ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3"

Transkript

1 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv per år de närmsta åren. Under 2011 och 2012 ökade omsättningen med ca 100 procent per år vilket är en signal på lyckade förvärv. Obligationslån på 50 MSEK med ränta på 10 % speglar bolagets expansionsplaner Syftet med obligationslånet är att möjliggöra fortsatta förvärv i enlighet med ADDvise förvärvsstrategi där ADDvise letar efter bolag som kan förvärvas till en EBIT- multipel under 5. Gått från en nordisk verksamhet till en global aktör Genom förvärvet av Sonesta och Surgical Tables är ADDvise nu verksam på den internationella marknaden vilket öppnar upp helt nya möjligheter för bolagets expansionsplaner. Omsättningsökning på ca 15 % under 2014 genom förvärvet av Surgical Tables ADDvise förvärv av Surgical Tables med en omsättning på 19.4 MSEK stärker bolagets fortsatta tillväxt samt position på den internationella marknaden och är ytterligare ett steg i bolagets tillväxtstrategi. Riktkurs på 9.90 ger uppsida på ca 47 % Stabilare kassaflöden tillsammans med förvärven och intåget på den globala marknaden gör ADDvise till ett intressant investeringsobjekt med bra uppsida. Med en EV/EBITDA- multipel på 8.49 för 2014 är rabatten stor i bolaget i jämförelse med konkurrenterna. Nyckeldata Buy Target price: 9.90 SEK Aktiekurs 6.75 SEK 52 v högsta / lägsta / 6.70 Antal aktier Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 38 EV (MSEK) 89 Sektor Hälsovård Lista / Kortnamn First North / ADDV Rapport, Q Utveckling 1 mån -3.57% 3 mån % 1 år % YTD % Huvudägare Innehav (%) Magnus Vahlquist Caracal AB Rikard Akhtarzand Hans-Peter Andersson 8.30 JP-RV Invest AB 3.70 Ledning CEO Styrelseordförande CFO Rikard Akhtarzand Hans-Petter Andersson Shawn Shafti Kursutveckling Lönsamhet 5 Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK 2008A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E P/E -266,24-12,33-213,96-16,37-12,89 52,30 25,48 15,91 EV/EBITDA 962,76-3,57 32,17 35,34 18,74 8,49 6,69 4,96 EV/EBIT -58,70-3,17-28,36-24,33 180,97 10,96 7,90 5,77 P/S 0,48 0,42 0,32 0,22 0,49 0,37 0,28 0,23 EV/Sales 0,46 0,67 0,32 0,43 0,80 0,61 0,54 0,45 P/BV 5,88-3,35 10,26-1,20-1,81-1,84-1,49-1,79 Räntetäckningsgrad -0,77-57,86-2,05-0,91 0,11 1,18 1,29 1,36 EV/FCF -5,54 41,48-0,87 31,17-4,38 45,02-6, ,20 Market Cap EV Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av rapporten

2 2 Investment Thesis Genom förvärvet av Sonesta har ADDvise på bara ett år förvandlats från att vara en nordisk verksamhet till ett bolag med global närvaro - Rikard Akhtarzand, VD Förvärvar bolag under 5 gånger EBIT Bolaget har sedan starten 1989 inte upplevt någon större organisk tillväxt och implementerade därför en tydlig förvärvsstrategi 2010 då bolaget förvärvade KEBO Inredningar Sverige AB förvärvas Sunnex Tillquist AB som efter förvärvet byter namn till ADDvise Tillquist AB. Samma år förvärvar även bolaget IM-Medico Svenska AB. ADDvise tydliga mål och ambition att bli ledande inom skräddarsydda helhetslösningar inom sjukvård- och forskningsmiljöer leder till ytterligare ett förvärv år 2013 som öppnar upp den amerikanska och internationella marknaden. När ADDvise söker potentiella förvärvsobjekt tittar de på bolag med en omsättning omkring MSEK som de kan förvärva till under 5 gånger EBIT. Detta skulle vid en högre värdering av ADDvise ge en hävstång som gynnar ägarna. Bolag större än MSEK är oftast inte av intresse då de är relativt korrekt prissatta vilket gör att ADDvise inte skulle kunna upprätthålla den ämnade förvärvsstrategin de har. Staten investerar 70 miljarder i nytt sjukhus Marknadsläget ser ljust ut för ADDvise då de bidrar med en ökad kvalitet och kompetens inom svensk sjukvård, i korta ordalag så är deras huvudsyfte att förbättra sjukvården. Något som bidrar till en fortsatt marknadstillväxt är den ökande urbaniseringen, vilket innebär att fler stora sjukhus måste byggas i storstadsområdena. Detta är ett mål som den svenska staten stävar efter vilket lett till att de beslutat att investera ytterligare 11.5 miljarder inom life-science under åren Ytterligare en positiv signal för marknadsläget är byggnationen av det nya Karolinska sjukhuset där de totala investeringarna kommer att uppgå till cirka 70 miljarder fram till Då ADDvise tecknat ett ramavtal på 2 år som beräknas vara värt 4 MSEK med Karolinska Institutet ser vi ingen anledning till varför de inte skulle samarbeta i fortsatta projekt. Från nordisk verksamhet till global aktör Förvärvet av Sonesta år 2013 har resulterat i att ADDvise idag har försäljning i cirka 60 länder. Detta öppnade även upp möjligheten för ADDvise att nå ut med sin produktportfölj till fler kunder världen över. År 2014 fick ADDvise två stycken genombrottsorder, ett laboratorium till Guiyang Hospital i Kina och ett ramavtal från Västra Götalands Läns landsting där de konkurrerar med aktörer som Getinge och Johnsson & Johnsson. Detta kommer att stärka bolagets varumärke och möjlighet att exploatera nya marknader, så som Asien, Arabvärlden och senare i framtiden även Afrika. Detta visar prov på en driven, erfaren och hungrig bolagsledning som tar sig an några av världens största aktörer. Undervärderat bolag med stor potential Vår tro om bolagets framtid är positiv då det idag inte finns många bolag på marknaden som klarar av att hantera samma bredd som ADDvise. Tack vare förvärvsstrategin har bolaget möjlighet att fortsätta växa i snabb takt och ta ytterligare marknadsandelar. Bolagets ambition är att genomföra ett till två förvärv de kommande åren där målet är att bli den ledande leverantören i Norden av helhetslösningar till sjukhus- och forskningsanläggningar. Förvärvet av Sonesta och Surgical Tables kommer även att ge starka synergieffekter då ADDvise har möjligheten att introducera sina övriga affärsområden på den internationella marknaden genom att använda de förvärvade bolagens kundnätverk och distributionskanaler. Vår helhetsbedömning för koncernen är att den är något undervärderad då marknaden troligtvis värderar risken i bolaget något högt på grund av att de är i en expansionsfas vilket kan vara anledningen till ett till synes pressat aktiepris. Vi ser även en stor potential i de framtida förvärven som kan komma att ha en stor inverkan på bolagets framtida omsättning. Det kan därför bli nödvändigt att justera upp våra estimat vid ytterligare genomförda förvärv, vilket vi ser som mycket troligt.

3 3 Bolagsbeskrivning Marknadsledande inom laboratoriemiljöer ADDvise Lab solutions AB är en ledande leverantör av laboratoriemiljöer till forsknings- och tillverkningsindustrin och har varit verksamt sedan Affärsidén är att designa och leverera högpresterande laboratorier som hjälper kunden att optimera sin verksamhet. Under de senaste åren har ADDvise gjort ett flertal förvärv i linje med deras offensiva förvärvsstrategi. Detta har resulterat i att bolaget förvärvat företagen IM-Medico, KEBO, Tillquist, Sonesta och Surgical Tables vars sammanlagda tjänster erbjuder skräddarsydda helhetslösningar åt sina kunder, framförallt inom sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise omsatte år MSEK och hade ett resultat på -4.5 MSEK. Tidigare har majoriteten av bolagets intäkter kommit från försäljning inom den privata sektorn men nu kommer större delen av intäkterna från den offentliga sektorn. Verksam inom tre affärsområden Bolaget erbjuder sina kunder såväl egenutvecklade produkter som speciallösningar. Verksamheten kan delas in i fyra affärsområden, Lab, Sjukvård, Vågteknik och Sonesta där de respektive delarna står för 46, 34, 15 samt 5 procent av omsättningen år Lab är det verksamhetsområde som ADDvise sedan länge är känd för och där ingår bl.a. inredning och utrustning av laboratorier för läkemedelsindustrin, life-science-forskning och industri i allmänhet. Inredningen och utrustningen består av exempelvis skyddsventilation, renrum samt laboratorieapparatur. Några av bolagets större kunder inom affärsområdet Lab är Astra- Zeneca, Lunds Universitet och Högskolan i Bergen. De har också levererat utrustning och inredning till bl.a. Biovitrum och Kinnarps. Ledande produktleverantör för ambulanser I verksamhetsområdet Sjukvård ingår försäljning av förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning för akutsjukvård samt verksamheter inom sjukhus. ADDvise har ingen egen produktion av de artiklar de erbjuder sina kunder inom detta område men har genom förvärven av Tillquist och IM-Medico utökat både sin kundbas samt breddat sitt sortiment. Området Sjukvård levererar material och teknik till bl.a. Karolinska Institutet. När det gäller akutsjukvård är ADDvise en av de större leverantörerna av lösa sjukvårdsprodukter för ambulanser. Egen produktion inom Vågteknik Verksamhetsområdet Vågteknik med produktion i Växjö är en del av verksamheten där ADDvise själva står för tillverkning, försäljning samt service av det egna varumärket Stathmos. De är dock även försäljare av världsledande märken där leverans främst går till kunder inom handel. Sonesta-förvärvet utökar produktbasen samt öppnar upp den internationella marknaden Genom förvärvet av Sonesta, vars största marknad är Nordamerika, har koncernen utökat sin produktbas med undersökningsbord för urologi samt gynekologi. De har även genom förvärvet gått från att enbart vara verksamma på den nordiska marknaden till att ha kanaler på den internationella marknaden då Sonesta har försäljning i cirka 60 länder.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Ett flertal större förvärv Före 2010 upplevde ADDvise inte någon större organisk tillväxt på grund av bristen på en tydlig tillväxtstrategi. Rikard Akhtarzand tillträdde som VD 2010 och har sedan dess implementerat en förvärvsstrategi för att öka bolagets tillväxt, främst inom affärsområdena Lab och Sjukvård. För att minska bolagets konjunktur- och säsongskänslighet förflyttade Aktharzand även kundfokusen från den privata sektorn till den offentliga sektorn. Detta har medfört att bolaget nu har mer än hälften av sina kunder inom den offentliga sektorn. Vi anser att Aktharzand har lyckats väl med att implementera förvärvsstrategin samt att bolagets nya kundfokus bidrar till att ADDvise står inför en mer stabil och lönsam framtid. Att deras största kundkrets finns inom den offentliga sektorn minskar inte enbart konjunkturkänsligheten samt säsongsvariationen det leder även till mer stabila och förutsägbara kassaflöden. Detta genom de vunna offentliga upphandlingarna då de löper på flera år med stora chansen för nya avtal och eventuella förlängningar. Sonesta öppnar den amerikanska marknaden Genom förvärvet av Sonesta och Surgical Tables har ADDvise även tagit sig in på den amerikanska samt internationella marknaden. Detta har lett till en minskad risk i bolaget tack vare den ökade diversifieringen och större intäktsmöjligheterna vilket är en naturlig följd av att produktportföljen blivit större. Detta ser vi som väldigt positivt då det ger ADDvise möjligheten att i framtiden även använda Sonestas kundnätverk i Nordamerika samt resten av världen för koncernens övriga affärsområden. Förvärvet bör därför även öka övriga affärsområdens omsättning långsiktigt. Vi tror även att exponeringen mot dollarmarknaden genom Sonesta och Surgical Tables kan komma att stabilisera omsättningen ytterligare då bolagens marknad till största del är i USA. Tre affärsområden och minskad konjunkturkänslighet Då ADDvise opererar inom ett flertal affärsområde har bolaget lyckats skapa en diversifierad produktportfölj där de inte enbart erbjuder skräddarsydda helhetslösningar utan även serviceverksamhet för deras produkter. Denna service gäller framför allt produkter inom affärsområdet Vågteknik. Detta område har varit lönsamt för bolaget och vi tror att det fortsättningsvis kommer fortsätta att gå bra då produkterna inom Vågteknik behöver kontinuerlig service. Detta låser in kunden under lägre perioder då inköp av vågar inte sker fortlöpande på grund av en gammal och pålitlig teknik. Området Vågteknik bidrar även till att minska konjunkturkänsligheten då produkterna måste servas oavsett ekonomiskt läge. En åldrande befolkning gynnar ADDvise Affärsområdet Sjukvård har stadigt ökat sin andel av den totala omsättningen och är ett affärsområde dominerat av försäljningen av förbrukningsartiklar. Inom området gynnas ADDvise av att sjukvården i ökande omfattning flyttar sin verksamhet utanför sjukhusen. Området Sjukvård levererar främst lösa föremål till ambulanser samt förbrukningsartiklar till sjukhus. Inom denna bransch är de kommande investeringskraven höga då vi har en åldrande befolkning som leder till det behövs mer vård och samtidigt så ökar kraven på bättre vård. Vi ser därför även här potential för ADDvise att öka omsättningen ytterligare de kommande åren inom affärsområdet Sjukvård. Genom sina förvärv kan ADDvise planera, strukturera, leverera, serva och byta ut utrustning samt leverera förbrukningsmaterial när laboratoriet eller sjukvårdsenheten tagits i drift vilket gör ADDvise till en nyckelfärdig leverantör av helhetslösningar till laboratorie- och forskningsmiljöer.

5 5 Ledning och styrelse Ung och hungrig ledning ADDvise ledning består av ett ungt och drivet team. Vi ser det som mycket positivt att de är hungriga och brinner för att utveckla bolaget till en stor internationell koncern. Dock finns det alltid en risk för empire-building, vilket vi ser som en överhängande risk, och för att minimera denna risk ser vi gärna att fler personer likt Kenneth Lindqvist sitter i styrelsen för bolaget. Rikard Akhtarzand, VD Koncernledningen består bl.a. av VD och styrelseledamot Rikard Akhtarzand, född Rikard är hungrig och erfaren trots sin relativt unga ålder. Han har tidigare varit VD och storägare i framgångssagan Formpipe där Rikard under sin tid som VD vände bolaget från en förslut på 13 MSEK till vinst. Rikard äger idag totalt aktier i ADDvise Lab Solutions AB. Ägarstruktur Ägare Antal Aktier Röster och kapital Magnus Vahlquist % Caracal AB % Rikard Akhtarzand % Familjen Andersson % JP-RV Invest AB % PGN Invest AB % Cajory AB % Jensen Invest AB % Vallpax AB % Niljs Berglund % Övriga ägare % Totalt ,00% Hans-Petter Andersson, Styrelseordförande Hans-Petter Andersson, född 1977, är styrelseordförande. Hans-Petter har vid diverse åtaganden vid sidan om, Styrelseledamot/VD i Altum Invest Aktiebolag, styrelseledamot/vd Altum Trading Aktiebolag samt styrelseledamot/vd Novator. Hans-petter Andersson har totalt akter i ADDvise Lab Solutions AB. Kenneth Lindqvist, Styrelseledamot Kenneth Lindqvist, styrelseledamot, född Kenneth har flera åtaganden vid sidan om, styrelseordförande och/eller i Amplex AB, Caracal AB och AutoPartnerBL AB med tillhörande dotterbolag. Kenneth Lindqvist äger aktier genom Caracal AB. Anders Elf, Affärsområdeschef Sonesta Anders Elf är numera affärsområdeschef för Sonesta, trots sin ringa ålder på 35 år så har Anders den erfarenhet som krävs för att utveckla Sonesta till en global aktör. Efter att Anders var klar med sin utbildning vid IHM Business School i Göteborg har han både jobbat inom TV4 samt under flera år Q-Med med att tillverka världsledande produkter inom sjukvård. Detta erfarna tillskott är ett sådant som kommer att gynna ADDvise på långsikt. Rikard Akhtarzand, VD Hans-Petter Andersson, Styrelseordförande

6 6 Bull-case Lyckade förvärv i ett bull-scenario Bear-case Misslyckade förvärv i ett bear-scenario A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Omsättning EBIT EBIT-marginal Omsättning EBIT EBIT-marginal I ett optimistiskt scenario förväntas ADDvise förvärva bolag till en EBIT-multipel under 5 samt att de lyckas integrera förvärven fullt ut vilket resulterar i att omsättningen och lönsamheten ökar avsevärt. Bolaget har de senaste åren gjort ett flertal förvärv vilket gett koncernen en rejäl tillväxt. Sedan förvärvsstrategin implementerades 2010 har deras omsättning ökat med ca 100 procent under 2011 och 2012 vilket vi ser som en väldigt positiv signal för deras framtida tillväxtpotential om ytterligare lyckade förvärv genomförs. Med tanke på bolagets framgångar gällande förvärven och deras strategi finns stora tillväxtmöjligheter för koncernen om de fortsätter i samma linje. Vi ser det som troligt att en årlig tillväxt vid ett bull-scenario på cirka 50 procent är rimligt, i jämförelse med cirka 100 procent sedan tidigare, tack vare förvärven. Detta då det kommer att krävas större och mer lönsamma förvärv för koncernen för att i framtiden öka omsättningen med samma magnitud. En ytterligare potentiell uppsida är ADDvise inträde på den amerikanska marknaden. Här har bolaget möjlighet att genom Sonestas och Surgical Tables kundnätverk och distributionskanaler introducera sina övriga produkter och öka omsättningen för övriga affärsområden. Starkare nettoresultat Notering på NASDAQ OMX Stockholm Fler genombrottsorder utomlands I ett negativt scenario skulle ADDvise misslyckas med kommande förvärv och få svårigheter att betala räntan på 5 MSEK per år för de utgivna obligationerna. Antingen genom att de inte finner några nya attraktiva bolag att förvärva eller att förvärven inte genererar den förväntade avkastningen som krävs för att förvärven ska vara lönsamt. De möter även en risk med ett misslyckat inträde på den amerikanska marknaden om detta skulle vara en del av deras nya strategi. Vi ser även ett problem med att koncernen blir allt för diversifierad och tappar fokus på sin kärnverksamhet samt att det finns en risk att de växer för fort och tappar kontrollen över företaget. I detta scenario är det troligt att kostnaderna ökar mer än intäkterna vilket kan resultera i negativa marginaler. Finansiering med kassaflöde Lyckade förvärv

7 7 Finansiella Prognoser Stabil framtida omsättningsökning Vi tror inte att ADDvise kommer att ha några problem att hålla en årlig tillväxt på cirka 20 % de närmsta åren. Mycket tack vare förvärvet av Sonesta och Surgical Tables som öppnar upp den internationella marknaden för bolaget. Historiskt har de vissa år haft en kraftig omsättningsökning tack vare de genomförda förvärven och vi tror att bolaget har stora möjligheter att hitta lämpliga bolag att förvärva vilket kommer att ge omsättningen en rejäl knuff. Bolagets historiska EBITDA-marginal har ökat stabilt och vi tror att ytterligare effektiviseringar kommer att genomföras vilket ökar marginalen ytterligare. Kostnadseffektivisering Vi förväntar oss att Personalkostnader / Omsättning kommer att öka något för räkenskapsår var nivån tillbaka på samma nivå som 2011, det vill säga 24 %, och sett till första halvåret 2014 kommer årets personalkostnader ligga på ca 25 % av intäkterna. Personalkostnaderna förväntas sedan att gå tillbaka till samma nivå som under 2013 då ADDvise lärt känna Sonestas organisation ytterligare och därför har möjlighet att effektivisera personalens arbetsuppgifter. Ser vi till bolagets COGS/Omsättning förväntar vi oss ytterligare effektiviseringar tack vara synergieffekter från Sonesta-förvärvet samt effektivisering i bolagets övriga verksamhet. Detta antagande stärks sett till resultatet som presenterats för första halvåret. 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Omsättningstillväxt 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Personalkostnader/Sales Omsättningsfördelning % 34% 5% 46% EBITDA-marginal COGS/Omsättning Lab Sjukvård Vågteknik Sonesta Sonesta tar större del av omsättningen Vi tror att Sonesta kommer att bli en viktig del i ADDvise-koncernen och ta större del av bolagets totala omsättning. Bolaget kommunicerade nyligen även att de erhållit ett par genombrottsorder. En av dessa är en order på ett laboratorium till Guiyang Hospital i Kina värt 1 MSEK. Precis som bolaget meddelat är detta en strategiskt viktig order och vi tror bolaget kommer att få ytterligare internationella beställningar mycket tack vare de kanaler de fått tillgång till genom förvärvet av Sonesta A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Omsättning EBIT EBIT-marginal

8 8 Värdering Uppsida på 40 % vid EV/EBITDA på 10.5 ADDvise omsättningstillväxt för räkenskapsår 2014 förväntas ligga något över tillväxten på 20 % för år Under 2013 var bolagets genomsnittliga omsättning per kvartal 30 MSEK. De första två kvartalen 2014 har en genomsnittlig omsättning på 36 MSEK. Detta motsvarar en tillväxt på 20 %. Utöver detta är vår bedömning att den svenska kronan kommer att försvagas ytterligare gentemot de större valutorna och tror att detta kommer påverka resultatet negativt med cirka 2.5 %. Vi sätter därför en total omsättningsökning på % för andra halvan av 2014 gentemot året innan. Utöver detta adderar vi ytterligare 3 MSEK för Q4 tack vare förvärvet av Surgical Tables. Detta på grund av att bolaget under första halvåret omsatte 9.2 MSEK vilket skulle motsvara ca 3 MSEK för de sista två månaderna. Detta ger en omsättningsökning på 23 % för hela räkenskapsåret Bolagets förväntade omsättning för räkenskapsår 2014 uppgår då till nästan 148 MSEK vilket kan jämföras med ADDvise kommunicerade syn för år 2014 som finns att läsa i deras senaste rapport där de förväntar sig en omsättning på 149 MSEK. För räkenskapsår 2015 förväntar vi oss en årlig omsättningsökning på ca 20 % till följd av synergieffekter och organisk tillväxt. Utöver det lägger vi till ytterligare 15 MSEK tack vare förvärvet av Surgical Tables. Detta ger en tillväxt på ca 30 % för räkenskapsår Det kommer dock att bli svårt för bolaget att upprätthålla en så pass hög omsättningstillväxt under en längre tid utan ytterligare förvärv och tror därför att omsättningstillväxten för 2016 faller tillbaka till runt 20 %. På grund av instabilitet i P/E-multipeln i denna bransch där många av bolagen, inklusive ADDvise, ligger nära nollresultat värderas bolaget med EV/EBITDA- multipeln. Sett till ADDvise konkurrenters genomsnittliga EV/EBITDA på ser vi en relativt stor uppsida i aktien. Med en estimerad EBITDA på miljoner för 2014 handlas ADDvise idag till 8.49 gånger den estimerade EBITDA för 2014 vilket vi anser är en något stor rabatt. Skulle aktien handlas för 9.90 landar EV/EBITDA på 10.5 vilket är mer rättvisande men fortfarande restriktivt i jämförelse med konkurrenterna. Vi värderar aktien till 9.90 SEK vilket ger en uppsida på ca 40 %. Rekommendation Attraktivt bolag med stor uppsida ADDvise är ett attraktivt bolag tack vare de tidigare förvärven och den stabilare framtida omsättning då större delen av kunderna nu finns inom den offentliga sektorn. Genom omsättningsökningen förvärven bidragit med, samt Sonestas och Surgical Tables position på den amerikanska och internationella marknaden, tror vi det är möjligt för ADDvise att uppnå en tillväxt på 23 % år Riktkursen sätts i dagsläget till Under 2013 låg bolagets COGS som del av omsättningen på 58 %. Något högre än året innan men betydligt lägre än 2010 och Vi bedömer att bolaget kommer effektivisera ytterligare med ca 3 % 2014 och därefter 1 % per år de kommande åren och att övriga marginaler håller en jämn nivå med Detta resulterar i ett EBITDA på MSEK för räkenskapsåret ADDvise har själva kommunicerat ett EBITDA på 11 MSEK för 2014.

9 Konkurrenter Få konkurrenter på en attraktiv marknad ADDVISE 9 ADDvise har idag ett fåtal mindre konkurrenter beroende på vilket affärsområde det vidrör. Det som har gjort att bolaget idag inte har några direkta konkurrenter är den diversifierade produktportföljen inom bolagets tre affärsområden. Ett exempel på ett bolag som var en konkurrent till ADDvise inom affärsområdet Vågteknik var Sunnex Tillquist, ett medicinteknikbolag som ADDvise förvärvade under 2011 och som sedan bytte namn till ADDvise Tillquist AB. Stille är ett bolag som specialiserar sig på positioneringsbord främst inom kirurigi och är även bolaget som ADDvise förvärvade Sonesta av i början av Q Biotage utvecklar, tillverkar och säljer instrument, förbrukningsvaror inom medicinsk kemi. Ortivus ett bolag aktiv inom det medicintekniska området precis som ADDvise är med sitt affärsområde Vågteknik. Historiskt har ADDvise haft en lägre EV/EBIT och EV/EBITDA-marginal jämfört med Stille, dock är ADDvise på uppgång och har förbättrat sina marginaler mellan 2008 och Det som gör att ADDvise idag är en ledande leverantör av laboratorieinredningar till forsknings- och laboratoriemiljöer är att bolaget har lyckats bibehålla och utökat sin bredd inom de tre verksamhetsområdena. P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S 2010 EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning Stille 18, ,50 0,40-0,60% -2,60% -17,30% 0,00% Biotage 15, ,06 1, ,63% 8,83% 2,50% Ortivus N/A - - 3,84 3, ,29% -54,56% 0,00% Median 16, ,06 1,66-0,60% -68,29% -17,30% 0,00% ADDvise ,42 0,67-18,67% -21,01% 7,34% 2011 P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning Stille - 74,90-0,40 0,40 0,70% -1,10% 7,80% 0,00% Biotage 24,39-25,12 1,86 1,47-5,85% -0,12% 4,00% Ortivus ,01 3, ,45% -4,14% 0,00% Median 24,39 74,90 25,28 1,86 1,47 0,70% -1,10% -0,12% 0,00% ADDvise - 32,17-0,32 0,32 1,01% -1,14% 126,25% P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S 2012 EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning Stille - 42,70-0,40 0,50 1,30% -0,80% -2,10% 0,00% Biotage 15,70 6,10 10,10 1,58 1,23 14,20% 9,47% 8,06% 5,00% Ortivus 80,45-81,83 3,02 2,68-3,28% 32,71% 0,00% Median 48,08 24,40 45,97 1,58 1,23 7,75% 3,28% 8,06% 0,00% ADDvise - 35,34-0,22 0,43 1,21% -1,76% 99,45% 2013 P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning Stille 11,80 17,30 15,80 0,60 0,40 4,50% 2,00% -1,10% 0,00% Biotage 16,50 6,10 9,30 1,50-15,80% 10,30% - 4,98% Ortivus , ,50% 0,00% Median 14,15 11,70 12,55 1,50 0,40 10,15% 6,15% -20,80% 0,00% ADDvise 61,05 18,74 180,97 0,49 0,80 4,29% 0,44% 19,91% 0,00% Disclosure: Stefan Svärd äger aktier i ADDvise Lab Solutions AB Etrit Vllasalija äger inte aktier i ADDvise Lab Solutions AB

10 10 Avkastningspotential 7p Avkastningspotential 7p: Tack vare de förvärv bolaget har gjort, framför allt förvärvet av Sonesta, ser vi att det finns potential för bolaget att bli en framgångsrik internationell koncern. Vi tror att om de fortsättningsvis kommer att göra lyckade förvärv finns det en hög sannolikhet att de kommer att vara lönsamma vilket skulle öka avkastningen på investerat kapital samt stärka bolaget position på marknaden. ADDvise har även beslutat att påbörja ansökningsprocessen för en notering på NASDAQ OMX Stockholm vilket skulle kunna öka efterfrågan och avkastningen på aktien. Lönsamhet 5p Lönsamhet 5p: Vi tror att förvärven kommer att medföra de rätta synergieffekterna för koncernen i helhet vilket kommer att resultera i ökad lönsamhet för samtliga affärsområden. De måste dock kostnadseffektivisera ytterligare för att öka bolagets marginaler och lönsamhet. Detta är något ledningen jobbar hårt med och lägger ner mycket tid och resurser på att integrera sina förvärv och på så sätt få ut inkomst- och kostnadssynergier som är nödvändiga för att göra bolaget lönsammare. Ledning 5p Ledning 5p: Bolaget har en ung och driven ledning som implementerat en aggressiv förvärvsstrategi. Vi ser det som mycket positivt att de är hungriga och brinner för att utveckla bolaget till en stor internationell koncern. Vi ställer oss dock frågan om denna unga ledning har den erfarenhet som krävs för att maximera bolagets värde och inte enbart bolagets storlek. Trygg placering 3p Trygg placering 3p: Då bolaget befinner sig i en aggressiv expansion där risken för att förvärven inte kommer att ge den utdelning de förväntar sig och då det finns en överhängande risk att de tappa fokus på kärnverksamheten anser vi att det är låg trygghet i placeringen. De har även negativt P/BV på grund av höga immateriella tillgångar vilket ökar risken avsevärt för ett bolag i ADDvise position. Det som minskar risken i bolaget är att de har majoriteten av sina kunder inom den offentliga sektorn.

11 11 SWOT Tre riskområden Bolaget står inför ett flertal risker som påverkar deras lönsamhet. Dessa risker är marknadsrisk, kreditrisk samt likviditetsrisk. För att motverka marknadsrisken har bolaget flyttat kundfokus från den privata sektorn till den offentliga. Bolaget har även infört avtal gällande fakturaköp, då det ingår i företagets förvärvsstrategi att göra kompletterande förvärv kan detta påverka bolagets skuldsättning över tid. Likviditetsrisken är en risk som bolaget utsätts för när de får en stor order som binder en stor del av kapitalet. En risk som påverkat bolagets verksamhet till större utsträckning efter förvärvet av Sonesta är de kraftiga valutafluktuationerna. Detta påverkar också ADDvise genom att de betalar sina leverantörer i euro och dollar men fakturerar sin största marknad i SEK. ADDvise ledning har aktivt arbetat för att minska valutarisken som bolaget utsätts för och har därför inrättat en valutapolicy som innebär att företaget skall undvika risk i valuta. Detta sker då i form av att bolaget skall säkra order i utländsk valuta eller att eventuellt använda valutaklausul i kundavtalen. Styrkor Ung och driven företagsledning Väldigt nischat bolag som levererar högkvalitativa produkter Känt varumärke Sonesta har ett flertal patenterade produkter Låser in sina kunder genom att serva produkterna de säljer Goda relationer inom den offentliga sektorn (90% av kunderna) Svagheter Låga marginaler Risk för överdiversifiering i och med alla förvärv Risk att de tappar fokus på kärnverksamheten Risk att de saknar den erfarenhet som krävs för att lyckas internationellt Beroende av enstaka stora order SWOT Möjligheter Expandera deras tre affärsområden på den internationella marknaden genom Sonesta Sälja Sonestas produkter till den offentliga sektorn och minska konjunkturkänsligheten Gynnas av en äldre demografi (Life-Science) Större investeringar i offentlig sektor Hot En relativt liten aktör på marknaden sett till omsättningen Risk för nya aktörer på marknaden Ändring inom lagstiftning och regelverk Stramare budget inom offentlig sektor

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Hold. Formpipe. Stock performance

Hold. Formpipe. Stock performance IndependentAnalysis Formpipe Hold Target price: 6,71 SEK Marknadsledande inom Europa Formpipe är den största aktören på ECM marknaden inom Europa. Repetitiva intäkter uppgår till 50 % Detta ger en stabilitet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers Independent Analysis JLT Mobile Computers Stor kassa på 17 miljoner är mycket likvida medel för ett litet företag som JLT. Intressant att se eventuell framtida investeringsplaner. Övertag av försäljningspartner

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Rapport 1 januari 30 september 2013 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 30 september 2013 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Rapport 1 januari 30 september ADDvise Lab Solutions AB (publ) Juli september Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24,4 MSEK (21,9), en ökning med 9 % jämfört med samma period föregående år EBITDA

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

MSEK 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 E14Q4

MSEK 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 E14Q4 Independent Analysis Consilium Hold Target price: 75,00 SEK 230 % kursuppgång YTD. Rekommendationen blir att behålla. Consilium har sett en kraftig uppgång under senaste året, kopplat till bra kvartalsresultat.

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Rapport 1 januari 30 september 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 30 september 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 30 september ADDvise Lab Solutions AB (publ) Juli september Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10,0 MSEK (2,5), en ökning med 300 % jämfört med samma period föregående år EBITDA

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE.

MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE. MAGNOLIA BOSTAD First North Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar Starkaste kvartalet någonsin. Justerat för jämförelsestörande poster rapporterade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 EUROCON Aktietorget Tappade några dagar i Q1 Positiva tongångar inför resten av året Estimatrevideringar Tappade några dagar i Q1. Utöver en mindre arbetsdag i Q1 gentemot fjolåret anordnade Eurocon en

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 ODD MOLLY NASDAQ OMX Small Cap Över förväntningarna i Q1 Investeringsfas ger framtida utväxling Mindre estimatjusteringar Över förväntningarna i Q1. Försäljningen i kvartalet steg till 118 MSEK (11), motsvarande

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Rapport 1 januari 30 juni 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 30 juni 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 30 juni ADDvise Lab Solutions AB (publ) April juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,7 MSEK (4,3), en ökning med 172 % jämfört med samma period föregående år EBITDA för perioden

Läs mer

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett nytt Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE ELANDERS NASDAQ OMX Small Cap Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser Första kvartalet med LGI. Q3-rapporten domineras av att förvärvade LGI Logistics Group konsoliderades i Elanders

Läs mer

Hold. Alteco Medical. Ledning 6 Avk. pot. 8 Trygg Placering 3. Kursutveckling

Hold. Alteco Medical. Ledning 6 Avk. pot. 8 Trygg Placering 3. Kursutveckling Analysts: Jakob Melin & Stefan Svärd Alteco Medical Hold 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 Unik patenterad produkt med stor potential och en marginal på hela 60 % Alteco LPS Adsorber har en hög produktmarginal på hela

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CAPACENT NASDAQ First North Nordiskt managementkonsult Förvärv ligger i korten Generös utdelningspolicy Nordiskt managementkonsult. Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med fokus på att genomdriva

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer