UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006"

Transkript

1 DATA BIBLIOTEK INFORMATION EKONOMI TEKNIK PEDAGOGIK UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 TEXTIL VÅRD Högskolan i Borås

2 65 program 96 kurser studenter 30 professorer 1 rektor Omslagsbilden: Regnkollektionen Åkerfräken är Frida Antonsons examensarbete från textildesignutbildningen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Fotot är taget utanför Stadsbiblioteket i Borås. Fotograf: Patrik Karlsson, Superstudio.

3 Utbildningar och kurser hösten

4 Välkommen till Högskolan i Borås Studietiden är viktiga år i ditt liv och kan bli de roligaste åren också! På Högskolan i Borås blir du en del i ett spännande utvecklingsskede. Här råder ett öppet klimat med en närhet mellan studenter, lärare och administration. Borås är också en populär studentstad med citycampus, bostadsgaranti, låga priser och rankad som nummer nio bland Sveriges högskolekommuner. Vi vill bli landets första professionsuniversitet år Detta innebär ett partnerskap mellan akademi och arbetsliv mellan teori och praktik. Vi vill arbeta för att våra utbildningar blir mer professionsanknutna och vår forskning relevant för arbetslivet. På det sättet hoppas vi bidra till det moderna arbetslivets utveckling. Lena Nordholm tf. rektor 2 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

5 Institutionen 5 Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan Institutionen för data- och affärsvetenskap 13 Institutionen Ingenjörshögskolan 33 Institutionen för pedagogik 57 Institutionen Textilhögskolan 77 Institutionen för vårdvetenskap 93 Höstens kurser 101 Allmän information 118 3

6 4 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

7 Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan (BHS) I Borås ges Sveriges mest omfattande utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Studenterna får såväl djup och bredd som hög kvalitet. Högskoleverket utvärderade alla utbildningar i ämnet år 2004 och konstaterade att vi bedriver en mycket bra verksamhet både inom grund- och forskarutbildning. Bäst i Sverige, faktiskt! Mer än 300 nya studenter antas varje år och cirka 130 magisteruppsatser produceras årligen. FAKTA OM INSTITUTIONEN Antal studenter Antal program 2 Antal professorer 6 Forskningen vid institutionen, som delas mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås, har en tätposition i Sverige. Studievägledning Ewa Skelte, tfn: e-post: 5

8 ERICA WEDIN Informationsspecialist på SCA Hygiene Products AB i Göteborg, har läst biblioteks- och informationsvetenskap, i Borås. Jag fick jobb direkt efter utbildningen och har provat på flera olika arbetsuppgifter. Som informationsspecialist får jag använda min egen kreativitet, vara påhittig och gå vägar som ingen annan tänkt på tidigare. I Borås finns den mest heltäckande utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Där finns också den bästa forskarutbildningen. Det visar en granskning som Högskoleverket gjorde Katriina Byström, prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, är dock inte särskilt överraskad. Vi erbjuder våra studenter såväl djup och bredd som hög kvalitet. Vi har sedan tidigare ett nationellt ansvar för ämnets utveckling. Vi är den i särklass största institutionen i landet både inom grund- och forskarutbildningen och vi är på god väg att även bli en internationellt erkänd aktör inom ämnet. Informationssamhällets överflöd kräver att det finns tillgång till kvalificerade informationspecialister som kan skapa ordning i informationsmängden samt underlätta för människor att söka sig fram till adekvat information i rätt ögonblick. Prisade Studenterna Anna Carin Elf och Nancy Petrén från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan fick stor uppmärksamhet under höstens bokmässa i Göteborg, när de fick pris för bästa magisteruppsats inom biblioteks- och informationsområdet. Priset om kronor vardera delades ut av Säffle bibliotek. Uppsatsen heter Kolla Bästa utbildningen i Sverige vad jag hittade förskolans bilderbokssökning med samspel i fokus. Det var jätteroligt att få vara på plats och observera barnen när de valde böcker, men det var också kämpigt att få ihop uppsatsen sedan, berättade Nancy Petrén. Räddar liv Hur gör man när en sjukvårdare kommer ensam till en olycksplats och inte har all kunskap som behövs för att rädda förolyckade personer? Den frågan ställer sig professor Diane Sonnenwald, vid Institutionen Biblioteksoch informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan i sin forskning. Hennes svar är teknik. Sjukvårdaren tar hjälp av kameror som filmar patienten och sjukvårdaren ur tre olika vinklar. Bilderna visas direkt för experter på ett sjukhus som kan se allt sjukvårdaren gör och guida densamme i hans/hennes arbete. Flera personer har frågat Diane Sonnenwald vad en informationsspecialist gör i ett sådant forskningsområde. Hela projektet handlar ju faktiskt om information och människor som delar och använder informationen så det är väldigt naturligt att jag deltar, poängterar Diane Sonnenwald. 6 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

9 Efterfrågade BHS Har du frågor om utbildningen? Här finner du mer information: Intresserad av studenternas uppsatser? Ta dig en titt här: Marknadsmässan en ny väg till jobbet Bibliotekshögskolans studenter har startat en egen, årlig arbetsmarknadsmässa. Genom BAM Biblioteks- och informationsvetares arbetsmarknadsmässa skapas en mötesplats mellan studenter och arbetsliv. En chans till utbyte av tankar och uppsatsämnen samt nya nätverk. Bland besökarna på den första BAM-dagen den 6 december fanns Helena Ahlin och Gunilla Pettersson som studerar biblioteks- och informationsvetenskap. Eftersom utbildningen är väldigt teoretisk är det här bra för att få en kontakt med arbetslivet, menar Helena Ahlin. Vi är nyfikna på uppsatsämnena som utställarna har och vill få lite tips och information, berättar Gunilla Pettersson. Bokmässan är tradition Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan är en av de utställare som varit med längst på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Varje år finns vi där med både monter och ibland seminarier. I år blir det vårt 22:a år i rad. Under mässan finns både studenter och personal på plats för att möta nyfikna besökare. Vad är BIMBO? BIMBO heter sektionen för Biblioteks- och InforMationsvetenskap i BOrås. Bimbo har två utskott, BOBCATSSS och Sittningsgruppen. BOBCATSSS är ett studentsamarbete mellan Öst- och Västeuropa, inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. En grupp studenter får möjlighet att åka till BOBCATSSSkonferensen som arrangeras varje år. Det är studenter som ordnar konferensen där papers presenteras och etablerade forskare från hela världen deltar. Attraktiva Akademiskt utbildade informationsspecialister efterfrågas i hela Europa. Så är fallet enligt SACO:s Välja yrke-skrift. Framtida yrkesroller kan innefatta arbete inom webbdesign, elektronisk publicering, organisation och digitalisering av text, bild- och ljudsamlingar samt sökning i elektroniska dokumentsamlingar, information management etc. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 7

10 Biblioteks- och informationsvetenskap 80 poäng Sökande med gymnasieutbildning Behörighet SvB, EnB, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser 100 Anmälningskod HB (VHS) Sökande med tidigare högskoleutbildning Behörighet Minst 60 poäng från universitet eller högskola. Kravet avser avslutade och godkända högskolekurser Antal platser 100 Anmälningskod ÖBINF (lokal ansökan) Innehåll Utbildningen består av kurser i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap (1 20, 21 40, 41 60, poäng). ÖVERSIKT Biblioteks- och informationsvetenskaplig grundkurs, 1 20 poäng Biblioteks- och informationsvetenskapens utveckling och tre delområden, 8 poäng Organisera och söka information, 7 poäng Frågeställningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Fr.o.m. denna nivå delar sig utbildningen i fyra studieinriktningar: Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Kunskapsorganisation Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling. Val av studieinriktning görs under termin ett. Om antalet sökande är större än antalet platser måste ett urval göras. Urvalet görs genom lottning. Studieinriktningarna ges endast under förutsättning att minst 15 studenter väljer inriktningen. För var och en av dessa studieinriktningar finns ett ansvarigt kollegium. Kollegium I Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Kultur- och informationspolitik, 5 poäng Bok-, biblioteks- och informationshistoria, 5 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium II Kunskapsorganisation Kunskapsorganisation, 10 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium III Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Interaktion användare - informationssystem, 10 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium IV Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling Organisationsteori, 5 poäng Informationsförsörjning, 5 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Kollegium I Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Litteraturen och samhället, 5 poäng Kulturpolitik, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Teorier om informationssamhället och informationspolitik, 5 poäng Kollegium II Kunskapsorganisation Ämnesrepresentation, 5 poäng Dokumentrepresentation, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Information retrieval, 5 poäng Kollegium III Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Informationssökning och lärande, 5 poäng Barn och medier, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Informationssökning och kunskapssociologi, 5 poäng 8 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

11 BHS Kollegium IV Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling Hantering och förvaltning av informationsresurser (IRM), 5 poäng Praktiska tillämpningar av IRM, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Dokumenthantering och beståndsutveckling, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Examensarbete knutet till ett av de fyra kollegierna, 20 poäng JOHANNA HOLMQVIST Studerar biblioteks- och informationsvetenskap Jag tror att jag skulle vilja arbeta med klassifikation eller katalogisering, men vill gärna prova mig fram. Jag hoppas kunna testa flera olika delar av yrket. KARRIÄRMÖJLIGHETER Biblioteks- och informationsvetenskap ger dig en bred utbildning. En biblioteksoch informationsvetare kan arbeta som bibliotekarie på olika typer av bibliotek men även på företag och organisationer som efterfrågar informationsspecialister och där informationsförsörjning och informationshantering betraktas som en viktig del i utvecklingen. Utbildningen leder fram till en filosofie magisterexamen med huvudämne biblioteksoch informationsvetenskap. Utbildningen ger även en god grund för fortsatt forskarutbildning. Efter examen finns en varierad arbetsmarknad med olika tjänster som bibliotekarie och informationsspecialist. Krav och innehåll varierar mellan olika bibliotekstyper. Det finns också en alternativ arbetsmarknad inom kunskapsintensiva företag och verksamheter. PER HEDLUND Informationsspecialist på Carnegie Investment Bank Jag är mycket nöjd med utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Mycket av det jag lärt mig återkommer i mitt yrke. Särskilt teorierna kring informationssökning, när man går på djupet och tittar på vad som ligger bakom systemen. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 9

12 Gotländsk backpacker satsar på turism Turism och information. Denna något annorlunda kombination satsar Erik Liljegren på. Han går andra året på utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap och har redan valt sin nisch. B-uppsatsen handlade om backpackers. I vår påbörjar Erik sin magisteruppsats där fokus ligger på hur charterresenärer söker sin information. Varför väljer du att förena turism och information? Jag vill ha en spetskompetens, det är bra att skilja sig från mängden. Dessutom är jag intresserad av turism. Jag är uppvuxen i Visby och är van vid turister. 10 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006 Egentligen väcktes mitt intresse för turism, efter ett projekt på Humanistprogrammet vid Högskolan på Gotland. Vi fick då marknadsföra en kulturplats på Gotland. Vad vill du arbeta med i framtiden? Det optimala skulle vara att kombinera informationssökning med turism. Kanske att jobba som informationsspecialist på ett turistbolag. Det är först och främst informationssökningen som lockar mig. Vad tycker du om utbildningen? Den är bra och överträffar tidigare utbildningar som jag gått. Vi arbetar ofta självständigt och gör många grupparbeten. Jag går kollegium tre, som handlar om användarperspektivet. Jag funderade mycket innan jag bestämde mig och är nöjd med mitt val, inriktningen är mycket intressant. Tillgången på datorer här på högskolan är bra. Restaurangen tycker jag har god mat. Dessutom kan man gå ner till biblioteket eller caféet här på högskolan, så träffar man alltid någon att prata med. Vad är det bästa? Sammanhållningen hos oss som studerar, säger Erik Liljegren med eftertryck. Samtidigt som vi är olika, så är vi många i samma ålder, som gör mycket tillsammans. Vi har till exempel en egen bokcirkel. Vi träffas hemma hos någon varje månad och går igenom en bok som vi läst.

13 BHS Poängen för Johan är att bli bibliotekarie Johan Åkerlind är en ganska typisk BHS:are. Han har över 100 högskolepoäng och kände att det var hög tid att satsa på ett yrke. Då passade utbildningen i biblioteksoch informationsvetenskap perfekt. Målet är att arbeta som bibliotekarie i framtiden. Hur många poäng har du? Jag vet inte riktigt, mellan 110 och 120 poäng. Jag har läst en del småkurser och missat någon poäng, men det är i alla fall över 100 Varför valde du utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap? Jag vill inte ha en massa studieskulder till ingen nytta. Det känns skönt att få ett riktigt yrke. Bibliotekarie är något som jag funderade på för länge sedan. När jag och min sambo flyttade till Borås, så blev det naturligt för mig att välja den här utbildningen. Jag har alltid varit bokintresserad och det var det som först väckte mitt intresse för utbildningen, men efter hand så har jag förstått att en bibliotekarie kan jobba med så mycket mer än enbart på ett bibliotek. Hur är utbildningen? Första terminen läste vi mycket i storgrupper. Jag upptäckte nya studiekamrater varje gång, som man inte uppmärksammat tidigare. När man är så stora klasser blir det lätt många små grupper. Man tyr sig till dem i samma grupp. Men jag har haft tur och fått många bra studiekamrater. Vad vill du arbeta med i framtiden? Jag jobbar extra här på högskolebiblioteket och servicedelen av bibliotekariejobbet tilltalar mig. Ett tag funderade jag på att söka en doktorandtjänst, jag tycker om att forska och ta reda på saker och ting, men jag står nog hellre vid referensdisken. Informationssökning är också roligt och intressant. Jag hade inte en aning om att det fanns som begrepp och att det finns en arbetsmarknad för just informationssökare. Men just nu lutar det nog mot att jag vill hjälpa människor på ett bibliotek. Att få fortsätta att jobba som bibliotekarie här på högskolebiblioteket skulle vara jättekul. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 11

14 12 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

15 Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) Vid institutionen utbildas civilekonomer, dataekonomer, systemarkitekter, systemvetare, entreprenörer och fastighetsmäklare. Utbildningarna präglas av närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och institutionen. Utbildningarna har genomgående stark praxisanknytning genom inslag av gästföreläsningar, företagsbesök, fadderverksamhet och projektarbeten i undervisningen. Här finns också ett brett kontaktnät med universitet över hela världen. Inom flertalet utbildningar finns möjlighet att förlägga en termins studier utomlands. FAKTA OM INSTITUTIONEN Antal studenter Antal program 10 Antal professorer 3 Sedan flera år tillbaka har institutionen ett väl utbyggt samarbete med näringslivet i olika sammanhang. Fadderverksamheten är ett sätt att erbjuda studenterna en nära kontakt med näringslivet. Studievägledning Karin Söderberg tfn: e-post: Forskningsmiljön vid institutionen utvecklas kontinuerligt och fokuserar på handels- och tjänsteutveckling utifrån två forskningsprofiler; Affärsdesign och Codesign. 13

16 ? Intresserad av aktier och fonder? Då är den nya föreningen Börsrummet något för dig. Föreningen, som vänder sig till alla studenter på högskolan, har som mål att ta tillvara och utveckla studenters intresse för aktier och fonder. Utbildning blir upplevelse Idrottsevenemang, konserter, mässor, konferenser och billanseringar. Det är några exempel på vad studenter från Event managementutbildningen kan arbeta med efter sina två år vid Högskolan i Borås. Utbildningen är den första i sitt slag inom högskolevärlden. Hela utbildningen är praktiskt anknuten genom att studenterna själva genomför ett event per år i samarbete med ett företag eller en organisation. Då ingår allt från planering och ekonomi till genomförande och uppföljning. Resor påverkar köpmönster Om vi varit i Frankrike blir vi mer positivt inställda till landets viner och ostar. Det har Annika Hallberg, lektor på Institutionen för data- och affärsvetenskap slagit fast i sin avhandling, som blev klar i april Resor och utlandsvistelser påverkar både vårt köpbeteende och våra attityder, visar hennes forskning. Framför allt har hon studerat personer som varit utomlands mellan tre till tolv månader. Avhandlingen, som heter Post-Travel Consumption Country-of-Origin Effects of International Travel Experiences har blivit mycket uppmärksammad av media runtom i landet och Annika Hallberg har blivit intervjuad i både radio, tv och tidningar. Medverkan i olika medier har gett henne nya insikter om den egna forskningen. Att bli intervjuad ger många nya insikter om vad man forskar om och varför forskningen är till nytta för olika intressenter, säger hon. 14 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

17 Fadderverksamhet Genom fadderverksamheten får studenterna på Institutionen för data- och affärsvetenskap möjlighet att redan tidigt i studierna komma i nära kontakt med näringslivet. Företagen blir viktiga arenor där de kan testa sina teoretiska kunskaper. Kontakten ger träning i praktisk problemlösning, lärdom i att samarbeta i grupp under tidspress, presentationsträning och framför allt personliga kontakter med näringslivet. Trainee utökas Trainee under utbildning, som startade som ett pilotprojekt förra året, har blivit en succé och vidareutvecklas nu med ytterligare företag. Förutom AcandoFrontec är IBS och Redcats Nordic involverade. Trainee under utbildning går ut på att studenter under sina avslutande studier genomgår trainee på ett företag. Det här är en unik integrering av akademi och arbetsliv. Det blir en inkörsport för studenterna, säger Anders Hjalmarsson, studierektor på IDA. För dataekonomstudenten, Manuela Mårdeland, innebar traineetjänsten drömjobbet och en fast anställning. Se intervjun på sidan 20. Attraktiva Mer än hälften av civilekonomerna som utbildats vid Högskolan i Borås får jobb redan innan de hunnit ta sin examen. Bara Handelshögskolans i Stockholm studenter är mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det visar studien Civilekonomer i arbetslivet Det är tredje gången fackförbundet Civilekonomerna, i samarbete med ett antal lärosäten som bedriver ekonomutbildningar, genomför en enkätundersökning med syfte att ta reda på var de Egen företagare på högskolan Studenterna på magisterprogrammet entreprenörskap och affärsdesign (MEA) är redan innan utbildningens slut egna företagare. Samtidigt som de läser kurser i entreprenörskap och projektledning driver de sina egna företag med stöd från högskola och näringsliv. Förutom det driver de även projekt som After School verksamhet, gör studentkårstidningen och bedriver konsultverksamhet. Visst är det arbetsamt men väldigt roligt. Tack vare MEA har jag redan ett jobb innan jag ens avslutat min utbildning, menar Morad Majlesi, student på MEA. Vem skulle inte vilja ha en personlig e-assistent som hjälper till att boka grupprum samtidigt som den informerar om inställda föreläsningar och studieresultat? Det kan bli verklighet på Högskolan i Borås. Forskningsprojektet E-student passport utvecklar en tjänst som i dag kallas e-me. Högskolan i Borås deltar både som testpilot och som forskningspart i projektet. nyutbildade civilekonomerna tar vägen. Över hälften, 57,8 procent, av ekonomerna som utexaminerades 2001 från Högskolan i Borås fick jobb redan innan de var klara med sin utbildning. Inom ett halvår har smått ofattbara 92,2 procent av studenterna fått jobb. Boråsstudenterna står sig väl i konkurrensen, säger Tina Ingdahl, studierektor för civilekonomutbildningarna vid Institutionen för data- och affärsvetenskap. EKONOMI & DATA INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH AFFÄRSVETENSKAP 15

18 Civilekonomutbildning Management 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (VHS), (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet, men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil. Du gör ditt val av ämnesinriktning inför årskurs 3. Olika perspektiv och referensramar kommer att presenteras på såväl organisations- som ledarskapsområdet. Under utbildningen kommer du ständigt att förbättra din förmåga att ta till dig och formulera kvalificerade texter inom området. Du får kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsningar, företagsbesök och fadderverksamhet. Innehåll De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i organisation, redovisning, ekonomistyrning, lönsamhet/finansiering och marknadsföring. Inriktning mot management Under tredje och fjärde året studerar du managementfrågor som berör nyskapande organisering och ledarskap. Med inspiration från bl.a. ett sakligt, narrativt perspektiv hjälper vi dig att utveckla en särskild färdighet att använda poängfulla berättelser för att beskriva, förklara och reflektera kring dessa frågor. Du uppmanas att förena teoretisk och praktisk kunskap för att skapa en egen ledarkompetens som hjälper dig att hantera vår tids komplexa organisationer. Parallellt med detta får du även möjlighet att kombinera kurser inom företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin. Du kan studera antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra universitet och högskolor. Undervisningsform Undervisningen sker i olika pedagogiska former. Genomgående ställs höga krav på eget ansvar. Viktiga inslag i utbildningen är företagskontakter, fallbaserade grupparbeten, diskussionsseminarier och traditionella föreläsningar. Här möter du såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan förekomma. KARRIÄRMÖJLIGHETER Managementinriktningen ger dig goda förutsättningar att anta ledarpositioner, allt från mellannivå till strategisk nivå inom såväl privata företag som offentlig förvaltning. Konsultuppdrag inom organisation och ledarskap är också några av arbetsområdena. NADJA NAHARI Tidigare ekonomstudent Lärarna är kompetenta och lätta att få kontakt med. Gemenskapen i klassen blir helt klart bättre på en mindre högskola i jämförelse med en större. Här går många sorters människor. 16 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

19 Civilekonomutbildning Marknadsföring 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (VHS), (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Välj en magisterexamen med inriktning mot marknadsföring eller med profilerad inriktning mot direktmarknadsföring. Vi erbjuder ett brett utbud av marknadsföringskurser där du får goda kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsningar, företagsbesök och fadderverksamhet. Utbildningen ger även en god grund för fortsatt forskarutbildning. Innehåll Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil, vilket ger dig tillträde till en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning, lönsamhet/finansiering och organisation. Inriktning mot marknadsföring år 3 och 4 Du studerar kurser inom framförallt marknadsföring, vilka ger kunskap om och färdigheter i hur marknadsundersökningar och omvärldsanalyser görs samt hur analyserna används för planering av företags marknadsföringsaktiviteter, nationellt och internationellt. Vi erbjuder dig ett brett och varierat utbud av kurser bl.a. i konsumentbeteende, marknadskommunikation och relationsmarknadsföring. Det finns också valfria kurser inom exempelvis företagsekonomi, informatik, statistik och nationalekonomi. Profilerad inriktning mot direktmarknadsföring år 4 Tredje året läses gemensamt med den allmänna inriktningen mot marknadsföring. Fjärde året har du möjlighet att välja den profilerade inriktningen mot direktmarknadsföring. Läs mer om denna inriktning på sidan 27. Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin, antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra utländska universitet och högskolor. Om du väljer inriktningen mot direktmarknadsföring har du begränsade möjligheter till utlandsstudier. Undervisningsform Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Viktiga inslag är praktikfall, projektarbeten samt case. Den pedagogiska grundtanken är att våra studenter i delar av undervisningen ska ges möjlighet till argumentation och reflektion kring tillämpade problem. Viktiga inslag i utbildningen är företagskontakter, fallbaserade grupparbeten, diskussionsseminarier och traditionella föreläsningar. Här möter ni såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Många av studenterna deltar ofta i forskningen genom projekt, examensarbeten o.s.v. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan bli aktuellt. KARRIÄRMÖJLIGHETER Väljer du marknadsföring som inriktning under år 3 väntar dig intressanta yrken såsom marknadsanalytiker och marknadskoordinator i handel och detaljhandel. Utbildningen ger även kompetens att arbeta med informationshantering och kommunikationslösningar. ANDERS HALVARSSON VD på NetOnNet Jag tycker vi har goda kontakter med högskolan. Man lyssnar och ger uttryck för en positiv och hungrig attityd till att utveckla utbildningarna. EKONOMI & DATA INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH AFFÄRSVETENSKAP 17

20 Civilekonomutbildning Redovisning 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Den bärande idén inom ämnet redovisning är att ge kunskaper som dels ligger inom forskningsfronten, dels bildar en viktig grundpelare till förståelse för företagsekonomisk verksamhet. Under utbildningen får du kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsare, företagsbesök och fadderverksamhet. Innehåll Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil, vilket ger dig tillträde till en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i redovisning, organisation, ekonomistyrning, lönsamhet/ finansiering och marknadsföring. Under det tredje och fjärde året studerar du kurser inom redovisning och du har möjlighet att välja allmän inriktning mot redovisning eller inriktning mot externredovisning. Det finns också utrymme för valfria kurser, där du själv kan kombinera kurser efter intresse, exempelvis inom områdena företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. Inriktningen mot redovisning tar upp hur redovisning upprättas, anpassas och används i organisationer, dels utifrån den enskilda organisationens perspektiv, dels utifrån ett externt perspektiv. Inom inriktningen behandlas även företagsekonomiska värderingar, analyser och bedömningar. Du studerar t.ex. kurser i redovisningsteori, företagsanalys och ekonomistyrning. Profilerad inriktning mot externredovisning är en unik utbildningsprofil som har sin tyngdpunkt på normtillämpning och analys av redovisningsrapporter, där juridisk argumentation är ett viktigt inslag. Du studerar kurser i redovisningsteori, externredovisning, företagsanalys, handelsrätt och skatterätt. Ämnet externredovisning riktar sig till två grupper av användare. Dessa är dels de som utnyttjar externredovisningsrapporter för att skaffa sig en allmän information eller ett mer specifikt underlag för att fatta beslut, dels de som ska upprätta och kvalitetsgranska rapporterna. Inriktningen motsvarar de teoretiska krav som ställs för högre revisorsexamen (auktorisation). Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin, antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra utländska universitet och högskolor. Undervisningsform Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Viktiga inslag är också praktikfall och projektarbeten. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan förekomma. KARRIÄRMÖJLIGHETER Redovisningsinriktning bäddar för arbeten inom revision, ekonomisk analys och affärsredovisning. Redovisning är ett mycket efterfrågat kompetensområde i näringsliv och offentlig förvaltning. Många av våra studenter arbetar idag som redovisningsansvariga, revisorer och controllers. THOMAS BOHLIN Auktoriserad revisor och chef för KPMG i Borås Vi har ett behov av spetskompetens. Genom vårt samarbete med Högskolan i Borås kan vi ligga i framkant kompetensmässigt. Detta gör vi bland annat genom en delad tjänst. Vår revisorsassistent arbetar hos oss på halvtid och forskar och undervisar den andra halvan på högskolan. Jag ser många fördelar i det här samarbetet. 18 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp SSY1K, Bachelor Programme in Information Systems, 180 hp Anmälningskod: P2202 Startermin: H16 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement, 180 hp Anmälningskod: P1442 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Ekonomutbildningar vid Högskolan i Borås

Ekonomutbildningar vid Högskolan i Borås Ekonomutbildningar vid Högskolan i Borås TINA CARLSON INGDAHL UNIVERSITETSLEKTOR OCH STUDIEREKTOR Ekonomutbildningar vid Högskolan i Borås Civilekonomprogrammet, 240 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Event management,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng Dnr. 1301/333-04 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT Kandidatprogram i vad är det? Det här hittar du på webben Finns det något mer du vill veta? Läs vidare En bra start i arbetslivet Programmet är ett samarbete mellan Företagsekonomi (FEK) och Data- och

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap/bhs Sektionen för lärarutbildningar Sektionen för förskollärarutbildningar Sektionen

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef Utbildnings- & forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng. Dnr: 50/333-01

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng. Dnr: 50/333-01 UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng Dnr: 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp HKS1K, The Uppsala Culture and Society Programme, 180 hp Anmälningskod: P5010 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS

Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Anmälnings-kod Utbildningsnamn Antal sökande första hand

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Vårdadministration 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bli administrativt proffs inom vården KY-utbildningen Vårdadministration vänder sig till dig som vill arbeta som

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer