UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006"

Transkript

1 DATA BIBLIOTEK INFORMATION EKONOMI TEKNIK PEDAGOGIK UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 TEXTIL VÅRD Högskolan i Borås

2 65 program 96 kurser studenter 30 professorer 1 rektor Omslagsbilden: Regnkollektionen Åkerfräken är Frida Antonsons examensarbete från textildesignutbildningen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Fotot är taget utanför Stadsbiblioteket i Borås. Fotograf: Patrik Karlsson, Superstudio.

3 Utbildningar och kurser hösten

4 Välkommen till Högskolan i Borås Studietiden är viktiga år i ditt liv och kan bli de roligaste åren också! På Högskolan i Borås blir du en del i ett spännande utvecklingsskede. Här råder ett öppet klimat med en närhet mellan studenter, lärare och administration. Borås är också en populär studentstad med citycampus, bostadsgaranti, låga priser och rankad som nummer nio bland Sveriges högskolekommuner. Vi vill bli landets första professionsuniversitet år Detta innebär ett partnerskap mellan akademi och arbetsliv mellan teori och praktik. Vi vill arbeta för att våra utbildningar blir mer professionsanknutna och vår forskning relevant för arbetslivet. På det sättet hoppas vi bidra till det moderna arbetslivets utveckling. Lena Nordholm tf. rektor 2 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

5 Institutionen 5 Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan Institutionen för data- och affärsvetenskap 13 Institutionen Ingenjörshögskolan 33 Institutionen för pedagogik 57 Institutionen Textilhögskolan 77 Institutionen för vårdvetenskap 93 Höstens kurser 101 Allmän information 118 3

6 4 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

7 Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan (BHS) I Borås ges Sveriges mest omfattande utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Studenterna får såväl djup och bredd som hög kvalitet. Högskoleverket utvärderade alla utbildningar i ämnet år 2004 och konstaterade att vi bedriver en mycket bra verksamhet både inom grund- och forskarutbildning. Bäst i Sverige, faktiskt! Mer än 300 nya studenter antas varje år och cirka 130 magisteruppsatser produceras årligen. FAKTA OM INSTITUTIONEN Antal studenter Antal program 2 Antal professorer 6 Forskningen vid institutionen, som delas mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås, har en tätposition i Sverige. Studievägledning Ewa Skelte, tfn: e-post: 5

8 ERICA WEDIN Informationsspecialist på SCA Hygiene Products AB i Göteborg, har läst biblioteks- och informationsvetenskap, i Borås. Jag fick jobb direkt efter utbildningen och har provat på flera olika arbetsuppgifter. Som informationsspecialist får jag använda min egen kreativitet, vara påhittig och gå vägar som ingen annan tänkt på tidigare. I Borås finns den mest heltäckande utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Där finns också den bästa forskarutbildningen. Det visar en granskning som Högskoleverket gjorde Katriina Byström, prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, är dock inte särskilt överraskad. Vi erbjuder våra studenter såväl djup och bredd som hög kvalitet. Vi har sedan tidigare ett nationellt ansvar för ämnets utveckling. Vi är den i särklass största institutionen i landet både inom grund- och forskarutbildningen och vi är på god väg att även bli en internationellt erkänd aktör inom ämnet. Informationssamhällets överflöd kräver att det finns tillgång till kvalificerade informationspecialister som kan skapa ordning i informationsmängden samt underlätta för människor att söka sig fram till adekvat information i rätt ögonblick. Prisade Studenterna Anna Carin Elf och Nancy Petrén från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan fick stor uppmärksamhet under höstens bokmässa i Göteborg, när de fick pris för bästa magisteruppsats inom biblioteks- och informationsområdet. Priset om kronor vardera delades ut av Säffle bibliotek. Uppsatsen heter Kolla Bästa utbildningen i Sverige vad jag hittade förskolans bilderbokssökning med samspel i fokus. Det var jätteroligt att få vara på plats och observera barnen när de valde böcker, men det var också kämpigt att få ihop uppsatsen sedan, berättade Nancy Petrén. Räddar liv Hur gör man när en sjukvårdare kommer ensam till en olycksplats och inte har all kunskap som behövs för att rädda förolyckade personer? Den frågan ställer sig professor Diane Sonnenwald, vid Institutionen Biblioteksoch informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan i sin forskning. Hennes svar är teknik. Sjukvårdaren tar hjälp av kameror som filmar patienten och sjukvårdaren ur tre olika vinklar. Bilderna visas direkt för experter på ett sjukhus som kan se allt sjukvårdaren gör och guida densamme i hans/hennes arbete. Flera personer har frågat Diane Sonnenwald vad en informationsspecialist gör i ett sådant forskningsområde. Hela projektet handlar ju faktiskt om information och människor som delar och använder informationen så det är väldigt naturligt att jag deltar, poängterar Diane Sonnenwald. 6 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

9 Efterfrågade BHS Har du frågor om utbildningen? Här finner du mer information: Intresserad av studenternas uppsatser? Ta dig en titt här: Marknadsmässan en ny väg till jobbet Bibliotekshögskolans studenter har startat en egen, årlig arbetsmarknadsmässa. Genom BAM Biblioteks- och informationsvetares arbetsmarknadsmässa skapas en mötesplats mellan studenter och arbetsliv. En chans till utbyte av tankar och uppsatsämnen samt nya nätverk. Bland besökarna på den första BAM-dagen den 6 december fanns Helena Ahlin och Gunilla Pettersson som studerar biblioteks- och informationsvetenskap. Eftersom utbildningen är väldigt teoretisk är det här bra för att få en kontakt med arbetslivet, menar Helena Ahlin. Vi är nyfikna på uppsatsämnena som utställarna har och vill få lite tips och information, berättar Gunilla Pettersson. Bokmässan är tradition Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan är en av de utställare som varit med längst på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Varje år finns vi där med både monter och ibland seminarier. I år blir det vårt 22:a år i rad. Under mässan finns både studenter och personal på plats för att möta nyfikna besökare. Vad är BIMBO? BIMBO heter sektionen för Biblioteks- och InforMationsvetenskap i BOrås. Bimbo har två utskott, BOBCATSSS och Sittningsgruppen. BOBCATSSS är ett studentsamarbete mellan Öst- och Västeuropa, inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. En grupp studenter får möjlighet att åka till BOBCATSSSkonferensen som arrangeras varje år. Det är studenter som ordnar konferensen där papers presenteras och etablerade forskare från hela världen deltar. Attraktiva Akademiskt utbildade informationsspecialister efterfrågas i hela Europa. Så är fallet enligt SACO:s Välja yrke-skrift. Framtida yrkesroller kan innefatta arbete inom webbdesign, elektronisk publicering, organisation och digitalisering av text, bild- och ljudsamlingar samt sökning i elektroniska dokumentsamlingar, information management etc. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 7

10 Biblioteks- och informationsvetenskap 80 poäng Sökande med gymnasieutbildning Behörighet SvB, EnB, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser 100 Anmälningskod HB (VHS) Sökande med tidigare högskoleutbildning Behörighet Minst 60 poäng från universitet eller högskola. Kravet avser avslutade och godkända högskolekurser Antal platser 100 Anmälningskod ÖBINF (lokal ansökan) Innehåll Utbildningen består av kurser i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap (1 20, 21 40, 41 60, poäng). ÖVERSIKT Biblioteks- och informationsvetenskaplig grundkurs, 1 20 poäng Biblioteks- och informationsvetenskapens utveckling och tre delområden, 8 poäng Organisera och söka information, 7 poäng Frågeställningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Fr.o.m. denna nivå delar sig utbildningen i fyra studieinriktningar: Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Kunskapsorganisation Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling. Val av studieinriktning görs under termin ett. Om antalet sökande är större än antalet platser måste ett urval göras. Urvalet görs genom lottning. Studieinriktningarna ges endast under förutsättning att minst 15 studenter väljer inriktningen. För var och en av dessa studieinriktningar finns ett ansvarigt kollegium. Kollegium I Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Kultur- och informationspolitik, 5 poäng Bok-, biblioteks- och informationshistoria, 5 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium II Kunskapsorganisation Kunskapsorganisation, 10 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium III Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Interaktion användare - informationssystem, 10 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Kollegium IV Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling Organisationsteori, 5 poäng Informationsförsörjning, 5 poäng Vetenskapsteori och metod, 5 poäng Uppsats, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Kollegium I Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv Litteraturen och samhället, 5 poäng Kulturpolitik, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Teorier om informationssamhället och informationspolitik, 5 poäng Kollegium II Kunskapsorganisation Ämnesrepresentation, 5 poäng Dokumentrepresentation, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Information retrieval, 5 poäng Kollegium III Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem Informationssökning och lärande, 5 poäng Barn och medier, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Informationssökning och kunskapssociologi, 5 poäng 8 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

11 BHS Kollegium IV Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling Hantering och förvaltning av informationsresurser (IRM), 5 poäng Praktiska tillämpningar av IRM, 5 poäng Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 5 poäng Dokumenthantering och beståndsutveckling, 5 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap, poäng Examensarbete knutet till ett av de fyra kollegierna, 20 poäng JOHANNA HOLMQVIST Studerar biblioteks- och informationsvetenskap Jag tror att jag skulle vilja arbeta med klassifikation eller katalogisering, men vill gärna prova mig fram. Jag hoppas kunna testa flera olika delar av yrket. KARRIÄRMÖJLIGHETER Biblioteks- och informationsvetenskap ger dig en bred utbildning. En biblioteksoch informationsvetare kan arbeta som bibliotekarie på olika typer av bibliotek men även på företag och organisationer som efterfrågar informationsspecialister och där informationsförsörjning och informationshantering betraktas som en viktig del i utvecklingen. Utbildningen leder fram till en filosofie magisterexamen med huvudämne biblioteksoch informationsvetenskap. Utbildningen ger även en god grund för fortsatt forskarutbildning. Efter examen finns en varierad arbetsmarknad med olika tjänster som bibliotekarie och informationsspecialist. Krav och innehåll varierar mellan olika bibliotekstyper. Det finns också en alternativ arbetsmarknad inom kunskapsintensiva företag och verksamheter. PER HEDLUND Informationsspecialist på Carnegie Investment Bank Jag är mycket nöjd med utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Mycket av det jag lärt mig återkommer i mitt yrke. Särskilt teorierna kring informationssökning, när man går på djupet och tittar på vad som ligger bakom systemen. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 9

12 Gotländsk backpacker satsar på turism Turism och information. Denna något annorlunda kombination satsar Erik Liljegren på. Han går andra året på utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap och har redan valt sin nisch. B-uppsatsen handlade om backpackers. I vår påbörjar Erik sin magisteruppsats där fokus ligger på hur charterresenärer söker sin information. Varför väljer du att förena turism och information? Jag vill ha en spetskompetens, det är bra att skilja sig från mängden. Dessutom är jag intresserad av turism. Jag är uppvuxen i Visby och är van vid turister. 10 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006 Egentligen väcktes mitt intresse för turism, efter ett projekt på Humanistprogrammet vid Högskolan på Gotland. Vi fick då marknadsföra en kulturplats på Gotland. Vad vill du arbeta med i framtiden? Det optimala skulle vara att kombinera informationssökning med turism. Kanske att jobba som informationsspecialist på ett turistbolag. Det är först och främst informationssökningen som lockar mig. Vad tycker du om utbildningen? Den är bra och överträffar tidigare utbildningar som jag gått. Vi arbetar ofta självständigt och gör många grupparbeten. Jag går kollegium tre, som handlar om användarperspektivet. Jag funderade mycket innan jag bestämde mig och är nöjd med mitt val, inriktningen är mycket intressant. Tillgången på datorer här på högskolan är bra. Restaurangen tycker jag har god mat. Dessutom kan man gå ner till biblioteket eller caféet här på högskolan, så träffar man alltid någon att prata med. Vad är det bästa? Sammanhållningen hos oss som studerar, säger Erik Liljegren med eftertryck. Samtidigt som vi är olika, så är vi många i samma ålder, som gör mycket tillsammans. Vi har till exempel en egen bokcirkel. Vi träffas hemma hos någon varje månad och går igenom en bok som vi läst.

13 BHS Poängen för Johan är att bli bibliotekarie Johan Åkerlind är en ganska typisk BHS:are. Han har över 100 högskolepoäng och kände att det var hög tid att satsa på ett yrke. Då passade utbildningen i biblioteksoch informationsvetenskap perfekt. Målet är att arbeta som bibliotekarie i framtiden. Hur många poäng har du? Jag vet inte riktigt, mellan 110 och 120 poäng. Jag har läst en del småkurser och missat någon poäng, men det är i alla fall över 100 Varför valde du utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap? Jag vill inte ha en massa studieskulder till ingen nytta. Det känns skönt att få ett riktigt yrke. Bibliotekarie är något som jag funderade på för länge sedan. När jag och min sambo flyttade till Borås, så blev det naturligt för mig att välja den här utbildningen. Jag har alltid varit bokintresserad och det var det som först väckte mitt intresse för utbildningen, men efter hand så har jag förstått att en bibliotekarie kan jobba med så mycket mer än enbart på ett bibliotek. Hur är utbildningen? Första terminen läste vi mycket i storgrupper. Jag upptäckte nya studiekamrater varje gång, som man inte uppmärksammat tidigare. När man är så stora klasser blir det lätt många små grupper. Man tyr sig till dem i samma grupp. Men jag har haft tur och fått många bra studiekamrater. Vad vill du arbeta med i framtiden? Jag jobbar extra här på högskolebiblioteket och servicedelen av bibliotekariejobbet tilltalar mig. Ett tag funderade jag på att söka en doktorandtjänst, jag tycker om att forska och ta reda på saker och ting, men jag står nog hellre vid referensdisken. Informationssökning är också roligt och intressant. Jag hade inte en aning om att det fanns som begrepp och att det finns en arbetsmarknad för just informationssökare. Men just nu lutar det nog mot att jag vill hjälpa människor på ett bibliotek. Att få fortsätta att jobba som bibliotekarie här på högskolebiblioteket skulle vara jättekul. BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 11

14 12 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

15 Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) Vid institutionen utbildas civilekonomer, dataekonomer, systemarkitekter, systemvetare, entreprenörer och fastighetsmäklare. Utbildningarna präglas av närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och institutionen. Utbildningarna har genomgående stark praxisanknytning genom inslag av gästföreläsningar, företagsbesök, fadderverksamhet och projektarbeten i undervisningen. Här finns också ett brett kontaktnät med universitet över hela världen. Inom flertalet utbildningar finns möjlighet att förlägga en termins studier utomlands. FAKTA OM INSTITUTIONEN Antal studenter Antal program 10 Antal professorer 3 Sedan flera år tillbaka har institutionen ett väl utbyggt samarbete med näringslivet i olika sammanhang. Fadderverksamheten är ett sätt att erbjuda studenterna en nära kontakt med näringslivet. Studievägledning Karin Söderberg tfn: e-post: Forskningsmiljön vid institutionen utvecklas kontinuerligt och fokuserar på handels- och tjänsteutveckling utifrån två forskningsprofiler; Affärsdesign och Codesign. 13

16 ? Intresserad av aktier och fonder? Då är den nya föreningen Börsrummet något för dig. Föreningen, som vänder sig till alla studenter på högskolan, har som mål att ta tillvara och utveckla studenters intresse för aktier och fonder. Utbildning blir upplevelse Idrottsevenemang, konserter, mässor, konferenser och billanseringar. Det är några exempel på vad studenter från Event managementutbildningen kan arbeta med efter sina två år vid Högskolan i Borås. Utbildningen är den första i sitt slag inom högskolevärlden. Hela utbildningen är praktiskt anknuten genom att studenterna själva genomför ett event per år i samarbete med ett företag eller en organisation. Då ingår allt från planering och ekonomi till genomförande och uppföljning. Resor påverkar köpmönster Om vi varit i Frankrike blir vi mer positivt inställda till landets viner och ostar. Det har Annika Hallberg, lektor på Institutionen för data- och affärsvetenskap slagit fast i sin avhandling, som blev klar i april Resor och utlandsvistelser påverkar både vårt köpbeteende och våra attityder, visar hennes forskning. Framför allt har hon studerat personer som varit utomlands mellan tre till tolv månader. Avhandlingen, som heter Post-Travel Consumption Country-of-Origin Effects of International Travel Experiences har blivit mycket uppmärksammad av media runtom i landet och Annika Hallberg har blivit intervjuad i både radio, tv och tidningar. Medverkan i olika medier har gett henne nya insikter om den egna forskningen. Att bli intervjuad ger många nya insikter om vad man forskar om och varför forskningen är till nytta för olika intressenter, säger hon. 14 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

17 Fadderverksamhet Genom fadderverksamheten får studenterna på Institutionen för data- och affärsvetenskap möjlighet att redan tidigt i studierna komma i nära kontakt med näringslivet. Företagen blir viktiga arenor där de kan testa sina teoretiska kunskaper. Kontakten ger träning i praktisk problemlösning, lärdom i att samarbeta i grupp under tidspress, presentationsträning och framför allt personliga kontakter med näringslivet. Trainee utökas Trainee under utbildning, som startade som ett pilotprojekt förra året, har blivit en succé och vidareutvecklas nu med ytterligare företag. Förutom AcandoFrontec är IBS och Redcats Nordic involverade. Trainee under utbildning går ut på att studenter under sina avslutande studier genomgår trainee på ett företag. Det här är en unik integrering av akademi och arbetsliv. Det blir en inkörsport för studenterna, säger Anders Hjalmarsson, studierektor på IDA. För dataekonomstudenten, Manuela Mårdeland, innebar traineetjänsten drömjobbet och en fast anställning. Se intervjun på sidan 20. Attraktiva Mer än hälften av civilekonomerna som utbildats vid Högskolan i Borås får jobb redan innan de hunnit ta sin examen. Bara Handelshögskolans i Stockholm studenter är mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det visar studien Civilekonomer i arbetslivet Det är tredje gången fackförbundet Civilekonomerna, i samarbete med ett antal lärosäten som bedriver ekonomutbildningar, genomför en enkätundersökning med syfte att ta reda på var de Egen företagare på högskolan Studenterna på magisterprogrammet entreprenörskap och affärsdesign (MEA) är redan innan utbildningens slut egna företagare. Samtidigt som de läser kurser i entreprenörskap och projektledning driver de sina egna företag med stöd från högskola och näringsliv. Förutom det driver de även projekt som After School verksamhet, gör studentkårstidningen och bedriver konsultverksamhet. Visst är det arbetsamt men väldigt roligt. Tack vare MEA har jag redan ett jobb innan jag ens avslutat min utbildning, menar Morad Majlesi, student på MEA. Vem skulle inte vilja ha en personlig e-assistent som hjälper till att boka grupprum samtidigt som den informerar om inställda föreläsningar och studieresultat? Det kan bli verklighet på Högskolan i Borås. Forskningsprojektet E-student passport utvecklar en tjänst som i dag kallas e-me. Högskolan i Borås deltar både som testpilot och som forskningspart i projektet. nyutbildade civilekonomerna tar vägen. Över hälften, 57,8 procent, av ekonomerna som utexaminerades 2001 från Högskolan i Borås fick jobb redan innan de var klara med sin utbildning. Inom ett halvår har smått ofattbara 92,2 procent av studenterna fått jobb. Boråsstudenterna står sig väl i konkurrensen, säger Tina Ingdahl, studierektor för civilekonomutbildningarna vid Institutionen för data- och affärsvetenskap. EKONOMI & DATA INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH AFFÄRSVETENSKAP 15

18 Civilekonomutbildning Management 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (VHS), (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet, men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil. Du gör ditt val av ämnesinriktning inför årskurs 3. Olika perspektiv och referensramar kommer att presenteras på såväl organisations- som ledarskapsområdet. Under utbildningen kommer du ständigt att förbättra din förmåga att ta till dig och formulera kvalificerade texter inom området. Du får kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsningar, företagsbesök och fadderverksamhet. Innehåll De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i organisation, redovisning, ekonomistyrning, lönsamhet/finansiering och marknadsföring. Inriktning mot management Under tredje och fjärde året studerar du managementfrågor som berör nyskapande organisering och ledarskap. Med inspiration från bl.a. ett sakligt, narrativt perspektiv hjälper vi dig att utveckla en särskild färdighet att använda poängfulla berättelser för att beskriva, förklara och reflektera kring dessa frågor. Du uppmanas att förena teoretisk och praktisk kunskap för att skapa en egen ledarkompetens som hjälper dig att hantera vår tids komplexa organisationer. Parallellt med detta får du även möjlighet att kombinera kurser inom företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin. Du kan studera antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra universitet och högskolor. Undervisningsform Undervisningen sker i olika pedagogiska former. Genomgående ställs höga krav på eget ansvar. Viktiga inslag i utbildningen är företagskontakter, fallbaserade grupparbeten, diskussionsseminarier och traditionella föreläsningar. Här möter du såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan förekomma. KARRIÄRMÖJLIGHETER Managementinriktningen ger dig goda förutsättningar att anta ledarpositioner, allt från mellannivå till strategisk nivå inom såväl privata företag som offentlig förvaltning. Konsultuppdrag inom organisation och ledarskap är också några av arbetsområdena. NADJA NAHARI Tidigare ekonomstudent Lärarna är kompetenta och lätta att få kontakt med. Gemenskapen i klassen blir helt klart bättre på en mindre högskola i jämförelse med en större. Här går många sorters människor. 16 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

19 Civilekonomutbildning Marknadsföring 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (VHS), (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Välj en magisterexamen med inriktning mot marknadsföring eller med profilerad inriktning mot direktmarknadsföring. Vi erbjuder ett brett utbud av marknadsföringskurser där du får goda kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsningar, företagsbesök och fadderverksamhet. Utbildningen ger även en god grund för fortsatt forskarutbildning. Innehåll Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil, vilket ger dig tillträde till en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning, lönsamhet/finansiering och organisation. Inriktning mot marknadsföring år 3 och 4 Du studerar kurser inom framförallt marknadsföring, vilka ger kunskap om och färdigheter i hur marknadsundersökningar och omvärldsanalyser görs samt hur analyserna används för planering av företags marknadsföringsaktiviteter, nationellt och internationellt. Vi erbjuder dig ett brett och varierat utbud av kurser bl.a. i konsumentbeteende, marknadskommunikation och relationsmarknadsföring. Det finns också valfria kurser inom exempelvis företagsekonomi, informatik, statistik och nationalekonomi. Profilerad inriktning mot direktmarknadsföring år 4 Tredje året läses gemensamt med den allmänna inriktningen mot marknadsföring. Fjärde året har du möjlighet att välja den profilerade inriktningen mot direktmarknadsföring. Läs mer om denna inriktning på sidan 27. Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin, antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra utländska universitet och högskolor. Om du väljer inriktningen mot direktmarknadsföring har du begränsade möjligheter till utlandsstudier. Undervisningsform Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Viktiga inslag är praktikfall, projektarbeten samt case. Den pedagogiska grundtanken är att våra studenter i delar av undervisningen ska ges möjlighet till argumentation och reflektion kring tillämpade problem. Viktiga inslag i utbildningen är företagskontakter, fallbaserade grupparbeten, diskussionsseminarier och traditionella föreläsningar. Här möter ni såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Många av studenterna deltar ofta i forskningen genom projekt, examensarbeten o.s.v. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan bli aktuellt. KARRIÄRMÖJLIGHETER Väljer du marknadsföring som inriktning under år 3 väntar dig intressanta yrken såsom marknadsanalytiker och marknadskoordinator i handel och detaljhandel. Utbildningen ger även kompetens att arbeta med informationshantering och kommunikationslösningar. ANDERS HALVARSSON VD på NetOnNet Jag tycker vi har goda kontakter med högskolan. Man lyssnar och ger uttryck för en positiv och hungrig attityd till att utveckla utbildningarna. EKONOMI & DATA INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH AFFÄRSVETENSKAP 17

20 Civilekonomutbildning Redovisning 120/160 poäng Behörighet MaC, ShA Urval Betyg och högskoleprov Antal platser Totalt antal platser på civilekonomutbildningen är 100 Anmälningskod HB (Inriktningarna management, marknadsföring och redovisning har samma anmälningskod.) Den bärande idén inom ämnet redovisning är att ge kunskaper som dels ligger inom forskningsfronten, dels bildar en viktig grundpelare till förståelse för företagsekonomisk verksamhet. Under utbildningen får du kontakter med regionens näringsliv, bl.a. genom gästföreläsare, företagsbesök och fadderverksamhet. Innehåll Civilekonomutbildningen kännetecknas av stor valfrihet men ger samtidigt möjlighet till en tydlig ämnesprofil, vilket ger dig tillträde till en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. De första två åren studerar du grundläggande kurser inom företagsekonomi, informatik, statistik, juridik och nationalekonomi. Du får en bred baskunskap i ämnet företagsekonomi genom kurser i redovisning, organisation, ekonomistyrning, lönsamhet/ finansiering och marknadsföring. Under det tredje och fjärde året studerar du kurser inom redovisning och du har möjlighet att välja allmän inriktning mot redovisning eller inriktning mot externredovisning. Det finns också utrymme för valfria kurser, där du själv kan kombinera kurser efter intresse, exempelvis inom områdena företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. Inriktningen mot redovisning tar upp hur redovisning upprättas, anpassas och används i organisationer, dels utifrån den enskilda organisationens perspektiv, dels utifrån ett externt perspektiv. Inom inriktningen behandlas även företagsekonomiska värderingar, analyser och bedömningar. Du studerar t.ex. kurser i redovisningsteori, företagsanalys och ekonomistyrning. Profilerad inriktning mot externredovisning är en unik utbildningsprofil som har sin tyngdpunkt på normtillämpning och analys av redovisningsrapporter, där juridisk argumentation är ett viktigt inslag. Du studerar kurser i redovisningsteori, externredovisning, företagsanalys, handelsrätt och skatterätt. Ämnet externredovisning riktar sig till två grupper av användare. Dessa är dels de som utnyttjar externredovisningsrapporter för att skaffa sig en allmän information eller ett mer specifikt underlag för att fatta beslut, dels de som ska upprätta och kvalitetsgranska rapporterna. Inriktningen motsvarar de teoretiska krav som ställs för högre revisorsexamen (auktorisation). Utlandsstudier Du har möjlighet att studera utomlands en termin, antingen vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien, Australien och USA eller vid andra utländska universitet och högskolor. Undervisningsform Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Viktiga inslag är också praktikfall och projektarbeten. Både svensk och engelsk litteratur förekommer. Undervisning på kvällstid kan förekomma. KARRIÄRMÖJLIGHETER Redovisningsinriktning bäddar för arbeten inom revision, ekonomisk analys och affärsredovisning. Redovisning är ett mycket efterfrågat kompetensområde i näringsliv och offentlig förvaltning. Många av våra studenter arbetar idag som redovisningsansvariga, revisorer och controllers. THOMAS BOHLIN Auktoriserad revisor och chef för KPMG i Borås Vi har ett behov av spetskompetens. Genom vårt samarbete med Högskolan i Borås kan vi ligga i framkant kompetensmässigt. Detta gör vi bland annat genom en delad tjänst. Vår revisorsassistent arbetar hos oss på halvtid och forskar och undervisar den andra halvan på högskolan. Jag ser många fördelar i det här samarbetet. 18 HÖGSKOLAN I BORÅS HÖSTEN 2006

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR FEBRUARI 2013 MBA spetsa din kompetens Ingenjör löneläge och rekrytering Förhållningssättet

Läs mer

Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter?

Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? Företagsekonomiska institutionen Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? - med avseende på de krav som ställs på dem i deras yrkesroll Magisteruppsats

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

Högskolan i. halmstad PROGRAM OCH KURSER. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet.

Högskolan i. halmstad PROGRAM OCH KURSER. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. Högskolan i halmstad 2015 2016 PROGRAM OCH KURSER Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. ett kliv in i framtiden Just nu står du i begrepp

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2015/2016

Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Viktiga datum 2015 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 11 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle, www.hig.se/ingenjorskvall 28 mars Vårens högskoleprov.

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Högskolan i. halmstad. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet.

Högskolan i. halmstad. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. Högskolan i halmstad 2013 2014 Program och kurser Högskolan i Halmstad Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. från 0 till 100! Just

Läs mer