I VARGSPÅRARES SPÅR. Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I VARGSPÅRARES SPÅR. Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok :"

Transkript

1 Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok : I VARGSPÅRARES SPÅR Våren 1963 var vi mogna för ett äventyr uppe i yttersta norr, i triangelområdet Karesuando Treriksröset Torne träsk. Helikopterskolans chef, major Gunnar Zackrisson hade välvilligt i samband med övningar i Abisko gett oss möjligheter att från luften spåra och spana av dessa områden, de fria vindarnas och viddernas land mer än något annat. Ofta är de också vargarnas land. Jag har olika år sommartid varit inne i området mellan Vittangijärvi och Tava-ätno och förutom ett förunderligt fågelliv båda gångerna funnit relativt färska tecken på att det i varje fall var sommarland för varg. Jag känner också inte mindre än tre personer som rent slumpvis utan att det minsta rikta sin verksamhet mot varg eller vargområden, sommartid råkat möta den grå i ett eller flera exemplar just i dessa trakter. Vintern 1963 var detta verkligen vargarnas land. En väl dokumenterad ökning i vargtillgången skapade oro och intensiv jakt. Man ansåg med tämlig säkerhet att där förekom två olika flockar (familjer), sammanlagt skulle det vara djur och med 8 vargar i den största, den som hade varit till mest besvär. Per Nikolaus Blind hade kommit upp Jägmästare Bertil Haglund har lagom till årets julboksflod presenterat sin andra och sista populärskildring av hur rovviltundersökningen bedrev sitt arbete. Vad som nu återstår att publicera är den vetenskapliga redogörelsen, som kommer att inflyta i Svenska Jägareförbundets serie "Viltrevy". Ur Bertil Haglunds bok "Järv och Varg", som i likhet med förra årets "Björn och Lo" utgetts på Norstedts förslag, har Silvanus fått återge ett kapitel, "Nordkalotten från helikopter", som berättar om vargspaning från luften. Från luften kunde man under denna spaning också få se en ståtlig syn, två älgtjurar i envig. Då togs vidstående bild, som också fått bli detta nummers omslagsbild. med snöscooter från sina vanliga jaktmarker och skjutit en jättestor hanvarg som enligt diverse försäkringar vägde 75 kilo. Ytterligare en varg skulle vara skjuten inom området. Edvin Nilsson kom upp från Jokkmokk för att hjälpa till som spanare. Han fick starta före min ankomst da jag av tjänsteärenden blev försenad i Stockholm och hade redan hunnit göra två intressanta flygningar när jag slutligen anlände, sugen på att snarast ge mig iväg på den första flygturen inöver det spännande tundralandet. Det är verkligen en märklig trakt och miljö. Benämningen tundra är naturligtvis biologiskt felaktig med undantag för enstaka smärre områden. Men själva landskapets lugna vågrörelser, så skenbart utan system vilket gör dessa trakter villsamma i regntjocka och snödis, och bristen på läskydd, vilket också kan vara bekymmersamt i vissa situationer, skapar ett intryck av vindpinad vidd och ödslighet som inte möter någon annanstans i vårt land och som för tanken till Kanadas och Sibiriens trädlösa vidder. Stora ytor här är emellertid skogbeväxta och skulle kunna förtjäna namnet björktundra, andra torrare hedområden längre österut är täckta med en slöja av gles tall. Detta är naturligtvis ett landskap särskilt ägnat för flygspaning. Under verkligt gynnsamma spårningsförhållanden borde en helikopter på en dags flygning praktiskt taget kunna räkna in all förekomst av större villebråd med någorlunda säkerhet. Tyvärr råder sällan så gynnsamma förutsättningar i detta vindöppna land. De många bäckravinerna, flygsandsåsarna och delta- och myrlandskapen skapar också gömställen och skydd så att man måste räkna med att spåra upp vederbörande med spårlöpans hjälp och alltså behöver relativt vindstilla. Vi flög emellertid inte bara i den norra triangeln. Söder om Torne träsk finns också områden där rendriften under långa tider utkämpat bataljer med varg och järv och där rovdjuren fortfarande är att räkna med. Den första flygningen gick längs Alesvagge och vidare söderut. Inte långt från där riksgränsen någon mil väster om Sälka gör en tvär vinkel och åter börjar klättra mot nordväst stod ett färskt spår efter en stor järv (15,5 cm - hane) med destination av allt att döma in på norskt territorium. Ladhtjovagge mot öster rundande Kebnekajsemassivet gav inga spår av intresse, men Vistasvagge korsades av en färsk järvstig där djuret vandrat tre gånger på sista dygnen. Spårmåttet var här 12,5 cm, 14

2 Vargen ett lugnt och väl balanserat djur, som till sin fördömelse fått litet för stora gåvor i kampen för tillvaron. Skall den nu beslutade preliminära fridlysningen kunna rädda arten? ett litet djur, möjligen en honjärv. Högre upp i Vistasdalen liksom öster om Abiskojaure fanns äldre järvspår. Nästa flygning, den 2 april, blev händelserik. Efter starten i Abisko gick färden tvärs över Torne träsk och sedan parallellt med och mellan riksgränsen och sjön mot öster till det branta knäet i riksgränsen ovan Laimoviken. På den sträckan noterades färska spår efter en liten järv (12,5 cm) samt en ung kungsörn. Flygningen fortsatte ungefär parellellt med gränsen men någon halvmil in på den svenska sidan. Strax söder om gränssjön Kamasjärvi blev det napp. I-rån väster och sannolikt från trakten av Altavatn- Leinavatn på norsk mark ringlade sig en varglöpa in mot Tavajaure och hjärtat av "tundraområdet". Spålet under maskinen var lätt att följa och kilometrarna rusade fram. Här och var hade djuren delat upp sig och på ett ställe räknade man till sju olika spår. Det stämde bra med den största kända flocken. Den första renslakten noterades. Den var emellertid gammal och flocken passerade platsen utan reaktion. Inte långt därifrån låg resterna efter ytterligare en ren men även den dödad tidigare. Ytterligare någon mil längre österut hade flocken emellertid fått jakt. En ren var nyligen dödad, några skinnlappar, blod och klövar var det enda som fanns kvar. Spårningen blev nu osäkrare, vargarna hade spritt sig och det var gott om renspår. Man måste ringa med helikoptern och kom så småningom åter på vargspår men nu i annan riktning. I ett av spåren lyste det rött av blod. Inte långt därifrån upptäckte man från helikoptern tre jägare och gick ned för att efterhöra detaljer och undvika att störa jakten. Jo, de hade skjutit på en varg, och ansåg att det sammanlagt endast varit fyra djur flocken hade som nämnt delat på sig. Blodspåren var kraftiga. De kom överens om att helikoptern skulle fortsätta längs spåret. Hann den ifatt vargen eller det av annan anledning ansågs att jägarna borde komma till platsen, skulle man signalera på särskilt sätt. Vargspåret ledde mot väster. Det hade skilt sig från de andra och skar efter någon mil rakt mot sockertoppen Sautso (Tjåktso), en topp på meter en mil öster om gränsen mot Norge. Vargen hade gått upp i branten och där kunde flygarna inte följa den längre. Det började också bli snålt med bensin efter allt slingrande och ringlande efter spår så det var dags att tänka på hemvägen. Vargen blev emellertid icke återfunnen. På återvägen norr om Torne träsk fann flygarna färska järvspår på flera ställen, såg en järv från planet och fann även lospår, ungefär mitt för Kaisepakte på sydsidan av träsket. Förmodligen har inte lospår tidigare konstaterats norr om Torne träsk, i varje fall inte officiellt. Lodjur är emellertid kända och har även skjutits på den norska sidan. Även älg spårades under hemvägen till Abisko. Nästa flygtur det blev min första och den företogs den 3 april gick även den under hyggliga snöförhållanden. Snöbyar hade tidigare kommit och sopat bort gamla spår men det drev inte igen annat än på de övre högslätterna. Vi gick söderut längs Vistadalen och fann åter järvspår pä ungefär samma ställe där Edvin markerat en järvstig vid förra flygningen. Mycket älgspår, färskare ju längre ned i dalen vi kom det måste ha stått en stor grupp eller familj här länge helt fantastiskt här uppe i arktiskt land ovan trädgränsen eller just i de översta björkslöjorna. Det är bäckarnas, ravinernas och myrlandens tjockviden som föder dem. På återvägen längs Rautasätno och Rautasjaurc såg vi på flera ställen att en utter på artens ogenerade vis vandrade tvärs över landet i trakten av Tjuppok. Lospår öster om Rautas och på hemvägen 15

3 Bertil Haglund alldeles bokstavligt talat i järvspåret. Bilden är tagen pä Kablafjällets nordsluttning. Sammanlagt avspårade rovdjursutredarna kilometer spårlöpor, spårstämpel för spårstämpel, varav dock inte mer än knappt / 000 km faller på järven. rätt många färska järvspår och ett släpspår där järven gått med börda. En järvlya var alltså tänkbar. Men en järvkull här, hur skulle den kunna klara sig fram bland allt folk. Vistasdalen brämad av snöscooterspår, av allt att döma var man ute för att söka järvlyor, Rautasdalgången full med fiskaregrupper och varenda kåta och stuga bebodd. Dessa högfjällsområden söder om Torne träsk är attackerade från alla håll, från söder via Nikkaloukta och vägen mot Holmajärvi, från öster direkt från Kiruna stad och malmbanan och från norr genom malmbanan mot Abisko, Björkliden och Riksgränsen, allt vad turistcentra heter. Även om fjällvidderna är stora och dalar och klyftor otaliga så torde chansen för en ynglande järvhona att få förbli "obemärkt" vara ganska liten. Den 4 april påföljande dag gick vi åter mot tundralandet för att försöka få tag på de överblivna vargarna från den förra flygningen. Vi tog samma väg norr om Torne träsk via riksröse 278 där några järvspår men också färska skidspår skymtade. Sedan var landet tomt det hade drevat under gårdagen men nattspår stod klara. Vi svepte fram över det vitlysande polarlandskapet, försökte återfinna renslakten från förra gången men misslyckades, och fortsatte mot norr. Råstojaure rundades där stod en liten pyramidliknande koja som var lappväsendets och så närmade vi oss nordöstra begränsningen av Råstonselkä. Nedanför i dalen slingrade sig Kummaätno och där bortom Könkämädalen sträckande sig i en båge upp mot Kilpisjärvi och Ishavsvägen ned mot norska fjordlandskap. Vi vände vinkelrätt mot öster ej långt från renstängslet och flög parallellt med dalen. Ett järvspår mötte genast och några kilometer längre fram dök ett skådespel upp som jag väl aldrig väntat. På den yttersta lilla fjällkullen som stack upp ovanför de övre björkarna stod två älgtjurar på bakbenen och boxades med framklövarna. De två kolsvarta giganterna stod som ryttarstatyer etsade mot en horisontlinje som flöt ihop i avståndsdis. Striden var väl inte så allvarlig, ytterligare några klövspark så distraherades stridigheterna av motorbullret och de sjönk ner i för älgar mera naturliga ställningar. Vi rundade dem några varv för att få bilder, de var lätt irriterade och gjorde några ansatser att ta sig undan i djupsnön men resignerade inför helikopterns rörlighet. När vi lämnade dem vandrade de i sakta mak ner mot dalen, alla stridigheter var glömda för den gången. Vi tog återvägen längre österut mot Harrijoki och Tavaätno. På en sandås dök plötsligt en liten räv ner som en skugga i ett hål vi hann se den som skymten av en rörelse. Den hade legat alldeles intill sitt hål och spåren var mycket små. Allt tydde på fjällräv men i så fall måste den varit en blå, vilket numera är mycket sällsynt inom den svenska fjällrävstammen. Just vanan att ligga i beredskap på själva kanten av lyan är ett typiskt drag för fjällräven, och siktar väl i främsta hand till skydd mot kungsörnen men kan även ge en reträttväg om andra obehagliga fiender skulle dyka upp. Korpen hade också varit där och på försiktigt avstånd gått runt räven för att se om där fanns något att äta eller annat nyttigt att göra. Det bör ha varit en festlig syn med något av de gamla djurfablernas omedelbara charm. På hemvägen fann vi åter järvstigar norr om Torne träsk och spår efter ett litet lodjur, säkerligen samma som varit där några dagar tidigare, då ett par mil längre västerut. Följande dag den 5 april gjorde vi åter ett försök mot björktundran. Vädret var nu ännu hårdare och svårare med mycket små möjligheter att finna spår annat än i någon vindskyddad ravin eller dalgång. Vi gick längre söderut, där vi hade sett att det skulle vara mycket ren, i förhoppning att direkt komma på något spännande. Renarna fanns där på ömse sidor om Tavaätno men allting verkade lugnt och så småningom rundade vi Liedakka vid Lainioälven. Det var en fascinerande upplevelse att åter här uppe i den tunna arktiska miljön se de slitna grå husen, de som en gång representerat det största modet, den starkaste viljan att för gott fiske och rik jakt stå ut med den yttersta isolering och drygt åtta månaders vinter. Inget annat av de många lappländska nybyggen på gränsen utanför mänskligt territorium som jag sett, gör ett så gripande intryck som denna lilla samling hus, uppbyggda på älvstranden till en organisk enhet, troligen på den mest ändamålsenliga platsen på många mil. Här hade en gång varit ett underbart fiske med grov öring och harr i till synes outtömliga kvantiteter och med Lainioälvens långvandrande laxar som extra sensommargäster. Säkerligen kommer Liedakka att länge stå som ett bevis på mänsklig framåtanda under yttre förhållanden som i dag ter sig nästan otroliga och out- 16

4 BERTIL ÖHRN Fåglarna och människan 21:, inb. 27: Strukturförändringar inom jordbruket innebär dödsdomen för många fåglar. Det moderna skogsbruket påverkar också fåglarnas betingelser ett problem som inte bara är naturetiskt utan också ekonomiskt, då många fåglar hjälper till att bekämpa skogens skadedjur. Boken ger en redogörelse både för det aktuella läget och råd om lämpliga åtgärder för att inte ytterligare förvärra situationen. Liksom i sina tidigare böcker ger författaren snabba, synnerligen träffande fågelporträtt både i ord och teckningar. v r. Bertil Haglund iäl 1,". BERTIL HAGLUND Björn och Lo 29: 50, inb. 36: Järv och Varg 29: 50, inb. 37: to Järv 1 erul 1 lagiund Varg tet p - När "Björn och Lo" förra året kom ut skrev Svenska Dagbladet: "... det hittills utförligaste och säkraste materialet om björnens och lons vinterföda och jaktmetoder. Nu avvaktar vi med intresse en kommande del om järv och varg." Nu har den kommit, den fortsatta redogörelsen för den rovviltsundersökning som företogs Förutom en lättillgänglig presentation av undersökningen är böckerna samtidigt en fascinerande reseberättelse från skog och norrländska fjällmarker. NORSTEDTS

5 jzfjfykh ~jä "Kanske ligger det i ordet järv lunzw. nägot av en anklagelse för tjuvnad och stråtröveri. Bakom den anklagelsen skymtar man vid närmare granskning drag som bland människor anses berömliga, nämligen sinne för planering och en idog verksamhetslusta för att familjen inte skall lida nöd." härdliga. Trä vittrar långsamt liksom allt annat i dessa trakter och talltundrans kärntunga furu kommer att länge hålla byggnaderna vid liv och ge lä och bostad åt vandrare i knipa. För mig är det en förhoppning att ännu en gång sommartid få passera där och övernatta, innan väder och vind hunnit bryta ryggen av takåsar och fönsterbågar. Vi hade en flygning kvar. Fortfarande var vädret rätt dåligt med hård vind och drivande snö och obetydliga chanser till spårföljande. Men vi skulle komma att göra en observation som var ytterst intressant. Denna gång flög vi söder om Torne träsk närmast för att söka orientera en järvlya. Den 4 april hade vi nämligen sett ett järvspår med märken efter köttransport ett "släpspår". Det var hårt på kalfjället. Vi kunde knappast se ett spår någonstans men inspekterade alla större drivor och raviner där vi tyckte det såg lämpligt ut för en järvlya. Vi fann ingenting som tydde på järv men det var kanske inte att förvåna sig över i snöröken som på få ögonblick sopade igen alla spårtecken. Renar skvätte i små grupper här och var men högt uppe på en platå upptäckte Edvin en örn som satt på ett slaget renkadaver. Vi flög runt den flera varv utan att den verkade villig att lämna sin mat förrän vi blev verkligt närgångna. Troligen var den proppad med kött och tyckte det var besvärligt att flytta sig. Slutligen bredde den ut vingarna och slog ett par ovilliga slag med dem, just så mycket att den fick luft genom motvinden. Så flöt den iväg och drev bort som en vinglande drake i den hårda fjällvinden. Vi gick ned för att undersöka men alla spår var bortsopade av vind och yrande snö. Renen var otvivelaktigt rovdjursslagen, det var en kalv och läget häruppe på den hårdblåsta kala platån gjorde varje annat förslag än varg otroligt. Det kan ha varit en svag kalv som en järv överraskat i snöröken, men det är knappast en trolig förklaring. Vi hade ett par dagar tidigare fått rapport om en annan ren som uppgavs vargdödad någonstans sydost om Riksgränsen men inte kunnat kontrollera det hela för dåligt väder. Några dagar senare dök det upp en vargflock om sex djur någonstans neråt Kaitum. Söder om Torne träsk hade tidigare under denna vinter inte någon större flock iakttagits. Det stämde förbluffande bra med att flocken om sju djur som genom skadskjutningen blivit reducerad till sex, nu via Norge hade rundat Torne träsk och att vägen ner mot sydost markerades av de båda fynden av slagna renar söder om sjön. Hur lång väg dessa vargar färdats är inte så gott att säga men i varje fall var det ett drygt tiotal mil fågelvägen mellan de yttre punkterna. Den vandringen markerar också vargarnas vana att för en tid byta terräng sedan de blivit jagade och beskjutna. Helikopterveckan i Sveriges nordkalott hade gett oss en intressant bild av djurlivet. Den stora rapporterade vargflocken var kontrollerad, den hade efter beskjutning med all sannolikhet gått över riksgränsen mot väster och troligen även rundat Torne träsk och gått söderut. De ytterligare vargar som borde finnas där hade vi inte hittat, möjligen hade de gått över till Norge eller Finland eller vi kan ha missat dem på grund av det ojämna spårningsvädret. Järv fanns omedelbart norr om Torne träsk, troligen ett par djur, men också uppe mot den finska gränsen. Vidare var där några järvar minst tre i området Torne träsk Sitasjaure Vistasvagge Rautasjärvi där det även var misstänkt yngelområde. Mest överraskande var emellertid det lilla lodjur som strövade på nordsidan av Torne träsk. Med all sannolikhet var det en vandrare från norskt territorium där skogklädda dalar bjuder en mera lodjursvänlig biotop än dessa fjällmarker. Vi hade också gjort observationer av kungsörn, älg, utter, andra lustiga saker och var fullt nöjda med resultatet av veckan. Det intresse som helikopterskolans skickliga förare visat uppgiften var grunden för vårt resultat. Den rutin de hade att iaktta detaljer frän luften visade sig väl uppväga vår egen större vana att spana efter vilt och spår. 18

VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén

VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén FORELLBÄCKEN Den tid då det vimlade av öring i var och varannan bäck i vårt land är nu ett minne blott. Utdikning, föroreningar, minkens härjningar och hänsynslös

Läs mer

POLARDISTANS. Lite bakgrund

POLARDISTANS. Lite bakgrund POLARDISTANS Jag skall här försöka beskriva långdistanstävlingen POLARDISTANS och varför jag tycker att den är så värdefull för oss som har grönlandshundar. Lite bakgrund Det förekom under ganska många

Läs mer

Sagan om. av Niclas Danielsson. e-mail: lobatjevskij@hotmail.com

Sagan om. av Niclas Danielsson. e-mail: lobatjevskij@hotmail.com Sagan om Takéa av Niclas Danielsson e-mail: lobatjevskij@hotmail.com 17th March 2004 . Inledning Dit där Gudens namn var ristat kommo de äldre för sin sista andakt, innan avgrundens sista skalv lät kännas

Läs mer

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver?

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver? Bakgrund: Jag tror att biodling började fascinera mig riktigt tidigt. För redan flera år innan ett projektarbete skulle väljas började jag hänga med i det som min morbror och moster sysslade med utanför

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

V.1(51) Akvarell av Isabelle Scharin. Sju gånger sju. Skapad den 12 juni 2002 16:47:37 Redigerad 2015-01-09 09:33:00

V.1(51) Akvarell av Isabelle Scharin. Sju gånger sju. Skapad den 12 juni 2002 16:47:37 Redigerad 2015-01-09 09:33:00 V.1(51) Akvarell av Isabelle Scharin Sju gånger sju V.2(51) V.3(51) Innehållsförteckning 1. Äventyret börjar... 4 2. Den halsbrytande färden.... 10 3. Övergivna i öknen... 15 4. Med naturens magi... 23

Läs mer

Krönikor av Dachardamons trogna under perioden 203 07 23 till 204 06 10

Krönikor av Dachardamons trogna under perioden 203 07 23 till 204 06 10 Krönikor av Dachardamons trogna under perioden 203 07 23 till 204 06 10 2008 03 24 2009 07 12 15 spelpass Kael Shandar Magnus Höckerström Mandak Lokin Daniel Litfeldt Egg Richard Sundh Darian Faruk Kheloro

Läs mer

Kanadafärden. 135 mil med träkanot i fri natur

Kanadafärden. 135 mil med träkanot i fri natur EXPEDITIONSRAPPORT KANADAFÄRDEN 2010 Kanadafärden 135 mil med träkanot i fri natur Alma Bågefalk, David Engström, Maria Ferm, Tomas Johansson, Josef Kjellqvist, Tobias Lundgren, Frida Söderlind 2 EXPEDITIONSRAPPORT

Läs mer

Om mig själv. Trevlig läsning

Om mig själv. Trevlig läsning Om innehållet i träningstipsen Vad de olika avsnitten handlar om är bland annat träning av den grundläggande lydnad som krävs för att göra samvaron med hunden trevlig och för att hunden ska bli en trivsam

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Sagan om Noihvo av Clas Olson Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Denna bok är Clas Olson 2009 (clas.olson@stylized-lotus.com). Ingen del av boken får

Läs mer

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG i Prolog Dröm gärna om edra vägar på natten på det att sömnen ska vederkvicka och inspirera eder. Vandra dock på edra vägar på dagen på

Läs mer

Bläcku. Nr 1 2005 årg 31

Bläcku. Nr 1 2005 årg 31 Bläcku Nr 1 2005 årg 31 Bläcku Utgivare: Gotlands Ornitologiska Förening Redaktör: Måns Hjernquist, mans.marlo@telia.com Medlemsärenden & adressändring: Tommy Lindberg Tryck: Snabba Tryck, Visby. April

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Det första Ahmid märkte var att han var naken. Sedan kom ljuset och trängde in genom hans ögonlock; ett flackande gult ljus. Han låg på en sandig

Det första Ahmid märkte var att han var naken. Sedan kom ljuset och trängde in genom hans ögonlock; ett flackande gult ljus. Han låg på en sandig Det första Ahmid märkte var att han var naken. Sedan kom ljuset och trängde in genom hans ögonlock; ett flackande gult ljus. Han låg på en sandig stenyta, platt sten uppvärmd av solen, och en rökig doft

Läs mer

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER AV CLAIRE LIEBERATH STORM ÖVER MIEN INNEHÅLL Inledning 2 Mienbygden - Kortfattad historik 3 Syfte och metod 5 Stormen 6 Upplevelsen 7 Dagen därpå

Läs mer

HANS OLSSON ELEMENTSTENARNA Sökandet efter elementstenarna

HANS OLSSON ELEMENTSTENARNA Sökandet efter elementstenarna HANS OLSSON ELEMENTSTENARNA Sökandet efter elementstenarna 1 Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 Hans Olsson 2010 Sättning: Anders Engström (gäller den tryckta

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828 2000 av Josef Hemmingson 000716->000828 2000 Kapitel 1. Förord 2. Födelsen 3. När gräset blev grönt 4. Du skall icke stjäla 5. Sanningen 6. Nattens relationer 7. Filosofen 8. En amerikansk pub 9. Den mes

Läs mer

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård 36 36 114 22 -- 2014 2014 Ordföranden har ordet Sidan 2 Rapport från Maritiman Sidan 3 FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING FÖR ALLA SOM Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård TJÄNSTGÖR

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Åteljakt. Smygjakt/vaktjakt TEMA. 16 sidor 50 (1150)

Åteljakt. Smygjakt/vaktjakt TEMA. 16 sidor 50 (1150) 16 sidor TEMA Jaktmetoder på varg Oavsett jaktmetod krävs ordentliga föreberedelser för att lyckas med vargjakten. Vargarna rör sig över mycket stora områden på kort tid och det krävs därför noggrann kartläggning

Läs mer

Sagolika Slovenien. Heja Sverige! Framgångar på tävlingar. Urban Valic Möt en av de snabbaste. Paramotor Världens största PM-möte

Sagolika Slovenien. Heja Sverige! Framgångar på tävlingar. Urban Valic Möt en av de snabbaste. Paramotor Världens största PM-möte HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2008 Heja Sverige! Framgångar på tävlingar Urban Valic Möt en av de snabbaste Paramotor Världens största PM-möte Sagolika Slovenien Fina flyg för

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5. Marianne. hedström. Episoder från Liberia. Allan Burman

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5. Marianne. hedström. Episoder från Liberia. Allan Burman Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5 Allan Burman Marianne hedström Episoder från Liberia Marianne Hedström Episoder från Liberia 1 3 Marianne Hedström Episoder från Liberia Allan

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Heta blåsor i Brasilien. Dundret Midnattsflygning i norr. Jersey Hang i Engelska kanalen. Värmland Höstflygning på hemmaplan

Heta blåsor i Brasilien. Dundret Midnattsflygning i norr. Jersey Hang i Engelska kanalen. Värmland Höstflygning på hemmaplan HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2008 Dundret Midnattsflygning i norr Jersey Hang i Engelska kanalen Värmland Höstflygning på hemmaplan Heta blåsor i Brasilien Distanskurs i Governador

Läs mer