~- Georg Ru ~eb~r~. ~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~- Georg Ru ~eb~r~. ~"

Transkript

1 ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr. Damkappor från J. A. WETTERGREN &: C:o, Göteborg och Aktiebolaget IORESCO, Köponhamn. Herrekiperingsartiklar såsom ~ec~s~jorfor, ~er1iner~ragar, OOanscltetter, <!ltemisetter, Kravatter, ENGELSKA HERRSTRUMPOR.. Ylle & Bom.u.llsunderkläder I. enligt system Jaeger, Lahman m. fl. l Ramie U nderkladel'. ~ såsom Muffar, Baretter, Colliers" Besatsskinn Foder I Gråferk, Bisamrygg, BIsambuk och Hamster. Beställningar ä Damooh Herrpelsar utföras å egna verkstäder under garanti för plaggens välsittning. In- och Utländska nyheter l Kostym-, Byx- och Öfverrockstyger Beställningar å allt hvad till HerrskrJldderiet hör utföres elegant och omsorgsfullt till lägsta möjliga priser. J ~I ' t't =======~'Cv ~.. -.,~'_ J--h _Sf. _.Lr:-~~~.----.~._~;.;;;.

2 I 'R\\\sba\\\\t\\s j\td.t\\\\\\~s\\o~\o~ \ '1ttmösa.ud (Öppet hvarje helgfri dag kl. 10-2) diskonterar 1!exlar, bf[!!iljar lån och kassakreditiv, kijper vexlar på utlandet,, försitljer postremissvexlar, JOOper och säljer utländskt mynt i guld och sedlar. Diskonterings- och låneajzsökningar prö/vas alla söckendagar. OBS.! I landsorten boende kunna pr post hänvända szg dzrekt HII kontoret. For skriftvexlz'ng beräknas icke någon a/gift och bref besvaras med omgående. L/n-c Il) AML MAG c - '), Ex,> ;) ",:;tj HÄr.;,>::J3AND3 Bi3UOTex

3 2 ELOF ALVEN utför alla till yrket hörande arbeten. Lager af Kopparkllrl och.assuranssprutor. J. A. Sellings Ef'tertr. lindblom & EDLUND --T Guldsmeder ~ Hernösand (Butiken samma hus som Bokhandeln) Köpmangatan. LAGER AF GULD-, SILFVER- och GRANATARBETEN, GIFTAS- och FÖRLOFNINGSRINGAR. NYSILFVERARBETE~,'"i kommission från Guldsmeds-Aktz"ebolaget i Stockholm. GAMLA ARBETEN mottagas till reparation samt förgyllning och försilfring.

4 i Hernösand. - Grundad år Mottager penningar till förräntning mot högsta gällande inlåningsränta samt beviljar lån. Huf'vudkontop i Hepnösand, Nybl.'ogatan N:o 1. Kontorstid: lo f. m.--2 e. m. för insättning och uttagning e. m. för utlåning. Afdelningskontor i: Anundsjö, Bodums, Boteå, Dals, Eds, Edsele, Fjellsjö, Gudmundrå, Hellgums, Junsele, Långsele, Multrå, Nora, Nordingrå, Ramsele, Resele, Sollefteå, Styrnäs, Tåsjö, Ullångers, Vibyggerå, Viksjö, Ytterlännäs, Ådals-Lidens, Ötverlännäs socknar samt vid Utansjö Cellulosafabrik och Sandö Glasbruk.

5 4 Hernösands Boktryokeri-Aktiebolag fdrlägger Tidningen Vesternorrlands Allehanda. Frisinnad daglig tidning. PrenuDlepationspris: 6 Kr. för år, 3 Kr. för halft år, och Kr. I: 50 för ett kvartal. (Postbefordrings- eller hembäringsafgiften IN RÄKNAD. --+:>c>o-.- A Tidningens tryckeri utföres tidsenligt, fort och billigt allt slags tryck. Telefoner: Redaktionen 236, Expeditionen 287, Tryckeriet 48. LOKAL: Nybrogatan 13.

6 J 5 BernD Brygueri~ Aktiebolag, He'l"niJsand, som tillerkänts högsta utm.ä.pkelse eller Hedersdiplom vid Utställningen i Hernösand 1900, rekommenderar sina förstklassiga tillverkningar af Pilsner och & Lageröi samt Iskällardricka, Vichyvatten och Apollinaris, väl kolsyrade samt tillverkade under kontroll af statens kemiska station i Hernösand, af utmärktaste källvatten, sterzliseradt och kolrenadt och sålunda fullt jemfårligt med Stockholms bästa fabrikat. Läskedrycker, alla nutida. c Carncgles Porter, enda nederlager för Hernösand och Adalen. Kpam.Cops Bpyggepi, som numera innehafves af HERNÖ BRYGGERI-AKTIEBOLAG, rekommenderar sina utmärkta tillverkningar af Malt, Mältidsdrioka ooh Läskedryoker. BRAND- FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET VICTORIA STOCKHOLM. Grundfond... Garantifonf/ 1,000,000 kr. 4, kf" Agent för Hernösand med omnejd: Stadsbokhållaren Axel Löt. Nyland: Telegrafkommissarien M. Eriksson. Sollefteå: Doktor Hjalmar Söderholm.

7 6 G. Sjöströrns Tapet- & Färghandel,,I I Hernösand. Välsorteradt lager- af': Giftfria in- & utländska moderna Tapeter & Bårder, Papp & Papper, Tak- & Gardinrosetter, Fälger, Oljor & Fenzissor, Rullgardiner med behör, stort, välsorteradt lager; Ramlz"ster, Konzicher, Portierstänger, Speglar, Handuks- & Paradhyllor, Penslar & Borstar, alla slag; Gardinkedjor & Krokar, Vybrefkort, Brefkortsalbum, Tandpasta, tandpulver & Tandborstar, Portmonnäer & Plånböcker, Färglådor, Cirkelbestick, Blyertspennor, Lack, Stearinfjus m. m. Paifymer & Eau de Cologne till påfyllning, Kemikalz"er & Tekn. Preparat, m. m., Fyrverkerier, Beng. Eldar & Kulörta Lyktor, Alun, Amoniak, Aniliner, Astralofja, Borax, Benzin, Blyertz, Blysocker, Borsyra, Bläck, Bikarbonat, Bresilja, Blanksvärta, Creolin, Flugspån, Fläcktvål, Formalin, Gummi, Gummilacka, Glycerin, Gelantin, Gips, l!jorthonzssalt, Insektspulver, Jästpulver, Jernvitriol, Kamfert, Karbol & Klorkalk, Kvillajabark, Kromsyrad Kali, Lim, Lutpulver, Lysol, Malpulver, Mortalin, Messingsvatten, Målarduk, Naftalin, Ostlöpe. Oljeduk, Pottaska, Parafin, Putskalk, Pfo-Pfo, Rostpulver, Rotting, Rattgift, Smöifärg, Salpeter, Svamp, Sandpapper & Smergelduk, Salmiak, Syndetikon, Svafvel- & Svafvelblomma, Staniol, Såpa, Sprit, (denatuerad) Soda, Stärkelse, Spegelglas, Såppulver, Talkum, Terpentin, Tvåler, Vaselin, Vax, hvitt & gult, Vaxduk, Xerotin. OLYOR" Bom-, Collan-. Hval-, Karbol-, Läder-. Lim-, Matolja. Maski1z-, Ro/-, Recin-, Symaskinsolja, Stearin-.. Separator-, Terpmtinolja m. fl. sorter... DIVERSE HALSOMEDEL: Alle1Zburys Food, Brösthonung, Collodin, Dynamol, Embrosation, Hampfröextrakt, Husgerådssalva, Kloka Gubbens Linement, Ledolin, Lil1:fröextrakt, Mellins Food, Mjölksocker, Närvosin, Reumatin, Stefanos, Sätherolja, Samaritbalsam, Sundhetsbalsam, Skogsolja, S:t Petri Olj'a m. m. DIVERSE ANTISEPTISKA MEDEL., Aseptin, Aseptol, Azymol, Aurum, Elektrisk Liquid, Gahnelit, Kryeroi, Lyptol, Salubrtlz, Stomatol, TipTop, Wademecum m. fl... SYROR: Karbol-, Salt-, Svafvel-, Salpeter-, Attiksyra. Äkta Hartzoljefärg & Röijärg till fabrikspris. FOTOGRAFI-UTENSILIER, stor sortering. Beställningar å TAFVELRAMAR & RULLGARDINl!,~, emottages och utföres till lägsta priser, Asfaltrjära, Takspånsolja, Orzi,inal Carbolz"neum i parti & minut, ltikstelefon 95.

8 I I l HERNÖSANDS ADRESS- OCH ANNONSKALENDER FÖRSTA ÅRGÅNGEN. HERNÖSAND, J. A. JOHANSSONS BOKHANDEL.

9 Innehållsförteckning: Annonsafdelningen sid. 1 Kalenderafdelningen.' _._...» 43 Yrkesregister " 70 Adressnnmmerlängd... " 76 Innehällsförteckning till Kalellllerafdelningen» 93 Annonsregister _... " 95 Förekommande förkortningar uti Adressafdelningen: G. Gådeåstaden. K. Kronholmen. Hernösand crnö.anug Postens Tryckeri Akticbolag.

10 Adress-Afdelning för Hernösands s~ad. A Abrahamsson, P., Skräddare, Storgatan 16, tlf. 356 Abramsson, A., Skomakare, Västra Kyrkogatan 3 Afzelius, Arvid, Kamrer, Johannesberg, tlf. 8. Ahlqvist, Krist. M., Enkefru, Gårdsäg., Långgatan 23 Ahlsson, Uno C., Urmakare, Trädgårdsgatan 2, tlf. 239 Aktiebolaget Kem.-Tekniska Fabriken Drufvan, Långgatan 110, tlf 206, ank. Almqvist, Hedvig, Fröken, Södra Nygränd 5 - Rosa, Lärarinna, Södra Nygränd 5 - N. J. F., Folkskollärare, G. 42 Altin, Nils, Maskinist, N. Kyrkog. 27 Alven, Elof, Kopparslagare, Storg.2I. Ammunitionsfabriken Norrland (B. 1. Langelius), tlf. 184 Anderson, W. Hugo, Auditör, Strandgatan 12 K - C. B., Bagare, Storgatan 2 - I var, Banktjänsteman, N ybrogat Anton, Banmästare, Strandg. 8 K -- Gustaf, Bokhållare, Stortorget 6. - Anna E., Enkefru, Backgatan 2 - Gustafva, Enkefru, Gårdsäg. Storgatan 34 - Helga Kr., Enkefru, Storgatan Gerda Amalia, Farm. Kand., Lång gatan 1 - Harald, Grosshandlare, Stortorget 6, tlf. 67 Bergstr.öm &Nordlöw, Lokal midt emot G. Hellstrands Cigarrhandel, Hernösand Största och mest välsorterade lager af Reparationer af allt hvad till yrket hör utföras omsorgsfullt och billigt. Rikstelefon 275.

11 G Hellstrand In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter. 2 Snus och ~öktobak. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Pipor & Munstycken, Sjösk. & Bernst. Andersson, John, Grosshlll1dlare, Nybrogatan 2, tif Svenning, Grosshandlare, Strandg. 14 K, tif A. B., Handelsbiträde, Köpmang.I - Fritz, Handelsbiträde, Stortorget 6 - Alex., Handelsförest., Trädgårdsg. 3, tif Axel, f. Handlande, Storgatan 19.:... E. A., Handl., Långg. 36, tif. 298._- E. Joh., Handlande, G A. G., Hemmansäg., Bondsjöänget - P., Jordägare, Geresta - Knut, Kammarskrifvare, Storg Konsul, Disponent Hernö bryggeri, tlf Anna W., Lärarinna, Nybo - Er. 01., Postvaktbetjänt, G K. J., Redaktör, Brunnshusgatan 22, tif. II5 - Axel, Sjökapten, G., 126 ~ M., Skomakare, Backgatan 3, tif. 66, Ank. '- A. P., Snickare, Storgatan 42 - O. G., Speditör, Storgat. 61, tif.24 - Margreta, Strykerska, Hofsgatan 12 - Aug., Trädgårdsmästare, Brunns husgatan ro, tif Per, Vaktkonstapel, Länsfangelset Andersson, N. Gust., Åkare, Holmgatan 7, K., tif. 319 Andre, Erik, f. Landskanslist, Brunns husgatan 31 Ankarstrand, Rob., Lok. eld., Bondsjö. staden Apelgren, C. O., Ingeniör, G. 147 Apoteket Bäfvern, Långgatan I, tif. 88 Arbetarefåreningen, Brunnshusg. 17 Arbetschefskontoret, Rådhuset, tif. 208 Arenander, E. O., Länsagronom, Bond sjöstaden, tif. 313 Armefördelningen, Sjette Expedition, Nybrogatan 7, tif. 177 Arnell, J. A. Jägmäst., Framnäs, tif Axel, Landskamrerare, Trädgårds. gatan 7, tif P., Skräddare, Långgatan 26 Arvidson, M., Handlande, Storgatan 22, tif. II7 Aspgren, F. W., Hamnmästare, Lång gatan 29, tif. II9..- ]. Fr., Hamnbokhållare, Långg. 31 Asplund, J. Hj., Lok. eld., Södra Ny gränd 3 Augustinsson, F., Gårdsäg., Granudden Axell, C. W., Sergeant, Södra Brännan Axelsson, G., Gjutmästare, H:sands Mek. Verkstad Boden & -Hällströms Eloktriska Byrå Hern ösan d. Rekommenderar sig till utförande af alla slags Elektriska arbeten såväl för svagström som starkström. Ständigt välsorteradt lager af all slaa'8 Obs.! Elektrisk Materiel. Största lager norr om Sundsvall. te- Boden & Hällström.

12 G. Hellstrand. In & UtlAndskaCigarrer, Cigaretter, KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. B Backlund, Sofia, Fröken, Barnmorska, Hofsgatan 2 - AmaIia, Enkefru, Gärdsäg., Östanbäcksgatan 26 - Sofia, Enkefr~, Hofsgatan 2 - K. H., Postvaktbetj., Östanbäcksgatan 14 Backman, Ida W., Enkefru, Konditori, Stora torget 4 - G., Kakelugnsmakare, Baldershage BackselI, John, Agent, Skogsbrynet Badhuset, Kanaludden, (O. Westin), tif Nybrogatan 7, (C. Sanders), tif Bockholmen, (W. Wahlström), tif. 42 Bagge, A. E., Löjtnant, Volontärskolan Baggström, Margr. Krist., Enkefru, Storgatan 48 - Ad., Målare, Storgatan 48 Barkman, Gustaf, Förste Landtmätare, Trädgärdsgatan 13 Barnhemmet, Hofsgatan 22 Beijbom, C. Custaf, Syssloman, Hospitalet, tlf. 26 Berg, C. M., Sadelmakare, Östanbäcksgatan 4, tif. 279 Bergdahl, J. A., Garfverifabrikör, firma F. J. Halen, Kanalgatan 6 Snus och Röktobak. 3 Spelmarker, Marklådor & Spelkort. Bergfors, O. P., Brefbärare, G. 131 Sam. Grosshandlare, Hofsgatan 8 -- C. J., Vattenledningsarbetare, Norra Kyrkogatan 12 Berglund, Anna C., Enkefrl1, Länggatan 16 - P. O., Redaktionssekreterare, Länggatan 16 - Lars, Sjökapten, Brl1nnshusgat O., Sjökapten, Baldershage - Joh. P., Stadsvaktmästare, Östanbäcksgatan 23 - Ulla, Sömmerska, Östanbäcksg Fr., Vaktmästare, Brunnshl1sgat Aug., Åkare, Backgatan 2 Bergman, B. J., Bagare, Långgat K. P., Bagare, G., 93 - Kr., Enkefru, Gärdsäg., Norra Kyrkogatan 39 - Mathilda, Fru, Gärdsäg., Långg Joh. G, Ingeniör, Trädgärdsgatan 13, tif Berta, Kassörska, Trädgärdsgat J. K, Kronolotz, Norra Kyrkog Erik, Snickare, G C. K, Snickeriförman, Länggat K A., Sjökapten, G. 93 Bergqvist, Anshelm, Målare, (firma Boström & Bergqvist), Storgatan II, tif. 265 ~ Rök ~ "Armiro" & "Fennia" O'hs.! Akta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett!

13 ---- r.. 4 G. Hellstrand. KöjJmangat. 2, Hernösand. R ikst. \32. Bergqvist, p" Organist, Långgatan 12 - J. O., Postvaktbetj., G. 33 Bergström, Kurt K, Urmakare, Köpmangatan 3, (firma Bergström & Nordlöw) - Jon'ls,. Sjökapten, Krukmakaregatan 3 K. - & Nordlöw, Urmakarefirma, (Innehafvare K. E. Bergström och J u!. G. Nordlöw), Köpmangat. 3, tif J. N., Vaktkonstapel, Länsfängelset - J. P., Akare, Östanbäcksgatan 24 Berlin, Nils, Bankkamrer, Östanbäcksgatan 5 - Anna, Enkefru, Handelsidkerska, Stora torget 3, tif. 210, (Bostad Östanbäcksgatan 5) - H., Juris Kand. Östanbäcksgatan 5 BiIImark, Annie, Enkefru, Storgatan 14 Billström, Joh., Gårdsäg., Bondsjöänget - Konrad, Gårdsäg., Brunnshusg. 7 Biskopshuset, Nybrogatan II Bjuggren, C. W:m, Stationsinspektor, Järnvägsstationen Bjurling, Anna, Enka, Gårdsäg., G L. G., Sjukvakt, Hospitalet Björk, Anna, Enkefru, Handelsidkerska, Långgatan 23 - Olof, Hand!., Östanbäcksgatan 20 Björklund, Erik, Maskinist, Järnvägsgatan 3 K. Björkman, E., Sjökapten, Bondsjöstad. Björling, Anna, Enkefru, Cårdsägar., G 39 - Anna A., Enkefru, N. Kyrkog P. W., Kronolots, N. Kyrkogat.39 Blomberg, Wilh., Grosshand!., Kontor engrossaffär Hamngatan 17, Minutaffär Stora torget 5, tif. 179 o. 65, Bostaden N orra Kyrkogatan 3 - Maria, Enkefru, Brunnshusgatan 23 Blomqvist, Carl, Jordägare, Specksta - A. Th., Målare, Järnvägsgatan 4 K. - A., Smed, G. 98 Boden, Georg, Montör, Järnvägsg. 1 Boden & Hellström, Järnvägsgatan 1 K, tif. 93, (Innehafv. G. Boden & P. Hj. Hellström). Byrå för elektriska anläggningar Bokander, K, Frök., Lärar., Långg. 14 Boklund, C. A., Målaremästare, Östan Boktryckeri-Aktiebolaget Vesternorrland, Storgatan 17 bäcksgatan 22, tif. 74 Bolin, r. A. Hj. W., Sjökapten, Före stånd. för Navigationsskolan, tif. 303 Boman, O., Hand!., Långgatan 48 Borg, C. A., Renskrifningsbyrå, Södra Ngränd 1 1 ~:1 :II 'il [II ~ l J- J ~ P. Abrahamssons Skrädderiaffär Rekommmenderas. Storgatan ) 6. Rikstelefon 356.

14 - G. Hellstrand. KöjJmangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Borg, Anna E., Sömmerska, Storgat 20 Boström, H., Vaktmaktmäst., Betania, Brunnshusgatan - Johannna Lov., Enkefru, Långg.45 - Fredrika K, Enkefru, Långgat J. L., Målare, Storgatan I I - & Bergqvist, Målarefirma, (Inneh. J. L. Boström och Ansh. Bergqvist), Storgatan II, tlf Joh., Åkare, Hofsgatan 16 BrandelI, Maria, Fröken, Hofsgat. 14 Brandstationen, Hofsgatan 20, tlf. 158 Brandt, Emma, Svepnings- och Begrafningsbyrå, Storgatan 17, tlf. 252 Brichman, Aug., Bokförare, G. 92 Brulin, Louise, Döfstumlärarinna, G. 44 Brundin, P., e. Poliskonstapel, G. 41 Bucht, G. W., Rektor, Pumpbacksg. 17 Burman, F. W., Telegrafkommissarie, Stenhammar, tlf. 369 Byggnadsföreningen Frideborg, Kastellgatan - Muraren, Nybrogatan 3 Byggnadsnämnden, Rådhuset Bylund, Per, Byggmästare, Strandgatan 14 K. - Joh., Byggmästare, (firma Petters son & Bylund), Backgatan I I - Brita, Gårdsägarinna, Krukmakare gata:i14 K. In. & 'Utländska Cigarrer. Cigarretter. Snus och Röktobak. 5 Börsar, Portmonnäer {\I Plänböcker. Bylund, Magnus, Gårdsägare, Bond sjöstaden - M., Gårdsäg., Östanbäcksgatan 13 ~ Jon., Hemmansägare, Brattås - Johannes, Kakelugnsmakare, (firma Johannes Bylund & Co, Johanneslund, tlf Jonas, Åkare, G. 104 Bystedt, Oskar, Hemmansäg., Specksta Byström, N., Snickare, Storgatan II Bäckmans Källare, (Fröken Anna Åstrand), Storgatan 13, tlf 54 Bäckman, Joh., Sem.-adj., Hofsgat. 24 Bäckström, Frans, f. Handlande, G Uno Hj., Kontorist, Holmg. 10 K - Hugo, Landskanslist, G. 68, tlf J. E., Plåtslagare, Storgat. 5, tlf. 82 Böhlin, C. O., Maskinist, Strandg. 6 K Börjesson, C. B., Bokhållare, Hamngatan 9 BörIin, Märta K, Enkefru, Smedsgatan II K C. Cafe Svea, (Innehafvare E. W. Sandahl), Nybrogatan 7 Callin, C., Fröken, Norra Kyrkogatan 31 Camitz, C. G. J., Sjökapten, Norra Kyrkogatan 22 RÖK "ARMIRO" &"FENNIA". Obs.I Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

15 1 i 6 G~ Hellstrand. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Carlgren, Albert, Konsistorieamanuens, e. o. Hofrättsnot., Norra Kyrkog. 21 "- W. M., Lektor, Norra Kyrkog. 21 Carlson, Victor, Häradsskrifvare, Köpmangatan 5, tlf. 84 Carlsson, Kristina, Biträde, Brunnshusgatan 2 - Carl, Båtskeppare, Norra Brännan - M. K, Diakonissa, Långgatan 8 - C. W., Handelsbiträde, G Andr, Handlande, Storg 8 Carlström, Olivia, Enkefru, Gårdsägar., Storgatan 9 Cassberg, Anna, Fröken, Gårdsäga:r., G,89 - Anna, Fröken, Gårdsägar., Storg. 8 Christie, J. E. W., Bokhållare, Norra Kyrkogatan l4 Choklad & Karamellfabriken Norden, (Innehafvare J. A. Waller), Smedsgatan 3 K, tlf. 245 Cederlund, Aug., Grosshandl., G. 130, tlf. 28 D. Dahlberg, L., Poliskonstapel, Holmgatan 6 K. - O. V., Poliskonstapel, G J. F., Resehandlare, G. 113 In & Utländska Cigarrer, Cigarettl'r. Snus och Röktobak. Parfymer, Mun- och 'Hårvatten. Dahlbom, Carl Edv., Styrman, Långgatan 13 Dahlfors, R. W., Vagnmakare, G. 121 Dahlin, K, Barberarebiträde, G Axel, Länsbokhållare, v. Häradshöfding, Norra Kyrkogat. 18, tlf. 12 Dahlman, Sigurd, Trävaruag., Brunnshusgatan!o, tlf. 357 Dahlström, Krist., Enka, Gårdsägr., Östanbäcksgatan 13 - Olivia, Fröken, Lärarinna, Östanbäcksgatan 13 Damberg, Kristina, Enkefru, Gårdsäg., Backgatan 2 Danielsson, J. W, Typograf, Bockholmen de m~sche, H. W., Kapten, Storgat Gillis W., Trävaruhandl., Johannesberg, tlf. 349 Decker, E. E, Sergeant, Volontärskol. Degerman, Aug., Folkskollärare, Södra Nygränd 2 Dillner, Hj., Boktryckerifaktor, Nybrogatan 13, tlf. 206 Drufvan, Kem.-Tekn. Fabrik, Långgatan I!o, tlf. 206 Dryselius, Wilma, Fröken, Smedsgatan I K. - Anna, Enkefru, Smedsgatan I K - Hilda, Skollärarinna, Smedsg, I K E. A. BAGGSTROM ~torgatan 4~, Målare Hernösand. rt t Utförer allt som ti II yrket hörer ti II billigaste priser. Rekommenderar sig i allmänhetens benägna hågkomst.

16 In. & UtJlndska Cigarrer, Cigaretter. G. Hellstrand. Snus och Röktobak. 7 KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. fiskredskap, alla slag. Dyberg, A. P., Sjökapten, Hofsgat Ester, Skollärarinna, Hofsgatan 28 Dymling, RICh., Grosshandl, v. Konsul, N ybrogatan I, tif. 268 Döfstumskolan, G., 148, tif. 149 E Edberg, A., Gelbgjutare, Bockholmen, tif. 68 Edelsvärd, Carl, Manufakturhandlare, Köpmangatan I, tu. 75, (Bostad Stortorget 7) Edenbrandt, A. N., Skomakare, Norra Kyrkogatan 29 Edin, Th., Bokhållare, Östanbäcksg. 24 Edler, C M., Poliskommissarie, Pumpbacksgatan 3 Edlund, Krist., Enka, Gårdsägarinna, G.4 -'- Elisabeth, Enka, Gårdsägar, G Aug., Guldsmed, (Firma Lindblom & Edlund), Köpmangatan 8, Bostad G E. O., Jordägare, Sälsten - A. O., Landtbrukare, Annelund, Geresta Edman, N. J., Gårdsägare, G J. U., Handlande, G. 90 Edström, Sv., Folkskollärare, G. 132 Edström, Oskar, f. d. Förvaltare, Norra Kyrkogatan 24, tif O. P., Gårdsägare, Östanbäcksgatan 15 Edqvist, Joh., Bankkassör, G J., f. Disponent. G. 88 Efverlund, Anna H, Kappsömmerska, G. 127 Ehn, Aug, Läroverksadj., Norra Kyrkogatan 24, tif 301 Ehnmark, Isac, v. Pastor, Hofsgatan 5, tif Ekberg, Rosalie, Körsnär, Köpmang. 4, tif Einar A A, Farm. Kand., Brunnshusgatan 10 Ekelin, O. F., Vaktmästare. Trädgårdsgatan 7 Ekelund, A.. Kronofogde, Norra Kyrkogatan 23, tif. II I Ekerot, C R., Byråskrifvare, Holmgatan 13 K Ekholm. Johan. Handl,Långgatan I 12, tif 257,-o J. A. M., Kakelugnsmakare, G 131 Eklund, Joh., Handl., G II9, tif Gustaf, Stufveriförm., Backgatan I, tif 129 Ekman, ThiIda, Enkefru, Gårdsägar, Storgatan 53 R Ö k Aii5?s&=- "Armiro" & "Fennia" Obs.! Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

17 In & Utländska Cigarrer, Cigaretter. Snus ocb Röktobak. Köjmzangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Spelmarker, Marklädor & Spelkort. 8 G. 11ellstrand. Ekman & Wingstedt, Handelsfirma, (Innehafvare J. F. Ekman & F. Wingstedt), Storgatan 26, tif J. F., Handl, Bostad Norra Kyrkogatan 3 - Carl P., Jordägare, Södra Brännan - E. A., Kronolots, Sälsten - J. E., Kronolots, Sälsten, tlf L A, f. d. Lotsförman, Sälsten, Vreten 160 ~ Joh, Stationskarl, Järnvägsg 6 K. Ekström, P, Kandidat, Södra Brännan Elehn, E. R., Korrespondent, Hamngatan 7 Elektricitetsverket, Holmg. I K. Elimkapellet, Pumpbacksgatan 22 Emthen, Ossian, Rådman, Granudden, tif. 9 Engberg, Aug., Direktör, Trädgårdsföreningen, tif. SI - Anna, Handelsidkerska, Norra Kyrkogatan 24 Engeström, Gustaf v., Ingeniör, Bondsjöstaden Engqvist, H., Apotekare, Långgatan I Engström, Aurora, Enkefru, Gårdsäg., Skeppsbron I - J. Axel, Kontorsbiträde, Holmgatan 7 K. - J. F., Lärare i Skrädderi, G. 38._--'= ~-_--.:.-_ =-- c. A. Boklunds Måleriatfåf. Nya Tapet och Enqvist, C. O., Maskinist, Hernösands Mek. Verkstad, tif. 158, Ank. Epidemisjukhuset vid Hof, tif. 57, Ank. Eriksson, Dan., Byggmästare, Bondsjöstaden - Sigrid K., Döfstumlärarinna, G Erik, Folkskollärare, Johannesberg - Gust. F, Förgyllare, Östanbäcksga tan 10.- Adolf, Glasmästare, och Förgyllare, Långgatan 10, tlf Hans, Jordägare, Norra Brännan - K. O., t. f. Lektor, Johannesberg - J., Lärare i Skomakeri, Hagalund - Erik, SkohandL, Hamng. 7, Bostad Hofsgatan I, tif Erik, S1(omakare, Storgatan SI - J. E, Skomakare, Storgatan I - C. P, Skorstensfejare, G O., Skräddare, Trädgårdsgatan 7. - L. E, Snickare, Storgatan 5 - Emil, Snickare, Södra Nygränd 4 - H. E., Styrman, Holmgatan 14 K. - Erik Hj., Telegrafvaktmäst, Trädgårdsgatan 7.' E. Trädgärdsmästare, Blomsterhandel, Köpmangatan 3, Bostad, Rosehill, - tlf. 277 C. F., Typograf, G. 104 t Färgmagasinet vid östanbäcksgatan, Hernösand. $tort lager af Tapeter, Munkedals papp, Färger, Oljor & Fernissor. Äkta HartzoJjefärg från Göteborgs Hartzoljefärgsfabrlk. Allt till lägsta priser. I l 4 \

18 In. och IJtländska Cigarrer, Cigaretter G. Hellstrand. Snus och Röktobak. 9 Köpmangat. 2, Hernösand. Rzftst Spelmarker, Marklådor och Spelkort. Eriksson, Joh., Vaktmästare, Flickskolan, Nybrogatan 16 - A F, Vaktmästare, G 125 Ersson, Erik, Murare, G. lo Espersson, Karin, Enkefru, Kafeidkerska, Storgatan 20. F. Fahlander, Carl, e. o Banktjänsteman, Strandgatan 8 Fahh~n, Margr., Enkefru, Storgatan 43 - Joh., Gårdsägare, G. 77 Fahlman, Rob, Sjökapten, Brunnshusgatan 27 Fellenius, Wollmar, Hernösands stads Arbetschef, Ingeniör, Trädgårdsgatan 13, tlf. 331 Ferien, Julia M., Fröken, Föreståndarinna för Barnhemmet, Hofsgat Joh. R. Syssloman, Fanjunkare, Storgatan I, tlf. 175 Flink, O., Målare, G. 46 Forhaug, O. H., Plåtslagare, Storgatan 52, tlf. 20 Forsdahl, C. W., Ångbåtsbefälhafvare, Wangsta Forsberg, Dea, Fröken, Långgatan 21 - J. O., Gårdsägare, G E O., Gårdsägare, G. 9 A Forsberg, N. E., Hand!., Gustafsberg, Geresta -- N. A., Målare, Storgatan 62 - O. F., Sergeant, Volontärskolan -- P. A., Verkmästare. Hernösands Mekaniska Verkstad Forsgren, Per, Gårdsägare, G. 9 B - W., Banktjänsteman, Storgatan lo Forslund, J. H., Rättare, Norra Brännan Forssius, G. A., Hand!., Köpmang. 6, Bostad Holmgatan 13 K., tlf. 94 Forsström, A, Handelsträdgårdsmäst, Hofsgatan 40 - Adolf, Trädgårdsmästare, G J. A, Trädgårdsmästare, Hofsg. 40 Framnäs Landtegendom, Bondsjö, (Bröderna Näsström, tlf Laura, Enkefru, Bondsjöstaden Fredlund, O M. Stadsbudsförestånd, Pumpbacksgatan 6 Fredlin, Fröken, Kassörska, Bondsjöstaden Fredriksson, J., Ag-ent, G A. E., Ölutkörare, Pumpbacksg. 12 Freese, Maria L., Fröken, (Inneh. af Gästgifvaregården), Östanbäcksgatan 2, tlf. Ila Fridhem, (Enkefru Hendriette Kempe), tlf. 6.. IJÖK "ARMIRO" & "FENNIA" o B S.I Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Oigarett. 2 f,

19 log. Hellstrand. KÖjJ1nangat. 2, Hernösand. In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter. Snus och Röktobak. Pipor & Munstycken, Sjösk. & Bernst. Rikst. 32. Friförsamlingen Betania vid Brunnsgatan. Friman K. K, Kontorschef, Norra Kyrkogatan 22 From, J. P. Sjökapten, Storgatan 24 Frykborg, G. A., Agent, Bondsjöstaden Frälsningsarmen, Storgatan 62 Frändberg, Th., Stationsskrifvare, Mariero, Bondsjöstaden Fröberg, C. A., Borgmästare, Norra Kyrkogatan 2, tlf P. Aug.. v. Häradshöfding. Norra Kyrkogatan 23, tlf N. Otto, Kassör, Strandgatan 4 K. - N. O., Svarfvare, Strandgatan 4 K. Frökontrollanstalten, Trädgårdsgatan 7, tlf. 90 Fröiich, Joh., Skjutbaneägare, Grönbacken Furst, O. F' J Öfveringeniör, Hernösands Mek. Verkstad, tlf. 4 Fälldin, A. F., Bankvaktmästare, Långgatan 21 - Karin, Kappsömmerska, G. 127 Fällström, J. E. Sjökapten, Grönbacken Färnström. Knut A.. Storgatan 54 Föreningen Folkets Hus, U. p. a Bondsjö G. Garström, G., Fängelsedirektör, Länsfängelset, tlf. 80 Gauffin, K. A, Bokhållare, Norra Kyrkogatan 3 Gaulitz, Anna L., Enkefru, Gårdsägarinna, G. 6 -,Oscar, Handl., Pantbanksföreståndare, Storgatan 36, tif K M., Handlande, Långgatan 55 Gellerstedt. Johanna, Frökell, Storgatan 46 Gerdin, J. Albert, Sjökapten, G. 123 Gerdiund, A. O., Bokhållare, Backgatan 2 Geresta Landtegendom, (Er. Amell), tlf. 34 Gernandt, Augusta, Modeaffår, Köpmangatan 9, tlf Amelie S., Sömmerska, Storgat. 12 Gester. L. J.. Fanjunkare, Södra Brännan tif. 353 Glifberg, Janne M., e. o. Folhskollärare, G. 42 Godin, P E., Auktionsmäklare, Östan. bäcksgatan 14 - Lotten, Fröken, (Innehar Centralhotellet), Storgatan 30, tif. 209 J. E. Bäckström Bleck- och :fllåtslagare Hernösand. Telefon N:o 82. Utför alla till yrket hörande arbeten. Till alla arbeten användes endast prima materiel och lemnas garanti för dess ordentliga utförande. Prisbelönt med Hedersdiplom vid Länsutställningen i Hernösand 1900.

20 ,. Hellstrand. G KöjJmanga/. 2, Hernösand. Riks/.32. In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter, Snus och Röktobak. 11 Spelmarker, Marklådor & Spelkort. Godin, Ulrika, Körsnärsfirma, (Innehafyare Fru Ulrika Scherman), - Köpmangatan 7, tlf 193, Bostad Hofsgatan 4,- Joh W., Sjökapten, Långgatan 4 - Jonas, Sjökapten, Hamnstyrman, Östanbäcksgatan 21 - J. Anton, Styrman, Storgatan 53 - Anna Elis., Sömmerska, Storg. 8 Godner, Margr. Enketru, Sömmerska, Långgatan 23 Goodtemplarhuset, Storgatan 7 Goodtemplars Spislokal, Storgatan 30, tlf. 278 Gradin, L. O., Brandkorpral, Brandstationen Grafström E. O.. Jordägare, Grönsvik Granat, G. A., Stationskarlsförman, G.I06 Graner, Fr., Bagare, Storgatan 22, Bostad Storgatan 23, tlf. 97 Granqvist. Gunnar, Bokhållare, Östanbäcksgatan 27 - Ellen, Döfstumlärarinna, Storg J. F., Åkare, Södra Nygränd 3, tlf. 305 Granström, D. F., Folkskollärare, G. 69 Grave, J. A S., Kamrerare, Hernösand-Sollefteå Järnväg, Storg. 14 Grevillius, K. A., Läroverksadj. Storg. 10 Grip, Louise, Lärarinna, Norra Kyrkogatan 25 Gripe, Birger, Vaktmästare, Landstatshuset Grunden, P. E, Mälare, G. 132 Gullberg, Maria K, Enkefru, Gårdsägarinna, Varfsgatan 2 K. Gulliksson, Maria K., Enkefru, Handelsidkerska, Brunnshusgatan Per E., Snickare, G. 25 Gustafsson, Joh., Faktor, Strandgatan '10 K -- Selma Maria, Stickerska, Stortorge(8 - C. G., Trädgårdsmästare, Brunnshusgatan 10 Gyllenhammar, Ebba, Fröken, G 90 Gyllensvärd, J. A., Fä1tintendent, Norra Kyrkogatan 23 Gägerfeldt, O. A., Gärdsäg., Långg. 24 Göransson, Maria, Föreståndarinna, (Arbetsskolan), Storgatan 7 C. O., Verkstadsägare, Södersunds Mek. Verkstad, G. 53, tlf. 171 C., Verkmästare, G. 50 Göranzen, G., Värdshusidk, (Goodtemplars spislok ), Storg. 30, tif. 278 H. Hagberg, E., Maskinist, Hospitalet ~ Rök ~ "Armiro" & "Fennia" Oh8.! Akta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett! 1

21 G Hellstrand In. & UtliindMka Cigarrer, Cigaretter. 12 I Snus och Röktobak. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Promenadkäppar 81 Piskor. Hagblom, P. O., Tapetserare, G. 10.-R. W., Tapetserare, Långgatan I I. Hagelbäck, Fr., Trafikchef, Framnäs, tif. 142 Hagström, C F., Bokhållare, Storga tan 34 - Direktör, Döfstumskolan, tif V., Disponent, Nya Utskänkningsbolaget, Strandg. 12 K., tif. ank. 244 Halen, F. J., Garfverifirma. (V. Halen & J. A. Bergdahl, Storgatan 14, tif J. W., Handlande, Storgatan 14 Hallen, Anna, Modeaffår. Storgatan 19, tif. 224 Hallström, C. A., Slöjdlärare, G. 34 Hamberg, Karl August, Agent, G Hans, Bankdirektör, Nybrogatan I, tif N. G., e. o. Banktjensteman, Södra Brännan - Harald, Disponent, Stortorget 9, tlf S. ]., Grosshandlare, Stortorget 9, tif Dora, Telegrafist, Stortorget 9 Hammar, O., Landssekreterare, Träd gårdsgatan 7, tlf. 125 Hammarberg, E., Jordägare, Vangsta - Anna, Kontorist, Nybrogatan 7 Hamnström, M., Sem.-Adjunkt, Pump backsgatan 19 Hamren, Er., Snickare, G. 7 Hamrin, Gustaf, Stadsfiskal, Storgatan 19, tif. 49, Ank. Hanell, B. G. Hj., Sergeant, Gustafsberg, Geresta Hansen, H. W., Portier, Stadshotellet Hansson, J., Handlande, Långgatan 12, tif. 317 Hasselhuhn, Gunhild, Kontorist, Trädgårdsgatan 5 Hedberg, P. W., f. d. Kamrer, Brunnshusgatan 13 - Charlotta, Strykerska, Norra Kyrkogatan 12 Hedenberg, Agnes, Fröken, Kontorist, Bondsjöstaden Hedenström, J. I. G., Skräddare, Östan bäcksgatan 25 Hedly, A., Handelsagent, Storgatan 36, tif. 181 Hedren, L. M., Läroverksadjunkt,Träd gårdsgatan 7, tif. 147 Hedström, Lovisa]., Enkefru, Norra Kyrkogatan lo - P., Murare, G. 32 Hellberg, J. A., Konditor, Storgat. 15 Hellbom, E. O. P., Lektor, Brunnshusgatan 8 Aug. Anderssons Handelsträdgård 10. ELOMMOR, KRANSAR OCH GRÖNSAKER M. M. Q

22 G. Hellstrand. Köjmangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Hellbom, E., Redaktör, Nybrogatan 13 Hellenius, A., Sem.-Adj.,Bondsjöstaden Hellman, Johanna, Enkefru, Norra Kyrkogatan Sigrid, e. o. Postexp.. N. Kyrkog. 16 Hellstrand, G.. Tobakshandlare, Köpmangatan 2, tif. 32 Hellström, Märta, Enkefru, Norra Kyrkogatan 13 - P. W., Maskinist, N. Kyrkogat P. Hj., Montör, Krukmakareg.3 K. Hemström, E. A., Plåtslagare, G. 135 Henriksson, Aug., f. Rörnätsförman, Strandgatan 2 K. Hernö Bryggeri-Aktiebolag, Stenhammar, tif. 55. filial Skeppsbron IItIf.36 - Lotsstation. Hernön, tif. 225 Hernösand-Sollefteå Järnvägsaktiebolag, Järnvägsstation, tif. 133 Hernösands Allm. Läroverk, Brunnshusgatan 18, tif Arbetareförening, Brunnshusgat 17 - Arbetschef, (W. Fahlenius), Kontor Rådhuset, tif Auktionskammare, Skeppsbron 5, tif Badhus, (S. Sanders), Nybrogatan 7, tif. 42 Boktryckeri-Aktiebolag, (VesterIiorrlands Alleh.) Nybrog. 13, tlf 259& 48 In & Utländska Cigarrer. Cigarretter. Snus och Röktobak. ] 3 Börsar, Portmonnäer & Plånbpcker. Hernösands Brandstation, Hofsgatan 20, tif. 76 & Cellfångelse vid Storgatan, tif Cigarettfabrik vid slutet af Långgatan, tif Domkapitel, Nybrogatan 8, tif Drätseikammare, Rådhuset, tif Dynamostation, Gådeå, tlf 46 - Döfstumskola, G 148, tif Elektricitetsverk, Holmgatan I K. tif Enskilda Bank, Köpmangat. 6, tif.43 - Epidemisjukhus vid Hof, tif Fattig- och Arbetshus, Storgatan I, tlf F olkskolelärareseminarium, Brunnshusgatan 6 -- Folkskolor, Hofsgatan 6 A & B, G. 124, tif. 32 I - GoodtemplarsByggnads-Aktiebolag. Storgatan 7 - Hamnkontor, Hamngat. 19, tif II9 - Hospital, ÖfverIäkare tif. 250, SysslomannentIf. 26, Trädgårdsmästaren tif. 3"5 - Härberge för vandrare, Långg Järnvägsbyrå i Järnvägsstat, tif Järnvägsstation, tif Kemiska 'station, Trädgårdsgatan, 7 tif. 90 RÖK "ARMIRO" &"FENNIA". Obs.r Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Bergström, Arne. Bergström, Roger. Billander, Gunnar. Billander, Ingvar. Billström, Åke. Blomqvist, Lars. Blomqvist, Åke. Bodén, Hans.

Bergström, Arne. Bergström, Roger. Billander, Gunnar. Billander, Ingvar. Billström, Åke. Blomqvist, Lars. Blomqvist, Åke. Bodén, Hans. a Alenius, Leif Herrhagsvägen 235 791 76 Falun Telefon, hem: 023-12052 Mobil: 070-5589955 E-post: leif.alenius@bahnhofbredband.se Födelsedag: to 1939-12-21 Almström, Ove Tunnelplan 29 A 871 41 Härnösand

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220.

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220. Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan jonatanakyol@gmail.com Regiondomare 2119 3 555 +4672226415 6 Alm Fredrik Mattias Alms juridik, Storgatan 120 90333 Umeå 0738122220 0738122220 0738122220 mattias.jansson@vbidrott.rf.se

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 SKOGÅS YONEX U19/ELIT 2008 TÄVLINGSINFORMATION VÄLKOMNA TILL SKOGÅS U19/Elit 2008 Tävlingstider: Lördag den 1/11 kl 09.00-21.00 samt Söndag den 2/11 kl 09.30-15.00 Tävlingshall:

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT 2014-08-30 Kraftjoggen H-11 km Löpning 1 527 NYGREN Niclas Umeå 39:08 0 2 556 LINDMARK Ulf Skellefteå AIK 41:02 1:54 3 515 BACKLUND Christoffer Hortlax 42:43 3:35 4 555 HOFVERBERG Kenneth Ragvaldsträsk

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Attestförteckning 1000 Kommundirektör 13040 Borgerliga förrättningar Anders Andersson/ Bengt Bengtsson Helen Hansson/Ivar Ingvarsson Zack Zachrisson 92100

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer