I VARGSPÅRARES SPÅR. Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I VARGSPÅRARES SPÅR. Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok :"

Transkript

1 Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok : I VARGSPÅRARES SPÅR Våren 1963 var vi mogna för ett äventyr uppe i yttersta norr, i triangelområdet Karesuando Treriksröset Torne träsk. Helikopterskolans chef, major Gunnar Zackrisson hade välvilligt i samband med övningar i Abisko gett oss möjligheter att från luften spåra och spana av dessa områden, de fria vindarnas och viddernas land mer än något annat. Ofta är de också vargarnas land. Jag har olika år sommartid varit inne i området mellan Vittangijärvi och Tava-ätno och förutom ett förunderligt fågelliv båda gångerna funnit relativt färska tecken på att det i varje fall var sommarland för varg. Jag känner också inte mindre än tre personer som rent slumpvis utan att det minsta rikta sin verksamhet mot varg eller vargområden, sommartid råkat möta den grå i ett eller flera exemplar just i dessa trakter. Vintern 1963 var detta verkligen vargarnas land. En väl dokumenterad ökning i vargtillgången skapade oro och intensiv jakt. Man ansåg med tämlig säkerhet att där förekom två olika flockar (familjer), sammanlagt skulle det vara djur och med 8 vargar i den största, den som hade varit till mest besvär. Per Nikolaus Blind hade kommit upp Jägmästare Bertil Haglund har lagom till årets julboksflod presenterat sin andra och sista populärskildring av hur rovviltundersökningen bedrev sitt arbete. Vad som nu återstår att publicera är den vetenskapliga redogörelsen, som kommer att inflyta i Svenska Jägareförbundets serie "Viltrevy". Ur Bertil Haglunds bok "Järv och Varg", som i likhet med förra årets "Björn och Lo" utgetts på Norstedts förslag, har Silvanus fått återge ett kapitel, "Nordkalotten från helikopter", som berättar om vargspaning från luften. Från luften kunde man under denna spaning också få se en ståtlig syn, två älgtjurar i envig. Då togs vidstående bild, som också fått bli detta nummers omslagsbild. med snöscooter från sina vanliga jaktmarker och skjutit en jättestor hanvarg som enligt diverse försäkringar vägde 75 kilo. Ytterligare en varg skulle vara skjuten inom området. Edvin Nilsson kom upp från Jokkmokk för att hjälpa till som spanare. Han fick starta före min ankomst da jag av tjänsteärenden blev försenad i Stockholm och hade redan hunnit göra två intressanta flygningar när jag slutligen anlände, sugen på att snarast ge mig iväg på den första flygturen inöver det spännande tundralandet. Det är verkligen en märklig trakt och miljö. Benämningen tundra är naturligtvis biologiskt felaktig med undantag för enstaka smärre områden. Men själva landskapets lugna vågrörelser, så skenbart utan system vilket gör dessa trakter villsamma i regntjocka och snödis, och bristen på läskydd, vilket också kan vara bekymmersamt i vissa situationer, skapar ett intryck av vindpinad vidd och ödslighet som inte möter någon annanstans i vårt land och som för tanken till Kanadas och Sibiriens trädlösa vidder. Stora ytor här är emellertid skogbeväxta och skulle kunna förtjäna namnet björktundra, andra torrare hedområden längre österut är täckta med en slöja av gles tall. Detta är naturligtvis ett landskap särskilt ägnat för flygspaning. Under verkligt gynnsamma spårningsförhållanden borde en helikopter på en dags flygning praktiskt taget kunna räkna in all förekomst av större villebråd med någorlunda säkerhet. Tyvärr råder sällan så gynnsamma förutsättningar i detta vindöppna land. De många bäckravinerna, flygsandsåsarna och delta- och myrlandskapen skapar också gömställen och skydd så att man måste räkna med att spåra upp vederbörande med spårlöpans hjälp och alltså behöver relativt vindstilla. Vi flög emellertid inte bara i den norra triangeln. Söder om Torne träsk finns också områden där rendriften under långa tider utkämpat bataljer med varg och järv och där rovdjuren fortfarande är att räkna med. Den första flygningen gick längs Alesvagge och vidare söderut. Inte långt från där riksgränsen någon mil väster om Sälka gör en tvär vinkel och åter börjar klättra mot nordväst stod ett färskt spår efter en stor järv (15,5 cm - hane) med destination av allt att döma in på norskt territorium. Ladhtjovagge mot öster rundande Kebnekajsemassivet gav inga spår av intresse, men Vistasvagge korsades av en färsk järvstig där djuret vandrat tre gånger på sista dygnen. Spårmåttet var här 12,5 cm, 14

2 Vargen ett lugnt och väl balanserat djur, som till sin fördömelse fått litet för stora gåvor i kampen för tillvaron. Skall den nu beslutade preliminära fridlysningen kunna rädda arten? ett litet djur, möjligen en honjärv. Högre upp i Vistasdalen liksom öster om Abiskojaure fanns äldre järvspår. Nästa flygning, den 2 april, blev händelserik. Efter starten i Abisko gick färden tvärs över Torne träsk och sedan parallellt med och mellan riksgränsen och sjön mot öster till det branta knäet i riksgränsen ovan Laimoviken. På den sträckan noterades färska spår efter en liten järv (12,5 cm) samt en ung kungsörn. Flygningen fortsatte ungefär parellellt med gränsen men någon halvmil in på den svenska sidan. Strax söder om gränssjön Kamasjärvi blev det napp. I-rån väster och sannolikt från trakten av Altavatn- Leinavatn på norsk mark ringlade sig en varglöpa in mot Tavajaure och hjärtat av "tundraområdet". Spålet under maskinen var lätt att följa och kilometrarna rusade fram. Här och var hade djuren delat upp sig och på ett ställe räknade man till sju olika spår. Det stämde bra med den största kända flocken. Den första renslakten noterades. Den var emellertid gammal och flocken passerade platsen utan reaktion. Inte långt därifrån låg resterna efter ytterligare en ren men även den dödad tidigare. Ytterligare någon mil längre österut hade flocken emellertid fått jakt. En ren var nyligen dödad, några skinnlappar, blod och klövar var det enda som fanns kvar. Spårningen blev nu osäkrare, vargarna hade spritt sig och det var gott om renspår. Man måste ringa med helikoptern och kom så småningom åter på vargspår men nu i annan riktning. I ett av spåren lyste det rött av blod. Inte långt därifrån upptäckte man från helikoptern tre jägare och gick ned för att efterhöra detaljer och undvika att störa jakten. Jo, de hade skjutit på en varg, och ansåg att det sammanlagt endast varit fyra djur flocken hade som nämnt delat på sig. Blodspåren var kraftiga. De kom överens om att helikoptern skulle fortsätta längs spåret. Hann den ifatt vargen eller det av annan anledning ansågs att jägarna borde komma till platsen, skulle man signalera på särskilt sätt. Vargspåret ledde mot väster. Det hade skilt sig från de andra och skar efter någon mil rakt mot sockertoppen Sautso (Tjåktso), en topp på meter en mil öster om gränsen mot Norge. Vargen hade gått upp i branten och där kunde flygarna inte följa den längre. Det började också bli snålt med bensin efter allt slingrande och ringlande efter spår så det var dags att tänka på hemvägen. Vargen blev emellertid icke återfunnen. På återvägen norr om Torne träsk fann flygarna färska järvspår på flera ställen, såg en järv från planet och fann även lospår, ungefär mitt för Kaisepakte på sydsidan av träsket. Förmodligen har inte lospår tidigare konstaterats norr om Torne träsk, i varje fall inte officiellt. Lodjur är emellertid kända och har även skjutits på den norska sidan. Även älg spårades under hemvägen till Abisko. Nästa flygtur det blev min första och den företogs den 3 april gick även den under hyggliga snöförhållanden. Snöbyar hade tidigare kommit och sopat bort gamla spår men det drev inte igen annat än på de övre högslätterna. Vi gick söderut längs Vistadalen och fann åter järvspår pä ungefär samma ställe där Edvin markerat en järvstig vid förra flygningen. Mycket älgspår, färskare ju längre ned i dalen vi kom det måste ha stått en stor grupp eller familj här länge helt fantastiskt här uppe i arktiskt land ovan trädgränsen eller just i de översta björkslöjorna. Det är bäckarnas, ravinernas och myrlandens tjockviden som föder dem. På återvägen längs Rautasätno och Rautasjaurc såg vi på flera ställen att en utter på artens ogenerade vis vandrade tvärs över landet i trakten av Tjuppok. Lospår öster om Rautas och på hemvägen 15

3 Bertil Haglund alldeles bokstavligt talat i järvspåret. Bilden är tagen pä Kablafjällets nordsluttning. Sammanlagt avspårade rovdjursutredarna kilometer spårlöpor, spårstämpel för spårstämpel, varav dock inte mer än knappt / 000 km faller på järven. rätt många färska järvspår och ett släpspår där järven gått med börda. En järvlya var alltså tänkbar. Men en järvkull här, hur skulle den kunna klara sig fram bland allt folk. Vistasdalen brämad av snöscooterspår, av allt att döma var man ute för att söka järvlyor, Rautasdalgången full med fiskaregrupper och varenda kåta och stuga bebodd. Dessa högfjällsområden söder om Torne träsk är attackerade från alla håll, från söder via Nikkaloukta och vägen mot Holmajärvi, från öster direkt från Kiruna stad och malmbanan och från norr genom malmbanan mot Abisko, Björkliden och Riksgränsen, allt vad turistcentra heter. Även om fjällvidderna är stora och dalar och klyftor otaliga så torde chansen för en ynglande järvhona att få förbli "obemärkt" vara ganska liten. Den 4 april påföljande dag gick vi åter mot tundralandet för att försöka få tag på de överblivna vargarna från den förra flygningen. Vi tog samma väg norr om Torne träsk via riksröse 278 där några järvspår men också färska skidspår skymtade. Sedan var landet tomt det hade drevat under gårdagen men nattspår stod klara. Vi svepte fram över det vitlysande polarlandskapet, försökte återfinna renslakten från förra gången men misslyckades, och fortsatte mot norr. Råstojaure rundades där stod en liten pyramidliknande koja som var lappväsendets och så närmade vi oss nordöstra begränsningen av Råstonselkä. Nedanför i dalen slingrade sig Kummaätno och där bortom Könkämädalen sträckande sig i en båge upp mot Kilpisjärvi och Ishavsvägen ned mot norska fjordlandskap. Vi vände vinkelrätt mot öster ej långt från renstängslet och flög parallellt med dalen. Ett järvspår mötte genast och några kilometer längre fram dök ett skådespel upp som jag väl aldrig väntat. På den yttersta lilla fjällkullen som stack upp ovanför de övre björkarna stod två älgtjurar på bakbenen och boxades med framklövarna. De två kolsvarta giganterna stod som ryttarstatyer etsade mot en horisontlinje som flöt ihop i avståndsdis. Striden var väl inte så allvarlig, ytterligare några klövspark så distraherades stridigheterna av motorbullret och de sjönk ner i för älgar mera naturliga ställningar. Vi rundade dem några varv för att få bilder, de var lätt irriterade och gjorde några ansatser att ta sig undan i djupsnön men resignerade inför helikopterns rörlighet. När vi lämnade dem vandrade de i sakta mak ner mot dalen, alla stridigheter var glömda för den gången. Vi tog återvägen längre österut mot Harrijoki och Tavaätno. På en sandås dök plötsligt en liten räv ner som en skugga i ett hål vi hann se den som skymten av en rörelse. Den hade legat alldeles intill sitt hål och spåren var mycket små. Allt tydde på fjällräv men i så fall måste den varit en blå, vilket numera är mycket sällsynt inom den svenska fjällrävstammen. Just vanan att ligga i beredskap på själva kanten av lyan är ett typiskt drag för fjällräven, och siktar väl i främsta hand till skydd mot kungsörnen men kan även ge en reträttväg om andra obehagliga fiender skulle dyka upp. Korpen hade också varit där och på försiktigt avstånd gått runt räven för att se om där fanns något att äta eller annat nyttigt att göra. Det bör ha varit en festlig syn med något av de gamla djurfablernas omedelbara charm. På hemvägen fann vi åter järvstigar norr om Torne träsk och spår efter ett litet lodjur, säkerligen samma som varit där några dagar tidigare, då ett par mil längre västerut. Följande dag den 5 april gjorde vi åter ett försök mot björktundran. Vädret var nu ännu hårdare och svårare med mycket små möjligheter att finna spår annat än i någon vindskyddad ravin eller dalgång. Vi gick längre söderut, där vi hade sett att det skulle vara mycket ren, i förhoppning att direkt komma på något spännande. Renarna fanns där på ömse sidor om Tavaätno men allting verkade lugnt och så småningom rundade vi Liedakka vid Lainioälven. Det var en fascinerande upplevelse att åter här uppe i den tunna arktiska miljön se de slitna grå husen, de som en gång representerat det största modet, den starkaste viljan att för gott fiske och rik jakt stå ut med den yttersta isolering och drygt åtta månaders vinter. Inget annat av de många lappländska nybyggen på gränsen utanför mänskligt territorium som jag sett, gör ett så gripande intryck som denna lilla samling hus, uppbyggda på älvstranden till en organisk enhet, troligen på den mest ändamålsenliga platsen på många mil. Här hade en gång varit ett underbart fiske med grov öring och harr i till synes outtömliga kvantiteter och med Lainioälvens långvandrande laxar som extra sensommargäster. Säkerligen kommer Liedakka att länge stå som ett bevis på mänsklig framåtanda under yttre förhållanden som i dag ter sig nästan otroliga och out- 16

4 BERTIL ÖHRN Fåglarna och människan 21:, inb. 27: Strukturförändringar inom jordbruket innebär dödsdomen för många fåglar. Det moderna skogsbruket påverkar också fåglarnas betingelser ett problem som inte bara är naturetiskt utan också ekonomiskt, då många fåglar hjälper till att bekämpa skogens skadedjur. Boken ger en redogörelse både för det aktuella läget och råd om lämpliga åtgärder för att inte ytterligare förvärra situationen. Liksom i sina tidigare böcker ger författaren snabba, synnerligen träffande fågelporträtt både i ord och teckningar. v r. Bertil Haglund iäl 1,". BERTIL HAGLUND Björn och Lo 29: 50, inb. 36: Järv och Varg 29: 50, inb. 37: to Järv 1 erul 1 lagiund Varg tet p - När "Björn och Lo" förra året kom ut skrev Svenska Dagbladet: "... det hittills utförligaste och säkraste materialet om björnens och lons vinterföda och jaktmetoder. Nu avvaktar vi med intresse en kommande del om järv och varg." Nu har den kommit, den fortsatta redogörelsen för den rovviltsundersökning som företogs Förutom en lättillgänglig presentation av undersökningen är böckerna samtidigt en fascinerande reseberättelse från skog och norrländska fjällmarker. NORSTEDTS

5 jzfjfykh ~jä "Kanske ligger det i ordet järv lunzw. nägot av en anklagelse för tjuvnad och stråtröveri. Bakom den anklagelsen skymtar man vid närmare granskning drag som bland människor anses berömliga, nämligen sinne för planering och en idog verksamhetslusta för att familjen inte skall lida nöd." härdliga. Trä vittrar långsamt liksom allt annat i dessa trakter och talltundrans kärntunga furu kommer att länge hålla byggnaderna vid liv och ge lä och bostad åt vandrare i knipa. För mig är det en förhoppning att ännu en gång sommartid få passera där och övernatta, innan väder och vind hunnit bryta ryggen av takåsar och fönsterbågar. Vi hade en flygning kvar. Fortfarande var vädret rätt dåligt med hård vind och drivande snö och obetydliga chanser till spårföljande. Men vi skulle komma att göra en observation som var ytterst intressant. Denna gång flög vi söder om Torne träsk närmast för att söka orientera en järvlya. Den 4 april hade vi nämligen sett ett järvspår med märken efter köttransport ett "släpspår". Det var hårt på kalfjället. Vi kunde knappast se ett spår någonstans men inspekterade alla större drivor och raviner där vi tyckte det såg lämpligt ut för en järvlya. Vi fann ingenting som tydde på järv men det var kanske inte att förvåna sig över i snöröken som på få ögonblick sopade igen alla spårtecken. Renar skvätte i små grupper här och var men högt uppe på en platå upptäckte Edvin en örn som satt på ett slaget renkadaver. Vi flög runt den flera varv utan att den verkade villig att lämna sin mat förrän vi blev verkligt närgångna. Troligen var den proppad med kött och tyckte det var besvärligt att flytta sig. Slutligen bredde den ut vingarna och slog ett par ovilliga slag med dem, just så mycket att den fick luft genom motvinden. Så flöt den iväg och drev bort som en vinglande drake i den hårda fjällvinden. Vi gick ned för att undersöka men alla spår var bortsopade av vind och yrande snö. Renen var otvivelaktigt rovdjursslagen, det var en kalv och läget häruppe på den hårdblåsta kala platån gjorde varje annat förslag än varg otroligt. Det kan ha varit en svag kalv som en järv överraskat i snöröken, men det är knappast en trolig förklaring. Vi hade ett par dagar tidigare fått rapport om en annan ren som uppgavs vargdödad någonstans sydost om Riksgränsen men inte kunnat kontrollera det hela för dåligt väder. Några dagar senare dök det upp en vargflock om sex djur någonstans neråt Kaitum. Söder om Torne träsk hade tidigare under denna vinter inte någon större flock iakttagits. Det stämde förbluffande bra med att flocken om sju djur som genom skadskjutningen blivit reducerad till sex, nu via Norge hade rundat Torne träsk och att vägen ner mot sydost markerades av de båda fynden av slagna renar söder om sjön. Hur lång väg dessa vargar färdats är inte så gott att säga men i varje fall var det ett drygt tiotal mil fågelvägen mellan de yttre punkterna. Den vandringen markerar också vargarnas vana att för en tid byta terräng sedan de blivit jagade och beskjutna. Helikopterveckan i Sveriges nordkalott hade gett oss en intressant bild av djurlivet. Den stora rapporterade vargflocken var kontrollerad, den hade efter beskjutning med all sannolikhet gått över riksgränsen mot väster och troligen även rundat Torne träsk och gått söderut. De ytterligare vargar som borde finnas där hade vi inte hittat, möjligen hade de gått över till Norge eller Finland eller vi kan ha missat dem på grund av det ojämna spårningsvädret. Järv fanns omedelbart norr om Torne träsk, troligen ett par djur, men också uppe mot den finska gränsen. Vidare var där några järvar minst tre i området Torne träsk Sitasjaure Vistasvagge Rautasjärvi där det även var misstänkt yngelområde. Mest överraskande var emellertid det lilla lodjur som strövade på nordsidan av Torne träsk. Med all sannolikhet var det en vandrare från norskt territorium där skogklädda dalar bjuder en mera lodjursvänlig biotop än dessa fjällmarker. Vi hade också gjort observationer av kungsörn, älg, utter, andra lustiga saker och var fullt nöjda med resultatet av veckan. Det intresse som helikopterskolans skickliga förare visat uppgiften var grunden för vårt resultat. Den rutin de hade att iaktta detaljer frän luften visade sig väl uppväga vår egen större vana att spana efter vilt och spår. 18

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Rovdjurens spår Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Vilka djur har gjort spåren på framsidan? hund lodjur järv räv och varg järv lodjur lodjur skogshare

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Områdesinventering Detta faktablad Lodjur: Områdesinventering inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Särskiljning och gruppering i fält Detta faktablad Lodjur: Särskiljning och gruppering i fält inom Nasjonalt overvakningsprogram

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Text och foto: Hans Falklind/N

Text och foto: Hans Falklind/N Text och foto: Hans Falklind/N Boet byggdes ständigt på under häckningen. GRUS Fåglar i Västergötland 1-2014 Livet i en talltopp Fågelfotografen Hans Falklind följer en fiskgjusefamilj under en hel säsong

Läs mer

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert)

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 1 Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 2000 Under våren 2000 sågs rikligt med tranor i Vattenriket från mitten av

Läs mer

FK Stigens fjälltur påsk 2013

FK Stigens fjälltur påsk 2013 FK Stigens fjälltur påsk 2013 Efter en utsökt lunch på Grövelsjöns Fjällstation startade turen den 1:a april med 3 km uppförsbacke. Med stighudar gick det utmärkt, och efter en knapp timme var det dags

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Februari 2007 1 Förord Denna älginventering från flyg har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Inventeringen har utförts av Erics BioJobtjänst.

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2016 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Alkavare kapell med inblick i Sarek. Juli 2013

Alkavare kapell med inblick i Sarek. Juli 2013 Alkavare kapell med inblick i Sarek Juli 2013 Hur man kan besöka Sarek utan alltför stor ansträngning Vi hade under vintern planerat en del tänkbara vägar att ta oss till Alkavare kapell från Ritsem och

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2002

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2002 1 Riistantutkimuksen tiedote 190B:1-7. Helsinki 20.9.3 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2 Ilpo Kojola Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattade de stora rovdjurens minimiantal i slutet

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN

BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN Rovdjur i Norrbotten BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN FOTOGRAFER sid 4-5 Magnus Elander sid 6-7 Magnus Elander sid 8-9 Magnus Elander sid 10 Peter Rosén sid 11 Magnus Elander sid 12-13 Staffan Widstrand sid

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND

LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND Det är en varm dag i början av juni. Jag har vandrat en bra bit genom gammelskogen och är genomsvettig när en befriande sommarbris drar genom skogen och

Läs mer

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Vilket år! Hallo Bay bjöd återigen på fantastiska upplevelser. Vår första tur 2010 gjordes redan under junimånad, det är en spännande period med

Läs mer

Drakstigen introduktion

Drakstigen introduktion Drakstigen introduktion En naturstig skapad av Centrum för naturvägledning till Ute är inne-konferensen 2011 Stigen är gjord för bokskogen i Pildammsparken i Malmö, men kan anpassas till annan natur förstås.

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

Leo och Tigi på äventyr. En berättelse författad av 3B i december 2014

Leo och Tigi på äventyr. En berättelse författad av 3B i december 2014 Leo och Tigi på äventyr En berättelse författad av 3B i december 2014 1. Grottan Det var en gång en Tiger och en Leopard. Tigern heter Tigi. Tigi är brun. Leoparden heter Leo. Leo är fläckig. - Oj vad

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2015 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR INSTRUKTIONER LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Instruktion för fastställande av föryngring Detta dokument Lodjur: Instruktion för fastställande av föryngring

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Förord. Umeå i februari 2002. Eric Andersson. Länsstyrelsen Västerbottens län. Länsviltnämnden Västerbottens län. Jägareförbundet Västerbotten

Förord. Umeå i februari 2002. Eric Andersson. Länsstyrelsen Västerbottens län. Länsviltnämnden Västerbottens län. Jägareförbundet Västerbotten Älginventering från flyg i Drängsmark 2002 1 Förord Denna älginventering från flyg har utförts på uppdrag av länsviltnämnden i Västerbottens län efter rekommendation av Jägareförbundet Västerbotten. Länsstyrelsen

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Drakstigen introduktion

Drakstigen introduktion Drakstigen introduktion En naturstig skapad av Centrum för naturvägledning till Ute är inne 2011 Stigen är gjord för bokskogen i Pildammsparken, men kan anpassas till annan natur förstås. Den inleds med

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Flyginventering av grågås

Flyginventering av grågås Flyginventering av grågås i Hammarsjön 5 maj 2004 Inventeringen är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, som del av verksamheten inom ramen för Förvaltningsplan för grågås under 2004 Patrik Olofsson

Läs mer

Paddling genom Ströms Vattudal 28/7-2/8 1980

Paddling genom Ströms Vattudal 28/7-2/8 1980 Paddling genom Ströms Vattudal 28/7-2/8 1980 28/7 29 km Start vid 13-tiden uppe i Kvarnbergsvattnets nordvästra hörn, ett par km från norska gränsen (vid bron över Brännälvens utlopp). Strålande sol och

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Förslaget kommer från: Simon Nyström

Förslaget kommer från: Simon Nyström Träplantering Jag vill komma med ett förslag till plantering av träd. Bakrunden till detta är bland annat att jag fått veta att vår äng visat sig vara mycket lämpligt för plantering då det råder ett litet

Läs mer

En annorlunda naturupplevelse

En annorlunda naturupplevelse Någonstans i Västmanland, juni 2016 En annorlunda naturupplevelse Text: Barbro Torseld Jag fick förmånen att följa med Lennart och Laila Andersson och Ulf Eriksson vid ringmärkning av falkungar. Dessa

Läs mer

Innehåll. Flerdagarsäventyr

Innehåll. Flerdagarsäventyr Innehåll Endagspass 30-40 km Hälleforsnäs-Bälgviken, km Mörkö-Trosa, km Mölnbo-Gnesta, 33 km Hälleforsnäs-Malmköping, 33 km Björkhagen-Handen, 38 km 74 76 78 80 84 88 1000 kilometer löpäventyr Introduktion

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

GÄST I VILHELMINA SÖDRA SAMEBY. Göran Eriksson räddar skabbrävar

GÄST I VILHELMINA SÖDRA SAMEBY. Göran Eriksson räddar skabbrävar Göran Eriksson räddar skabbrävar Under åren på Saxnäsgården kom jag i kontakt med Göran Eriksson, en f.d. polis från Hälsingland som var länsstyrelsens i Västerbottens tillsyningsman för Vilhelmina södra

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Rovdjursinventering på Luongastunturi i Norrbottens län 2010

Rovdjursinventering på Luongastunturi i Norrbottens län 2010 PM Rovdjursinventering på Luongastunturi i Norrbottens län 2010 Tassavtryck av lodjur PM - Rovdjursinventering på Luongastunturi i Norrbottens län 2010 Makkaur Miljö Omslagsfoto: Tassavtryck av lodjur,

Läs mer

Banbeskrivning AXA Fjällmaraton & Öppet Fjäll 43 km 1800 höjdmeter

Banbeskrivning AXA Fjällmaraton & Öppet Fjäll 43 km 1800 höjdmeter Banbeskrivning AXA Fjällmaraton & Öppet Fjäll 43 km 1800 höjdmeter Starten är förlagd nedanför Köja, på det gräsfält som vintertid utgör barnslalombacken i Edsåsdalen. Från ledportalen går den första kilometern

Läs mer

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Fakta om Polartrakterna

Fakta om Polartrakterna Pressinformation Stockholm, 2010-12-06 Fakta om Polartrakterna Polartrakterna är en av världens största utställningar om livet i Arktis och Antarktis. I utställningen får besökarna se några av världens

Läs mer

Riksgränsen Björkliden

Riksgränsen Björkliden Riksgränsen Björkliden 16 22 april 2016 Lapporten i månljus den 21 april 2016 Tåget var det naturliga valet till Katterjåkk invid Riksgränsen. Ännu så sent som 1981 var tåget det enda sättet att ta sig

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Från himmelens topp till havets botten

Från himmelens topp till havets botten Martin Widmark Från himmelens topp till havets botten Lindskog Förlag www.lindskogforlag.se Stockholm 2006 Text: Martin Widmark Bild: Pietro Galeoto Grafisk form: Lennart Lindskog Illustrationer av Pietro

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

kunglig sago nytt fabler kon! sagor folksagor

kunglig sago nytt fabler kon! sagor folksagor kunglig sago nytt kon! sagor fabler folksagor Folksagor En folksaga är en saga som man har berättat i århundraden. Den har gått i muntligt tradition fram tills för ca 100 år sedan, då man började skriva

Läs mer

Kanada- British Columbia Great Bear rainforest Kermodebjörnfotoexpedition 2011

Kanada- British Columbia Great Bear rainforest Kermodebjörnfotoexpedition 2011 Kanada- British Columbia Great Bear rainforest Kermodebjörnfotoexpedition 2011 Great Bear Rainforest, är ett område präglat av mystik med dess dimhöljda mossbeklädda regnskogar, djupa fjordar och mytomspunna

Läs mer

Safirens förbannelse Lärarmaterial

Safirens förbannelse Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vad handlar boken om? Boken är sista delen i serien Den Svarta Safiren. Sif ser när Chala kysser Aram och hon blir förkrossad. Hon skriver en lapp till Aram

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Stugors och ladugårdars lägen

Stugors och ladugårdars lägen 13 Stugors och ladugårdars lägen Byar och gårdar på kartor På 1600-talets jordebokskartor ritades gårdarna/hemmanen in som symboler ett hus = en gård/ett hemman. Gårdarna i en by ritades in som ett hus

Läs mer

TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna

TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna INGRESS I november börjar TV4 sända 16 nyproducerade avsnitt av Veterinärerna. Succéserien som nu är inne på sin åttonde säsong har ofta uppemot en

Läs mer

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Kungsörninventering vid FJÄLLBOHEDEN i Skellefteå kommun, Västerbottens län Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Miljötjänst Nord Bondevägen 4 923 32 Storuman Tel. 0951-120 00 Fax. 0951-121 11 Mobil.

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Några små tips om att träna på utsatt fågel

Några små tips om att träna på utsatt fågel Några små tips om att träna på utsatt fågel Att träna sin fågelhund på utsatt fågel, vanligen rapphöns eller fasan, har blivit rätt populärt. Gör man rätt kan det vara en effektiv och förhållandevis enkel

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

Torrflugefiske. I strömmande vatten. I stilla vatten

Torrflugefiske. I strömmande vatten. I stilla vatten Torrflugefiske Torrflugefisket är ju ett fiske framförallt ovanpå vattnet, men på senare tid kan man, tycker jag, också lägga till fisket i ytan, d v s fiske med kläckare och flytande nymfer. I strömmande

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Ungdomsjakt Gålö 2016

Ungdomsjakt Gålö 2016 Ungdomsjakt Gålö 2016 Brr pling plong kl. 04.40 redan, OK bara att kliva upp, då var det daggs igen i dag är det Ungdomsjakt på Gålö, en av Svenska Jägare förbundets jaktgårdar belägen söder om Stockholm

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Inventeringen har utförts av Erics BioJobtjänst Eric Andersson Tel 090-490 85, 070-676 50 10 Vintermyrvägen 3, 905 96 Umeå e-post: erican@swipnet.

Inventeringen har utförts av Erics BioJobtjänst Eric Andersson Tel 090-490 85, 070-676 50 10 Vintermyrvägen 3, 905 96 Umeå e-post: erican@swipnet. Älginventering från flyg i Tärnaby 2001 1 Beställare: Länsviltnämnden Ansvarig för genomförandet Jägareförbundet Västerbotten Finansiering Länsstyrelsen Västerbottens län Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet

Läs mer

Åldersbestämning av träd

Åldersbestämning av träd Åldersbestämning av träd För att få veta exakt hur gammalt ett träd är så måste man borra i det med en tillväxtborr och räkna årsringarna. Men man kan lära sig att uppskatta ålder på träd genom att studera

Läs mer

Ungdomsjakt Gålö 29 oktober 2016

Ungdomsjakt Gålö 29 oktober 2016 Ungdomsjakt Gålö 29 oktober 2016 Gålö är en av Jägareförbundet Stockholms Läns jakt- och kursgårdar och förvaltar ca 1.450 hektar mark. En av våra ideellt arbetande funktionärer och jägare där är Sune

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Renjakt på Island TRAPPER 4/2012

Renjakt på Island TRAPPER 4/2012 Renjakt på Island Island är inte känt som ett stort jaktland. Med rätta kanske, för tillgången på vilt är inte så stor jämförelse med andra europeiska länder. Det jaktbara viltet är i huvudsak fågel, räv

Läs mer

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. Guidningar utomhus Solsystemet till fots Hur stort är vårt solsystem? Upplev de enorma proportionerna i solsystemet, både i avstånd och storlek på planeter. Turen går genom Mariebergsskogens gammelskog.

Läs mer

Sverige ett viltrikt land

Sverige ett viltrikt land Sverige ett viltrikt land I Sverige inträffar nästan 130 viltolyckor varje dag på våra vägar. Det blir närmare 47.000 viltolyckor på ett år. Både människor och djur blir skadade och några dör. En älg kan

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

Blixten och hans Vänner - kapitel 1

Blixten och hans Vänner - kapitel 1 Sagan om Blixten och hans vänner av Margareta Lindberg I de första fem sagorna finns verser som beskriver det olika figurerna, som Blixten möter. De finns tonsatta. Om du vill sjunga dem tillsammans med

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Jakt på caribou Av Stefan Skarp

Jakt på caribou Av Stefan Skarp Jakt på caribou Av Stefan Skarp Jag fick möjligheten att följa med på en jakttur till Kanada. Företaget Safari Nordic, som arrangerade jakten, skulle också göra en reklamfilm för att locka skandinaviska

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09 Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09 Hej på er igen Ytterligare en vecka har passerat revy och vi har sedan förra brevet lyckats ta oss fram till Petermann Fjorden samt tagit oss hela vägen till Glaciärskanten.

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Landningen på stranden gick bra.

Landningen på stranden gick bra. Alaskaresan 2014 Under 2013 vann jag fototävlingen Vilda Blickar arrangerad av Inside Nature och Svenska rovdjursföreningen. Första priset var en resa till Alaska med EcoWatch Wildlife Expeditions, ett

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer