I VARGSPÅRARES SPÅR. Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I VARGSPÅRARES SPÅR. Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok :"

Transkript

1 Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok : I VARGSPÅRARES SPÅR Våren 1963 var vi mogna för ett äventyr uppe i yttersta norr, i triangelområdet Karesuando Treriksröset Torne träsk. Helikopterskolans chef, major Gunnar Zackrisson hade välvilligt i samband med övningar i Abisko gett oss möjligheter att från luften spåra och spana av dessa områden, de fria vindarnas och viddernas land mer än något annat. Ofta är de också vargarnas land. Jag har olika år sommartid varit inne i området mellan Vittangijärvi och Tava-ätno och förutom ett förunderligt fågelliv båda gångerna funnit relativt färska tecken på att det i varje fall var sommarland för varg. Jag känner också inte mindre än tre personer som rent slumpvis utan att det minsta rikta sin verksamhet mot varg eller vargområden, sommartid råkat möta den grå i ett eller flera exemplar just i dessa trakter. Vintern 1963 var detta verkligen vargarnas land. En väl dokumenterad ökning i vargtillgången skapade oro och intensiv jakt. Man ansåg med tämlig säkerhet att där förekom två olika flockar (familjer), sammanlagt skulle det vara djur och med 8 vargar i den största, den som hade varit till mest besvär. Per Nikolaus Blind hade kommit upp Jägmästare Bertil Haglund har lagom till årets julboksflod presenterat sin andra och sista populärskildring av hur rovviltundersökningen bedrev sitt arbete. Vad som nu återstår att publicera är den vetenskapliga redogörelsen, som kommer att inflyta i Svenska Jägareförbundets serie "Viltrevy". Ur Bertil Haglunds bok "Järv och Varg", som i likhet med förra årets "Björn och Lo" utgetts på Norstedts förslag, har Silvanus fått återge ett kapitel, "Nordkalotten från helikopter", som berättar om vargspaning från luften. Från luften kunde man under denna spaning också få se en ståtlig syn, två älgtjurar i envig. Då togs vidstående bild, som också fått bli detta nummers omslagsbild. med snöscooter från sina vanliga jaktmarker och skjutit en jättestor hanvarg som enligt diverse försäkringar vägde 75 kilo. Ytterligare en varg skulle vara skjuten inom området. Edvin Nilsson kom upp från Jokkmokk för att hjälpa till som spanare. Han fick starta före min ankomst da jag av tjänsteärenden blev försenad i Stockholm och hade redan hunnit göra två intressanta flygningar när jag slutligen anlände, sugen på att snarast ge mig iväg på den första flygturen inöver det spännande tundralandet. Det är verkligen en märklig trakt och miljö. Benämningen tundra är naturligtvis biologiskt felaktig med undantag för enstaka smärre områden. Men själva landskapets lugna vågrörelser, så skenbart utan system vilket gör dessa trakter villsamma i regntjocka och snödis, och bristen på läskydd, vilket också kan vara bekymmersamt i vissa situationer, skapar ett intryck av vindpinad vidd och ödslighet som inte möter någon annanstans i vårt land och som för tanken till Kanadas och Sibiriens trädlösa vidder. Stora ytor här är emellertid skogbeväxta och skulle kunna förtjäna namnet björktundra, andra torrare hedområden längre österut är täckta med en slöja av gles tall. Detta är naturligtvis ett landskap särskilt ägnat för flygspaning. Under verkligt gynnsamma spårningsförhållanden borde en helikopter på en dags flygning praktiskt taget kunna räkna in all förekomst av större villebråd med någorlunda säkerhet. Tyvärr råder sällan så gynnsamma förutsättningar i detta vindöppna land. De många bäckravinerna, flygsandsåsarna och delta- och myrlandskapen skapar också gömställen och skydd så att man måste räkna med att spåra upp vederbörande med spårlöpans hjälp och alltså behöver relativt vindstilla. Vi flög emellertid inte bara i den norra triangeln. Söder om Torne träsk finns också områden där rendriften under långa tider utkämpat bataljer med varg och järv och där rovdjuren fortfarande är att räkna med. Den första flygningen gick längs Alesvagge och vidare söderut. Inte långt från där riksgränsen någon mil väster om Sälka gör en tvär vinkel och åter börjar klättra mot nordväst stod ett färskt spår efter en stor järv (15,5 cm - hane) med destination av allt att döma in på norskt territorium. Ladhtjovagge mot öster rundande Kebnekajsemassivet gav inga spår av intresse, men Vistasvagge korsades av en färsk järvstig där djuret vandrat tre gånger på sista dygnen. Spårmåttet var här 12,5 cm, 14

2 Vargen ett lugnt och väl balanserat djur, som till sin fördömelse fått litet för stora gåvor i kampen för tillvaron. Skall den nu beslutade preliminära fridlysningen kunna rädda arten? ett litet djur, möjligen en honjärv. Högre upp i Vistasdalen liksom öster om Abiskojaure fanns äldre järvspår. Nästa flygning, den 2 april, blev händelserik. Efter starten i Abisko gick färden tvärs över Torne träsk och sedan parallellt med och mellan riksgränsen och sjön mot öster till det branta knäet i riksgränsen ovan Laimoviken. På den sträckan noterades färska spår efter en liten järv (12,5 cm) samt en ung kungsörn. Flygningen fortsatte ungefär parellellt med gränsen men någon halvmil in på den svenska sidan. Strax söder om gränssjön Kamasjärvi blev det napp. I-rån väster och sannolikt från trakten av Altavatn- Leinavatn på norsk mark ringlade sig en varglöpa in mot Tavajaure och hjärtat av "tundraområdet". Spålet under maskinen var lätt att följa och kilometrarna rusade fram. Här och var hade djuren delat upp sig och på ett ställe räknade man till sju olika spår. Det stämde bra med den största kända flocken. Den första renslakten noterades. Den var emellertid gammal och flocken passerade platsen utan reaktion. Inte långt därifrån låg resterna efter ytterligare en ren men även den dödad tidigare. Ytterligare någon mil längre österut hade flocken emellertid fått jakt. En ren var nyligen dödad, några skinnlappar, blod och klövar var det enda som fanns kvar. Spårningen blev nu osäkrare, vargarna hade spritt sig och det var gott om renspår. Man måste ringa med helikoptern och kom så småningom åter på vargspår men nu i annan riktning. I ett av spåren lyste det rött av blod. Inte långt därifrån upptäckte man från helikoptern tre jägare och gick ned för att efterhöra detaljer och undvika att störa jakten. Jo, de hade skjutit på en varg, och ansåg att det sammanlagt endast varit fyra djur flocken hade som nämnt delat på sig. Blodspåren var kraftiga. De kom överens om att helikoptern skulle fortsätta längs spåret. Hann den ifatt vargen eller det av annan anledning ansågs att jägarna borde komma till platsen, skulle man signalera på särskilt sätt. Vargspåret ledde mot väster. Det hade skilt sig från de andra och skar efter någon mil rakt mot sockertoppen Sautso (Tjåktso), en topp på meter en mil öster om gränsen mot Norge. Vargen hade gått upp i branten och där kunde flygarna inte följa den längre. Det började också bli snålt med bensin efter allt slingrande och ringlande efter spår så det var dags att tänka på hemvägen. Vargen blev emellertid icke återfunnen. På återvägen norr om Torne träsk fann flygarna färska järvspår på flera ställen, såg en järv från planet och fann även lospår, ungefär mitt för Kaisepakte på sydsidan av träsket. Förmodligen har inte lospår tidigare konstaterats norr om Torne träsk, i varje fall inte officiellt. Lodjur är emellertid kända och har även skjutits på den norska sidan. Även älg spårades under hemvägen till Abisko. Nästa flygtur det blev min första och den företogs den 3 april gick även den under hyggliga snöförhållanden. Snöbyar hade tidigare kommit och sopat bort gamla spår men det drev inte igen annat än på de övre högslätterna. Vi gick söderut längs Vistadalen och fann åter järvspår pä ungefär samma ställe där Edvin markerat en järvstig vid förra flygningen. Mycket älgspår, färskare ju längre ned i dalen vi kom det måste ha stått en stor grupp eller familj här länge helt fantastiskt här uppe i arktiskt land ovan trädgränsen eller just i de översta björkslöjorna. Det är bäckarnas, ravinernas och myrlandens tjockviden som föder dem. På återvägen längs Rautasätno och Rautasjaurc såg vi på flera ställen att en utter på artens ogenerade vis vandrade tvärs över landet i trakten av Tjuppok. Lospår öster om Rautas och på hemvägen 15

3 Bertil Haglund alldeles bokstavligt talat i järvspåret. Bilden är tagen pä Kablafjällets nordsluttning. Sammanlagt avspårade rovdjursutredarna kilometer spårlöpor, spårstämpel för spårstämpel, varav dock inte mer än knappt / 000 km faller på järven. rätt många färska järvspår och ett släpspår där järven gått med börda. En järvlya var alltså tänkbar. Men en järvkull här, hur skulle den kunna klara sig fram bland allt folk. Vistasdalen brämad av snöscooterspår, av allt att döma var man ute för att söka järvlyor, Rautasdalgången full med fiskaregrupper och varenda kåta och stuga bebodd. Dessa högfjällsområden söder om Torne träsk är attackerade från alla håll, från söder via Nikkaloukta och vägen mot Holmajärvi, från öster direkt från Kiruna stad och malmbanan och från norr genom malmbanan mot Abisko, Björkliden och Riksgränsen, allt vad turistcentra heter. Även om fjällvidderna är stora och dalar och klyftor otaliga så torde chansen för en ynglande järvhona att få förbli "obemärkt" vara ganska liten. Den 4 april påföljande dag gick vi åter mot tundralandet för att försöka få tag på de överblivna vargarna från den förra flygningen. Vi tog samma väg norr om Torne träsk via riksröse 278 där några järvspår men också färska skidspår skymtade. Sedan var landet tomt det hade drevat under gårdagen men nattspår stod klara. Vi svepte fram över det vitlysande polarlandskapet, försökte återfinna renslakten från förra gången men misslyckades, och fortsatte mot norr. Råstojaure rundades där stod en liten pyramidliknande koja som var lappväsendets och så närmade vi oss nordöstra begränsningen av Råstonselkä. Nedanför i dalen slingrade sig Kummaätno och där bortom Könkämädalen sträckande sig i en båge upp mot Kilpisjärvi och Ishavsvägen ned mot norska fjordlandskap. Vi vände vinkelrätt mot öster ej långt från renstängslet och flög parallellt med dalen. Ett järvspår mötte genast och några kilometer längre fram dök ett skådespel upp som jag väl aldrig väntat. På den yttersta lilla fjällkullen som stack upp ovanför de övre björkarna stod två älgtjurar på bakbenen och boxades med framklövarna. De två kolsvarta giganterna stod som ryttarstatyer etsade mot en horisontlinje som flöt ihop i avståndsdis. Striden var väl inte så allvarlig, ytterligare några klövspark så distraherades stridigheterna av motorbullret och de sjönk ner i för älgar mera naturliga ställningar. Vi rundade dem några varv för att få bilder, de var lätt irriterade och gjorde några ansatser att ta sig undan i djupsnön men resignerade inför helikopterns rörlighet. När vi lämnade dem vandrade de i sakta mak ner mot dalen, alla stridigheter var glömda för den gången. Vi tog återvägen längre österut mot Harrijoki och Tavaätno. På en sandås dök plötsligt en liten räv ner som en skugga i ett hål vi hann se den som skymten av en rörelse. Den hade legat alldeles intill sitt hål och spåren var mycket små. Allt tydde på fjällräv men i så fall måste den varit en blå, vilket numera är mycket sällsynt inom den svenska fjällrävstammen. Just vanan att ligga i beredskap på själva kanten av lyan är ett typiskt drag för fjällräven, och siktar väl i främsta hand till skydd mot kungsörnen men kan även ge en reträttväg om andra obehagliga fiender skulle dyka upp. Korpen hade också varit där och på försiktigt avstånd gått runt räven för att se om där fanns något att äta eller annat nyttigt att göra. Det bör ha varit en festlig syn med något av de gamla djurfablernas omedelbara charm. På hemvägen fann vi åter järvstigar norr om Torne träsk och spår efter ett litet lodjur, säkerligen samma som varit där några dagar tidigare, då ett par mil längre västerut. Följande dag den 5 april gjorde vi åter ett försök mot björktundran. Vädret var nu ännu hårdare och svårare med mycket små möjligheter att finna spår annat än i någon vindskyddad ravin eller dalgång. Vi gick längre söderut, där vi hade sett att det skulle vara mycket ren, i förhoppning att direkt komma på något spännande. Renarna fanns där på ömse sidor om Tavaätno men allting verkade lugnt och så småningom rundade vi Liedakka vid Lainioälven. Det var en fascinerande upplevelse att åter här uppe i den tunna arktiska miljön se de slitna grå husen, de som en gång representerat det största modet, den starkaste viljan att för gott fiske och rik jakt stå ut med den yttersta isolering och drygt åtta månaders vinter. Inget annat av de många lappländska nybyggen på gränsen utanför mänskligt territorium som jag sett, gör ett så gripande intryck som denna lilla samling hus, uppbyggda på älvstranden till en organisk enhet, troligen på den mest ändamålsenliga platsen på många mil. Här hade en gång varit ett underbart fiske med grov öring och harr i till synes outtömliga kvantiteter och med Lainioälvens långvandrande laxar som extra sensommargäster. Säkerligen kommer Liedakka att länge stå som ett bevis på mänsklig framåtanda under yttre förhållanden som i dag ter sig nästan otroliga och out- 16

4 BERTIL ÖHRN Fåglarna och människan 21:, inb. 27: Strukturförändringar inom jordbruket innebär dödsdomen för många fåglar. Det moderna skogsbruket påverkar också fåglarnas betingelser ett problem som inte bara är naturetiskt utan också ekonomiskt, då många fåglar hjälper till att bekämpa skogens skadedjur. Boken ger en redogörelse både för det aktuella läget och råd om lämpliga åtgärder för att inte ytterligare förvärra situationen. Liksom i sina tidigare böcker ger författaren snabba, synnerligen träffande fågelporträtt både i ord och teckningar. v r. Bertil Haglund iäl 1,". BERTIL HAGLUND Björn och Lo 29: 50, inb. 36: Järv och Varg 29: 50, inb. 37: to Järv 1 erul 1 lagiund Varg tet p - När "Björn och Lo" förra året kom ut skrev Svenska Dagbladet: "... det hittills utförligaste och säkraste materialet om björnens och lons vinterföda och jaktmetoder. Nu avvaktar vi med intresse en kommande del om järv och varg." Nu har den kommit, den fortsatta redogörelsen för den rovviltsundersökning som företogs Förutom en lättillgänglig presentation av undersökningen är böckerna samtidigt en fascinerande reseberättelse från skog och norrländska fjällmarker. NORSTEDTS

5 jzfjfykh ~jä "Kanske ligger det i ordet järv lunzw. nägot av en anklagelse för tjuvnad och stråtröveri. Bakom den anklagelsen skymtar man vid närmare granskning drag som bland människor anses berömliga, nämligen sinne för planering och en idog verksamhetslusta för att familjen inte skall lida nöd." härdliga. Trä vittrar långsamt liksom allt annat i dessa trakter och talltundrans kärntunga furu kommer att länge hålla byggnaderna vid liv och ge lä och bostad åt vandrare i knipa. För mig är det en förhoppning att ännu en gång sommartid få passera där och övernatta, innan väder och vind hunnit bryta ryggen av takåsar och fönsterbågar. Vi hade en flygning kvar. Fortfarande var vädret rätt dåligt med hård vind och drivande snö och obetydliga chanser till spårföljande. Men vi skulle komma att göra en observation som var ytterst intressant. Denna gång flög vi söder om Torne träsk närmast för att söka orientera en järvlya. Den 4 april hade vi nämligen sett ett järvspår med märken efter köttransport ett "släpspår". Det var hårt på kalfjället. Vi kunde knappast se ett spår någonstans men inspekterade alla större drivor och raviner där vi tyckte det såg lämpligt ut för en järvlya. Vi fann ingenting som tydde på järv men det var kanske inte att förvåna sig över i snöröken som på få ögonblick sopade igen alla spårtecken. Renar skvätte i små grupper här och var men högt uppe på en platå upptäckte Edvin en örn som satt på ett slaget renkadaver. Vi flög runt den flera varv utan att den verkade villig att lämna sin mat förrän vi blev verkligt närgångna. Troligen var den proppad med kött och tyckte det var besvärligt att flytta sig. Slutligen bredde den ut vingarna och slog ett par ovilliga slag med dem, just så mycket att den fick luft genom motvinden. Så flöt den iväg och drev bort som en vinglande drake i den hårda fjällvinden. Vi gick ned för att undersöka men alla spår var bortsopade av vind och yrande snö. Renen var otvivelaktigt rovdjursslagen, det var en kalv och läget häruppe på den hårdblåsta kala platån gjorde varje annat förslag än varg otroligt. Det kan ha varit en svag kalv som en järv överraskat i snöröken, men det är knappast en trolig förklaring. Vi hade ett par dagar tidigare fått rapport om en annan ren som uppgavs vargdödad någonstans sydost om Riksgränsen men inte kunnat kontrollera det hela för dåligt väder. Några dagar senare dök det upp en vargflock om sex djur någonstans neråt Kaitum. Söder om Torne träsk hade tidigare under denna vinter inte någon större flock iakttagits. Det stämde förbluffande bra med att flocken om sju djur som genom skadskjutningen blivit reducerad till sex, nu via Norge hade rundat Torne träsk och att vägen ner mot sydost markerades av de båda fynden av slagna renar söder om sjön. Hur lång väg dessa vargar färdats är inte så gott att säga men i varje fall var det ett drygt tiotal mil fågelvägen mellan de yttre punkterna. Den vandringen markerar också vargarnas vana att för en tid byta terräng sedan de blivit jagade och beskjutna. Helikopterveckan i Sveriges nordkalott hade gett oss en intressant bild av djurlivet. Den stora rapporterade vargflocken var kontrollerad, den hade efter beskjutning med all sannolikhet gått över riksgränsen mot väster och troligen även rundat Torne träsk och gått söderut. De ytterligare vargar som borde finnas där hade vi inte hittat, möjligen hade de gått över till Norge eller Finland eller vi kan ha missat dem på grund av det ojämna spårningsvädret. Järv fanns omedelbart norr om Torne träsk, troligen ett par djur, men också uppe mot den finska gränsen. Vidare var där några järvar minst tre i området Torne träsk Sitasjaure Vistasvagge Rautasjärvi där det även var misstänkt yngelområde. Mest överraskande var emellertid det lilla lodjur som strövade på nordsidan av Torne träsk. Med all sannolikhet var det en vandrare från norskt territorium där skogklädda dalar bjuder en mera lodjursvänlig biotop än dessa fjällmarker. Vi hade också gjort observationer av kungsörn, älg, utter, andra lustiga saker och var fullt nöjda med resultatet av veckan. Det intresse som helikopterskolans skickliga förare visat uppgiften var grunden för vårt resultat. Den rutin de hade att iaktta detaljer frän luften visade sig väl uppväga vår egen större vana att spana efter vilt och spår. 18

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Områdesinventering Detta faktablad Lodjur: Områdesinventering inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Rovdjurens spår Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Vilka djur har gjort spåren på framsidan? hund lodjur järv räv och varg järv lodjur lodjur skogshare

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Ormar som hugger blixtsnabbt. Vargar som ylar i natten. Björnar som ryter. Fästingar som biter sig fast Ska man vara rädd för dem? Nej då! Du behöver

Läs mer

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd Viltspårträning Viltspårträning Kräv ej för mycket av valpen/unghunden Hunden dig som en ledare - artfränd Visa - respekt, förtroende och försiktighet Ha tålamod och omdöme 8 veckor valp= 3 årigt barn

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt Forskning Jakthundar Björnhundar behöver bättre träning 76 184 Eftersöksekipage på björn saknar den kompetens som är nödvändig för att spåra björn. Det visar ett examensarbete som är baserat på praktiska

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Jakt på caribou Av Stefan Skarp

Jakt på caribou Av Stefan Skarp Jakt på caribou Av Stefan Skarp Jag fick möjligheten att följa med på en jakttur till Kanada. Företaget Safari Nordic, som arrangerade jakten, skulle också göra en reklamfilm för att locka skandinaviska

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009

Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009 Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009 10 förväntansfulla Äventyrsscouter lämnade Helsingborg med ett par brev och en biljett. Med tåg från Knutpunkten till Hässleholm och därefter buss mot Vittsjö

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD BJÖRN INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK BJÖRN: Övervakningen i Skandinavien Detta faktablad BJÖRN: Övervakningen i Skandinavien inom Nasjonalt overvåkningsprogram

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

7 Etologi hur gör djur?

7 Etologi hur gör djur? 7 Etologi hur gör djur? 7.1 1 En etolog studerar beteenden 2 Studera ett husdjur 3 Även små djur beter sig 4 Rädda sig den som kan 5 Vart flyttar fåglarna? OH1 Fåglarnas flyttningar 6 Olika typer av beteenden

Läs mer

AVLIVNING & AVFÅNGNING

AVLIVNING & AVFÅNGNING AVLIVNING & AVFÅNGNING Detta dokument syftar till att klargöra Svenska Jägareförbundets uppfattning om vilka metoder som är lämpliga för att avliva/avfånga olika viltarter ur ett praktiskt perspektiv.

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund?

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund? Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Under några veckor i början av juli så gjorde Jämthundklubben en webbundersökning för att få mer kunskap om vad

Läs mer

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade en morgon i mitt hem, jag bodde på landet i en liten by i riket Siltarp. Mitt hem bestod av tre rum där jag, mina sju syskon samt far och mor bodde. I samma sekund kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE Den ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE 1 1 så typiskt isabella! Det hade varit inbrott på ICA. Och bara för att hon var ICA-Sivs dotter så var hon tvungen att bete sig som värsta mall-apan.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Peregrinus-kvartetten på plats!

Peregrinus-kvartetten på plats! Peregrinus-kvartetten på plats! TEXT OCH FOTO: HANS-GEORG WALLENTINUS I flera år har det diskuterats att sätta ut pilgrimsfalkar (Falco peregrinus) i Stockholmstrakten. Initiativtagare har varit StOF,

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Ordspråk och talesätt

Ordspråk och talesätt Ordspråk och talesätt Namn: VT-06 Ordspråkets historia De äldsta ordspråken tros vara 4000-5000 år gamla och stammar från en forntid då språket ännu inte kunde uttryckas i skrift. Många av ordspråken var

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Resa i Tornedalen juni 2008

Resa i Tornedalen juni 2008 Resa i Tornedalen juni 00 Flyg från Landvetter. med ankomst Luleå 9.. Frukost på planet ggr p g a av bytet på Arlanda. Hämtade ut hyrbilen och styrde kosan mot Sjulsmark och familjen Granberg. Redan den

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren.

medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren. medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren. Ett försäkringsskydd anpassat för jägare Jägarnas Riksförbund har valt att samarbete med If därför

Läs mer

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Kjell Andersson hälsade alla gäster från Tyskland, Norge och Finland samt de svenska deltagarna

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924

Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924 Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924 Efter det att järnvägen invigts i Storlien 1882 hade Dr Ernst Westerlund sin sommarpraktik här. Han insåg tidigt Storliens lämplighet som luftkurort.

Läs mer

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva Vuxen 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga X. Den kan simma 2. Den kan gräva Barn 1. Fladdermusen flyger på natten, men vad äter den? 1. Den suger blod från människor X. Sorkar och möss

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren

Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren Åke Aronson och Håkan Sand D en skandinaviska vargstammen är idag större än på 100 år. Det är dock inte mer än ca 30 år sedan den betraktades

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

Galleri sid 44 51. öga mot öga med djur och natur. foto

Galleri sid 44 51. öga mot öga med djur och natur. foto Galleri sid 44 51 öga mot öga med djur och natur foto Johan Hammar Ta ditt största intresse. Multiplicera med två och du kommer upp i samma kvot som Johan Hammar uppnått. Han har naturen både som intresse

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Konsten att spå väder

Konsten att spå väder Konsten att spå väder P G ANDBERT Så kallade "vädergubbar,, står i en klass för sig. Nu menar jag inte de där, som tittar på fiskfjäll eller rotar i djurens inälvor, för att få reda på hur vädret skall

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark

Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark Ett besök på Nordens Ark kan väva in flera av skolans kursplaner och ämnen. Här får eleverna möjlighet att diskutera och lära

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Naturarven i Norge internasjonalt potensial

Naturarven i Norge internasjonalt potensial Naturarven i Norge internasjonalt potensial Staffan Widstrand Fotograf och författare Natur-reseledare och reseproducent i hela världen, i 20 år Grundare av Svenska Ekoturismföreningen Grundare av kvalitetsmärkningen

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen 1(5) FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen Målsättning Syftet med detta faktablad är att ge en översikt av den genetiska provtagningen som tillämpas vid rovdjursinventeringen i Sverige

Läs mer

i m a g e s o f w i l d l i f e

i m a g e s o f w i l d l i f e i m a g e s o f w i l d l i f e B r u t u s Ö s t l i n g P h o t o g r a p h y Nyhetsbrev nr 5 juli 2006 Blåögd skarv gick till attack mot min fjärrutlösta kamera som låg riggad på marken Kära foto- och

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Interaktionen mellan hund och varg. Tobias Gustavsson

Interaktionen mellan hund och varg. Tobias Gustavsson Interaktionen mellan hund och varg Tobias Gustavsson gustavsson.tobias@yahoo.se Föreläsningens olika delar Vargens biologi Storarovdjur rovdjur problem och konflikter Varg och hund problem och möjligheter

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER FIALOTTA 41, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA MÅL TID 1.30-1.45 Jag ska springa Lidingöloppet 15 km med målet att springa på en tid jag tycker är bra med mina förutsättningar. Men jag

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer