~- Georg Ru ~eb~r~. ~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~- Georg Ru ~eb~r~. ~"

Transkript

1 ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr. Damkappor från J. A. WETTERGREN &: C:o, Göteborg och Aktiebolaget IORESCO, Köponhamn. Herrekiperingsartiklar såsom ~ec~s~jorfor, ~er1iner~ragar, OOanscltetter, <!ltemisetter, Kravatter, ENGELSKA HERRSTRUMPOR.. Ylle & Bom.u.llsunderkläder I. enligt system Jaeger, Lahman m. fl. l Ramie U nderkladel'. ~ såsom Muffar, Baretter, Colliers" Besatsskinn Foder I Gråferk, Bisamrygg, BIsambuk och Hamster. Beställningar ä Damooh Herrpelsar utföras å egna verkstäder under garanti för plaggens välsittning. In- och Utländska nyheter l Kostym-, Byx- och Öfverrockstyger Beställningar å allt hvad till HerrskrJldderiet hör utföres elegant och omsorgsfullt till lägsta möjliga priser. J ~I ' t't =======~'Cv ~.. -.,~'_ J--h _Sf. _.Lr:-~~~.----.~._~;.;;;.

2 I 'R\\\sba\\\\t\\s j\td.t\\\\\\~s\\o~\o~ \ '1ttmösa.ud (Öppet hvarje helgfri dag kl. 10-2) diskonterar 1!exlar, bf[!!iljar lån och kassakreditiv, kijper vexlar på utlandet,, försitljer postremissvexlar, JOOper och säljer utländskt mynt i guld och sedlar. Diskonterings- och låneajzsökningar prö/vas alla söckendagar. OBS.! I landsorten boende kunna pr post hänvända szg dzrekt HII kontoret. For skriftvexlz'ng beräknas icke någon a/gift och bref besvaras med omgående. L/n-c Il) AML MAG c - '), Ex,> ;) ",:;tj HÄr.;,>::J3AND3 Bi3UOTex

3 2 ELOF ALVEN utför alla till yrket hörande arbeten. Lager af Kopparkllrl och.assuranssprutor. J. A. Sellings Ef'tertr. lindblom & EDLUND --T Guldsmeder ~ Hernösand (Butiken samma hus som Bokhandeln) Köpmangatan. LAGER AF GULD-, SILFVER- och GRANATARBETEN, GIFTAS- och FÖRLOFNINGSRINGAR. NYSILFVERARBETE~,'"i kommission från Guldsmeds-Aktz"ebolaget i Stockholm. GAMLA ARBETEN mottagas till reparation samt förgyllning och försilfring.

4 i Hernösand. - Grundad år Mottager penningar till förräntning mot högsta gällande inlåningsränta samt beviljar lån. Huf'vudkontop i Hepnösand, Nybl.'ogatan N:o 1. Kontorstid: lo f. m.--2 e. m. för insättning och uttagning e. m. för utlåning. Afdelningskontor i: Anundsjö, Bodums, Boteå, Dals, Eds, Edsele, Fjellsjö, Gudmundrå, Hellgums, Junsele, Långsele, Multrå, Nora, Nordingrå, Ramsele, Resele, Sollefteå, Styrnäs, Tåsjö, Ullångers, Vibyggerå, Viksjö, Ytterlännäs, Ådals-Lidens, Ötverlännäs socknar samt vid Utansjö Cellulosafabrik och Sandö Glasbruk.

5 4 Hernösands Boktryokeri-Aktiebolag fdrlägger Tidningen Vesternorrlands Allehanda. Frisinnad daglig tidning. PrenuDlepationspris: 6 Kr. för år, 3 Kr. för halft år, och Kr. I: 50 för ett kvartal. (Postbefordrings- eller hembäringsafgiften IN RÄKNAD. --+:>c>o-.- A Tidningens tryckeri utföres tidsenligt, fort och billigt allt slags tryck. Telefoner: Redaktionen 236, Expeditionen 287, Tryckeriet 48. LOKAL: Nybrogatan 13.

6 J 5 BernD Brygueri~ Aktiebolag, He'l"niJsand, som tillerkänts högsta utm.ä.pkelse eller Hedersdiplom vid Utställningen i Hernösand 1900, rekommenderar sina förstklassiga tillverkningar af Pilsner och & Lageröi samt Iskällardricka, Vichyvatten och Apollinaris, väl kolsyrade samt tillverkade under kontroll af statens kemiska station i Hernösand, af utmärktaste källvatten, sterzliseradt och kolrenadt och sålunda fullt jemfårligt med Stockholms bästa fabrikat. Läskedrycker, alla nutida. c Carncgles Porter, enda nederlager för Hernösand och Adalen. Kpam.Cops Bpyggepi, som numera innehafves af HERNÖ BRYGGERI-AKTIEBOLAG, rekommenderar sina utmärkta tillverkningar af Malt, Mältidsdrioka ooh Läskedryoker. BRAND- FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET VICTORIA STOCKHOLM. Grundfond... Garantifonf/ 1,000,000 kr. 4, kf" Agent för Hernösand med omnejd: Stadsbokhållaren Axel Löt. Nyland: Telegrafkommissarien M. Eriksson. Sollefteå: Doktor Hjalmar Söderholm.

7 6 G. Sjöströrns Tapet- & Färghandel,,I I Hernösand. Välsorteradt lager- af': Giftfria in- & utländska moderna Tapeter & Bårder, Papp & Papper, Tak- & Gardinrosetter, Fälger, Oljor & Fenzissor, Rullgardiner med behör, stort, välsorteradt lager; Ramlz"ster, Konzicher, Portierstänger, Speglar, Handuks- & Paradhyllor, Penslar & Borstar, alla slag; Gardinkedjor & Krokar, Vybrefkort, Brefkortsalbum, Tandpasta, tandpulver & Tandborstar, Portmonnäer & Plånböcker, Färglådor, Cirkelbestick, Blyertspennor, Lack, Stearinfjus m. m. Paifymer & Eau de Cologne till påfyllning, Kemikalz"er & Tekn. Preparat, m. m., Fyrverkerier, Beng. Eldar & Kulörta Lyktor, Alun, Amoniak, Aniliner, Astralofja, Borax, Benzin, Blyertz, Blysocker, Borsyra, Bläck, Bikarbonat, Bresilja, Blanksvärta, Creolin, Flugspån, Fläcktvål, Formalin, Gummi, Gummilacka, Glycerin, Gelantin, Gips, l!jorthonzssalt, Insektspulver, Jästpulver, Jernvitriol, Kamfert, Karbol & Klorkalk, Kvillajabark, Kromsyrad Kali, Lim, Lutpulver, Lysol, Malpulver, Mortalin, Messingsvatten, Målarduk, Naftalin, Ostlöpe. Oljeduk, Pottaska, Parafin, Putskalk, Pfo-Pfo, Rostpulver, Rotting, Rattgift, Smöifärg, Salpeter, Svamp, Sandpapper & Smergelduk, Salmiak, Syndetikon, Svafvel- & Svafvelblomma, Staniol, Såpa, Sprit, (denatuerad) Soda, Stärkelse, Spegelglas, Såppulver, Talkum, Terpentin, Tvåler, Vaselin, Vax, hvitt & gult, Vaxduk, Xerotin. OLYOR" Bom-, Collan-. Hval-, Karbol-, Läder-. Lim-, Matolja. Maski1z-, Ro/-, Recin-, Symaskinsolja, Stearin-.. Separator-, Terpmtinolja m. fl. sorter... DIVERSE HALSOMEDEL: Alle1Zburys Food, Brösthonung, Collodin, Dynamol, Embrosation, Hampfröextrakt, Husgerådssalva, Kloka Gubbens Linement, Ledolin, Lil1:fröextrakt, Mellins Food, Mjölksocker, Närvosin, Reumatin, Stefanos, Sätherolja, Samaritbalsam, Sundhetsbalsam, Skogsolja, S:t Petri Olj'a m. m. DIVERSE ANTISEPTISKA MEDEL., Aseptin, Aseptol, Azymol, Aurum, Elektrisk Liquid, Gahnelit, Kryeroi, Lyptol, Salubrtlz, Stomatol, TipTop, Wademecum m. fl... SYROR: Karbol-, Salt-, Svafvel-, Salpeter-, Attiksyra. Äkta Hartzoljefärg & Röijärg till fabrikspris. FOTOGRAFI-UTENSILIER, stor sortering. Beställningar å TAFVELRAMAR & RULLGARDINl!,~, emottages och utföres till lägsta priser, Asfaltrjära, Takspånsolja, Orzi,inal Carbolz"neum i parti & minut, ltikstelefon 95.

8 I I l HERNÖSANDS ADRESS- OCH ANNONSKALENDER FÖRSTA ÅRGÅNGEN. HERNÖSAND, J. A. JOHANSSONS BOKHANDEL.

9 Innehållsförteckning: Annonsafdelningen sid. 1 Kalenderafdelningen.' _._...» 43 Yrkesregister " 70 Adressnnmmerlängd... " 76 Innehällsförteckning till Kalellllerafdelningen» 93 Annonsregister _... " 95 Förekommande förkortningar uti Adressafdelningen: G. Gådeåstaden. K. Kronholmen. Hernösand crnö.anug Postens Tryckeri Akticbolag.

10 Adress-Afdelning för Hernösands s~ad. A Abrahamsson, P., Skräddare, Storgatan 16, tlf. 356 Abramsson, A., Skomakare, Västra Kyrkogatan 3 Afzelius, Arvid, Kamrer, Johannesberg, tlf. 8. Ahlqvist, Krist. M., Enkefru, Gårdsäg., Långgatan 23 Ahlsson, Uno C., Urmakare, Trädgårdsgatan 2, tlf. 239 Aktiebolaget Kem.-Tekniska Fabriken Drufvan, Långgatan 110, tlf 206, ank. Almqvist, Hedvig, Fröken, Södra Nygränd 5 - Rosa, Lärarinna, Södra Nygränd 5 - N. J. F., Folkskollärare, G. 42 Altin, Nils, Maskinist, N. Kyrkog. 27 Alven, Elof, Kopparslagare, Storg.2I. Ammunitionsfabriken Norrland (B. 1. Langelius), tlf. 184 Anderson, W. Hugo, Auditör, Strandgatan 12 K - C. B., Bagare, Storgatan 2 - I var, Banktjänsteman, N ybrogat Anton, Banmästare, Strandg. 8 K -- Gustaf, Bokhållare, Stortorget 6. - Anna E., Enkefru, Backgatan 2 - Gustafva, Enkefru, Gårdsäg. Storgatan 34 - Helga Kr., Enkefru, Storgatan Gerda Amalia, Farm. Kand., Lång gatan 1 - Harald, Grosshandlare, Stortorget 6, tlf. 67 Bergstr.öm &Nordlöw, Lokal midt emot G. Hellstrands Cigarrhandel, Hernösand Största och mest välsorterade lager af Reparationer af allt hvad till yrket hör utföras omsorgsfullt och billigt. Rikstelefon 275.

11 G Hellstrand In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter. 2 Snus och ~öktobak. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Pipor & Munstycken, Sjösk. & Bernst. Andersson, John, Grosshlll1dlare, Nybrogatan 2, tif Svenning, Grosshandlare, Strandg. 14 K, tif A. B., Handelsbiträde, Köpmang.I - Fritz, Handelsbiträde, Stortorget 6 - Alex., Handelsförest., Trädgårdsg. 3, tif Axel, f. Handlande, Storgatan 19.:... E. A., Handl., Långg. 36, tif. 298._- E. Joh., Handlande, G A. G., Hemmansäg., Bondsjöänget - P., Jordägare, Geresta - Knut, Kammarskrifvare, Storg Konsul, Disponent Hernö bryggeri, tlf Anna W., Lärarinna, Nybo - Er. 01., Postvaktbetjänt, G K. J., Redaktör, Brunnshusgatan 22, tif. II5 - Axel, Sjökapten, G., 126 ~ M., Skomakare, Backgatan 3, tif. 66, Ank. '- A. P., Snickare, Storgatan 42 - O. G., Speditör, Storgat. 61, tif.24 - Margreta, Strykerska, Hofsgatan 12 - Aug., Trädgårdsmästare, Brunns husgatan ro, tif Per, Vaktkonstapel, Länsfangelset Andersson, N. Gust., Åkare, Holmgatan 7, K., tif. 319 Andre, Erik, f. Landskanslist, Brunns husgatan 31 Ankarstrand, Rob., Lok. eld., Bondsjö. staden Apelgren, C. O., Ingeniör, G. 147 Apoteket Bäfvern, Långgatan I, tif. 88 Arbetarefåreningen, Brunnshusg. 17 Arbetschefskontoret, Rådhuset, tif. 208 Arenander, E. O., Länsagronom, Bond sjöstaden, tif. 313 Armefördelningen, Sjette Expedition, Nybrogatan 7, tif. 177 Arnell, J. A. Jägmäst., Framnäs, tif Axel, Landskamrerare, Trädgårds. gatan 7, tif P., Skräddare, Långgatan 26 Arvidson, M., Handlande, Storgatan 22, tif. II7 Aspgren, F. W., Hamnmästare, Lång gatan 29, tif. II9..- ]. Fr., Hamnbokhållare, Långg. 31 Asplund, J. Hj., Lok. eld., Södra Ny gränd 3 Augustinsson, F., Gårdsäg., Granudden Axell, C. W., Sergeant, Södra Brännan Axelsson, G., Gjutmästare, H:sands Mek. Verkstad Boden & -Hällströms Eloktriska Byrå Hern ösan d. Rekommenderar sig till utförande af alla slags Elektriska arbeten såväl för svagström som starkström. Ständigt välsorteradt lager af all slaa'8 Obs.! Elektrisk Materiel. Största lager norr om Sundsvall. te- Boden & Hällström.

12 G. Hellstrand. In & UtlAndskaCigarrer, Cigaretter, KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. B Backlund, Sofia, Fröken, Barnmorska, Hofsgatan 2 - AmaIia, Enkefru, Gärdsäg., Östanbäcksgatan 26 - Sofia, Enkefr~, Hofsgatan 2 - K. H., Postvaktbetj., Östanbäcksgatan 14 Backman, Ida W., Enkefru, Konditori, Stora torget 4 - G., Kakelugnsmakare, Baldershage BackselI, John, Agent, Skogsbrynet Badhuset, Kanaludden, (O. Westin), tif Nybrogatan 7, (C. Sanders), tif Bockholmen, (W. Wahlström), tif. 42 Bagge, A. E., Löjtnant, Volontärskolan Baggström, Margr. Krist., Enkefru, Storgatan 48 - Ad., Målare, Storgatan 48 Barkman, Gustaf, Förste Landtmätare, Trädgärdsgatan 13 Barnhemmet, Hofsgatan 22 Beijbom, C. Custaf, Syssloman, Hospitalet, tlf. 26 Berg, C. M., Sadelmakare, Östanbäcksgatan 4, tif. 279 Bergdahl, J. A., Garfverifabrikör, firma F. J. Halen, Kanalgatan 6 Snus och Röktobak. 3 Spelmarker, Marklådor & Spelkort. Bergfors, O. P., Brefbärare, G. 131 Sam. Grosshandlare, Hofsgatan 8 -- C. J., Vattenledningsarbetare, Norra Kyrkogatan 12 Berglund, Anna C., Enkefrl1, Länggatan 16 - P. O., Redaktionssekreterare, Länggatan 16 - Lars, Sjökapten, Brl1nnshusgat O., Sjökapten, Baldershage - Joh. P., Stadsvaktmästare, Östanbäcksgatan 23 - Ulla, Sömmerska, Östanbäcksg Fr., Vaktmästare, Brunnshl1sgat Aug., Åkare, Backgatan 2 Bergman, B. J., Bagare, Långgat K. P., Bagare, G., 93 - Kr., Enkefru, Gärdsäg., Norra Kyrkogatan 39 - Mathilda, Fru, Gärdsäg., Långg Joh. G, Ingeniör, Trädgärdsgatan 13, tif Berta, Kassörska, Trädgärdsgat J. K, Kronolotz, Norra Kyrkog Erik, Snickare, G C. K, Snickeriförman, Länggat K A., Sjökapten, G. 93 Bergqvist, Anshelm, Målare, (firma Boström & Bergqvist), Storgatan II, tif. 265 ~ Rök ~ "Armiro" & "Fennia" O'hs.! Akta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett!

13 ---- r.. 4 G. Hellstrand. KöjJmangat. 2, Hernösand. R ikst. \32. Bergqvist, p" Organist, Långgatan 12 - J. O., Postvaktbetj., G. 33 Bergström, Kurt K, Urmakare, Köpmangatan 3, (firma Bergström & Nordlöw) - Jon'ls,. Sjökapten, Krukmakaregatan 3 K. - & Nordlöw, Urmakarefirma, (Innehafvare K. E. Bergström och J u!. G. Nordlöw), Köpmangat. 3, tif J. N., Vaktkonstapel, Länsfängelset - J. P., Akare, Östanbäcksgatan 24 Berlin, Nils, Bankkamrer, Östanbäcksgatan 5 - Anna, Enkefru, Handelsidkerska, Stora torget 3, tif. 210, (Bostad Östanbäcksgatan 5) - H., Juris Kand. Östanbäcksgatan 5 BiIImark, Annie, Enkefru, Storgatan 14 Billström, Joh., Gårdsäg., Bondsjöänget - Konrad, Gårdsäg., Brunnshusg. 7 Biskopshuset, Nybrogatan II Bjuggren, C. W:m, Stationsinspektor, Järnvägsstationen Bjurling, Anna, Enka, Gårdsäg., G L. G., Sjukvakt, Hospitalet Björk, Anna, Enkefru, Handelsidkerska, Långgatan 23 - Olof, Hand!., Östanbäcksgatan 20 Björklund, Erik, Maskinist, Järnvägsgatan 3 K. Björkman, E., Sjökapten, Bondsjöstad. Björling, Anna, Enkefru, Cårdsägar., G 39 - Anna A., Enkefru, N. Kyrkog P. W., Kronolots, N. Kyrkogat.39 Blomberg, Wilh., Grosshand!., Kontor engrossaffär Hamngatan 17, Minutaffär Stora torget 5, tif. 179 o. 65, Bostaden N orra Kyrkogatan 3 - Maria, Enkefru, Brunnshusgatan 23 Blomqvist, Carl, Jordägare, Specksta - A. Th., Målare, Järnvägsgatan 4 K. - A., Smed, G. 98 Boden, Georg, Montör, Järnvägsg. 1 Boden & Hellström, Järnvägsgatan 1 K, tif. 93, (Innehafv. G. Boden & P. Hj. Hellström). Byrå för elektriska anläggningar Bokander, K, Frök., Lärar., Långg. 14 Boklund, C. A., Målaremästare, Östan Boktryckeri-Aktiebolaget Vesternorrland, Storgatan 17 bäcksgatan 22, tif. 74 Bolin, r. A. Hj. W., Sjökapten, Före stånd. för Navigationsskolan, tif. 303 Boman, O., Hand!., Långgatan 48 Borg, C. A., Renskrifningsbyrå, Södra Ngränd 1 1 ~:1 :II 'il [II ~ l J- J ~ P. Abrahamssons Skrädderiaffär Rekommmenderas. Storgatan ) 6. Rikstelefon 356.

14 - G. Hellstrand. KöjJmangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Borg, Anna E., Sömmerska, Storgat 20 Boström, H., Vaktmaktmäst., Betania, Brunnshusgatan - Johannna Lov., Enkefru, Långg.45 - Fredrika K, Enkefru, Långgat J. L., Målare, Storgatan I I - & Bergqvist, Målarefirma, (Inneh. J. L. Boström och Ansh. Bergqvist), Storgatan II, tlf Joh., Åkare, Hofsgatan 16 BrandelI, Maria, Fröken, Hofsgat. 14 Brandstationen, Hofsgatan 20, tlf. 158 Brandt, Emma, Svepnings- och Begrafningsbyrå, Storgatan 17, tlf. 252 Brichman, Aug., Bokförare, G. 92 Brulin, Louise, Döfstumlärarinna, G. 44 Brundin, P., e. Poliskonstapel, G. 41 Bucht, G. W., Rektor, Pumpbacksg. 17 Burman, F. W., Telegrafkommissarie, Stenhammar, tlf. 369 Byggnadsföreningen Frideborg, Kastellgatan - Muraren, Nybrogatan 3 Byggnadsnämnden, Rådhuset Bylund, Per, Byggmästare, Strandgatan 14 K. - Joh., Byggmästare, (firma Petters son & Bylund), Backgatan I I - Brita, Gårdsägarinna, Krukmakare gata:i14 K. In. & 'Utländska Cigarrer. Cigarretter. Snus och Röktobak. 5 Börsar, Portmonnäer {\I Plänböcker. Bylund, Magnus, Gårdsägare, Bond sjöstaden - M., Gårdsäg., Östanbäcksgatan 13 ~ Jon., Hemmansägare, Brattås - Johannes, Kakelugnsmakare, (firma Johannes Bylund & Co, Johanneslund, tlf Jonas, Åkare, G. 104 Bystedt, Oskar, Hemmansäg., Specksta Byström, N., Snickare, Storgatan II Bäckmans Källare, (Fröken Anna Åstrand), Storgatan 13, tlf 54 Bäckman, Joh., Sem.-adj., Hofsgat. 24 Bäckström, Frans, f. Handlande, G Uno Hj., Kontorist, Holmg. 10 K - Hugo, Landskanslist, G. 68, tlf J. E., Plåtslagare, Storgat. 5, tlf. 82 Böhlin, C. O., Maskinist, Strandg. 6 K Börjesson, C. B., Bokhållare, Hamngatan 9 BörIin, Märta K, Enkefru, Smedsgatan II K C. Cafe Svea, (Innehafvare E. W. Sandahl), Nybrogatan 7 Callin, C., Fröken, Norra Kyrkogatan 31 Camitz, C. G. J., Sjökapten, Norra Kyrkogatan 22 RÖK "ARMIRO" &"FENNIA". Obs.I Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

15 1 i 6 G~ Hellstrand. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Carlgren, Albert, Konsistorieamanuens, e. o. Hofrättsnot., Norra Kyrkog. 21 "- W. M., Lektor, Norra Kyrkog. 21 Carlson, Victor, Häradsskrifvare, Köpmangatan 5, tlf. 84 Carlsson, Kristina, Biträde, Brunnshusgatan 2 - Carl, Båtskeppare, Norra Brännan - M. K, Diakonissa, Långgatan 8 - C. W., Handelsbiträde, G Andr, Handlande, Storg 8 Carlström, Olivia, Enkefru, Gårdsägar., Storgatan 9 Cassberg, Anna, Fröken, Gårdsäga:r., G,89 - Anna, Fröken, Gårdsägar., Storg. 8 Christie, J. E. W., Bokhållare, Norra Kyrkogatan l4 Choklad & Karamellfabriken Norden, (Innehafvare J. A. Waller), Smedsgatan 3 K, tlf. 245 Cederlund, Aug., Grosshandl., G. 130, tlf. 28 D. Dahlberg, L., Poliskonstapel, Holmgatan 6 K. - O. V., Poliskonstapel, G J. F., Resehandlare, G. 113 In & Utländska Cigarrer, Cigarettl'r. Snus och Röktobak. Parfymer, Mun- och 'Hårvatten. Dahlbom, Carl Edv., Styrman, Långgatan 13 Dahlfors, R. W., Vagnmakare, G. 121 Dahlin, K, Barberarebiträde, G Axel, Länsbokhållare, v. Häradshöfding, Norra Kyrkogat. 18, tlf. 12 Dahlman, Sigurd, Trävaruag., Brunnshusgatan!o, tlf. 357 Dahlström, Krist., Enka, Gårdsägr., Östanbäcksgatan 13 - Olivia, Fröken, Lärarinna, Östanbäcksgatan 13 Damberg, Kristina, Enkefru, Gårdsäg., Backgatan 2 Danielsson, J. W, Typograf, Bockholmen de m~sche, H. W., Kapten, Storgat Gillis W., Trävaruhandl., Johannesberg, tlf. 349 Decker, E. E, Sergeant, Volontärskol. Degerman, Aug., Folkskollärare, Södra Nygränd 2 Dillner, Hj., Boktryckerifaktor, Nybrogatan 13, tlf. 206 Drufvan, Kem.-Tekn. Fabrik, Långgatan I!o, tlf. 206 Dryselius, Wilma, Fröken, Smedsgatan I K. - Anna, Enkefru, Smedsgatan I K - Hilda, Skollärarinna, Smedsg, I K E. A. BAGGSTROM ~torgatan 4~, Målare Hernösand. rt t Utförer allt som ti II yrket hörer ti II billigaste priser. Rekommenderar sig i allmänhetens benägna hågkomst.

16 In. & UtJlndska Cigarrer, Cigaretter. G. Hellstrand. Snus och Röktobak. 7 KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. fiskredskap, alla slag. Dyberg, A. P., Sjökapten, Hofsgat Ester, Skollärarinna, Hofsgatan 28 Dymling, RICh., Grosshandl, v. Konsul, N ybrogatan I, tif. 268 Döfstumskolan, G., 148, tif. 149 E Edberg, A., Gelbgjutare, Bockholmen, tif. 68 Edelsvärd, Carl, Manufakturhandlare, Köpmangatan I, tu. 75, (Bostad Stortorget 7) Edenbrandt, A. N., Skomakare, Norra Kyrkogatan 29 Edin, Th., Bokhållare, Östanbäcksg. 24 Edler, C M., Poliskommissarie, Pumpbacksgatan 3 Edlund, Krist., Enka, Gårdsägarinna, G.4 -'- Elisabeth, Enka, Gårdsägar, G Aug., Guldsmed, (Firma Lindblom & Edlund), Köpmangatan 8, Bostad G E. O., Jordägare, Sälsten - A. O., Landtbrukare, Annelund, Geresta Edman, N. J., Gårdsägare, G J. U., Handlande, G. 90 Edström, Sv., Folkskollärare, G. 132 Edström, Oskar, f. d. Förvaltare, Norra Kyrkogatan 24, tif O. P., Gårdsägare, Östanbäcksgatan 15 Edqvist, Joh., Bankkassör, G J., f. Disponent. G. 88 Efverlund, Anna H, Kappsömmerska, G. 127 Ehn, Aug, Läroverksadj., Norra Kyrkogatan 24, tif 301 Ehnmark, Isac, v. Pastor, Hofsgatan 5, tif Ekberg, Rosalie, Körsnär, Köpmang. 4, tif Einar A A, Farm. Kand., Brunnshusgatan 10 Ekelin, O. F., Vaktmästare. Trädgårdsgatan 7 Ekelund, A.. Kronofogde, Norra Kyrkogatan 23, tif. II I Ekerot, C R., Byråskrifvare, Holmgatan 13 K Ekholm. Johan. Handl,Långgatan I 12, tif 257,-o J. A. M., Kakelugnsmakare, G 131 Eklund, Joh., Handl., G II9, tif Gustaf, Stufveriförm., Backgatan I, tif 129 Ekman, ThiIda, Enkefru, Gårdsägar, Storgatan 53 R Ö k Aii5?s&=- "Armiro" & "Fennia" Obs.! Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

17 In & Utländska Cigarrer, Cigaretter. Snus ocb Röktobak. Köjmzangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Spelmarker, Marklädor & Spelkort. 8 G. 11ellstrand. Ekman & Wingstedt, Handelsfirma, (Innehafvare J. F. Ekman & F. Wingstedt), Storgatan 26, tif J. F., Handl, Bostad Norra Kyrkogatan 3 - Carl P., Jordägare, Södra Brännan - E. A., Kronolots, Sälsten - J. E., Kronolots, Sälsten, tlf L A, f. d. Lotsförman, Sälsten, Vreten 160 ~ Joh, Stationskarl, Järnvägsg 6 K. Ekström, P, Kandidat, Södra Brännan Elehn, E. R., Korrespondent, Hamngatan 7 Elektricitetsverket, Holmg. I K. Elimkapellet, Pumpbacksgatan 22 Emthen, Ossian, Rådman, Granudden, tif. 9 Engberg, Aug., Direktör, Trädgårdsföreningen, tif. SI - Anna, Handelsidkerska, Norra Kyrkogatan 24 Engeström, Gustaf v., Ingeniör, Bondsjöstaden Engqvist, H., Apotekare, Långgatan I Engström, Aurora, Enkefru, Gårdsäg., Skeppsbron I - J. Axel, Kontorsbiträde, Holmgatan 7 K. - J. F., Lärare i Skrädderi, G. 38._--'= ~-_--.:.-_ =-- c. A. Boklunds Måleriatfåf. Nya Tapet och Enqvist, C. O., Maskinist, Hernösands Mek. Verkstad, tif. 158, Ank. Epidemisjukhuset vid Hof, tif. 57, Ank. Eriksson, Dan., Byggmästare, Bondsjöstaden - Sigrid K., Döfstumlärarinna, G Erik, Folkskollärare, Johannesberg - Gust. F, Förgyllare, Östanbäcksga tan 10.- Adolf, Glasmästare, och Förgyllare, Långgatan 10, tlf Hans, Jordägare, Norra Brännan - K. O., t. f. Lektor, Johannesberg - J., Lärare i Skomakeri, Hagalund - Erik, SkohandL, Hamng. 7, Bostad Hofsgatan I, tif Erik, S1(omakare, Storgatan SI - J. E, Skomakare, Storgatan I - C. P, Skorstensfejare, G O., Skräddare, Trädgårdsgatan 7. - L. E, Snickare, Storgatan 5 - Emil, Snickare, Södra Nygränd 4 - H. E., Styrman, Holmgatan 14 K. - Erik Hj., Telegrafvaktmäst, Trädgårdsgatan 7.' E. Trädgärdsmästare, Blomsterhandel, Köpmangatan 3, Bostad, Rosehill, - tlf. 277 C. F., Typograf, G. 104 t Färgmagasinet vid östanbäcksgatan, Hernösand. $tort lager af Tapeter, Munkedals papp, Färger, Oljor & Fernissor. Äkta HartzoJjefärg från Göteborgs Hartzoljefärgsfabrlk. Allt till lägsta priser. I l 4 \

18 In. och IJtländska Cigarrer, Cigaretter G. Hellstrand. Snus och Röktobak. 9 Köpmangat. 2, Hernösand. Rzftst Spelmarker, Marklådor och Spelkort. Eriksson, Joh., Vaktmästare, Flickskolan, Nybrogatan 16 - A F, Vaktmästare, G 125 Ersson, Erik, Murare, G. lo Espersson, Karin, Enkefru, Kafeidkerska, Storgatan 20. F. Fahlander, Carl, e. o Banktjänsteman, Strandgatan 8 Fahh~n, Margr., Enkefru, Storgatan 43 - Joh., Gårdsägare, G. 77 Fahlman, Rob, Sjökapten, Brunnshusgatan 27 Fellenius, Wollmar, Hernösands stads Arbetschef, Ingeniör, Trädgårdsgatan 13, tlf. 331 Ferien, Julia M., Fröken, Föreståndarinna för Barnhemmet, Hofsgat Joh. R. Syssloman, Fanjunkare, Storgatan I, tlf. 175 Flink, O., Målare, G. 46 Forhaug, O. H., Plåtslagare, Storgatan 52, tlf. 20 Forsdahl, C. W., Ångbåtsbefälhafvare, Wangsta Forsberg, Dea, Fröken, Långgatan 21 - J. O., Gårdsägare, G E O., Gårdsägare, G. 9 A Forsberg, N. E., Hand!., Gustafsberg, Geresta -- N. A., Målare, Storgatan 62 - O. F., Sergeant, Volontärskolan -- P. A., Verkmästare. Hernösands Mekaniska Verkstad Forsgren, Per, Gårdsägare, G. 9 B - W., Banktjänsteman, Storgatan lo Forslund, J. H., Rättare, Norra Brännan Forssius, G. A., Hand!., Köpmang. 6, Bostad Holmgatan 13 K., tlf. 94 Forsström, A, Handelsträdgårdsmäst, Hofsgatan 40 - Adolf, Trädgårdsmästare, G J. A, Trädgårdsmästare, Hofsg. 40 Framnäs Landtegendom, Bondsjö, (Bröderna Näsström, tlf Laura, Enkefru, Bondsjöstaden Fredlund, O M. Stadsbudsförestånd, Pumpbacksgatan 6 Fredlin, Fröken, Kassörska, Bondsjöstaden Fredriksson, J., Ag-ent, G A. E., Ölutkörare, Pumpbacksg. 12 Freese, Maria L., Fröken, (Inneh. af Gästgifvaregården), Östanbäcksgatan 2, tlf. Ila Fridhem, (Enkefru Hendriette Kempe), tlf. 6.. IJÖK "ARMIRO" & "FENNIA" o B S.I Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Oigarett. 2 f,

19 log. Hellstrand. KÖjJ1nangat. 2, Hernösand. In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter. Snus och Röktobak. Pipor & Munstycken, Sjösk. & Bernst. Rikst. 32. Friförsamlingen Betania vid Brunnsgatan. Friman K. K, Kontorschef, Norra Kyrkogatan 22 From, J. P. Sjökapten, Storgatan 24 Frykborg, G. A., Agent, Bondsjöstaden Frälsningsarmen, Storgatan 62 Frändberg, Th., Stationsskrifvare, Mariero, Bondsjöstaden Fröberg, C. A., Borgmästare, Norra Kyrkogatan 2, tlf P. Aug.. v. Häradshöfding. Norra Kyrkogatan 23, tlf N. Otto, Kassör, Strandgatan 4 K. - N. O., Svarfvare, Strandgatan 4 K. Frökontrollanstalten, Trädgårdsgatan 7, tlf. 90 Fröiich, Joh., Skjutbaneägare, Grönbacken Furst, O. F' J Öfveringeniör, Hernösands Mek. Verkstad, tlf. 4 Fälldin, A. F., Bankvaktmästare, Långgatan 21 - Karin, Kappsömmerska, G. 127 Fällström, J. E. Sjökapten, Grönbacken Färnström. Knut A.. Storgatan 54 Föreningen Folkets Hus, U. p. a Bondsjö G. Garström, G., Fängelsedirektör, Länsfängelset, tlf. 80 Gauffin, K. A, Bokhållare, Norra Kyrkogatan 3 Gaulitz, Anna L., Enkefru, Gårdsägarinna, G. 6 -,Oscar, Handl., Pantbanksföreståndare, Storgatan 36, tif K M., Handlande, Långgatan 55 Gellerstedt. Johanna, Frökell, Storgatan 46 Gerdin, J. Albert, Sjökapten, G. 123 Gerdiund, A. O., Bokhållare, Backgatan 2 Geresta Landtegendom, (Er. Amell), tlf. 34 Gernandt, Augusta, Modeaffår, Köpmangatan 9, tlf Amelie S., Sömmerska, Storgat. 12 Gester. L. J.. Fanjunkare, Södra Brännan tif. 353 Glifberg, Janne M., e. o. Folhskollärare, G. 42 Godin, P E., Auktionsmäklare, Östan. bäcksgatan 14 - Lotten, Fröken, (Innehar Centralhotellet), Storgatan 30, tif. 209 J. E. Bäckström Bleck- och :fllåtslagare Hernösand. Telefon N:o 82. Utför alla till yrket hörande arbeten. Till alla arbeten användes endast prima materiel och lemnas garanti för dess ordentliga utförande. Prisbelönt med Hedersdiplom vid Länsutställningen i Hernösand 1900.

20 ,. Hellstrand. G KöjJmanga/. 2, Hernösand. Riks/.32. In. & Utländska Cigarrer, Cigaretter, Snus och Röktobak. 11 Spelmarker, Marklådor & Spelkort. Godin, Ulrika, Körsnärsfirma, (Innehafyare Fru Ulrika Scherman), - Köpmangatan 7, tlf 193, Bostad Hofsgatan 4,- Joh W., Sjökapten, Långgatan 4 - Jonas, Sjökapten, Hamnstyrman, Östanbäcksgatan 21 - J. Anton, Styrman, Storgatan 53 - Anna Elis., Sömmerska, Storg. 8 Godner, Margr. Enketru, Sömmerska, Långgatan 23 Goodtemplarhuset, Storgatan 7 Goodtemplars Spislokal, Storgatan 30, tlf. 278 Gradin, L. O., Brandkorpral, Brandstationen Grafström E. O.. Jordägare, Grönsvik Granat, G. A., Stationskarlsförman, G.I06 Graner, Fr., Bagare, Storgatan 22, Bostad Storgatan 23, tlf. 97 Granqvist. Gunnar, Bokhållare, Östanbäcksgatan 27 - Ellen, Döfstumlärarinna, Storg J. F., Åkare, Södra Nygränd 3, tlf. 305 Granström, D. F., Folkskollärare, G. 69 Grave, J. A S., Kamrerare, Hernösand-Sollefteå Järnväg, Storg. 14 Grevillius, K. A., Läroverksadj. Storg. 10 Grip, Louise, Lärarinna, Norra Kyrkogatan 25 Gripe, Birger, Vaktmästare, Landstatshuset Grunden, P. E, Mälare, G. 132 Gullberg, Maria K, Enkefru, Gårdsägarinna, Varfsgatan 2 K. Gulliksson, Maria K., Enkefru, Handelsidkerska, Brunnshusgatan Per E., Snickare, G. 25 Gustafsson, Joh., Faktor, Strandgatan '10 K -- Selma Maria, Stickerska, Stortorge(8 - C. G., Trädgårdsmästare, Brunnshusgatan 10 Gyllenhammar, Ebba, Fröken, G 90 Gyllensvärd, J. A., Fä1tintendent, Norra Kyrkogatan 23 Gägerfeldt, O. A., Gärdsäg., Långg. 24 Göransson, Maria, Föreståndarinna, (Arbetsskolan), Storgatan 7 C. O., Verkstadsägare, Södersunds Mek. Verkstad, G. 53, tlf. 171 C., Verkmästare, G. 50 Göranzen, G., Värdshusidk, (Goodtemplars spislok ), Storg. 30, tif. 278 H. Hagberg, E., Maskinist, Hospitalet ~ Rök ~ "Armiro" & "Fennia" Oh8.! Akta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett! 1

21 G Hellstrand In. & UtliindMka Cigarrer, Cigaretter. 12 I Snus och Röktobak. KöjJmanga!. 2, Hernösand. Riks!. 32. Promenadkäppar 81 Piskor. Hagblom, P. O., Tapetserare, G. 10.-R. W., Tapetserare, Långgatan I I. Hagelbäck, Fr., Trafikchef, Framnäs, tif. 142 Hagström, C F., Bokhållare, Storga tan 34 - Direktör, Döfstumskolan, tif V., Disponent, Nya Utskänkningsbolaget, Strandg. 12 K., tif. ank. 244 Halen, F. J., Garfverifirma. (V. Halen & J. A. Bergdahl, Storgatan 14, tif J. W., Handlande, Storgatan 14 Hallen, Anna, Modeaffår. Storgatan 19, tif. 224 Hallström, C. A., Slöjdlärare, G. 34 Hamberg, Karl August, Agent, G Hans, Bankdirektör, Nybrogatan I, tif N. G., e. o. Banktjensteman, Södra Brännan - Harald, Disponent, Stortorget 9, tlf S. ]., Grosshandlare, Stortorget 9, tif Dora, Telegrafist, Stortorget 9 Hammar, O., Landssekreterare, Träd gårdsgatan 7, tlf. 125 Hammarberg, E., Jordägare, Vangsta - Anna, Kontorist, Nybrogatan 7 Hamnström, M., Sem.-Adjunkt, Pump backsgatan 19 Hamren, Er., Snickare, G. 7 Hamrin, Gustaf, Stadsfiskal, Storgatan 19, tif. 49, Ank. Hanell, B. G. Hj., Sergeant, Gustafsberg, Geresta Hansen, H. W., Portier, Stadshotellet Hansson, J., Handlande, Långgatan 12, tif. 317 Hasselhuhn, Gunhild, Kontorist, Trädgårdsgatan 5 Hedberg, P. W., f. d. Kamrer, Brunnshusgatan 13 - Charlotta, Strykerska, Norra Kyrkogatan 12 Hedenberg, Agnes, Fröken, Kontorist, Bondsjöstaden Hedenström, J. I. G., Skräddare, Östan bäcksgatan 25 Hedly, A., Handelsagent, Storgatan 36, tif. 181 Hedren, L. M., Läroverksadjunkt,Träd gårdsgatan 7, tif. 147 Hedström, Lovisa]., Enkefru, Norra Kyrkogatan lo - P., Murare, G. 32 Hellberg, J. A., Konditor, Storgat. 15 Hellbom, E. O. P., Lektor, Brunnshusgatan 8 Aug. Anderssons Handelsträdgård 10. ELOMMOR, KRANSAR OCH GRÖNSAKER M. M. Q

22 G. Hellstrand. Köjmangat. 2, Hernösand. Rikst. 32. Hellbom, E., Redaktör, Nybrogatan 13 Hellenius, A., Sem.-Adj.,Bondsjöstaden Hellman, Johanna, Enkefru, Norra Kyrkogatan Sigrid, e. o. Postexp.. N. Kyrkog. 16 Hellstrand, G.. Tobakshandlare, Köpmangatan 2, tif. 32 Hellström, Märta, Enkefru, Norra Kyrkogatan 13 - P. W., Maskinist, N. Kyrkogat P. Hj., Montör, Krukmakareg.3 K. Hemström, E. A., Plåtslagare, G. 135 Henriksson, Aug., f. Rörnätsförman, Strandgatan 2 K. Hernö Bryggeri-Aktiebolag, Stenhammar, tif. 55. filial Skeppsbron IItIf.36 - Lotsstation. Hernön, tif. 225 Hernösand-Sollefteå Järnvägsaktiebolag, Järnvägsstation, tif. 133 Hernösands Allm. Läroverk, Brunnshusgatan 18, tif Arbetareförening, Brunnshusgat 17 - Arbetschef, (W. Fahlenius), Kontor Rådhuset, tif Auktionskammare, Skeppsbron 5, tif Badhus, (S. Sanders), Nybrogatan 7, tif. 42 Boktryckeri-Aktiebolag, (VesterIiorrlands Alleh.) Nybrog. 13, tlf 259& 48 In & Utländska Cigarrer. Cigarretter. Snus och Röktobak. ] 3 Börsar, Portmonnäer & Plånbpcker. Hernösands Brandstation, Hofsgatan 20, tif. 76 & Cellfångelse vid Storgatan, tif Cigarettfabrik vid slutet af Långgatan, tif Domkapitel, Nybrogatan 8, tif Drätseikammare, Rådhuset, tif Dynamostation, Gådeå, tlf 46 - Döfstumskola, G 148, tif Elektricitetsverk, Holmgatan I K. tif Enskilda Bank, Köpmangat. 6, tif.43 - Epidemisjukhus vid Hof, tif Fattig- och Arbetshus, Storgatan I, tlf F olkskolelärareseminarium, Brunnshusgatan 6 -- Folkskolor, Hofsgatan 6 A & B, G. 124, tif. 32 I - GoodtemplarsByggnads-Aktiebolag. Storgatan 7 - Hamnkontor, Hamngat. 19, tif II9 - Hospital, ÖfverIäkare tif. 250, SysslomannentIf. 26, Trädgårdsmästaren tif. 3"5 - Härberge för vandrare, Långg Järnvägsbyrå i Järnvägsstat, tif Järnvägsstation, tif Kemiska 'station, Trädgårdsgatan, 7 tif. 90 RÖK "ARMIRO" &"FENNIA". Obs.r Äkta endast med VATTEN-stämpel å hvarje Cigarett.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN

el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN Kumla Tel. Kamrer 134, Kassa och bokföring.,34 g!can dinavi~!ca K 'C fl dita!c tifj. /'ola1flt. Avd.-kontor Oppet 10-14. Telefon 50 Eg n a f o n d e r: 132,000,000 Ekonomiska

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer