Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp E Bostäder Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2014

2 Sida 2 av 23

3 Motion E1 Bra bostäder för alla! Traneberg-Ålsten-Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Traneberg-Ålsten-Bromma kvinnoklubb hade en studiecirkel kring äldrefrågor med särskild inriktning boendefrågor för äldre. Cirkeln använde bland annat: Wikman/Rohlén: Vi vill inte bli gamla med dagens äldrevård! Resp Säg ifrån, Antti: Adamssons, Informationsmaterial från Micasa, Informationsmaterial från Äldreförvaltningen och Kärnekull: Bygga för seniorer (Stor genomgång av bra byggnationer och krav på dylika) Vidare har cirkeln haft studiebesök/genomgång med kommunens bostadsbolag Micasa som förvaltar särskilda boenden och en genomgång av olika boende- och upplåtelseformer med Karin Wiklund. Tidigare VD på SKB. Efter många diskussioner i klubben vill vi rikta uppmärksamheten på - Att det byggs alldeles för lite i vår region - Att det byggs alldeles för få hyresbostäder - Att olika upplåtelseformer studeras och utvecklas - Att det byggs/planeras in alldeles för lite allmän och privat service där det ändå byggs - Att de framtida boende ges alldeles för lite inflytande över planeringen - Att bygg-och bokostnader blir alldeles för höga - Att miljöhänsyn prioriteras, bland annat avseende barns utemiljö - Att trygghetsfrågorna i stadsplaneringen får tyngre vikt I ett kommande valprogram för Stockholm måste bygg-och bofrågor prioriteras. Genom samarbete med folkrörelser inom bostadsområdet, HSB, Riksbyggen, Hyresgästerna, PRO måste nya idéer tas fram, gärna med erfarenheter från tidigare bostadskriser. Hur kan bostadsbyggande bäst stimuleras? Statliga bostadslån igen? Bättre styrning för att tillgodose efterfrågan på olika bostadsformer, hur? Varför acceptera att nuvarande majoritet i Stadshuset kallar ett privatiserat, dyrt boende utan service för trygghetsboende? Ensamhet och isolering utgör ett allvarligt socialt och psykologiskt problem även om hemtjänst kommer på tidsstuderat besök flera gånger per dag, där hade servicehuset en stor fördel som bör omvärderas, kanske förnyas. Traneberg-Ålsten-Bromma S-kvinnor föreslår 1. att Stockholms Arbetarekommun särskilt prioriterar bygg- och bostadsfrågan i kommande valprogram 2. att Stockholms Arbetarekommun tillsätter en arbetsgrupp, gärna tillsammans med Stockholms läns partidistrikt, om bostadsfrågorna i Stockholmsregionen enligt ovan Bromma 1 december 2013 Margrethe Höglund Enligt uppdrag Motionen antagen på klubbmöte 1 december 2013 Sida 3 av 23

4 Motion E2 Rätt till bostad Katarina s-förening Katarina Västra s-förening Ingenstans i vårt land är bostadsbristen så katastrofal som i Stockholmsområdet. Det vore därför mer än egendomligt om Stockholms socialdemokrater inte som ett prioriterat område pekar på bostadsbristen och lägger förslag till åtgärder om hur rätten till bostad ska kunna infrias. Förslag till beslut 1. att ett fjärde prioriterat område, Rätt till bostad, tillförs valprogrammet Motionen antagen på Katarina och Katarina Västra S-föreningars gemensamma motionsmöte 10 dec Sida 4 av 23

5 Motion E3 Morgondagens Stockholm bygger vi tillsammans Farsta socialdemokratiska områdesorganisation Denna motion är ett resultat av diskussioner i Farsta socialdemokratiska områdesorganisation vid höstmötet i oktober och vid medlemsmöte i december. Valprogramsgruppen har gjort ett bra arbete med att tydligöra de viktigaste valfrågorna i Stockholm. Vi delar uppfattningen att programmet ska fånga upp de frågor som är mest relevanta för människor och där vi genom socialdemokratisk politik kan göra störst skillnad. För att valprogrammet ska bli mer av en helhet anser vi att de föreslagna löftena om jobben, skolan och vård/omsorg ska kompletteras med ett löfte om bostadsbyggande och samhällsutveckling. Målet för detta område ska vara att få igång byggande av fler hyresrätter till rimliga hyror. Syftet med att tillföra detta område är dels att visa att det finns en annan politisk inriktning med hyresrätter, användning av allmännyttan, markpolitik och samhällansvar i utbyggnaden av staden. Dagens borgerliga politik med marknadsanpassning och privatisering hämmar Stockholmsregionens utveckling när bostadsbristen blir värre och värre. Den så kallade Stockholmsmodellen där exploatörer tar fram förslag till mark för bostadsbyggande är också tveksam ur ett demokratiskat perspektiv. Vi vill ersätta denna frimärksplanering med mer av verklig samhällsplanering i hela områden där medborgares synpunkter och förslag kan tas in tidigt. Dessutom tillför detta område ett perspektiv av att aktivt bygga staden. Det tror vi är viktigt för oss som framtidsparti. Vi kan visa på aktiva skapande åtgärder för att bygga staden hållbart. Den stad vi vill bygga är hållbar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Socialdemokraterna i Farstaområdet föreslår årsmötet besluta: 1. att ett fjärde område om bostadsbyggande och samhällsutveckling tillförs i valprogrammet Motionen diskuterades och antogs vid medlemsmöte i Farsta socialdemokratiska områdesorganisation På mötet medverkade medlemmar i Farsta strands, Farstas, Gubbängen-Hökarängens, Sköndals och Tallkrogen-Svedmyras socialdemokratiska föreningar. Sida 5 av 23

6 Motion E4 Valprogram 2014 Östberga s-förening Tack för ett smart uppbyggt och väl processat förslag till valprogram Att valarbeta för fler jobb och bättre skola och vård är viktigt och riktigt. Men jag, tillsammas med SSU, LO och framförallt våra ungdomar, eller unga vuxna, saknar ett fokusområde till bostäder. Att inte gå till val på att fler bostäder ska byggas i Stockholms stad vore ett stort misstag, tror jag. Enligt TNS Sifos undersökning (genomförd under september/oktober 2013 på uppdrag av Hyresgästföreningen) rankar svarande bostadsfrågan så här inför valet: Kategori Ranking (där 1 står för högst prioriterad fråga inför valet, 16 för lägst) åringar 5 Boende i hyresrätt 10 Svarande i Storstockholm Oavsett ålder och boende 11 TNS Sifo sammanställde också hur viktiga vissa frågor upplevdes vara inom området boende. Förutom bostadsbyggande fanns två frågor som allmänheten prioriterar. Det är 1) att överskottet eller vinstern i en fastighet ska komma de boende till del och 2) att segregationen i boendet ska minska. Det är 70 procent av alla i gruppen allmänheten som tycker att dessa två frågor är mycket eller ganska viktiga. En överväldigande majoritet, 76 procent anser också att bostadsfrågan i stort är en fråga för beslutande politiker och inte som det verkar vara nu, en fråga för marknaden att lösa (12 procent tycker detta). 63 procent tycker att bostadsbristen hämmar den ekonomiska långsiktiga tillväxten i Sverige. Att bära frågan om byggande av fler bostäder i Stockholm har hittills, i vår valprogramsprocess, inte ansetts uppfylla alla de lovvärda och argumentationstekniskt smarta kriterier som ska till för att kvala in bland våra mest prioriterade valfrågor. Risken har ansetts för stor för att framförallt vi och (M) bara kommer att bolla vallöften mellan varandra om vem som ha ambitionen, att bygga mest för flest. Jag gör inte riktigt samma bedömning. Under (S)-styre i vår stad byggdes det mer, folk var inte lika trångbodda som nu, de var inte riktigt lika utlämnade till ett osäkert och dyrt boende i andra, tredje och fjärde hand, eller som inneboende, och de tvingades inte i samma utsträckning som nu välja bort Stockholm som bostadsort för studier eller arbete. Dessutom tror jag, att (M):s (Alliansens) löften om ökat bostadsbyggande, lätt kan petas sönder om vi ber dem redovisa hur många av deras bygg- och bostadslöften som är uppfyllda efter åtta år vid makten. Det går dessutom att föra in en rad plogfrågor under tema Bostäder. Till exempel markanvisningar (som idag säljs till högstbjudande istället för att fördelas mellan intressenter utifrån tomträtt) samt den viktiga frågan om att fler hyresrätter måste byggas till en rimligare kostnad än vad som är fallet idag. Till bostadsfrågan kan också föras frågor om tryggt boende, välplanerade bostadsområden samt frågan om segregation/integration. Och för att citera Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman: Bostadspolitik är en genuin välfärdsfråga. Med stöd i texten ovan yrkar jag därför på 1. att även tema bostäder förs till Stockholms arbetarekommuns valprogram 2014 Kristina Öberg, Östberga s-förening Denna motion togs som Östberga s-förenings egen vid styrelsemöte den 8 december 2014 Sida 6 av 23

7 Motion E5 Morgondagens Stockholm bygger vi tillsammans Handels-sossen Valprogramsgruppen har gjort ett bra arbete med att tydligöra de viktigaste valfrågorna i Stockholm. Vi delar uppfattningen att programmet ska fånga upp de frågor som är mest relevanta för människor och där vi genom socialdemokratisk politik kan göra störst skillnad. För att valprogrammet ska bli mer av en helhet anser vi att de föreslagna löftena om jobben, skolan och vård/omsorg ska kompletteras med ett löfte om bostadsbyggande och samhällsutveckling. Målet för detta område ska vara att få igång byggande av fler hyresrätter till rimliga hyror. Syftet med att tillföra detta område är dels att visa att det finns en annan politisk inriktning med hyresrätter, användning av allmännyttan, markpolitik och samhällansvar i utbyggnaden av staden. Dagens borgerliga politik med marknadsanpassning och privatisering hämmar Stockholmsregionens utveckling när bostadsbristen blir värre och värre. Den så kallade Stockholmsmodellen där exploatörer tar fram förslag till mark för bostadsbyggande är också tveksam ur ett demokratiskat perspektiv. Vi vill ersätta denna frimärksplanering med mer av verklig samhällsplanering i hela områden där medborgares synpunkter och förslag kan tas in tidigt. Dessutom tillför detta område ett perspektiv av att aktivt bygga staden. Det tror vi är viktigt för oss som framtidsparti. Vi kan visa på aktiva skapande åtgärder för att bygga staden hållbart. Den stad vi vill bygga är hållbar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Handels-sossen föreslår årsmötet besluta 1. att ett fjärde område om bostadsbyggande och samhällsutveckling tillförs i valprogrammet. Handels-sossen Behandlad på Handels-sossens styrelsemöte Sida 7 av 23

8 Motion E6 RÄTTEN ATT BO - Dags att politisera bostadsfrågan! SSK SSU 25+ Bostadsbristen i Stockholm är akut. Enligt landstingets beräkningar krävs nya lägenheter per år framtill 2030 för att bota bostadsbristen. Ändå byggs knappt ett par tusen om året. Parallellt har cirka lägenheter omvandlats till bostadsrätter sedan år Varannat boende i Stockholm är idag en bostadsrätt enligt SCB. I innerstaden är statistiken ännu värre; 65 % är idag bostadsrätter. För oss socialdemokrater är det här alarmerande av flera skäl. Rätten att bo har för oss alltid varit en ideologisk självklarhet. Men den rätten är idag, mer än någonsin, en klassfråga. De som har kapital, eller kapitalstarka föräldrar, belånar sig för att köpa en bostad, medan resten lämnas på bar backe. Det här är inte bara klassklyftepolitik, utan också oansvarig ekonomisk politik. Svenska hushåll är idag de mest privatbelånade i hela OECD-området, vilket gör att risken för en bostadsbubbla inte kan ignoreras. Hyresmarknaden präglas i sin tur av växande köer och otrygghet. Det här slår hårt mot unga människor, som inte kan börja ett självständigt vuxenliv. Det tröga byggandet av studentbostäder gör att Stockholms lärosäten tappar i attraktivitet och kvalitet. Studenter flyttar från soffa till soffa på bekostnad av studieron. Det är till och med känt att partners, främst kvinnor, mot sin vilja stannar i samborelationer på grund av de inte kan hitta ett annat boende. Problemen stannar inte heller vid bristen på hyresrätter, utan vid underhållet av de hyresrätter som redan finns. Miljonprogramsområdet behöver renoveringar av sådan ekonomisk magnitud att det borde vara föremål för statligt understöd. Men istället dumpar moderaterna över mer och mer kostnader på kommunerna, med följden att de kommuner som tar ansvar för icke-kapitalstarka grupper, t.ex. Botkyrka, straffas ekonomiskt och tvingas sälja ut sin allmännytta för att hålla budgeten. Den borgerliga bostadspolitiken slår brett, men den slår som hårdast mot de som har det tuffast. Situationen är sedan länge desperat. Därför är det, i första hand, vår plikt att återpolitisera bostadsfrågan. Det här är ingen naturlag. Staden äger mark. Vi har bostadsbolag. Vi har kapital - Stockholm är Sveriges rikaste region. Vi kan bygga! Allt som behövs är politisk viljekraft. Det är, i andra hand, en möjlighet för oss att vinna väljarnas stöd. Problemet är på allas läppar, men ingen har hittills presenterat en trovärdig lösning. En rörlig bostadsmarknad är starkt kopplad till en fungerande arbetsmarknad, infrastruktur och utbildningspolitik. Vi kan också effektivt knyta samman bostadsfrågan med den lika viktiga skolfrågan, eftersom segregationen i skolan uppges vara ett av skälen till de sjunkande resultaten och den minskade likvärdigheten. Låt oss visa för stockholmarna att en annan bostadspolitik är möjlig. Vi i SSK yrkar 1. att lägga till bostadsfrågan som fokusområde 2. att ett ökat bostadsbestånd inom allmännyttan ska vara en del av vårt valprogram 3. att ett ökat antal studentbostäder ska vara en del av vårt valprogram Socialdemokratiska Studentklubben genom Elinor Odeberg, Gustav Mannerström Jansson, Amanda Bos Ekman Antagen på klubbmöte den 3/12. Sida 8 av 23

9 Utlåtande E1, E2, E3, E4, E5 och E6 Flera av valprogramsmotionerna handlar om bostadsbristen i Stockholm och att bostadsfrågan borde få en mer framskjuten plats i vårt valprogram. Många av de argument som förts fram är starka och övertygande. Styrelsen delar uppfattningen att bostadsbristen är en av de största och svåraste utmaningarna för Stockholm idag. Direkt drabbade är de enskilda stockholmare som inte har möjlighet till en egen bostad och de som tvingas tacka nej till ett jobb eller en studieplats i Stockholm. Indirekt drabbas alla stockholmare då regionens näringsliv och arbetsmarknad påverkas negativt när det inte går att rekrytera den arbetskraft som behövs. Segregationen växer och unga vuxna kan inte ta steget ut i vuxenlivet. Samtidigt måste vi prioritera. Vi vet att vårt största problem i tidigare valrörelser har varit bristen på tydlighet. Vilken är den viktigaste frågan för Socialdemokraterna? Det har inte väljarna i Stockholm kunnat svara på. Vi vet att jobben, skolan och vården/omsorgen är stockholmarnas allra viktigaste frågor eftersom de påverkar nästan alla människor. Om vi inte klarar arbetslösheten har vi inte råd att göra de samhällsinvesteringar som krävs för att vår ekonomi ska fortsätta att växa. När skolresultaten försämras kraftigt oroas även de som inte själva har barn i skolan. Ingen vill leva i ett samhälle som inte tar hand om sina sjuka eller sköra äldre. Vi har en lång rad program och ställningstaganden i stora och små frågor; lokala, regionala, nationella och internationella. Självklart står vi upp för alla delar av vår politik och inte bara i de frågor som ges en särskild framskjuten plats i valprogrammet. Vid en samlad bedömning anser ändå styrelsen att bostäderna bör göras till valprogrammets fjärde prioriterade område vid sidan av jobben, skolan och vården/omsorgen. Det blir allt tydligare att bostadsbristen i Stockholm är ett politiskt misslyckande som bara kan lösas genom en ny bostadspolitik som investerar i fler hyresrätter så att Stockholm kan fortsätta växa. Ingen kan blunda för bostadsbristen i Stockholm idag och allt fler ser hur bristen på hyresrätter och studentbostäder riskerar att bromsa in Stockholms utveckling och tillväxt. Det har funnits en övertro på att marknaden och utförsäljningar ska lösa bostadsbristen. Nu måste Stockholms studenter och unga vuxna få tillträde till bostadsmarknaden. Takten i byggandet ska öka och vi måste prioritera byggandet av små hyresrätter för unga och studenter. Styrelsen vill avslutningsvis påminna om det bostadsförsörjningsprogram ( Bygg Stockholm ) som representantskapet antog vid sitt sammanträde den 4 februari Detta program syftar till att utveckla den socialdemokratiska bostadspolitiken på lokal nivå och tydliggöra hur vi vill planera och utveckla staden. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen i motion E1 2. att anse andra att-satsen i motion E1 besvarad 3. att bifalla motion E2 4. att bifalla motion E3 5. att bifalla motion E4 6. att bifalla motion E5 7. att bifalla första att-satsen i motion E6 8. att bifalla andra att-satsen i motion E6 9. att bifalla tredje att-satsen i motion E6 Beslut: Sida 9 av 23

10 Motion E7 Omvandla allmännyttan till en stiftelse! Katarina Västra s-förening Utförsäljningen av allmännyttans bostadsbestånd i Stockholms kommun fortsätter på ett eller annat sätt - öppet eller i smyg - antingen till ett privat bostadsbolag eller till reapris för bostadsrätter. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att åtminstone ett av bolagen: Stockholmshem, Familjebostäder eller Svenska bostäder omvandlas till en stiftelse 1. att en utförligare och förbättrad text införs i Socialdemokraternas valprogram för Stockholm stad åren att en stiftelse ska bildas för ett av allmännyttans bostadsbolag Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 20 nov 2013 Sida 10 av 23

11 Utlåtande E7 Annika Billström föreslog genom en skrivelse 2005 att stadens skulle utreda och inleda arbetet med att införa bostadsstiftelser. I stadsledningskontorets svar på skrivelsen uppges: Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att förslaget inte bör genomföras med hänsyn till dess negativa, främst ekonomiska, konsekvenser. Om en bildad stiftelse ska få rimliga ekonomiska förutsättningar att driva sin verksamhet genom subventioner från staden löper upplägget mycket stor risk att betraktas som olagligt. Vidare har förutsättningarna ändrats sedan skrivelsen upprättades. Nu gällande lagstiftning innebär att de angivna grundläggande motiven för stiftelsebildning, bl a relaterade till allbolagen och bruksvärdessystemet, inte uppfylls. Skrivelsen ska därför avslås. Enligt stadsledningskontorets utredning är skulle en stiftelsebildning vara tveksam ur juridisk synvinkel och det skulle kunna få negativa ekonomiska konsekvenser för bostadsbolagen. Motionärernas problemanalys är relevant. Alliansen har under senare år sålt stora delar av de kommunala bostadsbolagens bestånd. Det är mycket olyckligt. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus har presenterat ett alternativ till den förda politiken där allmännyttan utvecklas snarare än avvecklas. Detta presenteras närmre i socialdemokraternas förslag till budget för För att uppfylla de högt ställda målsättningarna, och följa lagen, anser vi att bostadsbolagen har störst möjlighet att utvecklas om de drivs som kommunalägda aktiebolag. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå första att-satsen 2. att avslå andra att-satsen Beslut: Sida 11 av 23

12 Motion E8 Förtätning genom påbyggnad Gubbängen-Hökarängens s-förening En stor del av allmännyttans och vissa privata värdars bostadsbestånd i Stockholm är s.k. lamellhus, två- eller tre-våningsbyggnader, från 40- och 50-talet. De ligger i stadsdelar med gröna, lekvänliga utemiljöer. För att möta den växande efterfrågan på bostäder byggs nu dessa gröna plättar igen, vilket försämrar boendemiljöerna. Vi vill att de äldre fastigheterna, gärna i samband med takrenoveringar, byggs på med ytterligare minst två våningar. Detta har med lyckat resultat redan skett i andra delar av landet, exempelvis i Karlstad. En påbyggnad skulle lämpligen ske genom att färdiga moduler lyftes på plats före det nya taket. Flera våningar gör det nödvändigt och lönsamt att installera hissar, vilket är bra för alla, inte minst äldre och rörelsehindrade. Om de färdiga modulerna tillverkas i trä, blir de vara lätta nog för att klara hållfastheten. Tillverkningen skapar arbetstillfällen vid landets många tillverkare av småhus i trä! Vi föreslår att Socialdemokraterna beslutar 1. att AK inarbetar en kort version av motionen i valprogrammet att uppdra åt kommunfullmäktigegruppen att utreda hur en förtätning kan göras och finansieras 3. samt att arbeta för att den snabbt genomförs Gubbängen-Hökarängens Socialdemokratiska förening Sida 12 av 23

13 Utlåtande E8 Motionärerna föreslår att valprogrammet ska kompletteras med ett förslag om att förtäta befintligt bostadsbestånd genom att bygga på ytterligare våningar på befintliga, äldre två- och trevåningshus. På så sätt skulle nya bostäder tillkomma, hissar installeras vilket skulle innebära en anpassning för äldre och rörelsehindrade och slutligen skulle befintliga gröna ytor kunna bevaras. Styrelsen tycker att motionärernas förslag är intressant, men alldeles för detaljerat för att rymmas i valprogrammet. I sammanhanget vill styrelsen påminna om det bostadsförsörjningsprogram ( Bygg Stockholm ) som representantskapet antog vid sitt sammanträde den 4 februari Detta detaljerade program syftar till att utveckla den socialdemokratiska bostadspolitiken på lokal nivå och tydliggöra hur vi vill planera och utveckla staden. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå första att-satsen 2. att anse andra att-satsen besvarad 3. att anse tredje att-satsen besvarad Beslut: Sida 13 av 23

14 Motion E9 Ändring av text i valprogrammet Akalla S-Förening Vi anser att texten i valprogrammet: En snabb befolkningsökning ställer krav på att samhället möter upp med utökad kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur. Vi ser utbyggd tunnelbana som en möjlighet att lösa både bostadsbristen och trängseln i trafiken. Vi vill se ett större ansvarstagande för miljön i Stockholm. För oss är satsningar på klimatsmarta lösningar inte en kostnad, utan en investering i stadens utveckling som ger oss en konkurrensfördel. Ersätts med För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. Därför vill vi göra nya bostäder extremt energisnåla, energisanera äldre hus och effektivisera transportsystemet genom att prioritera kollektivtrafik, varutransporter och cykling. Härmed föreslås valprogramgruppen 1. att ställa sig bakom förslaget Akalla S-Förening Sida 14 av 23

15 Utlåtande E9 Motionärerna föreslår att den text i valprogrammet som handlar om kollektivtrafik och miljö omformuleras. Styrelsen har beaktat motionärernas förslag och genomfört vissa ändringar i texten i motionens anda. Kollektivtrafiken ska naturligtvis inte bara utökas utan också vara snabb, punktlig och bekväm så att det är attraktivt att nyttja gemensamma transportmedel. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Beslut: Sida 15 av 23

16 Motion E10 Bostadsmarknaden Sofia s-förening I Stockholm förvärras läget för bostadslösa och speciellt för de ungdomar som inte har kapitalstarka föräldrar/närstående som kan hjälpa till att betala kontantinsatsen för en bostadsrätt. Den är också svår för de flyktingar vi tar emot och som får trängas med släkt och vänner (i den mån de har sådana) i redan trånga lägenheter. På 1970-talet hade vi miljonprogrammet och kunde garantera människor och framförallt barnfamiljer bostäder till rimliga kostnader. Tyvärr har miljonprogrammet fått förfalla och anledningen har varit bristande underhåll. Samtidigt har allmännyttan plockat ut stora vinster som gått tillbaka till staden och finansierat diverse annat istället för underhållet av bostäderna eller byggande av nya bostäder. Genom de gemensamt ägda bostadsbolagen (allmännyttan) kan politikerna använda överskotten/vinsterna till att bygga många nya hyresrätter Hyresgästföreningen i region Stockholm har pekat på att den mark kommunen äger och skulle kunna bygga bostäder på, säljs ut till högstbjudande vilket leder till att det byggs färre hyresrätter och att boendekostnaderna blir orimligt höga. Vi får inte låta kapitalet styra vårt bostadsbestånd. Varför ska Stockholms hyresgäster vara med och berika kapitalisterna? Varför ska de ägda bostäderna gynnas på hyresgästernas bekostnad? I dag går miljarder av skattebetalarnas pengar till dem som äger sitt boende eller bor i bostadsrätt genom Rot- och ränteavdrag Vi yrkar 1. att den kommunägda mark som finns används till att bygga nya bostäder på, främst hyresrätter 2. att vinsten ur allmännyttan används i bostadsmarknaden 3. att nybyggnationen subventioneras på det sätt som gjordes då miljonprogrammet byggdes 4. att neutralitet införs mellan boendeformerna Marianne Boltegård Motionen har antagits av Sofia socialdemokratiska förening vid styrelsemöte den 25 november 2013 Sida 16 av 23

17 Utlåtande E10 Arbetarekommunens styrelse delar Sofia S- förenings beskrivning av den akuta och ohållbara bostadsmarknaden i Stockholm som under en längre tid av byggstopp, utförsäljning av hyresrätter och ökade hyror bidragit till att man inte längre kan tillgodose stadens invånare med bostäder till rimliga kostnader. Därför behövs en ny politik för bostadsmarknaden i Stockholm som innebär en ökad byggtakt samt fler hyresrätter till rimliga hyror för att bekämpa segregationen och bostadsbristen. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen med hänvisning till det bostadspolitiska programmet 2. att bifalla andra att-satsen 3. att avslå tredje att-satsen med hänvisning till en ny bostadspolitik genom det bostadspolitiska programmet 4. att bifalla fjärde att-satsen Beslut: Sida 17 av 23

18 Motion E11 Stärkt regional bostadspolitik Engelbrekts socialdemokratiska förening Konkreta insatser mot bostadsbrist och boendesegregation Partikongressen 2013 formulerade en socialdemokratisk bostadspolitik, som i allt väsentligt ligger i linje med vad Stockholms arbetarekommun och partidistrikt förordat i sina motioner på detta område. Den allvarliga utvecklingen i storstadsregionerna, och särskilt i Stockholm, med dramatiskt växande bostadsbrist och bostadssegregation uppmärksammades särskilt. Det bostadspolitiska program kongressen formulerat måste nu leda till konkreta och pådrivande insatser lokalt och regionalt. När storlandstinget i Stockholm bildades 1971 var en av huvuduppgifterna att i den snabbt sammanväxande storstadsregionen samordna bostadsbyggandet och motverka social och ekonomisk segregation. Vi måste nu konstatera att vi misslyckats fullständigt med detta. Landstinget har varit svagt i sin roll som samordningsansvarigt för regionplaneringen. Av regionens många kommuner har några närmast valt att konkurrera om de välbeställda medborgarna. Några har valt en passiv bostadbyggnadspolitik. Andra har ställts inför segregationens baksida med växande problem i skola och samhällsservice. Den årliga uppföljning av regionplanen, som redovisats i landstinget, har inte på långa vägar lett till effektiva reaktioner och insatser på politiskt ansvarig nivå. Detta måste vi åtgärda och vårt parti bör vara det pådrivande. Erfarenheten visar tydligt att vi behöver ett starkare regionalt grepp för balans mellan de kommunala intressena och för kraft, kvalitet och volym i byggandet. I landstinget har socialdemokraterna, utan att få gehör, föreslagit en stärkt regional organisation med detta syfte. Detta arbete bör drivas vidare, konkretiseras och föras ut i debatt och politisk verksamhet. Jag föreslår: Utveckla och återkom med s-förslaget om ny förstärkt organisation av regionplanearbetet, se över beslutsprocess och befogenhetsfördelning i planprocessen. Utarbeta ett samfällt konkret s-förslag till kraftigt förstärkt regionalt program för bostadsbyggande, kollektivtrafikutveckling och infrastruktur i hela regionen I linje med partikongressens resonemang bör ett s-förslag utarbetas till bl.a. regionalt samordnad och utvecklad markpolitik, bostadsförmedling, kollektivtrafikförsörjning och samarbete i de kommunala bostadsbolagen. Jag föreslår arbetarekommunens årsmöte 1. att bifalla motionen 2. att överlämna den till den socialdemokratiska landstingsgruppen och den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för fortsatt bostadspolitiskt arbete i enlighet därmed. Lennart Björk Motionen antagen vid möte med Engelbrekts socialdemokratiska förening som föreningens egen. Sida 18 av 23

19 Utlåtande E11 Styrelsen delar motionärens beskrivning av den allvarliga situation som råder i länet när det gäller såväl bostadsförsörjningen som bostadssegregation. En alltför svag regional samordning är en av flera viktiga orsaker. Som länets befolkningsmässigt största kommun är det av stor vikt hur mycket vi bygger i Stockholm, men vi kommer aldrig att ensamma kunna lösa bostadsförsörjningen för hela länet. Alla kommuner måste bidra, och då krävs en stark och framsynt regional planering av markanvändning, bostadsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur i övrigt. Som motionären framhåller har vi redan en väl utvecklad politik på området, och politiken bedrivs i nära samarbete mellan våra två partidistrikt och s-kanslierna i stadshuset och landstinghuset. Vad som nu krävs för att åstadkomma förändring är att vi får medborgarnas förtroende att leda arbetet i stadshuset, landstinget och så många kommuner som möjligt runt om i länet. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse första att-satsen besvarad 2. att avslå andra att-satsen Beslut: Sida 19 av 23

20 Motion E12 Hemlösheten Socialdemokrater för tro och solidaritet Södermalm Mat för dagen, vatten, kläder på kroppen och tak över huvudet är vad vi alla behöver. Och det måste vi gemensamt i samhället se till att det finns tillgång till. Det saknas bostäder. Det byggs för lite i Sverige, särskilt i storstäderna. Klyftorna mellan rika och fattiga ökar istället för att minska. Det överförs stora resurser från de fattiga till de rika istället för tvärtom, bl a genom att det byggs så många bostadsrätter samt genom att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. I Sverige beräknas det att det finns ca hemlösa, ca 3000 i Stockholm. Här krävs omedelbara insatser. Det är en skam för oss alla att det ser ut på det sättet. Det behövs byggas bostäder men också andra stödåtgärder. De senaste åren har det kommit alltfler hemlösa från EU-länder. Här behövs mer positiva åtgärder. Många ungdomar har inga egna bostäder fast de önskar en och är mogna -Ibland för längesedan-att flytta hemifrån. De kan sällan skaffa sig en bostadsrätt. Studenter har ofta en svår bostadssituation när de ska börja studera utanför hemorten. Det som behövs är att det byggs många fler hyresrätter. Och det behövs prispress på hela byggsektorn. Flera exempel har visat att det går att bygga billigt och ändå ha en bra kvalitet. Bostadssituationen bidrar till segregation i vårt samhälle. Det gör att klyftorna blir större och ojämlikheten ökat istället för tvärtom.. Det krävs mycket för att ändra på den trenden. Bostadsbyggandet, särskilt av hyresrätter, är en viktig faktor Vi yrkar att Stockholms arbetarekommuns årsmöte beslutar 1. att Stockholms arbetarekommun ska arbeta för att flera bostäder, särskilt hyresrätter byggs i Stockholm med inriktning på ett jämlikare samhälle 2. att Stockholms arbetarekommun agerar för bostäder åt de hemlösa med högsta prioritet och verkar för att lösa situationen för de hemlösa EU-medborgarna i Stockholm 3. att Stockholms arbetarekommun bearbetar berörda myndigheter och aktörer för att öka bostadsbyggandet i Stockholm och pressa bostadskostnaderna. Socialdemokrater för tro och solidaritet Södermalm Motion antagen på föreningsmöte Sida 20 av 23

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V)

Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Utlåtande 2013: RV (Dnr 316-567/2012) Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Kommunstyrelsen

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

Inrättande av kommunal bostadsstiftelse

Inrättande av kommunal bostadsstiftelse PM 2011:45 RV (Dnr 021-1048/2005) Inrättande av kommunal bostadsstiftelse Skrivelse från Annika Billström (S), Ann-Margarethe Livh (V) och Christopher Ödmann (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Kommunalt bostadsprogram

Kommunalt bostadsprogram Kista 24-11-2009 Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Kommunalt bostadsprogram Bostadssituationen i Stockholm är en situation som karaktäriseras av bostadsbristen. Inte minst unga har svårt

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Socialdemokraterna i Huddinge Motion till distriktskongressen 2009 En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Bostadspolitiken har ibland beskrivits som det fjärde benet i en samlad

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att Stockholms arbetarekommuns årsmöte 22 april 2017 2 3 4 SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring 700 000 bostäder. Regeringens mål är

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Unga vuxnas situation på bostadsmarknaden Enligt Hyresgästföreningen* finns över 350 000 unga vuxna som saknar en egen bostad, varav 140 000

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering Botkyrka kommun, 2009 1 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll INLEDNING...3 RIKTLINJER FÖR BOTKYRKAS STADSMILJÖ...5 RIKTLINJER FÖR ETT VARIERAT

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

En rapport från SSU Januari 2009. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund / www.ssu.se

En rapport från SSU Januari 2009. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund / www.ssu.se En rapport från SSU Januari 2009 Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund / www.ssu.se Målet för Sveriges ungdomspolitik måste alltid vara att alla unga ska ha verklig tillgång till både inflytande och

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:185 RI (Dnr 129-1556/2016) Anmälan om svar på remiss av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande Remiss

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Program för bostadsförsörjning

Program för bostadsförsörjning Program för bostadsförsörjning Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:245 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2016-03-31 Dokumentet gäller

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Utlåtande 2017: RIX (Dnr 129-1896/2016) Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer