Information om riskmått för specialfonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om riskmått för specialfonder"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Information om riskmått för specialfonder I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå.

2 realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Vid eventuella frågor till Finansinspektionen kontakta enheten Fond och Förmedling tfn För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% (( )/1000).

3 RISKMÅTT SPECIALFONDER Ability Asset Management Scandinavia Ability Hedge ,00 190,00 0,23 31, Adrigo Asset Management AB ADRIGO HEDGE ,20 5,88-0,64 67, Agenta Investment Management AB Agenta Akademifond ,05 0,60 73, Agenta Investment Management AB Agenta Globala Aktier ,32 0,96 68, Agenta Investment Management AB Agenta Hedgefond ,25 3,86 0,69 29, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Aktier ,87 17,08-2,22 86, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Räntor ,81 2,64 0,24 47, Agenta Investment Management AB Agenta Tillväxtmarknader ,27 64, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FondSelect Global ,59 10,67-0,63 86, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal ,54 2,48-0,51 13, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge ,20 21, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge ,49 293, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Marknadsneutral ,55 128, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Offensiv ,39 4,95-1,28 200, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total ,18 100, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total 2xL ,14 200, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Trendhedge , , Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Peritus ,76 7,03-3,74 43, Aktieinvest FK AB Aktiespararna Topp Sverige ,81 14,82-1,58 43, Alfa Kraft Fonder AB Alfa Commodity Fund ,78 214, Alfa Kraft Fonder AB Alfa Energy Fund ,80 7,83 7,15 148, Alfred Berg Fonder AB Alfred Berg Australien ,48 2,02 40, Alfred Berg Fonder AB Alfred Berg Penningmarknad Plus ,52 0,88 0,42 76, Alfred Berg Fonder AB Alfred Berg Sverige Plus ,05 17,40-4,50 50, Allba & Partners Kapitalförvaltning AB Eligo Multi ,19 50, Allba & Partners Kapitalförvaltning AB Eligo Multi Defensiv ,51 50, Allba & Partners Kapitalförvaltning AB Excedo Global ,58 50, Allba & Partners Kapitalförvaltning AB Excedo Sverige ,34 85, Amrego Kapitalförvaltning AB Cliens Absolut Aktier Sverige ,71 16,00 0,38 34, Amrego Kapitalförvaltning AB Cliens Allokering Sverige ,18 10,98-0,32 47, Amrego Kapitalförvaltning AB Cliens Relativ ,59 19,02-0,02 37, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,20 85, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,05 78, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,05 71, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,06 76, Arbor Asset Management AB Arbor European Equity ,18 13,22 2,29 32, Arbor Asset Management AB Arbor Market Neutral ,36 2,35 105, Archipel Asset Management AB Archipel ,11 3,64 1,46 35, Arctos Fonder AB Arctos Entreprenörsfonden ,53-0,83 52, Arctos Fonder AB Arctos Fighter ,66 94, Atlant Fonder AB Edge ,70 16,80-1,70 73, Atlant Fonder AB Explora ,40 2,60 1,10 53, Atlant Fonder AB Protect ,30 0,19 93,60

4 58139 Atlant Fonder AB Sharp ,90 14,60-2,96 49, Atlant Fonder AB Stability ,60 0,46 50, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy ,85 4,03 1,15 61, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy 2xL ,00 2,05 122, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Euro ,99 3,00 1,13 61, Caprifol AB Nordiska Fonden ,73-0,32 45, Carlson Fonder Aktiebolag Carlson Sverige Koncis ,69 16,05-2,94 45, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Sverige ,01 17,15-2,58 99, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Utland ,79 10,61 0,17 99, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Blandfond ,98 5,92-0,62 98, Carlsson Norén Asset Management AB Carlsson Norén Macro Fund ,47 2,26-0, , Carnegie Fonder AB Carnegie Protego ,70 4,40 1,50 71, Carnegie Fonder AB Carnegie Svea Aktiefond ,17 13,00-2,80 41, Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select ,93 11,20-1,73 45, Carnegie Fonder AB Carnegie Tellus ,20-0,40 62, Carnegie Fonder AB HQ OMX Double Long ETF ,10-3,40 207, Carnegie Fonder AB HQ OMX Double Short ETF ,40 2,90 205, Case Asset Management AB Case ,32 9,32-2,77 30, Case Asset Management AB Fair Play ,85 1,42 0,56 36, Case Asset Management AB Safe Play ,63 42, Catella Fondförvaltning AB Catella Balanserad ,18 9,78 0,21 68, Catella Fondförvaltning AB Catella Case ,78 19,58-3,43 45, Catella Fondförvaltning AB Catella Europa Hedge ,63 7,31-0,20 49, Catella Fondförvaltning AB Catella Fokus ,26 14,98-2,98 42, Catella Fondförvaltning AB Catella Försiktig ,51 7,11 0,24 70, Catella Fondförvaltning AB Catella Hedgefond ,72 3,12 0,26 17, Catella Fondförvaltning AB Catella Offensiv ,82 13,20 0,22 84, Catella Fondförvaltning AB Catella Stiftelsefond ,16 9,93-0,53 45, Cicero Fonder AB Cicero Focus ,32 10,91 0,30 43, Cicero Fonder AB Cicero Global ,15 9,57-1,56 52, Cicero Fonder AB Cicero Multi ,78-1,31 34, Cicero Fonder AB Cicero MÖ Sverige ,64 17,13-1,51 36, Cicero Fonder AB Cicero TIME ,80 13,79-2,60 30, Cicero Fonder AB Peab-fonden ,37 56, Coeli AB Ekvator Absolut ,22 6,36 0,42 61, Coeli AB Ekvator Balanserad ,86 8,28-0,68 39, Coeli AB Ekvator Global Mega Trend ,94 13,15-1,18 77, Coeli AB Ekvator Inhemsk Efterfrågan ,09 16,32-4,58 83, Coeli AB Ekvator Likviditetsstrategi ,44 26, Coeli AB Ekvator Multistrategi ,00 0,35 89, Coeli AB Ekvator Total ,95 8,13-0,66 37, Coeli AB Ekvator Trygghet ,58 2,58 0,16 30, Coeli AB Norrsken ,03 73, Coeli AB Select Brasilien ,75 28,13

5 58120 Coeli AB Spektrum ,30 2,96 252, Consafe Capital Advisors AB Alcur ,55 1,47 0,04 52, Consortum Capital Investments AB Consortum Fund of Funds ,91 3,19-1,86 85, Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder DLG Aktiefond ,98 25,18 1,53 73, Danske Capital AB Danske Capital Passiv Stiftelsefond ,79 9,69-1,95 100, Danske Capital AB Danske Capital Sverige Beta ,96-1,27 32, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Global Hedge ,65 3,65 1,20 41, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Prisma ,15 3,55 1,24 36, Enter Fonder AB Enter Maximal Pro ,69 13,96-2,60 144, Enter Fonder AB Enter Return ,62 0,10 71, Enter Fonder AB Enter Select ,31 20,37-2,46 32, Enter Fonder AB Enter Select Pro ,36 20,25-2,42 31, Enter Fonder AB Enter Sverige Pro ,20 18,45-2,30 32, Eturn Capital Management AB eturn ,64 18,04-3,31 84, Evli Fonder Aktiebolag Evli Hedgefond ,70 3,60 0,10 82, Evli Fonder Aktiebolag Evli Makrohedgefond ,45 1,15 0,00 74, Excalibur Värdepappersfond AB Excalibur ,36 2,44 0, , Futuris Asset Management AB Futuris ,05 13,29-0,29 73, GMM Global Asset Management AB GMM a ,19 4,15 1,29 0, GodFond i Sverige AB GodFond Multistrategi ,66 99, GodFond i Sverige AB GodFond Sverige & Världen ,56-0,73 98, GustaviaDavegårdh Fonder Aktiebolag GustaviaDavegårdh Pure New Energy ,64 18,19 0,81 28, GustaviaDavegårdh Fonder Aktiebolag GustaviaDavegårdh Småbolag ,50-0,65 24, H. Lundén Kapitalförvaltning AB Eikos ,30 6,88 0,43 26, Handelsbanken Fonder AB AstraZeneca Allemansfond ,43 10,76-2,23 59, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Europa Hedge Selektiv ,14 5,53-0,42 40, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Fixed Income Absolute ,87 0,28 0,10 48, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Nordenfond Aggressiv ,55 17,84-0,28 23, Healthinvest Partners AB HealthInvest Asia Fund ,71-0,27 92, Healthinvest Partners AB HealthInvest Global Long/Short Fund ,97 8,72 0,48 115, Healthinvest Partners AB HealthInvest Value Fund ,08 2,02 100, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Kapitalförvaltningsfond ,93 17,08-1,92 19, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Småbolagsfond ,39 20,72-2,57 28, Indecap AB Fondguide Bas ,10-0,47 49, Indecap AB Fondguide Offensiv ,49 52, Indecap AB Guide Aktiefond Global ,96 10,96 0,65 95, Indecap AB Guide Aktiefond Sverige ,38 18,25-1,92 93, Indecap AB Guide Hedgefond ,13 1,96 0,20 52, Indecap AB Guide Hedgefond ,58 2,41 0,00 52, Indecap AB Guide Hedgefond ,66 2,69 0,00 60, Indecap AB Guide Multihedge ,28 1,80 0,00 54, Indecap AB Guide Obligationsfond Sverige ,13 5,13 0,33 92, Indecap AB Guide Structured ,00 0,00 0,00 0, Indecap AB Guide Tillväxtmarknadsfond ,74 12,22-1,57 97,04

6 35187 Indecap AB Sparbanken Aktiefond Sverige ,85-1,97 95, Indecap AB Sparbanken Bas ,54-0,27 51, Indecap AB Sparbanken Global ,81 0,57 96, Indecap AB Sparbanken Tillväxt ,13-1,74 98, Indecap AB Sparbanksfond Likviditet ,00 0,00 0, Lancelot Asset Management Aktiebolag Camelot ,30 9,40-2,23 38, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha ,87 8,52-3,57 34, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha Select ,84 9,37-3,02 29, Lannebo Fonder AB Lannebo MicroCap ,07 17,85-3,52 44, Lannebo Fonder AB Lannebo Småbolag Select ,65 20,86-5,36 30, Lannebo Fonder AB Lannebo Stiftelsefond ,63 37, Lannebo Fonder AB Lannebo Sverige Select ,19 18,20-1,74 36, Lynx Asset Management AB LYNX ,69 13,52 2, , Lynx Asset Management AB Lynx Dynamic ,48 3, , Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Fond-i-fond Flexibel ,14 54, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig ,41 1,72 0,34 37, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond normal ,81 2,69-0,04 42, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv ,86 3,39 0,11 48, Manticore Capital AB Manticore ,44 9,00 4,48 55, Markedskraft Fonder AB Elexir ,16 7,64-0,85 100, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Gladiator ,51 20,82-0,72 52, Merrant Fonder AB Merrant Alpha Select ,19 1,10 42, Mertzig Asset Management AB Mertzig Equity Fund Sweden ,51 30, Movestic Kapitalförvaltning AB Capinordic Fondservice Balanserad ,30 0,03 58, Movestic Kapitalförvaltning AB Capinordic Fondservice Sverige/Världen ,55-0,58 63, Movestic Kapitalförvaltning AB Capinordic Fondservice Världen Movestic ,42 0,61 56, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Balanserad ,97 0,47 40, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Försiktig ,67 0,79 52, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Offensiv ,51 0,01 55, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Strategi ,16 1,11 57, Nektar Asset Management AB Nektar ,14 3,05 1, , Nektar Asset Management AB Nektar Special Opportunity Fund ,31 1, , Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Aktiefonden Sverige ,91 18,33-1,57 31, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Företagsobligations ,37 0,93 16, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden korta ,56 0,14 0,12 50, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden långa ,94 3,28 0,15 87, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea All Hedge Fund ,44 6,49 0,69 37, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea European Equity Hedge Fund ,51 3,93 0,47 35, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Nordic Equity Hedge Fund ,24 3,30 0,32 22, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Sverige Plus ,28-1,16 59, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Selekta Sverige ,62 19,09-1,30 40, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,79 1,60 0,21 64, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,71 10,52-0,07 77, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,37 3,45 0,18 64,27

7 58052 Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,44 5,70 0,12 61, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,67 7,88 0,16 63, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Swedish Equity Market Fund ,05 17,21-1,37 44, Nordea Fonder Aktiebolag Pappers ,00 93, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Select ,16 11,95-0,57 52, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa EUR ,61 2,74 0,49 98, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv ,42 4,97 0,90 182, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv Plus ,60 10,10 1,60 358, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa SEK ,37 2,79 0,59 105, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Global Hedge ,77 0,13 104, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Nordic Hedge ,06 3,20 0,07 117, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega SEK ,86 0,68 119, Orre & Nyberg Capital AB Radar ,87 35,30-8,49 84, Orre & Nyberg Capital AB Radar Trading ,33-0,41 55, Petersson & Wagner Fonder AB MIDAS Aktiefond ,58 13,46 0,95 32, Prior & Nilsson Fond- och Idea ,43 26,72-6,74 76, Prior & Nilsson Fond- och Yield ,97 4,55-0,11 53, PSG Capital AB PSG Small Cap ,26-0,27 52, QQM Fund Management AB Navitor Nordic Hedge ,45 6,98 0,67 39, Quesada Kapitalförvaltning AB Irisfonden ,84 17,23-0,53 34, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Fund of Funds 5 år ,78 7,59-0,62 77, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Global ,22 10,64 1,77 97, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Hedge ,40 3,11 0,53 81, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Kort Ränta ,51 0,17 0,13 48, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Lång Ränta ,10-0,03 39, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Sverige ,52 16,32-1,41 41, RADKIN Management AB RADKIN Commodity Fund ,00 0,00 100, RAM One AB RAM ONE ,48 6,44-1,94 52, Remium Aktiv Förvaltning AB Remium ,03 12,30 1,81 0, Remium Aktiv Förvaltning AB Remium Småbolag Sverige ,46 20,06-1,90 71, Scientia Fund Management AB Scientia Hedge ,19 0,71 77, SEB Investment Management AB Charlottes Investeringsfond ,01 5,00-0,18 31, SEB Investment Management AB Direct Optimera ,51 11,64-0,79 78, SEB Investment Management AB Ethos aktiefond ,27 15,00-2,02 35, SEB Investment Management AB Fondkompassen ,50 13,19 0,51 79, SEB Investment Management AB Fondkompassen 50/ ,15 5,47 0,76 79, SEB Investment Management AB Hercules Investeringsfond ,56 7,49-0,35 29, SEB Investment Management AB JRS Growth ,58-0,24 53, SEB Investment Management AB JRS Wealth ,65 0,02 50, SEB Investment Management AB Mobilis Fokus ,96 16,55-0,92 65, SEB Investment Management AB Navigera Aktie ,14 144,77-1,14 81, SEB Investment Management AB Navigera Aktie ,62-1,34 41, SEB Investment Management AB Navigera Balans ,28 34,36-0,73 70, SEB Investment Management AB Navigera Balans ,43-0,77 33,50

8 58060 SEB Investment Management AB Navigera Tillväxt ,01 135,16-1,27 81, SEB Investment Management AB Navigera Tillväxt ,86-1,92 37, SEB Investment Management AB SEB Hedge Fixed Income ,56 3,14 1,66 421, SEB Investment Management AB SEB Multihedge ,31 2,85 1,09 27, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Försiktig ,80 3,07 0,18 53, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj ,86 15,01-1,24 34, SEB Investment Management AB SEB Special Clients Fond i Fond Global ,38 12,10-0,58 37, SEB Investment Management AB SEB Special Clients Sverigefond ,78 15,87-1,63 25, SEB Investment Management AB SEB Stiftelsefond Balanserad ,41 9,44-0,95 55, SEB Investment Management AB SEB Strategi Balanserad Global ,76 6,57 0,86 55, SEB Investment Management AB SEB Strategi Global ,26 12,14 0,95 59, SEB Investment Management AB SEB Swedish Focus Fund ,46 15,97-1,16 32, SEB Investment Management AB SEB Swedish Value Fund ,11 18,85-2,02 30, SEB Investment Management AB SEB Total Balans ,43 7,05 0,16 51, SEB Investment Management AB SEB Total Potential ,45 4,46 0,43 42, SEB Investment Management AB SKF Allemansfond ,13 18,69-2,75 54, SEB Investment Management AB Sophiahemmet Investeringsfond ,48 5,07-0,19 28, SEB Investment Management AB Svenska Läkaresällskapets ,08 6,63-1,26 27, SEB Investment Management AB Söderberg & Partners Trygghet ,72 11,73-0,64 73, SEB Investment Management AB Söderberg & Partners Trygghet ,65 4,76-0,22 76, SEB Investment Management AB T.O. Investeringsfond ,76 8,42-1,26 24, Seeadler AB Seeadler Total Selection Fund ,76 54, Sensor Fonder AB Sensor Sverige Select ,33-0,63 32, Sensor Fonder AB Utdelningsfonden Särimner ,08-2,14 25, Sentat Asset Management AB Max fond-i-fond ,64 1,26 93, Sentat Asset Management AB Sentat Event-Driven ,47 60, Sentat Asset Management AB Thyra Hedge ,70 12,52 1,87 59, Shepherd Energy AB Shepherd Energy Fund ,47 1,80 0,11 0, Simplicity AB Simplicity Neutral ,51 5,10-0,91 19, Sivers Urban Fonder AB Calgus ,30-3,60 42, Skandia Fonder AB Skandia Global Hedge ,15 2,75 0,14 104, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Försiktig ,03 3,19-0,15 99, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Offensiv ,56 12,70-1,29 69, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Strategi ,39 8,51-0,98 69, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Utland Offensiv ,68 11,38 0,85 89, Skandia Fonder AB Skandia Skala 1: ,95 0,00 94, Skandia Fonder AB Skandia Skala 2: ,56-0,39 92, Skandia Fonder AB Skandia Skala 3: ,77-0,74 91, Skandia Fonder AB Skandia Skala 4: ,22-1,08 92, Skandia Fonder AB Skandia Skala 5: ,51-1,52 96, Skandia Fonder AB Skandia Swedish Stars ,16-3,55 33, Stella Asset Management AB Stella Nova ,31 4,30 0,21 46, Stella Asset Management AB Stella Polaris ,08 127, Stockpicker Asset Management AB Stockpicker J.F. Commodity Energy Fund ,10 3,79 26,34

9 58175 Stockpicker Asset Management AB Stockpicker Norden Aktiv ,84-7,81 38, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Förmögenhetsfond ,37 9,61-1,15 32, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond ,13 20,34-2,42 25, Swedbank Robur Fonder AB Banco Russia SEK ,64 19,51 2,10 38, Swedbank Robur Fonder AB Realräntefonden ,50 4,90 1,25 97, Swedbank Robur Fonder AB Räntefonden ,22 3,91 0,22 86, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Balanserad ,81 6,85 0,26 76, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Försiktig ,55 3,79 0,33 86, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Hedge ,78 2,47 0,85 30, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Modig ,13 9,64 0,32 70, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Offensiv ,76 11,82 0,38 68, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Trygg ,08 2,28 0,26 93, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Action ,68 10,26 0,40 96, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur BRICT ,64 14,35-0,58 26, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsfond ,76 12,32 0,10 18, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundspenningmarknads ,71 0,16 0,15 68, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond ,44 3,01 0,13 77, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Momentum ,83 12,98 1,23 89, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Solid ,50 4,53 0,43 92, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Europa ,55 14,20 0,84 25, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Sverige ,25 19,80-1,50 39, Swedbank Robur Fonder AB Sverigefonden ,85 16,52-1,37 34, Swedbank Robur Fonder AB Världsfonden , ,00 1,63 11, Systematiska Fonder JPA AB AMDT hedge ,24 4,57 0,70 69, Systematiska Fonder JPA AB Risk Reward Euro ,73 14,94-0,80 134, Systematiska Fonder JPA AB Risk-Reward fonden ,69 8,31 1,69 83, Systematiska Fonder JPA AB Systematiska BAS ,86-0,47 112, Tanglin Asset Management AB Tangent ,41 24,95 0,24 44, Tanglin Asset Management AB Tanglin ,30 3,93 0, , Traction Fonder AB Traction Global Value ,51-2,32 61, Traction Fonder AB Traction SmallCap ,43 13,83-2,66 20, Traction Fonder AB Traction Track Traction ,41-2,52 37, Traction Fonder AB Traction Yield ,13 2,13 0,42 46, Wiborg Kapitalförvaltning AB Consepio ,26 11,16 0,03 87, von Euler & Partners AB Aktieportföljen ,60-1,30 0, von Euler & Partners AB Balanserade Modellportföljen ,57-0,26 69, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,06 7,71-1,27 79, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,24 76, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,01 60, von Euler & Partners AB Konservativa Modellportföljen ,49 0,29 74, von Euler & Partners AB Svenska Modellportföljen ,80 13,34-1,95 32, Västra Hamnen Fondkommission AB Awake Global Energy Fund ,12 20,87 3,21 29, Västra Hamnen Fondkommission AB Awake Swedish Bond Fund ,29 1,33 0,14 61, Västra Hamnen Fondkommission AB Awake Swedish Equity Fund ,39 17,71-3,20 33,61

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2008-06-16 Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk Vår ersättning Personlig Öppen Analytisk vår ersättning Söderberg & Partners Du ska veta vad vi tjänar Söderberg & Partners har tre ledord Personlig, Öppen och Analytisk Vi kör med öppna kort. Inget hemlighetsmakeri.

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren Placeringsalternativ för den försiktige investeraren En jämförelse mellan svenska hedgefonder och räntefonder under perioden 2003-2008 VT 2009 FEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Tore Eriksson

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året 2013 6 Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond 2 9 - Guide Multihedge

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

SEB Investment Management AB

SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisningsprinciper 12 Noter 13

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer