~- Georg Ru ~eb~r~. ~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~- Georg Ru ~eb~r~. ~"

Transkript

1 ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr. Damkappor från J. A. WETTERGREN &: C:o, Göteborg och Aktiebolaget IORESCO, Köponhamn. Herrekiperingsartiklar såsom ~ec~s~jorfor, ~er1iner~ragar, OOanscltetter, <!ltemisetter, Kravatter, ENGELSKA HERRSTRUMPOR.. Ylle & Bom.u.llsunderkläder I. enligt system Jaeger, Lahman m. fl. l Ramie U nderkladel'. ~ såsom Muffar, Baretter, Colliers" Besatsskinn Foder I Gråferk, Bisamrygg, BIsambuk och Hamster. Beställningar ä Damooh Herrpelsar utföras å egna verkstäder under garanti för plaggens välsittning. In- och Utländska nyheter l Kostym-, Byx- och Öfverrockstyger Beställningar å allt hvad till HerrskrJldderiet hör utföres elegant och omsorgsfullt till lägsta möjliga priser. J ~I ' t't =======~'Cv ~.. -.,~'_ J--h _Sf. _.Lr:-~~~.----.~._~;.;;;.

2 I 'R\\\sba\\\\t\\s j\td.t\\\\\\~s\\o~\o~ \ '1ttmösa.ud (Öppet hvarje helgfri dag kl. 10-2) diskonterar 1!exlar, bf[!!iljar lån och kassakreditiv, kijper vexlar på utlandet,, försitljer postremissvexlar, JOOper och säljer utländskt mynt i guld och sedlar. Diskonterings- och låneajzsökningar prö/vas alla söckendagar. OBS.! I landsorten boende kunna pr post hänvända szg dzrekt HII kontoret. For skriftvexlz'ng beräknas icke någon a/gift och bref besvaras med omgående. L/n-c Il) AML MAG c - '), Ex,> ;) ",:;tj HÄr.;,>::J3AND3 Bi3UOTex

3 2 ELOF ALVEN utför alla till yrket hörande arbeten. Lager af Kopparkllrl och.assuranssprutor. J. A. Sellings Ef'tertr. lindblom & EDLUND --T Guldsmeder ~ Hernösand (Butiken samma hus som Bokhandeln) Köpmangatan. LAGER AF GULD-, SILFVER- och GRANATARBETEN, GIFTAS- och FÖRLOFNINGSRINGAR. NYSILFVERARBETE~,'"i kommission från Guldsmeds-Aktz"ebolaget i Stockholm. GAMLA ARBETEN mottagas till reparation samt förgyllning och försilfring.

4 i Hernösand. - Grundad år Mottager penningar till förräntning mot högsta gällande inlåningsränta samt beviljar lån. Huf'vudkontop i Hepnösand, Nybl.'ogatan N:o 1. Kontorstid: lo f. m.--2 e. m. för insättning och uttagning e. m. för utlåning. Afdelningskontor i: Anundsjö, Bodums, Boteå, Dals, Eds, Edsele, Fjellsjö, Gudmundrå, Hellgums, Junsele, Långsele, Multrå, Nora, Nordingrå, Ramsele, Resele, Sollefteå, Styrnäs, Tåsjö, Ullångers, Vibyggerå, Viksjö, Ytterlännäs, Ådals-Lidens, Ötverlännäs socknar samt vid Utansjö Cellulosafabrik och Sandö Glasbruk.

5 4 Hernösands Boktryokeri-Aktiebolag fdrlägger Tidningen Vesternorrlands Allehanda. Frisinnad daglig tidning. PrenuDlepationspris: 6 Kr. för år, 3 Kr. för halft år, och Kr. I: 50 för ett kvartal. (Postbefordrings- eller hembäringsafgiften IN RÄKNAD. --+:>c>o-.- A Tidningens tryckeri utföres tidsenligt, fort och billigt allt slags tryck. Telefoner: Redaktionen 236, Expeditionen 287, Tryckeriet 48. LOKAL: Nybrogatan 13.

6 J 5 BernD Brygueri~ Aktiebolag, He'l"niJsand, som tillerkänts högsta utm.ä.pkelse eller Hedersdiplom vid Utställningen i Hernösand 1900, rekommenderar sina förstklassiga tillverkningar af Pilsner och & Lageröi samt Iskällardricka, Vichyvatten och Apollinaris, väl kolsyrade samt tillverkade under kontroll af statens kemiska station i Hernösand, af utmärktaste källvatten, sterzliseradt och kolrenadt och sålunda fullt jemfårligt med Stockholms bästa fabrikat. Läskedrycker, alla nutida. c Carncgles Porter, enda nederlager för Hernösand och Adalen. Kpam.Cops Bpyggepi, som numera innehafves af HERNÖ BRYGGERI-AKTIEBOLAG, rekommenderar sina utmärkta tillverkningar af Malt, Mältidsdrioka ooh Läskedryoker. BRAND- FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET VICTORIA STOCKHOLM. Grundfond... Garantifonf/ 1,000,000 kr. 4, kf" Agent för Hernösand med omnejd: Stadsbokhållaren Axel Löt. Nyland: Telegrafkommissarien M. Eriksson. Sollefteå: Doktor Hjalmar Söderholm.

7 6 G. Sjöströrns Tapet- & Färghandel,,I I Hernösand. Välsorteradt lager- af': Giftfria in- & utländska moderna Tapeter & Bårder, Papp & Papper, Tak- & Gardinrosetter, Fälger, Oljor & Fenzissor, Rullgardiner med behör, stort, välsorteradt lager; Ramlz"ster, Konzicher, Portierstänger, Speglar, Handuks- & Paradhyllor, Penslar & Borstar, alla slag; Gardinkedjor & Krokar, Vybrefkort, Brefkortsalbum, Tandpasta, tandpulver & Tandborstar, Portmonnäer & Plånböcker, Färglådor, Cirkelbestick, Blyertspennor, Lack, Stearinfjus m. m. Paifymer & Eau de Cologne till påfyllning, Kemikalz"er & Tekn. Preparat, m. m., Fyrverkerier, Beng. Eldar & Kulörta Lyktor, Alun, Amoniak, Aniliner, Astralofja, Borax, Benzin, Blyertz, Blysocker, Borsyra, Bläck, Bikarbonat, Bresilja, Blanksvärta, Creolin, Flugspån, Fläcktvål, Formalin, Gummi, Gummilacka, Glycerin, Gelantin, Gips, l!jorthonzssalt, Insektspulver, Jästpulver, Jernvitriol, Kamfert, Karbol & Klorkalk, Kvillajabark, Kromsyrad Kali, Lim, Lutpulver, Lysol, Malpulver, Mortalin, Messingsvatten, Målarduk, Naftalin, Ostlöpe. Oljeduk, Pottaska, Parafin, Putskalk, Pfo-Pfo, Rostpulver, Rotting, Rattgift, Smöifärg, Salpeter, Svamp, Sandpapper & Smergelduk, Salmiak, Syndetikon, Svafvel- & Svafvelblomma, Staniol, Såpa, Sprit, (denatuerad) Soda, Stärkelse, Spegelglas, Såppulver, Talkum, Terpentin, Tvåler, Vaselin, Vax, hvitt & gult, Vaxduk, Xerotin. OLYOR" Bom-, Collan-. Hval-, Karbol-, Läder-. Lim-, Matolja. Maski1z-, Ro/-, Recin-, Symaskinsolja, Stearin-.. Separator-, Terpmtinolja m. fl. sorter... DIVERSE HALSOMEDEL: Alle1Zburys Food, Brösthonung, Collodin, Dynamol, Embrosation, Hampfröextrakt, Husgerådssalva, Kloka Gubbens Linement, Ledolin, Lil1:fröextrakt, Mellins Food, Mjölksocker, Närvosin, Reumatin, Stefanos, Sätherolja, Samaritbalsam, Sundhetsbalsam, Skogsolja, S:t Petri Olj'a m. m. DIVERSE ANTISEPTISKA MEDEL., Aseptin, Aseptol, Azymol, Aurum, Elektrisk Liquid, Gahnelit, Kryeroi, Lyptol, Salubrtlz, Stomatol, TipTop, Wademecum m. fl... SYROR: Karbol-, Salt-, Svafvel-, Salpeter-, Attiksyra. Äkta Hartzoljefärg & Röijärg till fabrikspris. FOTOGRAFI-UTENSILIER, stor sortering. Beställningar å TAFVELRAMAR & RULLGARDINl!,~, emottages och utföres till lägsta priser, Asfaltrjära, Takspånsolja, Orzi,inal Carbolz"neum i parti & minut, ltikstelefon 95.

8 I I l HERNÖSANDS ADRESS- OCH ANNONSKALENDER FÖRSTA ÅRGÅNGEN. HERNÖSAND, J. A. JOHANSSONS BOKHANDEL.

9 Innehållsförteckning: Annonsafdelningen sid. 1 Kalenderafdelningen.' _._...» 43 Yrkesregister " 70 Adressnnmmerlängd... " 76 Innehällsförteckning till Kalellllerafdelningen» 93 Annonsregister _... " 95 Förekommande förkortningar uti Adressafdelningen: G. Gådeåstaden. K. Kronholmen. Hernösand crnö.anug Postens Tryckeri Akticbolag.

10 Adress-Afdelning för Hernösands s~ad. A Abrahamsson, P., Skräddare, Storgatan 16, tlf. 356 Abramsson, A., Skomakare, Västra Kyrkogatan 3 Afzelius, Arvid, Kamrer, Johannesberg, tlf. 8. Ahlqvist, Krist. M., Enkefru, Gårdsäg., Långgatan 23 Ahlsson, Uno C., Urmakare, Trädgårdsgatan 2, tlf. 239 Aktiebolaget Kem.-Tekniska Fabriken Drufvan, Långgatan 110, tlf 206, ank. Almqvist, Hedvig, Fröken, Södra Nygränd 5 - Rosa, Lärarinna, Södra Nygränd 5 - N. J. F., Folkskollärare, G. 42 Altin, Nils, Maskinist, N. Kyrkog. 27 Alven, Elof, Kopparslagare, Storg.2I. Ammunitionsfabriken Norrland (B. 1. Langelius), tlf. 184 Anderson, W. Hugo, Auditör, Strandgatan 12 K - C. B., Bagare, Storgatan 2 - I var, Banktjänsteman, N ybrogat Anton, Banmästare, Strandg. 8 K -- Gustaf, Bokhållare, Stortorget 6. - Anna E., Enkefru, Backgatan 2 - Gustafva, Enkefru, Gårdsäg. Storgatan 34 - Helga Kr., Enkefru, Storgatan Gerda Amalia, Farm. Kand., Lång gatan 1 - Harald, Grosshandlare, Stortorget 6, tlf. 67 Bergstr.öm &Nordlöw, Lokal midt emot G. Hellstrands Cigarrhandel, Hernösand Största och mest välsorterade lager af Reparationer af allt hvad till yrket hör utföras omsorgsfullt och billigt. Rikstelefon 275.

11 G Hellstrand In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter. 2 Snus och ~öktobak. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Pipor & Munstycken, Sjösk. & Bernst. Andersson, John, Grosshlll1dlare, Nybrogatan 2, tif Svenning, Grosshandlare, Strandg. 14 K, tif A. B., Handelsbiträde, Köpmang.I - Fritz, Handelsbiträde, Stortorget 6 - Alex., Handelsförest., Trädgårdsg. 3, tif Axel, f. Handlande, Storgatan 19.:... E. A., Handl., Långg. 36, tif. 298._- E. Joh., Handlande, G A. G., Hemmansäg., Bondsjöänget - P., Jordägare, Geresta - Knut, Kammarskrifvare, Storg Konsul, Disponent Hernö bryggeri, tlf Anna W., Lärarinna, Nybo - Er. 01., Postvaktbetjänt, G K. J., Redaktör, Brunnshusgatan 22, tif. II5 - Axel, Sjökapten, G., 126 ~ M., Skomakare, Backgatan 3, tif. 66, Ank. '- A. P., Snickare, Storgatan 42 - O. G., Speditör, Storgat. 61, tif.24 - Margreta, Strykerska, Hofsgatan 12 - Aug., Trädgårdsmästare, Brunns husgatan ro, tif Per, Vaktkonstapel, Länsfangelset Andersson, N. Gust., Åkare, Holmgatan 7, K., tif. 319 Andre, Erik, f. Landskanslist, Brunns husgatan 31 Ankarstrand, Rob., Lok. eld., Bondsjö. staden Apelgren, C. O., Ingeniör, G. 147 Apoteket Bäfvern, Långgatan I, tif. 88 Arbetarefåreningen, Brunnshusg. 17 Arbetschefskontoret, Rådhuset, tif. 208 Arenander, E. O., Länsagronom, Bond sjöstaden, tif. 313 Armefördelningen, Sjette Expedition, Nybrogatan 7, tif. 177 Arnell, J. A. Jägmäst., Framnäs, tif Axel, Landskamrerare, Trädgårds. gatan 7, tif P., Skräddare, Långgatan 26 Arvidson, M., Handlande, Storgatan 22, tif. II7 Aspgren, F. W., Hamnmästare, Lång gatan 29, tif. II9..- ]. Fr., Hamnbokhållare, Långg. 31 Asplund, J. Hj., Lok. eld., Södra Ny gränd 3 Augustinsson, F., Gårdsäg., Granudden Axell, C. W., Sergeant, Södra Brännan Axelsson, G., Gjutmästare, H:sands Mek. Verkstad Boden & -Hällströms Eloktriska Byrå Hern ösan d. Rekommenderar sig till utförande af alla slags Elektriska arbeten såväl för svagström som starkström. Ständigt välsorteradt lager af all slaa'8 Obs.! Elektrisk Materiel. Största lager norr om Sundsvall. te- Boden & Hällström.

12 G. Hellstrand. In & UtlAndskaCigarrer, Cigaretter, KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. B Backlund, Sofia, Fröken, Barnmorska, Hofsgatan 2 - AmaIia, Enkefru, Gärdsäg., Östanbäcksgatan 26 - Sofia, Enkefr~, Hofsgatan 2 - K. H., Postvaktbetj., Östanbäcksgatan 14 Backman, Ida W., Enkefru, Konditori, Stora torget 4 - G., Kakelugnsmakare, Baldershage BackselI, John, Agent, Skogsbrynet Badhuset, Kanaludden, (O. Westin), tif Nybrogatan 7, (C. Sanders), tif Bockholmen, (W. Wahlström), tif. 42 Bagge, A. E., Löjtnant, Volontärskolan Baggström, Margr. Krist., Enkefru, Storgatan 48 - Ad., Målare, Storgatan 48 Barkman, Gustaf, Förste Landtmätare, Trädgärdsgatan 13 Barnhemmet, Hofsgatan 22 Beijbom, C. Custaf, Syssloman, Hospitalet, tlf. 26 Berg, C. M., Sadelmakare, Östanbäcksgatan 4, tif. 279 Bergdahl, J. A., Garfverifabrikör, firma F. J. Halen, Kanalgatan 6 Snus och Röktobak. 3 Spelmarker, Marklådor & Spelkort. Bergfors, O. P., Brefbärare, G. 131 Sam. Grosshandlare, Hofsgatan 8 -- C. J., Vattenledningsarbetare, Norra Kyrkogatan 12 Berglund, Anna C., Enkefrl1, Länggatan 16 - P. O., Redaktionssekreterare, Länggatan 16 - Lars, Sjökapten, Brl1nnshusgat O., Sjökapten, Baldershage - Joh. P., Stadsvaktmästare, Östanbäcksgatan 23 - Ulla, Sömmerska, Östanbäcksg Fr., Vaktmästare, Brunnshl1sgat Aug., Åkare, Backgatan 2 Bergman, B. J., Bagare, Långgat K. P., Bagare, G., 93 - Kr., Enkefru, Gärdsäg., Norra Kyrkogatan 39 - Mathilda, Fru, Gärdsäg., Långg Joh. G, Ingeniör, Trädgärdsgatan 13, tif Berta, Kassörska, Trädgärdsgat J. K, Kronolotz, Norra Kyrkog Erik, Snickare, G C. K, Snickeriförman, Länggat K A., Sjökapten, G. 93 Bergqvist, Anshelm, Målare, (firma Boström & Bergqvist), Storgatan II, tif. 265 ~ Rök ~ "Armiro" & "Fennia" O'hs.! Akta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett!

13 ---- r.. 4 G. Hellstrand. KöjJmangat. 2, Hernösand. R ikst. \32. Bergqvist, p" Organist, Långgatan 12 - J. O., Postvaktbetj., G. 33 Bergström, Kurt K, Urmakare, Köpmangatan 3, (firma Bergström & Nordlöw) - Jon'ls,. Sjökapten, Krukmakaregatan 3 K. - & Nordlöw, Urmakarefirma, (Innehafvare K. E. Bergström och J u!. G. Nordlöw), Köpmangat. 3, tif J. N., Vaktkonstapel, Länsfängelset - J. P., Akare, Östanbäcksgatan 24 Berlin, Nils, Bankkamrer, Östanbäcksgatan 5 - Anna, Enkefru, Handelsidkerska, Stora torget 3, tif. 210, (Bostad Östanbäcksgatan 5) - H., Juris Kand. Östanbäcksgatan 5 BiIImark, Annie, Enkefru, Storgatan 14 Billström, Joh., Gårdsäg., Bondsjöänget - Konrad, Gårdsäg., Brunnshusg. 7 Biskopshuset, Nybrogatan II Bjuggren, C. W:m, Stationsinspektor, Järnvägsstationen Bjurling, Anna, Enka, Gårdsäg., G L. G., Sjukvakt, Hospitalet Björk, Anna, Enkefru, Handelsidkerska, Långgatan 23 - Olof, Hand!., Östanbäcksgatan 20 Björklund, Erik, Maskinist, Järnvägsgatan 3 K. Björkman, E., Sjökapten, Bondsjöstad. Björling, Anna, Enkefru, Cårdsägar., G 39 - Anna A., Enkefru, N. Kyrkog P. W., Kronolots, N. Kyrkogat.39 Blomberg, Wilh., Grosshand!., Kontor engrossaffär Hamngatan 17, Minutaffär Stora torget 5, tif. 179 o. 65, Bostaden N orra Kyrkogatan 3 - Maria, Enkefru, Brunnshusgatan 23 Blomqvist, Carl, Jordägare, Specksta - A. Th., Målare, Järnvägsgatan 4 K. - A., Smed, G. 98 Boden, Georg, Montör, Järnvägsg. 1 Boden & Hellström, Järnvägsgatan 1 K, tif. 93, (Innehafv. G. Boden & P. Hj. Hellström). Byrå för elektriska anläggningar Bokander, K, Frök., Lärar., Långg. 14 Boklund, C. A., Målaremästare, Östan Boktryckeri-Aktiebolaget Vesternorrland, Storgatan 17 bäcksgatan 22, tif. 74 Bolin, r. A. Hj. W., Sjökapten, Före stånd. för Navigationsskolan, tif. 303 Boman, O., Hand!., Långgatan 48 Borg, C. A., Renskrifningsbyrå, Södra Ngränd 1 1 ~:1 :II 'il [II ~ l J- J ~ P. Abrahamssons Skrädderiaffär Rekommmenderas. Storgatan ) 6. Rikstelefon 356.

14 - G. Hellstrand. KöjJmangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Borg, Anna E., Sömmerska, Storgat 20 Boström, H., Vaktmaktmäst., Betania, Brunnshusgatan - Johannna Lov., Enkefru, Långg.45 - Fredrika K, Enkefru, Långgat J. L., Målare, Storgatan I I - & Bergqvist, Målarefirma, (Inneh. J. L. Boström och Ansh. Bergqvist), Storgatan II, tlf Joh., Åkare, Hofsgatan 16 BrandelI, Maria, Fröken, Hofsgat. 14 Brandstationen, Hofsgatan 20, tlf. 158 Brandt, Emma, Svepnings- och Begrafningsbyrå, Storgatan 17, tlf. 252 Brichman, Aug., Bokförare, G. 92 Brulin, Louise, Döfstumlärarinna, G. 44 Brundin, P., e. Poliskonstapel, G. 41 Bucht, G. W., Rektor, Pumpbacksg. 17 Burman, F. W., Telegrafkommissarie, Stenhammar, tlf. 369 Byggnadsföreningen Frideborg, Kastellgatan - Muraren, Nybrogatan 3 Byggnadsnämnden, Rådhuset Bylund, Per, Byggmästare, Strandgatan 14 K. - Joh., Byggmästare, (firma Petters son & Bylund), Backgatan I I - Brita, Gårdsägarinna, Krukmakare gata:i14 K. In. & 'Utländska Cigarrer. Cigarretter. Snus och Röktobak. 5 Börsar, Portmonnäer {\I Plänböcker. Bylund, Magnus, Gårdsägare, Bond sjöstaden - M., Gårdsäg., Östanbäcksgatan 13 ~ Jon., Hemmansägare, Brattås - Johannes, Kakelugnsmakare, (firma Johannes Bylund & Co, Johanneslund, tlf Jonas, Åkare, G. 104 Bystedt, Oskar, Hemmansäg., Specksta Byström, N., Snickare, Storgatan II Bäckmans Källare, (Fröken Anna Åstrand), Storgatan 13, tlf 54 Bäckman, Joh., Sem.-adj., Hofsgat. 24 Bäckström, Frans, f. Handlande, G Uno Hj., Kontorist, Holmg. 10 K - Hugo, Landskanslist, G. 68, tlf J. E., Plåtslagare, Storgat. 5, tlf. 82 Böhlin, C. O., Maskinist, Strandg. 6 K Börjesson, C. B., Bokhållare, Hamngatan 9 BörIin, Märta K, Enkefru, Smedsgatan II K C. Cafe Svea, (Innehafvare E. W. Sandahl), Nybrogatan 7 Callin, C., Fröken, Norra Kyrkogatan 31 Camitz, C. G. J., Sjökapten, Norra Kyrkogatan 22 RÖK "ARMIRO" &"FENNIA". Obs.I Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

15 1 i 6 G~ Hellstrand. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Carlgren, Albert, Konsistorieamanuens, e. o. Hofrättsnot., Norra Kyrkog. 21 "- W. M., Lektor, Norra Kyrkog. 21 Carlson, Victor, Häradsskrifvare, Köpmangatan 5, tlf. 84 Carlsson, Kristina, Biträde, Brunnshusgatan 2 - Carl, Båtskeppare, Norra Brännan - M. K, Diakonissa, Långgatan 8 - C. W., Handelsbiträde, G Andr, Handlande, Storg 8 Carlström, Olivia, Enkefru, Gårdsägar., Storgatan 9 Cassberg, Anna, Fröken, Gårdsäga:r., G,89 - Anna, Fröken, Gårdsägar., Storg. 8 Christie, J. E. W., Bokhållare, Norra Kyrkogatan l4 Choklad & Karamellfabriken Norden, (Innehafvare J. A. Waller), Smedsgatan 3 K, tlf. 245 Cederlund, Aug., Grosshandl., G. 130, tlf. 28 D. Dahlberg, L., Poliskonstapel, Holmgatan 6 K. - O. V., Poliskonstapel, G J. F., Resehandlare, G. 113 In & Utländska Cigarrer, Cigarettl'r. Snus och Röktobak. Parfymer, Mun- och 'Hårvatten. Dahlbom, Carl Edv., Styrman, Långgatan 13 Dahlfors, R. W., Vagnmakare, G. 121 Dahlin, K, Barberarebiträde, G Axel, Länsbokhållare, v. Häradshöfding, Norra Kyrkogat. 18, tlf. 12 Dahlman, Sigurd, Trävaruag., Brunnshusgatan!o, tlf. 357 Dahlström, Krist., Enka, Gårdsägr., Östanbäcksgatan 13 - Olivia, Fröken, Lärarinna, Östanbäcksgatan 13 Damberg, Kristina, Enkefru, Gårdsäg., Backgatan 2 Danielsson, J. W, Typograf, Bockholmen de m~sche, H. W., Kapten, Storgat Gillis W., Trävaruhandl., Johannesberg, tlf. 349 Decker, E. E, Sergeant, Volontärskol. Degerman, Aug., Folkskollärare, Södra Nygränd 2 Dillner, Hj., Boktryckerifaktor, Nybrogatan 13, tlf. 206 Drufvan, Kem.-Tekn. Fabrik, Långgatan I!o, tlf. 206 Dryselius, Wilma, Fröken, Smedsgatan I K. - Anna, Enkefru, Smedsgatan I K - Hilda, Skollärarinna, Smedsg, I K E. A. BAGGSTROM ~torgatan 4~, Målare Hernösand. rt t Utförer allt som ti II yrket hörer ti II billigaste priser. Rekommenderar sig i allmänhetens benägna hågkomst.

16 In. & UtJlndska Cigarrer, Cigaretter. G. Hellstrand. Snus och Röktobak. 7 KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. fiskredskap, alla slag. Dyberg, A. P., Sjökapten, Hofsgat Ester, Skollärarinna, Hofsgatan 28 Dymling, RICh., Grosshandl, v. Konsul, N ybrogatan I, tif. 268 Döfstumskolan, G., 148, tif. 149 E Edberg, A., Gelbgjutare, Bockholmen, tif. 68 Edelsvärd, Carl, Manufakturhandlare, Köpmangatan I, tu. 75, (Bostad Stortorget 7) Edenbrandt, A. N., Skomakare, Norra Kyrkogatan 29 Edin, Th., Bokhållare, Östanbäcksg. 24 Edler, C M., Poliskommissarie, Pumpbacksgatan 3 Edlund, Krist., Enka, Gårdsägarinna, G.4 -'- Elisabeth, Enka, Gårdsägar, G Aug., Guldsmed, (Firma Lindblom & Edlund), Köpmangatan 8, Bostad G E. O., Jordägare, Sälsten - A. O., Landtbrukare, Annelund, Geresta Edman, N. J., Gårdsägare, G J. U., Handlande, G. 90 Edström, Sv., Folkskollärare, G. 132 Edström, Oskar, f. d. Förvaltare, Norra Kyrkogatan 24, tif O. P., Gårdsägare, Östanbäcksgatan 15 Edqvist, Joh., Bankkassör, G J., f. Disponent. G. 88 Efverlund, Anna H, Kappsömmerska, G. 127 Ehn, Aug, Läroverksadj., Norra Kyrkogatan 24, tif 301 Ehnmark, Isac, v. Pastor, Hofsgatan 5, tif Ekberg, Rosalie, Körsnär, Köpmang. 4, tif Einar A A, Farm. Kand., Brunnshusgatan 10 Ekelin, O. F., Vaktmästare. Trädgårdsgatan 7 Ekelund, A.. Kronofogde, Norra Kyrkogatan 23, tif. II I Ekerot, C R., Byråskrifvare, Holmgatan 13 K Ekholm. Johan. Handl,Långgatan I 12, tif 257,-o J. A. M., Kakelugnsmakare, G 131 Eklund, Joh., Handl., G II9, tif Gustaf, Stufveriförm., Backgatan I, tif 129 Ekman, ThiIda, Enkefru, Gårdsägar, Storgatan 53 R Ö k Aii5?s&=- "Armiro" & "Fennia" Obs.! Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

17 In & Utländska Cigarrer, Cigaretter. Snus ocb Röktobak. Köjmzangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Spelmarker, Marklädor & Spelkort. 8 G. 11ellstrand. Ekman & Wingstedt, Handelsfirma, (Innehafvare J. F. Ekman & F. Wingstedt), Storgatan 26, tif J. F., Handl, Bostad Norra Kyrkogatan 3 - Carl P., Jordägare, Södra Brännan - E. A., Kronolots, Sälsten - J. E., Kronolots, Sälsten, tlf L A, f. d. Lotsförman, Sälsten, Vreten 160 ~ Joh, Stationskarl, Järnvägsg 6 K. Ekström, P, Kandidat, Södra Brännan Elehn, E. R., Korrespondent, Hamngatan 7 Elektricitetsverket, Holmg. I K. Elimkapellet, Pumpbacksgatan 22 Emthen, Ossian, Rådman, Granudden, tif. 9 Engberg, Aug., Direktör, Trädgårdsföreningen, tif. SI - Anna, Handelsidkerska, Norra Kyrkogatan 24 Engeström, Gustaf v., Ingeniör, Bondsjöstaden Engqvist, H., Apotekare, Långgatan I Engström, Aurora, Enkefru, Gårdsäg., Skeppsbron I - J. Axel, Kontorsbiträde, Holmgatan 7 K. - J. F., Lärare i Skrädderi, G. 38._--'= ~-_--.:.-_ =-- c. A. Boklunds Måleriatfåf. Nya Tapet och Enqvist, C. O., Maskinist, Hernösands Mek. Verkstad, tif. 158, Ank. Epidemisjukhuset vid Hof, tif. 57, Ank. Eriksson, Dan., Byggmästare, Bondsjöstaden - Sigrid K., Döfstumlärarinna, G Erik, Folkskollärare, Johannesberg - Gust. F, Förgyllare, Östanbäcksga tan 10.- Adolf, Glasmästare, och Förgyllare, Långgatan 10, tlf Hans, Jordägare, Norra Brännan - K. O., t. f. Lektor, Johannesberg - J., Lärare i Skomakeri, Hagalund - Erik, SkohandL, Hamng. 7, Bostad Hofsgatan I, tif Erik, S1(omakare, Storgatan SI - J. E, Skomakare, Storgatan I - C. P, Skorstensfejare, G O., Skräddare, Trädgårdsgatan 7. - L. E, Snickare, Storgatan 5 - Emil, Snickare, Södra Nygränd 4 - H. E., Styrman, Holmgatan 14 K. - Erik Hj., Telegrafvaktmäst, Trädgårdsgatan 7.' E. Trädgärdsmästare, Blomsterhandel, Köpmangatan 3, Bostad, Rosehill, - tlf. 277 C. F., Typograf, G. 104 t Färgmagasinet vid östanbäcksgatan, Hernösand. $tort lager af Tapeter, Munkedals papp, Färger, Oljor & Fernissor. Äkta HartzoJjefärg från Göteborgs Hartzoljefärgsfabrlk. Allt till lägsta priser. I l 4 \

18 In. och IJtländska Cigarrer, Cigaretter G. Hellstrand. Snus och Röktobak. 9 Köpmangat. 2, Hernösand. Rzftst Spelmarker, Marklådor och Spelkort. Eriksson, Joh., Vaktmästare, Flickskolan, Nybrogatan 16 - A F, Vaktmästare, G 125 Ersson, Erik, Murare, G. lo Espersson, Karin, Enkefru, Kafeidkerska, Storgatan 20. F. Fahlander, Carl, e. o Banktjänsteman, Strandgatan 8 Fahh~n, Margr., Enkefru, Storgatan 43 - Joh., Gårdsägare, G. 77 Fahlman, Rob, Sjökapten, Brunnshusgatan 27 Fellenius, Wollmar, Hernösands stads Arbetschef, Ingeniör, Trädgårdsgatan 13, tlf. 331 Ferien, Julia M., Fröken, Föreståndarinna för Barnhemmet, Hofsgat Joh. R. Syssloman, Fanjunkare, Storgatan I, tlf. 175 Flink, O., Målare, G. 46 Forhaug, O. H., Plåtslagare, Storgatan 52, tlf. 20 Forsdahl, C. W., Ångbåtsbefälhafvare, Wangsta Forsberg, Dea, Fröken, Långgatan 21 - J. O., Gårdsägare, G E O., Gårdsägare, G. 9 A Forsberg, N. E., Hand!., Gustafsberg, Geresta -- N. A., Målare, Storgatan 62 - O. F., Sergeant, Volontärskolan -- P. A., Verkmästare. Hernösands Mekaniska Verkstad Forsgren, Per, Gårdsägare, G. 9 B - W., Banktjänsteman, Storgatan lo Forslund, J. H., Rättare, Norra Brännan Forssius, G. A., Hand!., Köpmang. 6, Bostad Holmgatan 13 K., tlf. 94 Forsström, A, Handelsträdgårdsmäst, Hofsgatan 40 - Adolf, Trädgårdsmästare, G J. A, Trädgårdsmästare, Hofsg. 40 Framnäs Landtegendom, Bondsjö, (Bröderna Näsström, tlf Laura, Enkefru, Bondsjöstaden Fredlund, O M. Stadsbudsförestånd, Pumpbacksgatan 6 Fredlin, Fröken, Kassörska, Bondsjöstaden Fredriksson, J., Ag-ent, G A. E., Ölutkörare, Pumpbacksg. 12 Freese, Maria L., Fröken, (Inneh. af Gästgifvaregården), Östanbäcksgatan 2, tlf. Ila Fridhem, (Enkefru Hendriette Kempe), tlf. 6.. IJÖK "ARMIRO" & "FENNIA" o B S.I Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Oigarett. 2 f,

19 log. Hellstrand. KÖjJ1nangat. 2, Hernösand. In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter. Snus och Röktobak. Pipor & Munstycken, Sjösk. & Bernst. Rikst. 32. Friförsamlingen Betania vid Brunnsgatan. Friman K. K, Kontorschef, Norra Kyrkogatan 22 From, J. P. Sjökapten, Storgatan 24 Frykborg, G. A., Agent, Bondsjöstaden Frälsningsarmen, Storgatan 62 Frändberg, Th., Stationsskrifvare, Mariero, Bondsjöstaden Fröberg, C. A., Borgmästare, Norra Kyrkogatan 2, tlf P. Aug.. v. Häradshöfding. Norra Kyrkogatan 23, tlf N. Otto, Kassör, Strandgatan 4 K. - N. O., Svarfvare, Strandgatan 4 K. Frökontrollanstalten, Trädgårdsgatan 7, tlf. 90 Fröiich, Joh., Skjutbaneägare, Grönbacken Furst, O. F' J Öfveringeniör, Hernösands Mek. Verkstad, tlf. 4 Fälldin, A. F., Bankvaktmästare, Långgatan 21 - Karin, Kappsömmerska, G. 127 Fällström, J. E. Sjökapten, Grönbacken Färnström. Knut A.. Storgatan 54 Föreningen Folkets Hus, U. p. a Bondsjö G. Garström, G., Fängelsedirektör, Länsfängelset, tlf. 80 Gauffin, K. A, Bokhållare, Norra Kyrkogatan 3 Gaulitz, Anna L., Enkefru, Gårdsägarinna, G. 6 -,Oscar, Handl., Pantbanksföreståndare, Storgatan 36, tif K M., Handlande, Långgatan 55 Gellerstedt. Johanna, Frökell, Storgatan 46 Gerdin, J. Albert, Sjökapten, G. 123 Gerdiund, A. O., Bokhållare, Backgatan 2 Geresta Landtegendom, (Er. Amell), tlf. 34 Gernandt, Augusta, Modeaffår, Köpmangatan 9, tlf Amelie S., Sömmerska, Storgat. 12 Gester. L. J.. Fanjunkare, Södra Brännan tif. 353 Glifberg, Janne M., e. o. Folhskollärare, G. 42 Godin, P E., Auktionsmäklare, Östan. bäcksgatan 14 - Lotten, Fröken, (Innehar Centralhotellet), Storgatan 30, tif. 209 J. E. Bäckström Bleck- och :fllåtslagare Hernösand. Telefon N:o 82. Utför alla till yrket hörande arbeten. Till alla arbeten användes endast prima materiel och lemnas garanti för dess ordentliga utförande. Prisbelönt med Hedersdiplom vid Länsutställningen i Hernösand 1900.

20 ,. Hellstrand. G KöjJmanga/. 2, Hernösand. Riks/.32. In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter, Snus och Röktobak. 11 Spelmarker, Marklådor & Spelkort. Godin, Ulrika, Körsnärsfirma, (Innehafyare Fru Ulrika Scherman), - Köpmangatan 7, tlf 193, Bostad Hofsgatan 4,- Joh W., Sjökapten, Långgatan 4 - Jonas, Sjökapten, Hamnstyrman, Östanbäcksgatan 21 - J. Anton, Styrman, Storgatan 53 - Anna Elis., Sömmerska, Storg. 8 Godner, Margr. Enketru, Sömmerska, Långgatan 23 Goodtemplarhuset, Storgatan 7 Goodtemplars Spislokal, Storgatan 30, tlf. 278 Gradin, L. O., Brandkorpral, Brandstationen Grafström E. O.. Jordägare, Grönsvik Granat, G. A., Stationskarlsförman, G.I06 Graner, Fr., Bagare, Storgatan 22, Bostad Storgatan 23, tlf. 97 Granqvist. Gunnar, Bokhållare, Östanbäcksgatan 27 - Ellen, Döfstumlärarinna, Storg J. F., Åkare, Södra Nygränd 3, tlf. 305 Granström, D. F., Folkskollärare, G. 69 Grave, J. A S., Kamrerare, Hernösand-Sollefteå Järnväg, Storg. 14 Grevillius, K. A., Läroverksadj. Storg. 10 Grip, Louise, Lärarinna, Norra Kyrkogatan 25 Gripe, Birger, Vaktmästare, Landstatshuset Grunden, P. E, Mälare, G. 132 Gullberg, Maria K, Enkefru, Gårdsägarinna, Varfsgatan 2 K. Gulliksson, Maria K., Enkefru, Handelsidkerska, Brunnshusgatan Per E., Snickare, G. 25 Gustafsson, Joh., Faktor, Strandgatan '10 K -- Selma Maria, Stickerska, Stortorge(8 - C. G., Trädgårdsmästare, Brunnshusgatan 10 Gyllenhammar, Ebba, Fröken, G 90 Gyllensvärd, J. A., Fä1tintendent, Norra Kyrkogatan 23 Gägerfeldt, O. A., Gärdsäg., Långg. 24 Göransson, Maria, Föreståndarinna, (Arbetsskolan), Storgatan 7 C. O., Verkstadsägare, Södersunds Mek. Verkstad, G. 53, tlf. 171 C., Verkmästare, G. 50 Göranzen, G., Värdshusidk, (Goodtemplars spislok ), Storg. 30, tif. 278 H. Hagberg, E., Maskinist, Hospitalet ~ Rök ~ "Armiro" & "Fennia" Oh8.! Akta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett! 1

21 G Hellstrand In. & UtliindMka Cigarrer, Cigaretter. 12 I Snus och Röktobak. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Promenadkäppar 81 Piskor. Hagblom, P. O., Tapetserare, G. 10.-R. W., Tapetserare, Långgatan I I. Hagelbäck, Fr., Trafikchef, Framnäs, tif. 142 Hagström, C F., Bokhållare, Storga tan 34 - Direktör, Döfstumskolan, tif V., Disponent, Nya Utskänkningsbolaget, Strandg. 12 K., tif. ank. 244 Halen, F. J., Garfverifirma. (V. Halen & J. A. Bergdahl, Storgatan 14, tif J. W., Handlande, Storgatan 14 Hallen, Anna, Modeaffår. Storgatan 19, tif. 224 Hallström, C. A., Slöjdlärare, G. 34 Hamberg, Karl August, Agent, G Hans, Bankdirektör, Nybrogatan I, tif N. G., e. o. Banktjensteman, Södra Brännan - Harald, Disponent, Stortorget 9, tlf S. ]., Grosshandlare, Stortorget 9, tif Dora, Telegrafist, Stortorget 9 Hammar, O., Landssekreterare, Träd gårdsgatan 7, tlf. 125 Hammarberg, E., Jordägare, Vangsta - Anna, Kontorist, Nybrogatan 7 Hamnström, M., Sem.-Adjunkt, Pump backsgatan 19 Hamren, Er., Snickare, G. 7 Hamrin, Gustaf, Stadsfiskal, Storgatan 19, tif. 49, Ank. Hanell, B. G. Hj., Sergeant, Gustafsberg, Geresta Hansen, H. W., Portier, Stadshotellet Hansson, J., Handlande, Långgatan 12, tif. 317 Hasselhuhn, Gunhild, Kontorist, Trädgårdsgatan 5 Hedberg, P. W., f. d. Kamrer, Brunnshusgatan 13 - Charlotta, Strykerska, Norra Kyrkogatan 12 Hedenberg, Agnes, Fröken, Kontorist, Bondsjöstaden Hedenström, J. I. G., Skräddare, Östan bäcksgatan 25 Hedly, A., Handelsagent, Storgatan 36, tif. 181 Hedren, L. M., Läroverksadjunkt,Träd gårdsgatan 7, tif. 147 Hedström, Lovisa]., Enkefru, Norra Kyrkogatan lo - P., Murare, G. 32 Hellberg, J. A., Konditor, Storgat. 15 Hellbom, E. O. P., Lektor, Brunnshusgatan 8 Aug. Anderssons Handelsträdgård 10. ELOMMOR, KRANSAR OCH GRÖNSAKER M. M. Q

22 G. Hellstrand. Köjmangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Hellbom, E., Redaktör, Nybrogatan 13 Hellenius, A., Sem.-Adj.,Bondsjöstaden Hellman, Johanna, Enkefru, Norra Kyrkogatan Sigrid, e. o. Postexp.. N. Kyrkog. 16 Hellstrand, G.. Tobakshandlare, Köpmangatan 2, tif. 32 Hellström, Märta, Enkefru, Norra Kyrkogatan 13 - P. W., Maskinist, N. Kyrkogat P. Hj., Montör, Krukmakareg.3 K. Hemström, E. A., Plåtslagare, G. 135 Henriksson, Aug., f. Rörnätsförman, Strandgatan 2 K. Hernö Bryggeri-Aktiebolag, Stenhammar, tif. 55. filial Skeppsbron IItIf.36 - Lotsstation. Hernön, tif. 225 Hernösand-Sollefteå Järnvägsaktiebolag, Järnvägsstation, tif. 133 Hernösands Allm. Läroverk, Brunnshusgatan 18, tif Arbetareförening, Brunnshusgat 17 - Arbetschef, (W. Fahlenius), Kontor Rådhuset, tif Auktionskammare, Skeppsbron 5, tif Badhus, (S. Sanders), Nybrogatan 7, tif. 42 Boktryckeri-Aktiebolag, (VesterIiorrlands Alleh.) Nybrog. 13, tlf 259& 48 In & Utländska Cigarrer. Cigarretter. Snus och Röktobak. ] 3 Börsar, Portmonnäer & Plånbpcker. Hernösands Brandstation, Hofsgatan 20, tif. 76 & Cellfångelse vid Storgatan, tif Cigarettfabrik vid slutet af Långgatan, tif Domkapitel, Nybrogatan 8, tif Drätseikammare, Rådhuset, tif Dynamostation, Gådeå, tlf 46 - Döfstumskola, G 148, tif Elektricitetsverk, Holmgatan I K. tif Enskilda Bank, Köpmangat. 6, tif.43 - Epidemisjukhus vid Hof, tif Fattig- och Arbetshus, Storgatan I, tlf F olkskolelärareseminarium, Brunnshusgatan 6 -- Folkskolor, Hofsgatan 6 A & B, G. 124, tif. 32 I - GoodtemplarsByggnads-Aktiebolag. Storgatan 7 - Hamnkontor, Hamngat. 19, tif II9 - Hospital, ÖfverIäkare tif. 250, SysslomannentIf. 26, Trädgårdsmästaren tif. 3"5 - Härberge för vandrare, Långg Järnvägsbyrå i Järnvägsstat, tif Järnvägsstation, tif Kemiska 'station, Trädgårdsgatan, 7 tif. 90 RÖK "ARMIRO" &"FENNIA". Obs.r Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Ur, Optiker och Guldsmeds - affärer i Umeå

Ur, Optiker och Guldsmeds - affärer i Umeå 1 Ur, Optiker och Guldsmeds - affärer i Umeå Berg Guldsmed, K. E. Renmarksepl. Tel. 240 1912 2 Bergs Guldsmedsaffär, K. E. Renmarksespl. Tel. 240 1916 Bergs Guldsmedsaffär, K. E. Renmarksespl. Tel. 240

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT 2015-02-01 Swe Cup 6 Sprint Åktid L L T Total Diff. H11 Skidskytte sprint 1 2 KARLSSON Isak Anundsjö SF 15:44.0 3 5 8 15:44.0 0.0 H13 Skidskytte sprint 1 3 GRIP William Svegs IK 11:36.5 0 0 0 11:36.5 0.0

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA tid D 0-6 Intervallstart fri stil 450m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 FEIL Agnes 18:31:00 6 BERGQVIST Tilde 18:31:15 7 ÅBERG Selma 18:31:30 8 WIKANDER Julia 18:31:45 9 NORDIN Astrid 18:32:00

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass C-Klass Plac Förnamn Efternamn Klubbnamn Slutresultat 1 Markus Arespång Bodens Golfklubb 160 2 Walter Hansson Bodens Golfklubb 137 3 William Öhman Bodens Golfklubb 88 4 Liam Flintberg Piteå Golfklubb 85

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Grand. Till vänster ses stadens dåvarande polisstyrka,

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept.

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Match Kl Grp Lag 1 Lag Färg Poäng V/F Lag 2 Lag Färg Poäng V/F 101 10:00 B 2 RÖSS lag 1 Röd 22 BooSS Lag 2 Gul 102 10:10 B 7 HjBK lag

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Bild_121, Telefonstationen i Virestad på 40-talet. Anny Johansson kopplar samtalen på telefonstationen i Virestad på 40-talet.

Bild_121, Telefonstationen i Virestad på 40-talet. Anny Johansson kopplar samtalen på telefonstationen i Virestad på 40-talet. Bilder 121-168 Klicka på första bilden, så visas den i ett större format med möjlighet att bläddra framåt. (För bästa resultat välj helskärmsläge genom funktionstangent F11, för att återvända från helskärm

Läs mer

METSO Ungdomsspel OFFICIELLA RESULTAT

METSO Ungdomsspel OFFICIELLA RESULTAT 2017-01-08 METSO Ungdomsspel H 21- Intervallstart klassisk stil 1 7 BODÉN Joel 39:17 0 2 13 GUSTAFSSON Tommy Hemmingsmarks Skidklubb 39:52 35 3 16 ÖHRNER Fredrik Skellefteå XC Club 40:50 1:33 4 14 EDENROTH

Läs mer

ICA loppet OFFICIELLA RESULTAT

ICA loppet OFFICIELLA RESULTAT Damer Motion - 20km Masstart klassisk stil 20 km 1 116 KALLA Charlotte Piteå Elit SK 1:01:20 0 2 119 SAUR Angelica Ljustorps IF 1:13:33 12:13 3 112 FRANSSON Ellinor Ärla IF 1:18:52 17:32 4 114 JUNTIKKA

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Bankboken Tour Distrikt Göteborg

Bankboken Tour Distrikt Göteborg Startlista: KLASS 1 36 HÅL Bana: Gräppås GK, Speldag 2004-05-21 sid 1(7) 07:00 1 07:00 10 07:08 1 07:08 10 07:16 1 07:16 10 07:24 1 07:24 10 07:32 1 07:32 10 1 34 Richard Lönn FORSGÅRDENS GK 4,4 Gul Pojk

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Gamla bagerier i Umeå - området

Gamla bagerier i Umeå - området 1 Gamla bagerier i Umeå - området Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1939 -- Fru H. M. Andersson Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1943 ## - 1885 startade innehavarens far ambulerande

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 (Grand Prix nr 9) Terräng-DM, kort terräng UDM-JDM-SDM-VDM Lördagen den 13 augusti på Tannens Idrottsplats KLASS: FLICKOR FÖDDA 2000 eller senare : 400 m 1 Elvira Fjällström Betsele

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer