Hydraul- & eldrifter; en jämförelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydraul- & eldrifter; en jämförelse"

Transkript

1 Hydraul- & eldrifter; en jämförelse Förstudie kring energieffektiviteten hos hydraul- respektive eldrifter i sågverksindustrin. Björn Lindgren Mönestam, Johannes Boo, Jonas Larsson

2 Sammanfattning: Projektet gick ut på att undersöka energi och ekonomiska skillnader mellan hydraul- och eldrivna sågverksmaskiner. Fokus lades på att få information om stegmatare och timmerbord från företagen Ingvar Persson AB och Nordautomation. Eftersom det inte gick att få någon information från Nordautomation på den givna tiden, blev resultatet ganska enkelsidigt. Det visade sig dock att det inte fanns så mycket dokumenterat kring energi- och kostnadsskillnader mellan driftsystemen. Syfte: Vi ska under detta miniprojekt undersöka hydraul- och eldrifter inom sågverksindustrin i syfte att ge SP-Trätek ett beslutsunderlag gällande för- och nackdelar om drifttyperna. Bakgrund: Med klimatdebatten och stigande elpriser ökar incitamenten för bl.a. företag att energieffektivisera sin produktion. Då Sverige under en lång tid haft väldigt låga elpriser har många industrier inte sett ett behov av att skaffa effektivare maskiner utan fortsatt använda äldre, ineffektiva sådana. Inom sågverksindustrin finns det främst två olika driftmetoder, eldrift och hydraulikdrift. Vad är det då som skiljer dessa två åt? Där har vi valt att fokuserar på två maskiner, stegmatare och timmerbord. Det kan vara så väl uppenbara ekonomiska skillnader där drift, underhåll och inskaffningskostnader kan variera. Samt undersöka om installerad effektivitet varierar i de volymer som kan hanteras. Eller bara se vilken som är billigast i drift. Det kan även finnas miljöaspekter till varför man väljer den ena drivmetoden framför den andra. Ett stigande oljepris skulle t.ex. kunna vara en variabel som påverkar.

3 Metod: Inledningsvis letades det runt på Internet efter företag som tillverkade sågverksmaskiner. Med hjälp av den information som fanns på deras hemsidor togs ett beslut på att fokusera på två maskintyper, stegmatare och timmerbord, som fanns med båda driftssätten hos de företag som hittats. Nästa steg var att ta kontakt med företagen som hittats, Nordautomation och Ingvar Persson AB, för att få siffror om deras maskiner. De frågor som ställdes till IPAB var följande. Vad kostar de olika driftsystemen? Finns det tex någon prisskillnad i en stegmatare med hydraul- respektive eldrift? Vad har de båda driftsystemen för driftkostnader & underhållskostnader? per år? Vilken effekt levererar hydraulmotorn respektive elmotorn? Och vilken effekt måste de olika driftsystemen matas med för att fungera optimalt? Används fler än en typ av hydraulolja? Om ja, vad är skillnaden i effekt på hydraulmotorn för de olika oljorna? Nordautomation erbjöd enbart eldrift på sina maskiner, varför frågorna till dem fick omformuleras något. Hade ni hydrauldrift som ett alternativt driftsystem på stegmatare och timmerbord tidigare? Om ja; varför övergavs hydrauldriften som driftsystem till förmån för eldrift? Vilken effekt levererar elmotorn? Och vilken effekt måste den matas med för att fungera optimalt? Efter ett tag, erhölls informationen från IPAB och kunde börja utvärderas. Tyvärr har i skrivande stund () ingen information erhållits från Nordautomation.

4 Resultat: Följande resultat kommer från företaget Ingvar Persson AB För timmerbord med en effekt motsvarande stockar per minut var den installerade effekten i stort sett densamma för både hydraul- och eldrift, dvs ca 22 kw. Däremot fanns det en skillnad mellan de olika driftvarianterna hos stegmatare. För 22 stockar per minut, krävde 22 kw installerad effekt med hydrauldrift och 44 kw installerad effekt med eldrift. Denna skillnad beror bland annat på att med eldrift så förekommer fler starter och stop, vilket i sin tur kräver mer el för att dra igång verksamheten igen. Ur ett ekonomisktperspektiv visade det sig att det inte var någon större skillnad på hydrauldrivna och eldrivna timmerbord och stegmatare. Investeringskostnaderna skiljde sig inte nämnvärt mellan hydraul- & eldrift. Däremot så är det något dyrare att driva och underhålla eldrivna timmerbord och stegmatare. Eftersom eldrivna stegmatare kräver en större installerad effekt för att fungera optimalt och för att priset på reservdelar för de båda driftsystemen skiljer sig. För hydrauldrift räcker det tex med att byta cylindern, medan för eldriften är det oftast hela växellådan som har nöts ut och måste bytas. När det kommer till olika hydrauloljor var det främst den köldbestående varianten man körde med. Eftersom den behöll samma viskositet trots att temperaturen kan sjunka ganska mycket under vintern. Man hade inte provat speciellt många andra hydrauloljor utan hade nöjt sig med den man hade just för att den fungerade bra. Man hade dock provat en miljövänligare variant sk Bio-miljö som inte var lika bra enligt de tillfrågade. Av utfrågningen att döma är det egentligen bara miljöaspekten som gör att man väljer eldrift framför hydrauldrift. Eftersom det visade sig att hydrauldriften var i stort sett bättre på många områden jämfört med eldriften. Från företaget Nordautomation har något svar ännu inte erhållits.

5 Slutsatser & diskussion: Av resultaten att döma finns det egentligen inga säkerställda skillnader som är avgörande mellan hydraul- och eldrift hos de sågverksmaskiner som frågorna rört. Med det menas att det är ovist i hur stor grad det är dyrare med eldrift vad det gäller underhåll- och driftkostnader. Detta beror troligtvis på att det inte gjorts några närmare undersökningar kring de olika kostnaderna för driftsystemen och att man därför inte vet exakt hur det ligger till. Forskning/ Mätdata saknas på apparaturens exakta energi åtgång vilket gör en analys av kostnad svårt. Flera sågverk använder sig av flis och bark för att tillverka el och har stora torkar som drar stora mängder, detta kan ha lett till att man försummat övrig apparatur för man har större bovar i systemet. Det finns alltså ingen närmare forskning på området, och det skulle behöva göras mätningar och undersökningar av kostnader på maskinerna. En undersökning där man åker runt och mäter samt frågar sågverken själva om vad de anser om el samt hydraulik hade varit intressant att göra. Det hade kunnat hjälpa, eftersom man då hade fått höra vad sågverken själv anser om maskinerna de köpt.

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Tilloppskraftverket Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Daniel Sjödin, Nv3a och Oscar Bergström, SpHIL3 Projektarbete 100p Nolaskolan 2011/2012 Johan Lundin,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter Bakgrund Även om man som musikproducent arbetar tillsammans med musiker, arrangörer, tekniker och artister är det inte så ofta man ingår några djupare samarbeten med andra producenter. I samband med den

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer