Korttidsplanering av. mängder vindkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korttidsplanering av. mängder vindkraft"

Transkript

1 HUVA-dagen 18 mars, 2010 Korttidsplanering av vatten-värmekraftsystem vid stora mängder vindkraft Lennart Söder Professor, KTH 1

2 Disposition Om förnybara energislag Generellt om vattenkraftsplanering Transmissionsläget Vindkraftens uppförande Förändring av korttidsplaneringen pga vindkraften 2

3 Förnybara energisystem Energi produceras där resursen finns Energin måste transporteras till där konsumtionen finns Energi inflödet varierar, vilket kräver lager och/eller flexibla systemlösningar Detta gäller för vattenkraft, vindkraft, solkraft. 3

4 Nordisk vattenkraft (inflöde)kan variera 86 TWh mellan olika år Transport från NV Norden till SÖ Norden + kontinenten Energibalansering med värmekraft i Da+Fi+Ty+Po+NL Vindkraft ger samma typ av variationer/osäkerheter (och lösningar) som vattenkraft. Men: tidsperspektivet är mycket kortare! Exempel 4

5 Vattenkraftsbalansering Vatten-värme -snittet 1: ca 1700 MW (inkl Norned) 2: ca 2100 MW 3: ca 7000 MW 4: ca 1500 MW? 4 Totalt MW. I en riktning 100 TWh/år

6 Vattenkraftsbalansering 1 mycket vindkraft inom vattenområdet Kräver bättre förbindelser inom området för att jämna ut variationer Medför att detta område blir (ännu mer) ett exportområde (eventuellt lägre priser) 4 Medför att balanseringsbehov utanför området till viss del får klaras på annat sätt. Ökar intresset att förstärka snittet ut från vattenområdet

7 Vattenkraftsbalansering 2 mycket vindkraft utanför vattenområdet Mer effekttransport genom vatten-värme-snittet (dvs varierande timprisskillnader mellan de två områdena) 4 Troligen rationellt att förstärka detta snitt Inkluderar vindkraft i Tyskland-Danmark som kan utnyttja nordisk vattenkraftsbalansering

8 Vattenkraftsplanering Säsongsplanering Uppdateras regelbundet Många osäkerheter Ofta stokastisk optimering 8

9 Vattenkraftsplanering Dygnsplanering/spot + Elbas (korttidsplanering) Steg 1: Budplanering, ev beakta bud till reglermarknad. Steg 2: Driftsplanering Idag ganska säker planering Mer vindkraft större osäkerheter 9

10 Vattenkraftsplanering Timdrift + ekonomisk obalanshantering Idag ganska små volymer Enpris/tvåpris-system för obalanser Mer vindkraft större osäkerheter större volymer på reglermarknaden 10

11 Transmissionskapacitet - idag Sve-Nor: 3500 MW Sve-Fin:2000 MW Sve-Dan: 2600 MW Sve-kontinenten: 1200 MW Sverige-grannländer: ca 9300 MW (kontinuerligt 80 TWh/år) Norden-grannländer: ca 5500 MW Balansering av vindkraft är en nordisk (nordeuropeisk) utmaning 11

12 Transmissionskapacitet - planer Sverige-grannländer: ca 9300 MW (kontinuerligt 80 TWh/år) Norden-grannländer: ca 5500 MW Planer: Järpströmmen-Nea, S-N, ~1000 MW Sydvästlänken, S-N, 2x600 MW Fenno-Skan 2, S-F, 800 MW Nordbalt, S-L, ~600 MW Ny ledning till Gotland Förstärkning i norr till Finland Ny snitt 2 ledning, ev. DC Sverige-grannländer: +~3600 MW 12

13 13

14 Prognoser och osäkerheter Prognoser: Allt tyder på mer vindkraft i Sverige ~ 13 TWh 5500 MW Existerande kärnkraftverk kommer få högre effekt Mer förbindelser till omvärlden medför att, t ex, elpriserna kommer få en starkare koppling till omvärlden, dvs starkare dygnsvariation. Ökningen i kärnkraft + vindkraft leder till ökad export. Osäkerheter: Hur bra kommer den svenska kärnkraften gå? Blir det någon ny kärnkraft? Hur fort går det att få in ny vindkraft? Var kommer vindkraften byggas ut? Hur lång tid tar nätutbyggnaderna? 14

15 Registerade vindkraftsprojekt under utveckling Totalt: MW Motsvarande ~ 60 TWh 6400 MW 26 % 5340 MW (*) 22 % Ett av dessa projekt är 4000 MW 5580 MW 23 % Snitt 1 Snitt MW 29 % Snitt 4 15

16 Tre utmaningar vid stora mängder vindkraft 1. U1: Hur sköts den kontinuerliga balanshållningen Två viktiga specialfall: 2. U2: Vad gör man vid lite vindkraft och hög elförbrukning (dimensionering) 3. U3: Vad gör man vid mycket vindkraft och låg elförbrukning (dimensionering) 16

17 U1: Hur sköts den kontinuerliga balanshållningen? 1. Man måste först utgå från att det system man studerar är rätt dimensionerat. 2. Störst behov av produktionsökning finns vid hög vindproduktion (som minskar) då andra kraftverk körs vid låg produktion. 3. Ju mer vindkraft, desto mer reserver finns det 4. Utmaningen är då att övrig produktion ska kunna ändras tillräckligt snabbt I Norden finns det MW vattenkraft 17

18 U2: Vad gör man vid lite vindkraft och hög elförbrukning? Detta är effektbalansfrågan: Hur vanlig är situationen? Tillräckligt med installerad effekt Flexibel elförbrukning vid mycket höga elpriser. Sannolikheten för vind vid hög förbrukning? Kort utnyttjningstid. Effektreserven idag av Svenska Kraftnät Med mer kärnkraft blir detta knappast den stora utmaningen 18

19 U3: Vad gör man vid mycket vindkraft och låg elförbrukning? 1. Vid dessa situationer kan det bli mycket låga elpriser. 2. lönsamt med, t ex Mer transmission ut från området Pumpkraft i älvar? Flexibel elförbrukning (elpatroner i fjärrvärmen) Ladda elbilar. 3. Punkt 1-2 samverkar till en ekonomisk balans Snitt 2 Snitt 1 4. Detta är, som jag ser det, en central utmaning! Snitt 4 19

20 Vissa forskningsutmaningar vid stora mängder vindkraft 1. Effektiva metoder för att få fram rätt dimensionering av det totala elsystemet inklusive transmission, pumpkraft, flexibel elförbrukning etc 2. Effektiva metoder för driften av elsystemet som kommer innehålla mer osäkerheter än tidigare 3. Effektiva marknadsregler så att systemet byggs/utnyttjas på ett bra sätt 20

21 Vissa systemfrågor vid större mängder vindkraft: Är det rationellt att bygga ut näten ur balanseringssynpunkt? Behöver marknadsreglerna ändras? Hur förändras vattenkraftens planering? Är det rationellt att utnyttja pumpkraftverk? Det är ekonomiska överväganden som bestämmer behov av utbyggnad 21

22 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Vindkraftens balansering Timmar-Dygn: Behov Variationer betydligt större än inom ett par minuter. Relativt dåliga prognoser WMPP average quarter-hour power output as at December Forecast calculated on December 10 at 11:00 Measurement Forecast Deviation 22

23 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Vindkraftens balansering Timmar-Dygn nya prognoser! WMPP average quarter-hour power output as at December Forecast calculated on December 10 at 11:00 Measurement Forecast Deviation Faktiskt beslut för balansering: Ny finns bättre prognoser! 23

24 MWh/h Vindkraftens balansering : Stormfront Januari Överföring DK1 -> NO1 Balanskraft (NO1) Vindkraft DK Timme Källa: ELTRA / NORDPOOL 24

25 Om korttidsplanering av vattenkraft! Planeringen blir osäkrare! Oftare uppdatering av planeringen kan löna sig. Olika utfall bör beaktas vid planeringen, på samma sätt som vid säsongsplaneringen. Marknadsregler måste eventuellt ändras. Prisbilden kommer ändras: Om inte priserna ändras, så ändras inte driften! Priserna kommer variera mer! Såväl Spanien som Portugal har stora mängder vindkraft redan idag (samt egen vattenkraft). 25

26 KTH-studie från i höstas: Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige Elforsk rapport 09:88 Amelin et. al 26

27 KTH-studien: En modell (norr om Dalälven) har byggts upp och använts Modellen omfattar 154 vattenkraftverk med en sammanlagd effekt på 13,2 GW, ungefär 80% av all vattenkraft. Vattenkraftsmodellen tar hänsyn till vattendomar, rinntider mellan kraftverk och andra fysiska begränsningar. Vindkraft, elförbrukning, övrig produktion = tidsserier Överföring = dagens kapacitetsnivåer Enskilda veckor simuleras 27

28 KTH-studien: En modell (norr om Dalälven) har byggts upp och använts Modellen har använts för att studera hur stor reglerförmåga vattenkraften har vid en vindkraft på 1000, 4000, 8000 respektive MW. Eftersom elförbrukning och annan produktion antogs given blir resultatet export (om man inte orsakar spill). Vindprognos = produktion Magasinsinnehåll i slutet av veckan antas oberoende av mängden vind i veckan 28

29 KTH-studien: Resultat Det spill som uppstår i fallstudierna består till en överväldigande del av sådant spill som kan undvikas om man använder effektiva verktyg för framför allt säsongsplaneringen. Med studiens förutsättningar är det möjligt att balansera 30 TWh vindkraft i Norrland. Mer studier behövs om effektiva planeringsmetoder och marknadsregler Resultatet från studien är snarast av typen U3 (lämplig dimensionering vid hög vind låg last). 29

30 Nya projekt på KTH 1 januari 2010 startade 3 nya doktorander: 1. 1 ska arbeta med förbättrade modeller för korttidsplanering av vattenkraft när det finns mycket vindkraft (timbaserat) 2. 1 ska arbeta med hur marknadsreglerna ska se ut för att doktorand 1:s arbete ska bli verklighet 3. 1 ska arbeta med hur man inom timmen ska upprätthålla en effektiv balans vid stora mängden vindkraft 30

31 KTH-studie 2001, Sveca-Söder Avser överföring snitt 2 31

32 KTH-studie 2001, Sveca-Söder Utrymme Utrymme Antag: Nätet byggs inte ut Vindkraft balanseras lokalt i Norrland Man kan då bygga ut så mycket att energin kan överföras söderut Detta utrymme är ca 25 TWh Men: Då måste all balansering av last och vind i södra Sverige ske lokalt! 32

33 KTH-studie 2001, Sveca-Söder Exempel 7% spill 3000 MW vindkraft 33

34 KTH-studie 2001, Sveca-Söder Kommentarer: Studien visade att det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga ut nätet ens vid 4000 MW vindkraft i Norrland. Dock enbart modell av Sverige Endast spillkostnad beaktad Relativt dyr nätkostnad Relativt låga spillkostnader 34

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Balansering av en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige med hjälp av den svenska vattenkraften Fredrik Obel Mikael Amelin Lennart Söder NEPP internal

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Sverige är ett långt land där produktionen av el främst sker i norr och elförbrukningen i söder. Elen måste därför transporteras långa sträckor. Över hela landet

Läs mer

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Tes om integration av större mängder vind+sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta är tekniskt

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2015-06-24 2015/1231 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015 och 2015/2016 En rapport till Miljö- och energidepartementet Förord Svenska kraftnät redovisar årligen,

Läs mer

Smart grids. Market Design. system

Smart grids. Market Design. system Market Design WIND POWER Demand Respons Wind Market power Design Smart grids MARKET DESIGN Demand Respons Market Design Smart grids Smart grids Wind power Smart grids Wind power system DEMAND RESPONS SMART

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013 ~ SVENSKA r. KRAFTNÄT 212-8-1 212/979 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 211/212 och 212/213 En rapport till Näringsdepartementet Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser?

Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser? Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser? nr 2 7 årgång 35 Elpriserna har under senare år stigit kraftigt. Vad kommer att hända med elpriserna i framtiden? Elmarknaderna i Europa integreras alltmer

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter

Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Beslutet Aktiva elkonsumenter ges möjlighet att ingå nya former av elavtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan debiteras

Läs mer

Ei R2015:11. Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland

Ei R2015:11. Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland Ei R2015:11 Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:11 Författare: Björn Klasman, Johan Leymann, Sigrid

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Scenarioanalys över Sveriges elproduktion år 2050

Scenarioanalys över Sveriges elproduktion år 2050 UPTEC-ES12028 Examensarbete 30 hp September 2012 Scenarioanalys över Sveriges elproduktion år 2050 Kan Sverige försörja sig med 100 % förnybar elproduktion? Ida Adolfsson Abstract Teknisk- naturvetenskaplig

Läs mer