ÅRSRAPPORT 2014 VERKSAMHETSÅR 188

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 VERKSAMHETSÅR 188"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 VERKSAMHETSÅR 188

2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Vice VD har ordet 9 Finansiella rapporter 10 Fem år i sammandrag 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kapitalrelation 16 Styrelse och revisorer 17 Bankledning 18 Affärsledning 19 Huvudmän och råd

3 SPARBANKEN SYD 2014 ÅRET I KORTHET 3 Året i korthet Årets rörelseresultat uppgick till 34 Mkr (81 Mkr) Den totala affärsvolymen ökade 2,6 % (2,0 %) och uppgår till 25,2 Mdr (24,6 Mdr) Räntenettot ökade under 2014 med 3 % (3 %) Provisionsnettot ökade under året med 1 % (10 %) Kreditförluster har belastat året med 18 Mkr (20 Mkr) Bankens totala kostnader före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 1,7 % (4,6 %) Kapitalbasen ökade med 316 Mkr (125 Mkr) och uppgår till Mkr (933 Mkr) och eget kapital uppgår till 1,2 Mdr (1,2 Mdr) 300 Mkr i obligationslån och 150 Mkr i efterställt obligationslån har emitterats Sparbanken Syds stiftelse har under året delat ut 2 Mkr (1,6 Mkr) Sparbanken har under året bl. a arrangerat Stora Idrottsdagen, Tillväxtdagen och Investeradagen Sparbanken sponsrade under 2014 ett 100-tal föreningar inom verksamhetsområdet

4 4 VD HAR ORDET SPARBANKEN SYD 2014 VD Susanne Kallur summerar 2014 Banken som går mot strömmen Efter ett turbulent år på den skånska bankmarknaden är vi stärkta i vår övertygelse om att Sparbanken Syd har en viktig roll att fylla. Vi representerar en småskalighet och en mer personlig bankrelation som allt fler konsumenter uppskattar. Som äkta sparbank ingår vi i det lokala kretslopp som skapar hållbar tillväxt. En stärkt position Under 2014 ritades den skånska bankkartan om. Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre lokala banker bildade Sparbanken Skåne. Sparbanken Öresunds upplösning påverkade vårt gemensamma utvecklingsarbete, men gav oss samtidigt möjlighet att inleda nya relationer. Sparbanken Syd har idag en starkare position än vad vi hade för ett år sedan, med ett tätare samarbete med ITleverantören SDC, Skandinavisk Data Center A/S och flera andra samarbetspartners. Försiktig tillväxt Finansiellt har det gångna året präglats av en försiktig tillväxt med positiv utveckling av privatkonsumtion och ökad efterfrågan på bolån. Näringslivet har varit något mer avvaktande och investeringsviljan har inte blommat ut. Vi har upplevt en geopolitisk oro som fått konsekvenser även i vår region, där sanktionerna mot Ryssland har drabbat lantbruket med mjölkbönderna i spetsen. Räntepolitiken har inneburit ett pressat räntenetto och ökad konkurrens om kunderna. Vi har mött dessa utmaningar med att arbeta aktivt och strukturerat och på så sätt lyckats bibehålla en positiv utveckling av räntenettot. Trygg finansiell ställning Vår finansiella ställning är mycket stark och vår intjäning har under det gångna året utvecklats positivt, samtidigt som arbetet med kostnadskontroll fortsatt i rätt riktning. Vår starka kapitalposition ger oss möjlighet att verka långsiktigt och driva en sund bankverksamhet som skapar trygghet, både för våra kunder och för våra samarbetspartners. Med grund i vår finansiella ställning där vi med god marginal uppfyller de nya kapitalkrav som införts under 2014 kan vi bevara vår stabilitet samtidigt som vi ökar vår lönsamhet. Spännande samarbeten För att ytterligare stärka vårt erbjudande mot kund har vi under 2014 utvecklat nya samarbeten med bl.a. Landshypotek och Den Norske Bank. Vår partner på IT-sidan, Skandinavisk Data Center A/S, har valt en tydlig nordisk strategi vilket har öppnat för samverkan med bl.a. Skandiabanken. Som självständig bank har vi den unika förmånen att välja de partners vi anser bäst inom respektive område. För att säkerställa kvalitén i våra samarbeten genomför vi kontinuerlig kompetensutveckling tillsammans med våra partners. Detta innebär att våra kunder alltid har tillgång till den senaste kunskapen och det starkaste utbudet.

5

6 6 VD HAR ORDET SPARBANKEN SYD 2014 Vi är sprungna ur ett uppdrag att skapa hållbar tillväxt, vilket ger oss en unik position på marknaden. Ökad kundtillströmning Sparbanken Syd representerar ett unikt alternativ på den svenska bankmarknaden. Vi erbjuder en småskalighet och en personligare bankrelation som värdesätts. Under året har vi har sett en ökad tillströmning av nya såväl som gamla kunder, som till följd av den rörelsen den skånska bankmarknaden upplevt valt att återvända. Som en äkta sparbank kan vi erbjuda kundnytta förenat med lokal samhällsnytta och när kunderna blir medvetna om hur vi skiljer oss från andra banker, tror jag att valet är enkelt. En mer tillgänglig bank Under de senaste åren har Sparbanken Syd arbetat mot att bli en enklare och mer tillgänglig bank för kunderna. En av våra styrkor är kombinationen av analoga och digitala kanaler. Många banker väljer bort bankkontoret till förmån för digitala kanaler. För oss är kontoren fortsatt centrala: under 2015 öppnar vi ett helt nytt kontor i Lomma och vi flyttar vårt Malmökontor till kundvänligare och mer lätttillgängliga lokaler. Genom att satsa på att ha sparbankschefer på varje kontor har vi stärkt bankens engagemang i lokalt näringsliv och föreningsliv. Mobil-och Internetbanken fortsätter att vara en viktig kanal men jag tror att även Telefonbanken har framtiden för sig. Här får man en personlig service utan att behöva besöka kontoret. För ett hållbart samhälle Sparbanksidén är sprungen ur ett uppdrag att skapa hållbar tillväxt för våra kunder och verksamhetsområden, med fokus på hushållning av ekonomiska resurser. Vi vill vidga begreppet till att omfatta hushållning av miljömässiga, sociala och mänskliga resurser. Tillväxt Syd, vår satsning för företag i regionen, har under året genomfört en seminarieserie med olika tema inom hållbarhet. Därtill har samarbete inletts med We Change och det Naturliga steget i syfte att i skolor genomföra aktiviteter där förståelse för hållbarhet ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv tränas och sprids. En engagerad bankpartner 2014 har varit ett år då vi noga granskat varje del i banken för att säkerställa att vi har den styrka som krävs i marknaden. Vi vet att vi har den finansiella styrkan men lika avgörande är vår personal och våra samarbetspartners. Det är en fantastisk känsla att kunna öppna ett nytt kontor i en tid när andra banker stänger ner. Vi vill gärna öppna fler kontor och därför är vårt mål att öka medvetenheten hos konsumenten om vad vi står för: Att man får en personlig och engagerad partner för hela sin ekonomi när man väljer oss. Att vi är ett starkt alternativ till storbankerna och en bank där kundnytta och samhällsnytta är sammanflätade drivkrafter. Vi har sedan starten 1827 främjat sparande och ekonomisk utveckling och alltid vågat vara banken som går mot strömmen. Jag är övertygad om att Sparbanken Syd med sitt mod och jäklar anamma kommer fortsätta attrahera både kunder och kompetenta medarbetare. Susanne Kallur Verkställande direktör

7 SPARBANKEN SYD 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET 7 Hans Boberg, Styrelseordförande Ny bygger vi framtidens sparbank Som Sveriges äldsta äkta sparbank lever vi sparbanksidén varje dag. Vi finns till för våra kunder och lägger allt vårt fokus på verksamhetsområdet. Nu påbörjar vi det viktiga strategiarbete som lägger grunden för framtidens Sparbanken Syd. En ny framtidskarta Det gångna året blev oväntat intensivt för Sparbanken Syd. Försäljningen av Sparbanken Öresund betydde slutet för vårt gemensamma it-bolag. Denna skilsmässa sker dock under goda och ordnade former och innebär att vi nu ges möjlighet att rita vår egen framtidskarta. En stor del av året präglades därför av en grundlig analys av ekonomi, värderingar, nya samarbeten och vad som är vårt uppdrag. Analysen ledde fram till beslutet att fortsätta driva en fristående och äkta sparbank med huvudkontor i Ystad. Att möta utmaningar Styrelsens bedömning är att banken kan hantera de utmaningar som fortsatt självständighet innebär, exempelvis i form av it-kostnader och omfattande regelverk, med fortsatt lönsamhet. Vi har nu en direktkanal till vår it-leverantör SDC, Skandinavisk Data Center A/S, vilket ger oss en bra dialog och bättre kontroll över våra it-kostnader. När det gäller lönsamhet anser vi att ett avkastningskrav på 4 och 8 % på eget kapital är rimligt och även marknaden har gett oss kvitto på vår stabilitet genom vårt obligationsprogram. Basen för Sparbanken Syd fortsätter att vara Ystad Österlen, det är här vi har rötterna och vår kärnmarknad. Kronan på trädet växer men rötterna står stadigt i regionens mylla. Främjar utveckling Vi har en lång tradition av att bidra till vår bygd och vinsten stannar här. Under 2014 delade vår stiftelse ut 2 miljoner kronor till projekt inom skola, kultur och idrott. För närvarande är det årliga bidraget 5 % av bankens vinst, vilket gör att vi stolt kan säga att vi ger återbäring till den region där vi är verksamma. Förhoppningsvis kan det, i takt med att bankens lönsamhet ökar, bli mer i framtiden. Ett annat viktigt bidrag är våra tre årliga event som syftar till att främja utveckling i regionen: Stora Idrottsdagen, Tillväxtdagen och Investeradagen. Tillsammans med kommunerna i sydöstra Skåne har vi skapat Tillväxt Syd, ett fristående projekt som hjälper mindre och medelstora företag att skapa tillväxt. Viktigt strategiarbete Styrelsen har precis påbörjat ett långsiktigt strategiarbete som ska lägga grunden för de kommande fem åren. Nu behöver vi bli ännu bättre på att tydliggöra och kommunicera sparbanksidén. Vi är inte billigast, men vår ambition är att vi ska vara den bästa banken för våra kunder och för verksamhetsområdet. De kommande åren blir några av de viktigaste i bankens historia. Vi står på helt egna ben och ska utveckla formerna för framtidens sparbanksverksamhet. Detta kommer att innebära utmaningar, men det är också en oerhört spännande tid och jag övertygad om att vi kommer att lyckas.

8 8 VICE VD HAR ORDET SPARBANKEN SYD 2014 Hans Nelfelt, vice VD Samarbete skapar möjligheter Sparbanken Syd ska vara bäst framförallt på två saker: rådgivning och att vara en äkta sparbank. Det är här vi verkligen skiljer oss från affärsbankerna. Men för att kunna erbjuda våra kunder en komplett bankservice behöver vi välja rätt partners på en rad områden. Alternativ till affärsbankerna Som äkta sparbank har vi inga aktieägare och behöver inte ta hänsyn till kortsiktiga vinstintressen och bonusförväntningar. Vår uppgift är att verka för en sund ekonomi, främst för våra kunder men också för samhället i stort. Vi tror på denna ursprungliga sparbanksidé och att det är en typ av bank som behövs som alternativ till de stora affärsbankerna. Komplex värld kräver rätt partners Vår utmaning är att det idag är betydligt mer komplext och krävande att driva bank än bara för några år sedan. Vi vill kunna erbjuda alla de tjänster våra kunder förväntar sig av en bank: allt från mobilbank och SWISH till traditionell rådgivning och klassiska sparkonton. Detta ställer stora krav på processer och it-stöd samtidigt som närheten till våra kunder och en lokal förankring fortfarande är hjärtat i vår verksamhet. Lösningen på problemet är att hitta bra samarbetspartners utan att behöva ge upp sparbanksidén. Fördjupade samarbeten När Sparbanken Öresund under 2014 försvann från den skånska bankmarknaden innebar det även slutet för vårt samarbete kring processer och it-stöd. Det gav oss anledning att göra en grundlig analys av våra förutsättningar att hitta tillräckligt bra lösningar på egen hand. Resultatet har blivit en rad nya samarbeten. Samarbeten som gör det möjligt för oss att fokusera på att vara en bra partner för våra kunder samtidigt som vi kan dela på kostnaderna för bankinfrastrukturen med andra aktörer. Delade kostnader Vår viktigaste samarbetspartner är SDC, Skandinavisk Data Center A/S. SDC är en medlemsägd it-partner för mindre och medelstora finansiella företag i Norden. Sedan starten på 1960-talet har bolaget växt i takt med att kostnaderna för att driva bank har ökat. Senare års satsning på den nordiska marknaden har lett till att SDC idag hanterar sammanlagt 3 miljoner bankkunder åt 125 olika banker i hela Norden. Vi kommer nu att lägga över en mycket större del av vår it-infrastruktur på SDC. Genom att dela utveckling och kostnader på it-sidan med 125 andra banker kan vi ge våra kunder ett fullgott alternativ till storbankernas erbjudande. Skandinavisk Data Center A/S i korthet Utveckling och drift av bankapplikationer Gemensam nordisk plattform anpassad till nationell lagstiftning och språk Har arbetat med finansiell it sedan 1960-talet Servar 125 nordiska banker och 3 miljoner bankkunder

9 SPARBANKEN SYD 2014 FINANSIELLA RAPPORTER 9 Total affärsvolym, tkr Inlåning från allmänheten Fonder Försäkringar Värdepapper Totalt Spara Utlåning till allmänheten Beviljad men ej utnyttjad kredit Bolån Garantier Finansutlåning Totalt Låna Totala Affärsvolymer Affärsvolym Beviljad men ej utnyttjad kredit 2,50 % Garantier 0,08 % Finansutlåning 0,25 % Bolån 21,34 % Utlåning till allmänheten 25,47 % Värdepapper 3,88 % Inlåning från allmänheten 23,56 % Fonder 16,86 % Försäkringar 6,05 % Bolån Bev.kre Utlåning Värdepapper Försäkringar Fonder Inlåning Finans Affärsvolymer, Spara Affärsvolymer, Låna Garantier Fonder Garantier 0,17 % Finansutlåning 0,50 % Finansutl Värdepapper Garantier Inlåning från allmänheten 46,79 % Fonder 33,48 % Försäkringar Fonder Bolån 42,99 % Utlåning till allmänheten 51,31 % Bolån Bev.men Utl.allm Försäkringar 12,01 % Värdepapper 7,71 % Beviljad men ej utnyttjad kredit 5,03 % Volymer i egen balansräkning Utlåning i tkr Inlåning i tkr Övrigt Kreditinstitut Villa och fritidsfastighet Kreditinstitut Övrigt Kreditinstitut Obligationer Certifikat Efterställda obligationer Allmänhet Efterst Företagsinteckning Flerfamiljsfastighet Företags Näringsf Certif Oblig Näringsfastighet Jordbruksfastighet Jordbr Flerfam Allmänhet Kredit VillaFast

10 10 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2014 FEM ÅR I SAMMANDRAG Nyckeltal Volym Affärsvolym 31 december, Mkr förändring under året, % 2,6% 2,0% 5,3% 0,7% 0,1% Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital +78% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen * 14,5% 14,5% 13,0% 12,5% 13,2% Total kapitalrelation Kapitalbas/riskvägda tillgångar 20,8% 15,7% 13,1% 10,7% 12,6% Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,3% 2,3% 2,0% 2,1% 1,7% Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,1% 1,5% 1,5% 1,1% 1,1% Röreseresultat/affärsvolym Rörelseresultatet i % av genomsnittlig affärsvolym 0,1% 0,3% 0,2% -0,3% -0,2% Räntabilitet på eget kapital Rörelseresulatet efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 2,3% 5,5% 3,0% -5,2% -3,4% Avkastning på tillgångar Nettovinsten i relation till balansomslutningen 0,3% 1,0% 0,5% -0,7% -0,5% K/I tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,81 0,65 0,68 0,92 1,18 K/I tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,88 0,77 0,88 1,31 1,20 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 52% 34% 41% 72% 48% Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,8% 1,7% 0,8% 0,7% 0,5% Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,3% 0,3% 0,4% 1,4% 0,1% Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Nyckeltalen för 2010 påverkas av kostnadsföring av IT-projekt. * Beräkningen av soliditet för åren består av Beskattat eget kapital + 73,7% av obeskattade reserver

11 SPARBANKEN SYD 2014 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning, tkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna admininstrationskostnader (1) Övriga kostnader (2) Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning, tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på räntesäkrande poster i portföljsäkring Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Avsättningar, skatteskuld Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital ) Varav kostnad för byte av IT-plattform ) Inklusive avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar

12 12 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2014 RESULTATRÄKNING (TSEK) Jan-Dec Jan-Dec Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa räntenetto och rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt på periodens resultat Periodens resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Jan-Dec Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som ska återföras till resultatet Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets avyttringar av finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat

13 SPARBANKEN SYD 2014 FINANSIELLA RAPPORTER 13 BALANSRÄKNING (TSEK) 31-dec 31-dec Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar intresseföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Inventarier Materiella tillgångar - Byggnader och mark Uppskjuten skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Summa skulder Obeskattade reserver Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Eget kapital Summa skulder, obeskattade reserver och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser - Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden Outnyttjad del av beviljade krediter, lånelöften Summa poster inom linjen

14 14 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2014 KAPITALRELATION För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller Capital requirements regulation and directive (CRR och CRD IV) samt efterföljande svensk lagstiftning i form av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFS 2014:12). För sparbankens vidkommande syftar reglerna till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas (eget kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker (Pelare I) och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten (Pelare II) i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy (IKU). Avslutningsvis ska institut hålla diverse kapitalbuffertar där kapitalkonserveringsbufferten är den första som införts och som påverkar Sparbanken. Sparbanken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på - Sparbankens riskprofil, - Identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan, - S k stresstester och scenarioanalyser, - Förväntad utlåningsexpansion och finansierings möjligheter, samt - Ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar. Kapitaltäckningsanalys (tkr) Riskvägt belopp Kapitalbas varav kärnprimärkapital Kapitalkrav Pelare I Överskott av kapital Pelare II Kapitalrelation 20,8% 15,7% Kärnprimärkapitalrelation 18,3% 15,7% Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert Kärnprimärkapital tillgängligt efter Pelare II och kapitalkonserveringsbuffert Det lagstadgade kravet på 8 % enligt Pelare I uppgår för sparbanken till tkr och uppfylls med god marginal då kapitalbasen uppgår till tkr. Sparbankens kapitalbas överstiger även kravet på startkapital på 5 Mkr euro enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Kapitalrelationer och buffertar Summa Kärnprimärkapital 4,5% 1,5% 2,5% 8,5% Primärt kapital 6,0% 1,5% 2,5% 10,0% Kapitalbas 8,0% 1,5% 2,5% 12,0% Pelare II utgörs av Sparbankens egen bedömning av kapitalbehov som ej omfattas inom Pelare I. Kapitalkonserveringsbuffert infördes under 2014 och ska täckas av kärnprimärkapital. Framöver kan ytterligare buffertkrav att tillkomma. Pelare I Pelare II Kapitalkonserveringsbuffert Kapitalkonserveringsbuffert 150 Mkr Extra buffert 529 Mkr Pelare II 90 Mkr Pelare I 480 Mkr Kapitalplanering För att bedöma om sparbankens egna kapital är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har sparbanken en egen process för Intern Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU). Processen är ett verktyg som säkerställer att sparbanken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker som sparbanken är exponerad för samt gör en bedömning av sitt interna kapitalbehov i relation till detta. I detta ingår att sparbanken ska ha ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner och riskhanteringssystem. Den interna kapitalutvärderingen genomförs åtminstone årligen.

15 Som en äkta sparbank erbjuder vi kundnytta i harmoni med lokal samhällsnytta.

16 16 STYRELSE OCH REVISORER SPARBANKEN SYD 2014 Styrelse Susanne Kallur Bostadsort: Ystad och Kristianstad VD Hans Boberg Bostadsort: Skillinge Mandatperiod: 2016 Ordförande Hans Nelfelt Bostadsort: Höllviken Vice VD Eva Munck Forslund Bostadsort: Malmö Mandatperiod: 2017 Vice ordförande Gunilla Andersson Bostadsort: Ystad Mandatperiod: 2015 Henric Appelkvist Bostadsort: Simrishamn Mandatperiod: 2015 Anne Looström Bostadsort: Övraby, Tomelilla Mandatperiod: 2016 Kwame Moore Bostadsort: Malmö Mandatperiod: 2017 Thomas Mårtensson Bostadsort: Löderup Mandatperiod: 2016 Mats Persson Bostadsort: Ystad och Bornholm Mandatperiod: 2017 Kjell Ulmfeldt Bostadsort: Malmö och Ystad Mandatperiod: 2015 Rolf Ericsson Bostadsort: Tomelilla Mandatperiod: 2015 Personalrepresentant, ordinarie Andreas Nilsson Bostadsort: Vollsjö Mandatperiod: 2015 Personalrepresentant, ordinarie Revisorer Ernst & Young AB Niklas Paulsson Mandatperiod: 2016 Revisor, ordinarie M & M Revision HB Rolf Mohlin Mandatperiod: 2016 Revisor, ordinarie Jesper Nilsson Mandatperiod: 2016 Revisor, suppleant Idha Håkansson Mandatperiod: 2016 Revisor, suppleant

17 SPARBANKEN SYD 2014 BANKLEDNING 17 Bankledning Susanne Kallur VD Hans Nelfelt Vice VD Ann Hermansson Personalchef Christian Lindgren Administrativ Chef Andreas Narsell Marknadschef Henrik Nilsson Sparbankschef Malmö Susanne Thuresson Rörelsechef

18 18 AFFÄRSLEDNING SPARBANKEN SYD 2014 Affärsledning Marianne Ahlgren Verksamhetsutvecklare Åsa Dovander Chef Telefonbanken Niklas Harrysson Sparbankschef Kivik Dan Löfgren Sparbankschef Tomelilla Henrik Nilsson Sparbankschef Malmö Ola Persson Sparbankschef Simrishamn Susanne Thuresson Rörelsechef Fredrik Wennheden Sparbankschef Ystad Vibeke Wulff Sparbankschef Borrby

19 SPARBANKEN SYD 2014 HUVUDMÄN OCH RÅD 19 Huvudmän och råd Valda av Huvudmännen Arne Andersson, YSTAD 2015 Henrik Appelkvist, SIMRISHAMN 2015 Birger Bernhoff, GÄRSNÄS 2018 Magnus Björkman, TOMELILLA 2017 Hanna Cerderberg, BRÖSARP 2016 John F Eklund, SIMRISHAMN 2018 Elin Ekström, SIMRISHAMN 2015 Stefan Eldh, GÄRSNÄS 2016 Kent Eriksson, YSTAD 2015 Christian Esbjörnsson, SIMRISHAMN 2016 Urban Fasth(Valberedn. Ordf), YSTAD* 2017 Maria Hammenberg, KIVIK* 2015 Åke Högborg, TOMELILLA 2016 Knut Jeppsson, SIMRISHAMN 2015 Lotta Johansson, SIMRISHAMN 2015 Susanne Keyser, YSTAD* 2018 Liselott Lading, MALMÖ (fyllnadsval) 2016 Thomas Leandersson, TOMELILLA 2016 Per-Olof Lind, YSTAD 2018 Christina Lindgren, YSTAD 2017 Tommy Lindström, LÖDERUP 2015 Håkan Nordin, YSTAD 2017 Eva Olsson, KÖPINGEBRO* 2015 Sten Olsson, SIMRISHAMN* 2015 Anja Persson, HAMMENHÖG 2018 Kerstin Persson, YSTAD 2017 Tommy Persson, LÖDERUP 2015 Charlotte Rosdala, TOMELILLA 2017 Rebecka Spånberg, YSTAD 2018 Gert Wemnér, YSTAD 2018 Valda av Ystads Kommun Mandat Gull-Britt Adolfsson, YSTAD 2017 Kenneth Andersson, YSTAD 2015 Cecilia Fahlborg, YSTAD 2017 Tommy Jonsson, YSTAD 2015 Nicklas Ljungström, YSTAD 2015 Håkan Mattsson, LÖDERUP 2018 Jasenka Mauser-Åkerlund, GLEMMINGEBRO 2015 Lena Månsson, YSTAD 2015 Mårten Mårtensson, YSTAD 2017 Sune Mårtensson, NYBROSTRAND 2018 Claes Nilsson, YSTAD 2015 Britt-Marie Olsson, KÖPINGEBRO 2018 Per-Erik Åkesson, YSTAD 2018 Valda av Tomelilla Kommun Mandat Tina Bergström-Darrell, TOMELILLA 2017 Egon Hansson, TOMELILLA 2015 Hans-Göran Nilsson, BRÖSARP 2017 Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA* 2018 Daniel Persson, TOMELILLA 2015 Tomas Talik, TOMELILLA 2016 Vald av Skurups Kommun Camilla Hansen, SKIVARP 2018 Medlemmar i Privatrådet Gunilla Andersson, YSTAD 2015 Lars Bjerstam, SANKT OLOF 2015 Anders Boman, KIVIK 2015 Lotte Myrebris, YSTAD 2015 Agneta Olausson, GLEMMINGEBRO 2015 Jan-Erik Persson **, HAMMENHÖG 2015 Charlotte Rosdala **, TOMELILLA 2015 Peter Jeppsson, BORRBY 2015 Ulrika Waerneman, MALMÖ 2015 Medlemmar i Företagarrådet Catherine Ehrensvärd, MALMÖ 2015 Stefan Eldh**, SIMRISHAMN 2015 Calle Håkansson, LUND 2015 Knut Jeppsson**, SIMRISHAMN 2015 Christina Landgren, YSTAD 2015 Christian Jansson, MALMÖ 2015 Peter Nilsson, TOMELILLA 2015 Kjell Ulmfeldt, MALMÖ/YSTAD 2015 Gert Wemnér**, YSTAD 2015 Medlemmar i Lantbruksrådet Sophie Albrektsson, TOMELILLA 2015 Elna Andersson, TOMELILLA 2015 Mattias Espert, KLAGSTORP 2015 Martin Greiff, SIMRISHAMN 2015 Thomas Mårtensson, LÖDERUP 2015 Nils-Erik Nilsson**, TOMELILLA 2015 Anders Olsson, YSTAD 2015 *Huvudmännens valberedning ** Huvudman i banken Valda av Simrishamns Kommun Gert Andersson, BORRBY 2018 Hans Hernedahl, TOMMARP 2017 Anders Johnsson, GÄRSNÄS 2017 Matts Karlsson, GÄRSNÄS 2018 Jens Lundgren, SIMRISHAMN 2015 Lennart Månsson, SIMRISHAMN 2018 Jan-Erik Persson, HAMMENHÖG 2016 Mats Persson, SIMRISHAMN 2015 Gert Svensson, KIVIK 2016 Kristina Åhberg, SIMRISHAMN 2016

20 Formgivning och original: Lundgren Reklam. Text: Sara Högberg Textproduktion. Foto: Jesper Arvidsson, Niclas Bomgren. VÄLKOMMEN TILL OSS Ystad Hamngatan 2 Simrishamn Stortorget 2 Tomelilla Torget 4 Kivik Torget Borrby Sandbyvägen 1 Malmö Arena Hyllie stationstorg 2 Kundservice alt Telefonbanken

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

En bättre bank - som gör skillnad. Delårsrapport. www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu

En bättre bank - som gör skillnad. Delårsrapport. www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu En bättre bank - som gör skillnad Delårsrapport 2015 www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu Innehållsförteckning Delårsrapport för andra kvartalet 2015 1 Utveckling av resultat och ställning under andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Periodisk information per 30 september 2015 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer