VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET Som nyinflyttad är det säkert en del praktiska frågor ni undrar över. Vi vill med detta informationsblad besvara de vanligaste frågorna. För mer information se vår hemsida: eller kontakta vår vicevärd. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN Föreningen bildades 1958 och två år senare flyttade de första medlemmarna in i den nybyggda fastigheten. Idag består föreningen av 48 lägenheter samt en affärslokal som hyrs av Cykelstället. ÖVRIGT OM FASTIGHETEN Alla fönster i fastigheten är utbytta till treglasfönster. Fastigheten innehar vattenburna element som värms upp genom fjärrvärme. Alla stammar byttes under 1992, då samtliga badrum i övrigt renoverades. Balkongerna renoverades alternativt nybyggdes under ALLMÄNT OM ATT BO I EN BOSTADSRÄTT Som bostadsrättsinnehavare har du stor frihet vad gäller hur du utrustar och renoverar din lägenhet. Det står dig fritt att själv ändra mycket, från tapeter till köksinredning eller badrumsinredning. I en bostadsrätt har du som ägare ansvar för att underhålla det mesta i din lägenhet. Till ditt underhållsansvar hör till exempel ytskikt, vitvaror, badrumsporslin, VVS-installationer, synliga rör som inte betjänar andra lägenheter, insidan av fönster. Om något av detta måste repareras eller underhållas är det således din sak att utföra och bekosta åtgärden. Det är också viktigt att du gör detta i god tid och på ett fackmannamässigt sätt, i synnerhet när det gäller vatten- värme- och elinstallationer. Du är nämligen betalningsansvarig för följdskador på stomme och andra lägenheter om du har agerat oansvarigt. När man bor i en bostadsrätt är det mycket viktigt att hemförsäkringen kompletteras med ett bostadsrättstillägg. Du behöver som boende i Berget inte själv komplettera din hemförsäkring med detta utan föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg. OBS! en vanlig hemförsäkring måste du dock teckna själv! Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innefattar: - Ingrepp i bärande konstruktion. - Ändring i befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas. - Annan väsentlig förändring av lägenheten, till exempel förändringar i ventilationen. Vid renoveringar får inte störande arbeten (t ex spikning och borrning) ske efter klockan Föreningen har underhållsansvar för till exempel; gemensamma utrymmen, byggnadsstommen, fasad, rör som betjänar flera lägenheter och utsidan av fönster. Detta innebär således att föreningen utför och betalar detta underhåll. Förvisso är vi alla delägare i föreningen så på ett eller annat sätt är vi alltid med och betalar underhållsåtgärder i föreningen. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och meddelar om vi ser om något verkar felaktigt på gemensamma utrymmen eller installationer så att vi kan förebygga skador i tid och därmed hålla nere våra kostnader. Observera att brandvarnarna i lägenheterna är lägenhetsinnehavarens egendom (efter uppsättningen) vilket innebär att batteribyte och eventuellt byte av brandvarnaren om den går sönder, är den enskilde lägenhetsinnehavarens ansvar. 1

2 FELANMÄLAN Fel på gemensamma utrymmen och installationer ska anmälas till vår vicevärd: Ola Wallgren, HSB-service, Smedjegatan 9 Felanmälan vardagar ( ): Jour övrig tid: (endast akuta fel) Vicevärden är bland annat din kontaktperson mot styrelsen. Du tar kontakt med honom om du tycker att något fungerar dåligt i fastigheten, om någon granne stör dig eller om du har förslag på förbättringar. Vicevärden har också många andra uppgifter, till exempel sköter han följande uppgifter: - Sköter omprogrammering av porttelefonen - Ändrar namn på skyltar, ej på lägenhetsdörrar - Byter bokningslistor - Handlägger uttag ur inre fond (avsättningar till den inre fonden har upphört, har du pengar där så ta gärna ut dom omgående). - Rekvisition av nya nycklar - Sköter kö ordning till p-platser och garage Det är HSB som sköter vår fastighetsskötsel. I fastighetsskötseluppdraget ingår t.ex. att HSB ska; klippa gräs, rensa ogräs från parkering, städa bakgård, skotta snö kring entréer och garageportar samt sanda (under vardagar ); årligen byta filter i ventilationsaggregat, inspektera rökluckor, samt storrengöra torktumlare; en gång i veckan rondera fastigheten för att byta och fylla på förbrukningsartiklar (lampor, tvål, handdukar) samt allmänt inspektera byggnadens status. Det är dock BDX som sköter snöskottning av större ytor (trottoar och bakgård). Detta innebär att vi själva får hjälpas åt att skotta/sopa framför entréportar. Garageinnehavare får själv skotta framför sin egen port under helger och kvällar och carportinnehavare får själva skotta sin plats. HSB sköter även den löpande städningen av allmänna utrymmen. SÄKERHET Trapphusen har låsta ytterdörrar med portkod och porttelefon. Meddela ditt telefonnummer till vicevärden så att han kan programmera porttelefonen med ditt nummer. När någon ringer vid porten ringer din telefon och en kort melodi hörs. Därefter kan du och besökaren tala i cirka 30 sekunder. Tänk på att växla mellan att tala och lyssna för att kommunikationen ska fungera. Öppna porten med telefon: - Tonvalstelefon: tryck 5:an och lägg på - Annan telefon: lägg på luren (innan 30 sekunder gått) Hålla porten stängd med telefon: Detta är viktigt så att vi inte släpper in okända gäster mm. - Tonvalstelefon: tryck på 0:an och lägg på. - Annan telefon: Vänta tills du hör melodin för andra gången (efter cirka 30 sekunder) och lägg på. Portkoden fungerar fram till 22. Lägenhetsdörrarna är moderna säkerhetsdörrar med titthål. Belysningen i trapphusen är alltid tända. FESTER Naturligtvis ska vi ha möjlighet att umgås med vänner och att ha kul i våra lägenheter. Detta måste dock ske med sunt förnuft (omtanke om andra). Försök att begränsa ljudnivån samt tänk också på att tystnad även gäller i trapphuset. Sätt gärna upp en lapp några dagar i förväg på anslagstavlan i trapphuset, för att meddela dina grannar om att du ska ha fest. 2

3 ALLRUMMET Föreningen har ett allrum i källaren där det finns bord, stolar, porslin och dylikt för upp till 34 personer. Allrummet har en bäddsoffa med plats för 2 personer samt ett fullutrustat kök med diskmaskin. Alla som är medlemmar i föreningen kan hyra detta. Kostnaden är 200 kr/natt och läggs på din hyresavgift. Gräns för nyttjande max 5 dygn/uthyrning. Avbokning ska ske senast 5 dagar innan hyresperioden annars tas en dygnshyra (200 kr) ut som avgift. I anslutning till allrummet finns bastu/relax samt toalett. Du tar över det fulla ansvaret för lokalen under den tid du hyr det. För mer information läs vår folder: ordningsregler för allrummet. BASTU I källaren finns bastu med dusch och relax som är fri att använda för Bergets medlemmar. Bokningslista finns invid dörren till bastulokalen. Det finns en manual för hur man startar bastun inne i relaxen. För allas trevnad är det viktigt att städa efter sig och ta med det skräp som man tagit dit. Städutrustning finns i nischen i duschrummet. Observera att det inte är tillåtet att ha glasflaskor i relaxen, eftersom det kan orsaka skada om det går sönder. För att komma in i bastun används din lägenhetsnyckel. När du lånar bastun tar du det fulla ansvaret för lokalen. TVÄTTSTUGA I källaren finns föreningens tvättstuga och torkrum. - Tvättstugan får endast användas från 7 på morgonen till 22 på kvällen. - Tvättpass bokas med cylindern som är märkt med lägenhetsnumret, på tavlan utanför tvättstugan. - Man får endast boka ett tvättpass åt gången. - Om tvättning inte är påbörjad inom en timme efter tvättidens start så förlorar man sin bokning. - Du ansvarar för att städa tvättstugan och torkrum efter ditt tvättpass. Har du husdjur är det extra viktigt att kolla så att det inte ligger kvar något hår i tvättstugan eller torkrummet. - Om du upptäcker problem, till exempel en maskin som inte fungerar, anmäl då detta till vicevärden. P-PLATSER På husets baksida finns 24 carport-platser med timerstyrda motorvärmare samt 12 enskilda bilgarage i olika storlekar. För att hyra en carport-plats eller garage ska du ha en bil som är i bruk och som är skattad och besiktad. 1. Man får själv anmäla sitt intresse för p-plats. Detta kan man göra först då man flyttat in i föreningen. Ta då kontakt med vice värden. 2. Föreningen har två typer av p-platser: Plats i carport samt enbilsgarage. Man kan anmäla intresse för en av dom eller båda. Man kan dock bara inneha en p-plats. 3. Om man tackar ja till en plats, oavsett typ, tas man förstås ur den kön. Om man vill kan man stå kvar i kön till den andra typen av plats, men man läggs då in sist i den kön. 4. Om man tackar nej till en plats, oavsett typ, läggs man sist i kön till den typen av p-plats. Däremot står man kvar på sin position i kön till den andra typen av plats. 5. Man kan inte byta p-plats mellan typerna, dvs garage till carport-plats eller vice versa. Vill man byta plats med någon annan, inom en typ, måste man ta frågan till styrelsen för godkännande. Uppkomna kostnader för ett byte svarar parterna själva för. 3

4 Besökande hänvisas till de kommunala gatuparkeringarna som det finns gott om i anslutning till fastigheten, till exempel på Sandviksgatan samt i backen på husets kortsida (Hermelinsgatan). För frågor om köplats eller kötider, kontakta vicevärden. FÖRRÅDSUTRYMMEN I fastigheten finns 4 typer av förråd. Två är lägenhetsspecifika, det tredje är ett gemensamt förråd och det fjärde är 4 stycken extra förråd som går att hyra. - Vindsförråd: Våra lägenhetsförråd finns på vinden. Det är viktigt att man märker sitt förråd med namn och lägenhetsnummer så att man lätt kan bli kontaktad vid till exempel underhållsåtgärder. För allas trevnad och brandsäkerhet är det förbjudet att förvara saker i vindskorridoren. Saker som finns där kommer att slängas. Vid speciella omständigheter kan ni tillfälligt få tillstånd att förvara saker i vindskorridoren. Då krävs det att ni söker tillstånd av styrelsen (med motivering) samt att ni märker alla saker med ert namn och er adress. - Källarförråd: Till varje lägenhet finns ett låsbart utrymme i vår källare. Det är naturligtvis alla boendes ansvar att hålla efter sitt i källarförrådet, för att förhindra ohyra och andra olägenheter. Det är också viktigt att ni även där märker ert förråd med namn och lägenhetsnummer. - Cykelförråd: Cyklar får förvaras i cykelställen utanför entré portarna, i vårt cykelskjul på baksidan samt i vårt cykelförråd som finns i källaren. I cykelförrådet får endast cyklar, barnvagnar, rullatorer och sparkar förvaras. Allt annat slängs. Det är viktigt att ni märker allt som förvaras i cykelförrådet. Cyklar kring vår fastighet som inte är märkta och som ser övergivna ut kommer att lämnas in till polisen eller slängas. - Extra förråd: Det finns 4 stycken extra förråd som man kan hyra. För att ställa dig i kö för dessa kontakta vicevärden. TRAPPHUS I varje trapphus sitter anslagstavlor där bl.a. allmän information sätts upp kontinuerligt. I nischen vid ingången i trapphuset är förvaring av barnvagnar och rullatorer tillåtna. I övrigt är all förvaring i trapphuset förbjuden. SOPRUM Föreningen har ett soprum i källaren där du finner återvinningskärl för följande material: - Brännbart - Metallförpackningar - Glasförpackningar, färgat respektive ofärgat - Glödlampor, lågenergilampor och lysrör - Batterier - Restavfall - Tidningar - Komposterbart - Wellpapp - Plastförpackningar (mjuka & hårda) Närmaste återvinningscentral ligger på Kronan cirka 3 km bort. Där ska du kasta farligtoch elektroniskt avfall. Är du osäker på hur du ska sortera så finner du listor ovanför kärlen som anger var du ska kasta respektive avfall. Luleå renhållning tömmer alla kärl förutom de för glödlampor, lågenergilampor, lysrör och småbatterier, dessa töms och 4

5 transporteras av oss själva. Så är du på väg till Kronan så kolla om dessa kärl börjar bli fulla och ta i så fall med dig dem och töm dem. ÖVRIGT EL Under 2004 utrustades fastigheten med så kallad gemensamhetsel med individuell mätning för varje lägenhet. Detta innebär att det är föreningen som förhandlar och upphandlar om elen för hela fastigheten. På detta sätt kan föreningen förhandla om ett lägre elpris samt att lägenhetsinnehavarna slipper fasta avgifter samt jobb med att söka efter låga elpriser. VENTILATION Alla lägenheter har mekanisk frånluftsventilation med tilluftsspringventiler ovanför fönstren. Frånluften sugs ut från minst två ställen i varje lägenhet, från spisfläkten i köket och från en ventil i badrummet. Då vi har mekanisk frånluft får ni absolut inte installera en kåpa med inbyggd fläkt. MEDIA Fastigheten har ett bredbandsnät som är anslutet till Bredbandsbolaget. Från och med 2011 ingår bredbandsanslutning 100/100 samt abonnemangskostnad för IP-telefoni i bostadsrättsavgiften. Fastigheten är också utrustad med kabel-tv från Comhem. I avgiften ingår standardutbudet som innefattar drygt 10 tv-kanaler. Numera ingår även ett mindre antal digitala kanaler utan behov av kort eller ytterligare abonnemang. Vill du ha ytterligare kanaler behöver du en digital-klar TV-mottagare, eller en dekoder, och ett abonnemang från ComHem. Naturligtvis har vi även ett vanligt telefonnät i fastigheten för de som önskar nyttja vanlig fast telefoni. VÅRRENSNING Under våren brukar föreningen ställa en container på baksidan för vårstädning av lägenheter och förråd. Se efter affischering i trapphusen för att få information om när containern finns på plats. ANDRAHANDSUTHYRNING För information om andrahandsuthyrning läs våra stadgar. UTRUSTNING ATT LÅNA Föreningen har köpt in en borrhammare som finns att låna kostnadsfritt för alla som bor i föreningen. Vid intresse kontakta Mia Pettersson. STYRELSEN Styrelsen har till uppgift att se till medlemmarnas intressen, såsom att hålla boendekostnader nere och samtidigt genom underhåll och utveckling se till att fastigheten är attraktiv. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller skicka in en skrivelse till ordförande eller vicevärd. Det finns också en brevlåda utanför vicevärdskontoret i källaren där ni kan lämna frågor eller skrivelser. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år. Syftet med stämman är att få ett avslut för föreningens räkenskapsår. På stämman redogör styrelsen för ekonomi och händelser under det gångna året samt revisorerna redovisar vad som har framkommit under deras revision. Stämman är också ett tillfälle att dryfta större frågor och ta större beslut som rör alla i föreningen. Medverkan på stämman ger dig möjlighet att göra din röst hörd och påverka vår verksamhet. Med vänliga hälsningar Styrelsen i Brf Berget 5

6 6

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Först av allt vill vi hälsa dig välkommen till föreningen! Vi hoppas att du kommer trivas med din lägenhet, föreningen och våra omgivningar. Den här informationen

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer