Information om riskmått för specialfonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om riskmått för specialfonder"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Information om riskmått för specialfonder I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå.

2 realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Eventuella frågor till Finansinspektionen kan mejlas till För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% (( )/1000).

3 RISKMÅTT SPECIALFONDER Ability Asset Management Scandinavia Ability Hedge ,29 38, Adrigo Asset Management AB ADRIGO HEDGE ,10 68, Agenta Investment Management AB Agenta Akademifond , ,29 72, Agenta Investment Management AB Agenta Globala Aktier , ,16 64, Agenta Investment Management AB Agenta Hedgefond ,29 29, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Aktier ,29 82, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Räntor ,14 43, Agenta Investment Management AB Agenta Tillväxtmarknader ,00 0,00-6,07 63, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FondSelect Global ,72 85, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal ,21 12, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge ,00 0,00 0,04 15, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge ,00 0,00 1,21 288, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Marknadsneutral ,00 0,00-0,53 147, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Offensiv ,15 200, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total ,00 0,00 0,35 99, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total 2xL ,00 0,00 0,44 200, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Trendhedge ,00 0,00 0, , Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Peritus ,57 42, Aktieinvest FK AB Aktiespararna Topp Sverige ,70 43, Alfa Kraft Fonder AB Alfa Energy Fund ,86 52, Alfred Berg Fonder AB Alfred Berg Australien , ,58 41, Alfred Berg Fonder AB Alfred Berg Penningmarknad Plus ,04 76, Alfred Berg Fonder AB Alfred Berg Sverige Plus ,35 45, Allba & Partners Kapitalförvaltning AB Eligo Multi ,90 5,90 0,11 48, Allba & Partners Kapitalförvaltning AB Eligo Multi Defensiv ,40 2,40 0,37 53, Allba & Partners Kapitalförvaltning AB Excedo Global ,10 8,10-3,34 64, Allba & Partners Kapitalförvaltning AB Excedo Sverige ,10 15,10-2,42 85, Amrego Kapitalförvaltning AB Cliens Absolut Aktier Sverige ,98 30, Amrego Kapitalförvaltning AB Cliens Allokering Sverige ,57 44, Amrego Kapitalförvaltning AB Cliens Relativ ,21 33, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,00 0,00-3,39 89, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,00 0,00-3,03 76, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,00 0,00-2,21 78, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,00 0,00-1,62 70, Arbor Asset Management AB Arbor European Equity ,09 32, Arbor Asset Management AB Arbor Market Neutral ,00-0,07 128, Archipel Asset Management AB Archipel ,52 30, Arctos Fonder AB Arctos Entreprenörsfonden , ,61 56, Arctos Fonder AB Arctos Fighter ,00 0,00-1,90 100, Atlant Fonder AB Edge ,57 89, Atlant Fonder AB Explora ,35 38, Atlant Fonder AB Protect , ,10 77, Atlant Fonder AB Sharp ,59 37,70

4 58186 Atlant Fonder AB Stability ,00-0,36 46, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy ,99 61, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy 2xL ,69 122, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Euro ,91 61, Caprifol AB Nordiska Fonden , ,98 50, Carlson Fonder Aktiebolag Carlson Sverige Koncis ,82 47, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Sverige ,13 99, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Utland ,53 96, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Blandfond ,29 98, Carlsson Norén Asset Management AB Carlsson Norén Macro Fund ,84 687, Carnegie Fonder AB Carnegie Protego ,30 74, Carnegie Fonder AB Carnegie Svea Aktiefond ,20 37, Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select ,72 35, Carnegie Fonder AB Carnegie Tellus , ,80 61, Carnegie Fonder AB HQ OMX Double Long ETF , ,00 210, Carnegie Fonder AB HQ OMX Double Short ETF ,00-1,00 212, Case Asset Management AB Case ,51 31, Case Asset Management AB Fair Play ,47 40, Case Asset Management AB Safe Play ,00 0,00 1,13 38, Catella Fondförvaltning AB Catella Balanserad ,54 68, Catella Fondförvaltning AB Catella Case ,31 49, Catella Fondförvaltning AB Catella Europa Hedge ,44 49, Catella Fondförvaltning AB Catella Fokus ,79 42, Catella Fondförvaltning AB Catella Försiktig ,88 69, Catella Fondförvaltning AB Catella Hedgefond ,24 20, Catella Fondförvaltning AB Catella Offensiv ,11 84, Catella Fondförvaltning AB Catella Stiftelsefond ,06 46, Cicero Fonder AB Cicero Focus ,03 43, Cicero Fonder AB Cicero Global ,86 39, Cicero Fonder AB Cicero Multi , ,83 34, Cicero Fonder AB Cicero MÖ Sverige ,47 35, Cicero Fonder AB Cicero TIME ,13 29, Cicero Fonder AB Peab-fonden ,81 19,81-3,67 56, Coeli AB Ekvator Absolut ,09 61, Coeli AB Ekvator Balanserad ,80 37, Coeli AB Ekvator Global Mega Trend ,05 75, Coeli AB Ekvator Inhemsk Efterfrågan ,74 74, Coeli AB Ekvator Likviditetsstrategi ,00 0,00-0,13 31, Coeli AB Ekvator Multistrategi ,00 0,00-1,25 93, Coeli AB Ekvator Total ,86 37, Coeli AB Ekvator Trygghet ,86 32, Coeli AB Norrsken ,00 0,00-0,05 74, Coeli AB Select Brasilien ,00 0,00-9,74 29, Coeli AB Spektrum , ,41 424,75

5 58186 Consafe Capital Advisors AB Alcur ,49 55, Consortum Capital Investments AB Consortum Fund of Funds ,94 73, Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder DLG Aktiefond ,05 89, Danske Capital AB Danske Capital Passiv Stiftelsefond ,47 100, Danske Capital AB Danske Capital Sverige Beta , ,14 32, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Global Hedge ,63 41, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Prisma ,55 35, Enter Fonder AB Enter Maximal Pro ,85 192, Enter Fonder AB Enter Return , ,45 73, Enter Fonder AB Enter Select ,28 33, Enter Fonder AB Enter Select Pro ,21 33, Enter Fonder AB Enter Sverige Pro ,84 34, Eturn Capital Management AB eturn ,12 50, Evli Fonder Aktiebolag Evli Hedgefond ,42 91, Evli Fonder Aktiebolag Evli Makrohedgefond ,03 73, Excalibur Värdepappersfond AB Excalibur , , Futuris Asset Management AB Futuris ,06 56, GMM Global Asset Management AB GMM a ,62 0, GodFond i Sverige AB GodFond Multistrategi ,00 0,00 0,15 99, GodFond i Sverige AB GodFond Sverige & Världen , ,38 100, GustaviaDavegårdh Fonder Aktiebolag GustaviaDavegårdh Pure New Energy ,58 30, GustaviaDavegårdh Fonder Aktiebolag GustaviaDavegårdh Småbolag ,41-3,08 26, H. Lundén Kapitalförvaltning AB Eikos ,75 26, Handelsbanken Fonder AB AstraZeneca Allemansfond ,65 58, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Europa Hedge Selektiv ,58 32, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Fixed Income Absolute ,19 49, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Nordenfond Aggressiv ,41 21, Healthinvest Partners AB HealthInvest Asia Fund ,00-0,15 83, Healthinvest Partners AB HealthInvest Global Long/Short Fund ,48 107, Healthinvest Partners AB HealthInvest Value Fund ,00-3,06 94, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Kapitalförvaltningsfond ,72 19, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Småbolagsfond ,61 27, Indecap AB Fondguide Bas , ,54 45, Indecap AB Fondguide Offensiv ,00 0,00-3,43 54, Indecap AB Guide Aktiefond Global ,96 97, Indecap AB Guide Aktiefond Sverige ,93 97, Indecap AB Guide Hedgefond ,10 51, Indecap AB Guide Hedgefond ,20 48, Indecap AB Guide Hedgefond ,20 58, Indecap AB Guide Multihedge ,20 45, Indecap AB Guide Obligationsfond Sverige ,37 92, Indecap AB Guide Structured ,00 0, Indecap AB Guide Tillväxtmarknadsfond ,87 97, Indecap AB Sparbanken Aktiefond Sverige , ,09 97,16

6 58186 Indecap AB Sparbanken Bas , ,36 52, Indecap AB Sparbanken Global , ,16 99, Indecap AB Sparbanken Tillväxt , ,05 97, Indecap AB Sparbanksfond Likviditet ,00-0,00 0, Lancelot Asset Management Aktiebolag Camelot ,55 38, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha ,47 47, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha Select ,46 44, Lannebo Fonder AB Lannebo MicroCap ,80 43, Lannebo Fonder AB Lannebo Småbolag Select ,69 30, Lannebo Fonder AB Lannebo Stiftelsefond ,83 13,83-1,93 36, Lannebo Fonder AB Lannebo Sverige Select ,81 36, Lynx Asset Management AB LYNX ,60 976, Lynx Asset Management AB Lynx Dynamic , , , Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig ,83 38, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond normal ,81 37, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv ,26 41, Manticore Capital AB Manticore ,51 56, Markedskraft Fonder AB Elexir ,42 100, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Gladiator ,65 51, Merrant Fonder AB Merrant Alpha Select ,83-1,10 42, Mertzig Asset Management AB Mertzig Equity Fund Sweden ,70 18,70-1,02 29, Movestic Kapitalförvaltning AB Capinordic Fondservice Balanserad , ,14 57, Movestic Kapitalförvaltning AB Capinordic Fondservice Sverige/Världen , ,18 64, Movestic Kapitalförvaltning AB Capinordic Fondservice Världen Movestic , ,31 54, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Balanserad , ,73 37, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Försiktig , ,92 53, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Offensiv , ,82 54, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Strategi , ,10 58, Nektar Asset Management AB Nektar , , Nektar Asset Management AB Nektar Special Opportunity Fund ,00-0, , Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Aktiefonden Sverige ,52 31, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Företagsobligations , ,15 15, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden korta ,13 48, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden långa ,44 78, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea All Hedge Fund ,51 36, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea European Equity Hedge Fund ,93 37, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Nordic Equity Hedge Fund ,32 21, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Sverige Plus , ,39 58, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Selekta Sverige ,59 41, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,26 66, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,04 78, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,69 64, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,06 62, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,33 64,99

7 58186 Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Swedish Equity Market Fund ,11 44, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Select ,18 45, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa EUR ,88 111, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv ,41 137, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv Plus ,60 361, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa SEK ,88 112, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Global Hedge ,24-0,47 120, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Nordic Hedge ,53 122, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega SEK ,75-0,38 119, Orre & Nyberg Capital AB Radar ,94 77, Orre & Nyberg Capital AB Radar Trading ,00 2,48 1,49 68, Petersson & Wagner Fonder AB MIDAS Aktiefond ,33 36, Prior & Nilsson Fond- och Idea ,16 76, Prior & Nilsson Fond- och Yield ,10 45, PSG Capital AB PSG Small Cap ,00-3,07 51, QQM Fund Management AB Navitor Nordic Hedge ,38 45, Quesada Kapitalförvaltning AB Irisfonden ,29 34, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Fund of Funds 5 år ,43 87, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Global ,14 3, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Hedge ,22 232, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Kort Ränta ,13 121, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Lång Ränta , ,18 170, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Sverige ,07 11, RADKIN Management AB RADKIN Commodity Fund ,00-0,00 100, RAM One AB RAM ONE ,40 80, Remium Aktiv Förvaltning AB Remium ,50 78, Remium Aktiv Förvaltning AB Remium Småbolag Sverige ,40 69, Scientia Fund Management AB Scientia Hedge , ,99 75, SEB Investment Management AB Charlottes Investeringsfond ,36 32, SEB Investment Management AB Direct Optimera ,16 79, SEB Investment Management AB Ethos aktiefond ,29 35, SEB Investment Management AB Fondkompassen ,21 81, SEB Investment Management AB Fondkompassen 50/ ,74 81, SEB Investment Management AB Hercules Investeringsfond ,07 29, SEB Investment Management AB JRS Growth , ,21 55, SEB Investment Management AB JRS Wealth , ,44 53, SEB Investment Management AB Mobilis Fokus , ,52 56, SEB Investment Management AB Navigera Aktie ,32 81, SEB Investment Management AB Navigera Aktie , ,91 38, SEB Investment Management AB Navigera Balans ,66 70, SEB Investment Management AB Navigera Balans , ,63 31, SEB Investment Management AB Navigera Tillväxt ,33 84, SEB Investment Management AB Navigera Tillväxt , ,46 37, SEB Investment Management AB SEB Hedge Fixed Income ,74 438,48

8 58186 SEB Investment Management AB SEB Multihedge ,48 27, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Försiktig ,31 53, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj ,37 33, SEB Investment Management AB SEB Special Clients Fond i Fond Global ,64 43, SEB Investment Management AB SEB Special Clients Sverigefond ,67 28, SEB Investment Management AB SEB Stiftelsefond Balanserad ,22 55, SEB Investment Management AB SEB Strategi Balanserad Global ,31 58, SEB Investment Management AB SEB Strategi Global ,81 57, SEB Investment Management AB SEB Swedish Focus Fund ,16 30, SEB Investment Management AB SEB Swedish Value Fund ,37 26, SEB Investment Management AB SEB Total Balans ,35 50, SEB Investment Management AB SEB Total Potential ,64 45, SEB Investment Management AB SKF Allemansfond ,39 54, SEB Investment Management AB Sophiahemmet Investeringsfond ,30 29, SEB Investment Management AB Svenska Läkaresällskapets ,67 28, SEB Investment Management AB Söderberg & Partners Trygghet ,99 71, SEB Investment Management AB Söderberg & Partners Trygghet ,17 75, SEB Investment Management AB T.O. Investeringsfond ,62 24, Seeadler AB Seeadler Total Selection Fund ,00 0,00 0,75 22, Sensor Fonder AB Sensor Sverige Select , ,65 28, Sensor Fonder AB Utdelningsfonden Särimner ,31-0,78 26, Sentat Asset Management AB Max fond-i-fond ,51-2,18 92, Sentat Asset Management AB Sentat Event-Driven ,13 7,13 2,46 48, Sentat Asset Management AB Thyra Hedge ,01 55, Shepherd Energy AB Shepherd Energy Fund ,30 0, Simplicity AB Simplicity Neutral ,85 25, Sivers Urban Fonder AB Calgus , ,00 42, Skandia Fonder AB Skandia Global Hedge ,60 101, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Försiktig ,93 98, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Offensiv ,65 69, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Strategi ,00 70, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Utland Offensiv ,25 80, Skandia Fonder AB Skandia Skala 1: , ,99 94, Skandia Fonder AB Skandia Skala 2: , ,67 92, Skandia Fonder AB Skandia Skala 3: , ,35 91, Skandia Fonder AB Skandia Skala 4: , ,02 91, Skandia Fonder AB Skandia Skala 5: , ,64 97, Skandia Fonder AB Skandia Swedish Stars ,00-0,38 37, Skandinaviska Enskilda Banken AB Cicero Amplus ,00 0, Stella Asset Management AB Stella Nova ,08 1, Stella Asset Management AB Stella Polaris ,00 0,00 0,53 75, Stockpicker Asset Management AB Stockpicker J.F. Commodity Energy Fund , ,02 25, Stockpicker Asset Management AB Stockpicker Norden Aktiv ,00-1,69 37, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Förmögenhetsfond ,95 30,10

9 58186 Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond ,61 25, Swedbank Robur Fonder AB Banco Russia SEK ,85 37, Swedbank Robur Fonder AB Realräntefonden ,87 94, Swedbank Robur Fonder AB Räntefonden ,39 78, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Balanserad ,81 77, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Försiktig ,11 85, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Hedge ,11 23, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Modig ,37 69, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Offensiv ,33 68, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Trygg ,63 93, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Action ,26 91, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur BRICT ,29 24, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsfond ,63 18, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundspenningmarknads ,12 68, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond ,38 80, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Momentum ,10 86, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Solid ,84 93, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Europa ,60 27, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Sverige ,01 41, Swedbank Robur Fonder AB Sverigefonden ,12 34, Swedbank Robur Fonder AB Världsfonden ,11 11, Systematiska Fonder JPA AB AMDT hedge ,82 81, Systematiska Fonder JPA AB Risk Reward Euro ,82 102, Systematiska Fonder JPA AB Risk-Reward fonden ,57 64, Systematiska Fonder JPA AB Systematiska BAS ,01-0,15 98, Tanglin Asset Management AB Tangent ,79 42, Tanglin Asset Management AB Tanglin , , Traction Fonder AB Traction Global Value , ,90 65, Traction Fonder AB Traction SmallCap ,54 25, Traction Fonder AB Traction Track Traction , ,94 37, Traction Fonder AB Traction Yield ,58 43, Wiborg Kapitalförvaltning AB Consepio ,32 86, von Euler & Partners AB Aktieportföljen , ,65 24, von Euler & Partners AB Balanserade Modellportföljen , ,15 76, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,18 82, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,40 2,40-0,40 68, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,60 1,60-0,73 63, von Euler & Partners AB Konservativa Modellportföljen ,80-0,26 75, von Euler & Partners AB Svenska Modellportföljen ,39 34, Västra Hamnen Fondkommission AB Awake Global Energy Fund ,17 30, Västra Hamnen Fondkommission AB Awake Swedish Bond Fund ,02 61, Västra Hamnen Fondkommission AB Awake Swedish Equity Fund ,92 33, XACT Fonder AB XACT BEAR ,91 185, XACT Fonder AB XACT BEAR ,00-1,15 223,10

10 58186 XACT Fonder AB XACT BULL ,37 175, XACT Fonder AB XACT BULL , ,91 214, XACT Fonder AB XACT EUROPE BEAR , ,61 197, XACT Fonder AB XACT EUROPE BULL , ,91 199, Zaramant Fonder AB Zaramant Healthcare Fund ,40 138, Zenit Asset Management AB Zenit ,01 74,65

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-04-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-06-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-05-17 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-01-20 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-11-17 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2013-04-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-10-08 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-09-01 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2013-09-06 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2013-12-16 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2008-10-15 Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-04-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-01-09 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-07-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2008-06-16 Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-06-16 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för

Läs mer

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 december 2005 och baseras på fonderna månatliga avkastning de senaste 36 månaderna (förutsatt

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-03-17 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått

Läs mer

Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 mars 2006 och baseras på fondernas månatliga avkastning de senaste 36 månaderna

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017 Sida 1 av 9 Senaste nytt Februari 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Senaste nytt Juni 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM. Öka avkastningen PRIVATA AFFÄRER NR 5, MAJ 2006

FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM. Öka avkastningen PRIVATA AFFÄRER NR 5, MAJ 2006 FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM Öka avkastningen 28 AV FONDER med hedgefonder Proffs på val av hedgefonder. Medlemmarna i Indecaps investeringskommitté är, från vänster, Niklas Lundberg, Tobias Kohl, Peter Malmqvist,

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 217-2-1 Fondsparandets fördelning 216 Under 216 valde hushållen främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 27 miljarder av det totala nettosparandet på 56 miljarder kom via ISK. Däremot

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag.

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Sida 1 av 5 Senaste nytt Maj 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Finansmarknadsenkät 2012

Finansmarknadsenkät 2012 Finansmarknadsenkät 2012 Totalt har 185 respondenter namngett börsbolag och kommenterat deras kommunikation och investerarrelationer besvarat generella frågor om svensk aktiemarknad Ca 90 förvaltare och

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass *Skatteverket Värdepappersfonder Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder - inkomståret 2006/deklarationen 2007. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5)

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Investerum Tel: Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX Skapad 2014-10-16 Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Namn: XXXXX XXXXXXX Företaget AB Lön: 45

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Information om fondförändringar

Information om fondförändringar Information om fondförändringar 27 SEPTEMBER 2016 1(5) Med detta brev vill vi informera dig som är kund i någon eller några av våra Luxemburgregistrerade fonder angivna i bilagan om de förändringar som

Läs mer

Fondbolagens informationsgivning

Fondbolagens informationsgivning RAPPORT DEN 12 jan 2006 DNR 05-6470-309 2006 : 1 Fondbolagens informationsgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 Konsumentskyddet i fokus 2 Syftet med undersökningen 3 REGLER

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk Vår ersättning Personlig Öppen Analytisk vår ersättning Söderberg & Partners Du ska veta vad vi tjänar Söderberg & Partners har tre ledord Personlig, Öppen och Analytisk Vi kör med öppna kort. Inget hemlighetsmakeri.

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Uppdatering Helåret 2014

Uppdatering Helåret 2014 Uppdatering Helåret 2014 Origo Quest 1 Hedgefond specialiserad på aktiva investeringar i Nordiska småbolag Quest Update 15-01-27 1 Innehåll Quest 1, avkastning och risk Sid 3-8 Origo Capital och Teamet

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver ANALYS 2015 DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver 4 DU ÄGER! Svenska investeringar i energisektorn INNEHÅLL Analysens upplägg... 3 Om fondsparande... 4 Vad är problemet?... 5 Kol-, olje-

Läs mer