibland välja? Olika perspektiv på censur i biblioteksvärlden. Vt -03. Susanne Svensson Genus i bilderboken. En studie av Hellsings och Sandbergs bilderboksskapande. Vt -03. Karin Carlsson Digitalisering av historiska urkunder gällande samer. Ett projekt vid Umeå universitetsbibliotek. Ht -03. Jonas Degerfält E-bokens framtid? En kvalitativ studie kring publicering av elektronisk litteratur. Vt -04. Clara Jacobsson Skolbibliotekens döda vinkel. En studie i litteraturpedagogikens teori och praktik. Vt -04. Fredrik Andersson Finrum eller uthus. En studie av deckarens situation på folkbiblioteket. Vt -04. Mikael Gardfjäll Folkbiblioteken och fonogrammen. Fonogramverksamheten vid tre norrländska folkbibliotek. Vt -04.

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Helena Francke Högskolan i Borås helena.francke@hb.se Framtidens bibliotek Säffle, 17 februari 2009

Helena Francke Högskolan i Borås helena.francke@hb.se Framtidens bibliotek Säffle, 17 februari 2009 Forskning i Biblioteks- och informationsvetenskap - ett nationellt perspektiv Helena Francke Högskolan i Borås Framtidens bibliotek Säffle, 17 februari 2009 Upplägg Forskningsmiljöerna i Sverige Forskningsområden

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Engelska, fristående kurser

Engelska, fristående kurser Institutionen för språkstudier /LHü Kursansvariga/Studieadministratörer vt 2015 Engelska, fristående kurser Biträdande studierektor: Berit Åström Engelska A 30 hp Johan Nordlander Emma Strömqvist Engelska

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT 2014-08-30 Kraftjoggen H-11 km Löpning 1 527 NYGREN Niclas Umeå 39:08 0 2 556 LINDMARK Ulf Skellefteå AIK 41:02 1:54 3 515 BACKLUND Christoffer Hortlax 42:43 3:35 4 555 HOFVERBERG Kenneth Ragvaldsträsk

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Agility SM: Lag small

Agility SM: Lag small Agility SM: Lag small Visa/dölj alla Hoppresultat Agilityresultat Sammanlagt Tid att slå Plats Nr Lag Fel Tid Fel Tid Fel Tid Fel Tid 1 19 Precept JetSet 0 95.34 0 99.80 0 195.14 19A Sofia Wiklund och

Läs mer

Vinst nr Vinst Deltagare Arbetsplats. Presentkort på lokal upplevelse eller weekend (värde 5000 kr) Elisabeth Hugosson Sunnanå förskola, Smulan

Vinst nr Vinst Deltagare Arbetsplats. Presentkort på lokal upplevelse eller weekend (värde 5000 kr) Elisabeth Hugosson Sunnanå förskola, Smulan Hälsotrampet 4 maj 14 juni och 10 augusti 27 september 2015 Höstens utlottning för båda perioderna. Vinsterna lämnas ut mellan den 30 oktober till och med den 27 november. Skellefteå kommun, Skeppargatan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer