UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006"

Transkript

1 DATA BIBLIOTEK INFORMATION EKONOMI TEKNIK PEDAGOGIK UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 TEXTIL VÅRD Högskolan i Borås

2 65 program 96 kurser studenter 30 professorer 1 rektor Omslagsbilden: Regnkollektionen Åkerfräken är Frida Antonsons examensarbete från textildesignutbildningen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Fotot är taget utanför Stadsbiblioteket i Borås. Fotograf: Patrik Karlsson, Superstudio.

3 Utbildningar och kurser hösten

4 Välkommen till Högskolan i Borås Studietiden är viktiga år i ditt liv och kan bli de roligaste åren också! På Högskolan i Borås blir du en del i ett spännande utvecklingsskede. Här råder ett öppet klimat med en närhet mellan studenter, lärare och administration. Borås är också en populär studentstad med citycampus, bostadsgaranti, låga priser och rankad som nummer nio bland Sveriges högskolekommuner. Vi vill bli landets första professionsuniversitet år Detta innebär ett partnerskap mellan akademi och arbetsliv mellan teori och praktik. Vi vill arbeta för att våra utbildningar blir mer professionsanknutna och vår forskning relevant för arbetslivet. På det sättet hoppas vi bidra till det moderna arbetslivets utveckling. Lena Nordholm tf. rektor 2 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

5 Institutionen 5 Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan Institutionen för data- och affärsvetenskap 13 Institutionen Ingenjörshögskolan 33 Institutionen för pedagogik 57 Institutionen Textilhögskolan 77 Institutionen för vårdvetenskap 93 Höstens kurser 101 Allmän information 118 3

6 4 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

7 Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan (BHS) I Borås ges Sveriges mest omfattande utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Studenterna får såväl djup och bredd som hög kvalitet. Högskoleverket utvärderade alla utbildningar i ämnet år 2004 och konstaterade att vi bedriver en mycket bra verksamhet både inom grund- och forskarutbildning. Bäst i Sverige, faktiskt! Mer än 300 nya studenter antas varje år och cirka 130 magisteruppsatser produceras årligen. FAKTA OM INSTITUTIONEN Antal studenter Antal program 2 Antal professorer 6 Forskningen vid institutionen, som delas mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås, har en tätposition i Sverige. Studievägledning Ewa Skelte, tfn: e-post: 5

8 ERICA WEDIN Informationsspecialist på SCA Hygiene Products AB i Göteborg, har läst biblioteks- och informationsvetenskap, i Borås. Jag fick jobb direkt efter utbildningen och har provat på flera olika arbetsuppgifter. Som informationsspecialist får jag använda min egen kreativitet, vara påhittig och gå vägar som ingen annan tänkt på tidigare. I Borås finns den mest heltäckande utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Där finns också den bästa forskarutbildningen. Det visar en granskning som Högskoleverket gjorde Katriina Byström, prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, är dock inte särskilt överraskad. Vi erbjuder våra studenter såväl djup och bredd som hög kvalitet. Vi har sedan tidigare ett nationellt ansvar för ämnets utveckling. Vi är den i särklass största institutionen i landet både inom grund- och forskarutbildningen och vi är på god väg att även bli en internationellt erkänd aktör inom ämnet. Informationssamhällets överflöd kräver att det finns tillgång till kvalificerade informationspecialister som kan skapa ordning i informationsmängden samt underlätta för människor att söka sig fram till adekvat information i rätt ögonblick. Prisade Studenterna Anna Carin Elf och Nancy Petrén från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan fick stor uppmärksamhet under höstens bokmässa i Göteborg, när de fick pris för bästa magisteruppsats inom biblioteks- och informationsområdet. Priset om kronor vardera delades ut av Säffle bibliotek. Uppsatsen heter Kolla Bästa utbildningen i Sverige vad jag hittade förskolans bilderbokssökning med samspel i fokus. Det var jätteroligt att få vara på plats och observera barnen när de valde böcker, men det var också kämpigt att få ihop uppsatsen sedan, berättade Nancy Petrén. Räddar liv Hur gör man när en sjukvårdare kommer ensam till en olycksplats och inte har all kunskap som behövs för att rädda förolyckade personer? Den frågan ställer sig professor Diane Sonnenwald, vid Institutionen Biblioteksoch informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan i sin forskning. Hennes svar är teknik. Sjukvårdaren tar hjälp av kameror som filmar patienten och sjukvårdaren ur tre olika vinklar. Bilderna visas direkt för experter på ett sjukhus som kan se allt sjukvårdaren gör och guida densamme i hans/hennes arbete. Flera personer har frågat Diane Sonnenwald vad en informationsspecialist gör i ett sådant forskningsområde. Hela projektet handlar ju faktiskt om information och människor som delar och använder informationen så det är väldigt naturligt att jag deltar, poängterar Diane Sonnenwald. 6 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

9 Efterfrågade BHS Har du frågor om utbildningen? Här finner du mer information: Intresserad av studenternas uppsatser? Ta dig en titt här: Marknadsmässan en ny väg till jobbet Bibliotekshögskolans studenter har startat en egen, årlig arbetsmarknadsmässa. Genom BAM Biblioteks- och informationsvetares arbetsmarknadsmässa skapas en mötesplats mellan studenter och arbetsliv. En chans till utbyte av tankar och uppsatsämnen samt nya nätverk. Bland besökarna på den första BAM-dagen den 6 december fanns Helena Ahlin och Gunilla Pettersson som studerar biblioteks- och informationsvetenskap. Eftersom utbildningen är väldigt teoretisk är det här bra för att få en kontakt med arbetslivet, menar Helena Ahlin. Vi är nyfikna på uppsatsämnena som utställarna har och vill få lite tips och information, berättar Gunilla Pettersson. Bokmässan är tradition Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan är en av de utställare som varit med längst på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Varje år finns vi där med både monter och ibland seminarier. I år blir det vårt 22:a år i rad. Under mässan finns både studenter och personal på plats för att möta nyfikna besökare. Vad är BIMBO? BIMBO heter sektionen för Biblioteks- och InforMationsvetenskap i BOrås. Bimbo har två utskott, BOBCATSSS och Sittningsgruppen. BOBCATSSS är ett studentsamarbete mellan Öst- och Västeuropa, inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. En grupp studenter får möjlighet att åka till BOBCATSSSkonferensen som arrangeras varje år. Det är studenter som ordnar konferensen där papers presenteras och etablerade forskare från hela världen deltar. Attraktiva Akademiskt utbildade informationsspecialister efterfrågas i hela Europa. Så är fallet enligt SACO:s Välja yrke-skrift. Framtida yrkesroller kan innefatta arbete inom webbdesign, elektronisk publicering, organisation och digitalisering av text, bild- och ljudsamlingar samt sökning i elektroniska dokumentsamlingar, information management etc. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 7

10 Biblioteks- och informationsvetenskap 80 poäng Sökande med gymnasieutbildning Behörighet SvB, EnB, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser 100 Anmälningskod HB (VHS) Sökande med tidigare högskoleutbildning Behörighet Minst 60 poäng från universitet eller högskola. Kravet avser avslutade och godkända högskolekurser Antal platser 100 Anmälningskod ÖBINF (lokal ansökan) Innehåll Utbildningen består av kurser i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap (1 20, 21 40, 41 60, poäng). ÖVERSIKT Biblioteks- och informationsvetenskaplig grundkurs, 1 20 poäng Biblioteks- och informationsvetenskapens utveckling och tre delområden, 8 poäng Organisera och söka information, 7 poäng Frågeställningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Fr.o.m. denna nivå delar sig utbildningen i fyra studieinriktningar: Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Kunskapsorganisation Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling. Val av studieinriktning görs under termin ett. Om antalet sökande är större än antalet platser måste ett urval göras. Urvalet görs genom lottning. Studieinriktningarna ges endast under förutsättning att minst 15 studenter väljer inriktningen. För var och en av dessa studieinriktningar finns ett ansvarigt kollegium. Kollegium I Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Kultur- och informationspolitik, 5 poäng Bok-, biblioteks- och informationshistoria, 5 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium II Kunskapsorganisation Kunskapsorganisation, 10 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium III Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Interaktion användare - informationssystem, 10 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium IV Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling Organisationsteori, 5 poäng Informationsförsörjning, 5 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Kollegium I Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Litteraturen och samhället, 5 poäng Kulturpolitik, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Teorier om informationssamhället och informationspolitik, 5 poäng Kollegium II Kunskapsorganisation Ämnesrepresentation, 5 poäng Dokumentrepresentation, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Information retrieval, 5 poäng Kollegium III Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Informationssökning och lärande, 5 poäng Barn och medier, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Informationssökning och kunskapssociologi, 5 poäng 8 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

11 BHS Kollegium IV Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling Hantering och förvaltning av informationsresurser (IRM), 5 poäng Praktiska tillämpningar av IRM, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Dokumenthantering och beståndsutveckling, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Examensarbete knutet till ett av de fyra kollegierna, 20 poäng JOHANNA HOLMQVIST Studerar biblioteks- och informationsvetenskap Jag tror att jag skulle vilja arbeta med klassifikation eller katalogisering, men vill gärna prova mig fram. Jag hoppas kunna testa flera olika delar av yrket. KARRIÄRMÖJLIGHETER Biblioteks- och informationsvetenskap ger dig en bred utbildning. En biblioteksoch informationsvetare kan arbeta som bibliotekarie på olika typer av bibliotek men även på företag och organisationer som efterfrågar informationsspecialister och där informationsförsörjning och informationshantering betraktas som en viktig del i utvecklingen. Utbildningen leder fram till en filosofie magisterexamen med huvudämne biblioteksoch informationsvetenskap. Utbildningen ger även en god grund för fortsatt forskarutbildning. Efter examen finns en varierad arbetsmarknad med olika tjänster som bibliotekarie och informationsspecialist. Krav och innehåll varierar mellan olika bibliotekstyper. Det finns också en alternativ arbetsmarknad inom kunskapsintensiva företag och verksamheter. PER HEDLUND Informationsspecialist på Carnegie Investment Bank Jag är mycket nöjd med utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Mycket av det jag lärt mig återkommer i mitt yrke. Särskilt teorierna kring informationssökning, när man går på djupet och tittar på vad som ligger bakom systemen. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 9

12 Gotländsk backpacker satsar på turism Turism och information. Denna något annorlunda kombination satsar Erik Liljegren på. Han går andra året på utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap och har redan valt sin nisch. B-uppsatsen handlade om backpackers. I vår påbörjar Erik sin magisteruppsats där fokus ligger på hur charterresenärer söker sin information. Varför väljer du att förena turism och information? Jag vill ha en spetskompetens, det är bra att skilja sig från mängden. Dessutom är jag intresserad av turism. Jag är uppvuxen i Visby och är van vid turister. 10 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006 Egentligen väcktes mitt intresse för turism, efter ett projekt på Humanistprogrammet vid Högskolan på Gotland. Vi fick då marknadsföra en kulturplats på Gotland. Vad vill du arbeta med i framtiden? Det optimala skulle vara att kombinera informationssökning med turism. Kanske att jobba som informationsspecialist på ett turistbolag. Det är först och främst informationssökningen som lockar mig. Vad tycker du om utbildningen? Den är bra och överträffar tidigare utbildningar som jag gått. Vi arbetar ofta självständigt och gör många grupparbeten. Jag går kollegium tre, som handlar om användarperspektivet. Jag funderade mycket innan jag bestämde mig och är nöjd med mitt val, inriktningen är mycket intressant. Tillgången på datorer här på högskolan är bra. Restaurangen tycker jag har god mat. Dessutom kan man gå ner till biblioteket eller caféet här på högskolan, så träffar man alltid någon att prata med. Vad är det bästa? Sammanhållningen hos oss som studerar, säger Erik Liljegren med eftertryck. Samtidigt som vi är olika, så är vi många i samma ålder, som gör mycket tillsammans. Vi har till exempel en egen bokcirkel. Vi träffas hemma hos någon varje månad och går igenom en bok som vi läst.

13 BHS Poängen för Johan är att bli bibliotekarie Johan Åkerlind är en ganska typisk BHS:are. Han har över 100 högskolepoäng och kände att det var hög tid att satsa på ett yrke. Då passade utbildningen i biblioteksoch informationsvetenskap perfekt. Målet är att arbeta som bibliotekarie i framtiden. Hur många poäng har du? Jag vet inte riktigt, mellan 110 och 120 poäng. Jag har läst en del småkurser och missat någon poäng, men det är i alla fall över 100 Varför valde du utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap? Jag vill inte ha en massa studieskulder till ingen nytta. Det känns skönt att få ett riktigt yrke. Bibliotekarie är något som jag funderade på för länge sedan. När jag och min sambo flyttade till Borås, så blev det naturligt för mig att välja den här utbildningen. Jag har alltid varit bokintresserad och det var det som först väckte mitt intresse för utbildningen, men efter hand så har jag förstått att en bibliotekarie kan jobba med så mycket mer än enbart på ett bibliotek. Hur är utbildningen? Första terminen läste vi mycket i storgrupper. Jag upptäckte nya studiekamrater varje gång, som man inte uppmärksammat tidigare. När man är så stora klasser blir det lätt många små grupper. Man tyr sig till dem i samma grupp. Men jag har haft tur och fått många bra studiekamrater. Vad vill du arbeta med i framtiden? Jag jobbar extra här på högskolebiblioteket och servicedelen av bibliotekariejobbet tilltalar mig. Ett tag funderade jag på att söka en doktorandtjänst, jag tycker om att forska och ta reda på saker och ting, men jag står nog hellre vid referensdisken. Informationssökning är också roligt och intressant. Jag hade inte en aning om att det fanns som begrepp och att det finns en arbetsmarknad för just informationssökare. Men just nu lutar det nog mot att jag vill hjälpa människor på ett bibliotek. Att få fortsätta att jobba som bibliotekarie här på högskolebiblioteket skulle vara jättekul. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 11

14 12 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

15 Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) Vid institutionen utbildas civilekonomer, dataekonomer, systemarkitekter, systemvetare, entreprenörer och fastighetsmäklare. Utbildningarna präglas av närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och institutionen. Utbildningarna har genomgående stark praxisanknytning genom inslag av gästföreläsningar, företagsbesök, fadderverksamhet och projektarbeten i undervisningen. Här finns också ett brett kontaktnät med universitet över hela världen. Inom flertalet utbildningar finns möjlighet att förlägga en termins studier utomlands. FAKTA OM INSTITUTIONEN Antal studenter Antal program 10 Antal professorer 3 Sedan flera år tillbaka har institutionen ett väl utbyggt samarbete med näringslivet i olika sammanhang. Fadderverksamheten är ett sätt att erbjuda studenterna en nära kontakt med näringslivet. Studievägledning Karin Söderberg tfn: e-post: Forskningsmiljön vid institutionen utvecklas kontinuerligt och fokuserar på handels- och tjänsteutveckling utifrån två forskningsprofiler; Affärsdesign och Codesign. 13

16 ? Intresserad av aktier och fonder? Då är den nya föreningen Börsrummet något för dig. Föreningen, som vänder sig till alla studenter på högskolan, har som mål att ta tillvara och utveckla studenters intresse för aktier och fonder. Utbildning blir upplevelse Idrottsevenemang, konserter, mässor, konferenser och billanseringar. Det är några exempel på vad studenter från Event managementutbildningen kan arbeta med efter sina två år vid Högskolan i Borås. Utbildningen är den första i sitt slag inom högskolevärlden. Hela utbildningen är praktiskt anknuten genom att studenterna själva genomför ett event per år i samarbete med ett företag eller en organisation. Då ingår allt från planering och ekonomi till genomförande och uppföljning. Resor påverkar köpmönster Om vi varit i Frankrike blir vi mer positivt inställda till landets viner och ostar. Det har Annika Hallberg, lektor på Institutionen för data- och affärsvetenskap slagit fast i sin avhandling, som blev klar i april Resor och utlandsvistelser påverkar både vårt köpbeteende och våra attityder, visar hennes forskning. Framför allt har hon studerat personer som varit utomlands mellan tre till tolv månader. Avhandlingen, som heter Post-Travel Consumption Country-of-Origin Effects of International Travel Experiences har blivit mycket uppmärksammad av media runtom i landet och Annika Hallberg har blivit intervjuad i både radio, tv och tidningar. Medverkan i olika medier har gett henne nya insikter om den egna forskningen. Att bli intervjuad ger många nya insikter om vad man forskar om och varför forskningen är till nytta för olika intressenter, säger hon. 14 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

17 Fadderverksamhet Genom fadderverksamheten får studenterna på Institutionen för data- och affärsvetenskap möjlighet att redan tidigt i studierna komma i nära kontakt med näringslivet. Företagen blir viktiga arenor där de kan testa sina teoretiska kunskaper. Kontakten ger träning i praktisk problemlösning, lärdom i att samarbeta i grupp under tidspress, presentationsträning och framför allt personliga kontakter med näringslivet. Trainee utökas Trainee under utbildning, som startade som ett pilotprojekt förra året, har blivit en succé och vidareutvecklas nu med ytterligare företag. Förutom AcandoFrontec är IBS och Redcats Nordic involverade. Trainee under utbildning går ut på att studenter under sina avslutande studier genomgår trainee på ett företag. Det här är en unik integrering av akademi och arbetsliv. Det blir en inkörsport för studenterna, säger Anders Hjalmarsson, studierektor på IDA. För dataekonomstudenten, Manuela Mårdeland, innebar traineetjänsten drömjobbet och en fast anställning. Se intervjun på sidan 20. Attraktiva Mer än hälften av civilekonomerna som utbildats vid Högskolan i Borås får jobb redan innan de hunnit ta sin examen. Bara Handelshögskolans i Stockholm studenter är mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det visar studien Civilekonomer i arbetslivet Det är tredje gången fackförbundet Civilekonomerna, i samarbete med ett antal lärosäten som bedriver ekonomutbildningar, genomför en enkätundersökning med syfte att ta reda på var de Egen företagare på högskolan Studenterna på magisterprogrammet entreprenörskap och affärsdesign (MEA) är redan innan utbildningens slut egna företagare. Samtidigt som de läser kurser i entreprenörskap och projektledning driver de sina egna företag med stöd från högskola och näringsliv. Förutom det driver de även projekt som After School verksamhet, gör studentkårstidningen och bedriver konsultverksamhet. Visst är det arbetsamt men väldigt roligt. Tack vare MEA har jag redan ett jobb innan jag ens avslutat min utbildning, menar Morad Majlesi, student på MEA. Vem skulle inte vilja ha en personlig e-assistent som hjälper till att boka grupprum samtidigt som den informerar om inställda föreläsningar och studieresultat? Det kan bli verklighet på Högskolan i Borås. Forskningsprojektet E-student passport utvecklar en tjänst som i dag kallas e-me. Högskolan i Borås deltar både som testpilot och som forskningspart i projektet. nyutbildade civilekonomerna tar vägen. Över hälften, 57,8 procent, av ekonomerna som utexaminerades 2001 från Högskolan i Borås fick jobb redan innan de var klara med sin utbildning. Inom ett halvår har smått ofattbara 92,2 procent av studenterna fått jobb. Boråsstudenterna står sig väl i konkurrensen, säger Tina Ingdahl, studierektor för civilekonomutbildningarna vid Institutionen för data- och affärsvetenskap. EKONOMI & DATA INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH AFFÄRSVETENSKAP 15

18 Civilekonomutbildning Management 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (VHS), (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet, men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil. Du gör ditt val av ämnesinriktning inför årskurs 3. Olika perspektiv och referensramar kommer att presenteras på såväl organisations- som ledarskapsområdet. Under utbildningen kommer du ständigt att förbättra din förmåga att ta till dig och formulera kvalificerade texter inom området. Du får kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsningar, företagsbesök och fadderverksamhet. Innehåll De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i organisation, redovisning, ekonomistyrning, lönsamhet/finansiering och marknadsföring. Inriktning mot management Under tredje och fjärde året studerar du managementfrågor som berör nyskapande organisering och ledarskap. Med inspiration från bl.a. ett sakligt, narrativt perspektiv hjälper vi dig att utveckla en särskild färdighet att använda poängfulla berättelser för att beskriva, förklara och reflektera kring dessa frågor. Du uppmanas att förena teoretisk och praktisk kunskap för att skapa en egen ledarkompetens som hjälper dig att hantera vår tids komplexa organisationer. Parallellt med detta får du även möjlighet att kombinera kurser inom företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin. Du kan studera antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra universitet och högskolor. Undervisningsform Undervisningen sker i olika pedagogiska former. Genomgående ställs höga krav på eget ansvar. Viktiga inslag i utbildningen är företagskontakter, fallbaserade grupparbeten, diskussionsseminarier och traditionella föreläsningar. Här möter du såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan förekomma. KARRIÄRMÖJLIGHETER Managementinriktningen ger dig goda förutsättningar att anta ledarpositioner, allt från mellannivå till strategisk nivå inom såväl privata företag som offentlig förvaltning. Konsultuppdrag inom organisation och ledarskap är också några av arbetsområdena. NADJA NAHARI Tidigare ekonomstudent Lärarna är kompetenta och lätta att få kontakt med. Gemenskapen i klassen blir helt klart bättre på en mindre högskola i jämförelse med en större. Här går många sorters människor. 16 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

19 Civilekonomutbildning Marknadsföring 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (VHS), (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Välj en magisterexamen med inriktning mot marknadsföring eller med profilerad inriktning mot direktmarknadsföring. Vi erbjuder ett brett utbud av marknadsföringskurser där du får goda kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsningar, företagsbesök och fadderverksamhet. Utbildningen ger även en god grund för fortsatt forskarutbildning. Innehåll Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil, vilket ger dig tillträde till en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning, lönsamhet/finansiering och organisation. Inriktning mot marknadsföring år 3 och 4 Du studerar kurser inom framförallt marknadsföring, vilka ger kunskap om och färdigheter i hur marknadsundersökningar och omvärldsanalyser görs samt hur analyserna används för planering av företags marknadsföringsaktiviteter, nationellt och internationellt. Vi erbjuder dig ett brett och varierat utbud av kurser bl.a. i konsumentbeteende, marknadskommunikation och relationsmarknadsföring. Det finns också valfria kurser inom exempelvis företagsekonomi, informatik, statistik och nationalekonomi. Profilerad inriktning mot direktmarknadsföring år 4 Tredje året läses gemensamt med den allmänna inriktningen mot marknadsföring. Fjärde året har du möjlighet att välja den profilerade inriktningen mot direktmarknadsföring. Läs mer om denna inriktning på sidan 27. Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin, antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra utländska universitet och högskolor. Om du väljer inriktningen mot direktmarknadsföring har du begränsade möjligheter till utlandsstudier. Undervisningsform Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Viktiga inslag är praktikfall, projektarbeten samt case. Den pedagogiska grundtanken är att våra studenter i delar av undervisningen ska ges möjlighet till argumentation och reflektion kring tillämpade problem. Viktiga inslag i utbildningen är företagskontakter, fallbaserade grupparbeten, diskussionsseminarier och traditionella föreläsningar. Här möter ni såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Många av studenterna deltar ofta i forskningen genom projekt, examensarbeten o.s.v. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan bli aktuellt. KARRIÄRMÖJLIGHETER Väljer du marknadsföring som inriktning under år 3 väntar dig intressanta yrken såsom marknadsanalytiker och marknadskoordinator i handel och detaljhandel. Utbildningen ger även kompetens att arbeta med informationshantering och kommunikationslösningar. ANDERS HALVARSSON VD på NetOnNet Jag tycker vi har goda kontakter med högskolan. Man lyssnar och ger uttryck för en positiv och hungrig attityd till att utveckla utbildningarna. EKONOMI & DATA INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH AFFÄRSVETENSKAP 17

20 Civilekonomutbildning Redovisning 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Den bärande idén inom ämnet redovisning är att ge kunskaper som dels ligger inom forskningsfronten, dels bildar en viktig grundpelare till förståelse för företagsekonomisk verksamhet. Under utbildningen får du kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsare, företagsbesök och fadderverksamhet. Innehåll Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil, vilket ger dig tillträde till en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i redovisning, organisation, ekonomistyrning, lönsamhet/ finansiering och marknadsföring. Under det tredje och fjärde året studerar du kurser inom redovisning och du har möjlighet att välja allmän inriktning mot redovisning eller inriktning mot externredovisning. Det finns också utrymme för valfria kurser, där du själv kan kombinera kurser efter intresse, exempelvis inom områdena företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. Inriktningen mot redovisning tar upp hur redovisning upprättas, anpassas och används i organisationer, dels utifrån den enskilda organisationens perspektiv, dels utifrån ett externt perspektiv. Inom inriktningen behandlas även företagsekonomiska värderingar, analyser och bedömningar. Du studerar t.ex. kurser i redovisningsteori, företagsanalys och ekonomistyrning. Profilerad inriktning mot externredovisning är en unik utbildningsprofil som har sin tyngdpunkt på normtillämpning och analys av redovisningsrapporter, där juridisk argumentation är ett viktigt inslag. Du studerar kurser i redovisningsteori, externredovisning, företagsanalys, handelsrätt och skatterätt. Ämnet externredovisning riktar sig till två grupper av användare. Dessa är dels de som utnyttjar externredovisningsrapporter för att skaffa sig en allmän information eller ett mer specifikt underlag för att fatta beslut, dels de som ska upprätta och kvalitetsgranska rapporterna. Inriktningen motsvarar de teoretiska krav som ställs för högre revisorsexamen (auktorisation). Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin, antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra utländska universitet och högskolor. Undervisningsform Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Viktiga inslag är också praktikfall och projektarbeten. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan förekomma. KARRIÄRMÖJLIGHETER Redovisningsinriktning bäddar för arbeten inom revision, ekonomisk analys och affärsredovisning. Redovisning är ett mycket efterfrågat kompetensområde i näringsliv och offentlig förvaltning. Många av våra studenter arbetar idag som redovisningsansvariga, revisorer och controllers. THOMAS BOHLIN Auktoriserad revisor och chef för KPMG i Borås Vi har ett behov av spetskompetens. Genom vårt samarbete med Högskolan i Borås kan vi ligga i framkant kompetensmässigt. Detta gör vi bland annat genom en delad tjänst. Vår revisorsassistent arbetar hos oss på halvtid och forskar och undervisar den andra halvan på högskolan. Jag ser många fördelar i det här samarbetet. 18 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015)

Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015) Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015) DE1 System- och organisationsteori Redovisningens grunder och tekniker (7,5 Systemanalys och design Marknadsföring för ekonomer Organisationsdesign och

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning.

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning. Bil 66 HÖGSKOLAN I GÄVLE AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI AVDELNINGEN FÖR EKONOMI 2010-11-23 AVDELNINGSCHEF LARS STEINER Dnr 21-1454-55/10 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-12-10 Till Högskolestyrelsen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: GKS02 Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Utbildningsplan för. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Utbildningsplan för Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng (Master of Science in Business and Economics, 240 ECTS credit points) 1. Allmän information Centrala kunskaper i dagens företagande är att förstå

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer