Voldtekt, overgrep og seksuelle krenkelser. En bibliografi over litteratur i Norge, Sverige og Danmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Voldtekt, overgrep og seksuelle krenkelser. En bibliografi over litteratur i Norge, Sverige og Danmark 1980-2013"

Transkript

1 Voldtekt, overgrep og seksuelle krenkelser En bibliografi over litteratur i Norge, Sverige og Danmark Utarbeidet av Ragnhild Sundsbak Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Oslo

2 Innhold: Utvalg og begrensninger... 4 Antall treff for de ulike begrepene og tidspunkt for første treff... 5 Aggression/ Aggresjon/ Aggresion/ Övergrepp/ Overgrep... 6 Asylum/ Refugee/ Asyl/ Flyktning... 6 Children/ Barn/ Børn / Pedofili... 6 Church/ Religion/ Salvation/ Kyrka/ Kristen Consent/ Samtykke Crime/ Kriminalitet/ Sexualbrott/ Seksualforbrytelse/ Brott Family/ Familie/ Familj Female offender/ Kvinnliga förövare Fängelse/ Prison/ Fengsel Homosexual/ Lesbian Human rights Incest Law/ Justice/ Kriminologi/ Straffelov/ Lov og rett Lust/ Desire/Begjær/ Begär Male Victims Memory Murder/ Homocide/ Mord/ Drap Myth/ Myte Prostitusjon/ Prostitution Race/ Rasism/ Colour Rape/SexualAssault/SexOffense/SexualOffense Rapist/ Perpetrator/ Offender/ Förövare Slavery/ Människohandel/ Trafficking Suicide/ Självmord/ Selvmord

3 Survivor/ Ôverlevare/ Overlevende Ungdom/ Adolescent/ Juvenile Victim/ Offer Violence/ Vold /Violation/ Våld Litteraturliste Søkeord

4 Utvalg og begrensninger Denne bibliografien skal gi en oversikt over forsknigslitteratur om temaområdene voldtekt, seksuelle overgrep og seksuelle krenkelser. Den er laget etter oppdrag fra Nettverk for Forskning om Voldtekt, Seksuelle Overgrep og Gråsonekrenkelser, ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, UiO. Gruppen har støtte fra Forskningsrådet. Tittelen på bibliografien ble justert i forhold til navnet på forskningsgruppen, for å reflektere søkeordene som har gitt flest treff. Bibliografiens omfang strekker seg fra 1980 og fram til Den dekker et bredt spekter av vitenskapelige publikasjoner med voldtektsforskning, utredninger og populærvitenskapelige tekster som tema. Fokuset er på skandinavisk forskning, men internasjonale titler er også inkludert. Den opprinnelige intensjonen var å avgrense innholdet til litteratur utgitt ved forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark. Det var ikke til å unngå at endel litteratur utgitt i andre land kom med i utvalget. Endel av dette ble filtrert bort, mens noe ble beholdt fordi treffene viser intressante bidrag til debattene. Forskningen er internasjonal, og hensynet til å få med eventuelle skandinaviske bidrag utgitt ved internasjonale forkningsinstitusjoner gikk foran hensynet til en absolutt og konsekvent filtrering. Matrialet er samlet inn ved å søke i forskningsdatabasene Bibsys og Norart (Norge), Libris.se (Sverige) og Forskningsdatabasen.dk (Danmark). Det ble også søkt i Web of Science, med avgrensning til de nevnte landene. På side 188 er en oversikt over søkeordene som ble brukt. Utvalget er foretatt ved hjelp av det grovmaskede nettet som søking i databaser gir. Dataene er bearbeidet ved hjelp av referansehåndteringsprogrammet Endnote. Stoffet er inndelt i 36 kategorier etter tema. Her er søkingen foretatt internt i Endnote. Disse kategoriene bør ikke forveksles med de opprinnelige søkeordene. Bruken av moderne programvare gir muligheten til å få oversikt over faglitteraturen for et avrgenset tema, innenfor en en omfattende tidsperiode, og over flere land. Begrensningene ved en slik arbeidsmetode ligger blant annet i at kvaliteten på indekseringen kan variere mellom ulike databaser. Dataene som ble hentet inn hadde systematiske registreringsfeil. Dette er forsøkt skjult, innenfor de tidsrammer som stod til disposisjon. Den oppmerksomme leser vil kunne registrere at referansene ikke er feilfrie. Utvalget som ble gjort preges av omfanget i de ulike basene. Man vil se at den svenske databasen Libris.se gav treff på offentlige dokumenter, publikasjoner fra departementene, og dessuten endel treff fra frivillige organisasjoner. Dette er ikke tilfelle for de norske og danske databasene. Det gjelder generelt for Librisbasen at den indekserer lengre tilbake i tid, og mye bredere enn de øvrige basene. Til slutt bør det framheves at denne indeksen er laget med håp om at den skal bidra til bedre oversikt over det aktuelle fagområdet, og litteraturen som eksisterer i Skandinavia. Jeg håper denne bibliografien kan bidra til å identifisere aktuelle temaer for morgendagens forskning. R.S. 4

5 Antall treff for de ulike begrepene og tidspunkt for første treff Kategori Antall treff Første treff Sexual abuse/ misbrug/ missbruk/ misshandel/ misbruk/ övergrepp/ Violence/ Vold overgrep /Violation/ Våld Children/ Barn/ Børn / Pedofili Rape/SexualAssault/SexOffense/SexualOffense Victim/ Offer Crime/ Kriminalitet/ Sexualbrott/ seksualforbrytelse/ brott Family/ Familie/ Familj Ungdom/ adolescent/ juvenile War/ Krig Rapist/ Perpetrator/ Offender/ Förövare Law/ justice/ kriminologi/ straffelov/ lov og rett Incest Feminism/ Feminist Prostitusjon/ Prostitution Survivor/ överlevare/ overlevende Female offender/ Kvinnliga förövare Porno Memory Suicide/ självmord/ selvmord Myth/ Myte Harassment/ Trakassering/ Trakasserier Aggression/ aggresjon/ aggresion Slavery/ människohandel/ trafficking Fängelse/ Prison/ fengsel Church/ Religion/ Salvation/ Kyrka/ Krist Consent/ samtykke Homosexual/ Lesbian Race/ rasism/ colour Murder/ homocide/ mord/ drap Human rights Lust/ desire/begjær/ begär Asylum/ refugee/ asyl/ flyktning Fantasy/ dream Male Victims Torture/ tortur Hver referanse kan forekomme i flere kategorier. Totalt antall referanser

6 Aggression/ Aggresjon/ Aggresion/ Övergrepp/ Overgrep Aebi et al., 2012, Askeland et al., 2011, Bargh, 1995, Bevilacqua et al., 2012, Bohner et al., 2010, Bramsen et al., 2011, Bramsen et al., 2012, Bramsen et al., 2013, Daderman og Lidberg, 1999, Duerr og Retzlaff, 1998, Ellsberg et al., 2000, Graham-Kevan et al., 2012, Hald, 2006, Hald et al., 2010, Hannon, 2000, Johnson et al., 2000, Kjellgren et al., 2010, Kjellgren et al., 2011, Krahé et al., 2000, Landstedt og Gadin, 2011b, Langstrom, 2002, Lindqvist, 2003, Lisak, 1991, Livingston og Testa, 2000, Malamuth et al., 2012, Mandelli et al., 2011, Meyer et al., 1998, Nilsson et al., 2007, Norris et al., 1996, O'Reilly, 2004, Qui~nones, 1999, Rasmussen og Levander, 1996, Ryan og Kanjorski, 1998, Soares et al., 2007, Stockdale, 1998, Strand et al., 2004, Testa og Livingston, 1999, Truman et al., 1996, Ullman et al., 1999, Vatnar og Bjorkly, 2008, Vogel, 2000, Zacarias et al., Asylum/ Refugee/ Asyl/ Flyktning Al-Saffar et al., 2003, Baillot et al., 2011, Bajoghli, 2006, Berntsen et al., 2003, Callamard, 2002, Crawley, 2000, Dahl, 1999, Daud et al., 2008, Elklit, 2002b, Elklit et al., 2010, Emdad et al., 2005, Epp, 1997, Ferrada-Noli et al., 1998, FerradaNoli og Sundbom, 1996, Jind, 2003, Kullgren et al., 1996, Skånberg, 2009, Soares og Jablonska, 2004, Weaver, Children/ Barn/ Børn / Pedofili Aas et al. 2012, Aase et al. 2011, Abadi et al. 2012, Abbey og Halman 1995, Adam 2007, Adolfsson et al. 2004, Aebi et al. 2011, Aebi et al. 2012, Afifi og von Bothmer 2007, Agarwal 1998, Aglert et al. 1990, Ahlroth, Berndtsson, og Northon 1994, Ahlroth og Svahn 1996, Ahmad 2008, Ahrensburg og Nizam 2008, Ainscough og Toon 2000, Akdeniz 2008, Akkermann et al. 2012, Akselsdotter 1993, Albert 1999, Allender 1993, Allender og Holmdahl 1994, Allmo 2008, Allmänna barnhuset 2005, Allmänna förl. 1991, Ammicht- Quinn, Haker, og Junker-Kenny 2004, Amréus 2006, Amundsdotter 1989, Anderbring 1982, Andersen 2004, Andersen 1988, Andersen 2003, Andersen 2008a, Andersson 2000, Andersson 2002a, Andersson 1990, André og Nilsson 1996, Andreasen 1999, Angelides 2008, Ansara et al. 2005, Anstorp, Hovland, og Torp 2003, Antai og Adaji 2012, Appelqvist 2001, Ardoris, Toftner, og Wagner 2009, Arnow 1999, Askeland, Evang, og Heir 2011, Asling- Monemi et al. 2003, Aslund et al. 2007, Aslund et al. 2011, Astrid Lindgrens barnsjukhus 2004, Axelson og Linnerhed 2001, Axelsson 1990, Back 2012, Back et al. 2011, Bacon og Richardson 2001, Bader, Welsh, og Scalora 2010, Baer og Samuelsson 2008, Bagley 1995, Bakketeig 2000, Bakketun, Sarheim, og Gare 2005, Banyard 2002, Barkvoll og Normann 1994, Barnard 1989, Barnett 1992, Barnett 1997, Barnett, Miller-Perrin, og Perrin 1997, 2005, 6

7 Barnett 1993, barnhuset 2008, Barnombudsmannen 2006, Barter 2010, Bastians 1997, Batmanghelidjh 2007, Baviskar og Christensen 2011, Bell 1998, Bendixen, Muus, og Schei 1994, Bengtson 2008, Bengtsson-Tops, Markstrom, og Lewin 2005, Berg 1996, Berg et al. 2011, Berg og Skogsberg 2008, Bergenheim 1998a, c, b, 2004, 2005, Bergenlöv 2002, Bergenlöv og Lindstedt Cronberg 2002, Berglind 2001, Berglund 1997, Bernard 2001, Berntsson og Kjessler 1994, Berry og Renner 2004, Berry 2004, Bevilacqua et al. 2012, Binzer og Eisemann 1998, Bjarnason 2000, Bjorkert 2006, Bodegard 1990, Bolen 2000, Bolen 2001, Bolton, Morris, og MacEachron 1989, Borg 1990, Borgman et al. 2012, Bosson Rydell et al. 2006, Bosson Rydell og Wadman 2006, Boström 1987, Botte, Mari, og Willén 1994, Bourgois 1998, Bramsen et al. 2012, Bramsen et al. 2013, Brantsæter 2001, Bray 2008, Bray og Boyle 1997, Bray, Stibner, og Wärnström 1993, Bremner 1999, Brennen, Dybdahl, og Kapidzic 2007, Brick og Centerwall 1984, Briere 1991, Britton et al. 1998, Broman 1996, 2005, 2007, Broom 2008, Brottsförebyggande rådet 2007, Brottsoffermyndigheten 2009, 2011, 2012, Brown og Barratt 2002, Browne 2002, Bruknapp og Carlberg 1993, Brunnberg, Bostrom, og Berglund 2012, Bunting 2005, Busch 2002, Bäsén og Långström 2012, Cabot og Söderlund 2008, Cacho 2006, 2008, Calder 2000, 2004, 2005, Calder, Hanks, og Epps 1997, Calder, Peake, og Rose 2001, Calleman og Nisell 1982, Campbell 1995, Carli et al. 2011, Carlsson 2004, Carr 1996, Cederborg 1996a, b, 1999b, 2000, Cederborg 1999a, 2004, Cederborg et al. 2009, Cederborg og Lamb 2006, Cederborg et al. 2000, Cederborg, Lamb, og Laurell 2007, Centerwall 1992, Chaltas 2010, Chase og Tegnemark 1988, Cheasty 1998, Chew 1998, Christianson 1996, 1999, 2001, Christoffersen og DePanfilis 2009, Citron Stillström og Nyström 2006, Clancy 2009, Cling 2004, Cloitre 2001, Cocozza 2007, Coker 1998, Colarusso 2010, Collings 2003, Collings et al. 2009, Colton, Roberts, og Vanstone 2009, 2010, Colton og Vanstone 1996, Conte 2002, Cooper og Estes 2005a, b, Cooper og Söderlund 2008, Copeland et al. 2011, Cordon et al. 2013, Cossins 2000, Craig et al. 2008, Craissati 2004, Crossley 2000, Cutler og Nolen-Hoeksema 1991, Daderman, Lindgren, og Lidberg 2004, Daderman, Meurling, og Levander 2012, Dahlström-Lannes 1990, Dalenberg et al. 2012, Daniel og Mathias 2012, Danilda 2008, Dardenne 2006, Dardenne, Cuny, og Rydén 2005, Daro 1988, Das 1995, Daud, Af Klinteberg, og Rydelius 2008, Davidson og Gottschalk 2011, Davidson 2008, Davidson 2001, 2005, Davidson og Sánchez Taylor 2001, Davis 2005, Davis 1991, De Coninck-Smith 2008, Deacon og Gocke 1998, Deaton 1995, den Otter et al. 2013, Denneros 2007, Dennerstein, Guthrie, og Alford 2004, Diesen 2000, Diesen 2001, 2002, 2003, Diesen og Diesen 2009, Diesen og Sutorius 1999, 2001, Dietz 1999, Diseth 2005, 2006, Diseth og Christie 2005, Ditlevsen og Trolle 1987, Dorais 2002, Doris 1991, 7

8 Dowd, Singer, og Wilson 2006, Dowrick et al. 2011, Doyle 1995, Doyle, Sipe, og Wall 2006, Ds : departementsserien 1989, 1993, 1997, 2007, Due og Riggs 2012, Dugard og Ahlström 2013, Duncan 2004, Durham 2003, 2006, Dyb et al. 2003, Ebberline 2008, Eberhard-Gran, Slinning, og Eskild 2008, Echols 1999, Edelstein et al. 2005, Edgardh 2001, Edgardh og Ormstad 2000a, Edgardh, von Krogh, og Ormstad 1999, Edvardsen 2012, Eide, Hovengen, og Nordhagen 2010, Ekelund og Dahlöf 2005, Eklund 1990, 1992, Ekman, Lidholm, og Tivell 1994, Ekselius 1982, 1988, Ekstrand et al. 2011, Elgemyr 1999, Eling 2008, Elklit 2002, 2009, Elklit, Armour, og Shevlin 2010, Elklit og Shevlin 2010a, 2011, Ellheden-Schedin 2001, Elliott og Stålmarck 2007, Ellsberg et al. 2000, Emdad et al. 2006, Emmert og Kohler 1998, Eneman 2010, Engwall 1992, Ennew 1986, Eriksen og Wetlesen 1996, Eriksson 2012, Eriksson og Hester 2001, Eriksson og Lind 1996, Erixon og Rydh 2000, Ernst, Dalgren, og Sylwan 1985, Erooga og Masson 1999, Etherington 1997, Etiänen-Rahtu 2007, Everett og Gallop 2001, Everstine og Everstine 1989, Facey 1999, Fahrman 1993, Fairhurst og Jansson 2007, Faller 1989, Faller 2003, 2007, Farley og Keaney 1997, Faulkner 2011, Fawcett 1996, Fazel et al. 2009, Fergusson og Mullen 1999, Fernandez et al. 2001, Ferraro, Casey, og McGrath 2005, Feuk 1983, Finkelhor 1984, Finkelhor og Araji 1986, Finnila-Tuohimaa et al. 2005, Fiscella 1998, Fjellhaug, Skjervold, og Trøan 1991, Fleming 1998, Flowers 2000, Ford 2006, Forjuoh og Zwi 1998, Fors, Lennartsson, og Lundberg 2009, Forsman og Langstrom 2012, Fowley 2010, Fragoso og Kössler 2012a, b, France 2004, Fransson 2011, Frawley- O'Dea 2007, Freeman 2000, Freeman 2001, Freyd 1996, Friedrich et al. 1998, Friedrich 2001, Friman 2006, Furniss 1991, Fällman og Christianson 1999, Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2007, Gadin 2012, Gartner 1999, 2005, Geberth 2010, Gelles og Loseke 1993, Gerdner og Allgulander 2009, Gerður, Thelma, og Hellerud 2006, Gerhardsen 2010, Germain og Boucht 1980, Gilbert 1995, Gilbert et al. 2009, Gillander Gådin 1997a, b, Gillberg 2000, Gillespie 2008, Gilmartin 1994, Gladstone 1999, Glaister og Abel 2001, Glaser og Frosh 1988, Glass og Falk 2008, Glingvall-Priftakis 1989b, a, Glingvall-Priftakis og Sundell 1995, Godejord 2007, Goicolea et al. 2009, Goicolea et al. 2010, Goldstein 1987, Goode 2010, 2011, Goodman 2005, Goodman og Melinder 2007, Goodman et al. 2006, Goodman et al. 2011, Goodwin 1994, Goodyear-Brown 2011, Graham-Kevan, Zacarias, og Soares 2012, Granberg 1992, Grann og Wedin 2002, Granvik 1992, Grasmo og Gustavsson 1991, Greeley 2004, Gren-Landell et al. 2011, Gren-Landell et al. 2013, Grensman 2007, Grill 1998, Grimstad og Schei 1999, Grossi, Soares, og Lundberg 2000, Grothe Nielsen 2001, Groth-Marnat og Michel 2000, Grubin 1998, Grünfeld 1987, Grände 2009b, c, Gulbrandsen 2000, Gulla et al. 2007, Gumboot Productions /Arthur Holbrook Productions 2010, Gumpert og Lindblad 2000, 8

9 2001, Gumpert, Lindblad, og Grann 2002b, a, Gunnarsson 1993, Gurvich 2002, Gustafsson et al. 2009, Gustafsson, Nelson, og Gustafsson 2010, Gustavsen 2012, Göteborg Skolhälsovård 1994, Haaken 1998, Haaken og Reavey 2009, Haavet et al. 2004, Hagberg 1994, Hagborg, Stromwall, og Tidefors 2012, Hagner 2008, Hakansson et al. 2010, Hall og Lloyd 1989, Hallberg og Rigne 1994, Hallberg og Rigné 1999, Halvorsen 2003, Hansen et al. 2010, Hansen et al. 1994, Harne 2007, Harrison 2006, Hartzell 2000, Hasdenteufel 1997, Haug 2001, Haugaard og Reppucci 1988, Haugland 2004, Hayati et al. 2011, Hedenborg 2003, Hedges 1994, Hedin 2000a, Hedin 2000c, Hedin og Janson 1999, Hedlund 1989, Hedlund, Mattsson, og Granö 1992, Hegna, Mossige, og Wichstrom 2004, Heiberg 2001, Heinze 2000, Helgeland og Torgersen 2004, Hellblom Sjögren 1995, Hellner Gumpert 2001, Helmich 1999, Helweg- Larsen og Boving-Larsen 2003, Helweg-Larsen og Larsen 2005, 2006, Herrera et al. 2006, Heyman og Smith Slep 2002, Hilden et al. 2003, Hindberg 1990, 1999, 2006, Hinson, Koverola, og Morahan 2002, Hird 2002, Hislop 2001, Hjelmeland 1996, Hjerkinn, Lindbaek, og Rosvold 2007, Hobbs og Wynne 2001, Hobohm 1996, 2003, Hofstad 1999b, a, Holgerson og Hellblom Sjögren 1997, Holgerson og Hellbom 1997, Holmes og Holmes 2009, Holt og Hughes 2006, Honwana 2006, Hooper 1992, Host Committee for the World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children 1996, Howarth, Crofts, og Prytz 2007, Howitt 1995, Huang og Mossige 2012, Hukkanen 1997, Huldén og Svenberg 2003, Hurtig og Leppänen 2012, Hyman 2000, Hyman og Williams 2001, Höglin 1982, Høgskolen i Oslo 2008f, a, e, g, h, b, c, Ingnes og Aas 2008, Ingnes et al. 1985, Irgens og Moqvist 2002, Itzin 2000, Jackson 1999, Jackson 2000a, 2001, Jaggers og Janson Borglund 2010, Jalakas, Hansson, og Robin 1995, James 2003, Jansson 2009a, Jarecki og Smerling 2005, Jarvis 1998, Jayasuriya, Wijewardena, og Axemo 2011, Jehu, Gazan, og Klassen 1988, Jemta, Fugl-Meyer, og Oberg 2008, Jenkins 1998, Jennemyr og Persson 1982, Jensen 2004, Jensen 2003, Jensen 2001b, Jensen 2005, Jensen et al. 2005, Jepsen et al. 2009, Jespersen 1991, Jofs og Tamas 1990, Johannesson 1998, Johnsen og Asbjornsen 2008, Jones et al. 2007, Jones 1992, Jonsson og Lundström Mattsson 2012, Jonzon og Lindblad 2004, 2005, 2006, Jonzon, Wilkens, og Wiedsvang 1997, Jonzon 2006, Juliussen 1998, Justitiedepartementet 1991, Justitsministeriet 2006, Karle 1992, Karlén 2009, 2011, Karlsson 2001, Karolinska sjukhuset 1994, Katz 2006, Keenan og Prytz 2009, Kelleher 2006, Kelly 1999, Kenardy og Ball 1998, Kendler 2000, Killen 2005, Kincaid 1998, Kinnunen 1992, Kirk 1999, Kirkengen 1998, Kirkengen 2000a, Kirkengen 2008, Kisanga et al. 2010, Kisanga et al. 2011, Kitzinger 2004, Kjellgren 2000, 2001, Kjellgren et al. 2010, Kjellgren et al. 2011, Kjellgren og Rydén 1995, Klein og Chao 1995, Kleven, Bergsma, og Liu 2011, Klit, Riis, og Knudsen 2002, Koenig 2003, Kolpakova 9

10 2012, Korbin 1983, Kordon og Wetterqvist 2010, Korkman 2006, Koskela et al. 2002b, a, Koss, White, og Kazdin 2011, Krane 2003, Krantz et al. 2005, Kringstad og Lindelöf 2005, Kristensen 2007, Kristensen og Lau 2007, 2011, Kuehnle og Connell 2009, Kugel 2006, Kutchinsky 1989, Kvam 2000, 2004, 2005, Kvam og Braathen 2008, Kwame 2007, La Fontaine 1990, 1998, Lagerberg 2001a, b, Lagerberg og Sundelin 1982, Laisser et al. 2011, Lampert og Walsh 2010, Landstinget Halland 1991, Landstinget i Uppsala län 1991, Langeland og Hartgers 1998, Langstrom 2002, Langstrom og Grann 2000, Langstrom og Lindblad 1999, Langstrom, Sjostedt, og Grann 2004, Laouini 2012, Larsen og Helweg-Larsen 2003, Larsen, Leth, og Maher 2000, Larsson og Lamb 2009, Larsson 1994, 2000, 2001, Larsson og Svedin 2001, Larsson, Svedin, og Friedrich 2000, Larsson et al. 2013, Larsson- Swärd 2001, Lau og Kristensen 2007, 2010, Lauer og Bley 2011, Lauritsen og Charles 2001, Leander 2007, Leander 2010, Leander, Christianson, og Granhag 2007, 2008, Leander et al. 2007, Leander, Granhag, og Christianson 2004, Leander, Granhag, og Christianson 2005, 2009, Leberg 1997, Leth, Stenvig, og Pedersen 1988, 1989, Levesque 1999, Lew 1990, Lewin og Træen 2008, Lewis 2006, Lichtenstein 1985, Lien et al. 2007, Lilja 2005, Lindberg, Lagercrantz, og Forss 1999, Lindblad 1989c, Lindblad 1989a, Lindblad 1989b, Lindblad 1990a, b, 1995b, a, Lindblad et al. 1990, Lindblad, Holm, og Kaldal 1999, Lindblad og Kaldal 2000, 2005, Lindblad og Lainpelto 2011, Lindblad, Ormstad, og Elinder 1989, Lindblom 2002, Lindblom og Carlsson 1997, Lindblom og Carlsson 2001, Lindenau 2001, Lindgren og Renck 2008, Lindqvist et al. 2003, Lindsay 1997, Lindstedt Cronberg 2002, Linton 2002, Lochner et al. 2010, Loftus, Polonsky, og Fullilove 1994, Logio 2003, Lords 2005, Lorentzen, Nilsen, og Traeen 2008, Lorentzen, Ruud, og Grawe 2010, Lukasse et al. 2012, Lukasse et al. 2009, Lukasse, Vangen, Oian, Kumle, et al. 2010, Lukasse, Vangen, Oian, og Schei 2010, Lukasse et al. 2011, Lundgren og Aldén 1994, Lundgren 2010, Lundgren et al. 2013, Lundqvist 1998, 2005, Lundqvist, Hansson, og Svedin 2004, Lundqvist og Ojehagen 2001, Lundqvist, Svedin, og Hansson 2004, Lungren, Gerdner, og Lundqvist 2002, Lutzker 1998, Lytsy og Olson 2003, 2008, Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor i Östergötlands län 2003, Länsstyrelsen i Jönköpings län 1998, Länsstyrelsen i Örebro län 1992, 1999, Länsstyrelsen Örebro län 2006, Löfquist 2004, Löthén 2010, Løwenborg 1993, Långström 2000, 2001, Macias Svensson 1992, Mackrill og Hesse 2011, Madge et al. 2011, Magnussen et al. 2006, Magnussen og Melinder 2012, Magnusson et al. 2012, Magnusson 1985, Maguire 2007, Makenzius et al. 2012, Malchiodi 1997, Mandelli et al. 2011, Markevärn og Thor 2012, Marks 2008, 2009, Marshall 2005, Martellozzo 2012, Martens 1986, 1989, 1990a, b, 1991, 1998, Matthesen, Rohde, og Vesterby 2007, McAlinden 2012, McCallum 2001, McGuffey 10

11 2005, Meadows, Thurston, og Lackner 2001, Meekums 2000, Melander 1989, Melinder et al. 2010, Melinder og Gilstrap 2009, Melinder et al. 2004, Mellberg 1991, 1997, 2002, 2003, 2004, Melucci 2001, Merrick 1985, Meyer 2007, Michaels 1995, Miller 1998, Ministry of Health and Social Affairs 2008, Monahan og Forgash 2000, Morris 1998, Mossige 1998, 2000, Mossige et al. 2005, Mossige og Stefansen 2007, Mouridsen 2012, Muganyizi et al. 2011, Muganyizi et al. 2010, Muntarbhorn 1996, Muram 1998, Myhre et al. 2002, Myhre, Thoresen, og Dyb 2011, Myhren og Steinsbekk 2000, Myklebust og Bjorklund 2009, 2010, Nagata 1999, Nardo et al. 2011, Nelson og Oliver 1998, Nelson 1994, Nelson 1992, Neroien og Schei 2008, Nerum et al. 2010, Nerum et al. 2013, Nettelbladt, Svensson, og Serin 1996, Ney 1995, Nielsen og Treppendahl 1996, Niemann og Jacob 2000, Nilsson 2007, Nilsson, Gustafsson, og Svedin 2010, Nilsson og Svedin 2006, Nilsson og Wadsby 2010, Nilsson, Wadsby, og Svedin 2008, Nilsson, Gustafsson, og Svedin 2012, Nilsson 1999, Nilsson 1992, Nilsson et al. 2007, Nilsson, Reuterswärd, og Reuterswärd 1988, Nitteberg og Berntsen 1998, Norcott 2009, Nordberg 2009, Nordborg 2001, Nordborg og Sigfridsson 2003, Nordenfors 1996, 2012, Nordin 1990, Nordlund 2010, Nordstrom 1997, Norlund og Tjärnström 2009, Normann og Edberg 1995, Norrbottens läns landsting 1998, Nyman, Risberg, og Svensson 2001a, b, Nyman og Svensson 1995b, a, Nyman, Svensson, og Oota 2008, O'Beirne og Waltman 2005, O'Donnell og Milner 2007, O'Grady og Clason 1992, Oleke et al. 2007, Olfman 2009, Olsen 2004, Olsson et al. 2000, Oravsky og Malmén 2004, Osborne og Kärnbo 2010, Oscarsson, Benzein, og Wijma 2008, Oshaug, Erixon, og Vang Nyman 1994, Ost 2009, Outtara, Sen, og Thomson 1998, Overlien og Hyden 2003, Palusci og Fischer 2011, Pattee 2004, Patton 1991, Pearce 2008, 2009, Pedersen og Aas 1995, Pedersen og Skrondal 1996, Peleikis 2005, Peleikis og Dahl 2005, Peleikis, Mykletum, og Dahl 2004, Peleikis, Mykletun, og Dahl 2005a, b, Pepa Films & La Femme Endormie 2011a, b, Persson og Persson-Lindberg 1985, Persson Giolito 2010, Peters og Petrus 2007, Petersen og Malmsjö-Lindelöf 1993, Petersen et al. 2009, Peyrot et al. 2013, Philpot 2008, Pipe, Lamb, et al. 2007, Pipe, Orbach, et al. 2007, Piper 2010, Pissiota et al. 2002, Plante 2004, Plante og McChesney 2011, Pockettidningen R 2002, Poston og Lison 1989, Powell 2007, Priebe 2008, 2009, Priebe, Backstrom, og Ainsaar 2010, Priebe, Hansson, og Svedin 2010, Priebe og Svedin 2008, 2009, 2012, Pullman og Westman 2006, Quas 2002, 2005, Quas et al. 2007, Quayle, Allegro, og Hutton 2012, Quayle, Jonsson, og Lööf 2012, Quayle og Ribisl 2011, Ragnarsson et al. 2008, Rahm 2008, Rahm, Renck, og Ringsberg 2006, Rathsman 2000, Reavey og Warner 2002, Regeringen 2003, Reigstad, Jorgensen, og Wichstrom 2006, Rekaa 1988, Renck og Rahm 2005, Renvoize 1993, Richter, Dawes, og Higson-Smith 2004, Ridge og Cunningham 2008, 11

12 Riksförbundet mot sexuella övergrepp på barn 1989, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige 1999, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 1999a, Rikspolisstyrelsen 1987, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, Riksåklagaren 1985, Risberg og Gustavsson 2004, Robertson 2005, Rodriguez-Srednicki og Twaite 2006, Rogland og Christianson 2012, Rohleder et al. 2009, Romans 1999, Ronai 1997, Roseth, Bongaardt, og Binder 2011, Ross og Byerly 2004, Rousseau 2007, Rubin og Berntsen 2007, 2009, Ruchkin, Eisemann, og Hagglof 1998, Ruchkin et al. 1998, Russell 1984, Rygg 1988, Rädda barnen 1980, 1987, 1991, 1998, 1999, 2003, Rönström og Spelman 1986, Salter 2012, Samelius et al. 2007, 2010, Sandberg 2006a, Sander Jørgensen 2003, Sanderson 2004, 2006, 2010, Sandström-Taylor og Gegerfelt 1993, Sandve 2003, Santa-Mina og Gallop 1998, Saradjian og Hanks 1996, Saulo, Walakira, og Dari 2012, Sawyer 1988, Schachter, Stalker, og Teram 1999, Scharff og Scharff 1994, Scharnberg 1996a, b, Schaverien 2004, Schei 1991, Schei et al. 2006, Scherp 1999, Schramm 2001, Schroll, Tabor, og Kjaergaard 2011, Schwartz-Kenney, McCauley, og Epstein 2001, Scott 2001b, Scourfield 2001, Seabrook 2000, Seabrook, Seabrook, og Thungström 2001b, a, Sechirah 2008, Segebladh et al. 2011, Seidel og Nilsson 1991, Seto 2008, Seymour 1998, Shannon 2007, Shannon og Törnqvist 2011, Shaw og Ringqvist Ekberg 2011, Sher 2007, Sikes og Piper 2010, Sikstrom et al. 1996, Simonnes 1996, Sjoberg 1997, 2001, 2004, Sjoberg og Lindblad 2002b, a, Sjoberg og Lindholm 2009, Sjostedt et al. 2004, Sjöberg og Lutteman 2012, Sjöberg 2002, Sjöblom og Klereborn 1993, Sjögren 1992, Sjögren 2004, Sjögren 2012, Skaar 1989, Skarbo, Rosenvinge, og Holte 2004, Skybak 1999, Skåden og Hætta 2009, Smallbone, Marshall, og Wortley 2008, Smith 2008, Snare 1998, Soares et al. 2007, Socialdepartementet 2008, Socialstyrelsen 1985, 1987, 1991, 1997, 1999a, b, 2000a, b, 2002, 2011, Soderberg, Kullgren, og Renberg 2004, Softestad og Toverud 2012, Solomon 1992, Sonnby et al. 2011, Spak 2001, Spak 2003, Spak, Spak, og Allebeck 1997, 1998, 2000, Spanos 1996, Spiegel 2003, Støckel 2010, Stalker, Schachter, og Teram 1999, Staller og Faller 2010, Statens beredning för medicinsk utvärdering 2011, Statens Information 2002, Statens offentliga utredningar 1997, 1998, 2004, 2012, Steel og Herlitz 2005, 2007, Stein 2011, Steine, Harvey, et al. 2012, Stenson 2000, Stenson og Heimer 2008, Stenson et al. 2003, Stenson, Sidenvall, og Heimer 2005, Stenström 2004, Stevenson 1989, Stiftelsen Allmänna barnhuset 2007, Stockholms katolska stift 2010, Stockholms läns landsting 1984, Storeide 2001, Strandell 2010, Strandvik 1985, Sullins 1998, Sundbom et al. 2002, Sundelin 1996, Sundkvist 1997, Sung 2012, Sunnqvist, Westrin, og Traskman-Bendz 2008, Susanna 2003, Svedin 1999, 2000a, b, c, 2001a, b, c, 2002, Svedin og Back 2003, Svedin, Back, og Soderback 2002, Svedin og Back 1996, Svedin, Back, og Cracknell 1996, Svedin og Banck 12

13 2002, Svedin, Gustafsson, og Sundqvist 1991, Svedin, Nilsson, og Lindell 2004, Svedin og Priebe 2007, Svenska kyrkan 2003, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2011, Svensson 1999, Svensson 1998, 2000, 2012, Svensson 2003, Svensson og Krefeld 2006, Swahnberg, Hearn, og Wijma 2009, Swahnberg et al. 2007, Swahnberg, Wijma, Schei, et al. 2004, Swahnberg, Wijma, Wingren, et al. 2004, Swaine og Feeny 2004, Swanston 1999, Swedish Children's Welfare Foundation 2007, Swedish Council of Health Technology Assessment 2011, Sætre 1988, Söderquist 1992, 1993, 1995, Söderqvist 1992, Söderström 2004, Söderström og Almebäck 2005, Tafvelin 1995, Talbot 2000, Talley 2011, Talley 2005, Taskinen 1987, 1994, Taylor og Quayle 2003, Temkin, Childs, og Bibbings 2000, Tennfjord 2008, Tetreault og Barnett 1987, Teurnell 1995, The 2001, Thio 2009, Thon 2007, Thoresen et al. 2009, Thoresen et al. 2006, Thoresen og Overlien 2009, Thornton 2008, Thorsen, Aneblom, og Gemzell-Danielsson 2006, Thungström 2002, Tidefors Andersson 2000, 2002, Tidefors og Strand 2012, Torgersen 2009, Torstad 2012, Toverud 1997, TPB 2001, Trenholm, Olsson, og Ahlberg 2011, Trowell 1999, Tsabedze 2005, Tufte 2005, Turton 2008, Tuseth 1997, Tutty 1996, Ullmann og Hilweg 1999, Ungdomsstyrelsen 2010, Utbildningsradion 2006a, 2007b, a, c, 2008a, b, c, 2009b, a, 2010a, b, c, h, g, f, d, e, 2011h, b, a, e, d, 2013b, a, Utrikesdepartementet 2001, Utsi 2011, Valladares Cardoza 2005, Valladares et al. 2005, Van Dam 2006, Van der Zande 2012, Van Osch Filmprodukties 2010, Vang et al. 2009, Varma 1997, Vatnar og Bjorkly 2008, Ventegodt, Clausen, og Merrick 2006a, b, Veritas 2004, Vermeulen 2005, Vik 1999, Vrabel 2009, Vrabel et al. 2010, Vung og Krantz 2009, Wahldén og Hoelstad 2009, Wahlstrom et al. 2010, Walker 2004, Walker 1999a, b, Wallsten, Kjellin, og Sjoberg 2008, Wangel et al. 2012, Warner 2001, 2009, Wasserman et al. 2012, Watson og Halford 2010, Wazir og Oudenhoven 1998, Weiss, Longhurst, og Mazure 1999, Wennberg 1993, Wentz et al. 2005, Westrin, Frii, og Traskman-Bendz 2003, White, Koss, og Kazdin 2011, Whittier 2009, Wiederman, Sansone, og Sansone 1999a, Wijma et al. 2003, Wijma, Samelius, et al. 2007, Wijma et al. 2000, Williams 1995, Willumsen 2004, Willumsen og Graugaard 2005, Winding 1986, Winton og Mara 2001, Wolmar 2000, Woodward 2000, Wortley og Smallbone 2006, Wubs et al. 2009, Yapko 1994, Ystgaard et al. 2004, Zacarias et al. 2012, Zachrison 2013, Zeuthen 2008, Öhrström 1996, Österman 2005, Östman 2004, Østrem 2001, Överlien 2004, Åklagarmyndigheten 2007, Åström Church/ Religion/ Salvation/ Kyrka/ Kristen Ammicht-Quinn et al., 2004, Anstorp et al., 2003, Berry og Renner, 2004, Borgman et al., 2012, Christoffersen, 2010b, Cupples og Harrison, 2001, Doyle et al., 2006, France, 2004, 13

14 Frawley-O'Dea, 2007, Greeley, 2004, Hansen et al., 1996, Ingram, 1987, Jackson, 2000b, Jones et al., 2007, Kwok, 2010, Manlowe, 1995, McCormick, 1994, Pepa Films & La Femme Endormie, 2011a, Pepa Films & La Femme Endormie, 2011b, Plante, 2004, Plante og McChesney, 2011, Rey, 1999, Riisøy, 2009, Seto, 2008, Shah og Store, 2010, Simonnes, 1996, Sipe, 2003, Skimmeland, 2010, Svenska kyrkan, 2003, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 2011, Swärdh, 2003, Warenius et al., Consent/ Samtykke Andersson, 2001c, Archard, 1998, Baro, 1997, Baron et al., 2001, Bøe-Hansen, 2010, Cowling og Reynolds, 2004, Diesen og Diesen, 2010, Ehrlich, 2001, Friedman og Valenti, 2008, Hansen, 2008, Hayati et al., 2011, Helweg-Larsen og Boving-Larsen, 2003, Jamieson, 1996, Jones, 2012, Laiou, 1993, Lindelid, 2010, Lundberg et al., 2012, Muganyizi et al., 2010, Munro og Stychin, 2007, Myhre et al., 2002, Nelson og Oliver, 1998, Pateman, 1982, Philadelphoff-Puren, 2005, Smette et al., 2009, Wehbi, 2002, Wertheimer, 2003, Westen, Crime/ Kriminalitet/ Sexualbrott/ Seksualforbrytelse/ Brott Aalto, 1990, Aalto, 1996, Abdullah-Khan, 2008, Acland, 1995, Aebi et al., 2011, Aebi et al., 2012, Ahlberg, 1994, Ahlberg, 1996, Akdeniz, 2008, Allen, 2002, Alm, 2003, Andersson, 2002a, Andersson, 2001b, Armelius, 1997, Ask, 2010, Aslaksrud, 1986, Asp, 2010a, Avenius og Jansson, 2003, Axelson og Linnerhed, 2001, Bakketun et al., 2005, Barahona, 2003, Barbaree et al., 1993, Barnombudsmannen, 2006, Barstow, 2000, Beauregard og Mieczkowski, 2012, Belfrage, 1995, Benedict, 1993, Bengtson, 2008, Bergenheim, 1998a, Bergenheim, 2004, Bergenheim, 2005, Bergenheim, 2010b, Bergenlöv, 2002, Bergenlöv og Lindstedt Cronberg, 2002, Bergsmo, 2008, Block, 2006, Boëthius, 1990, Bogren et al., 2002, Bohner et al., 2010, Bollingmo et al., 2009, Bollingmo et al., 2008, Bolmstedt, 2002, Borg, 1990, Bork Mathiesen, 2008, Brasch, 1985, Breckenridge og Laing, 1999, Brink, 2006, Broom, 2008, Brottsförebyggande rådet, 1986, Brottsförebyggande rådet, 2007, Brottsoffermyndigheten, 2009b, Brottsoffermyndigheten, 2009a, Brottsoffermyndigheten, 2011, Brottsoffermyndigheten, 2012, Brouwer, 2011, Brown og Walklate, 2012, Brundage, 1987, Bunting, 2005, Burgess-Jackson, 1999, Burns, 2005, Busch, 2002, Bäsén og Långström, 2012, Calder, 2005, Caputi, 1987, Card, 2004, Carney, 2003, Cederborg og Lamb, 2006, Christianson, 1996, Christianson og Granhag, 2010, Cohen, 1999, Condry, 2007, Conroy og Murrie, 2007, Cooper og Estes, 2005a, Cooper og Estes, 2005b, Corovic et al., 2012a, Corovic et al., 2012b, Cotterill, 2007, Cowling og Reynolds, 2004, Craissati, 2004, Cuklanz, 14

15 1996, Daderman et al., 2002, Danielsson et al., 2009, Davidson, 2008, Davidson, 1980, Davidsson et al., 2009, Davis, 2005, D'Cruze, 1998a, D'Cruze, 1998b, De Alwis og Jayawardena, 1996, Dean, 2001, Denov, 2004, Diesen og Diesen, 2009, Diesen og Diesen, 2010, Dobash et al., 1995, Dobbert, 2004, Douglas, 1992, Douglas og Olshaker, 1999, Durham, 2006, Edgren, 1997, Edgren, 2012a, Edita, 1998, Ehrlich, 2001, Eklund, 1990, Eklund, 1992, Ekström, 2002b, Ekström, 2002a, Ekström, 2008, El-Bushra og Gardner, 2004, Elklit, 2002a, Ellingsen, 1999, Eneman, 2010, Englund, 2008, Ericson, 2003, Erooga og Masson, 1999, Ertzeid, 2006, Eskridge og Hunter, 2004, Fasano, 2001, Fazel et al., 2009, Fazel et al., 2010, Ferraro, 2001, Flowers, 2000, Ford, 2006, Forsman og Langstrom, 2012, Fuentes, 1997, Fällman og Christianson, 1999, Gartner, 2005, Geberth, 2010, Gedda et al., 2007, Geertsen, 2000, Gilmartin, 1994, Girshick, 2002, Gísli Ágúst, 1994, Godejord, 2007, Goldberg, 2013, Goodman et al., 2006, Gradus et al., 2012, Grann og Wedin, 2002, Gregersdotter, 2013, Gregory og Lees, 1999, Grevholm et al., 2005, Grünfeld, 1985, Gumpert et al., 2002b, Gumpert et al., 2002a, Hagstedt, 2012, Hamby og Grych, 2013, Hansen og Elklit, 2013, Hanvey et al., 2011, Hare et al., 2000, Harne, 2007, Harrington, 2010, Healey, 2009, Hebenton et al., 1997, Heberle og Grace, 2009, Hedenborg, 2003, Hedin og Månsson, 2002, Hedlund, 1989, Hedlund, 1990, Hedlund, 1995a, Heilmann og Llewellyn, 2004, Heimer, 1996, Hellblom Sjögren, 1997, Herzog, 2009b, Herzog, 2009a, Hislop, 2001, Hollomotz, 2011, Holmberg og Kyvsgaard, 2003, Holmberg, 1994, Holmberg, 1996, Holmes og Holmes, 2001, Holmes og Holmes, 2002, Holmes og Holmes, 2009, Honkatukia, 2001, Horvath og Brown, 2009, Horvath og Woodhams, 2013, Houston og Galloway, 2008, Howitt, 1995, Höcker, 2012, Ireland, 2009, Jackson, 1999, Jacobsson, 2006, James og Mårtensson, 2012, Jansson, 1996, Jenness og Broad, 1997, Jensen et al., 1998, Jeppsson et al., 2002, Johansson, 2000, Johansson, 2010, Johnsen et al., 2001, Johnson, 2009, Jokiaho, 2000, Jordan, 2008, Juel, 2010, Justice et al., 1982, Justitiedepartementet, 1991, Justitiedepartementet, 2005a, Justitiedepartementet, 2005b, Kainulainen, 2007, Katz, 2006, Kelly et al., 1996b, Knutagård, 2009, Knöfel Magnusson, 2012, Koenders, 1995, Kordon og Wetterqvist, 2010, Korpiola, 2001, Kretser og Fischer, 2004, Kriminalvårdsstyrelsen, 2001, Kristensen, 2008, Kristensen et al., 2009, Kutchinsky, 1991, Kuzniar, 2011, Kvarving, 2011, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1981, Kwarnmark og Tidefors Andersson, 1999, La Fond, 2005, Landstinget Kronoberg, 1997, Landstinget Kronoberg, 1998, Langstrom, 2002, Langstrom og Grann, 2000, Larsson, 2004b, Le Guay, 2011, Leander, 1986, Leander, 2007a, Leatherman, 2011, Lees, 1995, Lennartsson, 2010, Leon, 2011, Leppänen Sjöberg, 2006, Letherby et al., 2008, Lidberg og Wiklund, 2004, Lidman og Hellberg, 2011a, Lidman og Hellberg, 2011b, Liliequist, 1985, 15

16 Liliequist, 1988, Liliequist, 1992a, Liliequist, 1992b, Lilleaas, 1998, Lilly, 2007, Lindstedt Cronberg, 2002, Listerborn, 2000, Lombard og McMillan, 2012, Lovett et al., 2004, Lundgren, 1996, Lundgren, 2001, Lundgren et al., 2002, Luopajärvi et al., 2001, Lövkrona, 2001, Långström, 1999, Långström, 2000, Långström og Sjöstedt, 2000, Manderson og Bennett, 2003, Marcus, 2011, Markevärn og Thor, 2012, Marshall, 2005, Martens, 1986, Martens, 1989, Martens, 1990a, Martens, 1990b, Martens, 1991, Martens, 1998, Masson, 1999, McGee, 2002, Melinder et al., 2004, Meurling, 2001, Meyerson, 1984, Miller, 2002, Miller, 2007, Mills, 1985, Minke, 2010, Morris, 2013, Morton, 1999, Mouridsen, 2012, Munro og Stychin, 2007, Myers og LaFree, 1982, Myers, 2002, Månsson, 2002, Naphy, 2004, Nash, 2006, National Centre for Knowledge on Men's Violence against Women, 2008, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010a, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b, Neumann, 2010, Niemi- Kiesiläinen, 2004, Nilsson et al., 2010, Nordborg og Sigfridsson, 2003, Noreik, 1993, Nyman et al., 2001b, Näringsdepartementet, 2001, Näringslivets Mediainstitut, 1994, Odén og Grände, 2007, O'Donnell og Milner, 2007, Olsson, 1996, Olsson og Wiklund, 1997, Ost, 2009, O'Toole et al., 2007, Ottosson, 2009, Palermo og Farkas, 2001, Palme, 2000, Pape og Stefansen, 2004, Paunovic et al., 2002, Persson og Persson-Lindberg, 1985, Persson Giolito, 2010, Persson, 1998, Persson, 1981, Pettersson, 2003, Pleck, 1983, Pockettidningen R, 2002, Prentky et al., 2003, Priebe et al., 2010b, Priebe og Svedin, 2012, Projansky, 2001, Radford et al., 2000, Ragnheidur, 2006, Ragnheiður, 2009, Rasmussen og Levander, 1996, Reddington og Kreisel, 2005, Regeringen, 2004, Reher, 1995, Revault d'allonnes og Rousselot, 2011, Rieber-Mohn, 2010, Riisøy, 2006, Riisøy, 2009, Riksförb. för sexuell upplysning, 1993, Rikspolisstyrelsen, 2009, Rikspolisstyrelsen, 2010, Rikspolisstyrelsen, 2011, Rikspolisstyrelsen, 2012, Robertson, 2005, Rook og Ward, 2010, Rousseau, 2007, Ruchkin et al., 1998b, Salter, 2012, Sandberg og Tollefsen, 2010, Sander Jørgensen, 2003, Saradjian og Hanks, 1996, Scharnberg, 1996a, Scharnberg, 1996b, Schlesinger, 2003, Seabrook et al., 2001b, Seabrook et al., 2001a, Searles og Berger, 1995, Segebladh et al., 2011, Semb et al., 2011, Shannon, 2007, Shannon og Törnqvist, 2011, Sharratt, 2011, Shuy, 2012, Silverstolpe, 1999, Simons og Zoldak, 2009, Sjostedt og Langstrom, 2002, Sjostedt et al., 2004, Sjögren, 2004, Sjöström, 2006, Skar, 2010, Skåden og Hætta, 2009, Smallbone et al., 2008, Smith og Kuchta, 1993, Snare, 1980, Socialstyrelsen, 2000b, Socialstyrelsen, 2000d, Socolow, 1980, Somander, 1995, Sommer, 2000, Sondenaa et al., 2008, Soothill, 2002, South og Messner, 1987, St. Germain og Dewey, 2012, Statens offentliga utredningar, 2001a, Statens offentliga utredningar, 2001b, Statens offentliga utredningar, 2010, Stene, 2001, Stinson et al., 2008, Stochholm et al., 2012, Stoltenberg, 1990, Stoltenberg, 2000a, Stoltenberg, 2000b, Ström, 16

17 1983, Sturidsson et al., 2006, Sturidsson et al., 2009, Sundén, 2004, Sutorius og Kaldal, 2003, Svedberg, 2003, Svedin, 2001c, Svenska offentliga utredningar, 1984, Svensson, 2012, Taussi Sjöberg, 1994, Taylor og Quayle, 2003, Temkin og Krahé, 2008, Terry, 2012, Thomas, 2000, Thomsson, 2000, Thoresen et al., 2006, Thornton, 2008, Thunander, 1992, Thunander, 1993, Tiby, 1999, Tidefors Andersson, 2002, Tidefors, 2010, Träskman, 1990, Träskman, 2004, Turton, 2008, Ueno og Yamamoto, 2003, Ulriksson, 2001, Utbildningsradion, 2003, Utbildningsradion, 2007b, Utbildningsradion, 2008a, Utbildningsradion, 2010c, Utbildningsradion, 2010d, Utbildningsradion, 2010e, Utbildningsradion, 2010k, Utbildningsradion, 2013b, Utsi, 2011, Vandiver, 2010, Viskum, 2006, Walby og Allen, 2005, Walklate, 1995, Walkowitz, 1992, Wallqvist, 2005, Ward et al., 2003, Wegerstad, 2011, Wennberg, 1997, Wennberg, 1993, Wersäll og Rapp, 2007, Wertheimer, 2003, Wessel et al., 2012, Westen, 2004, Westlund, 1999, Westmarland, 2009, Whittier, 2009, Wortley og Smallbone, 2006, Yourstone Cederwall og Freij, 2010, Yourstone Cederwall et al., 2011, Öberg et al., 2010, Örebro läns landsting, 1994, Österberg, 2000, Österman, 2006, Åkerman og Eriksson, 2011, Åklagarmyndigheten, 2007a, Åström, Family/ Familie/ Familj Abadi et al., 2012, Adam, 2007, Allmänna förl., 1991, Anderson, 2002, André og Nilsson, 1996, Antai og Adaji, 2012, Askeland et al., 2011, Axelson og Linnerhed, 2001, Barnett, 1997, Barnett et al., 1997, Barnett et al., 2005, Bengtsson-Tops og Tops, 2007, Benyei, 1998, Bergen, 1994, Bergqvist og Rydå, 1990, Bourgois, 1998, Breckenridge og Laing, 1999, Brottsoffermyndigheten, 2009a, Brottsoffermyndigheten, 2011, Bäsén og Långström, 2012, Calleman og Nisell, 1982, Centerwall, 1992, Chew, 1998, Christiansen et al., 2012, Christianson og Granhag, 2010, Christoffersen og DePanfilis, 2009, Condry, 2007, Craig et al., 2008, Dalal og Lindqvist, 2012, Dalla Costa, 2008, Davidson, 1998, Davis, 2005, DeMause, 2010, Denmark og Paludi, 2007, Dickinson, 1999, Diseth og Christie, 2005, Doe, 2003, Duncan, 2004, Dyb et al., 2003, Edwards og Ribbens, 1995, Ekelund og Dahlöf, 2005, Ekselius, 1988, Elgemyr, 1999, Elklit, 2002b, Elklit og Shevlin, 2009, Elklit og Shevlin, 2010a, Elliot, 1996, Ellsberg et al., 2000, Emenike et al., 2008, Eriksen og Wetlesen, 1996, Ernst et al., 1985, Falkenberg, 1985, Feuk, 1983, Forsman og Langstrom, 2012, Friedrich et al., 1998, Friedrich, 2001, Garbarino et al., 1997, Gartner, 2005, Gelles, 1997, Gelles og Loseke, 1993, Goicolea et al., 2009, Goicolea et al., 2010, Goodyear-Smith, 1998, Gordon, 1989, Granberg, 1992, Grothe Nielsen, 2001, Haavet et al., 2006, Hakansson et al., 2010, Hakansson et al., 2011, Hamberg et al., 1999, Hamby og Grych, 2013, Hedin, 2000b, 17

18 Helweg-Larsen et al., 2012, Herrera et al., 2006, Heyman og Smith Slep, 2002, Hindberg, 1990, Hird, 2002, Hjelmeland og Bjerke, 1996, Hjelmeland et al., 2012, Huang og Mossige, 2012, Hyman, 2000, Jansson, 1992, Jarecki og Smerling, 2005, Jefford og Dull, 1982, Jennemyr og Persson, 1982, Jensen, 2004, Jensen et al., 2005, Jespersen, 1991, Johnson, 2009, Johnson, 1995, Jones et al., 2007, Keskinen, 2007, Kjellgren et al., 2010, Kjellgren og Rydén, 1995, Klungel, 2011, Krantz et al., 2005, Krantz og Vung, 2009, Kullgren et al., 1996, La Fontaine, 1990, Landstinget i Uppsala län, 1991, Larsen og Helweg-Larsen, 2003, Larsson og Svedin, 2001, Lauritsen og Charles, 2001, Leander et al., 2007a, Lichtenstein, 1985, Lien et al., 2007, Lochner et al., 2010, Lorentzen et al., 2008, Lundberg et al., 2012, Lundgren, 2010, Lundqvist et al., 2004a, Länsgruppen mot familjevåld Värmlands län, 2007, Mackrill og Hesse, 2011, Madanes et al., 1995, Makenzius et al., 2012, Meadows, 1998, Mehralizade, 1998, Melzer, 2002, Morris, 2013, Mossige og Stefansen, 2007, Nettelbladt et al., 1996, Niemann og Jacob, 2000, Nilsson et al., 2012, Nilsson et al., 2007, Oleke et al., 2007, Olsson et al., 2000, O'Reilly, 2004, Pape og Stefansen, 2004, Patton, 1991, Paul, 2000, Peleikis et al., 2004, Peleikis et al., 2005a, Peleikis et al., 2005b, Pepa Films & La Femme Endormie, 2011a, Pepa Films & La Femme Endormie, 2011b, Persson Giolito, 2010, Priebe et al., 2010b, Priebe og Svedin, 2008, Priebe og Svedin, 2012, Reigstad et al., 2006, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, 1999, Rikspolisstyrelsen, 1987a, Rikspolisstyrelsen, 1987b, Rikspolisstyrelsen, 1987c, Rodriguez, 1998, Sassoon, 2001, Segebladh et al., 2011, Selwyn, 2012, Sidenvall, 2006, Sikes og Piper, 2010, Simonnes, 1996, Simons og Zoldak, 2009, Skjørten, 1994, Socialstyrelsen, 1985, Socialstyrelsen, 1997, Softestad og Toverud, 2012, Solomon, 1992, Stenson og Heimer, 2008, Sundelin og Hansson, 1995, Svedin et al., 2002, Svedin og Priebe, 2007, Söderquist, 1992, Söderquist, 1993, Söderqvist, 1992, Talley, 2005, Thestrup, 2001, Tuseth, 1997, Utbildningsradion, 2004, Utbildningsradion, 2011c, Van Osch Filmprodukties, 2010, Vatnar og Bjorkly, 2008, Vung og Krantz, 2009, Vung et al., 2008, Wahlstrom et al., 2010, Walby og Allen, 2005, Wallace og Roberson, 2011, Wasserman et al., 2012, Wassil-Grimm, 1995, Westerstahl et al., 2003, Widerberg, 2000, Williams, 1995, Wilson, 1995a, Winding, 1986, Wubs et al., 2009, Ystgaard et al., Fantasy/ Dream Andersson og Björkman, 1991, Bergenheim, 1998c, Burns, 1998, Cattermole-Tally, 1990, Dalenberg et al., 2012, Friedman og Valenti, 2008, Geberth, 2010, Goode, 2010, Haaken, 1996, Hazlewood og Michaud, 2001, Kipnis, 2005, Roseth et al., 2011, Strassler, 2004, Talley, 2011, Ussher, 1997, Ward et al., 2005, Åhsberg,

19 Female offender/ Kvinnliga förövare Aebi et al., 2011, Aebi et al., 2012, Almedal og Danielsen 1994, Back et al., 2011, Barbaree et al., 1993, Bendixen et al., 1994, Bengtson, 2008, Brown og Pratt, 2000, Brown, 2000, Campbell, 1995, Cling, 2004, Colton et al., 2009, Condry, 2007, Corovic et al., 2012b, Craig et al., 2008, Craissati, 2004, Daderman et al., 2002, Daderman og Jonson, 2008, Daderman og Lidberg, 1999, Daderman et al., 2012, Edgardh og Ormstad, 2000a, Eneman, 2010, Gelsthorpe, 1989, Grann og Wedin, 2002, Hagborg et al., 2012, Hare et al., 2000, Hebenton et al., 1997, Hegna et al., 2004, Hislop, 2001, Holmes og Holmes, 2001, Holmes og Holmes, 2009, Houston og Galloway, 2008, Ireland, 2009, Jensen et al., 2005, Johansson og Nyberg, 2001, Kemshall, 2001, Kjellgren et al., 2010, Kjellgren et al., 2011, Kruttschnitt, 1989, Kutchinsky, 1991, La Fond, 2005, Langstrom, 2002, Langstrom og Grann, 2000, Langstrom og Lindblad, 1999, Langstrom et al., 2004, Larsen et al., 2000, Lau og Kristensen, 2010, Lawson, 2008, Leander et al., 2005, Lidman og Flovin, 2007, Lindberg, 2003b, Lindblad og Kaldal, 2005, Lindqvist et al., 2003, Lorentzen et al., 2008, Långström, 1999, Långström, 2001, Maguire, 2001, Marshall, 2005, Marshall, 2006, Marshall et al., 1999, Marshall et al., 1990, Mejlvang og Boujida, 2007, Monk-Shepherd, 2003, Mouridsen, 2012, Myers, 2002, Myklebust og Bjorklund, 2009, Nash, 2006, Norberg, 2002, Nyman et al., 2001b, O'Reilly, 2004, Palermo og Farkas, 2001, Pedersen og Aas, 1995, Philpot, 2008, Plante og McChesney, 2011, Plotnikoff og Woolfson, 2000, Quayle et al., 2012a, Rasmussen og Levander, 1996, Rich, 2005, Scott og Tetreault, 1987, Sjostedt og Langstrom, 2002, Sjostedt et al., 2004, Sjöstedt, 2002, Smallbone et al., 2008, Softestad og Toverud, 2012, Somander og Bishop, 1995, Sondenaa et al., 2008, Sturidsson et al., 2006, Sturidsson et al., 2009, Terry, 2012, Thornton, 2008, Vandiver, 2006, Wessel et al., 2012, Wortley og Smallbone, 2006, Zweig et al., Feminism/ Feminist Andersson, 2002b, Arrigo, 1995, Baker, 1983, Basu, 2011, Bell, 1991, Bisom-Rapp, 1997, Brown og Burman, 1997, Bumiller, 2008, Burman, 1996, Burstow, 1992, Buss og Manji, 2005, Carr, 1996, Clark, 1986, Contratto og Gutfreund, 1996, Cornell, 2004, Corrin, 1996, Crawford og Kimmel, 1999, Cuklanz og Moorti, 2009, Doe, 2008, Eaton, 2007, Edgren, 2011, Elgemyr, 1999, Enander og Gretasdotter Hedin, 1992, Fonow et al., 1992, Gatens, 2000, Greer, 2000, Grünell, 1999, Gubar og Ekstrand, 1988, Guy, 1996, Haag, 1996, Haaken, 1996, Harrison, 2006, Haslie, 2007, Hawkesworth, 1994, Helliwell, 2000, Hergenhan, 2012, Hodgdon, 2000, Höglund, 2003, Ikemoto, 1995, Jaleel, 2012, Jansson og Eduards, 2012, 19

20 Jeffner, 1997a, Jeffner, 2000, Jenkins, 1996, Johnson, 2009, Jung, 2003, Kelly et al., 1996a, Kelly et al., 1996b, Kennedy og Whitlock, 2011, Kitzinger og Frith, 2000, Laura, 2001, Leo, 1998, McElroy, 1996, McMillan, 2004, Mellberg, 1997, Menon, 2004, Merryman, 1999, Mirkin, 1999, Money, 1995, Morris, 1996, Munro og Stychin, 2007, Nayak, 2003, Nedelsky, 1996, Nordberg, 2009, Park, 1997, Pettersson, 2003, Phillips, 2008, Pitch, 1995, Pleck, 1983, Podhoretz, 1991, Projansky, 2001, Radford et al., 2000, Rath, 2001, Reavey og Warner, 2002, Renzetti og Lee, 1993, Roggeband, 2004, Russell, 1993, Russo, 2001, Schott, 2003, Scott, 2001b, Seymour, 1998, Sielke, 1995, Sirén og Stolare, 2010, Smith, 1995, Solomon, 1992, Tessier, 1997, Thoma, 2000, Ward, 1994, Warner, 2001, Warner, 2009, Wendt, 2012, White et al., 1998, Wijma et al., 2012, Wilkinson, 1996, Woliver, 1990, Women og revolution, 1993, Woodward, 2000, Young, 1997, Zalewski, 1995, Östergren, Fängelse/ Prison/ Fengsel Ahlstedt, 2012, Aitken og Heenan, 2004, Back et al., 2011, Bevilacqua et al., 2012, Brottsförebyggande rådet, 2007, Bäsén og Långström, 2012, Carli et al., 2011, Coker, 1998, Collins, 2004, Colton et al., 2009, Colton et al., 2010, Craig et al., 2008, Daud et al., 2008, Ferrada-Noli et al., 1998, FerradaNoli og Sundbom, 1996, Fjellestad et al., 1996, Forsman og Langstrom, 2012, Hakansson et al., 2010, Hakansson et al., 2011, Hare et al., 2000, Hermstad, 2006, Langstrom et al., 2004, Madsen et al., 2001, Mandelli et al., 2011, Minke, 2010, Sjostedt og Langstrom, 2002, Sjostedt et al., 2004, Sjöström, 2006, Somander og Bishop, 1995, Tin, 1998, van Wormer og Kaplan, 2006, Wolff og Shi, Harassment/ Trakassering/ Trakasserier Anstem, 2001, Bargh, 1995, Borgblad, 1992, Cling, 2004, Cortna, 1998, Cowan, 2000b, Denmark og Paludi, 2007, Ekstrand et al., 2011, Elevkampanjen, 1999, Fasting et al., 2003, Gadin, 2012, Hagstedt, 2012, Harned, 2000, Hedlund og Göthberg, 1998, Helweg-Larsen et al., 2012, Hensing og Alexanderson, 2000, Johansson et al., 2012, Kirby et al., 2000, Kolnes, 1999, Kullenberg og Ehrenlans, 1996, Kvam og Braathen, 2008, Landstedt og Gadin, 2011b, Landstedt og Gadin, 2011a, Leo, 1998, Lindblad og Lainpelto, 2011, Lott et al., 1982, Meurling, 2001, Odén og Grände, 2007, Ottar, 1988, Priebe og Svedin, 2012, Russell, 1984, Saulo et al., 2012, Schwartz og DeKeseredy, 1997, Stein, 2011, Sten Madsen, 2004, Stockdale, 1998, Söderholm, 1993, Thompson, 1999, Vanselow et al., 2010, Warshaw, 1997, Witkowska og Kjellberg, 2005, Witkowska og Menckel, 2005, Young-Hee,

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006,

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Surname First name Sex University City Country Alarcón-Riquelme Marta K Uppsala Universitet Uppsala Sverige

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds Vapengrupp:A Skytteklass: Klass1 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds PK 6 5 4 6 6 6 6 6 45/24 36 B 2 Elciel Leufvén Härlanda PSK 6 5 4 5 6 6 6 6 44/25 38 B 3 Morgan Hjelm Göteborgs Pistol-och Sp 6 5 5 4

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt Pl Debutanter SS1 SS2 SS3 SS4 Total 1 1 D Tomas Eriksson Ohlsson Robert Walér 2 2 D Jimmy Kullander Robin Tenselius 3 100 D Robin Hellström Carl Bidell Östgöta Bilsportförening Katrineholms MK Järbo MK

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - brutto:

Resultatlista, enskild rond - brutto: Resultatlista, enskild rond - brutto Klass Placering Flickor Namn Rond 1 Spelform Klubb S-HCP Datum Resultat 1 Mia Landegren Kungl. Drottningholms GK 0 79 2 Mathilda Byqvist Uddeholms GK 0 82 3 Johanna

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Bilder från träningsläget i Danska Nyborg 17/7 22/7 2006 Hela gänget samlat vid bussen inför hemresan från Bakkens Tivoli utanför Köpenhamn Stående

Bilder från träningsläget i Danska Nyborg 17/7 22/7 2006 Hela gänget samlat vid bussen inför hemresan från Bakkens Tivoli utanför Köpenhamn Stående Bilder från träningsläget i Danska Nyborg 17/7 22/7 2006 Hela gänget samlat vid bussen inför hemresan från Bakkens Tivoli utanför Köpenhamn Stående från vänster. Jessica Johansson, Hanna Nilsson, Martin

Läs mer

Examinatorer & Instruktörer REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS

Examinatorer & Instruktörer REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS Examinatorer & Instruktörer KLUBB NAMN REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS Ballongbergets SKF Patrik Svedlund STOCKHOLM patriksvedlund@hotmail.com Instruktör EGH Bodens Sportskytteklubb Krister Essberg NORRBOTTEN

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220.

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220. Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan jonatanakyol@gmail.com Regiondomare 2119 3 555 +4672226415 6 Alm Fredrik Mattias Alms juridik, Storgatan 120 90333 Umeå 0738122220 0738122220 0738122220 mattias.jansson@vbidrott.rf.se

Läs mer

Resultat Dalby Jujutsu Open / JFL 4. 16 maj 2015

Resultat Dalby Jujutsu Open / JFL 4. 16 maj 2015 Resultat Dalby Jujutsu Open / JFL. 6 maj 05 Röd text = klassen de är anmälda i. Fight / Kamp Uppdaterad 8-maj, Efternam + förnamn Åldersklass tävlingsklass Viktklass Klubb Team Land Result at Newaza mix

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

RESULT GOLDEN ARM 2015

RESULT GOLDEN ARM 2015 RESULT GOLDEN ARM 2015 7. L-G Fahlborg Dalabrytarna 8. Mats Lundqvist Arvidsjaur 9. ReijoYllitalo Hedemora LEFT Sub junior 1. Amanda Kristensson Skåne Armsport 2. Karla Gullberg Rauk Arm 3. Feliz Horste

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Resultat SM i Livräddning 2013

Resultat SM i Livräddning 2013 Resultat SM i Livräddning 2013 Ski Race Men 1. Thomas Ibsen Nielsen Denmark 2. Oskar Ahlgren Livräddarna Tylösand 3. Ronnie Dalsgaard Danmark 4. Elis Weslien Livräddarna Kalmar 5. Pontus Karlsson Livräddarna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson,

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011

RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011 RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011 Omgång HEAT NR SENIOR 1 2 3 TOTAL 1-C, 1-B, 1 41 Jerry Svensson Hästveda FRC Tyringe Bildemontering AB Saab 0 8 8 16 2 90 Mattias Götesson Rödeby Eks MS Opel 6

Läs mer

Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km

Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km 1 IK Stål 19:43 Avesta 1 (1) 06:53 Nikolina Wiberg 06:53 (1) Startnr: 203 2 (1) 13:41 Mira-Li Eriksson 06:48 (1) 3 (1) 19:43 Liv Norberg 06:02 (1)

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Omg Plac. Lag Klubb Tot 160 151 121 105 103 Lottning: Gryttjom Volo Certnr Gryttjom Whuhuu Certnr Team C-4 Certnr

Omg Plac. Lag Klubb Tot 160 151 121 105 103 Lottning: Gryttjom Volo Certnr Gryttjom Whuhuu Certnr Team C-4 Certnr Formationshoppning 4-manna (FS-4) - AAA Plac. Lag Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot Snitt 1 Gryttjom Volo Stockholms Fallskärmsklubb 16 16 13 13 17 19 16 15 16 19 160 16,0 2 Team Fusion Mix 15 16 17 11 16

Läs mer

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT 2014-08-30 Kraftjoggen H-11 km Löpning 1 527 NYGREN Niclas Umeå 39:08 0 2 556 LINDMARK Ulf Skellefteå AIK 41:02 1:54 3 515 BACKLUND Christoffer Hortlax 42:43 3:35 4 555 HOFVERBERG Kenneth Ragvaldsträsk

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer