Vilka regler gäller för bostadsrätter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka regler gäller för bostadsrätter?"

Transkript

1 Vilka regler gäller för bostadsrätter? Vem bestämmer? De som bor med bostadsrätt, bestämmer själva, vad som skall hända med husen. Följer du stadgarna, betalar du avgifterna och uppfyller dina andra skyldigheter kan du aldrig bli uppsagd. Du och dina grannar bestämmer gemensamt och inte någon utomstående. På föreningsstämman diskuterar ni, beslutar och utser en styrelse, som sköter era gemensamma intressen. Vad får jag göra? Du förfogar själv över ditt hus. Vill du göra någon förändring i huset, så kan du det, om förändringen inte är olaglig eller till skada för dina grannar eller förening. Är det fråga om en avsevärd förändring av huset, som till exempel att riva en vägg, dra nya rör i kök och badrum så måste styrelsen först godkänna åtgärden. Påverkar den grannar, behövs deras godkännande. Alla nybyggen av altaner och redskapsbodar skall godkännas av styrelsen. Mer info finns i: Ordnings- och trivselregler för BRF Häggetorp 1. Kan jag sälja bostaden? Du får, precis som egnahemsägaren, sälja din bostad. Vad du får betalt, beror på vad du och köparen kommer överens om. Kontakta styrelsen innan överlåtelse sker. Köparen skall godkännas av föreningen och får inte flytta in förrän medlemskapet är klart. Besiktning utförs alltid i samband med utflyttning. Föreningen har ett särskilt avflyttningsblad med städtips mm, använd det som checklista! Har du inte det, så finns det på föreningens hemsida, se sista sidan. Vem underhåller huset? Du ansvarar själv för att huset hålls i gott skick och sköter själv underhållet på huset. Det är en väsentlig skillnad från hyresrätten. Vad kostar det? Först köper du din bostadsrätt genom en insats. Till föreningen betalar du hyra som täcker gemensamma kostnader som räntor, skatter, försäkringar m.m. Föreningens årsmöte bestämmer hyrans storlek och den blir aldrig högre än vad som behövs för att klara gemensamma kostnader. För att du ska kunna påverka dina egna boendekostnader så mycket som möjligt, betalar du själv din egen förbrukning av elström samt skötsel och underhåll av huset. Vissa poster täcks av föreningen, se nästa sida.

2 Vilka är fördelarna? Med en måttlig kontantinsats kan du bo i ett eget hus till en acceptabel månadskostnad. Tunga kostnader för investeringar i t.ex. värmesystem och värmepump täcks av föreningen. Av landets 4 miljoner bostäder är ungefär bostadsrätter och antalet ökar hela tiden. Många uppskattar denna boendeform! Värdet av egna insatser! Genom att du ställer upp med eget arbete, till exempel vid vår- och höststädning, kan hyrorna hållas nere. Om föreningen har en egen förvaltning/styrelse som sköter tekniska och ekonomiska frågor som BRF Häggetorp har, så kan en ansenlig besparing göras. Kostnaden för att låta en utomstående firma sköta detta rör sig om minst 500: -/bostadsrättsinnehavare och månad! Vem ansvarar för vad? Föreningen: Elpanna, varmvattenberedare. Stamledningar för el, vatten, värme och sanitet. Kabeltevenät med förstärkare. Trä och färg för standardstaket mellan hus, entré, balkong och husfasad. Material och åtgärder vid problem med myror och getingar. Hyresgäst: Husets inre: Väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum, glas i fönster och dörrar, ytter- och innerdörrar. Ledningar för el, vatten, värme och sanitet ovan golv. Målning av husets yttersida. Trädgård med staket etc. Från inre fonden för varje hus kan medel tas ut för underhåll av huset och inköp av vitvaror. Principen är att dessa medel ska se till att huset hålls i gott skick och inte förfaller. Om medel t.ex. används för inköp av diskmaskin, så skall denna vara kvar vid ev. avflyttning. Ytterlampa på huset (1st.) som lyser upp gång, byts av hyresgäst. Lampa tillhandahålles av föreningen. Eftersom ingen annan belysning finns för gångarna inom området skall dessa lysa nattetid. I enplanshus ansvarar hyresgäst för att det finns draperi i badrum som skyddar fönster mot duschsprut. Var alltid noga med att täta hål i våtutrymmen! Försäkring Tillägsförsäkringen för bostadsrätten ingår numera i föreningens försäkring i Länsförsäkringar. Självrisken ligger på 2000:- Därför behöver Vi inte längre teckna egen. Däremot hemförsäkringen tecknas separat av varje husägare

3 Allmänna regler för området Några påminnelser om sådant som har kommit upp. Området är bil-, MC- och mopedfritt. Nattparkering är inte tillåtet på gångarna i området (bl.a. för att utryckningsfordon ska kunna komma fram). Bil får endast framföras till bostaden för nödvändig i/urlastning. Vid bilkörning inom området gäller stor försiktighet. Bilar parkeras på våra båda asfaltparkeringar samt på grusparkeringen. Parkeringarna är inte avsedda för uppställning av avställda bilar/kärror/husvagnar. Garage skall alltid vara låsta. Vi delar ju garage med fler som kan ha värdefulla saker (bilar!) förvarade där. FÖR hushållssopor har vi 1st container uppställd i området. OBS! Denna är enbart avsedda för våra hushållssopor. Källsorteringsmaterial typ papp/plast/plåt lämnas till återvinningsstationen och tidningar till tidningsinsamlingen. Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i bostaden. De får inte rastas okopplade eller i planteringar och barnens lekytor. Plocka upp djurens spillning. Föreningen betalar avgift till medlemmar som önskar avlivning av katt. Året i BRF Häggetorp 1 Sommar Bevattning: Som ni säkert känner till är det inte tillåtet att vattna med slang i Tibro. Värmesystem: Elpannan för värmesystemet har en cirkulationspump som inte bör stängas av under sommaren. Det finns risk för att pumpen kärvar och bränner när systemet skall startas till hösten igen. Om pumpen stängs av måste den motionsköras minst några minuter i veckan. Säkerhet: Vi hjälps åt att ha uppsikt över vårt område. Ser du någon/något misstänkt, fråga om du kan hjälpa till och ev. vem de är/vem de ska besöka. Tala med grannar när du reser bort, töm varandras brevlådor, flytta saker, klipp gräs mm så det ser bebott ut.

4 Höst Vattenpost: När första frosten kommer är det dags att koppla bort vattenslangar och skruva av extra kopplingar för slang. Då tömmer kranen automatiskt röret från insidan på vatten och du slipper frostskador på kranen. Höststädning: I oktober (när löven fallit) brukar vi snygga upp lite på området. Har du något som du tycker borde fixas, ta upp det med styrelsen, så kanske vi kan avsätta en grupp att ta itu med detta. Info kommer i lådan någon vecka innan. En till två veckor innan, i samband med städningen, brukar vi ha en container för trädgårdsavfall uppställd på stora gräsplanen. Våra sopcontainers är enbart avsedda för hushållssopor! Vinter Motorvärmaruttag: Använd timers som skall finnas i alla garage. Om den inte fungerar, meddela styrelsen, så skall vi ordna en ny. Bastu: Passa på och utnyttja vår fina bastu i kvartersgården. Några kanske vill spela bordtennis i lokalen under tiden. Snö: Skotta bort snö och sanda om det är halt på gångarna utanför det egna huset. Sandlådor finns vid garagen. Vi försöker att ta hand om den mesta snön genom föreningsinsatser men huvudansvaret ligger fortfarande på dig. Om det faller mycket snö, kan tak på enplanshus och altaner behöva skottas/sopas av (försiktigt så att inte papp/plast skadas). Vår Vårstädning: I början på maj. Se även höststädning. Kom även om du inte orkar göra så mycket. En viktig del är gemenskapen och att lära känna grannar lite bättre. Efteråt har vi en gemensam fika i kvarterslokalen, föreningen bjuder! Årsmöte: I början på juni är det dags för föreningens årsmöte. Missa inte detta tillfälle att få inblick i och påverka föreningens verksamhet. Har du något som du vill ha med på dagordningen, så lämna in detta senast en vecka före. Har du idéer/förslag till förbättringar eller något annat som du tycker är viktigt, så är du alltid välkommen att ta upp det med styrelsen, som behandlar det på nästa styrelsemöte. Att tänka på

5 Varmvattenberedare: Filter i varmvattenberedaren behöver rengöras minst 2 gånger om året. Vi rekommenderar att du gör det oftare, så får du billigare varmvatten. På de nya beredarna ska man absolut göra det oftare, eftersom det är så enkelt att göra. Här finns också en gul lampa som tänds när filtret är igensatt. För att värmepumpen i varmvattenberedaren ska kunna göra varmvatten av luft som sugs ut i ventiler i toaletter, klädkammare, kök och tvättstuga, så måste luft komma in genom svarta ventiler över fönster. Dessa ventiler måste alltid vara lite öppna så att luft kan komma in i huset någonstans. Om man inte vill ha in kall luft i ett rum, så kan man öppna mer i ett annat. Reglage för värmepump (ej åtkomligt nya beredare) bör ställas in på omkring 55 grader, vid lägre inställning kan farliga bakterier växa till och vid högre får värmepumpen sämre verkningsgrad. Om varmvattnet inte räcker till (nattgäster etc.), så kan man slå på tillskottsvärme. Glöm inte att slå ifrån igen när det inte behövs längre. Om tillskottsvärmen är på kontinuerligt, så bör reglaget (ej åtkomligt nya beredare) ställas in minst 5 grader lägre än värmepumpen. Vatten: Bakom lucka längst ner på varmvattenberedare finns en stor röd kran. Med denna kan man stänga av allt vatten till huset. Med liten svart kran som sitter snett undertill på varmvattenberedaren, så kan man stänga av allt varmvatten. Avlopp: Använd inte kaustiksoda för rensning. Våra rör är av plast och mår inte bra av det. Vid svåra problem, säg till om spolning. Elpanna för uppvärmning av hus: Vattentryck för värmesystemet bör vara c:a 1 bar. Påfyllning kan behöva göras några gånger om året och görs med kran vid golvet under elpannan. Porlar det i elementen, så behöver de luftas, varefter vatten fylls på i systemet. Elpannan kan köras i reservdriftläge om automatiken skulle gå sönder. Denna knapp är märkt reserv (nyare pannor) eller symbol med termometer och pil mot högre temp (äldre pannor). Då kör pannan ut vatten till elementen som håller grader kontinuerligt. Vi rekommenderar ej att stänga av elpannan under sommaren. Om den stängs av, måste pannan vara på minst några minuter per vecka för att inte cirkulationspumpen ska becka igen. På vintern får pannan ej stängas av, då kan vattnet i ledningarna frysa! Skulle du vilja ha en djupare info om elpanna/vvb, kontakta styrelsen så går vi igenom detta med dig.

6 Se även avsnittet om luft-luft värmepump. Biltvätt: Det är inte tillåtet att tvätta bilen där vattnet rinner ut i dagvattenbrunn (och vidare ut i Tidan). Tvätta på macken eller ställ bilen på grus/gräsyta istället. Kabel-tv: Vid problem, kolla först om det är fel på din egen TV. Kolla sedan med grannarna. Kontakta sedan Canal Digital Kabel TV, kundservice Vid grävning i trädgården, var rädd om kabel-tv kablar som ligger i gröna plaströr. Tidningsinsamling: F.n. första tisdagen i varje månad utom i juli. Ställ ut i papperskassar, inte för långt innan så de blir blöta och inte på kvällen hämtningsdagen (då hämtning skett). Luft-luft värmepump Gör värme till huset av uteluft. Vid minusgrader körs pumpen lämpligen ihop med vanliga elpannan. Denna kan då ställas lågt så att den går in och stödvärmer rummen längst bort från värmepumpen. Termostater i rum närmast luftvärmepumpen stängs. Om dörrar hålls öppna och (luftspridaren) på värmepumpen ställs så att luften sprids bra, blir värmen bättre. Luftspridaren har även inställning av luftström i sidled som bör beaktas. Tänk på att även om det är en värmepump som ger 3-4 gånger tillförd eleffekt tillbaka i värme, så kostar det fortfarande en hel del att ha hög inomhustemperatur. En höjning av innetempen med 1grad höjer värmekostnaden med omkring 5% Likaså bör man undvika att köra kyla under lång tid, då värmebesparingen under den kalla årstiden äts upp. Värmepumpen kan köras manuellt i läge värme, kyla, cirkulation och avfuktning. Läge värme rekommenderas. I autoläge kommer kyla att startas om det nödvändigt. Under perioden maj-september kan i många fall luftvärmepumpen värma huset ensam (elpannan stängs av). Genom att stödvärma med extra element (finns för c:a 200kr) i rum längst bort så kan man ev. förlänga perioden ytterligare. Manual för luftvärmepumpen finns på vår hemsida.

7 Underhåll Om utedelen skulle bli nerisad (mer än 2 dm från underkant), kan pumpen behöva hjälp med att bli av med isen. Starta kyldrift och ställ ner temperaturen till 16 grader och vänta en kvart. Stäng av pumpen, häll varmt vatten på isen och återstarta i värmeläge igen. Underhåll forts. Innedelen har ett flertal filter som behöver rengöras någon gång i månaden (inneluften cirkulerar genom filtren). Stäng av pumpen och skaka eller dammsug dem försiktigt. OBS! Viktigt tillägg som gäller alla 2-planshus samt 1-planshus med adress Flygelgatan 10, 11, 17, 18 och 22: Tänk på att eluttaget för värmepumpen matas från fasadmätarskåpet. Detta eluttag bryts EJ av huvudströmbrytaren på elcentralen i huset. Uttaget får inte användas till något annat än värmepumpen. Om matningen till detta uttag behöver brytas (eller säkringen behöver bytas), görs detta på extrasäkring 10A i fasadmätarskåpet. Eldstad/kamin (pellets/ved): Installation kräver bygglov från kommunen och skriftligt godkännande av närmaste grannar. Styrelsen meddelas och arkiverar handlingar. Tänk på att extra tillförsel av förbränningsluft behövs. Vid minusgrader ute måste elpannan vara igång (med låg värmeinställning) för att inte vatten i ledningar ska frysa. Inköpsrabatter: Föreningen har rabattavtal med vissa företag. För att få rabatt behövs påskriven blankett från styrelsen. För att få använda inre fonden måste medel finnas. Vill du hyra? Ring Lisbeth Häggetorps Allé 25, Kostnad: Bastu: 20kr/tim Bordtennis: 10kr/tim Fest medlem: 250kr Fest inte medlem: 500kr Barnkalas/disco: 250kr Föreningens hemsida: Föreningens e-post:

8

9

10

11

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten,

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ

BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ 1 VÄLKOMMEN TILL BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ Innehåll: Lite historia Lite information Lite regler Lite bra att veta 2014-03-15 2 Historik Brf Krusbäret bildades 1983-08-09 för att möjliggöra byggandet av bostadsområdet

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Välkommen till brf Hagaborg!

Välkommen till brf Hagaborg! Välkommen till brf Hagaborg! I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra att känna till för dig som bor i brf Hagaborg. Spara denna folder! Faktaruta HSB bostadsrättsförening Hagaborg

Läs mer

Ordningsregler för Brf Dykaren 12

Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Här följer information om vår bostadsrättsförening. Inledningsvis ges lite allmän information om bostadsrättsföreningar och deras syfte och funktion. Detta följs av ett

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer