ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3"

Transkript

1 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv per år de närmsta åren. Under 2011 och 2012 ökade omsättningen med ca 100 procent per år vilket är en signal på lyckade förvärv. Obligationslån på 50 MSEK med ränta på 10 % speglar bolagets expansionsplaner Syftet med obligationslånet är att möjliggöra fortsatta förvärv i enlighet med ADDvise förvärvsstrategi där ADDvise letar efter bolag som kan förvärvas till en EBIT- multipel under 5. Gått från en nordisk verksamhet till en global aktör Genom förvärvet av Sonesta och Surgical Tables är ADDvise nu verksam på den internationella marknaden vilket öppnar upp helt nya möjligheter för bolagets expansionsplaner. Omsättningsökning på ca 15 % under 2014 genom förvärvet av Surgical Tables ADDvise förvärv av Surgical Tables med en omsättning på 19.4 MSEK stärker bolagets fortsatta tillväxt samt position på den internationella marknaden och är ytterligare ett steg i bolagets tillväxtstrategi. Riktkurs på 9.90 ger uppsida på ca 47 % Stabilare kassaflöden tillsammans med förvärven och intåget på den globala marknaden gör ADDvise till ett intressant investeringsobjekt med bra uppsida. Med en EV/EBITDA- multipel på 8.49 för 2014 är rabatten stor i bolaget i jämförelse med konkurrenterna. Nyckeldata Buy Target price: 9.90 SEK Aktiekurs 6.75 SEK 52 v högsta / lägsta / 6.70 Antal aktier Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 38 EV (MSEK) 89 Sektor Hälsovård Lista / Kortnamn First North / ADDV Rapport, Q Utveckling 1 mån -3.57% 3 mån % 1 år % YTD % Huvudägare Innehav (%) Magnus Vahlquist Caracal AB Rikard Akhtarzand Hans-Peter Andersson 8.30 JP-RV Invest AB 3.70 Ledning CEO Styrelseordförande CFO Rikard Akhtarzand Hans-Petter Andersson Shawn Shafti Kursutveckling Lönsamhet 5 Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK 2008A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E P/E -266,24-12,33-213,96-16,37-12,89 52,30 25,48 15,91 EV/EBITDA 962,76-3,57 32,17 35,34 18,74 8,49 6,69 4,96 EV/EBIT -58,70-3,17-28,36-24,33 180,97 10,96 7,90 5,77 P/S 0,48 0,42 0,32 0,22 0,49 0,37 0,28 0,23 EV/Sales 0,46 0,67 0,32 0,43 0,80 0,61 0,54 0,45 P/BV 5,88-3,35 10,26-1,20-1,81-1,84-1,49-1,79 Räntetäckningsgrad -0,77-57,86-2,05-0,91 0,11 1,18 1,29 1,36 EV/FCF -5,54 41,48-0,87 31,17-4,38 45,02-6, ,20 Market Cap EV Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av rapporten

2 2 Investment Thesis Genom förvärvet av Sonesta har ADDvise på bara ett år förvandlats från att vara en nordisk verksamhet till ett bolag med global närvaro - Rikard Akhtarzand, VD Förvärvar bolag under 5 gånger EBIT Bolaget har sedan starten 1989 inte upplevt någon större organisk tillväxt och implementerade därför en tydlig förvärvsstrategi 2010 då bolaget förvärvade KEBO Inredningar Sverige AB förvärvas Sunnex Tillquist AB som efter förvärvet byter namn till ADDvise Tillquist AB. Samma år förvärvar även bolaget IM-Medico Svenska AB. ADDvise tydliga mål och ambition att bli ledande inom skräddarsydda helhetslösningar inom sjukvård- och forskningsmiljöer leder till ytterligare ett förvärv år 2013 som öppnar upp den amerikanska och internationella marknaden. När ADDvise söker potentiella förvärvsobjekt tittar de på bolag med en omsättning omkring MSEK som de kan förvärva till under 5 gånger EBIT. Detta skulle vid en högre värdering av ADDvise ge en hävstång som gynnar ägarna. Bolag större än MSEK är oftast inte av intresse då de är relativt korrekt prissatta vilket gör att ADDvise inte skulle kunna upprätthålla den ämnade förvärvsstrategin de har. Staten investerar 70 miljarder i nytt sjukhus Marknadsläget ser ljust ut för ADDvise då de bidrar med en ökad kvalitet och kompetens inom svensk sjukvård, i korta ordalag så är deras huvudsyfte att förbättra sjukvården. Något som bidrar till en fortsatt marknadstillväxt är den ökande urbaniseringen, vilket innebär att fler stora sjukhus måste byggas i storstadsområdena. Detta är ett mål som den svenska staten stävar efter vilket lett till att de beslutat att investera ytterligare 11.5 miljarder inom life-science under åren Ytterligare en positiv signal för marknadsläget är byggnationen av det nya Karolinska sjukhuset där de totala investeringarna kommer att uppgå till cirka 70 miljarder fram till Då ADDvise tecknat ett ramavtal på 2 år som beräknas vara värt 4 MSEK med Karolinska Institutet ser vi ingen anledning till varför de inte skulle samarbeta i fortsatta projekt. Från nordisk verksamhet till global aktör Förvärvet av Sonesta år 2013 har resulterat i att ADDvise idag har försäljning i cirka 60 länder. Detta öppnade även upp möjligheten för ADDvise att nå ut med sin produktportfölj till fler kunder världen över. År 2014 fick ADDvise två stycken genombrottsorder, ett laboratorium till Guiyang Hospital i Kina och ett ramavtal från Västra Götalands Läns landsting där de konkurrerar med aktörer som Getinge och Johnsson & Johnsson. Detta kommer att stärka bolagets varumärke och möjlighet att exploatera nya marknader, så som Asien, Arabvärlden och senare i framtiden även Afrika. Detta visar prov på en driven, erfaren och hungrig bolagsledning som tar sig an några av världens största aktörer. Undervärderat bolag med stor potential Vår tro om bolagets framtid är positiv då det idag inte finns många bolag på marknaden som klarar av att hantera samma bredd som ADDvise. Tack vare förvärvsstrategin har bolaget möjlighet att fortsätta växa i snabb takt och ta ytterligare marknadsandelar. Bolagets ambition är att genomföra ett till två förvärv de kommande åren där målet är att bli den ledande leverantören i Norden av helhetslösningar till sjukhus- och forskningsanläggningar. Förvärvet av Sonesta och Surgical Tables kommer även att ge starka synergieffekter då ADDvise har möjligheten att introducera sina övriga affärsområden på den internationella marknaden genom att använda de förvärvade bolagens kundnätverk och distributionskanaler. Vår helhetsbedömning för koncernen är att den är något undervärderad då marknaden troligtvis värderar risken i bolaget något högt på grund av att de är i en expansionsfas vilket kan vara anledningen till ett till synes pressat aktiepris. Vi ser även en stor potential i de framtida förvärven som kan komma att ha en stor inverkan på bolagets framtida omsättning. Det kan därför bli nödvändigt att justera upp våra estimat vid ytterligare genomförda förvärv, vilket vi ser som mycket troligt.

3 3 Bolagsbeskrivning Marknadsledande inom laboratoriemiljöer ADDvise Lab solutions AB är en ledande leverantör av laboratoriemiljöer till forsknings- och tillverkningsindustrin och har varit verksamt sedan Affärsidén är att designa och leverera högpresterande laboratorier som hjälper kunden att optimera sin verksamhet. Under de senaste åren har ADDvise gjort ett flertal förvärv i linje med deras offensiva förvärvsstrategi. Detta har resulterat i att bolaget förvärvat företagen IM-Medico, KEBO, Tillquist, Sonesta och Surgical Tables vars sammanlagda tjänster erbjuder skräddarsydda helhetslösningar åt sina kunder, framförallt inom sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise omsatte år MSEK och hade ett resultat på -4.5 MSEK. Tidigare har majoriteten av bolagets intäkter kommit från försäljning inom den privata sektorn men nu kommer större delen av intäkterna från den offentliga sektorn. Verksam inom tre affärsområden Bolaget erbjuder sina kunder såväl egenutvecklade produkter som speciallösningar. Verksamheten kan delas in i fyra affärsområden, Lab, Sjukvård, Vågteknik och Sonesta där de respektive delarna står för 46, 34, 15 samt 5 procent av omsättningen år Lab är det verksamhetsområde som ADDvise sedan länge är känd för och där ingår bl.a. inredning och utrustning av laboratorier för läkemedelsindustrin, life-science-forskning och industri i allmänhet. Inredningen och utrustningen består av exempelvis skyddsventilation, renrum samt laboratorieapparatur. Några av bolagets större kunder inom affärsområdet Lab är Astra- Zeneca, Lunds Universitet och Högskolan i Bergen. De har också levererat utrustning och inredning till bl.a. Biovitrum och Kinnarps. Ledande produktleverantör för ambulanser I verksamhetsområdet Sjukvård ingår försäljning av förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning för akutsjukvård samt verksamheter inom sjukhus. ADDvise har ingen egen produktion av de artiklar de erbjuder sina kunder inom detta område men har genom förvärven av Tillquist och IM-Medico utökat både sin kundbas samt breddat sitt sortiment. Området Sjukvård levererar material och teknik till bl.a. Karolinska Institutet. När det gäller akutsjukvård är ADDvise en av de större leverantörerna av lösa sjukvårdsprodukter för ambulanser. Egen produktion inom Vågteknik Verksamhetsområdet Vågteknik med produktion i Växjö är en del av verksamheten där ADDvise själva står för tillverkning, försäljning samt service av det egna varumärket Stathmos. De är dock även försäljare av världsledande märken där leverans främst går till kunder inom handel. Sonesta-förvärvet utökar produktbasen samt öppnar upp den internationella marknaden Genom förvärvet av Sonesta, vars största marknad är Nordamerika, har koncernen utökat sin produktbas med undersökningsbord för urologi samt gynekologi. De har även genom förvärvet gått från att enbart vara verksamma på den nordiska marknaden till att ha kanaler på den internationella marknaden då Sonesta har försäljning i cirka 60 länder.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Ett flertal större förvärv Före 2010 upplevde ADDvise inte någon större organisk tillväxt på grund av bristen på en tydlig tillväxtstrategi. Rikard Akhtarzand tillträdde som VD 2010 och har sedan dess implementerat en förvärvsstrategi för att öka bolagets tillväxt, främst inom affärsområdena Lab och Sjukvård. För att minska bolagets konjunktur- och säsongskänslighet förflyttade Aktharzand även kundfokusen från den privata sektorn till den offentliga sektorn. Detta har medfört att bolaget nu har mer än hälften av sina kunder inom den offentliga sektorn. Vi anser att Aktharzand har lyckats väl med att implementera förvärvsstrategin samt att bolagets nya kundfokus bidrar till att ADDvise står inför en mer stabil och lönsam framtid. Att deras största kundkrets finns inom den offentliga sektorn minskar inte enbart konjunkturkänsligheten samt säsongsvariationen det leder även till mer stabila och förutsägbara kassaflöden. Detta genom de vunna offentliga upphandlingarna då de löper på flera år med stora chansen för nya avtal och eventuella förlängningar. Sonesta öppnar den amerikanska marknaden Genom förvärvet av Sonesta och Surgical Tables har ADDvise även tagit sig in på den amerikanska samt internationella marknaden. Detta har lett till en minskad risk i bolaget tack vare den ökade diversifieringen och större intäktsmöjligheterna vilket är en naturlig följd av att produktportföljen blivit större. Detta ser vi som väldigt positivt då det ger ADDvise möjligheten att i framtiden även använda Sonestas kundnätverk i Nordamerika samt resten av världen för koncernens övriga affärsområden. Förvärvet bör därför även öka övriga affärsområdens omsättning långsiktigt. Vi tror även att exponeringen mot dollarmarknaden genom Sonesta och Surgical Tables kan komma att stabilisera omsättningen ytterligare då bolagens marknad till största del är i USA. Tre affärsområden och minskad konjunkturkänslighet Då ADDvise opererar inom ett flertal affärsområde har bolaget lyckats skapa en diversifierad produktportfölj där de inte enbart erbjuder skräddarsydda helhetslösningar utan även serviceverksamhet för deras produkter. Denna service gäller framför allt produkter inom affärsområdet Vågteknik. Detta område har varit lönsamt för bolaget och vi tror att det fortsättningsvis kommer fortsätta att gå bra då produkterna inom Vågteknik behöver kontinuerlig service. Detta låser in kunden under lägre perioder då inköp av vågar inte sker fortlöpande på grund av en gammal och pålitlig teknik. Området Vågteknik bidrar även till att minska konjunkturkänsligheten då produkterna måste servas oavsett ekonomiskt läge. En åldrande befolkning gynnar ADDvise Affärsområdet Sjukvård har stadigt ökat sin andel av den totala omsättningen och är ett affärsområde dominerat av försäljningen av förbrukningsartiklar. Inom området gynnas ADDvise av att sjukvården i ökande omfattning flyttar sin verksamhet utanför sjukhusen. Området Sjukvård levererar främst lösa föremål till ambulanser samt förbrukningsartiklar till sjukhus. Inom denna bransch är de kommande investeringskraven höga då vi har en åldrande befolkning som leder till det behövs mer vård och samtidigt så ökar kraven på bättre vård. Vi ser därför även här potential för ADDvise att öka omsättningen ytterligare de kommande åren inom affärsområdet Sjukvård. Genom sina förvärv kan ADDvise planera, strukturera, leverera, serva och byta ut utrustning samt leverera förbrukningsmaterial när laboratoriet eller sjukvårdsenheten tagits i drift vilket gör ADDvise till en nyckelfärdig leverantör av helhetslösningar till laboratorie- och forskningsmiljöer.

5 5 Ledning och styrelse Ung och hungrig ledning ADDvise ledning består av ett ungt och drivet team. Vi ser det som mycket positivt att de är hungriga och brinner för att utveckla bolaget till en stor internationell koncern. Dock finns det alltid en risk för empire-building, vilket vi ser som en överhängande risk, och för att minimera denna risk ser vi gärna att fler personer likt Kenneth Lindqvist sitter i styrelsen för bolaget. Rikard Akhtarzand, VD Koncernledningen består bl.a. av VD och styrelseledamot Rikard Akhtarzand, född Rikard är hungrig och erfaren trots sin relativt unga ålder. Han har tidigare varit VD och storägare i framgångssagan Formpipe där Rikard under sin tid som VD vände bolaget från en förslut på 13 MSEK till vinst. Rikard äger idag totalt aktier i ADDvise Lab Solutions AB. Ägarstruktur Ägare Antal Aktier Röster och kapital Magnus Vahlquist % Caracal AB % Rikard Akhtarzand % Familjen Andersson % JP-RV Invest AB % PGN Invest AB % Cajory AB % Jensen Invest AB % Vallpax AB % Niljs Berglund % Övriga ägare % Totalt ,00% Hans-Petter Andersson, Styrelseordförande Hans-Petter Andersson, född 1977, är styrelseordförande. Hans-Petter har vid diverse åtaganden vid sidan om, Styrelseledamot/VD i Altum Invest Aktiebolag, styrelseledamot/vd Altum Trading Aktiebolag samt styrelseledamot/vd Novator. Hans-petter Andersson har totalt akter i ADDvise Lab Solutions AB. Kenneth Lindqvist, Styrelseledamot Kenneth Lindqvist, styrelseledamot, född Kenneth har flera åtaganden vid sidan om, styrelseordförande och/eller i Amplex AB, Caracal AB och AutoPartnerBL AB med tillhörande dotterbolag. Kenneth Lindqvist äger aktier genom Caracal AB. Anders Elf, Affärsområdeschef Sonesta Anders Elf är numera affärsområdeschef för Sonesta, trots sin ringa ålder på 35 år så har Anders den erfarenhet som krävs för att utveckla Sonesta till en global aktör. Efter att Anders var klar med sin utbildning vid IHM Business School i Göteborg har han både jobbat inom TV4 samt under flera år Q-Med med att tillverka världsledande produkter inom sjukvård. Detta erfarna tillskott är ett sådant som kommer att gynna ADDvise på långsikt. Rikard Akhtarzand, VD Hans-Petter Andersson, Styrelseordförande

6 6 Bull-case Lyckade förvärv i ett bull-scenario Bear-case Misslyckade förvärv i ett bear-scenario A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Omsättning EBIT EBIT-marginal Omsättning EBIT EBIT-marginal I ett optimistiskt scenario förväntas ADDvise förvärva bolag till en EBIT-multipel under 5 samt att de lyckas integrera förvärven fullt ut vilket resulterar i att omsättningen och lönsamheten ökar avsevärt. Bolaget har de senaste åren gjort ett flertal förvärv vilket gett koncernen en rejäl tillväxt. Sedan förvärvsstrategin implementerades 2010 har deras omsättning ökat med ca 100 procent under 2011 och 2012 vilket vi ser som en väldigt positiv signal för deras framtida tillväxtpotential om ytterligare lyckade förvärv genomförs. Med tanke på bolagets framgångar gällande förvärven och deras strategi finns stora tillväxtmöjligheter för koncernen om de fortsätter i samma linje. Vi ser det som troligt att en årlig tillväxt vid ett bull-scenario på cirka 50 procent är rimligt, i jämförelse med cirka 100 procent sedan tidigare, tack vare förvärven. Detta då det kommer att krävas större och mer lönsamma förvärv för koncernen för att i framtiden öka omsättningen med samma magnitud. En ytterligare potentiell uppsida är ADDvise inträde på den amerikanska marknaden. Här har bolaget möjlighet att genom Sonestas och Surgical Tables kundnätverk och distributionskanaler introducera sina övriga produkter och öka omsättningen för övriga affärsområden. Starkare nettoresultat Notering på NASDAQ OMX Stockholm Fler genombrottsorder utomlands I ett negativt scenario skulle ADDvise misslyckas med kommande förvärv och få svårigheter att betala räntan på 5 MSEK per år för de utgivna obligationerna. Antingen genom att de inte finner några nya attraktiva bolag att förvärva eller att förvärven inte genererar den förväntade avkastningen som krävs för att förvärven ska vara lönsamt. De möter även en risk med ett misslyckat inträde på den amerikanska marknaden om detta skulle vara en del av deras nya strategi. Vi ser även ett problem med att koncernen blir allt för diversifierad och tappar fokus på sin kärnverksamhet samt att det finns en risk att de växer för fort och tappar kontrollen över företaget. I detta scenario är det troligt att kostnaderna ökar mer än intäkterna vilket kan resultera i negativa marginaler. Finansiering med kassaflöde Lyckade förvärv

7 7 Finansiella Prognoser Stabil framtida omsättningsökning Vi tror inte att ADDvise kommer att ha några problem att hålla en årlig tillväxt på cirka 20 % de närmsta åren. Mycket tack vare förvärvet av Sonesta och Surgical Tables som öppnar upp den internationella marknaden för bolaget. Historiskt har de vissa år haft en kraftig omsättningsökning tack vare de genomförda förvärven och vi tror att bolaget har stora möjligheter att hitta lämpliga bolag att förvärva vilket kommer att ge omsättningen en rejäl knuff. Bolagets historiska EBITDA-marginal har ökat stabilt och vi tror att ytterligare effektiviseringar kommer att genomföras vilket ökar marginalen ytterligare. Kostnadseffektivisering Vi förväntar oss att Personalkostnader / Omsättning kommer att öka något för räkenskapsår var nivån tillbaka på samma nivå som 2011, det vill säga 24 %, och sett till första halvåret 2014 kommer årets personalkostnader ligga på ca 25 % av intäkterna. Personalkostnaderna förväntas sedan att gå tillbaka till samma nivå som under 2013 då ADDvise lärt känna Sonestas organisation ytterligare och därför har möjlighet att effektivisera personalens arbetsuppgifter. Ser vi till bolagets COGS/Omsättning förväntar vi oss ytterligare effektiviseringar tack vara synergieffekter från Sonesta-förvärvet samt effektivisering i bolagets övriga verksamhet. Detta antagande stärks sett till resultatet som presenterats för första halvåret. 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Omsättningstillväxt 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Personalkostnader/Sales Omsättningsfördelning % 34% 5% 46% EBITDA-marginal COGS/Omsättning Lab Sjukvård Vågteknik Sonesta Sonesta tar större del av omsättningen Vi tror att Sonesta kommer att bli en viktig del i ADDvise-koncernen och ta större del av bolagets totala omsättning. Bolaget kommunicerade nyligen även att de erhållit ett par genombrottsorder. En av dessa är en order på ett laboratorium till Guiyang Hospital i Kina värt 1 MSEK. Precis som bolaget meddelat är detta en strategiskt viktig order och vi tror bolaget kommer att få ytterligare internationella beställningar mycket tack vare de kanaler de fått tillgång till genom förvärvet av Sonesta A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Omsättning EBIT EBIT-marginal

8 8 Värdering Uppsida på 40 % vid EV/EBITDA på 10.5 ADDvise omsättningstillväxt för räkenskapsår 2014 förväntas ligga något över tillväxten på 20 % för år Under 2013 var bolagets genomsnittliga omsättning per kvartal 30 MSEK. De första två kvartalen 2014 har en genomsnittlig omsättning på 36 MSEK. Detta motsvarar en tillväxt på 20 %. Utöver detta är vår bedömning att den svenska kronan kommer att försvagas ytterligare gentemot de större valutorna och tror att detta kommer påverka resultatet negativt med cirka 2.5 %. Vi sätter därför en total omsättningsökning på % för andra halvan av 2014 gentemot året innan. Utöver detta adderar vi ytterligare 3 MSEK för Q4 tack vare förvärvet av Surgical Tables. Detta på grund av att bolaget under första halvåret omsatte 9.2 MSEK vilket skulle motsvara ca 3 MSEK för de sista två månaderna. Detta ger en omsättningsökning på 23 % för hela räkenskapsåret Bolagets förväntade omsättning för räkenskapsår 2014 uppgår då till nästan 148 MSEK vilket kan jämföras med ADDvise kommunicerade syn för år 2014 som finns att läsa i deras senaste rapport där de förväntar sig en omsättning på 149 MSEK. För räkenskapsår 2015 förväntar vi oss en årlig omsättningsökning på ca 20 % till följd av synergieffekter och organisk tillväxt. Utöver det lägger vi till ytterligare 15 MSEK tack vare förvärvet av Surgical Tables. Detta ger en tillväxt på ca 30 % för räkenskapsår Det kommer dock att bli svårt för bolaget att upprätthålla en så pass hög omsättningstillväxt under en längre tid utan ytterligare förvärv och tror därför att omsättningstillväxten för 2016 faller tillbaka till runt 20 %. På grund av instabilitet i P/E-multipeln i denna bransch där många av bolagen, inklusive ADDvise, ligger nära nollresultat värderas bolaget med EV/EBITDA- multipeln. Sett till ADDvise konkurrenters genomsnittliga EV/EBITDA på ser vi en relativt stor uppsida i aktien. Med en estimerad EBITDA på miljoner för 2014 handlas ADDvise idag till 8.49 gånger den estimerade EBITDA för 2014 vilket vi anser är en något stor rabatt. Skulle aktien handlas för 9.90 landar EV/EBITDA på 10.5 vilket är mer rättvisande men fortfarande restriktivt i jämförelse med konkurrenterna. Vi värderar aktien till 9.90 SEK vilket ger en uppsida på ca 40 %. Rekommendation Attraktivt bolag med stor uppsida ADDvise är ett attraktivt bolag tack vare de tidigare förvärven och den stabilare framtida omsättning då större delen av kunderna nu finns inom den offentliga sektorn. Genom omsättningsökningen förvärven bidragit med, samt Sonestas och Surgical Tables position på den amerikanska och internationella marknaden, tror vi det är möjligt för ADDvise att uppnå en tillväxt på 23 % år Riktkursen sätts i dagsläget till Under 2013 låg bolagets COGS som del av omsättningen på 58 %. Något högre än året innan men betydligt lägre än 2010 och Vi bedömer att bolaget kommer effektivisera ytterligare med ca 3 % 2014 och därefter 1 % per år de kommande åren och att övriga marginaler håller en jämn nivå med Detta resulterar i ett EBITDA på MSEK för räkenskapsåret ADDvise har själva kommunicerat ett EBITDA på 11 MSEK för 2014.

9 Konkurrenter Få konkurrenter på en attraktiv marknad ADDVISE 9 ADDvise har idag ett fåtal mindre konkurrenter beroende på vilket affärsområde det vidrör. Det som har gjort att bolaget idag inte har några direkta konkurrenter är den diversifierade produktportföljen inom bolagets tre affärsområden. Ett exempel på ett bolag som var en konkurrent till ADDvise inom affärsområdet Vågteknik var Sunnex Tillquist, ett medicinteknikbolag som ADDvise förvärvade under 2011 och som sedan bytte namn till ADDvise Tillquist AB. Stille är ett bolag som specialiserar sig på positioneringsbord främst inom kirurigi och är även bolaget som ADDvise förvärvade Sonesta av i början av Q Biotage utvecklar, tillverkar och säljer instrument, förbrukningsvaror inom medicinsk kemi. Ortivus ett bolag aktiv inom det medicintekniska området precis som ADDvise är med sitt affärsområde Vågteknik. Historiskt har ADDvise haft en lägre EV/EBIT och EV/EBITDA-marginal jämfört med Stille, dock är ADDvise på uppgång och har förbättrat sina marginaler mellan 2008 och Det som gör att ADDvise idag är en ledande leverantör av laboratorieinredningar till forsknings- och laboratoriemiljöer är att bolaget har lyckats bibehålla och utökat sin bredd inom de tre verksamhetsområdena. P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S 2010 EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning Stille 18, ,50 0,40-0,60% -2,60% -17,30% 0,00% Biotage 15, ,06 1, ,63% 8,83% 2,50% Ortivus N/A - - 3,84 3, ,29% -54,56% 0,00% Median 16, ,06 1,66-0,60% -68,29% -17,30% 0,00% ADDvise ,42 0,67-18,67% -21,01% 7,34% 2011 P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning Stille - 74,90-0,40 0,40 0,70% -1,10% 7,80% 0,00% Biotage 24,39-25,12 1,86 1,47-5,85% -0,12% 4,00% Ortivus ,01 3, ,45% -4,14% 0,00% Median 24,39 74,90 25,28 1,86 1,47 0,70% -1,10% -0,12% 0,00% ADDvise - 32,17-0,32 0,32 1,01% -1,14% 126,25% P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S 2012 EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning Stille - 42,70-0,40 0,50 1,30% -0,80% -2,10% 0,00% Biotage 15,70 6,10 10,10 1,58 1,23 14,20% 9,47% 8,06% 5,00% Ortivus 80,45-81,83 3,02 2,68-3,28% 32,71% 0,00% Median 48,08 24,40 45,97 1,58 1,23 7,75% 3,28% 8,06% 0,00% ADDvise - 35,34-0,22 0,43 1,21% -1,76% 99,45% 2013 P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning Stille 11,80 17,30 15,80 0,60 0,40 4,50% 2,00% -1,10% 0,00% Biotage 16,50 6,10 9,30 1,50-15,80% 10,30% - 4,98% Ortivus , ,50% 0,00% Median 14,15 11,70 12,55 1,50 0,40 10,15% 6,15% -20,80% 0,00% ADDvise 61,05 18,74 180,97 0,49 0,80 4,29% 0,44% 19,91% 0,00% Disclosure: Stefan Svärd äger aktier i ADDvise Lab Solutions AB Etrit Vllasalija äger inte aktier i ADDvise Lab Solutions AB

10 10 Avkastningspotential 7p Avkastningspotential 7p: Tack vare de förvärv bolaget har gjort, framför allt förvärvet av Sonesta, ser vi att det finns potential för bolaget att bli en framgångsrik internationell koncern. Vi tror att om de fortsättningsvis kommer att göra lyckade förvärv finns det en hög sannolikhet att de kommer att vara lönsamma vilket skulle öka avkastningen på investerat kapital samt stärka bolaget position på marknaden. ADDvise har även beslutat att påbörja ansökningsprocessen för en notering på NASDAQ OMX Stockholm vilket skulle kunna öka efterfrågan och avkastningen på aktien. Lönsamhet 5p Lönsamhet 5p: Vi tror att förvärven kommer att medföra de rätta synergieffekterna för koncernen i helhet vilket kommer att resultera i ökad lönsamhet för samtliga affärsområden. De måste dock kostnadseffektivisera ytterligare för att öka bolagets marginaler och lönsamhet. Detta är något ledningen jobbar hårt med och lägger ner mycket tid och resurser på att integrera sina förvärv och på så sätt få ut inkomst- och kostnadssynergier som är nödvändiga för att göra bolaget lönsammare. Ledning 5p Ledning 5p: Bolaget har en ung och driven ledning som implementerat en aggressiv förvärvsstrategi. Vi ser det som mycket positivt att de är hungriga och brinner för att utveckla bolaget till en stor internationell koncern. Vi ställer oss dock frågan om denna unga ledning har den erfarenhet som krävs för att maximera bolagets värde och inte enbart bolagets storlek. Trygg placering 3p Trygg placering 3p: Då bolaget befinner sig i en aggressiv expansion där risken för att förvärven inte kommer att ge den utdelning de förväntar sig och då det finns en överhängande risk att de tappa fokus på kärnverksamheten anser vi att det är låg trygghet i placeringen. De har även negativt P/BV på grund av höga immateriella tillgångar vilket ökar risken avsevärt för ett bolag i ADDvise position. Det som minskar risken i bolaget är att de har majoriteten av sina kunder inom den offentliga sektorn.

11 11 SWOT Tre riskområden Bolaget står inför ett flertal risker som påverkar deras lönsamhet. Dessa risker är marknadsrisk, kreditrisk samt likviditetsrisk. För att motverka marknadsrisken har bolaget flyttat kundfokus från den privata sektorn till den offentliga. Bolaget har även infört avtal gällande fakturaköp, då det ingår i företagets förvärvsstrategi att göra kompletterande förvärv kan detta påverka bolagets skuldsättning över tid. Likviditetsrisken är en risk som bolaget utsätts för när de får en stor order som binder en stor del av kapitalet. En risk som påverkat bolagets verksamhet till större utsträckning efter förvärvet av Sonesta är de kraftiga valutafluktuationerna. Detta påverkar också ADDvise genom att de betalar sina leverantörer i euro och dollar men fakturerar sin största marknad i SEK. ADDvise ledning har aktivt arbetat för att minska valutarisken som bolaget utsätts för och har därför inrättat en valutapolicy som innebär att företaget skall undvika risk i valuta. Detta sker då i form av att bolaget skall säkra order i utländsk valuta eller att eventuellt använda valutaklausul i kundavtalen. Styrkor Ung och driven företagsledning Väldigt nischat bolag som levererar högkvalitativa produkter Känt varumärke Sonesta har ett flertal patenterade produkter Låser in sina kunder genom att serva produkterna de säljer Goda relationer inom den offentliga sektorn (90% av kunderna) Svagheter Låga marginaler Risk för överdiversifiering i och med alla förvärv Risk att de tappar fokus på kärnverksamheten Risk att de saknar den erfarenhet som krävs för att lyckas internationellt Beroende av enstaka stora order SWOT Möjligheter Expandera deras tre affärsområden på den internationella marknaden genom Sonesta Sälja Sonestas produkter till den offentliga sektorn och minska konjunkturkänsligheten Gynnas av en äldre demografi (Life-Science) Större investeringar i offentlig sektor Hot En relativt liten aktör på marknaden sett till omsättningen Risk för nya aktörer på marknaden Ändring inom lagstiftning och regelverk Stramare budget inom offentlig sektor

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Rapport 1 januari 30 juni 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 30 juni 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 30 juni ADDvise Lab Solutions AB (publ) April juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,7 MSEK (4,3), en ökning med 172 % jämfört med samma period föregående år EBITDA för perioden

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Rapport 1 januari 31 december 2012 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 31 december 2012 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 31 december 2012 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Oktober december 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35,0 MSEK (16,9), en ökning med 107 % jämfört med samma period föregående

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter

Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter Januari mars 2015 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 41,0 MSEK (34,2), en ökning med 19,9 % jämfört med samma period föregående år EBITDA

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

New Nordic HealthBrands

New Nordic HealthBrands New Nordic HealthBrands Buy Target price: 33,4 SEK Tillväxt i USA ger goda framtidsutsikter, växer med 3% Större satsning på de mest lönsamma produkterna har resulterat i att USA blivit en viktig marknad

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Buy. InXL Innovation. Target price: 14.80 SEK. Independent Analysis

Buy. InXL Innovation. Target price: 14.80 SEK. Independent Analysis Independent Analysis InXL Innovation Buy Target price: 14.80 SEK 87,4 % av aktierna ägs av insiders, där ledningen innehar 38,9 %. VD Wargéus innehar 17,8 % och VD för största dotterbolaget Avensia innehar

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010

FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010 FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010 Agenda Finansiell översikt Q1 Affärsmodell Introduktion till begreppet ECM (Enterprise Content Management) Kundexempel

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter

Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter Oktober december 2014 Januari december 2014 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 41,7 MSEK (37,1), en ökning med 12,4 % jämfört med samma

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer