Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Nr 8 December 2002 Julklappsutdelning i förtid s. 20 Budget 2003 s. 5 Seklingnatta 2002 s. 7 Ungdomscentrum presenterar sig s Årets stipendiater och SM-vinnare s

2 Kurry -en dansförställning av och med Mobila Dansverkstaden Mobila Dansverkstaden var för första gången ute på en turné runt om i Värmland, och besökte de ställen de undervisat på under hösten. Den 26 november var det Forshagas tur att ta del av Kurry, en 30 minuter lång dansföreställning i Forshaga Folkets hus. inom musik- och kulturskolor, föreningar och privata dansskolor. Mattias Sköld informationssekreterare tel: Föreställningen bjöd på en blandning av olika dansstilar som hiphop, spanskt, modernt, jazz och dansteater. Ett potpurri som gav mersmak! Genom mobila Dansverkstadens arbete i de Värmländska kommunerna möter årligen flera tusen barn och unga danskonsten genom pedagogisk verksamhet. De medverkande arbetar främst inom Maya Rios och Lilia Riggio dansar till spanska tongångar olika verksamheter i länets kommuner, så som förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vid Karlstads universitet, och dessutom Avslutningsnummret till musik från Afrodite never let it go var tjusigt värre... Hur skall vi ha det? Var skall vi ta det? Budgetförslaget för 2003 har diskuterats livligt. Det är framför allt fyra saker som varit i fokus: Ungdomsverksamhet, barnomsorg, fritidsaktiviteter för pensionärer, kommunal vuxenutbildning samt individuellt program för gymnasister. Hur har budgetarbetet gått till? Först fick alla förvaltningar en budgetram för I ramen ingick beräknade löneökningar. Sedan fördelades ytterligare cirka 8 miljoner till förvaltningarna. Varför? Räddningstjänsten har blivit dyrare, likaså kollektivtrafiken, VA-verksamhet, gymnasieplatser, lokalkostnader och barnomsorg. Sedan var pengarna slut så när Krantz kommentar som på cirka 8 miljoner. En kommun behöver reservpengar. Det händer mer eller mindre oförutsedda saker hela tiden! Så till budget: Ungdomsaktiviteter har prioriterats! 2 Mycket pengar har tagits från befintlig verksamhet för att förstärka ungdomsaktiviteter. Vi har läst om vandalism. Vi har läst om att ungdomar dricker alltmer sprit. Debuten sker tidigare och tidigare.. Varför? Orsakerna är många: Grupptryck, brist på sysselsättning, dåliga förebilder bland vuxna, utanförskap mm Barnomsorgen. Det fattas platser och först såg det ut som om vi inte skulle ha råd att öppna ytterligare en avdelning. Nu ser det ljusare ut. Vi har inte minskat så mycket i befolkning som vi befarade. Det blir det omsider en ny avdelning och en flytt av nuvarande verksamhet på Bruksgatan. Det tar dock tid att bygga en ny forts. nästa sida!

3 forts. Krantz kommentar avdelning eller hyra en ny modul eller flytta runt verksamheter för att få plats för fler bebisar! Därför har vi sett över om vi TEMPORÄRT kunde bereda plats för fler barn i befintliga barngrupper. Det verkar inte så. Det är ingen som VILL ha större grupper. En eventuell förtätning var värt att undersöka för att kunna hjälpa varandra så att ingen går miste om ett arbete under tiden nya avdelning skapas... Den öppna förskolan på Familjecentrum i Forshaga är populärt. Det blir ingen indragning av tjänst där. Verksamheten rullar på som vanligt. Fritidsaktiviteter för pensionärer. I förslaget fanns pengar kvar för aktiviteter men inte till en anställd fritidsledare. Vi lägger tillbaka en halvtidstjänst. I Karlstadsregionen strävar vi mot en större samverkan inom bland annat gymnasie- och vuxenutbildning. Samordning och samverkan bör skapa fler möjligheter för kommuninvånarna. Varför lägger vi inte ut mer pengar till verksamheterna i början på året? Vi går ju med överskott varje år?! Verksamheterna går inte med överskott. Tvärtom. Att det ändå blir ett överskott beror på att statsbidrag, befolkningsutveckling mm inte är klart vid årets början.ibland går utvecklingen åt vårt håll, ibland i motsatt önskad riktning. Ingen skulle tacka kommunledningen om vi vore för optimistiska i början på året! För övrigt önskar jag alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! är Forshaga kommuns informationsblad till invånarna Ansvarig utgivare Angelica Krantz Tfn Redaktör Mattias Sköld Tfn Tryck Tryckeri AB Knappen Karlstad Miljöcertifierade enligt ISO KommuN-KontakteN på band Forshaga kommuns information till alla hushåll läses in på band och distribueras till synskadade. Det är SRF Ljudproduktion i Kristinehamn som ombesörjer detta. Tfn Manusstopp och utgivningsdatum för KommuN-KontakteN 2003 Nummer Manusstopp Utgivningsdag 1 Februari 15 januari 29/30 januari 2 Mars 19 februari 5/6 mars 3 April 26 mars 9/10 april 4 Juni 21 maj 4/5 juni SOMMARUPPEHÅLL Forshaga kommun Box 93, Forshaga Besöksadress: Storgatan 52 Tel: Fax: E-post: Hemsida: 5 September 20 augusti 3/4 september 6 Oktober 24 september 8/9 oktober 7 November 22 oktober 5/6 november 8 December 26 november 10/11 december Inkom gärna med material (word, jpg, tif på e-post eller diskett) i god tid. Manusstopp är definitivt. Vänligen, Mattias Sköld tel: e-post:

4 Kommunfullmäktige i Forshaga har beslutat: bevilja Forshaga Golfklubb fortsatt kommunal borgen på lån upp till kr fram till godkänna de olika nämndernas och styrelsers samt FABO:s förslag till handlingsplaner för att främja empati och motverka antidemokratiska rörelser i Forshaga kommun. Riktlinjerna beslutades redan i oktober 2000, samtidigt uppdrogs till kommunens nämnder och styrelser samt Forshaga Bostads AB, att fastställa handlingsplan med angivna mål avseende inriktning, effekt, produktion samt utvärderingsmetoder bevilja ett tilläggsanslag om kronor ur eget kapital för finansiering av projektet Forshaga en kommun för alla för att motverka främlingsfientliga tendenser samt ytterligare kronor för finansiering av studieresa för lärare/ledare inom projektet bevilja kr i tilläggsanslag att finansieras av egna kapitalet eftersom Forshaga kommun tecknat förlustansvar för ett av Brf Bindarens lån hos Spintab Skulle kommunen inte godta rekonstruktionen går bostadsrättsföreningen i konkurs och då måste kommunen ändå infria sin del. I budget för 2002 finns kr till infriande av borgensåtaganden, därav har kr använts. Det fattas ca kr, vilket sålunda beviljas som tilläggsanslag fastställa förändrad organisation avseende kultur- och fritidsfrågorna från Det innebär att biblioteksverksamheten med därtill hörande frågor överflyttas till kommunstyrelsen, samt en besparing på ca 0.85 tjänst. Ansvarig förvaltningschef blir kommunchefen och fritidschefen får ansvar även för kulturfrågorna. Bibliotekschefen erhåller en befattning som 1:e bibliotekarie med fortsatt huvudansvar för biblioteksverksamheten. Befattningen som barnbibliotekarie dras in samt blir det en utökning av tid om fem timmar/vecka för assistentpersonal för ökad administration i samband med nyckelkortshantering godkänna det delårsbokslutet per avseende koncernen och Forshaga kommun samt att uppmärksamma nämnder och styrelser på vikten av att hålla given budget.prognosen för budgetåret 2002 beräknas för koncernen till 0,5 Mkr och för Forshaga kommun +6,6 Mkr. Sammantaget prognosticeras en avvikelse mot budget med 4,6 Mkr. I delårsbokslutet har nettoinvesterats för 22,8 Mkr. Vid samma tidpunkt år 2001 hade investeringar gjorts för 15,5 Mkr notera redovisningen av två ej besvarade motioner: En från Morgan Andersson, Roland Hammar, Ann-Charlotte Grahn- Sjöström och Gunnar Sundström, samtliga (fp), om det kommunala partistödet samt en från Stefan Ögren (c) om postadresser i kommunen finansiera åtgärder för förbättring av den yttre miljön vid Sagoparken genom ett tilläggsanslag om kronor ur Kommunstyrelsens konto för mindre campingplatser 4 bevilja ett tilläggsanslag om 100 tkr ur det egna kapitalet för finansiering av priser och marknadsföring vid SM i orientering i Forshaga kommun år 2003 efter förslag av kommunalrådet bevilja biblioteken ett tilläggsanslag om kronor ur det egna kapitalet för finansiering av en kampanj för att stärka bokens ställning hos Forshaga kommuns innevånare VA-taxan i Forshaga kommun indexregleras med konsumentprisindex i oktober (f n 2 % årligen) samt att renhållningstaxan indexregleras med branschindexet Renhållningsindex R 77 i oktober ( f n c:a 4 % årligen). För ett normalhushåll i Forshaga kommun innebär en årlig indexhöjning enligt ovan en ökad taxa med 140 kronor/år inkl. moms. Total intäktshöjning blir c:a kronor/år exkl. moms utse Kommunstyrelsen till ansvarig nämnd för anmälan, registrering och tillsyn avseende försäljning av tobak enligt Tobakslagen(1993:581). Utse Miljö- och byggnadsnämnden till ansvarig nämnd för frågor rörande tillsyn mm avseende rökfrihet i restauranger och serveringar samt liknande lokaler enligt 2 och 4 Tobakslagen. Kommunstyrelsens ansvar skall på motsvarande sätt också gälla anmälan, registrering och tillsyn avseende försäljning av öl klass II enligt Alkohollagens bestämmelser. Till handläggare av frågor rörande amälan, forts. nästa sida!

5 forts. Kommunfullmäktige... registrering och tillsyn avseende försäljning av tobak och försäljning av öl (klass II) har planeringssekreterare Börje Hällström utsetts. fastställa tidpunkterna för kommunfullmäktiges sammanträden under 2003 till 28 januari, 25 mars, 27 maj, 2 september, 28 oktober och 25 november Motion från Esbjörn Lindstedt och Mikael Skalstad, båda (mp), om kampanj för mera vänlighet i trafiken har besvarats med att trafiksäkerhetsinformatör Phernilla Lund arbetar vidare med utåtriktad information kring attitydfrågor när det gäller trafiksäkerhet. Motion från Lars Moberg och Anita Moberg, båda (m), om åtgärder för att flytta tillbaka fisket efter avelslax till Dejeforsen har besvarats med hänvisning till yttrande från Fiskeriverket att ej vidta åtgärder för att flytta tillbaka fisket efter avelslax till Dejeforsen. antalet ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, inför kommande mandatperiod, utökas till fem (5) personer. Avveckla verksamheten i det regionala bolaget AB Etableringsregion Karlstad och att hos bolaget hemställa att extra bolagsstämma inkallas snarast möjligt. Forshaga kommuns representanter i styrelsen, Angelica Krantz och Göran Adrian, befullmäktigas att (var och en för sig) på extra bolagsstämma besluta om likvidation av bolaget enligt föreskrifterna i gällande bolagsordning. Ulla Henriksson kommunsekreterare Tel: Budget 2003, flerårsplan Tisdagen 26:e november klubbade Kommunfullmäktige budget 2003 och flerårsplan Driftkostnaderna inklusive avskrivningarna beräknas år 2003 uppgå till 518 miljoner kronor. Inkomsterna beräknas till 527 miljoner, det blir således ett plus på ca 9 miljoner kronor. Till investeringar har anslagits 21 Mkr. Kommunfullmäktige tog också beslut om oförändrad kommunalskatt kr 22:40. Osäkerheter Ett positivt resultat med 9 miljoner kan ses som en stark budget, men det finns en hel rad med osäkerheter framför oss. Personalkostnaden är en osäker faktor. SKAF, (Sv. kommunalarbetarförbundet) har sagt upp gällande avtal. Ytterligare 1% i löneökning motsvarar ca 1Mkr. Ej heller har förvaltningarna erhållit full kompensation för den ökade kostnaden för arbetsmarknadsförsäkringen, 2,6 Mkr. Vi kommer med all säkerhet att få ett högre elpris nästa år. Elskatten ökar och dessutom skall kommunen omförhandla sitt avtal. 1 öre per kilowatt motsvarar kr i ökad kommunal kostnad. Kommunens kostnader för köp av gymnasieplatser är budgeterad till samma pris per elev som innevarande år. Nu har Karlstad aviserat om kostnadsökningar på 6-8%. 6%-ig ökning motsvarar 1,2 Mkr per termin. Mest pengar till barn och ungdom Störst tillskott har barn- och utbildningsnämnden fått 4 Mkr. Forshaga kommun köper gymnasieplatser i andra kommuner, ett högre antal elever samt ett högre 5 pris per plats ger en kostnadsökning med 2,6 Mkr. Till en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen har beviljats 1,3 Mkr. Ungdomscentrum är en ytterligare satsning på ungdomarna i vår kommun, kostnad ca 1,5 Mkr. Ungdomscentrum är organisatoriskt placerad inom Arbetsidécentrum. Fördelning till nämnderna i % Kommunstyrelsen, (central administration, fritid, bibliotek och teknisk förvaltning) 18 Räddningstjänsten 1,5 Barn- och utbildningsnämnden 46 Social- och omsorgsnämnden 34 Miljö- och byggnadsnämnden 0,5 Investeringar Till investeringar har avsatts 21 Mkr. Största delen, eller nästan 10 Mkr, går till vägar, vatten och avlopp. 4,5 Mkr går till fortsatta datasatsningar och ca 2 Mkr går till skolor och daghem. Äldreboendet Lintjärn behöver nytt tak och en uppfräschning av utemiljön, beräknad kostnad 1,6 Mkr. Framtiden Tillsammans med budgeten gör vi också en flerårsplan. De beräknade resultaten 2004 och 2005 blir 6 respektive 6,5 miljoner kronor. Dessa resultat bygger på att kommunen klarar 2003 års resultat. Forshaga kommun har tappat 1000 personer sedan 1992, det motsvarar ca 35 Mkr mindre skatteintäkter varje år. Fortsätter detta blir det svårt med nya satsningar kommande år. Den skattetillväxt som sker behövs till avtalsenliga löneökningar och pensioner. Antalet invånare per 30/ var 11475, eller 10 färre än vid årsskiftet, och just nu ser det ut som 2002 är det år som vi tappar minst. Mätpunkten är 1/11 och det är antalet invånare då som till stor del bestämmer våra skatteinkomster Pille Edvardson ekonomichef tel. 054/172024

6 Temakväll på Centralskolan Centralskolan har i år som andra år haft en temakväll för skolans nior. Skolans syokonsulent, Lena Westman, ordnade folk med olika yrken som kom till skolan för att berätta om sina yrken för oss elever. Vi elever hade i förväg fått välja två yrken som de ville besöka och ställa frågor om. Själv besökte jag arkitekt och ingenjör. Arkitekt har jag länge funderat på så det var ett utmärkt tillfälle att få gå dit och titta. Till en början var det ganska långtråkigt men det artade sig och jag fick bra vetskap om vad yrket gick ut på, att det bland annat pågick småtävlingar inom yrket. Tävlingar om hur exempelvis ett eller flera hus Att vara ingenjör kan vara spännande, roligt och tufft. Clas-Peter Persson berättade mer om detta. I samband med allsångskväll i Övre Ulleruds kyrka den 24 november, delade Farsorna ut stipendium till ungdomar som i det kulturella utmärkt sig. Ingela Marberg berättar om hur det är att jobba som arkitekt. skulle stå placerade och där det vinnande förslaget kanske blev uppbyggt. Mycket utav de ritningar man gör görs ofta på datorer. När ett arbete är klart och ska lämnas till en byggingenjör ska varenda del av bygget vara med i en pärm och där ska alla mått stå och ingenjören ska inte behöva fråga om något. På den här kvällen fick ja lära mig sånt som jag inte trodde hade någon betydelse på ritningarna. När jag hade varit hos arkitekten i ungefär en timme var det dags att ta lite fika och gå vidare till nästa yrke som för mig var ingenjör. På ingenjörsyrket var vi bara tre stycken så det gick ganska snabbt. Stipendium till ungdomar När han hade berättat klart fick vi fråga om det var något vi undrade över, han besvarade också frågor som han hade fått från tidigare grupp. Det finns olika sorters ingenjörer, han som var på besök i skolan var byggingenjör, de som tar över efter att arkitekten ritat klart sin ritning. Ingenjör tyckte inte jag var lika intressant som vad arkitekt var men jag fick ändå en bra insyn i vad yrket gick ut på. Den här temakvällen var väldigt givande inte bara för mig, jag tror det var ganska många som fick klarhet om vad de kanske vill bli när de om några år går ur gymnasiet. Ida Johansson Stipendierna gick till: Solungarna, Kräm, Evelina Löfdahl och Mattias Sundström. Grattis och lycka till med ert fortsatta kulturarbete! 6

7 Seklingnatta hölls i år den 16 november, och den tredje upplagan av kulturmanifestationen blev som väntat välbesökt och variationsrikt. Ca 500 var de som trotsade vädret och möttes av Lars Emilsson och nystekt sekling utanför entrén till Deje Folkets hus. Tyvärr ställde vädret till det, så det traditionella sekling (siklöja)-fisket i Visten fick i år ställas in. Seklingnatta 2002 Ulleruds Teateraktörer spelade upp scen ur sommarens spel Lusten finns, Gråten är borta Lars Emilson stekte sekling utanför Folkets hus entrén Utställarna var många och med bred variation. Forshaga hembygdsförening visade seklingfikefoton mm, Karavanen ordnade loppmarknad, Pia Sondell ställde ut keramik och Sven-Åke Modin visade akvareller, för att bara nämna några. Scenprogrammet var precis som utställningarna av varierad karaktär. Kommunalrådet Angelica Krantz invigde, och sedan följde en kulturkompott av rang. Det pratades motorcyklar, seklingfiske (en självklarhet), släktforkning, spelades teater, lästes berättelser, dansades, sjöng och spelades. Undertecknad konstaterar återigen att kommunen har ett fantastiskt och rikt kulturutbud. Trängsel kring utställarna Sofia Kyrk, Evelina Löfdahl och Maria Fabricius på stråkar... Mattias Sköld informationssekreterare tel: Angelica Krantz invigde...kompades av Oscar Olofsson, Fredrik Sefton, Björn Arvidsson och Christoffer Jansson. Norska rockbandet Mothers Pride var speciellt inbjudna från Forshagas vänort Råde. 7

8 Bakgrund PERSIKA är ett InterReg-projekt som startade i januari 2002 och kommer att pågå fram till december år Projektet ägs av Forshaga kommun, som är en av nio svenska deltagande kommuner från Värmland och Dalarna. Arbetet sker i samarbete med Norge, där tolv kommuner från Hedmarks Fylke medverkar. Nedan beskrivs årets verksamhet. Projektinnehåll Projektet handlar om skolutveckling med temat Entreprenörskap. Målet med projektet är att stärka företagsamheten, kreativiteten och entreprenörsandan för att på sikt öka antalet företagsamma människor. Syftet är att uppmuntra initiativförmåga, ge utrymme åt det annorlunda, ge inspiration till unga människor att tänka eget i stället för att välja upptrampade spår. Det handlar om att vara företagsam, villig att ta ansvar och bidra till utveckling. Projektet bygger på fyra hörnstenar Gränsöverskridande erfarenhetsutbyte (aktiviteter och möten mellan människor) PERSIKA projektet Kompetensutveckling Vägledning och coachning Samverkan mellan skola och närsamhälle Gränsöverskridande erfarenhetsutbyte Samarbetet mellan Sverige och Norge innebär att varje skola har en vänskola på andra sidan gränsen som man utbyter erfarenheter med både på lärar- och elevnivå. Att få ventilera frågor och få feedback på verksamhet från någon utomstående är ett mycket viktigt verktyg i skolutvecklingsprocessen. Idag är 48 skolor med i projektet, alltifrån förskoleklass upp till gymnasieskolor. De samarbetar kring entreprenörskapsaktiviteter såsom elevinitiativ, problembaserat lärande och ämnesövergripande temaarbeten. Vänskolesamarbetet är en kontinuerlig process som kommer att utvecklas under hela projekttiden. Kompetensutveckling Förutom erfarenhetsutbyten erbjuder vi en seminarieserie till deltagande skolledare och lärare. Seminarieserien sker i tolv steg och genomförs vid två tillfälle per termin. Under året har vi genomfört följande aktiviteter: Uppstartskonferens (Kick-off) Den 6 mars genomfördes en uppstartskonferens på Hotel Selma Lagerlöf i Sunne. Inbjudna var kommunens skolchef samt rektorn och två lärare från deltagande skolor från varje kommun. Sammanlagt deltog 135 personer. Syftet med dagen var att skapa en gemensam värdegrund. Vidare visades goda exempel på entreprenörskapsaktiviteter upp. 8 Projektkunskap Den 21 mars var det dags för en seminariedag med kontaktpersonerna från varje deltagande skola. Syftet var att kompetensutveckla deltagarna i projektkunskap. Denna träff genomfördes på skogbruksmuseet i Elverum och 60 deltagare. Förändringsarbete Den 1-3 oktober samlades alla deltagare till det andra stora gränsöverskridande seminariet som hölls i Stöllet. Ämnet för dagen var förändringsarbete i organisationen. Totalt deltog 150 lärare och skolledare under de tre dagarna. Varje stadium hade sin egen dag allt för att alla skulle få ut så mycket som möjligt av dagen. Rapportering/Kritisk vän Den 28 november bjöd projektledningen in till ännu en dag speciellt för kontaktpersonerna. Träffen hölls i Svullrya som ligger i Grue kommun precis på norsksvenska gränsen. Syftet med dagen var att utveckla deltagarna i projektrapportering samt ge dem verktyg för hur man kommer vidare i samarbetet med sin vänskola. Deltagarantalet var 55 lärare och skolledare. Vägledning och coachning Som stöd till varje skola erbjuder projektledarna vägledning och coachning till deltagande lärarlag. Detta är en mycket viktig bit i projektet då arbetet med att pröva nya kunskaper kan vara krävande och att det då kan vara bra med vägledning från någon utomstående. Samverkan mellan skola och närsamhälle Vi vill också stimulera att skolan ska se omvärlden och närsamhället som en lärande miljö och använda den på olika sätt för att förbereda forts. nästa sida!

9 forts. PERSIKA projektet ungdomarna för framtiden. Elevers kontakt med arbetslivet bidrar till utveckling av kunskaper och erfarenheter som varje ung människa behöver inför sitt fortsatta studie- och yrkesval. Under året har denna fråga fått stor uppmärksamhet då man från olika håll har påvisat hur dåligt samarbetet är mellan skolan och näringslivet. PERSIKA-projektet har påbörjat processen med att utveckla samarbeten mellan skola och närsamhälle i tre kommuner. Vidare har regeringen givit Skolverket i uppdrag att skapa ett projekt som syftar till att förbättra samarbetet mellan skolan och närsamhället. Projektet som heter GRO, Grundskola Omvärld, finns i Forshaga och Karlstad kommun, som är två av de nio kommuner som är utvalda att delta i försöksverksamheten. PERSIKA i Forshaga Olsäterskolan och Centralskolans år 4 6 medverkar i PERSIKA i Forshaga. De har precis som alla andra deltagande skolor skaffat sig kunskaper och erfarenheter och planerar för sitt fortsatta arbete i entreprenörsandan, för samarbete med vänskola och för skolan som en del av lokalsamhället. I senare nummer av Kommun Kontakten kan ni följa deras utveckling. Missa inte det, det kommer att ske spännande saker! Detta händer i Forshaga December 9 dec - 7 jan Dyvelstens Fotoklubb ställer ut i Deje bibliotek 14 Kl Innebandy div I herr GS 86 - Vimmerby IBK. Grossbolshallen 21 Kl. 18 Vi sjunger in julen i Forshaga kyrka. Med Forshaga Manskör, Kyrkokören, m fl. Solist Inger Blom 22 Kl. 16 Andrum i juletid med Lisbet och Mats Fredriksson i Missionskyrkan Forshaga 22 Kl. 16 Sjung julen in. Forshaga gospel, solister, m fl. Pingstkyrkan i Forshaga 25 DJ+liveband i Deje Folkets Hus. Åldersgräns 18år 26 Bio Sagan om de två tornen Deje Folkets hus. Förboka biljett på tel: Från 7 år. Entré 50 kr JANUARI Kl. 18 Musikcafé. Pingstkyrkan i Forshaga 6 Kl. 15 Julfest med lekar, andakt och servering i Missionskyrkan Forshaga 10 Kl. 20 Handboll div III herr Brukspôjkera - Kristinehamn. Deje Sporthall 11 Kl. 14 Handboll div II dam Brukspôjkera - Linne. Deje Sporthall 24 Kl. 20 Handboll div III herr Brukspôjkera - Kungälv. Deje Sporthall Gruppdiskussion på Olsäterskolan. Linn Eriksson, skolans rektor, längst till vänster i bild. Sofia Axelsson Projektledare Marcus Ekholm Projektansvarig tel: EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Tipsa om evenemang gratis! På Forshaga kommuns hemsida på Internet kan man kostnadsfritt annonsera om det som är på gång! Ju fler evenemang, desto bättre! Det kan handla om idrott, dans, bio, teater, föredrag, musik och mycket, mycket mera! Aktuella evenemangstips publiceras också här i KommuN-KontakteN! Meddela till kommunkansliet, Box 93, Forshaga. Tel , fax eller per e-post till: 9

10 LÄSTIPS FRÅN BIBLIOTEKET huvudpersoner, Herr Hoppig, verkligen lyckats i den smarta plan han täönkt ut för att vinna Fru Silvers hjärta. Men varför heter sköldpaddan Naddap Dlöks? våld, begravningsföljets stolta kamel mot hemliga sovjetamerikanska rymdprojekt. Det var framförallt de gamla kirgisiska myterna och det märkliga landets historia och geografi som gjorde att jag genast ville veta allt om Kirgisien och folket som lever där. Bibliotekets öppettider Petter Lidbäck Pappa på söndag, Sommaren med Siri, Vinni här och där, Vinnis vinter, Vår Vinni Petter Lidbäcks böcker om Vinni är härlig läsning både för gammal och ung. Vinni är en glad men grubblande tjej som lätt ramlar in i märkliga situationer. Vad gör man till exempel när fröken har bestämt att alla i klassen ska ha en hemlig vän. Den klasskamrat vars namn man får på en lapp som fröken delar ut, ska man vara extra snäll emot. Det ska vara ens egen hemliga vän. På Vinnis lapp står det: Vinni! Böckerna om Vinni är mycket lämpliga som högläsningsböcker i 3:an 4:an. Ja, till och med riktiga favoriter bland högläsningsböckerna! Roald Dahl Naddap Dlöks Jo, boken är faktiskt skriven på svenska. Naddap Dlöks är namnet på den sköldpadda som spelar en av huvudrollerna i denna tokroliga bok. Egentligen är det inte bara på en av sköldpaddorna, utan på allihop! Ja, det är riktigt krångligt under en stund, men när allt har lagt sig visar det sig att en annan av bokens Tjingiz Ajtmatov Och dagen varar längre än ett sekel Är du intresserad av Kirgisien? Det trodde inte jag att jag var förrän jag började läsa Ajtmatovs bok. Kring ett mycket enkelt tema ett traditionellt begravningsföljes färd över den kirgisiska stäppen flockar sig en rad märkliga berättelser. Gamla legender ställs mot science fiction, varma kärleksskildringar mot det brutalaste Forshaga Mån-tors Fre Lör Deje Mån, ons Tis, tors Fre Helkväll med KARAVANEN 20 december kl är du välkommen på fest. Vi bjuder på smakupplevelser från olika delar av välden, både mat, musik och dans. Diskjockey finns på plats hela kvällen. Tomten kommer och bjuder barnen på godis ca kl Eventuell behållning går till hjälpverksamhet för fattiga. ALLA är varmt välkomna hälsar KARAVANEN, Ungdomcentrum och SFI-elever 10

11 Forshaga vår hembygd Rune Rudén och Gun Birkemark-Rudén växte upp i Forshaga under 1900-talets första hälft, och vill dela med sig av minnen från den tiden. Ett urval av Håkan Leverströms tidstypiska bilder kompletterar och levandegör berättelsen. Nu finns boken att köpa på biblioteken i Forshaga och Deje och i kommunkontorets växel. Pris 160 kr. Forshagaungdomar inbjudna till kulturaften i Råde Den 31 oktober blev 7 forshagaungdomar (Björn Arvidsson, Maria Fabricius, Christoffer Jansson, Sofia Kyrk, Evelina Löfdahl, Oscar Olofsson och Fredrik Sefton) inviterade till Råde kommune i Norge och deras kulturaften, som avslutning på en 14 dagars kulturmanifestation. Väl där bjöd ungdomarna på musikunderhållning av hög klass och visade en bred repertoar, som spände mellan folkmusik och rock. Oss kvinnor emellan integrerande kvinnoträffar Torsdagen den 24 oktober gjorde Forshagas flykting- och invandrarkvinnor en resa till Borås, tillsammans med ett antal svenska kvinnor. Vi var sammanlagt ett 40-tal personer som gav oss iväg på en lyckad och trevlig resa vars främsta syfte var att skapa vänskapskontakter. Vi besökte textilverkstadens varuhus och gjorde en del prisvärda inköp, därefter åt vi lunch och fikade tillsammans. Stämningen i bussen på hemvägen var hög då alla var glada över de reafynd som gjorts, och över hur rolig resan varit. Detta var upptakten till en förhoppningsvis positiv fortsättning på god integration i samhället. Fredag 8 november blev dagen för nästa kvinnoträff, som anordnades på Slottet av Inger Stenström. Temat var svenskt kafferep och det bjöds på underhållning i form av sång framförd av Susanne Jonsson och Annelie Långström. Lokalt svenskt hantverk visades av Mona Bergfeldt (tennbroderier), Nanna Blom (halmslöjd) och Tereze Johansson (julkort och akvarell). Även denna gång blandades kvinnor från hela världen med infödda forshagadamer, och tillställningen besöktes av ca 50 personer. Vi hoppas att detta evenemang skall följas av ytterligare träffar med tyngdpunkt på andra länders seder och bruk. Blommor, gåvor, och applåder blev belöningen... Fredrik Sefton och Oscar Olofsson rockar loss på scen 11 Mattias Sköld informationssekreterare tel: Om intresse finns för vidare samverkan kontakta gärna undertecknad. Eva Svensson integrerande kvinnokommittén tel:

12 Saknar du något på din fritid? Är det något du skulle vilja göra men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga? Kanske saknar du någon som delar dina intressen? Är du dessutom mellan 13 och 19 år så ska du vända dig till Ungdomscentrum! Så heter den nya organisationen för fritidsverksamhet för kommunens ungdomar. Det är en helt ny enhet med fyra anställda som ingår i Familjecentrum. Ungdomscentrum har två huvudarbetsuppgifter. Den ena är inriktad på fritidsverksamhet. Tanken är dock inte att vi ska göra ett omfattande program som vi erbjuder ungdomar att delta i, utan att vi möter ungdomarna där de befinner sig för att ta reda på vad de vill göra med sin fritid. Tillsammans med dem kan vi sedan hitta lösningar genom att slussa vidare till föreningslivet, skapa arrangemang eller aktiviteter tillsammans med initiativtagarna, hjälpa till att hitta rätt kontakter, föra samman ungdomar med samma intressen, ordna kurser eller studiecirklar, bilda nya föreningar, hjälpa till med lokaler eller vad det nu kan vara som behövs för att förverkliga deras fritidsönskemål. Den andra delen i de fyra nya tjänsterna är fältassistentverksamhet. Det innebär att vi finns tillgängliga för kommunens ungdomar under fredags- och lördagskvällar, då vi alltid är två i tjänst. Vi rör oss bland ungdomarna i Forshaga och Deje för att finnas till hands där det behövs. Forshaga är en ungdomstät kommun och de närmaste åren kommer den bilden att förstärkas ytterligare. En starkt bidragande orsak är att friskolan, Akademin för sport och fritid, utökade sin verksamhet med tre nya gymnasielinjer vid höstterminsstarten och att dessa har riksintag. Det gör att antalet ungdomar i Forshaga Kommun är lika stort som i en kommun med dubbelt så stor folkmängd. Givetvis är det viktigt att ta väl hand om våra ungdomar, även på fritiden. Givetvis är det viktigt att alla som på ett eller annat sätt möter och arbetar med ungdomar i vår kommun hittar bra samverkansformer, för att dra åt samma håll och komplettera varandra. En plats där ungdomarna tillbringar mycket tid är skolan och vi nära kontakt med kommunens två högstadieskolor. Föreningslivet, socialtjänsten, fritidsgårdarna, friskolan och polisen är andra viktiga samverkansparter som möter ungdomarna olika tider på dygnet. En av de absolut viktigaste kontakterna är egentligen föräldrar. Vi har deltagit i föräldramöten och arrangerat träffar med intresserade nattvandrare i Forshaga. Våra besök i alla högstadieklasser har gjort att vi börjar bli kända ansikten bland eleverna. Det har också lett till ett antal spontana besök av ungdomar som vill ha stöttning och hjälp med något arrangemang eller annan fritidsverksamhet. Vi hoppas kunna fortsätta utveckla kontakterna med ungdomarna och bli en fritidsresurs för ännu fler ungdomar i vår kommun. Vill du komma i kontakt med Ungdomscentrum når du oss i Familjecentrum på Järnvägsgatan 27 eller på nedanstående telefonnummer och E-postadresser. Lena Gustafsson , , Madelene Nilsson , , Joachim Nilsson , , Jan Johansson , , 12 Ungdomsfestival i februari UKM, som står för Ung Kultur Möts, är en festival för dig mellan 13 och 20 år som håller på med något som du vill visa upp för en publik. Det är också en festival för dig som bara vill träffa massor av andra ungdomar, får galna idéer och knyter nya kontakter. UKM-festivalen i februari 2003 kommer att bli en mötesplats för ungdomar från Forshaga och Kils kommun. UKM är möjligheternas festival! Förutom att vara en mötesplats för ungdomar vill UKM särskilt ge en möjlighet för dig som inte har några andra möjligheter att visa upp dig. Det innebär att UKM bjuder in och visar upp allt som görs runt om i källare, föreningar, skolor, gårdar, gator, caféer, vardagsrum, industrilokaler och studios. Det kan vara musik, teater, cirkus, konst, film, litteratur, dans, foto, design, mode eller något helt annat. Innehållet finns redan, det handlar bara om att hitta det och att presentera det på bästa sätt för en stor publik. Alla som anmäler sig får vara med. Anmäler du dig till din lokala festival har du chans att få vara med på Länsfestivalen i Hagfors och Riksfestivalen eller delta i utbyte med andra länder eller vara med på UKM-turné hösten 2003 eller... Kontaktperson för UKM-festivalen i vår kommun är Janne Johansson på Ungdomscentrum. En arbetsgrupp, som till största delen består av ungdomar, arbetar för att skapa en bred och spännande ungdomsfestival. Resten är upp till dig! För att det ska bli den bredd och de spännande möten vi hoppas på så krävs det att du sätter fart på din skaparglädje och anmäler dig till UKM Inom kort kommer affischer och anmälningsfoldrar att börja spridas på skolor, fritidsgårdar, bibliotek och andra ställen. Ta chansen! Vi i arbetsgruppen ser fram emot din anmälan! forts. nästa sida! Ny ridhall kan bli aktivitetscenter

13 forts. Ungdomscentrum. Klättervägg, ridhus, stallplatser, sommarkollo, 4H-gård och föreningslokler. Idéerna är många om vad som skulle kunna ingå i det aktivitetscenter som planeras mitt emellan Deje och Forshaga. Behovet av en ny ridanläggning i kommunen var föremålet för ett möte med ett 50-tal ridintresserade personer i mitten av juni. Bakgrunden var att ägarförhållandena för det ridtält som finns i Genbäcken behövde ses över och regleras innan årets slut, eftersom den förening som ägt och drivit anläggningen lagt ner sin verksamhet. Förslaget som då diskuterades var att flytta tältet och få en ny förening att ta över ansvaret. En möjlig placering skulle vara intill ladugårdsbyggnaderna vid Klarälvsgården. Det är ett läge som är lättillgängligt med såväl hästtransport som cykel eftersom det ligger mellan cykelvägen på gamla banvallen och riksvägen. Att det dessutom är ungefär lika långt från kommunens båda större tätorter förstärker bara synen på att läget är mycket bra. Fastighetsägaren har erbjudit sig att arrendera ut ladugårdsbyggnaden till en ny förening för att bygga om den till stall. Eftersom förutsättningarna verkade intressanta dröjde det inte längre än till början av augusti innan en ny förening såg dagens ljus. Den fick namnet Kvarntorps häst och aktivitetscenter. Ganska snart insåg den nybildade föreningen att en flytt av ridtältet i Genbäcken inte var ett intressant alternativ. Istället började man undersöka möjligheterna till att bygga en ridhall med fullstora mått på den föreslagna platsen. Hallen skulle kunna användas av många kategorier av ridintressenter. Hopp- och dressyrryttare skulle kunna dela ridhus med Westernryttare och islandshästintressenter. Föreningen, som nu har ett trettiotal medlemmar, har arbetat mycket aktivt och efter många turer börjar man nu se konturerna av ett aktivitetscenter, där ridningen har en central plats. Det man vill förverkliga i första etappen är ridhuset med läktarplats, toaletter och cafeteria samt sex boxplatser. På lite längre sikt ser man en utökning med ytterligare 18 boxar. Men föreningens ambitioner sträcker sig längre än så! Klättervägg i en gammal silobyggnad, 4H-verksamhet, sommarkollo, grillplatser, vindskydd, föreningslokaler och gruppdynamikbana är något av det som diskuteras. Att erbjuda andra föreningar möjlighet att nyttja anläggningen är också intressant. Hundsport och fotbollsträning är exempel på andra föreningsktiviteter som skulle kunna rymmas i den nya ridhallen. Diskussionerna fortsätter och även om projektet är långt ifrån i hamn så har drömmarna som fanns i somras nu växt till konkreta planer. Om arbetet fortsätter i samma takt skulle det kunna hända att en ny, spännande fritidsanläggning börjar växa fram under kommande år. Tycker du att det låter spännande? Vill du vara med och forma anläggningen? Vill du bli medlem i föreningen? Vill du ha mer information och vet hu arbetet fortskrider? Ta kontakt med Ungdomscentrum så slussar jag dig vidare till rätt person i styrelsen! Vuxna förebilder efterlyses! Skadegörelse och berusade ungdomar som stör ordningen. Det är den bild av Forshaga kommun som målats upp genom ett par artiklar i den Värmländska dagspressen i höst. En del bakgrundsmaterial till artikeln är hämtat från polisen i Forshaga, som för närvarande har mer ungdomsbrott att utreda än normalt. Som en motvikt till den bilden skulle vi som arbetar i Ungdomscentrum kunna beskriva alla de initiativ till olika fritidsaktiviteter och det engagemang vi möter bland ungdomar i vår 13 kommun. Under de månader Ungdomscentrum har funnits har vi arbetat tillsammans med flera olika grupper av ungdomar omkring en rad olika arrangemang och mötts av stor entusiasm och intresse att göra bra aktiviteter. Båda bilderna beskriver nog verkligheten. För att motverka den negativa bilden och stärka den positiva ännu mer behöver vi din hjälp! Fredag och lördag kväll arbetar vi som fältassistenter en bit in på småtimmarna. Vi är två personer i tjänst och kan inte vara överallt i vår kommun samtidigt. Därför behövs du som vuxen förebild! Vi är övertygade om att fler vuxna ute på kvällarna och dessutom en viss samordning bland nattflanörerna är en enormt viktig del av det förebyggande arbetet. Vid ett möte med högstadieföräldrar från centralskolan, tyckte många att vi åter bör få igång någon form av organiserade nattvandringar. Ett förslag har därför tagits fram och kommer att skicks ut till föräldrarna inom kort. Diskussioner pågår också i Deje. För att inte begränsa oss till enbart högstadieföräldrar så vill vi också ta tillfället i akt att inbjuda dig att delta i nattvandringarna. Klockan på fredags- och lördagskvällar träffas vi på café Träffen i Familjecentrum i Forshaga. Vi bjuder på fika och samtalar lite om strategin för kvällen innan vi beger oss ut på samhället, var och en utifrån sina förutsättningar. Vi återkommer med upplägget för Deje eftersom vi inte har kommit lika långt i diskussionerna där ännu. Hoppas du vill vara en del av detta viktiga arbete. Din insats är viktig. Du behövs! Ungdomscentrum

14 Se upp för de osynliga! Häromdagen hände det igen. En cyklist dök upp från ingenstans och var plötsligt mitt på övergångsstället. Denna cyklist var helt osynlig ända tills han var bara några meter från min bil. Cyklisten hade varken ljus eller reflexer på sin cykel. Det var dessutom mörkt, dimmigt och det saknades gatubelysning. Nästa chock kom när jag passerade övergångsstället. Vid vägkanten står en mörkklädd person och väntar på att kunna passera vid övergångsstället. Den har jag inte upptäckt alls, all koncentration gick åt till cyklisten. Resten av resan hem undrar jag vad som driver det osynliga folket att ge sig ut. Tycker de inte att livet är mer värt? De borde åtminstone tänka på oss bilförare som får en nära-attdöda-upplevelse, vilket är ganska vidrigt. Vi syns inte bara för att vi ser Varje år tjatar vi om samma sak; hur viktigt det är att synas. Och alla håller med, visst är det väl trevligare att upptäcka en fotgängare på 120 meters avstånd än på 20 Ändå slarvar vissa av oss med reflexer och lampor och man undrar varför. Med halvljus på bilen upptäcks en person utan reflex eller lampa på meters håll. Att bilen håller hastigheten 70 km/h är inte helt otänkbart. Denna fart ger en stoppsträcka på meter, om Även i år fick vi minusgrader, frost och snö. Vissa av oss tycker det är härligt med lite kyla och det vita pudret som lyser upp vardagen. Andra anser att det lika gärna kunde kvitta. Oavsett om man gillar vintern eller inte så bor vi i ett land där snön och minusgraderna kommer varje år, det får vi nog acceptera. underlaget är torrt En enkel liten reflex i ett snöre upptäcks på meter. Att ha eller att inte ha, visst är väl valet lätt? Vi syns inte bara för att vi ser. Våra ögon är anpassade till dagsljus. I mörker har vi en väsentlig sämre synförmåga, bland annat beroende på att förmågan att urskilja kontraster minskar. Bländning från mötande trafik, reflexer från våta vägbanor mm stör också ögats uppfattningsförmåga. Trots att det färre som är ute och går i mörkret är det ändå då som de flesta olyckor med fotgängare sker. De flesta händer vid korsande av väg inom tätbebyggt område trots att där finns gatubelysning. Man kan ju tro att det är bland barn och ungdomar som det slarvas mest med synbarheten. De har ju ännu inte körkort och upplevt nära-attdöda-känslan. Troligen är det inte så, vi är förmodligen lika dåliga i alla åldersgrupper. Vi vuxna har ju dessutom ansvar för våra barn och vi borde nog vara mer rädda om 14 dem. Eftersom de ibland kan vara lite oberäkneliga är det bra om de upptäcks i tid. Glöm inte heller att sätta reflexer på ex hundar och hästar (och även ryttaren). I stort sett alla äger reflexer men få använder dem. Cykling och belysning I Finland är det lag på att använda reflex och där är också användningen högre. I Sverige är det ännu så länge inte lag på detta och man hoppas väl att alla trafikanter ska ta sitt förnuft till fånga genom att använda reflex utan lagar. Däremot är det lag på ljus och reflexer på cykeln i mörker. Cykeln ska ha vitt eller gult ljus fram och rött ljus bak. Blinkande ljus är inte godkänt, utan ljuset ska ha ett fast sken. Reflexen ska vara vit fram, röd bak och orange eller vit i sidorna. Om detta saknas döms man till böter. Böter är dock en bisak i sammanhanget. Det viktiga är att komma ihåg att man riskerar sitt eget liv. I Värmland dör 2-3 oskyddade trafikanter varje år på grund av att de inte syns i trafiken. Onödigt, eller hur? Phernilla Lund Trafiksäkerhetsinformatör tel: Hjälp till att utrota gluggfolket Pudret inte bara kul Snö och frost medför lite merarbete för exempelvis alla som måste snöröja, det vill säga fastighetsägare, kommuner och Vägverket. Även vi bilägare får mer jobb eftersom bilen måste skottas fram innan vi kan ge oss iväg. Ett problem är att flera av oss är lite för bekväma med att ta bort is och snö från bilen. Alltför ofta syns insnöade fordon åkandes ute på våra vägar med förarens näsa tryckt mot vindrutan. Jag brukar kalla dem för gluggfolket de skrapar fram en liten glugg på vindrutan men bryr sig inte om resten. forts. nästa sida!

15 forts. Hjälp till att utrota...! Visst, det kan vara kallt och jobbigt att få fram sitt fordon. Men det är inte speciellt trafiksäkert att åka iväg med bilen full av snö. Sikten blir naturligtvis mycket sämre, om inte obefintlig. Dessutom minskar sikten för bakomvarande för att åka bakom ett oskottat fordon är som att åka rakt in i ett snöoväder snön yr och har man otur kommer även en isklump farandes. Tekniska informerar SANDNINGSSAND För att underlätta halkbekämpning, får sandningssand eller flis avhämtas i hink eller liknande i sandboden på kommunförråden i Forshaga och Deje. Personal finns säkrast på plats mellan samt Det finns även ett flertal gröna sandlådor utplacerade i kommunen men de är i första hand till för att användas där de finns, i backar och liknande. Mopedproblem Ett ökande problem i trafiken är mopederna på gång- och cykelvägar. Gör skottningen till nåt positivt Är vi ordentligt förberedda så behöver inte bilskottningen bli en negativ sak. På med vinterstället, den varmaste mössan och de bekvämaste vantarna och ge dig ut i den rena luften. Ordentligt klädd blir skrapningen kul istället för kall. Några friska minuter med luft på morgonen får oss att piggna till och det kanske ger oss ett mer alert sinne resten av dagen. Sen är det faktiskt inte så dumt att ta cykeln ibland heller Phernilla Lund Trafiksäkerhetsinformatör tel: Indexreglering av VA- och soptaxan Fullmäktige har beslutat om höjning av vatten- och avloppstaxan samt soptaxan med index som grund. VAtaxan kopplas till konsumentprisindex årligen vilket f n är c:a 2 %. Soptaxan kopplas till branschens index som f n är c:a 4 %/år. Skälet till detta är att kommunens kostnader till stor del är indexreglerade. Höjningen kommer att ske från och med den 1 januari 2003 och motsvarar c:a 140 kronor/år för normalhushållet. VID SNÖFALL Snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utmed fastigheter åligger fastighetsägaren. Om snömängden blir riklig kommer kommunen att ta gångbanan i anspråk för plogvallar och då frigörs fastighetsägaren denna skyldighet. Utkörning av snö från fastigheter och infarter ut i körbanor är förbjudet enligt ordningsstadgan. Tänk på din granne! Plogvallar vid infarter Kommunen har inga resurser till att kunna ta bort snövallarna som blir vid plogningen. Vi måste prioritera framkomligheten i första hand och därefter kommer upplastning på allmänna platser och ev. halkbekämpning. Hjälp med plogvallar prioriteras sist och kan därför ta upp till flera dagar efter avslutad plogning. Ovanstående fria utrymme måste finnas för att kunna sköta väghållningen. 15 Det finns i lagstiftningen i dag två sorters mopeder, dels den gamla vanliga 30 km/timme-mopeden och dels den nyare sk EU-mopeden som är tillåten 45 km/timme. Skillnaden på dessa är att EUmopeden inte får köras på gångoch cykelväg utan hör hemma bland övrig trafik. Den andra typen får däremot trafikera gång-och cykelvägarna om inte annat anges på tilläggstavla. Försiktighet bör dock iakttagas. Klagomål på hundägare Tekniska förvaltningen får många samtal som berör hundägare som låter bajset efter sina hundar ligga kvar, främst längs gång- och cykelvägarna. Eleverna på hundsportgymnasiet har blivit tillsagda om detta vid inflyttningen och rastar sina hundar perfekt. Vi har också pga detta ökat antal hundlatriner, främst i närheten där de bor. Om vi alla hjälper till att använda de hundlatriner som finns, så skapar vi en bättre miljö för alla.

16 I backspegeln Att vi lever i en föränderlig tid var bara att konstatera då vi den sista septemberhelgen i år med Rektor P O Söderkvist som ciceron vallades runt i den äldsta brukskontorsdelen i Forshaga, den som nu skall bli fin gymnasielokal. Och nostalgin grep tag i oss, det kändes såväl glädjande som vemodigt att se det som nu sker. Glädjande att den gamla fina fastigheten på nytt kommer till användning, men samtidigt vemodigt att tänka på hur den från början varit en aktad arbetarebostad, sedan blev ett välkänt brukskontor med många arbetsplatser där också jag tillsammans med många andra tillbringat över tjugofem av mina arbetsår. Men så förändrat allt nu blir, det är ju långt ifrån färdigt ännu, och det var svårt för för P O Söderkvist att riktigt kunna förklara hur och var arbetsplatserna fanns 1942 då jag började min tjänst vid AB Mölnbacka-Trysil. Fastigheten hade då en enkel entré på den västra gaveln och där innanför gick en spiraltrappa i stål upp till, vad vi då kallade det, vindsvåningen. Där hade man inhyst avlöningskontor mm, liksom också längst bort på ett litet gavelrum dåtidens telefonväxel, där en härva med sladdar med stor skicklighet hanterades av dåvarande telefonisterna Gullan Nordström och Inga Carlsson. Kontoret var då ihopträngt i den äldsta huskroppen med på den norra sidan (mot Bruksgatan) inköpsavdelning, skeppningskontor, cellulosaavdelning, kontorschef och direktions-sekreterare. På den högra sidan (mot parken) var kassa- och pappersavdelningarna, samt disponent- respektive direktörsrum. I dessa fanns då Disponent Torsten Rådberg respektive Direktör Frederik Cappelen. Och det var med respekt man kom till dessa rum. Men båda herrarna var allmänt omtyckta, Direktör Cappelen alltid i elegant kostym och vad jag minns- med en nejlika eller ros i knapphålet på kavajen, utstrålande pondus och kompetens. Och Disponent Rådberg hade alltid glimten i ögat, ja man såg upp till de bägge cheferna med stor tillit. Men efterhand växte personalstyrkan och kontoret. Först blev ny extréhall iordningställd med toaletter i källareplan, telefonväxeln flyttades ned, en ny rak trappa till vindsvåningen kom till liksom flera förbättringar. Men det stora nybygget kom i början av 1950-talet i form av en vinkelbyggnad mot söder i två plan plus arkiv i nybyggd källaredel, orsakad bland annat av att skogsförvaltningens huvuddel flyttades till Forshaga. Sedan dröjde det inte många år förrän det blev aktuellt med ytterligare tillbyggnad. Den gamla tennisbanan på södersidan fick då stryka på foten ty där kom den nya kontorsdelen att ligga sammanbyggd med tidigare tillbyggnad. Det är denna nyare del som idag utgör företagshotellet Knipan. Men också de äldre delarna fick delvis ny utformning, bland annat fick postavdelningen 16 -från brukskontor till skollokal Brukskontoret año 2002 liksom bevakningsenheten nya lokaler, och den tidigare trappan till andra våningen ersattes med en ny fin sådan i marmor (finns kvar än idag och är väl egentligen det enda man riktigt känner igen!). Jo, ett enda rum kände jag igen om det än fått ny dörr och det var där jag själv satt i ett antal år som skeppningschef, nämligen första rummet till vänster efter att man gått uppför marmortrappan. Det är inte många som idag vet att denna gamla kontorsdel från början var en arbetarebostad. Men ingen vanlig enkel sådan, utan av det pampigare slaget. Det fanns för övrigt ännu en sådan byggnad strax intill där idag Industrileden går fram, men den revs tidigt. Och dessa annorlunda bostäder byggdes på 1860-talet för det från bland annat Tyskland importerade yrkesfolket, glasblåsarna, till det då nystartade Forshaga Glasbruk Det var den tidens adelsfolk och de skulle ha pampiga bostäder. Och man kan än idag se hur ståtliga husen var, konturerna efter de höga fönstren syns fortfarande mycket väl på ytterväggarna. Invändigt var takhöjden över 3 meter, vilket forts. nästa sida!

17 forts. I backspegeln... föranledde Mölnbacka-Trysil att senare bygga mellantak i kontoret och lägga igen fönstrens övre rutor. Ingången till glasblåsarnas och glasmästarnas bostad var då på gaveln mot fabriken med farstu och andra utrymmen där intill. Så nog har det gamla kontoret fina anor. Än idag kan vi möta välkända avkommor från dessa glasblåsare med namn som Kästel, Byttner, Ronge, Creutser med flera, men då mest i Karlstadstrakten, dit vårt glasbruk flyttades år Namnet Glasberget minner idag om vart i Karlstad glasbruket då hamnade. Vi hoppas att den gamla fastigheten nu går en fin och värdig epok till mötes även om det är beklagligt att tänka på hur många arbetsplatser det fanns här för några decennier sedan, vilka platser nu ersätts av en handfull utbildningsledare. Willy Håkansson. Det blir revy nästa år också Forshaga - Mitt i universum Premiär: 24 januari kl. 19 Spelplats: Forshaga Folkets hus Övriga speldagar Tisdag 28/1 kl. 19 Torsdag 30/1 kl. 19 Fredag 31/1 kl. 19 Lördag 1/2 kl. 19 Teaterpacket Polisen informerar Finns din cykel hos oss? Det finns en mängd cyklar hos polisen i Forshaga som väntar på sin rätte ägare. Har du blivit av med din cykel kontakta oss gärna. Kanske just din cykel finns hos oss. Visa civilkurage! Polisen har tyvärr inte, mer än sporadiskt, resurser att sätta in på kontroller. Det är alla kommuninvånares rättighet/ skyldighet att rätta till felbeteenden hos vår framtida generation. Det börjar i smått och slutar i vissa fall med att polisen kopplas in för att beivra brott. En brottskarriär kan med små medel förhindras om någon i barnens omgivning bryr sig om och talar om att det de håller på med är fel. Det kan hända att man som vuxen får ett snäsigt och aggressivt svar, men man har i alla fall klargjort att man inte accepterar t ex paråkning på cykel, moped åkande utan hjälm, brist på trafikvett, eller att man inte accepterar att langning av alkohol till ungdom sker. Det finns flera exempel på civilkurage bland medborgare som anmält langning och påtalat till de berörda hur fel detta är. Bra! Stå på Er! Ni bryr Er verkligen! Ny företagare Skadegörelse & inbrott i skolor Polisen vill också påpeka att det på Centralskolan i Forshaga och Dejeskolan under hösten varit många fall av oprovocerad och meningslös skadegörelse, glaskrossning, klotter mm. Flera inbrott/stölder har skett bl a på Dejeskolan. Ska vi få bukt med dessa långt gående felbeteenden måste fler människor engagera sig. Jag vill uppmana närboende och föräldrar att ta sig en extra runda vid våra skolor. Nattövervakningsprojekt Det har startats upp ett flertal nattövervakningsprojekt i många grannkommuner, t ex Hagfors, Munkfors, Molkom, och nu senast i Väse. Om det finns intresse av att hålla i, eller ingå i kvälls/nattbevakning i Forshaga kommun, är ni välkommen att kontakta undertecknad. Ni behövs verkligen! Att föräldravandra är också en mycket viktig insats. Slutligen vill jag berätta att en Pokémonsamling upphittats och inlämnats till oss. Denna kan återfås mot beskrivning. Mikael Asker Polisen i Forshaga Besökstid tis, tors Tel: Stephen Sallas har många år i taxibranschen bakom sig. Nu har han beslutat sig för att bli egenföretagare och startat upp Forshaga Deje Taxi. En service som som många kommuninvånare har behov utav. FORSHAGA - DEJE Tel:

18 Många har, av olika skäl, behov av att komplettera sin utbildning. Man vill kanske skaffa sig behörighet för vidare studier, man vill kunna hjälpa sina barn med läxorna, eller man vill kanske helt enkelt studera för sin egen personliga utvecklings skull. Men för den som arbetar, och har familj, är det inte alltid så lätt att få tid över till studier. Är det dessutom ett antal år sedan man gick i skolan, känner man kanske också en viss osäkerhet. Ska jag våga börja studera? Kommer jag att klara det? För att försöka skapa rimliga förutsättningar för människor att studera, parallellt med annan verksamhet, har vi på Komvux under hösten startat en flexibel utbildning i matematik. I en och samma grupp går f.n 15 kursdeltagare, som läser någon av gymnasiekurserna A, B eller C. Kursdeltagarna får handledning på kvällstid en gång i veckan, och har dessutom till sin hjälp ett webbaserat material, som komplement till den Du vet väl att du ska leta efter Guldgaffeln om du vill äta i en rökfri miljö? Guldgaffeln är projektet där restauranger och caféer får ansluta sig mot att de håller hela serveringen rökfri under hela dygnet. Som tack får de ett diplom och draghjälp i marknadsföringen. Guldgaffelprojektet startades 1997 i Jönköpings län, men växer över landet och drivs just nu i minst elva län. I Värmland deltar 13 av länets 16 kommuner och ca 110 serveringar har fått Guldgaffeldiplomet under 2002, varav tre i Forshaga. Just nu pågår arbetet med att värva fler rökfria serveringar, och flera har anmält sitt intresse. Matte på halvdistans traditionella läroboken.vi är inte bundna till de vanliga terminstiderna, utan man kan i princip börja sina studier när som helst, och därefter läsa i sin egen takt, inom rimliga gränser (1 år). Med den här modellen blir det lättare för den som inte läst matte på ett tag, eller kanske tyckte att matte var svårt i skolan. Låter detta intressant, kontakta: Bodil Kignell Lisbeth Århammar Lennart Johansson Guldgaffeln - symbolen för rökfria serveringar Guldgaffelserveringar i Forshaga kommun 2002: Dömle Stiftsgård Golfrestaurangen, Deje (säsongsöppet) Restaurang Älvgläntan (Stora Enso) Följande serveringar kommer att tilldelas diplom inom kort: Lundbergs Café Roma-grillen Pizzeria Lusten Vill du veta mer om Guldgaffeln och vilka värmländska serveringar som har helt rökfritt, kontakta undertecknad på miljö- och hälsoskyddskontoret. Hit kan du även vända dig om du vill anmäla din servering till projektet. Eva-Karin Lindner Miljö- och hälsoskyddsinspektör tel:

19 Matsedel vid Ullerudsgårdens och Forsgårdens restauranger Vecka 50 (12-15 december) Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt. Fredag: Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis Apelsinsoppa med banan. Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm. Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse. Vecka 51 (16-22 december) Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse. Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa. Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt. Torsdag: Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker. Päronkräm. Fredag: Rotmos, fläsklägg. Soppa. Lördag: Goda lådan (köttfärsgratäng). Persikor med grädde. Söndag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Vaniljpudding. 23 december 6 januari Helgmatsedel som kommer att anslås i respektive restaurang. Vecka 2 (7-12 januari) Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Fruktkräm. Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Färsk frukt. Fredag: Kycklinggryta med grönsaker,ris/potatis. Aprikossoppa. Lördag: Bostonfärs, sås, potatis, grönsaker. Kräm. Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage. Vecka 3 (13-19 januari) Måndag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Nyponsoppa med grädde. Tisdag: Ugnsgratinerad falukorv, potatismos, bönor. Kräm. Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt. Torsdag: Vitkålssoppa med frikadeller alt.högsbosoppa. Fruktkaka med vaniljsås. Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa. Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding. Söndag: Kycklingfilè, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås Vecka 4 (20-26 januari) Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm Tisdag: Köttgryta med grönsaker, ris/potatis. Bärsoppa. Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt. Torsdag: Isterband, stuvad potatis, grönsaker. Ananaskräm. Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis. Fruktsoppa. Lördag: Fiskpudding, smörsås, potatis, grönsaker. Glass med bärsås. Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage. 19

20 Julklappsutdelning i förtid Många var de barn som under Tomtehâlja lämnade in sin önskelista till tomten. Åtta barn hade tur (eller kanske varit extra snälla under året) och fick några önskningar på listan uppfyllda. Detta 1 månad och 1 dag för tidigt, men att få presenter kan man väl inte få nog av? Edvin Liljenzin har önskat sig stora saker...och dessutom varit snäll i år...(i alla fall vad tomten vet...) Frida och Anton Nordling tar emot klappar... Vår egen tomte Inge delade ut klapparna i självaste tomteverkstan i Halla. En tomteverkstad fylld med glatt humör, föräldrar, kommunalråd, journalister, tomtar och de som stod i rampljuset denna dag, barnen. Elias Bergs önskelista antydde att idrott var ett stort intresse. Men inte kan dessa paketen rymma ett pingisbord... Yngst bland julklappsvinnarna var Alva Överström som har några månader kvar till 1-års dagen. Mattias Sköld informationssekreterare tel: Orienterings SM september 2003 vid Sisugården Forshaga Kommunhusets öppethållande under jul/nyår 23, 27, 30 december kl

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

- fakta. Sörmland/ - Reflexer syns bäst när de si er lågt och är i rörelse. Långt ner på ben och armar är bästa placeringen.

- fakta. Sörmland/ - Reflexer syns bäst när de si er lågt och är i rörelse. Långt ner på ben och armar är bästa placeringen. Reflexer - fakta Det är mörkt ute och Arvons är på väg hem från förskolan med mamma och sin kompis Tora. På Arvons och Toras gummistövlar är det gråa band runt stövelska e t och över jackan har de en gul

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget!

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Att synas, är att finnas 40 procent av alla trafikolyckor där gående

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Text: Rune Anderberg Illustrationer: Lars

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

LENNARTS LISTOR. En listig akrobatisk musikal med Lennart och Maja

LENNARTS LISTOR. En listig akrobatisk musikal med Lennart och Maja LENNARTS LISTOR En listig akrobatisk musikal med och Baserad på Wallces lists Ellenor Lindgren 2009 1 Om pjäsen/scenen En fartfylld musikal med akrobatik och dans på ca 35-40 minuter. Musiken är lite funkinfluerad

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg I februari 2011 kontaktade läraren Eva Larsson från Ängsskolan i Sundbyberg Livrustkammarens pedagoger. Eva

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

VECKOBLAD v Till elever

VECKOBLAD v Till elever VECKOBLAD v. 24 2009 Till elever Veckans ordspråk: När vi blir gamla är det bara en sak vi kan ångra att vi inte gav tillräckligt av oss själva. Eleonora Dusa Hej! Skolavslutning! Sista veckan på terminen

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Öka trevligheten i och kring Juneporten. Nämndens svar

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2011-05-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Dans i Skolan och på Fritids Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Projektets olika uppdrag... 3 3 Uppdragsbeskrivning till föreningarna... 3 4 Uppdragsbeskrivning till Dansledare

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer