malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27"

Transkript

1 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid för tio år sedan är standard idag sidan 14 Så ska staden utvecklas Läs om Malmös nya översiktsplan sidan 12 Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 EN TIDNING FRÅN MALMÖ STAD, APRIL 2011.

2 Foto: Pierre Mens / Press Promotion AB FORZA MALMÖ Lika viktigt är det att varje Malmöbo tänker och agerar hållbart, för det är summan av var och ens handlingar som gör skillnad. MALMÖ STADS ARBETE FÖR hållbar utveckling är välkänt i världen och har tilldelats åtskilliga priser. Senast var det Världsnaturfonden WWF som utsåg Malmö till ett klimatföredöme och tilldelade oss utmärkelsen Earth Hour Capital. I höstas fick staden mottaga det prestigefyllda priset för social hållbarhet, World Habitat Award, där arbetet med Ekostaden Augustenborg speciellt uppmärksammades. Vi blev inbjudna till världsutställningen i Shanghai förra året för att visa upp hur vi arbetat med omställningen av Västra Hamnen till en hållbar stadsdel. Just nu samarbetar vi med vår vänort Tangshan i Kina i syfte att hjälpa varandra i miljöarbetet. Men många Malmöbor känner ändå inte till vad som händer i vår egen stad, och det är just det vi vill berätta om i den här tidningen. ATT VÄSTRA HAMNEN är ett av de mest miljöanpassade bostadsområdena i världen och drivs med 100 procent lokalt producerad förnybar energi känner kanske en del till. Men Malmö har kommit långt även när det gäller biogas och solenergi. Att var tredje/fjärde resa i Malmö sker på cykel och att vi till och med har fler cykelbanor än Köpenhamn vet kanske inte så många. Men vi kan inte på något sätt slå oss till ro, vi har många utmaningar kvar framför oss. När vi bygger nytt satsar vi på tätt och energisnålt, men en kanske ännu större utmaning är att ställa om alla hus som redan finns till att bli mer hållbara. Vi testade med stor framgång i Augustenborg att renovera hållbart tillsammans med de boende, och nu fortsätter vi i till exempel Rosengård som du kan läsa mer om i tidningen. DEN RESA MALMÖ genomgått från en industristad till dagens kunskapsstad med höga hållbarhetsambitioner både imponerar och inspirerar våra grannar och långväga gäster. Till exempel har vi blivit förebilder både i England och Kina. Men stadens resa har inneburit att vi idag har en demografi som ställer helt andra krav och ger oss helt andra förutsättningar livsstilar, arbetsplatsernas förändring, multietniciteten och så vidare. För att även framgent kunna erbjuda en attraktiv och hållbar stad, som även motsvarar nästa generations livsstilar och önskemål, kräver det att vi fortsätter utveckla hållbarhetskonceptet mycket längre. Det är lätt att fokusera på den ekologiska hållbarheten, då insatserna oftast blir så synliga. Malmö har inrättat ett speciellt hus där företag och organisationer som arbetar med miljöprojekt kan samlas. Det heter Clean Tech City Center och finns på Universitetsholmen granne med MINC, Malmö Inkubator. Men det är lika viktigt att den sociala och ekonomiska hållbarheten går hand i hand med den ekologiska hållbarheten. Så sker exempelvis i arbetet med områdesprogram i ett antal stadsdelar i Malmö. En sådan helhetssyn genomsyrar också det pågående översiktliga planarbetet. INFRASTRUKTURSATSNINGARNA HAR integrerat och bundit samman, inte bara regionalt utan också i staden. Med dagens och framtidens transportsatsningar, som Citytunneln och spårvagnar, kan vi binda samman ytterområdena med innerstaden. Stadens utbyggnadsstrategi är att begränsa utbyggnaden på jordbruksmark och istället förtäta inom den befintliga stadskroppen. En förtätning där infrastruktursatsningarna är en förutsättning för en fortsatt utveckling av staden ur ett attraktivitets- och hållbarhetsperspektiv. Bygger vi en tät och blandad stad innebär det också att vi kan minska det totala transportarbetet och vi får därmed en minskad belastning på miljön. Men jag vill poängtera att det är viktigt att vi har en gemensam hållbarhetsprofil för våra utbyggnadsområden och att vi fortsätter med det lyckosamma samarbetet med våra aktörer i staden. Lika viktigt är det dock att varje Malmöbo tänker och agerar hållbart, för det är summan av var och ens handlingar som gör skillnad. Jag tycker att du skall vara stolt över din insats och din stad för vi har nått mycket långt på detta område. AVSLUTNINGSVIS VILL JAG berätta att vi satt upp tuffa miljömål för staden. År 2020 skall den bebyggelse som staden förvaltar och äger försörjas med förnybar energi och 2030 skall hela Malmö försörjas med förnybar energi. På så sätt gör vi det vi kan för att minska påfrestningarna i den globala miljön. För att lyckas med detta krävs din delaktighet. Ilmar Reepalu Kommunstyrelsens ordförande Hållbar stad är en tidning om hållbar utveckling i Malmö. Tidningen kommer ut en gång per år och distribueras till samtliga hushåll i Malmö. För innehållet svarar fem förvaltningar: Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Fastighetskontoret, samt Serviceförvaltningen. Trevlig läsning. FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: Göran Rosberg -makes you visible Projektledare: Anders Söderberg Redaktör: Johan Andreasson Annonser: Göran Syréhn, Fredrik Sjöman vxl Stålg Uppsala Grafisk form: Anna Hammarbäck Omslagsbild: hauschild + siegel architecture Repro: JMS Tryck: Mittmedia Print 2

3 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN STEEN & STRÖM SHOPPING MED MILJÖN I CENTRUM Hyllie ligger i framkanten på många sätt. Dels är Hyllie den första hållplatsen för Citytunneln på den svenska sidan av Öresundsförbindelsen, dels är stadsdelen en förebild för hållbar stadsutveckling i Malmö. Många nya idéer får grogrund i just Hyllie och det pågår många spännande utvecklingsprojekt. Ett av de mest uppmärksammade projekten just nu är Emporia. FAKTA: Öppning: Hösten 2012 Antal butiker, kaféer och restauranger: Över 200 Antal p-platser: Handelsyta: kvm (GBA) Mer information: HÖGST UPP FINNS EN OFFENTLIG TAKPARK SOM UTGÖRS AV ETT GRÖNT TAK. I hjärtat av Öresundsregionen, mellan Malmö och Köpenhamn, växer Emporia fram och köpcentrumföretaget Steen & Ström skapar ett shoppingcenter för alla sinnen. Här finns upplevelser och inspiration för alla i form av shopping, mat, kultur och nöjen. Utöver det vanliga och i en fantastisk förpackning. Vi bygger Emporia för de moderna människorna och de är väldigt medvetna. I kombination med hållbara lösningar satsar vi mycket på design, konst och service för att möta deras önskemål och det påverkar allt vi gör på Emporia, säger Jonatan Carlring, projektansvarig på Emporia. Steen & Ström är ett Gott Val Steen & Ström, som idag ägs av det franska köpcentrumbolaget Klepierre och holländska pensionsfonden ABP, äger och förvaltar 44 shoppingcenter i Skandinavien. Bolaget har en lång tradition av att utveckla innovativa hållbara shoppingmiljöer i dubbel bemärkelse. Steen & Ström driver internt ett av köpcentrumbranschens mest omfattande program för miljö- och samhällsansvar, Gott Val och 29 av bolagets shoppingcenter är miljöcertifierade. Myndigheter och kommuner ska se Steen & Ström som ett Gott Val i hållbar stadsutveckling, hyresgästerna ska veta att Steen & Ström erbjuder den mest resurseffektiva driften och alla kunder ska veta att det är ett Gott Val att handla i dessa shoppingcenter. På Emporia har vi en grundläggande positiv inställning till nya hållbara innovationer och lösningar som främjar minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. Vi testar gärna nya lösningar och samarbetar för att dela med oss av kunskap och ta till oss ny. I Hyllie är det en förutsättning för att få vara med och utveckla stadsdelen, säger Jonatan Carlring, projektansvarig. Klimatkontrakt för Hyllie Hyllie ska vara Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och det ska säkerställas bland annat genom Klimatkontrakt för Hyllie. Det är en process som Malmö stad driver med E.ON, VA Syd och andra aktörer i Hyllie. Tanken är att ta ett helhetsgrepp för en resurseffektiv infrastruktur för transporter, energi och mark. Allt ska vara bättre, grönare och snålare. Fler och fler inser att Hyllie är ett alternativ till andra delar av Malmö, Skåne och Öresundsregionen för boende och arbete. Vi går mot en modern stadsdel, som just nu befinner sig i vaggan av sin potential. Vi på Emporia ser det som en stor förmån att få vara med i Hyllie och forma framtiden, säger Jonatan Carlring. Shopping med miljön i centrum Modern shopping är Emporias affärside. Där en viktig framgångsfaktor är att kunderna kommer tillbaka gång på gång. Steen & Ström är medvetna om vikten av hållbar och klimatsmart konsumtion. Genom att erbjuda en unik miljö och hög service kan Emporia också bli en naturlig mötesplats i Hyllie och en viktig motor i stadsutvecklingen. För många människor. Läget gynnar besök med kollektivtrafik. Inne i Emporia kommer det att finns interaktiva informationstavlor med buss- och tågtidtabeller. Här finns elbilsladdare och cykelparkering. Dessutom arbetar Emporia tillsammans med tillgänglighetskonsulter för att möta olika kundgruppers behov. Det görs en satsning på taktila skyltar, inte bara i de gemensamma utrymmena utan även vid hissar och utanför varje butik. Högst upp finns en offentlig takpark som utgörs av ett grönt tak. Den har stora tekniska fördelar förutom att vara en naturlig lunga med många rastplatser. Denna typ av tak fördröjer dagvattnet och är på så sätt bra för hela byggnaden. Emporia ska vara en spirituell upplevelse. Flera investeringar kommer att göras i olika konstprojekt. Framför havsentréen mot väster planeras ett solitärt offentligt konstverk. För att människor ska trivas. Vi bygger Emporia för framtiden och då är dessa saker viktiga. Steen & Ström är en långsiktig fastighetsägare som ska äga och förvalta Emporia under lång tid. Då måste vi leva upp till de krav som Malmö stad, våra hyresgäster och kunder ställer på oss, avslutar Jonatan Carlring. För mer information om Steen & Ströms Gott Val, se:

4 Kinesisk delegation med ingenjörer och arkitekter i Västra Hamnen. Malmö är sedan flera år tillbaka vänort med den kinesiska tvåmiljonerstaden Tangshan. Under de senaste åren har samarbetet fördjupats. Just nu bygger kommunen i nordöstra Kina en helt ny ekostad som inspireras av Västra Hamnen. Foto: Johan Andreasson Vi är här för att lära Zhou Yongshan är vice direktör för Tangshan Bay International Eco-City i Kina. Där genomförs just nu bygget av en helt ny ekostad som ska rymma mer än en halv miljon människor. Vi är här för att lära, säger Zhou Yongshan och sneglar mot Turning Torso i skyn. VÄSTRA HAMNEN. Ända sedan BO01 är utländska delegationer ett vanligt inslag i Västra Hamnen. Få höjer på ögonbrynen när kineser, indier, tyskar, engelsmän tusentals experter inom stadsbyggnad från hela världen kommer till Malmö för att låta sig inspireras och hämta kunskap om hållbar stadsutveckling. Sverige och Malmö är ledande i världen inom hållbar stadsutveckling och vi har stora förväntningar på samarbetet, säger han. Vår utmaning handlar också om att bygga en stadsdel i en kustmiljö, säger Zhou Yongshan. Wei Dehui är projektkoordinator och är i Sverige och Malmö för andra gången. Han fascineras av de stora ytor som finns här och berättar att det är just marktillgången som skiljer sig kraftigt åt mellan Malmö och den kinesiska staden på ostkusten. Utbredningen av städer och bostäder får inte göras på bekostnad av jordbruket och den framtida mattillgången. Staden, från noll till en halv miljon invånare, ska byggas under en 20-årsperiod. Vi kan göra detta själva men det skulle ta mycket längre tid och det är bråttom. Nu kan vi lära oss av er och kanske kan vi undvika många misstag, säger Wei Dehui, projektkoordinator för samarbetsprojektet. EN DEL AV STADEN kommer enligt uppgift att vara mycket likt Västra Hamnen i Malmö och det finns även långtgående planer på en kinesisk variant av Turning Torso. Sverige och Malmö är ledande i världen inom hållbar stadsutveckling och vi har stora förväntningar på samarbetet. 4 TVÅ VECKOR I SVERIGE med studiebesök, föreläsningar och seminarier om allt från Turning Torsos avfallskvarnar till lyckade exempel på samarbete mellan kommunen och näringslivet ska göra arbetet lättare på hemmaplan. I hemlandet väntar naturligtvis jättelika utmaningar i att bygga hållbart för den stora befolkningen. Och det är bråttom. Byggtakten slår alla tidigare rekord det är nu som det nya Kina håller på att byggas. UNDER DETTA BESÖK är det framförallt praktiska lösningar som intresserar kineserna, exempelvis hur matavfallet ska hanteras. Ingenjörerna tittar nyfiket ner i brunnarna nedanför Turning Torso där matavfallet till slut hamnar, för att sedan transporteras iväg för att genom rötning bli biogas. Kameror och filmkameror används flitigt. Zhou Yongshan, till vänster i bild, är vice direktör för Tangshan Bay International Eco-City i Kina och är på rundvandring i Västra Hamnen.

5 Vad är Västra Hamnen för dig? Thomas Holmquist, byggnadsarbetare i Västra Hamnen ÅTERANVÄNDNING Järnet togs om hand och betongen återanvändes. Det berättar Thomas Holmquist som arbetar som byggnadsarbetare i Västra Hamnen och som just nu är i färd med att anlägga en park vid Flaggskeppsgatan. Bo01 där borta och dess miljöinriktning känner jag ju till, med solceller och låg energiförbrukning med mera. Men här är det mer oklart. Jag vet inte riktigt, säger Thomas Holmquist. Jo, förresten. När jag tänker efter så tog man vara på det mesta när de gamla byggnaderna rivdes, säger han. Slurry Emma Edetun, Bo01-området Västra Hamnen MILJÖVÄNLIGT, VACKERT OCH LÄTT ATT RASTA HUNDEN Läget, den vackra omgivningen och närheten till högskolan. Det var några av anledningarna till att Emma Edetun och hennes sambo valde att bosätta sig i Västra Hamnen. Att det sedan finns fina promenadvägar för att rasta hunden är ett stort plus. Passivhus, fjärrvärme och solceller. Jo, jag känner väl till områdets miljöprofil och det är naturligtvis tillfredsställande att kunna få bo här, säger Emma Edetun som arbetar som fastighetsmäklare men som för tillfället är föräldraledig och kan njuta av vårvärmen. Den är brun, trögfl ytande och näringsrik, vår fantastiska produkt. Det är ditt matavfall som behandlats i vår anläggning. Slurryn förädlas till biogas och biogödsel, som ersätter bensin och konstgödsel. Bättre för miljön, bättre för dig. Eller med andra ord: vi gör något gott av ditt matavfall. Vill du veta mer om processen, besök Foto: Johan Andreasson Markus Svensson, Flagghusen PENDLARLÄGE OCH BARNVÄNLIGT Markus Svensson bor i Västra Hamnen men har sitt jobb i Helsingborg. Även frugan pendlar, till Köpenhamn. Efter några minuter på cykeln så sitter vi på tåget, säger han. Men vi flyttade hit på grund av att vi fick en dagisplats, säger han. Det är barnvänligt också, och nära in till staden. Satsningen på fjärrvärmen och passivhusen känner jag väl till. Det är mycket spännande att bo här, säger han. Sysav tar hand om avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Har du frågor eller funderingar kring avfall och miljö? Hör av dig på eller 5

6 Foto: Mats Persson FYRA AV TIO TAR CYKELN I MALMÖ Fyra av tio Malmöbor tar cykeln till jobbet eller skolan. Det gör att Malmö ligger i topp i Sverige när det gäller andelen cyklister, i paritet med Köpenhamn. Men staden ska göra livet ännu enklare för cyklisterna och siktar på att bli internationellt ledande även när det gäller cyklisternas miljö. Vi tar nu fram ett cykelprogram med konkreta punkter, allt från hur snöröjningen ska bli bättre till beskärning av buskar och fortsatt utbyggnad av cykelbanor och cykelparkeringar, säger Olle Evenäs som är trafikplanerare på gatukontoret. Ett projekt som många säkert har lagt märke till är den nedfällda solcellsbelysningen längs Fersens Väg och Heleneholmsstigen. Det är ett underhållsfritt system som inte bara är miljövänligt utan som även gör cyklandet till en upplevelse. Det är nämligen också viktigt att man ska känna sig uppskattad som cyklist, att det ska finnas en bra service. Därför ställer vi ut pumpar på vissa platser och vi sätter upp räcken som cyklister kan hålla sig i vid rött ljus, säger Olle Evenäs. Nobelvägen har varit en het potatis i staden ända sedan cykelbanan togs bort under bilismens högtidsdagar. Men nu är den snart tillbaka, etapp tre av sex byggs i år och ambitionen är att det 2015 ska finnas en cykelbana längs hela Nobelvägen. I takt med att fler väljer cykeln i Malmö ställs ökade krav på parkeringsmöjligheter. Cykelgaraget i Hyllie är en framgång och nu planeras det för nya garage vid Triangeln och vid centralstationen. VÄRLDEN KOMMER TILL MALMÖ FÖR ATT LÄRA SIG MER OM HÅLLBAR UTVECKLING MALMÖINSPIRERAD STADSDEL I KINESISKA CAOFEIDIAN I Tangshan i nordöstra Kina byggs just nu en ny ekostad som inspireras av Västra Hamnen i Malmö. Staden i nordöstra Kina är sedan slutet av 1980-talet vänort till Malmö och det senaste året har samarbetet inom hållbar stadsutveckling förstärkts. Sedan ett par år tillbaka sker det ett regelbundet utbyte av kunskap mellan experter i Sverige och Kina. Ett par gånger per år besöker kinesiska delegationer Malmö för att lära sig mer om hur Malmö stad arbetar med hållbar stadsutveckling. Men utbytet öppnar också upp för grön tillväxt, där svenska företag får möjlighet att exportera sitt teknikkunnande till den stora kinesiska marknaden. SEATTLE STUDERAR MALMÖS GRÖN- YTEFAKTOR I samband med Bo01 var Malmö först ut i landet med att tillämpa en så kallad grönytefaktor. Det är enkelt uttryckt minimiandelen grönska som ska finnas på en fastighet och något som byggbolagen ska rätta sig efter när de bygger. Systemet blev en framgång och flera städer har följt efter, bland annat Stockholm. Seattle i USA har också uppmärksammat Malmömodellen. Under flera år har delegationer med arkitekter och stadsplanerare varit i Malmö för att hämta kunskap och inspiration hur man kan bygga gröna stadsdelar. UTSTÄLLNINGEN I SHANGHAI Efter Malmös deltagande i Världsutställningen förra året har staden ytterligare stärkt sin ställning i världen som en stad i den absoluta framkanten av hållbar stadsutveckling. Dagligen besöktes Malmös monter av minst nyfikna personer, de flesta kineser. Speciellt var att Malmö fick förmånen att ställa ut på området Urban Best Practices Area, där bara särskilt inbjudna städer och regioner från hela världen fick visa upp sitt hållbarhetsarbete i egna paviljonger. BRITTISK BOSTADS- LAGSTIFTNING Efter att den förra brittiska bostadsminstern hade besökt Malmö påverkades hon så mycket av utvecklingen i Västra Hamnen att det faktiskt förändrade bostadslagstiftningen i landet. Code for sustainability heter det nya regelverket och målet är att all nybyggnation senast 2016 i England ska präglas av ett hållbart byggande. Snart finns det nya fritidshus i Malmö GYLLINS TRÄDGÅRD Se fram emot närhet till härligt rogivande skog, sköna joggingrundor, fiske, ridning och golf. Vi bygger ett begränsat antal radhus som fokuserar på att du ska få ut maximalt av din fritid året om. Brf Lejonhjärta är ett idylliskt bostadsområde i östra Malmö. I denna gröna stadsdel finns friluftsscen, mötesplatser och härliga motionsslingor. Radhusen är i storlek 116 kvm 4-5 rok, med täppa. Månadsavg kr exkl värme. Insats från kr. Din guide: Camilla Lundström, Anmäl ditt fritidsintresse på: riksbyggen.se/lejonhjarta 6

7 Spårvägen på väg tillbaka i Malmö? TekNikkONSuLTeN VecTurA SpårAr STADSuTVeckLiNGeN Spårvagnen är mer än miljövänlig, kapacitetsstark och komfortabel. Den tillför också en futuristisk känsla och en framåtanda. Spårvägar ligger i linje med de ambitioner som större städer har i dag, säger Anders Lundberg, seniorkonsult på Vectura. För hundra år ringlade spårvagnar fram i ett flertal svenska städer. När Malmö lade ner sin spårvagnstrafik i mitten av 70-talet stod Göteborg och Norrköping ensamma kvar. Stockholm satsade på tunnelbana och andra städer valde att fokusera på bilen och bussen. Men nu lockas återigen allt fler städer av spårbunden kollektivtrafik. Malmö har de senaste åren haft en tydlig stadsutveckling och är i dag en attraktiv storstadsregion. Malmö börjar närma sig kapacitetstaket när det gäller busstrafiken. Att undersöka möjligheten att införa spårväg känns naturligt om man ser till stadens utveckling och de framtidsplaner som finns, säger Anders Lundberg. Helhetssyn för alla transportslag Teknikkonsultföretaget Vectura är marknadsledande inom transportinfrastruktur och rörelseplanering och finns på ett 40-tal orter runt om i landet. Företaget arbetar med planering av bland annat järnvägar, vägar, broar och bland kunderna märks Trafikverket, kommuner och regioner. För att möta det ökade intresset av spårbunden kollektivtrafik i städerna satsar man nu på spårvägsområdet. Bland annat har en speciell grupp bildats som består av specialister inom spårvägsprojektering med erfarenhet från projekt i Anders Lundberg, seniorkonsult på Vectura. bland annat Stockholm, Göteborg, Norrköping och Oslo. Vecturas mål är att arbeta fram hållbara lösningar för en stad. Gäller det ett spårvägsprojekt så handlar det om att allt runt omkring måste fungera; både under ombyggnadstiden och framför allt när projektet är genomfört. Det innebär att man tar hänsyn till och har kunskap om alla transportslag som berörs av arbetet, det vill säga cyklister, gångtrafikanter, bilister och kollektivtrafikresenärer. Alla resenärer ska ha god tillgänglighet oavsett transportslag. Denna helhetssyn hjälper oss när vi ser på trafiksäkerhetsfrågorna och för att hitta lösningar som bidrar till de transportpolitiska målen. För oss är det även viktigt att dessa projekt får minimala konsekvenser för invånarna och trafikanterna under byggtiden, menar Anders Lundberg. Spårvagn får fler att resa kollektivt Dagens moderna spårvagnar är rymliga, tysta och energieffektiva. Dess solida infrastruktur ger ett komfortabelt resande till skillnad från bussen som måste anpassa sig till stadsgatornas varierande kvalitet. De över 30 meter långa spårvagnarna sväljer också många resenärer, vilket gör dem betydligt mer kapacitetsstark än bussen och dessutom mer trafiksäker eftersom spårvägar till stor del är reglerad av signalsystem. Även rent estetisk är spåvagnen ett positiv inslag i staden. Alla dessa faktorer gör att spårvägen ger en attraktiv kollektivtrafik. Och det ser man i de städer som har spårvagnar, de har också högre kollektivtrafikandel, vilket också betyder att det körs mindre bil i dessa städer, säger Anders Lundberg. Vectura löser komplexa transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Vectura hjälper sina kunder att utveckla hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Vectura har konsulter i Sverige och Danmark. 7

8 MALMÖ STADS FYRA ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL: 1. MALMÖ SKA VARA SVERIGES KLIMATSMARTASTE STAD År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi. Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 % per person fram till 2020 och med ytterligare 20 % till Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven kollektivtrafik (grön el) och ett utbyggt cykelvägnät. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras. 2. FRAMTIDENS STADSMILJÖ FINNS I MALMÖ Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft. Malmö har en tätposition när det gäller hållbarhetsfrågor i urbana miljöer och ska fortsätta att utvecklas som motor inom detta område. Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet och ska tillsammans med utvecklingen av bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet. Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer. 3. NATURTILLGÅNGAR BRUKAS HÅLLBART Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt. Malmö ska växa resurssnålt genom att i första hand bygga ut inom staden (förtäta) på framför allt gamla verksamhetsområden. Parker och grönområden ska skyddas. Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan gynna biologisk mångfald och minska spridningen av näringsämnen och gifter till vattendrag och grundvatten. Vattentillgångarna ska skyddas. Utförseln av näringsämnen och föroreningar till Öresund, via exempelvis de små vattendragen, ska minska. Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka. 4. I MALMÖ ÄR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering både för näringslivet, Malmöbon och i Malmö stads organisation. Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka. Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer. Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt. Malmö ska stärka befintliga cleantechföretag och attrahera nya företagsetableringar genom att fortsätta utvecklas som kunskaps- och innovationsstad. Det ska vara enkelt för Malmöborna att göra hållbara och giftfria val. 8 Vi kommer att jobba hårt för att nå målet att hela staden ska försörjas av 100 procent förnybar energi år Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad Malmö ska vara en nära tät, grön och funktionsblandad stad. Visionsbild: Dziugas Lukosevicius, Malmö stadsbyggnadskontor. Samverkan är ett av ledorden för att Malmö ska nå sina kaxiga miljömål skriver direktörerna för miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, serviceförvaltningen och gatukontoret. Så ska Malmö bli världen på hållba Malmös miljöarbete är bäst i Sverige enligt många och staden har både fått flera fina utmärkelser och internationell uppmärksamhet. Men mycket är kvar och resan mot en hållbar stad går vidare i ett högt tempo där hela staden bidrar för att nå målet att Malmö ska bli bäst i världen på hållbarhetsfrågor. DET GÅR STADIGT ÅT RÄTT HÅLL. Malmö har fått fina priser för sitt arbete med hållbar stadsutveckling och staden blev för att bara nämna ett par exempel utsedd till Sveriges miljöbästa kommun 2010 av tidningen Miljöaktuellt och fick nyligen Världsnaturfondens utmärkelse Earth Hour Capital En anledning till framgångarna är samverkan. Samarbetet med näringslivet lyfts ofta fram som en kritisk framgångsfaktor. Intresset är stort bland företagen som vill hänga på i arbetet med att utveckla hållbara lösningar i den riktning som Malmö har stakat ut. Den malmöitiska samarbetsförmågan mellan kommunchefer, näringsliv och andra organisationer lyfts ofta fram som ett gott exempel när det gäller hållbar stadsutveckling. Mycket av miljöarbetet i en kommun handlar om de stora, tunga områdena som planfrågor, byggande, trafik, avfall, energi. Alla investeringar ska vara hållbara, säger Katarina Pelin som är miljödirektör i Malmö stad. ATT UTVECKLA EN HÅLLBAR stad handlar naturligtvis inte bara om vindkraft, biogas och energismarta byggnader, även om de tekniska lösningarna ofta är en stark motor för utvecklingen. Det hållbara Malmö väver in flera dimensioner den miljömässiga, den ekonomiska och inte minst den sociala aspekten. Alla bitar är viktiga när framtidens Malmö utvecklas. Stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson ansvarar visserligen för den rumsliga och rent fysiska utvecklingen av staden. Men allt hänger

9 MALMÖS MILJÖMÅL PRESSMEDDELANDE: MALMÖ UTSEDD TILL KLIMAT- SMARTASTE KOMMUNEN Malmö stad har fått många priser och utmärkelser för sitt miljöarbete. Nyligen tilldelades staden utmärkelsen Earth Hour Capital Priset delas ut av Världsnaturfonden WWF och går till den kommun som är beredd att göra ambitiösa och långsiktiga insatser för att bekämpa klimatförändringarna. Malmö får priset för sina många satsningar på hållbar stadsutveckling och för att man är ett inspirerande exempel på hur en stad kan arbeta för att omvandla sin utvecklingsmodell från en traditionell till en lågfossil stadsutveckling genom konsekvent och långsiktig planering. Priset delades ut av Kung Carl XVI Gustav under seminariet Earth Hour Conference i Stockholm den 15 mars. Jag är glad och stolt över att Malmö tilldelas den här utmärkelsen. Arbetet med att bekämpa klimatförändringarna är oerhört viktigt, och utnämningen är ett kvitto på det arbete som bedrivs runtom i hela Malmö, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande. Det här priset bevisar att vi är på rätt väg och har kommit långt i Malmös arbete för en klimatsmartare stad. Men vi har massor kvar att göra och kommer inte vila en sekund förrän Malmö år 2030 försörjs av 100 procent förnybar energi, säger Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad. VÄLKOMMEN TILL KV. SKONAREN Klimatsmarta bostäder med unik utformning och utsikt. Bostadsrätter: Mäklarhuset Jansson & Co Hyresrätter: Läs mer på bäst i r utveckling Res närodlat. Vi kör enbart på 100% skånskodlad rapsolja. Riktigt miljövänligt med andra ord. Med våra låga webbpriser är vi plånboksvänliga också. Malmö/Lund Malmö Airport Internetpris: enkel 99 (ungdom/pensionär 79 ) ihop. Hur man bygger staden påverkar också hur människor rör sig och träffas. När vi bygger framtidens hållbara Malmö är det viktigt att staden är tät och blandad. En tät stad sparar energi, men överbryggar också avstånd. Och en blandad stad innebär att det ska finnas både bostäder och verksamhetslokaler, säger han. FÖRTÄTNINGEN KOMMER att märkas tydligt. Det blir fler människor i Malmö och arbetsplatserna blir fler. Men allt handlar naturligtvis inte om att bygga nytt. Utvecklingen av befintliga byggnader fortsätter, framför allt i centrum, där staden arbetar för att skapa fler bostäder. Malmö har liksom många andra storstäder en jättestor utmaning med social hållbarhet. Staden är allt för segregerad. Men detta kan förändras delvis med fysisk förtätning och vi behöver binda ihop hela staden med stråk och mötesplatser för att skapa fler mötesplatser för människor, säger Christer Larsson. MYCKET ÄR GJORT PÅ RESAN mot ett hållbart Malmö men samtidigt finns mycket kvar att åstadkomma. Malmö stads miljömål är tuffa. Redan 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och 2030 ska hela Malmö försörjas med 100 procent förnybar energi. Malmö ska vara bäst i världen på hållbarhet. Vi har redan bevisat att det går att göra mycket för att skapa en klimatsmartare stad men vi har mycket kvar att göra och kommer att jobba hårt för att nå målet att hela staden ska försörjas av 100 procent förnybar energi år 2030, säger Katarina Pelin avslutningsvis. Kerstin Gustavsson, direktör gatukontoret Börje Klingberg, direktör fastighetskontoret Christer Larsson, direktör stadsbyggnadskontoret Katarina Pelin, direktör miljöförvaltningen Ingmar Simonson, direktör serviceförvaltningen Köp din biljett på 9

10 ANDERS RUBIN, KOMMUNALRÅD BOENDE OCH STADSMILJÖ: Det är tusentals små åtgärder som avgör Det är tjänstemännen som ser till att Malmös miljömål uppnås men det är politikerna som bestämmer. Hur tänker de egentligen? Vi frågade en av de ledande i Malmö, socialdemokraten och kommunalrådet Anders Rubin ansvarig för boende och infrastruktur och en av dem som driver miljöfrågorna allra hårdast. ANDERS RUBIN MENAR ATT alla städers största miljöutmaningar handlar om två saker: trafiken och energin. Det är inte annorlunda i Malmö. På dessa områden finns ingen quickfix, att kunna lösa allt i ett alexanderhugg. Det är tusentals små åtgärder i vardagen som kommer att avgöra om vi klarar våra ambitioner. För att nå målet måste alla vägar väljas både kommunen och vi som medborgare måste göra något. Staten har naturligtvis också en viktig roll och de internationella överenskommelserna måste komma på plats, hävdar han. ATT SUCCESSIVT TA SIG ur fossilberoendet i transportsektorn kommer bit för bit innebära mycket radikala grepp, tror Anders Rubin. I första steget ökar biogasens andelar för att det i andra steget runt 2020 kommer att vara eldrift som gäller. Mer av resandet kommer att ske med kollektivtrafik särskilt i städerna. Runt 2020 kommer spårvagnar till Malmö, säger han. TRANSPORTSYSTEMET KOMMER också att behöva effektiviseras lastbilar som kör långa sträckor ersätts av tåg och kanske framför allt båtar. Hur kommer Malmöborna rent praktiskt att märka av stadens arbete med att uppfylla målen? Det kommer att bli lättare att gå, cykla och åka kollektivt och det blir antagligen lite besvärligare och dyrare att välja att köra bil. Samtidigt kommer vi att sortera ut matavfall särskilt. Biogas och energi kommer att produceras lokalt vilket innebär att delar av våra hamnområden kommer att bli stora energiområden. Överallt i staden kommer vi att se vindkraft, både i traditionella och i nya former. Solenergianläggningar täcker fler av stadens hustak. Hur ser du på den folkliga förankringen i dessa frågor? Vi har varit inne i denna process under ett antal år. Malmö har redan mest vindkraft och solkraft av alla kommuner i Sverige. Det har inte varit smärtfritt och en del gillar inte utvecklingen. Men de flesta inser nog att vi måste göra något åt vår påverkan av klimat och natur. Det kräver att vi ändrar oss. Finns det en koppling mellan tillväxt och att utveckla en hållbar stad? Jag tror att sambandet är väldigt klart. En stad som inte är hållbar kommer inte att attrahera ungdomar och studenter. Då kommer inte företagen söka sig hit och på så sätt får vi inte de investeringar vi behöver för att skapa jobb. Vissa delar av omvandlingen innebär också att vi istället för att köpa råvaror (exempelvis bensin och diesel) producerar dessa varor lokalt med lokala råvaror. Det kommer alldeles säkert att skapa nya arbetstillfällen. Anders Rubin, kommunalråd (S) i Malmö med ansvar för boende- och infrastrukturfrågor. Hyr in dig i den gröna revolutionen i Västra Hamnen. När vi utvecklade World Trade Center (WTC) i Malmö tänkte vi, varför inte bygga en av Malmös hållbaraste fastigheter. Om vi tänker annorlunda ska vi också göra annorlunda. Vi både kan och vill utveckla hållbara, gröna fastigheter. Tänkt och gjort; WTC belönades förra året med Gröna Lansen, Malmö stads pris för hållbart byggande. Nästa gröna steg vi tog i Västra Hamnen var Jungmannen, ett kontorshus där vi har minskat energiförbrukningen ytterligare. Den är mer än 50 procent lägre än byggnormen. Snart börjar vi hyra ut lokaler i ytterligare en grön planerad byggnad i Västra Hamnen, en hållbar kontorsfastighet med hållbar havsutsikt. Söker ditt företag en grön och hållbar profi l? Ju tidigare du som intresserad hyresgäst hör av dig till oss desto bättre blir både vårt samarbete och slutresultatet. Tillsammans kan vi då bidra till att bygga ett samhälle med sikte på framtiden. Våra uthyrare lotsar dig gärna igenom processen mot grönare lokaler. Kontakta Anders Gintse, , eller Christel Zaar, , för mer information. mpd.midroc.se TÄNKER ANN ORLUND A. GÖR A NNORLU NDA. 10

11 hela denna sida är en annons från hyresgästföreningen Alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad Bostaden är en central del i varje människas liv. Den är platsen för vila, fritid, kärlek och omsorg. Hur vi bor har stor betydelse för välfärden och en långsiktig hållbar utveckling. Hyres gästföreningen arbetar för att ta tillvara dina intressen som hyresgäst. Alla ska ha rätt till Hyresrätten är öppen för alla. Det behövs ingen kontantinsats och man kan byta lägenhet. Hyran sätts efter förhandlingar, inte efter hur mycket hyresvärden vill ta ut. Vi är alla olika. Därför måste det finnas tillgång till olika sorters bostäder. en god bostad En god bostad är ett hem du trivs i och som du kan känna dig trygg i. Du och dina grannar har en trivsam gemensam miljö med bra service. till rimlig kostnad. Hyran måste vara rimlig i förhållande till hushållens disponibla inkomster. Du ska betala en hyra som motsvarar den standard, kvalitet och service som du får. Bli medlem! Vi förhandlar hyror, arbetar med hyresjuridik, driver lokala projekt i bostadsområden och utvecklar och stärker hyres rätten. Vi skapar opinion för fler bostäder. Över en halv miljon hushåll är redan med i Hyresgästföreningen och i södra Skåne är vi medlemmar. Gå in på eller ring och bli medlem du också! Varför är du med i Hyresgästföreningen? Layout och tryckanpassning: Stefan Wulff AB, Foto: Eva Dalin, Stefan Wulff, Pernilla Berthelot Erik Palsund, 70 år, Annestad Jag växte upp i en etta på Gamla Öster med dass på vinden. Som nygift för 49 år sedan, såg jag hur svårt det var för ungdomen att få en lägenhet. Man var helt i händerna på oseriösa värdar och än idag ser jag exempel på detta. Vi måste trycka på våra folkvalda att bygga fler hyresrätter. Nu är jag ordförande i den lokala hyresgästföreningen Annestad. Sara Mohammadi, 28 år, Södervärn Jag ville inte stå ensam mot hyresvärden om jag skulle hamna i en tvist eller behöva fixa något i lägenheten. En annan fördel är att jag kan vara med och påverka mitt boende. I vårt hus har vi nyligen startat en lokal hyresgäst förening och vi har redan efter bara ett par månader åstadkommit förbättringar, till exempel jämn are temperatur på varmvattnet. Vi fort sätter att jobba för fler förändringar. Jenny Carlbom, 30 år, Seved För att jag behövde hjälp med min lägenhet. Jag tycker att det är roligt att vara aktiv i en organisation som arbetar för att förbättra området jag bor i. Det är kul att se när jag och mina grannar får bättre och tryggare boenden. Genom att arbeta i vår lokala hyresgästförening har jag lärt känna många trevliga människor i området. Det är en stor förmån!

12 LÖNSAMT PÅ LÅNG SIKT ATT BYGGA MÖRKGRÖNT Det kostar cirka tio procent mer att utveckla en kontorsfastighet som är mörkgrön som uppfyller de strängaste miljökraven. Den kostnaden kan man på kort sikt se som en utebliven vinst. Men när man ser långsiktigt kommer det att löna sig, och vi hoppas att alla andra kommer att följa efter, säger Magnus Skiöld, vd för Midroc Property Devlopment, prisbelönt för sitt kontorshus World Trade Center i Västra Hamnen. I Malmö duggar de goda exemplen tätt års vinnare av Gröna Lansen, Malmö stads miljöpris för hållbart byggande, Midroc Property Development är ett företag som sticker ut lite extra. Det har varit inspirerande för oss som byggherrar att samarbeta med Malmö stad för att utveckla Västra Hamnen till en hållbar stadsdel. Malmö har ju blivit ett föredöme ute i världen, säger vd:n Magnus Skiöld. Företaget är ett exempel på en privat aktör som har stora hållbarhetsambitioner både för bostads- och verksamhetsprojekt i Västra Hamnen. Projektet World Trade Center uppfyller alla tre aspekterna av hållbarhet, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande. Den ekologiska hållbarheten manifesteras i företagets ambition att ha en mycket låg energiförbrukning, trots stora glasfasadytor. Energiförbrukningen är 75 kwh/m 2 och år, vilket ligger 30 procent lägre än gällande krav enligt byggnormen och som även är lägre än vad som krävs för miljöcertifieringen Green Building. Företaget har valt att satsa på fyra energibesparande åtgärder användning av dubbelglasfasader i kombination med andra fasadmaterial, automatisk solavskärmning, behovsstyrd belysning och närvarostyrd ventilation och kyla. Malmö har ju blivit ett föredöme ute i världen. Magnus Skiöld, vd Midroc Property Devlopment Midrocs medvetna satsning på en effektiv och sund energi- och arbetsmiljö är lovvärd, och tillsammans med en god och enkel arkitektur är projektet ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö, säger Göran Rosberg, informationschef på stadsbyggnadskontoret i Malmö, med anledning av utmärkelsen. Granne med World Trade Center, i kvarteret Jungmannen, har företaget utvecklat ytterligare en energisnål kontorsbyggnad. Byggnadsytan är på m 2, rymmer 240 arbetsplatser och har sju mindre bostäder högst upp. Jungmannen är en av Sveriges energisnålaste kontorshus med en energiåtgång på 45 kwh/m 2, vilket är drygt 50 procent bättre än det värde som Boverket anger. Den nya översiktsplanen pekar ut hur staden ska växa. Förtätning och fokus på social hållbarhet är något som ägnas särskilt stor uppmärksamhet. Foto: Leif Johansson / Bildarkivet.se Staden arrangerar seminarier om Malmös nya översiktsplan Vi vill underlätta för människor att vara intresserade av hur staden ska utvecklas. Tyke Tykesson, projektledare Hur kommer behovet av förskolor att se ut? Hur ska staden förtätas? Och hur kan en stadsdel som Rosengård bättre integreras med centrum? Allt detta och mycket mer står att läsa i kommunens nya översiktsplan bibeln för alla som är intresserade av hur Malmö ska utvecklas. I början av maj går startskottet för samrådet, då staden arrangerar seminarier för att göra invånarna delaktiga. I SLUTET AV APRIL BÖRJAR samrådet om hur staden ska utvecklas de närmast 20 åren. Det gäller den nya översiktsplanen som under ett par månader nu ska diskuteras med invånarna. I början av maj planeras en startskottsvecka med seminarier kvällstid. Sedan följer en rad olika aktiviteter på stan för att engagera och lyssna till vad Malmöborna har att säga. Översiktsplanen är jätteintressant läsning för alla och nu ska vi engagera alla Malmöbor. Dialogen är viktig och vårt sätt att tänka påverkas kraftigt av hur Malmöborna reagerar, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör. ENLIGT LAGEN SKA VARJE kommun ta fram en översiktsplan. Den ska ge vägledning om hur staden och den byggda miljön ska utvecklas samt hur mark- och vattenområden ska användas. Vi vill underlätta för människor att vara intresserade av hur staden ska utvecklas. Nytt i översiktsplanen är att vi talar ännu mer om att staden ska växa inåt och att vi ska bygga bort barriärer, säger Tyke Tykesson. TYKE TYKESSON ÄR PROJEKTLEDARE och är den som ser till att översiktsplanen blir av och att den till slut också klubbas igenom i fullmäktige vintern 2012/13. Vägen dit är lång och många ska tycka till, även myndigheter, grannkommuner, fastighetsägare och andra aktörer som har intresse i hur Malmö utvecklas. Samrådet pågår fram till september. Sedan återkommer vi med ett så kallat utställningsförslag under 2012 och då finns ytterligare möjligheter att komma med synpunkter, säger Tyke Tykesson. ATT MALMÖ SKA VARA en attraktiv och hållbar stad socialt, ekologiskt och ekonomiskt är något som genomsyrar hela översiktsplanen. Och att Malmö ska kunna växa med omkring fler invånare är också något som planen tar höjd för, genom att peka ut behovet av ytterligare bostäder, arbetsplatser och service. Översiktsplanen är övergripande och ligger sedan till grund för exempelvis var nya bostadskvarter ska byggas och spårvägslinjer ska dras, säger Tyke Tykesson. ÖVERSIKTSPLANEN ANVÄNDS framför allt av kommunens tjänstemän i det dagliga arbetet, exempelvis som underlag för detaljplaner. Men den kan också vara intressant för alla som undrar över vad som händer i kommunen eller som funderar på att bosätta sig i ett visst område. Det alla viktigaste med samrådet är att allmänheten ska veta att Malmö utvecklas och att Malmöborna kan påverka detta, säger Tyke Tykesson. 12

13 HÅLLBARHET är ATT ge TiLLBAkA Som lokal bank är vi en viktig del i samhällets utveckling. Vi bidrar till att människor, företag och andra verksamheter på orten utvecklas och mår bra. Och vi gör det bland annat genom att delar av en del av vår vinst går till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv i västra Skåne. Att ge tillbaka ligger i vår grundidé och är en del av det hållbara samhället. Välkommen till Sparbanken Öresund! Masthusen 18 nya kvarter i hjärtat av Västra Hamnen Skissbilder från Kanozi Arkitekter, utifrån Johan Hellbergs flygbild, på hur området är tänkt att växa fram. Nu bygger vi en ny mötesplats i Malmö. Här, i hjärtat av Västra Hamnen, möts snart både kollegor och boende. Här möts tillresta och förbipasserande. Men här möts redan nu också idéer och tankar. Till exempel kommer Masthusen att bli den första stadsmiljön i Norden som miljöcertifieras enligt Breeam Communities ett världsledande system när det gäller att bedöma bostads- och kommersiella områdens förmåga att skapa en god totalmiljö för sina brukare. Först ut i det 18 kvarter stora området är två centralt placerade kontorshus med inflyttning under våren Dessa kommer att ligga i anslutning till ICA Maxi och ett nytt, levande stadsdelstorg. Som intressent i ett tidigt skede ges möjlighet att påverka utformningen av de nya kontoren och därmed få unika, profilerade lokaler med närhet till såväl havet som stadspulsen. Vill du veta mer om Diligentia eller vårt nya område i Västra Hamnen? Vi skapar kontor som stödjer framgångsrika verksamheter. Ring oss gärna på

14 P-HUSET MED SOL- CELLER OCH BILPOOL Parkeringshuset Fullriggaren är inte som alla andra p-hus. Byggnaden förbereds för lokal energiproduktion i form av två vertikala vindkraftverk som kan utnyttja Västra Hamnens gynnsamma vindläge, och solceller integreras i fasaden mot söder och bidrar också till att minska byggnadens elbehov. I kvarteret Fullriggaren erbjuder även flertalet fastighetsägare de boende gratis medlemskap i en bilpool de första åren med parkeringsplats i p-huset förstås. Vid de tillfällen som parkeringshuset producerar mer elektricitet än det förbrukar skulle bilpoolens elbilar även fungera som lagringsstationer. Inramningen blir en annan än den man är van vid när det gäller parkeringshus. En växtklädd vägg med fågelholkar annonserar parkeringshusets miljöambitioner utåt och bidrar till viss del till att ta upp partiklar och neutralisera bilarnas utsläpp av koldioxid. Västra Hamnen 10 år Bo01 var bara början Det som för tio år sedan var djärva idéer är idag standard. Västra Hamnen i Malmö har blivit en symbol och katalysator för hållbar stadsutveckling. ALLT MER MATAFALL BLIR BIOGAS OCH BIOGÖDSEL Vi blir allt duktigare på att ta hand om vårt matavfall för att producera miljövänlig biogas och biogödsel. Produktionen i Sysavs förbehandlingsanläggning ökade med 60 procent jämfört med föregående år och nu är regionen på god väg att nå det nationella målet att minst 35 procent av matavfallet ska tas om hand. I dagsläget är Malmö uppe i cirka 6 procent. Ökningen beror till stor del på att de sydskånska kommunerna på allvar kommit igång med insamling av matavfall. Det mesta av avfallet kommer från hushållen och vi är också mycket nöjda över att vår anläggning fungerar så bra, säger Kjerstin Ekvall, som är chef för anläggningen som gör en pumpbar fraktion av matavfallet så kallad slurry. Hushållen i Västra Hamnen har stor betydelse för ökningen, där är insamlingen av matavfall och avfallskvarnar i bostäder ett vanligt inslag. Matavfallet som kommer in är ofta välsorterat och av hög kvalitet. Det är i Sysavs förbehandlingsanläggning i Malmö som matavfallet krossas och behandlas i en skruvpress. Matavfallet blir en slurry som man sedan utvinner biogas och biogödsel ur och i dagsläget sker detta i Kristianstads Biogas AB:s anläggning i Karpalund. Eftersom mängderna insamlat matavfall nu ökar, planerar Sysav för en egen biogasanläggning i Sysav-regionen. De nyinflyttade i Bo01- området var pionjärer på sin tid när det gäller det hållbara boendet. Det var Sveriges första stadsdel med ett klimatneutralt energisystem. Vad är Västra Hamnen för dig? ÄNDA SEDAN DEN EUROPEISKA bostadsmässan Bo där omvandlingen av kustnära industrimark till tät stadsdel visades upp för allmänheten, har Västra Hamnen stått i rampljuset för framtidens hållbara boende. De nyinflyttade i Bo01-området var pionjärer på sin tid när det gäller hållbart boende. Det var Sveriges första stadsdel med ett klimatneutralt energisystem, där området försörjs med 100 procent förnybar energi. Efter Bo01-området byggdes Flagghus-området, ett bostadsområde som tog hållbarhetsaspekten ett steg vidare. Här visade byggherrarna att det gick att bygga ett miljöklokt område utan stora summor av bidrag, vilket var fallet i samband med bostadsmässan. Nu tas ytterligare ett kliv i hållbart byggande, när det tredje stora kvarteret i Västra Hamnen, Fullriggaren, snart står klart. I slutet av 2011 och under 2012 sker inflyttning i det som blir Sveriges största område med passiv- och lågenergihus. Johanna och Henrik, Flagghusområdet i Västra Hamnen MILJÖN PÅVERKAR MILJÖN I solen hittar vi Johanna Karlsson, föräldraledig universitetsadjunkt, och Henrik Lundkvist, författare och lärare, som tar lunch på sin balkong. Det är härligt och vi ser fram emot när allt detta är klart, säger Henrik och pekar över byggarbetsplatsen där Fullriggareområdet nu tar form. Paret har bott här sedan i höstas och har inte ETT ANTAL FASTIGHETER FÅR solenergi och fjärrvärme, och parkeringshuset blir till hälften självförsörjande på energi med hjälp av sol- och vindkraft. Kvarteret är speciellt på många sätt. Det är det största området i landet som har avfallskvarn kopplat till ett särskilt ledningssystem som leder allt vidare till en uppsamlingstank, säger Tor Fossum, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö. AVFALLET KOMMER SEDAN att användas till biogasproduktion. De flesta fastigheter får även gröna tak, som bland annat håller kvar regnvattnet längre, förlänger livslängden på taket och förbättrar isoleringen. Men det som för tio år sedan var djärva idéer är idag standard. Den stora uppmärksamheten som området har fått sedan utställningen, har naturligtvis varit av godo. Strålkastarljuset gör att byggföretagen har mycket att vinna på att befinna sig i Västra Hamnen. 14

15 DOCKSIDE.SE APRIL 2011 Varför nöja sig med mindre? Foto: Leif Johansson / Bildarkivet.se Du som vill värna om vår värld och samtidigt ha den på bekvämt avstånd. Ta chansen att utveckla dina affärer i Malmös mest moderna och miljövänliga kontorsbyggnader, ett stenkast från Citytunneln, Kastrup och kontinenten. Perfekt för internationella affärer, pendlare och gästande besökare. På Universitetsholmen utvecklar Skanska flera moderna gröna kontorsfastigheter. Till exempel Gäddan, Tyfonen, Bassängkajen och KKH Malmö Kongress, Konsert och Hotell. Vi hoppas att Västra Hamnen har fått en sådan image att byggbolagen förstår att om man ska vara här så måste man också leva upp till ganska hårda krav, säger Pernilla Andersson som är projektsamordnare på fastighetskontoret för Fullriggaren. ATT MAN HAR LYCKATS så bra har också att göra med förmågan att samarbeta. Den så kallade byggherredialogen har varit framgångsrik och har resulterat i höga hållbarhetsambitioner hos de 13 byggherrar som är aktiva i Fullriggaren. Hållbarhetsöverenskommelsen som gjordes i Flagghusen mellan Malmö stad och byggherrarna har utvecklats till en ny byggstandard och kallas för Miljöbyggprogram Syd, säger Pernilla Andersson. BILARNA I FULLRIGGAREOMRÅDET förväntas bli färre, mycket tack vare en bilpool. Fastighetsägarna ser till att detta blir verklighet och kommer att erbjuda boende och andra hyresgäster gratis medlemskap i bilpoolen under fem år. I utbyte behöver de inte anlägga lika många parkeringsplatser som normalt. PROJEKTET FULLRIGGAREN 634 lägenheter: 449 hyresrätter, 130 bostadsrätter, 34 ägarlägenheter, 9 LSS-lägenheter och 12 sociala lägenheter Förskola med 4 avdelningar Parkeringshus med 450 platser 2 kontor på drygt m² 19 fastigheter I närheten finner du innovationsstarka medie- och forskningsföretag som Malmö högskola och Sveriges Television. Välkommen till Malmös nya kreativa affärscentrum - Varför nöja sig med mindre? Kontakta Andreas Lundberg: ångrat en sekund att de flyttade från centrum. Miljömedvetenheten här ute var en klar fördel, men det var nog läget som gjorde att vi tog steget, säger Henrik Lundkvist. Att bry sig om miljön har alltid varit en självklarhet. Sopsortering, att köra bil så lite som möjligt och att hushålla med elen har de alltid gjort. Men nu känns det som att det är lite lättare att göra rätt miljömedvetenheten sitter i väggarna. Jag tror att man påverkas av sammanhanget, av kulturen här. Det finns många som tänker lite extra på sin konsumtion här ute, tror Henrik. Men det finns naturligtvis också konkreta skillnader. I den tidigare bostaden gick det exempelvis inte att justera värmen. Där kunde det vara 25 grader varmt även om det var 25 minusgrader ute. Vi fick öppna fönstret för att få det svalare. Här är det mer lagom. Nu har jag istället investerat i ett par tofflor, säger han. 15

16 HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN E.ON E.ON tar klimaträtt riktning i Malmö En rad pilotprojekt i Malmö bidrar just nu till Malmös lyskraft som hållbar stad en ny energismart stadsdel, energieffektiva hus och elbilar gör staden till ett levande, växande och innovativt skyltfönster mot omvärlden. Energibranschen är under omställning. Klart är att den fossila vägen snart är till ända, och att kombinationen förnybart/återvunnet/energieffektivt blir den enda farbara i framtiden. På en internationell karta över hållbar stadsutveckling lyser därför Malmö med ett särskilt skimmer just nu. Tillsammans med Malmö stad, med fastighetsägare, arkitekter, byggföretag och fordonsleverantörer, och inte minst, med Siemens som ny teknikpartner, satsar E.ON på att bidra till ett hållbart samhälle, i rollen som energiexpert. Det är innovation på flera nivåer - från nya förnybara produktionskällor för staden, vidare till mer lokala infrastrukturer för till exempel fjärrvärme som återvinner värme och avfall, och även energieffektivitet för företaget och boendet. DEN HÅLLBARA STADEN Användningen av elbilar, när dessa nu börjar göra en verklig entré på marknaden, kommer att ha en oerhört stor påverkan på stadsmiljöerna. I Malmö utvärderar E.ON elbilar från flera tillverkare i samarbete med utvalda hyresvärdar och flera testfamiljer, utifrån familjernas behov och körvanor. All information blir viktig för hur E.ONs erbjudanden som involverar elfordon kommer att se ut i den nära framtiden. Mattias Örtenvik är ansvarig för E.ON:s ramverk för hållbar stadsutveckling, Sustainable City: Hållbara transporter är en del av ryggraden hos staden. Vi ser också återvinning som en grundprincip, och basen för energilösningarna i nya stadsdelen Hyllie vilar därför på resursåtervinning, främst som fjärrvärme, men också i form av el och biogas. HYLLIE PÅ VÄRLDSKARTAN Samtidigt som Västra Hamnen firar tio klimatvänliga år, har Malmö stad höga ambitioner för nya stadsdelen Hyllie. E.ON är, liksom för tio år sedan, stadens energipartner, nu i byggandet av Hyllie. VA SYD är motsvarande partner åt Malmö stad på vatten- och avloppssidan. För att bredda innovationsbasen knöt E.ON i sin tur upp teknikjätten Siemens. Alla medverkande ska fram till och med 2020, befästa Malmös position som hållbar, internationell förebild. Hyllie är Malmös just nu största utvecklingsområde. Där ska det bli lätt att välja en klimatsmart livsstil. Fullt utbyggt till 2030 planeras den nya stadsdelen omfatta cirka bostäder och ungefär lika många arbetsplatser. Energiförsörjningen i Hyllie ska bestå till hundra procent av förnybar eller återvunnen energi senast Malmö stads vision är att Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Genom att skapa en smart och balanserad energiinfrastruktur med betydande inslag av lokalt producerad, förnybar energi, som till exempel sol- och vindenergi, blir Hyllie inte bara en avgränsat klimatsmart stad-i-staden, utan bidrar med sin produktion och återvinningsstruktur till god energibalans i hela staden. Infrastrukturen ger minskade förluster, bättre hantering av effekttoppar och säkrare elförsörjning. Kombinerat med smartare energikonsumtion, elfordon och lokalt producerad förnybar energi ger det resultat och en avsevärt reducerad klimatpåverkan. ENERGIEFFEKTIVA HEM PÅ SOLBACKEN E.ON bryter också ny mark högst bokstavligt, och inleder två olika samarbeten kring bostadshus i Malmö. Vart och ett ska prova ut ett energieffektivt koncept för boendet. Först ut är femton radhus på Solbacken i V Innerstaden, vilka byggs av konstellationen Metro Arkitekter och Haaks Stenhus, med byggstart i juni. E.ON går in med forskningspengar och energieffektiviserar fem av husen med olika tekniska lösningar, utan kostnad för den slutliga köparen, och erbjuder också ett mycket fördelaktigt leasingavtal på en elbil att ladda i den egna laddstationen. Vår tanke är att visa upp energieffektivitet för hemmet, som inte inskränker kundens komfort. Det ska vara lätt att leva hållbart, inte en uppoffring. Vesna Brankovic Kappseglaren vy från gatan 16 thinking energy hauschild + siegel architecture Västergatan Malmö - Sweden T.:

17 Vår tanke är att visa upp energieffektivitet för hemmet, som inte inskränker kundens komfort. Man kan vara klimatsmart med hjälp av teknik det ska vara lätt att leva hållbart, inte en uppoffring, säger Vesna Brankovic, som projektleder de båda just nu aktuella bostadsinitiativen i Malmö. KLIMATSMARTA VÄSTRA HAMNEN I nästa bostadsprojekt går E.ON för första gången in som egen byggherre, och bygger åtta urbana villor i Västra Hamnen. De åtta boendena kommer att gå steget längre i sin energiprofil än Solbackenhusen, och kommer förutom att tillhandahålla lösningar för att mäta och styra sin energianvändning, också att ha dimensionen egenproduktion av energi. Det är lätt för energibranschen att måla upp bilder av en framtida teknik, och en framtida klimatsmarthet. Men man kan energieffektivisera redan nu. Därför vill E.ON tala om nuet, och bygga för verkligheten och vardagen som vi ser den utanför fönstret. Vi befinner oss på gemene mans tidslinje med våra energieffektiva hus, anser Vesna Brankovic. E.ON talar om energieffektivitet i bostäder utifrån tre kategorier energilösningar: Produkter och systemlösningar för att mäta, för att styra och för att producera. Enligt den indelningen, blir husen på Solbacken Mäta-Styra-hus, medan de urbana villorna i Västra Hamnen är Mäta-Styra-Producera-boenden. I Västra Hamnen-husen finns egenproduktionen med i form av både solceller och vindkraft, som alstrar el, och i form av solpaneler vilka genererar varmvatten. HUNDRA KOLL Den hållbara, självförsörjande energilösningen i Västra Hamnen, byggde E.ON tillsammans med Malmö stad för tio år sedan. Och medan energieffektivitet ur ett stadsperspektiv funnits med länge hos E.ON, rullas nu spännande, hållbara nyheter ut i enlighet med ett mikroperspektiv, på hushållsnivå. Att göra energikonsumenter medvetna om hur deras användning faktiskt ser ut, och hur deras val påverkar både räkningen och, i förlängningen, klimatet, bidrar till att energin används effektivare. Just nu testar därför E.ON också en helt ny tjänst som gör det möjligt för kunder att följa sin elförbrukning via sin ipad, iphone eller smart phone 100koll. Hemma hos testhushåll, skickas nu var sjätte sekund information från husets elmätare till en applikation som görs tillgänglig för hushållet både på en display hemma, via nätet och i mobilen. Inte bara kan Vi ser återvinning som en grundprincip, och basen för energilösningarna i nya stadsdelen Hyllie vilar därför på resursåtervinning, främst som fjärrvärme, men också i form av el och biogas. Mattias Örtenvik kunden då se hur förbrukningen påverkas när dammsugaren, diskmaskinen och tv:n är igång, men genom att titta på sammanställningen av den totala elanvändningen under de senaste 30 dygnen får man dessutom en god överblick över och insikt i förbrukningsvanor och användningsmönster. Sådant som man faktiskt kan påverka och förändra, om man vill. För oss är det viktigt att kunna ge kunderna bra hjälpmedel att effektivisera sin elanvändning och minska sin elnota. 100koll är ett konkret sätt och ett första steg för oss alla att bli mer energimedvetna. I förlängningen handlar det också om att vi måste ställa om till ett klimatsmart energisystem där vi använder energin så effektivt som möjligt. Vårt mål är att all el ska göra nytta, säger Anders Olsson, vice vd för E.ON Sverige, och avslutar sin berättelse om koncernens nya riktning: Vad som verkligen känns fantastiskt med den nya, klimatsmartare strategi E.ON följer, är att all innovation som just nu är så intensiv, händer tillsammans med andra! Tillsammans med kunniga partners i olika branscher, som hjälper oss bygga upp bättre produkter, men också tillsammans med våra kunder, som hjälper oss utvärdera och vässa dem. Det är inspirerande att ha gemensamma mål, särskilt med våra olika utgångspunkter. Vi blir verkligt kraftfulla tillsammans. 17

18 Inomhuskänsla utomhus Cord Siegel är en av arkitekterna bakom de uppmärksammade urbana villorna i Västra Hamnen. Nu skissar han på nya radhus i Västra Hamnen, i området Kappseglaren. Den stora utmaningen är att göra området attraktivt året runt, säger han. SOMMAREN ÄR KORT PÅ våra breddgrader. Det vet alla. När solens strålar äntligen börjar värma på vårkanten kryper vi snabbt ut ur våra vinteriden och tar vara på varje grad som höjer kvicksilvret. Men hur ska man få människor att gå utanför hemmet och delta i social samvaro året om? Detta är några av de viktiga frågeställningarna som ligger till grund för arkitekten Cord Siegel som nu skissar på 16 nya radhus Klippern 2 och Klippern 4 i det nya området Kappseglaren i Västra Hamnen. Ambitionen är att skapa en extremt bra utemiljö året om. Vi försöker skapa utomhusmiljöer som känns lite mer som inomhus, säger Cord Siegel. DET HANDLAR BLAND ANNAT om hur byggnader och olika passager ska anpassas efter årstiderna som råder, hur utomhusmiljön ska byggas för att människan ska trivas även vintertid och att utevistelsen inte ska begränsas till nödvändiga transportsträckor där man skyndar mellan hemmet och bussen eller bilen. Ett av projekten, Klippern 2, är lite speciellt; där får arkitekten lov att ta ut svängarna liter mer än vanligt. På uppdrag av Eon ska hauschild + siegel architecture ta fram ett radhusområde med inte bara resurssnåla energilösningar, utan också smart energi, där byggnader, maskiner och människor samverkar med varandra. Det är för tidigt att avslöja några detaljer men det kan handla om att tvättmaskinen automatiskt går igång på natten när energiuttaget generellt är lägre, eller att se till att vindkraftenergin laddar bilen om det blåser och husets behov av energi redan är tillfredsställt, säger han. CORD SIEGEL FICK SITT genombrott 2009 och är en av arkitekterna och upphovspersonerna bakom de urbana villorna som tilldelades det prestigefyllda Kaspar Salin-priset Arkitekterna blev särskilt uppmärksammade för sina innovativa lösningar för ett ökat hållbart boende, inte bara ur ett energiperspektiv utan även när det gäller andra aspekter på hållbarhet. Villorna är staplade på varandra och har utformats med kluriga lösningar som gör det möjligt med bland annat egna odlingar på balkonger och gemensamma utrymmen. Jag tror att ett hållbarhetstänk där man inte bara bryr sig om energin utan även utemiljön blir allt vanligare, säger Cord Siegel. Cord Sigel börjar alltid med the big picture när ett nytt projekt dras igång. Att tänka stort är ett måste. Beteenden kartläggs. Hur ser konsumtionen ut? Hur rör sig människor? Var går det åt energi? Vilka resor är nödvändiga? Detta är frågor som naturligtvis påverkar arkitekternas pennstreck. Lyckas vi skapa ett attraktivt boende lär behovet av att resa minska. Man stannar hemma mer och njuter av sin miljö, säger Cord Siegel. IDÉER FÖR HUR DETTA SKA gå till saknas inte. Tänk att exempelvis kunna ägna sig åt fågelskådning inne i staden. Är detta möjligt? Kan man skapa förutsättningar för fågelliv i staden? Cord Siegel bor själv i en av de urbana villorna i Västra Hamnen. Familjen har bara tillgång till bil via en bilpool även om behovet är litet. Vi har utvecklat en annan livsstil och det är mycket trevligt, säger Cord Siegel. Urbana Villor i Västra Hamnen. Tänk fem villor i rad på en gata och ett grönområde för lek. Stapla dem sedan på varandra. Ungefär så tänkte Cord Siegel och kollegorna när de ritade de prisbelönta husen. HEMMA HOS ARKITEKTEN FEM VILLOR STAPLADE PÅ HÖJDEN Från gatan kan man förväxla huset med ett vanligt hus. Men från gården träder en helt annan bild fram lite som en blandning mellan en jättelik arkitektritad trädkoja och villaträdgårdar som är staplade på varandra. Istället för att tänka horisontellt så tänker vi vertikalt när det gäller de urbana villorna. Då lägger vi det allmänna grönområde som brukar finnas i radhusområden högst upp på taket istället, säger arkitekten Cord Siegel och visar med ett par ritsträck hur villorna staplas på höjden. 18 Urbana Villor är ett samarbete mellan arkitekterna Cord Siegel, Pontus Åqvist och landskapsarkitekten Karin Larsson och har fått ett stort genomslag som bland annat lett till det prestigefyllda Kaspar Salinpriset Här i Västra Hamnen, på en yta av 400 kvadratmeter, staplas fem villor på varandra. På femte våningen bor Cord Siegel och Karin Larsson tillsammans med sina barn, och på tredje våningen bor Pontus Åquist med familj. Det är fantastiskt att bo i villa med trädgård och granngemenskap samt dagis, skolan, universitetet, bio, sushi, centralstationen och arbetsplatsen runt hörnet, säger han. De 140 kvadratmeterna är flexibla och villorna är interiört olika. Här saknas exempelvis bärande väggar, så alla familjer har bestämt rumsindelningen själva. Det gröna tänkandet genomsyrar huset. Balkongen in mot gården är förstärkt för att klara rejäla odlingsbäddar och under plattorna finns ett 30 centimeter jordlager för att kunna plantera kryddor, bär och kanske även träd. Hur stor planteringen ska vara avgör den boende själv, då det bara är att lyfta bort plattorna. Precis som Adolf Loose, med sin klassiska bok om stadsbyggnad Ornament is crime, är jag inte så mycket för ornamentgröna lösningar. Det ska vara på riktigt, säger Cord Siegel. >> Cord Siegel, en av arkitekterna bakom Urbana Villor som nu är sysselsatt med att rita delar av de nya området Kappseglaren i Västra Hamnen.

19 Kappseglaren tar ut Kursen mot framtidens hållbara boende kappseglaren är en del av västra Hamnens centrala kvarter, som ska länka ihop hamnområdet och skapa ett sammanhängande stadsområde mot söder. Projektet består av fyra kvarter: koggen, kosterbåten, klippern och klyvaren, och innebär cirka 320 lägenheter, kontor och ett litet centrum. Sinnenas trädgård En del av Malmö S:t Petri församlings Diakoniprojekt Invigning Hissen går rakt upp i lägenheterna och trappan klättrar utanför i form av en spiraltrappa. Hissen är så stor att man kan ta med sig barnvagnen och inköpen direkt in i lägenheten. Men tar man trappan så blir det lite mer sportigt, och man passerar grannarnas trädgård och köksfönster och får kanske en liten kaffepaus, säger han. Medverkande arkitekter Urbana villor Ansvarig arkitekt SAR/MSA Cord Siegel och arkitekt MSA Pontus Åqvist. Ansvarig landskapsarkitekt: Karin Larsson. Medverkande: Arkitekt MAA Ulrika Connheim, landskapsarkitekt LAR/MSA Niels de Bruin, landskapsarkitekt LAR/MSA Magnus Svensson och landskapsarkitekt Ola Nielsen. I höstas togs första spadtaget för kvarteret Klyvaren, som ska innehålla 72 lägenheter. Klyvaren består av fyra färgglada huskroppar i höjder från tre till sju våningar med gemensam gård och källare. Husen byggs på klimatsmart vis och ska även drivas energisnålt. Det blir passivhus som ska värmas av människor och elapparater. När det nya området står klart är det tänkt att bebyggelsen ska utgöras av fem- till sjuvåningshus ut mot angränsande gatustruktur. Inne i kvarteren planeras dessutom radhus. Det behöver bara värmas under några få av de kallaste dagarna. Då tar vi värme från geoenergi och ett vindkraftverk som vi ska köpa andel i, säger Joakim Fleldt, projektledare och delägare i byggbolaget Vita Örn. Kappseglaren byggs över före detta mässparkeringen på norra sidan av Lilla Varvsgatan, söder om Fullriggaren. I områdets nordvästra del ska en mindre kvarterspark anläggas, Koggparken. Parkens tema vid färdigställande ska vara bollspel och lekplats. Byggprojektet ska drivas i en förenklad form av Det Goda Samtalet, vilket är namnet på den dialog som innebär att byggherrarna får möjlighet att delta i planeringen ett tidigt skede, med utgångspunkt från det stora byggprojekt som just nu uppförs i Västra Hamnen, Fullriggaren. Målet är att hållbarhetsfrågorna ska drivas ännu ett snäpp längre i projekt Kappseglaren. miljöbyggprogram syd sveriges bästa program för hållbart byggande byggsektorn står idag för procent av all energianvändning. detta innebär att det finns mycket att tjäna på att bygga energieffektivt. därför har Malmö stad tillsammans med lunds kommun och lunds universitet utformat ett lokalt byggprogram som ställer krav på byggbolagen, Miljöbyggprogram SYd. Dagens byggstandarder sätter en miniminivå. Miljöbyggprogram SYD går ett steg längre, och är ett sätt för kommunen att kunna ställa tuffare krav på byggföretagen, säger Lena Neij, som är chef för internationella miljöinstitutet i Lund. Programmet ställer i nuläget krav på fyra olika områden; Energi, Innemiljö hälsa och komfort, Fuktskydd och Urban biologisk mångfald och för varje område kan byggföretagen välja tre olika ambitionsnivåer A, B eller C. Basnivån (C), som innebär hårdare krav än Boverkets byggregler, måste alla nå upp till, och innebär krav på ett ekologiskt hållbart byggande utifrån såväl energiförbrukning som innemiljö. I Malmö har redan ett 40-tal projekt anslutit sig till programmet: byggen i exempelvis Sege Park, Hyllie, Gyllins Trädgård och inte minst i Västra Hamnen. Mingel, musik och fika Tal och bandklippning Livskvalité i vardagen Foto: hauschild + siegel architecture EKO-café 15 juni kl Enkel fika bland blommor och blad Onsdagar och torsdagar kl /6-28/7 Sommarcafé Musikunderhållning och enkel förtäring Onsdagar i juli kl Info: eller kontakta: Eva Blomdell Maria Wemrell Filmkvällar Under Malmöfestivalen fram till mitten av september S:t Petri lyrikdagar 2-4 september En oas mitt i stan: Sinnenas trädgård på Själbodgatan 4a Här lägger vi mycket kraft på att spara energi Stena Fastigheter AB bygger minienergihus i Västra Hamnen i Malmö. Fastigheterna konstrueras enligt Miljöprogram Syd vilket innebär högre krav på energibesparing, innemiljö, fuktskydd samt urban biologisk mångfald. Det blir 37 bostadsrätter med försäljningsstart i september 2011 och 40 hyresrätter med uthyrningsstart i januari Energin lägger vi som sagt på andra saker, exempelvis en gemensam bilpool. Å andra sidan går det inte åt så mycket energi där heller då bilarna drivs av natur- och biogas som du själv bidrar med via ditt eget matavfall. Välkommen till Stena Fastigheter Malmö AB. Stena Fastigheter Malmö AB Stortorget Malmö

20 HYLLIE SKA BLI KLIMATSMARTAST Ett klimatavtal mellan Malmö stad. Eon och VA syd ska göra nya stadsdelen Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste, och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Den nya stadsdelen Hyllie håller på att ta form. Cykeln får en given plats, och till och med en arkitektritad bike & ride -anläggning. Foto: Felix Gerlach Vi vet att vi troligtvis måste minska våra utsläpp av växthusgaser med 90 procent till år Och allting vi gör i Hyllie idag kommer att finnas kvar då. För att nå den här målsättningen måste vi topprestera i allt vi gör idag kring bostäder, säger Anders Rubin, kommunalråd för boende och infrastruktur, Malmö stad Tillsammans med Eon som energiexpert, och VA Syd som vatten-, avloppsoch avfallsexpert, tecknar Malmö stad flera viktiga mål för Hyllie i klimatavtalet. Bland annat ska energiförsörjningen bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi. Dessutom ska Hyllie bli ett världsledande demonstrationsområde för klimatsmarta lösningar. Hyllie ska inte bara vara en klimatsmart enhet, utan även bidra till god energibalans i staden som helhet, säger Anders Olsson, vice vd på Eon Sverige och undertecknande för Eon. Hyllie är Malmös största utvecklingsområde. Fullt utbyggt ska området omfatta ungefär bostäder och lika många nya arbetsplatser. Malmö stads nya miljöprogram har redan satt höga klimatmål för hela staden och Hyllie ska nu få ta den resurseffektiva täten här tar man ett helhetsgrepp om transporter, energi och mark. Lyckad inledning för nya Bike and ride -anläggningen Cyklisternas Hyllie Cyklandet väntas öka kraftigt i området i takt med att stadsdelen tar form. Hyllie är inte bara de stora planernas och framtidens plats eller den moderna och hållbara staden som växer fram. Hyllie är också cyklisternas plats där konceptet Bike and ride gör livet betydligt lättare för alla cyklister. Nu finns planer på att konceptet ska spridas även till centralstationen och Triangeln. MALMÖ ÄR CYKLISTERNAS stad och stadsdelen Hyllie är inget undantag för dem som väljer att trampa sig fram genom staden. I december invigdes Malmös första Bike and ride -anläggning i samband med öppnandet av Citytunneln. Platsen gör livet betydligt enklare för alla cyklister, tågpendlare och även bilister, och den har fått en god start efter att vintern släppt greppet om staden. Vi ser helt klart ett stort intresse för anläggningen, trots att vi haft ett besvärligt väder. Cirka 300 personer använder anläggningen i dagsläget, och målet är att det ska vara trevligt och lätt att växla mellan transportslagen, säger Tina Giannopoulou, projektledare på Malmö stad. HÄR RYMS INTE MINDRE än cyklar och i anslutning finns en stor parkeringsplats för bilar. Bike & ride är ritat av arkitekter och det är en modern, fräsch och vacker anläggning. Det är också säkert. Här är risken liten att cykeln blir stulen, säger Tina Giannopoulou. PÅ ANLÄGGNINGEN FINNS förvaringsboxar för hjälm eller regnkläder, gör-det-själv-ytor där du snabbt kan reparera din cykel och även spola av den toalett, dusch och lounge, skyltar som visar när bussarna och tågen går och sist men inte minst tryckluft. Cyklandet väntas öka kraftigt i området i takt med att stadsdelen tar form. Fullt utbyggt kommer Hyllie att ha fått nya bostäder och lika många arbetsplatser. Först ut var Malmö Arena och i december öppnade Citytunneln och Stationstorget. Inom ett par år står ett av norra Europas största köpcentrum, en mässanläggning och ett hotell klart. Vi kommer att bygga en stad för väldigt många människor. Men Malmö växer hållbart. Därmed är det naturligtvis mycket bra att växa kring sina noder. Här har de flesta möjlighet att åka kollektivt, säger Magnus Alfredsson, som är projektledare på Malmö stad. MALMÖS KOMPETENS inom hållbar stadsbyggnad blommar ut även i Hyllie, med en helhetssyn på hållbarhet, inte bara ekologiskt utan även ekonomiskt och socialt. Med Hyllie finns möjligheten att förbättra integrationen med Köpenhamn och Danmark, men också lokalt mot omkringliggande områden. Ambitionerna är också att Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Till exempel kommer de flesta av byggnaderna värmas upp med förnybar energi och det planeras även för minivindkraft som kan placeras i stadsdelen. HUR SKA HYLLIE INTEGRERAS MED RESTEN AV MALMÖ? Med tåget är det bara åtta minuter mellan centralstationen och Hyllie station. Men ovan mark, med obebyggd mark och utspridda bostadsområden som barriärer, känns avståndet betydligt längre. Nu finns det planer på att Hyllie ska byggas ihop med Holma och Kroksbäck, bland annat med hjälp av en förlängning av Hyllie Boulevard ända upp till Krokbäcks centrum. När ett nytt och attraktivt centrum skapas i Hyllie uppstår ett tydligare behov av förtätning in mot staden. Närliggande områden som Holma och Kroksbäck lyser ju inte med samma framtidstro som Hyllie, här finns ett socialt utanförskap och risken är stor att det skapas starka barriärer mellan stadsdelarna. Men det finns långtgående planer som skulle kunna överbrygga dessa barriärer. Dels planeras en förlängning av Hyllie Boulevard, som idag går mellan Malmö Arena och det nya köpcentret som håller på att byggas. Vägen skulle kunna dras ända upp till Krokbäcksparken och blir ett naturligt stråk som binder ihop. Dels är det också möjligt att binda ihop de gröna ytor som finns på båda sidor av den nedsänkta Annetorpsvägen, Vattenparken vid vattentornet och Kroksbäcksparken. Ett ytterligare steg om än mer drastiskt och även kostsamt är att överdäcka hela Annetorpsvägen. Men det räcker inte med vägar och fysiska stråk, det gäller att skapa intressanta mötesplatser på båda platserna. Ett nytt badhus vid Krokbäcksparken är exempelvis något som diskuteras. 20

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Öresund spännande region stark internationell prägel hög tillväxt stor framtidstro KÖPENHAMN H KASTRUP MALMÖ C HYLLIE EMPORIA KONTORSFASTIGHET Öresundsregionen SIDA

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL.

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. Kvarteret Metropol och Filmstaden Helsingborg med ingång i väster som vetter mot Järnvägsgatan och Öresund. Som hyresgäst får du

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år Verifiering av nybyggeri i Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år och Miljöbyggprogram g SYD Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret Malmö Krav om verifiering Lag om energideklaration av

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Det började 2010-2011 i Hässelby

Det började 2010-2011 i Hässelby Det började 2010-2011 i Hässelby Initiativtagare: Projektpartners: Familjen Lindells koldioxidavtryck Topp-3: hälsosam och klimatsmart mat 1. Minska det onödiga matavfallet 2. Välj kött med omsorg och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller.

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Upplev en fantastisk bokvalitet i en kulturskyddad park femton minuter från city. Nu öppnar sig en helt

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Kontorslokaler i inspirerande miljöer

Kontorslokaler i inspirerande miljöer Kontorslokaler i inspirerande miljöer - Stockholmarnas favoritcentrum 2012! - Kvalitetsmärkt shopping - 150 butiker och restauranger - Goda kommunikationsmöjligheter - Flexibla och ljusa lokaler med milsvid

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer