Liljeholmen 26 mars 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljeholmen 26 mars 2004"

Transkript

1 Liljeholmen 26 mars 2004

2 Kapitalmarknadsfrukost 1 Johan Skoglund - JM-affären och vår marknad Zdravko Markovski - Stabilare Stockholmsmarknad och breddat produktutbud Claes Magnus Åkesson - Mot en snabbare balansräkning Lennart Henriz - Industrialiserad process och attraktiva bostäder Johan Skoglund - JM 2004 och framåt

3 Kapitalmarknadsfrukost bostäder Brett produktutbud Uppstramad projektstyrning

4 Kapitalmarknadsfrukost 3 Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden

5 Kapitalmarknadsfrukost 4 Att vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder i Norden

6 Kapitalmarknadsfrukost 5 Koncernen 2003 Omsättning: 7,8 mdkr Balansomslutning: 9,1 mdkr Byggrätter: st Antal anställda: st Börsvärde: 3,5 mdkr Resultat per aktie: 7 kr Norge Sverige Danmark Belgien

7 Kapitalmarknadsfrukost 6 Koncernen Q

8 Kapitalmarknadsfrukost 7 Koncernen Q

9 Kapitalmarknadsfrukost 8 Ytterligare kund- och marknadsorientering Breddat produktutbud av kvalitativa bostäder i attraktiva lägen bostadstyp och prissegment Tillväxtmarknader i Norden Optimerad byggrättsportfölj för bostäder exploateringsfastigheter högst fyra års produktion Förvaltningsfastigheter endast för projektutveckling Begränsad projektutveckling av kontor

10 Kapitalmarknadsfrukost 9 Marknadsundersökning Förhandsbokningar krävs för produktionsstart Prissättning Idéer Planarbete Överklagan Detaljplan/ Bygglov Bokning Projektering Försäljning Kund anpassning Inflyttning/Boende Produktion Förvaltning

11 Kapitalmarknadsfrukost 10 Fortsatt effektivisering och nya affärer Fortsatt prioritering av effektivitet och sänkning av kostnader. Strukturerad projektering och inköpsstyrning Antalet anställda minskade med drygt 10 procent Omfattande försäljningar av färdigutvecklade fastigheter Större förvärv av bostadsfastigheter för utveckling

12 Kapitalmarknadsfrukost 11 0,7 Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion 0,6 0,5 0,4 0,3 jan mar maj jul sep nov

13 Kapitalmarknadsfrukost 12 Prisutveckling bostadsrätter Kr/m 2 Priser på bostadsrätter i storstäderna, begagnatmarknaden Göteborgs kommun Malmö kommun Stockholm innerstad Storstockholm Oslo (Nkr) Köpenhamn (Dkr) Källa: Temaplan AB/ Erik Olsson Fastighetsförmedling AB och Mäklarsamfunt/Värderingsdata

14 Kapitalmarknadsfrukost 13 Stockholm Bostäder: cirka 800 Produktionsstart: 2000 Etapp 1, 73 bostäder Etapp 2, 152 bostäder Etapp 3, 159 bostäder Etapp 4, 35 bostäder cirka kr/m 2 produktionsstart dec 2003 Färdigställt: 2008

15 Kapitalmarknadsfrukost 14 Solna Cirka 700 bostäder m 2 kontor Planerad produktionsstart bostäder sommaren 2003 Bostäder: cirka 700 Produktionsstart: hösten 2003 Etapp 1, 96 bostäder 2-6 r o k m 2 cirka kr/m 2 Färdigställt: 2008 JMs planerade bostäder JMs planerade kontor

16 Järfälla Bostäder: cirka 600 Produktionsstart: november 2001 Etapp 1, 95 bostäder, klar 1-4 r o k, m 2 cirka kr/m 2 Etapp 2, 125 bostäder produktionsstart december 2002 Färdigställt: Kapitalmarknadsfrukost 15

17 Kapitalmarknadsfrukost 16 Uppsala Bostäder: cirka 300 Produktionsstart: November 2003 Etapp 1, 50 bostäder 1-5 r o k, m 2 cirka kr/m 2 Färdigställt 2010

18 Kapitalmarknadsfrukost 17 Göteborg Bostäder: 450 Produktionsstart: Februari 2004 Etapp 1, 53 bostäder 1-5 r o k, m kr/ m 2 Färdigställt: 2007

19 Kapitalmarknadsfrukost 18 Malmö Bostäder cirka 500 Produktionsstart: april 2003 Etapp 1, 94 bostäder 1-5 r o k, m kr/m 2 Etapp 2, 75 bostäder 2-4 r o k, m kr/m 2 Färdigställt: 2007

20 Kapitalmarknadsfrukost 19 Oslo Bostäder: 600 Samarbetsprojekt 50/50 Produktionsstart: 2005 Färdigställt: 2012

21 Kapitalmarknadsfrukost 20 Danmark Bostäder: 500 Produktionsstart: 2002 Havnestad Nord, 4 etapper Etapp 1, 60 bostäder, klar Etapp 2 och 3, 158 bostäder produktionsstart 2003 Havnestad Syd, 4 etapper beräknad produktionsstart 2005 Färdigställt: 2008

22 Kapitalmarknadsfrukost 21 Vaxholm Nr på karta Fastighet Adress Ant bost 119 Båten 5 Carl Anderssons gata Konstapeln 8 Repslagaregatan Rådhuset 4 Kapellgatan Ruskpricken 2 Kronängsv Ruskpricken 1 Kronängsv Smeden 1 Fredrikstrandsv 6-10, Summa 185

23 Älta Älta 14:96 Fastighet Adress Ant bost Älta 98:2 Lillv /Vinkelhaksvägen 179 Älta 14:96 Stensövägen 260 Summa 439 Älta 98: Kapitalmarknadsfrukost 22

24 Stabilare Stockholmsmarknad och breddat produktutbud Zdravko Markovski, JM Bostad Stockholm

25 Kr/m 2 Bostadsrätter Stockholms län Prisutveckling, annonspriser på andrahandsmarknaden, för bostadsrätter i Stockholms län, april 1997 till feb apr- 97 okt- 97 apr- 98 okt- 98 apr- 99 okt- 99 apr- 00 okt- 00 apr- 01 okt- 01 apr- 02 okt- 02 apr- 03 okt- 03 City/Vasastan Östermalm Kungsholmen Södermalm Närförort Periferi Källa: Temaplan AB och Erik Olsson Fastighetsförmedling AB Kapitalmarknadsfrukost 24

26 Kapitalmarknadsfrukost 25 Antal År Färdigställda bostäder Folkökning

27 Kapitalmarknadsfrukost Produktionsstartade bostäder Sålda bostäder

28 Kapitalmarknadsfrukost 27 60,0% JMs andel säljstartade bostäder i Stockholm prisintervall 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% <1 milj 1-2 milj 2-3 milj 3-4 milj >4 milj

29 Kapitalmarknadsfrukost 28 35,0% JMs andel säljstartade bostäder i Stockholm storleksintervall 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% kvm kvm kvm kvm kvm kvm <150 kvm

30 Centralisering väsentliga projektbeslut Nya och formaliserade bevakningsrutiner Utförliga bedömningsunderlag Utvalda projekt granskas fördjupat av revisorerna och rapporteras till revisionskommittén Projektstyrningsrutiner väsentligt uppstramade beslutsgrindar Projektgranskningsgrupp Koncerngemensam projekteringsprocess Kapitalmarknadsfrukost 29

31 Kapitalmarknadsfrukost 30 Fler och mindre regionenheter Aktivare marknadsföring och försäljning Omstrukturering byggrättsportfölj Minskad kapitalbindning Breddat produktutbud Mot lägre kostnader Ökad flexibilitet

32 Kapitalmarknadsfrukost 31 Läge Sjöutsikt Nyproduktion Attraktiv och funktionell planlösning

33 Kapitalmarknadsfrukost 32 Exempel på nya produkttyper Yteffektiva bostäder och småhus ger låg kontantinsats i kronor Markbostäder i ett plan för seniorer

34 Kapitalmarknadsfrukost 33 Högt Pris JM Lågt Standardiserad produkt Individuell arkitektur Produkttyp

35 Kapitalmarknadsfrukost 34 Värmdö Bostäder: 150 småhus Produktionsstart: 1998 Aktuell etapp Liljekonvaljen, 32 bostäder 5-6 r o k, m kr/m 2 Färdigställt: 2004

36 Kapitalmarknadsfrukost 35 Älvsjö Bostäder: 700 Produktionsstart: Våren 2000 Etapp 3, 55 bostäder 3-4 r o k, m kr/m 2 Färdigställt: 2007

37 Kapitalmarknadsfrukost 36 Sickla Bostäder: Produktionsstart: September 2003 Etapp r o k, m kr/m 2 Färdigställt: Hösten 2004

38 Kapitalmarknadsfrukost 37 Saltsjöbaden Bostäder: 110 Produktionsstart: 2004 Etapp 1, 26 bostäder 2-5 r o k, m 2 cirka kr/ m 2 Färdigställt: 2007

39 Kapitalmarknadsfrukost 38 Solna Bostäder: 700 Produktionsstart: November 2003 Etapp 1, 96 bostäder 2-6 r o k, m kr/m2 Färdigställt: 2008

40 Kapitalmarknadsfrukost 39 Stockholm Bostäder: 250 Produktionsstart: mars 2004 Etapp 1, 60 bostäder 1-4 r o k, m 2 cirka kr/ m 2 Färdigställt: 2008

41 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och Finans

42 Kapitalmarknadsfrukost 41 Mål Avkastning eget 1) kapital 5 år vägt (%) Utdelning, andel vinst efter skatt (%) 50 2) Soliditet (%) Projektutvecklingsmarginal (%) 3) 10,0 2,4 5,4 11,8 10,3 6,5 1) Över en konjunkturcykel fr.o.m ) Baserat på styrelsen förslag 3) Rörelsemarginal fr.o.m 2004

43 Kapitalmarknadsfrukost 42 Förvärv Förvaltning Inflyttning Byggande Idéarbete Planarbete Projektering Finansiering Försäljning/uthyrning

44 Kapitalmarknadsfrukost 43 Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter Exploateringsfastigheter Övriga tillgångar Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar och skulder Summa Skuldsättningsgrad 0,8 1,0 Soliditet 36% 34%

45 Region Antal Byggrätter Stockholm Göteborg Malmö/Lund Uppsala Övriga Sverige Oslo/Bergen Köpenhamn Bryssel 100 Totalt cirka * ) * ) Varav i balansräkningen cirka Kapitalmarknadsfrukost 44

46 Kapitalmarknadsfrukost 45 I balans- Produktions- Genom- Antal byggrätter, 2003 räkningen starter loppstid, år JM Bostad Stockholm ,2 JM Bostad Riks ,9 JM Utland ,0 Koncernen ,9

47 Kapitalmarknadsfrukost 46 * ) Byggrätter bostäder och kommersiellt Mkr * ) Bokfört värde

48 Kapitalmarknadsfrukost 47 Exploateringsfastigheter Mkr Ingående balans Tillkommer Avgår * ) Utgående balans * ) varav nedskrivning 211 mkr

49 Kapitalmarknadsfrukost 48 marknadsvärde Bokfört Marknads Över Mkr värde värde värde Bostad Stockholm Bostad Riks Utland Kommersiellt 192* ) Totalt * ) inkl. Produktion 5 mkr

50 Kapitalmarknadsfrukost 49 Känslighetsanalys - Nuvärde (mkr) Intäkt/ m kr kr kr kr kr Kostnad/ m kr kr kr kr kr

51 Kapitalmarknadsfrukost 50 Mkr ggr Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad

52 Kapitalmarknadsfrukost 51 Kapitalomsättning, ggr 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,

53 Kapitalmarknadsfrukost 52 Kassaflöde Brf betalar mark JM fakturerar brf Slutfaktura JM säljer eventuellt förvärvade bostäder Inbetalningar Utbetalningar Förvärvsbeslut JM förvärvar mark Produktionskostnader JM förvärvar eventuellt osålda bostäder Entreprenad- och köpekontrakt tecknas mellan JM och brf Beslut produktionsstart

54 Kapitalmarknadsfrukost 53 Koncernen Kassaflödesanalys, mkr Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 * ) Från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa kvartalets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut * ) Varav försäljning förvaltningsfast likvidflöde

55 Lennart Henriz, Verksamhetsutveckling

56 Kapitalmarknadsfrukost 55

57 Kapitalmarknadsfrukost 56..attraktiva och felfria bostäder till låga totalkostnader. Genom en mera enhetlig och industrialiserad process

58 Kapitalmarknadsfrukost 57 John Glenn, varför är Du så bekymrad? Jo, jag sitter och funderar på att denna kapsel består av c:a 1 miljon delar. Och varje del är upphandlad i konkurrens till lägsta kostnad!

59 Kapitalmarknadsfrukost 58 Beprövade dvs befintliga inom JM idag Kostnadseffektiva Problemfria för JM, kund och fastighetsägare

60 Sänkta kostnader genom: Förenklad projektering Ökad kundnytta genom: Färre fel på kort och lång sikt Kortare inkörningsperiod i produktionen Samordnade inköp - volymfördelar Kapitalmarknadsfrukost 59

61 Kapitalmarknadsfrukost Allmänt Bostaden dimensioneras för ljudklass B avseende installationer samt luft- och stegljud mellan lägenheter. (Undantag från ljudklass B (bjälklag) får ske i hall där klinker anbringas på golv i liten och begränsad omfattning, avsteget gäller även golv i badrum.)

62 Kapitalmarknadsfrukost Stomme I normala fall är våningshöjden mm. Detta medför en rumshöjd på mm. I speciella fall (exempelvis vid exklusiva projekt eller när tekniska lösningar kräver högre höjd) kan våningshöjd alternativt vara mm vilket medför en rumshöjd på mm. (Bjälklagstjocklek 250 mm, golvbeläggning 20 mm)

63 4. Yttertak Takfot är minst 300 mm Gavelsprång är minst 300 mm Takavvattning utförs med hängrännor och utvändiga stuprör Kalla yttertak med takpannor monteras enligt ritning: Ritning: PAF Kalla yttertak med takpannor Kapitalmarknadsfrukost 62

64 Kalla yttertak med takpannor Kapitalmarknadsfrukost 63

65 Kapitalmarknadsfrukost B Tappvattensystem 56 Värmesystem Stråk och stammar för tappvattenledningar skall utföras av kopparrör som isoleras mot värmeförluster och risk för kondensutfällning. Från de vertikala stamledningarna installeras horisontella fördelningsledningar av koppar till resp tappställe (dvs plaströr som mediarör utförs ej). Där fjärrvärme väljs skall värme och tappvarmvatten beredas i prefabricerad, fabrikstillverkad värmeväxlarenhet (JMs prefab-uc).

66 Kapitalmarknadsfrukost 65 En intern analys av JMs inköpsrutiner under 2002 visade på betydande besparingspotential Besparingspotentialen kan främst nås genom ett standardiserat byggande som ger möjlighet till större inköpsvolymer, färre leverantörer och därmed skalfördelar.

67 Kapitalmarknadsfrukost 66 Med bibehållet kundvärde och bibehållen eller ökad kvalitet uppnå en årlig kostnadsbesparing på cirka 130 mkr, vilket innebär 3,5% av JMs totala inköpsvolym på mkr

68 Kapitalmarknadsfrukost 67 Procentuell fördelning volymer Mdkr 5 Syd 12% Entreprenad 15% Mitt 4% Sthlm 52% 1 Väst 4% Öst 13%

69 Totalt 4 miljarder kr Underentreprenörer (UE) 50 % Material 31 % Konsulter 9 % Övrigt (indirekt material och tjänster) 10 % UE 50% Övrigt 10% Konsulter 9% Material 31% Kapitalmarknadsfrukost 68

70 Mkr Mkr Mkr Rör/VS UE 210 Plåt UE 75 VVS-projektering 35 El-UE 190 Träelement 70 Stångkonstruktioner 35 Arkitekter 135 Skåpinredning 60 Målningsmaterial 33 Maskiner 125 Specialentrepr. 60 Beläggning UE 33 Golvbeläggning UE 115 Skivor UE 60 Plåt 32 Markförstärkn. UE 109 Hissar 60 Dörrar 30 Betongelement 100 Portar UE 47 Annonsering 30 Plattsättning UE 95 Fjärrvärme 46 Inhyrd personal, tjänstemän 28 Betong 85 Konstruktörer 45 Grus och Kross 27 Ventilation UE 85 Tätskikt UE 45 Form 26 Rivning UE 84 Vita varor 40 Reklam (TV, tidn, etc) 24 Smide UE 82 Undertak UE 40 Puts-UE 23 Fönster 75 Skivor 36 Armering 22 El-konstruktörer Kapitalmarknadsfrukost 69

71 Kapitalmarknadsfrukost 70 Beroende av leverantörerna Säkra tillgänglighet Trappor ca 17 mkr Säkra tillgänglighet och långsiktig kostnadseffektivitet Rörarbeten VS 210 mkr Minimera tid för inköpsarbete Arbetskläder ca 2 mkr Lägsta pris Trävaror ca 35 mkr Ekonomisk påverkan

72 Kapitalmarknadsfrukost 71 Årlig besparing Arbetsområde fr o m 2006 i mkr (cirka) Kategoristrategi 55 Leverantörsreducering 2 Process (utan systemstöd) 5 Process ( med systemstöd) 5 Minska antalet fakturor 3 Strukturerad Projektering 60 Totalt 130

73 Konsolidera volymerna hos en leverantör Minskad konstruktion och projektering hos leverantören Från rak till rak Standardisering av våningshöjder och bärande konstruktioner Från svängd till rak trappa 50% av alla trappor under 2002 var svängda Snittkostnaden per våning är ca 4500 kronor lägre för raka trappor 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Förbättrat inköp Strukturerad projektering Kapitalmarknadsfrukost 72

74 Kapitalmarknadsfrukost 73 (inköpsvolym 2002 = 17,3 ) Utförda aktiviteter Inköps- och leverantörsmarknadsanalys Kategoristrategi med besparingspotential Upphandling enligt strategi Besparing Besparing Inköp Uppskattat 6% Resultat 9 % Besparing Strukturerad Projektering Uppskattat 10% Resultat 14% Total årlig besparing = 4 mkr (utifrån 2002 års volym) Resultatet har uppnåtts trots att marknaden är en oligopolmarknad Avtal Typ: Strategiskt inköpsavtal Avtalsområde: Hela Sverige Leverantör: Forssellstrappan Avtalsperiod: tom 2006 Mkr 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Uppskattning Inköpsprojektet Resultat Strukturerad projektering

75 JMs inköp ska tillvarata de skalfördelar som vår marknadsposition medger. Detta innebär att våra Strategiska inköpsavtal ska efterlevas Inköpsverksamheten ska organiseras så att enhetliga processer och system kan tillämpas Våra inköp ska säkra våra resursbehov till lägsta totalkostnad med rätt kvalitet och i rätt tid säkra kundnyttan genom att företagets direktiv för kvalitet, miljö och etik efterlevs genomföras av kompetenta och välutbildade inköpare med konkurrenskraftiga leverantörer Kapitalmarknadsfrukost 74

76 Kapitalmarknadsfrukost 75

77 Johan Skoglund, VD

78 Fortsatt begränsad tillväxt i Stockholm Hög beskattning av boendet Sämre marknad med sjunkande försäljningspriser Osäkerhet i världsekonomin skapar osäkerhet för våra kunder Stigande sparkvot - ökat säkerhetssparande Höjda räntor Ändrade skatteregler Politiska beslut Kapitalmarknadsfrukost 77

79 Stockholm tillväxt på längre sikt God tillväxt i Göteborgs- och Malmöområdet Sämre utsikter för branschen ger lägre kostnader i våra projekt Bredare produktutbud Fortsatt låg räntenivå Intern effektivitet Byggrättsportfölj Breddad affär inom boendet Kapitalmarknadsfrukost 78

80 Kundfokuserad starkt varumärke Marknadsledare bostadsrätter Drygt bostadsbyggrätter i attraktiva lägen Begränsad kommersiell projektutveckling Kassaflödesfokus från projekt till koncern Industrialiserad process - attraktiva bostäder Produktionsstarter mot tydlig efterfrågan Alla tillgångar för projektutveckling Ett enklare, effektivare och lönsammare JM Kapitalmarknadsfrukost 79

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion Stockholmsverksamheten bostäder Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion JM Bostad Stockholm Januari september Mkr 2007 2006 Intäkter 3 596 3 302 Rörelseresultat 788 579

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Strukturerad Projektutveckling Energiklassning av bostäder. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet, Miljö, Teknik och IT)

Strukturerad Projektutveckling Energiklassning av bostäder. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet, Miljö, Teknik och IT) Strukturerad Projektutveckling Energiklassning av bostäder Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet, Miljö, Teknik och IT) Resan påbörjades redan 2003 2003 Enhetliga projekteringsanvisningar

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT)

Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT) Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT) Strukturerad projektutveckling en långsiktig investering 2003 2004 2005

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 MIND MANCER DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 MINDMANCER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 1 Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) 2015 1 januari 31 mars 2015 Faktureringen under perioden var 4,7

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm Kundansvarig Johan Harvig Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm 1 Kundansvarig Göran Skott Bakgrund Civ. Ingenjör Fastighetschef Många år i SBAB

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Triangeln, Sweden -10-24 NCC AB 1 Q3 i korthet Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Orderstock

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Affärsplan 2011 2015 2015 Lönsam tillväxt Koncernen resultat och lönsamhet Mdr kr 2011 2010 Årets resultat 8,1 3,9 Avkastning på eget kapital, %

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q3 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2014 1 Juli september 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 5,1 (91,5) mkr Rörelseresultat: 0,0 (12,5)

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer