Voldtekt, overgrep og seksuelle krenkelser. En bibliografi over litteratur i Norge, Sverige og Danmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Voldtekt, overgrep og seksuelle krenkelser. En bibliografi over litteratur i Norge, Sverige og Danmark 1980-2013"

Transkript

1 Voldtekt, overgrep og seksuelle krenkelser En bibliografi over litteratur i Norge, Sverige og Danmark Utarbeidet av Ragnhild Sundsbak Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Oslo

2 Innhold: Utvalg og begrensninger... 4 Antall treff for de ulike begrepene og tidspunkt for første treff... 5 Aggression/ Aggresjon/ Aggresion/ Övergrepp/ Overgrep... 6 Asylum/ Refugee/ Asyl/ Flyktning... 6 Children/ Barn/ Børn / Pedofili... 6 Church/ Religion/ Salvation/ Kyrka/ Kristen Consent/ Samtykke Crime/ Kriminalitet/ Sexualbrott/ Seksualforbrytelse/ Brott Family/ Familie/ Familj Female offender/ Kvinnliga förövare Fängelse/ Prison/ Fengsel Homosexual/ Lesbian Human rights Incest Law/ Justice/ Kriminologi/ Straffelov/ Lov og rett Lust/ Desire/Begjær/ Begär Male Victims Memory Murder/ Homocide/ Mord/ Drap Myth/ Myte Prostitusjon/ Prostitution Race/ Rasism/ Colour Rape/SexualAssault/SexOffense/SexualOffense Rapist/ Perpetrator/ Offender/ Förövare Slavery/ Människohandel/ Trafficking Suicide/ Självmord/ Selvmord

3 Survivor/ Ôverlevare/ Overlevende Ungdom/ Adolescent/ Juvenile Victim/ Offer Violence/ Vold /Violation/ Våld Litteraturliste Søkeord

4 Utvalg og begrensninger Denne bibliografien skal gi en oversikt over forsknigslitteratur om temaområdene voldtekt, seksuelle overgrep og seksuelle krenkelser. Den er laget etter oppdrag fra Nettverk for Forskning om Voldtekt, Seksuelle Overgrep og Gråsonekrenkelser, ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, UiO. Gruppen har støtte fra Forskningsrådet. Tittelen på bibliografien ble justert i forhold til navnet på forskningsgruppen, for å reflektere søkeordene som har gitt flest treff. Bibliografiens omfang strekker seg fra 1980 og fram til Den dekker et bredt spekter av vitenskapelige publikasjoner med voldtektsforskning, utredninger og populærvitenskapelige tekster som tema. Fokuset er på skandinavisk forskning, men internasjonale titler er også inkludert. Den opprinnelige intensjonen var å avgrense innholdet til litteratur utgitt ved forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark. Det var ikke til å unngå at endel litteratur utgitt i andre land kom med i utvalget. Endel av dette ble filtrert bort, mens noe ble beholdt fordi treffene viser intressante bidrag til debattene. Forskningen er internasjonal, og hensynet til å få med eventuelle skandinaviske bidrag utgitt ved internasjonale forkningsinstitusjoner gikk foran hensynet til en absolutt og konsekvent filtrering. Matrialet er samlet inn ved å søke i forskningsdatabasene Bibsys og Norart (Norge), Libris.se (Sverige) og Forskningsdatabasen.dk (Danmark). Det ble også søkt i Web of Science, med avgrensning til de nevnte landene. På side 188 er en oversikt over søkeordene som ble brukt. Utvalget er foretatt ved hjelp av det grovmaskede nettet som søking i databaser gir. Dataene er bearbeidet ved hjelp av referansehåndteringsprogrammet Endnote. Stoffet er inndelt i 36 kategorier etter tema. Her er søkingen foretatt internt i Endnote. Disse kategoriene bør ikke forveksles med de opprinnelige søkeordene. Bruken av moderne programvare gir muligheten til å få oversikt over faglitteraturen for et avrgenset tema, innenfor en en omfattende tidsperiode, og over flere land. Begrensningene ved en slik arbeidsmetode ligger blant annet i at kvaliteten på indekseringen kan variere mellom ulike databaser. Dataene som ble hentet inn hadde systematiske registreringsfeil. Dette er forsøkt skjult, innenfor de tidsrammer som stod til disposisjon. Den oppmerksomme leser vil kunne registrere at referansene ikke er feilfrie. Utvalget som ble gjort preges av omfanget i de ulike basene. Man vil se at den svenske databasen Libris.se gav treff på offentlige dokumenter, publikasjoner fra departementene, og dessuten endel treff fra frivillige organisasjoner. Dette er ikke tilfelle for de norske og danske databasene. Det gjelder generelt for Librisbasen at den indekserer lengre tilbake i tid, og mye bredere enn de øvrige basene. Til slutt bør det framheves at denne indeksen er laget med håp om at den skal bidra til bedre oversikt over det aktuelle fagområdet, og litteraturen som eksisterer i Skandinavia. Jeg håper denne bibliografien kan bidra til å identifisere aktuelle temaer for morgendagens forskning. R.S. 4

5 Antall treff for de ulike begrepene og tidspunkt for første treff Kategori Antall treff Første treff Sexual abuse/ misbrug/ missbruk/ misshandel/ misbruk/ övergrepp/ Violence/ Vold overgrep /Violation/ Våld Children/ Barn/ Børn / Pedofili Rape/SexualAssault/SexOffense/SexualOffense Victim/ Offer Crime/ Kriminalitet/ Sexualbrott/ seksualforbrytelse/ brott Family/ Familie/ Familj Ungdom/ adolescent/ juvenile War/ Krig Rapist/ Perpetrator/ Offender/ Förövare Law/ justice/ kriminologi/ straffelov/ lov og rett Incest Feminism/ Feminist Prostitusjon/ Prostitution Survivor/ överlevare/ overlevende Female offender/ Kvinnliga förövare Porno Memory Suicide/ självmord/ selvmord Myth/ Myte Harassment/ Trakassering/ Trakasserier Aggression/ aggresjon/ aggresion Slavery/ människohandel/ trafficking Fängelse/ Prison/ fengsel Church/ Religion/ Salvation/ Kyrka/ Krist Consent/ samtykke Homosexual/ Lesbian Race/ rasism/ colour Murder/ homocide/ mord/ drap Human rights Lust/ desire/begjær/ begär Asylum/ refugee/ asyl/ flyktning Fantasy/ dream Male Victims Torture/ tortur Hver referanse kan forekomme i flere kategorier. Totalt antall referanser

6 Aggression/ Aggresjon/ Aggresion/ Övergrepp/ Overgrep Aebi et al., 2012, Askeland et al., 2011, Bargh, 1995, Bevilacqua et al., 2012, Bohner et al., 2010, Bramsen et al., 2011, Bramsen et al., 2012, Bramsen et al., 2013, Daderman og Lidberg, 1999, Duerr og Retzlaff, 1998, Ellsberg et al., 2000, Graham-Kevan et al., 2012, Hald, 2006, Hald et al., 2010, Hannon, 2000, Johnson et al., 2000, Kjellgren et al., 2010, Kjellgren et al., 2011, Krahé et al., 2000, Landstedt og Gadin, 2011b, Langstrom, 2002, Lindqvist, 2003, Lisak, 1991, Livingston og Testa, 2000, Malamuth et al., 2012, Mandelli et al., 2011, Meyer et al., 1998, Nilsson et al., 2007, Norris et al., 1996, O'Reilly, 2004, Qui~nones, 1999, Rasmussen og Levander, 1996, Ryan og Kanjorski, 1998, Soares et al., 2007, Stockdale, 1998, Strand et al., 2004, Testa og Livingston, 1999, Truman et al., 1996, Ullman et al., 1999, Vatnar og Bjorkly, 2008, Vogel, 2000, Zacarias et al., Asylum/ Refugee/ Asyl/ Flyktning Al-Saffar et al., 2003, Baillot et al., 2011, Bajoghli, 2006, Berntsen et al., 2003, Callamard, 2002, Crawley, 2000, Dahl, 1999, Daud et al., 2008, Elklit, 2002b, Elklit et al., 2010, Emdad et al., 2005, Epp, 1997, Ferrada-Noli et al., 1998, FerradaNoli og Sundbom, 1996, Jind, 2003, Kullgren et al., 1996, Skånberg, 2009, Soares og Jablonska, 2004, Weaver, Children/ Barn/ Børn / Pedofili Aas et al. 2012, Aase et al. 2011, Abadi et al. 2012, Abbey og Halman 1995, Adam 2007, Adolfsson et al. 2004, Aebi et al. 2011, Aebi et al. 2012, Afifi og von Bothmer 2007, Agarwal 1998, Aglert et al. 1990, Ahlroth, Berndtsson, og Northon 1994, Ahlroth og Svahn 1996, Ahmad 2008, Ahrensburg og Nizam 2008, Ainscough og Toon 2000, Akdeniz 2008, Akkermann et al. 2012, Akselsdotter 1993, Albert 1999, Allender 1993, Allender og Holmdahl 1994, Allmo 2008, Allmänna barnhuset 2005, Allmänna förl. 1991, Ammicht- Quinn, Haker, og Junker-Kenny 2004, Amréus 2006, Amundsdotter 1989, Anderbring 1982, Andersen 2004, Andersen 1988, Andersen 2003, Andersen 2008a, Andersson 2000, Andersson 2002a, Andersson 1990, André og Nilsson 1996, Andreasen 1999, Angelides 2008, Ansara et al. 2005, Anstorp, Hovland, og Torp 2003, Antai og Adaji 2012, Appelqvist 2001, Ardoris, Toftner, og Wagner 2009, Arnow 1999, Askeland, Evang, og Heir 2011, Asling- Monemi et al. 2003, Aslund et al. 2007, Aslund et al. 2011, Astrid Lindgrens barnsjukhus 2004, Axelson og Linnerhed 2001, Axelsson 1990, Back 2012, Back et al. 2011, Bacon og Richardson 2001, Bader, Welsh, og Scalora 2010, Baer og Samuelsson 2008, Bagley 1995, Bakketeig 2000, Bakketun, Sarheim, og Gare 2005, Banyard 2002, Barkvoll og Normann 1994, Barnard 1989, Barnett 1992, Barnett 1997, Barnett, Miller-Perrin, og Perrin 1997, 2005, 6

7 Barnett 1993, barnhuset 2008, Barnombudsmannen 2006, Barter 2010, Bastians 1997, Batmanghelidjh 2007, Baviskar og Christensen 2011, Bell 1998, Bendixen, Muus, og Schei 1994, Bengtson 2008, Bengtsson-Tops, Markstrom, og Lewin 2005, Berg 1996, Berg et al. 2011, Berg og Skogsberg 2008, Bergenheim 1998a, c, b, 2004, 2005, Bergenlöv 2002, Bergenlöv og Lindstedt Cronberg 2002, Berglind 2001, Berglund 1997, Bernard 2001, Berntsson og Kjessler 1994, Berry og Renner 2004, Berry 2004, Bevilacqua et al. 2012, Binzer og Eisemann 1998, Bjarnason 2000, Bjorkert 2006, Bodegard 1990, Bolen 2000, Bolen 2001, Bolton, Morris, og MacEachron 1989, Borg 1990, Borgman et al. 2012, Bosson Rydell et al. 2006, Bosson Rydell og Wadman 2006, Boström 1987, Botte, Mari, og Willén 1994, Bourgois 1998, Bramsen et al. 2012, Bramsen et al. 2013, Brantsæter 2001, Bray 2008, Bray og Boyle 1997, Bray, Stibner, og Wärnström 1993, Bremner 1999, Brennen, Dybdahl, og Kapidzic 2007, Brick og Centerwall 1984, Briere 1991, Britton et al. 1998, Broman 1996, 2005, 2007, Broom 2008, Brottsförebyggande rådet 2007, Brottsoffermyndigheten 2009, 2011, 2012, Brown og Barratt 2002, Browne 2002, Bruknapp og Carlberg 1993, Brunnberg, Bostrom, og Berglund 2012, Bunting 2005, Busch 2002, Bäsén og Långström 2012, Cabot og Söderlund 2008, Cacho 2006, 2008, Calder 2000, 2004, 2005, Calder, Hanks, og Epps 1997, Calder, Peake, og Rose 2001, Calleman og Nisell 1982, Campbell 1995, Carli et al. 2011, Carlsson 2004, Carr 1996, Cederborg 1996a, b, 1999b, 2000, Cederborg 1999a, 2004, Cederborg et al. 2009, Cederborg og Lamb 2006, Cederborg et al. 2000, Cederborg, Lamb, og Laurell 2007, Centerwall 1992, Chaltas 2010, Chase og Tegnemark 1988, Cheasty 1998, Chew 1998, Christianson 1996, 1999, 2001, Christoffersen og DePanfilis 2009, Citron Stillström og Nyström 2006, Clancy 2009, Cling 2004, Cloitre 2001, Cocozza 2007, Coker 1998, Colarusso 2010, Collings 2003, Collings et al. 2009, Colton, Roberts, og Vanstone 2009, 2010, Colton og Vanstone 1996, Conte 2002, Cooper og Estes 2005a, b, Cooper og Söderlund 2008, Copeland et al. 2011, Cordon et al. 2013, Cossins 2000, Craig et al. 2008, Craissati 2004, Crossley 2000, Cutler og Nolen-Hoeksema 1991, Daderman, Lindgren, og Lidberg 2004, Daderman, Meurling, og Levander 2012, Dahlström-Lannes 1990, Dalenberg et al. 2012, Daniel og Mathias 2012, Danilda 2008, Dardenne 2006, Dardenne, Cuny, og Rydén 2005, Daro 1988, Das 1995, Daud, Af Klinteberg, og Rydelius 2008, Davidson og Gottschalk 2011, Davidson 2008, Davidson 2001, 2005, Davidson og Sánchez Taylor 2001, Davis 2005, Davis 1991, De Coninck-Smith 2008, Deacon og Gocke 1998, Deaton 1995, den Otter et al. 2013, Denneros 2007, Dennerstein, Guthrie, og Alford 2004, Diesen 2000, Diesen 2001, 2002, 2003, Diesen og Diesen 2009, Diesen og Sutorius 1999, 2001, Dietz 1999, Diseth 2005, 2006, Diseth og Christie 2005, Ditlevsen og Trolle 1987, Dorais 2002, Doris 1991, 7

8 Dowd, Singer, og Wilson 2006, Dowrick et al. 2011, Doyle 1995, Doyle, Sipe, og Wall 2006, Ds : departementsserien 1989, 1993, 1997, 2007, Due og Riggs 2012, Dugard og Ahlström 2013, Duncan 2004, Durham 2003, 2006, Dyb et al. 2003, Ebberline 2008, Eberhard-Gran, Slinning, og Eskild 2008, Echols 1999, Edelstein et al. 2005, Edgardh 2001, Edgardh og Ormstad 2000a, Edgardh, von Krogh, og Ormstad 1999, Edvardsen 2012, Eide, Hovengen, og Nordhagen 2010, Ekelund og Dahlöf 2005, Eklund 1990, 1992, Ekman, Lidholm, og Tivell 1994, Ekselius 1982, 1988, Ekstrand et al. 2011, Elgemyr 1999, Eling 2008, Elklit 2002, 2009, Elklit, Armour, og Shevlin 2010, Elklit og Shevlin 2010a, 2011, Ellheden-Schedin 2001, Elliott og Stålmarck 2007, Ellsberg et al. 2000, Emdad et al. 2006, Emmert og Kohler 1998, Eneman 2010, Engwall 1992, Ennew 1986, Eriksen og Wetlesen 1996, Eriksson 2012, Eriksson og Hester 2001, Eriksson og Lind 1996, Erixon og Rydh 2000, Ernst, Dalgren, og Sylwan 1985, Erooga og Masson 1999, Etherington 1997, Etiänen-Rahtu 2007, Everett og Gallop 2001, Everstine og Everstine 1989, Facey 1999, Fahrman 1993, Fairhurst og Jansson 2007, Faller 1989, Faller 2003, 2007, Farley og Keaney 1997, Faulkner 2011, Fawcett 1996, Fazel et al. 2009, Fergusson og Mullen 1999, Fernandez et al. 2001, Ferraro, Casey, og McGrath 2005, Feuk 1983, Finkelhor 1984, Finkelhor og Araji 1986, Finnila-Tuohimaa et al. 2005, Fiscella 1998, Fjellhaug, Skjervold, og Trøan 1991, Fleming 1998, Flowers 2000, Ford 2006, Forjuoh og Zwi 1998, Fors, Lennartsson, og Lundberg 2009, Forsman og Langstrom 2012, Fowley 2010, Fragoso og Kössler 2012a, b, France 2004, Fransson 2011, Frawley- O'Dea 2007, Freeman 2000, Freeman 2001, Freyd 1996, Friedrich et al. 1998, Friedrich 2001, Friman 2006, Furniss 1991, Fällman og Christianson 1999, Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2007, Gadin 2012, Gartner 1999, 2005, Geberth 2010, Gelles og Loseke 1993, Gerdner og Allgulander 2009, Gerður, Thelma, og Hellerud 2006, Gerhardsen 2010, Germain og Boucht 1980, Gilbert 1995, Gilbert et al. 2009, Gillander Gådin 1997a, b, Gillberg 2000, Gillespie 2008, Gilmartin 1994, Gladstone 1999, Glaister og Abel 2001, Glaser og Frosh 1988, Glass og Falk 2008, Glingvall-Priftakis 1989b, a, Glingvall-Priftakis og Sundell 1995, Godejord 2007, Goicolea et al. 2009, Goicolea et al. 2010, Goldstein 1987, Goode 2010, 2011, Goodman 2005, Goodman og Melinder 2007, Goodman et al. 2006, Goodman et al. 2011, Goodwin 1994, Goodyear-Brown 2011, Graham-Kevan, Zacarias, og Soares 2012, Granberg 1992, Grann og Wedin 2002, Granvik 1992, Grasmo og Gustavsson 1991, Greeley 2004, Gren-Landell et al. 2011, Gren-Landell et al. 2013, Grensman 2007, Grill 1998, Grimstad og Schei 1999, Grossi, Soares, og Lundberg 2000, Grothe Nielsen 2001, Groth-Marnat og Michel 2000, Grubin 1998, Grünfeld 1987, Grände 2009b, c, Gulbrandsen 2000, Gulla et al. 2007, Gumboot Productions /Arthur Holbrook Productions 2010, Gumpert og Lindblad 2000, 8

9 2001, Gumpert, Lindblad, og Grann 2002b, a, Gunnarsson 1993, Gurvich 2002, Gustafsson et al. 2009, Gustafsson, Nelson, og Gustafsson 2010, Gustavsen 2012, Göteborg Skolhälsovård 1994, Haaken 1998, Haaken og Reavey 2009, Haavet et al. 2004, Hagberg 1994, Hagborg, Stromwall, og Tidefors 2012, Hagner 2008, Hakansson et al. 2010, Hall og Lloyd 1989, Hallberg og Rigne 1994, Hallberg og Rigné 1999, Halvorsen 2003, Hansen et al. 2010, Hansen et al. 1994, Harne 2007, Harrison 2006, Hartzell 2000, Hasdenteufel 1997, Haug 2001, Haugaard og Reppucci 1988, Haugland 2004, Hayati et al. 2011, Hedenborg 2003, Hedges 1994, Hedin 2000a, Hedin 2000c, Hedin og Janson 1999, Hedlund 1989, Hedlund, Mattsson, og Granö 1992, Hegna, Mossige, og Wichstrom 2004, Heiberg 2001, Heinze 2000, Helgeland og Torgersen 2004, Hellblom Sjögren 1995, Hellner Gumpert 2001, Helmich 1999, Helweg- Larsen og Boving-Larsen 2003, Helweg-Larsen og Larsen 2005, 2006, Herrera et al. 2006, Heyman og Smith Slep 2002, Hilden et al. 2003, Hindberg 1990, 1999, 2006, Hinson, Koverola, og Morahan 2002, Hird 2002, Hislop 2001, Hjelmeland 1996, Hjerkinn, Lindbaek, og Rosvold 2007, Hobbs og Wynne 2001, Hobohm 1996, 2003, Hofstad 1999b, a, Holgerson og Hellblom Sjögren 1997, Holgerson og Hellbom 1997, Holmes og Holmes 2009, Holt og Hughes 2006, Honwana 2006, Hooper 1992, Host Committee for the World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children 1996, Howarth, Crofts, og Prytz 2007, Howitt 1995, Huang og Mossige 2012, Hukkanen 1997, Huldén og Svenberg 2003, Hurtig og Leppänen 2012, Hyman 2000, Hyman og Williams 2001, Höglin 1982, Høgskolen i Oslo 2008f, a, e, g, h, b, c, Ingnes og Aas 2008, Ingnes et al. 1985, Irgens og Moqvist 2002, Itzin 2000, Jackson 1999, Jackson 2000a, 2001, Jaggers og Janson Borglund 2010, Jalakas, Hansson, og Robin 1995, James 2003, Jansson 2009a, Jarecki og Smerling 2005, Jarvis 1998, Jayasuriya, Wijewardena, og Axemo 2011, Jehu, Gazan, og Klassen 1988, Jemta, Fugl-Meyer, og Oberg 2008, Jenkins 1998, Jennemyr og Persson 1982, Jensen 2004, Jensen 2003, Jensen 2001b, Jensen 2005, Jensen et al. 2005, Jepsen et al. 2009, Jespersen 1991, Jofs og Tamas 1990, Johannesson 1998, Johnsen og Asbjornsen 2008, Jones et al. 2007, Jones 1992, Jonsson og Lundström Mattsson 2012, Jonzon og Lindblad 2004, 2005, 2006, Jonzon, Wilkens, og Wiedsvang 1997, Jonzon 2006, Juliussen 1998, Justitiedepartementet 1991, Justitsministeriet 2006, Karle 1992, Karlén 2009, 2011, Karlsson 2001, Karolinska sjukhuset 1994, Katz 2006, Keenan og Prytz 2009, Kelleher 2006, Kelly 1999, Kenardy og Ball 1998, Kendler 2000, Killen 2005, Kincaid 1998, Kinnunen 1992, Kirk 1999, Kirkengen 1998, Kirkengen 2000a, Kirkengen 2008, Kisanga et al. 2010, Kisanga et al. 2011, Kitzinger 2004, Kjellgren 2000, 2001, Kjellgren et al. 2010, Kjellgren et al. 2011, Kjellgren og Rydén 1995, Klein og Chao 1995, Kleven, Bergsma, og Liu 2011, Klit, Riis, og Knudsen 2002, Koenig 2003, Kolpakova 9

10 2012, Korbin 1983, Kordon og Wetterqvist 2010, Korkman 2006, Koskela et al. 2002b, a, Koss, White, og Kazdin 2011, Krane 2003, Krantz et al. 2005, Kringstad og Lindelöf 2005, Kristensen 2007, Kristensen og Lau 2007, 2011, Kuehnle og Connell 2009, Kugel 2006, Kutchinsky 1989, Kvam 2000, 2004, 2005, Kvam og Braathen 2008, Kwame 2007, La Fontaine 1990, 1998, Lagerberg 2001a, b, Lagerberg og Sundelin 1982, Laisser et al. 2011, Lampert og Walsh 2010, Landstinget Halland 1991, Landstinget i Uppsala län 1991, Langeland og Hartgers 1998, Langstrom 2002, Langstrom og Grann 2000, Langstrom og Lindblad 1999, Langstrom, Sjostedt, og Grann 2004, Laouini 2012, Larsen og Helweg-Larsen 2003, Larsen, Leth, og Maher 2000, Larsson og Lamb 2009, Larsson 1994, 2000, 2001, Larsson og Svedin 2001, Larsson, Svedin, og Friedrich 2000, Larsson et al. 2013, Larsson- Swärd 2001, Lau og Kristensen 2007, 2010, Lauer og Bley 2011, Lauritsen og Charles 2001, Leander 2007, Leander 2010, Leander, Christianson, og Granhag 2007, 2008, Leander et al. 2007, Leander, Granhag, og Christianson 2004, Leander, Granhag, og Christianson 2005, 2009, Leberg 1997, Leth, Stenvig, og Pedersen 1988, 1989, Levesque 1999, Lew 1990, Lewin og Træen 2008, Lewis 2006, Lichtenstein 1985, Lien et al. 2007, Lilja 2005, Lindberg, Lagercrantz, og Forss 1999, Lindblad 1989c, Lindblad 1989a, Lindblad 1989b, Lindblad 1990a, b, 1995b, a, Lindblad et al. 1990, Lindblad, Holm, og Kaldal 1999, Lindblad og Kaldal 2000, 2005, Lindblad og Lainpelto 2011, Lindblad, Ormstad, og Elinder 1989, Lindblom 2002, Lindblom og Carlsson 1997, Lindblom og Carlsson 2001, Lindenau 2001, Lindgren og Renck 2008, Lindqvist et al. 2003, Lindsay 1997, Lindstedt Cronberg 2002, Linton 2002, Lochner et al. 2010, Loftus, Polonsky, og Fullilove 1994, Logio 2003, Lords 2005, Lorentzen, Nilsen, og Traeen 2008, Lorentzen, Ruud, og Grawe 2010, Lukasse et al. 2012, Lukasse et al. 2009, Lukasse, Vangen, Oian, Kumle, et al. 2010, Lukasse, Vangen, Oian, og Schei 2010, Lukasse et al. 2011, Lundgren og Aldén 1994, Lundgren 2010, Lundgren et al. 2013, Lundqvist 1998, 2005, Lundqvist, Hansson, og Svedin 2004, Lundqvist og Ojehagen 2001, Lundqvist, Svedin, og Hansson 2004, Lungren, Gerdner, og Lundqvist 2002, Lutzker 1998, Lytsy og Olson 2003, 2008, Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor i Östergötlands län 2003, Länsstyrelsen i Jönköpings län 1998, Länsstyrelsen i Örebro län 1992, 1999, Länsstyrelsen Örebro län 2006, Löfquist 2004, Löthén 2010, Løwenborg 1993, Långström 2000, 2001, Macias Svensson 1992, Mackrill og Hesse 2011, Madge et al. 2011, Magnussen et al. 2006, Magnussen og Melinder 2012, Magnusson et al. 2012, Magnusson 1985, Maguire 2007, Makenzius et al. 2012, Malchiodi 1997, Mandelli et al. 2011, Markevärn og Thor 2012, Marks 2008, 2009, Marshall 2005, Martellozzo 2012, Martens 1986, 1989, 1990a, b, 1991, 1998, Matthesen, Rohde, og Vesterby 2007, McAlinden 2012, McCallum 2001, McGuffey 10

11 2005, Meadows, Thurston, og Lackner 2001, Meekums 2000, Melander 1989, Melinder et al. 2010, Melinder og Gilstrap 2009, Melinder et al. 2004, Mellberg 1991, 1997, 2002, 2003, 2004, Melucci 2001, Merrick 1985, Meyer 2007, Michaels 1995, Miller 1998, Ministry of Health and Social Affairs 2008, Monahan og Forgash 2000, Morris 1998, Mossige 1998, 2000, Mossige et al. 2005, Mossige og Stefansen 2007, Mouridsen 2012, Muganyizi et al. 2011, Muganyizi et al. 2010, Muntarbhorn 1996, Muram 1998, Myhre et al. 2002, Myhre, Thoresen, og Dyb 2011, Myhren og Steinsbekk 2000, Myklebust og Bjorklund 2009, 2010, Nagata 1999, Nardo et al. 2011, Nelson og Oliver 1998, Nelson 1994, Nelson 1992, Neroien og Schei 2008, Nerum et al. 2010, Nerum et al. 2013, Nettelbladt, Svensson, og Serin 1996, Ney 1995, Nielsen og Treppendahl 1996, Niemann og Jacob 2000, Nilsson 2007, Nilsson, Gustafsson, og Svedin 2010, Nilsson og Svedin 2006, Nilsson og Wadsby 2010, Nilsson, Wadsby, og Svedin 2008, Nilsson, Gustafsson, og Svedin 2012, Nilsson 1999, Nilsson 1992, Nilsson et al. 2007, Nilsson, Reuterswärd, og Reuterswärd 1988, Nitteberg og Berntsen 1998, Norcott 2009, Nordberg 2009, Nordborg 2001, Nordborg og Sigfridsson 2003, Nordenfors 1996, 2012, Nordin 1990, Nordlund 2010, Nordstrom 1997, Norlund og Tjärnström 2009, Normann og Edberg 1995, Norrbottens läns landsting 1998, Nyman, Risberg, og Svensson 2001a, b, Nyman og Svensson 1995b, a, Nyman, Svensson, og Oota 2008, O'Beirne og Waltman 2005, O'Donnell og Milner 2007, O'Grady og Clason 1992, Oleke et al. 2007, Olfman 2009, Olsen 2004, Olsson et al. 2000, Oravsky og Malmén 2004, Osborne og Kärnbo 2010, Oscarsson, Benzein, og Wijma 2008, Oshaug, Erixon, og Vang Nyman 1994, Ost 2009, Outtara, Sen, og Thomson 1998, Overlien og Hyden 2003, Palusci og Fischer 2011, Pattee 2004, Patton 1991, Pearce 2008, 2009, Pedersen og Aas 1995, Pedersen og Skrondal 1996, Peleikis 2005, Peleikis og Dahl 2005, Peleikis, Mykletum, og Dahl 2004, Peleikis, Mykletun, og Dahl 2005a, b, Pepa Films & La Femme Endormie 2011a, b, Persson og Persson-Lindberg 1985, Persson Giolito 2010, Peters og Petrus 2007, Petersen og Malmsjö-Lindelöf 1993, Petersen et al. 2009, Peyrot et al. 2013, Philpot 2008, Pipe, Lamb, et al. 2007, Pipe, Orbach, et al. 2007, Piper 2010, Pissiota et al. 2002, Plante 2004, Plante og McChesney 2011, Pockettidningen R 2002, Poston og Lison 1989, Powell 2007, Priebe 2008, 2009, Priebe, Backstrom, og Ainsaar 2010, Priebe, Hansson, og Svedin 2010, Priebe og Svedin 2008, 2009, 2012, Pullman og Westman 2006, Quas 2002, 2005, Quas et al. 2007, Quayle, Allegro, og Hutton 2012, Quayle, Jonsson, og Lööf 2012, Quayle og Ribisl 2011, Ragnarsson et al. 2008, Rahm 2008, Rahm, Renck, og Ringsberg 2006, Rathsman 2000, Reavey og Warner 2002, Regeringen 2003, Reigstad, Jorgensen, og Wichstrom 2006, Rekaa 1988, Renck og Rahm 2005, Renvoize 1993, Richter, Dawes, og Higson-Smith 2004, Ridge og Cunningham 2008, 11

12 Riksförbundet mot sexuella övergrepp på barn 1989, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige 1999, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 1999a, Rikspolisstyrelsen 1987, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, Riksåklagaren 1985, Risberg og Gustavsson 2004, Robertson 2005, Rodriguez-Srednicki og Twaite 2006, Rogland og Christianson 2012, Rohleder et al. 2009, Romans 1999, Ronai 1997, Roseth, Bongaardt, og Binder 2011, Ross og Byerly 2004, Rousseau 2007, Rubin og Berntsen 2007, 2009, Ruchkin, Eisemann, og Hagglof 1998, Ruchkin et al. 1998, Russell 1984, Rygg 1988, Rädda barnen 1980, 1987, 1991, 1998, 1999, 2003, Rönström og Spelman 1986, Salter 2012, Samelius et al. 2007, 2010, Sandberg 2006a, Sander Jørgensen 2003, Sanderson 2004, 2006, 2010, Sandström-Taylor og Gegerfelt 1993, Sandve 2003, Santa-Mina og Gallop 1998, Saradjian og Hanks 1996, Saulo, Walakira, og Dari 2012, Sawyer 1988, Schachter, Stalker, og Teram 1999, Scharff og Scharff 1994, Scharnberg 1996a, b, Schaverien 2004, Schei 1991, Schei et al. 2006, Scherp 1999, Schramm 2001, Schroll, Tabor, og Kjaergaard 2011, Schwartz-Kenney, McCauley, og Epstein 2001, Scott 2001b, Scourfield 2001, Seabrook 2000, Seabrook, Seabrook, og Thungström 2001b, a, Sechirah 2008, Segebladh et al. 2011, Seidel og Nilsson 1991, Seto 2008, Seymour 1998, Shannon 2007, Shannon og Törnqvist 2011, Shaw og Ringqvist Ekberg 2011, Sher 2007, Sikes og Piper 2010, Sikstrom et al. 1996, Simonnes 1996, Sjoberg 1997, 2001, 2004, Sjoberg og Lindblad 2002b, a, Sjoberg og Lindholm 2009, Sjostedt et al. 2004, Sjöberg og Lutteman 2012, Sjöberg 2002, Sjöblom og Klereborn 1993, Sjögren 1992, Sjögren 2004, Sjögren 2012, Skaar 1989, Skarbo, Rosenvinge, og Holte 2004, Skybak 1999, Skåden og Hætta 2009, Smallbone, Marshall, og Wortley 2008, Smith 2008, Snare 1998, Soares et al. 2007, Socialdepartementet 2008, Socialstyrelsen 1985, 1987, 1991, 1997, 1999a, b, 2000a, b, 2002, 2011, Soderberg, Kullgren, og Renberg 2004, Softestad og Toverud 2012, Solomon 1992, Sonnby et al. 2011, Spak 2001, Spak 2003, Spak, Spak, og Allebeck 1997, 1998, 2000, Spanos 1996, Spiegel 2003, Støckel 2010, Stalker, Schachter, og Teram 1999, Staller og Faller 2010, Statens beredning för medicinsk utvärdering 2011, Statens Information 2002, Statens offentliga utredningar 1997, 1998, 2004, 2012, Steel og Herlitz 2005, 2007, Stein 2011, Steine, Harvey, et al. 2012, Stenson 2000, Stenson og Heimer 2008, Stenson et al. 2003, Stenson, Sidenvall, og Heimer 2005, Stenström 2004, Stevenson 1989, Stiftelsen Allmänna barnhuset 2007, Stockholms katolska stift 2010, Stockholms läns landsting 1984, Storeide 2001, Strandell 2010, Strandvik 1985, Sullins 1998, Sundbom et al. 2002, Sundelin 1996, Sundkvist 1997, Sung 2012, Sunnqvist, Westrin, og Traskman-Bendz 2008, Susanna 2003, Svedin 1999, 2000a, b, c, 2001a, b, c, 2002, Svedin og Back 2003, Svedin, Back, og Soderback 2002, Svedin og Back 1996, Svedin, Back, og Cracknell 1996, Svedin og Banck 12

13 2002, Svedin, Gustafsson, og Sundqvist 1991, Svedin, Nilsson, og Lindell 2004, Svedin og Priebe 2007, Svenska kyrkan 2003, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2011, Svensson 1999, Svensson 1998, 2000, 2012, Svensson 2003, Svensson og Krefeld 2006, Swahnberg, Hearn, og Wijma 2009, Swahnberg et al. 2007, Swahnberg, Wijma, Schei, et al. 2004, Swahnberg, Wijma, Wingren, et al. 2004, Swaine og Feeny 2004, Swanston 1999, Swedish Children's Welfare Foundation 2007, Swedish Council of Health Technology Assessment 2011, Sætre 1988, Söderquist 1992, 1993, 1995, Söderqvist 1992, Söderström 2004, Söderström og Almebäck 2005, Tafvelin 1995, Talbot 2000, Talley 2011, Talley 2005, Taskinen 1987, 1994, Taylor og Quayle 2003, Temkin, Childs, og Bibbings 2000, Tennfjord 2008, Tetreault og Barnett 1987, Teurnell 1995, The 2001, Thio 2009, Thon 2007, Thoresen et al. 2009, Thoresen et al. 2006, Thoresen og Overlien 2009, Thornton 2008, Thorsen, Aneblom, og Gemzell-Danielsson 2006, Thungström 2002, Tidefors Andersson 2000, 2002, Tidefors og Strand 2012, Torgersen 2009, Torstad 2012, Toverud 1997, TPB 2001, Trenholm, Olsson, og Ahlberg 2011, Trowell 1999, Tsabedze 2005, Tufte 2005, Turton 2008, Tuseth 1997, Tutty 1996, Ullmann og Hilweg 1999, Ungdomsstyrelsen 2010, Utbildningsradion 2006a, 2007b, a, c, 2008a, b, c, 2009b, a, 2010a, b, c, h, g, f, d, e, 2011h, b, a, e, d, 2013b, a, Utrikesdepartementet 2001, Utsi 2011, Valladares Cardoza 2005, Valladares et al. 2005, Van Dam 2006, Van der Zande 2012, Van Osch Filmprodukties 2010, Vang et al. 2009, Varma 1997, Vatnar og Bjorkly 2008, Ventegodt, Clausen, og Merrick 2006a, b, Veritas 2004, Vermeulen 2005, Vik 1999, Vrabel 2009, Vrabel et al. 2010, Vung og Krantz 2009, Wahldén og Hoelstad 2009, Wahlstrom et al. 2010, Walker 2004, Walker 1999a, b, Wallsten, Kjellin, og Sjoberg 2008, Wangel et al. 2012, Warner 2001, 2009, Wasserman et al. 2012, Watson og Halford 2010, Wazir og Oudenhoven 1998, Weiss, Longhurst, og Mazure 1999, Wennberg 1993, Wentz et al. 2005, Westrin, Frii, og Traskman-Bendz 2003, White, Koss, og Kazdin 2011, Whittier 2009, Wiederman, Sansone, og Sansone 1999a, Wijma et al. 2003, Wijma, Samelius, et al. 2007, Wijma et al. 2000, Williams 1995, Willumsen 2004, Willumsen og Graugaard 2005, Winding 1986, Winton og Mara 2001, Wolmar 2000, Woodward 2000, Wortley og Smallbone 2006, Wubs et al. 2009, Yapko 1994, Ystgaard et al. 2004, Zacarias et al. 2012, Zachrison 2013, Zeuthen 2008, Öhrström 1996, Österman 2005, Östman 2004, Østrem 2001, Överlien 2004, Åklagarmyndigheten 2007, Åström Church/ Religion/ Salvation/ Kyrka/ Kristen Ammicht-Quinn et al., 2004, Anstorp et al., 2003, Berry og Renner, 2004, Borgman et al., 2012, Christoffersen, 2010b, Cupples og Harrison, 2001, Doyle et al., 2006, France, 2004, 13

14 Frawley-O'Dea, 2007, Greeley, 2004, Hansen et al., 1996, Ingram, 1987, Jackson, 2000b, Jones et al., 2007, Kwok, 2010, Manlowe, 1995, McCormick, 1994, Pepa Films & La Femme Endormie, 2011a, Pepa Films & La Femme Endormie, 2011b, Plante, 2004, Plante og McChesney, 2011, Rey, 1999, Riisøy, 2009, Seto, 2008, Shah og Store, 2010, Simonnes, 1996, Sipe, 2003, Skimmeland, 2010, Svenska kyrkan, 2003, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 2011, Swärdh, 2003, Warenius et al., Consent/ Samtykke Andersson, 2001c, Archard, 1998, Baro, 1997, Baron et al., 2001, Bøe-Hansen, 2010, Cowling og Reynolds, 2004, Diesen og Diesen, 2010, Ehrlich, 2001, Friedman og Valenti, 2008, Hansen, 2008, Hayati et al., 2011, Helweg-Larsen og Boving-Larsen, 2003, Jamieson, 1996, Jones, 2012, Laiou, 1993, Lindelid, 2010, Lundberg et al., 2012, Muganyizi et al., 2010, Munro og Stychin, 2007, Myhre et al., 2002, Nelson og Oliver, 1998, Pateman, 1982, Philadelphoff-Puren, 2005, Smette et al., 2009, Wehbi, 2002, Wertheimer, 2003, Westen, Crime/ Kriminalitet/ Sexualbrott/ Seksualforbrytelse/ Brott Aalto, 1990, Aalto, 1996, Abdullah-Khan, 2008, Acland, 1995, Aebi et al., 2011, Aebi et al., 2012, Ahlberg, 1994, Ahlberg, 1996, Akdeniz, 2008, Allen, 2002, Alm, 2003, Andersson, 2002a, Andersson, 2001b, Armelius, 1997, Ask, 2010, Aslaksrud, 1986, Asp, 2010a, Avenius og Jansson, 2003, Axelson og Linnerhed, 2001, Bakketun et al., 2005, Barahona, 2003, Barbaree et al., 1993, Barnombudsmannen, 2006, Barstow, 2000, Beauregard og Mieczkowski, 2012, Belfrage, 1995, Benedict, 1993, Bengtson, 2008, Bergenheim, 1998a, Bergenheim, 2004, Bergenheim, 2005, Bergenheim, 2010b, Bergenlöv, 2002, Bergenlöv og Lindstedt Cronberg, 2002, Bergsmo, 2008, Block, 2006, Boëthius, 1990, Bogren et al., 2002, Bohner et al., 2010, Bollingmo et al., 2009, Bollingmo et al., 2008, Bolmstedt, 2002, Borg, 1990, Bork Mathiesen, 2008, Brasch, 1985, Breckenridge og Laing, 1999, Brink, 2006, Broom, 2008, Brottsförebyggande rådet, 1986, Brottsförebyggande rådet, 2007, Brottsoffermyndigheten, 2009b, Brottsoffermyndigheten, 2009a, Brottsoffermyndigheten, 2011, Brottsoffermyndigheten, 2012, Brouwer, 2011, Brown og Walklate, 2012, Brundage, 1987, Bunting, 2005, Burgess-Jackson, 1999, Burns, 2005, Busch, 2002, Bäsén og Långström, 2012, Calder, 2005, Caputi, 1987, Card, 2004, Carney, 2003, Cederborg og Lamb, 2006, Christianson, 1996, Christianson og Granhag, 2010, Cohen, 1999, Condry, 2007, Conroy og Murrie, 2007, Cooper og Estes, 2005a, Cooper og Estes, 2005b, Corovic et al., 2012a, Corovic et al., 2012b, Cotterill, 2007, Cowling og Reynolds, 2004, Craissati, 2004, Cuklanz, 14

15 1996, Daderman et al., 2002, Danielsson et al., 2009, Davidson, 2008, Davidson, 1980, Davidsson et al., 2009, Davis, 2005, D'Cruze, 1998a, D'Cruze, 1998b, De Alwis og Jayawardena, 1996, Dean, 2001, Denov, 2004, Diesen og Diesen, 2009, Diesen og Diesen, 2010, Dobash et al., 1995, Dobbert, 2004, Douglas, 1992, Douglas og Olshaker, 1999, Durham, 2006, Edgren, 1997, Edgren, 2012a, Edita, 1998, Ehrlich, 2001, Eklund, 1990, Eklund, 1992, Ekström, 2002b, Ekström, 2002a, Ekström, 2008, El-Bushra og Gardner, 2004, Elklit, 2002a, Ellingsen, 1999, Eneman, 2010, Englund, 2008, Ericson, 2003, Erooga og Masson, 1999, Ertzeid, 2006, Eskridge og Hunter, 2004, Fasano, 2001, Fazel et al., 2009, Fazel et al., 2010, Ferraro, 2001, Flowers, 2000, Ford, 2006, Forsman og Langstrom, 2012, Fuentes, 1997, Fällman og Christianson, 1999, Gartner, 2005, Geberth, 2010, Gedda et al., 2007, Geertsen, 2000, Gilmartin, 1994, Girshick, 2002, Gísli Ágúst, 1994, Godejord, 2007, Goldberg, 2013, Goodman et al., 2006, Gradus et al., 2012, Grann og Wedin, 2002, Gregersdotter, 2013, Gregory og Lees, 1999, Grevholm et al., 2005, Grünfeld, 1985, Gumpert et al., 2002b, Gumpert et al., 2002a, Hagstedt, 2012, Hamby og Grych, 2013, Hansen og Elklit, 2013, Hanvey et al., 2011, Hare et al., 2000, Harne, 2007, Harrington, 2010, Healey, 2009, Hebenton et al., 1997, Heberle og Grace, 2009, Hedenborg, 2003, Hedin og Månsson, 2002, Hedlund, 1989, Hedlund, 1990, Hedlund, 1995a, Heilmann og Llewellyn, 2004, Heimer, 1996, Hellblom Sjögren, 1997, Herzog, 2009b, Herzog, 2009a, Hislop, 2001, Hollomotz, 2011, Holmberg og Kyvsgaard, 2003, Holmberg, 1994, Holmberg, 1996, Holmes og Holmes, 2001, Holmes og Holmes, 2002, Holmes og Holmes, 2009, Honkatukia, 2001, Horvath og Brown, 2009, Horvath og Woodhams, 2013, Houston og Galloway, 2008, Howitt, 1995, Höcker, 2012, Ireland, 2009, Jackson, 1999, Jacobsson, 2006, James og Mårtensson, 2012, Jansson, 1996, Jenness og Broad, 1997, Jensen et al., 1998, Jeppsson et al., 2002, Johansson, 2000, Johansson, 2010, Johnsen et al., 2001, Johnson, 2009, Jokiaho, 2000, Jordan, 2008, Juel, 2010, Justice et al., 1982, Justitiedepartementet, 1991, Justitiedepartementet, 2005a, Justitiedepartementet, 2005b, Kainulainen, 2007, Katz, 2006, Kelly et al., 1996b, Knutagård, 2009, Knöfel Magnusson, 2012, Koenders, 1995, Kordon og Wetterqvist, 2010, Korpiola, 2001, Kretser og Fischer, 2004, Kriminalvårdsstyrelsen, 2001, Kristensen, 2008, Kristensen et al., 2009, Kutchinsky, 1991, Kuzniar, 2011, Kvarving, 2011, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1981, Kwarnmark og Tidefors Andersson, 1999, La Fond, 2005, Landstinget Kronoberg, 1997, Landstinget Kronoberg, 1998, Langstrom, 2002, Langstrom og Grann, 2000, Larsson, 2004b, Le Guay, 2011, Leander, 1986, Leander, 2007a, Leatherman, 2011, Lees, 1995, Lennartsson, 2010, Leon, 2011, Leppänen Sjöberg, 2006, Letherby et al., 2008, Lidberg og Wiklund, 2004, Lidman og Hellberg, 2011a, Lidman og Hellberg, 2011b, Liliequist, 1985, 15

16 Liliequist, 1988, Liliequist, 1992a, Liliequist, 1992b, Lilleaas, 1998, Lilly, 2007, Lindstedt Cronberg, 2002, Listerborn, 2000, Lombard og McMillan, 2012, Lovett et al., 2004, Lundgren, 1996, Lundgren, 2001, Lundgren et al., 2002, Luopajärvi et al., 2001, Lövkrona, 2001, Långström, 1999, Långström, 2000, Långström og Sjöstedt, 2000, Manderson og Bennett, 2003, Marcus, 2011, Markevärn og Thor, 2012, Marshall, 2005, Martens, 1986, Martens, 1989, Martens, 1990a, Martens, 1990b, Martens, 1991, Martens, 1998, Masson, 1999, McGee, 2002, Melinder et al., 2004, Meurling, 2001, Meyerson, 1984, Miller, 2002, Miller, 2007, Mills, 1985, Minke, 2010, Morris, 2013, Morton, 1999, Mouridsen, 2012, Munro og Stychin, 2007, Myers og LaFree, 1982, Myers, 2002, Månsson, 2002, Naphy, 2004, Nash, 2006, National Centre for Knowledge on Men's Violence against Women, 2008, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010a, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b, Neumann, 2010, Niemi- Kiesiläinen, 2004, Nilsson et al., 2010, Nordborg og Sigfridsson, 2003, Noreik, 1993, Nyman et al., 2001b, Näringsdepartementet, 2001, Näringslivets Mediainstitut, 1994, Odén og Grände, 2007, O'Donnell og Milner, 2007, Olsson, 1996, Olsson og Wiklund, 1997, Ost, 2009, O'Toole et al., 2007, Ottosson, 2009, Palermo og Farkas, 2001, Palme, 2000, Pape og Stefansen, 2004, Paunovic et al., 2002, Persson og Persson-Lindberg, 1985, Persson Giolito, 2010, Persson, 1998, Persson, 1981, Pettersson, 2003, Pleck, 1983, Pockettidningen R, 2002, Prentky et al., 2003, Priebe et al., 2010b, Priebe og Svedin, 2012, Projansky, 2001, Radford et al., 2000, Ragnheidur, 2006, Ragnheiður, 2009, Rasmussen og Levander, 1996, Reddington og Kreisel, 2005, Regeringen, 2004, Reher, 1995, Revault d'allonnes og Rousselot, 2011, Rieber-Mohn, 2010, Riisøy, 2006, Riisøy, 2009, Riksförb. för sexuell upplysning, 1993, Rikspolisstyrelsen, 2009, Rikspolisstyrelsen, 2010, Rikspolisstyrelsen, 2011, Rikspolisstyrelsen, 2012, Robertson, 2005, Rook og Ward, 2010, Rousseau, 2007, Ruchkin et al., 1998b, Salter, 2012, Sandberg og Tollefsen, 2010, Sander Jørgensen, 2003, Saradjian og Hanks, 1996, Scharnberg, 1996a, Scharnberg, 1996b, Schlesinger, 2003, Seabrook et al., 2001b, Seabrook et al., 2001a, Searles og Berger, 1995, Segebladh et al., 2011, Semb et al., 2011, Shannon, 2007, Shannon og Törnqvist, 2011, Sharratt, 2011, Shuy, 2012, Silverstolpe, 1999, Simons og Zoldak, 2009, Sjostedt og Langstrom, 2002, Sjostedt et al., 2004, Sjögren, 2004, Sjöström, 2006, Skar, 2010, Skåden og Hætta, 2009, Smallbone et al., 2008, Smith og Kuchta, 1993, Snare, 1980, Socialstyrelsen, 2000b, Socialstyrelsen, 2000d, Socolow, 1980, Somander, 1995, Sommer, 2000, Sondenaa et al., 2008, Soothill, 2002, South og Messner, 1987, St. Germain og Dewey, 2012, Statens offentliga utredningar, 2001a, Statens offentliga utredningar, 2001b, Statens offentliga utredningar, 2010, Stene, 2001, Stinson et al., 2008, Stochholm et al., 2012, Stoltenberg, 1990, Stoltenberg, 2000a, Stoltenberg, 2000b, Ström, 16

17 1983, Sturidsson et al., 2006, Sturidsson et al., 2009, Sundén, 2004, Sutorius og Kaldal, 2003, Svedberg, 2003, Svedin, 2001c, Svenska offentliga utredningar, 1984, Svensson, 2012, Taussi Sjöberg, 1994, Taylor og Quayle, 2003, Temkin og Krahé, 2008, Terry, 2012, Thomas, 2000, Thomsson, 2000, Thoresen et al., 2006, Thornton, 2008, Thunander, 1992, Thunander, 1993, Tiby, 1999, Tidefors Andersson, 2002, Tidefors, 2010, Träskman, 1990, Träskman, 2004, Turton, 2008, Ueno og Yamamoto, 2003, Ulriksson, 2001, Utbildningsradion, 2003, Utbildningsradion, 2007b, Utbildningsradion, 2008a, Utbildningsradion, 2010c, Utbildningsradion, 2010d, Utbildningsradion, 2010e, Utbildningsradion, 2010k, Utbildningsradion, 2013b, Utsi, 2011, Vandiver, 2010, Viskum, 2006, Walby og Allen, 2005, Walklate, 1995, Walkowitz, 1992, Wallqvist, 2005, Ward et al., 2003, Wegerstad, 2011, Wennberg, 1997, Wennberg, 1993, Wersäll og Rapp, 2007, Wertheimer, 2003, Wessel et al., 2012, Westen, 2004, Westlund, 1999, Westmarland, 2009, Whittier, 2009, Wortley og Smallbone, 2006, Yourstone Cederwall og Freij, 2010, Yourstone Cederwall et al., 2011, Öberg et al., 2010, Örebro läns landsting, 1994, Österberg, 2000, Österman, 2006, Åkerman og Eriksson, 2011, Åklagarmyndigheten, 2007a, Åström, Family/ Familie/ Familj Abadi et al., 2012, Adam, 2007, Allmänna förl., 1991, Anderson, 2002, André og Nilsson, 1996, Antai og Adaji, 2012, Askeland et al., 2011, Axelson og Linnerhed, 2001, Barnett, 1997, Barnett et al., 1997, Barnett et al., 2005, Bengtsson-Tops og Tops, 2007, Benyei, 1998, Bergen, 1994, Bergqvist og Rydå, 1990, Bourgois, 1998, Breckenridge og Laing, 1999, Brottsoffermyndigheten, 2009a, Brottsoffermyndigheten, 2011, Bäsén og Långström, 2012, Calleman og Nisell, 1982, Centerwall, 1992, Chew, 1998, Christiansen et al., 2012, Christianson og Granhag, 2010, Christoffersen og DePanfilis, 2009, Condry, 2007, Craig et al., 2008, Dalal og Lindqvist, 2012, Dalla Costa, 2008, Davidson, 1998, Davis, 2005, DeMause, 2010, Denmark og Paludi, 2007, Dickinson, 1999, Diseth og Christie, 2005, Doe, 2003, Duncan, 2004, Dyb et al., 2003, Edwards og Ribbens, 1995, Ekelund og Dahlöf, 2005, Ekselius, 1988, Elgemyr, 1999, Elklit, 2002b, Elklit og Shevlin, 2009, Elklit og Shevlin, 2010a, Elliot, 1996, Ellsberg et al., 2000, Emenike et al., 2008, Eriksen og Wetlesen, 1996, Ernst et al., 1985, Falkenberg, 1985, Feuk, 1983, Forsman og Langstrom, 2012, Friedrich et al., 1998, Friedrich, 2001, Garbarino et al., 1997, Gartner, 2005, Gelles, 1997, Gelles og Loseke, 1993, Goicolea et al., 2009, Goicolea et al., 2010, Goodyear-Smith, 1998, Gordon, 1989, Granberg, 1992, Grothe Nielsen, 2001, Haavet et al., 2006, Hakansson et al., 2010, Hakansson et al., 2011, Hamberg et al., 1999, Hamby og Grych, 2013, Hedin, 2000b, 17

18 Helweg-Larsen et al., 2012, Herrera et al., 2006, Heyman og Smith Slep, 2002, Hindberg, 1990, Hird, 2002, Hjelmeland og Bjerke, 1996, Hjelmeland et al., 2012, Huang og Mossige, 2012, Hyman, 2000, Jansson, 1992, Jarecki og Smerling, 2005, Jefford og Dull, 1982, Jennemyr og Persson, 1982, Jensen, 2004, Jensen et al., 2005, Jespersen, 1991, Johnson, 2009, Johnson, 1995, Jones et al., 2007, Keskinen, 2007, Kjellgren et al., 2010, Kjellgren og Rydén, 1995, Klungel, 2011, Krantz et al., 2005, Krantz og Vung, 2009, Kullgren et al., 1996, La Fontaine, 1990, Landstinget i Uppsala län, 1991, Larsen og Helweg-Larsen, 2003, Larsson og Svedin, 2001, Lauritsen og Charles, 2001, Leander et al., 2007a, Lichtenstein, 1985, Lien et al., 2007, Lochner et al., 2010, Lorentzen et al., 2008, Lundberg et al., 2012, Lundgren, 2010, Lundqvist et al., 2004a, Länsgruppen mot familjevåld Värmlands län, 2007, Mackrill og Hesse, 2011, Madanes et al., 1995, Makenzius et al., 2012, Meadows, 1998, Mehralizade, 1998, Melzer, 2002, Morris, 2013, Mossige og Stefansen, 2007, Nettelbladt et al., 1996, Niemann og Jacob, 2000, Nilsson et al., 2012, Nilsson et al., 2007, Oleke et al., 2007, Olsson et al., 2000, O'Reilly, 2004, Pape og Stefansen, 2004, Patton, 1991, Paul, 2000, Peleikis et al., 2004, Peleikis et al., 2005a, Peleikis et al., 2005b, Pepa Films & La Femme Endormie, 2011a, Pepa Films & La Femme Endormie, 2011b, Persson Giolito, 2010, Priebe et al., 2010b, Priebe og Svedin, 2008, Priebe og Svedin, 2012, Reigstad et al., 2006, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, 1999, Rikspolisstyrelsen, 1987a, Rikspolisstyrelsen, 1987b, Rikspolisstyrelsen, 1987c, Rodriguez, 1998, Sassoon, 2001, Segebladh et al., 2011, Selwyn, 2012, Sidenvall, 2006, Sikes og Piper, 2010, Simonnes, 1996, Simons og Zoldak, 2009, Skjørten, 1994, Socialstyrelsen, 1985, Socialstyrelsen, 1997, Softestad og Toverud, 2012, Solomon, 1992, Stenson og Heimer, 2008, Sundelin og Hansson, 1995, Svedin et al., 2002, Svedin og Priebe, 2007, Söderquist, 1992, Söderquist, 1993, Söderqvist, 1992, Talley, 2005, Thestrup, 2001, Tuseth, 1997, Utbildningsradion, 2004, Utbildningsradion, 2011c, Van Osch Filmprodukties, 2010, Vatnar og Bjorkly, 2008, Vung og Krantz, 2009, Vung et al., 2008, Wahlstrom et al., 2010, Walby og Allen, 2005, Wallace og Roberson, 2011, Wasserman et al., 2012, Wassil-Grimm, 1995, Westerstahl et al., 2003, Widerberg, 2000, Williams, 1995, Wilson, 1995a, Winding, 1986, Wubs et al., 2009, Ystgaard et al., Fantasy/ Dream Andersson og Björkman, 1991, Bergenheim, 1998c, Burns, 1998, Cattermole-Tally, 1990, Dalenberg et al., 2012, Friedman og Valenti, 2008, Geberth, 2010, Goode, 2010, Haaken, 1996, Hazlewood og Michaud, 2001, Kipnis, 2005, Roseth et al., 2011, Strassler, 2004, Talley, 2011, Ussher, 1997, Ward et al., 2005, Åhsberg,

19 Female offender/ Kvinnliga förövare Aebi et al., 2011, Aebi et al., 2012, Almedal og Danielsen 1994, Back et al., 2011, Barbaree et al., 1993, Bendixen et al., 1994, Bengtson, 2008, Brown og Pratt, 2000, Brown, 2000, Campbell, 1995, Cling, 2004, Colton et al., 2009, Condry, 2007, Corovic et al., 2012b, Craig et al., 2008, Craissati, 2004, Daderman et al., 2002, Daderman og Jonson, 2008, Daderman og Lidberg, 1999, Daderman et al., 2012, Edgardh og Ormstad, 2000a, Eneman, 2010, Gelsthorpe, 1989, Grann og Wedin, 2002, Hagborg et al., 2012, Hare et al., 2000, Hebenton et al., 1997, Hegna et al., 2004, Hislop, 2001, Holmes og Holmes, 2001, Holmes og Holmes, 2009, Houston og Galloway, 2008, Ireland, 2009, Jensen et al., 2005, Johansson og Nyberg, 2001, Kemshall, 2001, Kjellgren et al., 2010, Kjellgren et al., 2011, Kruttschnitt, 1989, Kutchinsky, 1991, La Fond, 2005, Langstrom, 2002, Langstrom og Grann, 2000, Langstrom og Lindblad, 1999, Langstrom et al., 2004, Larsen et al., 2000, Lau og Kristensen, 2010, Lawson, 2008, Leander et al., 2005, Lidman og Flovin, 2007, Lindberg, 2003b, Lindblad og Kaldal, 2005, Lindqvist et al., 2003, Lorentzen et al., 2008, Långström, 1999, Långström, 2001, Maguire, 2001, Marshall, 2005, Marshall, 2006, Marshall et al., 1999, Marshall et al., 1990, Mejlvang og Boujida, 2007, Monk-Shepherd, 2003, Mouridsen, 2012, Myers, 2002, Myklebust og Bjorklund, 2009, Nash, 2006, Norberg, 2002, Nyman et al., 2001b, O'Reilly, 2004, Palermo og Farkas, 2001, Pedersen og Aas, 1995, Philpot, 2008, Plante og McChesney, 2011, Plotnikoff og Woolfson, 2000, Quayle et al., 2012a, Rasmussen og Levander, 1996, Rich, 2005, Scott og Tetreault, 1987, Sjostedt og Langstrom, 2002, Sjostedt et al., 2004, Sjöstedt, 2002, Smallbone et al., 2008, Softestad og Toverud, 2012, Somander og Bishop, 1995, Sondenaa et al., 2008, Sturidsson et al., 2006, Sturidsson et al., 2009, Terry, 2012, Thornton, 2008, Vandiver, 2006, Wessel et al., 2012, Wortley og Smallbone, 2006, Zweig et al., Feminism/ Feminist Andersson, 2002b, Arrigo, 1995, Baker, 1983, Basu, 2011, Bell, 1991, Bisom-Rapp, 1997, Brown og Burman, 1997, Bumiller, 2008, Burman, 1996, Burstow, 1992, Buss og Manji, 2005, Carr, 1996, Clark, 1986, Contratto og Gutfreund, 1996, Cornell, 2004, Corrin, 1996, Crawford og Kimmel, 1999, Cuklanz og Moorti, 2009, Doe, 2008, Eaton, 2007, Edgren, 2011, Elgemyr, 1999, Enander og Gretasdotter Hedin, 1992, Fonow et al., 1992, Gatens, 2000, Greer, 2000, Grünell, 1999, Gubar og Ekstrand, 1988, Guy, 1996, Haag, 1996, Haaken, 1996, Harrison, 2006, Haslie, 2007, Hawkesworth, 1994, Helliwell, 2000, Hergenhan, 2012, Hodgdon, 2000, Höglund, 2003, Ikemoto, 1995, Jaleel, 2012, Jansson og Eduards, 2012, 19

20 Jeffner, 1997a, Jeffner, 2000, Jenkins, 1996, Johnson, 2009, Jung, 2003, Kelly et al., 1996a, Kelly et al., 1996b, Kennedy og Whitlock, 2011, Kitzinger og Frith, 2000, Laura, 2001, Leo, 1998, McElroy, 1996, McMillan, 2004, Mellberg, 1997, Menon, 2004, Merryman, 1999, Mirkin, 1999, Money, 1995, Morris, 1996, Munro og Stychin, 2007, Nayak, 2003, Nedelsky, 1996, Nordberg, 2009, Park, 1997, Pettersson, 2003, Phillips, 2008, Pitch, 1995, Pleck, 1983, Podhoretz, 1991, Projansky, 2001, Radford et al., 2000, Rath, 2001, Reavey og Warner, 2002, Renzetti og Lee, 1993, Roggeband, 2004, Russell, 1993, Russo, 2001, Schott, 2003, Scott, 2001b, Seymour, 1998, Sielke, 1995, Sirén og Stolare, 2010, Smith, 1995, Solomon, 1992, Tessier, 1997, Thoma, 2000, Ward, 1994, Warner, 2001, Warner, 2009, Wendt, 2012, White et al., 1998, Wijma et al., 2012, Wilkinson, 1996, Woliver, 1990, Women og revolution, 1993, Woodward, 2000, Young, 1997, Zalewski, 1995, Östergren, Fängelse/ Prison/ Fengsel Ahlstedt, 2012, Aitken og Heenan, 2004, Back et al., 2011, Bevilacqua et al., 2012, Brottsförebyggande rådet, 2007, Bäsén og Långström, 2012, Carli et al., 2011, Coker, 1998, Collins, 2004, Colton et al., 2009, Colton et al., 2010, Craig et al., 2008, Daud et al., 2008, Ferrada-Noli et al., 1998, FerradaNoli og Sundbom, 1996, Fjellestad et al., 1996, Forsman og Langstrom, 2012, Hakansson et al., 2010, Hakansson et al., 2011, Hare et al., 2000, Hermstad, 2006, Langstrom et al., 2004, Madsen et al., 2001, Mandelli et al., 2011, Minke, 2010, Sjostedt og Langstrom, 2002, Sjostedt et al., 2004, Sjöström, 2006, Somander og Bishop, 1995, Tin, 1998, van Wormer og Kaplan, 2006, Wolff og Shi, Harassment/ Trakassering/ Trakasserier Anstem, 2001, Bargh, 1995, Borgblad, 1992, Cling, 2004, Cortna, 1998, Cowan, 2000b, Denmark og Paludi, 2007, Ekstrand et al., 2011, Elevkampanjen, 1999, Fasting et al., 2003, Gadin, 2012, Hagstedt, 2012, Harned, 2000, Hedlund og Göthberg, 1998, Helweg-Larsen et al., 2012, Hensing og Alexanderson, 2000, Johansson et al., 2012, Kirby et al., 2000, Kolnes, 1999, Kullenberg og Ehrenlans, 1996, Kvam og Braathen, 2008, Landstedt og Gadin, 2011b, Landstedt og Gadin, 2011a, Leo, 1998, Lindblad og Lainpelto, 2011, Lott et al., 1982, Meurling, 2001, Odén og Grände, 2007, Ottar, 1988, Priebe og Svedin, 2012, Russell, 1984, Saulo et al., 2012, Schwartz og DeKeseredy, 1997, Stein, 2011, Sten Madsen, 2004, Stockdale, 1998, Söderholm, 1993, Thompson, 1999, Vanselow et al., 2010, Warshaw, 1997, Witkowska og Kjellberg, 2005, Witkowska og Menckel, 2005, Young-Hee,

Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50

Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50 Författare Titel Förlag Nytt Pris Abrahamsson, Erik Berglund, Gustaf Skapande konversationer Mareld Abram, Jan Individual Psychotherapy Trainings FAB 1 Adelswärd, Erika Prat skratt skvaller och gräl Brombergs

Läs mer

Start Group start no Name Lastname gender Age team name Reg. ID 59 2 Kim Keller Christensen M 45 131024212904-37 1 3 Jessica Fridlund F 28 MIT TOUGH

Start Group start no Name Lastname gender Age team name Reg. ID 59 2 Kim Keller Christensen M 45 131024212904-37 1 3 Jessica Fridlund F 28 MIT TOUGH Start Group start no Name Lastname gender Age team name Reg. ID 59 2 Kim Keller Christensen M 45 131024212904-37 1 3 Jessica Fridlund F 28 MIT TOUGH TEAM 131024213715-15 4 4 Michael Gullander M 34 Anna&Micke

Läs mer

ab kristianstadsbyggen årsredovisning 2007 ABK Årsredovisning 53

ab kristianstadsbyggen årsredovisning 2007 ABK Årsredovisning 53 ab kristianstadsbyggen årsredovisning 2007 2007 ABK Årsredovisning 53 AB Kristianstadsbyggen (ABK) ägs av Kristianstads Kommunföretag AB. Vi är kommunens största fastighetsägare med en stor andel av kommunens

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Sebastian Zawadski Maömö AI 4.27 11 Joakim Norman 84 Mölndals AIK 4.10 - Klas Persson 79 IFK Lidingö ej res

Sebastian Zawadski Maömö AI 4.27 11 Joakim Norman 84 Mölndals AIK 4.10 - Klas Persson 79 IFK Lidingö ej res M 100m A-final Vind: -0.9 30/6 1 Christie Van Wyk 77 Råby-Rekarne 10.39 2 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 10.57 3 Erik Wahn 80 Helsingborg IFK 10.61 4 Johan Engberg 81 Göta IF 10.68 5 Daniel Persson

Läs mer

Deltagarlista mäklarmässan 2013

Deltagarlista mäklarmässan 2013 Deltagarlista mäklarmässan 2013 Namn Företag Ort Mässa Galamiddag Årsmöte Abdi, Georges SkandiaMäklarna Vällingby Vällingby x Abou-Sweid, Lina Malmö Högskola x Abrahamsson, Emelie Högskolan i Gävle x Abrizeh,

Läs mer

Yddingeloppet 2011 Torup 30/10 2011 Heleneholms IF

Yddingeloppet 2011 Torup 30/10 2011 Heleneholms IF Yddingeloppet 2011 Torup 30/10 2011 Heleneholms IF Tävlingsledare: Göran Kvarnerup Resultat per klass K seniorer 6 km 1 Sandra Nilsson 1988 Åhus Friidrott 23:24 2 Åsa Annerstedt 1980 Dalregementets IF

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

Inspelade BRONSPOÄNG under perioden 2012-07-01--2012-12-31 HELA LANDET

Inspelade BRONSPOÄNG under perioden 2012-07-01--2012-12-31 HELA LANDET 1 85810 Nerell, Hans Västra Bjäre BK 2625 2 2498 Ragnarsson, Carl Filbyter Bridge 2537 3 1445 Klingspor, Maria Filbyter Bridge 2269 4 4081 Röhnisch, Claus Örebridgen 2139 5 27606 Westling, Sören BK Everfresh

Läs mer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 1 Torvild Aakvaag Bjarne Aamodt Olav Aarna Lars-Eric Aaro Kent Abbås Enno Abel Egil Abrahamsen Erik Agerman Gunnar Agfors Carlos Augusto Lira

Läs mer

Hans Erik Dyvik Husbys gör sitt livs förvandlingstrick. Missa honom inte som den hyllade vissångaren Cornelis Vreeswijk.

Hans Erik Dyvik Husbys gör sitt livs förvandlingstrick. Missa honom inte som den hyllade vissångaren Cornelis Vreeswijk. Januari / februari 2012 www.viasat.se Hans Erik Dyvik Husbys gör sitt livs förvandlingstrick. Missa honom inte som den hyllade vissångaren Cornelis Vreeswijk. cornelisrabbit hole The funeral party season

Läs mer

FINANCIAL HEARINGS 20 YRS CAPITAL MARKETS DAY The Big Portfolio Day

FINANCIAL HEARINGS 20 YRS CAPITAL MARKETS DAY The Big Portfolio Day FINANCIAL HEARINGS 20 YRS CAPITAL MARKETS DAY The Big Portfolio Day SUNDAY, MARCH17 at Operaterrassen Program 10:00 Financial Brunch 10:30 The Financial and Industrial Future with FH 20 Years 11:30 FH

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Organisaton Andel Deltagare

Organisaton Andel Deltagare A Few Våghusgalleriorna Markus Hemmingsson A Few Våghusgalleriorna Johan Moberg AB Carlsson & Åqvist ÖSK Elitfotboll AB Björn Åqvist Actic Actic Christoffer Bengtsson Actic Actic Tobias Johansson Actic

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Finansloppet 2015 startlista Startnummer Förnamn Efternamn Lagnamn Företag Startgrupp Kön 1 Per Sohlberg Add Startgrupp 1 Man 2 Tor Dunér ADN Runners

Finansloppet 2015 startlista Startnummer Förnamn Efternamn Lagnamn Företag Startgrupp Kön 1 Per Sohlberg Add Startgrupp 1 Man 2 Tor Dunér ADN Runners Finansloppet 2015 startlista Startnummer Förnamn Efternamn Lagnamn Företag Startgrupp Kön 1 Per Sohlberg Add Startgrupp 1 Man 2 Tor Dunér ADN Runners ADN Law Advokatfirma KB Startgrupp 1 Man 3 Gustav Holm

Läs mer

GöteborgsVarvets Seedningslopp 24 mars 2013

GöteborgsVarvets Seedningslopp 24 mars 2013 GöteborgsVarvets Seedningslopp 24 mars 2013 Placering Förnamn Efternamn Förening Ort Tid 1 Carl Wistedt Göteborg 32.06 2 Elias Björnson SpringÅmål Åmål 32.09 3 Eivind Knutsen IK Tjalve Oslo 33.04 4 Chris

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01 Herrar 8 km 1. Sammy Holm Märsta 2. Per Stålhand Krylbo 3. Jonas Sjögren Avesta 4. Kent Johansson BKFC Märsta 5. Fredrik Retander BKFC Märsta 6. Cristian Olofsson BKFC Märsta 7. Viktor Ranerfors Rembos

Läs mer

NSfK:s 51th Research Seminar Gilleleje, Denmark 2009

NSfK:s 51th Research Seminar Gilleleje, Denmark 2009 Efter løsladelse Nyere forskning i ungdomskriminalitet Kriminalitetskontrol og nordisk kriminalpolitik/- Nordisk komparativ forskning Ungdomskriminalitet nye kriminalpolitiske tendenser NSfK:s 51th Research

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer

MR BISTER Panik efter match 2 av 30

MR BISTER Panik efter match 2 av 30 cester. ckans förlust gare rekord FOTBOLL HETA LISTAN + James Beattie Att vara stekhet under sju minuter räcker för att toppa veckans Heta Lista. Beattie glödde verkligen mellan :e och 9:e minuten i Sheffield

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

HETA LISTAN. MR BISTER Minnas utan att begripa ISKALLT SPELFACIT VECKA 5. SVARSPOST Kundnummer 170261400 169 20 Solna FOTBOLL

HETA LISTAN. MR BISTER Minnas utan att begripa ISKALLT SPELFACIT VECKA 5. SVARSPOST Kundnummer 170261400 169 20 Solna FOTBOLL FOTBOLL HETA LISTAN + Emmanuel Adebayor Förste man att göra mål i sex raka matcher i Premier League sedan van Nistelrooy gjorde det 3. Hans två mål mot anchester City spräckte också motståndarnas förlustnolla

Läs mer