KALMARSUND TILL KALMAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALMARSUND TILL KALMAR"

Transkript

1 KALMARSUND TILL KALMAR i d é k a t a l o g

2 1 Laboratorieholmen Träbron mellan Holmporten och Laboratorieholmen från 1680,som försvann innan år 1800, återuppbyggs. Den går på pelare över badplatsens gräsfält. Laboratorieholmen blir som en grön länk mellan Kvarnholmen och Varvsholmen. Översikt Svensknabben 5 N Översikt centrala Kalmar Vågbrytarbadet När vågbrytaren får landförbindelse kan man komma ut till Kalmars bästa sandbottnar. Kattrumpans barnvänliga badplats kompletteras här med ett havsbad i det mest centrala läget; Kalmar staden med citybaden! Här ryms också fler bojplatser inom Gästhamnens verksamhetsområde. Gästhamnen Det återstår en del efter utbyggnaden år Möjlighet till ännu fler bojplatser finns, ännu en kaj ska rustas upp och en servicecentral införlivas i Baronen. Från Slottsfjärden till Tjärhovet Kalmars mest dramatiska möte med havet börjar i Slottsfjärden. - Sylvanderparken och Lycksalighetens ö lånar färg av Kulturkvarterets konstfullhet och detaljfinish - Gästhamnen får ett lättillgängligt annex i tidigare Sjöscouternas hamnläge för småbåtar i Slottsfjärden - Med start vid Kallbadhuset tar ett promenadstråk sig hela vägen ut till Lotsutkiken, försedd med soldäck och badbryggor. - Lotsutkiken blir ett nytt mål, -men utsikten är lika historisk som fantastisk; 25 nautiska mil! Härifrån går också turbåten från egen pir till Grimskär. Kalmarsundsbadet Var ligger badet i Kalmar, frågar turisten. Svar: Jo i Kalmarsundsparken, just söder om Slottet! - Förlängd brygga, nytt barnbad, belysning och gott om bilparkering sommartid. Teater terrassen En vilsam målpunkt för en stadspromenad, och en utmärkt publikplats när vattnet blir arena för konst och tävling. Projektet har likheter med planerna för Gota Mediahuset, publika terrasser i högt läge med Systraströmmen som en gemensam nämnare. Svensknabben Planer finns på att översätta Svensknabben till ett Kalmars Rosendals Trädgård. Idékatalogen tar upp möjligheten till en gästhamn med ett spännande alternativt innehåll och med service i närheten.

3 Denna idékatalog vill sätta nytt ljus på Kuststaden Kalmar Kalmar som en välbevarad stad med en särdeles stolt historia, kan i närtid fogas en svärm av positiva begrepp som; universitetsstaden, handelsstaden, evenemangsstaden m fl. Ur besöksnäringens perspektiv är framtida satsningar på bad, båtliv och kustnära sammanhang viktiga framgångsfaktorer. Kalmar behöver förstärka sin positiva image även som kuststad. Anknytning till Kommunens planering Idékatalogen hänger inte fritt i luften. Den har klara bäringar mot dels kommunens pågående arbete med ÖP (Översiktsplan 2011/2012) avseende närhet till Kalmarsund, dels mot FÖPen (Fördjupad ÖversiktsPlan 2010/2011) avseende Kvarnholmens utveckling och i viss mån mot den pågående utredningen om gång- och cykelstråk utmed Kalmars hamnfront och inre vattnen. Ur dessa finner idékatalogen infallsvinklar till flera av sina objekt. Destination Kalmar AB Destination Kalmars affärsidé är att i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemangsutbudet, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott. Vi arbetar för att besökaren skall välja Kalmar framför andra destinationer. Kalmar skall vara en attraktiv stad med ett kvalitativt utbud som såväl lockar till besök som får kalmarborna att trivas i sin stad. Ett ökat antal besökare ger ökade intäkter, fler arbetstillfällen, livligare handel, en mångfald av evenemang och kulturella aktiviteter. Mycket Evenemang under året; Slottets barnverksamhet och konstutställningar Musik på Larmtorget, tisdagar och torsdagar Kvarnholmens innergårdar, mat, musik & poesi Stadsfesten under 3 dagar i augusti Ljusfestivalen Båtmässan En kvartett publikdragande idrottsevenemang; KalmarMilen, Kalmar Grand Prix, Triathlon, Kanalsimningen som varvats med praktiska ambitioner; Utbyggnad av Kalmar Gästhamn, Tillgänglighetsplan för Slottet, Nya husbilsparkeringar, Samordning av verksamheter inom Kalmar Kulturkvarter. Mer Tillägg på listan över publika evenemang nästa år; Fler evenemang i City under oktober/november/december Etablera idrottsutbudet, t ex Triathlon blir Iron Man Fortsatt satsning på Slottet Intensifierad marknadsföring av Kalmars Gästhamnar Samordnade aktiviteter på Kvarnholmen Ytterligare att notera... -Båtfolket är en högintressant turistkategori; gärna fler,som stannar längre. (Objekt 3, 4, 6, 7 i idékatalogen). -Öland har baden, -men man behöver inte köra förbi Kalmar. De finns här också! (Objekt 1, 2, 4, 5 i idékatalogen). Ofta förstärker de enskilda besöksmålen varandra och den totala mixen blir avgörande. Ur ett hemma-perspektiv är samtliga objekt i idékatalogen sådana som vi välkomnar och lätt kan trivas med till vardags. De ger ett större värde för Kalmarborna. Enligt ÖP lyser tre ledstjärnor över Kalmars framtid: Det geografiska läget i Östersjön med tre kuster, Stadens och sundets unika kulturhistoria, Stadens och sundets unika landskap I ÖP anges som ett mantra följande framtidsstrategier; Mer Kalmarsund, Mer Möre, Mer Stadsliv! I Kalmar bor man oftast nära havet, men saknar det intrycket. Framgången i att öka kopplingen till Kalmarsund ligger dels i en mer öst-västlig stadsstruktur, dels i länkade stråk utmed kusten. Objekten i idékatalogen syftar till att göra kusten mer lättlillgänglig och till större nytta för kalmarborna till vardags och som attraktion för besökare och turister. I FÖPen kap.3, i texten Odla särar terna beskrivs bl a förädlingspotentialen i och kring Slottsfjärden, Ängöfjärden och Hamnområdet. Odla särarterna Den övergripande strategin för de gröna och blå rummen är att odla särarterna. Vatten-, park-, och naturrum ges tydliga karaktärer som skapar en mångfald av publika rum och boendemiljöer på Kvarnholmen och runt de omgivande vattenrummen. På så sätt kan de tilltala fler människor. Staden på öar upplevs starkare Upplevelsen av staden på öar stärks genom att väg- och järnvägsbankar tas bort och ersätts med väl utformade broar och med broar i nya lägen. De kan vara med och berätta historien om Kvarnholmen och även förtydliga områdets karaktärer. Broar blir en del i att förbinda grönområden och etablera ett sammanhängande grönstråk.

4 Renovering av kaj för småbåtar Grillplats Lilla Laboratoriebron Räls Badplats Kattrumpan Trappor Badplats Nya badbryggor Stora Laboratoriebron Laboratorieholmen Utkikstorn Glänta Scen Naturbad Plan 1: Laboratorieholmen

5 I Storgatans förlängning byggs en gång- och cykelbro för att återigen länka samman Kvarnholmen med Laboratorieholmen. Brons utformning och placering följer rekommendationer från Kalmar läns museums kulturhistoriska utredning från Trappor leder ner till Kattrumpans badplats som får två nya badbryggor längs med en del av bron. Stora Laboratoriebron från Storgatan Angöring Kattrumpans badplats Utkikstorn Stora Laboratoriebron vid Kattrumpan Kajen renoveras A Laboratorieholmen återupplivas med en renovering av kajen, upprustning av utomhusscenen och ett nytt utkikstorn med storslagna vyer över Kalmar och Kalmarsund. Här finns även en rik och ovanlig vegetation såsom svarttall, sykomorlönn, balsampoppel, benved och havtorn. Ön har en skötselplan vilket säkerställer de botaniska skyddsvärdet. SBK har nyligen gjort en planutredning över Laboratorieholmen för evenemang. A 1 - Laboratorieholmen

6 Badstege Kalmar Läns Museum Kalmarsalen Elevatorkajen Ny brygga ansluter till vågbrytare Bef brygga flyttas Passage för turbåt och småbåtar Ny gångbrygga bakom vågbrytare Badstege Badstege Kalmarsund Plan 1: Vågbrytarbadet

7 Längs vågbrytarens läsida byggs ny brygga för båtangöring med badtrappor över till en av Kalmars finaste sandbottnar. Den nya bryggan kan även användas i Ironman-sammmanhang för tävlande, funktionärer och publik under simmomentet. Badbryggan förbinds till kajen med en ny båtbrygga som rampas upp mot kajen vilket skapar en passage för turbåtar och småbåtar. Badtrappor över vågbrytaren Vy från Kalmarsund Nya bryggor på vågbrytarens läsida Vågbrytaren idag 2 - Vågbrytarbadet

8 Miljöstation Gästhamns service Nya Y-bommar Fasadbelysning sydfasaden Ny Gästhamnsservice i Baronen Kalmar Marina -uthyrning Plan 1: Gästhamnen

9 Gästhamnen förtätas med y-bommar och en ny flytbrygga vilket tillför ytterligare båtplatser. Södra kajen görs gästvänligare med belysning, gångstråk, sittplatser och en ny brygga för lättare angöring Gästhamnservicen blir integrerad i byggnaden Baronen. Förtätning med Y-bommar Ny brygga för lättare angöring Magasinens portar kan gärna få en konstnärlig överarbetning Ombyggnad av södra kajen med ny brygga 3 - Gästhamnen

10 Upprustning av Sylvanderparken Ny bro Linnéuniversitetet Slottsfjärden Viewpoint Lycksalighetens ö Säsongsparkering för husbilar på Universitets P-platser Barlastholmen Kalmar Slott Återställande av småbåtshamn med koppling till gästhamnen Ny Gång- och cykelväg Kalmar Havsbad Ny farled Nya Bilparkeringar Ny Cykelparkering Ny HWC och Dusch Ny Badbrygga Ny gångbrygga utanför mur Byteatern Ny pir för bad och turistbåt till Grimskär Café Lotsutkiken P P P P P Plan 1:2000 Vindskydd för fågelskådare 4 - Från Slottsfjärden till Tjärhovet

11 Lycksalighetens Ö med ny bro och plattform Lycksalighetens Ö viewpoint Kajen idag Sylvanderparken och Lycksalighetens Ö rustas upp och blir till en förlängning av Kulturkvarteret. Lycksalighetens Ö görs mer gästvänlig med en ny nättare bro och en trappad plattform i trä för sammankomster, konstutställningar och vyer över Kalmar slott. Småbåtshamnen blir en utökning av gästhamnen och återställs genom en rensning av botten och nya förtöjningsmöjligheter. Vid universitetets parkering anordnas säsongsparkering för husbilar. Småbåtshamnen 4 - Från Slottsfjärden till Tjärhovet

12 Kallbadhuset utökas med Kalmar Havsbad Tjärhovspromenaden Piren vid Café Lotsutkiken och promenadstråket I anslutning till Kallbadhuset byggs Kalmar Havsbad med RWC, omklädning och 400 m2 badbryggor. I förlängning av Havsbadet skapas på havssidan av muren ett promenadstråk. Det sträcker sig via en gångbrygga bort mot Café Lotsutkiken. Promenadstråket slutar vid den nya piren där man både kan ta sig ett dopp och ta en turbåt ut till Grimskär. De nya badbryggorna Tjärhovspromenaden och badbryggorna Grimskär 4 - Från Slottsfjärden till Tjärhovet

13 till centrum P P från centrum kyrkogård mot slottet o stadsparken Kalmarsundsbadet utökas med Kalmar Slott en ny sandstrand genom en upprensning av den igenvuxna viken som har en fin långgrund sandbotten. Kiosk WC Grillplats Kalmarsundsbadet Ny sandstrand Befintlig långgrund sandbotten Ny brygga Ny handikappramp beteshage mot långviken o stensö P= bef parkering kalmarsundsvägen (P) fotbollsplan/ gräsfält majbrasa Ny handikappanpassad badbrygga (P) danska kullarna (P)= sommarparkering Den nya långgrunda stranden kalmarsundsbadet Bryggan förlängs och förses med ny handikappsramp, nya badtrappor och belysning. Bryggan avslutas med en mötahavet plats. Den långgrunda sandbotten och den nya badbryggan gör Kalmarsundsbadet mer barnvänligt och lättillgängligt för alla. 5 - Kalmarsundsbadet

14 Västerportsbron Dryaden Tullbron Promenadstråk Befintlig marklinje Principsektion 1:100 Systraströmmen Höga Vallen Teaterterrassen Teaterterrassen Befintlig mur Systraströmmen Teatern Promenadstråket vid Höga Vallen utvecklas med ett terrasserat trädäck i slänten ner mot stadsmuren vid Systraströmmen. Terrassen, byggd i samma stil som gångbryggan på motsatt sida, sträcker sig 50m längs vattnet och dess 6 nivåer med sittytor skapar en perfekt mötesplats med ett soligt västerläge. Från terrassen har man en fin utsikt över Tullbron och Dryaden. Systraströmmen har vid ett flertal tillfällen varit en magisk arena för artistevenemang på och i vatten. Teaterterrassen är då bästa åskådarplatsen. Teaterterrassen sett från Tullbron En plats att njuta på, att samlas vid 6 - Teaterterrassen

15 Bef klubbhus för Segelklubben Kaparen Återställd axel mot Solbacken Sjösättningsramp Ny brygga med servicehus/ bastu vid plats för tidigare badhus Ridhus Vision över Svensknabben som nytt besöksmål Gästhamnen med Solbacken i förgrunden och Ölandsbron i bakgrunden Ny gästhamn (kartunderlag Kalmar Kommun) Som ett familjärt alternativ till den befintliga gästhamnen anläggs vid Svensknabben en ny gästhamn längs vågbrytaren. Närheten till naturområden, gång- och cykelstråk samt ridhuset ger den nya gästhamnen en lantligare inramning utan att ligga för långt från centrum. Svensknabben genomgår en förändring mot en Rosendalinspirerad fest- och konferensanläggning med bageri och café. Att som besökare kunna anlända även från vattnet knyter området starkare till Kalmarsund Hamnområdet är sedan länge plats för segelklubben Kaparen och förstärker det marina livet vid Svensknabben. Ev ny brygga Bef bryggor Brygga på befintlig vågbrytare Gästhamn Ny brygga på insida vågbrytare 7 - Svensknabben

16 KALMARSUND TILL KALMAR i d é k a t a l o g Å k e A n d e r s s o n B e n g t S k o o g A n d e r s T h o r A n n e C h a r l o t t e A l m D a n i e l G u s t a v s s o n

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI 7. NYCKELPROJEKT 125 DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI För att driva genomförandet av översiktsplanen har delprojekt och nyckelprojekt identifi erats. Nyckelprojekten defi nieras som enskilda projekt med potential

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park

Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park Handläggare Datum Maria Jakobsson 2012-10-30 0480-45 00 81 Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park SYFTE Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45)

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. nr 4 maj 2013 1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. N 201 Nyköping storsatsar på skolor, fritid och kultur Ostlänken påverkar redan nu Så ska trafiken flyta bättre Nyköping växer Stora

Läs mer

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN NORRTÄLJE HAMN PORTEN TILL ROSLAGEN HAMNGOLV BADBRYGGA BAKGRUND Norrtälje är historiskt en stad med sjöfarten och fisket som huvudnäringar. Med stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn ges en unik möjlighet

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Program för inbjuden formgivningstävling

Program för inbjuden formgivningstävling MUSEIPARKEN på Norra Djurgården, Stockholm Program för inbjuden formgivningstävling Oktober 2001 BAKGRUND/VISION På Norra Djurgården i Stockholm, mellan Ladugårdsgärdet och Djurgårdsbrunnsviken, ligger

Läs mer

MOTALAVIKENS BADHUS Här möts de som gillar sjöstaden!

MOTALAVIKENS BADHUS Här möts de som gillar sjöstaden! MOTALAVIKENS BADHUS Här möts de som gillar sjöstaden! Motalavikens badhus - en fantastisk mötesplats Med sitt läge vid Vättern finns det nu riktigt goda möjligheter för en positiv utveckling av Motala

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer