Presentation 10 februari. Bokslutskommuniké Jan - dec 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation 10 februari. Bokslutskommuniké Jan - dec 2010"

Transkript

1 Presentation 10 februari Bokslutskommuniké Jan - dec 2010

2 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder och gåvor som säljs till oberoende profilåterförsäljare, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning, till konsumenter genom detaljhandelsföretag som arbetar med specialiserade butiker. Vi är verksamma genom två säljkanaler; profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden. Genom att vara aktiv på båda dessa marknader uppnår koncernen en bra riskspridning. Vi uppnår även stora samordningsfördelar genom att stora delar av sortimentet kan användas på båda försäljningskanalerna. New Wave Group s styrka är design, inköp, logistik och marknadsföring av våra varumärken. Produkterna är huvudsakligen tillverkade i Asien och till en viss, mindre del i Europa. New Wave Group har sedan starten uppvisat en stark tillväxt med bra marginaler.

3 New Wave Group har mer än 40 varumärken i sin varumärkesportfölj. har dotterbolag i 20 länder. är den största leverantören i Sverige av sportartiklar med varumärken som; Craft, Seger, Umbro, Speedo och Clique. är den näst största leverantören av profilprodukter i Europa med mer än 18 egna varumärken.

4 Historisk utveckling Sales, MSEK PBT, MSEK

5 Profil profilkläder Classic Sports Volume

6 Profil gåvor

7 Profil - yrkeskläder

8 Profil - yrkeskläder

9 Vision - profil Visionen är att bli Europas ledande leverantör av profilprodukte genom att erbjuda; bra produkter starka varumärken hög kunskap och service ett överlägset helhetskoncept till återförsäljare

10 Detaljhandel Presentfackhandeln Heminteriör Hemtextil Sportfackhandel Skofackhandel

11 Detaljhandel New Waves detaljhandelsverksamhet är indelad i två kategorier Sport & Fritid Egna varumärken Licensierade varumärken Gåvor & Heminredning Egna varumärken

12 Detaljhandel Sport & Fritid Egna varumärken! Funktionella sportskläder Fritidsplagg, T-shirts etc Strumpor, mössor, etc Barn- och damskor Golf- och fritidskläder

13 Detaljhandel Sport & Fritid Licensierade varumärken! Fotbollskläder och utrustning Simkläder

14 Detaljhandel Gåvor & Heminredning Egna varumärken! Gåvor och heminredning Gåvor och heminredning Gåvor och heminredning Gåvor och heminredning Kristall och glas Artistiskt glas Glas

15 Vision Detaljhandel Vi ska bli den ledande leverantören i Norden av sport- och fritidskläder. Bygga de helägda varumärkena Craft och Seger till internationella varumärken inom funktionella sportkläder. Utveckla Sagaform till ett av Europas största varumärken inom kök, porslin och present. Utveckla Orrefors och Kosta Boda till världens ledande leverantör inom glas och kristall.

16 Den stora koncernens synergi de mindre företagens flexibilitet Lager Logistik Profil Profilkläder Presentreklam Yrkeskläder HIGH END PRODUCTS NEW WAVE GROUP Design / Produktutveckling Inköp Detaljhandel Sportkläder Textil Gåvor Heminredning BASIC PRODUCTS

17 Oktober - december 2010 q Försäljningen uppgick till mkr, vilket var 17 % högre än föregående år i lokala valutor och 11 % bättre i SEK (1 082 mkr). q Rörelseresultat uppgick till 138,1 (96,6) mkr q Vinst efter skatt uppgick till 99,0 (61,3) mkr q Kassaflöde från löpande verksamheten 202 (430) mkr q Soliditeten ökade till 44,8 (41,0) % q Nettoskuldsättningsgraden minskade till 72,8 (96,3) %

18 Kommentarer oktober-december 2010 q Försäljning 11 %, (1 082) mkr Försäljning i lokala valutor +17% (valutaeffekt -65 mkr eller -6 %) Sport & Fritid stark tillväxt, men även förbättring inom Profil. Samtliga av våra geografiska regioner visar på tillväxt (lokal valuta). Båda försäljningskanalerna (Profil/Detalj) visar god tillväxt. q Affärsområden Profil +10 % till 556 (503) mkr Norden, USA och Södra Europa. Sport & Fritid +20% till 416 (347) mkr Craft har god tillväxt Cutter & Buck ökar inom båda säljkanalerna. Gåvor & Heminredning -1% till 231 (232) mkr Kosta Boda Art Hotel Exportmarknader svaga

19 Omsättning per region OKT-DEC Andel av OKT-DEC Andel av Föränd. % 2010 omsättningen 2009 omsättningen MKR Sverige % % USA % % Norden, exkl Sverige % % Mellaneuropa % % 8 3 Södra Europa % % 12 8 Övriga länder 40 3% 41 4% -1-2 Totalt % %

20 Kommentarer oktober-december 2010 q Rörelsemarginal 11,5 (8,9) % q Vinstmarginal 10,8 (8,3) % q Vinst efter skatt förbättrades med 37,7 mkr till 99,0 (61,3) mkr Resultat per aktie 1,47 (0,90) kr

21 Resultaträkning 3 mån 3 mån okt-dec okt-dec SEK Mkr Nettoomsättning 1 202, ,4 Handelsvaror -620,7-582,4 Bruttoresultat 581,4 500,0 Övriga rörelseintäkter * 9,4 21,9 Externa kostnader -252,9-234,8 Personalkostnader -179,4-170,9 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -14,2-16,0 Övriga rörelsekostnader -6,0-2,4 Andelar i intresseföretags resultat -0,2-1,2 Rörelseresultat 138,1 96,6 Finansiella intäkter 2,0 1,2 Finansiella kostnader -9,9-7,7 Finansnetto -7,9-6,5 Resultat före skatt 130,2 90,1 Skatt på periodens resultat -31,2-28,8 Periodens resultat 99,0 61,3 Resultat per aktie före utspädning 1,47 0,90

22 Omsättning

23 Resultat före skatt

24 Kassaflöde oktober-december mån 3 mån okt-dec okt-dec MSE K Löpande verksamheten före förändring rörelsekap. 124,2 71,4 Förändring i rörelsekapital 78,0 358,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 202,2 430,3 Investeringsverksamheten -15,9 18,9 Kas saflöde efter inves teringsverksamheten 186,3 449,2 Finansieringsverksamheten -128,3-423,6 Periodens kassaflöde 58,0 25,6

25 Januari - december 2010 q Försäljningen uppgick till mkr, vilket var 9 % högre än föregående år i lokala valutor och +4 % i SEK (4 087 mkr). q Rörelseresultat uppgick till 327,6 (172,4) mkr q Fjolårets resultat belastades med netto 43,6 mkr (omstrukt.kostnreavinster) q Vinst efter skatt 221,5 (87,8) mkr q Fjolårets resultat belastades med netto 31,6 mkr (omstrukt.kostnreavinster och skatt) q Kassaflöde från löpande verksamheten 344 (806) mkr

26 Kommentarer januari-december 2010 q Försäljning +4 %, (4 087) mkr Försäljning i lokala valutor +9 % (valutaeffekt -217 mkr eller -5 %) Sport & Fritid samt Profil visar god utveckling. USA, Sverige och Norden visar tillväxt. Mellaneuropa stabilt medan Södra Europa är svagare. Försäljningskanalen Profil har stadigt förbättrats under året och visar tillväxt. Detaljhandeln har haft en jämnare utveckling. q Affärsområden Profil +1% till (1 805) mkr USA samt Norden (Sverige och Norge) visar god tillväxt. Mellaneuropa stabilt/svag tillväxt medan Södra Europa svagare. Sport & Fritid +7 % (1 587) mkr Tillväxt i Cutter & Buck. Båda säljkanalerna visar tillväxt Craft ökar i merparten länder (minskar dock i Danmark) Seger har god tillväxt Gåvor & Heminredning +4 % till 722 (695) mkr Kosta Boda Art Hotel Orrefors Kosta Bodas exportmarknad svag

27 Omsättning per region JAN-DEC Andel av JAN-DEC FÖRÄNDRING % 2010 omsättningen 2009 MKR Sverige % % 73 6 USA % % Norden, exkl Sverige % % 26 4 Mellaneuropa % % -6-1 Södra Europa % % Övriga länder 145 4% 152 4% -7-5 Totalt % % 156 4

28 Kommentarer, januari-december 2010 q Rörelsemarginal 7,7 (4,2) % Fjolåret belastades med engångsposter, netto på 43,6 mkr (annars 5,3 %) q Vinstmarginal 7,1 (3,1) % Fjolåret belastades med engångsposter, netto på 43,6 mkr (annars 4,2 %) q Vinst efter skatt förbättrades med 133,7 mkr till 221,5 (87,8) mkr Fjolåret belastades med engångsposter, netto på 31,6 mkr. Resultat per aktie 3,31 (1,29) kr

29 Resultaträkning 12 mån 12 mån jan-dec jan-dec SEK Mkr Nettoomsättning 4 243, ,0 Handelsvaror , ,3 Bruttoresultat 1 999, ,7 Övriga rörelseintäkter * 32,2 68,9 Externa kostnader -946,2-949,1 Personalkostnader -679,2-751,5 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -58,4-70,6 Övriga rörelsekostnader -21,6-27,6 Andelar i intresseföretags resultat 0,9 0,6 Rörelseresultat 327,6 172,4 Finansiella intäkter 5,1 6,2 Finansiella kostnader -32,4-52,4 Finansnetto -27,3-46,2 Resultat före skatt 300,3 126,2 Skatt på periodens resultat -78,8-38,4 Periodens resultat 221,5 87,8 Resultat per aktie före utspädning 3,31 1,29

30 Kassaflöde januari-december mån 12 mån jan - dec jan - dec MSE K Löpande verksamheten före förändring rörelsekap. 342,2 138,9 Förändring i rörelsekapital 1,4 667,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 343,6 806,3 Investeringsverksamheten -57,6-23,0 Kas saflöde efter inves teringsverksamheten 286,0 783,3 Finansieringsverksamheten -241,2-884,8 Periodens kassaflöde 44,8-101,5

31 Varulager q Uppgick till (1 625) mkr per den 31 december 2010 Handelsvaror (1 473) mkr Råmaterial, under tillverkning, varor på väg 207 (152) mkr Avskrivningar för inkurant lager 61 (74) mkr Varulager per 31 december fortfarande för lågt i vissa produktområden inom profilvarulagret. Förbättring har skett men förväntas bli bättre under kommande kvartal.

32 Finansiella nyckeltal summering jan - dec jan - dec jan - dec jan - dec Försäljningstillväxt % 3,8-11,2 9,8 18,8 Antal årsanställda Bruttovinstmarginal % 47,1 46,5 48,5 47,6 Rörelsemarginal före avskrivningar % 9,1 5,9 9,4 11,0 Rörelsemarginal % 7,7 4,2 8,0 9,7 Vinstmarginal % 7,1 3,1 5,1 7,5 Avkastning på eget kapital % 12,1 4,9 9,2 17,1 Avkastning på sysselsatt kapital % 9,4 4,3 9,0 12,8 Soliditet % 44,8 41,0 34,1 29,9 Nettoskuldsättningsgrad % 72,8 96,3 140,5 163,9 Nettoskuld SEK Mkr 1 406, , , ,0 Varulagrets omsättningshastighet ggr 1,4 1,1 1,2 1,3 Kassaflöde före investeringar SEK Mkr 343,6 806,3-268,0 83,0 Nettoinvesteringar SEK Mkr -57,6-23,0-65, ,7 Kassaflöde efter investeringar SE K Mkr 286,0 783,3-333, ,7 E get kapital per aktie SEK Kr 29,14 27,24 27,64 21,68

33 Utsikter för Vi förväntar oss en högre omsättning samt en ökning av vinsten Försäljnings- och resultattillväxt. Bättre fokus på kassaflöde än tidigare år.

34 Vi strävar efter att göra alla som köper våra produkter till nöjda kunder. Om du väljer att investera i New Wave Group vill vi att du ska veta att vi lovar att ta hand om din investering på det bästa sätt vi kan genom långsiktigt tänkande, tillväxt, stabilitet och hårt arbete!

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Mars 2013

Delårsrapport. Januari Mars 2013 Delårsrapport Januari Mars 2013 Detta är New Wave Group «New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. «Vi har tre rörelsesegment:

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari - december. J.Harvest & Frost

Bokslutskommuniké. Januari - december. J.Harvest & Frost Bokslutskommuniké Januari - december 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profilbranchen samt

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (14,9) Mkr +60% EBITDA -0,2 (0,5) Mkr Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (-0,2)

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q1 JANUARI MARS 2008

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q1 JANUARI MARS 2008 Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q1 JANUARI MARS 2008 Organisk tillväxt 8% Perioden 1 januari 31 mars 2008 Omsättningen ökade med 33 % till 1 015 (760) mkr, organisk tillväxt uppgick till 8 %.

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 31 mars 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 31 mars 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 31 mars 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Q1 2014 HELÅR 2014 Nettoomsättning, ksek 72 947 61 072 271 949 Ändring i lokala valutor, procent 10,2 15,1 12,3 Bruttoresultat,

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Presentation av New Wave Group AB C-12

Presentation av New Wave Group AB C-12 Presentation av C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden, främst inom kläd-, accessoar-

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Q4 2015. Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Q4 2015. Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q4 2015 Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q4 2015 I KORTHET Något försämrad varumärkesförsäljning i kvartalet. Mycket starkt kvartal omsättningsmässigt. Delvis drivet av positiva valutaeffekter. God

Läs mer

Fortsatt lönsam tillväxt. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2013

Fortsatt lönsam tillväxt. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2013 Fortsatt lönsam tillväxt Perioden april juni Omsättningen ökade till 60,5 MSEK (55,6), vilket motsvarar en tillväxt om 8,6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MSEK (4,4) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. 31 december. J.Harvest & Frost

Bokslutskommuniké. 31 december. J.Harvest & Frost Bokslutskommuniké 31 december 2014 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2012

Delårsrapport januari-juni 2012 Delårsrapport januari-juni 2012 This is New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre rörelsesegment:

Läs mer

Delårsrapport. Januari-mars 2016

Delårsrapport. Januari-mars 2016 Delårsrapport Januari-mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Dialect levererar it- och telefonilösningar till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Q2 2011. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2011. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2011 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2011 I KORTHET Fortsatta satsningar för framtida tillväxt Lansering av första Björn Borg Sport-kollektionen Uppmärksammad PR-kampanj med Björn Borg och John

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 januari juni 2006 Resultatet ökade med 31% Omsättningen ökade med 32% till 1 652 (1 255) mkr. Förvärvad omsättning uppgick till 245 mkr, vilket ger en organisk

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 augusti 2010. Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala

Delårsrapport. 1 januari 31 augusti 2010. Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2010 Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala www.uppsalahem.se email@uppsalahem.se Tel vxl. 018-727 34 00 Org. nr 556137-3589 1 Uppsalahem delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

God tillväxt med ökad lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015

God tillväxt med ökad lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015 God tillväxt med ökad lönsamhet Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 88,7 MSEK (79,0), vilket motsvarar en tillväxt med 12,5 % (12,4) Rörelseresultatet uppgick till 10,4 MSEK (7,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q3 januari september 2006 Julmarknad i Kosta 24 november 23 december. Omsättningen ökade med 21% till 2 452 (2 029) mkr. Förvärvad omsättning uppgick till 245

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014 för Kvartal 4 (oktober december) 2014 Omsättningen uppgick till 14,8 (14,0) Mkr en ökning med 0,8 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (0,8) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2001 Nettoomsättningen uppgick till 404 mkr (421). Rörelseresultatet uppgick till 6,7 mkr (12,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,4 mkr (7,6). Omsättningen inom

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport 2007-05-01 2007-07-31 Sverige - Norge - Finland

Delårsrapport 2007-05-01 2007-07-31 Sverige - Norge - Finland Delårsrapport 7-05-01 7-07-31 Kvartal 1 Försäljningen uppgick till 1 031,9 Mkr (878,7 Mkr), +17% Rörelseresultatet uppgick till 141,8 Mkr (108,1 Mkr), +31% Vinst efter skatt uppgick till 103,9 Mkr (79,1

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004/2005 1 september 2004 31 maj 2005

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004/2005 1 september 2004 31 maj 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet 2004/2005 1 september 2004 31 maj 2005 Fortsatt expansion för RNB 1 september 31 maj 2004/2005 Nettoomsättningen uppgick till 697,3 Mkr (638,8). Omsättningen i jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. 2006-05-01 2006-07-31 - Upprättad enligt IFRS

Delårsrapport. 2006-05-01 2006-07-31 - Upprättad enligt IFRS Delårsrapport 6-5-1 6-7-31 - Upprättad enligt IFRS * Försäljningen uppgick till 878,7 Mkr (759,4 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 79,1 Mkr (86,5 Mkr) * * Vinsten per aktie efter skatt uppgår till

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké, 2015-01-01 2015-12-31

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké, 2015-01-01 2015-12-31 FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké, 2015-01-01 2015-12-31 Fjärde kvartalet 2015-10-01 2015-12-31 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden 2015-01-01

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2007

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2007 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2007 En stark och lönsam tillväxt: Omsättning 181,3 miljoner euro (119,5 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 23,6 miljoner euro (7,4 milj. euro) Räkenskapsperiodens

Läs mer

Företagsbeskrivning. Hämta Sweden AB

Företagsbeskrivning. Hämta Sweden AB Företagsbeskrivning Hämta Sweden AB Inledande information Om objektbeskrivningen Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående objektet och att intressenter skall beredas

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2015

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2015 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2015 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är nytt passagerarrekord (3,0 milj. föreg. år) Omsättning 243,0 miljoner euro

Läs mer

Övningar. Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Övningar. Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Övningar Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Resultatberäkning, 22-5 Tillgångarna och skulderna i ett företag vid början respektive vid slutet av år 19X0 framgår av nedanstående uppställning.

Läs mer

Kvartal. Helår Mnkr 1-06 4-05 1-05 2005 Nettoomsättning 4 579 4 235 3 801 16 319

Kvartal. Helår Mnkr 1-06 4-05 1-05 2005 Nettoomsättning 4 579 4 235 3 801 16 319 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 579 4 235 3 801 16 319 Rörelseresultat 619 570 364 1 973 Resultat efter skatt 406 397 217 1 256 Vinst per aktie, kr 4,8 4,7 2,6 14,8 Avkastning på

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003 Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 6,0 (2,5) MSEK. Inflöde av 900 nya depåkunder och 360 MSEK i nettosparande. Resultatet före skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 212 MSEK (213) Resultat före skatt uppgick till 12 MSEK (23) Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (18) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

2003 New Wave Group AB C-12. Presentation av

2003 New Wave Group AB C-12. Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2006

Delårsrapport januari juni 2006 Delårsrapport januari juni 2006 Januari-juni 2006 (6 mån) Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (20,7) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 (1,4) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,27 (0,43)

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Tredje kvartalet Under tredje kvartalet var koncernens nettoomsättning 96 Mkr (295) och resultat efter finansiella poster uppgick till 8 Mkr (8).

Tredje kvartalet Under tredje kvartalet var koncernens nettoomsättning 96 Mkr (295) och resultat efter finansiella poster uppgick till 8 Mkr (8). Delårsrapport januari-september 2004 1 (6) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2004 Nettoomsättningen var 611 Mkr (1 024). Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (26). Vinst per aktie efter beräknad full

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2005-28 februari 2006

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2005-28 februari 2006 s DELÅRSRAPPORT för perioden - 28 februari 2006 Perioden i sammandrag Nettoomsättning 2 (40) TSEK Resultat efter skatt 889 (- 374) TSEK Resultat per aktie 0, (-0,6) SEK per aktie Prospekteringsverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Andra kvartalet - Delårsrapport januari - juni Orderingång 1 952 (1 551) Mkr, en ökning med 16 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter. Nettoomsättning 1 830 (1 430) Mkr, en ökning med 17

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till 2 906 (3 045) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar.

Hyresintäkterna minskade med 5 % till 2 906 (3 045) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2009 Vasakronan Fastigheter AB (tidigare Vasakronan AB) är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna bokslutsrapport

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Proforma januari december samt Delårsrapport januari december sida 1 av (9) Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Proforma Koncernens operativa verksamhet

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Presentation av New Wave Group AB C-12

Presentation av New Wave Group AB C-12 Presentation av C-12 Q2 april juni 2004 Kraftig tillväxt Omsättning: +27 % till 595 (469) Mkr Profil: +38 % till 458 (333) Mkr Detalj: +2 % till 138 (135) Mkr Resultat: +13,4 Mkr till 70,1 (56,7) Mkr Profil:

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q3 januari september 2004 Fortsatt god resultat- och försäljningstillväxt Tredje kvartalet ökade försäljningen med 27 % till 525 (413) mkr och resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 11% organisk tillväxt i kvartalet Perioden 1 april 30 juni Omsättningen ökade med 27% till 1 245 (978) mkr, den organiska tillväxten uppgick till

Läs mer

STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT

STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT Finansiell utveckling april juni 2016 Orderingången minskade med 13 % till 42,0 mkr (48,1 mkr) Orderstocken

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Kvartalsrapport 2 2012-2013

Kvartalsrapport 2 2012-2013 Kvartalsrapport 2 2012-2013 First North handelsnamn: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - december 2012 Rörelseresultatet uppgick till 2,5 Mkr. Timecharteravtal tecknat för M/T Pallas Glory.

Läs mer

European Institute of Science AB (publ) för perioden 2007-01-01---2007-03-31

European Institute of Science AB (publ) för perioden 2007-01-01---2007-03-31 European Institute of Science AB (publ) KVARTALSRAPPORT för perioden 2007-01-01---2007-03-31 (NGM : EURI B) Intäkterna för perioden januari-mars 2007 minskade till 267 tkr (964 tkr motsvarande period föregående

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Eget kapital - SEB Koncernen. SEB Koncernen. Mkr

Eget kapital - SEB Koncernen. SEB Koncernen. Mkr Eget kapital - SEB Koncernen SEB Koncernen Rapporterad utgående balans 2010-12-31 99 543 Pensionsredovisning -5 340 Omräknad ingående balans -01-01 94 203 Rapporterad utgående balans -12-31 109 161 Pensionsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2001-05-01 2001-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 30 procent

Delårsrapport 2001-05-01 2001-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 30 procent Delårsrapport 2001-05-01 2001-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 30 procent Rörelseresultatet ökade med 43 procent Rörelsemarginalen var 11,6 procent Nya butiker

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari december 2015 17 februari 2016

Mekonomen Group. Januari december 2015 17 februari 2016 Mekonomen Group Januari december 2015 17 februari 2016 Finansiell utveckling God tillväxt Resultatet påverkat av betydande negativa valutaeffekter Flertal initiativ på gång för att säkra tillväxten 2 Fjärde

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Vårt bästa kvartal hittills! FREDRIK BERGLUND VD & HARALD BAUER CFO 2011-10-31

Vårt bästa kvartal hittills! FREDRIK BERGLUND VD & HARALD BAUER CFO 2011-10-31 Vårt bästa kvartal hittills! FREDRIK BERGLUND VD & HARALD BAUER CFO 2011-10-31 I en fas av hög tillväxt Lönsam tillväxt Från teknik- till säljbolag Från produkt till lösningar Från prismärkning till säljinstrument

Läs mer

Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014

Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014 Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014 Mio-koncernen delårsrapport 1 maj 31 oktober 2014 Tydlig potential framåt i tillväxtbransch Delårsrapport 2014 (maj oktober) Nettoförsäljningen i kedjans samtliga

Läs mer

Oktober december 2015

Oktober december 2015 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 241,9 (247,8) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 5 procent. Rörelseresultatet för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Andra kvartalet - 20 Delårsrapport januari - juni 20 Orderingång 2 349,5 (2 066,7), Mkr, en ökning med 12,4 % justerat för valutaeffekter, -101,6 Mkr och förvärvade enheter, 128,0 Mkr Nettoomsättning 2

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1998

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1998 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1998 HIGHLIGHTS Tredje kvartalet 1998 jämfört med tredje kvartalet 1997 Rörelseresultatet ökade med 37 procent. I Europa ökade de fakturerade volymerna, vilket förbättrade

Läs mer

STARK AVSLUTNING PÅ 2006 FÖR ASSA ABLOY

STARK AVSLUTNING PÅ 2006 FÖR ASSA ABLOY 14 februari 2007 14 februari 2007 nr: 04/07 STARK AVSLUTNING PÅ 2006 FÖR ASSA ABLOY Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 7% till 8 059 (7 530) varav 9% organisk tillväxt, 5% förvärvad tillväxt och

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Koncernchefens kommentarer

Koncernchefens kommentarer Gunnebo delårsrapport januari-september 2012 Koncernchefens kommentarer Kvartalets resultat lägre än föregående år Kostnader av engångskaraktär i kvartalet om 46 Mkr Fortsatt stark tillväxt i Asien Indien:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 AGES Industri AB (publ) Delårsrapport 1 januari i Delårsperioden Nettoomsättningen var 420 MSEK (449) Resultat före skatt uppgick till 29 MSEK (52) Resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (41) Resultat

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT 2005-12-01 2006-02-28

TREMÅNADERSRAPPORT 2005-12-01 2006-02-28 TREMÅNADERSRAPPORT 2005-12-01 2006-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 15.071 (12.610), en ökning med 20 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 14 procent.

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Fjärde kvartalet - 20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 20 Orderingång 3 790,0 (3 241,7) Mkr, en ökning med 7 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter. Nettoomsättning 3 735,8 (3 095,2) Mkr, en ökning med

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 0 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2007-08-15 Delårsrapport Listning vid First North och breddning av Bolagets produktportfölj. Bolagets aktie listas 16 april vid First North

Läs mer

KVARTALSVISA 2005 2004 2004 2003 2004 2003 2004 2003 RESULTATRÄKNINGAR jan-mar jan-mar okt-dec okt-dec jul-sep jul-sep apr-jun apr-jun

KVARTALSVISA 2005 2004 2004 2003 2004 2003 2004 2003 RESULTATRÄKNINGAR jan-mar jan-mar okt-dec okt-dec jul-sep jul-sep apr-jun apr-jun KVARTALSVISA 2005 2004 2004 2003 2004 2003 2004 2003 RESULTATRÄKNINGAR jan-mar jan-mar okt-dec okt-dec jul-sep jul-sep apr-jun apr-jun (Mkr) Nettoomsättning 277,2 215,6 272,0 202,0 242,3 156,8 223,3 191,9

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 3:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari September 1999 New Wave ökade under perioden januari - september 1999 försäljningen med 9 procent till 588,7 (540,0) Mkr. Resultatet efter

Läs mer

Kvartal Januari-juni Helår Mnkr 2-06 1-06 2-05 2006 2005 2005 Nettoomsättning 4 661 4 579 4 201 9 240 8 002 16 319

Kvartal Januari-juni Helår Mnkr 2-06 1-06 2-05 2006 2005 2005 Nettoomsättning 4 661 4 579 4 201 9 240 8 002 16 319 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 661 4 579 4 201 9 240 8 002 16 319 Rörelseresultat 485 619 449 1 104 813 1 973 Resultat efter skatt 303 406 271 709 488 1 256 Vinst per aktie, kr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer