HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT BÄTTRE BOENDE NOVEMBER 2006 BILD: STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR FOTO: LENNART JOHANSSON INFOBILD. MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET NOVEMBER2006 STYRELSEARBETE Att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening behöver inte bara förknippas med en massa måsten. Ibland kan det ju vara skönt att helt enkelt bo också. Läs mer sid. 4 ANNONS UNDVIK FUKTSKADOR Bostadsrättsinnehavarens ansvar sträcker sig vanligtvis fram till väggarnas och golvets underliggande tätskikt varför det finns en del att tänka på när det gäller det egna badrummet. Läs mer sid. 6 VENTILATION Svensk utomhusluft är bra, bland de bästa i världen. Inomhus är det dock betydligt sämre ställt. Dagens forskning visar på tydliga och klara samband mellan dålig inomhusluft och ohälsa. SPARA ENERGI Vi ställer frågan till husdoktorn, närmare bestämt professor Christer Harrysson från Örebro Universitet som precis inlett ett nytt forskningsprojekt i ämnet. Välj ett tryggt samarbete GEMENSAMT BREDBAND Vad ska man tänka på om bostadsrättsföreningen väljer en gemensam bredbandsanslutning? Vi ställer frågan till Fredrik Öst, marknadsanalytiker på Post och Telestyrelsen (PTS). - spar tid och pengar! SBC erbjuder din förening erfarenhet, kompetens, tillgänglighet och kontinuitet. Låt oss visa vägen! VÄRDEHÖJANDE TING Bor man i ett äldre hus kan man ibland fundera på vilka knoppar det satt på köksluckorna från början. Det kanske inte såg så dumt ut trots allt. Läs mer sid. 7 Läs mer sid. 8 Läs mer sid. 10 Läs mer sid. 14 ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INFO: Tidningen Bostadsförvaltning är en guide till ett bättre och mer attraktivt boende. Syftet med tidningen är att informera läsarna om hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan höja boendekvalitén och därmed inspirera våra läsare att ta en aktiv del av sitt boende. När allmännytta blir egennytta Oavsett vilken bostadspolitik som förts i stadshuset har det egentligen aldrig varit svårt att hitta en bostadsrätt ta bara en titt i bostadsannonserna! Problemet har snarare varit att hitta en hyresrätt. Framför allt i Stockholm. Trots detta vill nuvarande majoritet att allmännyttan ska förvandlas till egennytta. Om detta är bra eller dåligt är en valfråga. Den egna. Men vad innebär en ombildning? I den bästa av världar är alla boende överens om att man genom ett gemensamt ägande skapar ett bättre boende. Nu är det inte bara grannarna i trapphuset som ska enas, utan hela fastigheten vilket kan innefatta ett flertal portar. För dig som tidigare trivts med att vara en anonym hyresgäst som inte behövt ägna en tanke åt fastighetsskötsel, utom att möjligtvis ringa felanmälan, förväntas nu en ökad delaktighet i det gemensamma boendet. Om inte annat ekonomiskt. Som bostadsrättsinnehavare äger du nämligen inte din lägenhet utan en del av fastigheten. Det vill säga att du även betalar för alla allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, förrådsutrymmen och ej att förglömma de lägenheter där de boende valt att inte ombilda. Alla har trots allt inte tillgång eller möjlighet till en ekonomisk insats till sitt boende. Eller viljan. Nämnas kan att hyresgästerna har samma besittningsskydd som tidigare och att hyrorna inte kan höjas hur som helst. Om det pågår diskussioner om att ombilda din fastighet till bostadsrätt gäller det med andra ord att verkligen ta reda på vad som skiljer en hyresrätt från en bostadsrätt. Det är också viktigt att göra en egen bostadskalkyl, inklusive amorteringar och räntehöjningar, och inte enbart förlita sig på mäklarnas eller konsulternas uträkningar av årsavgiften. Ta även del av diskussionerna för att kunna påverka besluten och därigenom ditt eget boende i framtiden. I slutändan handlar det ju trots allt om att bo. Ihop med dina grannar. Osäker? Du kan även vänta och se vad som händer. Vid en ombildning har du upp till ett halvår på dig att köpa din lägenhet till samma pris som dina grannar. Om du vill. Oavsett hur du valt, eller väljer att bo, handlar denna tematidning om något som alla boende i flerbostadshus kan engagera sig i: bostadsförvaltning. Trevlig läsning! Göran Schüsseleder textansvarig för Bostadsförvaltning INNEHÅLL l Förvalta din fritid Sid. 4 l Efter ombildningen Sid. 6 l Rätten till frisk luft Sid. 7 l Spara energi i flerbostadshus Sid. 8-9 l Få ut det mesta av vinden Sid. 8-9 l Gemensamt bredband Sid. 10 l Bostadsrätt vs hyrsesrätt Sid. 10 l När ytterrocken blir sliten Sid. 12 l Fastighetsform i 3D Sid. 13 l Framtidens bostäder Sid. 14 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS BOSTADSFÖRVALTNING EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Elin Lundqvist Mediaplanet, ,Layout: Sophie Westerberg,Mediaplanet,Produktionsledare: Amelie Westerberg, Produktionsassistent: Anna von der Groeben,Repro: Ordbild Tryck: Tabloidtryck i Södertälje Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress.för infomation,kontakta:julia Forsberg,Mediaplanet: FOTO: dreamstime.com och scanstockphoto.com där inget annat anges Distribueras med Svenska Dagbladet 2006.Synpunkter på Mediaplanets Brolin Ombildning & Förvaltning Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Professionell hjälp till konkurrenskraftiga priser. Förvaltning Vi säkerställer att fastigheten förvaltas effektivt. Vi erbjuder fullservice, men ni betalar efter era behov. Vi är flexibla. Kontakta oss för ett samtal och en offert. Ombildning Vi företräder såväl bostadsrättsföreningar som fastighetsägare. Kontakta oss om ni vill ombilda. Övrigt 3D mm Revidering av ekonomiska planer. Fastighetsdelning 2D och 3D. Friköp av bostadsrättsradhus. mm. Brolin Ombildning & Förvaltning AB Kindstugatan Stockholm

3

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Att förvalta på fritiden. Eller att förvalta fritiden? Styrelsen i en bostadsrättsförening har det yttersta ansvaret för den löpande förvaltningen av fastigheten. I mindre föreningar är det inte ovanligt att styrelsen sköter det mesta själva. Men det finns risker med detta menar Knut Pousette, vd för Storholmen Förvaltning. Knut Pousette FOTO:GABRIELLA GROTH KNUT POUSETTES RÅD FÖR NYBILDADE BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Välj inte en förvaltare enbart efter priset då det kan kosta mer i slutändan om föreningen tvingas byta redan efter ett halvår. Genom att välja rätt förvaltare från början får man en viktig kontinuerligtet i samarbetet, detta oavsett om delar av styrelsen byts ut. Det gäller att tänka långsiktigt då huset trots allt ska stå kvar om hundra år. Välj en förvaltare som förstår föreningens behov och som kan bistå med en personlig kontaktperson. Se även till att träffa denne för att se om personkemin fungerar! Se till att ta in så många förvaltartjänster som möjligt redan från start för att senare, om och när det känns rätt, välja bort de tjänster som man faktiskt klarar av själv. Ytterst handlar förvaltningen av fastigheten om tid, kunskap och ansvar. Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningar har eldsjälar som kan allt samt sköter alla rutiner. - Problemen börjar uppstå när någon eldsjäl försvinner, menar Knut Pousette. Det är ju inte ovanligt att ledamöter tröttnar på styrelsearbetet eller rent av flyttar, framför allt när det gäller Stockholm där inte sällan de tongivande i en ombildning väljer att göra bostadskarriär. Enligt honom finns det även risker när föreningen väljer att sköta den egna förvaltningen; - Ofta glöms det bort i dessa sammanhang att styrelsen då blir ytterst ansvarig, exempelvis om någon snubblar på skurhinken och bryter benet i samband med trappstädningen eller om en gångtrafikant skadas på grund av att taket inte skottats i tid. Detta kan bli långt mycket dyrare än den insparade förvaltningskostnaden! Sedan finns det alla andra saker de boende inte behövde tänka på innan ombildningen, men som måste skötas såsom fläktar, sophantering, uppvärmning, hissar och inte minst det tillhörande underhållet. Styrelsen kan lösa detta genom att delegera den löpande förvaltningen till en vicevärd. Då vicevärden rapporterar till styrelsen är det naturligtvis inte att rekommendera att utse någon inom styrelsen. - Det är viktigt att de boende vet vem de ska vända sig till om det uppstår problem i fastigheten, anser Knut Pousette. Och med tanke på att styrelsen alltid är ytterst ansvarig riskerar grannsämjan att påverkas om någon i huset tar på sig förvaltarrollen. Ett annat vanligt problem när det gäller nyligen ombildade bostadsrättsföreningar är att allt krut lagts vid själva ombildningen. Men vad har man egentligen köpt? Och vad händer om rören plötsligt brister? Knut Pousette menar att bästa sättet att slippa obehagliga överraskningar efter köpet är att anlita en tekniskt, juridiskt och ekonomiskt kunnig förvaltare redan under själva ombildningsprocessen för att få en bättre helhetssyn redan från start. - Viktigt är att förvaltningsansvaret är löst från och med tillträdets första dag, betonar han. Det går ju inte att vänta med att börja leta förvaltare då. Storholmen Förvaltning har varit verksamma i Stockholm i 15 år och deras erfarenhet visar att underhållet av stammarna ofta är eftersatt i miljonprogrammets fastigheter. Knut Pousette rekommenderar därför starkt att verkligen anlita teknisk förvaltning; - Ett exempel från en sådan fastighet var när en nytillträdd bostadsrättsförening nöjde sig med den ekonomiska förvaltningen. När stammarna plötsligt brast hamnade problemet i styrelseordförandes knä vilket blev en tråkig och dyr härva för föreningens medlemmar. Men vilka krav ställs det egentligen på en styrelse? Många saknar kunskap inom områden såsom uppdatering av pantsättningsregistrering, räntekostnader, statliga räntebidrag, momsdeklaration, fastighetstaxering, årsredovisning, indexregleringar, hantering av eventuella lokalhyresgäster, uppsägning av kontrakt, omförhandlingar, försäkringsavtal med mera. Det kan med andra ord bli svårt att tillsätta en styrelse på föreningsstämman. Om man inte tar hjälp utifrån vill säga. - Slutligen handlar det ändå om styrelsens ansvarsfrihet varför professionell avlastning är avgörande, sammanfattar Knut Pousette. Styrelsens ansvarsområden handlar trots allt om juridik, administration och ekonomi vilket närmast kan jämföras med att driva ett företag. På fritiden. Han anser därför att det vid val av förvaltare är ytterst viktigt att få en personligt engagerad samarbetspartner som för en ständig dialog med styrelsen om förvaltningen; - Det ska ge en trygghet för styrelsen att känna att bostadsrättsföreningens fastighet är i goda händer. Det ska även kännas kul som styrelsemedlem att komma hem och inte bara bli påmind om en massa måsten från styrelsearbetet! FOTO:SOPHIE WESTERBERG vi ombildar din hyresrätt till bostadsrätt vi tar dig från start till mål steg ett, ring oss idag

5 Psst! Vill du få ett bättre U-värde? Vi har lösningarna! Nytt, energismart sortiment med lambdavärde 33! Det nya sortimentet ger dig möjlighet att skapa tunnare konstruktioner med samma isolervärde som tidigare. Utan att förlora energieffektivitet får du därmed fler kvadratmeter boyta att hyra ut eller sälja. Saint-Gobain Isover AB Box 501, Billesholm, Tel

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Undvik att våtrum blir mardröm Vad ska man som enskild bostadsrättsinnehavare tänka på vid renovering av badrum? Vi ställer frågan till Bo Karlsson, teknik- och utbildningsansvarig på Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK). Redan innan man köper en lägenhet bör man anlita en konsult eller ett GVK-företag för att utföra en besiktning av badrummets standard, råder Bo Karlsson. Den kostnaden, cirka kronor är väl investerade pengar med tanke på vad en lägenhet kostar. Om man redan köpt lägenheten får man be någon kunnig att utföra en arbetsbeskrivning om vad som ska göras. Han rekommenderar starkt att GVK-auktoriserade företag anlitas då de flesta har behörighet för både keramik och plast; Det stora antalet GVK-företag gör det också möjligt att få in ett tillräckligt antal anbud för att kunna göra prismässiga jämförelser. En av de viktigaste sakerna att ta reda på i sammanhanget är: vad är det för slags golvbrunn? Använder man plastmatta som tätskikt kan oftast golvbrunnen vara kvar, men handlar det om vätskebaserade tätskikt måste den oftast bytas, förklarar Bo Karlsson. Sådant här kan dock GVK-företagen. Sedan gäller det att ta kontakt med styrelsen i föreningen för att ta reda på vad som gäller för: lagring av byggmaterial hur utrivet material ska hanteras hur trappuppgång ska täckas när arbetena får påbörjas på morgonen och avslutas på kvällen samt om arbeten får utföras under helg Avslutningsvis: begär alltid ett kvalitetsdokument av företaget begär alltid faktura* *Enligt konsumentjänstlagen kan man som konsument reklamera arbetet under tio år. Vid ärenden som behandlas av statens Allmänna reklamationsnämnd (ARN) är risken stor att svartjobb inte behandlas eller helt enkelt avvisas. Läs mer på GVK:s hemsida Efter ombildningen När fastigheten är förvärvad kan man tro att det mesta är avklarat. Men det är nu arbetet börjar. På hittade vi en hel del matnyttiga tips när det gäller styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. Vi som arbetar med hittabrf.se har alla lång erfarenhet av bostadsrätt och bostadsrättsföreningar, berättar företagets vd Sven Nilsson. Vi bor i bostadsrätt, är med i bostadsrättsföreningars styrelser och har dessutom lång erfarenhet av förvaltning av bostadsrättsföreningar. Hans bästa råd efter en ombildning är att det gäller att från början strukturera upp verksamheten för att få en hanterbar situation. Följande bör styrelsen ta tag i redan från början: Kontrollera att fastighetsförsäkringen är tillräcklig och sätt er in i dess innehåll, till exempel villkor för styrelsens ansvarsförsäkring, storlek på självrisk vid skador med mera. Fastställ en postadress som fakturor med mera ska gå till. Bestäm vem som ska ta hand om inkommande fakturor. Utbilda er i styrelsearbete. Ofta kan man, inför ombildningen, förhandla till sig styrelseutbildning genom banken eller den ekonomiska förvaltaren. I annat fall kan ni själva leta reda på en sådana utbildning. Köp litteratur om förvaltning av bostadsrättsföreningar. Kom igång med regelbundna styrelsemöten. Fördela arbetsuppgifterna på alla styrelsemedlemmar. Informera medlemmarna. Bestäm tidigt på vilket sätt och hur ofta ni ska informera medlemmarna. Bättre med för mycket information än för lite. Berätta hur felanmälan ska gå till samt hur medlemmarna kan meddela sina synpunkter. Ge medlemmarna förutsättning att kunna kommunicera med styrelsen. Upprätta lägenhetspärm eller hemsida för samlingsplats av information. Anpassa information som ges till era hyresgäster. De omfattas av helt andra regler och förutsättningar än bostadsrättsinnehavarna (medlemmarna). Iordningställ ett systematiskt sätt att förvara viktiga handlingar såsom avtal, protokoll med mera. Tveka inte att ta hjälp om ni skulle köra fast. Ett felaktigt beslut blir ofta kostsamt. Bestäm tidigt på vilket sätt och hur ofta ni ska informera medlemmarna. Bättre med för mycket information än för lite. T Y P G O D K Ä N D S T A M R E N O V E R I N G Med hänsyn till natur och de boende Att byta avloppsstammar och rör är en påfrestande process för de boende och för miljön. Med DaKKI-metoden får ni en resurssnål process som låter de boende bo kvar under den korta renoveringstiden, med ett minimum av byggdamm och buller. Vi använder inte några lösningsmedel, ej heller några hälsovådliga eller brandfarliga rengöringsmedel. DaKKI-metoden är Sveriges enda typgodkända metod för rörrenovering. Alla renoveringar utförs av special utbildade och behöriga tekniker. För referenser och ytterligare information se Svärdlångsvägen 44, Årsta, Tel , e-post

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Rätten till frisk luft även i hemmet! Att bra luft får oss att må bättre är ju allmänt känt. Debatteras luftkvalitet i riksdagen gäller det nästan alltid luftföroreningar utomhus och den forskning som görs i Sverige handlar i stort sett enbart om utemiljön. Innemiljön, och då kanske främst den i våra bostäder, borde vara en minst lika viktig fråga att ta upp. Om inte viktigare. Vi tillbringar betydligt mer tid inne än ute, säger Ingvar Ygberg, vd för branschorganisationen Svensk Ventilation. Vi nordbor håller oss faktiskt inomhus 90 procent av dygnet! Idag är cirka 40 procent av alla barn antingen astmatiker eller allergiker. Går man ett par generationer tillbaka i tiden var dessa tillstånd ovanliga. Få hade hört talas om någon med astma. Det största problemet enligt Ingvar Ygberg är att vi ofta tar inomhusluft för givet. Ett dåligt, eller ännu tydligare, ett icke installerat avloppssystem skulle märkas direkt, jämför han. Likadant med elen, det är lätt att upptäcka och klaga på ett dåligt eller icke existerande elsystem. Men de boende blir inte bara sjuka. Varje år drabbas närmare 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av luften de andas in inomhus, visar siffror från Statens strålskyddsinstitut. Den stora boven är radonet som särskilt i kombination med rökning, såväl aktiv som passiv, är direkt livsfarligt, förklarar han. Hundratusentals bostäder i Sverige har radonvärden som vida överstiger gränserna som är satta. Utöver radonet, som kan komma antingen från byggnaden eller från mark och vatten, är möbler, hushållsapparater och djur, liksom vi människor, vanliga föroreningskällor. Luft som kommer in i bostaden är alltså förorenad redan från början. Väl inne förvärras föroreningarna gradvis. Luften stannar dessutom kvar länge i de flesta bostäder i dag eftersom våra bostäder är väl isolerade och täta. Framför allt sedan oljekrisens dagar på 70-talet när fokus låg på att spara energi. Tätheten ger dock ofta dålig ventilation. Många bostäder klarar inte ens dagens norm som är en halv luftomsättning per timme. Alla som äger bostadshus har ett ansvar för att miljön i huset är lämplig att bo i, påminner Ingvar Ygberg. Det innebär också ett ansvar för människors hälsa och välbefinnande. FOTO:RIKARD WESTMAN/ELVIS PHOTOGRAPHY Några enkla sätt att kontrollera om ventilationen fungerar: Kontrollera genom att hålla ett A4 papper mot ventilerna, ett hushållspapper ska sugas fast, eller åtminstone nästan fastna. Kontrollera badrumsspegeln efter det att duschen använts. Sitter imman kvar i mer än cirka en halvtimme är ventilationen i badrummet för dålig. Känns matlukt i andra rum än i köket? Det kan betyda att luften strömmar i fel riktning. Känns röklukt på ställen där ingen rökt? Även detta tyder på att ventilationen inte fungerar som den ska. Visslar det i brevlådan? Dåligt fungerande ventilation kan skapa undertryck i lägenheten och då kan brevlådeinkastet börja låta. Det saknas tilluftsöppningar, vilket måste åtgärdas. Källa: Andnöd en handbok om luften i våra bostäder. Handboken är fylld med fakta kring ventilation och kan beställas kostnadsfritt via branschorganisationen Svensk Ventilation på telefonnummer eller via Om du har problem med ventilationen Det är fastighetsägarens ansvar att ventilationen i din bostad fungerar. Kontakta därför fastighetsägaren om du misstänker att ventilationen i din bostad är dålig. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Äger du din bostad kan du vända dig till konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare. Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen ska också enligt Lagen om Obligatorisk Ventilationskontroll, (OVK) låta utföra en ventilationskontroll med vissa intervall. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare/bostadsrättsförening, kan du vända dig till Miljöförvaltningen. Om förvaltningen då bedömer det som nödvändigt kommer krav på utredning och åtgärder att riktas mot fastighetsägaren alternativt bostadsrättsföreningen. Avdelningen för hälsoskydd når du på telefonnummer eller via Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt På senare år har allt fler hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Det är de boende som beslutar om att försöka få köpa fastigheten och ombilda lägenheterna till bostadsrätter, enligt vissa regler (som finns i lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, SFS 1982:352). När det gäller hyreshus i allmännyttiga bostadsföretag ska länsstyrelsen också ge sitt godkännande. En ombildning kan stoppas om den skulle innebära att det blir kvar för få allmännyttiga hyreslägenheter i området för att kunna användas som referens för hyressättningen hos privata värdar, det så kallade bruksvärdessystemet. Ombilda eller fortsätta hyra? Tänk igenom ditt beslut noga före en omröstning om omvandling till bostadsrätt. Det är lätt att ryckas med av entusiaster, särskilt om det finns förhoppningar om ekonomiska vinster när bostaden en gång i framtiden ska säljas. En fördel med bostadsrätt är att du har större inflytande, till exempel över ombyggnader. Men det kräver också ofta ett helt annat engagemang och kunnande. Blir det en ombildning har du fortfarande möjlighet att välja mellan att bli bostadsrättshavare eller att bo kvar som hyresgäst. Som hyresgäst har du samma rättigheter som hos den tidigare hyresvärden. Du har till exempel rätt att kräva underhåll, reparationer, skälig hyra och har möjlighet att byta din lägenhet. Källa: Konsumentverket Bra inomhusmiljö har aldrig varit enklare! BIOZONE presenterar en ny teknologi för rening av luften du andas inomhus fotokatalytisk rening. Inga filter inga kemikalier! Med Biozone renas luften aktivt i hela rummet, även den luft som inte passerar direkt igenom enheten. Biozone är kliniskt testad och används inom sjukvård, äldreomsorg, skola, fastighetsförvaltning, sanering, på offentliga toaletter, hotell, restauranger, hos frisörer och i privata hushåll. Finns i många olika utföranden för både sanering och kontinuerligt bruk. tar bort skadliga kemikalier från luften. tar bort mögelsporer från luft och ytor. tar bort unken lukt och cigarettrök. tar bort bakterier och virus från luft och ytor. tar bort dåliga lukter för ökad trivsel och bättre intryck. Minska sjukfrånvaron! Använd inte dina lungor som filter! Sänk dina kostnader! Mer information:

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Går det att spara energi i flerbostadshus? Med tanke på att alla flerbostadshus ska ha energideklarerats senast 2008 känns frågan mer aktuell än någonsin. Vi ställer frågan till professor Christer Harrysson som under de senaste 20 åren, i egenskap av byggexpert och oberoende forskare, fått stor kunskap i ämnet. Han kallas trots allt för husdoktorn. Christer Harrysson, i media känd som de sjuka husens fiende nummer ett, kan lägga ytterligare en titel framför sitt namn: författare. I hans nyutgivna bok Husdoktorn går ronden känner han pulsen på framför allt byggbranschen som han anser är infekterad. Inte bara av fukt och mögel, utan framför allt av fusk och mygel, konstaterar Christer Harrysson som även driver den rådgivande ingenjörsfirman Bygg- och Energiteknik sedan 26 år. När vi talar med honom märks det att han är en van debattör som har synpunkter på det mesta kring vårt boende. Anledningen varför vi vänder oss till husdoktorn, som faktiskt är utbildad teknisk doktor, är för att prata energi. Till vardags är Christer Harrysson professor i byggteknik vid Örebro universitet där han ingår i ett nyligen samordnat forskningsprojekt med Halmstads och Skövdes högskolor. Projektet går ut på att vi ska göra mätningar av innemiljö och energi i ombyggda flerbostadshus från miljonprogrammet i respektive region, berättar Christer Harrysson. Mina tidigare undersökningar visar att äldre flerbostadshus kan ha lägre energianvändning än de som byggdes under senare tid. Själva projektidén går ut på att genom en ökad helhetssyn åstadkomma flerbostadshus med förbättrad innemiljö och effektiv energianvändning till lägre livscykelkostnader. Projektet förväntas resultera bland annat i att en kunskapsbank byggs upp för flerbostadshus baserat på genomförd statusbedömning av energi, innemiljö och kostnader i olika bostadsområden med olika geografiska lägen liksom tekniska lösningar och förvaltningsformer, hoppas professorn i byggteknik. Anledningen till den ökade energianvändningen är enligt honom att de nyare husen har större glasytor, komplicerade värme- och ventilationssystem med dålig styrning och reglering, felaktig ventilation och dåligt arbetsutförande. Mycket beror på att husens tekniska utveckling sedan oljekrisen 1974 har gått mot en allt mer komplicerad byggteknik. Få ut det mesta av vinden Vinden kan vara en källa till många outnyttjade kvadratmeter som gynnar bostadsrättsföreningens ekonomi. Det finns dock många risker vid en sådan exploatering varför vi vänder oss till advokaten Maria Wideroth, delägare på advokatfirman Landahl & Öhman. Maria Wideroth Kvadratmeterspriserna i storstäderna, framför allt i Stockholm, innebär att intresset ökat för oexploaterade ytor i fastigheterna. Den mest attraktiva ytan att förvandla till bostad är naturligtvis vinden. Det finns dock mycket som kan gå fel och investeringen kan istället bli borta med vinden istället för i. En bostadsrättsförenings styrelse som består av lekmän kan lätt tappa överblicken över de många turerna som krävs. Inte minst de juridiska. Bland annat ställs stora krav på beslutsgången i föreningen redan innan ytan kan upplåtas, förklarar advokaten Maria Wideroth som specialiserat sig på exploateringar av fastighetsytor. Vidare gäller det att ha koll på avtalen som reglerar själva upplåtelsen liksom de inblandade entreprenörerna. Därför är det bra att anlita en jurist redan i ett tidigt skede menar hon; Risken finns annars att styrelsen missat den formella behörigheten om frågan inte förankrats via en föreningsstämma vilket i sin tur kan påverka ansvarsfriheten. Styrelsens trovärdighet kan även komma att ifrågasättas om medlemmarna är osäkra på om ytan verkligen sålts till bästa part och till bästa pris. Det gäller överhuvudtaget att förankra frågan hos medlemmarna då det trots allt handlar om ett risktagande med bostadsrättsföreningens pengar, speciellt om man inte har en slutkund, det vill säga någon som slutligen flyttar in. Problem kan även uppstå om lägenhetsförråd finns på vinden. Föreningen måste då hitta alternativa förrådsutrymmen i en annan del av vinden, källaren eller liknande utrymme som annars inte används. Viktigt att nämna i sammanhanget är att alla som berörs av detta beslut

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 I en av flera stora utredningar som Christer Harrysson gjorde åt Boverket under slutet av 90-talet visade det sig att det finns stora möjligheter att minska energianvändningen i flerbostadshus; I vissa fall kan man spara 25 procent bara genom att trimma reglerutrustningen på värme- och ventilationssystemen! En av hans mest överraskande upptäckter var ett flerbostadshusområde byggt på 90-talet som hade dubbelt så hög energianvändning som ett annat tekniskt sett likvärdigt; Skillnaden visade sig i första hand bero på att området med låg energianvändning hade bättre skötsel av byggnader och installationer genom väl motiverade och utbildade förvaltare. En annan viktig skillnad var de boende som var mer motiverade och utbildade. Enligt Christer Harrysson kan enbart kvalitetsvariationer på arbetsutförandet medföra skillnader på kwh per år mellan två identiska småhus. Det har visat sig att gruppbyggda småhus förbrukar upp till 50 procent mindre energi per kvadratmeter jämfört med flerbostadshus! Om alla skulle ha individuell mätning av sin energiförbrukning, det vill säga värme och vatten, så skulle en helt annan medvetenhet råda och man skulle kunna spara upp till 30 procent energi. Å andra sidan kommer det om inte annat att visa sig i samband med att husen energideklareras. Vad innebär energideklarationen? Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader har nyligen en ny lag införts som innebär att ägare till byggnader ska bli skyldiga att deklarera energianvändningen och inomhusmiljön i en energideklaration. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och gäller sedan den 1 oktober i år. Den innebär i korthet att fastighetsägare blir skyldiga att med hjälp av en energiexpert upprätta en energideklaration när en byggnad ska uppföras, innan en byggnad säljs, en bostad/lokal ska hyras ut eller en bostadsrätt ska överlåtas. Dessutom ska alla byggnader större än kvadratmeter med offentlig verksamhet förses med energideklarationer. För flerbostadshus ska deklarationer vara upprättade senast vid utgången av år Vill du veta mer? Stockholms stads miljöförvaltning anordnar kurser i energi och egenkontroll för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Där ges också information om energideklarationer. Mer information finns på deras hemsida Du kan även via Boverkets hemsida ladda ned broschyren Energideklarationen - första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus samt se en kortfilm som berättar om lagen och vad den kan innebära för dig. Mer om Christer Harryssons forskning och utredningar finns att läsa på hans hemsida Där kan du även beställa boken Husdoktorn går ronden. måste lämna sitt godkännande då det innebär en förändring av bostadsrätten att flytta på förrådet påminner advokaten; Om inte annat krävs det att minst två tredjedelar av de röstande på en föreningstämma röstar för en flytt och att Hyresnämnden lämnar sitt godkännande. Nämnden gör då en formell prövning på objektiva grunder, bland andra om förändringen är angelägen, om syftet med åtgärden inte kan tillgodoses på något annat sätt och att det inte är oskäligt för dem som drabbas av beslutet. Under tiden svar inväntas från Hyresnämnden anser Maria Wideroth att föreningsstyrelsen så snart som möjligt låter rita upp vinden och begär bygglov då handläggningstiden kan ta runt ett halvår; Även om det generella förbudet som funnits i Stockholm gällande vindsinredning har tagits bort för ett flertal fastigheter och områden, bör man ha i åtanke att Stadsbyggnadskontoret är försiktiga vad gäller exteriöra förändringar i synnerhet mot gatan. Om inte tidigare bör man anlita Det är viktigt med en total överblick över samtliga avtal. en jurist i samband med försäljning av råvinden. Råvinden ska upplåtas såsom bostadsrätt och förutom det som alltid måste finnas med i ett upplåtelseavtal bör även avtalet innehålla bestämmelser som reglerar vad som får göras och av vem vid inredning av vinden. Det enklaste och vanligaste är just att bostadsrättsföreningar via ett upplåtelseavtal säljer vindsutrymmet till en extern part enligt advokaten; Lämpligt är att avtalet om upplåtelse av råvind även innehåller ett entreprenadavtal som reglerar vem som har ansvar för vad. Det är stora ingrepp som ska göras i fastigheten både inuti, när till exempel kök och badrum ska byggas med allt som hör till, och utanpå när det gäller takkupor och eventuell altan eller balkong. Kort sagt allt som gör vinden beboelig. Det är många moment att hålla reda på och i slutändan faller trots allt ansvaret på bostadsrättsföreningen i samband med att vindsvåningen blir integrerad i fastigheten. Den nya medlemmens ansvar sträcker sig, precis som övriga medlemmars, vanligtvis till lägenhetens inre vilket innebär att om det skulle bli något fel på taket riskerar hela föreningen att påverkas ekonomiskt. Det visar sig vara inte allt för ovanligt att det börjar läcka in från taket under arbetets gång och då gäller det att reda ut om det är uttjänt eller om entreprenören gjort något fel. Det är här de största riskerna finns som även är de mest kostsamma, berättar Maria Wideroth av erfarenhet. Detta kan naturligtvis visa sig långt efter att den nya medlemmen flyttat in vilket kan ge förödande konsekvenser. Med andra ord är det viktigt med en total överblick av samtliga avtal att de är heltäckande på så sätt att det finns klara gränser som fastställer vem som är ansvarig för vad, både när det gäller fastighetsägaren och den som har förvärvat ytan. Styrelsens trovärdighet kan även komma att ifrågasättas om medlemmarna är osäkra på om ytan verkligen sålts till bästa part och till bästa pris. Den snabba vägen till ditt fastighetsunderhåll. Vi har närmare artiklar inom El, VVS, Verktyg, Beslag och Städ, och allt finns tillgängligt inom 24 timmar. Du kan spara både tid och pengar genom att samordna alla inköp för ditt fastighetsunderhåll från en och samma leverantör. Utöver vårt breda sortiment har vi tagit fram manuella och elektroniska system för kostnadseffektiva beställnings- och betalningsrutiner. Ring oss på , eller besök oss på Vi finns självklart också på din närmaste proffsmarknad. gör det enklare att vara proffs

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Bostadsrätt vs hyresrätt Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening (HSB) bildades 1923 av Hyresgästföreningen i Stockholm. Sedan 1985 har organisationerna gått skilda vägar för att istället representera respektive boendeform. Frågan är: vilka är de största skillnaderna mellan att bo i bostadsrätt och hyresrätt? Ger gemensamt bredband gemensamma fördelar? Vad ska man tänka på om bostadsrättsföreningen väljer en gemensam bredbandsanslutning? Vi ställer frågan till Fredrik Öst, marknadsanalytiker på Post och Telestyrelsen (PTS). Det kan av flera skäl vara en bra idé att investera i bredband tillsammans med andra hushåll; förhandlingskraften ökar, priserna kan bli lägre och det kan vara rationellt att ha ett gemensamt nät i byggnaden eller bostadsområdet. Man bör dock undvika att låta föreningen administrera fastighetens lokala nätverk då risken finns att någon i styrelsen sitter och har koll på de boendes Internet-vanor. Av integritetskäl får detta endast göras av operatören. Situationen är ovanlig, men finns enligt marknadsanalytikern. Vanligast är dock att operatören tar hand om hela driften liksom erbjuder abonnemang. Större föreningar med möjlighet att koppla sig mot stadsnätet kan däremot välja bredbandsabonnemang från flera operatörer. Ett exempel på detta är Hammarby Sjöstad. Egentligen handlar allt om vem som äger nätet i fastigheten och kopplingen ut mot det publika bredbandsnätet, sammanfattar Fredrik Öst. Det gäller därför att se över vilka inlåsningseffekter man får vid val av operatör och inte minst att jämföra kostnader. Ett tips är att se hur grannföreningar löst frågan. Även bostadsrättsorganisationerna kan informera och till och med förmedla kontakter. Tre frågor som bör ställas inför val av gemensamt bredband Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt behålla rätten att bestämma över det egna nätets användning. Några viktiga frågor att ställa är: Får nätet kopplas till andra bredbandsleverantörer än dem som ordnar anslutningarna? Vilka bindningstider finns i avtalen? Hur kan användarna försäkra sig om tillgång till bra, framtida tjänster i det egna nätet? FOTO:STIG-ÅKE JÖNSSON Charlotte Axelsson, vd för HSB Stockholm, svarar; Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. Ju större engagemang, desto bättre blir gemenskapen och trivseln. Du betalar endast för vad det kostar att sköta och driva huset. Ingen annan tjänar pengar på ditt boende. En god förvaltning och sund ekonomi ökar möjligheten till låga månadskostnader. Det blir därför nästan alltid billigare på sikt att bo i bostadsrätt kontra hyresrätt. Du bestämmer själv hur och när lägenheten ska repareras, och du kan sälja bostadsrätten på öppna marknaden. Med fördelarna kommer också ett ansvar att gemensamt ansvara för fastigheten man bor i. Via föreningsstämman har alla medlemmar full insyn i ekonomi och förvaltning. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att utveckla boendet i föreningen. Terje Gunnarsson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, svarar; Största skillnaden är att hyresrätten inte kräver någon kontantinsats. I bostadsrätten handlar det ofta om miljonbelopp. I hyresrätten finns bra service och stora möjligheter till inflytande. Sådant som byte av spis, kylskåp, målning och tapetsering ingår i hyran. Bostadsrättsinnehavare bekostar det mesta i lägenheten själva. Många hyresgäster organiserar sig i hyresgästföreningar för få inflytande över viktiga boendefrågor. Hyran ska vara rimlig och sätts därför utifrån vad det kostar att bo i de allmännyttiga bostadsföretagen. Hyror ska också vara lika för likvärdiga lägenheter. I bostadsrätten beror boendekostnaden på räntor, lånevillkor, efterfrågan på bostadsmarknaden, investeringsbehov och egna kapitaltillgångar. I bostadsrätt betalar vissa väldigt mycket för sitt boende, medan andra bor billigt. För att få en fungerande samhälle behövs både hyresrätter och bostadsrätter.

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Borttagen bostadsrättsskatt och sänkt fastighetsskatt Detta framgår av alliansregeringens första budgetproposition som presenterades i oktober. Förslaget att ta bort schablonskatten, den skatt som också kallas inkomstskatt eller bostadsrättsskatt, är en historisk framgång för bostadsrätterna, säger SBC:s vd Göran Olsson nöjt. Bostadsförvaltning uppmärksammade i förra numret Sveriges BostadsrättsCentrum:s (SBC) kampanj mot den så kallade bostadsrättsskatten, en skatt som för många konstigt nog var okänd. Trots att den kändes i plånboken. Schablonskatten är en relik från 1948 som vuxit rekordartat under senare år och samtidigt blivit alltmer besvärande för bostadsrättsinnehavare, förklarar Göran Olsson. Inte minst under det senaste året har vi intensifierat vårt arbete med att berätta för både medlemmar och politiker om denna skatts konsekvenser. Nu ser vi resultatet av många års opinionsarbete. Enligt SBC:s vd innebär detta minskade kostnader för många bostadsrättsföreningar med upp till kronor per månad för en normallägenhet; Detta är inte något som bara gynnar de boende kring Stureplan utan gäller i minst lika stor grad hela landet! Den största fördelen anser han vara att föreningarna nu kan amortera sina lån och att de inte behöver frestas till skatteäventyr för att kringgå skatten. Av budgeten framgår också att underlaget för fastighetsskatt, taxeringsvärdet, för småhus och flerfamiljshus ska vara högst detsamma som för beskattningsåret Den föreslagna frysningen av taxeringsvärden ska gälla under åren Fastighetsskatten för bostadsdelen i flerbostadshus sänks nu från 0,5 procent till 0,4 procent, men regeringens ambition är att avskaffa den helt. Hur detta ska gå till och hur detta ska finansieras får vi väl se efter regeringens utredning som ska föreslå en ny modell, säger Göran Olsson. Det finns också många bostadsrättsföreningar, så kallade radhusföreningar, som berörs av regeringens förslag att begränsa fastighetsskatten på markvärdet. Förslaget i detta avseende är att skatten ska begränsas till två kronor per kvadratmeter eller maximalt kronor. Både slopandet av schablonskatten och sänkningen av fastighetsskatten träder i kraft 1 januari 2007 och tilllämpas första gången vid 2008 års taxering. Markvärdesregeln för småhus gäller redan från Regeringens avsikt är också att avveckla förmögenhetsskatten under mandatperioden. Inledningsvis ligger dock förmögenhetsskatten kvar på nuvarande nivå när det gäller bostäder. För att inte förändringen av skatteberäkningen för småhus ska leda till högre förmögenhetsskatt införs nya regler som begränsar förmögenhetsskatten till nuvarande belopp. Den tidigare regeringen aviserade att de så kallade räntebidragen skulle avskaffas från Alliansregeringen tidigarelägger avskaffandet till den första januari Befintliga räntebidrag trappas ner successivt för att vara helt avskaffade år FOTO:AMELIE WESTERBERG Regeringens avsikt är också att avveckla förmögenhetsskatten under mandatperioden. Ett alternativ till domstolen Bostadsrättsnämnden erbjuder alla bostadsrättsföreningar liksom enskilda bostadsrättshavare möjlighet till en opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättslagens område. - Ofta handlar det om interna tvister som kan påverka grannsämjan varför det kan vara bättre att ta upp konflikten hos oss än att behöva dra den inför domstol, förklarar nämndens sekreterare, juristen Stig Alexandersson. Nämndens yttranden är därför inte bindande utan endast vägledande. Nedan återges några exempel på frågor som nämnden yttrat sig över. Svaren finns att läsa på Vem ska ansvara för vattenskadan i badrummet - den avflyttade medlemmen eller den nyinflyttade? Och vilka delar ska vem betala? Vem ska laga trasiga fönsterbågar? Varken bostadsrättsföreningen eller bostadsrättsinnehavaren ville bekosta reparationen av de rötskadade fönsterbågarna. Vem beslutar om stambytet? Bostadsrättshavaren kände sig särbehandlad och tvistade med föreningen om vem som ska bekosta vad - och när det ska ske. Kranen läcker! Men det är ju bostadsrättsföreningens ansvar. Eller? Hur ska föreningens stadgar tolkas?

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS När ytterrocken börjar bli sliten Förr eller senare är det dags att underhålla fasaden, yttertaket, stuprören, fönstren, balkonger och allt annat som tillhör fastighetens yttre. Vi vänder oss till branschorganisationen Fastighetsägarna för att få lite tips innan det är dags att gå till skräddaren. DAGS ATT RENOVERA? Anlita en byggkonsult i arbetets alla skeden, rekommenderar Bengt Lundén från Fastighetsägarna och räknar upp områden som kräver specialkunskaper: besiktning underhållsplaner bygglov och bygganmälan om så krävs projektering upphandling av entreprenad kontroller slutbesiktning Vid en ombildning till bostadsrättsförening krävs alltid en teknisk besiktning av fastigheten varför det egentligen aldrig ska vara en överraskning när det är dags att ta tag i renoveringsarbetena. Vid en ombildning rekommenderar jag att man låter en teknisk konsult utföra besiktningen, säger Bengt Lundén som är projektör, projektledare och kvalitetsansvarig hos Fastighetsägarna. Risken är annars att man räknar med alldeles för låga kostnader i underhållsplanen och att tidsplanen blir allt för optimistisk. Då den tekniska besiktningen trots allt ligger till grund för priset av fastigheten anser han att det bara leder till tråkiga ekonomiska överraskningar när det gäller de framtida underhållsarbetena. När det väl är dags för underhåll bör man ta kontakt med en byggnadskonsult som dels kan hålla reda på renoveringsalternativen och dels allt som rör entreprenörkontakterna så att man lättare kan reda ut ansvarsfrågan vid exempelvis arbetsförseningar, råder Bengt Lundén och berättar om den juridiska delen som sammanfattas i 15 A4-ark, det så kallade AF-dokumentet. En sak som bostadsrättsföreningar har en tendens att missa är att det krävs en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret vid renovering av exempelvis balkonger. Och vill man byta färg på fasaden krävs det till och med bygglov. Annars riskerar man vite. Att upphandla tjänster för projektering vid renovering förutsätter förmåga att ställa rätt krav, att kunna organisera byggprocesser samt kunskap om kontroll och uppföljning av byggarbeten. Höga kostnader står på FOTO:SOPHIE WESTERBERG spel, varför det kan vara värt att ta kontakt med en entreprenadrättsjurist för att få rätt hjälp i den juridiska snårskogen. Fastighetsägaren får därför lätt en underlägsen ställning i dessa sammanhang betonar Bengt Lundén; Ett enda problem under en entreprenad riskerar att ge upphov till en dominoeffekt om inte det enskilda problemet hanteras rätt från start! Snabbare montage med kanalsystemet Fläktisol Fläktisol är det unika systemet för enkel tillverkning av ventilationskanaler. Materialet i Fläktisol består av skivor av pressad glasull täckt med två skikt aluminiumfolie, alternativt aluminiumfolie/cleantecyta. Materialet verkar starkt isolerande, dämpar ljud effektivt och är mycket lätt att arbeta med. Fläktisol levereras i platta paket vilket kräver mindre utrymme jämfört med plåtkanaler. Tillverkningen av kanalerna är enkel och sker direkt på plats. Skarvar sammanfogas endast med lim, häftpistol och tejp. Detta ger en stabil och lufttät konstruktion. Kanaler har provtryckts med 3600 Pa utan märkbart läckage. Fläktisol är 30 till 50 procent billigare än plåtkanaler. Eftersom ventilationssystemen utgör en tiondel av Sveriges byggkostnader kan miljardbelopp sparas varje år. NYHET Fläktisols kanalsystem ger följande fördelar: Avsevärt billigare än kanaler i plåt Färdigisolerat kanalsystem Inga ljuddämpare behövs vilket bland annat leder till lägre energiförbrukning Kanalerna väger en bråkdel av vad plåtkanaler väger Inga skrymmande lager för kanaler som ska monteras Upphängningskostnaderna blir lägre Kan med lätthet anslutas till plåtkanaler För byggherrar och beställare stora kostnadsbesparingar jämfört med plåtkanaler För konsulter tidsbesparande och smidigare För projektledare minskade ställtider För montörer mer lättarbetat Fläktisol AB är ett svenskt företag med säte i Stockholm som har funnits sedan Fläktisol AB är marknadsledande inom import och försäljning av alltenativa material och metoder för tillverkning av ventilationskanaler på den nordiska marknaden. Fläktisol AB anordnar utbildningar och kurser för konsulter och montörer samt säljer tillhörande verktyg. Börja spara tid och pengar redan nu, kontakta Fläktisol AB. Vd & försäljningschef - Tonny Svensson Ekonomi & produktansvarig - Björn Hesselgren Utbildningsansvarig - Ronny Andersson Tel: ,

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 3D nu i fastighetsform! ILLUSTRATION: BO BERSTRÖM LANTMÄTERIET Har inte byggnader genom alla tider varit tredimensionella? Det handlar dock om tredimensionell fastighetsindelning. För att ta reda på vad det är för något vänder vi oss till Lantmäteriet. Den 22 oktober 2003 beslutade riksdagen om en ny typ av fastigheter som kallas tredimensionella fastigheter Göran Eriksson (3D-fastigheter). Lagändringen innebär att det bland annat är lättare att bygga bostäder ovanpå redan befintliga kommersiella byggnader eller att dela upp befintliga byggnader för olika användningssätt. En fastighet behöver inte längre omfatta någon mark, förklarar Göran Eriksson, marknadschef på Lantmäteriet. Även broar, bergrum och tunnlar kan därför utgöra egna fastigheter. Sedan de nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2004 ska tredimensionella fastigheter begränsas såväl i sidled som i höjd- och djupled. Lagändringen har länge varit efterfrågad, framför allt av bygg- och FOTO:LANTMÄTERIET anläggningsbranschen varför den betecknas som den största förändringen i fastighetsrätten på 30 år. Med de nya lagreglerna kan kommersiella fastighetsbolag, som har minst fem bostadslägenheter, sälja dem för att få en renodlad verksamhet och bättre fastighetsförvaltning. Omvänt kan exempelvis en bostadsrättsförening sälja lokalerna den förvaltar, säger Göran Eriksson. Det finns ett antal så kallade oäkta bostadsrättsföreningar som redan utnyttjat denna möjlighet att kunna skilja av lokaldelen från bostadsdelen för att bli en äkta förening ur skattesynpunkt. Efter drygt två års tillämpning sedan lagändringen trädde i kraft har ett hundratal tredimensionella fastigheter bildats genom lantmäteriförrättning. LAGÄNDRINGEN OM TREDIMENSIONELLA FASTIG- HETER INNEBÄR: Effektivare fastighetsanvändning inom stadskärnor: Befintliga hus kan byggas på med våningsplan Spårområden kan byggas över med till exempel bostäder Delvis ändra ändamålet för en byggnad Effektivare användning av allmänt ägd mark genom anläggningar under mark: Garage, arkiv, samlingslokaler 3D klargör ägande- och rättighetsbilden mellan olika aktörer på stationer, resecentra, hamnterminaler och tunnlar Ombildning av bostadsrättsföreningar som även innehåller kommersiella lokaler (även annars när man vill renodla fastighetsanvändningen) Användning av outnyttjade bergrum för andra ändamål Säkerställande av omfattande system av el- och teleteknik och underjordiska anläggningar, till exempel i samband med bolagisering Ägaruppdelning av centrumfastigheter för att stimulera ny verksamhet på orten Mbit/s räcker till allt och lite till. När tv-, bredbands- och teletekniken utvecklas snabb are än någonsin kan morgondagens teknik raskt vara gårdagens. Krävande bredbandstjänster som IP-tv, IP-telefoni, HDTV och Video On Demand har gått från att vara visioner i fackpress till att bli ord i var mans mun, på nolltid. Det gäller att välja en lösning med möjlighet att växa. En kapacitet på Mbit/s i vårt fiberkabelnät, gör Com Hem till en av Sveriges mest kraftfulla fiberoperatörer. Den höga kapaciteten är mer än tillräcklig för att leverera allt vad dagens och morgondagens boende kan tänkas efterfråga. Dessutom tar Com Hem helhets ansvar. Planering, rådgivning, upp följning, service och framtida utveckling är lika viktigt som själva anslutningen. Så med en leverantör med både muskler och ordningssinne finns ingen tvekan. Tag rätt beslut idag, så slipper du ta ett nytt imorgon. Vill du veta mer om vårt fiberkabelnät, kontakta Fastighetsägarservice på tel TEMPEL

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Med framtidens bostäder framför fötterna För att ta reda på var bostäderna byggs ringer vi Stadsbyggnadskontoret. Och åker in till Kulturhuset. HAMMARBY SJÖSTAD BILD:STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR FOTO:LENNART JOHANSSON INFOBILD. Mycket kommer att byggas i utvecklingsområdena nära innerstaden såsom Värtahamnen, Liljeholmen och på liknande områden, men det blir självklart även i ytterstaden, berättar Mats Pemer, stadsplaneringsoch informationschef vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Majoriteten i stadshuset har även utryckt önskemål att bygga i själva city. Hur förhållandet ser ut mellan hyresrätt och bostadsrätt i de framtida flerbostadshusen är inget som styrs av Stadsbyggnadskontoret, men Mats Pemer anser att båda bostadsformerna behövs för en fungerande bostadsmarknad. Men några fler områden liknande miljonprogramshusens lär vi inte få se; Precis som de fastigheterna som byggs nu handlar det om många olika sorters hus i både mindre och större projekt. Även riktigt höga bostadshus kan bli aktuella, men några skyskrapor är inte planerade. Däremot finns det en del idéförslag enligt honom; Det finns ju ett intresse att bygga sådana hus och det är klart att de kan dyka upp i vår stadsbild i framtiden. Ett utmärkt sätt att ta del av hur vår huvudstad kan se ut i framtiden är genom att besöka utställningen Stockholm Bygger 2006 på Kulturhuset. Ett tredimensionellt flygfotografi över hela staden ligger framför dina fötter med både befintliga och planerade bostäder. Det är en levande modell som ändras och utökas allt eftersom byggprojekten tar vid. Du kan även ta en en framtidspromenad genom de nya stadsdelarna via dataskärmar. På utställningen ser man verkligen möjligheten att fortsätta bygga ut Stockholm och samtidigt bevara den vackra stadsbild vi har, hälsar Mats Pemer. Med utställningen vill vi dessutom på ett pedagogiskt sätt visa upp vad som byggs för att stimulera besökarna att skaffa sig egna synpunkter på det som sker och därigenom ta del av stadsplaneringsprocessen i sin helhet. Utställningen pågår i Kulturhuset året ut. Läs mer via Stadsbyggnadskontorets hemsida Värdehöjande ting För dig som vill återställa tidsandan från när huset byggdes är ett tips att besöka något av byggnadsvårdcentren. Nacka byggnadsvård i Saltsjö-Boo är en av dem som har specialiserat sig på reservdelar till gamla hus. Intresset är stort för tidstypiska detaljer i framför allt kök och badrum då vi börjar spendera allt mer tid i dessa rum, förklarar säljaren Fredrik Lindström. Ofta i samband med ett stambyte. På Nacka byggnadsvård finns allt för alla slags rum från svunna tider. Utom möbler. När man går genom gångarna är det som om man hamnat i ett jättelikt rekvisitalager för en kostymfilm i färg. Ejderlampetter med klotskärm, Laviorkranar, och Posthornstrycke. Inte nog med att det är vackra prylar, de har vackra namn också. Posthornstrycke? Det är precis vad det heter: ett dörrhandtag format som ett posthorn. Även om du bara letar efter något mindre beslag eller krok som ska bli pricken över det estetiska i:et i ditt boende kommer du med största sannolikhet att snubbla med blicken på de ultimata inredningsdetaljerna som framhäver den autentiska dåtidskänslan. Vad sägs om tapeter eller varför inte hyllpapper från tiden det begav sig? Oanvänt självfallet. Här finns allt från kakel till ugnar liksom både och i ett. På denna avdelning är Fredrik Lindström expert då det är han som renoverat de flesta vedspisar och kaminer från den tiden när gjutjärnskonsten bokstavligen var som hetast, ett exempel är Sirius-kaminen med den troféliknande utsmyckningen på toppen. Som du säkert märkt är de historiska vingslagen påtagliga. Och för den som vill förkovra sig i Stockholms dörrhistoria från förra sekelskiftet till och med folkhemmets början rekommenderas en titt på den interaktiva utställningen som kan besökas via deras hemsida Och hur var det när det gäller det värdehöjande? Ett hem kan renoveras modernt och det kan intressera en viss typ av människor vid försäljning liksom tvärtom vid en originalrenovering. Det kulturhistoriska värdet är i och för sig ovärderligt menar Fredrik Lindström, men kanske främst för den som gjort ett medvetet val i det egna boendet; Oavsett om vi säljer något för 20 kronor eller är det roligast när prylarna hamnar i rätta händer. Det är inte ovanligt att folk ringer hit efter att ha letat efter en sak samtidigt som de är beredda på ytterligare ett tyvärr i raden, men istället får ett överraskande jovisst, hur många vill du ha? det är kul! Densia AB Ekonomi Teknik Juridik Fastigheter Lägenheter Lokaler Värdering Vid bokslut, köp, försäljning, kreditgivning eller tvist Teknisk utredning Vid exempelvis köp och bostadsrättsombildningar Underhållsplanering Speciellt åt bostadsrättsföreningar Uppmätning Lokaler och lägenheter Densia AB Box Stockholm Tel Besök: Sjöbjörnsvägen 36, Gröndal

15 Bokpaketet för brf Sveriges mest köpta bostadsrättsbok 296 kr + moms 11 uppl, aug 2006, 393 sid Bostadsrätt är sveriges mest sålda bostadsrättsbok. Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrätts före ning drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm. Vi går också in på andra bestämmelser som rör verksamheten i en bostadsrättsförening, t ex reglerna om schablonbeskattning för föreningen och skattereglerna för den som säljer en bostadsrätt. Bostadsrätt är skriven både för dig som är aktiv i en förening, t ex styrelseledamot, och för dig som är bostadsrättshavare. Redovisning i bostadsrättsföreningen 296 kr + moms November 2006, 263 sid Redovisning i bostadsrättsföreningar är en praktisk handbok för dig som sköter redovisningen eller är revisor i en bostadsrättsförening. Boken behandlar både den löpande redovisningen och hur man upprättar en årsredovisning. I en bostadsrättsförening finns många fallgropar när det gäller redovisningen, boken visar hur du undviker dem. Bokens avslutande del innehåller ett stort antal exempel på hur du konterar olika affärshändelser i en bostadsrättsförening. Sist finns en förkortad version av kontoplanen FastBAS. Ja tack! Skicka mig (skriv antal i rutan) Företag/förening (5147) Bostadsrätt 296 kr + moms Beställarens namn Vi bjuder på portot. Redovisning i brf 296 kr + moms Paketpris: båda böckerna 500 kr + moms Postadress Björn Lundén Information AB Box Näsviken Tel: Fax: E-post: Hemsida: Adress Telefon E-post Björn Lundén Information AB SVARSPOST Box Näsviken Visste du att vattenskador..... är tre gånger mer vanligt än bränder i svenska hem.... drabbar villaägare mer än fyra gånger oftare än inbrott.... är sexton gånger vanligare än skador på grund av åsknedslag, hagel eller storm.... kostar mer än inbrott, bränder och stormskador tillsammans.... inträffar över gånger varje år.... kostar samhället 5 miljarder kronor årligen.... går att förebygga.* Men det är förhållandevis få som sätter sig in i vad som kan göras för att förebygga vattenskador. Speciellt vid nybyggnation borde det vara en självklarhet eftersom det går att undvika de vanligaste vattenskadorna genom att använda moderna material och metoder. STOPPA VATTNET INNAN DET ÄR FÖR SENT! WATERGUARD AUTOMATISKA VATTENSTOPPARE ADAPTERMODELL: Waterguards enkla adaptermodell har all elektronik placerad inuti en adapter för att kunna kopplas direkt till kontaktuttag. Vid aktivering stänger den även av strömtillförseln på anslutna elektroniska apparater och är anpassad för montering vid varmvattensberedare, tvättmaskin, under diskbänk etc. En tunn sensorledning läggs ut till de platser som skall övervakas. Produkten levereras även som väggmodell. Magnetventilen stänger av vattnet vid läckage. SMART BASIC: Waterguards trådlösa system, Smart Basic, består av en centralenhet och flera trådlösa sensorer som placeras ut på de platser som skall övervakas, såsom bad, tvättrum, köksbänk, etc. Vid läckage stängs magnetventilen av omgående och systemet visar var läckaget kommer från. Systemet kan kopplas till alarmanläggning och GSM. Undvik fuktiga överraskningar i bostaden Det är billigare än du tror Som marknadsledare kan waterguard erbjuda flera modeller som täcker de flesta behov. Installationen av Waterguards VSK-godkända system ger dig rabatt på försäkringspremien. Waterguard finns tillgänglig i Sverige inom kort. För mer information se eller kontakta oss på tel ADAPTER SMART BASIC

16 Essential Security against Evolving Threats

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer

Bostadsrättsföreningens

Bostadsrättsföreningens ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Bostadsrättsförvaltning 10 steg mot ombildning Rekordmånga av allmännyttans hyreshus ombildas nu till bostadsrätter, men

Läs mer

Bostadsrättsförvaltning

Bostadsrättsförvaltning annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Mars 2008 Bostadsrättsförvaltning Funderar du och dina grannar på att ombilda era hyresrätter till bostadsrätter? Läs mer om hur ni går

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2010 Bo bäst! nyhet med förmånspriser för medlemmar bobattre.se nu ännu mer nytta på nätet det föreningen behöver veta TEMA parkering

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

Avtalen som föreningarna

Avtalen som föreningarna b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Bo bättrepris 39:50 NR 2 2011 kronor det föreningen behöver veta Avtalen som BLÅSER föreningarna Så klarar sig entreprenörerna undan ansvar Tävla och vinn laserpass

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 2 Juni 2004 www.sbc.se

bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 2 Juni 2004 www.sbc.se din bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 2 Juni 2004 www.sbc.se Förening blir egnahem i Norrköping Liljeholmen: Stockholms nya stadsdel växer fram Studentboende i Uppsala:

Läs mer

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2008 www.sbc.se Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM Full frihet BOSTADSRÄTT

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

+KURSSTART I VÅR: Så fick Sima och Fredrik ner sina lånekostnader. ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen

+KURSSTART I VÅR: Så fick Sima och Fredrik ner sina lånekostnader. ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 mars 2011 www.sbc.se ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen goda grannar Vilka personligheter

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

valet som avgör ditt boende

valet som avgör ditt boende För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2010 www.sbc.se Störande grannar Hur hanterar man grannar med psykiska problem? Bo utomlands Så bor den nya generationen i Warszawa

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

sid 26 Hissregler Snåriga regler för hiss. Bli inte lurad av offerten. 38 Tvätta miljösmart Spara pengar på att tvätta miljösmart.

sid 26 Hissregler Snåriga regler för hiss. Bli inte lurad av offerten. 38 Tvätta miljösmart Spara pengar på att tvätta miljösmart. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Bo bättre det föreningen behöver veta OBEROENDE INFORMATIV AKTUELL Ges ut av Mediabolaget AB Ansvarig utgivare Gunnar Wesslén Produktion Mediabolaget AB Swedenborgsgatan

Läs mer