Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015"

Transkript

1 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

2 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Ett starkt första kvartal Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,1 (1,6) mkr. Resultat före skatt uppgick till 11,3 (0,2) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 8,8 (0,2) mkr. Produktionen inklusive produktionsgarantier uppgick till 40,5 (3,3) GWh. Vår obligation med ISIN SE noterades på Nasdaq Stockholm den 27 januari Kristoffer Löfgren har tillträtt som ny VD för Aligera Holding AB. Ett kontor för bolagets ledningsfunktioner har etablerats i Stockholm. Händelser efter rapportperioden I slutet av april emitterades ytterligare 100 mkr under obligationsprogrammet, likviden tillsammans med nytt eget kapital kommer att användas för förvärv av vindkraftverk. Totalt har nu 500 mkr emitterats under obligationsprogrammet. KONCERNEN I KORTHET % 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% Q1 Q Omsättning EBITDA marginal PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTIER) 40,5 GWh DRIFTSATT KAPACITET 97 GWh ANTAL VINDKRAFTVERK 14 EBITDA 23,1 mkr RESULTAT FÖRE SKATT 11,3 mkr EGET KAPITAL mkr SOLIDITET 32%

3 2 Aligera Holding AB (publ) Aligera Holding AB (publ) är ett investmentbolag inom infrastruktur och energi, investeringarna som är gjorda är inom förnyelsebar elproduktion och då specifikt inom vindkraft. Koncernen har enbart investerat i driftsatta produktionsanläggningar och genom det undvikit de risker som är relaterade till egen projekteringsverksamhet. Aligera Holding är ett publikt bolag som med sina dotterbolag bildar en koncern som avser att under de kommande åren växa sitt innehav och utveckla nya vindkraftparker. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion. Aligera Holdingkoncernens innehav består per den 31 mars 2015 av 13 helägda och 2 halvägda, varav 5,5 är belägna i prisområde SE3 och 8,5 i prisområde SE4. En av turbinerna är en Dansk Vestas V90 med en 2 MW turbin, två är danska Vestas V-100 med 2 MW turbiner, två är tyska Enercon E-82 med 2 MW turbiner, tre och en halv är tyska Fuhrländer FL 2500 med 2,5 MW turbiner och fem och en halv är kinesiska Sinovel SL3000 med 3 MW turbiner. AFFÄRSMODELL Aligera Holding AB är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att förvalta vindkraft i egen regi och att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Aligera Holding AB har som affärsmodell att förvärva driftsatta och nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar i syfte att maximera aktieägarnas värde i bolaget. Bolaget investerar löpande i produktionsanläggningar där både produktion, prisgaranti samt tillgänglighetsgaranti erhålls i fem år efter det att investeringen har gjorts. Genom försäljning av producerad el och elcertifikat skapar bolaget intäkter. Genom långa avtal med etablerade leverantörer erhåller vi service, underhåll, övervakning och försäkring med absolut högsta kvalité. Vilket långsiktigt bidrar till att framgångsrikt etablera och förvalta mer vindkraft. Bolaget drivas med en så effektiv organisation som möjligt. Detta innebär att bolaget hittills inte har haft någon egen anställd personal. All förvaltning, drift och administration har hittills köpts in av externa partners. Skulle det visa sig att bolaget vid kommande expansion finner att det är mer effektivt att anställa personal inom någon funktion så kommer detta att ske löpande. Bolaget drivs av en mycket aktiv och engagerad styrelse samt VD. Aligera Holding AB föredrar att göra sina förvärv av vindkraftverk i södra Sverige, uteslutande i prisområde 3 och 4, för att säkerställa högre tillgänglighet och maximal produktion, under alla årstider. Aligera Holding tror starkt på klimatförbättring genom förnyelsebar energi och vill växa innehavet i vindkraftverk och vindkraftparker med långsiktighet som grundpelare, vi vill bidra till ett miljövänligare samhälle.

4 3 VD har ordet Aligera Holding AB (publ) uppvisar ett mycket starkt resultat för första kvartalet Våra vindlägen har under kvartalet visat sig vara mycket goda. Aligera tog ett viktigt tillväxtkliv med en rad betydande förändringar, vi gjorde flera förvärv samt stärkte vår kapitalstruktur. Q var ett kvartal i lugnare tempo, fokus har varit på konsolidering, och integration av de vindkraftverken vi tillträdde i december och produktionsoptimering av våra befintliga vindkraftverk. Under kvartalet har ett kontor etablerats i Stockholm, på kontoret kommer ledningsfunktionerna framöver att sitta. Vi tittar kontinuerligt på nya förvärvsmöjligheter, tyvärr har vi inte kommit i mål med några förvärv under kvartalet men hoppas på ytterligare förvärv inom närtid. VÄDER OCH PRODUKTION Någon riktig vinter blev det inte i år, under årets första kvartal kan vi konstatera att det varit ovanligt milt, nederbördsrikt och blåsigt. Temperaturen har legat över vad som är normalt för årstiden under nästan hela kvartalet, detta har inneburit att hushållens elkonsumtion har varit lägre samtidigt som industrikonjunkturen har starkts, men ännu ingen ökad el efterfrågan. Enligt vindindex på våra platser har det blåst betydligt mycket mer än ett normalt år. Detta innebär att våra vindkraftverk har haft rekord produktion, detta tillsammans med vår produktionsgaranti som är baserad på vindindex har resulterat i ett produktionsmässigt mycket starkt kvartal. ELPRISET Elpriset och elcertifikaten har i Sverige dalat till historiskt låga nivåer sedan 2010 när en kall vinter, problem i kärnkraften och underskott i vattenmagasinen ledde till mycket höga priser. I närtid förväntar vi oss låga men stabila elpriser. Gällande elcertifikaten så väntar vi på beslut från svenska och norska regeringarna innan sommaren om hur stödsystemet för förnybarenergi ska reformeras. Beslutet som väntas tas är en ökning av antalet elcertifikat som elleverantörerna måste köpa från producenterna. I så fall höjs antalet kvotpliktiga terawattimmar i systemet, detta förväntas höja priserna på elcertifikaten. STORA FÖRÄNDRINGAR I MARKNADEN Vattenfall meddelade den 1 maj att Ringhals 1 och Ringhals 2 kan komma att stängas någon gång mellan åren 2018 och 2020 istället för 2025 som tidigare kommunicerats. Dålig lönsamhet och höga investeringskostnader anges som anledning till beslutet. E.ON med en ägarandel om 30% i Ringhals har ännu inte kommunicerat sin framtida syn på verksamheten. Dessutom ligger sannolikt även de två äldsta reaktorerna i Oskarshamn i farozonen, i höstas meddelade ägarna att Oskarshamn 1 kommer tas ur drift någon gång mellan 2017 och Att avveckla kärnreaktorer är inget man gör över en natt men budskapet är viktigt för vår verksamhet och vår framtida strategi. Det som man kan utläsa från det som kommunicerats är att ägarna inte enbart vill stänga reaktorerna för att den tekniska livslängden är uppnådd utan även för att den ekonomiska livslängden har nåtts. Kristoffer Löfgren, vd

5 4 Innehaven KLEMEDSTORP Prisområde/region: se-4/eslöv Tillverkare/modell: Enercon/e-82 Antal verk: 2 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 11,410 GWh Drift start: 2011 STRÖMMESTAD Prisområde/region: se-3/mjölby Tillverkare/modell: Vestas/V-100 Antal verk: 2 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 11,110 GWh Drift start: 2013 LILLÄNG Prisområde/region: se-3/skara kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 0,5 (Aligera äger 50 % av verk) Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 3,402 GWh (Aligeras) Drift start: 2011 STOR KVILLA Prisområde/region: se-4/torsås kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 3 Effekt verk: 3 MW Beräknad årsproduktion: 25,150 GWh Drift start: MORTORP 1 Prisområde/region: se-4/kalmar kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 7,030 GWh Drift start: 2012 MORTORP 2 Prisområde/region: se-3/kalmar kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 2,5 (Aligera äger 83% av verken) Effekt verk: 3 MW Beräknad årsproduktion: 19,375 GWh (Aligeras) Drift start: SANNERSBY Prisområde/region: se-3/lilla Edet kommun Tillverkare/modell: Vestas/V-90 Antal verk: 1 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 5,564 GWh Drift start: 2011 VÄRSLEN Prisområde/region: se-3/mariestad kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 6,850 GWh Drift start: 2012 STORA FARSNÄS Prisområde/region: se-3/marks kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 6,601 GWh Drift start: 2012

6 GWh Aligera Holding AB (publ) 5 Elproduktion Kvartalets produktion var betydligt över budgeterad produktion, främsta orsaken till den höga produktionen var att våra vindkraftverk fungerade som de skulle samt att det var betydligt blåsigare än en normal period (enligt vindindex), vilket gav en mycket hög produktion. Eftersom vi har en produktionsgaranti som är baserad på vindindex gav även detta en hög garantiersättning för perioden. Produktionen i våra parker var alla högre än normalt under alla kvartalets tre månader, parken Värslan var den enda parken som kom in normalt och det var endast för februari månad. Produktionen i bolagets parker uppgick under kvartalet till totalt 40,5 (3,3) GWh, en ökning med % eller 37,2 GWh. Detta beror på en kombination av en mycket blåsig period samt att vi har flera verk i produktion nu jämfört med samma period under. Under Q1 ägde vi endast 4,5 vindkraftverk och flera av dem var ännu inte driftsatta. ELPRODUKTION UNDER PERIODEN Total elproduktion PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTI) 40,5 GWh DRIFTSATT KAPACITET 97 GWh Q1 Q ANTAL VINDKRAFTVERK 14

7 6 Investeringar Under Q har bolaget inte gjort några investeringar i materiella anläggningstillgångar. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen samt övriga intäkter under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr, ökningen är framför allt hänförlig till betydligt fler antal vindkraftverk samt att det blåst mycket under kvartalet jämfört med samma kvartal. Rörelsekostnaderna har ökat från -1,3 mkr till -9,4 mkr främst beroende på att bolaget har ökat antalet vindkraftverk och därmed ökat sina kostnader avseende driftskontraktskostnader. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,1 (1,6) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,3 (0,5) mkr inkluderat avskrivningar med -5,8 (-1,1) mkr. Finansnettot var -6,0 (-0,3) mkr där skillnaden förklaras av ökade räntekostnader om 6,1 (0,3) mkr i första hand relaterade till obligationslånet. Resultatet före skatt uppgick därmed till 11,3 (0,2) mkr, resultat efter skatt var 8,8 (0,2) mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpnade verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 17,0 (1,3) mkr. Rörelsekapitalförändringar minskade kassaflödet med -16,4 (76,5) mkr vilket gav ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 0,6 (77,9) mkr. Investeringar av materiella anläggningstillgångar har skett med 0,0 (-75,0) mkr, varefter kassaflödet efter investeringar uppgick till 0,0 (-75,0) mkr. Nettot av lång- och kortfristiga räntebärande skulder har ökat kassaflödet med 0,8 (0,0) mkr. Räntor om -6,1 (-0,3) mkr har betalats och räntor har erhållits om 0,1 (0,0) mkr, varefter kassaflödet för kvartalet uppgick till 1,4 (2,9) mkr. Finansiering och likviditet Räntebärande nettoskuld uppgick till 385,9 (0,0) mkr. Soliditeten vid periodens slut var 32 procent. Likvida medel uppgick till 14,8 (3,0) mkr. Vid periodens utgång kvarstod inga outnyttjade krediter. Eftersom Aligera Holding AB endast har svenska dotterbolag har skatt beräknats efter den svenska skattesatsen 22,0 procent. Beaktat koncernens skattemässiga avskrivningsmöjligheter bedöms ingen betald skatt att redovisas under de närmaste åren. Närståendetransaktioner Aligera Holding AB som är moderbolag i Aligera Holding koncernen är ett dotterbolag till Aligera AB och bedöms ha betydande inflytande över koncernen. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom koncernen, ledande befattningshavare i koncernen, d.v.s. styrelsen och företagsledningen, dess familjemedlemmar samt företag som ledande befattningshavare äger. Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

8 7 Risker och osäkerhetsfaktorer Marknaderna för både el och certifikat har rört sig något nedåt under första kvartalet. Valutakursen EUR/SEK har fortsatt stiga vilket dock bara kompenserar de låga elpriserna marginellt. Räntan ligger också på historiskt låga nivåer och utrymmet att räntan sjunker ytterligare är inte omöjligt. Fokus för bevakning ligger främst på utvecklingen av el- och certifikatpriser samt valutakurser och då särskilt EUR samt våra motpartsrisker för produktionsgaranti, tillgänglighetsgaranti och prisgaranti. Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets Årsredovisning för år samt i obligationsprospektet daterat 27 januari Moderbolaget Moderbolaget har stått för det huvudsakliga arbetet med upphandlingar av nyckelfärdiga anläggningar för vindkraft, hanterat koncernens handelsverksamhet av el och elcertifikat samt utfört administrativa tjänster. Moderbolaget hanterar koncernens produktionsplaner och bevakar bolagets ingångna avtal gällande tillgänglighetsgaranti, produktionsgaranti samt prisgaranti. De elproducerande dotterbolagen säljer sin elproduktion till kund enligt avtal. Moderbolagets totala intäkter uppgick under kvartalet till 0,0 (0,0) mkr och kostnader, uppgick totalt till -0,9 (-0,0) mkr varvid rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,9 (-0,0) mkr. Ett finansnetto på -5,9 (0,0) mkr samt koncernbidrag på 0,0 (0,0) mkr medförde att nettoresultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-0,0) mkr. Ägarförhållande En förteckning över bolagets ägarstruktur återfinns på bolagets hemsida (www.aligera.se). Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

9 8 Finansiell kalender Årsredovisning April månad 2015 Årsstämma April månad 2015 Delårsrapport andra kvartalet 28 augusti 2015 Delårsrapport tredje kvartalet 6 november 2015 Bokslutskommuniké 26 februari 2016 Kontakta oss gärna För ytterligare information, vänligen kontakta: Kristoffer Löfgren, vd +46 (0) Aligera Holding AB Org.nr GÖTEBORG STOCKHOLM Kungsgatan 28, 2tr Grev Turegatan Göteborg Stockholm

10 9 Koncernens rapport över totalresultatet Tkr Rörelsens intäkter Kvartal Kvartal 1 Nettoomsättning Övrigt Summa rörelsens intäkter Helår Rörelsens kostnader Kostnader hänförliga obligationslån Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster netto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat I koncernen återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

11 10 Koncernens balansräkning Tkr 31 mars mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andel i vindkraftverk Förskott i pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fodringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Fordringar koncernbolag Fordringar närståendebolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 11 Koncernens balansräkning, forts. Tkr 31 mars mars 31 dec EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inklusive årets totalresultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Skulder obligationslån Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till kreditinstitut Skuld till koncernbolag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 12 Förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Vinst/förlust vinstmedel inklusive totalresultat för året Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Aktieägartillskott Förändring vid förvärv av dotterbolag Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 december Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 mars

14 13 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Kvartal Kvartal 1 Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna räntor Betalda räntor Betalda inkomstskatter Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Helår Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning kundfordringar Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av leverantörsskulder Ökning / minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Upplåning Aktieägartillskott Kassaflöden från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 14 Koncernens nyckeltal Operationella nyckeltal Kvartal Kvartal 1 Driftsatt kapacitet vid periodens slut, GWh Helår Finansiella nyckeltal EBITDA-marginal, % Rörelsemarginal, % Avkastning på eget kapital, % 8 n.a. 4 Sysselsatt kapital, tkr Eget kapital, tkr Räntebärande nettoskuld, tkr Soliditet, % 32 n.a. 32

16 15 Moderbolagets resultaträkning Tkr Rörelsens intäkter Kvartal Kvartal 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Helår Rörelsens kostnader Kostnader hänförliga till obligationslån Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster netto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

17 16 Moderbolagets balansräkning Tkr 31 mars mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR

18 17 Moderbolagets balansräkning, forts. Tkr 31 mars mars 31 dec EGET KAPITAL Aktiekapital Summa eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat inklusive årets totalresultat Summa Fritt eget kapital Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Skulder obligationslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 18 Förändringar i eget kapital för moderbolaget Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Vinst/förlust vinstmedel inklusive totalresultat för året Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Aktieägartillskott Årets resultat 0 Totalresultat Utgående balans per 31 december Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 mars

20 19 Kassaflödesanalys för moderbolaget Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Kvartal Kvartal 1 Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna räntor Betalda räntor Betalda Inkomstskatter Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Helår Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning kundfordringar Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av leverantörsskulder Ökning / minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Upplåning Aktieägartillskott Kassaflöden från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 20 Materiella anläggningstillgångar för koncernen Tkr Räkenskapsåret Andelar i vindkraftverk Förskott för pågående nyanläggningar Totalt Ingående bokfört värde Inköp Avskrivningar Utgående bokfört värde Per 31 december Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Räkenskapsåret 2015 Ingående bokfört värde Inköp Avskrivningar Utgående bokfört värde Per 31 mars 2015 Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

22 21 Definitioner EBITDA-marginal Rörelsemarginal Avkastning på eget kapital Eget kapital per aktie Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad Soliditet Sysselsatt kapital Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i förhållande till summa intäkter. Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till summa intäkter. Rullande 12 månaders nettoresultat i förhållande till kvartalsmässigt genomsnittligt eget kapital för perioden. Eget kapital i förhållande till antal aktier i genomsnitt. Räntebärande skulder minskat med kassa och spärrade likvida medel. Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Eget kapital plus räntebärande nettoskuld.

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Delårsrapport 1 januari 30 juni Q2 2016

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Delårsrapport 1 januari 30 juni Q2 2016 1 Delårsrapport 1 januari 30 juni Q2 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Andra kvartalet (1 april 30 juni ) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 11,0

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Delårsrapport 1 januari 30 september Q3 2016

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Delårsrapport 1 januari 30 september Q3 2016 1 Delårsrapport 1 januari 30 september Q3 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september Tredje kvartalet (1 juli 30 september) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2016

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2016 1 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december Fjärde kvartalet Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 13,6 mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,8 mkr. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké fo r perioden 1 januari 31 december 2014

Bokslutskommuniké fo r perioden 1 januari 31 december 2014 Bokslutskommuniké fo r perioden 1 januari 31 december 2014 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2014) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 13 (1) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Rapportperioden januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 12

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Intäkter per marknad Okt - dec 2016 Okt - dec 2015 Jan - dec 2016 Jan - dec 2015

Intäkter per marknad Okt - dec 2016 Okt - dec 2015 Jan - dec 2016 Jan - dec 2015 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 Koncernrapport 17 februari 2017 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 6% till 12,1 (11,4) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Intäkter per marknad Okt - dec 2014 Okt - dec 2013 Jan - dec 2014 Jan - dec 2013

Intäkter per marknad Okt - dec 2014 Okt - dec 2013 Jan - dec 2014 Jan - dec 2013 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Koncernrapport 20 februari 2015 31% omsättningstillväxt i Q4 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 31% till 11,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer