Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012"

Transkript

1 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2012 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört under verksamhetsåret. Dokumentet kan även ses som föreningens interna Kalendarium samt som en Loggbok/information över avslutad och pågående verksamhet. Sammanställningen kommer successivt att kompletteras. Versioner version version version 3 Förkortningar BN Bohusläningen FSB Församlingsbok GS Göran Sandström Hfl Husförhörslängd IF Ingemar Forsström IH Inge Holmlid KJ Kerstin Jungebro LH Lars Hansson LP Lysekilsposten LO Leif Olsson MM Maria Magnusson, Lysekils kommun PB Per Bäckström, Lysekils kommun PE Per Ekstedt PF Per Flodin PS Per Stenros RW Ronnie Winsnes, Folkets Hus SB Sture Berg Innehåll Sid 1. Aktiviteter och Mötesverksamhet 2 2. Träffar med andra föreningar 3 3. Artiklar införda i tidningar 4 4. Fastighetsböcker 4 5. Lysekils Kalendarium och Teman 5 6. Skrifter om Lysekil (digitaliserade) 6 7. Släkthistoria 6 8. Tidningsartiklar om Lysekil 6 9. Arkivalier 8./ Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 1 / 9

2 1. Aktiviteter och Mötesverksamhet Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #1/KJ, LO, PS Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #2/KJ, LO, PS Kl Kronberget: Prep styrelsemötet 4 februari/ KJ, LO, PS Besvarat mail från Maria Magnusson rörande Kulturobjekt i Lysekil/PS Kl PRO-lokalen Arbetsmöte styrelse, valberedning och revisorer Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #3/KJ, LO, SB Kl Släktforskning #1 för SLK Lysekil, Stadsbiblioteket/PS Kl Föredrag om Släktforskning #1 på Stadsbiblioteket/PS Kl Släktforskning #2 för SLK, Brastad bibliotek Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #4/KJ, LO, PS Kl Föredrag om Släktforskning #2 på Stadsbiblioteket/PS Kl Släktforskning #3 för SLK, Brastad bibliotek Kl Kronberget: Prep årsmötet/ KJ, LO, PS Kl Årsmöte Strömstierna i PRO-lokalen Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #5/KJ, LO, PS Kl Föredrag om Gamla Lysekil för PRO Lysekil, Odinsgatan/PS Kl Möte rörande Arkivresan på Folkets Hus (Landsarkivet, Lysekils kommun/pb, MM, Folkets Hus/RW, Strömstierna/PS) Kl Släktforskning #4 för SLK Lysekil, Stadsbiblioteket/PS Kl Släktforskningens dag, Föredrag om Släktforskning, Stadsbiblioteket samt öppet för släktforskare/ps, KJ Kl Möte rörande Sillens Dag, Lysekils kommunhus/ps Kommentar: Sillens Dag i år flyttad till lördagen den 19 maj och därmed kan sällskapet ej deltaga. Detta meddelades sillkommittén /PS Kl Bildgenomgång på Vikarvet (Vikarvets Fotoarkiv) med Lyse & Stångenäs Hbf, #01/PS Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #6/KJ, LO, SB, PS Kl Föredrag om Gamla Lysekil, bland annat om olika hus, för föreningen Laurin/PS Kl Planeringsmöte på Kronberget: kulturbidrag till sällskapet/kj, LO, PS Kl 15 Styrelsemöte Strömstierna Kronberget Äskat kulturbidrag till Sällskapet Strömstierna/KJ, PS Kl Släktforskning för SLK, Brastad bibliotek #5/PS Kl Lars Nyfjäll går i pension, avtackning på Stadsbiblioteket/PS Kl 08 hämtat bilder på Vikarvet (Vikarvets Fotoarkiv). Kl Bildgenomgång i Torgestad med Lyse & Stångenäs Hbf, #02/PF, PS Kl 1130 återlämnat bilder på Vikarvet (Vikarvets Fotoarkiv) Kl 09 Inger Sterneskog går i pension, avtackning på Stadsbiblioteket/KJ Uppvaktat LO 80 år med blomma/ps Kl Föredrag om Gamla Lysekil/Gamlestan för släkten Agebrink från Trollhättan (med danskar, norrmän, svenskar/cirka 40 personer)/ps Kl Medlemsmöte, Stadsbiblioteket: föredrag av Lennart Brohed om sina böcker och deras Lysekilsvärld samt om sitt arbetes upplägg Kl Planeringsmöte på Kronberget om höstens verksamhet/ KJ, LO, PS Kl 12 Uno Qvillbergs begravning/kj, LO Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 2 / 9

3 Kl Planeringsmöte på Kronberget/KJ, LO, PS Kl Träff med Morgan Sandström i Vrångebäck; Sällskapet fått scannade foton ur Vikarvets Fotoarkiv (VIFA)/PS Kl Förberedande träff om Kulturveckan på Oscars/ KJ, LO, PS Kl 15 Styrelsemöte på Kronberget xx Utställningen om Hus som inte finns av IH flyttas från Vikarvet till Lysekils Stadbibliotek Kl Släktforskning för SLK, Brastad bibliotek #6/PS Kl Kulturveckan, Föredrag på Stadsbiblioteket - vad vi återvunnit från havet/ih, PS Kl Kulturveckan, Landsarkivet i Göteborg till Folkets Hus i Lysekil, projekt Arkivresan. Separat rapport från träffen på vår hemsida/ps Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #1/KJ, LO, PS Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #2/KJ, LO, SB Kl Släktforskning för SLK, Brastad bibliotek #7/PS Kl Släktforskning för SLK, Lysekils stadsbibliotek #8/PS Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #3/KJ, LO, SB Kl Arkivens Dag på Stadsbiblioteket: Information om Arkiv med Lysekilskoppling/PS Kl Släktforskning för SLK, Bansviksgatan 29 #9/PS Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #4/KJ, LO, PS Kl Uppföljning av Kulturveckan på Oscars/ KJ, LO, PS Kl Information om Sällskapet Strömstierna på Stadsbiblioteket för kultursekreterare Rickard Wennerberg/PS Kl Diskussion om bilder rörande Lysekils järnväg/kj, PF, PE Kl Släktforskning för SLK, Brastad bibliotek #10/PS Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #5/KJ, LO, PS Sällskapet Strömstierna överför totalt kronor till Stadsbiblioteket för inköp av filmade årgångar av Kuriren, enligt mail dagens datum/kj Kl Styrelsemöte Kronberget Kl Järnvägsmöte på Stadsbiblioteket/GS, IT, PS Kl Biblioteket Låna en släktforskare Öppet hus #5/KJ, LO, SB, PS 2. Träffar med andra föreningar Kl Föredrag hos Skaftö PRO, Folkets Hus, om släktforskning/ps Kl Föredrag om gamla Lysekil för Föreningen Norden på Stadsbiblioteket/PS Utställningen om Hus som inte finns av IH invigs på Vikarvet Besök på Smögens bildarkiv/lh Vikarvets sommarutflykt med bland annat besök på bildarkivet i Hunnebostrand/KJ, LO Kl i Uddevalla för Uddevalla Släktforskare: släktforskning rörande Gamlestan/PS Kl Föredrag om Skytte, Landstorm, Stenhuggeri, Gamla Lysekil för Försvarsutbildarna i Lysekil/PS Kl Föredrag om Gamla Lysekil och Rosviksgatan 16 samt författarinnan Mattis Lundström för Rebeccaorden i Lysekil/PS Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 3 / 9

4 Kl Föredrag om Gamla Lysekil samt kvinnor i Lysekil för Sallys döttrar i Villa Bro/PS Kl Lyse Folkets Hus, berättarkväll inför julen/ps 3. Artiklar införda i tidningar och på hemsidan (web) Lysekilsposten: Hulda Sanne, vem är hon? Okänd dam - men fotografens namn finns/kj Sällskapet Strömstierna om Uno Qvillberg /PS Ett skott i Lysekils kulturhjärta/ps Totalt är 3 artiklar publicerade under år Hemsidan/IF En ny bild per månad, se vår hemsida Arkivet på hemsidan omstrukturerat/if Totalt är 44 stycken månadens bild presenterad från till Fastighetsböcker Refkod SE GLA DI:a (avdelning A) Volym , registrerat klart Volym , registrerat klart Volym 3 Rådstuvurättens i Lysekil fastighetsbok Band III, registrerat klart Volym 4 Rådstuvurättens i Lysekil fastighetsbok Band IV, registrerat klart Volym 5 Rådstuvurättens i Lysekil fastighetsbok Band V, registrerat klart Volym 6 Rådhusrättens i Lysekil fastighetsbok Band VI, registrerat klart Volym 7 Fastighetsbok för Lysekils stad A VII, registrerat klart Volym 8 Fastighetsbok för Lysekils stad Band VIII Volym 9 Fastighetsbok för Lysekils stad Band IX Volym 10 Fastighetsbok för Lysekils stad A X Refkod SE GLA DI:b (avdelning B) Volym 1 Fastighets-Bok B I, registrerat klart Volym 2 Fastighets-Bok B II, registrerat klart Volym 3 Fastighets-Bok B III Volym 4 Fastighets-Bok B IV Volym 5 Fastighets-Bok B V Volym 6 Fastighets-Bok B VI Volym 7 Fastighets-Bok B VII, registrerat klart Volym 8 Fastighets-Bok B VIII Volym 9 Fastighets-Bok B IX Volym 10 Fastighets-Bok B X Volym 11 Register Fastighets-Bok B Refkod SE GLA DI:c (avdelning C) Volym 1 Fastighets-Bok Avd C Band I, registrerat klart Volym 2 Fastighets-Bok Avd C Band II, registrerat klart Volym 3 Fastighets-Bok Avd C Band III, registrerat klart Volym 4 Fastighets-Bok Avd C Band IV, registrerat klart Volym 5 Fastighets-Bok Avd C Band V, registrerat klart Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 4 / 9

5 Volym 6 Fastighets-Bok Avd C Band VI Index, registrerat klart Totalt (avd A, B och C) är registrerat sid, inklusive namnindex samt index till stadsäga. 5. Lysekils Kalendarium och Teman Lysekils Kalendarium Lysekils Kalendarium före 1800, del I, registrering pågår Lysekils Kalendarium , del II, registrering pågår Lysekils Kalendarium , del III, registrering pågår Lysekils Kalendarium , del IV, registrering pågår Lysekils Kalendarium , del V, registrering pågår Lysekils Kalendarium 2000-, del VI, registrering pågår Totalt (del I-VI) är registrerat sid. Teman Affärer (nytt tema 2011) Badinrättning Bildning Barn och ungdom (nytt tema 2011) Elverk Fartyg i Lysekil Fiske och Fiskkonservindustri Folkets Hus Fotografer och fotografering Föreningsliv (Idrott) Gator och torg Hantverk Järnväg Kommunikationer Konstnärer Kvinnor i Lysekil Kyrka Medicinhistoria (Provinsialläkarrapporter för Bohuslän & Lysekil) Militär / Frivilligförsvar Motorindustri Polis Räddningstjänst Sjukvård, Läkare Sjöfart (fartyg i Lysekil) (nytt tema 2012) Slättens historia Stenhuggeri Tull Vese säteri Villa Fridhem Återvunnet från havet (nytt tema 2012) Manskören, IF Metalls Orkester, Wienerkapellet, Pensionärskören Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 5 / 9

6 6. Skrifter om Lysekil (böcker, häften, tidningar) Litteratur som är digitaliserad/sökbar, dvs kan indexeras flexibelt: Claes Lundin, Ströftåg har och der i Sverige (Lysekilsdelen, sid )/KJ Anders Wide, Lysekils Hafsbadanstalter Särtryck ur Sommarlif vid Bad- och Brunnsorter i Norden. Iduns tryckeri, Stockholm 1895/KJ Bohusläningen, Kalender och Ortsbeskrivningar, Bohuslän i ord och bild, Del I. 1924/KJ Axel Emanuel Holmberg, G. Brusewitz, Bohusläns Historia och Beskrifning. 1867/KJ (Lysekilsdelen) William Widgery Thomas J:r, Från Slott till koja. 1891/KJ Fritz Lüsch, Lysekils Historia. 1950/KJ Vikarvets årsböcker från 1990, med Lysekilsartiklar/KJ Per Klang, Lysekils Sparbank 125 år. 1981/KJ K.A. Tylegård, Bilder från skolans värld i Lysekil. 2003/KJ Ernst Hörman, Lysekils historia fram till 1860/PS Svenska Fabriksarbetareförbundet Avdelning 258 Lysekil, Fyrtio fackliga år /KJ LO-sektionen i Lysekil /KJ Lysekils Arbetarekommun /KJ Barn i Biskopsgården, artikel i Strängnäs Gilles skrifter nr 5/KJ Erik Gunnarsson, Från stenindustrins vagga. 1989/KJ P.G. Berggren, Vårt Bohuslän. 1923/KJ Calla Curman, Minnen/KJ Wilhelm Berg, Bohusläns historia/ps (index) Nils W. Granqvist, Lysekils kommun före fullmäktiges införande 1889/KJ Nils W. Granqvist, Lysekils kyrkor och församling/ps (pågår) Göthe Grusell, 53 år inom fiskkonservindustrin/kj Majvor Tingdal-Snare (red). Svensk Yrkesvinna, del 2. Nutidens yrkeskvinnor. Halmstad 1955/KJ K.G. Andersson (Carla), Betydelsefulla burkar i Bohuslän/KJ Bonny Andersson, Fredrik Eriksson, Ann-Catrin Karlsson, Stefan Lysell, Caroline Olofsson, Vassa knivar & Skarpa sillar/kj Gillis Eriksson, John Isaksson, Gunnar Josefsson, Axel Isaksson, Göte Grusell, Idrottsföreningen Kamraterna Lysekil/KJ Bert Lundin och Rolf Jansson, Ett liv i metall [första delen]/kj Agda Larsson, Minnesanteckningar av fru Agda Larsson Lysekil - Anställd hos Boviks Konservfabrik /KJ ABF studiecirkel, Rensat Skuret Lagt - Två gamla konservfabrikers historia/kj Mats Brahm, Skottegränd 31 - En Dokumentation/KJ Nils W. Granqvist, Ur Lysekils köpings historia. Tidningsurklipp ur Lysekilsposten /KJ SIK, Slättens IdrottsKlubb 40 år/kj Johannes Wallin, Beskrifning öfver badorterna å Sveriges vestra kust. Handbok för badgäster. 1858/KJ Anders Wide, Lysekils Hafsbadanstalter. Föredrag vid tionde allmänna svenska läkarmötet. 1901/KJ Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 6 / 9

7 Pontus Nilsson, Sillkungen berättar. 1953/KJ Å.G. Forsström, Stenarbetare, En utställning om stennäringen i Bohuslän. 1978/KJ Knuth Hansson, Lysekil - Skepparsamhället som blev industristad/kj (komplettering av förnamn pågår/ps) Nils W. Granqvist, Lysekils kommun före fullmäktiges införande /KJ Provinsialläkarrapporter rörande Lysekil/PS LYSEKILS HANDBOLLSKLUBB ÅR Jubileumsskrift. LHK:s Jubileumskommitté: Sture Baatz (ordf), Bengt Larsson, Kaj Löfgren, Tommy Törnblom/KJ Bohusläns samhälls- och näringsliv 4. KONSERVINDUSTRIN/KJ Vilhelm Gustafsson, Fyrtornet visade vägen/kj Bohusläns samhälls och näringsliv 1. BAKGRUND och UPPLÄGGNING/KJ Karin Rehnberg, Husmödrar i Bohuslän 1938/KJ Bohusläns samhälls- och näringsliv 2. STENINDUSTRIN/KJ Kerstin Thormark, Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen /KJ Från Skärbord till Smörgåsbord en dokumentation om AB Sveriges Förenade Konservfabriker/KJ Bohusläns samhälls och näringsliv 5. FISKET/KJ Solveig Olsson, Mina minnen från Lysekil/KJ Lysekils Stadsfullmäktiges Handlingar 1906/KJ Stenhuggarbygden. Lahälla Rixö Vinbräcka Hjälmedal/KJ Gull-Britt Grundén, Härnäset. 100 bilder från stenhuggarepoken/kj Harry Holtmar, Svenska Järnvägsmannaförbundet Avd. 214, Lysekil 50 år /KJ Eric Carlsson, Arv/KJ Lysekils Stadsfullmäktiges Handlingar 1903/KJ Claes Krantz, Under länsherrevärja och biskopsstav. Kulturhistoriska skildringar från 1500-talets Bohuslän (index)/ps Lysekils Stadsfullmäktiges Handlingar 1911/KJ Bohuskust 1992/KJ Bohusläns Gille i Stockholm 100 år/kj Mats Rehnberg, Snickarminnen/KJ Nils W. Granqvist, Lysekils kyrkor och församling/ps Lysekils Stadsfullmäktiges Handlingar 1904/KJ 7. Släkthistoria/-utredningar Ett antal olika släktutredningar är genomförda under året av KJ och PS. 8. Tidningsartiklar om Lysekil Uddevalla Weckoblad Händelser i Lysekil , registrerat klart, 2 sid/kj Bohus Läns Tidning BLT , registrerat k Lysekils Stadsfullmäktiges Handlingar 1904.lart, 9 sid (efter Östen Sandells noteringar)/ps BLT , registrerat klart, 12 sid/kj Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 7 / 9

8 BLT , registrerat klart, 46 sid/kj Bohusläningen/KJ Bohusläningen 1878, registrerat klart, 5 sid Bohusläningen 1879, registrerat klart, 11 sid Bohusläningen 1880, registrerat klart, 20 sid Bohusläningen 1881, registrerat klart, 18 sid Bohusläningen 1882, registrerat klart, 76 sid Bohusläningen 1883, registrerat klart, 130 sid Bohusläningen 1884, registrerat klart, 29 sid Bohusläningen 1885, registrerat klart, 40 sid Bohusläningen 1886, registrerat klart, 36 sid Bohusläningen 1887, registrerat klart, 30 sid Bohusläningen 1888, registrerat klart, 38 sid Bohusläningen 1889, registrerat klart, 28 sid Bohusläningen 1890, registrerat klart, 28 sid Bohusläningen 1891, registrerat 16 sid Bohusläningen 1907, registrerat 11 sid Bohusläningen 1907, registrerat 4 sid Lysekilsbladet/KJ Lysekilsbladet 1881, registrerat klart, 48 sid Lysekilsbladet 1882, registrerat klart, 39 sid Lysekilsbladet 1883, registrerat klart, 50 sid Lysekils Tidning/KJ Lysekils Tidning 1884, registrerat klart, 42 sid Lysekils Tidning 1885, registrerat klart, 38 sid Lysekils Tidning 1889, registrerat klart, 30 sid Lysekils Tidning 1890, registrerat klart, 33 sid Lysekilsposten (LP) LP 1913 (Lysekils Järnväg ), 16 sid/kj LP 1933 (artiklar om Mollén), 8 sid/kj 9. Arkivalier Mantalslängder/PS Mantal 1815, registrerat klart, 4 sid Mantal 1828, registrerat klart, 10 sid Mantal 1830, registrerat klart, 10 sid Mantal 1831, registrerat klart, 10 sid A. Husförhörslängder och Församlingsböcker/PS Hfl , registrerat klart, 35 sid Hfl , registrerat klart, 46 sid Hfl , registrerat klart, 41 sid Hfl , registrerat klart, 44 sid Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 8 / 9

9 Hfl , registrerat klart, 52 sid Hfl , registrerat klart, 69 sid Hfl , registrerat klart, 141 sid Hfl , registrerat klart, 200 sid Hfl , registrerat klart, 336 sid Hfl , registrering klart, 336 sid FSB , registrering pågår, 324 sid FSB , registrering pågår, 501 sid FSB , registrering pågår, 71 sid (70-årsgränsen!) Totalt (Hfl, FSB) är registrerat sid. B. In- och Utflyttningslängder/PS In- och Utflyttningslängder, registrering pågår, 311 sid (Lysekil, Lyse, ) C. Födsel och Dopbok/PS Födsel och Dopbok , registrering pågår, 3 sid Lysekils Kyrkobok , registrering pågår, 4 sid D. Lysnings- och Vigsellängd/PS Lysekil Lysnings- och Vigsellängd, registrering pågår, 145 sid E. Död- och Begravningslängd/PS Lysekil Död- och Begravningslängd, registrering pågår, 41 sid K. Sockenstämmoprotokoll/PS Lysekils sockenstämmoprotokoll enligt underlag från Fritz Lüsch (erhållet av Nils och Aina Wallin), 75 sid. Bouppteckningar/PS Bouppteckningar på Stångenäset hämtade ur Register över bouppteckningar i Sunnervikens domsagas arkiv, 31 sid../ Sällskapet Strömstierna Verksamhetsbilaga 2012.doc Sida 9 / 9

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2013 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2010 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

Program. 2-8 oktober 2015. www.lysekil.se/kulturveckan

Program. 2-8 oktober 2015. www.lysekil.se/kulturveckan Program 2-8 oktober 2015 www.lysekil.se/kulturveckan Kulturveckan 2015 Välkommen! I år arrangeras Lysekils kulturvecka för åttonde gången. Fokus är på kultur i största allmänhet och i år visar verkligen

Läs mer

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000 Lysekils Arbetarekommun Minnesskrift Femte avdelningen 1980-2000 Förord Lysekils Arbetarekommun har fyllt hundra år. Arbetarekommunen har till sitt 80-års jubileum kompletterat tidigare historiker och

Läs mer

Disketten. I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS- VÄST

Disketten. I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS- VÄST Disketten DIS-Västs medlemstidning för släktforskare med dator Nr 1 År 2013 DIS- VÄST I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS-Väst Disketten, Medlemstidning för

Läs mer

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Mars 2009 2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Detta är ett utsnitt ur den karta Carta marina som framställdes av Olaus Magnus 1539. Kartan anses vara den första något så

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23 Årsmötet 2009 Sidan 4 En karolins flykt del 15 Sidan 10 20 år med Wåra Rötter Lars Oswald tackar för sig Sidan 7 Wåra Rötter 1/2009 1 föreningsnytt

Läs mer

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma.

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma. Förslag till Riksskådebanans verksamhetsberättelse 2012 Riksskådebanans medlemmar Riksskådebanans medlemmar 2012 har varit de regionala Skådebanorna i Sverige: Skådebanan Norrbotten Skådebanan Dalarna

Läs mer

Hör. och. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004

Hör. och. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004 Hör och Se Hösten 2004 pågår två rikstäckande massmediala släktforskarbegivenheter. Sveriges Radios program heter SLÄKTBAND. Det går i P1 söndagar kl 12.

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

Nr 1 2006. Föreläsning av Anders Hansson vid årsmötet. Innehåll

Nr 1 2006. Föreläsning av Anders Hansson vid årsmötet. Innehåll Nr 1 2006 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 Föreläsning av Anders Hansson vid årsmötet. Efter genomfört årsmöte hade de församlade glädjen att få lyssna till ett

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Medlemsblad för: Södra Roslagens släktforskarförening 2007:4 Årgång 14. Kallelse

Medlemsblad för: Södra Roslagens släktforskarförening 2007:4 Årgång 14. Kallelse SYSSLINGEN Medlemsblad för: Södra Roslagens släktforskarförening 2007:4 Årgång 14 Kallelse till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening måndagen den 12 november 2007 kl 19.00 i Åkersberga

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS 1 Fotograf omslagsbilden: Eva Lind 2 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 VERKSAMHETEN... 5 Styrelse... 5 Medlemmar... 5 Klubblokalen Källhagsgatan 4A... 6 Folkrörelsearkivet/Stadshuset...

Läs mer

Gustaf och Albertina Andersson från Vilhelmina en krönika om deras liv och anor

Gustaf och Albertina Andersson från Vilhelmina en krönika om deras liv och anor Krönika Gustaf och Albertina Andersson från Vilhelmina en krönika om deras liv och anor Gustaf är född i Ramsele församling 22 augusti 1884. Albertina är född i Sihl, Fjällsjö församling, den 5 maj 1892.

Läs mer

Fortsättning på sidan 4

Fortsättning på sidan 4 Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 4 år 2001 Dambergsgatan 1 "Ring så öppnar vi" Presstopp! Den 19/1 "slår vi upp portarna"

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1-2010 Ordföranden har ordet! Så närmar oss slutet på märkesåret 2009, det år då Finland och Sverige skiljdes åt. Vår Såkung sa i en intervju att 2010 Ingrid också Olsson kommer att bli ett märkesår

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 -

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2013

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2013 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2013 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2013 hölls i Trollhättan den 25 maj och i anslutning till den genomfördes årsmötesresan Vänern runt. 1 Medlemmar Vid

Läs mer

UDDEVALLA 11/12 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE

UDDEVALLA 11/12 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE UDDEVALLA 11/12 KULTUR- OCH FRITIDSGUIDE Kompassen öppenvårdsmottagning erbjuder stöd och behandling för vuxna och ungdomar med missbruks- och beroendeproblematik, samt till anhöriga. All rådgivning är

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Medlemsblad för: Södra Roslagens släktforskarförening 2008:1 Årgång 15

Medlemsblad för: Södra Roslagens släktforskarförening 2008:1 Årgång 15 SYSSLINGEN Medlemsblad för: Södra Roslagens släktforskarförening 2008:1 Årgång 15 Ordföranden har ordet Vi hade ett trevligt månadsmöte i november. Vid kaffet underhöll Inga-Karin Gillberg oss med sång

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer